Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas Republikas valdības un Kirgīzijas Republikas valdības nolīgumu par automobiļu starptautisko satiksmi

1.pants. 1997.gada 10.aprīlī Biškekā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Kirgīzijas Republikas valdības nolīgums par automobiļu starptautisko satiksmi (turpmāk - Nolīgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums latviešu un krievu valodā.

3.pants. Nolīgums stājas spēkā tā 19.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 16.oktobrī.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1997.gada 28.oktobrī
Latvijas Republikas valdības un Kirgīzijas Republikas valdības nolīgums par automobiļu starptautisko satiksmi

Latvijas Republikas valdība un Kirgīzijas Republikas valdība, turpmāk tekstā - "Līgumslēdzējas Puses",

ievērojot divpusējo tirdznieciski ekonomisko attiecību labvēlīgu attīstību,

vēloties attīstīt automobiļu satiksmi starp abām valstīm, kā arī tranzītā cauri to teritorijām,

nolūkā veicināt savstarpēji izdevīgu sadarbību, vienojās noslēgt šo Nolīgumu.

1. pants

1. Saskaņā ar šā Nolīguma nosacījumiem veicami regulārie un neregulārie pasažieru pārvadājumi ar autobusiem un kravu pārvadājumi ar kravas automobiļiem ar vai bez piekabēm un puspiekabēm starp abām valstīm un tranzītā cauri to teritorijām, kā arī uz trešajām valstīm.

2. Šā Nolīguma ietvaros Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas ir:

• Latvijas Republikā - Latvijas Republikas Satiksmes ministrija;

• Kirgīzijas Republikā - Kirgīzijas Republikas Transporta un sakaru ministrija.

PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI

2. pants

1. Regulārie pasažieru pārvadājumi ar autobusiem organizējami, saskaņojot tos starp Līgumslēdzēju Pušu kompetentajām institūcijām, un tiek veikti, pamatojoties uz atļaujām, ko tās izdod pēc savstarpējas vienošanās.

2. Priekšlikumus šādu pārvadājumu organizēšanai Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas savlaicīgi iesniedz viena otrai. Priekšlikumiem jāsatur šādas ziņas:

• pārvadātāja (firmas) nosaukums,

• braukšanas maršruts,

• kustības saraksts,

• pārvadājumu tarifs,

• apstāšanās vietas pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai,

kā arī

• plānotais pārvadājumu veikšanas periods un regularitāte.

3. Pārvadājumu atļauju Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas izdod tai maršruta daļai, kas atrodas attiecīgās valsts teritorijā.

3. pants

1. Pasažieru neregulāru pārvadājumu veikšanai ar autobusiem starp abām valstīm vai tranzītā cauri to teritorijām, izņemot šā Nolīguma 4. pantā minētos pārvadājumus, nepieciešamas Līgumslēdzēju Pušu kompetento institūciju izdotas atļaujas.

2. Lūgumu par atļaujas izsniegšanu šā panta 1.punktā minētā neregulārā pasažieru pārvadājuma veikšanai pārvadātājs nosūta otras Līgumslēdzējas Puses kompetentajai institūcijai.

3. Šā panta 1 punktā minētās atļaujas ik reizi dod tiesības veikt tikai vienu braucienu turp un atpakaļ.

4. pants

1. Šā Nolīguma 3. panta 1.punktā minētās atļaujas nav nepieciešamas, veicot neregulārus pasažieru pārvadājumus ar autobusiem šādos gadījumos:

a) ja pasažieru grupa nemainīgā sastāvā tiek pārvadāta ar vienu un to pašu autobusu visa brauciena laikā, kas sākas un beidzas tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kur autobuss reģistrēts;

b) sistemātiskiem "turp un atpakaļ" pārvadājumiem, ja pirmo braucienu atpakaļ un pēdējo braucienu turp autobuss veic bez pasažieriem ar nosacījumu, ka, beidzot "turp un atpakaļ" pārvadājumus, visi pasažieri tiks atvesti atpakaļ uz valsti, no kuras tie izbraukuši, ar viena un tā paša pārvadātāja autobusiem;

c) ja tiek veikti neregulāri tranzīta pārvadājumi "ar slēgtām durvīm".

2. Pārvadājumu atļauja nav nepieciešama arī, nomainot bojātu autobusu ar citu autobusu.

3. Veicot šā panta 1. punktā minētos pārvadājumus, pie autobusa vadītāja jāatrodas pasažieru pārvadājumu brauciena formulāram, kas sastādīts pirms brauciena uzsākšanas.

KRAVU PĀRVADĀJUMI

5. pants

1. Kravu pārvadājumi starp abām valstīm vai tranzītā cauri to teritorijām, kā arī uz trešajām valstīm ar kravas automobiļiem ar vai bez piekabēm vai arī ar autovilcējiem ar puspiekabēm veicami, pamatojoties uz Līgumslēdzēju Pušu kompetento institūciju izdotām pārvadājumu atļaujām.

2. Katram kravu pārvadājumam nepieciešama atsevišķa atļauja, kas dod tiesības veikt vienu braucienu turp un atpakaļ.

3. Šajā Nolīgumā paredzētie kravu pārvadājumi veicami, noformējot starptautiskajiem paraugiem atbilstošas kravu pavadzīmes.

4. Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas katru gadu nodod viena otrai savstarpēji saskaņotu kravu pārvadājumu atļauju veidlapu skaitu. Uz šīm veidlapām jābūt kompetentās institūcijas, kas izsniegusi atļauju, parakstam un zīmogam.

6. pants

1. Šā Nolīguma 5.pantā paredzētās atļaujas nav nepieciešamas, pārvadājot šādas kravas:

a) kustamo īpašumu pastāvīgās dzīves vietas maiņas gadījumā;

b) mirstīgās atliekas un pīšļus;

c) gadatirgiem un izstādēm paredzētus priekšmetus, iekārtu un materiālus;

d) tehniskos līdzekļus, iekārtas, dzīvniekus, kā arī jebkurus citus piederumus un inventāru, kas paredzēti sporta un izklaides pasākumiem, mūzikas ierakstiem, televīzijas raidījumu veidošanai un kinofilmu uzņemšanai;

e) pasta sūtījumus;

f) kravas, kas saistītas ar tehniskās palīdzības sniegšanu bojātiem autotransporta līdzekļiem;

g) medicīniskās iekārtas, kas paredzētas ārkārtējas palīdzības sniegšanai, īpaši dabas katastrofu gadījumos;

h) kravas, kuru pārvadāšanai izmantoto kravas autotransporta līdzekļu pilna masa, ieskaitot piekabi, nepārsniedz 6 tonnas vai kuru celtspēja nav lielāka par 3,5 tonnām;

2. Izņēmumi, kas paredzēti šā panta 1. punkta "c", "d" apakšpunktā, ir spēkā tikai tajos gadījumos, ja pārvadājamā krava tiks izvesta atpakaļ no valsts teritorijas.

VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

7. pants

1. Ja autotransporta līdzekļa izmēri vai svars bez kravas vai ar to pārsniedz otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā noteiktās normas, kā arī, pārvadājot kravas, kas atbilst bīstamām saskaņā ar šīs valsts teritorijā spēkā esošajiem normatīviem, pārvadātājam jāsaņem otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas speciāla atļauja.

2. Līgumslēdzēju Pušu kompetentajām institūcijām jāsniedz atbilde uz šādas speciālas atļaujas pieprasījumu ne vēlāk kā 10 dienu laikā no tā saņemšanas.

3. Ja šā panta 1. punktā minētajā atļaujā paredzēta autotransporta līdzekļa kustība noteiktā maršrutā, tad pārvadājums jāveic saskaņā ar šo maršrutu.

8. pants

1. Šajā Nolīgumā paredzētos pārvadājumus var veikt tikai tie pārvadātāji, kuri saskaņā ar savas valsts normatīvajiem aktiem ir tiesīgi veikt starptautiskos pārvadājumus.

2. Autotransporta līdzekļiem, ar kuriem tiek veikti šajā Nolīgumā paredzētie pārvadājumi, nepieciešamas savas valsts reģistrācijas numura un atšķirības zīmes.

9. pants

Vienas Līgumslēdzējas Puses pārvadātājiem nav atļauta pasažieru vai kravu pārvadāšana starp diviem punktiem, kas atrodas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, ja šim nolūkam nav saņemta attiecīgās Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas speciāla atļauja.

10. pants

Autotransporta līdzekļa vadītāja rīcībā jābūt savas valsts vai starptautiskai autovadītāja apliecībai un savas valsts autotransporta līdzekļa reģistrācijas dokumentiem.

11. pants

Līgumslēdzēju Pušu valstu pārvadātājiem un autotransporta līdzekļu vadītājiem jāievēro tās valsts tiesību normas un ceļu satiksmes noteikumi, kuras teritorijā tiek veikti pārvadājumi.

12. pants

1. Veicot pārvadājumus saskaņā ar šo Nolīgumu, Līgumslēdzējas Puses savstarpēji atbrīvo no muitas nodevām, nodokļiem un atļaujām ievest otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā:

a) degvielu, kas atrodas autotransporta līdzekļa izgatavotājas rūpnīcas paredzētajās degvielas tvertnēs, kas tehnoloģiski un konstruktīvi saistītas ar dzinēja barošanas sistēmu;

b) smērvielas daudzumā, kāds nepieciešams konkrēta pārvadājuma veikšanai;

c) rezerves daļas un instrumentus, kas paredzēti starptautisko pārvadājumu veicoša, bojāta autotransporta līdzekļa remontam.

2. Neizmantotās rezerves daļas izvedamas atpakaļ, bet nomainītās detaļas jāizved no valsts vai jāiznīcina attiecīgās Līgumslēdzējas Puses muitas iestāžu pārstāvju klātbūtnē.

13. pants

1. Transporta līdzekļi, kas reģistrēti vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā un saskaņā ar šo Nolīgumu veic pasažieru vai kravas pārvadājumus otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, tiek savstarpēji atbrīvoti no visu veidu maksājumiem, nodevām un nodokļiem, kas šajā teritorijā tiek iekasēti par transporta līdzekļu valdījumu un lietošanu, kā arī par transporta operāciju veikšanu.

2. Šajā pantā minētie atbrīvojumi neattiecas uz maksājumiem par autoceļu, tiltu un citu būvju izmantošanu, uz pievienotās vērtības nodokļiem, kā arī uz degvielas akcīzes nodokli.

14. pants

Robežas, muitas un sanitārajā kontrolē, kā arī citos jautājumos, kas nav īpaši atrunāti šajā Nolīgumā, tiks piemērotas to starptautisko līgumu prasības, kuru dalībnieces ir Līgumslēdzējas Puses, bet, risinot jautājumus, kas nav noregulēti ar šiem līgumiem, tiks piemērotas katras Līgumslēdzējas Puses nacionālo tiesību normu prasības.

15. pants

Ārpus kārtas tiks veikta robežas, muitas un sanitārā kontrole, pārvadājot smagi slimus cilvēkus, veicot regulārus pasažieru pārvadājumus ar autobusiem, kā arī, pārvadājot kravas, kas ātri bojājas, vai dzīvniekus.

16. pants

Ja vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā tiek pārkāpts kāds no šā Nolīguma nosacījumiem, tad tās Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija, kurā reģistrēts autotransporta līdzeklis, pēc otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas lūguma veic visus pasākumus un piemēro visas sankcijas, lai nodrošinātu šā Nolīguma izpildi. Par veiktajiem pasākumiem kompetentā institūcija informē otras Līgumslēdzējas Puses kompetento institūciju.

17. pants

Šā Nolīguma izpildes nodrošināšanai un iespējamo strīdīgo jautājumu atrisināšanai Līgumslēdzējas Puses no kompetento institūciju pārstāvjiem izveido Kopējo komisiju, kuras sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi gadā pārmaiņus abu Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijās. Kopējās komisijas lēmumi tiek noformēti ar protokolu.

18. pants

Šis Nolīgums neietekmē Līgumslēdzēju Pušu tiesības un pienākumus, kas izriet no citiem to noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem.

19. pants

Šis Nolīgums stājas spēkā pēc 30 dienām, skaitot no dienas, kad Līgumslēdzējas Puses pa diplomātiskajiem kanāliem informē viena otru par to, ka saskaņā ar savas valsts tiesību normām veiktas visas nepieciešamās juridiskās darbības.

Šis Nolīgums ir spēkā vienu gadu, un turpmāk tā darbības termiņš automātiski tiek pagarināts no gada uz gadu, kamēr to nedenonsē viena no Līgumslēdzējām Pusēm, rakstiski paziņojot par to otrai Līgumslēdzējai Pusei ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms tā darbības termiņa beigām.

Parakstīts Biškekā 1997.gada 10.aprīlī divos oriģināleksemplāros, katrs no tiem latviešu, kirgīzu un krievu valodā, turklāt visiem tekstiem ir vienāds juridisks spēks. Domstarpību gadījumā noteicošais ir teksts krievu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā Kirgīzijas Republikas valdības vārdā
Valdis Birkavs, Žakibdins Sadabajevs,
ārlietu ministrs satiksmes ministrs
Соглашение между Правительством Латвийской Республики и Правительством Киргизской Республики о международном автомобильном сообщении

Правительство Латвийской Республики и Правительство Киргизской Республики , именуемые в дальнейшем - "Договаривaющися Стороны",

принимая во внимание благоприятное развитие двухсторонних торгово-экономических отношений,

руководствуясь стремлением к дальнейшему развитию автомобильного сообщения между обеими странами, а также транзитом через их территории,

решили в целях взаимной пользы и выгоды заключить настоящее Соглашение.

Статья 1
1. В соответствии с настоящим Соглашением осуществляются регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автобусами и перевозки грузов грузовыми автомобилями с прицепами и полуприцепами или без них между обеими странами и транзитом через их территории в третьи страны.

2. Компетентными органами Договаривающихся Сторон в рамках настоящего Соглашения являются:

* в Латвийской Республике - Министерство сообщения Латвийской Республики;

* в Киргизской Республике - Министерство Транспорта и связи Киргизской Республики.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Статья 2
1. Регулярные перевозки пассажиров автобусами организуются по согласованию между компетентными органами Договаривающихся Сторон и осуществляются на основе разрешений, выдаваемых по их взаимному согласию.

2. Предложения об организации таких перевозок заблаговременно передаются друг другу компетентными органами Договаривающихся Сторон.

Эти предложения должны содержать следующие данные:

* наименования перевозчика (фирмы),

* маршрута следования,

* расписания движения,

* тарифа,

* пунктов остановки, на которых перевозчик будет производить посадку и высадку пассажиров, а также

* намечаемого периода и регулярности выполнения перевозок.

3. Компетентные органы Договаривающихся Сторон будут выдавать разрешения на тот участок пути, который проходит по территории их государств.

Статья 3
1. Для осуществления нерегулярных перевозок пассажиров автобусами между обеими странами или транзитом по их территориям, за исключением перевозок, предусмотренных в Статье 4 настоящего Соглашения, требуются разрешения, выдаваемые компетентными органами Договаривающихся Сторон.

2. Просьба о выдаче разрешения на осуществление нерегулярной перевозки пассажиров, предусмотренного в пункте 1 настоящей Статьи, направляется перевозчиком компетентному органу другой Договаривающейся Стороны.

3. Разрешения, предусмотренные в пункте 1 настоящей Статьи, дают в каждом случае право на совершение одного рейса туда и обратно.

Статья 4
1. Разрешения, предусмотренные в пункте 1 Статьи 3 настоящего Соглашения, не требуются для выполнения нерегулярных перевозок пассажиров автобусами в следующих случаях:

а) если группа пассажиров одного и того же состава перевозится на одном и том же автобусе в продолжении всей поездки, начинающейся и заканчивающейся на территории государства той Договаривающейся Стороны, где зарегистрирован автобус;

б) если осуществляются нерегулярные транзитные перевозки "закрытыми дверями".

2. Разрешение также не требуется при замене неисправного автобуса другим автобусом.

3. При выполнении перевозок, предусмотренных в пункте 1 настоящей Статьи, водитель автобуса должен иметь формуляр перевозки пассажиров, заполненный до начала поездки.

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Статья 5
1. Перевозки грузов между обеими странами или транзитом по их территориям, а также в третьи страны, осуществляются грузовыми автомобилями с прицепами или без них, или тягачами с полуприцепами на основе разрешений, выдаваемых компетентными органами Договаривающихся Сторон.

2. На каждую перевозку грузов должно быть выдано отдельное разрешение, которое дает право на совершение одного рейса туда и обратно.

3. Перевозки грузов, предусмотренные настоящим Соглашением, должны осуществляться по накладным, форма которых должна соответствовать международному образцу.

4. Компетентные органы Договаривающихся Сторон ежегодно передают друг другу взаимно согласованное количество бланков разрешений на перевозки грузов. Эти бланки должны иметь печать и подпись компетентного органа, выдавшего разрешение.

Статья 6
1. Разрешений, предусмотренных в Статье 5 настоящего Соглашения, не требуется для выполнения перевозок:

а) движимого имущества при переселении на постоянное место жительства;

б) праха и тел умерших;

в) материалов и предметов, предназначенных для ярмарок и выставок;

г) технических средств, оборудования, животных и всякого иного имущества и инвентаря, предназначенных для проведения спортивных и зрелищных мероприятий, звукозаписи, теле- и киносъемок;

д) почтовых отправлений;

е) связанных с оказанием технической помощи поврежденным транспортным средствам;

ж) медицинского оборудования для оказания экстренной помощи, особенно в случаях стихийного бедствия;

з) грузовыми автотранспортными средствами, полная масса которых, включая прицеп, не превышает 6 тонн или их грузоподъемность 3,5 тонн.

2. Исключения, предусмотренные в подпунктах "в" и "г" пункта 1 настоящей Статьи, действуют только в тех случаях, если перевозимый груз подлежит вывозу.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 7
1. Если габариты или вес автотранспортного средства без груза или с грузом превышает установленные на территории государства другой Договаривающейся Стороны нормы, а также если действующими на этой территории нормами перевозимые грузы определены в качестве опасных, перевозчик должен получить специальное разрешение компетентного органа другой Договаривающейся Стороны.

2. Компетентные органы Договаривающихся Сторон должны дать ответ на просьбу о выдаче специального разрешения не позднее 10 дней со дня ее получения.

3. Если упомянутое в пункте 1 настоящей Статьи специальное разрешение предусматривает движение автотранспортного средства по определенному маршруту, перевозка должна осуществляться по этому маршруту.

Статья 8
1. Перевозки, предусмотренные настоящим Соглашением, могут выполняться только перевозчиками, которые согласно внутреннему законодательству своей страны допущены к осуществлению международных перевозок.

2. Автотранспортные средства, осуществляющие перевозки, предусмотренные настоящим Соглашением, должны иметь национальный регистрационный и отличительный знаки своей страны.

Статья 9
Перевозчику не разрешается осуществлять перевозки пассажиров или грузов между пунктами, расположенными на территории другой Договаривающейся Стороны, если на то не получено специальное разрешение компетентного органа соответствующей Договаривающейся Стороны.

Статья 10
Водитель автотранспортного средства должен иметь национальное или международное водительское удостоверение и национальные регистрационные документы на автотранспортное средство.

Статья 11
Перевозчики и водители автотранспортных средств Договаривающихся Сторон обязаны соблюдать правила дорожного движения и правовые нормы той страны, на территории которой выполняются перевозки.

Статья 12

1. При выполнении перевозок на основании настоящего Соглашения взаимно освобождаются от таможенных сборов, пошлин и разрешений ввозимые на территорию другой Договаривающейся Стороны:

а) горючее, находящееся в предусмотренных заводом-изготовителем емкостях технически и конструктивно связанных с системой питания двигателя и системой питания холодильной установки;

б) смазочные материалы в количествах, необходимых для осуществления перевозки;

в) запасные части и инструменты, предназначенные для ремонта автотранспортного средства, выполняющего перевозку.

2. Неиспользованные запасные части подлежат обратному вывозу, а замененные детали должны быть вывезены из страны, либо уничтожены, в присутствии представителей таможни соответствующей Договаривающейся Стороны.

Статья 13

1. Транспортные средства, которые зарегистрированы на территории одной Договаривающейся Стороны и выполняют пассажирские или грузовые перевозки на основании настоящего Соглашения на территории государства другой Договаривающейся Стороны, взаимно освобождаются от всех видов платежей, сборов и налогов, взимаемых на этой территории за пользование транспортными средствами и владение ими, а также осуществление транспортных операций.

2. Упомянутые в пункте 1 настоящей Статьи освобождения не распространяются на платежи за использование дорог, мостов и других сооружений, налогов на добавочную стоимость и акцизный налог за приобритение топлива.

Статья 14
В отношении пограничного, таможенного и санитарного контроля, а также всех других вопросов, которые особо не оговорены в данном Соглашении, применяются положения международных Соглашений, участниками которых являются Договаривающиеся Стороны, а при отсутствии их применяются национальное законодательство каждой Договаривающейся Стороны.

Статья 15
Пограничный, таможенный и санитарный контроль при перевозках тяжелобольных, регулярных перевозках пассажиров автобусами, а также при перевозках животных и скоропортящихся грузов, осуществляются вне очереди.

Статья 16
В случае нарушения какого-либо положения настоящего Соглашения, допущенного на территории государства одной из Договаривающихся Сторон, компетентный орган страны, где зарегистрировано автотранспортное средство, по просьбе компетентного органа другой Договаривающейся Стороны примет все меры и санкции, необходимые для обеспечения выполнения настоящего Соглашения. Информация о принятых мерах направляется компетентному органу другой Договаривающейся Стороны.

Статья 17
Для содействия выполнению настоящего Соглашения и решения возникающих спорных вопросов Договаривающиеся Стороны создают из представителей их компетентных органов Смешанную Комиссию, заседания которой проводятся не реже одного раза в год поочередно на территориях государств Договаривающихся Сторон. Решения Смешанной Комиссии оформляется протоколом.

Статья 18
Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Договаривающихся Сторон, вытекающих из других, заключенных ими, международных договоров и соглашений.

Статья 19
1. Настоящее Соглашение вступает в силу через 30 дней после того, как Договаривающейся Стороны уведомят друг друга по дипломатическим каналам о выполнении процедур, предусмотренных существующим в каждой стране законодательством.

2. Настоящее Соглашение остается в силе в течении одного года и в дальнейшем его действие автоматически будет продлеваться из года в год до тех пор, пока оно не будет денонсировано одной из Договаривающихся Сторон, которая уведомит об этом другую Договаривающуюся Сторону не позднее, чем за три месяца до истечения его очередного срока действия.

Совершено в г. Бишкек, " 10 " апреля 1997 года в двух экземплярах на латышском, киргизском и русском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае различного толкования отдельных положений Соглашения за основу принимается текст на русском языке.

От имени Правительства Латвийской Республики

От имени Правительства Киргизской Республики

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas Republikas valdības un Kirgīzijas Republikas valdības nolīgumu par automobiļu starptautisko .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 16.10.1997.Stājas spēkā: 28.10.1997.Tēma: Transports un sakariPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 281/282, 28.10.1997.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 22, 27.11.1997.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
45588
28.10.1997
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)