Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.716

Rīgā 2014.gada 25.novembrī (prot. Nr.65 23.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība"

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 59.pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumos Nr. 265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 57. nr.; 2008, 61. nr.; 2009, 166. nr.; 2011, 151. nr.; 2012, 52. nr.; 2013, 14., 250. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 26. punktu ar ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Elektroniski sagatavotajiem medicīniskajiem dokumentiem papīra formātā var izdrukāt tikai aizpildītās sadaļas.";

1.2. izteikt V nodaļu šādā redakcijā:

"V. Ārstniecības iestādēs izmantojamie medicīniskie un uzskaites dokumenti un to glabāšanas termiņi

31. Stacionārās ārstniecības iestādes izmanto šo noteikumu 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 18., 19., 20., 22., 23., 24., 26., 28., 29., 30., 32., 33., 34., 35., 36., 37.,  38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 83., 85., 89., 90., 91. un 94. pielikumā minētos uzskaites dokumentus.

32. Ambulatorās ārstniecības iestādes atbilstoši savam darbības profilam izmanto šo noteikumu 12., 15., 18., 19., 20., 22., 23., 24., 26., 30., 32., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 49., 51., 53., 57., 58., 60., 61., 84., 85., 89., 90., 91., 92., 94., 95. un 96. pielikumā minētos uzskaites dokumentus.

32.1 Ambulatorās ārstniecības iestādes atbilstoši savam darbības profilam var izmantot šo noteikumu 16. un 93. pielikumā minētos uzskaites dokumentus.

33. Ārstniecības iestādes, kuras nav minētas šo noteikumu 31. un 32. punktā, izmanto uzskaites dokumentus, kas minēti šo noteikumu 62., 63., 64., 66., 68. un 85. pielikumā.

34. Ārstniecības iestādes izmanto šo noteikumu 54., 59., 70., 73., 75., 76., 77., 79., 80., 81. un 88. pielikumā minētos standarta medicīniskos dokumentus.

35. Medicīniskos ierakstus, kas norādīti:

35.1. šo noteikumu 5., 10., 15., 18., 24., 28., 29., 39., 40., 41., 53., 63., 75. un 83. pielikumā minētajos dokumentos, glabā vienu gadu pēc pēdējā ieraksta;

35.2. šo noteikumu 8., 36. un 37. pielikumā minētajos dokumentos, glabā divus gadus pēc pēdējā ieraksta;

35.3. šo noteikumu 26., 62. un 85. pielikumā minētajos dokumentos, glabā trīs gadus pēc pēdējā ieraksta;

35.4. šo noteikumu 4., 7., 9., 11., 23., 32., 38., 42., 45., 46., 51., 58., 60., 66., 68., 79., 80., 81., 82., 90., 91. un 99. pielikumā minētajos dokumentos, glabā piecus gadus pēc pēdējā ieraksta;

35.5. šo noteikumu 6. un 57. pielikumā minētajos dokumentos, glabā 10 gadus pēc pēdējā ieraksta;

35.6. šo noteikumu 1., 13., 19., 20., 22., 43., 44., 59., 76. un 77. pielikumā minētajos dokumentos, glabā 15 gadus pēc pēdējā ieraksta;

35.7. šo noteikumu 61. pielikumā minētajos dokumentos, glabā 25 gadus pēc pēdējā ieraksta;

35.8. šo noteikumu 2., 3., 30., 34., 35., 47., 49., 64., 70., 73., 84., 93. un 95. pielikumā minētajos dokumentos, glabā 75 gadus pēc pēdējā ieraksta;

35.9. šo noteikumu 64. pielikumā minētā dokumenta pavadlapas talonā, glabā vienu gadu.

35.1 Radioloģiskajās manipulācijās iegūtos attēlus (radiodiagnostiskajās filmās vai elektroniskā formā) glabā 10 gadus.";

1.3. papildināt noteikumus ar 40. punktu šādā redakcijā:

"40. Šo noteikumu 32., 40., 41. un 51. pielikumā minēto medicīnisko dokumentu veidlapas, kas iegādātas līdz 2015. gada 1. janvārim, drīkst lietot līdz 2015. gada 30. jūnijam.";

1.4. svītrot 14. pielikumu;

1.5. izteikt 30. pielikumu šādā redakcijā:

"30.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa
noteikumiem Nr.265

Ārstniecības iestādes nosaukums ________________________________

Kods         

Nosūtījums uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju
(veidlapa Nr. 088/u)

1. Pacienta vārds, uzvārds ____________________________________________________

2. Personas kods -       -     

3. Dzimums:  vīrietis sieviete

4. Diagnozes, nosūtot pacientu uz invaliditātes un darbspēju ekspertīzi

Pamatdiagnoze un blakusdiagnozes SSK10
kods

 

 

 

5. Veselības traucējumu apraksts, ieskaitot anamnēzi, veikto ārstēšanu, tās rezultātus, kā arī paredzamo ārstēšanu un prognozi, ja tāda iespējama

  

6. Izmeklējumi un konsultantu atzinumi, kas pamato 4. punktā minētās diagnozes

  

7. Pārejošā darbnespēja
(norādīt periodu pēdējo 6 mēnešu laikā pamatslimības dēļ un kopējo ilgumu pēdējo 3 gadu laikā)

  

8. Fizikālās/psihiskās izmeklēšanas dati, ķermeņa funkciju traucējumu un aktivitāšu ierobežojuma novērtējums

  

9. Nosūtījuma sagatavošanas iemesls

Prognozējamās invaliditātes ekspertīzei
Invaliditātes un darbspēju ekspertīzei
Īpašas kopšanas medicīnisko indikāciju ekspertīzei
Speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādes un pabalsta saņemšanas transporta izdevumu kompensēšanai medicīnisko indikāciju ekspertīzei
Asistenta pakalpojuma saņemšanas ekspertīzei
Cits iemesls  
    (norādīt vārdiem)

10. Nosūtījuma sagatavošanas datums (dd. mm. gggg.)  . .   .

11. Nosūtījumu sagatavoja      
  (ārsta vārds, uzvārds)   (paraksts)

12. Pievienoto dokumentu kopiju saraksts

 
 
 

Piezīme. Nosūtījums derīgs divus mēnešus no tā sagatavošanas datuma.";

1.6. izteikt 32. pielikumu šādā redakcijā:

"32.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa
noteikumiem Nr.265

Ārstniecības iestādes nosaukums ________________________________

Kods        

Ārstniecības iestādes ziņojums par diagnosticētu tuberkulozi
(veidlapa Nr.89/u-t)

sākotnējais (pagaidu) ziņojums galīgais ziņojums

1. Vārds, uzvārds  
2. Personas kods       -     
3. Latvijas iedzīvotājs  ārvalstnieks (norādīt valsti)     nav datu
4. Dzimums: vīrietis sieviete
5.   Vecums gados, bērniem līdz 2 gadu vecumam ieskaitot - mēnešos (pasvītrot - gadi vai mēneši)*
6. Grūtniecība:   nedēļa neattiecas
7. Dzimšanas vieta (valsts): Latvija cita valsts (norādīt)     nav datu
8. Dzīvesvieta:  
deklarētā  
8.1. administratīvā teritorija        
faktiskā dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta  
8.2. administratīvā teritorija       8.3. tālruņa numurs ____________________
8.4. faktiskās dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas raksturojums:
atsevišķs dzīvoklis

māja

dienesta viesnīca

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija

 ārstniecības iestāde

viesnīca

ieslodzījuma vieta

kazarmas

patversme

bezpajumtnieks(-ce)

nav datu

cits _____________________

9. Pacienta nodarbošanās:

9.1. bērniem:

apmeklē izglītības iestādi

t. sk. pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja

neapmeklē izglītības iestādi

cits __________________

9.2. pieaugušajiem:

strādā

nestrādā:

bezdarbnieks(-ce)

persona ar invaliditāti

pensionārs(-e)

mājsaimnieks(-ce)

students(-e)

nav zināms

cits (norādīt) _________

_____________________

10. Darbavieta, izglītības iestāde:
nosaukums  
adrese  
10.1. amats  

11. Datums, kad pēdējo reizi apmeklēta darbavieta vai izglītības iestāde

(dd. mm. gggg.)  .  .    . nav datu neattiecas

12. Saslimšana: pirmreizēja recidīvs nav datu

13. Saslimšana atklāta:

vēršoties pie ārsta ar sūdzībām

izmeklējot pēc kontakta ar tuberkulozes slimnieku

izmeklējot profilaktiski

autopsijā cits (norādīt) _____________________

14. Saslimšanas datums (ja nav zināms precīzi, - mēnesis)

(dd. mm. gggg.)  .  .    . nav datu neattiecas

15. Datums, kad pacients vērsies pie ārsta saistībā ar saslimšanu

(dd. mm. gggg.)  .  .    . nav datu neattiecas

16. Ārstniecības iestāde, kurā pacients ir vērsies saistībā ar saslimšanu  
 

17. Pacients nosūtīts uz ārstniecības iestādi (norādīt)

18. Hospitalizācijas datums

(dd. mm. gggg.)  .  .    . nav datu neattiecas

19. Diagnoze

Kods   .

20. Diagnoze apstiprināta: histoloģiski skopiski, atrodot TM+ uzsējumā

20.1. TM atrasti _______________________________________ (materiāls)

20.2. diagnozes apstiprināšanas datums

(dd. mm. gggg.)  .  .    . nav datu neattiecas

21. Saslimšanu veicinošie faktori un kaitīgie ieradumi:

pārmērīga alkohola lietošana

narkotisko vielu lietošana

smēķēšana

dzīves apstākļi

nepietiekams uzturs

imūnsupresija citas slimības dēļ

cits (norādīt)__________________

______________________________

22. Saslimšanas gadījumi kontaktpersonu vidū (dzīvesvietā, darbā u.c.): nav nav datu
ir (ja ir, precizēt un norādīt personas kodu, vārdu un uzvārdu)  
   

23. Apzināto pacienta kontaktpersonu skaits:

  kopā t. sk. bērni nav datu neattiecas
23.1. dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā: __________ __________
23.2. izglītības iestādē: __________ __________
23.3. darbavietā: __________ __________
23.4. ārstniecības iestādē: __________ __________
23.5. citur (norādīt): ___________ __________ __________

24. Slimības simptomi parādījušies:

Latvijā

dzīvojot citā valstī (norādīt, kur)_____________________

nav datu

neattiecas

25. Pacients, būdams infekciozs (iespējami infekciozs), ir ceļojis uz ārzemēm:

jā (norādīt valsti, laiku un transportlīdzekļus)  
    nav datu
    neattiecas

26. Vai pacients izmeklēts uz HIV: nav datu

27. Informācija par veiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem un ar pasākumu veikšanu saistītām problēmām  
   
   
28. Papildinformācija  
   

29. Ziņojuma nosūtīšanas datums
(dd. mm. gggg.)  .  .    .

30. Ārsts  
  (vārds, uzvārds, paraksts)
Pneimonologs  
  (vārds, uzvārds, paraksts)

Piezīmes.

1. * Aizpilda, ja nav informācijas par personas kodu.

2. Aizpildītu ziņojumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par infekcijas slimību reģistrācijas kārtību nosūta Slimību profilakses un kontroles centram.";

1.7. svītrot 33. pielikumu;

1.8. izteikt 40. un 41. pielikumu šādā redakcijā:

"40.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa
noteikumiem Nr.265

Medicīnas apliecība par nāves cēloni

Medicīnas apliecības (galīgās, pagaidu, Nr.____vietā) par nāves cēloni (veidlapa Nr. 106/u)
pasaknis Nr. ______

1. Mirušā vārds, uzvārds  
2. Dzimšanas datums (dd. mm. gggg)  .  .    .
3. Nāves iestāšanās datums (dd. mm. gggg)  .  .    .
4. Medicīnas apliecību par nāves cēloni izsniedzis ārsts, ārsta palīgs (vajadzīgo pasvītrot)
(vārds, uzvārds, paraksts)

5. Apliecības saņēmēja personas kods       -     
6. Apliecības saņēmējs  
(vārds, uzvārds, paraksts)
7. Apliecības izsniegšanas datums (dd. mm. gggg)  .  .    .
8. Nāves cēlonis
  I daļa

 

  a)  
  b)  
  c)  
  d)  
  II daļa  
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (griezuma līnija) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ārstniecības iestādes nosaukums ________________________________

Kods        

Medicīnas apliecība par nāves cēloni Nr.______
(veidlapa Nr.106/u)
1 - galīgā; 2 - pagaidu; 3 - Nr. __________ vietā (vajadzīgo atzīmēt)

1. Dzimtsarakstu nodaļas nosaukums  
2. Ieraksta numurs  
3. Datums (dd. mm. gggg.)  .  .    .
4. Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks  
  (vārds, uzvārds, paraksts)
5. Medicīnas apliecības par nāves cēloni izdošanas datums (dd. mm. gggg.)  .  .    .
6. Mirušais  
  (vārds, uzvārds)
7. Personas kods       -     
8. Dzimums (vajadzīgo atzīmēt) 1 - vīrietis; 2 - sieviete
9. Mirušiem līdz viena mēneša vecumam - dzimšanas svars (gramos)    
10. Dzimšanas datums (dd. mm. gggg.)  .  .    .
11. Zīdaiņiem (līdz viena gada vecumam) - dzimšanas laiks (stundas un minūtes)   :  
12. Nāves iestāšanās datums (dd. mm. gggg.) un laiks (stundas un minūtes)  .  .    .
  :  
13. Mirušā dzīvesvieta:  
13.1. adrese  
13.2. administratīvās teritorijas kods       
13.3. novads  
13.4. pilsēta vai pagasts  
13.5. valsts  
14. Nāves iestāšanās vieta:  
14.1. adrese  
14.2. administratīvās teritorijas kods       
14.3. novads  
14.4. pilsēta vai pagasts  
14.5. valsts  
15. Nāves cēlonis  

I daļa

Uzmanību! Norādīt slimības, ievainojumus vai sarežģījumus, kas izraisīja nāvi, bet neminēt nāves iestāšanās simptomus (sirds vai elpošanas apstāšanās, šoks, sirds vai elpošanas mazspēja u.c.), katrā punktā (a, b, c, d) minēt tikai vienu cēloni.

Nāves cēlonis Ilgums (no slimības sākuma līdz nāves iestāšanās brīdim) SSK-101
kods
Tiešais nāves cēlonis (slimība vai stāvoklis, kas beidzies ar nāves iestāšanos).

Ja ir iepriekšējie cēloņi (secīgi uzskaitīt stāvokļus, kas izraisīja tiešo nāves cēloni).

Nāves pamatcēlonis (stāvoklis/slimība vai ievainojums, kurš aizsāka ar nāvi beigušos gadījumu)

 

a) ___________________________
(sekas b punktā minētajam)

 

________________________

    
b) ___________________________
(sekas c punktā minētajam)
________________________     
c) ___________________________
(sekas d punktā minētajam)
________________________     
d) ___________________________

___________________________

________________________

________________________

 

    

II daļa

Citi nozīmīgi stāvokļi, kas veicinājuši nāves iestāšanos, bet nav tieši saistīti ar pamatcēloni ___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

 

    

    

16. Nāves veids (vajadzīgo atzīmēt) 1 - dabīgs (slimība);

2 - nelaimes gadījums;

3 - pašnāvība; 4 - uzbrukums;

5 - lai noteiktu, notiek izmeklēšana;

6 - nav iespējams noteikt;

7 - ievainojums darbā

17. Nāves iestāšanās vieta (vajadzīgo atzīmēt) 1 - stacionārs; 2 - mājas;

3 - ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestāde;

4 - citur (precizēt)______________

5 - neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīna

18. Vai bijušas ķirurģiskas operācijas pēdējā slimības periodā (vajadzīgo atzīmēt) 1 - jā; 2 - nē
18.1. ķirurģiskas operācijas datums (dd. mm. gggg.)  .  .    .
18.2. ķirurģiskas operācijas nosaukums  
19. Vai smēķēšana veicināja nāvi (vajadzīgo atzīmēt) 1 - jā; 2 - iespējams; 3 - nē;

4 - nav zināms; 5 - nesmēķēja

 
20. Autopsija:  
20.1. veikta (vajadzīgo atzīmēt) 1 - jā; 2 - nē
20.2. nāves cēlonis noteikts pirms autopsijas (vajadzīgo atzīmēt) 1 - jā; 2 - nē
20.3. autopsijas rezultāti pieejami pirms apliecības aizpildīšanas (vajadzīgo atzīmēt) 1 - jā; 2 - nē
20.4. sagaidāma papildinformācija (vajadzīgo atzīmēt) 1 - jā; 2 - nē
21. Ievainojumi, saindēšanās un citas ārējās iedarbes sekas:    

21.1. vieta (vajadzīgo atzīmēt)

0 - mājas;

1 - īpaša uzturēšanās iestāde2;

2 - izglītības iestāde, citu sabiedrisku iestāžu telpas;

3 - sporta laukums, sporta zāle;

4 - iela, ceļš;

5 - tirdzniecības, pakalpojumu vietas;

6 - rūpniecības, celtniecības zona;

7 - lauksaimniecības uzņēmums;

8 - cita vieta (precizēt) __________

9 - nav zināms

21.2. datums (dd. mm. gggg.)
un laiks (stundas un minūtes)
 .  .    .
  :  
21.3. rašanās un notikuma vietas apraksts

22. Sievietēm: nāve iestājās (vajadzīgo atzīmēt)

1 - grūtniecības laikā;

2 - 42 dienu laikā pēc grūtniecības beigām;

3 - laikā no 42 dienām līdz vienam gadam pēc grūtniecības beigām

23. Nāves cēloni noteica (vajadzīgo atzīmēt) 1 - ārsts, kurš konstatēja nāvi;

2 - ārsts, kurš pacientu ārstēja;

3 - patologs; 4 - tiesu medicīnas eksperts;

5 - ārsta palīgs

24. Nāves cēlonis noteikts, pamatojoties uz (vajadzīgo atzīmēt) 1 - līķa apskati; 2 - ierakstiem medicīniskajos dokumentos;

3 - iepriekšēju izmeklēšanu;

4 - autopsiju

Apliecības izsniedzējs      
  (vārds, uzvārds, paraksts)   (tālruņa numurs)

Piezīmes.

1 Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija (SSK - 10. redakcija).

2 Ieslodzījuma vieta vai ārstniecības iestāde, kurā persona atrodas saskaņā ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu.

41.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa
noteikumiem Nr.265

Medicīnas apliecība par perinatālās nāves iestāšanos

Medicīnas apliecības (galīgās, pagaidu, Nr.___ vietā) pasaknis par perinatālās nāves iestāšanos

1. Izdošanas datums (dd. mm. gggg.)  .  .    .

2. Dzimis nedzīvs, miris pirmajā dzīves nedēļā (vajadzīgo pasvītrot)

3. Mātes vārds, uzvārds  
4. Mirušā vārds (ja ir piešķirts), uzvārds  
5. Bērna personas kods (ja ir piešķirts)       -     
6. Dzemdību datums (dd. mm. gggg.)  .  .    .
7. Nāves iestāšanās datums (dd. mm. gggg.)  .  .    .
8. Nāve iestājās: stacionārā, mājās, citā vietā (vajadzīgo pasvītrot)  
9. Perinatālās nāves cēlonis:
  a)  
  b)  
  c)  
  d)  
  e)  
10. Apliecības izsniedzējs  
  (vārds, uzvārds, paraksts)

11. Reģistrēts dzimtsarakstu nodaļā:  
11.1. reģistrācijas akta numurs  
11.2. datums (dd. mm. gggg.)  .  .    .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (griezuma līnija) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ārstniecības iestādes nosaukums ________________________________

Kods        

Medicīnas apliecība par perinatālās nāves iestāšanos
(veidlapa Nr. 106-2/u)

 

1. Apliecība (vajadzīgo atzīmēt) 1 - galīgā; 2 - pagaidu;
3 - Nr.___________ vietā
2. Jaundzimušais (vajadzīgo atzīmēt) 1 - dzimis nedzīvs;
2 - miris pirmajā dzīves nedēļā
3. Izdošanas datums (dd. mm. gggg.)  .  .    .
4. Mirušā vārds (ja ir piešķirts), uzvārds  
5. Personas kods (ja ir piešķirts)       -     
6. Dzimums (vajadzīgo atzīmēt) 1 - vīrietis; 2 - sieviete

3 - neskaidrs

7. Dzimšanas datums (dd. mm. gggg.) un
laiks (stundas un minūtes)
 .  .    .
  :  
8. Nāves iestāšanās datums (dd. mm. gggg.) un
laiks (stundas un minūtes)
 .  .    .
  :  
9. Nāves iestāšanās vieta (vieta, kur bērns piedzima nedzīvs):  
9.1. administratīvās teritorijas kods       
9.2. valsts  
9.3. novads, pilsēta vai pagasts  
10. Nāve iestājās (bērns piedzima nedzīvs) (vajadzīgo atzīmēt) 1 - stacionārā; 2 - mājās;
3 - citā vietā
11. Mātes vārds, uzvārds  
12. Mātes dzimšanas gads (gggg)    
13. Mātes deklarētā dzīvesvieta:
13.1. valsts  
13.2. novads, pilsēta vai pagasts  
13.3. iela  
13.4. mājas numurs  
13.5. dzīvokļa numurs  
13.6. administratīvās teritorijas kods      
14. Iepriekšējo grūtniecību skaits:
14.1. dzīvi dzimušo bērnu skaits
14.2. nedzīvi dzimušo bērnu skaits
14.3. abortu skaits
14.4. nav zināms
15. Kuras dzemdības pēc skaita
16. Grūtniecības laiks (nedēļās)  
17. Dzemdības pieņēma (vajadzīgo atzīmēt)

1 - ārsts; 2 - vecmāte;

3 - ārsta palīgs;

4 - cita persona

18. Bērns (auglis) piedzima (vajadzīgo atzīmēt)

1 - vienaugļa dzemdībās;

2 - pirmais no dvīņiem;

3 - otrais no dvīņiem;

4 - daudzaugļu dzemdībās

19. Bērna (augļa) svars piedzimstot (gramos)    
20. Bērna (augļa) garums (centimetros)  
21. Bērns (auglis) piedzima (vajadzīgo atzīmēt) 1 - iznēsāts; 2 - neiznēsāts;

3 - pārnēsāts

22. Bērns (auglis) piedzima (vajadzīgo atzīmēt) 1 - macerēts; 2 - asfiksijā
23. Bērna (augļa) nāve iestājās (vajadzīgo atzīmēt) 1 - līdz dzemdību darbības sākumam;

2 - dzemdību laikā;

3 - pēc dzemdībām;

4 - nav zināms

24. Bērna (augļa) nāve iestājās (vajadzīgo atzīmēt) 1 - slimības dēļ;

2 - nelaimes gadījuma dēļ;

3 - slepkavības dēļ;

4 - nāves veids nav noteikts

25. Bērna (augļa) nāves cēlonis pēc SSK-101 (pamatslimība vai trauma, jānorāda viens)
____________________________________________
       
26. Citas bērna (augļa) slimības vai stāvokļi pēc SSK-101
______________________________________________________
       
27. Mātes slimība vai stāvoklis (placentas stāvoklis), kas izraisīja vai veicināja bērna (augļa) nāves cēloni, pēc SSK-101
 _________________________________________________________
        
28. Mātes citas slimības vai stāvokļi (placentas stāvoklis), kas veicināja bērna (augļa) nāvi, pēc SSK-101
 _______________________________________________________
        
29. Citi apstākļi, ka varēja ietekmēt bērna nāvi, pēc SSK-101 _________________________________________________________    
30. Nāves (arī nedzīvi dzimuša bērna) cēloni noteica (vajadzīgo atzīmēt) 1 - ārsts, kurš tikai konstatēja nāvi;

2 - ārsts, kurš pieņēma dzemdības;

3 - ārsts, kurš bērnu ārstējis;

4 - patologs;

5 - tiesu medicīnas eksperts

31. Nāves (arī nedzīvi dzimuša bērna) cēloni noteica, pamatojoties uz (vajadzīgo atzīmēt) 1 - līķa apskati;

2 - ierakstiem medicīniskajā dokumentācijā;

3 - iepriekšēju izmeklēšanu;

4 - sekciju

32. Apliecības izsniedzējs      
  (vārds, uzvārds, paraksts)   (tālruņa numurs)
33. Piezīmes  
 
 
 

Piezīme. 1 Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija (SSK - 10. redakcija).";

1.9. izteikt 51. pielikumu šādā redakcijā:

"51.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa
noteikumiem Nr.265

Ārstniecības iestādes nosaukums ________________________________

Kods        

Bērna medicīniskā karte1
(veidlapa Nr. 026/u)
(pirmsskolas izglītības iestādei, izglītības iestādei, internātskolai, bērnu aprūpes iestādei)

1. Vārds, uzvārds  
2. Personas kods       -     
3. Deklarētā dzīvesvieta  
4. Izslimotās slimības:  

 

  Slimības nosaukums Datums (dd. mm. gggg.) Slimība apstiprināta laboratoriski
4.1. Masalas  .  .    . nav zināms
4.2. Masaliņas  .  .    . nav zināms
4.3. Epidēmiskais parotīts  .  .    . nav zināms
4.4. Vējbakas  .  .    . nav zināms
4.5. Difterija  .  .    . nav zināms
4.6. Garais klepus  .  .    . nav zināms
Citas slimības  
   
   
   
5. Stacionēšana2:  
5.1. datums (dd. mm. gggg.)  .  .    .
5.2. diagnoze  
6. Operācija2:  
6.1. datums (dd. mm. gggg.)  .  .    .
6.2. diagnoze  
7. Rehabilitācijas kurss2:  
7.1. datums (dd. mm. gggg.)  .  .    .
7.2. diagnoze  
8. Norādījumi sporta un citām nodarbībām, ēdienkartei un īpašiem apstākļiem, kas jānodrošina

9. Ziņas par dinamisko novērošanu2

Diagnoze Datums, kad ņemts uzskaitē (dd. mm. gggg.) Datums, kad noņemts no uzskaites (dd. mm. gggg) Speciālistu apmeklējumu kontrole
norīkots konsultēts
   .  .    .  .  .    .    
   .  .    .  .  .    .    
   .  .    .  .  .    .    
   .  .    .  .  .    .    

10. Padziļinātās apskates pie ģimenes ārsta

  Pirms iestāšanās pirmsskolas izglītības iestādē Pirms iestāšanās izglītības iestādē Cita padziļinātā apskate (norādīt iemeslu)
________

Cita padziļinātā apskate (norādīt iemeslu)
__________

Cita padziļinātā apskate (norādīt iemeslu)
_________

Apskates datums (dd. mm. gggg.)          
Sūdzības          
Augums          
Svars          
Pedikuloze          
Veikta zobu pārbaude          
Redzes pārbaudes datums (dd. mm. gggg.) un rezultāts          
Dzirde          
Neiropsihiskie traucējumi (ir/nav)          
Runas defekti (ja ir, precizēt, kādi)          
Cits          
Atzinums par veselības stāvokli          
Rekomendācijas          
11. Piezīmes  

12. Ārsts  
  (vārds, uzvārds, paraksts)

13. Izglītības iestādes piezīmes

 

Piezīmes.

1 Šīs kartes neatņemama sastāvdaļa ir Profilaktiskās potēšanas kartes kopija.

2 Aizpilda tikai iesniegšanai bērnu aprūpes iestādē un internātskolā.";

1.10. izteikt 63. pielikumu šādā redakcijā:

"63.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa
noteikumiem Nr.265

Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) izsaukuma karte

1. Izsaukumu kartes numurs

2. Pamatinformācija:

2.1. Izsaukuma vieta

2.2. Motīvs (iemesls)

2.3. Papildinformācija

2.4. Pacienta uzvārds, vārds

2.5. Pacienta dzimšanas datums (dd. mm. gggg.)

2.6. Pacienta vecums - pacienta vecums gados (zīdaiņiem - dienas, mēneši; bērniem - gadi, mēneši)

2.7. Pacienta dzimums

2.8. Ārzemnieks

2.9. Personas kods - pacienta personas kods vai ārvalstnieka identifikācijas kods

2.10. Valsts

2.11. Kontakttālrunis - NMP izsaucēja norādītais pacienta tālruņa numurs.

2.12. Izsaucējs - NMP izsaucēja norādītais izsaucēja vārds, uzvārds

2.13. Izsaucēja tālruņa numurs/kontakttālrunis

2.14. Izsaukuma prioritāte

2.15. Izsaukuma veids

2.16. Izsaukumu izpildes statuss

2.17. NMP izsaukuma izpildes rezultāts

2.18. Pacienta nogādāšanas vieta

2.19. Pacientu pieņēma (vārds, uzvārds) - ārstniecības persona, kas pieņēma pacientu ārstniecības iestādē

2.20. Nogādāts

2.21. Pieņēma - datums (dd. mm. gggg.) un laiks (hh:mm), kad pacients pieņemts ārstniecības iestādē.

2.22. Diagnoze saskaņā ar SSK-101

2.23. Diagnozes piezīmes - jebkāda papildu informācija diagnozei

2.24. Sarežģījumi

2.25. Ziņojumi citiem dienestiem

2.26. Ziņojumu pieņēma - ziņojuma pieņēmēja uzvārds

2.27. Ziņojuma laiks - datums (dd. mm. gggg.) un laiks (hh:mm)

2.28. Ziņots par - norāda ziņojuma pamatojumu

2.29. Citu dienestu izsaukšanas pamatojums

2.30. Papildinformācija

2.31. Situācijas vadības režīmi

3. Izpildes vēsture:

3.1. Brigāde - tās NMP brigādes numurs, kas izpilda izsaukumu (3 ciparu skaitlis).

3.2. Brigādes vadītājs - NMP brigādes vadītāja vārds, uzvārds un darba laika uzskaites tabeles numurs.

3.3. Ārsta palīgs 1 - NMP brigādes otrās ārstniecības personas vārds, uzvārds un darba laika uzskaites tabeles numurs.

3.4. Ārsta palīgs 2 - NMP brigādes trešās ārstniecības personas vārds, uzvārds un darba laika uzskaites tabeles numurs.

3.5. Autovadītājs - operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītāja vārds, uzvārds un darba laika uzskaites tabeles numurs.

3.6. Papildus - papildu persona NMP brigādē.

3.7. Pacientu pavada - informācija par pacientu pavadošo personu.

3.8. Nāves konstatēšanas laiks - atzīmē gadījumos, kad tiek konstatēta pacienta nāve, un norāda nāves konstatēšanas datumu (dd. mm. gggg.) un laiku (hh:mm).

4. Sūdzības un anamnēze:

4.1. Sūdzības - sūdzību (simptomu) sākuma laiku obligāti norāda gadījumos, kad izsaukuma izpildes laikā pacientam konstatē:

4.1.1. akūtu koronāru sindromu;

4.1.2. akūtus galvas smadzeņu asinsrites traucējumus;

4.1.3. smagu traumu.

4.2. Anamnēze - ieraksta būtiskāko informāciju par pacienta medikamentu lietošanu, alerģijām, slimību anamnēzi

4.3. Darba asinsspiediens - norāda pacientam raksturīgā normālā asinsspiediena līmeni gadījumos, kad tas ir būtisks pacienta ārstēšanai.

5. Objektīvais stāvoklis:

5.1. Objektīvais stāvoklis - pacienta veselības stāvoklis apskates un izmeklēšanas brīdī.

5.2. Perifērās arteriālās asinsrites novērtēšana - aizpilda gadījumos, ja pastāv aizdomas par asinsvada aterosklerotisku slēgumu, emboliju vai traumatisku bojājumu.

5.3. Izsitumi

5.4. Uzvedība, menstruālais cikls, rīkle, kuņģa-zarnu trakts, alkohola un citu apreibinošu vielu lietošana

5.5. Objektīvā stāvokļa papildu apraksts

6. Skalas:

Skalas aizpilda atbilstoši pacientam konstatētai diagnozei un veselības stāvoklim.

6.1. GKS - Glāzgovas komas skalu aizpilda galvas traumu guvušiem pacientiem un pacientiem ar apziņas traucējumiem.

6.2. FAST test - aizpilda, ja ārstniecības personai pēc pacienta izmeklēšanas rodas aizdomas par akūtiem galvas smadzeņu asinsrites traucējumiem.

6.3. ABCD2 - aizpilda, ja, pamatojoties uz pacienta sūdzībām un anamnēzi, pastāv aizdomas par tranzistoru išēmisku lēkmi, bet apskates brīdī pacientam centrālās nervu sistēmas perēkļa simptomātika vairs netiek konstatēta.

6.4. Apgares skala - aizpilda, ja brigādes klātbūtnē piedzimst jaundzimušais.

6.5. Westley skala - aizpilda, ja pacientam konstatēta balsenes stenoze un nepieciešams izvērtēt tās smaguma pakāpi.

7. Ārstēšana:

7.1. Laiks - obligāti norāda vidēji smagā un smagā veselības stāvoklī esošajiem pacientiem, kā arī kardiopulmonālās reanimācijas gadījumā.

7.2. Medikamenti - norāda ievadīto medikamenta devu mililitros, mikrogramos, miligramos vai gramos un medikamenta ievadīšanas veidu.

7.3. Veiktās manipulācijas.

7.4. Rādītāji - norāda pacienta dzīvībai svarīgo orgānu funkciju rādītājus - arteriālo asinsspiedienu, pulsa frekvenci, elpošanas biežumu, ķermeņa temperatūru un skābekļa piesātinājumu perifērajās asinīs.

7.5. Apraksts - norāda reanimācijas procesa gaitu, pacienta veselības stāvokļa izmaiņas, sūdzības dinamikā, kā arī pacientam ievadīto personīgo medikamentu.

8. Atteikumi:

8.1. Atteikums no - norāda, ja pacients atsakās no apskates, transportēšanas uz nestuvēm/sēdkrēsla, nogādāšanas ārstniecības iestādē, objektīvās izmeklēšanas vai no kādas manipulācijas.

8.2. Atteikums no objektīvas izmeklēšanas - ieraksta konkrētu izmeklēšanas metodi, no kuras pacients atteicies.

8.3. Atteikums no medicīniskas palīdzības - ieraksta manipulācijas, no kurām pacients atteicies.

Piezīme. Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija (SSK - 10. redakcija).";

1.11. svītrot 65. pielikumu.

2. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Veselības ministrs Guntis Belēvičs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 716Pieņemts: 25.11.2014.Stājas spēkā: 01.01.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 236, 27.11.2014. OP numurs: 2014/236.8
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
270504
01.01.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)