Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 548

Rīgā 2020. gada 2. septembrī (prot. Nr. 51 10. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 2. februāra noteikumos Nr. 103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 22. panta otro daļu
un 25. panta ceturto daļu un Autopārvadājumu likuma
6.1 panta trešo daļu un 30.1 panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 2. februāra noteikumos Nr. 103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 25. nr.; 2011, 79. nr.; 2012, 72. nr.; 2013, 244. nr.; 2014, 204. nr.; 2016, 9., 220. nr.; 2018, 137. nr.; 2019, 58. nr.; 2020, 41. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā iegūst un atjauno mehānisko transportlīdzekļu, tramvaju un velosipēdu vadītāja tiesības;

1.2. kārtību, kādā iegūst transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, ja tās atņemtas saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 17. pantu;

1.3. termiņus un kārtību, kādā izsniedz, maina un atjauno vadītāja apliecību;

1.4. gadījumus, kad tiek iznīcināta vadītāja apliecība, un vadītāja apliecības iznīcināšanas kārtību;

1.5. sākotnējās un periodiskās apmācības kārtību profesionālo kravas un pasažieru pārvadājumu veikšanai."

2. Aizstāt 3.1 punktā vārdus "kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts pilsonis un kam nav šajās valstīs izsniegtas vadītāja apliecības" ar vārdiem un skaitļiem "kurai šo noteikumu 1. pielikuma 8.16. apakšpunktā minēto papildinformācijas kodu nevar norādīt transportlīdzekļu vadītāja apliecībā".

3. Izteikt 5. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Lai karti saņemtu persona, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts pilsonis, tai nedrīkst būt šo noteikumu 11. punktā minēto ierobežojumu un tai jābūt C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D vai DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecībai un Latvijā izsniegtai darba atļaujai."

4. Aizstāt 38. punktā vārdus "atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības" ar vārdiem "piemērots transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums".

5. Izteikt 39. un 39.1 punktu šādā redakcijā:

"39. Ja personai saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu ir piemērots transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, tad persona, lai atjaunotu vadīšanas tiesības:

39.1. Ceļu satiksmes likuma 30. panta otrās daļas 1., 2. un 7. punktā minētajā gadījumā saņem jaunu vadītāja apliecību;

39.2. Ceļu satiksmes likuma 30. panta otrās daļas 3. punktā minētajā gadījumā samaksā naudas sodu;

39.3. Ceļu satiksmes likuma 30. panta otrās daļas 4. punktā minētajā gadījumā veic attiecīgu veselības pārbaudi;

39.4. Ceļu satiksmes likuma 30. panta otrās daļas 5. punktā minētajā gadījumā nokārto B kategorijai atbilstošu teorētisko un vadīšanas eksāmenu vienā no CSDD klientu apkalpošanas centriem, kurā šos eksāmenus pieņem. Ja vadītāja apliecībā atzīmēta tikai AM, A1, A2, A vai B1 kategorija, persona nokārto attiecīgajai kategorijai atbilstošu teorētisko un vadīšanas eksāmenu, bet, ja vadītāja apliecībā atzīmēta tikai TRAM vai TROL kategorija, persona nokārto attiecīgajai kategorijai atbilstošu teorētisko eksāmenu un saņem jaunu vadītāja apliecību;

39.5. Ceļu satiksmes likuma 30. panta otrās daļas 6. punktā minētajā gadījumā apmaina ārvalstī izsniegto vadītāja apliecību;

39.6. Ceļu satiksmes likuma 30. panta otrās daļas 8. punktā minētajā gadījumā rīkojas attiecīgi šo noteikumu 40.2 1. vai 40.2 2. apakšpunktā minētajā kārtībā;

39.7. citos gadījumos saņem izņemto vadītāja apliecību vai saņem jaunu vadītāja apliecību.

39.1 Ja personai Krimināllikumā noteiktajā kārtībā ir atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, tad persona, lai atjaunotu vadītāja tiesības, rīkojas šo noteikumu 40.2 2. apakšpunktā minētajā kārtībā."

6. Papildināt noteikumus ar 5.1 nodaļu šādā redakcijā:

"5.1 Transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšana, ja tās nav bijušas piešķirtas vai ir atņemtas Administratīvās atbildības likumā
noteiktajā kārtībā

40.1 Ja personai transportlīdzekļu vadīšanas tiesības nav bijušas piešķirtas, persona tās iegūst šo noteikumu 3. nodaļā minētajā kārtībā.

40.2 Ja personai ir bijušas piešķirtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, taču tās ir atņemtas Administratīvās atbildības likumā noteiktajā kārtībā, persona, lai tās iegūtu un saņemtu vadītāja apliecību, rīkojas šādā kārtībā:

40.2 1. ja personai transportlīdzekļu vadīšanas tiesības ir bijušas atņemtas uz laiku līdz vienam gadam, persona nokārto B kategorijai atbilstošu teorētisko eksāmenu vienā no CSDD klientu apkalpošanas centriem, kurā to pieņem. Ja vadītāja apliecībā atzīmēta tikai AM, A1, A2, A vai B1 kategorija, persona nokārto attiecīgajai kategorijai atbilstošu teorētisko eksāmenu, bet, ja vadītāja apliecībā atzīmēta tikai TRAM vai TROL kategorija, persona nokārto attiecīgajai kategorijai atbilstošu teorētisko eksāmenu;

40.2 2. ja personai transportlīdzekļu vadīšanas tiesības ir bijušas atņemtas uz gadu vai ilgāk vai ja transportlīdzekļu vadīšanas tiesības ir atņemtas par transportlīdzekļa vadīšanu alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, persona nokārto B kategorijai atbilstošu teorētisko un vadīšanas eksāmenu vienā no CSDD klientu apkalpošanas centriem, kurā šos eksāmenus pieņem. Ja vadītāja apliecībā atzīmēta tikai AM, A1, A2, A vai B1 kategorija, persona nokārto attiecīgajai kategorijai atbilstošu teorētisko un vadīšanas eksāmenu, bet, ja vadītāja apliecībā atzīmēta tikai TRAM vai TROL kategorija, persona nokārto attiecīgajai kategorijai atbilstošu teorētisko eksāmenu."

7. Aizstāt 49.3. apakšpunktā skaitli "395" ar skaitli "245".

8. Izteikt 51. punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Šī prasība nav spēkā, ja persona, kura kārto vadīšanas eksāmenu BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 vai D1E kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai, pirms tam ir nokārtojusi vadīšanas eksāmenu ar B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 vai D1E kategorijas transportlīdzekli ar mehānisko pārnesumkārbu un nodemonstrējusi šo noteikumu 47.14. apakšpunktā minētās zināšanas, prasmes un iemaņas (kompetenci)."

9. Izteikt 71. punktu šādā redakcijā:

"71. Profesionālo vadītāju tiesības (C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D vai DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecību ar šo noteikumu 1. pielikuma 8.16. apakšpunktā minēto papildinformācijas kodu) vai karti persona iegūst:

71.1. CSDD nokārtojot teorētisko un vadīšanas eksāmenu;

71.2. Autopārvadājumu likuma 6.1 panta 2.1 daļā un 30.1 panta 2.1 un 2.2 daļā minētajos gadījumos - normatīvajos aktos par transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanu noteiktajā kārtībā, pabeidzot attiecīgu apmācību un CSDD nokārtojot teorētisko un vadīšanas eksāmenu."

10. Papildināt noteikumus ar 71.1 punktu šādā redakcijā:

"71.1 Lai persona, kurai ir Autopārvadājumu likuma 6.1 panta 2.1 daļā minētās profesionālo vadītāju tiesības, iegūtu Autopārvadājumu likuma 30.1 panta 2.1 vai 2.2 daļā minētās profesionālo vadītāju tiesības vai arī lai persona, kurai ir Autopārvadājumu likuma 30.1 panta 2.1 vai 2.2 daļā minētās profesionālo vadītāju tiesības, iegūtu Autopārvadājumu likuma 6.1 panta 2.1 daļā minētās profesionālo vadītāju tiesības, tā normatīvajos aktos par transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanu noteiktajā kārtībā pabeidz attiecīgu apmācību un CSDD nokārto teorētisko un vadīšanas eksāmenu."

11. Papildināt noteikumus ar 78.2 punktu šādā redakcijā:

"78.2 Pirms kartes izsniegšanas personas vadītāja apliecību CSDD pārbauda šo noteikumu 25. punktā minētajā kārtībā. CSDD, izmantojot elektronisku datu apmaiņas tīklu, nodrošina informācijas apmaiņu ar Eiropas Savienības dalībvalstīm par personu profesionālo vadītāju tiesībām. Personu datu apstrādi veic tikai nolūkā pārbaudīt atbilstību profesionālo vadītāju tiesībām, jo īpaši - noteiktās apmācības prasībām, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679."

12. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 14. un 15. punktu šādā redakcijā:

"14) Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. aprīļa Direktīvas (ES) 2018/645, ar ko groza Direktīvu 2003/59/EK par dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšanu un periodisku apmācību un Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām;

15) Komisijas 2020. gada 4. maija Direktīvas (ES) 2020/612, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām."

13. Aizstāt 1.1 pielikumā vadītāja kvalifikācijas kartes parauga reversa attēlu ar šādu attēlu:

" "

14. Izteikt 1.1 pielikuma 1.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.14. transportlīdzekļu kategorijas, attiecībā uz kurām vadītājs atbilst sākotnējās kvalifikācijas un periodiskās apmācības prasībām (9);".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 2. februāra noteikumos Nr. 103 "Transportlīdzekļu vadītāja .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 548Pieņemts: 02.09.2020.Stājas spēkā: 09.09.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 173, 08.09.2020. OP numurs: 2020/173.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
317146
09.09.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)