Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 446

Rīgā 2019. gada 24. septembrī (prot. Nr. 43 12. §)
Noteikumi par īpašas formas apliecinājumu administratīvā pārkāpuma procesā
Izdoti saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma
289. panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka īpašas formas apliecinājumu un tā saturu mantiska rakstura piedziņas nodrošināšanai sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm.

2. Administratīvā pārkāpuma procesā sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm mantiska rakstura piedziņas nodrošināšanai izmanto apliecību par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijām (1. un 2. pielikums).

3. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns
1. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 24. septembra
noteikumiem Nr. 446
APLIECĪBA,
kas minēta Padomes Pamatlēmuma 2005/214/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijām 4. pantā
a) Izdevējvalsts  
  Izpildes valsts  

 

b) Iestāde, kas pieņēmusi nolēmumu par mantiska rakstura piedziņu (finansiālu sankciju):
 
  Oficiālais nosaukums  
 
  Adrese  
 
  Lietas numurs  
 
  Tālruņa Nr. (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods)  
 
  Faksa Nr. (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods)  
 
  E-pasta adrese (ja ir)  
 
  Valodas, kurās iespējams sazināties ar izdevējiestādi
   
 
  Ziņas par to(-ām) personu(-ām), ar kuru(-ām) sazināties, lai iegūtu papildu informāciju nolēmuma izpildei vai – attiecīgā gadījumā – lai pārsūtītu nolēmuma izpildes rezultātā iegūtos naudas līdzekļus uz izdevējvalsti (uzvārds, amata nosaukums/pakāpe, tālruņa Nr., faksa Nr. un, ja ir, e-pasta adrese)
   
   

 

c) Iestāde, kas ir atbildīga par nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu (finansiālu sankciju) izpildi izdevējvalstī (ja šī iestāde nav "b" punktā minētā iestāde):
 
  Oficiālais nosaukums  
 
  Adrese  
 
  Tālruņa Nr. (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods)  
 
  Faksa Nr. (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods)  
 
  E-pasta adrese (ja ir)  
 
  Valodas, kurās iespējams sazināties ar iestādi, kas atbildīga par izpildi
   
 
  Ziņas par to(-ām) personu(-ām), ar kuru(-ām) sazināties, lai iegūtu papildu informāciju nolēmuma izpildei vai – attiecīgā gadījumā – lai pārsūtītu nolēmuma izpildes rezultātā iegūtos naudas līdzekļus uz izdevējvalsti (uzvārds, amata nosaukums/pakāpe, tālruņa Nr., faksa Nr. un, ja ir, e-pasta adrese)
   
   

 

d) Gadījumos, kad centrālā iestāde ir atbildīga par administratīvo lēmumu, ar ko izdevējvalstī piemēro mantiska rakstura piedziņu (finansiālu sankciju), nosūtīšanu:
 
  Centrālās iestādes nosaukums  
 
  Kontaktpersona, ja tāda ir (amata nosaukums/pakāpe un uzvārds)
   
 
  Adrese  
 
  Lietas numurs  
 
  Tālruņa Nr. (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods)  
 
  Faksa Nr. (valsts kods) (apgabala/pilsētas kods)  
 
  E-pasta adrese (ja ir)  

 

e) Iestāde vai iestādes, ar kurām var sazināties (ja aizpildīts "c" un/vai "d" punkts):
 
  Iestāde, kas minēta "b" punktā
  Var sazināties šādos jautājumos:
   
 
  Iestāde, kas minēta "c" punktā
  Var sazināties šādos jautājumos:
   
 
  Iestāde, kas minēta "d" punktā
  Var sazināties šādos jautājumos:
   

 

f) Informācija par fizisku vai juridisku personu, pret kuru pieņemts nolēmums par mantiska rakstura piedziņu (finansiālas sankcijas piemērošanu):
 
  1. Ja tā ir fiziska persona:
 
  Uzvārds  
 
  Vārds(-i)  
 
  Pirmslaulību uzvārds, ja tāds ir  
 
  Pseidonīmi, ja tādi ir  
 
  Dzimums  
 
  Valstspiederība  
 
  Personas kods un sociālā nodrošinājuma numurs (ja zināms)
   
 
  Dzimšanas datums  
 
  Dzimšanas vieta  
 
  Pēdējā zināmā adrese  
 
  Valoda(-as), kuru(-as) persona saprot (ja zināma(-as))
   
 
  a) Ja nolēmums ir nosūtīts uz izpildes valsti tādēļ, ka personai, pret kuru nolēmums ir pieņemts, tur ir pastāvīgā dzīvesvieta, sniegt šādu papildu informāciju:
 
  Pastāvīgā dzīvesvieta izpildes valstī
   
 
  b) Ja nolēmums ir nosūtīts uz izpildes valsti tādēļ, ka personai, pret kuru nolēmums ir pieņemts, pieder īpašums izpildes valstī, sniegt šādu papildu informāciju:
 
  Personas īpašuma apraksts
   
 
  Personas īpašuma atrašanās vieta
   
 
  c) Ja nolēmums ir nosūtīts uz izpildes valsti tādēļ, ka personai, pret kuru nolēmums ir pieņemts, ir ienākumi izpildes valstī, sniegt šādu papildu informāciju:
 
  Personas ienākumu avota(-u) apraksts
   
 
  Personas ienākumu avota(-u) atrašanās vieta
   
 
  2. Ja tā ir juridiska persona:
 
  Nosaukums  
 
  Juridiskās personas forma  
 
  Reģistrācijas numurs (ja zināms)1  
 
  Juridiskā adrese (ja zināma)1  
 
  Juridiskās personas adrese  
 
  a) Ja nolēmums ir nosūtīts uz izpildes valsti tādēļ, ka juridiskajai personai, pret kuru nolēmums ir pieņemts, pieder īpašums izpildes valstī, sniegt šādu papildu informāciju:
 
  Juridiskās personas īpašuma apraksts
   
 
  Juridiskās personas īpašuma atrašanās vieta
   
 
  b) Ja nolēmums ir nosūtīts uz izpildes valsti tādēļ, ka juridiskai personai, pret kuru nolēmums ir pieņemts, ir ienākumi izpildes valstī, sniegt šādu papildu informāciju:
 
  Juridiskās personas ienākumu avota(-u) apraksts
   
 
  Juridiskās personas ienākumu avota(-u) atrašanās vieta
   

 

g) Nolēmums, ar ko piemēro mantiska rakstura piedziņu (finansiālu sankciju):
 
  1. Nolēmuma veids (vajadzīgo atzīmēt ar X):
 
  i) Izdevējvalsts tiesas nolēmums attiecībā uz nodarījumu saskaņā ar izdevējvalsts tiesību aktiem
 
  ii) Izdevējvalsts iestādes, kas nav tiesa, nolēmums attiecībā uz nodarījumu saskaņā ar izdevējvalsts tiesību aktiem. Ir apliecināts, ka attiecīgajai personai ir bijusi iespēja iesniegt šo lietu izskatīšanai tiesā, kam ir īpaša jurisdikcija krimināllietās
 
  iii) Izdevējvalsts iestādes, kas nav tiesa, nolēmums attiecībā uz darbībām, kas ir sodāmas atbilstīgi izdevējvalsts tiesību aktiem, jo ir pārkāptas tiesību normas. Ir apliecināts, ka attiecīgajai personai ir bijusi iespēja iesniegt šo lietu izskatīšanai tiesā, kam ir īpaša jurisdikcija krimināllietās
 
  iv) Tiesas, kurai ir īpaša jurisdikcija krimināllietās, nolēmums attiecībā uz "ii" punktā minēto nolēmumu
 
  Nolēmumu pieņēma (datums)  
 
  Nolēmums kļuva galīgs (datums)  
 
  Nolēmuma atsauces numurs (ja zināms)  
 
  Nolēmumu, ar kuru piemērota mantiska rakstura piedziņa (finansiāla sankcija), ir nepieciešams izpildīt (vajadzīgo(-os) atzīmēt ar X, norādot summu(-as) un valūtu):
 
  i) ar nolēmumā noteikto naudas summu sakarā ar notiesāšanu par nodarījumu
 
      Summa  
 
  ii) ar kompensāciju cietušajiem, kas piespriesta ar to pašu nolēmumu, ja cietušais nav civilprasītājs tiesvedībā un ja tiesa rīkojas tās krimināltiesiskajā jurisdikcijā
 
      Summa  
 
  iii) ar naudas summu, kas sedz tā tiesas vai administratīvā pārkāpuma procesa izdevumus, kurā pieņem nolēmumu
 
      Summa  
 
  iv) ar to pašu nolēmumā noteikto naudas summu sabiedriskajam fondam vai cietušo atbalsta organizācijai
 
      Summa  
 
  Kopējā mantiska rakstura piedziņas (finansiālas sankcijas) summa, norādot valūtu
   
 
  2. Faktu kopsavilkums un to apstākļu apraksts, kuros nodarījums(-i) tika izdarīts(-i), tostarp ziņas par laiku un vietu:
   
   
   
   
 
  Nodarījuma(-u) veids un juridiskā klasifikācija, piemērojamās tiesību normas/kodekss, uz kā pamata pieņemts nolēmums
   
 
  3. Ja 2. punktā norādīto(-os) nodarījumu(-us) veido viens vai vairāki no šādiem nodarījumiem, vajadzīgo atzīmēt ar X:
 
  dalība kriminālā organizācijā
  terorisms
  cilvēku tirdzniecība
  bērnu seksuāla izmantošana un bērnu pornogrāfija
  narkotisko un psihotropo vielu nelikumīga tirdzniecība
  ieroču, munīcijas un sprāgstvielu nelikumīga tirdzniecība
  korupcija
  krāpšana, tostarp krāpšana, kas apdraud Eiropas Kopienas finanšu intereses 1995. gada 26. jūlija Konvencijas par Eiropas Kopienas finanšu interešu aizsardzību nozīmē
  noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana
  naudas, tostarp euro, viltošana
  datornoziegumi
  noziegumi pret vidi, tostarp apdraudētu dzīvnieku un augu sugu un šķirņu nelikumīga tirdzniecība
  palīdzība nelikumīgi ieceļot un uzturēties
  slepkavība, smagi miesas bojājumi
  cilvēku orgānu un audu nelikumīga tirdzniecība
  personas nolaupīšana, nelikumīga brīvības atņemšana un ķīlnieku sagrābšana
  rasisms un ksenofobija
  organizēta vai bruņota laupīšana
  kultūras preču, tostarp senlietu un mākslas darbu, nelikumīga tirdzniecība
  krāpšana
  rekets un izspiešana
  izstrādājumu viltošana un pirātisms
  administratīvu dokumentu viltošana un tirdzniecība
  maksāšanas līdzekļu viltošana
  hormonālu vielu un citu augšanas veicinātāju nelikumīga tirdzniecība
  kodolmateriālu vai radioaktīvu materiālu nelikumīga tirdzniecība
  zagtu transportlīdzekļu tirdzniecība
  izvarošana
  dedzināšana
  noziegumi, kuri ir Starptautiskās Krimināltiesas jurisdikcijā
  kuģa vai lidaparāta nelikumīga sagrābšana
  sabotāža
  rīcība, kas ir ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums, tostarp tādu noteikumu neievērošana, kuri attiecas uz braukšanas un atpūtas laikposmiem un bīstamām precēm
  preču kontrabanda
  intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi
  draudi un vardarbība pret cilvēkiem, tostarp vardarbība sporta pasākumos
  zaudējumu noziedzīga nodarīšana
  zādzība
  nodarījumi, kurus konstatējusi izdevējvalsts un uz kuriem attiecas īstenošanas pasākumi, kas izriet no instrumentiem, kuri pieņemti saskaņā ar EK līgumu vai ES līguma VI sadaļu
 
    Ja atzīmēts šis nodarījums, norādīt konkrētos tā instrumenta noteikumus, kas pieņemts, balstoties uz EK Līgumu vai ES Līgumu, un kas attiecas uz nodarījumu:
     
 
  4. Ja 2. punktā norādītie nodarījumi nav minēti 3. punktā, sniegt šā(-o) nodarījuma(-u) pilnu aprakstu:
   
   
   
   

 

h) Nolēmuma, ar ko piemēro mantiska rakstura piedziņu (finansiālu sankciju), statuss:
 
  1. Apstiprināt, ka (vajadzīgo atzīmēt ar X):
 
  a) nolēmums ir galīgais nolēmums
 
  b) saskaņā ar apliecības izdevējiestādes rīcībā esošo informāciju nolēmums pret to pašu personu attiecībā uz tiem pašiem nodarījumiem nav pieņemts izpildes valstī un ka šāds nolēmums, kas ir pieņemts jebkurā citā valstī, kas nav izdevējvalsts vai izpildes valsts, nav izpildīts
 
  2. Norādīt, ja lieta izskatīta rakstiskā procedūrā:
 
  a) Nē, tā nav
 
  b) Jā, tā ir. Ir apliecināts, ka attiecīgā persona saskaņā ar izdevējvalsts tiesību aktiem tika informēta personīgi vai ar pārstāvja, kas ir kompetents atbilstīgi tiesību aktiem, starpniecību par viņa/viņas tiesībām pārsūdzēt nolēmumu un par šāda tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas termiņiem
 
  3. Norādīt, vai attiecīgā persona personīgi ir piedalījusies tiesas procesos:
 
  a) Jā, persona piedalījās
 
  b) Nē, persona nepiedalījās. Ir apliecināts, ka:
 
  persona tika informēta personīgi vai caur tās pārstāvi, kas ir kompetents atbilstīgi tiesību aktiem, par tiesu procesiem saskaņā ar izdevējvalsts tiesību aktiem
    vai
  persona ir norādījusi, ka tā neapstrīd lietu
 
  4. Nolēmuma, ar kuru piemērota mantiska rakstura piedziņa (finansiāla sankcija), daļēja apmaksa:
 
  Ja kāda nolēmuma par mantiska rakstura piedziņu (finansiālas sankcijas) daļa jau ir samaksāta izdevējvalstij vai – saskaņā ar apliecības izdevējiestādes rīcībā esošo informāciju – jebkurai citai valstij, norādīt samaksāto summu
   

 

i) Alternatīvas sankcijas, tostarp brīvības atņemšana:
 
  1. Norādīt, vai izdevējvalsts atļauj izpildes valstij piemērot alternatīvas sankcijas gadījumā, ja pilnībā vai daļēji nav iespējams izpildīt nolēmumu, ar ko piemēro mantiska rakstura piedziņu (finansiālu sankciju):
 
 
 
 
 
  2. Ja 1. punktā atzīmēts "jā", norādīt, kādas sankcijas var piemērot (sankciju veids, sankciju maksimālais līmenis):
 
  Brīvības atņemšana
  Maksimālais laika posms  
 
  Sabiedriskais darbs (vai kas līdzvērtīgs)
  Maksimālais laika posms  
 
  Citas sankcijas
  Apraksts  

 

j) Citi nozīmīgi lietas apstākļi (informāciju var sniegt pēc izvēles):
 
   
   
   

 

k) Nolēmuma, ar kuru piemēro mantiska rakstura piedziņu (finansiālu sankciju), teksts ir pievienots apliecībai.
 
  Tās iestādes paraksts, kas izdod apliecību, un/vai tās pārstāvja paraksts, ar kuru apliecina apliecības satura pareizību:
 
  Vārds(-i), uzvārds  
 
  Amats (amata nosaukums/pakāpe)  
 
  Datums  
 
  Oficiālais zīmogs (ja ir)  

1 Ja nolēmums ir nosūtīts izpildes valstij tādēļ, ka tās juridiskās personas juridiskā adrese, pret kuru nolēmums ir pieņemts, ir šajā valstī, tad ailes "Reģistrācijas numurs" un "Juridiskā adrese" jāaizpilda.

Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns
2. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 24. septembra
noteikumiem Nr. 446
CERTIFICATE
referred to in Article 4 of Council Framework Decision 2005/214/JHA on the application of the principle of mutual recognition to financial penalties
a) Issuing State  
  Executing State  

 

b) The authority which issued the decision imposing the financial penalty:
 
  Official name  
 
  Address  
 
  File reference  
 
  Tel. No (country code) (area/city code)  
 
  Fax No (country code) (area/city code)  
 
  E-mail (when available)  
 
  Languages in which it is possible to communicate with the issuing authority
   
 
  Contact details for person(s) to contact to obtain additional information for the purpose of the enforcement of the decision or, where applicable, for the purpose of the transfer to the issuing State of monies obtained from the enforcement (name, title/grade, tel. No, fax No, and, when available, E-mail)
   
   

 

c) The authority competent for the enforcement of the decision imposing the financial penalty in the issuing State (if the authority is different from the authority under point (b)):
 
  Official name  
 
  Address  
 
  Tel. No (country code) (area/city code)  
 
  Fax No (country code) (area/city code)  
 
  E-mail (when available)  
 
  Languages in which it is possible to communicate with the authority competent for the enforcement
   
 
  Contact details for person(s) to contact to obtain additional information for the purpose of the enforcement of the decision or, where applicable, for the purpose of the transfer to the issuing State of monies obtained from the enforcement (name, title/grade, tel. No, fax No, and, when available, E-mail)
   
   

 

d) Where a central authority has been made responsible for the administrative transmission of decisions imposing financial penalties in the issuing State:
 
  Name of the central authority  
 
  Contact person, if applicable (title/grade and name)
   
 
  Address  
 
  File reference  
 
  Tel. No (country code) (area/city code)  
 
  Fax No (country code) (area/city code)  
 
  E-mail (when available)  

 

e) The authority or authorities which may be contacted (in the case where point (c) and/or (d) has been filled):
 
  Authority mentioned under point (b)
  Can be contacted for questions concerning:
   
 
  Authority mentioned under point (c)
  Can be contacted for questions concerning:
   
 
  Authority mentioned under point (d)
  Can be contacted for questions concerning:
   

 

f) Information regarding the natural or legal person on which the financial penalty has been imposed:
 
  1. In case of a natural person:
 
  Surname  
 
  Name(s)  
 
  Maiden name, where applicable  
 
  Aliases, where applicable  
 
  Sex  
 
  Nationality  
 
  Identity number or social security number (when available)
   
 
  Date of birth  
 
  Place of birth  
 
  Last known address  
 
  Language(s) which the person understands (if known)
   
 
  a) If the decision is transmitted to the executing State because the person against whom the decision has been passed is normally resident, add the following information:
 
  Normal residence in the executing State
   
 
  b) If the decision is transmitted to the executing State because the person against whom the decision has been passed has property in the executing State, add the following information:
 
  Description of the property of the person
   
 
  Location of the property of the person
   
 
  c) If the decision is transmitted to the executing State because the person against whom the decision has been passed has income in the executing State, add the following information:
 
  Description of the source(s) of income of the person
   
 
  Location of the source(s) of income of the person
   
 
  2. In case of a legal person:
 
  Name  
 
  Form of legal person  
 
  Registration number (if available)1  
 
  Registered seat (if available)1  
 
  Address of the legal person  
 
  a) If the decision is transmitted to the executing State because the legal person against whom the decision has been passed has property in the executing State, add the following information:
 
  Description of the property of the legal person
   
 
  Location of the property of the legal person
   
 
  b) If the decision is transmitted to the executing State because the legal person against whom the decision has been passed has income in the executing State, add the following information:
 
  Description of the source(s) of income of the legal person
   
 
  Location of the source(s) of income of the legal person
   

 

g) The decision imposing a financial penalty:
 
  1. The nature of the decision imposing the financial penalty (thick the relevant box):
 
  i) Decision of a court of the issuing State in respect of a criminal offence under the law of the issuing State
 
  ii) Decision of an authority of the issuing State other than a court in respect of a criminal offence under the law of the issuing State. It is confirmed that the person concerned has had an opportunity to have the case tried by a court having jurisdiction in particular in criminal matters
 
  iii) Decision of an authority of the issuing State other than a court in respect of acts which are punishable under the national law of the issuing State by virtue of being infringements of the rules of law. It is confirmed that the person concerned has had an opportunity to have the case tried by a court having jurisdiction in particular in criminal matters
 
  iv) Decision of a court having jurisdiction in particular in criminal matters regarding a decision as referred to in point (iii)
 
  The decision was made on (date)  
 
  The decision became final on (date)  
 
  Reference number of the decision (if available)  
 
  The financial penalty constitutes an obligation to pay (tick the relevant box(es) and indicate the amount(s) with indication of currency):
 
  i) A sum of money on conviction of an offence imposed in a decision
 
      Amount  
 
  ii) Compensation imposed in the same decision for the benefit of victims, where the victim may not be a civil party to the proceedings and the court is acting in its exercise of its criminal jurisdiction
 
      Amount  
 
  iii) A sum of money in respect of the costs of court or administrative proceedings leading to the decision
 
      Amount  
 
  iv) A sum of money to a public fund or a victim support organisation, imposed in the same decision
 
      Amount  
 
  The total amount of the financial penalty with indication of currency
   
 
  2. A summary of facts and a description of the circumstances in which the offence(s) has(have) been committed, including time and place:
   
   
   
   
 
  Nature and legal classification of the offence(s) and the applicable statutory provision/code on basis of which the decision was made
   
 
  3. To the extent that the offence(s) identified under point 2 above constitute(s) one or more of the following offences, confirm that by ticking the relevant box(es):
 
  participation in a criminal organisation
  terrorism
  trafficking in human beings
  sexual exploitation of children and child pornography
  illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances
  illicit trafficking in weapons, munitions and explosives
  corruption
  fraud, including that affecting the financial interests of the European Communities within the meaning of the Convention of 26 July 1995 on the protection of the European Communities' financial interests
  laundering of the proceeds of crime
  counterfeiting currency, including the euro
  computer-related crime
  environmental crime, including illicit trafficking in endangered animal species and in endangered plant species and varieties
  facilitation of unauthorised entry and residence
  murder, grievous bodily injury
  illicit trade in human organs and tissue
  kidnapping, illegal restraint and hostage-taking
  racism and xenophobia
  organised or armed robbery
  illicit trafficking in cultural goods, including antiques and works of art
  swindling
  racketeering and extortion
  counterfeiting and piracy of products
  forgery of administrative documents and trafficking therein
  forgery of means of payment
  illicit trafficking in hormonal substances and other growth promoters
  illicit trafficking in nuclear or radioactive materials
  trafficking in stolen vehicles
  rape
  arson
  crimes within the jurisdiction of the International Criminal Court
  unlawful seizure of aircraft/ships
  sabotage
  conduct which infringes road traffic regulations, including breaches of regulations pertaining to driving hours and rest periods and regulations on hazardous goods
  smuggling of goods
  infringements of intellectual property rights
  threats and acts of violence against persons, including violence during sport events
  criminal damage
  theft
  offences established by the issuing State and serving the purpose of implementing obligations arising from instruments adopted under the EC Treaty or under Title VI of the EU Treaty
 
    If this box is ticked, indicate the exact provisions of the instrument adopted on the basis of the EC Treaty or the EU Treaty that the offence relates to:
     
 
  4. To the extent that the offence(s) identified under point 2 above are not covered by point 3, give a full description of the offence(s) concerned:
   
   
   
   

 

h) Status of the decision imposing the financial penalty:
 
  1. Confirm that (tick the boxes):
 
  a) The decision is a final decision
 
  b) To the knowledge of the authority issuing the Certificate, a decision against the same person in respect of the same acts has not been delivered in the executing State and that no such decision delivered in any State other than the issuing State or the executing State has been executed
 
  2. Indicate if the case been subject to a written procedure:
 
  a) No, it has not
 
  b) Yes, it has. It is confirmed that the person concerned was, in accordance with the law of the issuing State, informed personally or via a representative competent according to national law of his right to contest the case and of time limits of such a legal remedy
 
  3. Indicate if the person concerned appeared personally in the proceedings:
 
  a) Yes, he or she did
 
  b) No, he or she did not. It is confirmed:
 
  that the person was informed personally, or via a representative competent according to national law, of the proceedings in accordance with the law of the issuing State
    or
  that the person has indicated that he or she does not contest the case
 
  4. Partial payment of the penalty:
 
  If any part of the penalty has already been paid to the issuing State, or, to the knowledge of the authority issuing the Certificate, to any other State, indicate the amount which has been paid
   

 

i) Alternative sanctions, including custodial sanctions:
 
  1. State whether the issuing State allows for the application by the executing State of alternative sanctions in case it is not possible to enforce the decision imposing a penalty, either totally or in part:
 
  yes
 
  no
 
  2. If yes, state which sanctions may be applied (nature of the sanctions, maximum level of the sanctions):
 
  Custody
  Maximum period  
 
  Community service (or equivalent)
  Maximum period  
 
  Other sanctions
  Description  

 

j) Other circumstances relevant to the case (optional information):
 
   
   
   

 

k) The text of the decision imposing the financial penalty is attached to the certificate.
 
  Signature of the authority issuing the certificate and/or its representative certifying the content of the certificate as accurate:
 
  Name  
 
  Post held (title/grade)  
 
  Date  
 
  Official stamp (if available)  

1 Where a decision is transmitted to the executing State because the legal person against whom the decision has been passed has its registered seat in that State, Registration number and Registered seat must be completed.

Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par īpašas formas apliecinājumu administratīvā pārkāpuma procesā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 446Pieņemts: 24.09.2019.Stājas spēkā: 01.07.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 196, 26.09.2019. OP numurs: 2019/196.2
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
309596
01.07.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)