Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.343

Rīgā 2010.gada 6.aprīlī (prot. Nr.17 19.§)
Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par autoceļiem" 5.panta 6.2 un septīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izsniedz lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas (turpmāk – atļauja), kārtību, kādā tiek veikti šie pārvadājumi, un gadījumus, kad atļauja nav nepieciešama.

(MK 01.10.2019. noteikumu Nr. 463 redakcijā)

2. Noteikumi attiecas uz pārvadājumiem (pārvietošanos pa ceļiem), kuros ar kravu vai pasažieriem vai bez kravas vai pasažieriem pa autoceļu (ielu) braucoša mehāniskā transportlīdzekļa vai tā sastāva izmēri, faktiskā masa vai ass slodze pārsniedz Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi" (turpmāk – Ceļu satiksmes noteikumi) 2. pielikumā minētos lielumus.

(Grozīts ar MK 12.07.2011. noteikumiem Nr. 557; MK 24.05.2016. noteikumiem Nr. 325)

3. Lielgabarīta transportlīdzeklis ir mehāniskais transportlīdzeklis vai tā sastāvs (ar kravu vai bez tās), kuram vismaz viens izmērs pārsniedz Ceļu satiksmes noteikumu 2. pielikumā minēto lielumu. Smagsvara transportlīdzeklis ir mehāniskais transportlīdzeklis vai tā sastāvs (ar kravu vai pasažieriem vai bez kravas vai pasažieriem), kura faktiskā masa vai ass slodze pārsniedz Ceļu satiksmes noteikumu 2. pielikumā minēto lielumu.

(Grozīts ar MK 24.05.2016. noteikumiem Nr. 325)

4. Pārvadājumus var veikt tikai ar kravas specifikai atbilstošiem transportlīdzekļiem.

5. Veicot pārvadājumu, nedrīkst:

5.1. vilkt citus transportlīdzekļus;

5.2. pārvietoties atkalas laikā;

5.3. (svītrots ar MK 12.07.2011. noteikumiem Nr.557);

5.4. pārvietoties pa ceļa nomali.

6. Atļauja nav nepieciešama transportlīdzeklim, kurš veic ceļu uzturēšanas darbus, un mehāniskā transportlīdzekļa vilkšanai uz stāvvietu vai remonta vietu, ja tam ir radušies bojājumi, kuru dēļ tas nevar vai tam aizliegts braukt.

(MK 24.05.2016. noteikumu Nr. 325 redakcijā)

II. Atļaujas izsniegšana un maršruta saskaņošana

(Nodaļas nosaukums MK 01.10.2019. noteikumu Nr. 463 redakcijā)

7. Atļaujā iekļauj šādu informāciju:

7.1. pieteicēja vārdu, uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu, adresi, e-pasta adresi un tālruņa numuru;

7.2. lielgabarīta (smagsvara) transportlīdzekļa parametrus (ar kravu) – garumu, platumu, augstumu no brauktuves, aizmugurējo pārkari, ass slodzi, attālumu starp asu centriem, kravas masu un kopējo masu;

7.3. lielgabarīta (smagsvara) transportlīdzekļa vilcēja vai piekabes (puspiekabes) marku un valsts reģistrācijas numuru;

7.4. autoceļa (ielas) maršrutu, posmu, apdzīvotas vietas nosaukumu, kur atļauts veikt pārvadājumu;

7.5. pārvadājuma veikšanas laiku un atļauto braukšanas ātrumu;

7.6. atļaujas nosacījumus, kas jāievēro, veicot pārvadājumu (ja nepieciešams);

7.7. atļaujas izsniegšanas datumu un laiku.

(MK 01.10.2019. noteikumu Nr. 463 redakcijā)

8. Atļauju izsniedz lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzeklim vienai nedalāmas kravas pārvadāšanas reizei pa noteiktu maršrutu. Nedalāma krava ir krava, kuru nav iespējams sadalīt divās vai vairākās kravās bez neparedzētiem izdevumiem vai bojājuma draudiem un kuru tās izmēru vai masas dēļ nevar pārvadāt saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumu prasībām. Nedalāmas kravas jēdziens nav attiecināms uz gadījumu, ja, sadalot kravu, nemainās parametrs vai parametri, kuru dēļ ir izdota atļauja.

9. Ja transportlīdzeklim saskaņā ar veicamo darbu specifiku nepieciešams pārvadājumu veikt bieži un atkārtoti, atļauju var izsniegt uz noteiktu termiņu, bet ne ilgāku par 12 mēnešiem, ja transportlīdzekļa vai tā sastāva:

9.1. faktiskā masa nepārsniedz 52 t;

9.2. faktiskā masa nepārsniedz 47 t, vedot 40 pēdu (12,2 m) ISO konteinerus;

9.3. maksimālā ass slodze atbilst Ceļu satiksmes noteikumu 2. pielikumā noteiktajiem lielumiem;

9.4. kopējais garums nepārsniedz 24 m;

9.5. platums nepārsniedz 4 m;

9.6. augstums no brauktuves virsmas nepārsniedz 4,5 m.

(Grozīts ar MK 24.05.2016. noteikumiem Nr. 325)

10. Transportlīdzekļiem (bez kravas), kuri reģistrēti Latvijā, atļauju izsniedz bez termiņa ierobežojuma, ja:

10.1. garums, platums vai augstums no brauktuves virsmas pārsniedz Ceļu satiksmes noteikumu 2. pielikumā noteiktos lielumus, bet garums nepārsniedz 24 m, platums – 4 m (lauksaimniecības traktortehnikai – 5,5 m) un augstums no brauktuves virsmas – 4,5 m;

10.2. pašmasa pārsniedz Ceļu satiksmes noteikumu 2. pielikumā noteiktos faktiskās masas lielumus, bet nepārsniedz 48 t, un kuru gabarīti atbilst šo noteikumu 10.1.apakšpunktā noteiktajiem lielumiem;

10.3. ass slodze pārsniedz Ceļu satiksmes noteikumu 2. pielikumā noteiktos lielumus, bet nepārsniedz 13 t, un kuru gabarīti atbilst šo noteikumu 10.1.apakšpunktā noteiktajiem lielumiem.

(MK 12.07.2011. noteikumu Nr. 557 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.05.2016. noteikumiem Nr. 325)

11. (Svītrots ar MK 12.07.2011. noteikumiem Nr.557)

12. Lai saņemtu atļauju, pieteicējs valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Valsts ceļi" pirms pārvadājuma veikšanas rakstveidā vai elektroniskajā lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļauju reģistrācijas vietnē (http://lvceli.lv/atlaujas) iesniedz pieteikumu. Pieteikumā norāda:

12.1. pieteicēja vārdu, uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu, adresi, e-pasta adresi un tālruņa numuru;

12.2. lielgabarīta (smagsvara) transportlīdzekļa parametrus (ar kravu) – garumu, platumu, augstumu no brauktuves, aizmugurējo pārkari, ass slodzi, attālumu starp asu centriem, kravas masu un kopējo masu;

12.3. lielgabarīta (smagsvara) transportlīdzekļa vilcēja vai piekabes (puspiekabes) marku un valsts reģistrācijas numuru;

12.4. pārvadājuma maršrutu;

12.5. pārvadājuma veikšanas laiku;

12.6. pievienojamo dokumentu kopijas.

(MK 01.10.2019. noteikumu Nr. 463 redakcijā)

12.1 Pieteicējs ir atbildīgs par šo noteikumu 12. punktā minētās iesniedzamās informācijas pareizību.

(MK 01.10.2019. noteikumu Nr. 463 redakcijā)

13. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" izvērtē atļaujas pieteikumu un:

13.1. ja nav nepieciešama maršruta papildu izpēte, piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas lemj par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju;

13.2. ja nepieciešama maršruta papildu izpēte, piecu darbdienu laikā pēc izpētes rezultātu saņemšanas lemj par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju;

13.3. ja nepieciešams, saskaņo pārvadājuma maršrutu:

13.3.1. ar attiecīgajām pašvaldībām, kā arī ar autoceļu (ielu) un tiltu īpašniekiem vai to pilnvarotām personām;

13.3.2. ar attiecīgās pilsētas elektrotransporta dienestu, ja lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzekļa augstums pārsniedz 4,5 m no brauktuves virsmas;

13.3.3. ar attiecīgās dzelzceļa infrastruktūras īpašnieku vai tā pilnvarotu personu, ja pārvadājuma maršrutā ir dzelzceļa pārbrauktuve un lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzekļa izmēri pārsniedz vismaz vienu no šādiem lielumiem:

13.3.3.1. augstums no brauktuves virsmas – 4,5 m;

13.3.3.2. platums – 5 m;

13.3.3.3. faktiskā masa – 52 t;

13.3.4. ar attiecīgās dzelzceļa infrastruktūras īpašnieku vai tā pilnvarotu personu, ja pārvadājuma maršrutu šķērso dzelzceļa tilts vai satiksmes pārvads un lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzekļa izmēri pārsniedz vismaz vienu no šādiem lielumiem:

13.3.4.1. augstums no brauktuves virsmas – 4,5 m;

13.3.4.2. platums – 5 m;

13.3.5. ar attiecīgo sakaru un elektroapgādes dienestu, ja lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzekļa augstums pārsniedz 5 m no brauktuves virsmas.

(MK 01.10.2019. noteikumu Nr. 463 redakcijā)

13.1 Ja šo noteikumu 9., 36. un 40. punktā minēto atļauju lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadāšanai izsniedz, lai pārvietotos pa valsts autoceļiem, par kuru lietošanu maksājama autoceļu lietošanas nodeva, atļauju izsniedz uz noteiktu termiņu līdz 12 mēnešiem, bet ne ilgāk kā uz termiņu, līdz kuram par konkrēto transportlīdzekli ir samaksāta autoceļu lietošanas nodeva.

(MK 25.04.2017. noteikumu Nr. 217 redakcijā)

14. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju var apstrīdēt Satiksmes ministrijā. Satiksmes ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(MK 12.07.2011. noteikumu Nr.557 redakcijā)

15. (Svītrots ar MK 01.10.2019. noteikumiem Nr. 463)

16. Izdevumus, kas saistīti ar pārvadājuma maršrutu saskaņošanu atbilstoši šo noteikumu 13. punktam, sedz pārvadātājs.

(Grozīts ar MK 01.10.2019. noteikumiem Nr. 463)

17. Pēc valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" un pārvadātāja savstarpējas vienošanās pārvadātājs ir tiesīgs saskaņot pārvadājuma maršrutu.

18. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" ir tiesīgi līdz attiecīgā autopārvadājuma uzsākšanai mainīt atļaujā norādīto pārvadājuma maršrutu, ja pēc atļaujas izsniegšanas būtiski mainījušies meteoroloģiskie vai citi apstākļi, kas varētu ietekmēt pārvadājuma drošu norisi. Minētajā gadījumā valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" izsniedz jaunu atļauju, kurā norādīts mainītais maršruts. Iepriekšējā atļauja tiek anulēta. Par atļaujā norādītā maršruta mainīšanu un jaunas atļaujas izsniegšanu valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" nekavējoties elektroniski paziņo pārvadātājam.

(Grozīts ar MK 01.10.2019. noteikumiem Nr. 463)

19. Īpaši lieliem un smagiem transportlīdzekļiem, kuru pārvietošanās nav iespējama bez maršruta papildu izpētes (piemēram, tiltu, satiksmes pārvadu, autoceļa seguma nestspējas pārbaude un citu ceļa kompleksa mākslīgo būvju pārbaude), valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" veic maršruta papildu izpēti vai pasūta maršruta papildu izpēti citām juridiskām vai fiziskām personām, kurām ir licence autoceļu vai mākslīgo būvju projektēšanai. Maršruta papildu izpēte nepieciešama, ja transportlīdzekļa:

19.1. garums pārsniedz 24 m;

19.2. platums pārsniedz 5 m;

19.3. augstums pārsniedz 5 m;

19.4. kopējā masa pārsniedz 52 t;

19.5. ass slodze pārsniedz 13 t.

20. Par maršruta papildu izpēti valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" slēdz līgumu ar pārvadātāju. Izdevumus, kas saistīti ar maršruta papildu izpēti, kā arī izdevumus par maršruta sagatavošanas papildu darbiem, kas veikti, lai nodrošinātu pārvadājumu, sedz pārvadātājs.

21. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" atļauju izsniedz rakstveidā vai ievieto izsniegto atļauju elektroniskās lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļauju reģistrācijas vietnes (http://lvceli.lv/atlaujas) datubāzē, ja pārvadātājs rakstveidā izteicis šādu vēlmi. Pirms atļaujas izsniegšanas pārliecinās, ka valsts nodeva par atļaujas izsniegšanu ir saņemta valsts budžetā.

(MK 24.05.2016. noteikumu Nr. 325 redakcijā)

22. Informāciju par izsniegtajām atļaujām ievada izsniegto atļauju datubāzē, kas ir pieejama elektroniskajā lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļauju reģistrācijas vietnē (http://lvceli.lv/atlaujas).

(MK 24.05.2016. noteikumu Nr. 325 redakcijā)

23. (Svītrots ar MK 24.05.2016. noteikumiem Nr. 325)

24. Atļauju uzskaiti veic valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi".

25. Atļaujas esību un atļaujas nosacījumu ievērošanu kontrolē normatīvajos aktos par autopārvadājumu kontroli noteiktās institūcijas.

(MK 24.05.2016. noteikumu Nr. 325 redakcijā)

26. Līdz atļaujas saņemšanai lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzeklis tiek aizturēts un novietots ārpus autoceļa braucamās daļas vai speciālā maksas stāvvietā.

III. Transportlīdzekļu apzīmēšana

27. Lielgabarīta un smagsvara transportlīdzekli atļauts apzīmēt ar mirgojošu oranžu vai dzeltenu bākuguni (A) (4.pielikuma 1. un 2.zīmējums).

28. Lielgabarīta transportlīdzekli apzīmē:

28.1. priekšpusē (4.pielikuma 1.zīmējums):

28.1.1. ar transportlīdzekļa pazīšanas zīmēm saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem (B);

28.1.2. ar iedegtu baltu malējo lukturi vai piestiprinātu baltu atstarotāju. Ja lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzekļa platums pārsniedz 3 m, katrā pusē vienu virs otra iededz divus lukturus vai piestiprina divus baltus atstarotājus (C);

28.1.3. ar iedegtu baltu papildlukturi vai piestiprinātu baltu atstarotāju, ja attālums starp malējo lukturu vai atstarotāju un transportlīdzekļa gabarītu uguņu ārējām malām ir lielāks par 1 m (D);

28.2. aizmugurē (4.pielikuma 2.zīmējums):

28.2.1. ar transportlīdzekļa pazīšanas zīmēm saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem (B, E);

28.2.2. ar iedegtu sarkanu malējo lukturi vai piestiprinātu sarkanu vai oranžu atstarotāju. Ja lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzekļa platums pārsniedz 3 m, katrā pusē vienu virs otra iededz divus lukturus vai piestiprina divus sarkanus vai oranžus atstarotājus (C);

28.2.3. ar iedegtu sarkanu papildlukturi vai piestiprinātu sarkanu vai oranžu atstarotāju, ja attālums starp malējo lukturu vai atstarotāju un transportlīdzekļa gabarītlukturu ārējām malām ir lielāks par 1 m (D).

29. Priekšējos un aizmugurējos malējos lukturus vai atstarotājus novieto 0,25–0,9 m augstumā no brauktuves virsmas pēc iespējas tuvāk transportlīdzekļa vai kravas ārējai malai. Attālums starp lukturi un kravas ārējo malu nedrīkst pārsniegt 0,4 metrus.

30. Bākugunis, papildlukturus un priekšējos un aizmugurējos malējos lukturus iededz transportlīdzekļa braukšanas laikā, kā arī apstājoties vai stāvot diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos. Priekšējo un aizmugurējo malējo lukturu un papildlukturu spuldžu jaudai jābūt 15–21 W.

31. Ja transportlīdzekļa kopējais garums ir lielāks par 6 m, tam uz sānu malas ik pēc 3 m vai, ja virsbūves vai kravas konstrukcija to neļauj, ik pēc 4 m (4.pielikuma 3.zīmējums) novieto oranžus (dzeltenus) atstarotājus (A) un oranžas (dzeltenas) gaismas gabarītlukturus (B), ko iededz vienlaikus ar priekšējiem un aizmugurējiem gabarītlukturiem vai tuvās un tālās gaismas lukturiem. Vismaz vienu atstarotāju un gabarītlukturi novieto uz transportlīdzekļa sānu malas vidējās trešdaļas.

32. Atstarotājus un gabarītlukturus novieto 0,25–1,5 m (ja virsbūves vai kravas konstrukcija to neļauj, – līdz 2,1 m) augstumā no brauktuves virsmas. Gabarītlukturu spuldžu jaudai jābūt 4–10 W.

IV. Dalāmu kokmateriālu un lauksaimniecības produkcijas lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadāšana

33. Dalāmas kokmateriālu un lauksaimniecības produkcijas lielgabarīta un smagsvara kravas pārvadā ar kravas specifikai atbilstošiem specializētiem lielgabarīta un smagsvara transportlīdzekļiem vai to sastāviem:

33.1. dalāmas kokmateriālu lielgabarīta un smagsvara kravas šo noteikumu izpratnē ir apaļkoki, šķelda, koksnes gabalatliekas, mizas un skaidas;

33.2. dalāmas lauksaimniecības produkcijas lielgabarīta un smagsvara kravas šo noteikumu izpratnē ir graudi, rapsis, kartupeļi un svaigpiens.

(Grozīts ar MK 07.05.2013. noteikumiem Nr.244)

34. Dalāmas kokmateriālu un lauksaimniecības produkcijas lielgabarīta un smagsvara kravas drīkst pārvadāt, ja ir saņemta attiecīga atļauja un valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" izsniegts transportlīdzekļa sertifikāts lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadāšanai ar specializētajiem lielgabarīta un smagsvara transportlīdzekļiem vai to sastāviem (turpmāk – sertifikāts) (5.pielikums).

35. Sertifikātu izsniedz, ja transportlīdzeklis vai tā sastāvs atbilst šādām prasībām:

35.1. transportlīdzeklis vai tā sastāvs pēc tā konstrukcijas ir paredzēts apaļkoku un šķeldas vai lauksaimniecības produkcijas pārvadāšanai;

35.2. asu skaits nav mazāks par sešām;

35.3. starpasu attālums divasu vai trīsasu tiltam nav mazāks par 1,3 m (piekabes pirmajām sapārotajām asīm pieļaujamais starpasu attālums ir 1,15 m);

35.4. vismaz piecām asīm, izņemot vilcēja stūrējamo asi, ir dubultriteņi;

35.5. motora jauda nav mazāka par 350 ZS vai 257 kW (ja transportlīdzekļu reģistrā nav datu par transportlīdzekļa motora jaudu, pārvadātājs sertifikāta saņemšanai iesniedz transportlīdzekļa izgatavotāja vai tā pārstāvja Latvijā attiecīgu apliecinājumu).

36. Atļaujas dalāmu kokmateriālu un lauksaimniecības produkcijas lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadāšanai ar specializētajiem lielgabarīta un smagsvara transportlīdzekļiem uz noteiktu laiku (līdz 12 mēnešiem) izsniedz, pamatojoties uz sertifikātu, ja mehāniskais transportlīdzeklis vai tā sastāvs kopā ar kravu atbilst šādiem nosacījumiem:

36.1. faktiskā masa nepārsniedz 52 t;

36.2. faktiskā maksimālā ass slodze atbilst Ceļu satiksmes noteikumu 2. pielikumā minētajiem lielumiem;

36.3. kopējais garums atbilst Ceļu satiksmes noteikumu 2. pielikumā minētajiem lielumiem, izņemot gadījumus, ja transportlīdzeklis veic nedalāmu (garumā nesadalītu) kokmateriālu pārvadājumu, – tad pieļaujamais transportlīdzekļa garums nedrīkst pārsniegt 22 m;

36.4. platums atbilst Ceļu satiksmes noteikumu 2. pielikumā minētajiem lielumiem;

36.5. augstums no brauktuves virsmas nepārsniedz 4,20 m.

(Grozīts ar MK 07.05.2013. noteikumiem Nr. 244; MK 24.05.2016. noteikumiem Nr. 325)

36.1 (Svītrots ar MK 24.05.2016. noteikumiem Nr. 325)

37. Dalāmu kokmateriālu un lauksaimniecības produkcijas lielgabarīta un smagsvara pārvadājuma atļaujas izsniedz un pārvadājuma maršrutus saskaņo atbilstoši šo noteikumu II nodaļā noteiktajām prasībām, izņemot maršrutu saskaņošanu pārvadājumiem pa pašvaldību ceļiem. Šos pārvadājuma maršrutus pārvadātājs saskaņo ar attiecīgajām pašvaldībām.

(Grozīts ar MK 24.05.2016. noteikumiem Nr. 325)

38. Dalāmu kokmateriālu un lauksaimniecības produkcijas lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas neizsniedz pārvadājumu veikšanai pa valsts vietējas nozīmes ceļiem.

38.1 Atļaujas dalāmu kokmateriālu lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadāšanai pa valsts vietējiem autoceļiem izsniedz, ievērojot šādus nosacījumus:

38.1 1. pārvadājumu nav atļauts veikt pa citu maršrutu;

38.1 2. pārvadātājs nodrošina pārvadājuma maršruta izsekojamību ar globālās pozicionēšanas sistēmas iekārtām;

38.1 3. pirms atļaujas izsniegšanas pārvadātājs noslēdz līgumu ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi" par kārtību, kādā pirms pārvadājuma veikšanas tiek fiksēts autoceļa posma stāvoklis un veikti autoceļa posma atjaunošanas darbi.

(MK 01.10.2019. noteikumu Nr. 463 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.06.2020., sk. 52. punktu)

V. Dalāmu dolomīta akmens un cementa lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadāšana konkrētā maršrutā

39. Dalāmas dolomīta akmens un cementa lielgabarīta un smagsvara kravas pārvadā ar kravas specifikai atbilstošiem lielgabarīta un smagsvara transportlīdzekļiem vai to sastāviem. Atļaujas dolomīta akmens pārvadāšanai izsniedz konkrētam maršrutam no karjera "Aiviekste" Krustpils novadā līdz drupināšanas rūpnīcai Pļaviņu pilsētā. Atļaujas cementa pārvadāšanai izsniedz konkrētam maršrutam no cementa rūpnīcas Brocēnu pilsētā līdz cementa terminālim Liepājas ostā.

40. Atļaujas dolomīta akmens un cementa lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadāšanai ar lielgabarīta un smagsvara transportlīdzekļiem uz noteiktu laiku (līdz 12 mēnešiem) izsniedz, ja mehāniskais transportlīdzeklis vai tā sastāvs kopā ar kravu atbilst šādiem nosacījumiem:

40.1. faktiskā masa dolomīta akmens pārvadāšanā nepārsniedz 48 t un cementa pārvadāšanā – 44 t;

40.2. faktiskā maksimālā ass slodze dolomīta akmens pārvadāšanā nepārsniedz 10 t;

40.3. faktiskā maksimālā ass slodze cementa pārvadāšanā atbilst Ceļu satiksmes noteikumu 2. pielikumā minētajiem lielumiem;

40.4. kopējais garums atbilst Ceļu satiksmes noteikumu 2. pielikumā minētajiem lielumiem;

40.5. platums atbilst Ceļu satiksmes noteikumu 2. pielikumā minētajiem lielumiem;

40.6. augstums no brauktuves virsmas atbilst Ceļu satiksmes noteikumu 2. pielikumā minētajiem lielumiem.

(Grozīts ar MK 24.05.2016. noteikumiem Nr. 325)

41. Dalāmu dolomīta akmens un cementa lielgabarīta un smagsvara pārvadājuma atļaujas izsniedz un pārvadājuma maršrutus saskaņo atbilstoši šo noteikumu II nodaļā noteiktajām prasībām.

VI. Lielgabarīta transportlīdzekļu pavadīšana

42. Ja lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzekļa (izņemot lauksaimniecības tehniku, kas veic īslaicīgus pārbraucienus) platums ir 3,5–5 m vai garums ir 30–40 m, kā arī ja pārvietošanās laikā ir pilnībā aizņemta pretējā kustības josla vai jāveic papildu pasākumi satiksmes regulēšanai, par šādu pārvadājumu telefoniski vai ar elektroniskā pasta starpniecību informē Valsts policiju un pārvadājuma veikšanai izmanto pavadošo transportlīdzekli.

(MK 24.05.2016. noteikumu Nr. 325 redakcijā)

43. Par pavadošo transportlīdzekli var izmantot Valsts policijas transportlīdzekli vai tādu mehānisko transportlīdzekli bez piekabes (izņemot A kategorijas motociklu), ko atļauts vadīt ar B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecību, kas ir konstruēts un paredzēts ne vairāk kā astoņiem pasažieriem, neskaitot vadītāju, un kas ir aprīkots ar:

43.1. ne mazāk kā divām oranžām (dzeltenām) bākugunīm, kuru izvietojums nodrošina to redzamību 360° leņķī;

43.2. mobilo vai stacionāro iebūvēto auto rāciju (27 MHz) radiosakaru nodrošināšanai ar lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzekļa vadītāju;

43.3. stacionāri uz pavadošā transportlīdzekļa jumta montētu maināmo signālu iekārtu (6. pielikums);

43.4. speciālu gaismu atstarojošu apzīmējumu transportlīdzekļa priekšā un aizmugurē (7. pielikums);

43.5. skaļruni;

43.6. trim līdz pieciem brīdinājuma konusiem;

43.7. mērlenti vismaz 50 m garumā.

(MK 24.05.2016. noteikumu Nr. 325 redakcijā; sk. 51. punktu)

43.1 Ja lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzekļa (izņemot lauksaimniecības tehniku, kas veic īslaicīgus pārbraucienus) platums ir 3,5–4,0 m un garums nepārsniedz 30 m, pārvadājumu veikšanai izmantoto pavadošo transportlīdzekli var neaprīkot ar šo noteikumu 43.3. apakšpunktā minēto stacionāro uz pavadošā transportlīdzekļa jumta montēto maināmo signālu iekārtu.

(MK 24.05.2016. noteikumu Nr. 325 redakcijā)

43.2 Ja lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzekļa (izņemot lauksaimniecības tehniku) platums pārsniedz 5 m vai garums 40 m, pārvadājuma veikšanai par pavadošo transportlīdzekli izmanto Valsts policijas transportlīdzekli.

(MK 24.05.2016. noteikumu Nr. 325 redakcijā)

44. Traktortehniku aprīko ar oranžu (dzeltenu) bākuguni. Ja lielgabarīta lauksaimniecības tehnikas platums ir lielāks par 4 m, diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos par pavadošo transportlīdzekli izmanto mehānisko transportlīdzekli bez piekabes (izņemot A kategorijas motociklu un traktortehniku), ko atļauts vadīt ar B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecību, kas ir konstruēts un paredzēts ne vairāk kā astoņiem pasažieriem, neskaitot vadītāju, un kas ir aprīkots ar oranžu (dzeltenu) bākuguni, kuras izvietojums nodrošina tās redzamību 360° leņķī.

(MK 24.05.2016. noteikumu Nr. 325 redakcijā)

45. Pavadot vairākus lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzekļus, izmanto vismaz divus pavadošos automobiļus.

46. Pavadošā automobiļa līdzdalību nodrošina pārvadātājs.

47. Atkarībā no pavadāmā transportlīdzekļa maršruta lēmumu par Valsts policijas līdzdalību pieņem Valsts policijas priekšnieks, viņa pilnvarota persona vai Valsts policijas attiecīgā reģiona pārvaldes priekšnieks.

(Grozīts ar MK 12.07.2011. noteikumiem Nr.557)

48. Samaksas apmēru par Valsts policijas transportlīdzekļu izmantošanu nosaka saskaņā ar Valsts policijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi un attiecīgos līdzekļus ieskaita Valsts policijas kontā Valsts kasē. Izdevumus, kas saistīti ar lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzekļa pavadīšanu, sedz pārvadātājs.

49. Pavadošais automobilis brauc pavadāmā lielgabarīta transportlīdzekļa priekšpusē tā, lai nosegtu pavadāmā lielgabarīta transportlīdzekļa kreiso pusi. Atsevišķos manevros pavadošais automobilis nodrošina kustības drošību arī lielgabarīta transportlīdzekļa aizmugurē.

50. Lielgabarīta vai smagsvara militāros transportlīdzekļus pavada militārā policija, par plānoto maršrutu informējot Valsts policijas attiecīgā reģiona pārvaldes priekšnieku.

VII. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 24.05.2016. noteikumu Nr. 325 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.10.2019. noteikumiem Nr. 463)

51. Līdz 2016. gada 30. septembrim to lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzekļu (izņemot traktortehniku) pavadīšanai, kuru platums ir 3,5–4 m vai garums ir 24–30 m, drīkst nepiemērot šo noteikumu 43. punktā noteiktās prasības un izmantot pavadošo automobili – M1 kategorijas mehānisko transportlīdzekli, kas aprīkots tikai ar oranžām (dzeltenām) bākugunīm.

52. Šo noteikumu 38.1 punkts stājas spēkā 2020. gada 1. jūnijā.

(MK 01.10.2019. noteikumu Nr. 463 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs K.Gerhards
1. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 6. aprīļa noteikumiem Nr. 343
Lielgabarīta un smagsvara pārvadājuma atļaujas paraugs

(Pielikums svītrots ar MK 01.10.2019. noteikumiem Nr. 463)

2. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 6. aprīļa noteikumiem Nr. 343
Lielgabarīta un smagsvara pārvadājuma atļaujas pieprasījums

(Pielikums svītrots ar MK 01.10.2019. noteikumiem Nr. 463)

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 6.aprīļa noteikumiem Nr.343
Transportlīdzekļa kontroles akta paraugs

(Pielikums svītrots ar MK 24.05.2016. noteikumiem Nr. 325)

4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 6.aprīļa noteikumiem Nr.343
Lielgabarīta un smagsvara transportlīdzekļu apzīmēšana

1.zīmējums

2.zīmējums

3.zīmējums

Satiksmes ministrs K.Gerhards
5. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 6.aprīļa noteikumiem Nr.343

(Pielikums MK 12.07.2011. noteikumu Nr.557 redakcijā)

Transportlīdzekļa sertifikāta paraugs dalāmu kokmateriālu un lauksaimniecības produkcijas lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadāšanai ar specializētajiem lielgabarīta un smagsvara transportlīdzekļiem vai to sastāviem
 

Kravas automobilis

Piekabe (puspiekabe)

Valsts reģistrācijas numurs  
Marka  
Modelis  
Pirmās reģistrācijas datums  
Transportlīdzekļa identifikācijas numurs  


Es, ,
 

(transportlīdzekļa vadītāja vārds, uzvārds)

 

apliecinu, ka šajā sertifikātā minētais transportlīdzeklis (transportlīdzekļu sastāvs) atbilst Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumu Nr.343 "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem" 33.punkta un 35.1.apakšpunkta nosacījumiem un to var izmantot dalāmu kokmateriālu un lauksaimniecības produkcijas lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadājumiem.

 

(paraksts)

Sertifikāts izsniegts, ņemot vērā transportlīdzekļa veidu un šādus transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) parametrus:

 

Kravas automobilis

Piekabe (puspiekabe)

Transportlīdzekļa veids  
Kopējais asu skaits  
Asu skaits ar dubultriteņiem  
Divasu vai trīsasu tilta starpasu attālums  
Motora jauda  

Sertifikāta izsniegšanas vieta _________________________________________

Izsniedza   
 

(tehniskās kontroles inspektora vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Sertifikāts izsniegts 20___.gada ____.__________ Z.v.

6. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 6. aprīļa
noteikumiem Nr. 343
Maināmo signālu iekārta

(Pielikums MK 24.05.2016. noteikumu Nr. 325 redakcijā)

1. Maināmo signālu iekārtā attēlojamie signāli:

1. zīmējums2. zīmējums3. zīmējums
4. zīmējums5. zīmējums6. zīmējums
7. zīmējums8. zīmējums9. zīmējums
  
10. zīmējums  

2. Simboli priekšā (redzami pretimbraucējiem):

2.1. virziena bultas pa labi (pieaugošā secībā) – 4., 5., 6. zīmējums;

2.2. brīdinājuma simbols – 7. zīmējums;

2.3. divi dzelteni LED zibšņi (stroboskopi) – 10. zīmējums.

3. Simboli aizmugurē (redzami no aizmugures):

3.1. virziena bultas pa kreisi (pieaugošā secībā) – 1., 2., 3. zīmējums;

3.2. virziena bultas pa labi (pieaugošā secībā) – 4., 5., 6. zīmējums;

3.3. brīdinājuma simbols – 7. zīmējums;

3.4. apdzīšanas aizlieguma simbols vieglajiem transportlīdzekļiem – 8. zīmējums;

3.5. apdzīšanas aizlieguma simbols kravas transportlīdzekļiem – 9. zīmējums;

3.6. divi dzelteni LED zibšņi (stroboskopi) – 10. zīmējums.

4. Katrs simbols mirgo atsevišķi, kā arī ir kombinējams, piemēram, 1+ 2 +3 + 7 + 10 vai 7 + 8 +10, vai 7 + 10.

5. Iekārtai ir dienas un nakts režīms.

6. Iekārtai ir ražotāja sertifikāts par iekārtas konstrukciju atbilstību LVS EN 12966:2015 "Vertikālās ceļa zīmes. Maināmās informācijas ceļa zīmes".

7. Iekārtas minimālie izmēri: augstums – 700 mm, platums – 1000 mm.

8. Augstums (no brauktuves) iekārtas uzstādīšanai uz transportlīdzekļa – iekārtas apakšējā mala ir vismaz 1600 mm augstumā, bet ne augstāk par 2100 mm.

7. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 6. aprīļa
noteikumiem Nr. 343
Speciāls gaismu atstarojošs apzīmējums

(Pielikums MK 24.05.2016. noteikumu Nr. 325 redakcijā)

1. Gaismu atstarojoši (dzeltens/sarkans) vairogi/lentes.

2. Pavadošajam transportlīdzeklim priekšā un aizmugurē piestiprinātajam atstarojošajam apzīmējumam ir viena (horizontāla) vai divas (horizontālas vai vertikālas) pazīšanas zīmes – taisnstūri ar slīpām sarkanām fluorescējošām paralēlām svītrām (45° leņķī ar kāpumu transportlīdzekļa ass virzienā). Starpsvītru platums nepārsniedz 100 mm un starpsvītru materiāls (virsma) ir izgatavots no dzeltena gaismu atstarojoša materiāla.

3. Speciālais gaismu atstarojošais apzīmējums uz pavadošā transportlīdzekļa izvietojams tā, lai tā apakšējā mala atrastos ne zemāk par 250 mm, bet augšējā mala – ne augstāk par 2100 mm no ceļa virsmas.

4. Speciālā gaismu atstarojošā apzīmējuma kopējais no viena virziena redzamais garums ir vismaz 1130 mm, platums – no 130 līdz 150 mm.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 343Pieņemts: 06.04.2010.Stājas spēkā: 16.04.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 60, 15.04.2010.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
208072
{"selected":{"value":"01.06.2020","content":"<font class='s-1'>01.06.2020.-31.12.2023.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2024","iso_value":"2024\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"01.06.2020","iso_value":"2020\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2020.-31.12.2023.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"08.10.2019","iso_value":"2019\/10\/08","content":"<font class='s-1'>08.10.2019.-31.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.04.2017","iso_value":"2017\/04\/28","content":"<font class='s-1'>28.04.2017.-07.10.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.05.2016","iso_value":"2016\/05\/28","content":"<font class='s-1'>28.05.2016.-27.04.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.05.2013","iso_value":"2013\/05\/10","content":"<font class='s-1'>10.05.2013.-27.05.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.07.2011","iso_value":"2011\/07\/15","content":"<font class='s-1'>15.07.2011.-09.05.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.04.2010","iso_value":"2010\/04\/16","content":"<font class='s-1'>16.04.2010.-14.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.06.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)