Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 320

Rīgā 2016. gada 24. maijā (prot. Nr. 25 14. §)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu (turpmāk – atbalsts) pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" (turpmāk – pasākums) atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā.

2. Finansējums pasākumā tiek piešķirts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (turpmāk – regula Nr. 1305/2013). Atbalstu dotāciju veidā sniedz saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulu (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – regula Nr. 651/2014). Lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar šiem noteikumiem var pieņemt līdz 2020. gada 31. decembrim.

(Grozīts ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 209)

3. Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina, projektu iesniegumus iesniedz, vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo, kā arī atbalstu pieprasa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

4. Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

5. Pasākuma īstenošanas vieta ir lauku teritorija – Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju.

6. Atbalsta pretendents ir:

6.1. lauksaimnieks – saimnieciskās darbības veicējs, kura dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, kā arī individuālais komersants vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā, ja tie ražo lauksaimniecības produktus (līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos lauksaimniecības produktus, izņemot zivsaimniecības produktus) un pēdējā noslēgtajā gadā no lauksaimnieciskās darbības ir guvuši ieņēmumus ne mazāk kā 51 procentu no kopējiem ieņēmumiem;

6.2. saimnieciskās darbības veicējs, kura dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, kā arī individuālais komersants vai juridiska persona, kas saimniecisko darbību veic juridiskajā adresē vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētā struktūrvienībā, kura atrodas lauku teritorijā, ja atbalsta pretendents atbilst arī mikrouzņēmuma vai maza uzņēmuma statusam atbilstoši regulas Nr. 651/2014 I pielikumā dotajai definīcijai. Ja atbalsta pretendents ir juridiska persona, tās pamatkapitālā ir vismaz 75 procenti privātā kapitāla daļu.

(Grozīts ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 209)

7. Atbalsta pretendents, pirms pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ir deklarējis savu dzīvesvietu vai reģistrējis uzņēmumu vai tā struktūrvienību šo noteikumu 5. punktā minētajā lauku teritorijā un tajā visu projekta īstenošanas un uzraudzības laiku nodrošina saimniecisko darbību.

(MK 18.04.2017. noteikumu Nr. 209 redakcijā)

8. Nosakot atbalsta pretendenta atbilstību mikrouzņēmuma vai mazā uzņēmuma kategorijai, ņem vērā saistītos uzņēmumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

9. Atbalstu piešķir šādām aktivitātēm:

9.1. ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstībai – šo noteikumu 6.2. apakšpunktā minētajiem atbalsta pretendentiem, kam ir noslēgts pārskata gads un Valsts ieņēmumu dienestā iesniegta iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācija vai gada pārskats un kas ir apliecinājuši saimnieciskās darbības sistemātiskumu (vismaz trīs darījumi par atlīdzību finanšu pārskata gadā). Atbalsta saņēmējs attīsta esošo saimniecisko darbību tajā pašā nozarē un arī nozarē, kas tieši papildina esošo saimniecisko darbību un ir saistīta ar to, lai efektivizētu esošo saimniecisko darbību;

9.2. ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošanai – šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minētajiem atbalsta pretendentiem, kam ir noslēgts pārskata gads un Valsts ieņēmumu dienestā iesniegta iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācija vai gada pārskats un kas ir apliecinājuši saimnieciskās darbības sistemātiskumu (vismaz trīs darījumi par atlīdzību finanšu pārskata gadā);

9.3. tūrisma aktivitāšu veicināšanai – šo noteikumu 6. punktā minētajiem atbalsta pretendentiem, kas ir tūrisma pakalpojumu sniedzēji, kuri noslēguši pārskata gadu un Valsts ieņēmumu dienestā iesnieguši iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarāciju vai gada pārskatu un kuri pārskata gadā ir apliecinājuši saimnieciskās darbības sistemātiskumu vismaz ar trim darījumiem par atlīdzību, tūristu piesaistes objektā veicot mērķtiecīgu darbību tūristu interešu un vajadzību apmierināšanai un gūstot ieņēmumus no tūrisma pakalpojumu sniegšanas:

9.3.1. esošo tūristu mītņu pārbūvei, atjaunošanai un aprīkošanai;

9.3.2. esošo tūristu mītņu ēdināšanas bloku būvniecībai, kā arī būvju atjaunošanai vai pārbūvei un nepieciešamā aprīkojuma iegādei;

9.3.3. jaunu mazēku (ēku, kuru kopējā platība nepārsniedz 25 kvadrātmetrus) būvniecībai, ierīkošanai un aprīkošanai esošā kempingu vai tūrisma objektu teritorijā, kas sagatavota un labiekārtota telšu, pārvietojamu mājiņu, treileru un citu vieglas konstrukcijas būvju un objektu izvietošanai un paredzēta viesu izmitināšanai;

9.3.4. esošo kempingu un jaunatnes tūrisma mītņu koplietošanas virtuvju, ēdamtelpu, tualešu un dušas telpu būvniecībai un pārbūvei, to atjaunošanai un aprīkošanai;

9.3.5. tūrisma pakalpojumu dažādošanai.

(Grozīts ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 209)

10. Par atjaunošanas darbiem uzskatāmi būvdarbi, kad būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas (piemēram, uzlabota ēkas energoefektivitāte, telpas pārveidotas un pielāgotas ražošanas, pakalpojuma vai tūrisma vajadzībām, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju) un pēc projekta īstenošanas būves atjaunošanas izmaksas iekļautas pamatlīdzekļa vērtībā (kapitalizētas).

(MK 18.04.2017. noteikumu Nr. 209 redakcijā)

11. Atbalsta pretendents projektu īsteno nozarē, kas atbilst saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) kodiem.

12. Projekta īstenošana nav atbalstāma:

12.1. regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta "c" un "d" apakšpunktā minētajām darbībām;

12.2. regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta "a" apakšpunktā minētajā zvejniecības un akvakultūras nozarē, 1. panta 3. punkta "b" apakšpunktā minētajā primārās lauksaimniecības ražošanas nozarē regulas Nr. 651/2014 2. panta 9. punktā un 1. panta 3. punkta "c" apakšpunktā minētajos gadījumos un lauksamniecības produktu pārstrādes un tirdzniecības nozarē regulas Nr. 651/2014 2. panta 8. un 10. punktā minētajos gadījumos;

12.3. regulas Nr. 651/2014 1. panta 5. punktā minēto tiesību pārkāpumu gadījumā;

12.4. ja divu gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas atbalsta pretendents Eiropas Ekonomikas zonā projekta īstenošanas nozarē ir beidzis esošo darbību vai līdzīgu darbību regulas Nr. 651/2014 2. panta 50. punkta izpratnē vai atbalsta pretendentam ir konkrēti plāni izbeigt šādu darbību divu gadu laikā pēc tam, kad līgumā par ieguldījumiem paredzētais ieguldījumu projekts ir pabeigts;

12.5. regulas Nr. 651/2014 13. panta "a" apakšpunktā minētajās nozarēs:

12.5.1. tērauda nozarē atbilstoši regulas Nr. 651/2014 2. panta 43. punktam;

12.5.2. ogļrūpniecības nozarē atbilstoši regulas Nr. 651/2014 2. panta 13. punktam;

12.5.3. kuģu būves nozarē;

12.5.4. sintētisko šķiedru nozarē atbilstoši regulas Nr. 651/2014 2. panta 44. punktam;

12.5.5. transporta nozarē (kā arī saistītajā infrastruktūrā) saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 2. panta 45. punktu (NACE 2. red. H sadaļa), izņemot taksometru pakalpojumus (NACE 2. red. H sadaļas 49.32 klase), individuālos kravu pārvadāšanas pakalpojumus (NACE 2. red. H sadaļas 49.42 klase), cauruļvadu transportu (NACE 2. red. H sadaļas 49.5 grupa) un kosmisko transportu (NACE 2. red. H sadaļas 51.22 klase);

12.5.6. enerģijas ražošanas, sadales un infrastruktūras nozarē;

12.6. lauksaimniecības (NACE 2. red. A sadaļas 1. nodaļa) un lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē (NACE 2. red. C sadaļas 10. un 11. nodaļa), izņemot dabisko minerālūdeņu un citu pudelēs iepildītu ūdeņu ražošanu.

(Grozīts ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 209)

13. Vienā projekta iesniegumā (1. pielikums) ietver vienu no šo noteikumu 9. punktā minētajām aktivitātēm.

14. Atbalsta pretendents trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas sasniedz vismaz vienu no šādiem mērķiem un nodrošina tā izpildi visu projekta uzraudzības laiku:

14.1. rada vismaz vienu jaunu darba vietu;

14.2. saglabā esošās darbavietas;

14.3. attīsta saimniecisko darbību.

(Grozīts ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 209)

15. Jaunas darba vietas radīšana šo noteikumu izpratnē nozīmē, ka papildus jau esošajām darba vietām tiek izveidota jauna normāla laika darba vieta atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba tiesiskajām attiecībām projekta īstenošanas nozarē.

(Grozīts ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 209)

16. Ja atbalsta pretendents īsteno vismaz divus no šo noteikumu 14. punktā minētajiem mērķiem, viens no mērķiem ir saimnieciskās darbības attīstīšana.

17. Ja šo noteikumu 14.1. apakšpunktā minētā mērķa īstenošanai atbalsta pretendents, kas reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs un kas saskaņā ar Komerclikumu nodarbina vairāk nekā piecus darbiniekus, projekta īstenošanas laikā piesaka sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu vai dibina komercsabiedrību, kas atbilst šo noteikumu 6. punkta prasībām, tam dibinātajā komercsabiedrībā visu projekta uzraudzības laiku pieder vismaz 51 procents kapitāla daļu.

18. Ja atbalsta saņēmējs – fiziska persona – projekta uzraudzības laikā kļūst par kapitāla daļu turētāju komercsabiedrībā, kas darbojas projekta īstenošanas nozarē, vai komercsabiedrībā, kas darbojas blakustirgus nozarē, un tam attiecīgajā komercsabiedrībā ir izšķiroša ietekme, atbalsta saņēmējam visu projekta uzraudzības laiku šajā komercsabiedrībā pieder ne mazāk kā 51 procents kapitāldaļu.

19. Atbalsta pretendents projekta iesniegumā pierāda saimnieciskās darbības ekonomisko dzīvotspēju atbilstoši šo noteikumu 20. punkta prasībām.

20. Ja projekta attiecināmo izmaksu kopsumma programmēšanas periodā:

20.1. nepārsniedz 20 000 euro:

20.1.1. projekta iesniegumā norādītā naudas plūsma ir pozitīva laikposmā no pēdējā noslēgtā finanšu gada pārskata līdz projekta iesnieguma iesniegšanai, kā arī projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos projekta īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas, bet ne mazāk kā trīs gadus pēc kārtas pēc projekta īstenošanas un apliecina spēju projektu īstenot un sasniegt mērķi;

20.1.2. trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas palielina neto apgrozījumu vismaz par 10 procentiem no projekta attiecināmo izmaksu summas apmēra projekta īstenošanas nozarē un nodrošina to visu projekta uzraudzības laiku;

20.2. pārsniedz 20 000 euro:

20.2.1. naudas plūsma ir pozitīva laikposmā no pēdējā noslēgtā finanšu gada pārskata līdz projekta iesnieguma iesniegšanai, kā arī projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos projekta īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas, bet ne mazāk kā trīs gadus pēc kārtas pēc projekta īstenošanas un apliecina spēju projektu īstenot un sasniegt mērķi;

20.2.2. atbalsta pretendents pierāda saimnieciskās darbības ekonomisko dzīvotspēju pēdējā noslēgtajā finanšu gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, un tā ekonomiskā dzīvotspēja atbilst diviem no šādiem rādītājiem:

20.2.2.1. pašu kapitāla attiecība pret aktīvu kopsummu ir vismaz 0,20;

20.2.2.2. apgrozāmo līdzekļu attiecība pret īstermiņa kredītiem ir vismaz 1,00 (īstermiņa kredītiem nepieskaita nākamo periodu ieņēmumu sastāvā iekļauto valsts un Eiropas Savienības īstermiņa finansiālo atbalstu);

20.2.2.3. tīrās peļņas un ar 50 procentiem reizināta nolietojuma summa ir vismaz 0;

20.2.3. trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas palielina neto apgrozījumu vismaz par 10 procentiem no projekta attiecināmo izmaksu summas apmēra projekta īstenošanas nozarē un nodrošina to visu projekta uzraudzības laiku.

(Grozīts ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 209)

21. Atbalsta pretendents visu projekta īstenošanas un uzraudzības laiku nodrošina, ka projekts atbilst pasākuma mērķim, un neaizvieto esošos pamatlīdzekļus. Par pamatlīdzekļu aizvietošanu, ievērojot šo noteikumu 53. punktā noteikto, neuzskata:

21.1. papildu investīcijas esošos pamatlīdzekļos, kas vecāki par 10 gadiem. Papildinot esošos pamatlīdzekļus, kas jaunāki par 10 gadiem, tie jāsaglabā vismaz piecus gadus no projekta iesniegšanas dienas vai līdz pamatlīdzekļa nolietojuma 10 gadiem;

21.2. tādu pamatlīdzekļu iegādi, kuru jauda, ražība, celtspēja ir vismaz par 25 procentiem lielāka nekā saimniecībā vai uzņēmumā esošā pamatlīdzekļa ražošanas jauda;

21.3. tāda pamatlīdzekļa iegādi, kurš būtiski maina ražošanas vai tehnoloģiju raksturu;

21.4. jaunbūvi, pārbūvi un būves atjaunošanu, ja būve tiek tehniski uzlabota.

22. Atbalsta pretendents ir īpašnieks vai nomnieks (vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas) nekustamajam īpašumam, kurā, īstenojot projektu, paredzēts būvēt jaunas būves, pārbūvēt vai atjaunot esošās būves, tās aprīkot, uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus, ierīkot, atjaunot vai labiekārtot uzņēmuma teritoriju vai infrastruktūru, un to apliecina ieraksts zemesgrāmatā.

III. Papildnosacījumi atbalsta piešķiršanai tūrisma aktivitāšu veicināšanai

23. Atbalsta pretendents vismaz vienu gadu pirms projekta iesniegšanas kā tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir iekļauts tūrisma bukletā vai tīmekļvietnē, kas popularizē tūrisma pakalpojumus.

(Grozīts ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 209)

24. Šo noteikumu 9.3.5. apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanā atbalsta šādas darbības:

24.1. peldvietu izveidi;

24.2. aktīvo atpūtas taku un tiltiņu izveidi vai labiekārtošanu;

24.3. rotaļlaukumu un aktīvas atpūtas un izklaides objektu izveidi vai labiekārtošanu un ar to saistīto iekārtu vai aprīkojuma iegādi un uzstādīšanu;

24.4. ūdenstūrisma apmetņu vai atpūtas vietu izveidi vai labiekārtošanu;

24.5. infrastruktūras pielāgošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem;

24.6. inventāra iegādi tūrisma pakalpojumu sniegšanai un radošo darbnīcu izveidei;

24.7. sporta laukumu un būvju izveidi, kas nodrošina ar sportu saistītas darbības, ja tās ietilpst esošajā vai plānotajā tūrisma pakalpojumā;

24.8. tūrisma pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā inventāra uzglabāšanas nojumes vai slēgtu telpu izveidi vai paplašināšanu, kā arī teritorijas labiekārtošanu, ievērojot maksimālās attiecināmās izmaksas atbalsta aprēķināšanā galvenajiem būvju tipiem (turpmāk – maksimālās būvju tipu attiecināmās izmaksas).

IV. Pieteikšanās kārtība un iesniedzamie dokumenti

25. Lai pieteiktos atbalstam, atbalsta pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus dokumentus:

25.1. projekta iesniegumu (1. pielikums) divos eksemplāros papīra formā un tā kopiju, kas elektroniskā veidā ir ierakstīta ārējā datu nesējā (ja to neiesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu). Lauku atbalsta dienests vienu projekta iesnieguma papīra eksemplāru kopā ar apliecinājumu par projekta reģistrēšanu atdod pretendentam;

25.2. pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

25.3. deklarāciju par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai atbilstoši normatīvajiem aktiem par komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai;

25.4. zemesgrāmatā reģistrēta ilgtermiņa nomas līguma kopiju (uzrādot oriģinālu);

25.5. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem. Ja pretendents ir tiesīgs nepiemērot normatīvos aktus par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem, tas iesniedz aprakstu brīvā formā, norādot, kā tika noteikta mazākā cena, un informāciju par aptaujātajiem uzņēmējiem. Aprakstam pievieno reklāmas bukletus un citu informāciju, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti;

25.6. par jaunas būvniecības, būves atjaunošanas un pārbūves projektiem atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvju grupai papildus iesniedz:

25.6.1. būvatļaujas kopiju (uzrādot oriģinālu) vai paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes kopiju (uzrādot oriģinālu) ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu;

25.6.2. būvprojektu, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam ir izsniegusi būvatļauju un tajā izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

25.6.3. papildinātu būvatļaujas kopiju (uzrādot oriģinālu) ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi – kopā ar projekta iesniegumu vai deviņu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

25.6.4. sagatavotu būvniecības izmaksu tāmi, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam ir izsniegusi paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti;

25.6.5. iegādājoties būvmateriālus (ja būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei nav izsniegusi paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti), – būvprojektu vai tā kopiju (uzrādot oriģinālu) un būvatļauju ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.

26. Pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai vai pārbūves projektiem atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvju grupai, šo noteikumu 25.6. apakšpunktā minētos būvniecības dokumentus (izņemot 25.6.3. apakšpunktā minētos dokumentus), kā arī 25.5. apakšpunktā minētos iepirkuma dokumentus par būvniecību, būves atjaunošanas vai pārbūves un vispārējām izmaksām, kas saistītas ar būvniecību, iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

27. Šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanai atbalsta pretendents iesniedz arī šo noteikumu 23. punktā minēto bukletu vai izdruku no tīmekļvietnes.

28. Šo noteikumu 27. punktā minēto dokumentu oriģinālus neuzrāda, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā. Atbalsta pretendents dokumentu oriģinālus pēc pieprasījuma uzrāda Lauku atbalsta dienesta veiktajās pārbaudēs projekta īstenošanas vietā.

29. Projektu iesniegumus sarindo atbilstoši iegūtajam punktu skaitam (2. un 3. pielikums).

30. Ja projektu atlasē punktu skaits ir vienāds, priekšroka ir atbalsta pretendentam, kurš projektā atbalstāmo saimniecisko darbību plāno īstenot pašvaldībā ar mazāku teritorijas attīstības indeksu, kas tiek aprēķināts par iepriekšējo gadu un publicēts līdz kārtējā gada 1. augustam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtību.

(MK 18.04.2017. noteikumu Nr. 209 redakcijā)

31. Šo noteikumu 9. punktā minēto aktivitāšu īstenošanu pretendents uzsāk ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

32. Šo noteikumu 31. punktā minēto nosacījumu uzskata par izpildītu, ja atbalsta pretendents:

32.1. Lauku atbalsta dienestā ir iesniedzis apliecinājuma kartes kopiju (uzrādot oriģinālu) vai būvprojektu vai tā kopiju (uzrādot oriģinālu) un būvatļauju ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

32.2. ir iegādājies vismaz vienu no projektā paredzētajiem pamatlīdzekļiem, kura vērtība veido vismaz 10 procentu no projektā paredzēto pamatlīdzekļu iegādes kopējās summas;

32.3. citos gadījumos ir noslēdzis līgumu un samaksājis avansu vismaz 20 procentu apmērā no paredzētās iegādes summas.

(Grozīts ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 209)

V. Publiskā finansējuma veids un apmērs

33. Plānošanas periodā vienai ar atbalsta pretendentu saistīto personu grupai kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 200 000 euro.

34. Vienam atbalsta pretendentam programmēšanas periodā pieejamais maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs tiek aprēķināts, nepārsniedzot atbalsta pretendenta neto apgrozījumu no saimnieciskās darbības pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vairāk kā trīs reizes. Šo nosacījumu atbalsta pretendentam nepiemēro, ja tā kopējā atbalstīto attiecināmo izmaksu summa programmēšanas periodā nepārsniedz 20 000 euro.

35. Atbalsta intensitāte ir 40 procentu no attiecināmajām izmaksām, bet par šo noteikumu 38.5. apakšpunktā minēto mobilo tehniku – 25 procenti no attiecināmajām izmaksām.

36. Lielajiem komersantiem, kas neatbilst regulas Nr. 651/2014 I pielikumā noteiktajai mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai, atbalsta intensitāte ir 35 procenti no attiecināmajām izmaksām, bet mobilajai tehnikai saskaņā ar šo noteikumu 38.5. apakšpunktā minēto definīciju – 25 procenti no attiecināmajām izmaksām.

37. (Svītrots ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 209)

VI. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

38. Pasākumā ir noteiktas šādas attiecināmās izmaksas:

38.1. jaunu ražošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu (tehnikas, iekārtas un aprīkojuma, tostarp datoru programmatūras) iegādes izmaksas, lai tieši nodrošinātu ražošanas procesu vai pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā projekta īstenošanas nozarē, kā arī vienreizējas izmaksas, kas saistītas ar tehnikas un iekārtu uzstādīšanu to darbības nodrošināšanai;

38.2. jaunas būvniecības vai pārbūves projektu izmaksas atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvju grupai, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas ir atbildīgas par darbu veikšanu, bet nepārsniedzot maksimālās attiecināmās izmaksas (5. pielikums);

38.3. būvmateriālu iegādes izmaksas, pamatojoties uz akceptētu būvprojektu vai atbalsta pretendenta sastādītu tāmi būvniecības darbiem, ja būvvalde pretendentam ir izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti), bet nepārsniedzot maksimālās attiecināmās izmaksas (5. pielikums);

38.4. vispārējās izmaksas (būvprojekta izstrādes izmaksas atbilstoši būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā par arhitektu un inženieru pakalpojumiem, honorāriem, ekspertīzi, būvuzraudzību un autoruzraudzību), bet ne vairāk kā septiņi procenti no būvniecības tāmē iekļauto attiecināmo izmaksu kopsummas, nepārsniedzot 5000 euro. Būvprojekta izmaksas ir attiecināmas, ja projekta attiecināmajās izmaksās ir paredzēta attiecīgās ēkas būvniecība, būves atjaunošana vai pārbūve;

38.5. izdevumi par tādas mobilās tehnikas iegādi, kas reģistrējama Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā, ja šo mobilo tehniku saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 13. panta "a" apakšpunktu nav paredzēts izmantot komercpārvadājumu veikšanai. Mobilā tehnika šo noteikumu izpratnē ir:

38.5.1. mehāniskais transportlīdzeklis (ierīce, kas var braukt pa ceļu un ir paredzēta pasažieru vai kravas pārvadāšanai vai speciālu darbu veikšanai) un tā aprīkojums;

38.5.2. velkamais transportlīdzeklis (transportlīdzeklis, kam nav motora un kas paredzēts braukšanai savienojumā ar transportlīdzekli) jeb piekabe un tā aprīkojums.

39. Ja pretendents neparedz publisko finansējumu iekārtu uzstādīšanai, tās uzstāda un nodod ekspluatācijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par iekārtu uzstādīšanas un lietošanas kārtību. Publisko finansējumu par attiecīgajām iekārtām saņem tikai pēc to nodošanas ekspluatācijā un apliecinošu dokumentu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

40. Ja projektā ir paredzētas tikai būvniecības, tostarp teritorijas labiekārtošanas, izmaksas, bet nav paredzētas ēku un telpu aprīkošanas, iekārtu un aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas, atbalsta saņēmējs pēdējo maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz pēc ēku un telpu aprīkošanas, iekārtu un aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas, kad ir iespējama funkcionāla telpu un teritorijas izmantošana un ražošana vai pakalpojuma sniegšana. Pirms ēku un telpu aprīkošanas un iekārtu un aprīkojuma uzstādīšanas atbalsta saņēmējs, pamatojoties uz izdevumu dokumentiem, var saņemt starpmaksājumus ne vairāk kā 80 procentu apmērā no piešķirtā publiskā finansējuma.

41. Ievērojot šo noteikumu 35. un 36. punktā norādīto maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, kā arī šo noteikumu 53. punktā minētos nosacījumus, galvenajiem būvju tipiem maksimālo attiecināmo izmaksu publiskā finansējuma aprēķinā ietver visas ar objekta būvniecību saistītās izmaksas (tai skaitā iekšējo un ārējo ūdensvadu, iekšējās un ārējās kanalizācijas, iekšējās un ārējās elektroapgādes, ventilācijas un apkures sistēmas izmaksas), bet neietver iekārtu un aprīkojuma izmaksas.

42. Ja projektā paredzētās jaunās būvniecības, pārbūves vai būves atjaunošanas izmaksas konkrētajam būves tipam pārsniedz noteiktās maksimālās attiecināmās izmaksas un tās ir nepieciešamas projekta mērķu sasniegšanai, projekta iesniegumu nenoraida, ja pretendents sedz izmaksu starpību.

43. Attiecināmas ir tikai tās būvprojekta tāmes pozīcijas un būvmateriāli, kas ir tieši saistīti ar attiecīgā pasākuma mērķa sasniegšanu.

44. Maksimālās attiecināmās izmaksas atbalsta aprēķināšanā galvenajiem būvju tipiem noteiktas šo noteikumu 5. pielikumā.

45. Par attiecināmajām izmaksām uzskata šādas tieši ar ražošanu vai tūrisma pakalpojumu sniegšanu nesaistītas izmaksas, ja telpas platība (m2) vai apjoms (m3) nepārsniedz 10 procentus no projektā paredzētās būves kopējās platības (m2) vai apjoma (m3):

45.1. jaunu administratīvo telpu būvniecības vai esošo telpu pārbūves izmaksas;

45.2. apsardzes un caurlaides telpu ierīkošanas izmaksas;

45.3. palīgtelpu ierīkošanas izmaksas, ja projekta iesniegumā ir izskaidrota to funkcionālā izmantošana un nepieciešamība projekta aktivitātes īstenošanā;

45.4. personāla atpūtas telpu un citu telpu ierīkošanas izmaksas;

45.5. ēku balkonu un terašu izbūves izmaksas.

46. Pasākumā ir noteiktas šādas neattiecināmās izmaksas:

46.1. procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas kursa svārstību dēļ radušies zaudējumi;

46.2. naudas sodi, līgumsodi un tiesas prāvu izmaksas;

46.3. tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri mākslīgi un nepamatoti palielina projekta izmaksas un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

46.4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav īstenota atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

46.5. esošo būvju un teritorijas uzturēšanas izmaksas;

46.6. tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

46.7. personāla atlīdzība;

46.8. nodokļi un nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli tiem pretendentiem, kas nav reģistrēti kā pievienotās vērtības nodokļa maksātāji);

46.9. vispārējas nozīmes transportlīdzekļu (tostarp ar iekšdedzes dzinējiem) izmaksas, kuri nav īpaši pielāgoti speciālu funkciju veikšanai, izņemot tādu specializēto transportlīdzekļu izmaksas, kuri konstruktīvi un tikai rūpnieciski ir ražoti speciālas nozīmes kravu pārvadāšanai vai specifisku darbu veikšanai un uz kuriem ir uzstādītas specifisko funkciju veikšanai paredzētas iekārtas;

46.10. investīcijas tādu iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegādei, kas paredzēts lauksaimniecības produkcijas ražošanai;

46.11. šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanai – izmaksas par tehniku ar iekšdedzes dzinēju;

46.12. mazvērtīgā inventāra izmaksas. Mazvērtīgais inventārs šo noteikumu izpratnē ir inventārs, kura vērtība ir mazāka nekā atbalsta pretendenta pamatlīdzekļu summa atbilstoši tā grāmatvedības uzskaites metodikai, kurš nav uzskaitīts krājumos un kura kalpošanas laiks ir mazāks nekā viens gads;

46.13. izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;

46.14. izmaksas, kas veiktas pēc projekta īstenošanas termiņa beigām;

46.15. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar regulu Nr. 1305/2013.

47. Izmaksas, kas pēc Lauku atbalsta dienesta novērtējuma pārsniedz vidējās tirgus cenas, kā arī aktivitāšu īstenošanas un mērķu sasniegšanas laika grafika noteiktajā termiņā nepabeigto darbu izmaksas uzskata par neattiecināmajām izmaksām.

48. Finansējums netiek piešķirts, ja atbalsta pretendents ir uzsācis atbalstāmās aktivitātes īstenošanu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

49. Šo noteikumu 38. punktā minētās attiecināmās izmaksas atbalsta saņēmējs:

49.1. izmanto tikai projekta iesniegumā norādītajā projekta īstenošanas vietā un savā saimnieciskajā darbībā;

49.2. ietver aktīvos kā amortizējamos ilgtermiņa ieguldījumus, kas paliek atbalsta saņēmēja īpašumā un ko nenodod lietošanā trešajām personām vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas.

VII. Valsts atbalsta nosacījumu piemērošana

50. Šo noteikumu 9. punktā minētajām aktivitātēm atbalstu sniedz saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 14. panta nosacījumiem.

51. Projekta iesniedzējs, kas darbojas gan regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā minētajās nozarēs, gan citās nozarēs, uz kurām attiecas regulā Nr. 651/2014 noteiktās darbības jomas, nodala atbalstāmās darbības vai finanšu plūsmas no citu darbības nozaru finanšu plūsmas, nodrošinot, ka, veicot darbības nodalītajās nozarēs, netiek gūts labums no atbalsta, kas piešķirts saskaņā ar šiem noteikumiem.

52. Atbalstu nepiešķir regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā minētajā gadījumā.

53. Atbalstu šo noteikumu 38. punktā minētajām attiecināmajām izmaksām piešķir saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 14. panta 4. punkta "a" apakšpunktu, ievērojot, ka materiālie aktīvi atbilst regulas Nr. 651/2014 2. panta 29. punkta un regulas Nr. 651/2014 2. panta 49. punkta definīcijai un šo noteikumu 38. punktā minētās izmaksas ir attiecināmas, ja tās veido projektā radīto pamatlīdzekļa vērtību.

54. Lielais komersants atbilst regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā noteiktajai definīcijai.

55. Saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 14. panta 5. punktu projektā veiktos ieguldījumus saglabā projekta īstenošanas vietā vismaz piecus gadus pēc tā īstenošanas.

56. Saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 14. panta 6. punktu atbalsta pretendents, īstenojot projektu, iegādājas jaunus ražošanas pamatlīdzekļus.

57. Piešķirot atbalstu būtisku pārmaiņu ieviešanai ražošanas procesā, ievēro regulas Nr. 651/2014 14. panta 7. punkta prasības.

58. Atbalstu saskaņā ar šiem noteikumiem nepiešķir, ja atbilstoši regulas Nr. 651/2014 14. panta 13. punktā noteiktajam vienotā ieguldījumu projekta attiecināmo izmaksu kopsumma pārsniedz 50 miljonus euro.

59. Saistītās personas atbilst regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai saistīto uzņēmumu definīcijai.

60. Atbalstu, kas piešķirts, pamatojoties uz šiem noteikumiem, var apvienot ar citu valsts atbalstu, kura attiecināmās izmaksas nav nosakāmas, nepārsniedzot šajos noteikumos paredzēto finansējuma intensitāti un apmēru un maksimālā publiskā finansējuma apmēru vai maksimālo robežvērtību, kas noteikta citā valsts atbalsta programmā, individuālā atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā.

61. Piešķirto finansējumu šajos noteikumos noteiktajām attiecināmajām izmaksām var apvienot ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu, tai skaitā ar de minimis atbalstu, ievērojot nosacījumu, ka šo noteikumu ietvaros piešķirtais finansējums kopā ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu nepārsniedz maksimāli pieļaujamo reģionālā finansējuma intensitāti:

61.1. sīkajiem (mikro) vai mazajiem komersantiem – 55 %;

61.2. vidējiem komersantiem – 45 %;

61.3. lielajiem komersantiem – 35 %.

62. (Svītrots ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 209)

63. Atbalstu nepiešķir, ja Lauku atbalsta dienests projekta iesnieguma apstiprināšanas brīdī ir konstatējis kādu no grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm atbilstoši regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktam un normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

64. Lauku atbalsta dienests publicē regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktā noteikto informāciju un saskaņā ar minētās regulas 12. pantu nodrošina tās pieejamību. Atbalsta saņēmējs nodrošina ar projektu saistīto dokumentu pieejamību vismaz 10 gadus pēc projekta īstenošanas.

65. Lai izpildītu regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktā minēto stimulējošās ietekmes nosacījumu, projektu uzsāk īstenot pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā. Projekta īstenošana tiek uzsākta atbilstoši regulas Nr. 651/2014 2. panta 23. punktam. Ja projekta īstenošana ir uzsākta pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, projekta iesniegumu noraida.

VIII. Projekta uzraudzība

66. Atbalsta saņēmējs, sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, visā projekta uzraudzības periodā katru gadu līdz 1. jūnijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem par iepriekšējo kalendāra gadu (6. pielikums).

67. Lauku atbalsta dienests pieprasa saņemtā atbalsta atmaksu pilnā vai daļējā apmērā normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā noteiktajā kārtībā, ja projekta īstenošanas un uzraudzības periodā atbalsta pretendents nenodrošina sākotnējo projekta atlases kritērijos (2. vai 3. pielikums) iegūto punktu skaitu un tas rada risku atbalsta saņemšanai.

68. Projekta uzraudzības laikā – piecus gadus, sākot no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, – nav pieļaujams mainīt projekta īstenošanas vietu, to iepriekš nesaskaņojot ar Lauku atbalsta dienestu.

69. Projekta uzraudzības laikā atbalsta saņēmējs neveic strukturālas izmaiņas, kas apdraud tā atbilstību atbalsta saņemšanas nosacījumiem un šo noteikumu 6. punktā minētajam atbalsta pretendenta statusam, to iepriekš nesaskaņojot ar Lauku atbalsta dienestu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā


1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 24. maija
noteikumiem Nr. 320

(Pielikums MK 18.04.2017. noteikumu Nr. 209 redakcijā)

Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA)

Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumā 6.4 "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā"

aktivitātes "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība"

aktivitātes "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana"

aktivitātes "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"

projekta iesniegums

Atbalsta pretendents  
Uzņēmuma reģ. Nr./personas kods  
Juridiskā vai deklarētā adrese  
Adrese korespondencei (adrese, pasta indekss)  
Projekta īstenošanas vieta (adrese)  
Projekta vadītājs  
Kontakttālruņa numurs, e-pasta adrese  
   
Klienta numurs  
Projekta nosaukums  
Projekta Nr.  

A. INFORMĀCIJA PAR ATBALSTA PRETENDENTU IESNIEGUMA IESNIEGŠANAS MĒNEŠA PIRMAJĀ DATUMĀ:

A.1. Darbības apraksts

Pašreizējās darbības apraksts
 
Galvenie sadarbības partneri (izejvielu piegādātāji un gatavās produkcijas pircēji/pakalpojuma ņēmēji)
 
Līdzšinējā saimniecības/uzņēmuma ražošanas shēma/pakalpojuma nodrošināšana (no izejvielu iegādes līdz gatavās produkcijas realizācijai)
 
Saimniecības/uzņēmuma saražotā produkta/pakalpojuma veidu apraksts
 

A.2. Pretendentu raksturojošie rādītāji

Pēdējais noslēgtais finanšu gads  
Vidējais strādājošo skaits kopā pēdējā noslēgtajā finanšu gadā  
MVU uzņēmumiem strādājošo skaits gada darba vienībās* kopā pēdējā noslēgtajā finanšu gadā  
Pēdējā noslēgtā finanšu gada bilances kopsumma (EUR; neattiecas)  
Pēdējā noslēgtā finanšu gada neto apgrozījums (EUR)  
Pretendents ražo Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos lauksaimniecības produktus (Jā; Nē)  
Neto apgrozījums no Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētās lauksaimniecības produkcijas ražošanas pēdējā noslēgtajā gadā (EUR; neattiecas)  
Neto apgrozījums no lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas pēdējā noslēgtajā gadā (EUR)  
Pretendenta – fiziskas personas – dzimums un vecums (ja atbalsta pretendents ir juridiska persona – tās dalībnieka vecums, kuram uzņēmumā vai saimniecībā pieder vairāk par 51% pamatkapitāla daļu)

sieviete

līdz 40 gadiem

vīrietis

līdz 40 gadiem

Esošā saimnieciskā darbība:  
NACE 2. red. klasifikācijas 4 zīmju ciparu kods  
NACE 2. red. klasifikācijas nosaukums (atbilstoši norādītajam kodam)  

* Saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 5. pantu darbinieku skaits atbilst gada darba vienībām (GDV), proti, to personu skaitam, kas attiecīgajā uzņēmumā vai tā norīkojumā ir strādājušas pilnas slodzes darbu visa attiecīgā pārskata gada garumā. To personu darbu, kuras nav nostrādājušas pilnu gadu vai strādājušas nepilnas slodzes darbu neatkarīgi no tā ilguma, kā arī sezonas darba ņēmēju darbu aprēķina GDV daļās.

A.3. Pretendenta statuss aktivitātē "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana"

Lauksaimnieks – fiziska persona saimnieciskās darbības veicēja
Lauksaimnieks – individuālais komersants
Lauksaimnieks – juridiskā persona

A.4. Pretendenta statuss aktivitātē "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība"

Fiziska persona saimnieciskās darbības veicēja

MVU uzņēmuma lielums atbilst mikrouzņēmumam

MVU uzņēmuma lielums atbilst mazam uzņēmumam

Individuālais komersants

MVU uzņēmuma lielums atbilst mikrouzņēmumam

MVU uzņēmuma lielums atbilst mazam uzņēmumam

Juridiskā persona

MVU uzņēmuma lielums atbilst mikrouzņēmumam

MVU uzņēmuma lielums atbilst mazam uzņēmumam

A.5. Pretendenta statuss un informācija aktivitātē "Tūrisma aktivitātes veicināšana"

Fiziska persona saimnieciskās darbības veicēja

MVU uzņēmuma lielums atbilst mikrouzņēmumam

MVU uzņēmuma lielums atbilst mazam uzņēmumam

Individuālais komersants

MVU uzņēmuma lielums atbilst mikrouzņēmumam

MVU uzņēmuma lielums atbilst mazam uzņēmumam

Juridiskā persona

MVU uzņēmuma lielums atbilst mikrouzņēmumam

MVU uzņēmuma lielums atbilst mazam uzņēmumam

Pretendenta darbības laiks tūrisma nozarē (gadi) līdz 3 gadiem

vairāk nekā 3 gadi

Pēdējā noslēgtajā gadā iemaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (EUR)    
Tīmekļvietnes adrese    

A.6. Pretendenta ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas*

Ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas

Nr.
p.k.

Nosaukums, tehnikas un iekārtas marka vai modelis

Īpašumā, skaits

Nomā esošās, skaits

Izlaides vai izveidošanas gads

Jauda/ ietilpība/ mērvienība

Ja tehnika/ iekārta/ ēka/ būve tiks papildināta vai aizstāta (atzīmēt konkrēto)

 

Ražošanas ēkas un būves

               

                 

                 

                 

                 

 

Tehnika un iekārtas

               

                 

                 

                 

                 

* Ja atbalsta pretendenta īpašumā vai nomā esošo pamatlīdzekļu skaits ir ļoti liels, projekta iesnieguma pielikumā iespējams pievienot atsevišķu pamatlīdzekļu sarakstu.

A.7. Atbalsta pretendenta saņemtais publiskais finansējums un (vai) iesniegtie projektu iesniegumi citās iestādēs Eiropas Savienības fondu (ERAF u.c.) un valsts un pašvaldības finansētajos investīciju pasākumos

Līdz šī projekta iesnieguma iesniegšanas brīdim atbalsta pretendents ir saņēmis publisko finansējumu un (vai) iesniedzis projekta iesniegumu citos Eiropas Savienības fondu un valsts un pašvaldības finansētajos investīcijas pasākumos

Ja atbilde ir "Jā", sniegt informāciju par projektiem

Nr.
p.k.

Fonda nosaukums, atbalsta institūcijas nosaukums

Projekta nosaukums un projekta Nr.

Projekta īstenošanas stadija (saņemts finansējums; projekts pašlaik tiek īstenots; projekts iesniegts vērtēšanai)

Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg) – (mm/gggg)

Attiecināmo izmaksu summa (EUR)

Publiskais finansējums (EUR)

Vai projekta iesniegums ir saistīts ar vērtēšanai iesniegto projekta iesniegumu ( Jā; Nē)

Saistītā projekta saturiskā saistība

Eiropas Savienības finansētie projekti
                 
                 
                 
Citi projekti (valsts un pašvaldības finansētie projekti u.tml.)
                 
                 
                 

B. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

B.1. Projekta mērķis

 

B.2. Investīciju rezultātā sasniedzamais mērķis:

Mērķis

Mērķa virziens vai horizontālā prioritāte

Pēc projekta īstenošanas izveidotas jaunas darbavietas

6A

Pēc projekta īstenošanas saglabātas esošās darbavietas

6A

Pēc projekta īstenošanas attīstīta uzņēmuma saimnieciskā darbība

6A

B.3. Projekta apraksts

Veicamās darbības, laika grafiks  
Investīciju nepieciešamības pamatojums, norādot to katrai attiecināmo izmaksu pozīcijai  
Projekta īstenošanai nepieciešamie resursi, finanšu līdzekļu avoti  
Projekta investīciju rezultātā radīto produktu/pakalpojumu apraksts un cenas  

B.4. Uzņēmuma esošie un plānotie darbinieki, skaits un to pienākumi uzņēmumā (struktūra)

 

B.5. Ja projekts tiek īstenots jaunā nozarē – atbalsta pretendenta pieredze un izglītība konkrētajā nozarē

 

B.6. Projektā paredzētās saimnieciskās darbības īstenošanas shēma

Informācija par produkta/pakalpojuma virzību no izejvielu iegādes brīža līdz pārdošanai  
Tehnoloģiskā procesa/shēmas apraksts (iekārtu izvietojums ražošanas ēkā)  

B.7. Galvenie sadarbības partneri

Izejvielu piegādātāji  
Produkcijas/pakalpojuma pircēji, noieta tirgus  

B.8. Konkurentu un produkcijas un pakalpojumu tirgus apraksts

 

B.9. Projekta īstenošanas riska faktori un to novēršana

 

B.10. Projekta īstenošanas darbības virziens

Projekts tiks īstenots šādā nozarē:
NACE 2. red. klasifikācijas 4 zīmju ciparu kods  
NACE 2. red. klasifikācijas nosaukums (atbilstoši norādītajam kodam)  

B.11. Ja projekts tiek īstenots aktivitātē "Tūrisma aktivitātes veicināšana", norādīt apakšaktivitātes

1. Esošo tūristu mītņu pārbūve, atjaunošana un aprīkošana

2. Esošo tūristu mītņu ēdināšanas bloku būvniecība, kā arī būvju atjaunošana vai pārbūve un nepieciešamā aprīkojuma iegāde

3. Jaunu mazēku (ēku, kuru kopējā platība nepārsniedz 25 kvadrātmetrus) būvniecība, ierīkošana un aprīkošana esošo kempingu teritorijā vai esošā tūrisma objekta teritorijā, kas sagatavota un labiekārtota telšu, pārvietojamu mājiņu, treileru un citu vieglas konstrukcijas būvju un objektu izvietošanai un paredzēta viesu izmitināšanai

4. Esošo kempingu un jaunatnes tūrisma mītņu koplietošanas virtuvju, ēdamtelpu, tualešu un dušas telpu būvniecība un pārbūve, to atjaunošana un aprīkošana

5. Esošā tūrisma objekta teritorijā tūrisma pakalpojumu dažādošana:

5.1. peldvietu izveide

5.2. aktīvo atpūtas taku un tiltiņu izveide vai labiekārtošana

5.3. rotaļlaukumu un aktīvas atpūtas un izklaides objektu izveide vai labiekārtošana un ar to saistīto iekārtu vai aprīkojuma iegāde un uzstādīšana

5.4. ūdenstūrisma apmetņu vai atpūtas vietu izveide vai labiekārtošana

5.5. infrastruktūras pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem

5.6. inventāra iegāde tūrisma pakalpojumu sniegšanai un radošo darbnīcu izveidei

5.7. tādu sporta laukumu un būvju izveide, kas nodrošina ar sportu saistītas darbības, ja tās ietilpst esošajā vai plānojamajā tūrisma pakalpojumā

5.8. tūrisma pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā inventāra uzglabāšanas nojumes vai slēgtu telpu izveide vai paplašināšana, kā arī teritorijas labiekārtošana

B.12. Projekta īstenošanas laiks

 

datums

mēnesis

gads

 

datums

mēnesis

gads

Projekta sākuma termiņš

     

Projekta beigu termiņš

     

B.13. Projekta īstenošanas vieta

Īpašumā (Jā; Nē)  
Nomā (Jā; Nē)  
Īpašuma kadastra numurs  
Pēc projektā paredzētās būvniecības pabeigšanas būve atrodas vai iegādātā tehnika vai tehnoloģijas tiks izmantotas apgabalā ar dabas ierobežojumiem (ADI) (vismaz 51% no uzņēmuma teritorijas atrodas ADI teritorijā) (Jā, Nē)  
Pēc projektā paredzētās būvniecības pabeigšanas būve atrodas vai iegādātā tehnika vai tehnoloģijas tiks izmantotas apgabalā ar citiem specifiskiem ierobežojumiem (ASI) (vismaz 51% no uzņēmuma teritorijas atrodas ASI teritorijā) (Jā, Nē)  

B.14. Projekta sasniedzamie rezultātu rādītāji

Nr.
p.k.

Rezultātu indikatori

Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas

Sagaidāmā vērtība trešajā gadā pēc projekta īstenošanas

 

.gads

 

.gads

1

Uzņēmuma neto apgrozījums (kopējais, EUR):  

0

2

Uzņēmuma neto apgrozījums 3. gadā pēc projekta īstenošanas tiek palielināts vismaz par 10 procentiem no projekta attiecināmo izmaksu summas apmēra projekta īstenošanas nozarē, un tāds tiek nodrošināts arī visu projekta uzraudzības laiku    

EUR

   

%

3

Uzņēmuma izmaksas (kopējās, EUR):    

4

Produkcijas skaits vai pakalpojuma apjoms:
Produkcija (skaits, mērvienība)    
Saražotā produkcija atbalstītajā nozarē (skaits, mērvienība)    
Pakalpojums (apjoms, mērvienība)    
Sniegtie pakalpojumi atbalstītajā nozarē (skaits, mērvienība)    

5

Normāla laika darbavietas (skaits) 1:    

6

Nepilna laika darbavietas, izteiktas GDV 2    

7

Strādājošo skaits kopā (5 + 6), izteikts GDV    

7.1

vīrieši    
  t. sk. jaunāki par 40 gadiem    

7.2

sievietes    
  t. sk. jaunākas par 40 gadiem    

1 Darba laiku nosaka saskaņā ar Darba likumu. Par vienu darbavietu tiek uzskatīta darbavieta, kad noslēgts darba līgums ar darbiniekam noteiktu normālo darba laiku, vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana.
2 Vairākas darbavietas sezonas rakstura darbu veikšanai vai ar nepilnu darba laiku, kurās kopā nostrādāto stundu skaits aprēķināts GDV. Saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 5. pantu darbinieku skaits atbilst gada darba vienībām (GDV), proti, to personu skaitam, kas attiecīgajā uzņēmumā vai tā norīkojumā ir strādājušas pilnas slodzes darbu visa attiecīgā pārskata gada garumā. To personu darbu, kuras nav nostrādājušas pilnu gadu vai strādājušas nepilnas slodzes darbu neatkarīgi no tā ilguma, kā arī sezonas darba ņēmēju darbu aprēķina GDV daļās.

B.15. Projekta laikā plānots iegādāties šādus pamatlīdzekļus

Ražošanas/pakalpojuma iekārtas/tehnika un aprīkojums

Nr.
p.k.

Nosaukums, modelis vai marka

Skaits

Jauda, ietilpība, mērvienība

Ekonomiskais pamatojums

Izmaiņas ražošanas/ tehnoloģiju/pakalpojuma raksturā (īss apraksts)

Iekārtas/tehnika un aprīkojums

           
           
           
           

Informācijas tehnoloģijas un programmnodrošinājums

           
           
           

B.16. Projekta laikā pretendents īstenos šādu jaunu būvniecību, pārbūvi un (vai) būves atjaunošanu

Jauna būvniecība, pārbūve un (vai) būves atjaunošana

Nr.
p.k.

Būvju tipi

Platība, kv. m.

Izmaksas uz kv. m.

Kopējās izmaksas, EUR (bez PVN)

1

2

3

4

 

5 = 3 x 4

Jauna būvniecība

1

 

2

 

3

 

Izmaksas par jaunu būvniecību, kopā

Pārbūve

1

 

2

 

3

 

Izmaksas par pārbūvi, kopā

Būves atjaunošana

1

 

2

 

3

 

Izmaksas par būves atjaunošanu, kopā

Izmaksas par būvniecību, pārbūvi un (vai) būves atjaunošanu, kopā

B.17. Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas

Kopējās izmaksas

Attiecināmās izmaksas

Izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotajām projekta darbībām un projekta posmiem

Cena par vienību, EUR

Vienību skaits

Kopā izmaksas ar PVN, EUR

Kopā izmaksas bez PVN, EUR

Attiecināmās izmaksas

Atbalsta intensitāte, %

Publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

Īstenošanas laiks (dd.mm.gggg.)

ar PVN

bez PVN

1

2

3

4

5 = 2 x 4

6 = 3 x 4

7

8

9

10

11

1. Jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (iekārtas/tehnikas un aprīkojuma, t.sk. datorprogrammatūru) iegādes izmaksas

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, kopā

 

 

2. Jaunbūves, pārbūves un atjaunošanas izmaksas

   

40,00

 
 

40,00

 
 

40,00

 
Jaunbūves, pārbūves, atjaunošanas izmaksas, kopā

 

 

3. Būvmateriālu iegādes izmaksas

 

40,00

 
 

40,00

 
 

40,00

 
Izmaksas būvmateriālu iegādei, kopā

 

 

4. Vispārējās izmaksas

 

40,00

 
 

40,00

 
 

40,00

 
Vispārējās izmaksas, kopā

 

 
KOPĀ

 

 

B.18. Pārējās neattiecināmās izmaksas

Neattiecināmo izmaksu pozīcijas, kas nav atspoguļotas B.17. tabulā, bet ir saistītas ar projekta īstenošanu

Izmaksas ar PVN, EUR

 

 

 

Kopā

B.19. Projekta finansējums*

Projekta kopējā summa, EUR

Projekta attiecināmo izmaksu summa, EUR

Vispārējās izmaksas, EUR

Vispārējās izmaksas procentos no būvniecības attiecināmo izmaksu kopsummas

Max 7%

 

* Atbalsta pretendents nodrošina finansējumu vismaz 25 procentu apmērā no attiecināmajām izmaksām, izmantojot pašu līdzekļus vai ārējo finansējumu, par kuru nav saņemts publiskais finansējums.

B.20. Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi un klimata pārmaiņu novēršanu apraksts

Apraksts par projekta ietekmi uz apkārtējo vidi saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vides jomā
 

B.21. Atbalsta pretendenta pašnovērtējums projektu atlases kritēriji atbalsta piešķiršanai aktivitātēs "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība" un "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana"

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

Atbalsta pretendenta punktu skaits kritērijā

1.

Projekta darbības virziens Ražošana

30

30

 
Pakalpojumu sniegšana

5

2.

Darbības nozare 1 (Norāda NACE 2. red. klasifikācijas 4 zīmju ciparu kodu un nosaukumu)

0; 20; 40

40

 

3.

Projektā paredzēta būvniecība, pārbūve vai būves atjaunošana (punktu skaitu reizina ar attiecīgo būvniecības izdevumu proporciju no kopējiem projekta attiecināmajiem izdevumiem) 2 Būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi iesniegts kopā ar projekta iesniegumu

10

10

 
Būvatļauja vai paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu ir iesniegta kopā ar projekta iesniegumu

5

4.

Teritorijas attīstības indekss Atbalsta pretendenta projekta īstenošanas vietas (tikai par būvniecības un stacionāru iekārtu projektiem) teritorijas attīstības indekss novadam (ja tas ir negatīvs) 3

Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam

17

 

5.

Darbavietu radīšana Izveido trīs un vairāk darbavietas (normāla darbalaika)

15

15

 
Izveido divas darbavietas (normāla darbalaika)

10

Izveido vienu darbavietu (normāla darbalaika)

5

Saglabā esošās darbavietas

0

6.

Projekta mērķis Projektā tiek īstenoti vismaz divi sasniedzamie mērķi, no kuriem viens ir saimnieciskās darbības attīstīšana

10

10

 
Projektā tiek īstenots viens sasniedzamais mērķis

0

7.

Apgrozījuma palielinājums pēc projekta īstenošanas 4 Palielina neto apgrozījumu īstenošanas nozarē līdz 10%

0

10

 
Palielina neto apgrozījumu īstenošanas nozarē vairāk nekā par 10%

Par katru procenta punktu virs 10% – viens punkts

8.

Uzņēmējdarbības ilgums 5 Ilgāk par 24 mēnešiem

20

20

 
Līdz 24 mēnešiem

10

9.

Saņemtais publiskais finansējums LAP 2007.–2013. gada pasākumā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" vai LAP 2014.–2020. gada pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" plānošanas periodā atbalsta pretendents nav saņēmis publisko finansējumu

10

10

 

10.

Projekta iesnieguma iesniegšana Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā

5

5

 
Kopā

167

0

Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 75 punkti

1 Piesakoties uz atbalstu vairākās nozarēs, punktus nesummē, bet piešķir lielāko punktu skaitu no projektu īstenošanas nozarēm.
2 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu: A = B x (C/D), kur
A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;
B – punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;
C – projektā paredzētie būvniecības izdevumi ( euro);
D – projekta kopējie attiecināmie izdevumi ( euro).
3 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu: A = B x (– 10), kur
A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā teritorijas attīstības indeksu;
B – teritorijas attīstības indekss novadā, kurā notiks projekta īstenošana (būvniecība, iekārtu uzstādīšana esošā būvē).
4 Atbalsta pretendents salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas trešajā gadā pēc projekta ieviešanas palielina neto apgrozījumu atbalstāmajā nozarē un nodrošina to visu projekta uzraudzības laiku. Ja apgrozījumu tiek plānots palielināt vairāk nekā par 20%, piemēro 10 punktus.
5 Laika posms, kurā atbalsta pretendents pirms projekta iesnieguma iesniegšanas lauku teritorijā ir reģistrējis uzņēmumu vai reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs un ir guvis ieņēmumus no saimnieciskās darbības.

B.22. Atbalsta pretendenta pašnovērtējums projektu atlases kritēriji atbalsta piešķiršanai aktivitātē "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

Atbalsta pretendenta punktu skaits kritērijā

1.

Darbības nozare 1  

0; 50

50

 

2.

Projektā paredzēta būvniecība, pārbūve vai būves atjaunošana (punktu skaitu reizina ar attiecīgo būvniecības izdevumu proporciju no kopējiem projekta attiecināmajiem izdevumiem) 2 Būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi iesniegts kopā ar projekta iesniegumu

20

20

 
Būvatļauja vai paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu ir iesniegta kopā ar projekta iesniegumu

10

3.

Atbalsta pretendenta darbība nozarē Atbalsta pretendents sniedz tūrisma pakalpojumus ilgāk nekā trīs gadus un ir guvis ieņēmumus no tūrisma pakalpojuma sniegšanas

10

10

 

4.

Saņemtais publiskais finansējums LAP 2007.–2013. gada pasākumā "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" vai LAP 2014.–2020. gada pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" plānošanas periodā atbalsta pretendents nav saņēmis publisko finansējumu

30

30

 

5.

Veiktās nodokļu iemaksas Atbalsta pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t.sk. pašnodarbinātu personu), dalītas ar simts 3

Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam

30

 

6.

Darbavietu radīšana Izveido trīs un vairāk darbavietas (normāla darbalaika)

15

15

 
Izveido divas darbavietas (normāla darbalaika)

10

Izveido vienu darbavietu (normāla darbalaika)

5

Saglabā esošās darbavietas

0

7.

Projekta mērķis Projektā tiek īstenoti vismaz divi sasniedzamie mērķi, no kuriem viens ir saimnieciskās darbības attīstīšana

10

10

 
Projektā tiek īstenots viens sasniedzamais mērķis

0

8.

Apgrozījuma palielinājums pēc projekta īstenošanas 4 Palielina neto apgrozījumu projekta īstenošanas nozarē līdz 10 %

0

10

 
Palielina neto apgrozījumu projekta īstenošanas nozarē vairāk nekā par 10 %

Par katru procenta punktu virs 10 % – viens punkts

9.

Uzņēmējdarbības ilgums 5 Ilgāk par 24 mēnešiem

20

20

 
No 12 līdz 24 mēnešiem

10

Līdz 12 mēnešiem

0

10.

Projekta iesnieguma iesniegšana Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā

5

5

 

11.

Teritorijas attīstības indekss Atbalsta pretendenta projekta īstenošanas vietas (tikai par būvniecības un stacionāru iekārtu projektiem) teritorijas attīstības indekss novadam (ja tas ir negatīvs) 6

Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam

17

 
Kopā

217

0

Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 85 punkti.

 

Nr.

Produkcija vai pakalpojuma veids

 

Mērvienība

Gadi

0.

1.

2.

3.

4.

5.

1

 

krājumi atlikumā

kg

saražots

kg

realizēts

kg

cena bez PVN

EUR/kg

Realizēts kopā

euro

2

 

krājumi atlikumā

t

saražots

t

realizēts

t

cena bez PVN

EUR/t

Realizēts kopā

EUR

3

 

krājumi atlikumā

saražots

realizēts

skaits

cena bez PVN

EUR/vienība

Realizēts kopā

EUR

Neto apgrozījums

EUR

1 Piesakoties uz atbalstu vairākās nozarēs, punktus nesummē, bet piešķir lielāko punktu skaitu no projektu īstenošanas nozarēm.
2 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu: A = B x (C/D), kur
A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;
B – punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;
C – projektā paredzētie būvniecības izdevumi ( euro);
D – projekta kopējie attiecināmie izdevumi ( euro).
Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.
3 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu: A = (B/C)/100, kur
A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā pretendenta (attiecībā uz ZS – arī zemnieku saimniecības īpašnieka par sevi veiktās iemaksas) pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t.sk. pašnodarbināto);
B – pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;
C – vidējais pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto skaits (t. sk. pašnodarbinātie).
Kritērija aprēķinā izmanto VID datubāzes datus.
4 Atbalsta pretendents salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas trešajā gadā pēc projekta ieviešanas palielina neto apgrozījumu atbalstāmajā nozarē un nodrošina to visu projekta uzraudzības laiku. Ja apgrozījumu tiek plānots palielināt vairāk nekā par 20 %, piemēro 10 punktus.
5 Laika posms, kurā atbalsta pretendents pirms projekta iesnieguma iesniegšanas lauku teritorijā ir reģistrējis uzņēmumu vai reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs un ir guvis ieņēmumus no saimnieciskās darbības.
6 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu: A = B x (– 10), kur
A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā teritorijas attīstības indeksu;
B – teritorijas attīstības indekss novadā, kurā notiks projekta īstenošana (būvniecība, iekārtu uzstādīšana esošā būvē).

C. FINANŠU INFORMĀCIJA

C.1. Ražošanas apjoms (informāciju norāda, sākot ar pēdējo noslēgto gadu, turpmākajos gados un trīs gadus pēc projekta īstenošanas)

Pēdējais noslēgtais gads

0

 

C.2. Izmaksas (informāciju norāda, sākot ar pēdējo noslēgto gadu, turpmākajos gados un trīs gadus pēc projekta īstenošanas)

Pēdējais noslēgtais gads

0

 

C.2.1. Mainīgas un fiksētās izmaksas, t.sk. realizētās produkcijas ražošanas izmaksas

Mērvienība: EUR

0.

gads

1.

gads

2.

gads

3.

gads

4.

gads

5.

gads

Izmaksu veids

Patērēts

Summa

Patērēts

Summa

Patērēts

Summa

Patērēts

Summa

Patērēts

Summa

Patērēts

Summa

Mainīgās izmaksas  

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

Mainīgās izmaksas kopā  

 

 

 

 

 

                           
Fiksētās izmaksas

0.

 

1.

 

2.

 

3

 

4.

 

5.

10

Darba alga

 

 

 

 

 

11

Sociālās apdrošināšanas maksājumi

12

Degviela un smērvielas (papildus mainīgajās izmaksās ietvertajai daļai)

13

Elektrība

14

Kurināmais

15

Ražošanas iekārtu apkalpošana un remonts

16

Noma

17

Nolietojums

18

 

19

 

20

Citas izmaksas

21

Fiksētās izmaksas kopā

22

Izmaksas kopā

23

t.sk. realizētās produkcijas ražošanas izmaksas

C.2.2. Fiksētās un mainīgās izmaksas, t.sk. realizētās produkcijas ražošanas izmaksas

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

Mainīgas izmaksas

1

 

2

 

3

 

Mainīgas izmaksas kopā

Fiksētas izmaksas kopā

Izmaksas kopā

t.sk. realizētās produkcijas ražošanas izmaksas

C.3. Naudas plūsmas pārskats pa gadiem (informāciju norāda, sākot ar projekta iesniegšanas gadu, turpmākajos gados un trīs gadus pēc projekta īstenošanas)

Projekta iesniegšanas gads

0

 

C.3.1. Naudas plūsmas pārskats pa gadiem

 

Gads

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mērvienība: EUR              

1

Naudas atlikums perioda sākumā

2

Ienākošā naudas plūsma KOPĀ

3

I. Pamatdarbības naudas plūsma

4

Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem

5

Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem

6

Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem

7

Saņemtais PVN no pārdošanas/realizācijas

8

Pārējie uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi

9

 

10

Ārkārtas ieņēmumi

11

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

12

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas

13

Saņemtie procenti

14

Saņemtās dividendes

15

Citi ieņēmumi no ieguldīšanas darbības

16

 

17

Saņemtais PVN no ieguldīšanas naudas plūsmas

18

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma

19

Saņemti aizņēmumi (kredīti)

20

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums

21

Cits Eiropas Savienības un valsts atbalsts (norādīt veidu):

22

 

23

Izejošā naudas plūsma KOPĀ

24

I. Pamatdarbības naudas plūsma

25

Maksājumi piegādātājiem              

26

Izdevumi izejvielai

27

Izdevumi izejvielai

28

Izdevumi izejvielai

29

Izdevumi zemes, ēku un iekārtu nomai

30

Izdevumi komunāliem pakalpojumiem

31

Izdevumi degvielai un smērvielām

32

Izdevumi elektroenerģijai un kurināmajam

33

Izdevumi pakalpojumu apmaksai

34

Izdevumi remontam

35

Izdevumi transportam

36

Izdevumi apdrošināšanai un sertifikācijai

37

Administrācijas izdevumi

38

Pārējie uzņēmuma pamatdarbības izdevumi

39

Samaksāts PVN (priekšnodoklis) piegādātājiem preču/pakalpojumu iepirkumiem pārskata periodā

40

Izdevumi darba algas maksājumiem

41

Izdevumi sociālās apdrošināšanas maksājumiem

42

Samaksāts uzņēmuma ienākuma nodoklis

43

Samaksāts nekustama īpašuma nodoklis

44

Samaksātie pārējie nodokļi un nodevas

45

Projekta izmaksu pozīcijas              

46

Izmaksu pozīcijas bez PVN

47

PVN (priekšnodoklis) par projekta pasākumiem kopā

48

 

49

Ārkārtas izdevumi

50

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

51

Izdevumi nekustamo īpašumu, iekārtu, nemateriālo un citu ilgtermiņa ieguldījumiem

52

Izsniegtie aizdevumi citām personām

53

Projekta izmaksu pozīcijas              

54

Izmaksu pozīcijas bez PVN

55

 

56

 

57

Citi izdevumi ieguldīšanas darbībai

58

Samaksāts PVN (priekšnodoklis) par pamatlīdzekļu un nemateriālo līdzekļu iegādi

59

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma

60

Izdevumi aizdevumu atmaksāšanai

61

Samaksātie kredītprocenti par aizdevumiem

62

Izdevumi nomātā pamatlīdzekļu izpirkumiem

63

Izdevumi līzinga procentu maksājumiem

64

Izmaksātās dividendes

65

 

66

PVN maksājums budžetā (uz attiecīga gada beigām)

67

Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās (1 + 2 – 23)

C.3.2. Norādiet darbinieku skaitu pa gadiem

 

0

1

2

3

4

5

6

               

C.3.3. Ja plānotajā finanšu informācijā paredzētas būtiskās izmaiņas (vairāk nekā 20 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu), paskaidrojiet izmaiņu iemeslus (pa finanšu posteņu pozīcijām)

 

C.4. Peļņas un zaudējumu aprēķins un bilance par pēdējo noslēgto gadu

   

Pēdējā noslēgtajā gadā

   

C.4.1. Peļņas vai zaudējumu aprēķins  

1

Neto apgrozījums  

2

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas  

3

Bruto peļņa vai zaudējumi

4

Pārdošanas izmaksas

5

Administrācijas izmaksas

6

Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālā

7

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

  t.sk. nākamo periodu ieņēmumu daļa (ES finansējums)

8

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

9

Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi

10

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

11

Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem

12

Ārkārtas ieņēmumi

13

Ārkārtas izmaksas

14

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

15

Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu

16

Pārējie nodokļi

17

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

 
C.4.2. Bilance (uz gada beigām)

Aktīvi

1

Nemateriālie ieguldījumi

2

Pamatlīdzekļi  

3

Zeme  

4

Ēkas un būves, ilggadīgie stādījumi  

5

Iekārtas un mašīnas  

6

Pārējie pamatlīdzekļi  

7

Pamatlīdzekļi kopā

 

8

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

9

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā (1+7+8)

10

Krājumi

11

Debitori  

12

Pircēju un pasūtītāju parādi

13

Nākamo periodu izmaksas

14

Citi debitori

15

Debitori kopā

16

Naudas līdzekļi

17

Apgrozāmie līdzekļi kopā (10 + 15 + 16)

18

Kopā aktīvi (9 + 17)

Pasīvi

19

Pašu kapitāls  

20

Pamatkapitāls

21

Rezerves

22

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

23

Pārskata gada nesadalīta peļņa

24

Kopā pašu kapitāls (20 + 21 + 22 + 23)

25

Uzkrājumi

26

Ilgtermiņa kreditori  

27

Ilgtermiņa aizņēmumu ilgtermiņa daļa

28

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

29

Nākamo periodu ieņēmumi

30

t.sk. saņemtā finanšu palīdzība (ES finansējums)

31

Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes

32

Pārējie ilgtermiņa kreditori

33

Kopā ilgtermiņa parādi

34

Īstermiņa parādi  

35

Īstermiņa aizņēmumi (t.sk. ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa)

36

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

37

Nākamo periodu ieņēmumi

38

t.sk. saņemtā finanšu palīdzība (ES finansējums)

39

Pārskatā gada dividendes

40

Pārējie kreditori

41

Kopā īstermiņa parādi

42

Kopā kreditori (33 + 41)

43

Kopā pasīvi (24 + 25 + 42)

44

Nolietojums

     
C.4.3. Ekonomiskās dzīvotspējas rādītāju aprēķins

1

Pašu kapitāls/aktīvu kopsumma

2

Apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa kreditori

3

Tīra pelņa + nolietojums * 50 %

D. PAVADDOKUMENTI

Iesniedzamie dokumenti (ja veidlapu iesniedz saskaņā ar elektronisko dokumentu prasībām, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minētā likuma prasībām)

Aizpilda projekta iesniedzējs

Atzīmē ar X attiecīgo atbildi

Neattiecas

1.

Projekta iesnieguma pilns komplekts (2 eksemplāros) un elektroniskā versija (neattiecas, ja veidlapu iesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu)

oriģināls

     

2.

Atbalsta pretendenta deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam plānošanas periodā

oriģināls

     

3.

Deklarācija par saimnieciskās darbības veicēja atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai atbilstoši normatīvajiem aktiem par komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai

oriģināls

     

4.

Ilgtermiņa nomas līgums, kas reģistrēts zemesgrāmatā vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, – par nekustamo īpašumu, kurā, īstenojot projektu, paredzēts būvēt jaunas būves, pārbūvēt vai atjaunot esošās būves, tās aprīkot, uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus, ierīkot, atjaunot vai labiekārtot uzņēmuma teritoriju vai infrastruktūru

kopija

     

5.

Tūrisma buklets, kurā atbalsta pretendents iekļauts kā tūrisma pakalpojuma sniedzējs un kuru izveidojusi ar tūrisma jomas popularizēšanu saistīta institūcija

oriģināls

     

6.

Izdruka no tīmekļvietnes, kurā atbalsta pretendents iekļauts kā tūrisma pakalpojumu sniedzējs un kura popularizē tūrisma pakalpojumus

izdruka

     

Ja ir jāpiemēro Latvijas Republikas normatīvie akti par iepirkuma procedūrām pasūtītāja finansētiem projektiem, – iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti 1

7.

Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija

oriģināls

     

8.

Saņemtie piedāvājumi no iespējamiem piegādātājiem

kopijas

     

9.

Vērtēšanas ziņojums

oriģināls

     

10.

Atbalsta pretendenta apraksts par piedāvājumu salīdzinājumu konkrētajai iegādei, informācija par aptaujātajiem komersantiem, kura apliecina noteiktās cenas objektivitāti 2

oriģināls

     

Jaunas būvniecības, būves pārbūves un būves atjaunošanas projektiem

11.

Būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, ja iesniegšanas dienā nav apstiprināts tehniskais projekts (uzrāda oriģinālu) 1

kopija

     

12.

Paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, kas izstrādāta atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem (uzrāda oriģinālus) 1

kopija

     

13.

Sagatavota būvniecības izmaksu tāme, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde atbalsta pretendentam ir izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti) 1

oriģināls

     

14.

Būvmateriālu iegādei – būvprojekts un būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, ja būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei nav izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti) 1

kopija

     

15.

Būvprojekts ar būvatļaujā izdarītu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi 1

kopija

     

16.

Papildināta būvatļauja vai papildināts paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi (uzrāda oriģinālu) 3

kopija

     

Citi iesniegtie dokumenti

17.

         

1 Būvniecības gadījumā var iesniegt 6 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2 Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības atbalstam.
3 Var iesniegt 9 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

   

gada

     
 

gads

 

datums

mēnesis

 
 

Atbalsta pretendenta paraksts

 
 

(paraksta atšifrējums)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Atbalsta pretendenta paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos dokumentos noteiktajām prasībām.

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 24. maija
noteikumiem Nr. 320
Projektu atlases kritēriji atbalsta piešķiršanai ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstībai un dažādošanai

(Pielikums grozīts ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 209)

Nr.p. k. Kritēriju grupa Kritērijs Punktu skaits kritērijā Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā
1. Projekta darbības virziens Ražošana 30 30
Pakalpojumu sniegšana 5
2. Darbības nozare 1 Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības ( NACE 2. red. A sadaļas 02.10 klase), izņemot meža koku audzētavu darbību 40 40
Mežizstrāde ( NACE 2. red. A sadaļas 02.20 klase) 40
Mežsaimniecības palīgdarbības ( NACE 2. red. A sadaļas 02.40 klase) – tikai mežizstrādes pakalpojumu sniegšana 20
Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde ( NACE 2. red. B sadaļas 8. nodaļa) 40
Tekstilizstrādājumu ražošana ( NACE 2. red. C sadaļas 13. nodaļa) 40
Apģērbu ražošana ( NACE 2. red. C sadaļas 14. nodaļa) 40
Koksnes, koka un korķa izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana, salmu un pīto izstrādājumu ražošana ( NACE 2. red. C sadaļas 16. nodaļa) 40
Papīra un papīra izstrādājumu ražošana ( NACE 2. red. C sadaļas 17. nodaļa) 40
Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana ( NACE 2. red. C sadaļas 21. nodaļa) 40
Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana ( NACE 2. red. C sadaļas 22. nodaļa) 40
Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana ( NACE 2. red. C sadaļas 23. nodaļa) 40
Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnu un iekārtu ( NACE 2. red. C sadaļas 25. nodaļa), kā arī ieroču un munīcijas ražošanu ( NACE 2. red. C sadaļas 25.4 grupa) 40
Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana ( NACE 2. red. C sadaļas 26. nodaļa) 40
Elektrisko iekārtu ražošana ( NACE 2. red. C sadaļas 27. nodaļa) 40
Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana ( NACE 2. red. C sadaļas 28. nodaļa) 40
Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana ( NACE 2. red. C sadaļas 29. nodaļa) 40
Citu transportlīdzekļu ražošana ( NACE 2. red. C sadaļas 30. nodaļa), izņemot militāro kaujas transportlīdzekļu ražošanu 40
Mēbeļu ražošana ( NACE 2. red. C sadaļas 31. nodaļa) 40
Cita veida ražošana ( NACE 2. red. C sadaļas 32. nodaļa) 40
Veterinārie pakalpojumi ( NACE 2. red. M sadaļas 75. nodaļa) 40
Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana ( NACE 2. red. C sadaļas 33. nodaļa) 20
Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde ( NACE 2. red. E sadaļas 38. nodaļa) 20
Automobiļu apkope un remonts ( NACE 2. red. G sadaļas 45.20 klase) 20
Drošības sistēmu pakalpojumi ( NACE 2. red. N sadaļas 80.20 klase) 20
Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība ( NACE 2. red. R sadaļas 93. nodaļa) 20
Datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts ( NACE 2. red. S sadaļas 95. nodaļa) 20
Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana ( NACE 2. red. S sadaļas 96. nodaļa), izņemot fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumus ( NACE 2. red. S sadaļas 96.04 klase) un citur neklasificētus individuālos pakalpojumus ( NACE 2. red. S sadaļas 96.09 klase) 20
Ēdināšanas pakalpojumi ( NACE 2. red. I sadaļas 56. nodaļa), izņemot bāru darbību 20
Citas darbības nozares 0
3. Projektā paredzēta būvniecība, pārbūve vai būves atjaunošana (punktu skaitu reizina ar attiecīgo būvniecības izdevumu proporciju no kopējiem projekta attiecināmajiem izdevumiem) 2 Būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi iesniegts kopā ar projekta iesniegumu 10 10
Būvatļauja vai paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu ir iesniegts kopā ar projekta iesniegumu 5
4. Teritorijas attīstības indekss Atbalsta pretendenta projekta īstenošanas vietas (tikai par būvniecības un stacionāru iekārtu projektiem) teritorijas attīstības indekss novadam (ja tas ir negatīvs) 3 Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam 17
5. Darbavietu radīšana Izveido trīs un vairāk darbavietas (normāla darba laika) 15 15
Izveido divas darbavietas (normāla darba laika) 10
Izveido vienu darbavietu (normāla darba laika) 5
Saglabā esošās darbavietas 0
6. Projekta mērķis Projektā tiek īstenoti vismaz divi sasniedzamie mērķi, kur viens no mērķiem ir saimnieciskās darbības attīstīšana 10 10
Projektā tiek īstenots viens sasniedzamais mērķis 0
7. Apgrozījuma palielinājums pēc projekta īstenošanas 4 Palielina neto apgrozījumu īstenošanas nozarē līdz 10 procentiem 0 10
Palielina neto apgrozījumu īstenošanas nozarē vairāk nekā par 10 procentiem Par katru procenta punktu virs 10 procentiem viens punkts
8. Uzņēmējdarbības ilgums 5 Ilgāk par 24 mēnešiem 20 20
Līdz 24 mēnešiem 0
9. Saņemtais publiskais finansējums LAP 2007.–2013. gada pasākumā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" vai LAP 2014.–2020. gada pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" plānošanas periodā atbalsta pretendents nav saņēmis publisko finansējumu 10 10
10. Projekta iesnieguma iesniegšana Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā 5 5
Kopā 6

167

Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 75 punkti

Piezīmes.

1 Piesakoties uz atbalstu vairākās nozarēs, punktus nesummē, bet piešķir lielāko punktu skaitu no projektu īstenošanas nozarēm.

2 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x C , kur
D

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;

B – punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;

C – projektā paredzētie būvniecības izdevumi ( euro);

D – projekta kopējie attiecināmie izdevumi ( euro).

Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.

3 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x (–10), kur

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā teritorijas attīstības indeksu;

B – teritorijas attīstības indekss novadā, kurā notiks projekta īstenošana (būvniecība, iekārtu uzstādīšana esošā būvē).

4 Atbalsta pretendents salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas trešajā gadā pēc projekta ieviešanas palielina neto apgrozījumu atbalstāmajā nozarē un nodrošina to visu projekta uzraudzības laiku. Gadījumā, ja apgrozījumu tiek plānots palielināt vairāk nekā par 20 %, tad piemēro 10 punktus.

5 Laikposms, kurā pirms lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbalsta pretendents ir lauku teritorijā reģistrējis uzņēmumu vai reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs un ir guvis ieņēmumus no saimnieciskās darbības.

6 Ja punktu skaits ir vienāds, priekšroka ir pretendentam, kurš projektu īsteno teritorijā ar zemāku attīstības indeksu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 24. maija
noteikumiem Nr. 320
Projektu atlases kritēriji atbalsta piešķiršanai tūrisma aktivitāšu veicināšanai

(Pielikums grozīts ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 209)

Nr. p. k. Kritēriju grupa Kritērijs Punktu skaits kritērijā Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā
1. Darbības nozare 1 Izmitināšana ( NACE 2. red. I sadaļas 55. nodaļa) 50 50
Ēdināšanas pakalpojumi ( NACE 2. red. I sadaļas 56. nodaļa), izņemot bāru darbību
Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība ( NACE 2. red. R sadaļas 93. nodaļa)
Citas darbības nozares, kā definēts regulas Nr.  651/2014 2. panta 47. punktā 0
2. Projektā paredzēta būvniecība, pārbūve vai būves atjaunošana (punktu skaitu reizina ar attiecīgo būvniecības izdevumu proporciju no kopējiem projekta attiecināmajiem izdevumiem) 2 Būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi ir iesniegts kopā ar projekta iesniegumu 20 20
Būvatļauja vai paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte) ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu ir iesniegts kopā ar projekta iesniegumu 10
3. Atbalsta pretendenta darbība nozarē Atbalsta pretendents sniedz tūrisma pakalpojumus ilgāk nekā trīs gadus un ir guvis ieņēmumus no tūrisma pakalpojuma sniegšanas 10 10
4. Saņemtais publiskais finansējums LAP 2007.–2013. gada pasākumā "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" vai LAP 2014.–2020. gada pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" plānošanas periodā atbalsta pretendents nav saņēmis publisko finansējumu 30 30
5. Veiktās nodokļu iemaksas Atbalsta pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbinātu personu), dalītas ar simts 3 Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam 30
6. Darbavietu radīšana Izveido trīs un vairāk darba vietas (normāla darba laika) 15 15
Izveido divas darba vietas (normāla darba laika) 10
Izveido vienu darba vietu (normāla darba laika) 5
Saglabā esošās darba vietas 0
7. Projekta mērķis Projektā tiek īstenoti vismaz divi sasniedzamie mērķi, kur viens no mērķiem ir saimnieciskās darbības attīstīšana 10 10
Projektā tiek īstenots viens sasniedzamais mērķis 0
8. Apgrozījuma palielinājums pēc projekta īstenošanas 4 Palielina neto apgrozījumu īstenošanas nozarē līdz 10 procentiem 0 10
Palielina neto apgrozījumu īstenošanas nozarē vairāk nekā par 10 procentiem Par katru procenta punktu virs 10 procentiem viens punkts
9. Uzņēmējdarbības ilgums 5 Ilgāk par 24 mēnešiem 20 20
No 12 līdz 24 mēnešiem 10
Līdz 12 mēnešiem 0
10. Projekta iesnieguma iesniegšana Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā 5 5
11. Teritorijas attīstības indekss Atbalsta pretendenta projekta īstenošanas vietas (tikai par būvniecības un stacionāru iekārtu projektiem) teritorijas attīstības indekss novadam (ja tas ir negatīvs) 6 Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam 17
Kopā 7 217
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 85 punkti

Piezīmes.

1 Piesakoties uz atbalstu vairākās nozarēs, punktus nesummē, bet piešķir lielāko punktu skaitu no projektu īstenošanas nozarēm.

2 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x C , kur
D

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;

B – punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;

C – projektā paredzētie būvniecības izdevumi ( euro);

D – projekta kopējie attiecināmie izdevumi ( euro).

Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.

3 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B  / 100, kur
C

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā pretendenta (zemnieku saimniecībai – arī zemnieku saimniecības īpašnieka par sevi veiktās iemaksas) pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbināto);

B – pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;

C – vidējais pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto skaits (t. sk. pašnodarbinātie).

Kritērija aprēķinā izmanto VID datubāzes datus.

4 Atbalsta pretendents salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas trešajā gadā pēc projekta ieviešanas palielina neto apgrozījumu atbalstāmajā nozarē un nodrošina to visu projekta uzraudzības laiku. Gadījumā, ja apgrozījumu tiek plānots palielināt vairāk nekā par 20 %, tad piemēro 10 punktus.

5 Laikposms, kurā pirms lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbalsta pretendents ir lauku teritorijā reģistrējis uzņēmumu vai reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs un ir guvis ieņēmumus no saimnieciskās darbības.

6 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x (–10), kur

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā teritorijas attīstības indeksu;

B – teritorijas attīstības indekss novadā, kurā notiks projekta īstenošana (būvniecība, iekārtu uzstādīšana esošā būvē).

7 Ja punktu skaits ir vienāds, priekšroka pretendentam, kurš projektu īsteno teritorijā ar zemāku attīstības indeksu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
4. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 24. maija
noteikumiem Nr. 320
Novadu teritorijas attīstības līmeņa indeksi pēc 2014. gada datiem

(Pielikums svītrots ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 209)

5. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 24. maija
noteikumiem Nr. 320
Maksimālās attiecināmās izmaksas atbalsta aprēķināšanā galvenajiem būvju tipiem

1. Projektu īsteno aktivitātē:

1.1. ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība;

1.2. ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana.

Nr. p. k. Būves tips Mērvienība Jaunbūve (par kopējo būves platību
(bez PVN))
Pārbūve (par kopējo pārbūvējamo platību
(bez PVN))
Būvmateriāli/būves atjaunošana (par kopējo pārbūvējamo/ atjaunojamo platību
(bez PVN))
1. Ražošanas ēka EUR/m2 500,00 342,00 300,00
2. Palīgbūve, noliktava EUR/m2 182,00 145,00 109,00
3. Nojume (bez sienas apšuvuma, vārtiem un logiem) EUR/m2 163,00 130,00 98,00
4. Labiekārtošanas izmaksas:       13,00
4.1. betonēti laukumi EUR/m2 20,00 20,00 13,00
4.2. betonēti laukumi ar drenāžu EUR/m2 32,00 32,00 19,00
4.3. asfaltēti, bruģēti laukumi EUR/m2 20,00 20,00 15,00
4.4. asfaltēti, bruģēti laukumi ar drenāžu EUR/m2 38,00 38,00 23,00
4.5. grants seguma laukumi EUR/m2 15,00 15,00 9,00
4.6. dolomīta šķembu laukumi EUR/m2 18,00 18,00 11,00
4.7. zāliena ierīkošana EUR/m2 1,00 1,00

2. Projektu īstenoto aktivitātē – tūrisma aktivitāšu veicināšana.

Nr.p. k. Būves tips Mērvienība Jaunbūvei par kopējo būves platību
(bez PVN)
Pārbūvei par kopējo rekonstruējamo platību
(bez PVN)
Būvmateriāli/būves atjaunošana (par kopējo pārbūvējamo/atjaunojamo platību
(bez PVN))
1. Tūrisma mītne EUR/m2 500,00 500,00 300,00
2. Tūrisma mītnes ēdināšanas bloks EUR/m2 500,00 500,00 300,00
3. Kempings un jaunatnes tūrisma mītne (koplietošanas virtuve, ēdamtelpa, tualetes un dušas telpa) EUR/m2 350,00 350,00 240,00
4. Palīgbūve vai palīgēka (tūrisma pakalpojumu dažādošanai) EUR/m2 142,29 113,83 99,60
5. Izklaides un sporta laukumu izbūve (tūrisma pakalpojumu dažādošanai) EUR/m2 15,00 12,00 10,00
6. Labiekārtošanas izmaksas:       13,00
6.1. betonēti laukumi EUR/m2 20,00 20,00 13,00
6.2. betonēti laukumi ar drenāžu EUR/m2 32,00 32,00 19,00
6.3. asfaltēti, bruģēti laukumi EUR/m2 20,00 20,00 15,00
6.4. asfaltēti, bruģēti laukumi ar drenāžu EUR/m2 38,00 38,00 23,00
6.5. grants seguma laukumi EUR/m2 15,00 15,00 9,00
6.6. dolomīta šķembu laukumi EUR/m2 18,00 18,00 11,00
6.7. zāliena ierīkošana EUR/m2 1,00 1,00
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
6. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 24. maija
noteikumiem Nr. 320

(Pielikums MK 18.04.2017. noteikumu Nr. 209 redakcijā)

Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā"

1. Vispārīgā informācija

Pārskata gads  
Projekta iesnieguma numurs  
Atbalsta saņēmējs – vārds, uzvārds vai nosaukums  
LAD klienta numurs  
Projekts īstenots aktivitātē 1. Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība

2. Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana

3. Tūrisma aktivitāšu veicināšana

2. Atbalsta saņēmēja pēdējā noslēgtā gada pārskata rādītāji

2.1. Finansiālie rādītāji

Rādītājs

Projektā plānotā vērtība trešajā gadā pēc projekta ieviešanas

Vērtība pēdējā noslēgtajā gadā

Mērvienība

Neto apgrozījums    

EUR

Neto apgrozījums projekta īstenošanas nozarē    

EUR

2.2. Darbaspēks

 

Rādītājs

Projektā plānotā vērtība trešajā gadā pēc projekta ieviešanas

Vērtība pēdējā noslēgtajā gadā

Vērtība noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas

1. Normāla laika darba vietas1      
2. Nepilna laika darba vietas, izteiktas GDV2      
3.=1.+2. Strādājošo skaits kopā (1. + 2.) (GDV)      
4. vīrieši      
t. sk. jaunāki par 40 gadiem      
5. sievietes      
t. sk. jaunākas par 40 gadiem      
6. Jaunradīto darba vietu skaits kopā3      
6.1. vīriešiem      
t. sk. jaunākiem par 40 gadiem      
6.2. sievietēm      
t. sk. jaunākām par 40 gadiem      
 
     

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts4)

Piezīmes.
1 Darba laiku nosaka saskaņā ar Darba likumu. Par vienu darba vietu tiek uzskatīta darba vieta, ja ir noslēgts darba līgums ar darbiniekam noteiktu normālo darba laiku, vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana.
2 Saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 5. pantu darbinieku skaits atbilst gada darba vienībām (GDV), proti, to personu skaitam, kas attiecīgajā uzņēmumā vai tā norīkojumā ir strādājušas pilnas slodzes darbu visa attiecīgā pārskata gada garumā. To personu darbu, kuras nav nostrādājušas pilnu gadu vai strādājušas nepilnas slodzes darbu neatkarīgi no tā ilguma, kā arī sezonas darba ņēmēju darbu aprēķina GDV daļās.
3 Jaunradīto darba vietu skaits salīdzinājumā ar noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas.
4 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Ministru kabinetsVeids: noteikumiNumurs: 320Pieņemts: 24.05.2016.Stājas spēkā: 04.06.2016. Statuss:
spēkā esošs
Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 107 (5679), 03.06.2016.OP numurs: 2016/107.5
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācijas / Tiesību aktu projekti
  • Citi saistītie dokumenti
282513
{"selected":{"value":"22.04.2017","content":"<font class='s-1'>22.04.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"22.04.2017","iso_value":"2017\/04\/22","content":"<font class='s-1'>22.04.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"04.06.2016","iso_value":"2016\/06\/04","content":"<font class='s-1'>04.06.2016.-21.04.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
22.04.2017
87
1
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības
Latvijas Republikas Satversmes 90.pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība)