Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.737

Rīgā 2010.gada 3.augustā (prot. Nr.40 49.§)
Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto un septīto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei vispārējo izglītības iestāžu 1.–9.klases skolēniem (turpmāk – skolēni) saskaņā ar Padomes 2007.gada 22.oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula), un Eiropas Komisijas 2009.gada 7.aprīļa Regulu (EK) Nr. 288/2009, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanu attiecībā uz Kopienas atbalstu augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu un banānu produktu piegādei bērniem mācību iestādēs saskaņā ar programmu "Augļi skolai" (turpmāk – atbalsts).

(Grozīts ar MK 06.09.2011. noteikumiem Nr.693)

2. Atbalsta administrēšanu un uzraudzību īsteno Lauku atbalsta dienests.

3. Atbalstu piešķir:

3.1. par skolēniem sadalītiem svaigiem augļiem – āboliem, bumbieriem, lielogu dzērvenēm – un dārzeņiem – kāpostiem, kolrābjiem, burkāniem un kāļiem – vai šo produktu asorti (turpmāk – produkts), kas:

3.1.1. ir audzēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasībām un kontroles kārtību, un to apliecina ieraksts Valsts augu aizsardzības dienesta Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā, vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bioloģisko lauksaimniecību, un to apliecina normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzību un kontroli noteiktās kontroles institūcijas sertifikāts;

3.1.2. transportēti no to ražošanas un iesaiņošanas vietas līdz attiecīgajai mācību iestādei ne tālāk par 300 kilometriem;

3.1.3. tiek piegādāti vispārējās izglītības iestādēm atbalsta periodā;

3.1.4. ir sadalīti skolēniem;

3.2. izmaksu segšanai atbilstoši Eiropas Komisijas 2009.gada 7.aprīļa Regulas (EK) Nr. 288/2009, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanu attiecībā uz Kopienas atbalstu augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu un banānu produktu piegādei bērniem mācību iestādēs saskaņā ar programmu "Augļi skolai" (turpmāk – regula Nr. 288/2009), 5.panta 1.punkta "b" apakšpunkta "iii" apakšpunktā minētajām komunikācijas izmaksām.

(Grozīts ar MK 06.09.2011. noteikumiem Nr.693; MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.430; MK 03.12.2013. noteikumiem Nr.1385)

4. Atbalsta pretendents ir:

4.1. šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minēto produktu ražotājs, kas reģistrējies Pārtikas un veterinārajā dienestā, kā arī produktu ražotāju kooperatīvā sabiedrība (turpmāk – ražotājs);

4.2. pašvaldība vai izglītības iestāde;

4.3. saimnieciskās darbības veicējs, kas nodrošina ēdināšanu vispārējās izglītības iestādē;

4.4. persona, kas veic regulas Nr. 288/2009 6.panta 2.punkta "e" apakšpunkta "ii" apakšpunktā minētās funkcijas un kuru Lauku atbalsta dienests izraudzījies saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā.

(Grozīts ar MK 06.09.2011. noteikumiem Nr.693)

5. Atbalsta pretendents:

5.1. ir reģistrēts Lauku atbalsta dienesta klientu reģistrā atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda administrēšanu;

5.2. kas minēts šo noteikumu 4.1., 4.2. vai 4.3.apakšpunktā, iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu apstiprinājuma saņemšanai saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu;

5.3. kas minēts šo noteikumu 4.1., 4.2. vai 4.3.apakšpunktā, katru gadu līdz 20.septembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu dalībai atbalsta programmā kārtējā mācību gadā (1.1 pielikuma A daļa) un vispārējās izglītības iestādes sagatavotu informāciju par dalību atbalsta programmā kārtējā mācību gadā (1.1 pielikuma B daļa). Lauku atbalsta dienests savā mājaslapā internetā publicē to vispārējās izglītības iestāžu sarakstu, kuras piedalās atbalsta programmā.

(Grozīts ar MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.430)

6. Lauku atbalsta dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētā iesnieguma saņemšanas apstiprina atbalsta pretendentu.

7. Lai atbilstoši regulas Nr. 288/2009 II pielikumā noteiktajam finansējuma apmēram un to vispārējās izglītības iestāžu skaitam, kuras pieteikušās dalībai atbalsta programmā, noteiktu produktu sadales periodu (turpmāk – atbalsta periods), atbalsta likmei kompensējot vienas produktu porcijas izmaksas, kā arī apstiprinātu atbalsta programmas izvērtējuma sagatavošanas plānu, tāmi un izvērtējuma ziņojumu, zemkopības ministrs izveido komisiju. Komisijā iekļauj Zemkopības ministrijas, Lauku atbalsta dienesta, Veselības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra un Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjus.

(MK 19.06.2012. noteikumu Nr.430 redakcijā)

8. Lauku atbalsta dienests līdz kārtējā gada 15.jūnijam oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un dienesta mājaslapā internetā (www.lad.gov.lv) publicē informāciju par atbalsta periodu un atbalsta likmi (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli) par vienu produktu porciju kārtējā mācību gadā.

(Grozīts ar MK 06.09.2011. noteikumiem Nr.693; MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.430; MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.513)

9. Komisija ir tiesīga pārskatīt atbalsta periodu un atbalsta likmi par vienu produktu porciju kārtējā mācību gadā, ja mainās vispārējās izglītības iestāžu skaits, kas piedalās atbalsta programmā, vai regulas Nr. 288/2009 II pielikumā noteiktais finansējums.

(MK 19.06.2012. noteikumu Nr.430 redakcijā)

10. Vispārējās izglītības iestāde katru gadu līdz 15.septembrim iesniedz atbalsta pretendentam informāciju par dalību atbalsta programmā kārtējā mācību gadā (1.1 pielikuma B daļa).

(MK 19.06.2012. noteikumu Nr.430 redakcijā)

11. Ja šo noteikumu 4.1., 4.2. un 4.3.apakšpunktā minētais atbalsta pretendents kādu apstākļu dēļ ir paredzējis pārtraukt šo noteikumu 3.punktā minēto produktu piegādi vispārējās izglītības iestādei, tas par šādu lēmumu paziņo Lauku atbalsta dienestam 10 darbdienu laikā pirms piegāžu pārtraukšanas.

(MK 19.06.2012. noteikumu Nr.430 redakcijā)

12. Lauku atbalsta dienests līdz atbalsta perioda sākumam rakstiski informē Pārtikas un veterināro dienestu par atbalsta programmā iesaistītajām vispārējās izglītības iestādēm un šo noteikumu 4.1., 4.2. un 4.3.apakšpunktā minētajiem atbalsta pretendentiem. Pārtikas un veterinārais dienests pārbauda atbalsta programmā iesaistīto vispārējās izglītības iestāžu, atbalsta pretendentu un produktu atbilstību pārtikas apriti regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

(MK 06.09.2011. noteikumu Nr.693 redakcijā)

13. Šo noteikumu 4.1., 4.2. un 4.3.apakšpunktā minētais atbalsta pretendents nodrošina, lai produkti ir tīri, nebojāti, bez kaitēkļiem vai to izraisītiem bojājumiem, bez pārmērīga ārējā mitruma, ar raksturīgu smaržu, garšu, izskatu un atbilstu šādām prasībām:

13.1. ir sagriezti (izņemot dzērvenes) un tiek pasniegti porcijās;

13.2. porcijas svars nav mazāks par 100 gramiem;

13.3. svaigus ābolus vai bumbierus var piedāvāt nesagrieztus;

13.4. lielogu dzērvenes pasniedz skolēniem tikai asorti, un to svars vienā asorti porcijā nepārsniedz 20 gramu;

13.5. piegādājot porcijās fasētus lietošanai gatavus augļus un dārzeņus, uz primārā iepakojuma vai produktam pievienotas etiķetes norāda produkta izcelsmes valsti un informāciju par produktu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pārtikas preču marķēšanu. Šī prasība neattiecas uz tām augļu un dārzeņu asorti porcijām, kuras tiek sagatavotas un fasētas vispārējās izglītības iestādē izdales dienā un kuras paredzētas attiecīgās vispārējās izglītības iestādes skolēniem;

13.6. piegādājot porcijās nefasētus veselus augļus un dārzeņus, uz to iepakojuma vai pavaddokumentos norāda produkta izcelsmes valsti un informāciju par produktu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pārtikas preču marķēšanu.

(MK 19.06.2012. noteikumu Nr.430 redakcijā)

14. Šo noteikumu 4.4.apakšpunktā minētais atbalsta pretendents:

14.1. līdz atbalsta perioda sākumam vispārējās izglītības iestādei, kas piedalās atbalsta programmā, izsniedz informatīvo plakātu. Atbalsta periodā vispārējās izglītības iestāde saņem vismaz divus informatīvos plakātus;

14.2. īsteno pārējās regulas Nr. 288/2009 5.panta 1.punkta "b" apakšpunkta "iii" apakšpunktā noteiktās komunikācijas darbības.

(MK 19.06.2012. noteikumu Nr.430 redakcijā)

15. Vispārējās izglītības iestāde nodrošina, ka atbalsta periodā skolēni trīs reizes mācību nedēļā saņem augļu vai dārzeņu, vai to asorti porciju. Ja produktu izdales dienā skolēns nav ieradies skolā, viņš attiecīgās dienas porciju ir tiesīgs saņemt nākamajā dienā vai viņa porciju var saņemt kāds cits šīs vispārējās izglītības iestādes skolēns. Vispārējās izglītības iestāde sagatavo atbalsta pretendentam izziņu (1.2 pielikums) par izglītības iestādē reģistrēto skolēnu skaita izmaiņām attiecīgajā mēnesī.

(MK 19.06.2012. noteikumu Nr.430 redakcijā)

16. Vispārējās izglītības iestāde atbalsta periodā organizē skolēniem nodarbības vai mācību stundas par augļu un dārzeņu veselīgo ietekmi uz cilvēka organismu, kā arī vismaz vienu no šādiem izglītojošiem pasākumiem:

16.1. mācību ekskursijas uz pārtikas uzņēmumu vai saimniecību, kas nodarbojas ar augļu un dārzeņu audzēšanu vai pārstrādi;

16.2. konkursus, sporta un veiklības sacensības vai citus pasākumus, lai gūtu zināšanas par veselīgu dzīvesveidu un uzturu, īpašu uzmanību pievēršot augļu un dārzeņu lietošanai.

17. Atbalsta periodā izglītības iestāde pie tās galvenās ieejas novieto šo noteikumu 4.4.apakšpunktā minētā atbalsta pretendenta izgatavotu informatīvo plakātu.

(MK 19.06.2012. noteikumu Nr.430 redakcijā)

18. Vispārējās izglītības iestāde atbalsta periodā veic izdalīto porciju uzskaiti un reizi mēnesī sagatavo produktu izlietojuma (porcijās) pārskatu (divos eksemplāros), norādot informāciju par iepirkto un skolēniem sadalīto produktu daudzumu saskaņā ar šo noteikumu 15.punktu, kā arī pārskatu par organizētajiem izglītojošajiem pasākumiem (3.pielikums). Vienu pārskata eksemplāru glabā vispārējās izglītības iestādē, otru iesniedz šo noteikumu 4.1., 4.2. vai 4.3.apakšpunktā minētajam atbalsta pretendentam. Ja šis atbalsta pretendents ir vispārējās izglītības iestāde, pārskatu sagatavo vienā eksemplārā. Prasība iesniegt noteiktu dokumentu eksemplāru skaitu nav attiecināma, ja dokumenti tiek iesniegti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti.

(MK 06.09.2011. noteikumu Nr.693 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.430)

19. Šo noteikumu 4.1., 4.2. vai 4.3.apakšpunktā minētais atbalsta pretendents, lai saņemtu atbalstu, Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

19.1. iesniegumu atbalsta saņemšanai (4.pielikums) par vienu kalendāra mēnesi, kurā izdalīti produkti;

19.2. vispārējās izglītības iestādes sagatavotu izziņu, ja izglītības iestādē attiecīgajā atbalsta perioda mēnesī ir mainījies tajā reģistrēto 1.–9.klases skolēnu skaits (1.2 pielikums);

19.3. vispārējās izglītības iestādei piegādāto produktu pavaddokumentu atvasinājumus, kas ir sagatavoti, ievērojot normatīvos aktus dokumentu izstrādes un noformēšanas jomā. Pavaddokumentā norāda piegādāto porciju skaitu, kā arī piegādāto augļu un dārzeņu daudzumu kilogramos;

19.4. fasējamā materiāla iegādi apliecinošos dokumentus, ja atbalsta pretendents ir produktu iesaiņotājs;

19.5. uzskaites dokumentu par atbalsta produktu sagatavošanu, ja skolēnam tiek izdalīti augļi un dārzeņi vai to asorti, kas sagatavoti vispārējās izglītības iestādes ēdnīcā.

(MK 19.06.2012. noteikumu Nr.430 redakcijā)

19.1 Atbalsta saņemšanai šo noteikumu 4.4.apakšpunktā minētais atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

19.1 1. atbalsta iesniegumu (4.1 pielikums);

19.1 2. darījumu apliecinošos dokumentus par īstenotajām komunikācijas darbībām.

(MK 19.06.2012. noteikumu Nr.430 redakcijā)

20. Lauku atbalsta dienests triju mēnešu laikā pēc pareizi aizpildīta un derīga atbalsta iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par atbalsta izmaksu.

(MK 19.06.2012. noteikumu Nr.430 redakcijā)

21. Lauku atbalsta dienests kontrolē ar atbalsta īstenošanu saistītos uzskaites dokumentus un veic atbalsta pretendentu un vispārējās izglītības iestāžu pārbaudes. Lauku atbalsta dienests par veiktajām pārbaudēm sagatavo kontroles ziņojumu.

22. Ja Lauku atbalsta dienests pārbaudes laikā konstatē, ka vispārējās izglītības iestāde atbalsta periodā nav ievērojusi šo noteikumu 16.punktā minētās prasības, nākamajā mācību gadā tā nepiedalās atbalsta programmā, kā arī atmaksā saņemto atbalstu.

(MK 19.06.2012. noteikumu Nr.430 redakcijā)

23. Atbalsta pretendents piecus gadus pēc atbalsta saņemšanas glabā šo noteikumu 18.punktā, 19.2. un 19.4.apakšpunktā minētos dokumentus vai to atvasinājumus un pēc pieprasījuma uzrāda tos Lauku atbalsta dienestam.

24. Vispārējās izglītības iestāde piecus gadus pēc atbalsta perioda beigām glabā šo noteikumu 18.punktā minētos dokumentus vai to atvasinājumus un pēc pieprasījuma uzrāda tos Lauku atbalsta dienestam.

25. Atbilstoši komisijas apstiprinātajam atbalsta programmas izvērtējuma plānam un tā sagatavošanas tāmei atbalsta programmu izvērtē Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts (turpmāk – institūts).

26. Institūts atbalsta programmu izvērtē saskaņā ar regulas Nr. 288/2009 12.panta 2.punktu:

26.1. ņemot vērā šo noteikumu 5.pielikumā minētos rādītājus un atbalsta programmā iesaistītās personas (skolēnus, viņu vecākus un skolotājus) un nosakot reprezentatīvo paraugkopu;

26.2. nodrošinot, ka izvērtējumā tiek izmantoti tikai ticami un objektīvi dati, pamatojoties uz zinātnisku metodoloģiju.

27. Institūts atbalsta programmas izvērtējumā norāda:

27.1. to vispārējās izglītības iestāžu veidus, kuras piedalās atbalsta programmā, un dalības iemeslus;

27.2. kā atbalsta programmas ietekmē ir pieaudzis augļu un dārzeņu patēriņš un kādi ir atbalsta programmas īstenošanas galvenie faktori;

27.3. kā atbalsta programma ietekmē skolēnu ēšanas paradumus;

27.4. kā izglītojošie pasākumi ir ietekmējuši skolēnu un viņu vecāku augļu un dārzeņu patēriņu;

27.5. kā skolēnu un viņu vecāku augļu un dārzeņu patēriņš ir mainījies pēc atbalsta programmas īstenošanas;

27.6. kā atbalsta programma ietekmē veselīgu dzīvesveidu (arī fizisko aktivitāti) skolēnu vidū;

27.7. vecāku viedokli par iespējamu daļēju produktu izmaksu segšanu;

27.8. vispārējās izglītības iestāžu vadības, skolotāju, skolēnu un viņu vecāku ierosinājumus programmas pilnveidošanai.

(Grozīts ar MK 06.09.2011. noteikumiem Nr.693)

28. Institūts līdz 2010.gada 15.oktobrim iesniedz Zemkopības ministrijā atbalsta programmas izvērtējuma plānu, tā tāmi un rakstisku apliecinājumu, ka tiks ievērotas regulas Nr. 288/2009 7.panta "b", "c", "d" un "e" apakšpunktā minētās prasības, bet līdz 2011.gada 1.oktobrim – atbalsta programmas izvērtējumu.

29. Komisija līdz 2011.gada 1.novembrim izskata institūta sagatavoto atbalsta programmas izvērtējumu, apstiprina (vai neapstiprina) to un iesniedz Lauku atbalsta dienestā.

30. Lauku atbalsta dienests triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu 29.punktā minētā apstiprinājuma saņemšanas sedz ar programmas izvērtējumu saistītās izmaksas saskaņā ar regulas Nr. 288/2009 5.panta 1.punkta "b" apakšpunkta "ii" apakšpunktu un komisijas apstiprināto tāmi.

31. Lauku atbalsta dienests sniedz informāciju Eiropas Komisijai atbilstoši regulas Nr. 288/2009 15.panta 1.punktam.

32. Lauku atbalsta dienests līdz regulas Nr. 288/2009 12.panta 2.punktā minētajam termiņam nosūta Eiropas Komisijai atbalsta programmas izvērtējuma ziņojumu.

33. Lauku atbalsta dienests šo noteikumu 8.punktā minēto informāciju par 2012./2013.mācību gadu publicē līdz 2012.gada 2.jūlijam.

(MK 19.06.2012. noteikumu Nr.430 redakcijā)

34. Lauku atbalsta dienests šo noteikumu 8. punktā minēto informāciju par 2014./2015. mācību gadu publicē līdz 2014. gada 1. augustam.

(MK 09.06.2014. noteikumu Nr.286 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 3.augusta
noteikumiem Nr.737

(Pielikums MK 19.06.2012. noteikumu Nr.430 redakcijā)

1.1 pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 3.augusta
noteikumiem Nr.737

(Pielikums MK 19.06.2012. noteikumu Nr.430 redakcijā)

1.2 pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 3.augusta
noteikumiem Nr.737

(Pielikums MK 19.06.2012. noteikumu Nr.430 redakcijā)

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 3.augusta
noteikumiem Nr.737
Iesniegums dalībai atbalsta programmā

(Pielikums svītrots ar MK 06.09.2011. noteikumiem Nr.693)

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 3.augusta
noteikumiem Nr.737

(Pielikums MK 19.06.2012. noteikumu Nr.430 redakcijā)

4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 3.augusta
noteikumiem Nr.737

(Pielikums MK 19.06.2012. noteikumu Nr.430 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.513; grozījumi pielikuma A daļā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

4.1 pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 3.augusta
noteikumiem Nr.737

(Pielikums MK 19.06.2012. noteikumu Nr.430 redakcijā)

5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 3.augusta
noteikumiem Nr.737
Atbalsta programmas novērtējums

A daļa. Aptaujas objekts – vispārējās izglītības iestāde

1. Pirms atbalsta programmas īstenošanas iegūstamā informācija:

1.1. vispārējās izglītības iestādes nosaukums un adrese;

1.2. skolēnu skaits un vecums;

1.3. vispārējās izglītības iestādes vadības un skolotāju informētība par augļu un dārzeņu patēriņu veicinošiem pasākumiem (iesaistīšanās, attieksme).

2. Pēc atbalsta programmas īstenošanas iegūstamā informācija:

2.1. atbildīgā persona (amats) par atbalsta programmas norisi skolā;

2.2. produktu piegādes biežums;

2.3. produktu izdales laiks (rīts, pusdienas laiks vai pēcpusdiena);

2.4. produktu patēriņa vieta (klase, skolas ēdnīca, cita);

2.5. produktu izcelsme;

2.6. atbalsta programmas laikā patērētais produktu daudzums, augļu un dārzeņu sugas;

2.7. vispārējās izglītības iestādes vadības un skolotāju informētība par augļu un dārzeņu patēriņu veicinošiem pasākumiem (iesaistīšanās, attieksme);

2.8. pasākumi saistībā ar augļu un dārzeņu patēriņa palielināšanu.

B daļa. Aptaujas objekts – skolēnu vecāki

3. Pirms atbalsta programmas īstenošanas iegūstamā informācija:

3.1. sociālekonomiskie dati (ģimenes ienākumu līmenis – zems, vidējs vai augsts);

3.2. skolēnu pusdienas (ēd skolas ēdnīcā, mājās vai līdzpaņemtās pusdienas);

3.3. skolēnu augļu un dārzeņu patēriņš, biežums un to veids (svaigi, vārīti vai cepti, sula);

3.4. vecāku zināšanas par to, cik bieži jāēd augļi un dārzeņi;

3.5. ģimenes nodrošinājums ar augļiem un dārzeņiem (pirkti, pašu audzēti, cits variants). Ja ģimene augļus un dārzeņus pērk, norāda – cik bieži.

4. Pēc atbalsta programmas īstenošanas iegūstamā informācija:

4.1. sociālekonomiskie dati (ģimenes ienākumu līmenis – zems, vidējs vai augsts);

4.2. skolēnu pusdienas (ēd izglītības iestādes ēdnīcā, mājās vai līdzpaņemtās pusdienas);

4.3. skolēnu augļu un dārzeņu patēriņš, biežums un to veids (svaigi, vārīti vai cepti, sula);

4.4. vecāku zināšanas par to, cik bieži jāēd augļi un dārzeņi;

4.5. ģimenes nodrošinājums ar augļiem un dārzeņiem (pirkti, pašu audzēti, cits variants). Ja ģimene augļus un dārzeņus pērk, norāda – cik bieži.

C daļa. Aptaujas objekts – skolēns

5. Pirms atbalsta programmas īstenošanas iegūstamā informācija:

5.1. sociālekonomiskie dati;

5.2. sabiedrības veselības indikatori;

5.3. dārzeņi un augļi (suga, svaigi, vārīti vai cepti, sulas), kam skolēns dod priekšroku;

5.4. augļu un dārzeņu patēriņa biežums;

5.5. augļu un dārzeņu ēšanas iemesli (veselības apsvērumi, sociālie faktori, ģimenes paradumi);

5.6. augļu un dārzeņu ēšanas laiks un vieta;

5.7. viedoklis par veselīgu dzīvesveidu.

6. Pēc atbalsta programmas īstenošanas iegūstamā informācija:

6.1. sociālekonomiskie dati (ģimenes ienākumu līmenis – zems, vidējs vai augsts);

6.2. sabiedrības veselības indikatori;

6.3. dārzeņi un augļi (suga, svaigi, vārīti vai cepti, sulas), kam skolēns dod priekšroku;

6.4. augļu un dārzeņu patēriņa biežums;

6.5. augļu un dārzeņu ēšanas iemesli (veselības apsvērumi, sociālie faktori, ģimenes paradumi);

6.6. augļu un dārzeņu ēšanas laiks un vieta;

6.7. skolēna viedoklis par veselīgu dzīvesveidu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 737Pieņemts: 03.08.2010.Stājas spēkā: 14.08.2010.Zaudē spēku: 18.09.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 128, 13.08.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
214912
{"selected":{"value":"12.06.2014","content":"<font class='s-1'>12.06.2014.-17.09.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.06.2014","iso_value":"2014\/06\/12","content":"<font class='s-1'>12.06.2014.-17.09.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-11.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.12.2013","iso_value":"2013\/12\/07","content":"<font class='s-1'>07.12.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.08.2013","iso_value":"2013\/08\/10","content":"<font class='s-1'>10.08.2013.-06.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2012","iso_value":"2012\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2012.-09.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.09.2011","iso_value":"2011\/09\/10","content":"<font class='s-1'>10.09.2011.-29.06.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.08.2010","iso_value":"2010\/08\/14","content":"<font class='s-1'>14.08.2010.-09.09.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.06.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)