Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 751

Rīgā 2018. gada 4. decembrī (prot. Nr. 58 5. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 13. februāra noteikumos Nr. 120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma
2. panta 1. punkta "a" apakšpunktu un 17. panta piekto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2007. gada 13. februāra noteikumos Nr. 120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 28. nr.; 2009, 133. nr.; 2010, 115., 164. nr.; 2013, 158. nr.; 2016, 117. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 2.4. apakšpunktu aiz vārdiem "Bizantijas auzām (Avena byzantina K. Koch)" ar vārdiem "velna auzām (Avena strigosa Schreb.)";

1.2. izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Sēklaudzēšanas sējumu izvietošanā ievēro šādus nosacījumus:

14.1. tos izvieto tikai pēc priekšaugiem, kas nodrošina šķirņu un sugu nesajaukšanos;

14.2. šo noteikumu 2. punktā minēto sugu atkārtota audzēšana vienā un tajā pašā laukā ir pieļaujama, ja pēc iepriekšējās tās pašas sugas audzēšanas reizes ir pagājuši vismaz divi gadi;

14.3. divu gadu intervāls nav jāievēro, ja laukā atkārtoti audzē tās pašas sugas to pašu šķirni, kā arī tādas pašas vai augstākas kategorijas sēklas, nodrošinot šķirnes tīrību;

14.4. ja iepriekšējā gadā laukā izsētas kādas šķirnes zemākas kategorijas sēklas, bet lauku apskatei pieteikts sējums šīs šķirnes augstākas kategorijas sēklu ieguvei, tad no lauka iegūst tādas pašas kategorijas sēklas, kādas ieguva iepriekšējā gadā.";

1.3. svītrot 24. punkta otro teikumu;

1.4. izteikt 31.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.1.3. ar putošo melnplauku (Ustilago avenae, Ustilago nuda, Ustilago tritici) inficēto augu skaitu uz 200 m2;";

1.5. izteikt 31.1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.1.5. ar cieto melnplauku (Ustilago kolleri, Ustilago hordei, Tilletia caries) inficēto augu skaitu uz 200 m2;";

1.6. aizstāt 31.2.4. apakšpunktā vārdus "Tilletia caries" ar vārdiem "Claviceps purpurea";

1.7. aizstāt 31.2.5. apakšpunktā vārdus "Ustilago nuda" ar vārdiem "Ustilago tritici";

1.8. papildināt noteikumus ar 49.1 punktu šādā redakcijā:

"49.1 Sēklaudzētāja pienākums ir šo noteikumu 50. punktā minētā sēklu parauga ņemšanai dienesta inspektoram nodrošināt piemērotus apstākļus, tostarp gaišu telpu un tīru darba virsmu, lai sēklu parauga sagatavošanas laikā netiktu ietekmēta sēklu parauga atbilstība sēklu partijai.";

1.9. izteikt 57. un 58. punktu šādā redakcijā:

"57. Papildus šo noteikumu 56. punktā minētajiem rādītājiem sēklu paraugā nosaka:

57.1. mitruma saturu sēklās;

57.2. dzīvu graudu ērču vai tādu citu dzīvu sēklu kaitēkļu klātbūtni, kuri bojā sēklas to uzglabāšanas laikā.

58. Ja pirmsbāzes (PB) kategorijas vai bāzes (B) kategorijas, vai - griķiem - pirmsbāzes (PB), bāzes (B) vai sertificētas (C) kategorijas sēklu partijas sēklu kvalitātes novērtēšanā noteiktā dīgtspēja neatbilst šo noteikumu 11. pielikumā minētajai minimālajai sēklu dīgtspējai, reģistrētā persona atbilstoši šo noteikumu 13. pielikumam var iesniegt Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu par tādu sēklu sertificēšanu un tirdzniecību, kurām ir pazemināta dīgtspēja.";

1.10. svītrot 58.1 punktu;

1.11. papildināt noteikumus ar 58.2 un 58.3 punktu šādā redakcijā:

"58.2 Ja pirmsbāzes (PB) kategorijas vai bāzes (B) kategorijas, vai - griķiem - pirmsbāzes (PB), bāzes (B) vai sertificētas (C) kategorijas sēklu partijas sēklām dīgtspēja ir līdz 10 procentiem zemāka par šo noteikumu 11. pielikumā konkrētajai sugai noteikto minimālo sēklu dīgtspēju, Valsts augu aizsardzības dienests 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izsniedz reģistrētajai personai sēklu sertifikātu saskaņā ar šo noteikumu 92. punktu. Sēklu sertifikātā ietver papildu norādi par sēklu pazemināto dīgtspēju.

58.3 Ja pirmsbāzes (PB) kategorijas vai bāzes (B) kategorijas sēklu, vai - griķiem - pirmsbāzes (PB), bāzes (B) vai sertificētas (C) kategorijas sēklu partijas sēklām dīgtspēja ir vairāk nekā par 10 procentiem zemāka par šo noteikumu 11. pielikumā noteikto minimālo sēklu dīgtspēju, Valsts augu aizsardzības dienests lēmumu, ar kuru atļauj sertificēt un tirgot sēklas ar pazeminātu dīgtspēju, pieņem šo noteikumu 61. punktā minētajā kārtībā.";

1.12. izteikt 59., 60. un 61. punktu šādā redakcijā:

"59. Valsts augu aizsardzības dienests katru gadu līdz 15. aprīlim un 1. septembrim apkopo šo noteikumu 58. punktā minētos iesniegumus un informē Nacionālo augu šķirņu padomi, norādot kopējo iesniegumu skaitu pa sugām un šķirnēm, partiju skaitu, kopējo sēklu apjomu un konstatēto dīgtspēju.

60. Nacionālā augu šķirņu padome piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 59. punktā minētās informācijas saņemšanas izvērtē attiecīgās šķirnes sēklas nodrošinājumu Latvijas tirgū un sniedz Valsts augu aizsardzības dienestam priekšlikumus par zemāko iespējamo dīgtspēju, kad var atļaut sertificēt un tirgot sēklas.

61. Valsts augu aizsardzības dienests piecu darbdienu laikā pēc Nacionālās augu šķirņu padomes priekšlikumu saņemšanas pieņem lēmumu, ar kuru atļauj sertificēt un tirgot sēklas ar pazeminātu dīgtspēju, un par to triju darbdienu laikā paziņo šo noteikumu 58. punktā minētajai reģistrētajai personai.";

1.13. izteikt 63. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"63. Ja Valsts augu aizsardzības dienests ir pieņēmis lēmumu, ar kuru atļauj sertificēt un tirgot sēklas ar pazeminātu dīgtspēju:";

1.14. izteikt 63.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"63.1. reģistrētajai personai izsniedz sēklu sertifikātu saskaņā ar šo noteikumu 92. punktu. Sēklu sertifikātā ietver papildu norādi par sēklu pazemināto dīgtspēju;";

1.15. svītrot 72. punktā vārdus "sertifikācijas procesā noteiktā";

1.16. izteikt 74. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"74. Ja etiķetes pasūtītas un sēklu saiņotājam piegādātas pirms sēklu saiņošanas un sēklu parauga ņemšanas, dienesta inspektors pirms paraugu ņemšanas pārliecinās par etiķešu izlietojumu, pārbaudot saiņojumu lielumu un skaitu. Ja dienesta inspektors konstatē, ka:";

1.17. svītrot 75. punktu;

1.18. papildināt 79.2 punktu aiz vārda "etiķetē" ar vārdiem "vai iesaiņojuma marķējumā";

1.19. papildināt noteikumus ar 80.1, 80.2, 80.3, 80.4 un 80.5 punktu šādā redakcijā:

"80.1 Tirdzniecībai paredzētās sēklas pārbauda atkārtoti, ja, skaitot no pēdējās sēklu dīgtspējas analīzes pabeigšanas dienas, tās ir uzglabātas ilgāk par:

80.1 1. vienu gadu un saistībā ar šo noteikumu 57. punktā minētās pārbaudes rezultātiem atbilst šādiem nosacījumiem:

80.1 1.1. tajās nav konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā;

80.1 1.2. mitruma saturs sēklās nepārsniedz:

80.1 1.2.1. griķiem, to sēklas uzglabājot neventilējamās metāla tvertnēs, - 15 procentus, citos gadījumos - 16,5 procentus;

80.1 1.2.2. pārējām sugām, to sēklas uzglabājot neventilējamās metāla tvertnēs, -14 procentus, citos gadījumos - 15 procentus;

80.1 2. sešiem mēnešiem - ja šo noteikumu 57. punktā minētajā pārbaudē ir konstatētas dzīvas graudu ērces, bet ne vairāk kā 20 vienā kilogramā;

80.1 3. trijiem mēnešiem - ja šo noteikumu 57. punktā minētajā pārbaudē ir konstatēts kāds no šiem apstākļiem:

80.1 3.1. dzīvas graudu ērces (vismaz 21 vienā kilogramā) vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā;

80.1 3.2. mitruma saturs sēklās pārsniedz šo noteikumu 80.1 1.2. apakšpunktā minētos rādītājus, bet nepārsniedz:

80.1 3.2.1. griķiem, to sēklas uzglabājot neventilējamās metāla tvertnēs, - 16,5 procentus, citos gadījumos - 18 procentus;

80.1 3.2.2. pārējām sugām, to sēklas uzglabājot neventilējamās metāla tvertnēs, -15,5 procentus, citos gadījumos - 16,5 procentus;

80.1 4. vienu mēnesi - ja, veicot šo noteikumu 57. punktā minēto pārbaudi, konstatētais mitruma saturs pārsniedz šo noteikumu 80.1 3.2. apakšpunktā minētos rādītājus.

80.2 Ja mitruma saturs sēklās pārsniedz šo noteikumu 80.1 1.2. apakšpunktā minētos rādītājus vai konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā, attiecīgās sēklu kategorijas iesaiņojuma oficiālajā etiķetē vai šo noteikumu 99.3 punktā minētajā uzlīmē papildus norāda atbilstošo mitruma saturu sēklās un konstatēto dzīvu graudu ērču vai citu dzīvu sēklu kaitēkļu klātbūtni.

80.3 Ja uzglabāšanas laikā nav mainīts sēklu saiņojums un marķējums, atkārtotā tirdzniecībai paredzēto sēklu pārbaudē nosaka to dīgtspēju un šo noteikumu 57.1. un 57.2. apakšpunktā minētos rādītājus.

80.4 Ja ir beidzies šo noteikumu 80.1 punktā minētais termiņš un nav veikta atkārtota sēklu kvalitātes pārbaude, sēklas nav atļauts tirgot.

80.5 Sēklas uzglabā apstākļos, kas pilnībā nodrošina to kvalitatīvo īpašību saglabāšanos. Sēklu tirgotājs ir atbildīgs par sēklu kvalitātes atbilstību pavaddokumentos norādītajai kvalitātei.";

1.20. aizstāt 89.1 punktā vārdus un skaitli "izsniedz reģistrācijas apliecību atbilstoši šo noteikumu 19. pielikumam" ar vārdiem "paziņo lēmumu par personas reģistrāciju reģistrā";

1.21. papildināt IX nodaļu ar 90.6 punktu šādā redakcijā:

"90.6 Valsts augu aizsardzības dienests apstrādā personas datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi), lai identificētu personu un reģistrētu šo noteikumu 48. punktā minētajā reģistrā, nodrošinātu sēklu sertifikāciju, kā arī paziņotu par reģistrācijas anulēšanu. Personas datus pēc iesnieguma iesniegšanas uzglabā pastāvīgi. Ja tiek pieņemts lēmums par personas reģistrācijas anulēšanu, dati tiek dzēsti sešus gadus pēc tā pieņemšanas.";

1.22. izteikt 96. punktu šādā redakcijā:

"96. Ziemāju labību sēklas pēc novākšanas un sagatavošanas iespējams sertificēt un tirgot, pirms pabeigta sēklu dīgtspējas novērtēšana, ievērojot šādas prasības:

96.1. sēklu sagatavotājs Valsts augu aizsardzības dienestā ir iesniedzis sēklu pircēja nosaukumu un adresi, ja pircējs ir juridiska persona, vai vārdu, uzvārdu un adresi, ja pircējs ir fiziska persona;

96.2. sēklu pagaidu pārbaudē iegūtais dīgtspējas rezultāts vismaz par pieciem procentiem pārsniedz šo noteikumu 11. pielikumā norādīto minimālo dīgtspēju.";

1.23. papildināt noteikumus ar 96.1 un 96.2 punktu šādā redakcijā:

"96.1 Šo noteikumu 96.1. apakšpunktā minētais sēklu pircējs nedrīkst pārdot sēklas līdz brīdim, kamēr no sēklu piegādātāja nav saņēmis šo noteikumu 92. punktā minētajām prasībām atbilstošu sēklu sertifikātu.

96.2 Šo noteikumu 96. punktā minētajā gadījumā Valsts augu aizsardzības dienests:

96.2 1. sēklu saiņojuma oficiālajā etiķetē norāda sēklu dīgtspēju, sēklu sagatavotāja nosaukumu un adresi, ja sēklu sagatavotājs ir juridiska persona, vai vārdu, uzvārdu un adresi, ja sēklu sagatavotājs ir fiziska persona;

96.2 2. uz šo noteikumu 92. punktā minētā sēklu kvalitāti apliecinošā dokumenta norāda vārdus "Pagaidu sēklu sertifikāts";

96.2 3. pagaidu sēklu sertifikātā norāda šo noteikumu 96.1. apakšpunktā minēto sēklu pircēja nosaukumu un adresi, ja pircējs ir juridiska persona, vai vārdu, uzvārdu un adresi, ja pircējs ir fiziska persona.";

1.24. svītrot 97. punktu;

1.25. izteikt 97.1 punktu šādā redakcijā:

"97.1 Sēklu kvalitāti atbilstoši šo noteikumu 56. un 57. punktā minētajām prasībām atkārtoti nosaka, ja sēklu partiju pārsaiņo vai to apstrādā, izmantojot ķīmiskos līdzekļus, biopreparātus vai augu aizsardzības līdzekļus, ja vien paraugu ņemšana, ķīmiskā apstrāde, apstrāde ar biopreparātiem vai augu aizsardzības līdzekļiem un saiņošana jau nav ietvertas vienā nepārtrauktā tehniskā procesā.";

1.26. svītrot 98. un 99. punktu;

1.27. izteikt 99.1 punktu šādā redakcijā:

"99.1 Citā Eiropas Savienības dalībvalstī sertificētām sēklām, kuras tirgo Latvijā, ja tās turpmākai tirdzniecībai tiek uzglabātas ilgāk par šo noteikumu 80.1 punktā minēto termiņu, skaitot no iesaiņojuma etiķetē norādītā iesaiņojuma noslēgšanas vai pēdējā parauga ņemšanas dienas, jāveic atkārtota sēklu dīgtspējas pārbaude. Sēklu tirgotājs Valsts augu aizsardzības dienestā iesniedz šo noteikumu 10. pielikumā minēto iesniegumu.";

1.28. svītrot 101. punkta ievaddaļā vārdus "(ja vien sēklu sertifikāta derīguma termiņš nav viens mēnesis)";

1.29. svītrot 101.1 punktu;

1.30. izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 13. februāra
noteikumiem Nr. 120

Sēklaudzēšanas laukos pieļaujamais inficēto augu skaits

Nr.

p. k.

Sējumu kategorija

Kviešu, miežu, auzu un tritikāles sējumos inficētie augi uz 200 m2

Rudzu un tritikāles sējumos inficētie augi
uz 200 m2

ar putošo melnplauku
(Ustilago avenae, Ustilago nuda, Ustilago tritici)

ar cieto melnplauku
(Ustilago kolleri, Ustilago hordei, Tilletia caries)

ar stiebru melnplauku
(Urocystis occulta)

ar melnajiem graudiem
(Claviceps purpurea)

1.

Pirmsbāzes kategorijas sējumi

2

2

2

10

2.

Bāzes kategorijas sējumi

10

10

10

30

3.

Sertificētas kategorijas sējumi

30

30

30

40"

1.31. aizstāt 6. pielikuma tabulā vārdu "augu" ar vārdiem "augu vārpu";

1.32. papildināt 11. pielikuma 1. punktu aiz vārdiem iekavās "(Avena sativa L., Avena byzantina K. Koch)" ar vārdiem "velna auzas (Avena strigosa Schreb.)";

1.33. izteikt 13. pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Iesnieguma saturs tādu sēklu sertificēšanai un tirdzniecībai, kurām ir pazemināta dīgtspēja";

1.34. svītrot 13.1 pielikumu;

1.35. izteikt 14. pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Sēklu iesaiņojuma oficiālās etiķetes krāsa";

1.36. izteikt 14. pielikuma tabulas trešās ailes virsrakstu šādā redakcijā:

"Oficiālās etiķetes krāsa";

1.37. aizstāt 15.1 pielikuma nosaukumā vārdu "zīmogojuma" ar vārdiem "iesaiņojuma marķējuma";

1.38. papildināt 18. pielikumu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Norāde "Personas datus apstrādā saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 13. februāra noteikumu Nr. 120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi" 90.6 punktu.";

1.39. svītrot 19. pielikumu;

1.40. izteikt 20. pielikuma 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Norāde par sēklu partijas dīgtspējas un mitruma atkārtotas pārbaudes termiņu.";

1.41. svītrot 22. pielikumu.

2. Šo noteikumu 1.30. apakšpunkts stājas spēkā 2019. gada 1. jūnijā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 13. februāra noteikumos Nr. 120 "Labības sēklaudzēšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 751Pieņemts: 04.12.2018.Stājas spēkā: 07.12.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 240, 06.12.2018. OP numurs: 2018/240.10
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
303496
07.12.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)