Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.265

Rīgā 2006.gada 4.aprīlī (prot. Nr.19 37.§)
Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība

(Noteikumu nosaukums MK 20.09.2011. noteikumu Nr.713 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 59.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka ārstniecības iestāžu medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību (turpmāk – lietvedības kārtība).

(MK 20.09.2011. noteikumu Nr.713 redakcijā)

2. Lietvedības kārtība ir saistoša visām Latvijas Republikas ārstniecības iestādēm.

3. Lietvedības kārtība ir ārstniecības iestādei izvirzīto obligāto prasību sastāvdaļa.

(MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1167 redakcijā)

4. Šo noteikumu izpildi kontrolē Veselības inspekcija.

(Grozīts ar MK 15.04.2008. noteikumiem Nr.269)

II. Ieraksti medicīniskajā un uzskaites dokumentācijā

5. Medicīniskie dokumenti par primārās veselības aprūpes, sekundārās veselības aprūpes un neatliekamās medicīniskās palīdzības saņemšanu (turpmāk – medicīniskie ieraksti) veido vienotu informācijas vienību. Medicīniskos ierakstus apkopo un uzglabā ģimenes ārsts (primārās veselības aprūpes internists, primārās veselības aprūpes pediatrs). Medicīniskie ieraksti tiek elektroniski uzkrāti vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā atbilstoši normatīvajiem aktiem par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1452 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.04.2014., sk. grozījumu 3.punktu)

6. Ja pacients maina ģimenes ārstu (primārās veselības aprūpes internistu, primārās veselības aprūpes pediatru), ģimenes ārsts nodod pacienta izraudzītajam ģimenes ārstam pilnīgus medicīniskos ierakstus par attiecīgo pacientu.

7. Ambulatorajā ārstniecības iestādē par pacientu veiktie medicīniskie ieraksti veido pacienta ambulatoro karti. Stacionārā ārstniecības iestādē veiktie medicīniskie ieraksti par pacientu veido pacienta slimības vēsturi.

8. Informāciju par pacientam sniegto veselības aprūpes pakalpojumu, kas saņemts citā ārstniecības iestādē vai ko sniegušas citas ārstniecības personas, ārstējošais ārsts pievieno pacienta medicīniskajiem ierakstiem.

9. No stacionārās ārstniecības iestādes izrakstīto pacientu medicīniskos ierakstus pabeidz un nodod glabāšanā stacionārās ārstniecības iestādes kartotēkā ne vēlāk kā 14 dienas pēc izrakstīšanas no stacionārās ārstniecības iestādes. Par medicīnisko ierakstu nodošanu glabāšanā stacionārās ārstniecības iestādes kartotēkā atbild stacionārās ārstniecības iestādes vadītāja norīkota atbildīgā ārstniecības persona.

9.1 Medicīniskos ierakstus par veselības aprūpi mājās pabeidz un nodod glabāšanā ārstniecības iestādes kartotēkā septiņu dienu laikā pēc mājas aprūpes epizodes pabeigšanas.

(MK 20.09.2011. noteikumu Nr.713 redakcijā)

III. Medicīnisko ierakstu saturs un aizsardzība

10. Medicīniskajos ierakstos iekļauj informāciju, kas nodrošina pacienta atpazīstamību, apliecina diagnozi, pamato izmeklējumus un ārstēšanas metodes, kā arī precīzi ataino ārstēšanas rezultātus.

(MK 15.04.2008. noteikumu Nr.269 redakcijā)

11. Medicīniskos ierakstus, kas ir aizpildāmi stacionārā ārstniecības iestādē, aizpilda arī ambulatorās ārstniecības iestādes, ja attiecīgās iestādes dienas stacionāra ambulatoro operāciju nodaļā pacientam ir veiktas ķirurģiskas operācijas vai manipulācijas.

12. Medicīniskajos ierakstos slimības attīstības gaita ierakstāma 24 stundu laikā pēc pacienta uzņemšanas stacionārā ārstniecības iestādē.

13. Ja ir iegūta vai iesniegta papildinformācija par jebkuru darbību, kas saistīta ar pacienta ārstniecību, manipulāciju un pirmsoperācijas laiku, to nekavējoties pievieno medicīniskajiem ierakstiem.

14. Atzinumu par hospitalizācijas pabeigšanu var aizstāt noslēguma ieraksts, kas satur informāciju par ārstēšanas rezultātiem un rekomendācijām, ja:

14.1. pacientu nepieciešams hospitalizēt uz laikposmu, kas mazāks par 48 stundām;

14.2. dzemdībās piedzimis vesels bērns un dzemdības noritējušas bez sarežģījumiem.

14.1 Epikrīzi par veselības aprūpi mājās aizpilda divos eksemplāros, ja pabeigta veselības aprūpe mājās vai tās epizode. Vienu eksemplāru nodod pacienta ģimenes ārstam, otru eksemplāru pievieno pacienta kartei.

(MK 20.09.2011. noteikumu Nr.713 redakcijā)

15. Ja iestājusies pacienta nāve, medicīniskajiem ierakstiem pievieno atzinumu par nāvi un noslēguma ierakstu, kurā norāda iemeslu, kura dēļ pacients ir uzņemts slimnīcā (ja pacients miris slimnīcā), izmeklējumu rezultātus un ārstēšanas kursu, kā arī nāves cēloņus.

16. Ja pēc pacienta nāves izdarīta autopsija, patologanatomisko diagnozi pievieno medicīniskajiem ierakstiem triju dienu laikā, bet pilnīgu protokolu medicīniskajiem ierakstiem pievieno 30 dienu laikā pēc autopsijas.

17. Viena no ambulatorās ārstniecības iestādes medicīnisko ierakstu sastāvdaļām ir apkopojums. Apkopojums satur šādu informāciju:

17.1. galīgā diagnoze;

17.2. ziņas par iepriekš pārciestajām slimībām (arī infekcijas slimībām) un traumām (pēc pacienta vārdiem);

17.3. zināmās svarīgākās ķirurģiskās un invazīvās procedūras;

17.4. zināmās nelabvēlīgās un alerģiskās reakcijas;

17.5. ziņas par medikamentiem, kas lietojami regulāri.

18. Apkopojums atrodas pacienta ambulatorajā kartē vienā un tajā pašā vietā. To aizpilda pirmreizējas saslimšanas gadījumā un hroniskas saslimšanas paasinājuma gadījumā, pacientam pirmo reizi apmeklējot ārstniecības personu. Turpmāk apkopojumu ārstniecības personas papildina pēc pacienta apmeklē­juma. Ja nozīmīga informācija par pacientu atrodas arī vēl kādā citā medicīniskajā ierakstā, apkopojumā ir rakstiska norāde, kur atrodama attiecīgā informācija. Diagnozi vai stāvokļa novērtējumu nav nepieciešams norādīt atkārtoti vienas un tās pašas ārstēšanas laikā.

19. Ar ziņām, kas par pacientu iekļautas medicīniskajos ierakstos un tiek glabātas ārstniecības iestādē, viņš var iepazīties, apmeklējot ārstējošo ārstu ārstniecības iestādē. Ārstējošā ārsta pienākums ir sniegt pacientam saprotamā veidā medicīniskajos ierakstos iekļauto informāciju par pacienta diagnozi, izmeklēšanas un ārstēšanas plānu, par citām ārstēšanas metodēm un slimības prognozi, kā arī izskaidrot medicīniskajos dokumentos izdarīto ierakstu satura nozīmi.

20. (Svītrots ar MK 20.09.2011. noteikumiem Nr.713)

21. Ja ārstējošais ārsts vai ārstniecības iestādes vadītājs ir noteicis, ka medicīnisko ierakstu daļa satur informāciju, kas ir īpaši aizsargājama, to glabā atsevišķi uz tehniskiem informācijas nesējiem. Šādā gadījumā medicīniskajā ierakstā norāda attiecīgās informācijas daļas atrašanās vietu.

22. Ārstniecības iestādes vadītājs nodrošina medicīnisko ierakstu un tajos ietvertās informācijas aizsardzību pret izdzēšanu, faktu grozīšanu un neatļautu izmantošanu un norīko par medicīnisko ierakstu un tajos ietvertās informācijas aizsardzību atbildīgo ārstniecības personu (turpmāk - atbildīgā persona).

23. Pacienta ārstniecības procesā iesaistītās ārstniecības personas ārstniecības iestādes darba laikā nodrošina, ka pacienta medicīniskajiem ierakstiem un tajos ietvertajai informācijai nevar piekļūt ārstniecības procesā neiesaistītas personas.

24. Ārpus ārstniecības iestādes darba laika pacienta medicīniskos ierakstus un tajos ietverto informāciju uzglabā atsevišķā slēdzamā telpā vai slēdzamos skapjos, kas nodrošināti pret ārstniecības procesā neiesaistītu personu piekļūšanu. Telpas vai skapju atslēgas glabā atbildīgā persona.

IV. Medicīnisko ierakstu kvalitāte

25. Medicīniskie ieraksti ir patiesi, pilnīgi, skaidri salasāmi un bez labojumiem.

26. Ierakstus medicīniskajos dokumentos var veikt tikai ārstniecības personas. Elektroniski sagatavotus ziņojumus par pacientam veiktajiem izmeklējumiem paraksta ārstējošais ārsts un tos pievieno medicīniskajiem ierakstiem. Ja medicīniskais dokuments sagatavots elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "spiedogs" neaizpilda. Elektroniski sagatavotajiem medicīniskajiem dokumentiem papīra formātā var izdrukāt tikai aizpildītās sadaļas.

(Grozīts ar MK 15.04.2008. noteikumiem Nr.269; MK 25.11.2014. noteikumiem Nr.716)

27. Lai apliecinātu ārstējošā ārsta norādījumu izpildi pacienta veselības aprūpē, ārstniecības personas acīmredzamos faktus norāda medicīniskajos ierakstos. Ierakstus, kurus medicīniskajos dokumentos veic ārstniecības personas, kas nav ārsti, nosaka ārstniecības iestādes iekšējās kārtības noteikumos. Simbolus un saīsinājumus var lietot vienīgi gadījumos, kas ir paredzēti ārstniecības iestādes iekšējās kārtības noteikumos.

28. Patomorfoloģiskie ziņojumi, kā arī operācijas apraksts un epikrīze ir drukāti, izņemot epikrīzi par veselības aprūpi mājās.

(Grozīts ar MK 20.09.2011. noteikumiem Nr.713)

29. Medicīniskais ieraksts ir pilnīgi pabeigts, ja tas satur visas šajos noteikumos noteiktās nepieciešamās sastāvdaļas, ieskaitot epikrīzi vai noslēguma ierakstu, un ja ir ierakstītas visas galīgās diagnozes un komplikācijas.

30. Ja medicīniskajos ierakstos pamatotu iemeslu dēļ nepieciešams veikt labojumus, jānodrošina medicīniskajos ierakstos ietvertās sākotnējās informā­cijas saglabāšana un tās pievienošana labojumiem.

V. Ārstniecības iestādēs izmantojamie medicīniskie un uzskaites dokumenti un to glabāšanas termiņi

(Nodaļa MK 25.11.2014. noteikumu Nr.716 redakcijā)

31. Stacionārās ārstniecības iestādes izmanto šo noteikumu 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 18., 19., 20., 22., 23., 24., 26., 28., 29., 30., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 83., 85., 89., 90., 91., 94. un 104. pielikumā minētos uzskaites dokumentus.

(Grozīts ar MK 16.02.2016. noteikumiem Nr. 105)

32. Ambulatorās ārstniecības iestādes atbilstoši darbības profilam izmanto šo noteikumu 12., 15., 18., 19., 20., 22., 23., 24., 26., 30., 32., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 49., 51., 53., 57., 58., 60., 61., 84., 85., 89., 90., 91., 92., 94., 95., 96., 99., 100., 101., 102. un 103. pielikumā minētos uzskaites dokumentus.

(MK 16.02.2016. noteikumu Nr. 105 redakcijā)

32.1 Ambulatorās ārstniecības iestādes atbilstoši savam darbības profilam var izmantot šo noteikumu 16. un 93. pielikumā minētos uzskaites dokumentus.

33. Ārstniecības iestādes, kuras nav minētas šo noteikumu 31. un 32. punktā, izmanto uzskaites dokumentus, kas minēti šo noteikumu 62., 63., 64., 66., 68. un 85. pielikumā.

34. Ārstniecības iestādes izmanto šo noteikumu 54., 59., 70., 73., 75., 76., 77., 79., 80., 81. un 88. pielikumā minētos standarta medicīniskos dokumentus.

34.1 Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības iestāde var izmantot šo noteikumu 40. un 100. pielikumā minētos dokumentus arī ārpus Latvijas teritorijas.

(MK 29.09.2015. noteikumu Nr. 547 redakcijā)

35. Medicīniskos ierakstus, kas norādīti:

35.1. šo noteikumu 5., 10., 15., 18., 24., 28., 29., 39., 40., 41., 53., 63., 75., 83. un 100. pielikumā minētajos dokumentos, glabā vienu gadu pēc pēdējā ieraksta;

35.2. šo noteikumu 8., 36. un 37. pielikumā minētajos dokumentos, glabā divus gadus pēc pēdējā ieraksta;

35.3. šo noteikumu 26., 62. un 85. pielikumā minētajos dokumentos, glabā trīs gadus pēc pēdējā ieraksta;

35.4. šo noteikumu 4., 7., 9., 11., 23., 32., 38., 42., 45., 46., 51., 58., 60., 66., 68., 79., 80., 81., 82. un 91. pielikumā minētajos dokumentos, glabā piecus gadus pēc pēdējā ieraksta;

35.5. šo noteikumu 6., 57., 90. un 99. pielikumā minētajos dokumentos, glabā 10 gadus pēc pēdējā ieraksta;

35.6. šo noteikumu 1., 13., 19., 20., 22., 43., 44., 59., 76. un 77. pielikumā minētajos dokumentos, glabā 15 gadus pēc pēdējā ieraksta;

35.7. šo noteikumu 61. pielikumā minētajos dokumentos, glabā 25 gadus pēc pēdējā ieraksta;

35.8. šo noteikumu 2., 3., 30., 34., 35., 47., 49., 64., 70., 73., 84., 93. un 95. pielikumā minētajos dokumentos, glabā 75 gadus pēc pēdējā ieraksta;

35.9. šo noteikumu 64. pielikumā minētā dokumenta pavadlapas talonā, glabā vienu gadu.

(Grozīts ar MK 29.09.2015. noteikumiem Nr. 547; MK 16.02.2016. noteikumiem Nr. 105)

35.1 Radioloģiskajās manipulācijās iegūtos attēlus (radiodiagnostiskajās filmās vai elektroniskā formā) glabā 10 gadus.

VI. Noslēguma jautājumi

36. Šo noteikumu 19., 31., 32., 33. un 34.punkts stājas spēkā ar 2006.gada 1.jūliju.

37. Šo noteikumu 20. un 24.punkts stājas spēkā ar 2007.gada 1.janvāri.

38. Šo noteikumu 5., 10., 19., 21., 24., 26., 29., 40., 41., 51. un 61.pielikumā minētās uzskaites veidlapas, kas iegādātas līdz 2011.gada 31.decembrim, var izmantot ne ilgāk kā līdz 2012.gada 31.decembrim.

(MK 20.09.2011. noteikumu Nr.713 redakcijā)

39. Šo noteikumu 12., 45., 46., 63., 76., 77., 83., 90. un 91.pielikumā minētās veidlapas, kas iegādātas līdz 2014.gada 1.janvārim, drīkst lietot līdz 2014.gada 31.decembrim.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1452 redakcijā)

40. Šo noteikumu 32., 40., 41. un 51. pielikumā minēto medicīnisko dokumentu veidlapas, kas iegādātas līdz 2015. gada 1. janvārim, drīkst lietot līdz 2015. gada 30. jūnijam.

(MK 25.11.2014. noteikumu Nr.716 redakcijā)

41. Šo noteikumu 40. pielikumā minēto medicīniskā dokumenta veidlapu, kas saņemta līdz 2015. gada 1. oktobrim, drīkst izlietot līdz 2016. gada 1. oktobrim.

(MK 29.09.2015. noteikumu Nr. 547 redakcijā)

42. Šo noteikumu 30., 35., 39., 42., 90. un 99. pielikumā minēto medicīnisko dokumentu veidlapas, kas iegādātas līdz 2016. gada 1. martam, drīkst lietot līdz 2016. gada 1. augustam.

(MK 16.02.2016. noteikumu Nr. 105 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Veselības ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Veselības ministrs G.Bērziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Veselības ministrs G.Bērziņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr.269 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.01.2013. noteikumiem Nr.22)

KN269P1_PAGE_2.JPG (122132 bytes)

KN269P1_PAGE_3.JPG (85024 bytes)

KN269P1_PAGE_4.JPG (61043 bytes)

KN269P1_PAGE_5.JPG (39007 bytes)

4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr.269 redakcijā)

KN269P2_PAGE_3.JPG (120746 bytes)

KN269P2_PAGE_4.JPG (67436 bytes)

5.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 20.09.2011. noteikumu Nr.713 redakcijā)

6.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr.269 redakcijā)

7.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr.269 redakcijā)

8.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Veselības ministrs G.Bērziņš
9.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Veselības ministrs G.Bērziņš
10.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 20.09.2011. noteikumu Nr.713 redakcijā)

11.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Veselības ministrs G.Bērziņš
12.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1452 redakcijā)

13.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

Veselības ministrs G.Bērziņš
14.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Protokols par jaunatklātu vēlīnas stadijas ļaundabīgu audzēju

(Pielikums svītrots ar MK 25.11.2014. noteikumiem Nr.716)

15.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Veselības ministrs G.Bērziņš
16.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Veselības ministrs G.Bērziņš
17.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums svītrots ar MK 15.04.2008. noteikumiem Nr.269)

18.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr.269 redakcijā)

19.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums grozīts ar MK 20.09.2011. noteikumiem Nr.713)


Veselības ministrs G.Bērziņš
20.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Veselības ministrs G.Bērziņš
21.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums svītrots ar MK 20.09.2011. noteikumiem Nr.713)

22.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums grozīts ar MK 20.09.2011. noteikumiem Nr.713)

Pacienta staru terapijas karte
(veidlapa Nr.051/u)

Veselības ministrs G.Bērziņš
23.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr.269 redakcijā)

KN269P7_PAGE_2.JPG (24866 bytes)

24.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1167 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.09.2011. noteikumiem Nr.713; MK 27.03.2012. noteikumiem Nr.227)25.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums svītrots ar MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1167)

26.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 20.09.2011. noteikumu Nr.713 redakcijā)

27.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums svītrots ar MK 20.09.2011. noteikumiem Nr.713)

28.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Veselības ministrs G.Bērziņš
29.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr.269 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1167; MK 20.09.2011. noteikumiem Nr.713; MK 27.03.2012. noteikumiem Nr.227)

KN269P10_PAGE_2.JPG (110162 bytes)

KN269P10_PAGE_3.JPG (33767 bytes)


30.pielikums

Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 25.11.2014. noteikumu Nr. 716 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.02.2016. noteikumiem Nr. 105; sk. noteikumu 42. punktu)

Ārstniecības iestādes nosaukums ________________________________

Kods

Nosūtījums uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju
(veidlapa Nr. 088/u)

1. Pacienta vārds, uzvārds ____________________________________________________

2. Personas kods - -

3. Dzimums: vīrietis sieviete

4. Diagnozes, nosūtot pacientu uz invaliditātes un darbspēju ekspertīzi

Pamatdiagnoze un blakusdiagnozes SSK10
kods

5. Veselības traucējumu apraksts, ieskaitot anamnēzi, veikto ārstēšanu, tās rezultātus, kā arī paredzamo ārstēšanu un prognozi, ja tāda iespējama6. Izmeklējumi un konsultantu atzinumi, kas pamato 4. punktā minētās diagnozes7. Pārejošā darbnespēja
(norādīt periodu pēdējo 6 mēnešu laikā pamatslimības dēļ)8. Fizikālās/psihiskās izmeklēšanas dati, ķermeņa funkciju traucējumu un aktivitāšu ierobežojuma novērtējums9. Nosūtījuma sagatavošanas iemesls

Prognozējamās invaliditātes ekspertīzei
Invaliditātes un darbspēju ekspertīzei
Īpašas kopšanas medicīnisko indikāciju ekspertīzei
Speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādes un pabalsta saņemšanas transporta izdevumu kompensēšanai medicīnisko indikāciju ekspertīzei
Asistenta pakalpojuma saņemšanas ekspertīzei
Cits iemesls
(norādīt vārdiem)

10. Nosūtījuma sagatavošanas datums (dd. mm. gggg.) . . .

11. Nosūtījumu sagatavoja
(ārsta vārds, uzvārds) (paraksts)

12. Pievienoto dokumentu kopiju saraksts

Piezīme. Nosūtījums derīgs divus mēnešus no tā sagatavošanas datuma.

31.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums svītrots ar MK 15.04.2008. noteikumiem Nr.269)


32.pielikums

Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 25.11.2014. noteikumu Nr.716 redakcijā)

Ārstniecības iestādes nosaukums ________________________________

Kods

Ārstniecības iestādes ziņojums par diagnosticētu tuberkulozi
(veidlapa Nr.89/u-t)

sākotnējais (pagaidu) ziņojums galīgais ziņojums

1. Vārds, uzvārds  
2. Personas kods -
3. Latvijas iedzīvotājs ārvalstnieks (norādīt valsti)     nav datu
4. Dzimums: vīrietis sieviete
5. Vecums gados, bērniem līdz 2 gadu vecumam ieskaitot – mēnešos (pasvītrot – gadi vai mēneši)*
6. Grūtniecība: nedēļa neattiecas
7. Dzimšanas vieta (valsts): Latvija cita valsts (norādīt)     nav datu
8. Dzīvesvieta:  
deklarētā  
8.1. administratīvā teritorija  
faktiskā dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta  
8.2. administratīvā teritorija 8.3. tālruņa numurs ____________________
8.4. faktiskās dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas raksturojums:
atsevišķs dzīvoklis

māja

dienesta viesnīca

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija

ārstniecības iestāde

viesnīca

ieslodzījuma vieta

kazarmas

patversme

bezpajumtnieks(-ce)

nav datu

cits _____________________

9. Pacienta nodarbošanās:

9.1. bērniem:

apmeklē izglītības iestādi

t. sk. pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja

neapmeklē izglītības iestādi

cits __________________

9.2. pieaugušajiem:

strādā

nestrādā:

bezdarbnieks(-ce)

persona ar invaliditāti

pensionārs(-e)

mājsaimnieks(-ce)

students(-e)

nav zināms

cits (norādīt) _________

_____________________

10. Darbavieta, izglītības iestāde:
nosaukums  
adrese  
10.1. amats  

11. Datums, kad pēdējo reizi apmeklēta darbavieta vai izglītības iestāde

(dd. mm. gggg.) . . . nav datu neattiecas

12. Saslimšana: pirmreizēja recidīvs nav datu

13. Saslimšana atklāta:

vēršoties pie ārsta ar sūdzībām

izmeklējot pēc kontakta ar tuberkulozes slimnieku

izmeklējot profilaktiski

autopsijā cits (norādīt) _____________________

14. Saslimšanas datums (ja nav zināms precīzi, – mēnesis)

(dd. mm. gggg.) . . . nav datu neattiecas

15. Datums, kad pacients vērsies pie ārsta saistībā ar saslimšanu

(dd. mm. gggg.) . . . nav datu neattiecas
16. Ārstniecības iestāde, kurā pacients ir vērsies saistībā ar saslimšanu  
 

17. Pacients nosūtīts uz ārstniecības iestādi (norādīt)

18. Hospitalizācijas datums

(dd. mm. gggg.) . . . nav datu neattiecas

19. Diagnoze

Kods .

20. Diagnoze apstiprināta: histoloģiski skopiski, atrodot TM+ uzsējumā

20.1. TM atrasti _______________________________________ (materiāls)

20.2. diagnozes apstiprināšanas datums

(dd. mm. gggg.) . . . nav datu neattiecas

21. Saslimšanu veicinošie faktori un kaitīgie ieradumi:

pārmērīga alkohola lietošana

narkotisko vielu lietošana

smēķēšana

dzīves apstākļi

nepietiekams uzturs

imūnsupresija citas slimības dēļ

cits (norādīt)__________________

______________________________

22. Saslimšanas gadījumi kontaktpersonu vidū (dzīvesvietā, darbā u.c.): nav nav datu
ir (ja ir, precizēt un norādīt personas kodu, vārdu un uzvārdu)  
   

23. Apzināto pacienta kontaktpersonu skaits:

  kopā t. sk. bērni nav datu neattiecas
23.1. dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā: __________ __________
23.2. izglītības iestādē: __________ __________
23.3. darbavietā: __________ __________
23.4. ārstniecības iestādē: __________ __________
23.5. citur (norādīt): ___________ __________ __________

24. Slimības simptomi parādījušies:

Latvijā

dzīvojot citā valstī (norādīt, kur)_____________________

nav datu

neattiecas

25. Pacients, būdams infekciozs (iespējami infekciozs), ir ceļojis uz ārzemēm:

jā (norādīt valsti, laiku un transportlīdzekļus)  
    nav datu
    neattiecas

26. Vai pacients izmeklēts uz HIV: nav datu

27. Informācija par veiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem un ar pasākumu veikšanu saistītām problēmām  
   
   
28. Papildinformācija  
   

29. Ziņojuma nosūtīšanas datums
(dd. mm. gggg.) . . .

30. Ārsts  
  (vārds, uzvārds, paraksts)
Pneimonologs  
  (vārds, uzvārds, paraksts)

Piezīmes.

1. * Aizpilda, ja nav informācijas par personas kodu.

2. Aizpildītu ziņojumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par infekcijas slimību reģistrācijas kārtību nosūta Slimību profilakses un kontroles centram.

33.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Paziņojums par pacientu, kuram pirmo reizi dzīvē noteikta vēža vai cita ļaundabīga audzēja diagnoze

(Pielikums svītrots ar MK 25.11.2014. noteikumiem Nr.716)

34.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr.269 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.01.2013. noteikumiem Nr.22)

KN269P12_PAGE_02.JPG (109267 bytes)

KN269P12_PAGE_04.JPG (65932 bytes)

KN269P12_PAGE_05.JPG (97259 bytes)

KN269P12_PAGE_07.JPG (40920 bytes)

KN269P12_PAGE_08.JPG (124515 bytes)

KN269P12_PAGE_09.JPG (95752 bytes)

KN269P12_PAGE_10.JPG (35800 bytes)

KN269P12_PAGE_11.JPG (43075 bytes)

KN269P12_PAGE_12.JPG (31616 bytes)

35.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr. 269 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.01.2013. noteikumiem Nr. 22; MK 16.02.2016. noteikumiem Nr. 105; sk. noteikumu 42. punktu)

KN269P13_PAGE_2.JPG (76908 bytes)

KN269P13_PAGE_3.JPG (98622 bytes)

KN269P13_PAGE_4.JPG (77582 bytes)

KN269P13_PAGE_5.JPG (68122 bytes)

KN269P13_PAGE_6.JPG (37556 bytes)

36.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 08.01.2013. noteikumu Nr.22 redakcijā)

37.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Veselības ministrs G.Bērziņš
38.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Veselības ministrs G.Bērziņš
39.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr. 269 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.02.2016. noteikumiem Nr. 105; sk. noteikumu 42. punktu)


40.pielikums

Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 29.09.2015. noteikumu Nr. 547 redakcijā; sk. 41. punktu)

Medicīniskā apliecība par nāves cēloni

Medicīniskās apliecības (galīgās, pagaidu, Nr. ______ vietā) par nāves cēloni (veidlapa Nr. 106/u)
pasaknis Nr. _________

1. Mirušā vārds, uzvārds  
2. Dzimšanas datums (dd. mm. gggg) . .
3. Nāves iestāšanās datums (dd. mm. gggg) . .
4. Medicīnisko apliecību par nāves cēloni izsniedzis ārsts, ārsta palīgs, militārais paramediķis
(vajadzīgo pasvītrot)
 
(vārds, uzvārds, paraksts)
Latvijas nacionālais kontingents1  
  (nosaukums, dislokācijas vieta)
Nacionālo bruņoto spēku vienība1  
  (nosaukums, dislokācijas vieta)
Komandieris1      
  (pakāpe, vārds, uzvārds)   (paraksts)
5. Apliecības saņēmēja personas kods -
6. Apliecības saņēmējs  
  (vārds, uzvārds, paraksts)
7. Apliecības izsniegšanas datums (dd. mm. gggg) . .
8. Nāves cēlonis
  I daļa    
  a)    
  b)    
  c)    
  d)    
  II daļa    
       

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - (griezuma līnija) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ārstniecības iestādes nosaukums  
Kods  
Latvijas nacionālais kontingents1  
  (nosaukums, dislokācijas vieta)
Nacionālo bruņoto spēku vienība1  
  (nosaukums, dislokācijas vieta)
Komandieris1      
  (pakāpe, vārds, uzvārds)   (paraksts)

 

Medicīniskā apliecība par nāves cēloni Nr.______
(veidlapa Nr. 106/u)

1 – galīgā; 2 – pagaidu; 3 – Nr. __________ vietā (vajadzīgo atzīmēt)

1. Dzimtsarakstu nodaļas nosaukums  
2. Ieraksta numurs  
3. Datums (dd. mm. gggg . .
4. Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks  
  (vārds, uzvārds, paraksts)
5. Medicīniskās apliecības par nāves cēloni izsniegšanas datums . .
(dd. mm. gggg)  
6. Mirušais  
  (vārds, uzvārds)
7. Personas kods -
8. Dzimums (vajadzīgo atzīmēt)  
1 – vīrietis; 2 – sieviete  
9. Mirušiem līdz viena mēneša vecumam – dzimšanas svars (gramos)
10. Dzimšanas datums (dd. mm. gggg) . .
11. Zīdaiņiem (līdz viena gada vecumam) – dzimšanas laiks (stundas un minūtes) :
12. Nāves iestāšanās datums (dd. mm. gggg) . .
un laiks (stundas un minūtes) :
13. Mirušā dzīvesvieta:
13.1. adrese        
13.2. administratīvās teritorijas kods
13.3. novads        
13.4. pilsēta vai pagasts      
13.5. valsts        
14. Nāves iestāšanās vieta:
14.1. adrese        
14.2. administratīvās teritorijas kods
14.3. novads        
14.4. pilsēta vai pagasts      
14.5. valsts        
15. Nāves cēlonis      

I daļa

Uzmanību! Norādīt slimības, ievainojumus vai sarežģījumus, kas izraisīja nāvi, bet neminēt nāves iestāšanās simptomus (sirds vai elpošanas apstāšanās, šoks, sirds vai elpošanas mazspēja u. c.), katrā punktā (a, b, c, d) minēt tikai vienu cēloni.

Nāves cēlonis

Ilgums (no slimības sākuma līdz nāves iestāšanās brīdim)

SSK-102 kods

Tiešais nāves cēlonis (slimība vai stāvoklis, kas beidzies ar nāves iestāšanos).

Ja ir iepriekšējie cēloņi (secīgi uzskaitīt stāvokļus, kas izraisīja tiešo nāves cēloni).

Nāves pamatcēlonis (stāvoklis/slimība vai ievainojums, kurš aizsāka ar nāvi beigušos gadījumu)

a)  __________________________
(sekas b punktā minētajam)
__________________________    
b)  __________________________
(sekas c punktā minētajam)
__________________________    
c)  __________________________
(sekas d punktā minētajam)
__________________________     
d) __________________________

__________________________

__________________________

__________________________

    

II daļa

Citi nozīmīgi stāvokļi, kas veicinājuši nāves iestāšanos, bet nav tieši saistīti ar pamatcēloni __________________________

__________________________

__________________________

__________________________

    

    

 

16. Nāves veids (vajadzīgo atzīmēt) 1 – dabīgs (slimība);

2 – nelaimes gadījums;

3 – pašnāvība;

4 – uzbrukums;

5 – lai noteiktu, notiek izmeklēšana;

6 – nav iespējams noteikt;

7 – ievainojums darbā;

8 – ievainojums dienestā

17. Nāves iestāšanās vieta (vajadzīgo atzīmēt) 1 – stacionārs;

2 – mājas;

3 – ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestāde;

4 – citur (precizēt)______________;

5 – neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīna;

6 – militārā nometne/bāzes teritorija;

7 – ārpus militārās bāzes teritorijas

18. Vai bijušas ķirurģiskas operācijas pēdējā slimības periodā (vajadzīgo atzīmēt) 1 – jā; 2 – nē
18.1. ķirurģiskās operācijas datums (dd. mm. gggg) . .
18.2. ķirurģiskās operācijas nosaukums    
19. Vai smēķēšana veicināja nāvi (vajadzīgo atzīmēt) 1 – jā; 2 – iespējams; 3 – nē;

4 – nav zināms; 5 – nesmēķēja

20. Autopsija:    
20.1. veikta (vajadzīgo atzīmēt) 1 – jā; 2 – nē
20.2. nāves cēlonis noteikts pirms autopsijas (vajadzīgo atzīmēt) 1 – jā; 2 – nē
20.3. autopsijas rezultāti pieejami pirms apliecības aizpildīšanas (vajadzīgo atzīmēt) 1 – jā; 2 – nē
20.4. sagaidāma papildinformācija (vajadzīgo atzīmēt) 1 – jā; 2 – nē
21. Ievainojumi, saindēšanās un citas ārējās iedarbes sekas:    
21.1. vieta (vajadzīgo atzīmēt) 0 – mājas;

1 – īpaša uzturēšanās iestāde3;

2 – izglītības iestāde, citu sabiedrisku iestāžu telpas;

3 – sporta laukums, sporta zāle;

4 – iela, ceļš;

5 – tirdzniecības, pakalpojumu vietas;

6 – rūpniecības, celtniecības zona;

7 – lauksaimniecības uzņēmums;

8 – cita vieta (precizēt) __________;

9 – nav zināms;

10 – militārā nometne/bāzes teritorija;

11 – ārpus militārās bāzes teritorijas

21.2. datums (dd. mm. gggg) . .
un laiks (stundas un minūtes) :
21.3. rašanās un notikuma vietas apraksts  
   
22. Sievietei nāve iestājās
(vajadzīgo atzīmēt)
1 – grūtniecības laikā;

2 – 42 dienu laikā pēc grūtniecības beigām;

3 – laikā no 42 dienām līdz vienam gadam pēc grūtniecības beigām

23. Nāves cēloni noteica
(vajadzīgo atzīmēt)
1 – ārsts, kurš konstatēja nāvi;

2 – ārsts, kurš pacientu ārstēja;

3 – patologs;

4 – tiesu medicīnas eksperts;

5 – ārsta palīgs;

6 – militārais paramediķis

24. Nāves cēlonis noteikts, pamatojoties uz
(vajadzīgo atzīmēt)
1 – līķa apskati;

2 – ierakstiem medicīniskajos dokumentos;

3 – iepriekšēju izmeklēšanu;

4 – autopsiju

Apliecības izsniedzējs      
  (vārds, uzvārds, paraksts)  

(tālruņa numurs)

Piezīmes.

1 Aizpilda, ja bioloģiskās nāves faktu konstatējusi Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības persona.

Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija (SSK-10. redakcija).

Ieslodzījuma vieta vai ārstniecības iestāde, kurā persona atrodas saskaņā ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu.


41.pielikums

Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Medicīnas apliecība par perinatālās nāves iestāšanos

(Pielikums MK 25.11.2014. noteikumu Nr.716 redakcijā)

Medicīnas apliecības (galīgās, pagaidu, Nr.___ vietā) pasaknis par perinatālās nāves iestāšanos

1. Izdošanas datums (dd. mm. gggg.) . . .

2. Dzimis nedzīvs, miris pirmajā dzīves nedēļā (vajadzīgo pasvītrot)

3. Mātes vārds, uzvārds  
4. Mirušā vārds (ja ir piešķirts), uzvārds  
5. Bērna personas kods (ja ir piešķirts) -
6. Dzemdību datums (dd. mm. gggg.) . . .
7. Nāves iestāšanās datums (dd. mm. gggg.) . . .
8. Nāve iestājās: stacionārā, mājās, citā vietā (vajadzīgo pasvītrot)  
9. Perinatālās nāves cēlonis:
  a)  
  b)  
  c)  
  d)  
  e)  
10. Apliecības izsniedzējs  
  (vārds, uzvārds, paraksts)
11. Reģistrēts dzimtsarakstu nodaļā:  
11.1. reģistrācijas akta numurs  
11.2. datums (dd. mm. gggg.) . . .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (griezuma līnija) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ārstniecības iestādes nosaukums ________________________________

Kods

Medicīnas apliecība par perinatālās nāves iestāšanos
(veidlapa Nr. 106-2/u)

 

1. Apliecība (vajadzīgo atzīmēt) 1 – galīgā; 2 – pagaidu;
3 – Nr.___________ vietā
2. Jaundzimušais (vajadzīgo atzīmēt) 1 – dzimis nedzīvs;
2 – miris pirmajā dzīves nedēļā
3. Izdošanas datums (dd. mm. gggg.) . . .
4. Mirušā vārds (ja ir piešķirts), uzvārds  
5. Personas kods (ja ir piešķirts) -
6. Dzimums (vajadzīgo atzīmēt) 1 – vīrietis; 2 – sieviete

3 – neskaidrs

7. Dzimšanas datums (dd. mm. gggg.) un
laiks (stundas un minūtes)
. . .
:
8. Nāves iestāšanās datums (dd. mm. gggg.) un
laiks (stundas un minūtes)
. . .
:
9. Nāves iestāšanās vieta (vieta, kur bērns piedzima nedzīvs):  
9.1. administratīvās teritorijas kods
9.2. valsts  
9.3. novads, pilsēta vai pagasts  
10. Nāve iestājās (bērns piedzima nedzīvs) (vajadzīgo atzīmēt) 1 – stacionārā; 2 – mājās;
3 – citā vietā
11. Mātes vārds, uzvārds  
12. Mātes dzimšanas gads (gggg)
13. Mātes deklarētā dzīvesvieta:
13.1. valsts  
13.2. novads, pilsēta vai pagasts  
13.3. iela  
13.4. mājas numurs  
13.5. dzīvokļa numurs  
13.6. administratīvās teritorijas kods
14. Iepriekšējo grūtniecību skaits:
14.1. dzīvi dzimušo bērnu skaits
14.2. nedzīvi dzimušo bērnu skaits
14.3. abortu skaits
14.4. nav zināms
15. Kuras dzemdības pēc skaita
16. Grūtniecības laiks (nedēļās)
17. Dzemdības pieņēma (vajadzīgo atzīmēt)

1 – ārsts; 2 – vecmāte;

3 – ārsta palīgs;

4 – cita persona

18. Bērns (auglis) piedzima (vajadzīgo atzīmēt)

1 – vienaugļa dzemdībās;

2 – pirmais no dvīņiem;

3 – otrais no dvīņiem;

4 – daudzaugļu dzemdībās

19. Bērna (augļa) svars piedzimstot (gramos)
20. Bērna (augļa) garums (centimetros)
21. Bērns (auglis) piedzima (vajadzīgo atzīmēt) 1 – iznēsāts; 2 – neiznēsāts;

3 – pārnēsāts

22. Bērns (auglis) piedzima (vajadzīgo atzīmēt) 1 – macerēts; 2 – asfiksijā
23. Bērna (augļa) nāve iestājās (vajadzīgo atzīmēt) 1 – līdz dzemdību darbības sākumam;

2 – dzemdību laikā;

3 – pēc dzemdībām;

4 – nav zināms

24. Bērna (augļa) nāve iestājās (vajadzīgo atzīmēt) 1 – slimības dēļ;

2 – nelaimes gadījuma dēļ;

3 – slepkavības dēļ;

4 – nāves veids nav noteikts

25. Bērna (augļa) nāves cēlonis pēc SSK-101 (pamatslimība vai trauma, jānorāda viens)
____________________________________________
26. Citas bērna (augļa) slimības vai stāvokļi pēc SSK-101
______________________________________________________
27. Mātes slimība vai stāvoklis (placentas stāvoklis), kas izraisīja vai veicināja bērna (augļa) nāves cēloni, pēc SSK-101
 _________________________________________________________
 
28. Mātes citas slimības vai stāvokļi (placentas stāvoklis), kas veicināja bērna (augļa) nāvi, pēc SSK-101
 _______________________________________________________
 
29. Citi apstākļi, ka varēja ietekmēt bērna nāvi, pēc SSK-101 _________________________________________________________
30. Nāves (arī nedzīvi dzimuša bērna) cēloni noteica (vajadzīgo atzīmēt) 1 – ārsts, kurš tikai konstatēja nāvi;

2 – ārsts, kurš pieņēma dzemdības;

3 – ārsts, kurš bērnu ārstējis;

4 – patologs;

5 – tiesu medicīnas eksperts

31. Nāves (arī nedzīvi dzimuša bērna) cēloni noteica, pamatojoties uz (vajadzīgo atzīmēt) 1 – līķa apskati;

2 – ierakstiem medicīniskajā dokumentācijā;

3 – iepriekšēju izmeklēšanu;

4 – sekciju

32. Apliecības izsniedzējs      
  (vārds, uzvārds, paraksts)   (tālruņa numurs)
33. Piezīmes  
 
 
 

Piezīme. 1 Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija (SSK – 10. redakcija).

42.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums grozīts ar MK 16.02.2016. noteikumiem Nr. 105; sk. noteikumu 42. punktu)

Veselības ministrs G.Bērziņš
43.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Veselības ministrs G.Bērziņš
44.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Veselības ministrs G.Bērziņš
45.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums grozīts ar MK 20.09.2011. noteikumiem Nr.713; MK 08.01.2013. noteikumiem Nr.22; MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1452)


Veselības ministrs G.Bērziņš
46.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums grozīts ar MK 20.09.2011. noteikumiem Nr.713; MK 08.01.2013. noteikumiem Nr.22; MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1452)

Veselības ministrs G.Bērziņš
47.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr.269 redakcijā)

KN269P15_PAGE_2.JPG (23109 bytes)

48.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums svītrots ar MK 15.04.2008. noteikumiem Nr.269)

49.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Veselības ministrs G.Bērziņš
50.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums svītrots ar MK 15.04.2008. noteikumiem Nr.269)


51.pielikums

Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 25.11.2014. noteikumu Nr.716 redakcijā)

Ārstniecības iestādes nosaukums ________________________________

Kods

Bērna medicīniskā karte1
(veidlapa Nr. 026/u)
(pirmsskolas izglītības iestādei, izglītības iestādei, internātskolai, bērnu aprūpes iestādei)

1. Vārds, uzvārds  
2. Personas kods -
3. Deklarētā dzīvesvieta  
4. Izslimotās slimības:  

 

  Slimības nosaukums Datums (dd. mm. gggg.) Slimība apstiprināta laboratoriski
4.1. Masalas . . . nav zināms
4.2. Masaliņas . . . nav zināms
4.3. Epidēmiskais parotīts . . . nav zināms
4.4. Vējbakas . . . nav zināms
4.5. Difterija . . . nav zināms
4.6. Garais klepus . . . nav zināms
Citas slimības  
   
   
   
5. Stacionēšana2:  
5.1. datums (dd. mm. gggg.) . . .
5.2. diagnoze  
6. Operācija2:  
6.1. datums (dd. mm. gggg.) . . .
6.2. diagnoze  
7. Rehabilitācijas kurss2:  
7.1. datums (dd. mm. gggg.) . . .
7.2. diagnoze  
8. Norādījumi sporta un citām nodarbībām, ēdienkartei un īpašiem apstākļiem, kas jānodrošina

9. Ziņas par dinamisko novērošanu2

Diagnoze Datums, kad ņemts uzskaitē (dd. mm. gggg.) Datums, kad noņemts no uzskaites (dd. mm. gggg) Speciālistu apmeklējumu kontrole
norīkots konsultēts
  . . . . . .    
  . . . . . .    
  . . . . . .    
  . . . . . .    

10. Padziļinātās apskates pie ģimenes ārsta

  Pirms iestāšanās pirmsskolas izglītības iestādē Pirms iestāšanās izglītības iestādē Cita padziļinātā apskate (norādīt iemeslu)
________
Cita padziļinātā apskate (norādīt iemeslu)
__________
Cita padziļinātā apskate (norādīt iemeslu)
_________
Apskates datums (dd. mm. gggg.)          
Sūdzības          
Augums          
Svars          
Pedikuloze          
Veikta zobu pārbaude          
Redzes pārbaudes datums (dd. mm. gggg.) un rezultāts          
Dzirde          
Neiropsihiskie traucējumi (ir/nav)          
Runas defekti (ja ir, precizēt, kādi)          
Cits          
Atzinums par veselības stāvokli          
Rekomendācijas          
11. Piezīmes  
12. Ārsts  
  (vārds, uzvārds, paraksts)

13. Izglītības iestādes piezīmes

 

Piezīmes.

Šīs kartes neatņemama sastāvdaļa ir Profilaktiskās potēšanas kartes kopija.

2 Aizpilda tikai iesniegšanai bērnu aprūpes iestādē un internātskolā.

52.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums svītrots ar MK 15.04.2008. noteikumiem Nr.269)

53.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Veselības ministrs G.Bērziņš
54.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Veselības ministrs G.Bērziņš
55.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums svītrots ar MK 20.09.2011. noteikumiem Nr.713)

56.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums svītrots ar MK 20.09.2011. noteikumiem Nr.713)

57.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265


Veselības ministrs G.Bērziņš
58.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Veselības ministrs G.Bērziņš
59.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr.269 redakcijā)

KN269P17.JPG (42590 bytes)

60.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

Veselības ministrs G.Bērziņš
61.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums grozīts ar MK 20.09.2011. noteikumiem Nr.713)
Veselības ministrs G.Bērziņš
62.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Veselības ministrs G.Bērziņš
63.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) izsaukuma karte

(Pielikums MK 25.11.2014. noteikumu Nr.716 redakcijā)

1. Izsaukumu kartes numurs

2. Pamatinformācija:

2.1. Izsaukuma vieta

2.2. Motīvs (iemesls)

2.3. Papildinformācija

2.4. Pacienta uzvārds, vārds

2.5. Pacienta dzimšanas datums (dd. mm. gggg.)

2.6. Pacienta vecums – pacienta vecums gados (zīdaiņiem – dienas, mēneši; bērniem – gadi, mēneši)

2.7. Pacienta dzimums

2.8. Ārzemnieks

2.9. Personas kods – pacienta personas kods vai ārvalstnieka identifikācijas kods

2.10. Valsts

2.11. Kontakttālrunis – NMP izsaucēja norādītais pacienta tālruņa numurs.

2.12. Izsaucējs – NMP izsaucēja norādītais izsaucēja vārds, uzvārds

2.13. Izsaucēja tālruņa numurs/kontakttālrunis

2.14. Izsaukuma prioritāte

2.15. Izsaukuma veids

2.16. Izsaukumu izpildes statuss

2.17. NMP izsaukuma izpildes rezultāts

2.18. Pacienta nogādāšanas vieta

2.19. Pacientu pieņēma (vārds, uzvārds) – ārstniecības persona, kas pieņēma pacientu ārstniecības iestādē

2.20. Nogādāts

2.21. Pieņēma – datums (dd. mm. gggg.) un laiks (hh:mm), kad pacients pieņemts ārstniecības iestādē.

2.22. Diagnoze saskaņā ar SSK-101

2.23. Diagnozes piezīmes – jebkāda papildu informācija diagnozei

2.24. Sarežģījumi

2.25. Ziņojumi citiem dienestiem

2.26. Ziņojumu pieņēma – ziņojuma pieņēmēja uzvārds

2.27. Ziņojuma laiks – datums (dd. mm. gggg.) un laiks (hh:mm)

2.28. Ziņots par – norāda ziņojuma pamatojumu

2.29. Citu dienestu izsaukšanas pamatojums

2.30. Papildinformācija

2.31. Situācijas vadības režīmi

3. Izpildes vēsture:

3.1. Brigāde – tās NMP brigādes numurs, kas izpilda izsaukumu (3 ciparu skaitlis).

3.2. Brigādes vadītājs – NMP brigādes vadītāja vārds, uzvārds un darba laika uzskaites tabeles numurs.

3.3. Ārsta palīgs 1 – NMP brigādes otrās ārstniecības personas vārds, uzvārds un darba laika uzskaites tabeles numurs.

3.4. Ārsta palīgs 2 – NMP brigādes trešās ārstniecības personas vārds, uzvārds un darba laika uzskaites tabeles numurs.

3.5. Autovadītājs – operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītāja vārds, uzvārds un darba laika uzskaites tabeles numurs.

3.6. Papildus – papildu persona NMP brigādē.

3.7. Pacientu pavada – informācija par pacientu pavadošo personu.

3.8. Nāves konstatēšanas laiks – atzīmē gadījumos, kad tiek konstatēta pacienta nāve, un norāda nāves konstatēšanas datumu (dd. mm. gggg.) un laiku (hh:mm).

4. Sūdzības un anamnēze:

4.1. Sūdzības – sūdzību (simptomu) sākuma laiku obligāti norāda gadījumos, kad izsaukuma izpildes laikā pacientam konstatē:

4.1.1. akūtu koronāru sindromu;

4.1.2. akūtus galvas smadzeņu asinsrites traucējumus;

4.1.3. smagu traumu.

4.2. Anamnēze – ieraksta būtiskāko informāciju par pacienta medikamentu lietošanu, alerģijām, slimību anamnēzi

4.3. Darba asinsspiediens – norāda pacientam raksturīgā normālā asinsspiediena līmeni gadījumos, kad tas ir būtisks pacienta ārstēšanai.

5. Objektīvais stāvoklis:

5.1. Objektīvais stāvoklis – pacienta veselības stāvoklis apskates un izmeklēšanas brīdī.

5.2. Perifērās arteriālās asinsrites novērtēšana – aizpilda gadījumos, ja pastāv aizdomas par asinsvada aterosklerotisku slēgumu, emboliju vai traumatisku bojājumu.

5.3. Izsitumi

5.4. Uzvedība, menstruālais cikls, rīkle, kuņģa–zarnu trakts, alkohola un citu apreibinošu vielu lietošana

5.5. Objektīvā stāvokļa papildu apraksts

6. Skalas:

Skalas aizpilda atbilstoši pacientam konstatētai diagnozei un veselības stāvoklim.

6.1. GKS – Glāzgovas komas skalu aizpilda galvas traumu guvušiem pacientiem un pacientiem ar apziņas traucējumiem.

6.2. FAST test – aizpilda, ja ārstniecības personai pēc pacienta izmeklēšanas rodas aizdomas par akūtiem galvas smadzeņu asinsrites traucējumiem.

6.3. ABCD2 – aizpilda, ja, pamatojoties uz pacienta sūdzībām un anamnēzi, pastāv aizdomas par tranzistoru išēmisku lēkmi, bet apskates brīdī pacientam centrālās nervu sistēmas perēkļa simptomātika vairs netiek konstatēta.

6.4. Apgares skala – aizpilda, ja brigādes klātbūtnē piedzimst jaundzimušais.

6.5. Westley skala – aizpilda, ja pacientam konstatēta balsenes stenoze un nepieciešams izvērtēt tās smaguma pakāpi.

7. Ārstēšana:

7.1. Laiks – obligāti norāda vidēji smagā un smagā veselības stāvoklī esošajiem pacientiem, kā arī kardiopulmonālās reanimācijas gadījumā.

7.2. Medikamenti – norāda ievadīto medikamenta devu mililitros, mikrogramos, miligramos vai gramos un medikamenta ievadīšanas veidu.

7.3. Veiktās manipulācijas.

7.4. Rādītāji – norāda pacienta dzīvībai svarīgo orgānu funkciju rādītājus – arteriālo asinsspiedienu, pulsa frekvenci, elpošanas biežumu, ķermeņa temperatūru un skābekļa piesātinājumu perifērajās asinīs.

7.5. Apraksts – norāda reanimācijas procesa gaitu, pacienta veselības stāvokļa izmaiņas, sūdzības dinamikā, kā arī pacientam ievadīto personīgo medikamentu.

8. Atteikumi:

8.1. Atteikums no – norāda, ja pacients atsakās no apskates, transportēšanas uz nestuvēm/sēdkrēsla, nogādāšanas ārstniecības iestādē, objektīvās izmeklēšanas vai no kādas manipulācijas.

8.2. Atteikums no objektīvas izmeklēšanas – ieraksta konkrētu izmeklēšanas metodi, no kuras pacients atteicies.

8.3. Atteikums no medicīniskas palīdzības – ieraksta manipulācijas, no kurām pacients atteicies.

Piezīme. Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija (SSK – 10. redakcija).

64.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 08.01.2013. noteikumu Nr.22 redakcijā)

1 EtCO2 – ogļskābās gāzes parciālais spiediens izelpas beigās (alveolārā gāzē).

2 EKS – elektrokardiostimulācija.

3 EKV – elektrokardioversija.

4 FiO2 – skābekļa daļa (tilpuma %) inhalējamā gāzu maisījumā.

5 i/o – intraosāli.

6 i/v – intravenozi.

7 MPV – mākslīgā plaušu ventilācija.

8 NMP – neatliekamā medicīniskā palīdzība.

9 PEEP – pozitīvs (paaugstināts) izelpas beigu spiediens .

10 PIP – ieelpas maksimālais spiediens.

11 PS – spiediena atbalsts.

12 SpO2 – skābekļa saturācija asinīs, kas noteikta ar pulsoksimetrijas metodi.

13 SSK-10 – starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija, 10.redakcija.

14 T/A – arteriālais asinsspiediens.

15 t0 – ķermeņa temperatūra.

16 VE – minūtes ventilācijas tilpums.

17 VT – ventilācijas tilpums.

65.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) stacijas (nodaļas) darba dienasgrāmata

(Pielikums svītrots ar MK 25.11.2014. noteikumiem Nr.716)

66.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr.269 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1167; MK 27.03.2012. noteikumiem Nr.227)

KN269P18_PAGE_2.JPG (170806 bytes)

KN269P18_PAGE_3.JPG (136450 bytes)

KN269P18_PAGE_4.JPG (21014 bytes)

67.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums svītrots ar MK 15.04.2008. noteikumiem Nr.269)

68.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr.269 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1167; MK 27.03.2012. noteikumiem Nr.227)

KN269P19_PAGE_2.JPG (139006 bytes)

KN269P19_PAGE_3.JPG (69184 bytes)

69.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums svītrots ar MK 15.04.2008. noteikumiem Nr.269)

70.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

Veselības ministrs G.Bērziņš
71.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums svītrots ar MK 15.04.2008. noteikumiem Nr.269)

72.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums svītrots ar MK 15.04.2008. noteikumiem Nr.269)

73.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Veselības ministrs G.Bērziņš
74.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums svītrots ar MK 15.04.2008. noteikumiem Nr.269)

75.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265
Veselības ministrs G.Bērziņš
76.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums grozīts ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1452)


Veselības ministrs G.Bērziņš
77.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums grozīts ar MK 08.01.2013. noteikumiem Nr.22; MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1452)Veselības ministrs G.Bērziņš
78.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums svītrots ar MK 20.09.2011. noteikumiem Nr.713)

79.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr.269 redakcijā)

KN269P20_PAGE_2.JPG (49300 bytes)

80.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr.269 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1167; MK 27.03.2012. noteikumiem Nr.227)

KN269P21_PAGE_2.JPG (126146 bytes)

KN269P21_PAGE_3.JPG (80704 bytes)

81.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr.269 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1167; MK 27.03.2012. noteikumiem Nr.227)

KN269P22_PAGE_2.JPG (84450 bytes)

82.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr.269 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1167; MK 27.03.2012. noteikumiem Nr.227)

KN269P23_PAGE_2.JPG (26028 bytes)

83.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1452 redakcijā)

84.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 08.01.2013. noteikumu Nr.22 redakcijā; skat. grozījumu 2.punktu)

85.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums grozīts ar MK 08.01.2013. noteikumiem Nr.22)

Veselības ministrs G.Bērziņš
86.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums svītrots ar MK 15.04.2008. noteikumiem Nr.269)

87.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums svītrots ar MK 20.09.2011. noteikumiem Nr.713)

88.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr.269 redakcijā)

89.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr.269 redakcijā)

90.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 16.02.2016. noteikumu Nr. 105 redakcijā; sk. noteikumu 42. punktu)

Dzemdes kakla citoloģiskā materiāla skrīningtestēšanas karte


91. pielikums

Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 20.09.2011. noteikumu Nr. 713 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr. 1452; MK 16.02.2016. noteikumiem Nr. 105)

92.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 20.09.2011. noteikumu Nr.713 redakcijā)

93.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 20.09.2011. noteikumu Nr.713 redakcijā)

94.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 20.09.2011. noteikumu Nr.713 redakcijā)

95.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 20.09.2011. noteikumu Nr.713 redakcijā)

96.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 20.09.2011. noteikumu Nr.713 redakcijā)

97.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 08.01.2013. noteikumu Nr.22 redakcijā)

I. AUGĻA ULTRASONOGRĀFIJAS PROTOKOLS
11+0–12–13+6 NEDĒĻĀS vai CRL2 45–84 mm

(Veidlapa Nr. _____)

II. AUGĻA ULTRASONOGRĀFIJAS PROTOKOLS
20+0–21+6 NEDĒĻĀS

(Veidlapa Nr. ____)

III. AUGĻA ULTRASONOGRĀFIJAS PROTOKOLS*
34–36 NEDĒĻĀS

(Veidlapa Nr. ____)

Piezīmes.

1 P.M.– pēdējo mēnešreižu pirmā diena.

2 CRL – augļa ķermeņa (rumpja) garums.

3 SD – sirdsdarbība.

4 Lambda – simptoms, kas norāda uz placentu skaitu.

5 MH – viena placenta.

6 BH – divas placentas.

7 MA – viens augļa apvalks.

8 BA – divi augļa apvalki.

9 CNS – centrālā nervu sistēma.

10 Arteria uterina – dzemdes artērija.

11 PI – pulsācijas maksimums.

12 Ductus venozus – venozais vads.

13 Pyelectasis – paplašinātas nieru bļodiņas.

14 Omphalocele – nabas saites trūce.

15 Megacystis – palielināts urīnpūslis.

16 EhoKG – ehokardiogrāfija.

17 US – ultrasonogrāfija.

18 BPD – izmērs starp deniņu kauliem.

19 HC – galvas apkārtmērs.

20 CM – lielā cisterna (cisterna magna).

21 AC – vēdera apkārtmērs.

22 FL – augšstilba kaula garums.

23 HL – augšdelma kaula garums.

24 oligohydramnion – maz augļūdeņu.

25 polyhydramnion – daudz augļūdeņu.

26 AFI – amniotisko šķidrumu indeks (amniotic fluid index).

27 TA – caur vēdera priekšējo sienu.

28 TV – caur maksti.

29 Arteria cerebri media – vidējā smadzeņu artērija.

30 MCA PSV – vidējais plūsmas ātrums.

31 Arteria umbilicalis – nabassaites artērija.

98.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 08.01.2013. noteikumu Nr.22 redakcijā)

Nosūtījums pirmā–otrā trimestra grūtnieču skrīninga veikšanai

(Veidlapa Nr._____)

Piezīmes.

1 US – ultrasonogrāfija.

CRL – augļa ķermeņa (rumpja) garums.

3 BPD – izmērs starp deniņu kauliem.

4 Brīvais β-HCG – beta horiogonadotropīns.

5 PAPP-A – ar grūtniecību saistīts asins plazmas proteīns.

6 α FP – alfa fetoproteīns.

7 IVF – ārpusķermeņa apaugļošana.


99.pielikums

Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265

(Pielikums MK 16.02.2016. noteikumu Nr. 105 redakcijā; sk. noteikumu 42. punktu)

Nosūtījums uz citoloģisko izmeklēšanu sievietei Nr. ______
(veidlapa Nr. 203/u-1)

Ārstniecības iestādes nosaukums  

Kods

Izmeklējamās sievietes

vārds, uzvārds   vecums  

personas kods -

Nosūtījuma Nr._____________________ Datums

. . .

 
   

(dd.mm.gggg.)

 

Nosūtāmais materiāls:

no vulvas
no maksts
aspirāts no dzemdes dobuma
Duglasa dobuma punktāts
no labās krūts
no kreisās krūts
skalojumi no vēdera dobuma
nospiedums operācijas laikā
no  

 
Materiāla marķējums un skaits  
Ginekoloģiskās slimības diagnoze  
Īsa ginekoloģiskā anamnēze  

Menstruālā cikla anamnēze:

pēdējās mēnešreizes . . .

menstruālais cikls ____________ (dienas)

menstruālā cikla traucējumi  

menopauze no ____________ gadiem

Kontracepcijas metode  

Krūšu izmeklēšanas rezultāti (ja materiāls tiek nosūtīts izmeklēšanai):

labā krūts izmaiņas ir izmaiņu nav  
kreisā krūts izmaiņas ir izmaiņu nav  

Iepriekšējo citoloģisko/histoloģisko izmeklēšanu Nr. _________

datums

. . .

 
 

(dd.mm.gggg.)

 

 
rezultāti  

 
Ārstniecības personas paraksts un personīgais spiedogs  

 
Citoloģijas rezultāts  
 

Paraksts _______________________________________

griezuma līnija

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veidlapa Nr. 203/u-1

Ārstniecības iestādes nosaukums  

Kods

Izmeklējamās sievietes

vārds, uzvārds  

vecums _____________________

personas kods -

Nosūtījuma Nr._____________________

Datums

. . .

 
 

(dd.mm.gggg.)

 

Citoloģiskās izmeklēšanas rezultāti
Nr. ____________

Vulvas/maksts/aspirāta no dzemdes dobuma/Duglasa dobuma punktāta/operācijas materiāla (skalojumu un/vai nospiedumu) citoloģiskās izmeklēšanas rezultāti
 
 
 
 
 
 
 
 

Krūšu izdalījumu citoloģiskās izmeklēšanas rezultāti:

Labā krūts   Kreisā krūts  
dishormonālā procesa pazīmes nav konstatētas

dishormonālā procesa pazīmes nav konstatētas

konstatētas aktīva dishormonāla procesa pazīmes

konstatētas aktīva dishormonāla procesa pazīmes

konstatētas dishormonāla procesa pazīmes

konstatētas dishormonāla procesa pazīmes

aizdomas uz malignizāciju

aizdomas uz malignizāciju

iekaisums (akūts, subakūts)

iekaisums (akūts, subakūts)


 
Ārstniecības personas paraksts    
un personīgais spiedogs    

 
Izmeklēšanas datums

. . .

 
 

(dd.mm.gggg.)

100.pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 4. aprīļa noteikumiem Nr. 265

(Pielikums MK 29.09.2015. noteikumu Nr. 547 redakcijā)

Pēc aizpildīšanas informācija ir MEDICĪNISKI KONFIDENCIĀLA

MEDICAL IN CONFIDENCE WHEN COMPLETED

* Aizpilda Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības persona

Pēc aizpildīšanas informācija ir MEDICĪNISKI KONFIDENCIĀLA

MEDICAL IN CONFIDENCE WHEN COMPLETED


101. pielikums

Ministru kabineta
2006. gada 4. aprīļa
noteikumiem Nr. 265

(Pielikums MK 16.02.2016. noteikumu Nr. 105 redakcijā)

Nosūtījums uz dzemdes kakla citoloģisko izmeklēšanu Nr. ______
(veidlapa Nr. 203/u-2)

Ārstniecības iestādes nosaukums  

Kods

Izmeklējamās sievietes

vārds, uzvārds  

vecums _____________________

personas kods -

Nosūtījuma Nr._____________________ Datums

. . .

 
   

(dd.mm.gggg.)

 

 
Ginekoloģiskā diagnoze  

Kontroles citoloģija:

saskaņā ar algoritmu

pēc dzemdes kakla terapijas – ekscīzijas

destrukcijas

Īsa ginekoloģiska anamnēze (slimības, operācijas, ārstēšanās kursi)
 

Iepriekšējo citoloģisko un histoloģisko izmeklēšanu Nr. _________

datums

. . .

 
 

(dd.mm.gggg.)

 

 
rezultāti  

Menstruālā funkcija izmeklēšanas laikā:

pēdējā menstruācija . . .

menstruālais cikls ____________ (dienas)

menstruālā cikla traucējumi  

grūtniecība

laktācija

menopauze no ____________ gadiem

Kontracepcijas metode  

Vakcinācija pret HPV1:

nav

ir ______ potes

Ārstniecības personas paraksts un personīgais spiedogs  

Rezultāts:

A0 (testēšana bez rezultāta)

A4 (HSIL: vidēja/smaga displāzija)

A1 (nav atrasts intraepiteliāls bojājums)

A5 (AGUS)

A2 (ASC-US)

A6 (malignizācijas pazīmes)

A3 (LSIL: viegla displāzija)

A7 (saplīsis stikliņš)

griezuma līnija

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veidlapa Nr. 203/u-2

Ārstniecības iestādes nosaukums  

Kods

Izmeklējamās sievietes

vārds, uzvārds   vecums  

personas kods -

Nosūtījuma Nr._____________________

Datums

. . .

 
 

(dd.mm.gggg.)

 

Dzemdes kakla citoloģiskās izmeklēšanas rezultāti
Nr.
_________

1. Testēšana bez rezultāta (A0) Citoloģisko analīzi atkārto pēc 3 mēnešiem. Ja 2 reizes ir šāda atbilde, nepieciešams veikt kolposkopiju
2. Nav atrasts intraepiteliāls bojājums (A1) Turpmāka izmeklēšana nav nepieciešama, analīzi atkārtoti veic pēc 3 gadiem
3. ASC-US (A2) Analīzi atkārto pēc 6 mēnešiem. Ja aizdomas par iekaisumu, infekcijām – izmeklē un ārstē. Ja 3 reizes ir šāda atbilde, nepieciešams veikt kolposkopiju
4. LSIL: viegla displāzija (A3) Analīzi atkārto pēc 6 mēnešiem. Ja, atkārtojot testu, atbilde nav A1, nepieciešams veikt kolposkopiju
5. HSIL: vidēja/smaga displāzija (A4) Jāveic kolposkopija
6. AGUS (A5) Jāveic kolposkopija, kuras laikā izvērtē, vai nepieciešama mērķbiopsija
7. Malignizācijas pazīmes (A6) Nosūta konsultācijai pie onkoloģijas ginekologa
8. Saplīsis stikliņš (A7) Atkārtot testu pēc 3 mēnešiem programmas ietvaros

Papildu izmaiņas:

Iekaisums IUK2 izraisītās izmaiņas Kolpīts Hiperkeratoze Cits
Reģenerācija Citolīze Cervicīts Atrofija

Mikroorganismi:

Sēnītes T. vaginalis Nūjiņas  
Koki "Clue" šūnas Cits  

 
Ārstniecības personas paraksts    
un personīgais spiedogs    

 
Izmeklēšanas datums

. . .

 
 

(dd.mm.gggg.)

 

Piezīmes.
1 Cilvēka papilomas vīruss.
2 Intrauterīnā kontracepcija.


102. pielikums

Ministru kabineta
2006. gada 4. aprīļa
noteikumiem Nr. 265

(Pielikums MK 16.02.2016. noteikumu Nr. 105 redakcijā)

Nosūtījums uz kolposkopiju, onkologa ginekologa konsultāciju pēc dzemdes kakla vēža skrīninga izmeklējumiem

Datums _____________________

Ārstniecības iestāde ______________________________________________________________________

Uzaicinājuma vēstules Nr. _____________________

Vārds, uzvārds _____________________________________________________________________________

Personas kods -

Adrese ______________________________________________________________________________________

Pacienta anamnēze
 
 

Ja iepriekš ir saņemta dzemdes kakla ārstēšana, norādīt ārstēšanas veidu un datumu (mm.gggg.):

krioterapija (____________.__________________.)

diatermokoagulācija (____________.__________________.)

dozētā koagulācija (____________.__________________.)

elektroekscīzija ar cilpu vai konusu (____________.__________________.)

cita _______________________________________________________________ (____________.__________________.)

Atzīmēt atbilstošo rezultātu un datumu visiem veiktajiem citoloģiskajiem izmeklējumiem pēdējo triju gadu laikā

Rezultāts

Datums

Apraksts

A0   Testēšana bez rezultāta: citoloģisko analīzi atkārto pēc 3 mēnešiem. Ja 2 reizes ir šāda atbilde, nepieciešams veikt kolposkopiju
A1   Nav atrasts intraepiteliāls bojājums: turpmāka izmeklēšana nav nepieciešama, analīzi atkārtoti veic pēc jaunas uzaicinājuma vēstules saņemšanas
A2   ASC-US neskaidras nozīmes daudzkārtainā plakanā (skvamozā) epitēlija šūnu atipiskās izmaiņas: analīzi atkārto pēc 6 mēnešiem. Ja aizdomas par iekaisumu, infekcijām – izmeklē un ārstē. Ja 3 reizes ir šāda atbilde, nepieciešams veikt kolposkopiju. Dažkārt ar papildu izmeklējumiem var noteikt, vai šīs izmaiņas nav saistītas ar cilvēka papilomas vīrusa (CPV) klātbūtni – ja to atrod, veic kolposkopiju
A3   LSIL: viegla displāzija: analīzi atkārto pēc 6 mēnešiem. Ja 2 reizes ir šāda atbilde, nepieciešams veikt kolposkopiju
A4   HSIL: vidēja/smaga displāzija: jāveic kolposkopija
A5   AGUS: neskaidras nozīmes glandulārā epitēlija šūnu atipiskās izmaiņas: jāveic kolposkopija
A6   Malignizācijas pazīmes: nepieciešama konsultācija pie onkoloģijas ginekologa
A7   Saplīsis stikliņš: atkārto analīzi pēc 3 mēnešiem

 
Veidlapa ir nosūtījums uz norādītajām ārstniecības iestādēm kolposkopijas izmeklējumiem vai onkoloģijas ginekologa konsultācijas saņemšanai bez ģimenes ārsta nosūtījuma. Mēneša laikā pēc rezultātu saņemšanas veiciet pierakstu uz turpmākiem izmeklējumiem. Reģistrējoties obligāti informējiet, ka Jums ir šāda pēcskrīninga izmeklējuma nosūtījuma veidlapa

Ārstniecības iestādes turpmāku izmeklējumu veikšanai

Ārstniecības iestādes nosaukums, adrese, tālrunis pierakstam*:
 
 

Informācija

Lūdzu, glabājiet savus iepriekšējo izmeklējumu rezultātus un, nākot uz konsultāciju, ņemiet tos līdzi!

Atcerieties, ka vēža diagnozi pierāda tikai un vienīgi audu šūnu izmeklējumu rezultāti!

Ārstniecības persona  
 

(vārds, uzvārds, paraksts un personīgais spiedogs)

Piezīme. * Norāda visas ārstniecības iestādes, kuras nodrošina turpmāko izmeklējumu veikšanu atbilstoši Nacionālā veselības dienesta tīmekļvietnē publicētajai informācijai.


103. pielikums

Ministru kabineta
2006. gada 4. aprīļa
noteikumiem Nr. 265

(Pielikums MK 16.02.2016. noteikumu Nr. 105 redakcijā)

Skrīninga mamogrāfijas rezultāts/nosūtījums uz turpmākajiem pēcskrīninga izmeklējumiem
Datums   Ārstniecības iestāde  

Uzaicinājuma vēstules Nr. _____________________

Vārds, uzvārds  

Personas kods -

Adrese  

Veiktās manipulācijas:

mamogrāfija (500961)

mamogrāfijas skrīninga izmeklējums mobilajā mamogrāfijas kabinetā (602581)

Veiktās manipulācijas (skrīninga mamogrāfijas) datums _____________________

Skrīninga mamogrāfijas apraksts
 
 
 
 

Atzīmēt atbilstošo atbildi

Šifrs

Apraksts

R1

(501881)

Atrade atbilst normai. Gaidiet nākamo uzaicinājuma vēstuli un tad ierodieties uz kārtējo skrīninga mamogrāfiju (līdz 69 gadu vecumam)
R2

(501891)

Pārliecinoši labdabīgas pārmaiņas. Nav rentgenoloģisku pazīmju, kas norādītu uz ļaundabīgu audzēju. Gaidiet nākamo uzaicinājuma vēstuli un tad ierodieties uz kārtējo skrīninga mamogrāfiju (līdz 69 gadu vecumam)
R3

(501901)

Visdrīzāk labdabīga atradne. Ļaundabīga audzēja iespējamība ir niecīga. Nepieciešama papildu izmeklēšana atbilstoši radiologa norādēm aprakstā (diagnostiskā mamogrāfija un/vai ultrasonoskopija) 6 mēnešu laikā. Ar šo nosūtījumu dodieties uz norādītajām ārstniecības iestādēm, lai veiktu turpmākos izmeklējumus
R4

(501911)

Aizdomas uz ļaundabīgām pārmaiņām, tādēļ noteikti veicama biopsija. Ar šo nosūtījumu dodieties uz norādītajām ārstniecības iestādēm, lai saņemtu onkologa konsultāciju un veiktu biopsiju
R5

(501921)

Pārmaiņas ļoti atgādina ļaundabīgu audzēju, tādēļ noteikti veicama biopsija. Ar šo nosūtījumu dodieties uz norādītajām ārstniecības iestādēm, lai saņemtu onkologa konsultāciju un veiktu biopsiju

 
Veidlapa ar atzīmētu šifru R3, R4 vai R5 ir nosūtījums uz norādītajām ārstniecības iestādēm turpmākajiem izmeklējumiem vai onkologa konsultācijas saņemšanai bez ģimenes ārsta nosūtījuma. Mēneša laikā pēc rezultātu saņemšanas veiciet pierakstu uz turpmākiem izmeklējumiem. Reģistrējoties obligāti informējiet, ka Jums ir šāda atzīmēta skrīninga mamogrāfijas veidlapa.

Ārstniecības iestādes turpmāku izmeklējumu veikšanai

Ārstniecības iestādes nosaukums, adrese, tālrunis pierakstam2:
 
 

Informācija

Lūdzu, glabājiet savus iepriekšējo izmeklējumu rezultātus un, nākot uz konsultāciju, ņemiet tos līdzi! Atcerieties, kurā ārstniecības iestādē veikti iepriekšējie izmeklējumi, ja rezultātu nav jūsu rīcībā!

Atcerieties, ka vēža diagnozi pierāda tikai un vienīgi audu šūnu izmeklējumu rezultāti!

Dubultapraksta ārstniecības personas

Radiologs    
 

(vārds, uzvārds)

 
Radiologs    
 

(vārds, uzvārds)

 

 
Apstiprinu divu radiologu slēdzienu
     

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Piezīmes.
1 Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 7. pielikums.
2 Norāda visas ārstniecības iestādes, kuras nodrošina turpmāko izmeklējumu veikšanu atbilstoši Nacionālā veselības dienesta tīmekļvietnē publicētajai informācijai.


104. pielikums

Ministru kabineta
2006. gada 4. aprīļa
noteikumiem Nr. 265

(Pielikums MK 16.02.2016. noteikumu Nr. 105 redakcijā)

Placentas nosūtījums histoloģiskai izmeklēšanai uz BKUS1

1. Vārds, uzvārds________________________________ personas kods _____________________

2. Ārstniecības iestāde ________________________________________________________________

3. Deklarētā dzīvesvieta _______________________________________________________________

4. Grūtniecība pēc skaita ______ Laiks nedēļās ______ Dzemdības pēc skaita _________

5. Mātes ekstraģenitālā patoloģija:

infekcijas – 1 (norādīt) _______________________________________;

cukura diabēts, t. sk. gestācijas – 2;

cita endokrīnā patoloģija – 3 (norādīt) _______________________________________;

koagulopātijas – 4;

trombocitopātijas – 5;

primārā arteriālā hipertensija – 6;

audzēji – 7;

cita – 8 _______________________________________________________________

6. Esošās grūtniecības patoloģijas:

augļa augšanas aizture – 1;

grūtniecības izraisītie hipertensīvie stāvokļi – 2;

preeklampsija –3;

Rh2 (un cita) izoimunizācija – 4;

augļa attīstības anomālijas – 5 (norādīt) _______________________________________;

cita patoloģija – 6 _________________________________________________________

7. Priekšlaicīgā placentas atslāņošanās: jā – 1, nē – 2

8. Placenta atdalīta: spontāni – 1, manuāli –2

9. Augļa ūdeņi:

normāli –1;

zaļi – 2;

daudzūdeņainība – 3;

mazūdeņainība – 4;

cits – 5 _______________________________________

10. Auglis: dzimšanas datums _________, laiks _________

nedzīvi dzimis – 1;

miris pēc dzemdībām

nodzīvojis stundas minūtes

Svars _________ Garums _________ Apgares skala 1/5 min _________

Dzimums: zēns – 1, meitene – 2

Bezūdens perioda ilgums: <12 st-1, 12-18 st-2, >= 18 sat-3, 2-4 dnn-4>5 dnn-5

11. Klīniskā diagnoze _______________________________________________________________

12. Placentas makroskopiskā izmeklēšana:

dvīņu grūtniecība bi/bi-1, mo/bi-2, mo-3

svars g, diametrs cm, papildu daiva: jā – 1, nē – 2

forma: apaļa – 1, neregulāra – 2, saplēsta – 3

13. Nabas saite:

garums cm;

asinsvadu skaits 3-1, 2-2;

piestiprināšanas vieta: centrāli – 3, margināli – 4, apvalkos – 5, sazarota, cm no malas – 6;

nabas saites mezgli: īstie – 7, neīstie – 8, nabas saites sagriešanās: nav – 9, mēreni – 10, izteikta – 11;

tūska: nav – 12, ir – 13, izteikta – 14, apvijums ap ķermeņa daļām – 15;

citas patoloģijas – 16 _______________________________________

14. Augļa apvalki:

krāsa: gaiši – 1, zaļi – 2;

hematomas: nav – 3, ir – 4, lielums cm, izvietojums ______________________________;

cita patoloģija ______________________________________________________

15. Augļa virsma (horiālā plātnīte):

krāsa: pelēcīga – 1, zaļa – 2, sarkanbrūna – 3;

cistas: nav – 4, ir – 5, lielums cm, virsmas defekti: nav – 8, ir – 9, lielums cm;

hematomas: nav – 6, ir – 7, lielums cm, virsmas defekti nav – 8, ir – 9, lielums cm;

virsmas asinsvadi bez patoloģijas – 10, varikozi paplašināti – 11, aneirismas – 12;

cita patoloģija ______________________________________________________

16. Mātes virsma (bazālā plātnīte):

vesela – 1, ar defektiem – 2;

retroplacentārā hematoma: nav – 3, ir –4, lielums cm;

iespiedumi mātes virsmā: nav – 5, ir – 6 cm diametrā, ;

infarkta zona: nav – 7, ir – 8

Nosūtīta uz patoloģiski histoloģisko izmeklēšanu, pamatojoties uz šādām indikācijām:
 
 

Ārstējošais ārsts ______________________________________________________

Materiāla nosūtīšanas datums _______________________________________

Piezīmes.
1 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca".
2 Rēzus faktors.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 265Pieņemts: 04.04.2006.Stājas spēkā: 08.04.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 57 (3425), 07.04.2006.
Dokumenta valoda:
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
132359
{"selected":{"value":"01.03.2016","content":"<font class='s-1'>01.03.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.03.2016","iso_value":"2016\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"03.10.2015","iso_value":"2015\/10\/03","content":"<font class='s-1'>03.10.2015.-29.02.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-02.10.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2014","iso_value":"2014\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.03.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2013","iso_value":"2013\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2012","iso_value":"2012\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2012.-31.01.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.09.2011","iso_value":"2011\/09\/24","content":"<font class='s-1'>24.09.2011.-31.03.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.10.2009","iso_value":"2009\/10\/21","content":"<font class='s-1'>21.10.2009.-23.09.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.04.2008","iso_value":"2008\/04\/19","content":"<font class='s-1'>19.04.2008.-20.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.04.2006","iso_value":"2006\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2006.-18.04.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.03.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva