Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 318

Rīgā 2020. gada 26. maijā (prot. Nr. 36 18. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 13. februāra noteikumos Nr. 120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma
2. panta 1. punkta "a" apakšpunktu
un 17. panta piekto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2007. gada 13. februāra noteikumos Nr. 120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 28. nr.; 2009, 133. nr.; 2010, 115., 164. nr.; 2013, 158. nr.; 2016, 117. nr.; 2018, 240. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Sēklu aprites" ar vārdiem "Sēklu un šķirņu aprites";

1.2. izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Sēklaudzēšanas sējumu izvietošanā ievēro šādus nosacījumus:

14.1. sēklaudzēšanas laukos divus gadus pirms sējas neaudzē to pašu sugu, izņemot tās pašas attiecīgās sugas šķirnes tādas pašas vai augstākas kategorijas sēklas;

14.2. ja iepriekšējā gadā laukā izsētas kādas šķirnes zemākas kategorijas sēklas, bet lauku apskatei pieteikts sējums šīs šķirnes augstākas kategorijas sēklu ieguvei, tad no lauka iegūst tās pašas kategorijas sēklas, kuras ieguva iepriekšējā gadā.";

1.3. papildināt noteikumus ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Sēklaudzēšanas lauki Komisijas 2019. gada 28. novembra Īstenošanas Regulas (ES) 2019/2072, ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019, 2. panta 2. punkta "a" apakšpunkta izpratnē ir praktiski brīvi no tādiem kaitīgajiem organismiem, kuri samazina sēklu lietderību un kvalitāti (turpmāk - praktiski brīvi no kaitīgajiem organismiem).";

1.4. izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Sēklaudzētājs sēklu ieguves gadā līdz 25. maijam iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā sēklaudzēšanas lauku apskates iesniegumu (turpmāk - lauku apskates iesniegums) saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumu. Ja attiecīgais sēklaudzēšanas lauks ir pieteikts valsts vai Eiropas Savienības tiešajam atbalstam, sēklaudzētājs:

22.1. lauku apskates iesniegumu iesniedz pēc tam, kad iesniegts iesniegums atbalsta saņemšanai;

22.2. abos iesniegumos par attiecīgo sēklaudzēšanas lauku norāda identisku informāciju.";

1.5. izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Pirms lauka apskates dienesta inspektors iepazīstas ar sēklu kvalitāti apliecinošiem dokumentiem, ierakstiem lauku vēsturē, attiecīgās šķirnes morfoloģisko aprakstu un citu attiecīgo sugas šķirņu klāstu saimniecībā.";

1.6. izteikt 26.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.1. Latvijā sertificētai sēklai:

26.1.1. sēklu testēšanas pārskats ar norādi, ka sēklu partija atbilst šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, - ja sēkla iegūta un paredzēta sējai tajā pašā sēklaudzēšanas saimniecībā;

26.1.2. Valsts augu aizsardzības dienesta izsniegta sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete ar norādi "Eiropas Savienības tiesību akti" vai "ES tiesību akti", kā arī dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, - ja sēkla iegādāta no cita sēklaudzētāja;";

1.7. papildināt 28. punkta otro teikumu aiz vārdiem "dienesta inspektors" ar vārdiem un skaitli "pirms tam vienojoties ar sēklaudzētāju par piemērotāko laiku lauku apskatei un ņemot vērā šo noteikumu 28.1 2. apakšpunktu";

1.8. papildināt noteikumus ar 28.1 un 28.2 punktu šādā redakcijā:

"28.1 Sēklaudzētājs:

28.1 1. sniedz dienesta inspektoram informāciju par sēklaudzēšanas sējumos lietotajiem augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļiem un to lietošanas laiku;

28.1 2. vienojas ar dienesta inspektoru par lauku apskates laiku, ņemot vērā veikto un plānoto sēklaudzēšanas sējumu apstrādi ar augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļiem;

28.1 3. nodrošina dienesta inspektoram piekļuvi sēklaudzēšanas laukam un uzrāda sēklaudzēšanas lauka atrašanās vietu dabā.

28.2 Dienesta inspektors var atteikties no lauka apskates, ja sēklaudzētājs nepilda šo noteikumu 28.1 punktā minētās prasības.";

1.9. svītrot 29. punkta ievaddaļā vārdus "apejot laukam pa perimetru";

1.10. svītrot 31.1.6. apakšpunktu;

1.11. svītrot 31.2.4. apakšpunktu;

1.12. izteikt 53.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"53.3. sēklu mitruma satura un kaitēkļu invāzijas noteikšanai, ievietojot hermētiski noslēgtā iesaiņojumā, - tikai tad, ja sēklas nav apstrādātas ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem vai citām ķīmiskām vielām.";

1.13. izteikt 54.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"54.3. sēklu mitruma satura un kaitēkļu invāzijas noteikšanai, ievietojot hermētiski noslēgtā iesaiņojumā, - tikai tad, ja sēklas nav apstrādātas ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem vai citām ķīmiskām vielām.";

1.14. izteikt 57. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"57. Ja sēklas nav apstrādātas ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem vai citām ķīmiskām vielām, sēklu paraugā papildus šo noteikumu 56. punktā minētajiem rādītājiem nosaka:";

1.15. aizstāt 58.2 punktā vārdus "sēklu sertifikāts" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "sēklu testēšanas pārskats" (attiecīgā locījumā);

1.16. svītrot 58.3 punktā vārdus "un tirgot";

1.17. svītrot 63. punkta ievaddaļā vārdus "un tirgot";

1.18. aizstāt 63.1. apakšpunktā vārdus "sēklu sertifikāts" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "sēklu testēšanas pārskats" (attiecīgā locījumā);

1.19. izteikt VI nodaļu šādā redakcijā:

"VI. Sēklu iesaiņošana

64. Sēklu saiņotājs sēklu iesaiņojumu noslēdz vai tās pārsaiņo Valsts augu aizsardzības dienesta inspektora uzraudzībā.

65. Sēklu saiņotājs iesaiņojuma materiālu izvēlas tā, lai:

65.1. nodrošinātu sēklu kvalitātes un masas saglabāšanos un sēklu nesajaukšanos;

65.2. iesaiņojumu nevarētu atvērt bez redzamām oficiālās etiķetes vai iesaiņojuma bojājuma pazīmēm.

66. Sēklaudzētājs, sēklu sagatavotājs, saiņotājs vai tirgotājs sēklu partiju parauga noņemšanai novieto tā, lai jebkurai iesaiņojuma vienībai var brīvi un droši piekļūt, neapdraudot dzīvību un veselību, un noņemt paraugu.

66.1 Šo noteikumu 49. punktā minētais dienesta inspektors var atteikt parauga noņemšanu, ja netiek nodrošinātas šo noteikumu 66. punktā minētās prasības.

66.2 Rudzu, kviešu, miežu, auzu, tritikāles un griķu sertificētas (C) sēklas var saiņot nelielos iesaiņojumos, kuros sēklu masa nepārsniedz 1000 gramu.";

1.20. svītrot 72. punktā vārdus "un nav apliecināma ar sēklu sertifikātu";

1.21. svītrot 79.6 punktā vārdus "kā arī dienesta izsniegtā sēklu sertifikāta numuru";

1.22. aizstāt 79.7 punktā vārdu "savas" ar vārdu "saiņotāja";

1.23. izteikt 80.1 punktu šādā redakcijā:

"80.1 Ja uzglabāšanas laikā nav mainīts sēklu iesaiņojums un marķējums, tirdzniecībai paredzētās sēklas pārbauda atkārtoti, ievērojot šo noteikumu 17.1 pielikumā norādītos termiņus un nosacījumus.";

1.24. svītrot 80.2 punktu;

1.25. aizstāt 80.4 punktā skaitli un vārdu "80.1 punktā" ar skaitli un vārdu "17.1 pielikumā";

1.26. svītrot IX nodaļas nosaukumā vārdu "ievedēju";

1.27. svītrot 86. punktu;

1.28. izteikt 87. punktu šādā redakcijā:

"87. Lai reģistrētos šo noteikumu 48. punktā minētajā reģistrā, persona Valsts augu aizsardzības dienestā iesniedz iesniegumu personas iekļaušanai Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā (turpmāk - reģistrācijas iesniegums) saskaņā ar šo noteikumu 18. pielikumu un atkarībā no nodarbošanās veida pievieno šādus dokumentus:

87.1. sēklaudzētājs:

87.1.1. sēklaudzēšanai paredzētos lauku plānus, norādot platību (ha);

87.1.2. informāciju par lauku vēstures kārtošanu;

87.2. sēklu maisījumu sagatavotājs - informāciju par sēklu maisījumu sagatavošanas iekārtām, kas nodrošina gatavā sēklu maisījuma viendabīgumu.";

1.29. izteikt 89. punktu šādā redakcijā:

"89. Valsts augu aizsardzības dienests:

89.1. katrai reģistrā reģistrētajai personai piešķir reģistrācijas kodu. Tā pirmās divas zīmes norāda personas adresi (pasta indeksa pirmie divi cipari), pārējās zīmes - reģistrācijas kārtas numuru;

89.2. reģistrā norāda šādu informāciju par reģistrā reģistrēto personu:

89.2.1. reģistrācijas kodu;

89.2.2. juridiskai personai - nosaukumu un uzņēmuma reģistrācijas numuru komercreģistrā, fiziskai personai - vārdu, uzvārdu un personas kodu;

89.2.3. juridiskai personai - juridisko adresi, fiziskai personai - dzīvesvietas adresi;

89.2.4. darbības veidu;

89.2.5. sugu grupu, ar kuru tiek veiktas darbības;

89.2.6. kontaktinformāciju (piemēram, tālruņa numuru, e-pasta adresi);

89.3. ievieto savā tīmekļvietnē Sēklu un šķirņu aprites likuma 4. panta piektajā daļā noteikto informāciju par reģistrētajām personām.";

1.30. izteikt 90. punktu šādā redakcijā:

"90. Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu par personas reģistrācijas anulēšanu saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 4. panta trešo daļu vai attiecīgu lēmumu, ja atkārtoti konstatēta šo noteikumu VII, VII1, VIII, X vai XI nodaļā minēto prasību neievērošana un par to ir sagatavots attiecīgs akts.";

1.31. izteikt 91.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"91.1. Latvijā sertificētai sēklai:

91.1.1. sēklu testēšanas pārskats ar norādi, ka sēklu partija atbilst šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, - ja sēkla iegūta un paredzēta sējai tajā pašā sēklaudzēšanas saimniecībā;

91.1.2. Valsts augu aizsardzības dienesta izsniegta sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete ar norādi "Eiropas Savienības tiesību akti" vai "ES tiesību akti" - ja sēkla paredzēta tirdzniecībai;";

1.32. izteikt 92., 93. un 94. punktu šādā redakcijā:

"92. Valsts augu aizsardzības dienests reģistrā reģistrētajām personām izsniedz Sēklu testēšanas pārskatu saskaņā ar šo noteikumu 20. pielikumu.

93. Sēklu testēšanas pārskatā iekļauj norādi par sēklu partijas:

93.1. atbilstību šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, pamatojoties uz lauka apskates un sēklu parauga novērtēšanas rezultātiem, ja visi sēklu partijas vidējā parauga novērtēšanas rezultātu rādītāji atbilst attiecīgās sugas sēklu attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām;

93.2. neatbilstību šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām vai tikai atsevišķu rādītāju novērtēšanu, vai neatbilstību Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) prasībām, ja:

93.2.1. sēklu kvalitāte neatbilst šo noteikumu prasībām;

93.2.2. kāds no sēklu partijas pilnajā novērtēšanā iegūtajiem rādītājiem neatbilst attiecīgajai sēklu kategorijai noteiktajām prasībām;

93.2.3. ir novērtēti tikai atsevišķi rādītāji;

93.2.4. sēklu paraugus nav noņēmis dienesta inspektors vai paraugu noņemšana neatbilst Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) prasībām.

94. Sēklu testēšanas pārskatu sagatavo un izsniedz triju darbdienu laikā pēc tam, kad pabeigta sēklu parauga novērtēšana.";

1.33. izteikt 96.1 punktu šādā redakcijā:

"96.1 Šo noteikumu 96.1. apakšpunktā minētais sēklu pircējs nedrīkst pārdot sēklas līdz brīdim, kamēr no sēklu piegādātāja nav saņēmis šo noteikumu 93.1. apakšpunktā minētajām prasībām atbilstošu sēklu testēšanas pārskatu.";

1.34. aizstāt 96.2 2. apakšpunktā vārdus "sēklu sertifikāts" ar vārdiem "sēklu testēšanas pārskats";

1.35. aizstāt 96.2 3. apakšpunktā vārdus "sēklu sertifikātā" ar vārdiem "sēklu testēšanas pārskatā";

1.36. izteikt 99.1 punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Citā Eiropas Savienības dalībvalstī sertificētām sēklām, kuras apstrādātas ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem vai ķīmiskām vielām un kuras tirgo Latvijā, ja tās turpmākai tirdzniecībai tiek uzglabātas ilgāk par šo noteikumu 17.1 pielikumā minēto termiņu, un sertificētām sēklām, kuras tirgo Latvijā, ja tās turpmākai tirdzniecībai tiek uzglabātas ilgāk par šo noteikumu 17.1 pielikumā minēto termiņu, skaitot no iesaiņojuma etiķetē norādītā iesaiņojuma noslēgšanas vai pēdējā parauga ņemšanas dienas, jāveic atkārtota sēklu dīgtspējas pārbaude.";

1.37. svītrot 99.3 punktā vārdu "datumu";

1.38. svītrot 99.5 punktā vārdu "datumu";

1.39. izteikt 99.6 punktu šādā redakcijā:

"99.6 Ja šo noteikumu 99.4 punktā minētajā atkārtotajā pārbaudē noteiktais sēklu dīgtspējas rādītājs kādam no sēklu maisījuma komponentiem neatbilst attiecīgajām šo noteikumu 2. punktā minēto sugu sēklu kategorijas kvalitātes prasībām, sēklu maisījumus atļauts iztirgot, uz katra iesaiņojuma norādot konkrēto dīgtspējas procentu.";

1.40. izteikt 101. un 102. punktu šādā redakcijā:

"101. Reģistrētā persona, kas tirgo Latvijā sertificētas sēklas, izņemot nelielos iesaiņojumus, pircējam pēc pieprasījuma izsniedz vienu no šādiem dokumentiem:

101.1. sēklu testēšanas pārskatu ar norādi, ka sēklu partija atbilst šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, ja tas sēklu tirgotājam ir izsniegts elektroniska dokumenta formā un pēdējais sēklu lietotājs ir tehniski nodrošināts šī sēklu sertifikāta saņemšanai;

101.2. sēklu testēšanas pārskata kopiju ar norādi, ka sēklu partija atbilst šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, ja tas tirgotājam ir izsniegts papīra formā vai ja pēdējais sēklu lietotājs pārskatu nevar saņemt elektroniski.

102. Tirgotājs, kas tirgo citās valstīs sertificētu sēklu sēklaudzēšanai, katru gadu līdz 1. novembrim par ziemāju sēklām un līdz 25. maijam par vasarāju sēklām iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā informāciju papīra formā vai elektroniski par pārdotajām sēklu partijām pa šķirnēm un kategorijām laikposmā no iepriekšējā gada 1. novembra līdz kārtējā gada 31. oktobrim (par ziemāju sēklām) un no iepriekšējā gada 25. maija līdz kārtējā gada 24. maijam (par vasarāju sēklām), norādot sēklu partiju numuru un daudzumu, kā arī pievieno sēklu kvalitāti apliecinošus dokumentus vai to kopijas.";

1.41. svītrot 103. punktā vārdus "sēklu sertifikātā vai";

1.42. papildināt X nodaļu ar 103.1 punktu šādā redakcijā:

"103.1 Pēc sēklaudzētāja rakstiska pieprasījuma Valsts augu aizsardzības dienests triju darbdienu laikā pēc pieprasījumā norādīto analīžu pabeigšanas izsniedz Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) sertifikātu par veikto analīžu faktiskajiem rādītājiem.";

1.43. papildināt noteikumus ar 123. un 124. punktu šādā redakcijā:

"123. Valsts augu aizsardzības dienests par 2020. gadā paredzētajām sēklaudzēšanas lauku apskatēm izskata sēklaudzētāju iesniegumus, kas iesniegti līdz 2020. gada 1. jūnijam.

124. Sēklu partijām, kurām līdz 2020. gada 31. maijam izsniegts sēklu sertifikāts un pārskats "Sēklu novērtēšanas rezultāti", sēklu sertifikāts ir derīgs līdz attiecīgās sēklu partijas iztirgošanai, bet pārskats "Sēklu novērtēšanas rezultāti" - no izsniegšanas datuma līdz nākamajai atkārtotajai sēklu kvalitātes pārbaudei.";

1.44. papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 7. punktu šādā redakcijā:

"7) Komisijas 2020. gada 11. februāra Īstenošanas Direktīvas (ES) 2020/177, ar ko attiecībā uz augu kaitīgajiem organismiem sēklās un citā augu reproduktīvajā materiālā groza Padomes Direktīvas 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK un 2002/57/EK, Komisijas Direktīvas 93/49/EEK un 93/61/EEK un Īstenošanas direktīvas 2014/21/ES un 2014/98/ES.";

1.45. izteikt 1. un 2. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 13. februāra
noteikumiem Nr. 120

Minimālais attālums starp sējumiem

1. Starp svešapputes sugām, kurām iespējama savstarpēja apputeksnēšanās, ja sēj:  
1.1. bāzes sēklas 300 m
1.2. sertificētas sēklas 250 m
2. Starp tritikāles pašapputes šķirņu sējumiem, ja sēj:  
2.1. bāzes sēklas 50 m
2.2. sertificētas sēklas 20 m
3. Starp rudzu hibrīdu bāzes sēklu sējumiem, ja:  
3.1. tiek izmantota vīrišķā sterilitāte 1000 m
3.2. netiek izmantota vīrišķā sterilitāte 600 m
4. Starp rudzu hibrīdu sertificētu sēklu sējumiem 500 m
5. Starp griķu sējumiem, ja sēj:  
5.1. bāzes sēklas 400 m
5.2. sertificētas sēklas 250 m
6. Starp kviešu, auzu, miežu un pašapputes tritikāles hibrīdo šķirņu sertificētu sēklu sējumiem (starp sievišķo komponentu un jebkuras citas tās pašas sugas šķirnes sējumiem, izņemot vīrišķo komponentu) 25 m
7. Starp miežu hibrīdu bāzes sēklu sējumiem, ja tiek izmantota citoplazmatiskā vīrišķā sterilitāte 100 m
8. Starp miežu hibrīdu sertificētu sēklu sējumiem, ja tiek izmantota citoplazmatiskā vīrišķā sterilitāte 50 m

Piezīmes.
1. Šā pielikuma 1., 2., 3., 4., 7. un 8. punktā noteiktais minimālais attālums neattiecas uz sējumiem, kuros ir nodrošināta pietiekama cita veida aizsardzība pret nevēlamu svešapputi.
2. Pašapputes sugu vai šķirņu minimālajam attālumam no jebkuriem sējumiem jābūt tādam, lai novākšanas laikā nebūtu iespējama sēklu sajaukšanās.

2. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 13. februāra
noteikumiem Nr.120

Sēklaudzēšanas laukos pieļaujamais inficēto augu skaits

Nr.
p.k.
Sējumu kategorija Kviešu, miežu, auzu un tritikāles sējumos inficētie augi uz 200 m2 Rudzu un tritikāles sējumos inficētie augi uz 200 m2
ar putošo melnplauku
(Ustilago avenae, Ustilago nuda, Ustilago tritici)
ar cieto melnplauku
(Ustilago kolleri, Ustilago hordei, Tilletia caries)
ar stiebru melnplauku
(Urocystis occulta)
1. Pirmsbāzes kategorijas sējumi 2 2 2
2. Bāzes kategorijas sējumi 10 10 10
3. Sertificētas kategorijas sējumi 30 30 30"

1.46. aizstāt 3. pielikuma 4.1. un 4.2. apakšpunktā vārdus "četri augi" ar vārdiem "viens augs";

1.47. izteikt 4. un 5. pielikumu šādā redakcijā:

"4. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 13. februāra
noteikumiem Nr. 120

Sēklaudzēšanas lauku apskates iesnieguma saturs

1. Atbildīgā institūcija.

2. Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētās personas nosaukums, adrese, tālruņa numurs un reģistrācijas kods.

3. Informācija par izsēto sēklas materiālu:

3.1. suga;

3.2. šķirne;

3.3. izsētās sēklas kategorija;

3.4. aizsargātai šķirnei - licences līguma numurs un derīguma termiņš;

3.5. izsētās sēklas daudzums (kg);

3.6. sēklu partijas numurs.

4. Informācija par sēklaudzēšanas lauku:

4.1. lauka nosaukums vai numurs;

4.2. lauka platība.

5. Sēklu izcelsmi apliecinošs dokuments (dokumenta atsauces informācija).

6. Sēšanas datums un gads.

7. Informācija par priekšaugiem.

8. Iesniegšanas datums*, iesniedzēja vārds, uzvārds, paraksts*.

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

5. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 13. februāra
noteikumiem Nr. 120

Labības sēklaudzēšanas lauku apskates protokola saturs

1. Atbildīgā institūcija.

2. Lauku apskates protokola numurs.

3. Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētās personas nosaukums, adrese, tālruņa numurs un reģistrācijas kods.

4. Informācija par izsēto sēklas materiālu:

4.1. suga;

4.2. šķirne;

4.3. izsētās sēklas kategorija;

4.4. partijas numurs.

5. Izsētās sēklas dokumenti (dokumenta atsauces informācija).

6. Informācija par sēklaudzēšanas lauku:

6.1. lauka numurs (atbilstoši Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmai (LAD EPS) var papildus norādīt lauka nosaukumu);

6.2. platība (ha);

6.3. priekšaugi.

7. Informācija par citām šīs sugas šķirnēm saimniecībā (ir vai nav; ja ir, norādīt, kuras).

8. Informācija par lauku apskates rezultātiem:

8.1. minimālie attālumi starp sējumiem (ievēroti vai nav ievēroti);

8.2. šķirnes identitāte (atbilst vai neatbilst);

8.3. nezāles;

8.4. kaitēkļi;

8.5. šķirnei neatbilstošo augu vārpu (augu) skaits;

8.6. citu labības sugu augu skaits;

8.7. ar cieto melnplauku inficētie augi;

8.8. ar putošo melnplauku inficētie augi;

8.9. ar stiebru melnplauku inficētie augi;

8.10. citas slimības;

8.11. vējauzas;

8.12. sējuma atbilstība prasībām.

9. Lēmums par šķirnes sējumu atbilstību vai neatbilstību sēklu iegūšanai.

10. Protokola izsniegšanas datums* un paraksts*.

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

1.48. izteikt 7. pielikumu šādā redakcijā:

"7. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 13. februāra
noteikumiem Nr. 120

Maksimālais rudzu, svešapputes tritikāles un griķu sējumos šķirnei neatbilstošo augu skaits uz 200 m2 lauku apskatē

Nr.
p.k.
Kategorija Rudzi, svešapputes tritikāle, griķi
1. Bāzes sēklas laukos 7 augi uz 200 m2
2. Sertificētas sēklas laukos 20 augu uz 200 m2"

1.49. izteikt 10. un 11. pielikumu šādā redakcijā:

"10. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 13. februāra
noteikumiem Nr. 120

Vidējā sēklu parauga noņemšanas, analīžu veikšanas un oficiālo etiķešu izgatavošanas iesnieguma saturs

1. Atbildīgā institūcija.

2. Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētās personas nosaukums, adrese, tālruņa numurs un reģistrācijas kods.

3. Informācija par sēklas materiālu:

3.1. suga;

3.2. šķirne;

3.3. kategorija;

3.4. ražas gads;

3.5. sēklu masa (kg);

3.6. sēklas partijas numurs.

4. Informācija par iesaiņošanas un uzglabāšanas apstākļiem:

4.1. iesaiņojuma veids;

4.2. iesaiņojuma lielums;

4.3. iesaiņojuma vienību skaits sēklu partijā;

4.4. glabāšanas vieta.

5. Sēklu izcelsmi apliecinošs dokuments (dokumenta atsauces informācija).

6. Informācija par sēklu apstrādi.

7. Parauga ņemšanas mērķis.

8. Nepieciešamās sēklu kvalitātes analīzes.

9. Nepieciešamo oficiālo etiķešu skaits un veids.

10. Iesniegšanas datums*, iesniedzēja vārds, uzvārds, paraksts*.

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

11. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 13. februāra
noteikumiem Nr. 120

Sēklu kvalitatīvie rādītāji

1. Sēklu kvalitātes rādītāji ir šādi:

Nr.
p.k.
Labības sugas un sēklu kategorijas Minimālā dīgtspēja (tīrām sēklām %) Minimālā tīrība (% no masas) Citu augu sugu sēklu maksimālais piejaukums (gab./1000 g)
citas augu sugas kopā, ne vairāk (6., 7., 8. un 9. aile) citas labības sugas augu sugas, kas nav labība vējauzas (Avena fatua, Avena sterilis), reibuma airene (Lolium temulentum) pērkone (Raphanus raphanistrum), kokaļi (Agrostemma githago)
1. Auzas, arī Bizantijas auzas (Avena sativa L., Avena byzantina K. Koch), velna auzas (Avena strigosa Schreb.), mieži (Hordeum vulgare L.), mīkstie kvieši (Triticum aestivum L.), cietie kvieši (Triticum durum Desf)., spelta kvieši (Triticum spelta L.):              
1.1. bāzes sēklas 85 99 8 2 6 0 2
1.2. sertificētas sēklas, pirmās un otrās paaudzes sertificētas sēklas 85* 98 20 14 14 0 6
2. Kailgraudu auzas (Avena nuda L.):              
2.1. bāzes sēklas 75 99 8 2 6 0 2
2.2. sertificētas sēklas, pirmās un otrās paaudzes sertificētas sēklas 75 98 20 14 14 0 6
3. Rudzi (Secale cereale L.), griķi (Fagopyrum esculentum Moench):              
3.1. bāzes sēklas 85 98 8 2 6 0 2
3.2. sertificētas sēklas 85 98 20 14 14 0 6
4. Tritikāle (x Triticosecale Wittm. ex. A. Camus):              
4.1. bāzes sēklas 80 98 8 2 6 0 2
4.2. sertificētas sēklas, pirmās un otrās paaudzes sertificētas sēklas 80 98 20 14 14 0 6
5. Kukurūza (Zea mays L.) 90 98 0 0 0 0 0

2. Sēklas ir praktiski brīvas no kaitīgajiem organismiem.

Piezīme. * Kailgraudu miežiem pirmās un otrās paaudzes sertificētajām sēklām minimālā dīgtspēja ir 75 %.";

1.50. svītrot 12. pielikumā zīmi "*" un piezīmi;

1.51. papildināt noteikumus ar 17.1 pielikumu šādā redakcijā:

"17.1 pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 13. februāra
noteikumiem Nr. 120

Atkārtotās sēklu pārbaudes termiņi un nosacījumi

Nr.
p.k.
Grupa Atkārtotas pārbaudes termiņš, skaitot no dīgtspējas analīzes pabeigšanas dienas
2 gadi 1 gads 3 mēneši
1. Sēklas ir apstrādātas ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem vai citām ķīmiskām vielām
1.1. sēklas sertificētas novākšanas gadā, bet ne vēlāk kā līdz 30. jūnijam pēc novākšanas gada dīgtspēja ir vismaz par 5 % lielāka nekā šo noteikumu 11. pielikumā noteiktā minimālā dīgtspēja dīgtspēja ir mazāka par 3. ailē norādīto, bet nav mazāka par šo noteikumu 11. pielikumā noteikto minimālo dīgtspēju vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju neattiecas
1.2. sēklas sertificētas vēlāk par šā pielikuma 1.1. apakšpunktā noteikto termiņu vai veikta atkārtota pārbaude pēc šā pielikuma 1.1. apakšpunktā noteiktā termiņa neattiecas dīgtspēja nav mazāka par šo noteikumu 11. pielikumā noteikto minimālo dīgtspēju vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju neattiecas

2. Sēklas nav apstrādātas ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem vai citām ķīmiskām vielām
2.1. sēklas sertificētas novākšanas gadā, bet ne vēlāk kā līdz 30. jūnijam pēc novākšanas gada un saskaņā ar šo noteikumu 57. punktā minētās pārbaudes rezultātiem mitruma saturs un dzīvu graudu ērču vai tādu citu dzīvu sēklu kaitēkļu klātbūtne, kuri bojā sēklas to uzglabāšanas laikā, sēklās nepārsniedz:
2.1.1. griķiem sēklu mitrums nepārsniedz 16,5 %, nav konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā, un dīgtspēja ir vismaz par 5 % lielāka nekā šo noteikumu 11. pielikumā noteiktā minimālā dīgtspēja sēklu mitrums nepārsniedz 16,5 %, nav konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā, un dīgtspēja ir mazāka nekā 3. ailē norādītā, bet nav mazāka par šo noteikumu 12. pielikumā noteikto minimālo dīgtspēju vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju un nav konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā sēklu mitrums pārsniedz 16,5 %, ir konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā, un dīgtspēja atbilst šo noteikumu 12. pielikumā noteiktajai minimālajai dīgtspējai vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju un konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā
2.1.2. citām sugām sēklu mitrums nepārsniedz 15,0 %, nav konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā, un dīgtspēja ir vismaz par 5 % lielāka nekā šo noteikumu 11. pielikumā noteiktā minimālā dīgtspēja sēklu mitrums nepārsniedz 15,0 %, nav konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā, un dīgtspēja ir mazāka par 3. ailē norādīto, bet nav mazāka par šo noteikumu 11. pielikumā noteikto minimālo dīgtspēju vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju un nav konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā sēklu mitrums pārsniedz 15,0 %, ir konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā, un dīgtspēja atbilst šo noteikumu 11. pielikumā noteiktajai minimālajai dīgtspējai vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju un konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā
2.2. sēklas sertificētas vēlāk par šā pielikuma 2.1. apakšpunktā noteikto termiņu vai pēc 2.1. apakšpunktā noteiktā termiņa veikta atkārtota pārbaude:
2.2.1. griķiem neattiecas sēklu mitrums nepārsniedz 16,5 %, nav konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā, un dīgtspēja nav mazāka par šo noteikumu 11. pielikumā noteikto minimālo dīgtspēju vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju un nav konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā sēklu mitrums pārsniedz 16,5 %, ir konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā, un dīgtspēja atbilst šo noteikumu 11. pielikumā noteiktajai minimālajai dīgtspējai vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju un konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā
2.2.2. citām sugām neattiecas sēklu mitrums nepārsniedz 15,0 %, nav konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā, un dīgtspēja nav mazāka par šo noteikumu 11. pielikumā noteikto minimālo dīgtspēju vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju un nav konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā sēklu mitrums pārsniedz 15,0 %, ir konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā, un dīgtspēja atbilst šo noteikumu 11. pielikumā noteiktajai minimālajai dīgtspējai vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju un konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā"

1.52. svītrot 18. pielikuma 1.1.3. apakšpunktā vārdus "Uzņēmumu reģistrā vai";

1.53. izteikt 20. pielikumu šādā redakcijā:

"20. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 13. februāra
noteikumiem Nr. 120

Sēklu testēšanas pārskata saturs

1. Sertificētājinstitūcija.

2. Sēklu testēšanas pārskata numurs.

3. Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētās personas nosaukums, adrese, tālrunis un reģistrācijas kods.

4. Suga, šķirne un kategorija.

5. Partijas numurs, masa (kg) un saiņojuma vienību skaits.

6. Sēklu izcelsmi apliecinoša dokumenta atsauces informācija.

7. Sēklu parauga ņēmējs, vidējā parauga noņemšanas datums, sēklu parauga ņemšanas akta numurs.

8. Laboratorija, kas veikusi pārbaudi, datums, kad paraugs saņemts laboratorijā.

9. Tīrības analīzes rezultāti.

10. Citu augu sugu sēklu piejaukuma analīzes rezultāti.

11. Informācija par vējauzu klātbūtni.

12. 1000 sēklu masa (gramos).

13. Dīgtspējas analīzes rezultāti, informācija par dīgtspējas noteikšanas apstākļiem.

14. Pagaidu dīgtspējas novērtējums (%), ja veikts pēc reģistrā reģistrētās personas pieprasījuma.

15. Mitruma saturs (%), ja tas ir noteikts.

16. Kaitēkļu invāzija, ja tā noteikta pēc reģistrā reģistrētās personas pieprasījuma.

17. Citas analīzes.

18. Norāde par sēklu partijas atbilstību šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām vai norāde par sēklu partijas neatbilstību šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām vai tikai par atsevišķu rādītāju novērtēšanu.

19. Norāde par sēklu partijas atkārtotas pārbaudes termiņu.

20. Sēklu testēšanas pārskata izsniegšanas datums*, izsniedzēja amats, vārds, uzvārds, paraksts*, zīmogs*.

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmogs" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

1.54. svītrot 21. pielikumu;

1.55. izteikt 24. pielikumu šādā redakcijā:

"24. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 13. februāra
noteikumiem Nr. 120

Maksimāli pieļaujamais šķirnei neatbilstošo augu skaits pēcpārbaudē griķiem un rudziem

Nr.
p.k.
Vērtējamā platība (m2) Šķirnes tīrība (augi uz m2)
1/30 m2 1/10 m2
1. 5 2 3
2. 10 2 4
3. 15 3 5
4. 20 3 6
5. 25 4 6
6. 30 4 7
7. 35 4 8
8. 40 4 9
9. 45 5 9
10. 50 5 10"

2. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. jūnijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 13. februāra noteikumos Nr. 120 "Labības sēklaudzēšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 318Pieņemts: 26.05.2020.Stājas spēkā: 01.06.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 103B, 29.05.2020. OP numurs: 2020/103B.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
315039
01.06.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)