Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.120

Rīgā 2007.gada 13.februārī (prot. Nr.12 35.§)
Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi
Izdoti saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 2.panta
1.punkta "a" apakšpunktu un 17.panta piekto daļu
(MK 13.07.2010. noteikumu Nr. 632 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr. 544)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības kārtību, kā arī institūciju, kas kontrolē labības sēklu ievešanu no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.632 redakcijā)

2. Noteikumi attiecas uz šādu labības sugu sēklām, kuru audzēšana paredzēta lauksaimnieciskajai ražošanai:

2.1. rudziem (Secale cereale L.);

2.2. mīkstajiem kviešiem (Triticum aestivum L. subsp. aestivum), cietajiem kviešiem (Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren) un spelta kviešiem (Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell.) (turpmāk visi kopā – kvieši);

2.3. miežiem (Hordeum vulgare L.);

2.4. auzām (Avena sativa L.), Bizantijas auzām (Avena byzantina K.Koch), velna auzām (Avena strigosa Schreb.) un kailgraudu auzām (Avena nuda L.) (turpmāk visas kopā – auzas);

2.5. hibrīdiem, kas radušies, krustojot Triticum ģints sugu ar Secale ģints sugu (xTriticosecale Wittm. ex A. Camus) (turpmāk – tritikāle);

2.6. griķiem (Fagopyrum esculentum Moench);

2.7. kukurūzu (Zea mays L. (partim)), izņemot uzplīstošo kukurūzu un cukurkukurūzu.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr. 632 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 751; MK 01.02.2022. noteikumiem Nr. 86; MK 09.08.2022. noteikumiem Nr. 498)

II. Sēklu kategorijas

3. Sēklas iedala šādās kategorijās:

3.1. izlases sēklas (IS);

3.2. pirmsbāzes sēklas (PB);

3.3. bāzes sēklas (B);

3.4. sertificētas sēklas (C).

4. Izlases sēklas (IS) ir sēklu daudzums, kas iegūts, pabeidzot šķirnes uzturēšanas shēmā norādīto vienu ciklu, un kas nodrošina šķirnes īpašību saglabāšanu vairākās paaudzēs. Selekcionārs vai šķirnes uzturētājs iegūst šīs sēklas, ievērojot šķirnes uzturēšanas shēmu. Pēc selekcionāra vai šķirnes uzturētāja rakstiska pieprasījuma Valsts augu aizsardzības dienests veic izlases sēklu (IS) lauku apskati vai sēklu kvalitātes novērtēšanu, lai noteiktu to faktisko kvalitāti atbilstoši šajos noteikumos bāzes sēklām minētajiem rādītājiem lauku apskatei un bāzes sēklu kvalitātes noteikšanai minētajiem sēklu kvalitātes rādītājiem.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.632 redakcijā)

5. Pirmsbāzes sēklas (PB) ir sēklas, kas:

5.1. izaudzētas no izlases sēklām selekcionāra vai šķirnes uzturētāja uzraudzībā, ievērojot vispārpieņemto praksi šķirnes uzturēšanai;

5.2. paredzētas bāzes sēklu (B) un sertificētu sēklu (C) kategorijas sēklu ražošanai;

5.3. saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likumu un šiem noteikumiem ir atzītas par atbilstošām pirmsbāzes sēklām noteiktajām prasībām lauku apskatē un vidējā sēklu parauga kvalitāte atbilst bāzes sēklām noteiktajām prasībām;

5.4. visā sēklu audzēšanas un sagatavošanas periodā ir Valsts augu aizsardzības dienesta kontrolē.

(Grozīts ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr. 632; MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 318)

6. Pirmsbāzes sēklas iedala divās paaudzēs:

6.1. pirmās paaudzes pirmsbāzes sēklas (PB1), ko iegūst no izlases sēklām;

6.2. otrās paaudzes pirmsbāzes sēklas (PB2), ko iegūst no pirmās paaudzes pirms­bāzes sēklām vai no izlases sēklām.

7. Bāzes sēklas (B) (izņemot labības sugu hibrīdu sēklas) ir sēklas, kas:

7.1. iegūtas no pirmsbāzes sēklām vai tieši no izlases sēklām;

7.2. audzētas selekcionāra vai šķirnes uzturētāja uzraudzībā, ievērojot vispārpieņemtu praksi šķirnes uzturēšanai;

7.3. paredzētas sertificētu sēklu (C) kategorijas sēklu ražošanai;

7.4. saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likumu un šiem noteikumiem ir atzītas par atbilstošām bāzes sēklām noteiktajām prasībām;

7.5. visā sēklu audzēšanas un sagatavošanas periodā ir Valsts augu aizsardzības dienesta kontrolē.

(Grozīts ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr. 632; MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 318)

8. Hibrīdo šķirņu bāzes sēklas (B) (rudziem, kviešiem, auzām, miežiem un pašapputes tritikālei) ir sēklas, kas:

8.1. paredzētas hibrīdu sēklu iegūšanai;

8.2. saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likumu un šiem noteikumiem ir atzītas par atbilstošām bāzes sēklām noteiktajām prasībām;

8.3. visā sēklu audzēšanas un sagatavošanas periodā ir Valsts augu aizsardzības dienesta kontrolē.

(Grozīts ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr. 632; MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 318)

9. Sertificētas sēklas (C) (rudziem, kā arī kviešiem, miežiem, auzām, kukurūzai, griķiem un pašapputes tritikāles hibrīdiem) ir sēklas, kas:

9.1. iegūtas tieši no bāzes sēklām (pēc selekcionāra vai šķirnes pārstāvja vēlmes, ja nav selekcionāra - pēc šķirnes uzturētāja vēlmes, - arī no augstākas kategorijas sēklām);

9.2. saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likumu un šiem noteikumiem ir atzītas par atbilstošām sertificētām sēklām noteiktajām prasībām;

9.3. nav paredzētas sēklu ražošanai;

9.4. visā sēklu audzēšanas un sagatavošanas periodā ir Valsts augu aizsardzības dienesta kontrolē.

(Grozīts ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr. 632; MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 318)

10. Sertificētām kviešu, miežu, auzu un tritikāles sēklām, kas nav hibrīdi, ir divas paaudzes:

10.1. pirmās paaudzes sertificētas sēklas (C1);

10.2. otrās paaudzes sertificētas sēklas (C2).

11. Pirmās paaudzes sertificētas sēklas (C1) (kviešiem, miežiem, auzām un tritikālei, kas nav hibrīdi) ir sēklas, kas:

11.1. izaudzētas no bāzes sēklām (pēc selekcionāra vai šķirnes pārstāvja vēlmes, ja nav selekcionāra - pēc šķirnes uzturētāja vēlmes, - arī no augstākas kategorijas sēklām);

11.2. saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likumu un šiem noteikumiem ir atzītas par atbilstošām pirmās paaudzes sertificētām sēklām noteiktajām prasībām;

11.3. paredzētas otrās paaudzes sertificētu sēklu ražošanai vai citiem nolūkiem;

11.4. visā sēklu audzēšanas un sagatavošanas periodā ir Valsts augu aizsardzības dienesta kontrolē.

(Grozīts ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr. 632; MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 318)

12. Otrās paaudzes sertificētas sēklas (C2) (kviešiem, miežiem, auzām un tritikālei, kas nav hibrīdi) ir sēklas, kas:

12.1. izaudzētas no pirmās paaudzes sertificētām sēklām (pēc selekcionāra vai šķirnes pārstāvja vēlmes, ja nav selekcionāra - pēc šķirnes uzturētāja vēlmes, - arī no augstākas kategorijas sēklām);

12.2. saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likumu un šiem noteikumiem ir atzītas par atbilstošām otrās paaudzes sertificētām sēklām noteiktajām prasībām;

12.3. nav paredzētas turpmākai sēklaudzēšanai;

12.4. visā sēklaudzēšanas un sagatavošanas periodā ir Valsts augu aizsardzības dienesta kontrolē.

(Grozīts ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr. 632; MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 318)

III. Sēklaudzēšanai noteiktās prasības

13. Ja sēklaudzētājs audzē vienas vai vairāku sugu vai šķirņu, vai kategoriju labības sēklas, tas nodrošina, ka dažādu sugu vai šķirņu, vai kategoriju sēklas nesajaucas.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.632 redakcijā)

14. Sēklaudzēšanas sējumu izvietošanā ievēro šādus nosacījumus:

14.1. sēklaudzēšanas laukos divus gadus pirms sējas neaudzē to pašu sugu, izņemot tās pašas attiecīgās sugas šķirnes tādas pašas vai augstākas kategorijas sēklas;

14.2. ja iepriekšējā gadā laukā izsētas kādas šķirnes zemākas kategorijas sēklas, bet lauku apskatei pieteikts sējums šīs šķirnes augstākas kategorijas sēklu ieguvei, tad no lauka iegūst tās pašas kategorijas sēklas, kuras ieguva iepriekšējā gadā.

(MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

15. (Svītrots ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 379)

16. Minimālie attālumi starp atsevišķu šķirņu sējumiem ir noteikti šo noteikumu 1.pielikumā.

17. Sēklaudzēšanas laukos pieļaujamais inficēto augu skaits ir noteikts šo noteikumu 2.pielikumā.

18. Sēklaudzētājs kārto lauku vēsturi, norādot lauku izvietojuma shēmu un informāciju par konkrētajā laukā lietoto sēklu, mēslojumu un augu aizsardzības līdzekļiem.

19. Valsts augu aizsardzības dienests saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) labības shēmu prasībām:

19.1. iesniedz iekļaušanai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) šķirņu sarakstā tikai tās šķirnes, kas ir iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā un atbilst minētās organizācijas labības shēmu prasībām;

19.2. sniedz Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) labības shēmās noteiktajām institūcijām informāciju par šķirņu uzturētājiem;

19.3. sadarbojas ar šķirņu uzturētājiem;

19.4. slēdz rakstisku vienošanos ar citu valstu pilnvarotajām institūcijām par sēklu pavairošanu saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) labības shēmām attiecībā uz šķirņu sertifikāciju sēklu apritei starptautiskajā tirgū;

19.5. piegādā citu valstu pilnvarotajām institūcijām oriģinālos Latvijas šķirņu sēklu paraugus pēcpārbaudes veikšanai;

19.6. piegādā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) labības shēmās noteiktajām institūcijām oficiālus pavairojamo šķirņu aprakstus, hibrīdām šķirnēm – arī vecākaugu komponentu aprakstus;

19.7. pēc sēklaudzētāja rakstiska pieprasījuma veic sēklas sertifikāciju atbilstoši Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) labības sēklu shēmu prasībām;

19.8. pēc sēklaudzētāja rakstiska pieprasījuma izsniedz Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sertifikātu un etiķetes, ja labības sēklas atbilst minētās organizācijas labības shēmu prasībām;

19.9. atzīst pavairotās sēklas identitāti.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.632 redakcijā)

IV. Lauku apskate

(Nodaļas nosaukums MK 13.07.2010. noteikumu Nr. 632 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 379)

20. Lai novērtētu sēklaudzēšanas lauku vispārējo stāvokli, to atbilstību šo noteikumu III nodaļā noteiktajām prasībām un noteiktu šķirnes tīrību saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumā noteiktajām prasībām, veic lauku apskati.

20.1 Sēklaudzēšanas lauki Komisijas 2019. gada 28. novembra Īstenošanas Regulas (ES) 2019/2072, ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019, 2. panta 2. punkta "a" apakšpunkta izpratnē ir praktiski brīvi no tādiem kaitīgajiem organismiem, kuri samazina sēklu lietderību un kvalitāti (turpmāk – praktiski brīvi no kaitīgajiem organismiem).

(MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

21. Lauku apskati veic Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori (turpmāk - dienesta inspektori).

22. Sēklaudzētājs sēklu ieguves gadā līdz 25. maijam iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā sēklaudzēšanas lauku apskates iesniegumu (turpmāk – lauku apskates iesniegums) saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumu. Ja attiecīgais sēklaudzēšanas lauks ir pieteikts valsts vai Eiropas Savienības tiešajam atbalstam, sēklaudzētājs:

22.1. lauku apskates iesniegumu iesniedz pēc tam, kad iesniegts iesniegums atbalsta saņemšanai;

22.2. abos iesniegumos par attiecīgo sēklaudzēšanas lauku norāda identisku informāciju.

(MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

23. Dienesta inspektors, pieņemot lauku apskates iesniegumu, pārbauda, vai:

23.1. lauku apskates iesniegumā ir norādīta visa šo noteikumu 4.pielikumā minētā informācija;

23.2. šķirne atbilst Sēklu un šķirņu aprites likumā minētajām prasībām par sēklu sertifikāciju;

23.3. sēklaudzētājam saskaņā ar Augu šķirņu aizsardzības likumu ir reģistrēta licence par attiecīgās aizsargātās šķirnes izmantošanas tiesībām;

23.4. (svītrots ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 379).

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr. 632 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 318)

24. Pirms lauka apskates dienesta inspektors iepazīstas ar sēklu kvalitāti apliecinošiem dokumentiem, ierakstiem lauku vēsturē, attiecīgās šķirnes morfoloģisko aprakstu un citu attiecīgo sugas šķirņu klāstu saimniecībā.

(MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

25. Ja nav ievērotas šo noteikumu 23.punktā minētās prasības, dienesta inspektors triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 23.punktā minēto prasību pārbaudes par to rakstiski informē sēklaudzētāju, norādot trūkumus, un pieprasa tos novērst septiņu darbdienu laikā.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.632 redakcijā)

26. Izsēto sēklu kvalitāti apliecina:

26.1. Latvijā sertificētai sēklai:

26.1.1. sēklu testēšanas pārskats ar norādi, ka sēklu partija atbilst šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, – ja sēkla iegūta un paredzēta sējai tajā pašā sēklaudzēšanas saimniecībā;

26.1.2. Valsts augu aizsardzības dienesta izsniegta sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete ar norādi "Eiropas Savienības tiesību akti" vai "ES tiesību akti", kā arī dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, – ja sēkla iegādāta no cita sēklaudzētāja;

26.2. izsētajai izlases sēklai, ko šķirnes uzturētājs izsējis tālākai pavairošanai, – selekcionāra pilnvarojums un šķirnes uzturēšanas shēmas;

26.3. citā Eiropas Savienības dalībvalstī, kā arī Īslandē un Norvēģijā sertificētajām sēklām – sēklas materiāla iesaiņojuma etiķete ar norādi "Eiropas Savienības tiesību akti" un dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, kā arī oficiāls apstiprinājums (sertifikāts) par to, ka vējauzas (Avena fatua) piemaisījumi nav konstatēti vienā no šādiem gadījumiem:

26.3.1. lauku apskatē un viena kilograma oficiālajā sēklu paraugā;

26.3.2. trīs kilogramu oficiālajā sēklu paraugā;

26.4. normatīvajos aktos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm minētā valstī sertificētajām sēklām – sēklu kvalitāti apliecinoši dokumenti un sēklu iesaiņojuma etiķete, kas atbilst normatīvajos aktos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm minētajām prasībām, kā arī oficiāls apstiprinājums (sertifikāts) par to, ka vējauzas (Avena fatua) piemaisījumi nav konstatēti vienā no šādiem gadījumiem:

26.4.1. lauku apskatē un viena kilograma oficiālajā sēklu paraugā;

26.4.2. trīs kilogramu oficiālajā sēklu paraugā;

26.5. Šveicē un Lihtenšteinā sertificētajām sēklām – sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete un dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, kā arī oficiāls apstiprinājums (sertifikāts) par to, ka vējauzas (Avena fatua) piemaisījumi nav konstatēti vienā no šādiem gadījumiem:

26.5.1. lauku apskatē un viena kilograma oficiālajā sēklu paraugā;

26.5.2. trīs kilogramu oficiālajā sēklu paraugā.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr. 632 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 318)

27. Dienesta inspektors pieņem lēmumu atteikt lauku apskati un sējumu atzīst par sēklaudzēšanai neizmantojamu jau pirms lauku apskates, par to triju darbdienu laikā rakstiski informējot sēklaudzētāju, ja:

27.1. šo noteikumu 25.punktā minētie trūkumi netiek novērsti norādītajā termiņā;

27.2. nav izsētās sēklas kvalitāti apliecinošo dokumentu vai tie neatbilst šo noteikumu 26.punkta nosacījumiem;

27.3. pārbaudot ierakstus lauku vēsturē, ir konstatēti šo noteikumu 14.punkta pārkāpumi vai neatbilstība lauku apskates iesniegumā norādītajai informācijai;

27.4. nav lauku vēstures;

27.5. lauku apskates iesniegums iesniegts pēc šo noteikumu 22.punktā norādītā termiņa un augi sasnieguši tādas fenoloģiskās attīstības fāzes, kad vairs nav iespējams konstatēt šķirņu atšķirīgās morfoloģiskās pazīmes.

28. Lauku apskati veic vismaz reizi veģetācijas periodā tādā kultūraugu attīstības fāzē, kad vizuāli vislabāk saskatāmas šķirnes morfoloģiskās īpatnības, visprecīzāk iespējams noteikt šķirnes tīrību un konstatēt ar slimībām inficētos augus. Lauku apskates laiku un skaitu katrā konkrētā gadījumā nosaka dienesta inspektors pirms tam vienojoties ar sēklaudzētāju par piemērotāko laiku lauku apskatei un ņemot vērā šo noteikumu 28.1 2. apakšpunktu. Inficēto augu daudzumu var vērtēt atsevišķā lauku apskates reizē.

(Grozīts ar MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 318)

28.1 Sēklaudzētājs:

28.1 1. sniedz dienesta inspektoram informāciju par sēklaudzēšanas sējumos lietotajiem augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļiem un to lietošanas laiku;

28.1 2. vienojas ar dienesta inspektoru par lauku apskates laiku, ņemot vērā veikto un plānoto sēklaudzēšanas sējumu apstrādi ar augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļiem;

28.1 3. nodrošina dienesta inspektoram piekļuvi sēklaudzēšanas laukam un uzrāda sēklaudzēšanas lauka atrašanās vietu dabā.

(MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

28.2 Dienesta inspektors var atteikties no lauka apskates, ja sēklaudzētājs nepilda šo noteikumu 28.1 punktā minētās prasības.

(MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

29. Sākot lauku apskati, dienesta inspektors pārbauda minimālos attālumus starp atsevišķu šķirņu sējumiem un:

29.1. ja nav ievēroti šo noteikumu 1.pielikumā noteiktie minimālie attālumi, dienesta inspektors brīdina par to nepieciešamību un var ieteikt sēklaudzētājam veikt šīs platības izpļaušanu. Sēklaudzētājs atkārtoti var pieteikt lauku apskati pēc minimālo attālumu joslas izveidošanas;

29.2. ja minimālā attāluma joslu nevar izveidot, platības, kas atrodas šajā joslā, atzīst par sēklaudzēšanai neizmantojamām;

29.3. labības sēklaudzēšanas lauku apskates protokolu (turpmāk - lauku apskates protokols) saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu izsniedz tikai pēc tam, kad ir pārliecinājies, ka platības, kas atrodas minimālo attālumu joslā, ir novāktas atsevišķi. Par to izdara ierakstu lauku apskates protokolā.

(Grozīts ar MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 318)

30. Lauku apskates laikā dienesta inspektors pārliecinās par sējumā esošas šķirnes identitāti (atbilstību oficiālajam šķirnes aprakstam). Ja šķirnes identitāte neatbilst pieteiktajam šķirnes nosaukumam, dienesta inspektors sējumu atzīst par sēklaudzēšanai neizmantojamu. Iegūto ražu neiekļauj turpmākajā sēklu novērtēšanā.

31. Lauku apskates laikā dienesta inspektors sējumā nosaka:

31.1. auzu, miežu, kviešu un pašapputes tritikāles (izņemot hibrīdus) sējumos:

31.1.1. sējuma biezību (augu vārpu skaitu uz vienu hektāru);

31.1.2. šķirnei neatbilstošo augu vārpu skaitu uz 200 m2, raksturojot to pazīmes pēc oficiālā šķirnes apraksta;

31.1.3. ar putošo melnplauku (Ustilago avenae, Ustilago nuda, Ustilago tritici) inficēto augu skaitu uz 200 m2;

31.1.4. citu labības sugu augu skaitu uz 200 m2;

31.1.5. ar cieto melnplauku (Ustilago kolleri, Ustilago hordei, Tilletia caries) inficēto augu skaitu uz 200 m2;

31.1.6. (svītrots ar MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 318);

31.1.7. ar stiebru melnplauku (Urocystis occulta) inficēto augu skaitu uz 200 m2 – tikai tritikālei;

31.2. rudzu, griķu un svešapputes tritikāles (izņemot hibrīdus) sējumos:

31.2.1. šķirnei neatbilstošo augu skaitu uz 200 m2, raksturojot to pazīmes pēc oficiālā šķirnes apraksta;

31.2.2. citu labības sugu augu skaitu uz 200 m2;

31.2.3. ar stiebru melnplauku (Urocystis occulta) inficēto augu skaitu (izņemot griķus) uz 200 m2;

31.2.4. (svītrots ar MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 318);

31.2.5. ar putošo melnplauku (Ustilago tritici) inficēto augu skaitu uz 200 m2 – tikai tritikālei;

31.2.6. ar cieto melnplauku (Tilletia caries) inficēto augu skaitu uz 200 m2 – tikai tritikālei.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr. 632 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 379; MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 751)

32. Laukam, kura lielums nepārsniedz 10 ha, apskati veic vismaz 10 vietās, apskatot 1 x 20 m lielus taisnstūrus (20 m2) sējumam raksturīgās vietās perpendikulāri sējas virzienam. Uz katriem nākamajiem 5 ha izvērtējamo lauciņu skaitu par vienu palielina, bet ne vairāk kā 20.

33. Sējumi neatbilst šķirnes tīrības prasībām, ja:

33.1. auzu, miežu, kviešu un pašapputes tritikāles (izņemot hibrīdus) sējumos šķirnei neatbilstošo augu skaits uz 200 m2 atkarībā no augu skaita uz vienu hektāru pārsniedz šo noteikumu 6.pielikumā norādīto;

33.2. rudzu, svešapputes tritikāles un griķu sējumos šķirnei neatbilstošo augu skaits uz 200 m2 pārsniedz šo noteikumu 7.pielikumā norādīto.

(Grozīts ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.632)

34. Labības sēklaudzēšanas laukos nav pieļaujama vējauzu (Avena fatua, Avena sterilis) klātbūtne.

(Grozīts ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.632)

35. Ja sēklaudzēšanas laukā konstatē vējauzas (Avena fatua, Avena sterilis), dienesta inspektors tajā pašā dienā sagatavo rakstisku norādījumu sēklaudzētājam tās izravēt vai atsevišķu lauka daļu ar minēto augu kolonijām novākt citai izmantošanai, nevis sēklu ražošanai. Pēc norādījuma izpildes termiņa beigām, bet ne vēlāk kā piecas dienas pēc iepriekšējās apskates veic atkārtotu lauka apskati.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.632 redakcijā)

36. Ja, veicot lauku apskati vai izsēto sēklu dokumentu pārbaudi, konstatē šo noteikumu pārkāpumus vai sējuma neatbilstību vērtējamajai sēklu kategorijai, dienesta inspektors sēklu kategoriju samazina līdz atbilstošai kategorijai, ņemot vērā šajos noteikumos paredzēto sēklas kategoriju iegūšanas kārtību. Ja trūkumus iespējams novērst, pēc dienesta inspektora norādījumu izpildes lauku apskati veic atkārtoti, bet ne vēlāk kā piecas dienas pēc iepriekšējās lauku apskates.

37. Ja sējums neatbilst šo noteikumu III nodaļā un šķirnes tīrībai noteiktajām prasībām, dienesta inspektors sējumu atzīst par sēklaudzēšanai neizmantojamu. Iegūto ražu neiekļauj turpmākajā sēklu novērtēšanā.

38. Ja lauku apskatē konstatēts, ka sējums atbilst šo noteikumu prasībām, dienesta inspektors pieņem lēmumu par tā atbilstību attiecīgās kategorijas sēklu ieguvei.

38.1 Ja pēc šo noteikumu  13. un 14. punktā un šajā nodaļā noteikto lauku apskates prasību izpildes joprojām pastāv šaubas par sēklu šķirnes identitāti, Valsts augu aizsardzības dienests identitātes pārbaudei var izmantot starptautiski atzītu un reproducējamu bioķīmisku vai molekulāru paņēmienu saskaņā ar piemērojamajiem starptautiskajiem standartiem.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 498 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.09.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

39. Triju darbdienu laikā pēc pēdējās lauka apskates vai  38.1 punktā  minētās sēklu šķirnes identitātes pārbaudes rezultātu saņemšanas dienesta inspektors, pamatojoties uz lauka apskates vai laboratorijas analīžu rezultātiem, pieņem lēmumu par šķirnes sējumu atbilstību sēklu iegūšanai, kā arī sagatavo un sēklaudzētājam izsniedz labības sēklaudzēšanas lauku apskates protokolu.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 498 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.09.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

40. (Svītrots ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.632)

41. (Svītrots ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 379)

42. (Svītrots ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 379)

43. (Svītrots ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 379)

44. (Svītrots ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 379)

45. (Svītrots ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 379)

46. (Svītrots ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 379)

47. (Svītrots ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.632)

V. Sēklu kvalitātes novērtēšana

48. Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā (turpmāk – reģistrs) reģistrētā persona iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā vidējā sēklu parauga noņemšanas, analīžu veikšanas un oficiālo etiķešu izgatavošanas iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 10.pielikumu.

(Grozīts ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.632; MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.544)

49. Sēklu paraugus noņem dienesta inspektors, kurš ir ieguvis Valsts augu aizsardzības dienesta sēklu paraugu noņēmēja kvalifikāciju vai Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) sēklu paraugu noņēmēja kvalifikāciju.

49.1 Sēklaudzētāja pienākums ir šo noteikumu 50. punktā minētā sēklu parauga ņemšanai dienesta inspektoram nodrošināt piemērotus apstākļus, tostarp gaišu telpu un tīru darba virsmu, lai sēklu parauga sagatavošanas laikā netiktu ietekmēta sēklu parauga atbilstība sēklu partijai.

(MK 04.12.2018. noteikumu Nr. 751 redakcijā)

50. Lai novērtētu sēklu kvalitāti, dienesta inspektors ņem paraugu no katras sagatavotās viendabīgās sēklu partijas.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.632 redakcijā)

50.1 Par sēklu partijas neviendabīgumu liecina:

50.1 1. atšķirīgs sēklu partijas iesaiņojuma materiāls vai veids;

50.1 2. dažāds iesaiņojumu lielums sēklu partijā;

50.1 3. atšķirīgs marķējums un etiķetes vai atšķirīga informācija etiķetēs;

50.1 4. dažādu veidu zīmogojumi;

50.1 5. dažādu veidu sēklu apstrāde iesaiņojumos;

50.1 6. sēklu vizuālās atšķirības dažādos iesaiņojumos;

50.1 7. atšķirīgi piemaisījumi dažādos iesaiņojumos.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.632 redakcijā)

50.2 Ja konstatēta kāda no šo noteikumu 50.1 1., 50.1 2., 50.1 3., 50.1 4. vai 50.1 5.apakšpunktā minētajām pazīmēm, dienesta inspektors paraugu ņem pēc tam, kad reģistrētā persona nodala atšķirīgos iesaiņojumus atsevišķā partijā.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.632 redakcijā)

50.3 Ja konstatēta šo noteikumu 50.1 6. vai 50.1 7.apakšpunktā minētā pazīme, reģistrā reģistrētajai personai ir tiesības veikt vienu no šādām darbībām:

50.3 1. sēklu partiju sadalīt vairākās atsevišķās partijās pēc kādas atšķirīgas sēklu pazīmes (ja tas ir iespējams);

50.32. iesniegt Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu par nepieciešamību veikt sēklu partijas neviendabīguma analīzi attiecībā uz tīrību, dīgtspēju un citu augu sēklu saturu atbilstoši Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) noteikumiem (metodes un procedūras pieejamas Valsts augu aizsardzības dienesta tīmekļvietnē);

50.3 3. atsaukt iesniegumu par vidējā sēklu parauga ņemšanu, analīžu veikšanu un etiķešu izgatavošanu, lai īstenotu pasākumus (piemēram, sēklu partijas samaisīšanu) pārbaudāmās sēklu partijas neviendabīguma novēršanai.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr. 632 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.02.2022. noteikumiem Nr. 86)

50.4 Ja, veicot šo noteikumu 50.3 2.apakšpunktā minēto analīzi, konstatē, ka sēklu partija nav pietiekami viendabīga un neatbilst Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) noteikumiem, dienesta inspektors neveic sēklu partijas novērtēšanu.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.632 redakcijā)

50.5 Ja, sagatavojot sēklas, paraugu noņem, izmantojot paraugu ņemšanas iekārtas, kas noteiktos laika intervālos automātiski noņem paraugus no sēklu plūsmas (automātiskais paraugu noņēmējs), paraugu noņemšana notiek saskaņā ar Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) noteikumos paredzēto kārtību.

(MK 13.08.2013. noteikumu Nr.544 redakcijā)

51. Sēklu partijas masa, no kuras tiek ņemts vidējais paraugs, nav lielāka par:

51.1. 30000 kg - rudziem, kviešiem, miežiem, auzām un tritikālei;

51.2. 10000 kg - griķiem;

51.3. 40000 kg - kukurūzai.

52. Noteikto maksimālo sēklu partijas masu nedrīkst pārsniegt vairāk par pieciem procentiem. Ja sēklu partijas masa pārsniedz šo noteikumu 51. punktā norādīto maksimālo partijas masu, to sadala vairākās sēklu partijās.

(MK 01.02.2022. noteikumu Nr. 86 redakcijā)

53. No sēklu partijas šo noteikumu 2.punktā minētajām sugām, izņemot griķus, ņem vidējo paraugu, kura masa nav mazāka par 2300 g, un to izmanto šādi:

53.1. sēklu kvalitatīvo īpašību noteikšanai - 1000 g;

53.2. sēklu pēcpārbaudei - 1000 g;

53.3. sēklu mitruma satura un kaitēkļu invāzijas noteikšanai – 300 g, ievietojot hermētiski noslēgtā iesaiņojumā, – tikai tad, ja sēklas nav apstrādātas ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem vai citām ķīmiskām vielām.

(Grozīts ar MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 318; MK 09.08.2022. noteikumiem Nr. 498)

54. Vidējā parauga masa griķiem nav mazāka par 1500 gramiem, un to izmanto šādi:

54.1. sēklu kvalitatīvo īpašību noteikšanai - 600 g;

54.2. sēklu pēcpārbaudei - 600 g;

54.3. sēklu mitruma satura un kaitēkļu invāzijas noteikšanai – 300 g, ievietojot hermētiski noslēgtā iesaiņojumā, – tikai tad, ja sēklas nav apstrādātas ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem vai citām ķīmiskām vielām.

(Grozīts ar MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 318; MK 09.08.2022. noteikumiem Nr. 498)

55. Sēklu paraugus pēc kvalitātes rādītāju noteikšanas Valsts augu aizsardzības dienests uzglabā vismaz gadu. Sēklu pēcpārbaudes parauga atlikušo daļu uzglabā, līdz pabeigta parauga novērtēšana.

56. Sēklu kvalitatīvie rādītāji, kas ietver sēklu dīgtspēju, tīrību un citu augu sugu sēklu piejaukuma saturu, ir norādīti šo noteikumu 11.pielikumā. Sklerociju (Claviceps purpurea) un cieto melnplauku (Tilletia caries) piejaukuma daudzums noteikts šo noteikumu 12.pielikumā.

(Grozīts ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.632)

57. Ja sēklas nav apstrādātas ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem vai citām ķīmiskām vielām, sēklu paraugā papildus šo noteikumu 56. punktā minētajiem rādītājiem nosaka:

57.1. mitruma saturu sēklās;

57.2. dzīvu graudu ērču vai tādu citu dzīvu sēklu kaitēkļu klātbūtni, kuri bojā sēklas to uzglabāšanas laikā, – tikai tad, ja reģistrā reģistrētā persona šo noteikumu 48. punktā  minētajā iesniegumā ir norādījusi, ka vēlas, lai tiktu noteikts šis rādītājs.

(MK 04.12.2018. noteikumu Nr. 751 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 318; MK 01.02.2022. noteikumiem Nr. 86)

58. Ja pirmsbāzes (PB) kategorijas vai bāzes (B) kategorijas, vai – griķiem – pirmsbāzes (PB), bāzes (B) vai sertificētas (C) kategorijas sēklu partijas sēklu kvalitātes novērtēšanā noteiktā dīgtspēja neatbilst šo noteikumu 11. pielikumā minētajai minimālajai sēklu dīgtspējai, reģistrētā persona atbilstoši šo noteikumu 13. pielikumam var iesniegt Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu par tādu sēklu sertificēšanu un tirdzniecību, kurām ir pazemināta dīgtspēja.

(MK 04.12.2018. noteikumu Nr. 751 redakcijā)

58.1 (Svītrots ar MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 751)

58.2 Ja pirmsbāzes (PB) kategorijas vai bāzes (B) kategorijas, vai – griķiem – pirmsbāzes (PB), bāzes (B) vai sertificētas (C) kategorijas sēklu partijas sēklām dīgtspēja ir līdz 10 procentiem zemāka par šo noteikumu 11. pielikumā konkrētajai sugai noteikto minimālo sēklu dīgtspēju, Valsts augu aizsardzības dienests 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izsniedz reģistrētajai personai sēklu testēšanas pārskatu saskaņā ar šo noteikumu 92. punktu. Sēklu testēšanas pārskatā ietver papildu norādi par sēklu pazemināto dīgtspēju.

(MK 04.12.2018. noteikumu Nr. 751 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 318)

58.3 Ja pirmsbāzes (PB) kategorijas vai bāzes (B) kategorijas sēklu, vai – griķiem – pirmsbāzes (PB), bāzes (B) vai sertificētas (C) kategorijas sēklu partijas sēklām dīgtspēja ir vairāk nekā par 10 procentiem zemāka par šo noteikumu 11. pielikumā noteikto minimālo sēklu dīgtspēju, Valsts augu aizsardzības dienests lēmumu, ar kuru atļauj sertificēt sēklas ar pazeminātu dīgtspēju, pieņem šo noteikumu 61. punktā minētajā kārtībā.

(MK 04.12.2018. noteikumu Nr. 751 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 318)

59. Valsts augu aizsardzības dienests katru gadu līdz 20. aprīlim par vasarāju formām un līdz 1. septembrim par ziemāju formām apkopo šo noteikumu 58. punktā minētos iesniegumus un informē Nacionālo augu šķirņu padomi, norādot kopējo iesniegumu skaitu pa sugām un šķirnēm, partiju skaitu, kopējo sēklu apjomu un konstatēto dīgtspēju.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 498 redakcijā)

60. Nacionālā augu šķirņu padome piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 59. punktā minētās informācijas saņemšanas izvērtē attiecīgās šķirnes sēklas nodrošinājumu Latvijas tirgū un sniedz Valsts augu aizsardzības dienestam priekšlikumus par zemāko iespējamo dīgtspēju, kad var atļaut sertificēt un tirgot sēklas.

(MK 04.12.2018. noteikumu Nr. 751 redakcijā)

61. Valsts augu aizsardzības dienests piecu darbdienu laikā pēc Nacionālās augu šķirņu padomes priekšlikumu saņemšanas pieņem lēmumu, ar kuru atļauj sertificēt un tirgot sēklas ar pazeminātu dīgtspēju, un par to triju darbdienu laikā paziņo šo noteikumu 58. punktā minētajai reģistrētajai personai.

(MK 04.12.2018. noteikumu Nr. 751 redakcijā)

62. (Svītrots ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.632)

63. Ja Valsts augu aizsardzības dienests ir pieņēmis lēmumu, ar kuru atļauj sertificēt sēklas ar pazeminātu dīgtspēju:

63.1. reģistrētajai personai izsniedz sēklu testēšanas pārskatu saskaņā ar šo noteikumu 92. punktu. Sēklu testēšanas pārskatā ietver papildu norādi par sēklu pazemināto dīgtspēju;

63.2. tas attiecīgās sēklu kategorijas iesaiņojuma oficiālajā etiķetē papildus norāda faktisko sēklu dīgtspēju, kā arī tirgotāja vārdu, uzvārdu (juridiskai personai – nosaukumu) un adresi;

63.3. reģistrētā persona tirgo sēklas ar pazeminātu dīgtspēju, ievērojot šo noteikumu prasības.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr. 632 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 751; MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 318)

VI. Sēklu iesaiņošana

(Nodaļa MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

64. Sēklu saiņotājs sēklu iesaiņojumu noslēdz vai tās pārsaiņo Valsts augu aizsardzības dienesta inspektora uzraudzībā.

(MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

65. Sēklu saiņotājs iesaiņojuma materiālu izvēlas tā, lai:

65.1. nodrošinātu sēklu kvalitātes un masas saglabāšanos un sēklu nesajaukšanos;

65.2. iesaiņojumu nevarētu atvērt bez redzamām oficiālās etiķetes vai iesaiņojuma bojājuma pazīmēm.

(MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

66. Sēklaudzētājs, sēklu sagatavotājs, saiņotājs vai tirgotājs sēklu partiju parauga noņemšanai novieto tā, lai jebkurai iesaiņojuma vienībai var brīvi un droši piekļūt, neapdraudot dzīvību un veselību, un noņemt paraugu.

(MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

66.1 Šo noteikumu 49. punktā minētais dienesta inspektors var atteikt parauga noņemšanu, ja netiek nodrošinātas šo noteikumu 66. punktā minētās prasības.

(MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

66.2 Rudzu, kviešu, miežu, auzu, tritikāles un griķu sertificētas (C) sēklas var saiņot nelielos iesaiņojumos, kuros sēklu masa nepārsniedz 1000 gramu.

(MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

VII. Sēklu iesaiņojuma etiķetēšana ar oficiālām etiķetēm

67. Sēklu iesaiņojuma oficiālās etiķetes ir stingrā Valsts augu aizsardzības dienesta uzskaitē. Etiķetes minimālais izmērs ir 110 x 67 milimetri. Tās krāsa noteikta šo noteikumu 14.pielikumā. Etiķetes var būt ar auklas caurumu, uzlīmējamas vai piešujamas.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.544)

68. Noslēdzot sēklu iesaiņojumu, tam ārpusē piestiprina oficiālo etiķeti, kurā norādītā informācija atbilst šo noteikumu 15.pielikumā noteiktajam saturam. Ja netiek lietotas uzlīmējamas vai nenoplēšamas etiķetes vai zīmogojums, iesaiņojumā ievieto dokumentu (15.pielikums) etiķetes krāsā. Dokumenta tipogrāfiskais noformējums atšķiras no etiķetes, lai tos nevarētu sajaukt.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.544)

69. Ja lieto etiķeti ar auklas caurumu, etiķetes piestiprinājumu aizzīmogo.

70. Sēklu iesaiņojumam oficiālo etiķeti piestiprina (pirmoreiz vai atkārtoti) tikai Valsts augu aizsardzības dienesta uzraudzībā.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.544)

71. Ja labības šķirne ir ģenētiski modificēta, to norāda etiķetē, kā arī jebkurā citā sēklu kvalitāti apliecinošā dokumentā.

72. Ja sēklu partijas kvalitāte neatbilst prasībām, attiecīgās sēklu partijas oficiālās etiķetes likvidē Valsts augu aizsardzības dienesta uzraudzībā.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr. 544; MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 751; MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 318)

73. Ja sēklas ir apstrādātas ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem vai ķimikālijām, to norāda etiķetē.

74. Ja etiķetes pasūtītas un sēklu saiņotājam piegādātas pirms sēklu saiņošanas un sēklu parauga ņemšanas, dienesta inspektors pirms paraugu ņemšanas pārliecinās par etiķešu izlietojumu, pārbaudot saiņojumu lielumu un skaitu. Ja dienesta inspektors konstatē, ka:

74.1. sēklu partijas glabāšanas vietā ir mazāk iesaiņojuma vienību nekā pasūtīts etiķešu, dienesta inspektors nodrošina neizlietoto etiķešu iznīcināšanu un sastāda par to aktu;

74.2. vietā, kur glabājas etiķetētā sēklu partija, ir vairāk iesaiņojuma vienību nekā pasūtīts etiķešu, dienesta inspektors sēklu paraugu nenoņem, kamēr nav nodalītas liekās saiņojuma vienības.

(Grozīts ar MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 751)

75. (Svītrots ar MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 751)

76. Ja etiķetēto sēklu partiju pārsaiņo cita lieluma iesaiņojuma vienībās vai veic sēklu partijas ķīmisko apstrādi, dienesta inspektors nodrošina etiķetētās partijas etiķešu iznīcināšanu un sastāda par to aktu.

77. Sēklu maisījumus iesaiņo un etiķetē saskaņā ar šo noteikumu VI un VII nodaļas prasībām. Etiķetē norādītā informācija atbilst šo noteikumu 16.pielikumā noteiktajam saturam.

78. Sēklu, kas nav līdz galam sertificēta, bet kas:

78.1. izaudzēta un novākta Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalstī, kura piedalās labības shēmā un kura atbilst Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) labības shēmas un Sēklu un šķirņu aprites likuma 7.panta prasībām, var līdz galam sertificēt Latvijā. Sēklas iesaiņo un etiķetē saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) prasībām;

78.2. izaudzēta un novākta Eiropas Savienības dalībvalstī vai valstī, kurai piešķirta Eiropas Savienības ekvivalence lauku apskatēm un sertificētu sēklu ražošanai, var līdz galam sertificēt Latvijā. Sēklas iesaiņo un etiķetē saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma un šo noteikumu prasībām;

78.3. novākta Latvijā un paredzēta sertificēšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, iesaiņo Valsts augu aizsardzības dienesta uzraudzībā. Sēklas iesaiņo un etiķetē saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma un šo noteikumu VI un VII nodaļas prasībām. Sēklas iesaiņojumiem piestiprina etiķeti un pievieno pavaddokumentu saskaņā ar šo noteikumu 17. pielikumu;

78.4. novākta Latvijā vienā lauksaimniecības saimniecībā, bet paredzēta sertificēšanai citā lauksaimniecības saimniecībā Latvijā, iesaiņo Valsts augu aizsardzības dienesta uzraudzībā. Sēklas iesaiņo un etiķetē saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma un šo noteikumu VI un VII nodaļas prasībām. Sēklas iesaiņojumiem piestiprina etiķeti, kura paredzēta sēklai, kas nav līdz galam sertificēta, un pievieno pavaddokumentu saskaņā ar šo noteikumu 17. pielikumu.

(Grozīts ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr. 632; MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 318; MK 01.02.2022. noteikumiem Nr. 86)

79. Šo noteikumu 78.punktā noteiktās prasības par iesaiņošanu un etiķetēšanu neattiecas uz gadījumiem, par kuriem Valsts augu aizsardzības dienests vienojies ar citas valsts pilnvaroto iestādi. Šo noteikumu 78.4.apakšpunktā minētās prasības par iesaiņošanu un etiķetēšanu nav attiecināmas, ja ir attiecīgs Valsts augu aizsardzības dienesta lēmums.

(Grozīts ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.632)

VII1. Sēklu iesaiņojuma etiķetēšana ar saiņotāja etiķetēm

(Nodaļa MK 13.08.2013. noteikumu Nr.544 redakcijā)

79.1 Saiņotāja (piegādātāja) etiķetes lieto šo noteikumu 66.1 punktā minēto sugu nelieliem iesaiņojumiem.

79.2 Neliela iesaiņojuma etiķetē vai iesaiņojuma marķējumā saiņotājs norāda šo noteikumu 15.1 pielikumā, kā arī 71. un 73.punktā minēto informāciju.

(Grozīts ar MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 751)

79.3 Saiņotājs, noslēdzot nelielus sēklu iesaiņojumus, nodrošina, lai tos nevarētu atvērt bez redzamām etiķetes vai iesaiņojuma bojājumu pazīmēm.

79.4 Etiķeti var likt neliela caurspīdīga iesaiņojuma iekšpusē, ja to var izlasīt caur iesaiņojumu.

79.5 Nelielu sēklu iesaiņojumu atkārtota etiķetēšana atļauta tikai dienesta uzraudzībā.

79.6 Saiņotājs sēklu uzskaites žurnālā norāda visu informāciju par sēklu partijām nelielos iesaiņojumos un nodrošina sēklu partiju izsekojamību saskaņā ar šo noteikumu 100.punktu un iespēju dienestam pārbaudīt sēklu identitāti.

(Grozīts ar MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 318)

79.7 Saiņotājs, lietojot saiņotāja etiķetes, var iesaiņot tikai iepriekš sertificētas sēklas saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 7.pantu.

(Grozīts ar MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 318)

VIII. Sēklu tirdzniecība

80. Sēklu tirdzniecība atļauta pēc tam, kad tās attiecīgi atzītas par pirmsbāzes (PB), bāzes (B) vai sertificētām (C) sēklām.

80.1 Ja uzglabāšanas laikā nav mainīts sēklu iesaiņojums un marķējums, tirdzniecībai paredzētās sēklas pārbauda atkārtoti, ievērojot šo noteikumu 17.1 pielikumā norādītos termiņus un nosacījumus.

(MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

80.2 (Svītrots ar MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 318)

80.3 Ja uzglabāšanas laikā nav mainīts sēklu saiņojums un marķējums, atkārtotā tirdzniecībai paredzēto sēklu pārbaudē nosaka to dīgtspēju un šo noteikumu 57.1. un 57.2.  apakšpunktā minētos rādītājus.

(MK 04.12.2018. noteikumu Nr. 751 redakcijā)

80.4 Ja ir beidzies šo noteikumu 17.1 pielikumā minētais termiņš un nav veikta atkārtota sēklu kvalitātes pārbaude, sēklas nav atļauts tirgot.

(MK 04.12.2018. noteikumu Nr. 751 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 318)

80.5 Sēklas uzglabā apstākļos, kas pilnībā nodrošina to kvalitatīvo īpašību saglabāšanos. Sēklu tirgotājs ir atbildīgs par sēklu kvalitātes atbilstību pavaddokumentos norādītajai kvalitātei.

(MK 04.12.2018. noteikumu Nr. 751 redakcijā)

81. Latvijā ir pieļaujama dažādu labības šķirņu un dažādu labības un pākšaugu sugu sēklu maisījumu tirdzniecība, ja attiecīgās šķirnes ir iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai Eiropas Savienības lauksaimniecības kultūraugu kopējā katalogā un tajā nav piebildes par konkrētās šķirnes specifiskajām īpašībām, kas neļauj veidot maisījumus. Pirms sēklu maisījuma sagatavošanas novērtē tā komponentu atbilstību attiecīgajām sēklu kategorijas kvalitātes prasībām.

(Grozīts ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.632)

81.1 Griķu (Fagopyrum esculentum Moench) sēklas atļauts ievest un tirgot arī tad, ja minētās sugas šķirne nav iekļauta Latvijas augu šķirņu katalogā, bet sēklu kvalitāte atbilst šo noteikumu 11.pielikumā noteiktajām prasībām.

(MK 13.08.2013. noteikumu Nr.544 redakcijā)

81.2 Sēklas nelielos iesaiņojumus var tirgot tikai Latvijas teritorijā.

(MK 13.08.2013. noteikumu Nr.544 redakcijā)

82. Pēc pēdējā sēklu lietotāja pieprasījuma reģistrā reģistrētajai personai ir tiesības bez iesaiņojuma pārdot sertificētas kategorijas kviešu, rudzu, tritikāles, miežu un auzu sēklas, kā sēklu kvalitāti apliecinošu dokumentu pēdējam sēklu lietotājam izsniedzot šo noteikumu 101.punktā minēto dokumentu.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.632 redakcijā)

83. Valsts augu aizsardzības dienests kontrolē Latvijas tirgū ievestās sēklas saskaņā ar sēklu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām.

84. Pārtikas un veterinārais dienests kontrolē sēklu ievešanu Latvijā.

(MK 18.08.2009. noteikumu Nr.933 redakcijā)

85. Tirgojot Latvijā labības sēklas, kas sertificētas citā Eiropas Savienības dalībvalstī, kā arī Īslandē, Norvēģijā, Šveicē, Lihtenšteinā un normatīvajos aktos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm minētā valstī, nepieciešams attiecīgās valsts pilnvarotās institūcijas oficiāls apstiprinājums (sertifikāts) par to, ka vējauzas (Avena fatua) piemaisījumi nav konstatēti vienā no šādiem gadījumiem:

85.1. lauku apskatē un viena kilograma oficiālajā sēklu paraugā;

85.2. trīs kilogramu oficiālajā sēklu paraugā.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.632 redakcijā)

IX. Sēklaudzētāju, sēklu sagatavotāju, saiņotāju un tirgotāju reģistrācija

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 318)

86. (Svītrots ar MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 318)

87. Lai reģistrētos šo noteikumu 48. punktā minētajā reģistrā, persona Valsts augu aizsardzības dienestā iesniedz iesniegumu personas iekļaušanai Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā (turpmāk – reģistrācijas iesniegums) saskaņā ar šo noteikumu 18. pielikumu un atkarībā no nodarbošanās veida pievieno šādus dokumentus:

87.1. sēklaudzētājs:

87.1.1. sēklaudzēšanai paredzētos lauku plānus, norādot platību (ha);

87.1.2. informāciju par lauku vēstures kārtošanu;

87.2. sēklu maisījumu sagatavotājs – informāciju par sēklu maisījumu sagatavošanas iekārtām, kas nodrošina gatavā sēklu maisījuma viendabīgumu.

(MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

88. Valsts augu aizsardzības dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 87. punktā minēto dokumentu saņemšanas nosūta personai paziņojumu par iesnieguma saņemšanu un tā izskatīšanas termiņu. Ja persona iesniedz visus dokumentus un tie atbilst šo noteikumu prasībām, personu reģistrē reģistrā. Ja persona neiesniedz visus dokumentus vai tajos norādītā informācija neatbilst šo noteikumu prasībām, personu nereģistrē.

(MK 14.06.2016. noteikumu Nr. 379 redakcijā)

88.1 Ja Valsts augu aizsardzības dienests mēneša laikā pēc visu šo noteikumu 87. punktā minēto dokumentu saņemšanas nav informējis personu par tās reģistrāciju vai par atteikumu to reģistrēt, uzskata, ka persona reģistrā ir reģistrēta, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā paredzēto noklusējumu.

(MK 14.06.2016. noteikumu Nr. 379 redakcijā)

89. Valsts augu aizsardzības dienests:

89.1. katrai reģistrā reģistrētajai personai piešķir reģistrācijas kodu. Tā pirmās divas zīmes norāda personas adresi (pasta indeksa pirmie divi cipari), pārējās zīmes – reģistrācijas kārtas numuru;

89.2. reģistrā norāda šādu informāciju par reģistrā reģistrēto personu:

89.2.1. reģistrācijas kodu;

89.2.2. juridiskai personai – nosaukumu un reģistrācijas numuru, fiziskai personai – vārdu, uzvārdu un personas kodu;

89.2.3. juridiskai personai – juridisko adresi, fiziskai personai – dzīvesvietas adresi;

89.2.4. darbības veidu;

89.2.5. sugu grupu, ar kuru tiek veiktas darbības;

89.2.6. kontaktinformāciju (piemēram, tālruņa numuru, e-pasta adresi);

89.3. ievieto savā tīmekļvietnē Sēklu un šķirņu aprites likuma 4. panta piektajā daļā noteikto informāciju par reģistrētajām personām.

(MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 318 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.02.2022. noteikumiem Nr. 86)

89.1 Valsts augu aizsardzības dienests pēc personas pieprasījuma elektroniska vai papīra dokumenta formā paziņo lēmumu par personas reģistrāciju reģistrā.

(MK 14.06.2016. noteikumu Nr. 379 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 751)

90. Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu par personas reģistrācijas anulēšanu saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 4. panta trešo daļu vai attiecīgu lēmumu, ja atkārtoti konstatēta šo noteikumu VII, VII1, VIII, X vai XI nodaļā minēto prasību neievērošana un par to ir sagatavots attiecīgs akts.

(MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

90.1 Valsts augu aizsardzības dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 90.punktā minētā lēmuma pieņemšanas par to rakstiski informē personu.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.632 redakcijā)

90.2 Informācija par reģistrēto personu reģistra datubāzē glabājas līdz reģistrācijas anulēšanai saskaņā ar šo noteikumu 90.punktu. Valsts augu aizsardzības dienests informāciju par attiecīgo personu saglabā reģistra arhīva datubāzē sešus gadus pēc personas reģistrācijas anulēšanas.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.632 redakcijā)

90.3 Lai izdarītu izmaiņas reģistrā, reģistrētā persona Valsts augu aizsardzības dienestā iesniedz šo noteikumu 18.pielikumā minēto iesniegumu, norādot nepieciešamās izmaiņas.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.632 redakcijā)

90.4 Ja izmaiņas reģistrā saistītas ar reģistrētās personas darbības veida maiņu, šo noteikumu 90.3 punktā minētajam iesniegumam pievieno šo noteikumu 87.1. vai 87.3.apakšpunktā minētos dokumentus.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.632 redakcijā)

90.5 Valsts augu aizsardzības dienests triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 90.3 punktā minētā iesnieguma saņemšanas izdara izmaiņas reģistrā.

(MK 14.06.2016. noteikumu Nr. 379 redakcijā)

90.6 Valsts augu aizsardzības dienests apstrādā personas datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi), lai identificētu personu un reģistrētu šo noteikumu 48. punktā minētajā reģistrā, nodrošinātu sēklu sertifikāciju, kā arī paziņotu par reģistrācijas anulēšanu. Personas datus pēc iesnieguma iesniegšanas uzglabā pastāvīgi. Ja tiek pieņemts lēmums par personas reģistrācijas anulēšanu, dati tiek dzēsti sešus gadus pēc tā pieņemšanas.

(MK 04.12.2018. noteikumu Nr. 751 redakcijā)

X. Sēklu dokumentācija

91. Sēklu kvalitāti apliecinoši dokumenti ir:

91.1. Latvijā sertificētai sēklai:

91.1.1. sēklu testēšanas pārskats ar norādi, ka sēklu partija atbilst šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, – ja sēkla iegūta un paredzēta sējai tajā pašā sēklaudzēšanas saimniecībā;

91.1.2. Valsts augu aizsardzības dienesta izsniegta sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete ar norādi "Eiropas Savienības tiesību akti" vai "ES tiesību akti" – ja sēkla paredzēta tirdzniecībai;

91.2. citā Eiropas Savienības dalībvalstī, kā arī Īslandē un Norvēģijā sertificētajām sēklām – sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete ar atsauci uz Eiropas Savienības tiesību aktiem, ko izsniegušas attiecīgo valstu pilnvarotās institūcijas, kā arī oficiāls apstiprinājums (sertifikāts) par to, ka nav konstatēti vējauzas (Avena fatua) piemaisījumi;

91.3. normatīvajos aktos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm minētā valstī sertificētajām sēklām – sēklu kvalitāti apliecinošie dokumenti un sēklas iesaiņojuma etiķete, kas atbilst normatīvajos aktos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm minētajām prasībām, kā arī oficiāls apstiprinājums (sertifikāts) par to, ka nav konstatēti vējauzas (Avena fatua) piemaisījumi;

91.4. Šveicē un Lihtenšteinā sertificētajām sēklām – sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete, ko izsniegušas attiecīgo valstu pilnvarotās institūcijas, kā arī oficiāls apstiprinājums (sertifikāts) par to, ka nav konstatēti vējauzas (Avena fatua) piemaisījumi;

91.5. Latvijā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī, kā arī Īslandē, Norvēģijā, Šveicē un Lihtenšteinā sertificētu sēklu maisījumiem – sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete vai zīmogojums, kas satur šo noteikumu 16.pielikumā minēto informāciju, kā arī oficiāls apstiprinājums (sertifikāts) par to, ka nav konstatēti vējauzas (Avena fatua) piemaisījumi;

91.6. iepriekš sertificētām sēklām, pārsaiņojot tās nelielos iesaiņojumos pēdējam sēklu lietotājam, – saiņotāja etiķete vai zīmogojums, kas satur šo noteikumu 15.1 pielikumā minēto informāciju;

91.7. šo noteikumu 81.1 punktā minētajai griķu (Fagopyrum esculentum Moench) sēklai – attiecīgās valsts pilnvarotās institūcijas izsniegts oficiāls dokuments (sertifikāts), kas apliecina sēklu atbilstību šo noteikumu 11.pielikumā minētajām prasībām, kā arī to, ka nav konstatēti vējauzas (Avena fatua) piemaisījumi, un sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr. 632 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr. 544; MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 318)

92. Valsts augu aizsardzības dienests reģistrā reģistrētajām personām izsniedz Sēklu testēšanas pārskatu saskaņā ar šo noteikumu 20. pielikumu.

(MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

93. Sēklu testēšanas pārskatā iekļauj norādi par sēklu partijas:

93.1. atbilstību šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, pamatojoties uz lauka apskates un sēklu parauga novērtēšanas rezultātiem, ja visi sēklu partijas vidējā parauga novērtēšanas rezultātu rādītāji atbilst attiecīgās sugas sēklu attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām;

93.2. neatbilstību šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām vai tikai atsevišķu rādītāju novērtēšanu, vai neatbilstību Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) prasībām, ja:

93.2.1. sēklu kvalitāte neatbilst šo noteikumu prasībām;

93.2.2. kāds no sēklu partijas pilnajā novērtēšanā iegūtajiem rādītājiem neatbilst attiecīgajai sēklu kategorijai noteiktajām prasībām;

93.2.3. ir novērtēti tikai atsevišķi rādītāji;

93.2.4. sēklu paraugus nav noņēmis dienesta inspektors vai paraugu noņemšana neatbilst Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) prasībām.

(MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

94. Sēklu testēšanas pārskatu sagatavo un izsniedz triju darbdienu laikā pēc tam, kad pabeigta sēklu parauga novērtēšana.

(MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

95. Pēc sēklaudzētāja rakstiska pieprasījuma Valsts augu aizsardzības dienests triju darbdienu laikā pēc pieprasījumā norādīto analīžu pabeigšanas izsniedz Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) sertifikātu par faktiskajiem veikto analīžu rādītājiem.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.632 redakcijā)

96. Ziemāju labību sēklas pēc novākšanas un sagatavošanas iespējams sertificēt un tirgot, pirms pabeigta sēklu dīgtspējas novērtēšana, ievērojot šādas prasības:

96.1. sēklu sagatavotājs Valsts augu aizsardzības dienestā ir iesniedzis sēklu pircēja nosaukumu un adresi, ja pircējs ir juridiska persona, vai vārdu, uzvārdu un adresi, ja pircējs ir fiziska persona;

96.2. sēklu pagaidu pārbaudē iegūtais dīgtspējas rezultāts vismaz par pieciem procentiem pārsniedz šo noteikumu 11. pielikumā norādīto minimālo dīgtspēju.

(MK 04.12.2018. noteikumu Nr. 751 redakcijā)

96.1 Šo noteikumu 96.1. apakšpunktā minētais sēklu pircējs nedrīkst pārdot sēklas līdz brīdim, kamēr no sēklu piegādātāja nav saņēmis šo noteikumu 93.1. apakšpunktā minētajām prasībām atbilstošu sēklu testēšanas pārskatu.

(MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

96.2 Šo noteikumu 96. punktā minētajā gadījumā Valsts augu aizsardzības dienests:

96.2 1. sēklu saiņojuma oficiālajā etiķetē norāda sēklu dīgtspēju, sēklu sagatavotāja nosaukumu un adresi, ja sēklu sagatavotājs ir juridiska persona, vai vārdu, uzvārdu un adresi, ja sēklu sagatavotājs ir fiziska persona;

96.2 2. uz šo noteikumu 92. punktā minētā sēklu kvalitāti apliecinošā dokumenta norāda vārdus "Pagaidu sēklu testēšanas pārskats";

96.2 3. pagaidu sēklu testēšanas pārskatā norāda šo noteikumu 96.1. apakšpunktā minēto sēklu pircēja nosaukumu un adresi, ja pircējs ir juridiska persona, vai vārdu, uzvārdu un adresi, ja pircējs ir fiziska persona.

(MK 04.12.2018. noteikumu Nr. 751 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 318)

97. (Svītrots ar MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 751)

97.1 Sēklu kvalitāti atbilstoši šo noteikumu 56. un 57. punktā minētajām prasībām atkārtoti nosaka, ja sēklu partiju pārsaiņo vai to apstrādā, izmantojot ķīmiskos līdzekļus, biopreparātus vai augu aizsardzības līdzekļus, ja vien paraugu ņemšana, ķīmiskā apstrāde, apstrāde ar biopreparātiem vai augu aizsardzības līdzekļiem un saiņošana jau nav ietvertas vienā nepārtrauktā tehniskā procesā.

(MK 04.12.2018. noteikumu Nr. 751 redakcijā)

98. (Svītrots ar MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 751)

99. (Svītrots ar MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 751)

99.1 Citā Eiropas Savienības dalībvalstī sertificētām sēklām, kuras apstrādātas ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem vai ķīmiskām vielām un kuras tirgo Latvijā, ja tās turpmākai tirdzniecībai tiek uzglabātas ilgāk par šo noteikumu 17.1 pielikumā minēto termiņu, un sertificētām sēklām, kuras tirgo Latvijā, ja tās turpmākai tirdzniecībai tiek uzglabātas ilgāk par šo noteikumu 17.1 pielikumā minēto termiņu, skaitot no iesaiņojuma etiķetē norādītā iesaiņojuma noslēgšanas vai pēdējā parauga ņemšanas dienas, jāveic atkārtota sēklu dīgtspējas pārbaude. Sēklu tirgotājs Valsts augu aizsardzības dienestā iesniedz šo noteikumu 10. pielikumā minēto iesniegumu.

(MK 04.12.2018. noteikumu Nr. 751 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 318)

99.2 Šo noteikumu 99.1 punktā minētajai atkārtotajai dīgtspējas pārbaudei sēklu paraugu ņem dienesta inspektors. Sēklu parauga masa atbilst šo noteikumu 53. un 54.punktā minētajam daudzumam.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.632 redakcijā)

99.3 Ja šo noteikumu 99.1 punktā minētajā atkārtotajā pārbaudē noteiktais sēklu dīgtspējas rādītājs atbilst šo noteikumu iepriekš noteiktās sēklu kategorijas prasībām, Valsts augu aizsardzības dienests izsniedz uzlīmi sēklu etiķetei, tajā norādot pēdējā parauga ņemšanas mēnesi un gadu.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr. 632 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 318)

99.4 Sēklu maisījumiem, kuriem sēklu kvalitāti apliecinošs dokuments ir sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete vai zīmogojums, kas satur šo noteikumu 16.pielikumā minēto informāciju, derīguma termiņš ir viens gads, skaitot no iesaiņojuma oficiālajā etiķetē norādītā iesaiņojuma noslēgšanas vai pēdējā parauga ņemšanas dienas. Pirms derīguma termiņa beigām Valsts augu aizsardzības dienests veic atkārtotu sēklu dīgtspējas pārbaudi sēklu maisījuma sastāvdaļām pa sugām.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.632 redakcijā)

99.5 Ja šo noteikumu 99.4 punktā minētajā atkārtotajā pārbaudē noteiktais sēklu dīgtspējas rādītājs atbilst attiecīgajām šo noteikumu 2.punktā minēto sugu sēklu kategorijas kvalitātes prasībām, Valsts augu aizsardzības dienests izsniedz uzlīmi sēklu etiķetei, tajā norādot pēdējā parauga ņemšanas mēnesi un gadu.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr. 632 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 318)

99.6 Ja šo noteikumu 99.4 punktā minētajā atkārtotajā pārbaudē noteiktais sēklu dīgtspējas rādītājs kādam no sēklu maisījuma komponentiem neatbilst attiecīgajām šo noteikumu 2. punktā minēto sugu sēklu kategorijas kvalitātes prasībām, sēklu maisījumus atļauts iztirgot, uz katra iesaiņojuma norādot konkrēto dīgtspējas procentu.

(MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

99.7 Ja šo noteikumu 66.1 punktā minēto sugu sēklu partija tiek pārsaiņota pēdējam sēklu lietotājam nelielos iesaiņojumos ar saiņotāja etiķeti bez atkārtotas kvalitātes pārbaudes, etiķetē norāda šo noteikumu 15.1 pielikumā minēto informāciju.

(MK 13.08.2013. noteikumu Nr.544 redakcijā)

100. Persona, kas nodarbojas ar sēklaudzēšanu, sēklu sagatavošanu, saiņošanu vai tirgošanu, kārto sēklu uzskaites žurnālu. Sēklu uzskaites žurnālā reģistrē visus attiecīgās sugas un šķirnes sēklu sagatavošanas posmus un izmantošanas veidus, norādot katrā darbībā izmantoto sēklu daudzumu kilogramos. Ja sēkla tiek pārdota, sēklu uzskaites žurnālā norāda informāciju par pircēju (juridiskai personai – nosaukumu un reģistrācijas numuru, fiziskai personai – vārdu, uzvārdu un personas kodu). Ja tiek pārdotas šo noteikumu 66.2 punktā minētās sēklas nelielos iesaiņojumos, tirgotājam sēklu uzskaites žurnālā nav jānorāda informācija par pircēju.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 498 redakcijā)

101. Reģistrētā persona, kas tirgo Latvijā sertificētas sēklas, izņemot nelielos iesaiņojumus, pircējam pēc pieprasījuma izsniedz vienu no šādiem dokumentiem:

101.1. sēklu testēšanas pārskatu ar norādi, ka sēklu partija atbilst šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, ja tas sēklu tirgotājam ir izsniegts elektroniska dokumenta formā un pēdējais sēklu lietotājs ir tehniski nodrošināts šī sēklu sertifikāta saņemšanai;

101.2. sēklu testēšanas pārskata kopiju ar norādi, ka sēklu partija atbilst šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, ja tas tirgotājam ir izsniegts papīra formā vai ja pēdējais sēklu lietotājs pārskatu nevar saņemt elektroniski.

(MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

101.1 (Svītrots ar MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 751)

102. Tirgotājs, kas tirgo citās valstīs sertificētu sēklu sēklaudzēšanai, katru gadu līdz 1. novembrim par ziemāju sēklām un līdz 25. maijam par vasarāju sēklām iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā informāciju papīra formā vai elektroniski par pārdotajām sēklu partijām pa šķirnēm un kategorijām laikposmā no iepriekšējā gada 1. novembra līdz kārtējā gada 31. oktobrim (par ziemāju sēklām) un no iepriekšējā gada 25. maija līdz kārtējā gada 24. maijam (par vasarāju sēklām), norādot sēklu partiju numuru un daudzumu, kā arī pievieno sēklu kvalitāti apliecinošus dokumentus vai to kopijas.

(MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

103. Ja pircējs ir iegādājies sēklas bez etiķetes vai arī nav ievērojis šajos noteikumos noteiktās sēklu uzglabāšanas vai saiņošanas prasības, pircējs zaudē tiesības izteikt pretenzijas sēklu tirgotājam.

(Grozīts ar MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 318)

103.1 Pēc sēklaudzētāja rakstiska pieprasījuma Valsts augu aizsardzības dienests triju darbdienu laikā pēc pieprasījumā norādīto analīžu pabeigšanas izsniedz Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) sertifikātu par veikto analīžu faktiskajiem rādītājiem.

(MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

XI. Sēklu pēcpārbaude kontrollauciņos

104. Lai pārliecinātos, vai sēklu pavairošanas procesā ir nodrošināta un saglabājusies šķirnes identitāte un tīrība, Valsts augu aizsardzības dienests kontrollauciņos veic sēklu partiju pēcpārbaudi.

105. Pēcpārbaudi veic:

105.1. visām miežu, auzu, kviešu un pašapputes tritikāles pirmsbāzes (PB) kategorijas, bāzes (B) un sertificētu pirmās paaudzes (C1) kategorijas sēklu partijām, kā arī ne mazāk kā 5 % no sertificētu otrās paaudzes (C2) kategorijas sēklu partijām;

105.2. visām rudzu un griķu pirmsbāzes (PB) kategorijas un bāzes (B) kategorijas sēklu partijām, kā arī ne mazāk kā 5 % no sertificētu (C) kategorijas sēklu partijām.

106. Valsts augu aizsardzības dienests, veicot sēklu partiju pēcpārbaudi, nosaka šķirnes identitāti un uzskaita visus citu šķirņu un šķirnei netipiskus augus, apsējot laukā kontrollauciņus ar pārbaudāmo partiju sēklu paraugiem un salīdzinot tos ar lauciņu, kas ir apsēts ar oriģinālo šķirnes sēklu.

107. Oriģinālais šķirnes sēklu paraugs kalpo par etalonu, kas ļauj redzēt dabā visas šķirnei raksturīgās morfoloģiskās pazīmes.

108. Oriģinālā šķirnes sēklu parauga masa ir vismaz 1 kg, lai nodrošinātu lauciņu apsēšanu vairākus gadus.

109. Oriģinālo šķirnes sēklu paraugu nomaiņas gados morfoloģisko pazīmju salīdzināšanai izmanto gan jauno, gan iepriekšējo paraugu, lai pārliecinātos par paraugu identitāti. Ja oriģinālā šķirnes sēklu parauga dīgtspēja neatbilst šo noteikumu prasībām, Valsts augu aizsardzības dienests pieprasa jaunu oriģinālo šķirnes sēklu paraugu.

110. Oriģinālo šķirnes sēklu paraugus uzglabā apstākļos, kas neatstāj negatīvu ietekmi uz sēklu dīgtspēju. Oriģinālo šķirnes sēklu paraugu uzglabāšanas laikā nodrošina to identifikāciju un savstarpējo nesajaukšanos.

111. Valsts augu aizsardzības dienests pēcpārbaudei paredzētos sēklu paraugus šifrē, nodrošinot konfidencialitāti parauga vērtēšanā. Piešķirtais šifra numurs saglabājas uz visu turpmāko parauga izvērtēšanas laiku.

112. Pēcpārbaudes lauciņus izvieto augu sekas laukos, kas nodrošina šķirņu nesajaukšanos. Laukos divos pēdējos gados nedrīkst būt audzēta neviena cita labības suga vai arī bijuši labības piemaisījumi citu sugu sējumos. Sēklu pēcpārbaudē kontrolē arī priekšaugu laukus un kārto lauku vēsturi par pēcpārbaudē izmantojamajiem laukiem.

113. Valsts augu aizsardzības dienests atbilstoši saņemto paraugu skaitam izstrādā sējas plānu. Sējas plānu veido, ievērojot šādus principus:

113.1. šķirnes ar līdzīgām morfoloģiskām pazīmēm izkārto blakus;

113.2. atkārtojumus iekārto dažādās lauka vietās pēc nejaušības principa. Pirmsbāzes (PB) un bāzes (B) kategoriju sēklām iekārto trīs atkārtojumus, pirmās paaudzes sertificētām sēklām (C1) iekārto divus atkārtojumus, sertificētām (C) un otrās paaudzes sertificētām sēklām (C2) iekārto vienu atkārtojumu;

113.3. attālums starp augiem, rindiņām un lauciņiem ir tāds, lai varētu veikt katra auga morfoloģiskos novērojumus visā augšanas periodā;

113.4. ja visu lauciņu sēja nenotiek vienlaicīgi, tad katrā sējas termiņā atkārto arī šķirnes oriģinālo sēklu parauga sēšanu, lai augus lauciņos varētu salīdzināt visās augšanas stadijās;

113.5. lauciņi ir tādā lielumā, lai nodrošinātu vismaz 1000 augu izvērtē­šanu vienā lauciņā;

113.6. nevērtē 0,5 m joslu lauciņu galos.

114. Veģetācijas laikā kontrollauciņos nedrīkst veikt augu pārstādīšanu un retināšanu.

115. Katram pārbaudāmajam lauciņam:

115.1. augu 2-3 lapu fāzē veic sējumu biezības uzskaiti;

115.2. izvērtē šķirnes identitāti, salīdzinot augus ar oriģinālo šķirnes sēklu lauciņa augiem;

115.3. nosaka un uzskaita visus citu šķirņu un šķirnei netipiskus augus, tos atzīmē ar marķieriem.

116. Novērojumus veic visā veģetācijas periodā saskaņā ar oficiālajiem šķirnes aprakstiem. Veicot lauciņu vērtēšanu, ievēro kritiskos periodus, kad citu šķirņu un šķirnei netipisko augu klātbūtne saskatāma vislabāk. Šajā laikā katru lauciņu apseko vismaz vienu reizi nedēļā.

117. Paraugs neatbilst šķirnes tīrības prasībām, ja šķirnei neatbilstošo augu skaits atkarībā no vērtēto augu skaita auzām, miežiem, tritikālei un kviešiem pēcpārbaudē pārsniedz šo noteikumu 23.pielikumā norādīto, bet griķiem un rudziem pēcpārbaudē pārsniedz šo noteikumu 24.pielikumā norādīto.

117.1 Ja pēc šajā nodaļā minētās šķirnes identitātes pārbaudes joprojām pastāv šaubas par sēklu šķirnes identitāti, Valsts augu aizsardzības dienests identitātes pārbaudei var izmantot starptautiski atzītu un reproducējamu bioķīmisku vai molekulāru paņēmienu saskaņā ar piemērojamajiem starptautiskajiem standartiem.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 498 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.09.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

118. Ja pēcpārbaudē konstatēts, ka kāda no sēklu partijām neatbilst šķirnes identitātes vai šķirnes tīrības prasībām, Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu par sēklu partijas tālākas pavairošanas iespējām. Par pieņemto lēmumu Valsts augu aizsardzības dienests sēklaudzētājam, sēklu sagatavotājam, saiņotājam vai tirgotājam paziņo septiņu darbdienu laikā.

119. (Svītrots ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.632)

120. Sēklu partiju pēcpārbaudes rezultāti ir pieejami elektroniskā veidā Valsts augu aizsardzības dienesta mājas lapā internetā.

XII. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 498 redakcijā)

121. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 13.maija noteikumus Nr.253 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 73.nr.; 2004, 69., 73.nr.; 2005, 33.nr.).

122. Līdz 2013.gada 1.janvārim Valsts augu aizsardzības dienests šo noteikumu 99.3 punktā minētās uzlīmes vietā reģistrētajai personai izsniedz pārskatu "Sēklu novērtēšanas rezultāti" saskaņā ar šo noteikumu 21.pielikumu, ja šo noteikumu 99.1 punktā minētajā atkārtotajā pārbaudē noteiktais sēklu dīgtspējas rādītājs atbilst iepriekš noteiktās sēklu kategorijas prasībām.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.632 redakcijā)

123. Valsts augu aizsardzības dienests par 2020. gadā paredzētajām sēklaudzēšanas lauku apskatēm izskata sēklaudzētāju iesniegumus, kas iesniegti līdz 2020. gada 1. jūnijam.

(MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

124. Sēklu partijām, kurām līdz 2020. gada 31. maijam izsniegts sēklu sertifikāts un pārskats "Sēklu novērtēšanas rezultāti", sēklu sertifikāts ir derīgs līdz attiecīgās sēklu partijas iztirgošanai, bet pārskats "Sēklu novērtēšanas rezultāti" – no izsniegšanas datuma līdz nākamajai atkārtotajai sēklu kvalitātes pārbaudei.

(MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

125. Valsts augu aizsardzības dienests katru gadu apkopo informāciju par iepriekšējā gada rezultātiem attiecībā uz saražotās kviešu hibrīdās sēklas daudzumu, lauka apskašu atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām, sēklu partiju pēcpārbaužu rezultātiem, to sēklu partiju procentuālo daudzumu, kas nav atzītas par atbilstošām šo noteikumu noteiktajām prasībām, un jebkuru citu informāciju, kas pamato sēklu partiju noraidīšanu, un apkopoto informāciju līdz kārtējā gada 28. februārim nosūta Eiropas Komisijai un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Valsts augu aizsardzības dienests informāciju apkopo un Eiropas Komisijai un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm nosūta līdz 2030. gada 28. februārim.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 498 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.09.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

126. Šo noteikumu 1. pielikuma 9. un 10. punkts un 3. pielikuma 8. punkts ir spēkā līdz 2029. gada 31. augustam.

(MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 498 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.09.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr. 632; MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 379; MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 318; MK 01.02.2022. noteikumiem Nr. 86; MK 09.08.2022. noteikumiem Nr. 498; 10. un 11. apakšpunkts stājas spēkā 01.09.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1966.gada 14.jūnija Direktīvas 66/402/EEK par graudaugu sēklu tirdzniecību (ar grozījumiem);

2) Komisijas 2006.gada 23.maija Direktīvas 2006/47/EK, ar ko nosaka īpašus nosacījumus attiecībā uz vējauzu (Avena fatua) klātbūtni graudaugu sēklās;

3) Komisijas 2006.gada 12.jūnija Direktīvas 2006/55/EK, ar ko groza III pielikumu Padomes Direktīvā 66/402/EEK par sēklu partiju maksimālo svaru;

4) Komisijas 2009.gada 26.jūnija Direktīvas 2009/74/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 66/401/EEK, Padomes Direktīvu 66/402/EEK, Padomes Direktīvu 2002/55/EK un Padomes Direktīvu 2002/57/EEK attiecībā uz augu botāniskajiem nosaukumiem, citu organismu zinātniskajiem nosaukumiem un konkrētiem Direktīvu 66/401/EEK, 66/402/EEK un 2002/57/EK pielikumiem, ņemot vērā jaunākās zinātnes un tehnikas atziņas;

5) Komisijas 2015. gada 29. oktobra Īstenošanas direktīvas (ES) 2015/1955, ar ko groza I un II pielikumu Padomes Direktīvai 66/402/EEK par graudaugu sēklu tirdzniecību;

6) Komisijas 2016. gada 3. marta Īstenošanas direktīvas (ES) 2016/317, ar ko attiecībā uz sēklu iepakojumu oficiālo etiķeti groza Padomes Direktīvu 66/401/EEK, 66/402/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK un 2002/57/EK;

7) Komisijas 2020. gada 11. februāra Īstenošanas Direktīvas (ES) 2020/177, ar ko attiecībā uz augu kaitīgajiem organismiem sēklās un citā augu reproduktīvajā materiālā groza Padomes Direktīvas 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK un 2002/57/EK, Komisijas Direktīvas 93/49/EEK un 93/61/EEK un Īstenošanas direktīvas 2014/21/ES un 2014/98/ES;

8) Komisijas 2021. gada 8. marta Īstenošanas direktīvas (ES) 2021/415, ar ko groza Padomes Direktīvu 66/401/EEK un 66/402/EEK, lai konkrēto sēklu un nezāļu sugu taksonomiskās grupas un nosaukumus pielāgotu jaunākajām zinātnes un tehniskām atziņām;

9) Komisijas 2021. gada 7. decembra Īstenošanas direktīvas (ES) 2021/2171, ar ko attiecībā uz Avena nuda sēklu partijas un parauga svaru groza Padomes Direktīvu 66/402/EEK;

10) Komisijas 2021. gada 16. jūnija Īstenošanas direktīvas (ES) 2021/971, ar ko attiecībā uz bioķīmisku un molekulāru paņēmienu izmantošanu groza I pielikumu Padomes Direktīvai 66/401/EEK par lopbarības augu sēklu tirdzniecību, I pielikumu Padomes Direktīvai 66/402/EEK par graudaugu sēklu tirdzniecību, I pielikumu Padomes Direktīvai 2002/54/EK par biešu sēklu tirdzniecību, I pielikumu Padomes Direktīvai 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību un I pielikumu Padomes Direktīvai 2002/57/EK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību;

11) Komisijas 2021. gada 5. novembra Īstenošanas direktīvas (ES) 2021/1927, ar ko attiecībā uz prasībām par kviešu hibrīdu sēklām, ko ražo, izmantojot citoplazmatiskās vīrišķās sterilitātes metodi, groza Padomes Direktīvas 66/402/EEK I un II pielikumu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze
1. pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.februāra
noteikumiem Nr. 120

(Pielikums MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 498 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.09.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

Minimālais attālums starp sējumiem
1. Starp svešapputes sugām, kurām iespējama savstarpēja apputeksnēšanās, ja sēj: 
1.1. bāzes sēklas300 m
1.2. sertificētas sēklas250 m
2. Starp tritikāles pašapputes šķirņu sējumiem, ja sēj: 
2.1. bāzes sēklas50 m
2.2. sertificētas sēklas20 m
3. Starp rudzu hibrīdu bāzes sēklu sējumiem, ja: 
3.1. tiek izmantota vīrišķā sterilitāte1000 m
3.2. netiek izmantota vīrišķā sterilitāte600 m
4. Starp rudzu hibrīdu sertificētu sēklu sējumiem500 m
5. Starp griķu sējumiem, ja sēj: 
5.1. bāzes sēklas400 m
5.2. sertificētas sēklas250 m
6. Starp kviešu, auzu, miežu un pašapputes tritikāles hibrīdo šķirņu sertificētu sēklu sējumiem (starp sievišķo komponentu un jebkuras citas tās pašas sugas šķirnes sējumiem, izņemot vīrišķo komponentu)25 m
7. Starp miežu hibrīdu bāzes sēklu sējumiem, ja tiek izmantota citoplazmatiskā vīrišķā sterilitāte100 m
8. Starp miežu hibrīdu sertificētu sēklu sējumiem, ja tiek izmantota citoplazmatiskā vīrišķā sterilitāte50 m

9. Starp kviešu hibrīdu sievišķo komponentu bāzes sēklu sējumiem, ja tiek izmantota citoplazmatiskā vīrišķā sterilitāte

300 m
10. Starp kviešu hibrīdu sertificētu sēklu sējumiem, ja tiek izmantota citoplazmatiskā vīrišķā sterilitāte25 m
Piezīmes.
1. Šā pielikuma 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9. un 10. punktā noteiktais minimālais attālums neattiecas uz sējumiem, kuros ir nodrošināta pietiekama cita veida aizsardzība pret nevēlamu svešapputi.
2. Pašapputes sugu vai šķirņu minimālajam attālumam no jebkuriem sējumiem jābūt tādam, lai novākšanas laikā nebūtu iespējama sēklu sajaukšanās.
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.februāra noteikumiem Nr.120
Sēklaudzēšanas laukos pieļaujamais inficēto augu skaits

(Pielikums MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

Nr.
p.k.
Sējumu kategorijaKviešu, miežu, auzu un tritikāles sējumos inficētie augi uz 200 m2Rudzu un tritikāles sējumos inficētie augi uz 200 m2
ar putošo melnplauku
(Ustilago avenae, Ustilago nuda, Ustilago tritici)
ar cieto melnplauku
(Ustilago kolleri, Ustilago hordei, Tilletia caries)
ar stiebru melnplauku
(Urocystis occulta)
1.Pirmsbāzes kategorijas sējumi222
2.Bāzes kategorijas sējumi101010
3.Sertificētas kategorijas sējumi303030
3. pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.februāra
noteikumiem Nr. 120

(Pielikums MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 498 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.09.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

Prasības šķirnes tīrībai

1. Auzu, miežu un kviešu (izņemot hibrīdus) šķirnes tīrībai ir noteiktas šādas prasības:

Sēklu kategorija

Minimālā šķirnes tīrība (%)

1.1. bāzes sēklas

99,9

1.2. pirmās paaudzes sertificētas sēklas

99,7

1.3. otrās paaudzes sertificētas sēklas

99,0

 

2.Tritikāles pašapputes šķirņu (izņemot hibrīdus) šķirnes tīrībai ir noteiktas šādas prasības:

Sēklu kategorija

Minimālā šķirnes tīrība (%)

2.1. bāzes sēklas

99,7

2.2. pirmās paaudzes sertificētas sēklas

99,0

2.3. otrās paaudzes sertificētas sēklas

98,0

 

3. Rudzu un svešapputes tritikāles augu skaits, kuri, vizuāli novērtējot, tiek atzīti par šķirnei neatbilstošiem, nedrīkst pārsniegt šādus rādītājus:

3.1. viens augs uz 30 m2 sējumu bāzes sēklu iegūšanai;

3.2. viens augs uz 10 m2 sējumu sertificētu sēklu iegūšanai.

 

4. Griķu augu skaits, kuri, vizuāli novērtējot, tiek atzīti par šķirnei neatbilstošiem, nedrīkst pārsniegt šādus rādītājus:

4.1. viens augs uz 30 m2 sējumu bāzes sēklu iegūšanai;

4.2. viens augs uz 10 m2 sējumu sertificētu sēklu iegūšanai.

 

5. Rudzu hibrīdiem tiek noteiktas šādas prasības:

5.1. augu skaits, kuri, vizuāli novērtējot, tiek atzīti par komponentam neatbilstošiem, nedrīkst pārsniegt šādus rādītājus:

5.1.1. viens augs uz 30 m2 sējumu bāzes sēklu iegūšanai;

5.1.2. viens augs uz 10 m2 sējumu sertificētu sēklu iegūšanai (attiecas tikai uz sievišķā komponenta lauku apskati);

5.2. vīrišķi sterilā komponenta sterilitātes līmenis ir vismaz 98 %, ja bāzes sēklas iegūšanai tiek izmantota vīrišķā sterilitāte;

5.3. ja nepieciešams, sertificētu sēklu ražo, audzējot sievišķo vīrišķi sterilo komponentu maisījumā ar vīrišķo komponentu, kas atjauno vīrišķo auglību;

5.4. sēklas neatbilst sertificētu (C) sēklu kategorijai, līdz nav veikta pēcpārbaude kontrollauciņos par bāzes (B) sēklu kategorijas atbilstību šo noteikumu prasībām un par identitāti un tīrību atbilstoši komponentiem raksturīgajām īpašībām, tostarp vīrišķajai sterilitātei.

 

6. Auzu, miežu (kuri iegūti, izmantojot metodi, kas nav citoplazmatiskā vīrišķā sterilitāte), kviešu un pašapputes tritikāles hibrīdu sēklu ražošanā tiek noteiktas šādas prasības:

6.1. sējumam pēc komponentiem ir pietiekama identitāte un tīrība;

6.2. ja sēklu ražošanā izmanto ķīmiskās hibridizācijas aģentu:

6.2.1. katra komponenta minimālā šķirnes tīrība auzām, miežiem un kviešiem ir 99,7 %, pašapputes tritikālei – 99,0 %;

6.2.2. minimālā hibridizācija ir 95 %. Hibridizācijas pakāpi (procentuāli) izvērtē saskaņā ar starptautiskajām metodēm. Ja hibridizācijas pakāpi nosaka sēklu novērtēšanas laikā (pirms sertifikācijas), hibridizācijas pakāpi lauku apskates laikā nenosaka;

6.3. minimālā šķirnes tīrība sertificētai sēklai ir 90 %. To nosaka pēcpārbaudē kontrollauciņos.

 

7. Miežu hibrīdu bāzes sēklu un sertificētu sēklu ražošanai, izmantojot citoplazmatisko vīrišķo sterilitāti, tiek noteiktas šādas prasības:

7.1. sējumam pēc komponentiem ir pietiekama identitāte un tīrība;

7.2. augu skaits, kuri, vizuāli novērtējot, tiek atzīti par tipam neatbilstošiem, nedrīkst pārsniegt šādus rādītājus:

7.2.1.sējumiem bāzes sēklu iegūšanai:
  0,1 %uzturētāja līnijai un atjaunojošajai līnijai
 0,2 %citoplazmatiskās vīrišķās sterilitātes sievišķajam komponentam
7.2.2.sējumiem sertificētas sēklas iegūšanai:
 0,3 %atjaunojošajai līnijai un citoplazmatiskās vīrišķās sterilitātes sievišķajam komponentam
 0,5 %gadījumā, ja citoplazmatiskās vīrišķās sterilitātes sievišķais komponents ir vienkāršs hibrīds

 

7.3. sievišķā komponenta vīrišķās sterilitātes līmenis ir vismaz 99,7 %, ja sējumu izmanto bāzes sēklu iegūšanai, un 99,5 %, ja sējumu izmanto sertificētu sēklu ražošanai;

7.4. sertificētu sēklu var ražot, audzējot sievišķo sterilo komponentu maisījumā ar vīrišķo sterilo komponentu, kur vīrišķais komponents atjauno auglību;

7.5. šķirnes tīrība sertificētai sēklai, kas iegūta, izmantojot citoplazmatisko vīrišķo sterilitāti, ir 85 %, un citi piemaisījumi, izņemot atjaunojošo līniju, nepārsniedz 2 %. To nosaka pēcpārbaudē kontrollauciņos;

7.6. sēklas neatbilst sertificētu (C) sēklu kategorijai, līdz nav veikta pēcpārbaude kontrollauciņos par bāzes (B) sēklu kategorijas atbilstību šo noteikumu prasībām un par identitāti un tīrību atbilstoši komponentiem raksturīgajām īpašībām, tostarp vīrišķajai sterilitātei.

 

8. Kviešu hibrīdu bāzes sēklu un sertificētu sēklu ražošanai, izmantojot citoplazmatisko vīrišķo sterilitāti, tiek noteiktas šādas prasības:

8.1. sējumam pēc komponentiem ir pietiekama identitāte un tīrība;

8.2. augu skaits, kuri, vizuāli novērtējot, tiek atzīti par tipam neatbilstošiem, nedrīkst pārsniegt šādus rādītājus:

8.2.1.sējumiem bāzes sēklu iegūšanai:
 

0,1 %

uzturētāja līnijai un atjaunojošajai līnijai
 0,3 %citoplazmatiskās vīrišķās sterilitātes sievišķajam komponentam
8.2.2.sējumiem sertificētas sēklas iegūšanai:
 

0,3 %

atjaunojošajai līnijai
 0,6 % citoplazmatiskās vīrišķās sterilitātes sievišķajam komponentam
 1 %citoplazmatiskās vīrišķās sterilitātes sievišķais komponents ir vienkāršs hibrīds

 

8.3. sievišķā komponenta vīrišķās sterilitātes līmenis ir vismaz 99,7 %, ja sējumu izmanto bāzes sēklu iegūšanai, un 99 %, ja sējumu izmanto sertificētu sēklu ražošanai;

8.4. sertificētu sēklu var ražot, audzējot sievišķo sterilo komponentu maisījumā ar vīrišķo sterilo komponentu, kur vīrišķais komponents atjauno auglību;

8.5. šķirnes tīrība sertificētai sēklai, kas iegūta, izmantojot citoplazmatisko vīrišķo sterilitāti, ir 85 %, un citi piemaisījumi, izņemot atjaunojošo līniju, nepārsniedz 2 %. To nosaka pēcpārbaudē kontrollauciņos;

8.6. sēklas neatbilst sertificētu (C) sēklu kategorijai, līdz nav veikta pēcpārbaude kontrollauciņos par bāzes (B) sēklu kategorijas atbilstību šo noteikumu prasībām un par identitāti un tīrību atbilstoši komponentiem raksturīgajām īpašībām, tostarp vīrišķajai sterilitātei.

4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.februāra noteikumiem Nr.120
Sēklaudzēšanas lauku apskates iesnieguma saturs

(Pielikums MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

1. Atbildīgā institūcija.

2. Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētās personas nosaukums, adrese, tālruņa numurs un reģistrācijas kods.

3. Informācija par izsēto sēklas materiālu:

3.1. suga;

3.2. šķirne;

3.3. izsētās sēklas kategorija;

3.4. aizsargātai šķirnei – licences līguma numurs un derīguma termiņš;

3.5. izsētās sēklas daudzums (kg);

3.6. sēklu partijas numurs.

4. Informācija par sēklaudzēšanas lauku:

4.1. lauka nosaukums vai numurs;

4.2. lauka platība.

5. Sēklu izcelsmi apliecinošs dokuments (dokumenta atsauces informācija).

6. Sēšanas datums un gads.

7. Informācija par priekšaugiem.

8. Iesniegšanas datums*, iesniedzēja vārds, uzvārds, paraksts*.

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

5.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.februāra noteikumiem Nr.120
Labības sēklaudzēšanas lauku apskates protokola saturs

(Pielikums MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

1. Atbildīgā institūcija.

2. Lauku apskates protokola numurs.

3. Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētās personas nosaukums, adrese, tālruņa numurs un reģistrācijas kods.

4. Informācija par izsēto sēklas materiālu:

4.1. suga;

4.2. šķirne;

4.3. izsētās sēklas kategorija;

4.4. partijas numurs.

5. Izsētās sēklas dokumenti (dokumenta atsauces informācija).

6. Informācija par sēklaudzēšanas lauku:

6.1. lauka numurs (atbilstoši Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmai (LAD EPS) var papildus norādīt lauka nosaukumu);

6.2. platība (ha);

6.3. priekšaugi.

7. Informācija par citām šīs sugas šķirnēm saimniecībā (ir vai nav; ja ir, norādīt, kuras).

8. Informācija par lauku apskates rezultātiem:

8.1. minimālie attālumi starp sējumiem (ievēroti vai nav ievēroti);

8.2. šķirnes identitāte (atbilst vai neatbilst);

8.3. nezāles;

8.4. kaitēkļi;

8.5. šķirnei neatbilstošo augu vārpu (augu) skaits;

8.6. citu labības sugu augu skaits;

8.7. ar cieto melnplauku inficētie augi;

8.8. ar putošo melnplauku inficētie augi;

8.9. ar stiebru melnplauku inficētie augi;

8.10. citas slimības;

8.11. vējauzas;

8.12. sējuma atbilstība prasībām.

9. Lēmums par šķirnes sējumu atbilstību vai neatbilstību sēklu iegūšanai.

10. Protokola izsniegšanas datums* un paraksts*.

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

6.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.februāra noteikumiem Nr.120
Maksimālais auzu, miežu, kviešu un pašapputes tritikāles (izņemot hibrīdus) sējumos šķirnei neatbilstošo augu vārpu skaits uz 200 m2 lauku apskatē

(Pielikums grozīts ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 379; MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 751)

Augu vārpu skaits uz ha

Šķirnes tīrība

99,9 %

99,7 %

99,0 %

98,0 %

citu šķirņu vai šķirnei netipisko augu vārpu skaits uz 200 m2

500000

16

40

118

224

525000

17

42

123

235

550000

18

44

128

245

575000

18

45

134

256

600000

19

47

139

266

625000

20

49

145

277

650000

20

51

150

288

675000

21

52

155

298

700000

21

54

161

309

725000

22

56

166

319

750000

23

57

171

329

775000

23

59

177

340

800000

24

61

182

350

825000

24

62

187

361

850000

25

64

193

371

875000

26

66

198

382

900000

26

67

203

392

925000

27

69

209

403

950000

27

71

214

413

975000

28

72

219

423

1000000

29

74

224

434

1025000

29

76

230

444

1050000

30

77

235

455

1075000

30

79

240

465

1100000

31

81

246

475

1125000

32

82

251

486

1150000

32

84

256

496

1175000

33

86

261

507

1200000

33

87

267

517

1225000

34

89

272

527

1250000

34

90

277

538

1275000

35

92

282

548

1300000

36

94

288

558

1325000

36

95

293

569

1350000

37

97

298

579

1375000

37

99

303

589

1400000

38

100

309

600

1425000

39

102

314

610

1450000

39

104

319

620

1475000

40

105

324

631

1500000

40

107

330

641

1525000

41

108

335

651

1550000

41

110

340

662

1575000

42

112

345

672

1600000

43

113

351

682

1625000

43

115

356

693

1650000

44

117

361

703

1675000

44

118

366

713

1700000

45

120

371

724

1725000

45

121

377

734

1750000

46

123

382

744

1775000

47

125

387

755

1800000

47

126

392

765

1825000

48

128

398

775

1850000

48

130

403

786

1875000

49

131

408

796

1900000

49

133

413

806

1925000

50

134

418

816

1950000

51

136

424

827

1975000

51

138

429

837

2000000

52

139

434

847

2025000

52

141

439

858

2050000

53

142

444

868

2075000

53

144

450

878

2100000

54

146

455

888

2125000

54

147

460

899

2150000

55

149

465

909

2175000

56

151

470

919

2200000

56

152

476

930

2225000

57

154

481

940

2250000

57

155

486

950

2275000

58

157

491

960

2300000

58

159

496

971

2325000

59

160

502

981

2350000

60

162

507

991

2375000

60

163

512

1001

2400000

61

165

517

1012

2425000

61

167

522

1022

2450000

62

168

528

1032

2475000

62

170

533

1043

2500000

63

171

538

1053

2525000

63

173

543

1063

2550000

64

175

548

1073

2575000

65

176

553

1084

2600000

65

178

559

1094

2625000

66

179

564

1104

2650000

66

181

569

1114

2675000

67

183

574

1125

2700000

67

184

579

1135

2725000

68

186

584

1145

2750000

68

187

590

1155

2775000

69

189

595

1166

2800000

70

191

600

1176

2825000

70

192

605

1186

2850000

71

194

610

1196

2875000

71

195

616

1206

2900000

72

197

621

1217

2925000

72

199

626

1227

2950000

73

200

631

1237

2975000

73

202

636

1247

3000000

74

203

641

1258

3025000

75

205

647

1268

3050000

75

206

652

1278

3075000

76

208

657

1288

3100000

76

210

662

1299

3125000

77

211

667

1309

3150000

77

213

672

1319

3175000

78

214

678

1329

3200000

78

216

683

1340

3225000

79

218

688

1350

3250000

80

219

693

1360

3275000

80

221

698

1370

3300000

81

222

703

1380

3325000

81

224

708

1391

3350000

82

226

714

1401

3375000

82

227

719

1411

3400000

83

229

724

1421

3425000

83

230

729

1432

3450000

84

232

734

1442

3475000

84

233

739

1452

3500000

85

235

745

1462

3525000

86

237

750

1472

3550000

86

238

755

1483

3575000

87

240

760

1493

3600000

87

241

765

1503

3625000

88

243

770

1513

3650000

88

245

775

1523

3675000

89

246

781

1534

3700000

89

248

786

1544

3725000

90

249

791

1554

3750000

91

251

796

1564

3775000

91

252

801

1575

3800000

92

254

806

1585

3825000

92

256

812

1595

3850000

93

257

817

1605

3875000

93

259

822

1615

3900000

94

260

827

1626

3925000

94

262

832

1636

3950000

95

264

837

1646

3975000

95

265

842

1656

4000000

96

267

848

1666

4025000

97

268

853

1677

4050000

97

270

858

1687

4075000

98

271

863

1697

4100000

98

273

868

1707

4125000

99

275

873

1717

4150000

99

276

878

1728

4175000

100

278

884

1738

4200000

100

279

889

1748

4225000

101

281

894

1758

4250000

101

283

899

1768

4275000

102

284

904

1779

4300000

103

286

909

1789

4325000

103

287

914

1799

4350000

104

289

920

1809

4375000

104

290

925

1819

4400000

105

292

930

1830

4425000

105

294

935

1840

4450000

106

295

940

1850

4475000

106

297

945

1860

4500000

107

298

950

1870

4525000

107

300

956

1881

4550000

108

301

961

1891

4575000

108

303

966

1901

4600000

109

305

971

1911

4625000

110

306

976

1921

4650000

110

308

981

1931

4675000

111

309

986

1942

4700000

111

311

991

1952

4725000

112

312

997

1962

4750000

112

314

1002

1972

4775000

113

316

1007

1982

4800000

113

317

1012

1993

4825000

114

319

1017

2003

4850000

114

320

1022

2013

4875000

115

322

1027

2023

4900000

116

323

1033

2033

4925000

116

325

1038

2044

4950000

117

327

1043

2054

4975000

117

328

1048

2064

5000000

118

330

1053

2074

5025000

118

331

1058

2084

5050000

119

333

1063

2094

5075000

119

334

1068

2105

5100000

120

336

1074

2115

5125000

120

338

1079

2125

5150000

121

339

1084

2135

5175000

121

341

1089

2145

5200000

122

342

1094

2156

5225000

123

344

1099

2166

5250000

123

345

1104

2176

5275000

124

347

1109

2186

5300000

124

349

1115

2196

5325000

125

350

1120

2206

5350000

125

352

1125

2217

5375000

126

353

1130

2227

5400000

126

355

1135

2237

5425000

127

356

1140

2247

5450000

127

358

1145

2257

5475000

128

360

1150

2267

5500000

129

361

1156

2278

5525000

129

363

1161

2288

5550000

130

364

1166

2298

5575000

130

366

1171

2308

5600000

131

367

1176

2318

5625000

131

369

1181

2329

5650000

132

371

1186

2339

5675000

132

372

1191

2349

5700000

133

374

1197

2359

5725000

133

375

1202

2369

5750000

134

377

1207

2379

5775000

134

378

1212

2390

5800000

135

380

1217

2400

5825000

136

381

1222

2410

5850000

136

383

1227

2420

5875000

137

385

1232

2430

5900000

137

386

1237

2440

5925000

138

388

1243

2451

5950000

138

389

1248

2461

5975000

139

391

1253

2471

6000000

139

392

1258

2481

6025000

140

394

1263

2491

6050000

140

396

1268

2501

6075000

141

397

1273

2512

6100000

141

399

1278

2522

6125000

142

400

1284

2532

6150000

143

402

1289

2542

6175000

143

403

1294

2552

6200000

144

405

1299

2562

6225000

144

407

1304

2573

6250000

145

408

1309

2583

6275000

145

410

1314

2593

6300000

146

411

1319

2603

6325000

146

413

1324

2613

6350000

147

414

1330

2623

6375000

147

416

1335

2633

6400000

148

417

1340

2644

6425000

148

419

1345

2654

6450000

149

421

1350

2664

6475000

149

422

1355

2674

6500000

150

424

1360

2684

6525000

151

425

1365

2694

6550000

151

427

1371

2705

6575000

152

428

1376

2715

6600000

152

430

1381

2725

6625000

153

432

1386

2735

6650000

153

433

1391

2745

6675000

154

435

1396

2755

6700000

154

436

1401

2766

6725000

155

438

1406

2776

6750000

155

439

1411

2786

6775000

156

441

1417

2796

6800000

156

442

1422

2806

6825000

157

444

1427

2816

6850000

158

446

1432

2827

6875000

158

447

1437

2837

6900000

159

449

1442

2847

6925000

159

450

1447

2857

6950000

160

452

1452

2867

6975000

160

453

1457

2877

7000000

161

455

1463

2887

7025000

161

456

1468

2898

7050000

162

458

1473

2908

7075000

162

460

1478

2918

7100000

163

461

1483

2928

7125000

163

463

1488

2938

7150000

164

464

1493

2948

7175000

164

466

1498

2959

7200000

165

467

1503

2969

7225000

166

469

1508

2979

7250000

166

471

1514

2989

7275000

167

472

1519

2999

7300000

167

474

1524

3009

7325000

168

475

1529

3019

7350000

168

477

1534

3030

7375000

169

478

1539

3040

7400000

169

480

1544

3050

7425000

170

481

1549

3060

7450000

170

483

1554

3070

7475000

171

485

1560

3080

7500000

171

486

1565

3090

7525000

172

488

1570

3101

7550000

172

489

1575

3111

7575000

173

491

1580

3121

7600000

174

492

1585

3131

7625000

174

494

1590

3141

7650000

175

495

1595

3151

7675000

175

497

1600

3161

7700000

176

499

1606

3172

7725000

176

500

1611

3182

7750000

177

502

1616

3192

7775000

177

503

1621

3202

7800000

178

505

1626

3212

7825000

178

506

1631

3222

7850000

179

508

1636

3233

7875000

179

509

1641

3243

7900000

180

511

1646

3253

7925000

180

513

1651

3263

7950000

181

514

1657

3273

7975000

182

516

1662

3283

8000000

182

517

1667

3293

8025000

183

519

1672

3304

8050000

183

520

1677

3314

8075000

184

522

1682

3324

8100000

184

523

1687

3334

8125000

185

525

1692

3344

8150000

185

527

1697

3354

8175000

186

528

1702

3364

8200000

186

530

1708

3375

8225000

187

531

1713

3385

8250000

187

533

1718

3395

8275000

188

534

1723

3405

8300000

188

536

1728

3415

8325000

189

537

1733

3425

8350000

190

539

1738

3435

8375000

190

541

1743

3446

8400000

191

542

1748

3456

8425000

191

544

1753

3466

8450000

192

545

1759

3476

8475000

192

547

1764

3486

8500000

193

548

1769

3496

8525000

193

550

1774

3506

8550000

194

551

1779

3516

8575000

194

553

1784

3527

8600000

195

555

1789

3537

8625000

195

556

1794

3547

8650000

196

558

1799

3557

8675000

196

559

1804

3567

8700000

197

561

1810

3577

8725000

197

562

1815

3587

8750000

198

564

1820

3598

8775000

199

565

1825

3608

8800000

199

567

1830

3618

8825000

200

569

1835

3628

8850000

200

570

1840

3638

8875000

201

572

1845

3648

8900000

201

573

1850

3658

8925000

202

575

1855

3669

8950000

202

576

1861

3679

8975000

203

578

1866

3689

9000000

203

579

1871

3699

9025000

204

581

1876

3709

9050000

204

583

1881

3719

9075000

205

584

1886

3729

9100000

205

586

1891

3740

9125000

206

587

1896

3750

9150000

207

589

1901

3760

9175000

207

590

1906

3770

9200000

208

592

1911

3780

9225000

208

593

1917

3790

9250000

209

595

1922

3800

9275000

209

597

1927

3810

9300000

210

598

1932

3821

9325000

210

600

1937

3831

9350000

211

601

1942

3841

9375000

211

603

1947

3851

9400000

212

604

1952

3861

9425000

212

606

1957

3871

9450000

213

607

1962

3881

9475000

213

609

1968

3892

9500000

214

610

1973

3902

9525000

214

612

1978

3912

9550000

215

614

1983

3922

9575000

216

615

1988

3932

9600000

216

617

1993

3942

9625000

217

618

1998

3952

9650000

217

620

2003

3962

9675000

218

621

2008

3973

9700000

218

623

2013

3983

9725000

219

624

2018

3993

9750000

219

626

2024

4003

9775000

220

628

2029

4013

9800000

220

629

2034

4023

9825000

221

631

2039

4033

9850000

221

632

2044

4043

9875000

222

634

2049

4054

9900000

222

635

2054

4064

9925000

223

637

2059

4074

9950000

223

638

2064

4084

9975000

224

640

2069

4094

10000000

225

642

2074

4104

10025000

225

643

2080

4114

10050000

226

645

2085

4125

10075000

226

646

2090

4135

10100000

227

648

2095

4145

10125000

227

649

2100

4155

10150000

228

651

2105

4165

10175000

228

652

2110

4175

10200000

229

654

2115

4185

10225000

229

655

2120

4195

10250000

230

657

2125

4206

10275000

230

659

2130

4216

10300000

231

660

2136

4226

10325000

231

662

2141

4236

10350000

232

663

2146

4246

10375000

232

665

2151

4256

10400000

233

666

2156

4266

10425000

234

668

2161

4276

10450000

234

669

2166

4287

10475000

235

671

2171

4297

10500000

235

673

2176

4307

10525000

236

674

2181

4317

10550000

236

676

2186

4327

10575000

237

677

2192

4337

10600000

237

679

2197

4347

10625000

238

680

2202

4357

10650000

238

682

2207

4368

10675000

239

683

2212

4378

10700000

239

685

2217

4388

10725000

240

686

2222

4398

10750000

240

688

2227

4408

10775000

241

690

2232

4418

10800000

241

691

2237

4428

10825000

242

693

2242

4438

10850000

242

694

2248

4449

10875000

243

696

2253

4459

10900000

244

697

2258

4469

10925000

244

699

2263

4479

10950000

245

700

2268

4489

10975000

245

702

2273

4499

11000000

246

703

2278

4509

11025000

246

705

2283

4519

11050000

247

707

2288

4530

11075000

247

708

2293

4540

11100000

248

710

2298

4550

11125000

248

711

2303

4560

11150000

249

713

2309

4570

11175000

249

714

2314

4580

11200000

250

716

2319

4590

11225000

250

717

2324

4600

11250000

251

719

2329

4611

11275000

251

720

2334

4621

11300000

252

722

2339

4631

11325000

253

724

2344

4641

11350000

253

725

2349

4651

11375000

254

727

2354

4661

11400000

254

728

2359

4671

11425000

255

730

2365

4681

11450000

255

731

2370

4691

11475000

256

733

2375

4702

Zemkopības ministrs M.Roze
7.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.februāra noteikumiem Nr.120
Maksimālais rudzu, svešapputes tritikāles un griķu sējumos šķirnei neatbilstošo augu skaits uz 200 m2 lauku apskatē

(Pielikums MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

Nr.
p.k.
KategorijaRudzi, svešapputes tritikāle, griķi
1.Bāzes sēklas laukos7 augi uz 200 m2
2.Sertificētas sēklas laukos20 augu uz 200 m2
8.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.februāra noteikumiem Nr.120
Labības šķirnes sējumu reģistrācijas iesnieguma saturs

(Pielikums svītrots ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 379)

9.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.februāra noteikumiem Nr.120
Labības šķirnes sējumu reģistrācijas protokola saturs

(Pielikums svītrots ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 379)

10.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.februāra noteikumiem Nr.120
Vidējā sēklu parauga noņemšanas, analīžu veikšanas un oficiālo etiķešu izgatavošanas iesnieguma saturs

(Pielikums MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

1. Atbildīgā institūcija.

2. Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētās personas nosaukums, adrese, tālruņa numurs un reģistrācijas kods.

3. Informācija par sēklas materiālu:

3.1. suga;

3.2. šķirne;

3.3. kategorija;

3.4. ražas gads;

3.5. sēklu masa (kg);

3.6. sēklas partijas numurs.

4. Informācija par iesaiņošanas un uzglabāšanas apstākļiem:

4.1. iesaiņojuma veids;

4.2. iesaiņojuma lielums;

4.3. iesaiņojuma vienību skaits sēklu partijā;

4.4. glabāšanas vieta.

5. Sēklu izcelsmi apliecinošs dokuments (dokumenta atsauces informācija).

6. Informācija par sēklu apstrādi.

7. Parauga ņemšanas mērķis.

8. Nepieciešamās sēklu kvalitātes analīzes.

9. Nepieciešamo oficiālo etiķešu skaits un veids.

10. Iesniegšanas datums*, iesniedzēja vārds, uzvārds, paraksts*.

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

11. pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.februāra
noteikumiem Nr. 120

(Pielikums MK 09.08.2022. noteikumu Nr. 498 redakcijā)

Sēklu kvalitatīvie rādītāji

1. Sēklu kvalitātes rādītāji ir šādi:

Nr.
p. k.
Labības sugas un sēklu kategorijasMinimālā dīgtspēja (tīrām sēklām %)Minimālā tīrība (% no masas)Citu augu sugu sēklu maksimālais piejaukums (gab./1000 g)
citas augu sugas kopā, ne vairāk (6., 7., 8. un 9. aile)citas labības sugasaugu sugas, kas nav labībavējauzas (Avena fatua, Avena sterilis), reibuma airene (Lolium temulentum)pērkone (Raphanus raphanistrum), kokaļi (Agrostemma githago)
1.Auzas, arī Bizantijas auzas (Avena sativa L., Avena byzantina K. Koch), velna auzas (Avena strigosa Schreb.), mīkstie kvieši (Triticum aestivum L. subsp. aestivum), cietie kvieši (Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren), speltas kvieši (Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell.):       
1.1.bāzes sēklas859982602
1.2.sertificētas sēklas, pirmās un otrās paaudzes sertificētas sēklas859820141406
2.Kailgraudu auzas (Avena nuda L.):       
2.1.bāzes sēklas759982602
2.2.sertificētas sēklas, pirmās un otrās paaudzes sertificētas sēklas759820141406
3.Mieži (Hordeum vulgare L.):       
3.1.bāzes sēklas859982602
3.2.sertificētas sēklas, pirmās un otrās paaudzes sertificētas sēklas (izņemot kailgraudu miežus)859820141406
3.3.sertificētas sēklas, pirmās un otrās paaudzes sertificētas sēklas (kailgraudu miežiem)759820141406
4.Rudzi (Secale cereale L.), griķi (Fagopyrum esculentum Moench):       
4.1.bāzes sēklas859882602
4.2.sertificētas sēklas859820141406
5.Tritikāle (x Triticosecale Wittm. ex. A. Camus):       
5.1.bāzes sēklas809882602
5.2.sertificētas sēklas, pirmās un otrās paaudzes sertificētas sēklas809820141406
6.Kukurūza (Zea mays L. (partim))909800000

2. Sēklas ir praktiski brīvas no kaitīgajiem organismiem.

12.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.februāra noteikumiem Nr.120
Sklerociju un cieto melnplauku piejaukuma daudzums

(Pielikums MK 13.07.2010. noteikumu Nr. 632 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 318)

1. Pieļaujamais maksimālais sklerociju (Claviceps purpurea) vai sklerociju daļu daudzums un cieto melnplauku (Tilletia caries) piejaukuma daudzums sēklu paraugā (1000 g):

Nr.
p.k.

Sēklu kategorija

Sklerociji (Claviceps purpurea) (gab.)

Cietās melnplaukas (Tilletia caries) vai to daļas kviešu sēklās (% no masas)

1.1.Bāzes sēklas

2

1.2.Sertificētas sēklas (C1, C – izņemot hibrīdos rudzus)

6

līdz 0,002

1.3.Sertificētas sēklas (C2)

6

līdz 0,004

2. Pieļaujamais maksimālais sklerociju (Claviceps purpurea) vai sklerociju daļu daudzums hibrīdu rudzu sēklu paraugā (1000 g):

Nr. p.k.

Sēklu kategorija

Sklerociji (Claviceps purpurea) (gab.)

2.1.Bāzes sēklas

2

2.2.Sertificētas sēklas (C)

8

13.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.februāra noteikumiem Nr.120
Iesnieguma saturs tādu sēklu sertificēšanai un tirdzniecībai, kurām ir pazemināta dīgtspēja

(Pielikums MK 13.07.2010. noteikumu Nr. 632 redakcijā; pielikuma nosaukums MK 04.12.2018. noteikumu Nr. 751 redakcijā)

1. Atbildīgā institūcija.

2. Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētās personas nosaukums un sēklaudzētāja kods.

3. Suga.

4. Šķirne.

5. Sēklu partijas numurs.

6. Sēklu partijas lielums.

7. Sēklu dīgtspēja.

8. Sēklu kvalitāti apliecinoša dokumenta numurs un izsniegšanas datums.

9. Iesniegšanas datums*, iesniedzēja vārds, uzvārds, paraksts*.

Piezīme. *Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

13.1 pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.februāra noteikumiem Nr.120
Iesnieguma saturs atļaujas saņemšanai pazemināt izlases sēklas kategoriju

(Pielikums svītrots ar MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 751)

14.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.februāra noteikumiem Nr.120
Sēklu iesaiņojuma oficiālās etiķetes krāsa

(Pielikums grozīts ar MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 751)

Nr.
p.k.

Sēklu kategorija vai sēklām noteiktās prasības

Oficiālās etiķetes krāsa

1.

Pirmsbāzes sēklas (PB)

balta ar diagonālu violetu svītru

2.

Bāzes sēklas (B)

balta

3.

Sertificētas sēklas (C)

zila

3.1.

pirmās paaudzes sertificētas sēklas (C1)

zila

3.2.

otrās paaudzes sertificētas sēklas (C2)

sarkana

4.

Sēklu maisījumi

zaļa

5.

Sēklas ar pazeminātām prasībām vai kvalitātes rādītājiem

brūna

6.

Sēklas, kas nav līdz galam sertificētas

pelēka

Zemkopības ministrs M.Roze
15. pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.februāra
noteikumiem Nr. 120
Oficiālās etiķetes, zīmogojuma un dokumenta saturs

(Pielikums MK 01.02.2022. noteikumu Nr. 86 redakcijā)

A. Etiķetes un zīmogojuma saturs
 

1. Eiropas Savienības tiesību akti*.

2. Sertificētājinstitūcijas un valsts nosaukums.

3. Ražotājvalsts nosaukums.

4. Oficiāli piešķirtais sērijas numurs.

5. Sēklu partijas numurs.

6. Deklarētā sēklu neto vai bruto masa vai sēklu skaits iesaiņojumā.

7. Suga (norāda vismaz botānisko nosaukumu (var saīsinātā formā) latīņu burtiem).

8. Šķirne (norāda latīņu burtiem).

9. Kategorija.

10. Saiņošanas mēnesis un gads vai pēdējā parauga ņemšanas mēnesis un gads. Ja iesaiņojums noslēgts atkārtoti, norāda noslēgšanas datumu, kā arī atbildīgās iestādes nosaukumu.

11. Ja ir norādīta masa un ir lietoti granulēti augu aizsardzības līdzekļi, dražējamie materiāli vai citas cietās piedevas, norāda piedevu nosaukumu, kā arī aptuvenās proporcijas starp sēklu masu un kopējo masu.

12. Ja šķirne ir hibrīds vai inbrīdinga līnija:

12.1. bāzes sēklai:

12.1.1. ja hibrīds vai inbrīdinga līnija, pie kuras sēkla pieder, ir akceptēta saskaņā ar Latvijas augu šķirņu kataloga nolikumu, norāda šī komponenta nosaukumu kopā ar atsauci uz gala šķirni vai tikai komponenta nosaukumu;

12.1.2. ja hibrīds vai inbrīdinga līnija ir paredzēta par komponentu vienīgi gala šķirnei, norāda vārdu "Komponents";

12.1.3. citos gadījumos komponentu, pie kura bāzes sēkla pieder, var norādīt koda formā kopā ar atsauci uz gala šķirni un ar atsauci uz tās funkciju (vīrišķais vai sievišķais) (vai bez atsauces uz funkciju), kā arī norāda vārdu "Komponents";

12.2. sertificētai sēklai norāda tās šķirnes nosaukumu, pie kuras sēkla pieder, un vārdu "Hibrīds".

13. Ja sēklas dīgtspēja ir novērtēta atkārtoti, norāda iestādi, kura to novērtējusi, kā arī norādi "Atkārtoti novērtēts (mēnesis un gads)". Šo informāciju var norādīt uz oficiālās uzlīmes, kuru pielīmē etiķetei.

14. Pirmsbāzes sēklai norāda paaudžu skaitu pirms sertificētām sēklām vai pir­mās paaudzes sertificētām sēklām.

15. Ja šķirne ir ģenētiski modificēta, norāde "Ģenētiski modificēta šķirne".

16. Norāde par augu aizsardzības līdzekļiem, kas lietoti sēklu apstrādē.

17.Kailgraudu miežiem pirmās un otrās paaudzes sertificētajām sēklām norāda minimālo dīgtspēju – 75 %.

 

B. Dokumenta saturs
 

1. Sēklu partijas numurs.

2. Suga (norāda vismaz botānisko nosaukumu (var saīsinātā formā) latīņu burtiem).

3. Šķirne (norāda latīņu burtiem).

 

Piezīme. * Atsauci nenorāda griķu oficiālajā sēklu etiķetē. 

15.1 pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.februāra noteikumiem Nr.120
Saiņotāja etiķetes vai iesaiņojuma marķējuma saturs nelieliem sēklu iesaiņojumiem

(Pielikums MK 13.08.2013. noteikumu Nr. 544 redakcijā; pielikuma nosaukums grozīts ar MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 751)

1. Atzīme "Neliels iesaiņojums".

2. Saiņotāja (fiziskas vai juridiskas personas) vārds, uzvārds vai nosaukums un adrese.

3. Oficiāli piešķirtais sēklu partijas numurs.

4. Institūcija, kas piešķīrusi sēklu partijas numuru, un valsts vai to nosaukumu abreviatūra.

5. Saiņotāja piešķirtais sērijas numurs.

6. Saiņošanas mēnesis un gads vai pēdējā parauga noņemšanas mēnesis un gads. Ja iesaiņojums noslēgts atkārtoti, norāda noslēgšanas datumu, kā arī atbildīgās iestādes nosaukumu.

7. Sugas nosaukums latviešu un latīņu valodā (norāda botānisko nosaukumu (var saīsināto formu) latīņu burtiem bez atsaucēm uz autoru).

8. Šķirnes nosaukums.

9. Kategorija.

10. Neto vai bruto sēklu masa vai tīro sēklu skaits.

11. Ja ir norādīta masa un lietoti granulēti augu aizsardzības līdzekļi, dražējamie materiāli vai citas cietās piedevas, norāda piedevu nosaukumu, kā arī aptuveno sēklu masas un kopējās masas proporciju.

16.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.februāra noteikumiem Nr.120
Sēklu maisījumu oficiālās etiķetes vai zīmogojuma saturs

(Pielikuma nosaukums grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr. 544; MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 379; pielikuma 2.1 punkts stājas spēkā 01.04.2017., sk. grozījumu 3. punktu)

1. Sertificētājinstitūcijas un valsts nosaukums.

2. Ražotājvalsts nosaukums.

2.1 Oficiāli piešķirtais sērijas numurs.

3. Sēklu partijas numurs.

4. Deklarētā sēklu neto vai bruto masa vai sēklu skaits iesaiņojumā.

5. Sugu, kategoriju un šķirņu nosaukumi un masas proporcijas katram komponentam (šķirņu un sugu nosaukumus norāda ar latīņu burtiem).

6. Saiņošanas mēnesis un gads vai pēdējā parauga ņemšanas mēnesis un gads.

7. Ja ir norādīta masa un ir lietoti granulēti augu aizsardzības līdzekļi, dražējamie materiāli vai citas cietās piedevas, norāda piedevu nosaukumus, kā arī aptuvenās proporcijas starp sēklu masu un kopējo masu.

8. Ja visu maisījuma komponentu sēklu dīgtspēja ir novērtēta atkārtoti, norāda iestādi, kura to novērtējusi, kā arī izvieto norādi "Atkārtoti novērtēts (mēnesis un gads)". Šo informāciju var norādīt uz oficiālas uzlīmes un pielīmēt oficiālajai etiķetei.

9. Norāde "Atļauts tirgot tikai (attiecīgās valsts nosaukums)".

Zemkopības ministrs M.Roze
17.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.februāra noteikumiem Nr.120
Etiķetes un pavaddokumenta saturs sēklai, kas nav līdz galam sertificēta

(Pielikums grozīts ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 379; pielikuma A daļas 2.1 punkts un B daļas 1.1 punkts stājas spēkā 01.04.2017., sk. grozījumu 3. punktu)

A. Etiķetes saturs

1. Ražotājvalsts.

2. Par lauku apskati atbildīgā iestāde (norāda arī valsti).

2.1 Oficiāli piešķirtais sērijas numurs.

3. Suga (norāda vismaz botānisko nosaukumu (var saīsinātā formā) latīņu burtiem).

4. Šķirne (norāda latīņu burtiem). Ja šķirne (inbrīdinga līnija, hibrīds) ir paredzēta vienīgi par komponentu hibrīdu šķirnei, norāda vārdu "Komponents".

5. Kategorija.

6. Hibrīdu šķirnei norāda vārdu "Hibrīds".

7. Deklarētā sēklu neto vai bruto masa.

8. Norāde "Sēkla nav līdz galam sertificēta".


B. Pavaddokumenta saturs

1. Iestāde, kas izdevusi pavaddokumentu.

1.1 Izsniegto etiķešu oficiāli piešķirtie sērijas numuri.

2. Suga (norāda vismaz botānisko nosaukumu (var saīsinātā formā) latīņu burtiem).

3. Šķirne (norāda latīņu burtiem).

4. Kategorija.

5. Izsētās sēklu partijas numurs un valsts vai valstis, kas sertificējušas sēklu.

6. Lauka vai sēklu partijas numurs.

7. Sējumu platība, kurā audzēta sēklu partija, kas ir norādīta pavad­dokumentā.

8. Novāktais sēklas daudzums un iesai­ņojumu skaits.

9. Sertificētas sēklas kategorijai - paaudžu skaits pēc bāzes sēklas.

10. Apliecinājums, kas apstiprina sēkl­audzēšanas prasību izpildi kultūr­augam, no kura iegūta sēkla.

11. Attiecīgajos gadījumos - sēklas kvalitāti apliecinošie pagaidu rezultāti.

Zemkopības ministrs M.Roze
17.1 pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 13. februāra
noteikumiem Nr. 120
Atkārtotās sēklu pārbaudes termiņi un nosacījumi

(Pielikums MK 01.02.2022. noteikumu Nr. 86 redakcijā)

 

Nr.
p. k.
GrupaAtkārtotas pārbaudes termiņš, skaitot no dīgtspējas analīzes pabeigšanas dienas
2 gadi1 gads3 mēneši
1. Sēklas ir apstrādātas ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem vai citām ķīmiskām vielām
1.1.sēklas sertificētas novākšanas gadā, bet ne vēlāk kā līdz 30. jūnijam pēc novākšanas gadadīgtspēja ir vismaz par 5 % lielāka nekā šo noteikumu 11. pielikumā noteiktā minimālā dīgtspējadīgtspēja ir mazāka par 3. ailē norādīto, bet nav mazāka par šo noteikumu 11. pielikumā noteikto minimālo dīgtspēju vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspējuneattiecas
1.2.sēklas sertificētas vēlāk par šā pielikuma 1.1. apakšpunktā noteikto termiņu vai veikta atkārtota pārbaude pēc šā pielikuma 1.1. apakšpunktā noteiktā termiņaneattiecasdīgtspēja nav mazāka par šo noteikumu 11. pielikumā noteikto minimālo dīgtspēju vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspējuneattiecas
2. Sēklas nav apstrādātas ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem vai citām ķīmiskām vielām
2.1.sēklas sertificētas novākšanas gadā, bet ne vēlāk kā līdz 30. jūnijam pēc novākšanas gada un saskaņā ar šo noteikumu 57. punktā minētās pārbaudes rezultātiem mitruma saturs sēklās nepārsniedz:
2.1.1.griķiemsēklu mitrums nepārsniedz 16,5 % un dīgtspēja ir vismaz par 5 % lielāka nekā šo noteikumu 11. pielikumā noteiktā minimālā dīgtspējasēklu mitrums nepārsniedz 16,5 % un dīgtspēja ir mazāka nekā 3. ailē norādītā, bet nav mazāka par šo noteikumu 12. pielikumā noteikto minimālo dīgtspēju vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspējusēklu mitrums pārsniedz 16,5 % un dīgtspēja atbilst šo noteikumu 12. pielikumā noteiktajai minimālajai dīgtspējai vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju
2.1.2.citām sugāmsēklu mitrums nepārsniedz 15,0 % un dīgtspēja ir vismaz par 5 % lielāka nekā šo noteikumu 11. pielikumā noteiktā minimālā dīgtspējasēklu mitrums nepārsniedz 15,0 % un dīgtspēja ir mazāka par 3. ailē norādīto, bet nav mazāka par šo noteikumu 11. pielikumā noteikto minimālo dīgtspēju vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspējusēklu mitrums pārsniedz 15,0 % un dīgtspēja atbilst šo noteikumu 11. pielikumā noteiktajai minimālajai dīgtspējai vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju 
2.2.sēklas sertificētas vēlāk par šā pielikuma 2.1. apakšpunktā noteikto termiņu vai pēc 2.1. apakšpunktā noteiktā termiņa veikta atkārtota pārbaude:
2.2.1.griķiemneattiecassēklu mitrums nepārsniedz 16,5 % un dīgtspēja nav mazāka par šo noteikumu 11. pielikumā noteikto minimālo dīgtspēju vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju sēklu mitrums pārsniedz 16,5 % un dīgtspēja atbilst šo noteikumu 11. pielikumā noteiktajai minimālajai dīgtspējai vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju 
2.2.2.citām sugāmneattiecassēklu mitrums nepārsniedz 15,0 % un dīgtspēja nav mazāka par šo noteikumu 11. pielikumā noteikto minimālo dīgtspēju vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspējusēklu mitrums pārsniedz 15,0 % un dīgtspēja atbilst šo noteikumu 11. pielikumā noteiktajai minimālajai dīgtspējai vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju
18. pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.februāra
noteikumiem Nr. 120
Iesnieguma saturs personas iekļaušanai vai izmaiņu veikšanai Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā

(Pielikums MK 01.02.2022. noteikumu Nr. 86 redakcijā)

1. Informācija par personu:
1.1. juridiskai personai:
1.1.1. nosaukums;
1.1.2. juridiskā adrese;
1.1.3. reģistrācijas numurs;
1.1.4. kontaktinformācija (piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese);
1.1.5. pārstāvja vārds, uzvārds;
1.2. fiziskai personai:
1.2.1. vārds, uzvārds;
1.2.2. personas kods;
1.2.3. dzīvesvietas adrese;
1.2.4. kontaktinformācija (piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese).

2. Darbības veids, ar kuru paredzēts nodarboties.

3. Ražotņu, noliktavu, veikalu un citu tirdzniecības vietu adrese (atrašanās vieta).

4. Atsauce uz pievienotajiem dokumentiem.

5. Norāde "Personas datus apstrādā saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 13. februāra noteikumu Nr. 120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi" 90.punktu".

6. Iesniegšanas datums*, iesniedzēja vārds, uzvārds, paraksts*.

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

19.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.februāra noteikumiem Nr.120
Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistra reģistrācijas apliecības saturs

(Pielikums svītrots ar MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 751)

20.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.februāra noteikumiem Nr.120
Sēklu testēšanas pārskata saturs

(Pielikums MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

1. Sertificētājinstitūcija.

2. Sēklu testēšanas pārskata numurs.

3. Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētās personas nosaukums, adrese, tālrunis un reģistrācijas kods.

4. Suga, šķirne un kategorija.

5. Partijas numurs, masa (kg) un saiņojuma vienību skaits.

6. Sēklu izcelsmi apliecinoša dokumenta atsauces informācija.

7. Sēklu parauga ņēmējs, vidējā parauga noņemšanas datums, sēklu parauga ņemšanas akta numurs.

8. Laboratorija, kas veikusi pārbaudi, datums, kad paraugs saņemts laboratorijā.

9. Tīrības analīzes rezultāti.

10. Citu augu sugu sēklu piejaukuma analīzes rezultāti.

11. Informācija par vējauzu klātbūtni.

12. 1000 sēklu masa (gramos).

13. Dīgtspējas analīzes rezultāti, informācija par dīgtspējas noteikšanas apstākļiem.

14. Pagaidu dīgtspējas novērtējums (%), ja veikts pēc reģistrā reģistrētās personas pieprasījuma.

15. Mitruma saturs (%), ja tas ir noteikts.

16. Kaitēkļu invāzija, ja tā noteikta pēc reģistrā reģistrētās personas pieprasījuma.

17. Citas analīzes.

18. Norāde par sēklu partijas atbilstību šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām vai norāde par sēklu partijas neatbilstību šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām vai tikai par atsevišķu rādītāju novērtēšanu.

19. Norāde par sēklu partijas atkārtotas pārbaudes termiņu.

20. Sēklu testēšanas pārskata izsniegšanas datums*, izsniedzēja amats, vārds, uzvārds, paraksts*, zīmogs*.

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmogs" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

21.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.februāra noteikumiem Nr.120
Pārskata "Sēklu novērtēšanas rezultāti" saturs

(Pielikums svītrots ar MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 318)

22.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.februāra noteikumiem Nr.120
Sēklu sertifikāta pielikuma saturs

(Pielikums svītrots ar MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 751)

23.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.februāra noteikumiem Nr.120
Maksimāli pieļaujamais šķirnei neatbilstošo augu skaits pēcpārbaudē auzām, miežiem, tritikālei un kviešiem

Vērtēto augu skaits

Šķirnes tīrība

99,9 %

99,7 %

99,0 %

98,0 %

1000

4

7

16

29

1100

4

8

18

31

1200

4

8

19

33

1300

4

8

20

36

1400

5

9

21

38

1500

5

9

23

40

1600

5

10

24

42

1700

5

10

25

45

1800

5

10

26

47

1900

5

11

27

49

2000

6

11

29

52

2100

6

12

30

54

2200

6

12

31

56

2300

6

12

32

58

2400

6

13

33

61

2500

6

13

34

63

2600

6

14

36

65

2700

7

14

37

67

2800

7

14

38

69

2900

7

15

39

72

3000

7

15

40

74

3100

7

16

41

76

3200

7

16

43

78

3300

8

16

44

80

3400

8

17

45

83

3500

8

17

46

85

3600

8

17

47

87

3700

8

18

48

89

3800

8

18

49

91

3900

8

19

50

94

4000

9

19

52

96

4100

9

19

53

98

4200

9

20

54

100

4300

9

20

55

102

4400

9

20

56

105

4500

9

21

57

107

4600

9

21

58

109

4700

10

22

59

111

4800

10

22

61

113

4900

10

22

62

115

5000

10

23

63

118

5100

10

23

64

120

5200

10

23

65

122

5300

10

24

66

124

5400

10

24

67

126

5500

11

24

68

128

Zemkopības ministrs M.Roze
24.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.februāra noteikumiem Nr.120
Maksimāli pieļaujamais šķirnei neatbilstošo augu skaits pēcpārbaudē griķiem un rudziem

(Pielikums MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 318 redakcijā)

Nr.
p.k.
Vērtējamā platība (m2)Šķirnes tīrība (augi uz m2)
1/30 m21/10 m2
1.523
2.1024
3.1535
4.2036
5.2546
6.3047
7.3548
8.4049
9.4559
10.50510
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 120Pieņemts: 13.02.2007.Stājas spēkā: 17.02.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 28, 16.02.2007.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
153127
{"selected":{"value":"01.09.2022","content":"<font class='s-1'>01.09.2022.-31.08.2029.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2029","iso_value":"2029\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2029.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"01.09.2022","iso_value":"2022\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2022.-31.08.2029.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"12.08.2022","iso_value":"2022\/08\/12","content":"<font class='s-1'>12.08.2022.-31.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.02.2022","iso_value":"2022\/02\/04","content":"<font class='s-1'>04.02.2022.-11.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2020","iso_value":"2020\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2020.-03.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2019","iso_value":"2019\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2019.-31.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.12.2018","iso_value":"2018\/12\/07","content":"<font class='s-1'>07.12.2018.-31.05.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2017","iso_value":"2017\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2017.-06.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2016","iso_value":"2016\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2016.-31.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.06.2016","iso_value":"2016\/06\/18","content":"<font class='s-1'>18.06.2016.-30.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.08.2013","iso_value":"2013\/08\/16","content":"<font class='s-1'>16.08.2013.-17.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.10.2010","iso_value":"2010\/10\/16","content":"<font class='s-1'>16.10.2010.-15.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.07.2010","iso_value":"2010\/07\/23","content":"<font class='s-1'>23.07.2010.-15.10.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.08.2009","iso_value":"2009\/08\/22","content":"<font class='s-1'>22.08.2009.-22.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.02.2007","iso_value":"2007\/02\/17","content":"<font class='s-1'>17.02.2007.-21.08.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.09.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)