Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 447

Rīgā 2016. gada 5. jūlijā (prot. Nr. 33 37. §)
Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
4. panta 3.1 un 3.2 punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju (turpmāk – mērķdotācija) pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, kā arī valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu (turpmāk – pedagogi) darba samaksai.

(Grozīts ar MK 09.07.2019. noteikumiem Nr. 307)

2. Mērķdotāciju aprēķina un sadala, ievērojot šādu kārtību:

2.1. mērķdotāciju aprēķina uz katru izglītojamo un atbilstoši to skaitam izglītības iestādēs sadala novadu un republikas pilsētu pašvaldībām un valsts augstskolām;

2.2. valsts un pašvaldību institūcijas mērķdotācijas sadalē nodrošina atklātību;

2.3. pašvaldības līdz kārtējā gada 20. septembrim sagatavo pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu par periodu no kārtējā gada 1. janvāra līdz 31. augustam un līdz nākamā gada 20. janvārim – no iepriekšējā gada 1. septembra līdz iepriekšējā gada 31. decembrim atbilstoši normatīvajos aktos budžeta izdevumu klasifikācijas jomā noteiktajai atalgojuma klasifikācijai (1. pielikums) un iesniedz to ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmā (turpmāk – ePārskatu sistēma). Apstiprinot pārskatu ePārskatu sistēmā, pašvaldības vadītājs vai viņa pilnvarotā persona apliecina, ka mērķdotācija izlietota atbilstoši mērķim – pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Izglītības un zinātnes ministrijai (turpmāk – ministrija) viena mēneša laikā pārbauda un apstiprina pašvaldības iesniegtos un apstiprinātos pārskatus ePārskatu sistēmā;

2.4. valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādes līdz kārtējā gada 20. septembrim sagatavo pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu par periodu no kārtējā gada 1. janvāra līdz 31. augustam un līdz nākamā gada 20. janvārim – par periodu no iepriekšējā gada 1. septembra līdz iepriekšējā gada 31. decembrim atbilstoši normatīvajos aktos budžeta izdevumu klasifikācijas jomā noteiktajai atalgojuma klasifikācijai (2. pielikums) un iesniedz ePārskatu sistēmā. Apstiprinot pārskatu ePārskatu sistēmā, izglītības iestādes dibinātājs vai viņa pilnvarotā persona apliecina, ka mērķdotācija izlietota atbilstoši mērķim – pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Ministrija viena mēneša laikā pārbauda un apstiprina valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu un to dibinātāju iesniegtos un apstiprinātos pārskatus ePārskatu sistēmā;

2.5. pašvaldības un valsts augstskolas mērķdotācijas saņemšanai un izdevumu veikšanai atver jaunu vai norāda esošu kontu Valsts kasē.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 437; MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 526)

3. Mērķdotāciju pedagogu darba samaksai aprēķina, ievērojot šādus rādītājus:

3.1. bērnu no piecu gadu vecuma vai skolēnu skaits izglītības pakāpē;

3.2. izglītības iestādē īstenojamās programmas.

4. Novadu un republikas pilsētu pašvaldības un valsts augstskolas nodrošina, ka Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – sistēma) līdz attiecīgā gada 5. septembrim tiek ievadīta un apstiprināta informācija par bērnu un skolēnu skaitu attiecīgā gada 1. septembrī izglītības iestādēs (pa klasēm (grupām) un izglītības programmām).

5. Tās pašvaldības, kuru teritorijā ir slimnīcas un sociālās aprūpes iestādes, kurās nodrošina ilgstoši slimojošo skolēnu un bērnu izglītošanu ārpus izglītības iestādes, līdz attiecīgā gada 5. septembrim iesniedz ministrijā datus par vidējo skolēnu (bērnu) skaitu minētajās ārstniecības iestādēs iepriekšējā mācību gadā.

6. Atbilstoši šo noteikumu 4. un 5. punktā minētajai novadu un republikas pilsētu pašvaldību, kā arī šo noteikumu 4. punktā minētajai valsts augstskolu sniegtajai informācijai ministrija aprēķina normēto bērnu un skolēnu skaitu katrā izglītības pakāpē, piemērojot šādus koeficientus:

6.1. bērnu skaitam pirmsskolas grupās – koeficientu 1;

6.2. 1.–6. klases skolēnu skaitam – koeficientu 1, bet, ja skolēnu skaits sākumskolā ir 70 skolēnu vai mazāk, – koeficientu 1,25. Izglītības iestāde, kas, pamatojoties uz starptautisku līgumu, īsteno vispārējās izglītības programmu, 1.–6. klases skolēnu skaitam piemēro koeficientu 1,3;

6.3. 7.–9. klases skolēnu skaitam – koeficientu 1,3, bet koeficientu 1, ja skolēnu skaits izglītības iestādē (izņemot izglītības iestādes, kas, pamatojoties uz starptautisku līgumu, īsteno vispārējās izglītības programmu) 7.–9. klašu grupā katrā izglītības programmā (vispārējās izglītības dienas programmās, vakara (maiņu) izglītības programmās, neklātienes izglītības programmās, tālmācības izglītības programmās) ir mazāks par:

6.3.1. 27 skolēniem šo noteikumu 9.1., 9.2. un 9.4. apakšpunktā minētajos novados;

6.3.2. 48 skolēniem šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minētajos novados;

6.3.3. 60 skolēniem šo noteikumu 9.5. apakšpunktā minētajās pilsētās;

6.3.4. 66 skolēniem šo noteikumu 9.6. un 9.7. apakšpunktā minētajās pilsētās;

6.4. 10.–12. klases skolēnu skaitam – koeficientu 1,4, bet koeficientu 1,25, ja skolēnu skaits izglītības iestādē (izņemot izglītības iestādes, kas, pamatojoties uz starptautisku līgumu, īsteno vispārējās izglītības programmu) 10.–12. klašu grupā katrā izglītības programmā (vispārējās izglītības profesionāli orientētā virziena dienas programmās, pārējās vispārējās izglītības dienas programmās, vakara (maiņu) izglītības programmās, neklātienes izglītības programmās, tālmācības izglītības programmās) ir mazāks par:

6.4.1. 32 skolēniem šo noteikumu 9.1., 9.2. un 9.4. apakšpunktā minētajos novados;

6.4.2. 48 skolēniem šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minētajos novados;

6.4.3. 48 skolēniem šo noteikumu 9.5. apakšpunktā minētajās pilsētās;

6.4.4. 58 skolēniem šo noteikumu 9.6. un 9.7. apakšpunktā minētajās pilsētās.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 437; MK 09.07.2019. noteikumiem Nr. 307; grozījums 6.3. apakšpunktā par vārdu "vispārējās izglītības pedagoģiskās korekcijas dienas programmās, pārējās" svītrošanu stājas spēkā 01.09.209., sk. grozījumu 2. punktu)

7. Atbilstoši īstenotajai izglītības programmai attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros piemēro šādus papildu koeficientus:

7.1. sociālās korekcijas programmās skolēnu skaitam piemēro koeficientu 1,1;

7.2. skolēnu (bērnu) skaitam, kas apgūst speciālās izglītības programmas speciālās izglītības klasēs (grupās) vai integrēti vispārējās izglītības iestādēs, piemēro koeficientu 2;

7.3. ilgstoši slimojošajiem skolēniem paredzētajās vispārējās pamatizglītības programmās, kuras īsteno slimnīcās un sociālās aprūpes iestādēs, skolēnu skaitam piemēro koeficientu 0,81;

7.4. skolēnu skaitam vakara (maiņu) vispārējās izglītības programmās piemēro koeficientu 0,85, neklātienes un tālmācības vispārējās izglītības programmās piemēro koeficientu 0,6;

7.5. valsts ģimnāziju īstenotajās programmās skolēnu skaitam piemēro koeficientu 1,1;

7.6. profesionāli orientēta virziena pamatizglītības programmās, kuru īstenošana sākta ne vēlāk kā 2014. gada 1. septembrī, ar padziļinātu mūzikas apguvi skolēnu skaitam piemēro koeficientu 1,3, ja izglītības iestāde līdz kārtējā gada 31. maijam ir iesniegusi ministrijā licencētu profesionāli orientēta virziena pamatizglītības programmu ar atbilstošu mācību priekšmetu stundu plānu, informāciju par apmaksājamo stundu skaitu, prognozējamo skolēnu skaitu, kā arī programmas īstenošanai nepieciešamajiem resursiem un ministrija, ņemot vērā izglītības iestādes mācību sasniegumus un pamatizglītības programmas pieejamību attiecīgajā izglītības iestādē, to ir izvērtējusi, kā arī atzīmējusi akceptētās programmas sistēmā līdz kārtējā gada 20. augustam;

7.7. eksterņiem vispārējās izglītības programmās piemēro koeficientu 0,08;

7.8. (svītrots ar MK 09.07.2019. noteikumiem Nr. 307).

(Grozīts ar MK 09.07.2019. noteikumiem Nr. 307; grozījums 7.4. apakšpunktā par vārdu "(tai skaitā, tālmācības)" aizstāšanu ar vārdiem "un tālmācības" stājas spēkā 01.09.2019., sk. grozījumu 2. punktu)

8. Ministrija, pamatojoties uz šo noteikumu 4. un 5. punktā minēto informāciju par bērnu un skolēnu skaitu attiecīgā gada 1. septembrī, aprēķina mērķdotāciju pedagogu darba samaksai par periodu no kārtējā gada 1. septembra līdz 31. decembrim un par periodu no nākamā gada 1. janvāra līdz 31. augustam, ievērojot:

8.1. izglītības programmas mācību stundu plāna īstenošanai normētā skolēnu un bērnu skaita attiecību pret vienu pedagoga mēneša darba likmi atbilstoši šo noteikumu 9. punktā noteiktajam;

8.2. minimālo pedagoga mēneša darba algas likmi;

8.3. papildu finansējumu (izņemot finansējumu to pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai, kuri nodarbināti pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā) attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros ne mazāk kā 14,5 % apmērā no mācību stundu plāna īstenošanai aprēķinātās mērķdotācijas – samaksai par pedagogu papildu pienākumiem, profesionālās darbības kvalitātes piemaksām pedagogiem, kuri ir ieguvuši 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi no 2017. gada 10. augusta, kā arī pedagoga mēneša darba algas likmes palielināšanai;

8.3.1 papildu finansējumu pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām pedagogiem, kuri ir ieguvuši 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi no 2017. gada 10. augusta, kā arī samaksai par pedagogu papildu pienākumiem un pedagoga mēneša darba algas likmes palielināšanai līdz 3 % no šo noteikumu 8.1., 8.2. un 8.5. apakšpunktā minētās mērķdotācijas;

8.4. papildu finansējumu izglītības iestādes vadītāja, viņa vietnieku un atbalsta personāla (bibliotekārs, logopēds, psihologs, speciālais pedagogs, pedagogs karjeras konsultants, pedagoga palīgs) darba samaksai (izņemot pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai) 20,43 % apmērā no aprēķinātās šo noteikumu 8.1. un 8.2. apakšpunktā minētās mērķdotācijas;

8.5. finansējumu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto logopēdu darba samaksai, nosakot vienu amata likmi uz 200 bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības uzsākšanai;

8.6. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 437; MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 526)

8.1 (Zaudējis spēku ar 01.08.2019.; sk. 23.3 punktu)

9. Normētā skolēnu (bērnu) skaita attiecība pret vienu pedagoga mēneša darba likmi:

9.1. novados, kuru administratīvajā teritorijā skolēnu skaits (vispārizglītojošās dienas skolās, izņemot izglītojamos sociālās aprūpes centros) ir 0,5 skolēni uz vienu kvadrātkilometru un mazāk – 10:1;

9.2. šo noteikumu 9.5. apakšpunktā minēto pilsētu novados, kuru administratīvajā teritorijā skolēnu skaits (vispārizglītojošās dienas skolās, izņemot izglītojamos sociālās aprūpes centros) ir 0,5 skolēni uz vienu kvadrātkilometru un mazāk – 10,5:1;

9.3. Pierīgas pašvaldību novados, kuru administratīvajā teritorijā skolēnu skaits (vispārizglītojošās dienas skolās, izņemot izglītojamos sociālās aprūpes centros) ir 3,5 skolēni un vairāk uz vienu kvadrātkilometru – 14:1;

9.4. pārējos novados (izņemot šo noteikumu 9.1., 9.2. un 9.3. apakšpunktā minētos novadus un 9.5. apakšpunktā minētās pilsētas) – 11,5:1;

9.5. reģionālās nozīmes pilsētās – 13:1;

9.6. Rīgā – 16,5:1;

9.7. pārējās republikas pilsētās – 15,5:1.

10. (Svītrots ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 437)

11. (Svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 526)

11.1 Ministrija kārtējā gada septembrī pārskaita pašvaldībām mērķdotācijas avansa maksājumu 75 procentu apmērā no viena mēneša mērķdotācijas, kas apstiprināta ikgadējā valsts budžeta likumā par periodu no kārtējā gada 1. janvāra līdz 31. augustam.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 526 redakcijā)

12. Novadu un republikas pilsētu pašvaldības mērķdotāciju izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai sadala atbilstoši šiem noteikumiem, ievērojot šo noteikumu 9. punktā minēto normētā skolēnu (bērnu) skaita attiecību pret vienu pedagoga mēneša darba likmi, un pedagogu darba samaksas noteikumos noteiktajām normām un 20 darbdienu laikā pēc mērķdotāciju sadalījuma apstiprināšanas Ministru kabinetā sistēmā ievada informāciju par piešķirtās mērķdotācijas apjomu katrā izglītības iestādē.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 437 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.07.2019. noteikumiem Nr. 307; grozījums par vārdu "piecu darbdienu" aizstāšanu ar skaitli un vārdu "20 darbdienu" stājas spēkā 01.09.2019., sk. grozījumu 2. punktu)

12.1 Novadu un republikas pilsētu pašvaldību izglītības iestāžu kopējais pedagogu tarifikācijās uz kārtējā gada 1. septembri neatspoguļotais finansējums nepārsniedz divus procentus no pašvaldībai piešķirtās mēneša mērķdotācijas.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 437 redakcijā)

12.2 Ministrija līdz kārtējā gada 1. novembrim ministrijas tīmekļvietnē publisko informāciju par vienam mēnesim aprēķināto valsts mērķdotācijas apmēru katrai izglītības iestādei un pašvaldībai.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 437 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.09.2018., sk. 23.1 punktu)

12.3 Novadu un republikas pilsētu pašvaldībām, sadalot mērķdotāciju izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai, ir tiesības pārdalīt starp izglītības iestādēm finansējumu atbalsta personālam, kā arī finansējumu ilgstoši slimojošo skolēnu un bērnu izglītošanai ārpus izglītības iestādēs (slimnīcās un sociālās aprūpes iestādēs) un imigrējošo un remigrējošo izglītojamo atbalstam. Pašvaldība, apstiprinot mērķdotāciju katrai izglītības iestādei, ņem vērā izglītības iestāžu pārskatos norādīto atlikumu uz kārtējā budžeta gada sākumu. Finansējumu pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai, tai skaitā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām, pašvaldība sadala atbilstoši tās izstrādātajai kārtībai.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 526 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.07.2019. noteikumiem Nr. 307; grozījums par vārdu "un reemigrējošo" aizstāšanu ar vārdiem "un imigrējošo un remigrējošo" stājas spēkā 01.09.2019., sk. grozījumu 2. punktu)

13. Iestādes vadītāja un viņa vietnieku darba samaksas finansēšanai izlieto ne vairāk kā 15 % no šo noteikumu 8.1. un 8.2. apakšpunktā minētās mērķdotācijas.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 437 redakcijā)

14. (Svītrots ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 437)

15. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina pedagogu darba samaksas aprēķinu piešķirtā finansējuma ietvaros atbilstoši pedagogu tarifikācijai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

16. Mērķdotācijas apmēru novada (republikas pilsētu) pašvaldību speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai kārtējam budžeta gadam aprēķina saskaņā ar Ministru kabineta noteikto speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 09.07.2019. noteikumiem Nr. 307)

17. Noteikumi piemērojami atbilstoši valsts budžetā un pašvaldību budžetos attiecīgajam gadam apstiprinātajam finansējumam.

17.Ja novadu un republikas pilsētu pašvaldību pārskatos, kas iesniedzami līdz 20. janvārim, uzrādītais atlikums (atbilstoši 1. pielikuma ailei "Atlikums uz pārskata perioda beigām") pārsniedz vienu procentu no pašvaldībai piešķirtās mērķdotācijas iepriekšējā budžeta gadā, ministrija samazina mērķdotāciju pārsniegtās summas apmērā laika periodam no kārtējā budžeta gada 1. septembra līdz 31. decembrim.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 437 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 526)

18. Līdz 2020. gada 31. augustam no mērķdotācijas finansē šādas licencētas izglītības programmas, kuru īstenošana sākta ne vēlāk kā 2014. gada 1. septembrī:

18.1. atbilstoši šo noteikumu 7.6. apakšpunktā minētajai kārtībai – profesionāli orientēta virziena pamatizglītības programmas ar padziļinātu mācību priekšmetu (izņemot mūziku) mācīšanu, skolēnu skaitam piemērojot koeficientu 1,2;

18.2. (svītrots no 01.09.2019. ar MK 09.07.2019. noteikumiem Nr. 307).

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 526; MK 09.07.2019. noteikumiem Nr. 307; grozījums par skaitļu un vārdu "2019. gada 31. augustam" aizstāšanu ar skaitļiem un vārdiem "2020. gada 31. augustam" un grozījums par 18.2. apakšpunkta svītrošanu stājas spēkā 01.09.2019., sk. grozījumu 2. punktu)

19. 2016./2017. mācību gadā skolēnu skaitam profesionāli orientētā virziena pamatizglītības programmās ar padziļinātu mācību priekšmetu apguvi koeficientu piemēro saskaņā ar informāciju, ko izglītības iestāde iesniedz ministrijā līdz 2016. gada 31. martam. Ministrija līdz 2016. gada 20. augustam izvērtē saņemto informāciju un atzīmē sistēmā akceptētās programmas.

20. 2016./2017. mācību gadā šo noteikumu 9.1., 9.2. un 9.4. apakšpunktā minēto novadu izglītības iestādēs 10.–12. klases skolēnu skaitam piemēro koeficientu 1,25, ja skolēnu skaits ir mazāks par 27.

21. 2016./2017. mācību gadā 1.–6. klases skolēnu skaitam piemēro koeficientu 1,25, ja skolēnu skaits izglītības iestādē ir 70 skolēnu vai mazāk, bet 2017./2018. mācību gadā un 2018./2019. mācību gadā koeficientu 1,25 piemēro, ja izglītības iestāde ir reorganizēta un skolēnu skaits ir 70 skolēnu vai mazāk.

22. 2016./2017. mācību gadā un 2017./2018. mācību gadā atbilstoši šo noteikumu 6.3. apakšpunktam 7.–9. klases skolēnu skaitam piemēro koeficientu 1, ja skolēnu skaits izglītības iestādē (izņemot izglītības iestādes, kas, pamatojoties uz starptautisku līgumu, īsteno vispārējās izglītības programmu) 7.–9. klašu grupā katrā izglītības programmā (vispārējās izglītības pedagoģiskās korekcijas dienas programmās, pārējās vispārējās izglītības dienas programmās, vakara (maiņu) izglītības programmās, neklātienes izglītības programmās, tālmācības izglītības programmās) ir mazāks par:

22.1. 21 skolēnu šo noteikumu 9.1., 9.2. un 9.4. apakšpunktā minētajos novados;

22.2. 42 skolēniem šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minētajos novados;

22.3. 54 skolēniem šo noteikumu 9.5. apakšpunktā minētajās pilsētās;

22.4. 63 skolēniem šo noteikumu 9.6. un 9.7. apakšpunktā minētajās pilsētās.

23. Novadu un republikas pilsētu pašvaldībām, sadalot mērķdotāciju izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai, ir tiesības pārdalīt finansējumu starp izglītības iestādēm 2016./2017. mācību gadā ne vairāk kā 10 % apmērā no aprēķinātā finansējuma, 2017./2018. mācību gadā – ne vairāk kā 6 % apmērā.

23.1 Šo noteikumu 12.2 punkts stājas spēkā 2018. gada 1. septembrī.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 437 redakcijā)

23.2 Pedagogiem, kuriem profesionālās darbības 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi apliecinošs dokuments izsniegts līdz 2017. gada 9. augustam, līdz kvalitātes pakāpi apliecinoša dokumenta derīguma termiņa beigām profesionālās darbības kvalitātes piemaksām nepieciešamo finansējumu ministrija aprēķina un sadala pašvaldībām un valsts augstskolām, ņemot vērā:

23.2 1. informāciju, ko pašvaldības vai izglītības iestādes ir ievadījušas un apstiprinājušas sistēmā līdz attiecīgā gada 5. septembrim, par to pedagogu mēneša darba likmju skaitu katrā pašvaldībā un izglītības programmā kārtējā gada 1. septembrī, kuri ir ieguvuši 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi;

23.2 2. piemaksas apmēru atbilstoši Izglītības likuma pārejas noteikumu 59. punktam;

23.2 3. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 526 redakcijā)

23.3 Šo noteikumu 8.1 punkts ir spēkā līdz 2019. gada 31. jūlijam.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 526 redakcijā)

24. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumus Nr. 1616 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 205. nr.; 2010, 138. nr.; 2011, 131., 205. nr.; 2012, 133. nr.; 2013, 100., 169. nr.; 2014, 137. nr.; 2016, 19.nr.).

25. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. septembrī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. jūlija
noteikumiem Nr. 447

(Pielikums MK 09.07.2019. noteikumu Nr. 307 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.09.2019., sk. grozījumu 2. punktu)

Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu
Datu apkopošanas pamatojums – Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumi Nr. 447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs" Veidlapa Nr. IZM_MERK_PED
Pārskats par mērķdotācijas novadu un republikas pilsētu pašvaldībām izlietojumu
   
  KODI
Pašvaldības nosaukums  
Pārskata periods  

euro, centi

Kods Posteņa nosaukums 62. resora programma
01.00.00 Mērķdotācijas izglītības pasākumiem internātskolām, kas nav speciālās skolas ar internātu* 05.00.00. 
Mērķdotācija pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un VSAOI
tai skaitā
izglītības iestādes veids, izglītības programmas veids
10.00.00
Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI
pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādes speciālās izglītības iestādes interešu izglītība
A B 1 2 3 4 5 6
ATL_sak Atlikums uz pārskata perioda sākumu            
KOR Iepriekšējo pārskatu periodu korekcija            
MERK_DOT Saņemts pārskata periodā/ mērķdotācija
(saņemts no IZM)
           
PASV_UZ_IZM Pašvaldības pārskaitītā mērķdotācija uz IZM (atpakaļ pārskaitītais finansējums)            
1000** Atlīdzība pedagogiem kopā (1100 + 1200)            
1100** Atalgojums, t. sk. (informācijai) piemaksas par:            
3. kv*** 3. kvalitātes pakāpi            
4. kv*** 4. kvalitātes pakāpi            
5. kv*** 5. kvalitātes pakāpi            
1. kv**** 1. kvalitātes pakāpi            
2. kv**** 2. kvalitātes pakāpi            
3. kv**** 3. kvalitātes pakāpi            
1140** Piemaksas, prēmijas un naudas balvas:            
1145** Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas            
1146** Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti
(izņemot piemaksas par kvalitātes pakāpi)
           
1147** Piemaksa par papildu darbu            
1148** Prēmijas un naudas balvas            
1149** Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas
(izņemot piemaksas par kvalitātes pakāpi)
           
1200** Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un kompensācijas            
1210** Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas            
1220** Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi            

1221**

Slimības nauda*****            
Atlaišanas pabalsti******            
ATL_beig Atlikums uz pārskata perioda beigām (ATL_sak + MERK_DOT – PASV_UZ_IZM – 1000)            
ATL_fakt Faktiskais naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām            
1. * Informācija par internātskolām iesniedzama par laikposmu līdz 2019. gada 31. augustam.

2. ** Faktiski izlietots pēc uzkrāšanas principa – finansējuma apmērs, kas aprēķināts pedagogu darba samaksas nodrošināšanai par pārskata periodu, atbilstoši mērķdotācijas veidam. Pārskatā nenorāda uzkrātās saistības par darbinieku ikgadējiem vai neizmantotajiem atvaļinājumiem un attiecīgi par to aprēķinātos darba devēja sociālās apdrošināšanas maksājumus.

3. *** Piemaksas pedagogiem, kuri ir ieguvuši 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi un kuriem profesionālās darbības kvalitātes pakāpi apliecinošs dokuments izsniegts līdz 2017. gada 9. augustam.

4. **** Piemaksas pedagogiem, kuri ir ieguvuši 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi un kuriem profesionālās darbības kvalitātes pakāpi apliecinošs dokuments izsniegts pēc 2017. gada 9. augusta.

5. ***** Darbnespējas A lapu apmaksa.

6. ****** Atlaišanas pabalsti, kas izmaksāti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2019. gadam" 3. panta ceturto daļu.

Paskaidrojums par:
PASK.ATL_beig     rindā "Atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem:
Programma Darījuma apraksts Summa          
               
PASK.ATL_fakt     rindā "Faktiskais naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem:
Programma Darījuma apraksts Summa          
               
PASK.1221     rindā "Atlaišanas pabalsti"
Izglītības iestādes nosaukums Summa          
             
   
  Apliecinu, ka mērķdotācija izlietota pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

 

(pašvaldības vadītājs vai viņa pilnvarota persona)

Šis dokuments ir sagatavots un elektroniski parakstīts ePārskatu sistēmā

2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. jūlija
noteikumiem Nr. 447

(Pielikums MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 437 redakcijā)

Pārskats par valsts budžeta dotācijas izlietojumu

 

Veidlapa Nr. IZM_AUGSTSK_PED

Datu apkopošanas pamatojums – Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumi Nr. 447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs" dod tiesības pieprasīt šos datus

Pārskats

par valsts budžeta dotācijas izlietojumu valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

     

 

   

 

KODI

 

 

(izglītības iestādes nosaukums)

 

 

(izglītības iestādes dibinātājs)

 

 

(pārskata periods) 

 

 
 

euro, centi

Klasifikācijas kods

Rādītāja nosaukums

Naudas plūsma
(konta apgrozījuma pārskats)

Faktiski izlietots pēc uzkrāšanas principa*

NL_SAK Atlikums uz pārskata (dotācijas) perioda sākumu

 

 

21.7.0.0 Pārskata periodā ieskaitītās dotācijas apmērs pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

 

 

Izd_KOP Izdevumi kopā

0,00

0,00

1100 Atalgojums

 

 

1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

 

 

NL_BEIG Atlikums uz pārskata perioda beigām**

0,00

0,00

   

 

 

Paskaidrojums par:    
Faktiskais atlikums uz pārskata perioda beigām pēc uzkrāšanas principa  

Kods

Paskaidrojums

Summa

 
NL_BEIG  

0,00

 
       
Naudas līdzekļu atlikums (konta izraksts) uz pārskata perioda beigām  

Kods

Paskaidrojums

Summa

 
NL_BEIG  

0,00

 
Piezīmes.      
1. * Uzkrāšanas princips – ieņēmumus un izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma norāda ar pārskata periodu saistītos ieņēmumus un izdevumus (norāda faktiski aprēķināto atalgojumu un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas).

2. ** Atlikums uz pārskata perioda beigām pēc uzkrāšanas principa (euro) = Atlikums uz pārskata (dotācijas) perioda sākumu (euro) + Faktiski izlietots pēc uzkrāšanas principa (euro).

 

Apliecinu, ka valsts budžeta dotācija izlietota pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

 


(izglītības iestādes dibinātājs vai viņa pilnvarota persona)

 

Šis dokuments ir sagatavots un elektroniski parakstīts ePārskatu sistēmā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 447Pieņemts: 05.07.2016.Stājas spēkā: 01.09.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 140, 22.07.2016. OP numurs: 2016/140.2
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
283668
{"selected":{"value":"01.09.2019","content":"<font class='s-1'>01.09.2019.-31.08.2020.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2020","iso_value":"2020\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2020.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"01.09.2019","iso_value":"2019\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2019.-31.08.2020.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2019","iso_value":"2019\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2019.-31.08.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2018","iso_value":"2018\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2018.-31.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2017","iso_value":"2017\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2017.-31.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2016","iso_value":"2016\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2016.-31.08.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.09.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)