Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.103

Rīgā 2010.gada 2.februārī (prot. Nr.6 18.§)
Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. minimālās prasības mehāniskā transportlīdzekļa vadītāja profesionālās kvalifikācijas iegūšanai;

1.2. kārtību, kādā iegūst un atjauno mehānisko transportlīdzekļu, mopēdu, tramvaju un velosipēdu vadītāja tiesības;

1.3. kārtību, kādā izsniedz, maina un atjauno vadītāja apliecību.

2. Noteikumi neattiecas uz traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas kārtību un vadītāja apliecības noformēšanu, izsniegšanu, maiņu un atjaunošanu.

3. Vadītāja apliecība (1.pielikums) ir no speciāliem materiāliem izgatavots kredītkartes formāta (izmēri 54 x 85 mm) dokuments ar tajā iestrādātiem pretviltošanas elementiem, kuru izsniedz personai, pamatojoties uz iegūtajām tiesībām vadīt Ceļu satiksmes likumā noteiktas kategorijas transportlīdzekli.

4. Braukšanas mācību atļauja (turpmāk – atļauja) (2.pielikums) ir no speciāliem materiāliem izgatavots kredītkartes formāta (izmēri 54 x 85 mm) dokuments ar tajā iestrādātiem pretviltošanas elementiem, kuru izsniedz personai kā apliecinājumu tiesībām mācīties vadīt A1, A2, A, B1, B vai C1 kategorijas transportlīdzekļus.

(Grozīts ar MK 10.05.2011. noteikumiem Nr.361; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2013., sk. grozījumu 2.punktu)

5. Saņemt atļauju, kārtot transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai noteiktos eksāmenus, iegūt transportlīdzekļu vadītāja tiesības un saņemt vadītāja apliecību var Ceļu satiksmes likuma prasībām atbilstoša persona, kurai nav šo noteikumu 11.punktā minēto ierobežojumu. Saņemt C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D vai DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecību ar šo noteikumu 1.pielikuma 3.8.apakšpunktā minēto papildinformācijas kodu var arī persona, kurai ir Latvijā izsniegta darba atļauja.

(Grozīts ar MK 10.05.2011. noteikumiem Nr.361; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2013., sk. grozījumu 2.punktu)

6. Vadītāja apliecību un atļauju izsniedz, apmaina un atjauno valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (turpmāk – CSDD).

7. Vadītāja apliecību un atļauju sagatavo datorizēti. Visus ierakstus tajā veic ar datordrukas iekārtu, izdrukājot attiecīgu transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā esošo informāciju.

8. Personai var būt tikai viena lietošanai derīga vadītāja apliecība vai atļauja. Par spēkā esošu tiek uzskatīta tā vadītāja apliecība vai atļauja, kas personai izsniegta pēdējā. Ja tiek konstatēta nederīgas vadītāja apliecības vai atļaujas izmantošana, attiecīgo apliecību vai atļauju aiztur un iznīcina Valsts policijas vai CSDD amatpersonas.

9. Atļaujas derīguma termiņš ir trīs gadi.

(Grozīts ar MK 10.05.2011. noteikumiem Nr.361; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2013., sk. grozījumu 2.punktu)

10. Pirms vadītāja apliecības vai atļaujas noformēšanas, kā arī pirms teorētiskā eksāmena (Ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības zināšanu pārbaude, personai atbildot uz eksāmena jautājumiem) vai vadīšanas eksāmena (braukšanas iemaņu un prasmju, Ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības zināšanu pārbaude, personai vadot transportlīdzekli) kārtošanas persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu, Latvijā izsniegtu vadītāja apliecību, atļauju vai CSDD izsniegtu mazizmēra kuģošanas līdzekļu vai atpūtas kuģu vadītāja apliecību. Persona, kura nav sasniegusi 15 gadu vecumu, drīkst uzrādīt dzimšanas apliecību.

11. Aizliegts izsniegt jebkādu vadītāja apliecību un atļauju personai:

11.1. kurai atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības (vai noteikts aizliegums tās iegūt);

11.2. kurai konstatētas medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļu vadīšanai, kura nav veikusi pirmreizējo vai kārtējo veselības pārbaudi vai kura nav veikusi veselības pirmstermiņa pārbaudi 45 dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas;

11.3. kura uzlikto naudas sodu par administratīvo pārkāpumu ceļu satiksmē nav samaksājusi normatīvajos aktos noteiktajā termiņā;

11.4. kurai pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros ir piemērots ietekmēšanas līdzeklis – transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums.

(Grozīts ar MK 10.05.2011. noteikumiem Nr.361; 11.2.apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2013., sk. grozījumu 2.punktu)

2. Atļaujas iegūšana, atjaunošana un apmaiņa

12. Lai iegūtu atļauju, personai jābūt sasniegušai šādu vecumu:

12.1. 14 gadu, – lai iegūtu atļauju mācīties vadīt A1 un B1 kategorijas transportlīdzekļus;

12.2. 16 gadu, – lai iegūtu atļauju mācīties vadīt A2, B un C1 kategorijas transportlīdzekļus;

12.3. 22 gadus, – lai iegūtu atļauju mācīties vadīt A kategorijas transportlīdzekļus.

(MK 10.05.2011. noteikumu Nr.361 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2013., sk. grozījumu 2.punktu)

13. Izsniedzot personai atļauju, tajā norāda tiesības mācīties vadīt šādu kategoriju transportlīdzekļus:

13.1. A1 un B1 kategorijas transportlīdzekļus – personām, kas sasniegušas 14 gadu vecumu;

13.2. A1, A2, B1, B un C1 kategorijas transportlīdzekļus – personām, kas sasniegušas 16 gadu vecumu;

13.3. A1, A2, A, B1, B un C1 kategorijas transportlīdzekļus – personām, kas sasniegušas 22 gadu vecumu.

(MK 10.05.2011. noteikumu Nr.361 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2013., sk. grozījumu 2.punktu)

14. Personai netiek izsniegta atļauja mācīties vadīt noteiktas kategorijas transportlīdzekļus, ja tai ir izsniegta tās pašas kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecība (izņemot gadījumu, ja persona nokārtojusi teorētisko eksāmenu saskaņā ar šo noteikumu 39.punktu).

15. (Svītrots ar MK 10.05.2011. noteikumiem Nr.361)

16. Lai apmainītu atļauju, persona CSDD iesniedz apmaināmo atļauju.

(Grozīts ar MK 10.05.2011. noteikumiem Nr.361)

3. Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšana

17. Transportlīdzekļu vadītāja tiesības persona var iegūt CSDD nodaļā, kurā pieņem attiecīgas kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai nepieciešamos eksāmenus un izsniedz vadītāja apliecības.

18. Dažādu kategoriju transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas kārtība (vecums, stāžs, apmācības veids un transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai kārtojamie eksāmeni) noteikta šo noteikumu 3.pielikumā.

19. Lai iegūtu transportlīdzekļu vadītāja tiesības, eksāmenu kārtošanai persona iesniedz apmācības karti (izņemot šo noteikumu 3.pielikumā minētos gadījumus, ja personai nav jābeidz attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apmācību kursi) un pirmās palīdzības mācību kursu beigšanas apliecību vai attiecīgas izglītības dokumentu, vai attiecīgu studenta (audzēkņa) apliecību atbilstoši normatīvajos aktos par transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanu noteiktajām prasībām. Minētos dokumentus persona neiesniedz, ja informācija par tiem ir transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

(MK 10.05.2011. noteikumu Nr.361 redakcijā)

20. Saņemot vadītāja apliecību, iepriekšējo vadītāja apliecību (ja tāda ir iepriekš iegūta) nodod CSDD. Iepriekšējo vadītāja apliecību atļauts nenodot personām, kurām ir dubultā (Latvijas un citas valsts) pilsonība, ja apmaināmā vadītāja apliecība nav izsniegta Eiropas Savienības vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī.

21. Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai eksāmenus kārto šādā secībā: vispirms kārto teorētisko eksāmenu, bet pēc tā sekmīgas nokārtošanas – vadīšanas eksāmenu (AM kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai vadīšanas eksāmenu nekārto).

(Grozīts ar MK 10.05.2011. noteikumiem Nr.361; grozījums punktā stājas spēkā 01.01.2013., sk. grozījumu 2.punktu)

22. Lai iegūtu vairāku kategoriju transportlīdzekļu vadītāja tiesības, persona kārto tikai augstākajai transportlīdzekļu kategorijai atbilstošo teorētisko eksāmenu, bet vadīšanas eksāmenu vispirms kārto ar zemākas kategorijas transportlīdzekli, pēc tam – ar katras augstākās kategorijas transportlīdzekli. Ja vadīšanas eksāmens ar zemākas kategorijas transportlīdzekli netiek nokārtots vai netiek kārtots, personai nav atļauta vadīšanas eksāmena kārtošana ar augstākas kategorijas transportlīdzekli. Ja vadīšanas eksāmens ar zemākas kategorijas transportlīdzekli tiek nokārtots, bet ar augstākas kategorijas transportlīdzekli netiek nokārtots vai netiek kārtots, personai saskaņā ar tās iesniegumu piešķir iepriekš iegūto kategoriju un izsniedz tās kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecību, ar kuru ir nokārtots vadīšanas eksāmens.

23. Ja vadīšanas eksāmens netiek nokārtots vai netiek kārtots, teorētiskā eksāmena rezultāti ir spēkā vienu gadu no tā kārtošanas dienas. Beidzoties minētajam termiņam, teorētiskā eksāmena rezultāti tiek anulēti un eksāmens jākārto vēlreiz.

24. Lai persona, kura saņēmusi vadītāja apliecību ar tiesībām vadīt tikai transportlīdzekļus bez sajūga pedāļa vai bez rokas sviras (A1, A2 un A kategorijas transportlīdzekļiem), iegūtu tiesības vadīt transportlīdzekļus ar mehānisko pārnesumkārbu, tā nokārto kategorijai atbilstošu vadīšanas eksāmenu ar transportlīdzekli ar mehānisko pārnesumkārbu.

(MK 10.05.2011. noteikumu Nr.361 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2013., sk. grozījumu 2.punktu)

4. Vadītāja apliecības maiņa

25. Lai apmainītu vadītāja apliecību, persona CSDD iesniedz apmaināmo vadītāja apliecību. Lai iegūtu apstiprinājumu par apmaināmās vadītāja apliecības iegūšanas likumību, CSDD ir tiesīga no Ārlietu ministrijas vai vadītāja apliecības izdevējvalsts kompetentās institūcijas pieprasīt rakstisku informāciju par vadītāja apliecības izdošanas faktu, derīguma termiņu, tajā norādītajām transportlīdzekļu kategorijām un citu informāciju, kas var apstiprināt vadītāja apliecības izdošanas faktu, ja:

25.1. ārvalstīs izdotajā vadītāja apliecībā ir labojumi vai pierakstījumi vai ja apliecība ir mehāniski vai citādi bojāta un nav iespējams noteikt apliecības datus;

25.2. ārvalstīs izdotu vadītāja apliecību iesniedz persona, kurai nav bijusi Latvijā pirms tam izdota vadītāja apliecība;

25.3. iesniegtā vadītāja apliecība neatbilst CSDD rīcībā esošajiem attiecīgo valstu iesniegtajiem vadītāja apliecību paraugiem vai vadītāja apliecību veidlapu izsniegšanas katalogiem vai ja ir pamatotas aizdomas, ka vadītāja apliecība ir iegūta nelikumīgi, un vadītāja apliecību nevar pārbaudīt tās izdevējvalsts vadītāja apliecību reģistrā.

(MK 10.05.2011. noteikumu Nr.361 redakcijā)

26. Apmainīto Eiropas Savienības vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī izsniegto vadītāja apliecību CSDD nosūta izdevējvalsts kompetentajām institūcijām, norādot apmaiņas iemeslus.

(MK 10.05.2011. noteikumu Nr.361 redakcijā)

27. Mainot vadītāja apliecību, kas nav noformēta Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts valodā vai krievu valodā, CSDD ir tiesības pieprasīt vadītāja apliecības, kā arī citu iesniedzamo dokumentu notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

28. Latvijā izdotu vadītāja apliecību, Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī izdotu vadītāja apliecību un tajās valstīs izdotu vadītāja apliecību, ar kurām noslēgts attiecīgs starptautiskais līgums, maina bez eksāmenu kārtošanas.

(Grozīts ar MK 10.05.2011. noteikumiem Nr.361)

29. Vadītāja apliecību, kas izdota valstī, kura nav minēta šo noteikumu 28.punktā, maina pēc B kategorijai atbilstoša vadīšanas eksāmena (jākārto vadīšanas eksāmens, kas ietver braukšanu ceļu satiksmē) nokārtošanas, bet bijušās PSRS parauga vadītāja apliecību nemaina. Ja vadītāja apliecība dod tiesības vadīt tikai motociklus, triciklus vai kvadriciklus, persona nokārto attiecīgajai kategorijai atbilstošu vadīšanas eksāmenu, bet, ja vadītāja apliecība dod tiesības vadīt tikai mopēdus, tramvajus vai trolejbusus, persona nokārto teorētisko eksāmenu.

(Grozīts ar MK 10.05.2011. noteikumiem Nr.361)

30. Ja persona, mainot Latvijā izdotu vadītāja apliecību, vienlaikus maina arī citā valstī izdotu vadītāja apliecību (izņemot Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī izdotu vadītāja apliecību un tajās valstīs izdotu vadītāja apliecību, ar kurām noslēgts attiecīgs starptautiskais līgums), kurā atzīmētas augstākas kategorijas nekā Latvijā izdotajā vadītāja apliecībā, personai pēc attiecīga vadīšanas eksāmena nokārtošanas izsniedz vadītāja apliecību ar abās iepriekš minētajās vadītāja apliecībās norādītajām kategorijām.

(Grozīts ar MK 10.05.2011. noteikumiem Nr.361)

31. Ja personai, kas maina citā valstī izdotu vadītāja apliecību, ir bijusi Latvijā izdota to pašu kategoriju transportlīdzekļu vadītāja apliecība, vadītāja apliecību maina bez eksāmenu kārtošanas.

32. Ja persona maina ārvalstīs izdotu vadītāja apliecību, kurā nav norādītas 1968.gada Vīnes konvencijā par ceļu satiksmi noteiktās transportlīdzekļu kategorijas, tad Latvijā izdotajā vadītāja apliecībā norāda transportlīdzekļu kategorijas, kas visprecīzāk atbilst maināmajā vadītāja apliecībā norādītajām kategorijām, ar nosacījumu, ka personai netiek izsniegta vadītāja apliecība, kurā norādītas augstākas transportlīdzekļu kategorijas nekā tās, kas norādītas apmaināmajā ārvalstīs izdotajā vadītāja apliecībā.

33. Ja personai saskaņā ar veselības pārbaudes atzinumu ir aizliegts vadīt noteiktas kategorijas transportlīdzekļus vai persona rakstiski atsakās no kādas kategorijas, jauno vadītāja apliecību noformē, nenorādot attiecīgo kategoriju.

34. Ja personai šo noteikumu 33.punktā minētajā kārtībā ir noformēta vadītāja apliecība, kurā nav norādītas atsevišķas transportlīdzekļu kategorijas, tad, lai atjaunotu attiecīgo kategoriju un saņemtu vadītāja apliecību, persona iesniedz vadītāja apliecību.

(Grozīts ar MK 10.05.2011. noteikumiem Nr.361)

5. Vadītāja apliecības un vadītāja tiesību atjaunošana

35. Vadītāja apliecības atjaunošana ir vadītāja apliecības noformēšana nozaudētās, nozagtās vai iznīcinātās vadītāja apliecības vietā.

36. Latvijā izdotu vadītāja apliecību, Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī izdotu vadītāja apliecību un tajās valstīs izdotu vadītāja apliecību, ar kurām noslēgts attiecīgs starptautiskais līgums, atjauno bez eksāmenu kārtošanas, bet bijušās PSRS parauga vadītāja apliecību neatjauno.

(Grozīts ar MK 10.05.2011. noteikumiem Nr.361)

37. Lai iegūtu apstiprinājumu par nozaudētas vai nozagtas ārvalsts vadītāja apliecības iegūšanas likumību, CSDD tās datus pārbauda izdevējvalsts kompetentās institūcijas reģistrā vai pieprasa no Ārlietu ministrijas vai vadītāja apliecības izdevējvalsts kompetentās institūcijas uzziņu – apstiprinājumu.

(MK 10.05.2011. noteikumu Nr.361 redakcijā)

38. Vadītāja tiesību atjaunošana ir vadītāja apliecības atgūšana, ja personai atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības.

39. Ja personai pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros ir noteikts transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums vai ja personai ir atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz gadu vai ilgāk, vai ja transportlīdzekļu vadīšanas tiesības ir atņemtas par transportlīdzekļa vadīšanu alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, persona, lai atjaunotu vadītāja tiesības, nokārto B kategorijai atbilstošu teorētisko un vadīšanas eksāmenu vienā no CSDD nodaļām, kurā šos eksāmenus pieņem. Ja vadītāja apliecībā atzīmēta tikai A1, A2, A vai B1 kategorija, persona nokārto attiecīgajai kategorijai atbilstošu teorētisko un vadīšanas eksāmenu, bet, ja vadītāja apliecībā atzīmēta tikai AM, TRAM vai TROL kategorija, persona nokārto attiecīgajai kategorijai atbilstošu teorētisko eksāmenu.

(Grozīts ar MK 10.05.2011. noteikumiem Nr.361; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2013., sk. grozījumu 2.punktu)

40. Šo noteikumu 39.punktā minētajos gadījumos vadītāja apliecības pēc lēmuma stāšanās spēkā par administratīvā soda piemērošanu, kā arī atrastās vadītāja apliecības, kas glabātas CSDD ilgāk par gadu, tiek iznīcinātas.

6. Teorētiskā eksāmena pieņemšanas un vērtēšanas kārtība

41. Teorētisko eksāmenu kārto datorizēti. Katrs pretendents teorētisko eksāmenu kārto patstāvīgi, bez citu personu vai palīgmateriālu palīdzības.

42. Teorētiskajā eksāmenā pretendents atbild uz CSDD jautājumiem, kas aptver šādas tēmas:

42.1. jautājumi visu kategoriju transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai (pamatjautājumi):

42.1.1. ceļu satiksmi reglamentējošie tiesību akti;

42.1.2. faktori, kas ietekmē transportlīdzekļa vadītāja rīcību (piemēram, alkoholisko dzērienu, medikamentu lietošana, nogurums, veselības stāvoklis), un rīcība, lai pilnībā saglabātu drošai braukšanai nepieciešamās spējas;

42.1.3. droša transportlīdzekļa vadīšana dažādos ceļa apstākļos;

42.1.4. citu ceļu satiksmes dalībnieku rīcība un to (īpaši – mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku (piemēram, gājēju, velosipēdu vadītāju)) drošības nodrošināšana;

42.1.5. transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis, tā ietekme uz ceļu satiksmes drošību;

42.1.6. ekonomiska un apkārtējai videi draudzīga braukšana, apkārtējai videi draudzīga transportlīdzekļa ekspluatācija;

42.1.7. pirmās palīdzības sniegšana;

42.1.8. drošība, braucot tuneļos;

42.2. jautājumi A1, A2 un A kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai (papildjautājumi):

42.2.1.aizsargtērpa un ķiveres lietošana;

42.2.2. citu ceļu satiksmes dalībnieku rīcība (īpaši – to spēja savlaicīgi ieraudzīt motociklu);

42.2.3. droša motocikla vadīšana dažādos ceļa apstākļos;

42.2.4. motocikla tehniskais stāvoklis, tā ietekme uz ceļu satiksmes drošību;

42.3. jautājumi C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D un DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai (papildjautājumi):

42.3.1. braukšanas un atpūtas laiku reglamentējošie tiesību akti;

42.3.2. kravu vai pasažieru pārvadāšanu reglamentējošie tiesību akti;

42.3.3. dokumenti, kas nepieciešami, veicot kravu vai pasažieru iekšzemes un starptautiskos pārvadājumus;

42.3.4. vadītāja rīcība, notiekot ceļu satiksmes negadījumam (piemēram, pasažieru evakuācija un pirmās palīdzības sniegšana);

42.3.5. drošības pasākumi, veicot riteņa maiņu;

42.3.6. pieļaujamais transportlīdzekļa svars un gabarīti, ātruma ierobežotāji;

42.3.7. ceļa kartes lasīšana, maršruta plānošana (ieskaitot elektroniskās navigācijas sistēmas);

42.3.8. drošības faktori, kas attiecas uz transportlīdzekļa kravu (tikai C1, C1E, C un CE kategorijai);

42.3.9. transportlīdzekļa vadītāja atbildība attiecībā uz pasažieru pārvadāšanu, pasažieru ērtībām un drošību, bērnu pārvadāšanu (tikai D1, D1E, D un DE kategorijai);

42.4. jautājumi C, CE, D un DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai (papildjautājumi):

42.4.1. motora, dzesēšanas sistēmas, barošanas sistēmas, elektroiekārtas, aizdedzes sistēmas un transmisijas uzbūves un darbības principi;

42.4.2. eļļošana un aizsargāšana ar antifrīzu;

42.4.3. riepu uzbūve, montāža, pareiza izmantošana un kopšana;

42.4.4. bremžu sistēmas un motora apgriezienu regulatora tipi, darbības principi, galvenās sastāvdaļas, pievienošana, izmantošana un ikdienas tehniskā apkope, ABS bremžu sistēmas izmantošana;

42.4.5. sakabes tipi, darbības principi, galvenās sastāvdaļas, pievienošana, izmantošana un ikdienas tehniskā apkope (tikai CE un DE kategorijai);

42.4.6. transportlīdzekļa bojājumu cēloņu atrašanas metodes;

42.4.7. transportlīdzekļa tehniskā apkope un nepieciešamie kārtējie remonti;

42.4.8. vadītāja atbildība par kravu saņemšanu, pārvadāšanu un piegādi saskaņā ar vienošanos (tikai C un CE kategorijai).

(Grozīts ar MK 10.05.2011. noteikumiem Nr.361; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2013., sk. grozījumu 2.punktu)

43. Teorētiskajā eksāmenā pretendents secīgi atbild:

43.1. AM kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai – uz 20 pamatjautājumiem;

43.2. A1, A2 un A kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai – uz 20 pamatjautājumiem un šo kategoriju transportlīdzekļu vadītājiem paredzētajiem 10 papildjautājumiem;

43.3. B1 vai B kategorijas transportlīdzekļu, kā arī tramvaja vai trolejbusa vadītāja tiesību iegūšanai – uz 30 pamatjautājumiem;

43.4. C1 vai C kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai – uz 30 pamatjautājumiem un šo kategoriju transportlīdzekļu vadītājiem paredzētajiem pieciem papildjautājumiem;

43.5. D1 vai D kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai – uz 30 pamatjautājumiem un šo kategoriju transportlīdzekļu vadītājiem paredzētajiem pieciem papildjautājumiem.

(MK 10.05.2011. noteikumu Nr.361 redakcijā)

44. Teorētiskā eksāmena atbilžu sniegšanai atvēlētais laiks AM kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas teorētiskajā eksāmenā ir 20 minūtes, bet pārējo kategoriju transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas teorētiskajā eksāmenā – 30 minūtes.

(Grozīts ar MK 10.05.2011. noteikumiem Nr.361; grozījums punktā stājas spēkā 01.01.2013., sk. grozījumu 2.punktu)

45. Teorētiskais eksāmens ir nokārtots, ja, kārtojot eksāmenu AM kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai, pretendents ir pieļāvis ne vairāk par divām nepareizām atbildēm, bet, kārtojot eksāmenu pārējo kategoriju transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai, – ne vairāk par trim nepareizām atbildēm.

(Grozīts ar MK 10.05.2011. noteikumiem Nr.361; grozījums punktā stājas spēkā 01.01.2013., sk. grozījumu 2.punktu)

46. Ja teorētiskais eksāmens nav nokārtots, atkārtota eksāmena kārtošana ir pieļaujama ne agrāk kā nākamajā dienā.

7. Vadīšanas eksāmena pieņemšanas un vērtēšanas kārtība
7.1. Vispārīgās prasības

47. Vadīšanas eksāmenu pretendents kārto patstāvīgi, vadot attiecīgas kategorijas transportlīdzekli. Eksāmenā inspektors pārbauda, vai pretendents:

47.1. pārvalda transportlīdzekli, pareizi izmanto transportlīdzekļa drošības un vadības ierīces, ņem vērā transportlīdzekļa svaru un gabarītus, kravas svaru un tipu (tikai BE, C1, C1E, C, CE, D1E un DE kategorijai), pasažieru ērtības (tikai D1, D1E, D un DE kategorijai);

47.2. brauc ekonomiski un videi draudzīgā veidā;

47.3. pārvalda ceļu satiksmes situāciju, ņem vērā citu ceļu satiksmes dalībnieku (it sevišķi mazākaizsargāto) intereses, pareizi izmanto spoguļus;

47.4. ievēro priekšrocības un ceļa došanas prasības;

47.5. ievēro prasības transportlīdzekļu izkārtojumam uz brauktuves;

47.6. saglabā drošu distanci un intervālu;

47.7. iekļaujas kopējā transportlīdzekļu plūsmā, nepārsniedz maksimāli atļauto ātrumu, brauc ar ceļa apstākļiem un laikapstākļiem piemērotu maksimālo ātrumu;

47.8. ievēro ceļu satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus un rīkojas atbilstoši to prasībām;

47.9. savlaicīgi veic manevrus, dod atbilstošus brīdinājuma signālus, ņem vērā pārējo ceļu satiksmes dalībnieku dotos signālus;

47.10. savlaicīgi samazina braukšanas ātrumu, bremzējot ņem vērā ceļa apstākļus un laikapstākļus, izmanto dažādas bremžu sistēmas (tikai C, CE, D un DE kategorijai), samazina ātrumu, izmantojot citas ātruma samazināšanas sistēmas, kas nav bremzes (tikai C, CE, D un DE kategorijai).

(MK 10.05.2011. noteikumu Nr.361 redakcijā)

48. Vadīšanas eksāmenu B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai kārto ar CSDD īpašumā (turējumā) esošu transportlīdzekli (izņemot gadījumus, ja personai saskaņā ar veselības pārbaudes atzinumu atļauts vadīt attiecīgi pielāgotus transportlīdzekļus). Vadīšanas eksāmenu citu kategoriju transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai atbilstoši CSDD noteiktajam kārto ar CSDD īpašumā (turējumā) esošu transportlīdzekli, autoskolas transportlīdzekli vai braukšanas mācību instruktora transportlīdzekli. Transportlīdzekļiem jāatbilst prasībām, kas mācību transportlīdzekļiem noteiktas normatīvajos aktos par transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanu (izņemot prasību par pazīšanas zīmi), un jābūt noslēgtai brīvprātīgajai apdrošināšanai. B, C1, C, D1 un D kategorijas transportlīdzekļiem jābūt reģistrētiem kā mācību automobiļiem transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

(Grozīts ar MK 10.05.2011. noteikumiem Nr.361)

49. Papildus šo noteikumu 48.punktā minētajām prasībām vadīšanas eksāmenam izmantojamie transportlīdzekļi atbilst šādām minimālajām prasībām:

49.1. A1 kategorija – A1 kategorijas motocikls bez blakusvāģa, kura motora darba tilpums ir vismaz 120 cm3 un maksimālais ātrums ir vismaz 90 km/h;

49.2. A2 kategorija – motocikls, kura motora darba tilpums ir vismaz 400 cm3 un motora jauda ir vismaz 25 kW;

49.3. A kategorija – motocikls, kura motora darba tilpums ir vismaz 600 cm3 un motora jauda ir vismaz 40 kW;

49.4. B1 kategorija – kvadricikls, kura maksimālais ātrums ir vismaz 60 km/h;

49.5. B kategorija – četrriteņu B kategorijas transportlīdzeklis, kura maksimālais ātrums ir vismaz 100 km/h;

49.6. BE kategorija – šo noteikumu 49.5.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstoša B kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, ja šāds savienojums neietilpst B kategorijā un tā maksimālais ātrums ir vismaz 100 km/h. Piekabes pilnai masai jābūt vismaz 1000 kg, un piekabei jābūt aprīkotai ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par vilcēja augstumu un platumu. Piekabes slēgtā virsbūve var būt arī nedaudz šaurāka par vilcēju, ar noteikumu, ka skats uz aizmuguri ir iespējams, tikai izmantojot vilcēja ārējos spoguļus. Piekabes faktiskā masa ir vismaz 800 kg;

49.7. C1 kategorija – C1 kategorijas transportlīdzeklis, kura maksimālais ātrums ir vismaz 80 km/h, pilna masa – vismaz 4000 kg, garums – vismaz 5 m un kurš ir aprīkots ar tahogrāfu, bremžu pretbloķēšanas sistēmu un kravas telpu ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par transportlīdzekļa kabīnes augstumu un platumu;

49.8. C1E kategorija – šo noteikumu 49.7.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstoša C1 kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa ir vismaz 1250 kg, bet transportlīdzekļa sastāva garums – vismaz 8 m un maksimālais ātrums – vismaz 80 km/h. Piekabei jābūt aprīkotai ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par vilcēja kabīnes augstumu un platumu. Piekabes slēgtā virsbūve var būt arī nedaudz šaurāka par vilcēju, ar noteikumu, ka skats uz aizmuguri ir iespējams, tikai izmantojot vilcēja ārējos spoguļus. Piekabes faktiskā masa ir vismaz 800 kg;

49.9. C kategorija – C kategorijas transportlīdzeklis, kura maksimālais ātrums ir vismaz 80 km/h, pilna masa – vismaz 12 000 kg, garums – vismaz 8 m, platums – vismaz 2,40 m un kurš ir aprīkots ar tahogrāfu, bremžu pretbloķēšanas sistēmu, pārnesumkārbu ar vismaz astoņiem pārnesumiem braukšanai uz priekšu un kravas telpu ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par transportlīdzekļa kabīnes augstumu un platumu. Transportlīdzekļa faktiskā masa ir vismaz 10 000 kg;

49.10. CE kategorija – šo noteikumu 49.9.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstoša C kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras garums ir vismaz 7,5 m, vai puspiekabi. Transportlīdzekļu sastāva pilna masa ir vismaz 20 000 kg, garums – vismaz 14 m, platums – vismaz 2,40 m un maksimālais ātrums – vismaz 80 km/h. Transportlīdzekļu sastāvam jābūt aprīkotam ar tahogrāfu, bremžu pretbloķēšanas sistēmu, pārnesumkārbu ar vismaz astoņiem pārnesumiem braukšanai uz priekšu un kravas telpu ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par transportlīdzekļa kabīnes augstumu un platumu. Transportlīdzekļu sastāva faktiskā masa ir vismaz 15 000 kg;

49.11. D1 kategorija – D1 kategorijas transportlīdzeklis, kura maksimālais ātrums ir vismaz 80 km/h, pilna masa – vismaz 4000 kg, garums – vismaz 5 m un kurš ir aprīkots ar tahogrāfu un bremžu pretbloķēšanas sistēmu;

49.12. D1E kategorija – šo noteikumu 49.11.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstoša D1 kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa ir vismaz 1250 kg un maksimālais ātrums – vismaz 80 km/h. Piekabei jābūt aprīkotai ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums ir vismaz 2 m. Piekabes faktiskā masa ir vismaz 800 kg;

49.13. D kategorija – D kategorijas transportlīdzeklis, kura maksimālais ātrums ir vismaz 80 km/h, garums – vismaz 10 m, platums – vismaz 2,40 m un kurš ir aprīkots ar tahogrāfu un bremžu pretbloķēšanas sistēmu;

49.14. DE kategorija – šo noteikumu 49.13.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstoša D kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa ir vismaz 1250 kg, platums – vismaz 2,40 m un maksimālais ātrums – vismaz 80 km/h. Piekabei jābūt aprīkotai ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums ir vismaz 2 m. Piekabes faktiskā masa ir vismaz 800 kg.

(MK 10.05.2011. noteikumu Nr.361 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2013., sk. grozījumu 2.punktu)

50. (Svītrots no 01.01.2013. ar MK 10.05.2011. noteikumiem Nr.361, sk. grozījumu 2.punktu)

51. Vadīšanas eksāmena kārtošanai izmanto transportlīdzekļus ar mehānisko pārnesumkārbu. Ja vadīšanas eksāmenu kārto ar transportlīdzekli ar automātisko pārnesumkārbu, to norāda pēc eksāmena nokārtošanas izsniegtajā vadītāja apliecībā, kas personai dod tiesības vadīt tikai transportlīdzekļus ar automātisko pārnesumkārbu.

(MK 10.05.2011. noteikumu Nr.361 redakcijā)

52. Vadīšanas eksāmena pieņemšanas secība:

52.1. sagatavošanās braukšanas uzsākšanai un zināšanu pārbaude par transportlīdzekli:

52.1.1. A1, A2 un A kategorijai – aizsargtērpa sakārtošana un riepu, bremžu, stūres, avārijas gaismas signalizācijas, ķēdes, eļļas līmeņa, lukturu, atstarotāju, pagrieziena rādītāju vai skaņas signālierīces pārbaude;

52.1.2. B1, B un BE kategorijai – sēdekļa, spoguļu, drošības jostu un galvas balsta noregulēšana, durvju aizvēršanas pārbaude, riepu, stūres, bremžu, šķidrumu, lukturu, atstarotāju, pagrieziena rādītāju, skaņas signālierīces, sakabes mehānisma un bremžu pārbaude, kā arī elektriskā savienojuma (tikai BE kategorijai) vai to drošības faktoru pārbaude, kas saistīti ar transportlīdzekļa kravu (tikai BE kategorijai);

52.1.3. C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D un DE kategorijai:

52.1.3.1. sēdekļa, spoguļu, drošības jostu un galvas balsta noregulēšana, durvju aizvēršanas pārbaude, riepu, stūres, bremžu, šķidrumu, lukturu, atstarotāju, pagrieziena rādītāju vai skaņas signālierīces pārbaude;

52.1.3.2. bremžu un stūres sistēmas pastiprinātāju, riteņu, riteņu uzgriežņu, dubļusargu, priekšējā stikla, logu un stikla tīrītāju, šķidrumu pārbaude, instrumentu paneļa un tahogrāfa kontrole un lietošana;

52.1.3.3. gaisa spiediena, gaisa tvertnes un balstiekārtas pārbaude;

52.1.3.4. to drošības faktoru kontrole, kas saistīti ar transportlīdzekļa kravu, tās iekraušanas veidu un kravas nostiprināšanu (tikai C1, C1E, C un CE kategorijai);

52.1.3.5. sakabes mehānisma un bremžu, kā arī elektriskā savienojuma (tikai C1E, CE, D1E un DE kategorijai) pārbaude;

52.1.3.6. virsbūves, durvju, avārijas izejas, pirmās palīdzības piederumu, ugunsdzēšamo aparātu un pārējo drošības ierīču (tikai D1, D1E, D un DE kategorijai) pārbaude un kontrole;

52.2. figūru izpilde:

52.2.1. A1, A2 un A kategorijai – motocikla nolaišana no stāvbalsta, motocikla pārvietošana ar izslēgtu motoru, ejot blakus transportlīdzeklim, motocikla novietošana uz stāvbalsta, vismaz divas figūras, ko izpilda ar nelielu ātrumu, vismaz divi manevri, ko izpilda ar lielāku ātrumu (viens manevrs ar otro vai trešo pārnesumu vismaz 30 km/h un viens manevrs, izvairoties no šķēršļiem, ar minimālo ātrumu 50 km/h), vismaz divas bremzēšanas figūras, tai skaitā avārijas bremzēšana, braucot ar ātrumu vismaz 50 km/h;

52.2.2. B1 un B kategorijai – braukšana atpakaļgaitā taisni vai nogriešanās atpakaļgaitā, apgriešanās braukšanai pretējā virzienā, transportlīdzekļa novietošana stāvvietā un braukšanas uzsākšana no stāvvietas, bremzēšana, precīzi apstājoties (izpilda vismaz divas figūras, tai skaitā vienu atpakaļgaitā);

52.2.3. BE kategorijai – piekabes savienošana ar vilcēju un atvienošana no tā, nogriešanās atpakaļgaitā, transportlīdzekļu sastāva novietošana stāvvietā;

52.2.4. C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D un DE kategorijai – nogriešanās atpakaļgaitā, piekabes savienošana ar vilcēju un atvienošana no tā (tikai C1E, CE, D1E un DE kategorijai), transportlīdzekļa vai to sastāva novietošana stāvvietā (tikai C1, C1E, C un CE kategorijai), transportlīdzekļa vai to sastāva apstāšanās sabiedrisko pasažieru transportlīdzekļu pieturā (atļauts izpildīt, braucot ceļu satiksmē, tikai D1, D1E, D un DE kategorijai);

52.3. braukšana ceļu satiksmē – braukšana dažādās ceļu satiksmes situācijās, tai skaitā braukšanas uzsākšana, taisnvirziena braukšana, samainīšanās ar pretimbraucošiem transportlīdzekļiem, braukšana ceļa līkumos, krustojumu pārbraukšana, braukšanas virziena maiņa, ieskrējiena un bremzēšanas joslu izmantošana, apdzīšana un apbraukšana, dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošana, braukšana gar sabiedrisko pasažieru transportlīdzekļu pieturām, gājēju pārejas, braukšanas pabeigšana.

(MK 10.05.2011. noteikumu Nr.361 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2013., sk. grozījumu 2.punktu)

53. Braukšanas mācību instruktors nepiedalās B un BE kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas eksāmenā. Citu kategoriju transportlīdzekļu vadīšanas eksāmenā braukšanas mācību instruktors piedalās, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu eksāmena pieņemšanu. Jautājumu par instruktora piedalīšanos eksāmenā izlemj CSDD.

54. Vadīšanas eksāmenu ceļu satiksmē kārto maršrutā, kas ietver dažādas sarežģītības pakāpes ceļus apdzīvotās vietās, kā arī ceļus, uz kuriem atļautais braukšanas ātrums ir vismaz 90 km/h (izņemot vadīšanas eksāmenu ar TRAM un TROL kategorijas transportlīdzekļiem).

55. Rīkojumus par braukšanas virzienu maršrutā pretendentam dod inspektors. Rīkojumiem jābūt savlaicīgiem un nepārprotamiem. Ja nepieciešams, pēc pretendenta lūguma inspektors rīkojumus atkārto. Aizliegts dot tādus rīkojumus, kurus izpildot pretendentam jāpārkāpj Ceļu satiksmes noteikumu prasības.

56. Vadīšanas eksāmena ilgums ceļu satiksmē ar A1, A2, A, B1, B un BE kategorijas transportlīdzekļiem ir vismaz 25 minūtes, bet ar pārējo kategoriju transportlīdzekļiem – 45 minūtes.

(Grozīts ar MK 10.05.2011. noteikumiem Nr.361; grozījums punktā stājas spēkā 01.01.2013., sk. grozījumu 2.punktu)

57. Vadīšanas eksāmenu ar A1, A2 un A kategorijas transportlīdzekļiem kārto laikposmā no 1.aprīļa līdz 1.oktobrim (ja ir eksāmena pieņemšanai labvēlīgi laikapstākļi, CSDD var minēto laikposmu pagarināt). Eksāmena posmā, kas notiek ceļu satiksmē, inspektors atrodas pavadošajā transportlīdzeklī.

(Grozīts ar MK 10.05.2011. noteikumiem Nr.361; grozījums punktā stājas spēkā 01.01.2013., sk. grozījumu 2.punktu)

7.2. Vadīšanas eksāmena vērtēšana

58. Vadīšanas eksāmena laikā inspektors vērtē pretendenta iemaņas un prasmes pārvaldīt transportlīdzekli un droši piedalīties ceļu satiksmē. Inspektors braukšanu vērtē kopumā un ņem vērā vispārējo priekšstatu par pretendentu, ko veido apstākļiem piemērota un pārliecinoša transportlīdzekļa vadīšana, ceļa apstākļu un laikapstākļu, kā arī pārējo satiksmes dalībnieku (īpaši – mazākaizsargāto) vērā ņemšana, ceļu satiksmes situācijas izpratne un iespējamās bīstamības prognozēšana. Pretendenta pieļautās kļūdas novērtē atkarībā no to nozīmīguma un bīstamības pakāpes:

58.1. nenozīmīgas kļūdas, kuras parasti neietekmē satiksmes drošību;

58.2. vidēji smagas kļūdas, kuras atsevišķos gadījumos var apdraudēt satiksmes drošību, bet kuru dēļ attiecīgajā situācijā netiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai;

58.3. bīstamas kļūdas, kuras gandrīz vienmēr rada draudus satiksmes drošībai vai kuru dēļ attiecīgajā situācijā tiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai. Ja pretendents pieļauj kļūdu, kuras dēļ tiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai, inspektors, lai nodrošinātu ceļu satiksmes drošību, iejaucas transportlīdzekļa vadīšanā un pārtrauc eksāmenu.

(MK 10.05.2011. noteikumu Nr.361 redakcijā)

59. Eksāmens nav nokārtots, ja pretendents eksāmena laikā:

59.1. ar diviem mēģinājumiem nav izpildījis kādu no figūrām;

59.2. ir pieļāvis bīstamu kļūdu;

59.3. ir pieļāvis vairāk nekā divas vienāda rakstura vidēji smagas kļūdas vai vairāk nekā trīs dažāda rakstura vidēji smagas kļūdas;

59.4. ir pieļāvis vairāk nekā piecas nenozīmīgas kļūdas.

60. Ja pretendents nav nokārtojis vadīšanas eksāmenu, atkārtota vadīšanas eksāmena kārtošana pieļaujama ne agrāk kā nākamajā dienā, izņemot gadījumu, ja persona eksāmena vērtējumu ir apstrīdējusi. Eksāmena vērtējuma apstrīdēšanas gadījumā uz atkārtotu eksāmenu persona var pieteikties pēc šo noteikumu 62.punktā minētā lēmuma paziņošanas.

7.3. Vadīšanas eksāmena vērtējuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

61. Ja pretendents nepiekrīt vadīšanas eksāmena vērtējumam, tas mēneša laikā pēc eksāmena var apstrīdēt eksāmena vērtējumu, iesniedzot attiecīgu iesniegumu CSDD.

62. Vadīšanas eksāmena vērtējuma atbilstību šo noteikumu prasībām pārbauda CSDD izveidota komisija, kas savu lēmumu pieņem mēneša laikā pēc pretendenta iesnieguma saņemšanas.

63. Pretendents šo noteikumu 62.punktā minētās komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

64. Gadījumos, kas nav minēti šajos noteikumos, lēmumu par transportlīdzekļa vadītāja tiesību iegūšanu, vadītāja apliecības maiņu un vadītāja apliecības atjaunošanu pieņem CSDD saskaņā ar administratīvo procesu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

8. Velosipēda vadītāja tiesību iegūšana

65. Velosipēda vadītāja apliecību (4.pielikums) izsniedz personai, kura sasniegusi 12 gadu vecumu un nokārtojusi teorētisko eksāmenu (datorizēti vai rakstiski), kas sastāv no 10 jautājumiem par ceļu satiksmi reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un satiksmes drošību.

66. Atbilžu sniegšanai atvēlētais laiks velosipēda vadītāja tiesību iegūšanas teorētiskajā eksāmenā ir 10 minūtes. Teorētiskais eksāmens ir nokārtots, ja pretendents ir pieļāvis ne vairāk par divām nepareizām atbildēm.

67. Teorētisko eksāmenu velosipēda vadītāja tiesību iegūšanai pieņem un velosipēda vadītāja apliecību izsniedz visās CSDD nodaļās.

68. Ja teorētiskais eksāmens nav nokārtots, atkārtota eksāmena kārtošana ir pieļaujama ne agrāk kā nākamajā dienā.

69. Lai apmainītu velosipēda vadītāja apliecību, persona CSDD iesniedz apmaināmo vadītāja apliecību un vienu fotogrāfiju, bet, lai atjaunotu velosipēda vadītāja apliecību, persona CSDD iesniedz vienu fotogrāfiju.

70. Lai iegūtu velosipēda vadītāja apliecību, pamatojoties uz citu transportlīdzekļu vadītāja apliecību, persona uzrāda šo vadītāja apliecību un iesniedz vienu fotogrāfiju.

9. Profesionālo vadītāju tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības atjaunošanas un apmaiņas kārtība

71. Profesionālo vadītāju tiesības (C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D vai DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecību ar šo noteikumu 1.pielikuma 3.8.apakšpunktā minēto papildinformācijas kodu) persona iegūst, CSDD nokārtojot teorētisko un vadīšanas eksāmenu.

72. Teorētisko eksāmenu pretendents kārto patstāvīgi, bez citu personu vai palīgmateriālu palīdzības.

73. Teorētiskajam eksāmenam, kas ilgst vismaz četras stundas, ir divas daļas:

73.1. pirmā daļa – pretendents apliecina savas zināšanas, atbildot uz jautājumiem par ekonomisku un racionālu braukšanu, transportlīdzekļa transmisiju un tās pareizu izmantošanu, pareizu kravas novietošanu transportlīdzeklī vai pasažieru komforta nodrošināšanu, normatīvajiem aktiem, kas nosaka transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laiku un reglamentē kravas vai pasažieru pārvadāšanu, kā arī uz jautājumiem par ceļu satiksmes negadījumu rašanās iespējamību, bīstamu situāciju rašanās prognozēšanu, vadītāja rīcību, notiekot ceļu satiksmes negadījumam, noziedzības un nelegālās imigrācijas novēršanu, ergonomikas principiem, vadītāja fizisko un garīgo spēju ietekmi uz ceļu satiksmes drošību, pozitīva komersanta tēla veidošanu un kravas vai pasažieru pārvadājumu veikšanas ekonomiskajiem apstākļiem un tirgus organizāciju;

73.2. otrā daļa – pretendents apliecina savas zināšanas par šo noteikumu 73.1.apakšpunktā minētajiem jautājumiem, veicot gadījuma analīzi.

74. Vadīšanas eksāmenu pretendents kārto patstāvīgi ar attiecīgas kategorijas transportlīdzekli. Vadīšanas eksāmenam ir divas daļas, kuru ilgums ir attiecīgi ne mazāks par 30 un 90 minūtēm:

74.1. pirmā daļa – pretendents apliecina savas zināšanas par pareizu kravas novietošanu transportlīdzeklī vai pasažieru komforta nodrošināšanu, ergonomikas principiem un vadītāja rīcību, notiekot ceļu satiksmes negadījumam, kā arī izpilda figūras;

74.2. otrā daļa – pretendents vada transportlīdzekli maršrutā, kas ietver dažādas sarežģītības pakāpes ceļus apdzīvotās vietās, kā arī ceļus, uz kuriem atļautais braukšanas ātrums ir vismaz 90 km/h.

75. Vadīšanas eksāmena laikā pretendenta pieļautās kļūdas novērtē atbilstoši šo noteikumu 7.2.nodaļā minētajai kārtībai, izņemot daļu, kurā pretendents apliecina savas zināšanas par pareizu kravas novietošanu transportlīdzeklī vai pasažieru komforta nodrošināšanu, ergonomikas principiem un vadītāja rīcību, notiekot ceļu satiksmes negadījumam. Vadīšanas eksāmens nav nokārtots, ja pretendents nespēj apmierinoši apliecināt savas zināšanas nevienā no jautājumiem par pareizu kravas novietošanu transportlīdzeklī vai pasažieru komforta nodrošināšanu, ergonomikas principiem un vadītāja rīcību, notiekot ceļu satiksmes negadījumam.

(MK 10.05.2011. noteikumu Nr.361 redakcijā)

76. Šo noteikumu 7.nodaļā minēto vadīšanas eksāmenu C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D vai DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai atļauts apvienot ar šo noteikumu 74.punktā minēto eksāmenu.

77. Ja persona, kurai ir profesionālo vadītāju tiesības, papildus iegūst C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D vai DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības, tad profesionālo vadītāju tiesības tiek attiecinātas arī uz jauniegūtajām vadītāja tiesībām.

78. Lai apmainītu vai atjaunotu šo noteikumu 71.punktā minēto vadītāja apliecību, saņemot vadītāja apliecību ar ierakstu par iegūtajām profesionālajām zināšanām ar derīguma termiņu pieci gadi, persona CSDD iesniedz apmaināmo vadītāja apliecību un sertifikātu par periodiskās apmācības veikšanu, kā arī uzrāda medicīnisko uzziņu. Ja sertifikāts netiek iesniegts, personai tiek izsniegta vadītāja apliecība ar iepriekš izdotās vadītāja apliecības papildinformācijas koda (kas norāda, ka transportlīdzekļa vadītājs ir izpildījis profesionālo vadītāju kvalifikācijas prasības) derīguma termiņu.

79. Lai persona, kura D1, D1E, D un DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības ir ieguvusi līdz 2008.gada 9.septembrim, saņemtu šo noteikumu 71.punktā minēto vadītāja apliecību, tā CSDD iesniedz apmaināmo apliecību, sertifikātu par periodiskās apmācības veikšanu, kā arī uzrāda medicīnisko uzziņu.

80. Lai persona, kura C1, C1E, C un CE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības ir ieguvusi līdz 2009.gada 9.septembrim, saņemtu šo noteikumu 71.punktā minēto vadītāja apliecību, tā CSDD iesniedz apmaināmo apliecību, sertifikātu par periodiskās apmācības veikšanu, kā arī uzrāda medicīnisko uzziņu.

10. Noslēguma jautājumi

81. Šo noteikumu 3.pielikuma normas attiecībā uz teorētiskā eksāmena kārtošanu A kategorijas vadītāja tiesību iegūšanai attiecas uz personām, kas beigušas A kategorijas transportlīdzekļu vadītāja mācību kursus pēc šo noteikumu stāšanās spēkā.

82. Šajos noteikumos minētajos gadījumos, kad personai CSDD jāuzrāda medicīniskā uzziņa vai jāiesniedz cita informācija (piemēram, apmācības karte, pirmās palīdzības mācību kursu beigšanas apliecība), tā nav jāuzrāda vai jāiesniedz, ja attiecīgā informācija ir pieejama transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

83. Šo noteikumu 58. un 59.punktā minētā vadīšanas eksāmena vērtēšanas kārtība stājas spēkā 2010.gada 1.aprīlī. Līdz tam vadīšanas eksāmena laikā pretendenta pieļautās kļūdas atkarībā no to nozīmīguma un bīstamības pakāpes novērtē ar kļūdu uzskaites punktiem (eksāmens ir nokārtots, ja pretendentam kopējais iegūto kļūdu uzskaites punktu skaits nepārsniedz deviņus punktus):

83.1. viens punkts – nenozīmīgas kļūdas, kuras parasti neietekmē satiksmes drošību;

83.2. četri punkti – vidēji smagas kļūdas, kuras atsevišķos gadījumos var apdraudēt satiksmes drošību, bet kuru rezultātā konkrētajā situācijā netiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai;

83.3. 10 punkti – bīstamas kļūdas, kuras gandrīz vienmēr rada draudus satiksmes drošībai vai kuru rezultātā konkrētajā situācijā tiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai. Ja pretendents pieļauj šādu kļūdu, inspektors, lai nodrošinātu ceļu satiksmes drošību, iejaucas transportlīdzekļa vadīšanā un pārtrauc eksāmenu.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 10.05.2011. noteikumiem Nr.361)

Noteikumos iekļautas normas, kas izriet no:

1) Padomes 1991.gada 29.jūlija Direktīvas 91/439/EEK par vadītāju apliecībām;

2) Padomes 1994.gada 19.decembra Direktīvas 94/72/EK, ar ko groza Direktīvu 91/439/EEK par vadītāju apliecībām;

3) Padomes 1996.gada 23.jūlija Direktīvas 96/47/EK, ar ko groza Direktīvu 91/439/EEK par vadītāju apliecībām;

4) Padomes 1997.gada 2.jūnija Direktīvas 97/26/EK, ar ko groza Direktīvu 91/439/EEK par vadītāju apliecībām;

5) Komisijas 2000.gada 14.septembra Direktīvas 2000/56/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/439/EEK par vadītāju apliecībām;

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 15.jūlija Direktīvas 2003/59/EK par dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšanu un periodisku apmācību, par Padomes Regulas (EEK) Nr. 3820/85 un Padomes Direktīvas 91/439/EEK grozīšanu un Padomes Direktīvas 76/914/EEK atcelšanu;

7) Padomes 2006.gada 20.novembra Direktīvas 2006/103/EK, ar ko pielāgo dažas direktīvas transporta politikas jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos;

8) Komisijas 2008.gada 27.jūnija Direktīvas 2008/65/EK, ar ko groza Direktīvu 91/439/EEK par vadītāju apliecībām;

9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra Direktīvas 2006/126/EK par vadītāju apliecībām.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs K.Gerhards
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.februāra noteikumiem Nr.103
Transportlīdzekļu vadītāja apliecības paraugs

(Pielikums MK 10.05.2011. noteikumu Nr.361 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2013., sk. grozījumu 2.punktu)

1. Vadītāja apliecības priekšpusē (aversā) ir ievietota šāda informācija:

1.1. "Vadītāja apliecība" - dokumenta nosaukums;

1.2. "Latvijas Republika" - valsts (kas izdevusi vadītāja apliecību) nosaukums;

1.3. "LV" - valsts (kas izdevusi vadītāja apliecību) atšķirības zīme uz zila fona, ietverta ar 12 dzeltenām zvaigznēm;

1.4. vadītāja apliecības īpašnieka uzvārds (1);

1.5. vadītāja apliecības īpašnieka vārds (2);

1.6. vadītāja apliecības īpašnieka dzimšanas datums un vieta (3);

1.7. vadītāja apliecības izdošanas datums (4a);

1.8. vadītāja apliecības derīguma termiņa beigu datums (4b);

1.9. vadītāja apliecības izdevējiestādes nosaukums (4c);

1.10. vadītāja apliecības īpašnieka personas kods (4d);

1.11. vadītāja apliecības numurs (5);

1.12. vadītāja apliecības īpašnieka fotogrāfija (6);

1.13. vadītāja apliecības īpašnieka paraksts (7);

1.14. vadītāja apliecības 8.punktu Latvijā izdotajās vadītāja apliecībās neaizpilda;

1.15. transportlīdzekļu kategorijas, kuras vadītāja apliecības īpašniekam atļauts vadīt (9);

1.16. vārdi "Eiropas Savienības modelis" un vārdi "vadītāja apliecība" citās Eiropas Savienības valstu valodās rozā krāsā, kas veido apliecības fonu.

2. Vadītāja apliecības aizmugurē (reversā) ir:

2.1. tabula, kurā norāda šādu informāciju:

2.1.1. transportlīdzekļu kategorijas (9);

2.1.2. to kategoriju transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanas datumus, kurus vadītāja apliecības īpašniekam atļauts vadīt (10);

2.1.3. to kategoriju transportlīdzekļu vadīšanas tiesību beigu datumus, kurus vadītāja apliecības īpašniekam atļauts vadīt (11);

2.1.4. šā pielikuma 8.punktā minētos papildinformācijas vai ierobežojumu kodus (12);

2.2. vieta, kurā ārvalstu iestādes var norādīt informāciju, kas ir svarīga vadītāja apliecības administrēšanai (13);

2.3. vieta citas papildinformācijas norādīšanai (14);

2.4. vadītāja apliecības 1., 2., 3., 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 5., 9., 10., 11. un 12.punktā norādītās informācijas skaidrojums.

3. Vadītāja apliecības kartes fiziskās īpašības atbilst standartiem ISO 7810 un LVS ISO/IEC 7816-1 "Identifikācijas kartes - Kontaktu mikroshēmu kartes".

4. Vadītāja apliecību izgatavo no polikarbonāta.

5. Lai pārbaudītu vadītāju apliecību fizikālo parametru atbilstību starptautiskajiem standartiem, lieto metodes saskaņā ar standartu LVS ISO/IEC 10373-2006 "Identifikācijas kartes".

6. Materiālu, ko lieto vadītāja apliecībai, nodrošina pret viltojumiem, izmantojot šādus paņēmienus:

6.1. kartes pazīmes skaidri izceļas ultravioletajā apgaismojumā;

6.2. fona drošības raksts izstrādāts tā, lai tas nebūtu viltojams skenējot, drukājot vai kopējot, izmantojot varavīksnes druku ar vairāktoņu drošības krāsām un pozitīvu un negatīvu Guilloche rakstu. Rakstu neveido pamatkrāsas (CMYK), tajā ir sarežģīti raksti vismaz divās īpašās krāsās, un raksts satur mikrotekstu;

6.3. optiski mainīgi elementi, kas nodrošina pietiekamu aizsardzību pret apliecības īpašnieka fotogrāfijas kopēšanu un pārveidošanu;

6.4. personalizācija ar lāzergravēšanu;

6.5. apliecības īpašnieka fotogrāfijas vietā fona pretviltošanas druka un fotoattēls pārklājas vismaz fotoattēla malās (rakstam jābūt blāvākam).

7. Papildus šā pielikuma 6.punktā minētajiem paņēmieniem vadītāja apliecību nodrošina pret viltojumiem ar vismaz trim no šādiem paņēmieniem (atļauts lietot arī citus papildu paņēmienus):

7.1. optiski mainīga krāsa ar spēcīgu krāsas maiņas efektu;

7.2. termohromiska krāsa;

7.3. specifiska hologramma;

7.4. mainīgs lāzergravēts attēls;

7.5. ultravioletā gaismā luminiscējoša krāsa;

7.6. perlamutra krāsas druka;

7.7. digitāla ūdenszīme fona apdrukā;

7.8. termoluminiscento un fotohromisko (fosforescējošu) pigmentu krāsas;

7.9. reljefi, ar tausti sajūtami burti, simboli vai raksti.

8. Papildinformācijas un ierobežojumu kodi:

8.1. ierobežojuma kodi, kas nosaka, ka transportlīdzekļa vadītājam jālieto:

8.1.1. redzes korekcijas un (vai) aizsardzības līdzekļi (piemēram, brilles, kontaktlēcas) (01);

8.1.2. dzirdes palīgierīces (02);

8.1.3. locekļu protēzes vai ortozes, rokas vadības palīgierīces (03);

8.2. ierobežojuma kodi, kas nosaka, ka transportlīdzekļa vadītājam atļauts vadīt automobili vai autobusu ar:

8.2.1. pielāgotu transmisiju (piemēram, tikai ar mehānisko vai automātisko pārnesumkārbu, elektroniski vadāmu pārnesumkārbu) (10);

8.2.2. pielāgotu sajūgu (piemēram, ar pielāgotu sajūga pedāli, ar roku darbināmu sajūgu) (15);

8.2.3. pielāgotu bremžu sistēmu (piemēram, ar pielāgotu bremžu pedāli, palielinātu bremžu pedāli, spiešanai ar kreiso kāju pielāgotu bremžu pedāli) (20);

8.2.4. pielāgotu akseleratoru (piemēram, ar pielāgotu akseleratora pedāli, spiešanai ar visu pēdu pielāgotu akseleratora pedāli, noliektu akseleratora pedāli) (25);

8.2.5. pielāgotu bremžu sistēmu un akseleratoru (piemēram, ar paralēliem pedāļiem, vienā vai gandrīz vienā līmenī novietotiem pedāļiem, nobīdāmiem (pārvietojamiem) akseleratora un bremžu pedāļiem) (30);

8.2.6. pielāgotām papildierīcēm (piemēram, ar pielāgotiem gaismu, logu tīrītāju vai mazgātāju, skaņas signāla, virziena rādītāju slēdžiem) (35);

8.2.7. pielāgotu stūres mehānismu (piemēram, ar pielāgotu (pastiprinātu) stūres pastiprinātāju, pagarinātu stūres rata statni, pielāgotu stūres ratu) (40);

8.2.8. pielāgotu atpakaļskata spoguli (piemēram, ar atpakaļskata spoguli, kas novietots uz spārna, sfērisku (panorāmas) iekšējo atpakaļskata spoguli) (42);

8.2.9. pielāgotu vadītāja sēdekli (piemēram, ar vadītāja sēdekli, kurš pacelts augstumā, kas nodrošina labu pārredzamību, ķermeņa formām pielāgotu vadītāja sēdekli) (43);

8.3. ierobežojuma kodi, kas nosaka, ka transportlīdzekļa vadītājam atļauts vadīt motociklu:

8.3.1. ar atsevišķi darbināmām bremzēm (44.01);

8.3.2. ar pielāgotām ar roku darbināmām priekšējā riteņa bremzēm (44.02);

8.3.3. ar pielāgotām ar kāju darbināmām pakaļējā riteņa bremzēm (44.03);

8.3.4. ar pielāgotu akseleratora rokturi (44.04);

8.3.5. ar pielāgotu ar roku darbināmu transmisiju un sajūgu (44.05);

8.3.6. ar pielāgotu atpakaļskata spoguli (spoguļiem) (44.06);

8.3.7. ar pielāgotiem brīdinājuma signālu slēdžiem (piemēram, ar pielāgotiem gaismas virzienrādītāju, bremžu uguņu slēdžiem) (44.07);

8.3.8. ar tādā augstumā novietotu vadītāja sēdekli, kas ļauj, sēžot uz motocikla, turēt uz zemes abas kājas vienlaikus (44.08);

8.3.9. ar blakusvāģi (45);

8.4. ierobežojuma kods, kas nosaka, ka transportlīdzekļa vadītājam atļauts vadīt transportlīdzekli ar konkrētu transportlīdzekļa identifikācijas numuru. Vadītāja apliecībā papildus kodam norāda attiecīgā transportlīdzekļa identifikācijas numuru (50);

8.5. ierobežojuma kods, kas nosaka, ka transportlīdzekļa vadītājam atļauts vadīt transportlīdzekli ar konkrētu valsts reģistrācijas numura zīmi. Vadītāja apliecībā papildus kodam norāda konkrētā transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmi (51);

8.6. ierobežojuma kods, kas norāda, ka vadīšanas eksāmens nokārtots ar transportlīdzekli bez sajūga pedāļa vai bez rokas sviras A1, A2 un A kategorijas transportlīdzekļiem un transportlīdzekļa vadītājam atļauts vadīt tikai šādus transportlīdzekļus (78);

8.7. papildinformācijas kodi, kas norāda, ka vadītāja apliecība izdota, pamatojoties uz ārpus Eiropas Savienības valstīm izdotu vadītāja apliecību:

8.7.1. papildinformācijas kods, kas norāda, ka vadītāja apliecība izdota, apmainot ārpus Eiropas Savienības valstīm izdotu vadītāja apliecību (70). Aiz koda norāda apmainītās vadītāja apliecības numuru un izdevējvalsti (piemēram, 70.12345678. RUS);

8.7.2. papildinformācijas kods, kas norāda, ka vadītāja apliecība izdota, atjaunojot ārpus Eiropas Savienības valstīm izdotu vadītāja apliecību (71). Aiz koda norāda apmainītās vadītāja apliecības numuru un izdevējvalsti (piemēram, 71.12345678. RUS);

8.8. papildinformācijas kods, kas norāda, ka transportlīdzekļa vadītājs ir izpildījis profesionālo vadītāju kvalifikācijas prasības (95). Aiz koda norāda datumu, līdz kuram vadītājam jāapgūst nākamais periodiskās apmācības kurss (piemēram, 95. 01.01.2020.);

8.9. papildinformācijas kods, kas norāda, ka transportlīdzekļa vadītājam apdzīvotās vietās atļauts vadīt D1 un D kategorijai atbilstošu pasažieru sabiedrisko transportlīdzekli ar automātisko pārnesumkārbu (100).

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.februāra noteikumiem Nr.103
Braukšanas mācību atļaujas paraugs

(Pielikums MK 10.05.2011. noteikumu Nr.361 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2013., sk. grozījumu 2.punktu)

1. Braukšanas mācību atļaujas (turpmāk - atļauja) priekšpusē (aversā) ir ievietota šāda informācija:

1.1. "Braukšanas mācību atļauja" - dokumenta nosaukums latviešu, angļu un franču valodā;

1.2. "Latvijas Republika" - valsts (kas izdevusi atļauju) nosaukums latviešu valodā;

1.3. atļaujas īpašnieka uzvārds (1);

1.4. atļaujas īpašnieka vārds (2);

1.5. atļaujas īpašnieka personas kods (3);

1.6. atļaujas īpašnieka paraksts (4);

1.7. atļaujas izdošanas vieta un datums (5);

1.8. atļaujas derīguma termiņa beigu datums (6);

1.9. papildinformācijas vai ierobežojumu kods (7);

1.10. norāde, kādu kategoriju transportlīdzekļus atļauts mācīties vadīt (8);

1.11. atļaujas īpašnieka fotogrāfija;

1.12. atļaujas sērija un numurs.

2. Atļaujas aizmugurē (reversā) ir ievietota šāda informācija:

2.1. atļaujas lietošanas noteikumu skaidrojums latviešu valodā "Šis dokuments apliecina tiesības mācīties vadīt tā priekšpusē norādītās kategorijas transportlīdzekļus. Mācību braucieni (izņemot braucienus norobežotos laukumos) drīkst notikt tikai apmācītāja klātbūtnē";

2.2. atļaujas lietošanas noteikumu skaidrojums angļu valodā "The present document authorises to learn driving of the vehicle categories mentioned on the other side. Driving exercises on road are allowed only under the supervision of the driving instructor";

2.3. "LV" - valsts (kas izdevusi atļauju) atšķirības zīme.

3. Atļaujas kartes fiziskās īpašības atbilst standartiem ISO 7810 un LVS ISO/IEC 7816-1 "Identifikācijas kartes - Kontaktu mikroshēmu kartes".

4. Atļauju izgatavo no polikarbonāta.

5. Lai pārbaudītu atļauju parametru atbilstību starptautiskiem standartiem, lieto metodes saskaņā ar standartu LVS ISO/IEC 10373-2006 "Identifikācijas kartes".

6. Materiālu, ko lieto atļaujām, nodrošina pret viltojumiem, izmantojot vismaz šādus paņēmienus:

6.1. kartes pazīmes skaidri izceļas ultravioletajā apgaismojumā;

6.2. fona drošības raksts izstrādāts tā, lai tas nebūtu viltojams skenējot, drukājot vai kopējot, izmantojot varavīksnes druku ar vairāktoņu drošības krāsām un pozitīvu un negatīvu Guilloche rakstu. Rakstu neveido pamatkrāsas (CMYK), tajā ir sarežģīti raksti vismaz divās īpašās krāsās, un raksts satur mikrotekstu;

6.3. optiski mainīgi elementi, kas nodrošina pietiekamu aizsardzību pret apliecības īpašnieka fotogrāfijas kopēšanu un pārveidošanu;

6.4. personalizācija ar lāzergravēšanu;

6.5. apliecības īpašnieka fotogrāfijas vietā fona pretviltošanas druka un fotoattēls pārklājas vismaz fotoattēla malās (rakstam jābūt blāvākam).

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.februāra noteikumiem Nr.103
Dažādu kategoriju transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšana

(Pielikums MK 10.05.2011. noteikumu Nr.361 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2013., sk. grozījumu 2.punktu)

IEGŪTĀS KATEGORIJAS

     

pirmo reizi

A1

A2

A

B1

B

C1

D1

C

D

NO JAUNA IEGŪSTAMĀS KATEGORIJAS

A1

vecums

16

 

Atļauts

Atļauts

-

-

-

-

-

-

apmācības veids

#

#

#

#

#

#

#

eksāmenu veidi

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

A2

vecums

18

18

 

Atļauts

18

-

-

-

-

-

apmācības veids

0/A

0/A *

0/A

B/A

C1/A

D1/A

C/A

D/A

eksāmenu veidi

Teor., vad.

Vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

A

vecums

24

24

20

 

24

24

24

24

24

-

apmācības veids

0/A

0/A

#

0/A

B/A

C1/A

D1/A

C/A

D/A

eksāmenu veidi

Teor., vad.

Vad.

Vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

B1

vecums

16

-

-

-

 

Atļauts

-

-

-

-

apmācības veids

#

#

#

#

#

#

#

#

eksāmenu veidi

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Vad.

Vad.

Vad.

Vad.

B

vecums

18

18

-

-

18

 

-

-

-

-

apmācības veids

0/B

0/B

A/B

A/B

0/B

#

#

#

#

eksāmenu veidi

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Vad.

Vad.

Vad.

Vad.

C1

vecums

18

18

-

-

18

-

 

-

Atļauts

-

apmācības veids

0/B un C1

0/B un C1

A/B un C1

A/B un C1

0/B un C1

B/C1

#

#

eksāmenu veidi

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor.

Teor.

D1

vecums

N. A.

N. A.

N. A.

N. A.

N. A.

21

21

 

-

Atļauts

apmācības veids

B/D1

#

#

eksāmenu veidi

Teor., vad.

Teor.

Teor.

C

vecums

N. A.

N. A.

N. A.

N. A.

N. A.

21

21

-

 

-

apmācības veids

B/C

C1/C

D1/C

#

eksāmenu veidi

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor.

D

vecums

N. A.

N. A.

N. A.

N. A.

N. A.

N. A.

24

24

24

 

apmācības veids

C1/D

D1/D

C/D

eksāmenu veidi

Teor., vad.

Teor., vad.

Teor., vad.

E

vecums

N. A.

N. A.

N. A.

N. A.

N. A.

-

-

-

-

-

apmācības veids

B/E

C1/E

D1/E

C/E

D/E

eksāmenu veidi

Vad.

Vad.

Vad.

Vad.

Vad.

Piezīmes.

1. Teor. - jākārto teorētiskais eksāmens.

2. Vad. - jākārto vadīšanas eksāmens.

3. # - pašmācība.

4. N.A. - nav atļauts.

5. * - A1 kategorijas transportlīdzekļu vadītāja stāžs ir vismaz divi gadi.

6. E - BE, C1E, D1E, CE vai DE transportlīdzekļu kategorija.

1. Lai persona iegūtu AM kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības, tā nokārto attiecīgu teorētisko eksāmenu.

2. Lai persona, kurai ir C1E kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības, iegūtu CE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības, tā pabeidz C kategorijas transportlīdzekļu vadītāja mācību kursus un nokārto C kategorijai atbilstošu teorētisko eksāmenu un CE kategorijai atbilstošu vadīšanas eksāmenu.

3. Lai persona, kurai ir D kategorijas transportlīdzekļa vadītāja tiesības, iegūtu CE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības, tā pabeidz CE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja mācību kursus un nokārto C kategorijai atbilstošu teorētisko eksāmenu un CE kategorijai atbilstošu vadīšanas eksāmenu.

4. Lai persona, kurai ir D1E kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības, iegūtu DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības, tā pabeidz D kategorijas transportlīdzekļu vadītāja mācību kursus un nokārto attiecīgu teorētisko eksāmenu, kā arī DE kategorijai atbilstošu vadīšanas eksāmenu.

5. Ja personai ir vai tā iegūst C1E, CE, D1E vai DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības, E kategorija attiecināma arī uz iegūtajām zemākajām kategorijām.

6. Ja personai ir CE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības, tad, iegūstot D kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības, tai vienlaikus piešķir DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības.

7. Ja personai ir C1E kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības, tad, iegūstot D1 kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības, tai vienlaikus piešķir D1E kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības.

8. Izņēmuma kārtā atbilstoši Ceļu satiksmes likuma 24.pantam personas, kuras sasniegušas 19 gadu vecumu un atrodas militārajā dienestā, pēc attiecīgu Iekšlietu ministrijas vai Aizsardzības ministrijas institūciju iesnieguma Ceļu satiksmes drošības direkcijā var iegūt transportlīdzekļa vadītāja tiesības:

8.1. D1 un C kategorijas transportlīdzekļiem, ja personai ir B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības;

8.2. D un CE kategorijas transportlīdzekļiem, ja personai ir C1 kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības.

9. Lai iegūtu TRAM vai TROL kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības, persona Ceļu satiksmes drošības direkcijā nokārto teorētisko eksāmenu, bet vadīšanas eksāmenu pieņem pašvaldības pilnvarotas apmācības iestādes komisija. Šajā gadījumā persona papildus Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumu Nr.103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība" (turpmāk - Ministru kabineta noteikumi) 19.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz pašvaldības pilnvarotas mācību iestādes komisijas izsniegtu dokumentu par nokārtoto vadīšanas eksāmenu.

10. Lai persona, kurai ir TRAM vai TROL kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības, iegūtu B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja tiesības, tā nokārto vadīšanas eksāmenu ar B kategorijas transportlīdzekli.

11. Lai iegūtu TROL kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības un tiesības apdzīvotās vietās vadīt D1 un D kategorijai atbilstošu pasažieru sabiedrisko transportlīdzekli, persona Ceļu satiksmes drošības direkcijā nokārto teorētisko eksāmenu un D kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas eksāmenu, bet TROL kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas eksāmenu pieņem apmācības iestādes komisija. Šādā gadījumā D kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas eksāmenu atļauts kārtot ar transportlīdzekli ar automātisko pārnesumkārbu un persona papildus Ministru kabineta noteikumu 19.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz Ceļu satiksmes drošības direkcijā apmācības iestādes komisijas izsniegtu dokumentu par to, ka persona ir apguvusi D kategorijas transportlīdzekļu vadīšanai nepieciešamās zināšanas, iemaņas un prasmes un ir nokārtojusi TROL kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas eksāmenu.

12. Lai persona, kurai ir TROL kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības, iegūtu tiesības apdzīvotās vietās vadīt D1 un D kategorijai atbilstošu pasažieru sabiedrisko transportlīdzekli, tā Ceļu satiksmes drošības direkcijā nokārto D kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas eksāmenu. Šādā gadījumā D kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas eksāmenu atļauts kārtot ar transportlīdzekli ar automātisko pārnesumkārbu un persona papildus Ministru kabineta noteikumu 19.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz Ceļu satiksmes drošības direkcijā apmācības iestādes komisijas izsniegtu dokumentu par to, ka persona ir apguvusi D kategorijas transportlīdzekļu vadīšanai nepieciešamās zināšanas, iemaņas un prasmes.

4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.februāra noteikumiem Nr.103
Velosipēda vadītāja apliecības paraugs

Satiksmes ministrs K.Gerhards
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 103Pieņemts: 02.02.2010.Stājas spēkā: 13.02.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 25, 12.02.2010.
Dokumenta valoda:
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Skaidrojumi
205042
{"selected":{"value":"01.01.2013","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-01.01.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"23.03.2019","iso_value":"2019\/03\/23","content":"<font class='s-1'>23.03.2019.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.07.2018","iso_value":"2018\/07\/13","content":"<font class='s-1'>13.07.2018.-22.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-12.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.01.2016","iso_value":"2016\/01\/15","content":"<font class='s-1'>15.01.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.10.2014","iso_value":"2014\/10\/16","content":"<font class='s-1'>16.10.2014.-14.01.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-15.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.01.2013","iso_value":"2013\/01\/02","content":"<font class='s-1'>02.01.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-01.01.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.05.2011","iso_value":"2011\/05\/25","content":"<font class='s-1'>25.05.2011.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.02.2010","iso_value":"2010\/02\/13","content":"<font class='s-1'>13.02.2010.-24.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2013
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva