Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.720

Rīgā 2010.gada 3.augustā (prot. Nr.40 1.§)
Noteikumi par karavīru un zemessargu paplašinātās pirmās palīdzības mācību kursa programmu, kārtību, kādā nodrošina apmācību paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanā, un kārtību, kādā ārvalstīs apgūtu mācību kursu atzīst Latvijas Republikā, kā arī paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanai paredzētā aprīkojuma, medicīnisko materiālu un medikamentu uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtību

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 717)

Izdoti saskaņā ar Militārā dienesta likuma 14.panta otro daļu un
Latvijas Republikas Zemessardzes likuma 22.panta otro daļu
(MK 12.12.2017. noteikumu Nr. 717 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. karavīru un zemessargu paplašinātās pirmās palīdzības mācību kursa programmu (turpmāk – mācību kursa programma);

1.2. kārtību, kādā nodrošina apmācību paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanā;

1.3. kārtību, kādā ārvalstīs apgūtu mācību kursu atzīst Latvijas Republikā;

1.4. paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanai paredzētā aprīkojuma, medicīnisko materiālu un medikamentu uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 717)

2. Paplašinātā pirmā palīdzība ir palīdzība, ko karavīrs vai zemessargs, pildot dienesta pienākumus, sniedz dzīvībai kritiskā stāvoklī esošiem cietušiem karavīriem vai zemessargiem, izmantojot šajos noteikumos apstiprināto aprīkojumu, medicīniskos materiālus un medikamentus.

(MK 12.12.2017. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

II. Mācību kursa programma un kārtība, kādā nodrošina karavīru un zemessargu apmācību paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanā

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 717)

3. Mācību kursa programma sastāv no divām daļām:

3.1. mācību kursa programma karavīra vai zemessarga individuālajam mācību kursam (turpmāk – individuālais kurss);

3.2. mācību kursa programma glābēja mācību kursam (turpmāk – glābēja kurss).

(Grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 717)

4. Individuālā kursa īstenošanā jāievēro šādi nosacījumi:

4.1. individuālo kursu īsteno atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā ietvertajam aprakstam;

4.2. karavīri vai zemessargi, uzsākot dienestu, apgūst individuālo kursu;

4.3. pēc individuālā kursa beigšanas karavīrs vai zemessargs saņem apliecību par individuālā kursa apgūšanu;

4.4. apliecībā par individuālā kursa apgūšanu ir norādīts, ka karavīrs vai zemessargs ir beidzis paplašinātās pirmās palīdzības individuālo kursu, nokārtojis ieskaiti un, pildot dienesta pienākumus, ir tiesīgs lietot karavīra vai zemessarga individuālo medicīnisko materiālu un medikamentu komplektu (turpmāk – individuālais komplekts) (2.pielikums). Apliecība ir derīga piecus gadus;

4.5. ne retāk kā reizi divos gados Nacionālie bruņotie spēki organizē karavīriem vai zemessargiem individuālajā kursā iegūto praktisko iemaņu uzturēšanas apmācību;

4.6. pirms dalības starptautiskajās operācijās karavīrus vai zemessargus, kuri izmanto individuālo komplektu, ja nepieciešams, atkārtoti apmāca atbilstoši individuālā kursa aprakstam, papildus ņemot vērā starptautiskās operācijas specifiku un tajā veicamos uzdevumus;

4.7. individuālā kursa pasniedzēji ir sertificēti pirmās palīdzības pasniedzēji, kuri atbilst šādām prasībām:

4.7.1. ir sertificētas ārstniecības personas (ārsti, ārsta palīgi, māsas);

4.7.2. ir apguvuši glābēja kursu vai pēc satura un apjoma līdzvērtīgu mācību kursu ārvalstīs, kas ir atzīts Latvijas Republikā šo noteikumu III nodaļā noteiktajā kārtībā;

4.8. vismaz 30 procentu individuālā kursa pasniedzēju ir sertificētas ārstniecības personas (ārsti, ārsta palīgi, māsas), kuras vada vai pārrauga nodarbības par medicīnisko materiālu un medikamentu lietošanu.

(Grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 717)

5. Glābēja kursa īstenošanā jāievēro šādi nosacījumi:

5.1. glābēja kursu īsteno atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā ietvertajam aprakstam;

5.2. karavīri vai zemessargi, kuri ir apguvuši individuālo kursu vai pēc satura un apjoma līdzvērtīgu mācību kursu ārvalstīs, kas ir atzīts Latvijas Republikā šo noteikumu III nodaļā noteiktajā kārtībā, ir tiesīgi apgūt glābēja kursu;

5.3. pēc glābēja kursa beigšanas karavīrs vai zemessargs saņem apliecību par glābēja kursa apgūšanu;

5.4. apliecībā par glābēja kursa apgūšanu ir norādīts, ka karavīrs vai zemessargs ir beidzis paplašinātās pirmās palīdzības glābēja kursu, nokārtojis ieskaiti un, pildot dienesta pienākumus, ir tiesīgs lietot glābēja aprīkojuma, medicīnisko materiālu un medikamentu komplektu (turpmāk – glābēja komplekts) (4. pielikums). Apliecība ir derīga neierobežotu termiņu, ja karavīrs vai zemessargs reizi divos gados šo noteikumu 5.5. apakšpunktā noteiktajā kārtībā apgūst glābēja kvalifikācijas celšanas apmācību vai pēc satura un apjoma līdzvērtīgu mācību kursu ārvalstīs, kas ir atzīts Latvijas Republikā šo noteikumu III nodaļā noteiktajā kārtībā;

5.5. Nacionālie bruņotie spēki ne retāk kā reizi divos gados organizē glābēja kvalifikācijas celšanas apmācību, kurā karavīri vai zemessargi, kas dienesta pienākumu pildīšanai lieto glābēja komplektu paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanai, apgūst glābēja kursa aprakstā noteiktās praktiskās iemaņas un kārto teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudi;

5.6. pēc šo noteikumu 5.5.apakšpunktā minēto praktisko iemaņu apgūšanas un sekmīgas teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudes karavīrs vai zemessargs saņem apliecību par glābēja kvalifikācijas celšanas apmācību;

5.7. apliecībā par glābēja kvalifikācijas celšanas apmācību ir norādīts, ka karavīrs vai zemessargs ir beidzis paplašinātās pirmās palīdzības glābēja kvalifikācijas celšanas apmācību, nokārtojis ieskaiti un, pildot dienesta pienākumus, ir tiesīgs lietot glābēja komplektu. Apliecība ir derīga divus gadus;

5.8. pirms dalības starptautiskajās operācijās karavīrus vai zemessargus, kuri izmanto glābēja komplektu, ja nepieciešams, atkārtoti apmāca atbilstoši glābēja kursa aprakstam, papildus ņemot vērā starptautiskās operācijas specifiku un tajā veicamos uzdevumus;

5.9. mācību kursa pasniedzēji ir sertificēti pirmās palīdzības pasniedzēji, kuri atbilst šādām prasībām:

5.9.1. ir sertificētas ārstniecības personas (ārsti, ārsta palīgi, māsas);

5.9.2. ir apguvuši glābēja kursu vai pēc satura un apjoma līdzvērtīgu mācību kursu ārvalstīs, kas ir atzīts Latvijas Republikā šo noteikumu III nodaļā noteiktajā kārtībā;

5.10. vismaz 50 procentu mācību kursa pasniedzēju ir sertificētas ārstniecības personas (ārsti, ārsta palīgi, māsas), kuras vada vai pārrauga nodarbības par medicīnisko materiālu un medikamentu lietošanu.

(Grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 717)

6. Individuālo kursu, glābēja kursu un glābēja kvalifikācijas celšanas apmācību īsteno Nacionālo bruņoto spēku vienības, kuras veic apmācību pirmās palīdzības sniegšanā.

(Grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 717)

7. Nacionālie bruņotie spēki nodrošina mācību kursa programmas pasniedzēju profesionālās kvalifikācijas uzturēšanu.

8. Ja nepieciešams, Nacionālie bruņotie spēki mācību kursa programmas nodrošināšanai var piesaistīt to medicīnas profesionālo sabiedrisko organizāciju un augstskolu speciālistus, kuras īsteno izglītības programmas medicīnā.

III. Ārvalstīs apgūtu mācību kursu atzīšanas kārtība Latvijas Republikā

9. Karavīrs vai zemessargs, kurš apguvis pēc satura un apjoma līdzvērtīgu mācību kursu ārvalstīs, var pretendēt uz tā atzīšanu Latvijas Republikā.

(Grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 717)

10. Ārvalstīs apgūtā mācību kursa atzīšanu veic Aizsardzības ministrijas Izglītības pielīdzināšanas komisija (turpmāk – komisija). Komisija izvērtē karavīra vai zemessarga ārvalstīs apgūtā, līdzvērtīgā mācību kursa satura un apjoma pietiekamību, lai karavīrs vai zemessargs, pildot dienesta pienākumus, varētu sniegt paplašināto pirmo palīdzību un lietot individuālo komplektu un glābēja komplektu.

(Grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 717)

11. Karavīrs vai zemessargs iesniedz komisijai ārvalstīs apgūtā pēc satura un apjoma līdzvērtīgā mācību kursa apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī visu pieejamo informāciju (piemēram, ziņas par mācību saturu, mācību ilgumu, stundu skaitu, mācību priekšmetu sarakstu).

(Grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 717)

12. Izvērtējot mācību kursa saturu, komisija to var atzīt par pilnībā vai daļēji atbilstošu individuālajam kursam, glābēja kursam vai glābēja mācību kvalifikācijas celšanas apmācībai Latvijas Republikā. Ja attiecīgo kursu atzīst par daļēji atbilstošu, komisija nosaka papildus apgūstamos mācību priekšmetus, lai šajā kursā iegūtās zināšanas pilnībā atbilstu individuālajam kursam, glābēja kursam vai glābēja mācību kvalifikācijas celšanas apmācībai.

(Grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 717)

13. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas vadītāja balss.

IV. Paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanai paredzētā aprīkojuma, medicīnisko materiālu un medikamentu uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība

14. Individuālā komplekta uzglabāšana, izlietošana, uzskaite un iznīcināšana notiek atbilstoši šādām prasībām:

14.1. par individuālajos komplektos esošo medicīnisko materiālu un medikamentu uzglabāšanu, izlietošanu, uzskaiti un iznīcināšanu ir atbildīgs Nacionālo bruņoto spēku vienības medicīnas apakšvienības vadītājs;

14.2. individuālajā komplektā ietilpstošo medikamentu uzglabāšanu, izlietošanu, uzskaiti un iznīcināšanu Nacionālo bruņoto spēku vienības medicīnas apakšvienības vadītājs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtību ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās;

14.3. individuālos komplektus uzglabā Nacionālo bruņoto spēku vienību medicīnas apakšvienībās;

14.4. individuālos komplektus, izņemot tajos ietilpstošos medikamentus, Nacionālo bruņoto spēku vienības medicīnas apakšvienības atbildīgā amatpersona izsniedz karavīriem vai zemessargiem lietošanai dienesta pienākumu pildīšanas laikā;

14.5. individuālajā komplektā ietilpstošos medikamentus Nacionālo bruņoto spēku vienības medicīnas apakšvienības atbildīgā amatpersona izsniedz karavīram vai zemessargam, kurš pilda kaujas uzdevumus Latvijas Republikas teritorijā;

14.6. pēc kaujas uzdevumu pildīšanas karavīrs vai zemessargs nodod neizlietotos medikamentus Nacionālo bruņoto spēku vienības medicīnas apakšvienības atbildīgajai amatpersonai;

14.7. par individuālajā komplektā esošo medicīnisko materiālu un medikamentu izlietošanu, bojājumiem vai nozaudēšanu karavīrs vai zemessargs rakstiski ziņo Nacionālo bruņoto spēku vienības komandierim.

(Grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 717)

15. Glābēja komplekta uzglabāšana, izlietošana, uzskaite un iznīcināšana notiek atbilstoši šādām prasībām:

15.1. par glābēja komplektā esošā aprīkojuma, medicīnisko materiālu un medikamentu uzglabāšanu, izlietošanu, uzskaiti un iznīcināšanu ir atbildīgs Nacionālo bruņoto spēku vienības medicīnas apakšvienības vadītājs;

15.2. glābēja komplektā ietilpstošo medikamentu uzglabāšanu, izlietošanu, uzskaiti un iznīcināšanu Nacionālo bruņoto spēku vienības medicīnas apakšvienības vadītājs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtību ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās;

15.3. glābēja komplektus uzglabā Nacionālo bruņoto spēku vienību medicīnas apakšvienībās;

15.4. glābēja komplektus, izņemot tajos ietilpstošās narkotiskās zāles, izsniedz glābējiem lietošanai dienesta pienākumu pildīšanas laikā;

15.5. pēc izsniegšanas glābēja komplektus, izņemot tajos ietilpstošās narkotiskās zāles, uzglabā Nacionālo bruņoto spēku vienības komandiera norīkotas atbildīgās amatpersonas slēdzamā telpā, kurā nevar iekļūt nepiederošas personas un kas paredzēta materiāli tehnisko līdzekļu uzglabāšanai;

15.6. glābēja komplektā ietilpstošās narkotiskās zāles Nacionālo bruņoto spēku vienības medicīnas apakšvienības atbildīgā amatpersona izsniedz glābējam, kurš pilda kaujas uzdevumus Latvijas Republikas teritorijā;

15.7. datus par narkotisko zāļu apriti reģistrē Nacionālo bruņoto spēku vienības medicīnas apakšvienības narkotisko zāļu stingrās uzskaites žurnālā;

15.8. pēc kaujas uzdevuma pildīšanas glābējs nodod narkotiskās zāles Nacionālo bruņoto spēku vienības medicīnas apakšvienības atbildīgajai amatpersonai;

15.9. par glābēja komplektā esošā aprīkojuma, medicīnisko materiālu un medikamentu izlietošanu, bojājumiem vai nozaudēšanu glābējs rakstiski ziņo Nacionālo bruņoto spēku vienības komandierim;

15.10. glābējs nodrošina glābēja komplektā esošā aprīkojuma, medicīnisko materiālu un medikamentu uzglabāšanu atbilstoši marķējumā vai lietošanas instrukcijā norādītajai informācijai, lai nodrošinātu to kvalitātes, efektivitātes un drošības saglabāšanu to derīguma termiņa laikā.

(Grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 717)

16. Dalībai starptautiskajā operācijā Nacionālo bruņoto spēku vienības medicīnas apakšvienības vadītājs izsniedz attiecīgās vienības uzskaitē esošus individuālos komplektus un glābēja komplektus Nacionālo bruņoto spēku vienības (Latvijas kontingenta) komandiera norīkotai atbildīgai amatpersonai vai Nacionālo bruņoto spēku vienības (Latvijas kontingenta) medicīnas apakšvienības vadītājam.

17. Individuālā komplekta uzglabāšana, izlietošana, uzskaite un iznīcināšana starptautiskajās operācijās notiek atbilstoši šādām prasībām:

17.1. par individuālajos komplektos esošo medicīnisko materiālu un medikamentu uzglabāšanu, izlietošanu, uzskaiti un iznīcināšanu ir atbildīgs Nacionālo bruņoto spēku vienības (Latvijas kontingenta) komandieris;

17.2. individuālos komplektus, ieskaitot tajos ietilpstošos medikamentus, Nacionālo bruņoto spēku vienības (Latvijas kontingenta) komandiera norīkota atbildīgā amatpersona izsniedz karavīriem vai zemessargiem lietošanai, pildot dienesta pienākumus starptautiskās operācijas laikā;

17.3. pēc dienesta pienākumu pildīšanas starptautiskajā operācijā karavīrs vai zemessargs nodod individuālo komplektu Nacionālo bruņoto spēku vienības (Latvijas kontingenta) komandiera norīkotajai atbildīgajai amatpersonai;

17.4. par individuālajā komplektā esošo medicīnisko materiālu un medikamentu izlietošanu, bojājumiem vai nozaudēšanu karavīrs vai zemessargs rakstiski ziņo Nacionālo bruņoto spēku vienības (Latvijas kontingenta) komandierim;

17.5. karavīrs vai zemessargs nodrošina individuālajā komplektā esošo medicīnisko materiālu un medikamentu uzglabāšanu atbilstoši marķējumā vai lietošanas instrukcijā norādītajai informācijai, lai nodrošinātu to kvalitātes, efektivitātes un drošības saglabāšanu to derīguma termiņa laikā;

17.6. individuālajā komplektā ietilpstošo medikamentu iznīcināšanu Nacionālo bruņoto spēku vienības (Latvijas kontingenta) komandieris organizē sadarbībā ar citu valstu bruņoto spēku pārstāvjiem. Nacionālo bruņoto spēku vienības (Latvijas kontingenta) komandiera norīkotā atbildīgā amatpersona iznīcina medikamentus, kuriem bojāts iepakojums vai beidzies derīguma termiņš, un par medikamentu iznīcināšanu noformē aktu. Aktā norāda medikamentu nosaukumu, stiprumu, formu, daudzumu, iznīcināšanas iemeslu, atbildīgās amatpersonas vārdu, uzvārdu un amatu.

(Grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 717)

18. Glābēja komplekta uzglabāšana, izlietošana, uzskaite un iznīcināšana starptautiskajās operācijās notiek atbilstoši šādām prasībām:

18.1. par glābēja komplektos esošā aprīkojuma, medicīnisko materiālu un medikamentu uzglabāšanu, izlietošanu, uzskaiti un iznīcināšanu ir atbildīgs Nacionālo bruņoto spēku vienības (Latvijas kontingenta) komandieris;

18.2. glābēja komplektus, ieskaitot tajos ietilpstošās narkotiskās zāles, Nacionālo bruņoto spēku vienības (Latvijas kontingenta) komandiera norīkota atbildīgā amatpersona izsniedz glābējiem lietošanai, pildot dienesta pienākumus starptautiskās operācijas laikā;

18.3. datus par narkotisko zāļu apriti starptautiskās operācijas laikā reģistrē Nacionālo bruņoto spēku vienības (Latvijas kontingenta) narkotisko zāļu stingrās uzskaites žurnālā;

18.4. glābēja komplektus uzglabā Nacionālo bruņoto spēku vienības (Latvijas kontingenta) medicīnas apakšvienībā, ja atbilstoši šo noteikumu 16.punktam glābēja komplektus saņēmis Nacionālo bruņoto spēku vienības (Latvijas kontingenta) medicīnas apakšvienības vadītājs, vai Nacionālo bruņoto spēku (Latvijas kontingenta) vienības komandiera norīkotas atbildīgās amatpersonas slēdzamā telpā, kurā nevar iekļūt nepiederošas personas un kas paredzēta materiāli tehnisko līdzekļu uzglabāšanai;

18.5. pēc izsniegšanas glābēja komplektus, izņemot tajos ietilpstošās narkotiskās zāles, uzglabā šo noteikumu 18.4.apakšpunktā minētajā telpā;

18.6. glābēja komplektā ietilpstošās narkotiskās zāles uzglabā šo noteikumu 18.4.apakšpunktā minētajā telpā esošajā seifā, slēdzamā metāla skapī vai slēdzamā, ūdensnecaurlaidīgā, trieciendrošā plastikāta kastē;

18.7. par glābēja komplektā esošā aprīkojuma, medicīnisko materiālu un medikamentu izlietošanu, bojājumiem vai nozaudēšanu glābējs rakstiski ziņo Nacionālo bruņoto spēku vienības (Latvijas kontingenta) komandierim;

18.8. Nacionālo bruņoto spēku vienības (Latvijas kontingenta) komandiera norīkotā atbildīgā amatpersona reizi mēnesī salīdzina narkotisko zāļu stingrās uzskaites žurnālā reģistrēto narkotisko zāļu atlikumu ar faktisko zāļu atlikumu un pārbaudes rezultātus ieraksta narkotisko zāļu stingrās uzskaites žurnālā, norādot pārbaudes datumu, un ierakstu apliecina ar parakstu;

18.9. glābējs nodrošina glābēja komplektā esošā aprīkojuma, medicīnisko materiālu un medikamentu uzglabāšanu atbilstoši marķējumā vai lietošanas instrukcijā norādītajai informācijai, lai nodrošinātu to kvalitātes, efektivitātes un drošības saglabāšanu to derīguma termiņa laikā;

18.10. pēc dienesta pienākumu pildīšanas starptautiskajā operācijā glābējs nodod glābēja komplektu un tajā ietilpstošās narkotiskās zāles Nacionālo bruņoto spēku vienības (Latvijas kontingenta) komandiera norīkotajai atbildīgajai amatpersonai, kura to nodod Nacionālo bruņoto spēku vienības (Latvijas kontingenta) medicīnas apakšvienībā;

18.11. glābēja komplektā ietilpstošo medikamentu iznīcināšanu, izņemot narkotiskās zāles, Nacionālo bruņoto spēku vienības (Latvijas kontingenta) komandieris organizē sadarbībā ar citu valstu bruņoto spēku pārstāvjiem. Nacionālo bruņoto spēku vienības (Latvijas kontingenta) komandiera norīkotā atbildīgā amatpersona iznīcina medikamentus, kuriem bojāts iepakojums vai beidzies derīguma termiņš, un par medikamentu iznīcināšanu noformē aktu. Aktā norāda medikamentu nosaukumu, stiprumu, formu, daudzumu, iznīcināšanas iemeslu, atbildīgās amatpersonas vārdu, uzvārdu un amatu;

18.12. lai nodrošinātu glābēja komplektā ietilpstošo narkotisko zāļu iznīcināšanu, kurām ir bojāts iepakojums vai beidzies derīguma termiņš (turpmāk – nekvalitatīvās narkotiskās zāles), Nacionālo bruņoto spēku vienības (Latvijas kontingenta) komandieris izveido komisiju triju karavīru vai zemessargu sastāvā;

18.13. nekvalitatīvās narkotiskās zāles iznīcina komisijas klātbūtnē;

18.14. par nekvalitatīvo narkotisko zāļu iznīcināšanu komisija noformē aktu divos eksemplāros. Aktā norāda zāļu nosaukumu, stiprumu, formu, daudzumu, zāļu ražošanas sērijas numuru, zāļu ražotāju, iznīcināšanas iemeslu, komisijas locekļu vārdu, uzvārdu un amatu. Nacionālo bruņoto spēku vienības (Latvijas kontingenta) komandiera norīkotā atbildīgā amatpersona 10 dienu laikā pēc atgriešanās no starptautiskās operācijas abus akta eksemplārus nodod Nacionālo bruņoto spēku vienībai, kuras uzskaitē atrodas narkotiskās zāles;

18.15. par narkotisko zāļu iznīcināšanu izdara ierakstu Nacionālo bruņoto spēku vienības (Latvijas kontingenta) narkotisko zāļu stingrās uzskaites žurnālā, norādot iznīcināšanas akta numuru.

(Grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 717)

19. Pēc dalības starptautiskajā operācijā Nacionālo bruņoto spēku vienības (Latvijas kontingenta) komandiera norīkotā atbildīgā amatpersona vai Nacionālo bruņoto spēku vienības (Latvijas kontingenta) medicīnas apakšvienības vadītājs individuālos komplektus un glābēja komplektus nodod Nacionālo bruņoto spēku vienības medicīnas apakšvienības vadītājam.

20. Nacionālie bruņotie spēki nodrošina individuālo komplektu un glābēja komplektu komplektēšanu ar ārstniecības līdzekļiem.

(Grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 717)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Aizsardzības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs I.V.Lieģis
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 3.augusta
noteikumiem Nr.720
Paplašinātās pirmās palīdzības mācību kursa programmas karavīra un zemessarga individuālā mācību kursa apraksts

(Pielikums grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 717)

1. Mācību kursa mērķis – nodrošināt karavīriem un zemessargiem zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanā, pildot dienesta pienākumus.

2. Mācību kursa uzdevumi:

2.1. sniegt teorētiskās zināšanas paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanā;

2.2. iemācīt nepieciešamās prasmes paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanā;

2.3. iemācīt prasmes individuālā medicīnisko materiālu un medikamentu komplekta lietošanā, pildot dienesta pienākumus;

2.4. sniegt zināšanas par individuālā medicīnisko materiālu un medikamentu komplekta uzglabāšanas un lietošanas kārtību.

3. Mācību kursa ilgums – minimums 30 stundas (teorija – 12 stundas, praktiskās nodarbības – 18 stundas).

4. Mācību kursa saturs:

Nr.p.k.

Nodarbības tēma

Apakštēma

Teorija
(stundu skaits)

Prakse (stundu skaits)

1.

Palīdzības sniegšanas taktika un lietojamie līdzekļi 1.1. Rīcība negadījuma vietā. Glābēja drošība. Medicīnisko materiālu minimums pirmās palīdzības sniegšanai

2

1.2. Palīdzības sniegšanas taktika un etapi kaujas un ārkārtas situācijās. Karavīra un zemessarga individuālais medicīnisko materiālu un medikamentu komplekts
1.3. Palīdzības sniedzēja tiesības un pienākumi

2.

Palīdzības sniegšana bezsamaņā esošam cietušajam 2.1. Elpceļu caurlaidības atjaunošana: galvas atliekšana un zoda pacelšana; apakšžokļa izvirzīšana; elpceļu atbrīvošana no svešķermeņa

1

3

2.2. Elpceļu caurlaidības nodrošināšana: nazofaringeālie elpvadi; stabilais sānu stāvoklis
2.3. Atdzīvināšanas pasākumi. ABC shēma

3.

Palīdzības sniegšana traumu guvušam cietušajam 3.1. Traumu guvušu cietušo novērtēšana un palīdzības sniegšana

3

13

3.2. Šoks un pretšoka pasākumi traumu guvušam cietušajam
3.3. Dzīvībai bīstamas asiņošanas apturēšana. Žņauga lietošanas taktika. Spiedošs pārsējs. Brūces tamponēšana. Lokālo hemostātisko līdzekļu lietošana. Brūces ar svešķermeņiem. Brūču pārsiešana
3.4. Slēgtas un vaļējas iegurņa un ekstremitāšu traumas. Traumatiska amputācija. Imobilizācija
3.5. Galvas traumas. Acu traumas un svešķermeņi acīs. Palīdzība un cietušā novietošana
3.6. Mugurkaula traumas. Imobilizācija un pārvietošana
3.7. Slēgtas un vaļējas krūškurvja traumas. Palīdzība un cietušā novietošana
3.8. Slēgtas un vaļējas vēdera traumas. Palīdzība un cietušā novietošana
3.9. Autoavārija. Cietušā izvilkšana no transportlīdzekļa. Motociklista aizsargķiveres noņemšana
3.10. Karavīra un zemessarga individuālā medikamentu komplekta lietošana. Atsāpināšana un brūces infekcijas profilakse kaujas traumu gadījumos

4.

Apkārtējās vides faktoru izraisīti veselības traucējumi 4.1. Karstuma izraisītie veselības traucējumi. Pārkaršana. Dehidratācija. Apdegumi

3

4.2. Aukstuma izraisītie veselības traucējumi. Atdzišana. Apsaldējumi
4.3. Slīkšana.
4.4. Dzīvnieku, čūsku un kukaiņu kodumi
4.5. Ķīmisku vielu izraisīti nelaimes gadījumi
4.6. Elektrotraumas
4.7. Slimības

5.

Cietušo sadales un evakuācijas taktika 5.1. Liels cietušo skaits vienlaikus. Cietušo sadale pēc palīdzības sniegšanas prioritātēm

2

1

5.2. Cietušo evakuācija. Medicīniskās evakuācijas pieprasījuma procedūra. Cietušā kartes aizpildīšana. Evakuācijas prioritāšu noteikšana. Cietušo pārvietošana un transportēšana

6.

Ieskaite 6.1. Teorētiskā ieskaite

1

1

6.2. Praktiskā ieskaite

Piezīme. Klausītāju skaits grupā nedrīkst pārsniegt 12 personas. Pasniedzēju skaits uz grupu: teorētiskās nodarbības vada viens pasniedzējs, praktiskās nodarbības – divi pasniedzēji.

5. Mācību kursa īstenošanai nepieciešamie materiāli un līdzekļi:

5.1. manekeni elpceļu caurlaidības nodrošināšanai;

5.2. manekeni atdzīvināšanas veikšanai;

5.3. elpināšanas aizsargmaskas manekeniem;

5.4. dezinfekcijas līdzekļi;

5.5. salvetes;

5.6. nazofaringeālie elpvadi (ar lubrikantu);

5.7. vienreizējās lietošanas medicīniskie cimdi;

5.8. pirmās palīdzības aptieciņas;

5.9. motociklista aizsargķiveres;

5.10. apvidus automašīna;

5.11. karavīra un zemessarga individuālie medicīnisko materiālu un medikamentu komplekti;

5.12. modulāras somas;

5.13. paklājiņi;

5.14. taktiskie žņaugi arteriālas asiņošanas apturēšanai;

5.15. spiedošie pārsēji dzīvībai bīstamas asiņošanas apturēšanai;

5.16. pārsēji lielu brūču pārsiešanai;

5.17. marles saites;

5.18. trīsstūrveida lakatiņi;

5.19. lokālie hemostātiskie līdzekļi;

5.20. šķēres;

5.21. elastīgās saites;

5.22. leikoplasti ruļļos;

5.23. vaļēju krūškurvja ievainojumu slēdzoši pārsēji;

5.24. garie mugurkaula imobilizācijas dēļi;

5.25. materiāli šinu improvizēšanai;

5.26. grima un mulāžu komplekts brūču un traumu atveidošanai;

5.27. polietilēna maisiņi;

5.28. folijas segas;

5.29. nestuves;

5.30. materiāli improvizētu nestuvju pagatavošanai;

5.31. cietušo kartes;

5.32. dators ar multimediju projektoru;

5.33. ekrāns;

5.34. tāfele;

5.35. mācību un uzskates materiāli;

5.36. karavīra un zemessarga individuālās aizsardzības sistēmas;

5.37. triecienšautenes imitācijas.

Aizsardzības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs I.V.Lieģis
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 3.augusta
noteikumiem Nr.720
Karavīra un zemessarga individuālo medicīnisko materiālu un medikamentu komplekts paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanai, pildot dienesta pienākumus

(Pielikums grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 717)

1. Modulāra soma.

2. Šķēres.

3. Vienreizējas lietošanas medicīniskie cimdi.

4. Taktiskie žņaugi arteriālās asiņošanas apturēšanai.

5. Spiedošs pārsējs asiņošanas apturēšanai.

6. Marles saite.

7. Leikoplasts rullī.

8. Trīsstūrveida lakatiņš.

9. Nazofaringeālais elpvads (ar lubrikantu).

10. Cietušā karte.

11. Lokālais hemostātiskais līdzeklis.

12. Nenarkotiskais pretsāpju līdzeklis perorālai lietošanai.

13. Nesteroīdais pretiekaisuma līdzeklis perorālai lietošanai.

14. Pretinfekcijas līdzeklis perorālai lietošanai.

Piezīme. Ar karavīra un zemessarga individuālo medicīnisko materiālu un medikamentu komplektu ir tiesīgs rīkoties karavīrs un zemessargs, kurš beidzis paplašinātās pirmās palīdzības karavīra un zemessarga individuālo mācību kursu saskaņā ar Ministru kabineta noteikto mācību programmu.

Aizsardzības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs I.V.Lieģis
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 3.augusta
noteikumiem Nr.720
Paplašinātās pirmās palīdzības mācību kursa programmas glābēja mācību kursa apraksts

(Pielikums grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 717)

1. Mācību kursa mērķis – nodrošināt glābējiem zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanā, pildot dienesta pienākumus.

2. Mācību kursa uzdevumi:

2.1. sniegt glābējiem teorētiskās zināšanas paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanā;

2.2. iemācīt glābējiem paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamās prasmes;

2.3. iemācīt glābējiem prasmes paplašinātās pirmās palīdzības aprīkojuma, medicīnisko materiālu un medikamentu komplekta lietošanā, pildot dienesta pienākumus;

2.4. sniegt glābējiem zināšanas par paplašinātās pirmās palīdzības aprīkojuma, medicīnisko materiālu un medikamentu komplekta uzglabāšanas, lietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtību.

3. Mācību kursa ilgums – minimums 160 stundas (teorija – 42 stundas, praktiskās nodarbības – 118 stundas).

4. Mācību kursa saturs:

Nr.p.k.

Nodarbības tēma

Apakštēma

Teorija (stundu skaits)

Prakse (stundu skaits)

1.

Palīdzības sniegšanas taktika un pielietojamie līdzekļi 1.1. Rīcība negadījuma vietā. Glābēja drošība. Medicīnisko materiālu minimums pirmās palīdzības sniegšanai

2

6

1.2. Palīdzības sniegšanas taktika un etapi kaujas situācijās
1.3. Glābēja aprīkojuma, medicīnisko materiālu un medikamentu komplekts. Karavīra un zemessarga individuālais medicīnisko materiālu un medikamentu komplekts
1.4. Palīdzības sniedzēja tiesības un pienākumi

2.

Bezsamaņā esoša cietušā dzīvībai svarīgo funkciju nodrošināšana 2.1. Elpošanas sistēmas anatomija un fizioloģija

4

14

2.2. Elpceļu caurlaidības atjaunošana: galvas atliekšana un zoda pacelšana; apakšžokļa izvirzīšana; elpceļu atbrīvošana no svešķermeņa
2.3. Elpceļu caurlaidības nodrošināšana: orofaringeālie elpvadi; nazofaringeālie elpvadi; krikotiroidotomija; stabilais sānu stāvoklis
2.4. Atdzīvināšanas pasākumi. ABC shēma

3.

Traumu guvuša cietušā primārā novērtēšana 3.1. Traumu guvuša cietušā primārās novērtēšanas ABCDE algoritms

3

20

3.2. Augstas enerģijas traumas un to iedarbība uz cilvēka ķermeni. Šāvienu un sprādzienu izraisītas traumas

4.

Palīdzības sniegšana traumu guvušam cietušajam 4.1. Sirds–asinsrites sistēmas anatomija un fizioloģija

12

38

4.2. Šoks
4.3. Dzīvībai bīstamas asiņošanas apturēšana. Žņauga lietošanas taktika. Spiedošs pārsējs. Brūces tamponēšana. Lokālo hemostātisko līdzekļu lietošana
4.4. Slēgtas un vaļējas krūškurvja traumas. Vaļējs pneimotorakss, tā slēgšana. Spriedzes pneimotorakss. Pleiras dobuma punkcija cietušajam ar spriedzes pneimotoraksu
4.5. Galvas anatomija
4.6. Galvas traumas. Acu traumas
4.7. Vēdera anatomija
4.8. Slēgtas un vaļējas vēdera traumas
4.9. Mugurkaula un ekstremitāšu anatomija
4.10. Mugurkaula traumas. Imobilizācija un pārvietošana
4.11. Slēgtas un vaļējas iegurņa un ekstremitāšu traumas. Traumatiska amputācija. Imobilizācija
4.12. Brūces. Brūces ar svešķermeņiem. Brūču pārsiešana
4.13. Autoavārija. Cietušā izvilkšana no transportlīdzekļa. Motociklista aizsargķiveres noņemšana. Aizsargķiveres noņemšana cietušam karavīram vai zemessargam

5.

Medikamentu lietošana 5.1. Medikamentu lietošanas pamatprincipi un ievadīšanas ceļi. Drošības tehnika

8

20

5.2. Intravenozo šķīdumu ievadīšana. Aprīkojums
5.3. Intramuskulārās injekcijas. Aprīkojums
5.4. Pretsāpju līdzekļi. Narkotiskie pretsāpju līdzekļi un to ievadīšana. Nenarkotiskie pretsāpju līdzekļi. Nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi. Pretinfekcijas līdzekļi. Perorālo medikamentu komplekta lietošana. Atropīna ievadīšana saindēšanās gadījumos ar neiroparalītiskām vielām

6.

Apkārtējās vides faktoru izraisīti veselības traucējumi 6.1. Karstuma izraisītie veselības traucējumi. Pārkaršana. Dehidratācija. Apdegumi

5

6.2. Aukstuma izraisītie veselības traucējumi. Atdzišana. Apsaldējumi
6.3. Slīkšana
6.4. Dzīvnieku, čūsku un kukaiņu kodumi
6.5. Augstkalnu slimība
6.6. Ķīmisku vielu izraisīti nelaimes gadījumi
6.7. Elektrotraumas
6.8. Akūtas saslimšanas. Infekciju slimību ierobežošanas pamati. Higiēnas ievērošanas pamatprincipi

7.

Cietušo sadales un evakuācijas taktika 7.1. Liels cietušo skaits vienlaikus. Rīcība negadījuma vietā un palīdzības sniegšanas organizācija. Cietušo sadale pēc palīdzības sniegšanas prioritātēm

3

14

7.2. Cietušo evakuācija. Medicīniskās evakuācijas pieprasījuma procedūra. Cietušā kartes aizpildīšana. Evakuācijas prioritāšu noteikšana. Cietušo pārvietošana un transportēšana. Aprīkojums cietušo pārvietošanai un transports
7.3. Palīdzības sniegšanas taktika transportēšanas un evakuācijas laikā

8.

Stresa reakcijas un psiholoģiskā palīdzība 8.1. Stresa reakcijas fāzes. Psiholoģiskās palīdzības pamatprincipi

3

8.2. Nāve

9.

Noslēguma pārbaudījumi 9.1. Teorētiskā ieskaite

2

6

9.2. Praktiskā ieskaite

Piezīme. Klausītāju skaits grupā nedrīkst pārsniegt 12 personas. Pasniedzēju skaits uz grupu: teorētiskajās nodarbībās – viens pasniedzējs, praktiskajās nodarbībās – trīs pasniedzēji.

5. Mācību kursa īstenošanai nepieciešamie materiāli un līdzekļi:

5.1. manekeni elpceļu caurlaidības nodrošināšanai;

5.2. manekeni atdzīvināšanas veikšanai;

5.3. manekeni pleiras dobuma punkcijas veikšanai;

5.4. manekeni krikotiroidotomijas veikšanai;

5.5. manekeni venozo injekciju veikšanai;

5.6. manekens muskulāro injekciju veikšanai;

5.7. elpināšanas aizsargmaskas manekeniem;

5.8. virsmu dezinfekcijas līdzeklis;

5.9. salvetes;

5.10. nazofaringeālie elpvadi ar lubrikantu;

5.11. orofaringeālie elpvadi;

5.12. elpināšanas maisi (ar maskām);

5.13. venozie žņaugi;

5.14. intravenozās ievades sistēmas;

5.15. perifēro vēnu katetri (ar aizsargmehānismu);

5.16. mandrēnas katetra noslēgšanai;

5.17. katetru fiksējoši plāksteri;

5.18. intravenozās sistēmas fiksējošas līplentes;

5.19. plāksteri injekcijas vietas pārsiešanai;

5.20. dezinficējošas salvetes;

5.21. vienreizlietojamas šļirces ar adatām;

5.22. elektrolītu šķīdumi infūzijām;

5.23. fizioloģiskie šķīdumi injekcijām;

5.24. krikotiroidotomijas komplekti;

5.25. pleiras dobuma punkcijas komplekti;

5.26. konteineri bioloģisko atkritumu savākšanai;

5.27. leikoplasti ruļļos;

5.28. vienreizējās lietošanas medicīniskie cimdi;

5.29. pirmās palīdzības aptieciņas;

5.30. karavīra vai zemessarga individuālie medicīnisko materiālu un medikamentu komplekti;

5.31. modulāras somas;

5.32. glābēja medicīniskā aprīkojuma, medicīnisko materiālu un medikamentu komplekti;

5.33. medicīniskas mugursomas;

5.34. paklājiņi;

5.35. taktiskie žņaugi arteriālas asiņošanas apturēšanai;

5.36. spiedošie pārsēji dzīvībai bīstamas asiņošanas apturēšanai;

5.37. pārsēji lielu brūču pārsiešanai;

5.38. marles saites;

5.39. trīsstūrveida lakatiņi;

5.40. lokālie hemostatiskie līdzekļi;

5.41. šķēres;

5.42. elastīgās saites;

5.43. vaļēju krūškurvja ievainojumu slēdzoši plāksteri;

5.44. īsās mugurkaula fiksācijas ierīces;

5.45. garie mugurkaula imobilizācijas dēļi;

5.46. kausveida nestuves;

5.47. šinas ekstremitāšu imobilizācijai (universālās);

5.48. materiāls šinu improvizēšanai;

5.49. cietās imobilizācijas apkakles (universālās);

5.50. folijas segas;

5.51. hipotermijas novēršanas komplekti;

5.52. mākslīgo asiņu koncentrāts;

5.53. grima un mulāžu komplekts brūču un traumu atveidošanai;

5.54. komplekts amputētas ķermeņa daļas ievietošanai;

5.55. militārās nestuves;

5.56. mīkstās (palagveida) nestuves;

5.57. materiāls improvizētu nestuvju pagatavošanai;

5.58. apvidus automašīna;

5.59. militārais medicīniskais transports;

5.60. karavīra un zemessarga individuālās aizsardzības sistēmas;

5.61. triecienšautenes imitācijas;

5.62. cietušo kartes;

5.63. cilvēka ķermeņa manekeni;

5.64. "cietušo" lomas atveidotāji;

5.65. teritorijas marķējamā lente;

5.66. degviela;

5.67. dators ar multimediju projektoru;

5.68. ekrāns;

5.69. tāfele;

5.70. lāzera rādāmkociņš;

5.71. izdales materiāli;

5.72. mācību un uzskates materiāli.

Aizsardzības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs I.V.Lieģis
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 3.augusta
noteikumiem Nr.720
Glābēja aprīkojuma, medicīnisko materiālu un medikamentu komplekts paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanai, pildot dienesta pienākumus

(Pielikums grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 717)

1. Medicīniska mugursoma.

2. Soma vai kaste (neliela) medikamentu ievietošanai.

3. Vienreizējas lietošanas medicīniskie cimdi.

4. Elpināšanas maiss (ar masku).

5. Orofaringeālie elpvadi.

6. Nazofaringeālie elpvadi (ar lubrikantu).

7. Krikotiroidotomijas komplekts.

8. Pleiras dobuma punkcijas komplekti.

9. Vaļēju krūškurvja ievainojumu slēdzoši plāksteri.

10. Pārsēji lielu brūču pārsiešanai.

11. Spiedoši pārsēji asiņošanas apturēšanai.

12. Marles saites.

13. Taktiskie žņaugi arteriālās asiņošanas apturēšanai.

14. Lokālie hemostātiskie līdzekļi.

15. Trīsstūrveida lakatiņi.

16. Atvēsinoši pretapdegumu materiāli šādā komplektācijā:

16.1. pretapdegumu pārsējs (sejai);

16.2. pretapdegumu pārsējs (plaukstai);

16.3. pretapdegumu pārsējs (universāls);

17. Intravenozās pieejas nodrošināšanas materiāli šādā komplektācijā:

17.1. venozie žņaugi;

17.2. intravenozās ievades sistēmas;

17.3. perifēro vēnu katetri (ar aizsargmehānismu);

17.4. mandrēnas katetra noslēgšanai;

17.5. katetru fiksējoši plāksteri;

17.6. intravenozās sistēmas fiksējošas līplentes;

17.7. marles salvetes;

17.8. dezinficējošas salvetes.

18. Vienreizlietojamas šļirces – 5 ml (ar adatām).

19. Vienreizlietojamas šļirces – 10 ml (ar adatām).

20. Plastmasas konteiners injekciju adatām.

21. Leikoplasts rullī.

22. Sāļu šķīdumi injekcijām (flakonos – 10 ml).

23. Elektrolītu šķīdumi infūzijām (polietilēna maisos – 500 ml).

24. Koloīdi šķīdumi infūzijām (polietilēna maisos – 500 ml).

25. Narkotiskie pretsāpju līdzekļi (intramuskulārajām injekcijām), šķīdumi automātiskajās šļircēs.

26. Narkotiskie pretsāpju līdzekļi perorālai lietošanai.

27. Atropīna sulfāts (intramuskulārajām injekcijām), šķīdumi automātiskajā šļircē.

28. Pretinfekcijas līdzekļi (intramuskulārajām injekcijām), kuri efektīvi pret gramnegatīvām, grampozitīvām un anaerobām baktērijām.

29. Nenarkotiskie pretsāpju līdzekļi perorālai lietošanai.

30. Nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi perorālai lietošanai.

31. Pretinfekcijas līdzekļi perorālai lietošanai.

32. Šķēres.

33. Cietā imobilizācijas apkakle (universāla).

34. Šinas ekstremitāšu imobilizācijai (universālas).

35. Elastīgas saites.

36. Hipotermijas novēršanas komplekts.

37. Komplekts amputētas ķermeņa daļas ievietošanai.

38. Ūdensnoturīgs rakstāmais.

39. Cietušā kartes.

40. Ķīmiskas gaismas.

41. Lukturītis (neliela izmēra).

42. Palagveida (mīkstās) nestuves.

Piezīme. Ar glābēja aprīkojuma, medicīnisko materiālu un medikamentu komplektu ir tiesīgs rīkoties karavīrs un zemessargs, kurš beidzis paplašinātās pirmās palīdzības glābēja mācību kursu saskaņā ar Ministru kabineta noteikto mācību programmu.

Aizsardzības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs I.V.Lieģis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par karavīru un zemessargu paplašinātās pirmās palīdzības mācību kursa programmu, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 720Pieņemts: 03.08.2010.Stājas spēkā: 11.08.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 125, 10.08.2010.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
214698
{"selected":{"value":"15.12.2017","content":"<font class='s-1'>15.12.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"15.12.2017","iso_value":"2017\/12\/15","content":"<font class='s-1'>15.12.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"11.08.2010","iso_value":"2010\/08\/11","content":"<font class='s-1'>11.08.2010.-14.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
15.12.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)