Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.103

Rīgā 2010.gada 2.februārī (prot. Nr.6 18.§)
Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība

(Noteikumu nosaukums MK 24.04.2012. noteikumu Nr.296 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 22.panta otro daļu un 25.panta ceturto daļu
un Autopārvadājumu likuma 6.1 panta trešo daļu un 30.1 panta trešo daļu
(Grozīta ar MK 24.04.2012. noteikumiem Nr. 296; MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 112)
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā iegūst un atjauno mehānisko transportlīdzekļu, tramvaju un velosipēdu vadītāja tiesības;

1.2. kārtību, kādā iegūst transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, ja tās atņemtas saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 17. pantu;

1.3. termiņus un kārtību, kādā izsniedz, maina un atjauno vadītāja apliecību;

1.4. gadījumus, kad tiek iznīcināta vadītāja apliecība, un vadītāja apliecības iznīcināšanas kārtību;

1.5. sākotnējās un periodiskās apmācības kārtību profesionālo kravas un pasažieru pārvadājumu veikšanai.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 548 redakcijā)

2. Noteikumi neattiecas uz traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas kārtību un vadītāja apliecības noformēšanu, izsniegšanu, maiņu, atjaunošanu un iznīcināšanu.

(Grozīts ar MK 24.04.2012. noteikumiem Nr.296)

3. Vadītāja apliecība (1.pielikums) ir no speciāliem materiāliem izgatavots kredītkartes formāta (izmēri 54 x 85 mm) dokuments ar tajā iestrādātiem pretviltošanas elementiem, kuru izsniedz personai, pamatojoties uz iegūtajām tiesībām vadīt Ceļu satiksmes likumā noteiktas kategorijas transportlīdzekli.

3.1 Vadītāja kvalifikācijas karte (turpmāk – karte) (1.1 pielikums) ir no speciāliem materiāliem izgatavots kredītkartes formāta (izmēri 54 x 85 mm) dokuments ar tajā iestrādātiem pretviltošanas elementiem, kuru izsniedz personai, kurai šo noteikumu 1. pielikuma 8.16. apakšpunktā minēto papildinformācijas kodu nevar norādīt transportlīdzekļu vadītāja apliecībā, kā apliecinājumu iegūtajām profesionālajām zināšanām veikt kravu vai pasažieru pārvadājumus.

(MK 09.09.2014. noteikumu Nr.540 redakcijā, kas piemērojami ar 13.10.2014.; MK 02.09.2020. noteikumiem Nr. 548)

3.2 Starptautiskā vadītāja apliecība ir 1968. gada Vīnes konvencijas par ceļu satiksmi 7. pielikumam atbilstošs no papīra izgatavots A6 formāta (izmēri 148 x 105 mm) dokuments (grāmatiņa), kuru var saņemt papildus šo noteikumu 3. punktā minētajai vadītāja apliecībai.

(MK 19.03.2019. noteikumu Nr. 120 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2020.; sk. grozījumu 2. punktu)

4. Braukšanas mācību atļauja (turpmāk – atļauja) (2.pielikums) ir no speciāliem materiāliem izgatavots kredītkartes formāta (izmēri 54 x 85 mm) dokuments ar tajā iestrādātiem pretviltošanas elementiem, kuru izsniedz personai kā apliecinājumu tiesībām mācīties vadīt AM, A1, A2, A, B1, B vai C1 kategorijas transportlīdzekļus.

(Grozīts ar MK 10.05.2011. noteikumiem Nr. 361; MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 10)

5. Kārtot transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai noteiktos eksāmenus, iegūt transportlīdzekļu vadītāja tiesības un saņemt vadītāja apliecību var Ceļu satiksmes likuma prasībām atbilstoša persona, kurai nav šo noteikumu 11.punktā minēto ierobežojumu. Lai karti saņemtu persona, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts pilsonis, tai nedrīkst būt šo noteikumu 11. punktā minēto ierobežojumu un tai jābūt C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D vai DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecībai un Latvijā izsniegtai darba atļaujai.

(Grozīts ar MK 10.05.2011. noteikumiem Nr. 361; MK 10.12.2013. noteikumiem Nr. 1414; MK 09.09.2014. noteikumiem Nr. 540; MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 10; MK 02.09.2020. noteikumiem Nr. 548)

6. Vadītāja apliecību, karti un atļauju izsniedz, apmaina un atjauno valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (turpmāk – CSDD).

(Grozīts ar MK 09.09.2014. noteikumiem Nr.540, kas piemērojami ar 13.10.2014.)

7. Vadītāja apliecību, karti un atļauju sagatavo datorizēti. Visus ierakstus tajā veic ar lāzergravēšanas iekārtu, iegravējot attiecīgu transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā esošo informāciju.

(Grozīts ar MK 09.09.2014. noteikumiem Nr. 540; MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 112)

8. Personai var būt tikai viena lietošanai derīga vadītāja apliecība, karte vai atļauja. Par spēkā esošu tiek uzskatīta tā vadītāja apliecība, karte vai atļauja, kas personai izsniegta pēdējā. Ja tiek konstatēta nederīgas vadītāja apliecības, kartes vai atļaujas izmantošana, attiecīgo apliecību, karti vai atļauju aiztur un iznīcina Valsts policijas vai CSDD amatpersonas.

(MK 09.09.2014. noteikumu Nr.540 redakcijā, kas piemērojami ar 13.10.2014.)

9. Atļaujas derīguma termiņš ir trīs gadi.

(Grozīts ar MK 10.05.2011. noteikumiem Nr.361; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2013., sk. grozījumu 2.punktu)

9.1 Kartes derīguma termiņš ir pieci gadi, skaitot no šo noteikumu 71. punktā minētā vadīšanas eksāmena nokārtošanas vai šo noteikumu 79. punktā minētā periodiskās apmācības kursa pabeigšanas, izņemot šo noteikumu 78.punktā minētos gadījumus.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 112 redakcijā)

10. Pirms vadītāja apliecības, kartes vai atļaujas noformēšanas, kā arī pirms teorētiskā eksāmena (Ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības zināšanu pārbaude, personai atbildot uz eksāmena jautājumiem) vai vadīšanas eksāmena (braukšanas iemaņu un prasmju, Ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības zināšanu pārbaude, personai vadot transportlīdzekli) kārtošanas persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu, Latvijā izsniegtu vadītāja apliecību, atļauju vai CSDD izsniegtu mazizmēra kuģošanas līdzekļu vai atpūtas kuģu vadītāja apliecību un pakļaujas CSDD prasībai veikt personas identitātes verifikāciju. Persona, kura nav sasniegusi 15 gadu vecumu, drīkst uzrādīt dzimšanas apliecību.

(Grozīts ar MK 09.09.2014. noteikumiem Nr. 540; MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 10)

11. Aizliegts izsniegt jebkādu vadītāja apliecību, karti un atļauju personai:

11.1. kurai atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības (vai noteikts aizliegums tās iegūt);

11.2. kurai konstatētas medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļu vadīšanai, kura nav veikusi pirmreizējo vai kārtējo veselības pārbaudi vai kura normatīvajos aktos par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem noteiktajā kārtībā nav veikusi veselības pirmstermiņa pārbaudi;

11.3. kura uzlikto naudas sodu par administratīvo pārkāpumu ceļu satiksmē nav samaksājusi normatīvajos aktos noteiktajā termiņā;

11.4. kurai pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros ir piemērots ietekmēšanas līdzeklis – transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums.

(Grozīts ar MK 10.05.2011. noteikumiem Nr.361; MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1414; MK 09.09.2014. noteikumiem Nr.540, kas piemērojami ar 13.10.2014.)

2. Atļaujas iegūšana, atjaunošana un apmaiņa

12. Lai iegūtu atļauju, personai jābūt sasniegušai šādu vecumu:

12.1. 12 gadu, – lai iegūtu atļauju mācīties vadīt AM kategorijas transportlīdzekļus;

12.2. 14 gadu, – lai iegūtu atļauju mācīties vadīt A1 un B1 kategorijas transportlīdzekļus;

12.3. 16 gadu, – lai iegūtu atļauju mācīties vadīt A2, B un C1 kategorijas transportlīdzekļus;

12.4. 22 gadus, – lai iegūtu atļauju mācīties vadīt A kategorijas transportlīdzekļus.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1414 redakcijā)

13. Izsniedzot personai atļauju, tajā norāda tiesības mācīties vadīt šādu kategoriju transportlīdzekļus:

13.1. AM kategorijas transportlīdzekļus – personām, kas sasniegušas 12 gadu vecumu;

13.2. AM, A1 un B1 kategorijas transportlīdzekļus – personām, kas sasniegušas 14 gadu vecumu;

13.3. AM, A1, A2, B1, B un C1 kategorijas transportlīdzekļus – personām, kas sasniegušas 16 gadu vecumu;

13.4. AM, A1, A2, A, B1, B un C1 kategorijas transportlīdzekļus – personām, kas sasniegušas 22 gadu vecumu.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1414 redakcijā)

14. Personai netiek izsniegta atļauja mācīties vadīt noteiktas kategorijas transportlīdzekļus, ja tai ir izsniegta tās pašas kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecība (izņemot gadījumu, ja persona nokārtojusi teorētisko eksāmenu saskaņā ar šo noteikumu 39.punktu).

15. (Svītrots ar MK 10.05.2011. noteikumiem Nr.361)

16. Lai apmainītu derīgu atļauju, persona CSDD iesniedz apmaināmo atļauju.

(Grozīts ar MK 10.05.2011. noteikumiem Nr. 361; MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 10)

3. Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšana

17. Transportlīdzekļu vadītāja tiesības persona var iegūt CSDD klientu apkalpošanas centrā, kurā pieņem attiecīgas kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai nepieciešamos eksāmenus un izsniedz vadītāja apliecības.

(Grozīts ar MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 112)

18. Dažādu kategoriju transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas kārtība (vecums, stāžs, apmācības veids un transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai kārtojamie eksāmeni) noteikta šo noteikumu 3.pielikumā.

19. Lai iegūtu transportlīdzekļu vadītāja tiesības, eksāmenu kārtošanai persona iesniedz pirmās palīdzības mācību kursu beigšanas apliecību vai attiecīgas izglītības dokumentu, vai attiecīgu studenta (audzēkņa) apliecību atbilstoši normatīvajos aktos par transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanu noteiktajām prasībām. Minētos dokumentus persona neiesniedz, ja informācija par tiem ir transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

(MK 10.05.2011. noteikumu Nr. 361 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.03.2019. noteikumiem Nr. 120)

20. Saņemot vadītāja apliecību, iepriekšējo vadītāja apliecību (ja tāda ir iepriekš iegūta) nodod CSDD. Iepriekšējo vadītāja apliecību atļauts nenodot personām, kurām ir dubultā (Latvijas un citas valsts) pilsonība, ja apmaināmā vadītāja apliecība nav izsniegta Eiropas Savienības,  Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī vai Apvienotajā Karalistē.

(MK 01.02.2022. noteikumu Nr. 82 redakcijā)

20.1 Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas teorētisko un vadīšanas eksāmenu persona kārto, kad tā ir sasniegusi attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai noteikto vecumu.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1414 redakcijā)

21. Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai eksāmenus kārto šādā secībā: vispirms kārto teorētisko eksāmenu, bet pēc tā sekmīgas nokārtošanas – vadīšanas eksāmenu.

(Grozīts ar MK 10.05.2011. noteikumiem Nr.361; MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1414)

22. (Svītrots ar MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 10)

23. Ja vadīšanas eksāmens netiek nokārtots vai netiek kārtots, teorētiskā eksāmena rezultāti ir spēkā vienu gadu no tā kārtošanas dienas. Beidzoties minētajam termiņam, teorētiskā eksāmena rezultāti tiek anulēti un eksāmens jākārto vēlreiz.

24. Lai persona, kura saņēmusi vadītāja apliecību ar tiesībām vadīt tikai transportlīdzekļus bez sajūga pedāļa vai bez rokas sviras (A1, A2 un A kategorijas transportlīdzekļiem), iegūtu tiesības vadīt transportlīdzekļus ar mehānisko pārnesumkārbu, tā nokārto kategorijai atbilstošu vadīšanas eksāmenu ar transportlīdzekli ar mehānisko pārnesumkārbu.

(MK 10.05.2011. noteikumu Nr.361 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2013., sk. grozījumu 2.punktu)

4. Vadītāja apliecības maiņa

25. Lai apmainītu vadītāja apliecību, persona CSDD iesniedz apmaināmo vadītāja apliecību. Apmaināmās ārvalsts vadītāja apliecības iegūšanas likumību un statusu CSDD pārbauda tās izdevējvalsts vadītāja apliecību reģistrā, bet, ja tas nav iespējams, CSDD pieprasa no Latvijas Republikā akreditētās attiecīgās valsts diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības vai vadītāja apliecības izdevējvalsts kompetentās institūcijas vai pieņem personas iesniegtu rakstisku informāciju par vadītāja apliecības izdošanas faktu, derīguma termiņu, tajā norādītajām transportlīdzekļu kategorijām, statusu un citu informāciju, kas var apstiprināt vadītāja apliecības izdošanas faktu.

(MK 19.03.2019. noteikumu Nr. 120 redakcijā)

26. Apmainīto ārvalstī izsniegto vadītāja apliecību CSDD nosūta izdevējvalstij vai izdevējvalsts kompetentajām institūcijām, norādot apmaiņas iemeslus.

(MK 05.01.2016. noteikumu Nr. 10 redakcijā)

27. Mainot vadītāja apliecību, kas nav noformēta Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts valodā vai krievu valodā, CSDD ir tiesības pieprasīt vadītāja apliecības, kā arī citu iesniedzamo dokumentu notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

28. Latvijā izdotu vadītāja apliecību, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī vai Apvienotajā Karalistē izdotu vadītāja apliecību un tajās valstīs izdotu vadītāja apliecību, ar kurām noslēgts attiecīgs starptautiskais līgums, maina bez eksāmenu kārtošanas.

(Grozīts ar MK 10.05.2011. noteikumiem Nr. 361; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 769)

29. Vadītāja apliecību, kas izdota valstī, kura nav minēta šo noteikumu 28. punktā, maina pēc B kategorijai atbilstoša vadīšanas eksāmena (jākārto vadīšanas eksāmens, kas ietver braukšanu ceļu satiksmē) nokārtošanas, bet bijušās PSRS parauga vadītāja apliecību nemaina. Ja vadītāja apliecība dod tiesības vadīt C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D vai DE kategorijas transportlīdzekļus, persona vadīšanas eksāmenu var kārtot arī ar kādu citu vadītāja apliecībā atzīmētajām kategorijām atbilstošu transportlīdzekli. Ja vadītāja apliecība dod tiesības vadīt tikai mopēdus, motociklus, triciklus vai kvadriciklus, persona nokārto attiecīgajai kategorijai atbilstošu vadīšanas eksāmenu, bet, ja vadītāja apliecība dod tiesības vadīt tikai tramvajus vai trolejbusus, persona nokārto teorētisko eksāmenu.

(MK 09.09.2014. noteikumu Nr.540 redakcijā, kas piemērojami ar 13.10.2014.)

30. Ja persona, mainot Latvijā izdotu vadītāja apliecību, vienlaikus maina arī citā valstī izdotu vadītāja apliecību (izņemot Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī izdotu vadītāja apliecību un tajās valstīs izdotu vadītāja apliecību, ar kurām noslēgts attiecīgs starptautiskais līgums), kurā atzīmētas citas kategorijas nekā Latvijā izdotajā vadītāja apliecībā, personai pēc attiecīga vadīšanas eksāmena nokārtošanas izsniedz vadītāja apliecību ar abās iepriekš minētajās vadītāja apliecībās norādītajām kategorijām.

(Grozīts ar MK 10.05.2011. noteikumiem Nr. 361; MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 10)

31. Ja personai, kas maina citā valstī izdotu vadītāja apliecību, ir bijusi Latvijā izdota to pašu kategoriju transportlīdzekļu vadītāja apliecība, vadītāja apliecību maina bez eksāmenu kārtošanas.

32. Ja persona maina ārvalstīs izdotu vadītāja apliecību, kurā nav norādītas 1968.gada Vīnes konvencijā par ceļu satiksmi noteiktās transportlīdzekļu kategorijas, tad Latvijā izdotajā vadītāja apliecībā norāda transportlīdzekļu kategorijas, kas visprecīzāk atbilst maināmajā vadītāja apliecībā norādītajām kategorijām.

(Grozīts ar MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 10)

33. Ja personai saskaņā ar veselības pārbaudes atzinumu ir aizliegts vadīt noteiktas kategorijas transportlīdzekļus vai persona atsakās no kādas kategorijas, jauno vadītāja apliecību noformē, nenorādot attiecīgo kategoriju.

(Grozīts ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1414)

34. Ja personai šo noteikumu 33.punktā minētajā kārtībā ir noformēta vadītāja apliecība, kurā nav norādītas atsevišķas transportlīdzekļu kategorijas, tad, lai atjaunotu attiecīgo kategoriju un saņemtu vadītāja apliecību, persona iesniedz vadītāja apliecību.

(Grozīts ar MK 10.05.2011. noteikumiem Nr.361)

5. Vadītāja apliecības un vadītāja tiesību atjaunošana

35. Vadītāja apliecības atjaunošana ir vadītāja apliecības noformēšana nozaudētās, nozagtās vai iznīcinātās vadītāja apliecības vietā.

36. Latvijā izdotu vadītāja apliecību, Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī izdotu vadītāja apliecību un tajās valstīs izdotu vadītāja apliecību, ar kurām noslēgts attiecīgs starptautiskais līgums, atjauno bez eksāmenu kārtošanas, bet bijušās PSRS parauga vadītāja apliecību neatjauno.

(Grozīts ar MK 10.05.2011. noteikumiem Nr.361)

37. Lai iegūtu apstiprinājumu par nozaudētas vai nozagtas ārvalsts vadītāja apliecības iegūšanas likumību, CSDD tās datus pārbauda izdevējvalsts kompetentās institūcijas reģistrā vai pieprasa no Latvijas Republikā akreditētā attiecīgās valsts diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecības vai vadītāja apliecības izdevējvalsts kompetentās institūcijas uzziņu – apstiprinājumu.

(MK 10.05.2011. noteikumu Nr. 361 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 716)

38. Vadītāja tiesību atjaunošana ir vadītāja apliecības atgūšana, ja personai piemērots transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums.

(Grozīts ar MK 02.09.2020. noteikumiem Nr. 548)

39. Ja personai saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu ir piemērots transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, tad persona, lai atjaunotu vadīšanas tiesības:

39.1. Ceļu satiksmes likuma 30. panta otrās daļas 1., 2. un 7. punktā minētajā gadījumā saņem jaunu vadītāja apliecību;

39.2. Ceļu satiksmes likuma 30. panta otrās daļas 3. punktā minētajā gadījumā samaksā naudas sodu;

39.3. Ceļu satiksmes likuma 30. panta otrās daļas 4. punktā minētajā gadījumā veic attiecīgu veselības pārbaudi;

39.4. Ceļu satiksmes likuma 30. panta otrās daļas 5. punktā minētajā gadījumā nokārto B kategorijai atbilstošu teorētisko un vadīšanas eksāmenu vienā no CSDD klientu apkalpošanas centriem, kurā šos eksāmenus pieņem. Ja vadītāja apliecībā atzīmēta tikai AM, A1, A2, A vai B1 kategorija, persona nokārto attiecīgajai kategorijai atbilstošu teorētisko un vadīšanas eksāmenu, bet, ja vadītāja apliecībā atzīmēta tikai TRAM vai TROL kategorija, persona nokārto attiecīgajai kategorijai atbilstošu teorētisko eksāmenu un saņem jaunu vadītāja apliecību;

39.5. Ceļu satiksmes likuma 30. panta otrās daļas 6. punktā minētajā gadījumā apmaina ārvalstī izsniegto vadītāja apliecību;

39.6. Ceļu satiksmes likuma 30. panta otrās daļas 8. punktā minētajā gadījumā rīkojas attiecīgi šo noteikumu 40.1. vai 40.2. apakšpunktā minētajā kārtībā;

39.7. citos gadījumos saņem izņemto vadītāja apliecību vai saņem jaunu vadītāja apliecību.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 548 redakcijā)

39.1 Ja personai Krimināllikumā noteiktajā kārtībā ir atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, tad persona, lai atjaunotu vadītāja tiesības, rīkojas šo noteikumu 40.2. apakšpunktā minētajā kārtībā.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 548 redakcijā)

40. (Svītrots ar MK 24.04.2012. noteikumiem Nr.296)

5.1 Transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšana, ja tās nav bijušas piešķirtas vai ir atņemtas Administratīvās atbildības likumā noteiktajā kārtībā

(Nodaļa MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 548 redakcijā)

40.1 Ja personai transportlīdzekļu vadīšanas tiesības nav bijušas piešķirtas, persona tās iegūst šo noteikumu 3. nodaļā minētajā kārtībā.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 548 redakcijā)

40.2 Ja personai ir bijušas piešķirtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, taču tās ir atņemtas Administratīvās atbildības likumā noteiktajā kārtībā, persona, lai tās iegūtu un saņemtu vadītāja apliecību, rīkojas šādā kārtībā:

40.2 1. ja personai transportlīdzekļu vadīšanas tiesības ir bijušas atņemtas uz laiku līdz vienam gadam, persona nokārto B kategorijai atbilstošu teorētisko eksāmenu vienā no CSDD klientu apkalpošanas centriem, kurā to pieņem. Ja vadītāja apliecībā atzīmēta tikai AM, A1, A2, A vai B1 kategorija, persona nokārto attiecīgajai kategorijai atbilstošu teorētisko eksāmenu, bet, ja vadītāja apliecībā atzīmēta tikai TRAM vai TROL kategorija, persona nokārto attiecīgajai kategorijai atbilstošu teorētisko eksāmenu;

40.2 2. ja personai transportlīdzekļu vadīšanas tiesības ir bijušas atņemtas uz gadu vai ilgāk vai ja transportlīdzekļu vadīšanas tiesības ir atņemtas par transportlīdzekļa vadīšanu alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, persona nokārto B kategorijai atbilstošu teorētisko un vadīšanas eksāmenu vienā no CSDD klientu apkalpošanas centriem, kurā šos eksāmenus pieņem. Ja vadītāja apliecībā atzīmēta tikai AM, A1, A2, A vai B1 kategorija, persona nokārto attiecīgajai kategorijai atbilstošu teorētisko un vadīšanas eksāmenu, bet, ja vadītāja apliecībā atzīmēta tikai TRAM vai TROL kategorija, persona nokārto attiecīgajai kategorijai atbilstošu teorētisko eksāmenu.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 548 redakcijā)  

6. Teorētiskā eksāmena pieņemšanas un vērtēšanas kārtība

41. Teorētisko eksāmenu kārto datorizēti. Katrs pretendents teorētisko eksāmenu kārto patstāvīgi, bez citu personu vai palīgmateriālu palīdzības.

42. Teorētiskajā eksāmenā pretendents atbild uz CSDD jautājumiem, kas aptver šādas tēmas:

42.1. jautājumi visu kategoriju transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai (pamatjautājumi):

42.1.1. ceļu satiksmi reglamentējošie tiesību akti;

42.1.2. faktori, kas ietekmē transportlīdzekļa vadītāja rīcību (piemēram, alkoholisko dzērienu, medikamentu lietošana, nogurums, veselības stāvoklis), un rīcība, lai pilnībā saglabātu drošai braukšanai nepieciešamās spējas;

42.1.3. droša transportlīdzekļa vadīšana dažādos ceļa apstākļos (droša distance, bremzēšanas ceļš un saķere dažādos ceļa un laika apstākļos; riski un to izmaiņas atkarībā no laika apstākļiem un diennakts laika; noteikumi, vadot transportlīdzekli pa dažāda veida ceļiem; transportlīdzekļa droša vadīšana tuneļos);

42.1.4. citu ceļu satiksmes dalībnieku rīcība un to (īpaši – mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku (piemēram, gājēju, velosipēdu vadītāju)) drošības nodrošināšana;

42.1.5. transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis, tā ietekme uz ceļu satiksmes drošību;

42.1.6. ekonomiska un apkārtējai videi draudzīga braukšana, apkārtējai videi draudzīga transportlīdzekļa ekspluatācija;

42.1.7. pirmās palīdzības sniegšana;

42.1.8. (svītrots ar MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 10);

42.2. jautājumi AM, A1, A2 un A kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai (papildjautājumi):

42.2.1. aizsargtērpa un ķiveres lietošana;

42.2.2. citu ceļu satiksmes dalībnieku rīcība (īpaši – to spēja savlaicīgi ieraudzīt mopēdu vai motociklu);

42.2.3. droša mopēda vai motocikla vadīšana dažādos ceļa apstākļos;

42.2.4. mopēda vai motocikla tehniskais stāvoklis, tā ietekme uz ceļu satiksmes drošību;

42.3. jautājumi C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D un DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai (papildjautājumi):

42.3.1. braukšanas un atpūtas laiku reglamentējošie tiesību akti;

42.3.2. kravu vai pasažieru pārvadāšanu reglamentējošie tiesību akti;

42.3.3. dokumenti, kas nepieciešami, veicot kravu vai pasažieru iekšzemes un starptautiskos pārvadājumus;

42.3.4. vadītāja rīcība, notiekot ceļu satiksmes negadījumam (piemēram, pasažieru evakuācija un pirmās palīdzības sniegšana);

42.3.5. drošības pasākumi, veicot riteņa maiņu;

42.3.6. pieļaujamais transportlīdzekļa svars un gabarīti, ātruma ierobežotāji;

42.3.7. ceļa kartes lasīšana, maršruta plānošana (ieskaitot elektroniskās navigācijas sistēmas);

42.3.8. drošības faktori, kas attiecas uz transportlīdzekļa kravu (tikai C1, C1E, C un CE kategorijai);

42.3.9. transportlīdzekļa vadītāja atbildība attiecībā uz pasažieru pārvadāšanu, pasažieru ērtībām un drošību, bērnu pārvadāšanu (tikai D1, D1E, D un DE kategorijai);

42.4. jautājumi C, CE, D un DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai (papildjautājumi):

42.4.1. motora, dzesēšanas sistēmas, barošanas sistēmas, elektroiekārtas, aizdedzes sistēmas un transmisijas uzbūves un darbības principi;

42.4.2. eļļošana un aizsargāšana ar antifrīzu;

42.4.3. riepu uzbūve, montāža, pareiza izmantošana un kopšana;

42.4.4. bremžu sistēmas un motora apgriezienu regulatora tipi, darbības principi, galvenās sastāvdaļas, pievienošana, izmantošana un ikdienas tehniskā apkope, ABS bremžu sistēmas izmantošana;

42.4.5. sakabes tipi, darbības principi, galvenās sastāvdaļas, pievienošana, izmantošana un ikdienas tehniskā apkope (tikai CE un DE kategorijai);

42.4.6. transportlīdzekļa bojājumu cēloņu atrašanas metodes;

42.4.7. transportlīdzekļa tehniskā apkope un nepieciešamie kārtējie remonti;

42.4.8. vadītāja atbildība par kravu saņemšanu, pārvadāšanu un piegādi saskaņā ar vienošanos (tikai C un CE kategorijai).

(Grozīts ar MK 10.05.2011. noteikumiem Nr. 361; MK 10.12.2013. noteikumiem Nr. 1414; MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 10)

43. Teorētiskajā eksāmenā pretendents secīgi atbild:

43.1. AM kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai – uz 15 pamatjautājumiem un šīs kategorijas transportlīdzekļu vadītājiem paredzētajiem pieciem papildjautājumiem;

43.2. A1, A2 un A kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai – uz 20 pamatjautājumiem un šo kategoriju transportlīdzekļu vadītājiem paredzētajiem 10 papildjautājumiem;

43.3. B1 vai B kategorijas transportlīdzekļu, kā arī tramvaja vai trolejbusa vadītāja tiesību iegūšanai – uz 30 pamatjautājumiem;

43.4. C1 vai C kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai – uz 30 pamatjautājumiem un šo kategoriju transportlīdzekļu vadītājiem paredzētajiem pieciem papildjautājumiem;

43.5. D1 vai D kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai – uz 30 pamatjautājumiem un šo kategoriju transportlīdzekļu vadītājiem paredzētajiem pieciem papildjautājumiem.

(MK 10.05.2011. noteikumu Nr.361 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1414)

44. Teorētiskā eksāmena atbilžu sniegšanai atvēlētais laiks AM kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas teorētiskajā eksāmenā ir 20 minūtes, bet pārējo kategoriju transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas teorētiskajā eksāmenā – 30 minūtes.

(Grozīts ar MK 10.05.2011. noteikumiem Nr.361; grozījums punktā stājas spēkā 01.01.2013., sk. grozījumu 2.punktu)

45. Teorētiskais eksāmens ir nokārtots, ja, kārtojot eksāmenu AM kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai, pretendents ir pieļāvis ne vairāk par divām nepareizām atbildēm, bet, kārtojot eksāmenu pārējo kategoriju transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai, – ne vairāk par trim nepareizām atbildēm.

(Grozīts ar MK 10.05.2011. noteikumiem Nr.361; grozījums punktā stājas spēkā 01.01.2013., sk. grozījumu 2.punktu)

46. Ja teorētiskais eksāmens nav nokārtots, atkārtota eksāmena kārtošana ir pieļaujama ne agrāk kā nākamajā dienā.

7. Vadīšanas eksāmena pieņemšanas un vērtēšanas kārtība
7.1. Vispārīgās prasības

47. Vadīšanas eksāmenu pretendents kārto patstāvīgi, vadot attiecīgas kategorijas transportlīdzekli. Eksāmenā pretendents demonstrē, vai viņam ir šādas zināšanas, prasmes un iemaņas (kompetence):

47.1. pārbaudīt transportlīdzekļa un tā palīgierīču tehnisko stāvokli;

47.2. sagatavoties braukšanai;

47.3. lietot transportlīdzekļa vadības ierīces un palīgierīces;

47.4. vadīt transportlīdzekli atbilstoši tā gabarītiem un svaram, ievērojot pasažieru ērtības (tikai D1, D1E, D un DE kategorijai);

47.5.  kontrolēt transportlīdzekli, tostarp veicot speciālos manevrus, ieturot taisnvirziena kustību un braucot pagriezienos;

47.6. ievērot ceļu satiksmes organizācijas un regulēšanas līdzekļu prasības;

47.7. ievērot priekšrocību un ceļa došanas prasības;

47.8. mainīt braukšanas virzienu krustojumos, mainīt braukšanas joslas, lietot brīdinājuma signālus;

47.9. izvēlēties attiecīgā veida transportlīdzekļu plūsmai atbilstošu braukšanas ātrumu apdzīvotās vietās un ārpus apdzīvotām vietām, ņemot vērā ceļa un laika apstākļus, attīstīt un ieturēt atbilstošu braukšanas ātrumu, veikt apdzīšanas vai apsteigšanas manevru;

47.10. savlaicīgi pārliecināties par drošību;

47.11. izvēlēties braukšanas ātrumam atbilstošu distanci un intervālu;

47.12. izprast satiksmes situāciju, pieņemt atbilstošus lēmumus;

47.13. iekļauties satiksmes plūsmā, toleranti izturēties pret pārējiem satiksmes dalībniekiem;

47.14. vadīt transportlīdzekli droši, ekonomiski un videi draudzīgi, ņemot vērā motora apgriezienu skaitu minūtē, pārnesumu pārslēgšanu, bremzēšanu un paātrinājumu (izņemot A1, A2 un A kategoriju);

47.15. vadīt transportlīdzekli uz noteiktu mērķi, vadoties no virziena rādītājiem vai izmantojot navigācijas sistēmas.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr. 1414 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.02.2022. noteikumiem Nr. 82; 47.5. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.04.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

48. Vadīšanas eksāmenu B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai kārto ar CSDD īpašumā (turējumā) esošu transportlīdzekli (izņemot gadījumus, ja personai saskaņā ar veselības pārbaudes atzinumu atļauts vadīt attiecīgi pielāgotus transportlīdzekļus). Vadīšanas eksāmenu citu kategoriju transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai atbilstoši CSDD noteiktajam kārto ar CSDD īpašumā (turējumā) esošu transportlīdzekli, autoskolas transportlīdzekli, braukšanas mācību transportlīdzekli vai pretendenta transportlīdzekli (tikai AM un A1 kategorijai). Transportlīdzekļiem jāatbilst prasībām, kas mācību transportlīdzekļiem noteiktas normatīvajos aktos par transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanu (izņemot prasību par pazīšanas zīmi), un jābūt noslēgtai brīvprātīgajai apdrošināšanai. B, C1, C, D1 un D kategorijas transportlīdzekļiem jābūt reģistrētiem kā mācību automobiļiem transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

(Grozīts ar MK 10.05.2011. noteikumiem Nr.361; MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1414)

49. Papildus šo noteikumu 48.punktā minētajām prasībām vadīšanas eksāmenam izmantojamie transportlīdzekļi atbilst šādām minimālajām prasībām:

49.1. AM kategorija – mopēds, kura konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums ir 45 km/h;

49.2. A1 kategorija – A1 kategorijas motocikls bez blakusvāģa, kura motora jauda nepārsniedz 11 kW, darba tilpums ir vismaz 115 cm3, jaudas attiecība pret svaru nepārsniedz 0,1 kW/kg un maksimālais ātrums ir vismaz 90 km/h. Ja motocikls aprīkots ar elektromotoru, jaudas attiecība pret svaru ir vismaz 0,08 kW/kg;

49.3. A2 kategorija – motocikls bez blakusvāģa, kura motora jauda ir 20–35 kW, darba tilpums ir vismaz 245 cm3 un jaudas attiecība pret svaru nepārsniedz 0,2 kW/kg. Ja motocikls aprīkots ar elektromotoru, jaudas attiecība pret svaru ir vismaz 0,15 kW/kg;

49.4. A kategorija – motocikls bez blakusvāģa, kura motora jauda ir vismaz 50 kW, darba tilpums – vismaz 595 cm3 un pašmasa – vismaz 175 kg. Ja motocikls aprīkots ar elektromotoru, jaudas attiecība pret svaru ir vismaz 0,25 kW/kg;

49.5. B1 kategorija – kvadricikls, kura maksimālais ātrums ir vismaz 60 km/h;

49.6. B kategorija – četrriteņu B kategorijas transportlīdzeklis, kura maksimālais ātrums ir vismaz 100 km/h;

49.7. BE kategorija – šo noteikumu 49.6.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstoša B kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, ja šāds savienojums neietilpst B kategorijā un tā maksimālais ātrums ir vismaz 100 km/h. Piekabes pilnai masai jābūt vismaz 1000 kg, un piekabei jābūt aprīkotai ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par vilcēja augstumu un platumu. Piekabes slēgtā virsbūve var būt arī nedaudz šaurāka par vilcēju, ar noteikumu, ka skats uz aizmuguri ir iespējams, tikai izmantojot vilcēja ārējos spoguļus. Piekabes faktiskā masa ir vismaz 800 kg;

49.8. C1 kategorija – C1 kategorijas transportlīdzeklis, kura maksimālais ātrums ir vismaz 80 km/h, pilna masa – vismaz 4000 kg, garums – vismaz 5 m un kurš ir aprīkots ar tahogrāfu, bremžu pretbloķēšanas sistēmu un kravas telpu ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par transportlīdzekļa kabīnes augstumu un platumu;

49.9. C1E kategorija – šo noteikumu 49.8.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstoša C1 kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa ir vismaz 1250 kg, bet transportlīdzekļa sastāva garums – vismaz 8 m un maksimālais ātrums – vismaz 80 km/h. Piekabei jābūt aprīkotai ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par vilcēja kabīnes augstumu un platumu. Piekabes slēgtā virsbūve var būt arī nedaudz šaurāka par vilcēju, ar noteikumu, ka skats uz aizmuguri ir iespējams, tikai izmantojot vilcēja ārējos spoguļus. Piekabes faktiskā masa ir vismaz 800 kg;

49.10. C kategorija – C kategorijas transportlīdzeklis, kura maksimālais ātrums ir vismaz 80 km/h, pilna masa – vismaz 12 000 kg, garums – vismaz 8 m, platums – vismaz 2,40 m un kurš ir aprīkots ar tahogrāfu, bremžu pretbloķēšanas sistēmu, mehānisko pārnesumkārbu un kravas telpu ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par transportlīdzekļa kabīnes augstumu un platumu. Transportlīdzekļa faktiskā masa ir vismaz 10 000 kg;

49.11. CE kategorija – vairākposmu transportlīdzeklis vai šo noteikumu 49.10.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstoša C kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras garums ir vismaz 7,5 m, vai puspiekabi. Vairākposmu transportlīdzekļa vai transportlīdzekļu sastāva pilna masa ir vismaz 20 000 kg, garums – vismaz 14 m, platums – vismaz 2,40 m un maksimālais ātrums – vismaz 80 km/h. Transportlīdzeklim vai transportlīdzekļu sastāvam jābūt aprīkotam ar tahogrāfu, bremžu pretbloķēšanas sistēmu, mehānisko pārnesumkārbu un kravas telpu ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par transportlīdzekļa kabīnes augstumu un platumu. Transportlīdzekļa vai transportlīdzekļu sastāva faktiskā masa ir vismaz 15 000 kg;

49.12. D1 kategorija – D1 kategorijas transportlīdzeklis, kura maksimālais ātrums ir vismaz 80 km/h, pilna masa – vismaz 4000 kg, garums – vismaz 5 m un kurš ir aprīkots ar tahogrāfu un bremžu pretbloķēšanas sistēmu;

49.13. D1E kategorija – šo noteikumu 49.12.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstoša D1 kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa ir vismaz 1250 kg un maksimālais ātrums – vismaz 80 km/h. Piekabei jābūt aprīkotai ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums ir vismaz 2 m. Piekabes faktiskā masa ir vismaz 800 kg;

49.14. D kategorija – D kategorijas transportlīdzeklis, kura maksimālais ātrums ir vismaz 80 km/h, garums – vismaz 10 m, platums – vismaz 2,40 m un kurš ir aprīkots ar tahogrāfu un bremžu pretbloķēšanas sistēmu;

49.15. DE kategorija – šo noteikumu 49.14.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstoša D kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa ir vismaz 1250 kg, platums – vismaz 2,40 m un maksimālais ātrums – vismaz 80 km/h. Piekabei jābūt aprīkotai ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums ir vismaz 2 m. Piekabes faktiskā masa ir vismaz 800 kg;

49.16. B kategorija ar šo noteikumu 1. pielikuma 8.17. apakšpunktā minēto papildinformācijas kodu – šo noteikumu 49.6. apakšpunktā minētajām prasībām atbilstoša B kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa ir vismaz 750 kg, faktiskā masa – vismaz 500 kg un maksimālais ātrums – vismaz 100 km/h. Piekabei jābūt aprīkotai ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par vilcēja augstumu un platumu. Piekabes slēgtā virsbūve var būt arī nedaudz šaurāka par vilcēju ar nosacījumu, ka skats uz aizmuguri ir iespējams, tikai izmantojot vilcēja ārējos spoguļus. Transportlīdzekļu sastāva pilna masa ir no 3501 līdz 4250 kg.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr. 1414 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.09.2014. noteikumiem Nr. 540; MK 19.03.2019. noteikumiem Nr. 120; MK 02.09.2020. noteikumiem Nr. 548)

50. (Svītrots no 01.01.2013. ar MK 10.05.2011. noteikumiem Nr.361, sk. grozījumu 2.punktu)

51. Vadīšanas eksāmena kārtošanai izmanto transportlīdzekli ar mehānisko pārnesumkārbu, t.i., transportlīdzekli ar sajūga pedāli vai rokas sviru (A1, A2 un A kategorijas transportlīdzekļiem), kas tiek darbināti, uzsākot braukšanu, apturot transportlīdzekli un pārslēdzot pārnesumus. Transportlīdzeklis, kas neatbilst iepriekš minētajām prasībām, tiek uzskatīts par transportlīdzekli ar automātisko pārnesumkārbu (izņemot AM kategorijas transportlīdzekļus), un, ja vadīšanas eksāmenu kārto ar šādu transportlīdzekli, to norāda pēc eksāmena nokārtošanas izsniegtajā vadītāja apliecībā, kas personai dod tiesības vadīt tikai transportlīdzekļus ar automātisko pārnesumkārbu. Šī prasība nav spēkā, ja persona, kura kārto vadīšanas eksāmenu BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 vai D1E kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai, pirms tam ir nokārtojusi vadīšanas eksāmenu ar B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 vai D1E kategorijas transportlīdzekli ar mehānisko pārnesumkārbu un nodemonstrējusi šo noteikumu 47.14. apakšpunktā minētās zināšanas, prasmes un iemaņas (kompetenci).

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr. 1414 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 10; MK 02.09.2020. noteikumiem Nr. 548)

51.1 Ja vadīšanas eksāmenu AM kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai kārto ar trīsriteņu vai četrriteņu transportlīdzekli, to norāda pēc eksāmena nokārtošanas izsniegtajā vadītāja apliecībā, kas personai dod tiesības vadīt tikai attiecīgi trīsriteņu vai četrriteņu AM kategorijas transportlīdzekļus.

(MK 19.03.2019. noteikumu Nr. 120 redakcijā)

52. Vadīšanas eksāmena saturs:

52.1. sagatavošanās braukšanas uzsākšanai un zināšanu pārbaude par transportlīdzekli:

52.1.1. AM kategorijas divriteņu transportlīdzekļiem, A1, A2 un A kategorijai – aizsargtērpa sakārtošana un riepu, bremžu, stūres, avārijas gaismas signalizācijas, ķēdes, eļļas līmeņa, lukturu, atstarotāju, pagrieziena rādītāju vai skaņas signālierīces pārbaude;

52.1.2. AM kategorijas trīsriteņu vai četrriteņu transportlīdzekļiem, B1, B un BE kategorijai – sēdekļa, spoguļu, drošības jostu un galvas balsta noregulēšana, durvju aizvēršanas pārbaude, riepu, stūres, bremžu, šķidrumu, lukturu, atstarotāju, pagrieziena rādītāju, skaņas signālierīces, sakabes mehānisma un bremžu pārbaude, kā arī elektriskā savienojuma (tikai B  kategorijai ar šo noteikumu 1. pielikuma 8.17. apakšpunktā minēto papildinformācijas kodu un BE kategorijai) vai to drošības faktoru pārbaude, kas saistīti ar transportlīdzekļa kravu (tikai B kategorijai ar šo noteikumu 1. pielikuma 8.17. apakšpunktā minēto papildinformācijas kodu un BE kategorijai);

52.1.3. C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D un DE kategorijai:

52.1.3.1. sēdekļa, spoguļu, drošības jostu un galvas balsta noregulēšana, durvju aizvēršanas pārbaude, riepu, stūres, bremžu, šķidrumu, lukturu, atstarotāju, pagrieziena rādītāju vai skaņas signālierīces pārbaude;

52.1.3.2. bremžu un stūres sistēmas pastiprinātāju, riteņu, riteņu uzgriežņu, dubļusargu, priekšējā stikla, logu un stikla tīrītāju, šķidrumu pārbaude, instrumentu paneļa un tahogrāfa kontrole un lietošana;

52.1.3.3. gaisa spiediena, gaisa tvertnes un balstiekārtas pārbaude;

52.1.3.4. to drošības faktoru kontrole, kas saistīti ar transportlīdzekļa kravu, tās iekraušanas veidu un kravas nostiprināšanu (tikai C1, C1E, C un CE kategorijai);

52.1.3.5. sakabes mehānisma un bremžu, kā arī elektriskā savienojuma (tikai C1E, CE, D1E un DE kategorijai) pārbaude;

52.1.3.6. virsbūves, durvju, avārijas izejas, pirmās palīdzības piederumu, ugunsdzēšamo aparātu un pārējo drošības ierīču (tikai D1, D1E, D un DE kategorijai) pārbaude un kontrole;

52.2. figūru izpilde norobežotā laukumā, ievērojot, ka katras figūras izpildei ir ne vairāk kā divi mēģinājumi:

52.2.1. AM kategorijas divriteņu transportlīdzekļiem – mopēda nolaišana no stāvbalsta, mopēda pārvietošana ar izslēgtu motoru, ejot blakus transportlīdzeklim, mopēda novietošana uz stāvbalsta, vismaz divas figūras, ko izpilda ar nelielu ātrumu, vismaz divi manevri, ko izpilda ar ātrumu vismaz 30 km/h (vismaz viens manevrs ar izvairīšanos no šķēršļiem), vismaz divas bremzēšanas figūras, tai skaitā avārijas bremzēšana, braucot ar ātrumu vismaz 30 km/h;

52.2.2. A1, A2 un A kategorijai – motocikla nolaišana no stāvbalsta, motocikla pārvietošana ar izslēgtu motoru, ejot blakus transportlīdzeklim, motocikla novietošana uz stāvbalsta, vismaz divas figūras, ko izpilda ar nelielu ātrumu, vismaz divi manevri, ko izpilda ar lielāku ātrumu (viens manevrs ar otro vai trešo pārnesumu, braucot ar ātrumu vismaz 30 km/h, un viens manevrs ar izvairīšanos no šķēršļiem, braucot ar ātrumu vismaz 50 km/h), vismaz divas bremzēšanas figūras, tai skaitā avārijas bremzēšana, braucot ar ātrumu vismaz 50 km/h;

52.2.3. BE un B kategorijai ar šo noteikumu 1. pielikuma 8.17. apakšpunktā minēto papildinformācijas kodu – piekabes savienošana ar vilcēju un atvienošana no tā, nogriešanās atpakaļgaitā, transportlīdzekļu sastāva novietošana stāvvietā;

52.2.4. C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D un DE kategorijai – nogriešanās atpakaļgaitā, piekabes savienošana ar vilcēju un atvienošana no tā (tikai C1E, CE, D1E un DE kategorijai), transportlīdzekļa vai to sastāva novietošana stāvvietā (tikai C1, C1E, C un CE kategorijai), transportlīdzekļa vai to sastāva apstāšanās sabiedrisko pasažieru transportlīdzekļu pieturā (atļauts izpildīt, braucot ceļu satiksmē, tikai D1, D1E, D un DE kategorijai);

52.3. braukšana ceļu satiksmē – braukšana dažādās ceļu satiksmes situācijās, tai skaitā braukšanas uzsākšana, taisnvirziena braukšana, samainīšanās ar pretimbraucošiem transportlīdzekļiem, braukšana ceļa līkumos, krustojumu pārbraukšana, braukšanas virziena maiņa, ieskrējiena un bremzēšanas joslu izmantošana, apdzīšana un apbraukšana, dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošana, braukšana gar sabiedrisko pasažieru transportlīdzekļu pieturām, gājēju pārejas, joslu maiņa, gari augšupceļi, gari lejupceļi un tuneļi (ja tie ir pieejami), braukšanas pabeigšana. Droša, ekonomiska un videi draudzīga vadīšana, lai garantētu drošību un samazinātu degvielas patēriņu un emisijas, tai skaitā paātrinājuma vai braukšanas ātruma samazināšanas laikā un braucot kalnā vai no kalna, ja nepieciešams, pārnesumu izvēloties manuāli. Ceļu satiksmē izpilda šādus speciālos manevrus (tikai ar AM kategorijas trīsriteņu vai četrriteņu transportlīdzekļiem, B1 un B kategorijas transportlīdzekļiem): novietošana stāvvietā perpendikulāri brauktuves malai, apgriešanās braukšanai pretējā virzienā, transportlīdzekļa novietošana stāvvietā paralēli brauktuves malai, bremzēšana, precīzi apstājoties, un intervāla kontrolēšana, piebraucot pie šķēršļa (izpilda vismaz divus speciālos manevrus, tai skaitā vienu atpakaļgaitā).

(MK 19.03.2019. noteikumu Nr. 120 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 112; MK 01.02.2022. noteikumiem Nr. 82; 52.2. un 52.3. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.04.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

53. Braukšanas mācību instruktors nepiedalās B un BE kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas eksāmenā. Citu kategoriju transportlīdzekļu vadīšanas eksāmenā braukšanas mācību instruktors piedalās, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu eksāmena pieņemšanu. Jautājumu par instruktora piedalīšanos eksāmenā izlemj CSDD.

54. Vadīšanas eksāmenu ceļu satiksmē kārto maršrutā, kas ietver dažādas sarežģītības pakāpes ceļus apdzīvotās vietās, kā arī ceļus, uz kuriem atļautais braukšanas ātrums ir vismaz 90 km/h (izņemot vadīšanas eksāmenu ar AM, TRAM un TROL kategorijas transportlīdzekļiem).

(Grozīts ar MK 19.03.2019. noteikumiem Nr. 120)

55. Rīkojumus par braukšanas virzienu maršrutā pretendentam dod inspektors. Rīkojumiem jābūt savlaicīgiem un nepārprotamiem. Ja nepieciešams, pēc pretendenta lūguma inspektors rīkojumus atkārto. Aizliegts dot tādus rīkojumus, kurus izpildot pretendentam jāpārkāpj Ceļu satiksmes noteikumu prasības.

56. Vadīšanas eksāmena ilgums ceļu satiksmē ar AM, A1, A2, A, B1, B un BE kategorijas transportlīdzekļiem ir vismaz 25 minūtes, bet ar pārējo kategoriju transportlīdzekļiem – 45 minūtes.

(Grozīts ar MK 10.05.2011. noteikumiem Nr. 361; MK 19.03.2019. noteikumiem Nr. 120)

56.1 Inspektoram ir tiesības pārtraukt un neturpināt vadīšanas eksāmenu, ja pretendents:

56.1 1. nespēj kontrolēt transportlīdzekli, izpildot šo noteikumu 52.2. apakšpunktā minētās figūras;

56.1 2. ar savu rīcību rada satiksmei bīstamu situāciju;

56.1 3. zaudē kontroli pār transportlīdzekli.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 112 redakcijā)

57. Vadīšanas eksāmenu ar AM kategorijas divriteņu transportlīdzekļiem, A1, A2 un A kategorijas transportlīdzekļiem kārto laikposmā no 1. aprīļa līdz 1. oktobrim (ja eksāmena pieņemšanai ir labvēlīgi laikapstākļi, CSDD minēto laikposmu var pagarināt). CSDD var atteikt eksāmena pieņemšanu, ja ir nelabvēlīgi laikapstākļi vai ceļa apstākļi (stiprs lietus, sniegs, zema gaisa temperatūra, slidena vai apledojusi brauktuve un tamlīdzīgi apstākļi). Eksāmena posmā, kas notiek ceļu satiksmē, inspektors atrodas pavadošajā transportlīdzeklī. Pretendentam jābūt tērptam motociklu vadītājiem paredzētā apģērbā vai jālieto aizsargi, kas paredzēti ceļgalu, elkoņu un plecu aizsardzībai kritiena gadījumā, kā arī jālieto cimdi un slēgti apavi, kas nodrošina potīšu aizsardzību.

(MK 19.03.2019. noteikumu Nr. 120 redakcijā)

7.2. Vadīšanas eksāmena vērtēšana

58. Vadīšanas eksāmena laikā inspektors vērtē pretendenta zināšanas, prasmes un iemaņas (kompetenci) sagatavoties transportlīdzekļa vadīšanai un vadīt transportlīdzekli ceļu satiksmē. Inspektors vērtē kompetences līmeni katrā no šo noteikumu 47.punktā minētajām kompetencēm, bet lēmumu par eksāmena rezultātu pieņem, izvērtējot pretendenta sniegumu kopumā. Pretendenta kompetence tiek vērtēta šādos līmeņos:

58.1. labi – kompetences līmenis visās šo noteikumu 47.punktā minētajās kompetencēs atbilst nepieciešamajam, pretendents stabili iekļaujas ceļu satiksmē, nerada draudus sev vai citiem satiksmes dalībniekiem, zina un prot izmantot galvenās normatīvo aktu prasības, ievēro ceļu satiksmē vispārpieņemtās normas, izprot satiksmes situāciju un pieņem atbilstošus lēmumus;

58.2. pietiekami – kompetences līmenis visās šo noteikumu 47.punktā minētajās kompetencēs atbilst minimāli nepieciešamajam, pretendents kopumā iekļaujas ceļu satiksmē, nerada draudus sev vai citiem satiksmes dalībniekiem, zina un prot izmantot galvenās normatīvo aktu prasības, ievēro ceļu satiksmē vispārpieņemtās normas, izprot satiksmes situāciju un pieņem atbilstošus lēmumus, bet nepieciešami uzlabojumi un tālāka patstāvīga attīstība;

58.3. nepietiekami – kompetences līmenis vienā vai vairākās šo noteikumu 47.punktā minētajās kompetencēs neatbilst minimāli nepieciešamajam, pretendents nespēj iekļauties ceļu satiksmē, rada vai var radīt draudus sev vai citiem satiksmes dalībniekiem, nepārzina vai neprot izmantot galvenās normatīvo aktu prasības, neizprot satiksmes situāciju un neprot pieņemt atbilstošus lēmumus, līdz ar to tiek vai var tikt radītas satiksmei bīstamas un traucējošas situācijas.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1414 redakcijā)

59. Eksāmens ir nokārtots, ja:

59.1. pretendentam ir labs vai pietiekams kompetences līmenis;

59.2. figūras ir izpildītas ne vairāk kā ar diviem mēģinājumiem katra (tikai AM kategorijas divriteņu transportlīdzekļiem, A1, A2, A, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D un DE kategorijas transportlīdzekļiem).

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1414 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.02.2022. noteikumiem Nr. 82; 59.2. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.04.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

60. Ja pretendents nav nokārtojis vadīšanas eksāmenu, atkārtota vadīšanas eksāmena kārtošana pieļaujama ne agrāk kā nākamajā dienā, izņemot gadījumu, ja persona eksāmena vērtējumu ir apstrīdējusi. Eksāmena vērtējuma apstrīdēšanas gadījumā uz atkārtotu eksāmenu persona var pieteikties pēc šo noteikumu 62.punktā minētā lēmuma paziņošanas.

7.3. Vadīšanas eksāmena vērtējuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

61. Ja pretendents nepiekrīt vadīšanas eksāmena vērtējumam, tas mēneša laikā pēc eksāmena var apstrīdēt eksāmena vērtējumu, iesniedzot attiecīgu iesniegumu CSDD.

62. Vadīšanas eksāmena vērtējuma atbilstību šo noteikumu prasībām pārbauda CSDD izveidota komisija, kas savu lēmumu pieņem mēneša laikā pēc pretendenta iesnieguma saņemšanas.

63. Pretendents šo noteikumu 62.punktā minētās komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

64. Gadījumos, kas nav minēti šajos noteikumos, lēmumu par transportlīdzekļa vadītāja tiesību iegūšanu, vadītāja apliecības maiņu un vadītāja apliecības atjaunošanu pieņem CSDD saskaņā ar administratīvo procesu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

8. Velosipēda vadītāja tiesību iegūšana

65. Velosipēda vadītāja apliecību (4. pielikums) izsniedz personai, kura atbilst Ceļu satiksmes likuma 24. panta ceturtajā daļā noteiktajam vecumam un ir nokārtojusi (datorizēti vai rakstiski) teorētisko eksāmenu ar 10 jautājumiem par ceļu satiksmi reglamentējošiem tiesību aktiem un satiksmes drošību. Velosipēda vadītāja apliecību neizsniedz personai, kurai ir izsniegta mehānisko transportlīdzekļu vadītāja apliecība.

(MK 01.02.2022. noteikumu Nr. 82 redakcijā)

66. Atbilžu sniegšanai atvēlētais laiks velosipēda vadītāja tiesību iegūšanas teorētiskajā eksāmenā ir 10 minūtes. Teorētiskais eksāmens ir nokārtots, ja pretendents ir pieļāvis ne vairāk par divām nepareizām atbildēm.

67. Teorētisko eksāmenu velosipēda vadītāja tiesību iegūšanai pieņem CSDD vai, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar CSDD, – izglītības iestāde.

(MK 19.03.2019. noteikumu Nr. 120 redakcijā)

68. Ja teorētiskais eksāmens nav nokārtots, atkārtota eksāmena kārtošana ir pieļaujama ne agrāk kā nākamajā dienā.

69. Velosipēda vadītāja apliecības apmaiņa un atjaunošana tiek veikta, pamatojoties uz personas lūgumu un transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā esošo informāciju par iepriekš izsniegto velosipēda vadītāja apliecību.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 716 redakcijā)

70. (Svītrots ar MK 19.03.2019. noteikumiem Nr. 120)

9. Profesionālo vadītāju tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības atjaunošanas un apmaiņas kārtība

71. Profesionālo vadītāju tiesības (C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D vai DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecību ar šo noteikumu 1. pielikuma 8.16. apakšpunktā minēto papildinformācijas kodu) vai karti persona iegūst:

71.1. CSDD nokārtojot teorētisko un vadīšanas eksāmenu;

71.2. Autopārvadājumu likuma 6.panta 2.daļā un 30.panta 2.1 un 2.daļā minētajos gadījumos – normatīvajos aktos par transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanu noteiktajā kārtībā, pabeidzot attiecīgu apmācību un CSDD nokārtojot teorētisko un vadīšanas eksāmenu.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 548 redakcijā)

71.1 Lai persona, kurai ir Autopārvadājumu likuma 6.panta 2.daļā minētās profesionālo vadītāju tiesības, iegūtu Autopārvadājumu likuma 30.panta 2.1 vai 2.daļā minētās profesionālo vadītāju tiesības vai arī lai persona, kurai ir Autopārvadājumu likuma 30.panta 2.1 vai 2.daļā minētās profesionālo vadītāju tiesības, iegūtu Autopārvadājumu likuma 6.panta 2.daļā minētās profesionālo vadītāju tiesības, tā normatīvajos aktos par transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanu noteiktajā kārtībā pabeidz attiecīgu apmācību un CSDD nokārto teorētisko un vadīšanas eksāmenu.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 548 redakcijā)

72. Teorētisko eksāmenu pretendents kārto patstāvīgi, bez citu personu vai palīgmateriālu palīdzības.

73. Teorētiskajam eksāmenam, kas ilgst vismaz četras stundas, ir divas daļas:

73.1. pirmā daļa – pretendents apliecina savas zināšanas, atbildot uz jautājumiem par ekonomisku un racionālu braukšanu, transportlīdzekļa transmisiju un tās pareizu izmantošanu, pareizu kravas novietošanu transportlīdzeklī vai pasažieru komforta nodrošināšanu, normatīvajiem aktiem, kas nosaka transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laiku un reglamentē kravas vai pasažieru pārvadāšanu, kā arī uz jautājumiem par ceļu satiksmes negadījumu rašanās iespējamību, bīstamu situāciju rašanās prognozēšanu, vadītāja rīcību, notiekot ceļu satiksmes negadījumam, noziedzības un nelegālās imigrācijas novēršanu, ergonomikas principiem, vadītāja fizisko un garīgo spēju ietekmi uz ceļu satiksmes drošību, pozitīva komersanta tēla veidošanu un kravas vai pasažieru pārvadājumu veikšanas ekonomiskajiem apstākļiem un tirgus organizāciju;

73.2. otrā daļa – pretendents apliecina savas zināšanas par šo noteikumu 73.1.apakšpunktā minētajiem jautājumiem, veicot gadījuma analīzi.

74. Vadīšanas eksāmenu pretendents kārto patstāvīgi ar attiecīgas kategorijas transportlīdzekli. Vadīšanas eksāmenam ir divas daļas, kuru ilgums ir attiecīgi ne mazāks par 30 un 90 minūtēm:

74.1. pirmā daļa – pretendents apliecina savas zināšanas par pareizu kravas novietošanu transportlīdzeklī vai pasažieru komforta nodrošināšanu, ergonomikas principiem, dažādu transportlīdzekļa sistēmu uzbūvi un pārbaudēm un vadītāja rīcību, notiekot ceļu satiksmes negadījumam, kā arī izpilda figūras;

74.2. otrā daļa – pretendents vada transportlīdzekli maršrutā, kas ietver dažādas sarežģītības pakāpes ceļus apdzīvotās vietās, kā arī ceļus, uz kuriem atļautais braukšanas ātrums ir vismaz 90 km/h.

(Grozīts ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1414)

75. Vadīšanas eksāmena laikā pretendenta kompetenci novērtē atbilstoši šo noteikumu 7.2.nodaļā minētajai kārtībai. Vadīšanas eksāmens nav nokārtots, ja pretendents nespēj apmierinoši apliecināt savas zināšanas kādā no eksāmena pirmās daļas jautājumiem.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr. 1414 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.03.2019. noteikumiem Nr. 120)

76. Šo noteikumu 7.nodaļā minēto vadīšanas eksāmenu C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D vai DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai atļauts apvienot ar šo noteikumu 74.punktā minēto eksāmenu.

77. Ja persona, kurai ir profesionālo vadītāju tiesības, papildus iegūst C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D vai DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības, tad profesionālo vadītāju tiesības tiek attiecinātas arī uz jauniegūtajām vadītāja tiesībām.

78. Lai apmainītu vai atjaunotu šo noteikumu 71. punktā minēto vadītāja apliecību vai karti un saņemtu vadītāja apliecību ar ierakstu par iegūtajām profesionālajām zināšanām vai karti, persona pabeidz periodiskās apmācības kursu. Apmaināmo vadītāja apliecību vai karti persona iesniedz CSDD.

(MK 19.03.2019. noteikumu Nr. 120 redakcijā)

78.1 Ja persona ir pabeigusi periodiskās apmācības kursu ne vairāk kā sešus mēnešus pirms vadītāja apliecības maiņas, jaunajā vadītāja apliecībā papildinformācijas koda piecu gadu derīguma termiņu norāda, skaitot no jaunās vadītāja apliecības izdošanas datuma, bet pārējos gadījumos – no apmācības kursa beigu datuma. Atjaunojot vai apmainot vadītāja apliecību vai karti, ja transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā nav informācijas par jauna periodiskās apmācības kursa beigšanu, personai tiek izsniegta vadītāja apliecība vai karte, kurā norādīts iepriekš izdotās vadītāja apliecības papildinformācijas koda derīguma termiņš, vai karte, kuras derīguma termiņš atbilst iepriekš izdotās kartes derīguma termiņam.

(MK 19.03.2019. noteikumu Nr. 120 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 112)

78.2 Pirms kartes izsniegšanas personas vadītāja apliecību CSDD pārbauda šo noteikumu 25. punktā minētajā kārtībā. CSDD, izmantojot elektronisku datu apmaiņas tīklu, nodrošina informācijas apmaiņu ar Eiropas Savienības dalībvalstīm par personu profesionālo vadītāju tiesībām. Personu datu apstrādi veic tikai nolūkā pārbaudīt atbilstību profesionālo vadītāju tiesībām, jo īpaši – noteiktās apmācības prasībām, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 548 redakcijā)

79. Lai persona, kura D1, D1E, D un DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības ir ieguvusi līdz 2008.gada 9.septembrim, saņemtu šo noteikumu 71.punktā minēto vadītāja apliecību vai karti, tā pabeidz periodiskās apmācības kursu.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1414 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.09.2014. noteikumiem Nr.540, kas piemērojami ar 13.10.2014.)

80. Lai persona, kura C1, C1E, C un CE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības ir ieguvusi līdz 2009.gada 9.septembrim, saņemtu šo noteikumu 71.punktā minēto vadītāja apliecību vai karti, tā pabeidz periodiskās apmācības kursu.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1414 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.09.2014. noteikumiem Nr.540, kas piemērojami ar 13.10.2014.)

9.1 Vadītāja apliecības iznīcināšanas kārtība

(Nodaļa MK 24.04.2012. noteikumu Nr.296 redakcijā)

80.1 Vadītāja apliecība tiek iznīcināta, ja:

80.1 1. transportlīdzekļu vadītājam, piemērojot sodu, transportlīdzekļu vadīšanas tiesības atņemtas uz gadu vai ilgāk;

80.1 2. transportlīdzekļu vadītājam transportlīdzekļu vadīšanas tiesības atņemtas par transportlīdzekļa vadīšanu alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā neatkarīgi no transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanas termiņa;

80.1 3. transportlīdzekļu vadītājam transportlīdzekļu vadīšanas tiesības atņemtas (piemērots transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums), jo ir reģistrēts maksimāli pieļaujamais pārkāpumu uzskaites punktu skaits;

80.1 4. beidzies vadītāja apliecības derīguma termiņš tām vadītāju apliecībām, kuras ir atrastas un tiek uzglabātas, vai atbilstoši normatīvajiem aktiem ir cits pamatojums, kādēļ vadītāja apliecība ir nederīga.

80.2 Šo noteikumu 80.1 punktā minētajos gadījumos vadītāja apliecību iznīcina CSDD, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras vai Valsts policijas amatpersona.

80.3 Vadītāja apliecību iznīcina tādā veidā, kas nepieļauj tās atjaunošanas iespēju.

80.4 Par vadītāja apliecības iznīcināšanu tiek sastādīts akts un informācija par iznīcinātajām vadītāja apliecībām ne vēlāk kā vienas darbdienas laikā tiek ievadīta Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, norādot šādu informāciju:

80.4 1. tās institūcijas nosaukums, kas iznīcinājusi vadītāja apliecību;

80.4 2. tās amatpersonas vārds un uzvārds, kas iznīcinājusi vadītāja apliecību;

80.4 3. datums, kad iznīcināta vadītāja apliecība.

80.5 Eiropas Savienības vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī izsniegto vadītāja apliecību, kura atrasta vai kura aizturēta un kuras turētājam atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības vai noteikts transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, CSDD nosūta izdevējvalsts kompetentajām institūcijām, norādot aizturēšanas iemeslu. Citu valstu izsniegtās vadītāja apliecības CSDD nosūta Latvijas Republikā akreditētā attiecīgās valsts diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecībai tālākai nodošanai attiecīgās vadītāja apliecības izdevējvalsts kompetentajai institūcijai.

(Grozīts ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 716)

10. Noslēguma jautājumi

81. Šo noteikumu 3.pielikuma normas attiecībā uz teorētiskā eksāmena kārtošanu A kategorijas vadītāja tiesību iegūšanai attiecas uz personām, kas beigušas A kategorijas transportlīdzekļu vadītāja mācību kursus pēc šo noteikumu stāšanās spēkā.

82. Šajos noteikumos minētajos gadījumos, kad personai CSDD jāuzrāda medicīniskā uzziņa vai jāiesniedz cita informācija (piemēram, apmācības karte, pirmās palīdzības mācību kursu beigšanas apliecība), tā nav jāuzrāda vai jāiesniedz, ja attiecīgā informācija ir pieejama transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

83. (Svītrots ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1414)

84. Vadītāja apliecības, kas izdotas līdz 2017. gada 1. janvārim, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 716 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 10.05.2011. noteikumiem Nr. 361; MK 24.04.2012. noteikumiem Nr. 296; MK 10.12.2013. noteikumiem Nr. 1414; MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 10; MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 716; MK 02.09.2020. noteikumiem Nr. 548)

Noteikumos iekļautas normas, kas izriet no:

1) Padomes 1991.gada 29.jūlija Direktīvas 91/439/EEK par vadītāju apliecībām;

2) Padomes 1994.gada 19.decembra Direktīvas 94/72/EK, ar ko groza Direktīvu 91/439/EEK par vadītāju apliecībām;

3) Padomes 1996.gada 23.jūlija Direktīvas 96/47/EK, ar ko groza Direktīvu 91/439/EEK par vadītāju apliecībām;

4) Padomes 1997.gada 2.jūnija Direktīvas 97/26/EK, ar ko groza Direktīvu 91/439/EEK par vadītāju apliecībām;

5) Komisijas 2000.gada 14.septembra Direktīvas 2000/56/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/439/EEK par vadītāju apliecībām;

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 15.jūlija Direktīvas 2003/59/EK par dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšanu un periodisku apmācību, par Padomes Regulas (EEK) Nr. 3820/85 un Padomes Direktīvas 91/439/EEK grozīšanu un Padomes Direktīvas 76/914/EEK atcelšanu;

7) Padomes 2006.gada 20.novembra Direktīvas 2006/103/EK, ar ko pielāgo dažas direktīvas transporta politikas jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos;

8) Komisijas 2008.gada 27.jūnija Direktīvas 2008/65/EK, ar ko groza Direktīvu 91/439/EEK par vadītāju apliecībām;

9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra Direktīvas 2006/126/EK par vadītāju apliecībām;

10) Komisijas 2011.gada 28.novembra Direktīvas 2011/94/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām;

11) Komisijas 2012.gada 19.novembra Direktīvas 2012/36/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām;

12) Komisijas 2014. gada 1. jūlija Direktīvas 2014/85/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām;

13) Komisijas 2015. gada 24. aprīļa Direktīvas 2015/653/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām;

14) Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. aprīļa Direktīvas (ES) 2018/645, ar ko groza Direktīvu 2003/59/EK par dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšanu un periodisku apmācību un Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām;

15) Komisijas 2020. gada 4. maija Direktīvas (ES) 2020/612, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs K.Gerhards
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.februāra noteikumiem Nr.103
Transportlīdzekļu vadītāja apliecības paraugs

(Pielikums MK 10.05.2011. noteikumu Nr. 361 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.04.2012. noteikumiem Nr. 296; MK 10.12.2013. noteikumiem Nr. 1414; MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 716; MK 10.07.2018. noteikumiem Nr. 408; MK 19.03.2019. noteikumiem Nr. 120; MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 112)

Averss

Reverss

1. Vadītāja apliecības priekšpusē (aversā) ir ievietota šāda informācija:

1.1. "Vadītāja apliecība" - dokumenta nosaukums;

1.2. "Latvijas Republika" - valsts (kas izdevusi vadītāja apliecību) nosaukums;

1.3. "LV" - valsts (kas izdevusi vadītāja apliecību) atšķirības zīme uz zila fona, ietverta ar 12 dzeltenām zvaigznēm;

1.4. vadītāja apliecības īpašnieka uzvārds (1);

1.5. vadītāja apliecības īpašnieka vārds (2);

1.6. vadītāja apliecības īpašnieka dzimšanas datums un vieta (3);

1.7. vadītāja apliecības izdošanas datums (4a);

1.8. vadītāja apliecības derīguma termiņa beigu datums (4b);

1.9. vadītāja apliecības izdevējiestādes nosaukums (4c);

1.10. vadītāja apliecības īpašnieka personas kods (4d);

1.11. vadītāja apliecības numurs (5);

1.12. vadītāja apliecības īpašnieka digitālā fotogrāfija, kuru izgatavo CSDD. Fotogrāfija atbilst normatīvajos aktos par personu apliecinošajiem dokumentiem noteiktajām prasībām (6);

1.13. vadītāja apliecības īpašnieka paraksts (7);

1.14. (svītrots ar MK 24.04.2012. noteikumiem Nr.296);

1.15. transportlīdzekļu kategorijas, kuras vadītāja apliecības īpašniekam atļauts vadīt (9);

1.16. vārdi "Eiropas Savienības modelis" un vārdi "vadītāja apliecība" citās Eiropas Savienības valstu valodās rozā krāsā, kas veido apliecības fonu.

2. Vadītāja apliecības aizmugurē (reversā) ir:

2.1. tabula, kurā norāda šādu informāciju:

2.1.1. transportlīdzekļu kategorijas (9);

2.1.2. to kategoriju transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanas datumus, kuras vadītāja apliecības īpašniekam atļauts vadīt (šos datumus vadītāja apliecības apmaiņas vai atjaunošanas gadījumā atkārtoti norāda arī jaunajā vadītāja apliecībā), – skaitļus norāda šādā secībā: diena.mēnesis.gads (DD.MM.GG) (10);

2.1.3. to kategoriju transportlīdzekļu vadīšanas tiesību beigu datumus, kuras vadītāja apliecības īpašniekam atļauts vadīt, – skaitļus norāda šādā secībā: diena.mēnesis.gads (DD.MM.GG) (11);

2.1.4. šā pielikuma 8.punktā minētos papildinformācijas vai ierobežojumu kodus (12);

2.2. vieta, kurā ārvalstu iestādes var norādīt informāciju, kas ir svarīga vadītāja apliecības administrēšanai (13);

2.3. (svītrots ar MK 24.04.2012. noteikumiem Nr.296);

2.4. vadītāja apliecības 1., 2., 3., 4.a, 4.b, 4.c, 5., 10., 11. un 12.punktā norādītās informācijas skaidrojums.

3. Vadītāja apliecības kartes fiziskās īpašības atbilst standartiem LVS ISO/IEC 7810:2011 ''Identifikācijas kartes. Fizikālās īpašības" un LVS ISO/IEC 7816-1 "Identifikācijas kartes – Kontaktu mikroshēmu kartes".

4. Vadītāja apliecību izgatavo no polikarbonāta.

5. Lai pārbaudītu vadītāju apliecību fizikālo parametru atbilstību starptautiskajiem standartiem, lieto metodes saskaņā ar standartu LVS ISO/IEC 10373-2006 "Identifikācijas kartes".

6. Materiālu, ko lieto vadītāja apliecībai, nodrošina pret viltojumiem, izmantojot šādus paņēmienus:

6.1. kartes pazīmes skaidri izceļas ultravioletajā apgaismojumā;

6.2. fona drošības raksts izstrādāts tā, lai tas nebūtu viltojams skenējot, drukājot vai kopējot, izmantojot varavīksnes druku ar vairāktoņu drošības krāsām un pozitīvu un negatīvu Guilloche rakstu. Rakstu neveido pamatkrāsas (CMYK), tajā ir sarežģīti raksti vismaz divās īpašās krāsās, un raksts satur mikrotekstu;

6.3. optiski mainīgi elementi, kas nodrošina pietiekamu aizsardzību pret apliecības īpašnieka fotogrāfijas kopēšanu un pārveidošanu;

6.4. personalizācija ar lāzergravēšanu;

6.5. apliecības īpašnieka fotogrāfijas vietā fona pretviltošanas druka un fotoattēls pārklājas vismaz fotoattēla malās (rakstam jābūt blāvākam).

7. Papildus šā pielikuma 6.punktā minētajiem paņēmieniem vadītāja apliecību nodrošina pret viltojumiem ar vismaz trim no šādiem paņēmieniem (atļauts lietot arī citus papildu paņēmienus):

7.1. optiski mainīga krāsa ar spēcīgu krāsas maiņas efektu;

7.2. termohromiska krāsa;

7.3. specifiska hologramma;

7.4. mainīgs lāzergravēts attēls;

7.5. ultravioletā gaismā luminiscējoša krāsa;

7.6. perlamutra krāsas druka;

7.7. digitāla ūdenszīme fona apdrukā;

7.8. termoluminiscento un fotohromisko (fosforescējošu) pigmentu krāsas;

7.9. reljefi, ar tausti sajūtami burti, simboli vai raksti.

8. Ierobežojumu un papildinformācijas kodi un apakškodi:

8.1. ierobežojuma kodi, kas nosaka, ka transportlīdzekļa vadītājam jālieto:

8.1.1. redzes korekcijas un (vai) aizsardzības līdzeklis (01):

8.1.1.1. brilles (01.01);

8.1.1.2. kontaktlēcas (01.02);

8.1.1.3. acs aizsargs (01.05);

8.1.1.4. brilles vai kontaktlēcas (01.06);

8.1.1.5. specifisks optisks palīglīdzeklis (01.07);

8.1.2. dzirdes vai saziņas palīgierīce (02);

8.1.3. locekļu protēzes vai ortozes (03):

8.1.3.1. augšējo ekstremitāšu protēze vai ortoze (03.01);

8.1.3.2. apakšējo ekstremitāšu protēze vai ortoze (03.02);

8.2. ierobežojuma kodi, kas nosaka, ka transportlīdzekļa vadītājam atļauts vadīt automobili vai autobusu ar:

8.2.1. pielāgotu transmisiju (10):

8.2.1.1. automātisko pārnesumkārbu (10.02);

8.2.1.2. pielāgotu transmisijas vadības ierīci (10.04);

8.2.2. pielāgotu sajūgu (15):

8.2.2.1. pielāgotu sajūga pedāli (15.01);

8.2.2.2. ar roku darbināmu sajūgu (15.02);

8.2.2.3. automātisko sajūgu (15.03);

8.2.2.4. līdzekli, kas novērš sajūga pedāļa iestrēgšanu vai tā nejaušu nospiešanu (15.04);

8.2.3. pielāgotu bremžu sistēmu (20):

8.2.3.1. pielāgotu bremžu pedāli (20.01);

8.2.3.2. ar kreiso kāju darbināmu bremžu pedāli (20.03);

8.2.3.3. slīdošu bremžu pedāli (20.04);

8.2.3.4. paceltu bremžu pedāli (20.05);

8.2.3.5. ar roku darbināmām bremzēm (20.06);

8.2.3.6. bremzēm, kuru darbināšanai nepieciešamais spēks nepārsniedz tam noteiktos N (20.07), piemēram, 20.07 (300N);

8.2.3.7. pielāgotu stāvbremzi (20.09);

8.2.3.8. līdzekli, kas novērš bremžu pedāļa iestrēgšanu vai tā nejaušu nospiešanu (20.12);

8.2.3.9. ar celi darbināmām bremzēm (20.13);

8.2.3.10. bremzēm, kuras palīdz darbināt ārējs spēks (20.14);

8.2.4. pielāgotu akseleratoru (piemēram, ar pielāgotu akseleratora pedāli, spiešanai ar visu pēdu pielāgotu akseleratora pedāli, noliektu akseleratora pedāli) (25):

8.2.4.1. pielāgotu akseleratora pedāli (25.01);

8.2.4.2. paceltu akseleratora pedāli (25.03);

8.2.4.3. ar roku darbināmu akseleratoru (25.04);

8.2.4.4. ar celi darbināmu akseleratoru (25.05);

8.2.4.5. akseleratoru, kuru palīdz darbināt ārējs spēks (25.06);

8.2.4.6. kreisajā pusē novietotu akseleratora pedāli (25.08);

8.2.4.7. līdzekli, kas novērš akseleratora pedāļa iestrēgšanu vai tā nejaušu nospiešanu (25.09);

8.2.5. pielāgotiem pedāļiem un pedāļu aizsargierīcēm (31):

8.2.5.1. paralēlu pedāļu papildu komplektu (31.01);

8.2.5.2. vienā vai gandrīz vienā līmenī novietotiem pedāļiem (31.02);

8.2.5.3. līdzekli, kas novērš bremžu un akseleratora pedāļu iestrēgšanu vai tā nejaušu nospiešanu, ja pedāļus nedarbina ar kāju (31.03);

8.2.5.4. paaugstinātu grīdu (31.04);

8.2.6. apvienotām darba bremžu un akseleratora sistēmām (32):

8.2.6.1. ar vienu roku darbināmu apvienotu darba bremžu un akseleratora sistēmu (32.01);

8.2.6.2. apvienotu darba bremžu un akseleratora sistēmu, ko darbina ārējs spēks (32.02);

8.2.7. apvienotām darba bremžu, akseleratora un stūres sistēmām (33):

8.2.7.1. ar vienu roku darbināmu apvienotu darba bremžu, akseleratora un stūres sistēmu (33.01);

8.2.7.2. apvienotu darba bremžu, akseleratora un stūres sistēmu, ko darbina ārējs spēks (33.02);

8.2.8. pielāgotām papildierīcēm (gaismu, logu tīrītāju vai mazgātāju, skaņas signāla, virziena rādītāju slēdžiem) (35):

8.2.8.1. papildierīcēm, kas darbināmas, neatlaižot stūres ratu (35.02);

8.2.8.2. papildierīcēm, kas darbināmas ar kreiso roku, neatlaižot stūres ratu (35.03);

8.2.8.3. papildierīcēm, kas darbināmas ar labo roku, neatlaižot stūres ratu (35.04);

8.2.8.4. papildierīcēm, kas darbināmas, neatlaižot stūres ratu, kā arī bremžu un akseleratora mehānismus (35.05);

8.2.9. pielāgotu stūres mehānismu (piemēram, ar pielāgotu (pastiprinātu) stūres pastiprinātāju, pagarinātu stūres rata statni, pielāgotu stūres ratu) (40):

8.2.9.1. stūres iekārtu, kuras darbināšanai nepieciešamais spēks nepārsniedz tam noteiktos N (40.01), piemēram, 40.01 (140N);

8.2.9.2. pielāgotu stūres ratu (ar lielāku vai biezāku stūres rata daļu, samazinātu diametru u.tml.) (40.05);

8.2.9.3. stūres ratu ar pielāgotu pozīciju (40.06);

8.2.9.4. ar kāju darbināmu stūres iekārtu (40.09);

8.2.9.5. stūres ratu ar palīgierīci (40.11);

8.2.9.6. ar vienu plaukstu vai roku darbināmu alternatīvi pielāgotu stūres sistēmu (40.14);

8.2.9.7. ar divām plaukstām vai rokām darbināmu alternatīvi pielāgotu stūres sistēmu (40.15);

8.2.10. pielāgotām atpakaļskata vai sānskata ierīcēm (42):

8.2.10.1. pielāgotu atpakaļskata ierīci (42.01);

8.2.10.2. papildu ierīci sānskatam, kas atrodas transportlīdzekļa salonā (42.03);

8.2.10.3. aklās zonas pārredzamības ierīci (42.05);

8.2.11. pielāgotu vadītāja sēdekli (43):

8.2.11.1. vadītāja sēdekli, kas ir tādā augstumā, lai tiktu nodrošināta normāla pārredzamība un normāls attālums no stūres rata un pedāļiem (43.01);

8.2.11.2. vadītāja sēdekli, kas pielāgots ķermeņa formai (43.02);

8.2.11.3. vadītāja sēdekli ar sānu balstu labai stabilitātei (43.03);

8.2.11.4. vadītāja sēdekli ar roku balstu (43.04);

8.2.11.5. pielāgotu drošības jostu (43.06);

8.2.11.6. drošības jostu ar balstu labai stabilitātei (43.07);

8.3. ierobežojuma kodi, kas nosaka, ka transportlīdzekļa vadītājam atļauts vadīt motociklu (apakškoda lietošana ir obligāta):

8.3.1. ar vienoti darbināmām bremzēm (44.01);

8.3.2. ar pielāgotām priekšējā riteņa bremzēm (44.02);

8.3.3. ar pielāgotām pakaļējā riteņa bremzēm (44.03);

8.3.4. ar pielāgotu akseleratoru (44.04);

8.3.5. kura vadītāja sēdeklis ir tādā augstumā, kas ļauj vadītājam, atrodoties sēdus stāvoklī, vienlaikus nolikt abas kājas uz virsmas un līdzsvarot motociklu apstāšanās un stāvēšanas laikā (44.08);

8.3.6. kura priekšējā riteņa bremžu darbināšanai nepieciešamais spēks nepārsniedz tam noteiktos N (44.09), piemēram, 44.09 (140N);

8.3.7. kura pakaļējā riteņa bremžu darbināšanai nepieciešamais spēks nepārsniedz tam noteiktos N (44.10), piemēram, 44.10 (140N);

8.3.8. ar pielāgotu kāju balstu (44.11);

8.3.9. ar pielāgotu rokturi (44.12);

8.4. ierobežojuma kods, kas nosaka, ka transportlīdzekļa vadītājam atļauts vadīt motociklu tikai ar blakusvāģi (45);

8.5. ierobežojuma kods, kas nosaka, ka transportlīdzekļa vadītājam atļauts vadīt tikai triciklu (46);

8.6. ierobežojuma kods, kas nosaka, ka transportlīdzekļa vadītājam atļauts vadīt tikai transportlīdzekļus, kuriem ir vairāk nekā divi riteņi un kuri vadītājam nav jālīdzsvaro, uzsākot braukt, apstājoties vai stāvot (47);

8.7. ierobežojuma kods, kas nosaka, ka transportlīdzekļa vadītājam atļauts vadīt transportlīdzekli ar konkrētu transportlīdzekļa identifikācijas numuru. Vadītāja apliecībā papildus kodam norāda attiecīgā transportlīdzekļa identifikācijas numuru (50);

8.8. kopā ar kodiem 01–44 papildu precizēšanai izmanto šādus burtus:

8.8.1. kreisā puse (a);

8.8.2. labā puse (b);

8.8.3. plauksta (c);

8.8.4. kāja (d);

8.8.5. vidus (e);

8.8.6. roka (f);

8.8.7. īkšķis (g);

8.8.1 ierobežojuma kods, kas nosaka, ka transportlīdzekļa vadītājam atļauts braukt tikai diennakts gaišajā laikā (laikposmā no rīta krēslas izzušanas līdz vakara krēslas iestāšanās brīdim) (61);

8.8.2 ierobežojuma kods, kas nosaka, ka transportlīdzekļa vadītājam atļauts braukt tikai noteiktā rādiusā (km) ap tā dzīvesvietu vai tikai noteiktā pilsētā vai reģionā (62);

8.8.3 ierobežojuma kods, kas nosaka, ka transportlīdzekļa vadītājam aizliegts braukt ar pasažieriem (63);

8.8.4 ierobežojuma kods, kas nosaka, ka transportlīdzekļa vadītāja braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt noteiktu lielumu (km/h) (64);

8.8.5 ierobežojuma kods, kas nosaka, ka transportlīdzekļa vadītājam atļauts braukt tikai kopā ar personu, kurai ir tās pašas kategorijas vadītāja apliecība (65);

8.8.6 ierobežojuma kods, kas nosaka, ka transportlīdzekļa vadītājam aizliegts vilkt piekabi (66);

8.8.7 ierobežojuma kods, kas nosaka, ka transportlīdzekļa vadītājam aizliegts braukt pa automaģistrālēm (67);

8.8.8 ierobežojuma kods, kas nosaka, ka transportlīdzekļa vadītājam aizliegts lietot alkoholiskos dzērienus un aizliegts vadīt transportlīdzekli, ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,0 promiles (68);

8.8.9 ierobežojuma kods, kas nosaka, ka transportlīdzekļa vadītājam atļauts vadīt tikai tādus transportlīdzekļus, kas aprīkoti ar alkometrisku autobloķētāju saskaņā ar standartu LVS EN 50436-1:2014 "Alkometriski autobloķētāji. Testēšanas metodes un veiktspējas prasības. 1. daļa: Tehniskie līdzekļi profilakses darbam ar iereibušiem autovadītājiem" (69);

8.9. papildinformācijas kods, kas norāda, ka vadītāja apliecība izdota, apmainot ārpus Eiropas Savienības valstīm izdotu vadītāja apliecību (70). Aiz koda norāda apmainītās vadītāja apliecības numuru un izdevējvalsti (piemēram, 70.12345678. RUS);

8.10. papildinformācijas kods, kas norāda, ka vadītāja apliecība izdota, atjaunojot ārpus Eiropas Savienības valstīm izdotu vadītāja apliecību (71). Aiz koda norāda apmainītās vadītāja apliecības numuru un izdevējvalsti (piemēram, 71.12345678. RUS);

8.11. ierobežojuma kods, kas norāda, ka vadītājam ir atļauts vadīt tikai B kategorijā ietilpstošus B1 kategorijas transportlīdzekļus (kvadriciklus) (73);

8.12. ierobežojuma kods, kas norāda, ka vadītājam atļauts vadīt tikai transportlīdzekļus ar automātisko pārnesumkārbu (78);

8.13. ierobežojuma kods, kas precizē iepriekš iegūtās transportlīdzekļu vadīšanas tiesības (79). Aiz koda iekavās norāda informāciju par iepriekš iegūtajām transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām vai lieto šādus apakškodus:

8.13.1. tikai divriteņu transportlīdzekļus ar blakusvāģi vai bez tā (79.01);

8.13.2. tikai AM kategorijas trīsriteņu transportlīdzekļus vai vieglos kvadriciklus (79.02);

8.13.3. tikai triciklus (79.03);

8.13.4. tikai triciklus savienojumā ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus (79.04);

8.13.5. A1 kategorijas motociklus, kuru jaudas un svara attiecība ir lielāka par 0,1 kW/kg (79.05);

8.13.6. BE kategorijas transportlīdzekļus ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 3 500 kilogramus (79.06);

8.14. ierobežojuma kods, kas norāda, ka persona, kurai ir A kategorijas triciklu vadītāja apliecība, nav sasniegusi 24 gadu vecumu (80);

8.15. ierobežojuma kods, kas norāda, ka persona, kurai ir A kategorijas divriteņu motociklu vadītāja apliecība, nav sasniegusi 21 gada vecumu (81);

8.16. papildinformācijas kods, kas norāda, ka transportlīdzekļa vadītājs atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai ir izpildījis profesionālo vadītāju kvalifikācijas prasības (95). Aiz koda norāda datumu, līdz kuram vadītājam jāapgūst nākamais periodiskās apmācības kurss (piemēram, 95 (01.01.20.));

8.17. papildinformācijas kods, kas norāda, ka atļauts vadīt B kategorijas vilcēja savienojumu ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kilogramus, ja šā savienojuma pilna masa pārsniedz 3500 kilogramus, bet nepārsniedz 4250 kilogramus (96);

8.18. ierobežojuma kods, kas norāda, ka transportlīdzekļa vadītājam aizliegts vadīt C1 kategorijas transportlīdzekli, uz kuru ir attiecināmas normatīvo aktu prasības par tahogrāfiem autotransportā (97);

8.19. papildinformācijas kods, kas norāda, ka transportlīdzekļa vadītājam apdzīvotās vietās atļauts vadīt D1 un D kategorijai atbilstošu pasažieru sabiedrisko transportlīdzekli ar automātisko pārnesumkārbu (100);

8.19.1 ierobežojuma kods, kas norāda, ka vadītājam atļauts vadīt tikai trīsriteņu vai četrriteņu AM kategorijas transportlīdzekļus (101);

8.20. ja kods vai apakškods ir attiecināms uz visām vadītāja apliecībā norādītajām transportlīdzekļu kategorijām, to var ievietot 9., 10. un 11. punktā.

9. Vadītāja apliecībā ievietotā informācija ir skaidri salasāma, vadītāja apliecības otrā pusē (reversā) 9., 10., 11. un 12.punktā norādīto rakstu zīmju lielums ir vismaz 5 punkti.

1.1 pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.februāra noteikumiem Nr.103
Vadītāja kvalifikācijas kartes paraugs

(Pielikums MK 09.09.2014. noteikumu Nr. 540 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.03.2019. noteikumiem Nr. 120; MK 02.09.2020. noteikumiem Nr. 548)

Averss

Reverss

 

1. Kartes priekšpusē (aversā) ir ievietota šāda informācija:

1.1. "Vadītāja kvalifikācijas karte" – dokumenta nosaukums;

1.2. "Latvijas Republika" – valsts (kas izdevusi karti) nosaukums;

1.3. "LV" – valsts (kas izdevusi vadītāja apliecību) atšķirības zīme uz zila fona, ietverta ar 12 dzeltenām zvaigznēm;

1.4. kartes īpašnieka uzvārds (1);

1.5. kartes īpašnieka vārds (2);

1.6. kartes īpašnieka dzimšanas datums un vieta (3);

1.7. kartes izdošanas datums (4a);

1.8. kartes derīguma termiņa beigu datums (4b);

1.9. kartes izdevējiestādes nosaukums (4c);

1.10. vadītāja apliecības numurs (5a);

1.11. kartes numurs (5b);

1.12. kartes īpašnieka digitālā fotogrāfija, kuru izgatavo CSDD. Fotogrāfija atbilst normatīvajos aktos par personu apliecinošajiem dokumentiem noteiktajām prasībām (6);

1.13. kartes īpašnieka paraksts (7);

1.14. transportlīdzekļu kategorijas, attiecībā uz kurām vadītājs atbilst sākotnējās kvalifikācijas un periodiskās apmācības prasībām (9);

1.15. vārdi "Eiropas Savienības modelis" un vārdi "Vadītāja kvalifikācijas karte" citās Eiropas Savienības valstu valodās zilā krāsā, kas veido kartes fonu.

2. Kartes aizmugurē (reversā) ir:

2.1. tabula, kurā norāda šādu informāciju:

2.1.1. transportlīdzekļu kategorijas, par kurām kartes īpašnieks ieguvis profesionālās zināšanas (9);

2.1.2. šo noteikumu 1. pielikuma 8.16. apakšpunktā minētais papildinformācijas kods un tā derīguma beigu datums (10);

2.2. kartes 1., 2., 3., 4a, 4b, 4c, 5a., 5b un 10. punktā norādītās informācijas skaidrojums.

3. Kartes fiziskās īpašības atbilst šo noteikumu 1. pielikuma 3. punktā minētajām prasībām.

4. Kartes fizikālo parametru atbilstību starptautiskajiem standartiem pārbauda, izmantojot metodes, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikuma 5. punktā minētajām prasībām.

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.februāra noteikumiem Nr.103
Braukšanas mācību atļaujas paraugs

(Pielikums MK 10.05.2011. noteikumu Nr.361 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.04.2012. noteikumiem Nr.296)

1. Braukšanas mācību atļaujas (turpmāk - atļauja) priekšpusē (aversā) ir ievietota šāda informācija:

1.1. "Braukšanas mācību atļauja" - dokumenta nosaukums latviešu, angļu un franču valodā;

1.2. "Latvijas Republika" - valsts (kas izdevusi atļauju) nosaukums latviešu valodā;

1.3. atļaujas īpašnieka uzvārds (1);

1.4. atļaujas īpašnieka vārds (2);

1.5. atļaujas īpašnieka personas kods (3);

1.6. atļaujas īpašnieka paraksts (4);

1.7. atļaujas izdošanas vieta un datums (5);

1.8. atļaujas derīguma termiņa beigu datums (6);

1.9. papildinformācijas vai ierobežojumu kods (7);

1.10. norāde, kādu kategoriju transportlīdzekļus atļauts mācīties vadīt (8);

1.11. atļaujas īpašnieka digitālā fotogrāfija, kuru izgatavo CSDD. Fotogrāfija atbilst normatīvajos aktos par personu apliecinošajiem dokumentiem noteiktajām prasībām;

1.12. atļaujas sērija un numurs.

2. Atļaujas aizmugurē (reversā) ir ievietota šāda informācija:

2.1. atļaujas lietošanas noteikumu skaidrojums latviešu valodā "Šis dokuments apliecina tiesības mācīties vadīt tā priekšpusē norādītās kategorijas transportlīdzekļus. Mācību braucieni (izņemot braucienus norobežotos laukumos) drīkst notikt tikai apmācītāja klātbūtnē";

2.2. atļaujas lietošanas noteikumu skaidrojums angļu valodā "The present document authorises to learn driving of the vehicle categories mentioned on the other side. Driving exercises on road are allowed only under the supervision of the driving instructor";

2.3. "LV" - valsts (kas izdevusi atļauju) atšķirības zīme.

3. Atļaujas kartes fiziskās īpašības atbilst standartiem LVS ISO/IEC 7810:2011 ''Identifikācijas kartes. Fizikālās īpašības" un LVS ISO/IEC 7816-1 "Identifikācijas kartes – Kontaktu mikroshēmu kartes".

4. Atļauju izgatavo no polikarbonāta.

5. Lai pārbaudītu atļauju parametru atbilstību starptautiskiem standartiem, lieto metodes saskaņā ar standartu LVS ISO/IEC 10373-2006 "Identifikācijas kartes".

6. Materiālu, ko lieto atļaujām, nodrošina pret viltojumiem, izmantojot vismaz šādus paņēmienus:

6.1. kartes pazīmes skaidri izceļas ultravioletajā apgaismojumā;

6.2. fona drošības raksts izstrādāts tā, lai tas nebūtu viltojams skenējot, drukājot vai kopējot, izmantojot varavīksnes druku ar vairāktoņu drošības krāsām un pozitīvu un negatīvu Guilloche rakstu. Rakstu neveido pamatkrāsas (CMYK), tajā ir sarežģīti raksti vismaz divās īpašās krāsās, un raksts satur mikrotekstu;

6.3. (svītrots ar MK 24.04.2012. noteikumiem Nr.296);

6.4. personalizācija ar lāzergravēšanu;

6.5. apliecības īpašnieka fotogrāfijas vietā fona pretviltošanas druka un fotoattēls pārklājas vismaz fotoattēla malās (rakstam jābūt blāvākam).

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.februāra noteikumiem Nr.103
Dažādu kategoriju transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšana

(Pielikums MK 10.05.2011. noteikumu Nr. 361 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr. 1414; MK 05.01.2016. noteikumiem Nr. 10)

Piezīmes.

1. Teor. - jākārto teorētiskais eksāmens.

2. Vad. - jākārto vadīšanas eksāmens.

3. # - pašmācība.

4. N.A. - nav atļauts.

5. * - A2 kategorijas transportlīdzekļu vadītāja stāžs ir vismaz divi gadi.

6. E - BE, C1E, D1E, CE vai DE transportlīdzekļu kategorija.

1. Lai persona iegūtu AM kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības, tā nokārto attiecīgu teorētisko eksāmenu un vadīšanas eksāmenu, kas ietver šo noteikumu 52.1.apakšpunktā minēto sagatavošanos braukšanas uzsākšanai un zināšanu pārbaudi par transportlīdzekli, kā arī 52.2.apakšpunktā minēto figūru izpildi.

2. Lai persona, kurai ir C1E kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības, iegūtu CE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības, tā pabeidz C kategorijas transportlīdzekļu vadītāja mācību kursus un nokārto C kategorijai atbilstošu teorētisko eksāmenu un CE kategorijai atbilstošu vadīšanas eksāmenu.

3. Lai persona, kurai ir D kategorijas transportlīdzekļa vadītāja tiesības, iegūtu CE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības, tā pabeidz CE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja mācību kursus un nokārto C kategorijai atbilstošu teorētisko eksāmenu un CE kategorijai atbilstošu vadīšanas eksāmenu.

4. Lai persona, kurai ir D1E kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības, iegūtu DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības, tā pabeidz D kategorijas transportlīdzekļu vadītāja mācību kursus un nokārto attiecīgu teorētisko eksāmenu, kā arī DE kategorijai atbilstošu vadīšanas eksāmenu.

5. Ja personai ir vai tā iegūst C1E, CE, D1E vai DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības, tai vienlaikus piešķir BE kategorijas transportlīdzekļa vadītāja tiesības.

6. Ja personai ir CE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības, tad, iegūstot D kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības, tai vienlaikus piešķir DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības.

7. Lai persona, kura normatīvajos aktos par transportlīdzekļu vadītāju apmācību noteiktajā kārtībā beigusi 0/B un C1 kategoriju transportlīdzekļu vadītāju apmācību, iegūtu šo abu kategoriju transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, tā kārto tikai C1 kategorijai atbilstošo teorētisko eksāmenu, bet vadīšanas eksāmenu vispirms kārto ar B kategorijas transportlīdzekli, pēc tam – ar C1 kategorijas transportlīdzekli.

8. Izņēmuma kārtā atbilstoši Ceļu satiksmes likuma 24.pantam personas, kuras sasniegušas 19 gadu vecumu un atrodas militārajā dienestā, pēc attiecīgu Iekšlietu ministrijas vai Aizsardzības ministrijas institūciju iesnieguma Ceļu satiksmes drošības direkcijā var iegūt transportlīdzekļa vadītāja tiesības:

8.1. D1 un C kategorijas transportlīdzekļiem, ja personai ir B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības;

8.2. D un CE kategorijas transportlīdzekļiem, ja personai ir C1 kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības.

9. Lai iegūtu TRAM vai TROL kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības, persona Ceļu satiksmes drošības direkcijā nokārto teorētisko eksāmenu, bet vadīšanas eksāmenu pieņem pašvaldības pilnvarotas apmācības iestādes komisija. Šajā gadījumā persona papildus Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumu Nr.103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība" (turpmāk - Ministru kabineta noteikumi) 19.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz pašvaldības pilnvarotas mācību iestādes komisijas izsniegtu dokumentu par nokārtoto vadīšanas eksāmenu.

10. Lai persona, kurai ir TRAM vai TROL kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības, iegūtu B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja tiesības, tā nokārto vadīšanas eksāmenu ar B kategorijas transportlīdzekli.

11. Lai iegūtu TROL kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības un tiesības apdzīvotās vietās vadīt D1 un D kategorijai atbilstošu pasažieru sabiedrisko transportlīdzekli, persona Ceļu satiksmes drošības direkcijā nokārto teorētisko eksāmenu un D kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas eksāmenu, bet TROL kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas eksāmenu pieņem apmācības iestādes komisija. Šādā gadījumā D kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas eksāmenu atļauts kārtot ar transportlīdzekli ar automātisko pārnesumkārbu un persona papildus Ministru kabineta noteikumu 19.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz Ceļu satiksmes drošības direkcijā apmācības iestādes komisijas izsniegtu dokumentu par to, ka persona ir apguvusi D kategorijas transportlīdzekļu vadīšanai nepieciešamās zināšanas, iemaņas un prasmes un ir nokārtojusi TROL kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas eksāmenu.

12. Lai persona, kurai ir TROL kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības, iegūtu tiesības apdzīvotās vietās vadīt D1 un D kategorijai atbilstošu pasažieru sabiedrisko transportlīdzekli, tā Ceļu satiksmes drošības direkcijā nokārto D kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas eksāmenu. Šādā gadījumā D kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas eksāmenu atļauts kārtot ar transportlīdzekli ar automātisko pārnesumkārbu un persona papildus Ministru kabineta noteikumu 19.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz Ceļu satiksmes drošības direkcijā apmācības iestādes komisijas izsniegtu dokumentu par to, ka persona ir apguvusi D kategorijas transportlīdzekļu vadīšanai nepieciešamās zināšanas, iemaņas un prasmes.

4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.februāra noteikumiem Nr.103
Velosipēda vadītāja apliecības paraugs

(Pielikums grozīts ar MK 09.09.2014. noteikumiem Nr.540, kas piemērojami ar 13.10.2014.)

Satiksmes ministrs K.Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 103Pieņemts: 02.02.2010.Stājas spēkā: 13.02.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 25, 12.02.2010.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
205042
{"selected":{"value":"01.04.2022","content":"<font class='s-1'>01.04.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.04.2022","iso_value":"2022\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"04.02.2022","iso_value":"2022\/02\/04","content":"<font class='s-1'>04.02.2022.-31.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-03.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.09.2020","iso_value":"2020\/09\/09","content":"<font class='s-1'>09.09.2020.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.02.2020","iso_value":"2020\/02\/28","content":"<font class='s-1'>28.02.2020.-08.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-27.02.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.03.2019","iso_value":"2019\/03\/23","content":"<font class='s-1'>23.03.2019.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.07.2018","iso_value":"2018\/07\/13","content":"<font class='s-1'>13.07.2018.-22.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-12.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.01.2016","iso_value":"2016\/01\/15","content":"<font class='s-1'>15.01.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.10.2014","iso_value":"2014\/10\/16","content":"<font class='s-1'>16.10.2014.-14.01.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-15.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.01.2013","iso_value":"2013\/01\/02","content":"<font class='s-1'>02.01.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-01.01.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.05.2011","iso_value":"2011\/05\/25","content":"<font class='s-1'>25.05.2011.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.02.2010","iso_value":"2010\/02\/13","content":"<font class='s-1'>13.02.2010.-24.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.04.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"