Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 510

Rīgā 2017. gada 29. augustā (prot. Nr. 42 20. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas
perioda vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 96., 202. nr.; 2016, 7., 62., 137. nr.; 2017, 46. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 5.3. apakšpunktā skaitli "70 161 382" ar skaitli "63 140 804".

2. Aizstāt 8. punkta ievaddaļā:

2.1. skaitli "5 029 039" ar skaitli "4 679 039";

2.2. skaitli "1 143 574" ar skaitli "1 493 574".

3. Aizstāt 8.1. apakšpunktā:

3.1. skaitli "1 625 667" ar skaitli "1 275 667";

3.2. skaitli "1 143 574" ar skaitli "1 493 574".

4. Aizstāt 9. punkta ievaddaļā:

4.1. skaitli "42,03" ar skaitli "42,25";

4.2. skaitli "50,68" ar skaitli "50,94".

5. Aizstāt 9.1. apakšpunktā:

5.1. skaitli "47,26" ar skaitli "47,76";

5.2. skaitli "47,79" ar skaitli "48,31".

6. Aizstāt 18.1.9.2. apakšpunktā vārdu un skaitli "un 18.1.3." ar skaitļiem un vārdu "18.1.3.1. un 18.1.3.2.".

7. Svītrot 21.2. apakšpunktā vārdus "atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem".

8. Svītrot 21.3. apakšpunktā vārdus "normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem".

9. Svītrot 22.2.1.1. apakšpunktā vārdus "atbilstoši kārtībai un apmēram, kas noteikts normatīvajos aktos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem".

10. Svītrot 22.2.1.2. apakšpunktā vārdus "atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem".

11. Izteikt 22.2.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.2.1.3. vienreizēja dotācija iekārtu un aprīkojuma iegādei, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanai un iegādei, lai pielāgotu mācību vietas jauniešiem ar invaliditāti;".

12. Svītrot 22.2.2. apakšpunktā vārdus "atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem".

13. Svītrot 22.3.1.1. apakšpunktā vārdus un skaitļus "par normālo darba laiku pirmo sešu mēnešu periodā 200 euro apmērā proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām (jaunietim ar invaliditāti - 300 euro apmērā)".

14. Svītrot 22.3.1.2. apakšpunktu.

15. Izteikt 22.3.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.3.1.3. atlīdzības izmaksas darba vadītājam, kas strādā ar darbā pieņemtajiem jauniešiem, par laiku, kādā darba devējam ir pienākums nodrošināt darba vadītāju, proporcionāli jaunieša nostrādātajām dienām mēnesī;".

16. Izteikt 22.3.1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.3.1.5. vienreizēja dotācija iekārtu un aprīkojuma iegādei, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanai un iegādei (tai skaitā piegādes un uzstādīšanas izmaksas), lai pielāgotu darba vietas jauniešiem ar invaliditāti;".

17. Izteikt 22.3.1.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.3.1.6. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no algas dotācijas daļas;".

18. Svītrot 22.3.1.7. apakšpunktā vārdus un skaitli "ne vairāk kā 50 euro apmērā vienam".

19. Svītrot 22.3.2.1. apakšpunktā vārdus "tādā apmērā, lai kopā ar dotāciju jaunieša darba alga sasniegtu vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru par normālo darba laiku".

20. Svītrot 22.3.3. apakšpunktā vārdus "atbilstoši nosacījumiem, kas noteikti normatīvajos aktos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem".

21. Izteikt 22.3.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.3.5. pakalpojuma (uzņēmuma līguma) izmaksas, lai piesaistītu atbalsta personu darbā ar jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem, ja tās vienīgais uzdevums ir palīdzība jaunietim ar invaliditāti;".

22. Svītrot 22.4.1.1. apakšpunktā skaitli un vārdus "90 euro apmērā proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām".

23. Svītrot 22.5.1. apakšpunktā skaitļus un vārdus "60 euro apmērā un jaunietim ar invaliditāti 90 euro apmērā proporcionāli dienu skaitam, kad jaunietis iesaistījies atbalstāmajā darbībā".

24. Svītrot 22.5.2. apakšpunktā vārdus un skaitli "nepārsniedzot kopā 570 euro par jaunieša dalību pasākumā, ko aprēķina proporcionāli mēnesī nodrošinātām viena jaunieša iesaistes dienām atbalstāmajā darbībā".

25. Izteikt 22.6.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.6.1.1. atlīdzības (ikmēneša darba alga) izmaksas šo noteikumu 3.1.7. apakšpunktā minētā jaunieša nodarbināšanai;".

26. Svītrot 22.6.1.2. apakšpunktu.

27. Svītrot 22.6.1.3. apakšpunktā skaitli un vārdus "50 procentu apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra".

28. Izteikt 22.6.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.6.1.4. vienreizēja dotācija iekārtu un aprīkojuma iegādei, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanai un iegādei (tai skaitā piegādes un uzstādīšanas izmaksas), lai pielāgotu darba vietas jauniešiem ar invaliditāti;".

29. Izteikt 22.6.1.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.6.1.6. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no algas dotācijas daļas;".

30. Svītrot 22.6.2.1. apakšpunktā vārdus "tādā apmērā, lai kopā ar dotāciju jaunieša darba alga sasniegtu vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru".

31. Svītrot 22.6.3. apakšpunktā vārdus "atbilstoši nosacījumiem, kas noteikti normatīvajos aktos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem".

32. Izteikt 22.6.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.6.4. pakalpojuma (uzņēmuma līguma) izmaksas par atbalsta personu darbā ar jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem, ja tās vienīgais uzdevums ir palīdzība jaunietim ar invaliditāti;".

33. Svītrot 22.10.2.1. un 22.10.2.2. apakšpunktā vārdus "atbilstoši normatīvajiem aktiem par pedagogu darba samaksu un profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo".

34. Izteikt 22.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.15. darba vietas aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas finansējuma saņēmēju projektu vadības un īstenošanas personālam jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai ne vairāk kā 3 000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā (ja projektu vadības un īstenošanas personāls ir nodarbināts normālo darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā; ja projektu vadības un īstenošanas personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam);".

35. Papildināt 22.18. apakšpunktu aiz vārdiem "projektu vadības un īstenošanas personālam" ar vārdiem un skaitli "ja tās nav iekļautas šo noteikumu 22.19. apakšpunktā minētajā veselības apdrošināšanā".

36. Izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Šo noteikumu 18.1.1., 18.1.2., 18.1.2.1, 18.1.3., 18.1.4., 18.1.5., 18.1.6., 18.1.7., 18.1.8. un 18.1.9. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības Nodarbinātības valsts aģentūra īsteno un šo noteikumu 21.2., 21.3., 22.1., 22.2., 22.3., 22.4., 22.5. un 22.6. apakšpunktā minētās izmaksas plāno atbilstoši kārtībai un apmēram, kas noteikts normatīvajos aktos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi."

37. Aizstāt 41.1 punkta ievaddaļā:

37.1. skaitli "3 975 952" ar skaitli "3 625 952";

37.2. skaitli "1 143 574" ar skaitli "1 493 574".

38. Aizstāt 41.1 1. apakšpunktā:

38.1. skaitli "1 594 467" ar skaitli "1 244 467";

38.2. skaitli "1 143 574" ar skaitli "1 493 574".

39. Aizstāt 41.2 punkta ievaddaļā skaitli "46,79" ar skaitli "47,06".

40. Aizstāt 41.2 1. apakšpunktā skaitli "47,56" ar skaitli "48,07".

41. Aizstāt 46.1. apakšpunktā skaitļus un vārdus "2018. gada 30. jūnijam" ar skaitļiem un vārdiem "2023. gada 31. decembrim".

42. Aizstāt 46.2. apakšpunktā skaitļus un vārdus "2018. gada 31. augustam" ar skaitļiem un vārdiem "2023. gada 31. decembrim".

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministrs Jānis Reirs

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 510Pieņemts: 29.08.2017.Stājas spēkā: 01.09.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 173, 31.08.2017. OP numurs: 2017/173.12
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
293182
01.09.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva