Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Konkurences padomes lēmums Nr.E02-58

Lēmuma publiskojamā versija

Rīgā 2015.gada 14.decembrī (prot. Nr.59, 2.§)

Par pārkāpuma konstatēšanu un naudas soda uzlikšanu

Lieta Nr.2189/15/03.04./3

Par iespējamo Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA "ADV Forestry", SIA "Andrēnkalni", SIA "CLEAN FOREST", IK "WHITE WATER HOUSE", SIA "Ramuss", SIA "LatKada" un SIA "LMV Mežsaimniecība" darbībās

SATURA RĀDĪTĀJS

I LIETAS BŪTĪBA

II LIETAS DALĪBNIEKI

SIA "ADV Forestry"

SIA "Andrēnkalni"

SIA "LMV Mežsaimniecība"

SIA "Ramuss"

SIA "LatKada"

SIA "CLEAN FOREST"

IK "WHITE WATER HOUSE"

III ADMINISTRATĪVAIS PROCESS IESTĀDĒ

3.1. LVM iesniegums

3.2. Izpētes lietas ierosināšana

3.3. Veiktās procesuālās darbības

3.4. Lietā izmantotie pierādījumi

IV LIETAS APRAKSTS

4.1. Sākotnējā informācija par Iepirkumu Nr.1

4.1.1. ADV Forestry, Andrēnkalni, CLEAN FOREST, WWH, LMV Mežsaimniecība, LatKada un Ramuss piedāvājumu analīze

4.1.2. ADV Forestry, Andrēnkalni, CLEAN FOREST, WWH, LMV Mežsaimniecība, LatKada un Ramuss darbības pēc piedāvājumu iesniegšanas

4.2. Sākotnējā informācija par Iepirkumu Nr.2 un fakti, kas liecina par pārkāpuma pazīmēm

4.3. ADV Forestry, Andrēnkalni, CLEAN FOREST, WWH, LMV Mežsaimniecība, LatKada un Ramuss pārstāvju darbības saistībā ar paskaidrojumu sniegšanu

4.3.1. Procesa dalībnieku darbības KP noteiktajā paskaidrojumu sniegšanas dienā (26.08.2015.)

4.3.2. Procesa dalībnieku darbības pēc 26.08.2015.

4.4. Procesa dalībnieku pārstāvju sniegtie paskaidrojumi

4.4.1. Andrēnkalni direktora P.P. sniegtie paskaidrojumi

4.4.2. ADV Forestry valdes locekļa L.M. sniegtie paskaidrojumi

4.4.3. CLEAN FOREST valdes locekļa K.Z. sniegtie paskaidrojumi

4.4.4. WWH valdes locekles R.Z. sniegtie paskaidrojumi rakstveidā

4.4.5. LatKada valdes locekļa D.D. sniegtie paskaidrojumi par uzņēmumiem Ramuss un LatKada

4.5. Papildus sniegtā informācija un paskaidrojumi no L.M.

4.6. Trasta līgumi

4.7. Papildus sniegtā informācija un paskaidrojumi no K.Z.

4.8. Mutvārdu uzklausīšana

V KONKURENCES LIKUMA 11.PANTA PIRMĀS DAĻAS PIEMĒROŠANA

5.1. Piemērojamās normas

5.2. Aizliegtas vienošanās pārkāpuma skaidrojums pastāvīgajā judikatūrā

VI VIENOŠANĀS IZVĒRTĒJUMS LIETĀ

VII ATBILDĪBA

7.1. Naudas soda aprēķins

7.1.1. Naudas soda piemērošanas vispārējais pamats

7.1.2. Pārkāpuma smagums

7.1.3. Pārkāpuma ilgums

7.1.4. Atbildību pastiprinošie/mīkstinošie apstākļi

7.1.5. Kopējais naudas soda apmērs

I LIETAS BŪTĪBA

1 Lietas Nr.2189/15/03.04./3 izpētes ietvaros Konkurences padome (turpmāk - KP) pārbaudīja vai SIA "ADV Forestry", SIA "Andrēnkalni", SIA "CLEAN FOREST", IK "WHITE WATER HOUSE", SIA "Ramuss", SIA "LatKada" un SIA "LMV Mežsaimniecība" darbībās ir saskatāmas Konkurences likuma (turpmāk - KL) 11.panta pirmajā daļā noteiktā vienošanās aizlieguma pārkāpuma tiesiskā sastāva pazīmes, piedaloties AS "Latvijas valsts meži" (turpmāk - LVM) rīkotajos iepirkumos.

II LIETAS DALĪBNIEKI

SIA "ADV Forestry"

2 SIA "ADV Forestry" (turpmāk - ADV Forestry) ir 14.11.2011. reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģ. Nr.50103480531. Tās juridiskā adrese ir "Valdlauči 3"-50, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076.

3 No 26.02.2015 ADV Forestry 100 % dalībnieks ir fiziska persona D.M. No 26.02.2015. ADV Forestry vienīgā amatpersona ir D.M. No 14.11.2011. līdz 26.02.2015. 100% dalībnieks un vienīgā amatpersona ir bijis L.M.

SIA "Andrēnkalni"

4 SIA "Andrēnkalni" (turpmāk - Andrēnkalni) ir 08.06.2001. reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģ. Nr.40003549263. Tās juridiskā adrese pārkāpuma brīdī bija "Valdlauči 3"-50, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov. 26.10.2015. juridiskās adreses maiņa - Burtnieku iela 33-403, Rīga, LV-1039.

5 No 02.10.2014. Andrēnkalni 100 % dalībnieks ir fiziska persona D.M. No 11.12.2007. Andrēnkalni vienīgā amatpersona ir D.M.

No 12.05.2011. līdz 02.10.2014. 66,67% dalībnieks ir bijis L.M. un 33,33% dalībnieks ir bijusi D.M. No 12.05.2011. līdz 02.10.2014. Andrēnkalni valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt atsevišķi ir bijis L.M.

SIA "LMV Mežsaimniecība"

6 SIA "LMV Mežsaimniecība" (turpmāk - LMV Mežsaimniecība) ir 14.02.2014 reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģ. Nr.40103759151. Tās juridiskā adrese ir "Valdlauči 3"-50, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076.

7 LMV Mežsaimniecība 100% dalībnieks ir fiziska persona D.S. LMV Mežsaimniecība vienīgā amatpersona ir D.S.

SIA "Ramuss"

8 SIA "Ramuss" (turpmāk - Ramuss) ir 30.01.2013. reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģ. Nr.41203046495. Tās juridiskā adrese ir "Saulkalne 32" - 15, Saulkalne, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2117.

9 Ramuss 100% dalībnieks no 07.01.2015. ir U.K. No 07.01.2015. Ramuss vienīgā amatpersona ir U.K. No 24.07.2014. līdz 07.01.2015. Ramuss 100% dalībnieks un vienīgā amatpersona bija V.N. No 30.01.2013. līdz 24.07.2014. Ramuss 100% dalībnieks un vienīgā amatpersona bija D.D.

Reģistrēta saimnieciskās darbības apturēšana no 27.01.2015.

SIA "LatKada"

10 SIA "LatKada" (turpmāk - LatKada) ir 24.07.2012. reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģ. Nr.41203044761. Tās juridiskā adrese ir Annas iela 8-6, Valmiera, LV-4201.

11 LatKada 100% dalībnieks un vienīgā amatpersona ir fiziska persona D.D.

SIA "CLEAN FOREST"

12 SIA "CLEAN FOREST" (turpmāk - CLEAN FOREST) ir 15.05.2012. reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģ. Nr.44103076255. Tās juridiskā adrese ir Gaismas iela 12, Līgatne, Līgatnes nov., LV-4110.

13 CLEAN FOREST 100% dalībnieks un vienīgā amatpersona ir K.Z.

IK "WHITE WATER HOUSE"

14 IK "WHITE WATER HOUSE" (turpmāk - WWH) ir 17.10.2005. reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģ. Nr.44102026384. Tās juridiskā adrese ir Gaismas iela 12, Līgatne, Līgatnes nov., LV-4110.

15 WWH dalībniece un amatpersona no 17.05.2005. ir fiziska persona R.Z.1.

16 Atbilstoši KL 1.panta 9.punktam LMV Mežsaimniecība, CLEAN FOREST un WWH ir uzskatāmi par savstarpēji neatkarīgiem tirgus dalībniekiem, turklāt tādiem, kas ir konkurenti. Konkrētā tirgus robežas no ģeogrāfiskā un preču aspekta netiek sīkāk noteiktas, un precīza konkrētā tirgus definīcija tiek atstāta atvērta šīs lietas izskatīšanā, jo horizontālo karteļu vienošanos lietās konkrētā tirgus noteikšana ir nepieciešama vienīgi, lai noteiktu, vai tirgus dalībnieki ir savstarpēji uzskatāmi par konkurentiem.

17 Savukārt Andrēnkalni un ADV Forestry ir uzskatāmi par vienu tirgus dalībnieku, kā arī LatKada un Ramuss ir uzskatāmi par vienu tirgus dalībnieku pirms piedāvājumu iesniegšanas LVM. Andrēnkalni un ADV Forestry kā viens tirgus dalībnieks un LatKada un Ramuss kā viens tirgus dalībnieks konkurē ar LMV Mežsaimniecība, CLEAN FOREST un WWH.

III ADMINISTRATĪVAIS PROCESS IESTĀDĒ

3.1. LVM iesniegums

18 KP 21.10.2014. saņēma LVM 21.10.2014. iesniegumu Nr.4.1-1.2_0770_101_14_228 par iespējamu aizliegtu vienošanos ADV Forestry, Andrēnkalni, CLEAN FOREST, WWH, Ramuss, LatKada LMV Mežsaimniecība (turpmāk kopā - Pretendenti) darbībās LVM 2014.gadā organizētajos iepirkumos:

1) LVM iepirkumā "Meža stādīšana un atjaunoto meža platību agrotehniskā kopšana Austrumvidzemes mežsaimniecībā 2014.-2016.gadā" (ID Nr.AS LVM AV_2014_68_) (turpmāk - Iepirkums Nr.1) un

2) LVM iepirkumā "Mežsaimnieciskie darbi Austrumvidzemes mežsaimniecībā 2014.gadā" (ID Nr.LVM 2014/2014_462_bi) (turpmāk - Iepirkums Nr.2).

3.2. Izpētes lietas ierosināšana

19 Izvērtējot Iesniegumā minēto informāciju, KP 12.02.2015., pamatojoties uz KL 8.panta pirmās daļas 1.punktu un 22.panta 1.punktu, ierosināja lietu Nr.2189/15/03.04./3 "Par iespējamo Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA "ADV Forestry", SIA "Andrēnkalni", SIA "CLEAN FOREST", IK "WHITE WATER HOUSE", SIA "Ramuss", SIA "LatKada" un SIA "LMV Mežsaimniecība" darbībās" (turpmāk - Lieta).

3.3. Veiktās procesuālās darbības

20 Lai iegūtu Lietā papildu nepieciešamo informāciju un pierādījumus, KP, pamatojoties uz Konkurences likuma 9.panta piektās daļas 1. un 2.punktu, izsūtīja ierakstītas vēstules, kurās aicināja konkrētus tirgus dalībnieku pārstāvjus - amatpersonas, ierasties KP telpās paskaidrojumu sniegšanai.

3.4. Lietā izmantotie pierādījumi

21 Galvenie pierādījumi Lietā, uz kuriem balstīti KP secinājumi:

- LVM publisko Iepirkumu Nr.1 un Nr.2 materiāli (ADV Forestry, Andrēnkalni, LVM Mežsaimniecība, LatKada, Ramuss, Clean Forest, WWH piedāvājumi) un papildus sniegtā informācija;

- procesa dalībnieku pārstāvju sniegtie paskaidrojumi;

- KPI 01.09.2015. dienesta ziņojumā "Par informācijas pievienošanu lietai" ietvertā informācija, kas liecina par procesa dalībnieku uzvedību un saskaņotām darbībām saistībā ar paskaidrojumu sniegšanu;

- procesa dalībnieku papildus sniegtie paskaidrojumi un informācija.

IV LIETAS APRAKSTS

4.1. Sākotnējā informācija par Iepirkumu Nr.1

22 LVM 06.02.2014. izsludināja Iepirkumu Nr.1. Minētā iepirkuma priekšmets bija meža stādīšana 544.3 hektāru platībā un atjaunoto meža platību agrotehniskā kopšana 2690 hektāru platībā LVM Austrumvidzemes mežsaimniecības teritorijā. Iepirkuma priekšmets bija sadalīts 28 daļās, paredzot veikt meža stādīšanu vai atjaunoto meža platību agrotehnisko kopšanu, ievērojot ģeogrāfisko izvietojumu.

23 Pretendents varēja iesniegt vienu piedāvājuma variantu par vienu vai vairākām iepirkuma daļām, ievērojot iepirkuma nolikumā noteikto apjoma ierobežojumu. Iepirkuma nolikums paredzēja iepirkuma rezultātā ar pretendentiem slēgt Iepirkuma līgumu uz vienu gadu vai trīs gadiem, vai arī vispārīgo vienošanos. Saskaņā ar nolikumu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķir pretendentam, kura iesniegtais piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums attiecīgajā iepirkuma daļā

24 Iepirkumā Nr.1 tika saņemti piedāvājumi no 35 pretendentiem. 25.02.2014. notika publiskā piedāvājumu atvēršana un 20.03.2014. iepirkuma komisija pieņēma lēmumu, kura rezultātā tika noslēgti 28 līgumi, katrā no daļām atsevišķi. Vienlaikus vairāku pretendentu piedāvājumos tika konstatētas savstarpējās līdzības, kas liecināja par KL 11.panta minēto aizliegto vienošanos. Konstatētās līdzības un sakritības skaidrotas turpmāk.

4.1.1. ADV Forestry, Andrēnkalni, CLEAN FOREST, WWH, LMV Mežsaimniecība, LatKada un Ramuss piedāvājumu analīze

25 No Lietas ietvaros pārbaudāmajiem tirgus dalībniekiem Iepirkumā Nr.1 piedāvājumus iesniedza:

- ADV Forestry;

- Andrēnkalni;

- CLEAN FOREST;

- WWH;

- LMV Mežsaimniecība;

- LatKada;

- Ramuss.

26 ADV Forestry, Andrēnkalni, CLEAN FOREST, WWH un LMV Mežsaimniecība piedāvājumus klātienē LVM Austrumvidzemes birojā Silvā, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā 25.02.2014. iesniegusi viena un tā pati fiziskā persona L.M., ko apliecina saņemto piedāvājumu reģistrācijas saraksts. Savukārt LatKada un Ramuss piedāvājumus iesniegušas, izmantojot pasta pakalpojumus. Abu komersantu piedāvājumi LVM saņemti vienā datumā - 14.02.2014. Neilgi pēc tam - 25.02.2014., LVM saņēma šo abu pretendentu piedāvājumu grozījumus.

27 Aploksnes, kurās bija ievietoti CLEAN FOREST, LMV Mežsaimniecība un WWH piedāvājumi, noformētas vienādi (teksta izvietojums uz aploksnes, burtu lielums), ir nomainīts tikai teksta stils (fonts). Identiski vienādi noformētas arī aploksnes, kurās bija ievietoti ADV Forestry un Andrēnkalni piedāvājumi (adresāts un Iepirkuma Nr.1 informācija rakstīta ļoti līdzīgā rokrakstā). Arī piedāvājumu grozījumu aploksnes noformētas identiski.

28 LMV Mežsaimniecība, WWH, CLEAN FOREST un Andrēnkalni piedāvājumi sasieti ar vienādu, netipisku lenti, tikai dažādās krāsās. Gan minēto komersantu, gan arī ADV Forestry titullapas ir noformētas identiski, tikai mainīts fonts. Arī LatKada un Ramuss piedāvājumi ir vizuāli līdzīgi noformēti.

29 Ramuss un LatKada piedāvājumus iepirkumam parakstījusi viena persona - abu komersantu valdes loceklis D.D. LatKada un Ramuss LVM ir iesnieguši tikai finanšu piedāvājumus, kas noformēti identiski (pretendenti piesakās uz dažādām Iepirkuma Nr.1 daļām un cenas nav vienādas). Abos piedāvājumos nav piesaistīti apakšuzņēmēji. Vienlaikus Ramuss un LatKada finanšu piedāvājumu grozījumus iesnieguši vienlaicīgi ar ADV Forestry, Andrēnkalni, CLEAN FOREST, WWH un LMV Mežsaimniecība piedāvājumiem (25.02.2014. no plkst.13:10-13:18), kā arī Ramuss un LatKada grozījumu forma līdzinās pārējo, iepriekš minēto uzņēmumu, finanšu piedāvājumu formai.

30 LMV Mežsaimniecība piedāvājumu parakstījusi valdes locekle D.S. WWH piedāvājumu parakstījusi īpašniece R.Z. CLEAN FOREST piedāvājumu parakstījis valdes loceklis K.Z. Andrēnkalni piedāvājumu parakstījis valdes loceklis L.M. ADV Forestry piedāvājumu parakstījis valdes loceklis L.M.

31 Saskaņā ar iepirkuma komisijas 20.03.2014. sēdes protokolu Nr.6, vairākās atsevišķās Iepirkuma Nr.1 daļās uzvarēja:

Tabula Nr.1

Nosaukums

Iepirkuma daļas Nr.

Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN

Ramuss

1

22 134,00

15

27 126,60

LatKada

4

7681,80

21

9129,00

26

11 368,40

Andrēnkalni

5

28 771,80

9

11 550,00

12

18 738,80

19

12 632,40

28

23 350,80

ADV Forestry

7

5342,40

LMV Mežsaimniecība

8

5961,40

CLEAN FOREST

10

2530,80

11

7522,50

WWH

17

6786,00

Avots: LVM informācija

4.1.2. ADV Forestry, Andrēnkalni, CLEAN FOREST, WWH, LMV Mežsaimniecība, LatKada un Ramuss darbības pēc piedāvājumu iesniegšanas

32 Pēc piedāvājumu publiskās atvēršanas 03.03.2014., 11.03.2014., 28.03.2014. LVM saņēma pretendentu ADV Forestry, Andrēnkalni, CLEAN FOREST, WWH un LMV Mežsaimniecība iesniegumus par piedāvājumu atsaukšanu kādā no iepirkuma daļām. Visi iesniegumi par atteikšanos no turpmākās dalības Iepirkuma Nr.1 kādā no daļām ir noformēti vienādi (lai gan iesnieguši dažādi komersanti) un pamatojums šādai rīcībai ir identisks: "Saskaņā ar neparedzētiem apstākļiem SIA "____" atsauc savu piedāvājumu iepirkumu daļā/s Nr.____". Pārbaudot iepirkumu komisijas 25.02.2014. protokola Nr.2 (12-2_0046_221_14_8) pielikumu Nr.4 "Iesniegto piedāvājumu saraksts ar piedāvāto cenu atspoguļojumu", redzams, ka nereti pretendenti atsaukuši savus piedāvājumus tajās Iepirkuma Nr.1 daļās, kur bijusi norādīta zemākā cena, tādējādi ļaujot uzvarēt pretendentam ar augstāku cenu. Piemēram, Andrēnkalni Iepirkuma pirmajā daļā (Ērģemes meža iecirknis) piedāvātā cena ir 20 230,00 EUR, kas ir zemākā piedāvātā cena šajā daļā, salīdzinājumā ar citu pretendentu piedāvājumiem. Vienlaikus 03.03.2014. LVM ir saņēmusi Andrēnkalni iesniegumu par atteikšanos no Iepirkuma Nr.1 pirmās daļas, tādējādi ļaujot nākamajam pretendentam Ramuss šajā daļā piedāvāt nākamo zemāko cenu. Tabulā zemāk ir atspoguļotas ADV Forestry, Andrēnkalni, CLEAN FOREST, WWH un LMV Mežsaimniecība, LatKada un Ramuss darbības pēc publiskās piedāvājumu atvēršanas.

Tabula Nr.2

Iepirkuma daļas Nr.

Uzņēmums

Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN

Piedāvājuma atsaukums

1

LatKada

27 091,54

 

Andrēnkalni

20 230,00

ATSAUC

Ramuss

22 134,00

 

2

LMV Mežsaimniecība

3 187,80

ATSAUC

ADV Forestry

3 519,00

ATSAUC

3

WWH

1 872,00

ATSAUC

Andrēnkalni

2 040,00

ATSAUC

4

LatKada

9402,36 / 7 681,80

 

Clean Forest

6 360,2

ATSAUC

ADV Forestry

7 021,00

ATSAUC

5

LatKada

41 456,89

 

Andrēnkalni

30 111,60 (groz. - 28 771,80)

 

Ramuss

32 413,80

 

6

LatKada

12 498,53

 

LMV Mežsaimniecība

9 333,00

ATSAUC

Clean Forest

8 125,20

ATSAUC

Ramuss

10 650,60

 

7

LatKada

7 239,59

 

WWH

5 978,40

ATSAUC

Clean Forest

4 706,40

ATSAUC

ADV Forestry

5 342,40

 

8

LMV Mežsaimniecība

5 961,40

 

Clean Forest

5 379,80

ATSAUC

LatKada

6 761,10

 

9

Ramuss

17 529,82

 

Andrēnkalni

11 550,00

 

LatKada

13 090,00

 

Ramuss

13 090,00

 

10

WWH

2 736,00

ATSAUC

Clean Forest

2 530,80

 

ADV Forestry

2 907,00

ATSAUC

11

LMV Mežsaimniecība

8 224,60

ATSAUC

Clean Forest

7 522,50

 

12

Ramuss

27 235,30

 

Andrēnkalni

18 738,80

 

13

LatKada

7 119,46

 

WWH

5 394,00

ATSAUC

ADV Forestry

5 654, 40

ATSAUC

14

Ramuss

37 419,12/ 27 126,60

 

15

WWH

6 786,00

 

ADV Forestry

7 355,60

ATSAUC

16

WWH

5 063,40

ATSAUC

ADV Forestry

5 645,40

ATSAUC

17

Ramuss

16 818,52

 

Andrēnkalni

12 632,40

 

LatKada

14 084,40

 

18

LMV Mežsaimniecība

2 813,00

 

WWH

2 523,00

ATSAUC

ADV Forestry

2 465, 00

ATSAUC

19

Ramuss

12 888,00

 

LatKada

9 129,00

 

20

LMV Mežsaimniecība

2 599,60

 

WWH

2 331,60

ATSAUC

ADV Forestry

2 278,00

ATSAUC

21

Ramuss

12 613,05

 

LatKada

8 933,50

 

22

WWH

2 488,20

 

LatKada

2 774,20

 

23

LMV Mežsaimniecība

5 606,60

 

WWH

5 028,60

ATSAUC

24

Ramuss

13 465,11

 

LatKada

11 368,40

 

25

LMV Mežsaimniecība

2 182,50

 

WWH

1 957,50

ATSAUC

26

Ramuss

30 836,48

 

Andrēnkalni

23 350,80

 

LatKada

26 034,80

 

Avots: LVM informācija

Izceltie burti - Pretendents ir grozījis sākotnēji iesniegto finanšu piedāvājumu pirms piedāvājumu atvēršanas.

Iekrāsotais - uzvarētājs, kas saņēma tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

33 ADV Forestry, LatKada, WWH, Ramuss un Andrēnkalni noslēgto līgumu ietvaros 2014.gada pavasarī reproduktīvā materiāla saņemšanai ir norādīta viena un tā pati pilnvarotā persona - P.P. LVM paskaidrojusi, ka atbilstoši LVM apstiprinātajai kārtībai "Kārtība meža reproduktīvā materiāla nodošanai-pieņemšanai" konkrēto darbu izpildei noslēgto uzņēmumu līguma ietvaros var tikt pilnvarota kāda konkrēta persona, kuru sākotnēji uzņēmējs norāda LVM, savukārt LVM uz šāda pamata izsniedz pilnvaru.

34 LVM saņēma CLEAN FOREST, Ramuss, LatKada, LMV Mežsaimniecība un WWH 03.04.2014. pilnvaras, kurās šo uzņēmumu valdes locekļi pilnvaro vienu un to pašu personu L.M. pārstāvēt sabiedrības intereses LVM visos jautājumos, kas saistīti ar šo sabiedrību saimniecisko darbību, parakstīt un saņemt dokumentus, tajā skaitā slēgt līgumus, parakstīt darba uzdevumus, parakstīt pieņemšanas-nodošanas aktus, izrakstīt rēķinus par paveiktajiem darbiem, saņemt darba uzdevumus, saņemt stādāmo materiālu, parakstīt meža reproduktīvā materiāla (stādu) iekšējās kustības pavadzīmes un/vai preču pavadzīmi-rēķinu un slēgt papildus vienošanās pie noslēgtajiem līgumiem.

35 Saskaņā ar LVM papildu sniegto informāciju (03.03.2014. LVM Meža atjaunošanas kopšanas speciālistes sastādītā tabula, kas atspoguļo pretendentu veiktos darbus (ha) LVM, kas, vērtējot to piedāvājumus, tiek ņemti vērā), var secināt, ka faktiski visvairāk darbus izpilda L.M. uzņēmumi ADV Forestry un Andrēnkalni.

Tabula Nr.3

Agrotehniskā kopšana

2013

2011

2012

Kopā

2013

2011

2012

Viss KOPĀ

Austrumvidzemē (ha)

Citur (ha)

ADV Forestry

372

0

34,4

406,1

0

0

320,9

727

Andrēnkalni

0

81,8

64,4

146,2

0

46,8

0

193

Clean Forest

0

0

0

0

0

0

0

0

WWH

86,2

0

0

86,2

0

0

0

86,2

Ramuss

0

0

0

0

283

0

0

283,4 Grozīj

LatKada

0

0

0

0

187

0

0

187,3 Grozīj

LMV Mežsaimniecība

0

0

0

0

0

0

0

0

Avots: LVM informācija

Tabula Nr.4

Meža stādīšana

2013

2011

2012

Kopā

2013

2011

2012

Viss KOPĀ

Austrumvidzemē (ha)

Citur (ha)

ADV Forestry

227,8

0

34,4

262,2

0

0

166,3

429

Andrēnkalni

0

13,4

64,4

77,8

54,6

132,4

Clean Forest

0

0

0

0

0

0

0

0

WWH

24,3

0

0

24,3

0

0

0

24,3

Ramuss

0

0

0

0

136,7

0

0

136,7 Grozīj

LatKada

0

0

0

0

164,9

0

0

164,9 Grozīj

LMV Mežsaimniecība

0

0

0

0

0

0

0

0

Avots: LVM informācija

36 15.07.2015. KP saņēma LVM vēstuli par papildu informācijas sniegšanu, kurā norādīts, ka 14.07.2015. LVM saņemta Andrēnkalni nosūtīta aploksne. Uz aploksnes atpakaļ-adresāts norādīts - SIA "Andrēnkalni", Valdlauči, 3 dz. 50, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076. Ar minēto sūtījumu LVM saņemta 02.01.2015. pilnvara, saskaņā ar kuru Andrēnkalni valdes locekle D.M. pilnvaro P.P. parakstīt iesniegumus, kur Andrēnkalni piekrīt būt kā apakšuzņēmējs un iesniegumus, kur Andrēnkalni saskaņo apakšuzņēmējus ar LVM. Pilnvara ir spēkā no 02.01.2015. līdz 31.12.2015.

37 Kopā ar pilnvaru iepriekš minētajā aploksnē ievietoti LVM saņemti Andrēnkalni, ADV Forestry, CLEAN FOREST, LMV Mežsaimniecība un WWH iesniegumi. Visi iesniegumi sastādīti 10.07.2015. un to noformējums ir identisks. Saskaņā ar tajos norādīto informāciju visi minētie komersanti lūdz LVM atļaut uzņēmuma līguma izpildē iesaistīt apakšuzņēmēju Andrēnkalni. Un, proti:

- ADV Forestry iesniegumā, kuru parakstījusi ADV Forestry valdes locekle D.M. un Andrēnkalni direktors P.P., apakšuzņēmējam nododamo darbu vērtība no kopējās līguma vērtības ir 10 (desmit) procenti;

- CLEAN FOREST iesniegumā, kuru parakstījis valdes loceklis K.Z. un Andrēnkalni direktors P.P., apakšuzņēmējam nododamo darbu vērtība no kopējās līguma vērtības ir 10 (desmit) procenti;

- LMV Mežsaimniecība iesniegumā, kuru parakstījusi direktore D.M. un Andrēnkalni direktors P.P., apakšuzņēmējam nododamo darbu vērtība no kopējās līguma vērtības 15 (piecpadsmit) procenti;

- WWH iesniegumā, kuru parakstījusi pilnvarotā persona D.M. un Andrēnkalni direktors P.P., apakšuzņēmējam nododamo darbu vērtība no kopējās līguma vērtības 10 (desmit) procenti.

Savukārt Andrēnkalni iesniegumā, kuru parakstījis direktors P.P. un SIA "Mežandis" valdes loceklis L.M., LVM tiek lūgts atļaut uzņēmuma līguma izpildē piesaistīt apakšuzņēmēju SIA "Mežandis", nodot apakšuzņēmējam 10 (desmit) procentus darba no kopējās līguma vērtības.

38 SIA "Mežandis" (turpmāk - Mežandis) komercreģistrā reģistrēta 22.09.2014. ar vienoto reģ. Nr.40103829406, juridiskā adrese: Rīga, Kastrānes iela 2A-19, LV-1039. Dalībnieki: L.M. No 22.09.2014. līdz 09.03.2015. dalībniece bija M.M. Amatpersonas: no 09.03.2015. L.M.

39 Vienlaikus ar citiem iesniegumiem LVM saņemts arī Mežandis iesniegums, kuru parakstījis Mežandis valdes loceklis L.M. un Andrēnkalni direktors P.P. Minētajā iesniegumā LVM arī lūgts atļaut uzņēmuma līguma izpildē piesaistīt apakšuzņēmēju Andrēnkalni, nodot apakšuzņēmējam 10 (desmit) procentus darba no kopējās līguma vērtības. Nav konstatējams, ka Mežandis būtu iesniedzis Iepirkumā Nr.1 piedāvājumu, tā rezultātā saņemot piedāvājumu slēgt iepirkuma līgumu kādā no Iepirkuma Nr.1 daļām.

4.2. Sākotnējā informācija par Iepirkumu Nr.2 un fakti, kas liecina par pārkāpuma pazīmēm

40 LVM 22.09.2014. izsludināja Iepirkumu Nr.2. Iepirkuma priekšmets bija atjaunoto meža platību aizsardzība pret bojājumiem 239 hektāru platībā, atjaunoto meža platību agrotehniskā kopšana Strenču meža iecirknī 50 hektāru platībā, aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošana 29,9 hektāru platībā un stigu tīrīšanā 28,34 kilometru garumā. Minētos darbus paredzēts veikt Austrumvidzemes mežsaimniecības teritorijā.

41 Nolikums paredzēja, ka iepirkuma priekšmets ir sadalīts 15 daļās. Pretendents varēja iesniegt vienu piedāvājuma variantu par vienu vai vairākām iepirkuma daļām. Sīkāks iepirkuma priekšmeta dalījums nebija pieļaujams.

42 Iepirkumā Nr.2 tika saņemti piedāvājumi no 13 pretendentiem. 08.10.2014. LVM iepirkuma komisija pieņēma lēmumu, kā rezultātā tika noslēgti 11 līgumi (par katru iecirkni/iepirkuma daļu atsevišķi). Vienlaikus pretendentu ADV Forestry, CLEAN FOREST un LMV Mežsaimniecība piedāvājumos tika konstatētas savstarpējās līdzības, kas liecināja par KL 11.panta minēto aizliegto vienošanos. Konstatētās līdzības un sakritības skaidrotas turpmāk.

43 No Lietas ietvaros pārbaudāmajiem tirgus dalībniekiem Iepirkumā Nr.2 piedāvājumus iesniedza:

- ADV Forestry;

- CLEAN FOREST;

- LMV Mežsaimniecība.

44 Visu minēto komersantu piedāvājumus klātienē LVM Austrumvidzemes birojā Silvā, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā iesniegusi viena un tā pati fiziskā persona L.M., ko apliecina saņemto piedāvājumu reģistrācijas saraksts (visi trīs piedāvājumi atnesti vienā dienā, vienā laikā).

45 Aplūkojot piedāvājumu oriģinālus, konstatējams, ka ADV Forestry un CLEAN FOREST piedāvājumi sasieti ar vienādu dziju, tikai atšķirīgās krāsās, identisks satura rādītājs. Visi komersanti norādījuši, ka neplāno piesaistīt apakšuzņēmējus. CLEAN FOREST piedāvājumu parakstījis valdes loceklis K.Z. ADV Forestry piedāvājumu parakstījis valdes loceklis L.M. LMV Mežsaimniecība piedāvājumu parakstījusi valdes locekle D.S.

46 Saskaņā ar iepirkuma komisijas 08.10.2014. sēdes protokolu Nr.3, divās atsevišķās Iepirkuma Nr.2 daļās no 15 daļām uzvarēja LMV Mežsaimniecība (piedāvātā līgumcena 5750.00 EUR bez PVN) un CLEAN FOREST (piedāvātā līgumcena 3496.00 EUR bez PVN), ar kuriem tika noslēgti līgumi par katru no daļām.

Tabula Nr. 5

47

Iepirkuma daļas Nr.

Uzņēmums

Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN

Piedāvājuma atsaukums

1

Clean Forest

3 864

 

ADV Forestry

3 404

ATSAUC

LMV Mežsaimniecība

2944

ATSAUC

2

Clean Forest

2 814

 

ADV Forestry

2 479

ATSAUC

LMV Mežsaimniecība

2 114

ATSAUC

3

Clean Forest

6 039,60

 

ADV Forestry

5 320,60

ATSAUC

LMV Mežsaimniecība

4 601,60

ATSAUC

4

Clean Forest

2 415

 

ADV Forestry

2 047,50

ATSAUC

LMV Mežsaimniecība

1 785

ATSAUC

5

Clean Forest

   

ADV Forestry

6 750

ATSAUC

LMV Mežsaimniecība

5 750

 

6

Clean Forest

1 705,40

 

ADV Forestry

1 502,20

ATSAUC

LMV Mežsaimniecība

1 299,20

ATSAUC

7

Clean Forest

1 478,40

 

ADV Forestry

1 302,40

ATSAUC

LMV Mežsaimniecība

1 126,40

 

8

Clean Forest

2 570,40

 

ADV Forestry

2 264,40

ATSAUC

LMV Mežsaimniecība

1 958,40

 

9

Clean Forest

344,40

 

ADV Forestry

303,40

ATSAUC

LMV Mežsaimniecība

262,40

ATSAUC

10

Clean Forest

966

 

ADV Forestry

819

ATSAUC

LMV Mežsaimniecība

714

ATSAUC

11

Clean Forest

1 335

 

ADV Forestry

1 110

ATSAUC

LMV Mežsaimniecība

960

ATSAUC

12

Clean Forest

   

ADV Forestry

1 542

ATSAUC

LMV Mežsaimniecība

1 233,60

ATSAUC

13

Clean Forest

   

ADV Forestry

1 912,50

ATSAUC

LMV Mežsaimniecība

1 530

ATSAUC

14

Clean Forest

   

ADV Forestry

796

ATSAUC

LMV Mežsaimniecība

637

ATSAUC

15

Clean Forest

3 496

 

ADV Forestry

2 964

ATSAUC

LMV Mežsaimniecība

2 584

ATSAUC

Avots: LVM informācija

Iekrāsotais - uzvarētājs, kas saņēma tiesības slēgt iepirkuma līgumu

4.3. ADV Forestry, Andrēnkalni, CLEAN FOREST, WWH, LMV Mežsaimniecība, LatKada un Ramuss pārstāvju darbības saistībā ar paskaidrojumu sniegšanu

48 Lai noskaidrotu lietas apstākļus, KP 13.08.2015. izsūtīja ierakstītas vēstules, kurās aicināja konkrētus tirgus dalībnieku pārstāvjus ierasties 26.08.2015. plkst. 10.00 KP telpās, paskaidrojumu sniegšanai - t.i. LMV Mežsaimniecība pārstāvi D.S., ADV Forestry pārstāvi L.M., Andrēnkalni pārstāvi D.M., LatKada pārstāvi D.D. un Ramuss pārstāvi U.K. Arī CLEAN FOREST pārstāvim K.Z. un WWH pārstāvim R.Z. 13.08.2015. tika izsūtītas ierakstītas vēstules ar lūgumu ierasties 26.08.2015. plkst. 14.00 KP telpās paskaidrojumu sniegšanai.

49 KP saņemti Latvijas pasta paziņojumi par iekšzemes pasta sūtījuma izsniegšanu, kas apliecina, ka KP ierakstītās vēstules Nr.1287 (LMV Mežsaimniecība), Nr.1288 (ADV Forestry) un Nr.1293 (Andrēnkalni) 18.08.2015. ir saņemtas. Par katras minētās vēstules saņemšanu parakstījusies persona - L.M. Tāpat KP saņemti Latvijas pasta paziņojumi par iekšzemes pasta sūtījumu izsniegšanu, kas apliecina KP ierakstītās vēstules (Nr.1292), kas adresēta WWH, saņemšanu un KP ierakstītās vēstules (Nr.1289), kas adresēta CLEAN FOREST, saņemšanu. Par minēto vēstuļu saņemšanu parakstījusies persona K.Z., attiecībā uz WWH norādot, ka ir šī uzņēmuma pilnvarotā persona.

50 Papildus norādāms, ka 25.08.2015. ar KP amatpersonu telefoniski sazinājās WWH īpašniece R.Z. un paskaidroja, ka tikai 25.08.2015. saņēmusi KP uzaicinājumu, un lūdza pārcelt tikšanās datumu uz 28.08.2015. R.Z. paskaidroja, ka viņai 26.08.2015. un 27.08.2015 ieplānots darbs. Līdz ar to saskaņotais tikšanās datumu ar R.Z. noteikts - 28.08.2015. plkst.10.00.

4.3.1. Procesa dalībnieku darbības KP noteiktajā paskaidrojumu sniegšanas dienā (26.08.2015.)

51 26.08.2015. plkst. 8.29 KP no LMV Mežsaimniecība vienīgās īpašnieces un valdes locekles D.S. saņemts elektroniskā pasta sūtījums ar pielikumā ieskanētu atbildi un norādi, ka "Dokumenta oriģināls šodien tiks izsūtīts Jums ierakstītā vēstulē". Pielikumā esošajā vēstulē, kas sastādīta 25.08.2015., D.S. norāda "Sakarā ar to, ka atrodos atvaļinājumā, nevaru ierasties Konkurences padomē 2015.gada 26.augustā plkst.10:00. Esmu gatava uz Jūsu interesējošiem jautājumiem atbildēt rakstiskā formā."

52 Pēc minētās vēstules saņemšanas KP amatpersona telefoniski sazinājās ar LVM Mežsaimniecība valdes locekli D.S., zvanot uz viņas norādīto telefona numuru. KP amatpersona jautāja D.S., kad viņa varētu ierasties KP telpās paskaidrojumu sniegšanai, uz ko D.S. norādīja, ka nevarēs ierasties tuvākajā laikā, jo ir atvaļinājumā. KP amatpersona ierosināja, ka KP amatpersonas varētu ierasties LMV Mežsaimniecība juridiskajā adresē šajā pašā dienā (26.08.2015.) vai nākamajā dienā (27.08.2015.). D.S. norādīja, ka šajos datumos LVM Mežsaimniecība juridiskajā adresē neviens nebūšot, ieskaitot viņu pašu, un KP amatpersonas nevienu nesatiks. KP amatpersona D.S. informēja par atbildību, kāda iestājas par KP amatpersonu likumīgo prasību nepildīšanu (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 175.6 pants). D.S. solīja atzvanīt tās pašas dienas (26.08.2015.) laikā, lai precizētu, kad viņa ieradīsies KP paskaidrojumu sniegšanai.

53 Plkst.10:00 KP telpās uz paskaidrojumu sniegšanu ieradās ADV Forestry pārstāvis L.M. kopā ar zvērinātu advokātu S.B., kas, pamatojoties uz 25.08.2015. pilnvaru, ir pilnvarots pārstāvēt ADV Forestry intereses, sniegt juridisko palīdzību un kārtot visas ADV Forestry lietas saistībā ar KP. Paskaidrojumu sniegšanas laikā L.M. nevarēja patstāvīgi atbildēt uz KP uzdotajiem jautājumiem, iepriekš nesaskaņojot atbildi ar advokātu S.B.

54 KP telpās ieradās Andrēnkalni direktors P.P., nevis uzaicinātā persona - valdes locekle D.M. P.P. neminēja iemeslu, kāpēc D.M. nav varējusi ierasties.

55 L.M. apņēmās (nostiprināts Sarunu protokolā), ka līdz 04.09.2015. L.M. iesniegs apliecinātas ADV Forestry īres līgumu kopijas par telpu īri, kuras ADV Forestry izmanto darbu veikšanai, un iesniegs apliecinātas līgumu kopijas līgumiem, kas noslēgti ar apakšuzņēmēju Mežandis par Iepirkumu Nr.1.

56 Laika posmā no plkst.13.15 - 14.00 ar KP amatpersonu telefoniski sazinājās D.S. un paziņoja, ka varēs ierasties KP sniegt paskaidrojumus 27.08.2015. plkst.10.00.

57 Uz paskaidrojumu sniegšanu 26.08.2015. bija aicināti ierasties arī LatKada un Ramuss pārstāvji, taču norādītajā laikā neieradās.

58 Laika posmā no plkst.13.15 - 14.00 KP amatpersona telefoniski sazinājās ar LatKada valdes locekli D.D., lūdzot skaidrot, kādēļ viņš nav ieradies uz paskaidrojumu sniegšanu KP. D.D. norādīja, ka nav saņēmis uzaicinājumu, jo neatrodas Valmierā, kur ir LatKada juridiskā adrese, tādēļ nav zinājis par nepieciešamību ierasties KP. Pēc KP lūguma ierasties šīs dienas laikā (26.08.2015.), D.D. norādīja, ka viņam nav laika. Pēc KP amatpersonas paskaidrojuma par atbildību, kāda var iestāties par KP amatpersonu likumīgo prasību nepildīšanu, D.D. paskaidroja, ka viņam ir nepieciešams konsultēties ar savu advokātu un tikai pēc tam D.D. varēs informēt KP par iespējamās ierašanās laikiem. Papildus D.D. norādīja, ka brauc uz mēnesi prom (ārpus Latvijas). Šajā laikā D.D. nebūs sasniedzams, Latvijā atgriezīsies tikai divdesmitajos datumos septembra beigās. D.D. arī norādīja, ka viņš nav saistīts ar uzņēmumu Ramuss. KP amatpersona paskaidroja, ka saskaņā ar komercreģistrā norādīto informāciju D.D. ir bijis Ramuss valdes loceklis, tādējādi KP vēlēsies saņemt paskaidrojumus arī par Ramuss darbībām laikā, kad D.D. ir bijis šī uzņēmuma valdes loceklis. Pēc 10 - 20 minūtēm atzvanot, D.D. norādīja, ka varēšot ierasties KP 30.septembrī plkst.10.00. Uz KP amatpersonas lūgumu iesniegt neierašanos attaisnojošu dokumentu, piemēram, aviobiļetes, D.D. paskaidroja, ka uz ārzemēm dosies ar auto, un piedāvāja KP iesniegt čekus par degvielas uzpildi.

59 Plkst.14.00 KP uz paskaidrojumu sniegšanu ieradās CLEAN FOREST valdes loceklis K.Z. kopā ar zvērinātu advokātu S.B. Saskaņā ar 24.08.2015. pilnvaru S.B. ir pilnvarots pārstāvēt CLEAN FOREST intereses, sniegt juridisko palīdzību un kārtot visas CLEAN FOREST lietas saistībā ar KP.

4.3.2. Procesa dalībnieku darbības pēc 26.08.2015.

60 27.08.2015. plkst.10.00 uz paskaidrojumu sniegšanu KP bija jāierodas LMV Mežsaimniecība valdes loceklei D.S., taču iepriekš saskaņotajā laikā viņa KP neieradās. Telefoniski sazinoties ar D.S. un lūdzot skaidrot neierašanās iemeslus, viņa informēja, ka tomēr nevarēs ierasties, jo ir atvaļinājumā. Norādīja, ka kurjers KP ir piegādājis dokumentu, kas attaisno viņas neierašanos.

61 27.08.2015. KP adresē apsargam viena un tā pati persona vienlaicīgi nodeva divas vēstules, kas adresētas KP. Vēstuļu nosūtītāji bija LMV Mežsaimniecība un Andrēnkalni.

62 Vēstuļu aploksnes noformētas līdzīgi - adresāti uzdrukāti uz lapas, kas pielīmēta pie aploksnes. Saskaņā ar vēstulēs norādīto, D.S. un D.M. neieradīsies KP uz paskaidrojumu sniegšanu.

63 Tā kā Andrēnkalni pārstāve D.M. un LMV Mežsaimniecība pārstāve D.S. neieradās KP arī pēc otrā uzaicinājuma, KP pārstāvji saskaņā ar KL 9.panta piektās daļas 1. un 3.punktu devās apmeklējumā bez iepriekšēja brīdinājuma uz Andrēnkalni, LMV Mežsaimniecība, kā arī uz ADV Forestry juridisko adresi "Valdlauči 3"-50, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076. Iepriekš minētajā adresē tika sastapta fiziska persona J.C., kurš norādīja, ka, iespējams, ir informēts par to, kādas juridiskās personas šajā adresē ir reģistrētas. J.C. skaidroja, ka adrese "Valdlauči 3"-50, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076 ir viņa deklarētā dzīvesvieta. Vienlaikus dzīvokļa īpašniece ir D.M. J.C. paskaidroja, ka nav nodarbināts ADV Forestry, Andrēnkalni, LMV Mežsaimniecība. Tāpat J.C. norādīja, ka D.M. atrodas dzīvoklī, taču ir slima, tādēļ ar KP pārstāvjiem nevarēs tikties. D.M. slimības lapas KP pārstāvji var iegūt pie ārstes Ķekavā. Apmeklējuma laikā KP pārstāvjiem tika uzrādīta D.M. slimības lapa, kura tika saņemta KP 27.08.2015. no rīta. Uz KP pārstāvja jautājumu, kā D.M. informēja KP par neierašanos, J.C. norādīja, ka iespējams elektroniski. J.C. nezināja, kas aizstāj D.M. Andrēnkalni un ADV Forestry viņas slimības laikā. Noprecizējot atbildi ar D.M., J.C. KP pārstāvjiem skaidroja, ka D.M. teikusi, lai visu informāciju jautā L.M. J.C. nav informēts par Andrēnkalni, ADV Forestry un LMV Mežsaimniecība savstarpējo saistību. Adresē "Valdlauči 3"-50, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., neatrodas dokumenti, kas saistīti ar šajā adresē reģistrēto uzņēmumu saimniecisko darbību. J.C. nezināja, kur šie uzņēmumi veic faktisko darbību. Tāpat viņš nebija informēts par to, kurš izņem pasta sūtījumus, kas saņemti uz šo adresi, vai kam varētu būt pastkastītes atslēga. J.C. nevarēja nosaukt D.M. elektroniskā pasta adresi.

64 28.08.2015. plkst.10.00 KP telpās ir ieradās G.A., kuru WWH valdes locekle R.Z. rakstiski pilnvarojusi pārstāvēt WWH intereses KP. G.A. norādīja, ka R.Z. nav varējusi ierasties KP. Neierašanās iemesls sākotnēji netika nosaukts, paskaidrojot tikai to, ka tāds esot. To, kāpēc uz pirmo KP aicinājumu R.Z. neieradās, G.A. nevarēja paskaidrot. Viņam pilnvara pārstāvēt WWH ir izdota 27.08.2015. Iespējams, ka ātrāk R.Z. nav varējusi atrast citu pilnvaroto pārstāvi. KP pārstāvji un G.A. vienojās, ka WWH līdz 04.09.2015. sagatavos informāciju, kas būtu par pamatu iesnieguma iesniegšanai iecietības programmas ietvaros un minētajā datumā plkst.12.00 ieradīsies KP apspriest šīs informācijas saturu. Vienlaikus KP pārstāvis lūdza 04.09.2015. ierasties arī R.Z., jo citas personas pilnvarošana nevar būt kā neierašanās iemesls. G.A. arī tika informēts par to, ka R.Z. var tikt saukta pie administratīvās atbildības, ja netiks pildītas KP amatpersonu likumīgās prasības un arī atkārtoti R.Z. neieradīsies. G.A. informēja, ka mēģinās pārliecināt R.Z. ierasties.

65 31.08.2015. L.M. telefoniski sazinājās ar KP un izteica lūgumu tikties ar KP amatpersonām sakarā par iecietības programmu. KP amatpersona un L.M. vienojās, ka L.M. ieradīsies KP 01.09.2015. plkst.10.00.

66 01.09.2015. plkst.10.00 KP telpās ieradās L.M. un zvērināts advokāts S.B. Minētās personas lūdza KP amatpersonas vēlreiz sastādīt sarunu protokolu, jo ADV Forestry pārstāvis L.M. un advokāts S.B. ir gatavi sniegt patiesu informāciju. Jautājumi par iecietības programmu nebija. KP paskaidroja, ka ADV Forestry jebkurā laikā ir iespēja KP rakstiski iesniegt papildu informāciju un paskaidrojumus. ADV Forestry pārstāvji norādīja, ka rakstiski sniegs papildu informāciju lietā, lai KP amatpersonām rastos "pareizais priekšstats par patiesajiem ar Lietu saistītajiem apstākļiem".

67 01.09.2015. KP nosūtīja atkārtotus aicinājumus Andrēnkalni valdes loceklei D.M. un LMV Mežsaimniecība valdes loceklei D.S. ierasties KP 11.09.2015. plkst.10.00 uz paskaidrojumu sniegšanu. Papildus KP vēstulēs skaidroja, ka minēto personu sniegtie paskaidrojumi un pierādījumi (ja tādi tika iesniegti) par neierašanās iemesliem nav uzskatāmi par neierašanos attaisnojošiem apstākļiem. Aicinājumos ierasties KP arī informēja D.M. un D.S., ka, ja nepieciešams, KP pārstāvji var ierasties arī pie personas tās dzīvesvietā vai kādā citā šai personai sasniedzamā vietā viņu uzklausīt.

68 04.09.2015. KP saņemti elektroniskā veidā sagatavoti L.M. "Paskaidrojumu papildinājumi un precizējumi". Saskaņā ar sniegto informāciju L.M. ir noslēgti trasta līgumi ar Andrēnkalni, ADV Forestry, CLEAN FOREST, WWH, LMV Mežsaimniecība, LatKada un Ramuss.

69 04.09.2015. plkst.12.00 KP ieradās WWH pilnvarotais pārstāvis G.A. R.Z. atkārtoti neieradās noteiktajā laikā uz paskaidrojumu sniegšanu KP. KP amatpersonas atkārtoti G.A. norādīja, ka Lietas izpētē nepieciešami R.Z. personiski klātienē sniegti mutvārdu paskaidrojumi, atbildot uz konkrētiem KP jautājumiem. G.A. KP iesniedza R.Z. iepriekš sagatavotus rakstveida paskaidrojumus, kuros bija ietverta informācija par to, ka pēc L.M. iniciatīvas R.Z. un L.M. 2011.gada beigās noslēguši trasta līgumu.

70 04.09.2015. KP nosūtīja L.M. un WWH īpašniecei R.Z. informācijas pieprasījumus ar lūgumu KP līdz 09.04.2015. iesniegt trasta līgumu oriģinālus. Ne L.M., ne R.Z. neiesniedza pieprasītos iepriekš minēto dokumentu oriģinālus.

71 Pēc KP 01.09.2015. atkārtota uzaicinājuma ierasties KP sniegt paskaidrojumus 11.09.2015. plkst.10:00, D.M. atkārtoti neieradās. 11.09.2015. KP tika saņemta elektroniska vēstule no M.M., kurā bija norāde, ka D.M. vēl joprojām ir slima un ārstējas un, ka informāciju par darba nespējas lapu KP var iegūt pie D.M. ģimenes ārstes. Neierašanās attaisnojoši dokumenti šai elektroniskajai vēstulei nebija pievienoti.

72 11.09.2015. plkst.10.00 KP telpās ieradās LVM Mežsaimniecība pilnvarotais pārstāvis Andris T.P., kurš ir pilnvarots pārstāvēt sabiedrības intereses KP Lietā, ar visām tiesībām, kādas ar normatīvajiem aktiem piešķirtas sabiedrībai, tajā skaitā, iesniegt sabiedrības vārdā visus nepieciešamos dokumentus, sniegt paskaidrojumus, kā arī sakarā ar iepriekš minēto kārtot visas citas nepieciešamās formalitātes dotā uzdevuma izpildei. Tā kā KP vairākkārtīgi aicināja ierasties LMV Mežsaimniecība pārstāvi D.S. ierasties KP personīgi sniegt paskaidrojumus, KP amatpersona vēlreiz T.P. norādīja, ka ir KP Lietas izmeklēšanai nepieciešami D.S. personīgie paskaidrojumi un informēja par atbildību, kas var iestāties D.S. neierašanās gadījumā.

4.4. Procesa dalībnieku pārstāvju sniegtie paskaidrojumi

73 Lietas izpētes gaitā KP ieguva paskaidrojumus no Andrēnkalni direktora P.P., ADV Forestry valdes locekļa L.M., CLEAN FOREST valdes locekļa R.Z., LatKada un Ramuss uz Iepirkuma Nr.1 brīdi valdes locekļa D.D. un WWH valdes locekles R.Z. (iesniegti rakstveidā).

4.4.1. Andrēnkalni direktora P.P. sniegtie paskaidrojumi

74 Saskaņā ar 26.08.2015. Sarunu protokolā norādīto, P.P. Andrēnkalni strādā vairāk kā gadu (no 2013.gada beigām) un ir darbu uzraugs, vadītājs un nodrošina komunikāciju ar apakšuzņēmumiem. Iepirkumā Nr.1 P.P. aizgādāja stādmateriālu, pārbaudīja darba materiālu un informēja uzņēmuma vadītāju par paveiktajiem darbiem, konkrēti, D.M. P.P. nav redzējis Iepirkuma Nr.1 dokumentus. P.P. darba tiesiskās attiecībās ir tikai ar Andrēnkalni. D.M. lūdza P.P. parakstīt pilnvaras ADV Forestry, LatKada, WWH, Ramuss, Andrēnkalni reproduktīvā materiāla saņemšanai.

4.4.2. ADV Forestry valdes locekļa L.M. sniegtie paskaidrojumi

75 Saskaņā ar 26.08.2015. Sarunu protokolu L.M. ir ADV Forestry vienīgais darbinieks. ADV Forestry konkrēta biroja nav un juridiskajā adresē "Valdlauči 3"-50, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., ADV Forestry tikai saņem korespondenci. ADV Forestry nav faktiskās adreses, kur tā darbojas - kādreiz ir bijusi faktiskā adrese Rīgā, Skolas ielā 21.

76 Iepirkumā Nr.1 un Nr.2 lēmumu piedalīties pieņēma L.M. L.M. neatceras kur un ar kādu datoru sagatavojis dokumentus Iepirkumam Nr.1 un Nr.2., bet to darījis vienpersoniski un piedāvājumus pasūtītājam nogādājis pats personīgi. L.M. ir pats arī iesējis piedāvājumus Iepirkumam Nr.1 un Nr.2. Finanšu piedāvājumus arī ir sagatavojis pats L.M., taču neatceras, kā noteica cenas finanšu piedāvājumos Iepirkumam Nr.1 un Nr.2.

77 L.M. neatceras, kad tieši ir bijis Andrēnkalni valdes loceklis un šī uzņēmuma dalībnieks. Andrēnkalni valdes locekle un dalībniece ir D.M., kura ir L.M. māte. L.M. rīcībā nav informācijas par Andrēnkalni darbību, vietu, kur šis uzņēmums veic saimniecisko darbību vai vietu, kur ir iespējams satikt šī uzņēmuma valdes locekli D.M. Vienīgā informācija, kuru L.M. var sniegt par šo uzņēmumu, ir tas, ka D.M. ir šī uzņēmuma īpašniece. Saskaņojot atbildi ar zvērinātu advokātu S.B., L.M. norāda, ka pazīst P.P. no tiem laikiem, kad L.M. bija Andrēnkalni valdes loceklis. P.P. bija Andrēnkalni direktors - viņa pienākumi bija ierādīt darbus, kontrolēt darbu izpildi.

78 Iepirkumā Nr.2 CLEAN FOREST valdes loceklis K.Z. un LMV Mežsaimniecība valdes locekle D.S. pilnvaroja L.M. pārstāvēt šos uzņēmumus. L.M. ir portatīvais dators, ar kuru viņš gatavoja piedāvājumu Iepirkumam Nr.2. Līdzības Iepirkuma Nr.2 dokumentācijā ADV Forestry, Clean Forest un LMV Mežsaimniecība L.M. nevar izskaidrot.

79 L.M. norāda, ka nav nozīmes tam, ka piedāvājumi Iepirkumam Nr.2 ir līdzīgi (netipiski iesiešanas materiāli, vienādi aploksnes noformētas, vienādi satura rādītāji), piedāvājumus pasūtītājam ir iesniegusi viena persona (L.M.) un L.M. arī pilnvarots rīkoties LMV Mežsaimniecība, Clean Forest, WWH, Ramuss un LatKada vārdā LVM.

80 Uz jautājumiem, kas saistīti ar CLEAN FOREST, Ramuss, LatKada, LMV Mežsaimniecība, WWH izdotajām pilnvarām, kas pilnvaro L.M. pārstāvēt visus uzņēmumus LVM, L.M. norādīja, ka nevienu no pilnvarām L.M. pats nav sagatavojis. Iespējams, ir izmantojis kādu no pilnvarām. Visi uzņēmumi (CLEAN FOREST, Ramuss, LatKada, LMV Mežsaimniecība un WWH) vērsušies pie L.M. parakstīt pilnvaras. L.M. nevar izskaidrot, kā pilnvaras var būt tik identiskas, ja katrs uzņēmums vērsies pie L.M. atsevišķi.

81 L.M. pazīst K.Z. K.Z. lūdza L.M. pārstāvēt CLEAN FOREST intereses Iepirkumā Nr.1 un Nr.2. L.M. šobrīd neveic darbības CLEAN FOREST labā un interesēs. L.M. un CLEAN FOREST parakstīja pilnvaru Līgatnē. L.M. neatceras, vai ir izmantojis CLEAN FOREST pilnvarojumu, izņemot to, ka piegādāja pasūtītājam CLEAN FOREST dokumentāciju Iepirkumā Nr.2 (precīzu piegādes brīdi L.M. atcerēties nevarēja).

82 L.M. norāda, ka nezina, kurš Andrēnkalni pieņēma lēmumu piedalīties Iepirkumā Nr.1 un L.M. nebija informācija, ka Andrēnkalni plāno piedalīties Iepirkumā Nr.1.

83 Andrēnkalni piedāvājumus Iepirkumam Nr.1 un Nr.2 L.M. pasūtītājam piegādāja saskaņā ar D.M. mutvārdu pilnvarojumu. D.M. izdeva pilnvarojumu L.M. pārstāvēt Andrēnkalni, jo uzņēmums tāpat vien personām bez pilnvarojuma dokumentus neizsniedz.

84 L.M. neatceras, vai ADV Forestry ir bijusi sadarbība ar LMV Mežsaimniecība un Andrēnkalni - neatceras vai ir bijusi komunikācija ar šiem uzņēmumiem. Kad KP pārstāvis norādīja uz faktu, ka L.M. ir piegādājis pasūtītājam LMV Mežsaimniecība un Andrēnkalni piedāvājumus pasūtītājam, L.M. atcerējās, ka ir piegādājis šo uzņēmumu piedāvājumus pasūtītājam. LMV Mežsaimniecība piedāvājumus Iepirkumam Nr.1 un Nr.2 nodeva L.M. D.S. L.M. nezina, kas sagatavoja LMV Mežsaimniecība dokumentus Iepirkumam Nr.1 un Nr.2.

85 L.M. pazīst D.D. (uz Iepirkuma Nr.1 brīdi - Ramuss un Latkada īpašnieks). Ar D.D. L.M. ir paziņa.

86 L.M. nevar izskaidrot kādēļ aploksnes Iepirkumam Nr.1 ir vienādas (līdzīgā rokrakstā).

87 L.M. skaidro, ka savu piedāvājumu (ADV Forestry) vairākās no Iepirkuma Nr.1 daļām atsauca dažādu tehnisku iemeslu dēļ (citi darbi, nav resursu). L.M. skaidro, ka nezināja, ka Andrēnkalni arī atsauc savu piedāvājumu kādā no Iepirkuma Nr.1 daļām.

88 ADV Forestry parasti piesaista apakšuzņēmējus - pašnodarbinātās personas. Neatceras precīzi, kurus uzņēmumus piesaistīja kā apakšuzņēmējus Iepirkuma Nr.1 darbu izpildei. L.M. neatceras, vai uzņēmumu Andrēnkalni piesaistīja Iepirkuma Nr.1 darbu izpildei.

89 Mežandis pamatdarbības veids ir mežu kopšana un atjaunošana. Mežandis ir startējis vairākos LVM iepirkumos. L.M. neatcerējās, kas gatavoja Mežandis dokumentus konkursiem. Uzņēmumā Mežandis L.M. darbojas viens pats, šajā uzņēmumā nav citu darbinieku. S.B. norāda, ka Mežandis piekrita būt par apakšuzņēmēju Iepirkumā Nr.1 pēc Andrēnkalni lūguma. L.M. nevar konkrēti pateikt, kas tieši veic Mežandis darbus - ir noslēgti līgumi, bet nezina ar ko tieši. L.M. neatcerējās, kādās daļās un potenciāli cik lielās daļās Andrēnkalni ir piesaistījis uzņēmumu Mežandis kā apakšuzņēmēju Iepirkumā Nr.1. L.M. neatcerējās, vai Mežandis piedalījās Iepirkumā Nr.1 un nevarēja komentēt un izskaidrot 10.07.2015. Mežandis iesniegumu ar lūgumu atļaut kā apakšuzņēmēju piesaistīt Andrēnkalni.

4.4.3. CLEAN FOREST valdes locekļa K.Z. sniegtie paskaidrojumi

90 Saskaņā ar 26.08.2015. Sarunu protokolu CLEAN FOREST pamatā nodarbojas ar meža tīrīšanas pakalpojumiem visā Latvijas teritorijā. Šobrīd CLEAN FOREST vienīgais darbinieks ir K.Z. CLEAN FOREST konkursos piedalās reizi vai divreiz gadā (pamata pasūtītājs LVM). Par konkursiem uzzina no publiski pieejamās informācijas, kam seko līdzi pats K.Z. K.Z. pats lemj par piedalīšanos vai nepiedalīšanos konkursos. Pats arī sagatavo visu dokumentāciju. Cenas nosaka pēc reģiona, attāluma, darba sarežģītības, pieredzes. Nepieciešamo dokumentāciju saistībā ar uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanu K.Z. sagatavo juridiskajā adresē Līgatnē. Lai noslēgtu biznesa darījumus, K.Z. dodas pie partnera.

91 Konkursu izvēles pamatā nav konkrētu kritēriju - tiek ņemts vērā darbu apjoms, uzņēmuma kapacitāte. Atsevišķos gadījumos tiek piesaistīti apakšuzņēmēji.

92 Par Iepirkumu Nr.2 K.Z. uzzināja no LVM publiski pieejamās informācijas. Iepirkumam Nr.2 dokumentus gatavoja K.Z. Visdrīzāk pats arī sasēja un noformēja visus dokumentus. Precīzi neatceras, kas Iepirkumā Nr.2 piegādājis CLEAN FOREST dokumentus pasūtītājam, bet pieļauj, ka tā varēja būt pilnvarotā persona. Šādu pilnvaru sagatavoja pats K.Z. Dokumentu nogādāšanai ir bijušas pilnvarotas vairākas personas, kuras K.Z. izvēlas no paziņu loka [šo atbildi K.Z. sniedza pēc atbildes saskaņošanas ar S.B.]. Šīs personas nesaņem atalgojumu, pilnvarojuma nepieciešamības pamatā ir K.Z. laika trūkums.

93 K.Z. nav skaidrojuma par līdzībām ADV Forestry, LMV Mežsaimniecība un CLEAN FOREST piedāvājumu Iepirkumam Nr.2 noformējumā. K.Z. nevar arī izskaidrot, kāpēc CLEAN FOREST, LMV Mežsaimniecība un WWH aploksnes Iepirkumā Nr.1 ir vienādi noformētas.

94 CLEAN FOREST ir piedalījies arī Iepirkumā Nr.1. Sākotnēji K.Z. norāda, ka visu sagatavoto dokumentāciju Iepirkumam Nr.1 pasūtītājam piegādāja viņš pats, taču vēlāk sarunas laikā atzīst, ka neatceras, vai viņš pats ir piegādājis dokumentus pasūtītājam.

95 Iepirkumā Nr.1 CLEAN FOREST piesaistīja apakšuzņēmējus. Konkrētus uzņēmumus K.Z. nevar nosaukt. Konsultējoties ar S.B., K.Z. norāda, ka nevēlas atbildēt uz jautājumu par uzņēmumiem, kurus CLEAN FOREST piesaista kā apakšuzņēmējus. Vēlāk sarunas gaitā K.Z. norāda, ka, iespējams, Ramuss, LatKada, LMV Mežsaimniecība tiek piesaistīti kā apakšuzņēmēji, bet nevienu personu šajos uzņēmumos personīgi nepazīst. K.Z. arī P.P. personīgi nepazīst. Ar Mežandis K.Z. ir bijusi sadarbība - uzņēmums ticis piesaistīts kā apakšuzņēmējs. K.Z. nevar atbildēt, vai pazīst kādu no ADV Foresty un Andrēnkalni. Pēc nelielām pārdomām K.Z. norāda, ka Andrēnkalni ir viņa māsas D.M. uzņēmums.

96 Visi ar apakšuzņēmējiem noslēgtie līgumi atrodas CLEAN FOREST juridiskajā adresē. Kad darbu izpilde saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ir pabeigta, daļa dokumentu tiek nodoti juristam, tai skaitā dokumentācija, kas attiecas uz publiskajiem iepirkumiem. Dokumenti saistībā ar Iepirkumu Nr.1 varētu atrasties advokāta birojā vai juridiskajā adresē.

97 S.B. CLEAN FOREST ir sniedzis juridiskos pakalpojumus Iepirkuma Nr.1 un Nr.2 laikā. S.B. nav sagatavojis dokumentus Iepirkumam Nr.1 un Nr.2. K.Z. jau ilgāku laika posmu pazīst S.B.

98 K.Z. ar L.M. ir personīgi pazīstami (ņemot vērā, ka L.M. ir K.Z. māsas D.M. dēls) un no personīgām sarunām zina, ka L.M. nodarbojas ar līdzīgu darbu (mežsaimniecību). K.Z. uzskata, ka L.M. ir CLEAN FOREST konkurents. Aizņemtības dēļ pilnvarojis L.M. CLEAN FOREST vietā veikt visas pilnvarā minētās darbības. Pilnvaru sastādījis pats ar savu datoru. L.M. ir izmantojis pilnvaru, taču nevar atbildēt, kādas darbības L.M. saskaņā ar pilnvaru ir veicis.

99 K.Z. nevarēja izskaidrot līdzības un vienādības Ramuss, LatKada, LMV Mežsaimniecība, WWH un CLEAN FOREST sastādītajās pilnvarās, ar kurām šie uzņēmumi pilnvaro L.M. Kad K.Z. pilnvaroja L.M., viņš nezināja, ka viņš ir Andrēnkalni un ADV Forestry īpašnieks.

100 WWH ir K.Z. sievas uzņēmums. WWH ir savs birojs Cēsīs, Uzvaras bulvārī 30. Privātu sarunu līmenī K.Z. bija informēts, ka WWH piedalīsies Iepirkumā Nr.1. K.Z. nezināja, ka Iepirkumā Nr.1 piedalīsies arī Ramuss, LatKada, LMV Mežsaimniecība, CLEAN FOREST, Andrēnkalni un ADV Forestry.

101 Iespējams, ka CLEAN FOREST atsauca savu piedāvājumu Iepirkuma Nr.1 kādā no daļām. Piedāvājumi attiecībā uz daļām, kur CLEAN FOREST bija zemākā cena tika atsaukti, jo, iespējams, ka par šādu cenu nebija iespējams izpildīt prasības.

102 CLEAN FOREST 10.07.2015. iesniegumu LVM K.Z. sagatavoja pats. Iespējams, ka šo iesniegumu piegādāja L.M., tādējādi minētais iesniegums piegādāts Andrēnkalni nosūtītā aploksnē. K.Z. nevar izskaidrot līdzības un vienādības CLEAN FOREST 10.07.2015. iesniegumā LVM par apakšuzņēmēja piesaisti ar citu uzņēmumu šāda paša veida iesniegumiem. Nevar arī izskaidrot to, kāpēc visi iesniegumi LVM piegādāti vienlaicīgi.

103 CLEAN FOREST konkurenti ir "Broku mežistrādes brigāde", "Stafecka īpašumi", Andrēnkalni. Par konkurentiem K.Z. uzskata arī Andrēnkalni, LatKada, Ramuss, LMV Mežsaimniecība un WWH.

4.4.4. WWH valdes locekles R.Z. sniegtie paskaidrojumi rakstveidā

104 04.09.2015. WWH pilnvarotais pārstāvis G.A. iesniedza KP R.Z. rakstveidā sastādītus un parakstītus paskaidrojumus. Pēc vairākkārtējiem aicinājumiem R.Z. personīgi neieradās KP uz paskaidrojumu sniegšanu.

105 Saskaņā ar paskaidrojumos sniegto informāciju, 2011.gada beigās pie R.Z. vērsās viņas vīra K.Z. māsas D.M. dēls L.M. Viņš vēlējās iegādāties WWH, lai ar šo uzņēmumu varētu piedalīties LVM rīkotajās iepirkumu procedūrās. Tā kā WWH neveica faktisku saimniecisko darbību, R.Z. šim piedāvājumam piekrita. Tika noslēgta attiecīga vienošanās jeb trasta līgums, kur tika noteikts, ka uzņēmuma faktiskais īpašnieks ir L.M., taču UR kā WWH īpašniece joprojām būs reģistrēta R.Z. Šāda satura līgums tika noslēgts pēc L.M. ierosinājuma.

106 Pēc minētās vienošanās faktisko uzņēmuma saimniecisko darbību organizēja L.M., bet R.Z. parakstīja viņa sagatavotos dokumentus. Visus piedāvājumus dalībai LVM iepirkumu procedūrās sagatavoja L.M., kā arī organizēja tālāko darbu izpildi. Līdz ar to detalizētāk R.Z. nevar izskaidrot un sniegt atbildes uz KP interesējošiem jautājumiem saistībā ar WWH dalību Iepirkumos Nr.1 un Nr.2.

107 Ņemot vērā, ka R.Z. ir tiesības uz advokātu, tad, lai neradītu papildu problēmas, R.Z. pilnvaro turpmākai saziņai ar KP savu advokātu G.A. Papildu jautājumu gadījumā KP var sazināties ar G.A., kurš sniegs atbildes, konsultējoties ar R.Z.

108 Paskaidrojumi tiek sniegti ar mērķi izklāstīt patiesību, tādā veidā mazinot iespējamās negatīvās sekas, kas var skart R.Z. saistībā ar KP ierosināto lietu.

4.4.5. LatKada valdes locekļa D.D. sniegtie paskaidrojumi par uzņēmumiem Ramuss un LatKada

109 Saskaņā ar 28.09.2015. Sarunu protokolu, D.D. rīcībā nav pierādījumu, kas attaisnotu viņa neierašanos uz paskaidrojumu sniegšanu 26.08.2015.

110 LatKada un Ramuss nodarbojas ar mežkopību. Ramuss juridiskā adrese Salaspilī ir reģistrēta, pamatojoties uz īres līgumu. Ramuss faktiskā darbība (piemēram, dokumentu sagatavošana konkursiem) notika Valmierā (LatKada juridiskajā adresē). LatKada faktiskā darbība notiek Valmierā, Annas ielā 8-6. D.D. dibināja Ramuss un LatKada bez iepriekšējas pieredzes mežsaimniecībā. Pieredze tika iegūta, strādājot Zemgales mežsaimniecībā. D.D. nevēlējās atbildēt uz jautājumu, ar ko nodarbojas (kādi ir viņa pienākumi) LatKada. D.D. nevarēja nosaukt LatKada un Ramuss konkurentus - šiem uzņēmumiem nav konkurentu.

111 No LatKada dibināšanas brīža līdz 14.02.2014., kad tika noslēgts trasta līgums ar L.M., dokumentus konkursiem sagatavojis pats D.D. Tāpat arī Ramuss - līdz trasta līguma noslēgšanai dokumentus Ramuss gatavoja D.D.

112 D.D. iepazinās ar L.M. LVM rīkotajā seminārā. D.D. L.M. pārdeva LatKada un Ramuss bez konkrēta mērķa, bet pēc advokāta piebildes tomēr norādīja, ka uzņēmumus pārdevis peļņas gūšanas nolūkā.

113 Lēmumu par dalību LVM Iepirkumā Nr.1 pieņēma L.M., kā arī viņš sagatavoja Ramuss un LatKada dokumentāciju dalībai Iepirkumā Nr.1. 2014.gada sākumā D.D. un L.M. veica pārrunas par uzņēmumu Ramuss un LatKada pārdošanu un uz šo sarunu pamata, pirms trasta līgumu noslēgšanas 14.02.2014., L.M. pieņēma lēmumu, ka Ramuss un LatKada piedalīsies Iepirkumā Nr.1. L.M. pats sagatavoja Ramuss un LatKada dokumentāciju Iepirkumam Nr.1 un to izsūtīja. Trasta līguma oriģināls atrodas pie D.D., minētā līguma oriģināls tika uzrādīts KP.

114 D.D. joprojām Uzņēmumu reģistrā ir norādīts kā LatKada īpašnieks, jo L.M. nav pārreģistrējis minēto uzņēmumu uz sava vārda.

115 D.D. nevarēja atbildēt uz KP pārstāvju uzdoto jautājumu par to, kāpēc bija nepieciešams Ramuss un LatKada 03.04.2014. pilnvarojums L.M., ja 14.02.2014. bija noslēgts trasta līgums. D.D. neatceras, kas sagatavoja pilnvaras.

116 D.D. nepazīst P.P. un nav dzirdējis par šādu personu. D.D. izsniedz daudz pilnvaru, tādēļ neatceras, ka pilnvarojis P.P. Neatceras arī to, kas ieteica pilnvarot P.P.

117 Iepirkumā Nr.1 bija piesaistīti apakšuzņēmēji. Pārsvarā visos iepirkumos, kuros LatKada piedalījās, ir piesaistīti apakšuzņēmēji. Pēc tam, kad noslēdz līgumu ar LVM, LatKada un Ramuss meklē apakšuzņēmējus. D.D. nevar atbildēt kādā daļā nodod darbus izpildē apakšuzņēmējiem un kura darbu kapacitāte ir jāstiprina ar apakšuzņēmumu palīdzību.

118 LatKada vairs nepiedalās publisko iepirkumu konkursos un vairs neplāno piedalīties iepirkumos. LatKada ir piedalījies vairāk kā desmit LVM izsludinātos iepirkumos, par kuriem uzzina LVM mājas lapā. Kritērijs, izvēloties konkursus kuros piedalīties, ir atkarīgs no tā, kur atrodas darbinieki (apakšuzņēmēji) un cenas.

119 D.D. nevarēja atbildēt uz jautājumu, vai ir bijusi sadarbība ar ADV Forestry, Andrēnkalni, LMV Mežsaimniecība, WWH un CLEAN FOREST. Iespējams, ka ir bijusi sadarbība, taču jāprecizē, ar kuru no uzņēmumiem tieši tā ir bijusi. D.D. arī neatcerējās, vai ir bijis darbinieks kādā no iepriekš minētajiem uzņēmumiem. D.M. ir L.M. mamma, bet D.D. viņu nav saticis. D.D. nepazīst D.S., bet pieļauj, ka viņa ir mainījusi uzvārdu uz M. K.Z. un R.Z. D.D. nepazīst.

4.5. Papildus sniegtā informācija un paskaidrojumi no L.M.

120 04.09.2015. KP saņēma L.M. paskaidrojumus, rakstveida papildinājumus un precizējumus.

121 Saskaņā ar minētajiem paskaidrojumiem, L.M. ir noslēdzis Trasta līgumus ar uzņēmumiem. Un, proti:

- 09.09.2014. starp L.M. un D.M. tika noslēgts Trasta līgums Nr.1, saskaņā ar kuru Andrēnkalnu kapitāldaļu formālā īpašniece (turētāja) ir L.M. māte D.M., bet L.M. ir patiesā labuma guvējs. Taču, ņemot vērā, ka L.M. bija Andrēnkalni dalībnieks jau no 12.05.2011., tad šī uzņēmuma saimniecisko darbību tiešā veidā L.M. jau ietekmē no 2011.gada;

- 26.02.2015. starp L.M. un D.M. tika noslēgts Trasta līgums Nr.2, saskaņā ar kuru ADV Forestry kapitāldaļu formālā īpašniece (turētāja) ir L.M. māte D.M., bet patiesā labuma guvējs ir L.M. Taču, ņemot vērā, ka L.M. bija ADV Forestry dalībnieks jau no 14.11.2011., tad šī uzņēmuma saimniecisko darbību tiešā veidā L.M. jau ietekmē no 2011.gada;

- 15.05.2012. starp L.M. un K.Z. tika noslēgts Trasta līgums Nr.3, saskaņā ar kuru CLEAN FOREST kapitāldaļu formālais īpašnieks ir K.Z., bet L.M. ir patiesā labuma guvējs. Ņemot vērā minēto, kopš 2012.gada L.M. ir CLEAN FOREST kapitāldaļu patiesais īpašnieks un tiešā veidā ietekmē CLEAN FOREST saimniecisko darbību. Papildus norādāms, ka K.Z. ir L.M. mātes D.M. brālis.

- 14.11.2011. starp L.M. un R.Z. ir noslēgts Trasta līgums Nr.4, saskaņā ar kuru WWH īpašniece (turētāja) R.Z. veic komercdarbību L.M. labā, bet L.M. ir patiesā labuma guvējs. Ņemot vērā iepriekš minēto, kopš 2011.gada L.M. ir WWH patiesais īpašnieks un tiešā veidā ietekmē WWH saimniecisko darbību. Papildus norādīts, ka R.Z. ir L.M. mātes D.M. brāļa K.Z. laulātā;

- 14.02.2014. starp L.M. un D.S. ir noslēgts Trasta līgums Nr.5, saskaņā ar kuru LMV Mežsaimniecība kapitāldaļu formālā īpašniece (turētāja) ir D.S., bet L.M. ir patiesā labuma guvējs. Ņemot vērā iepriekš minēto, kopš 2014.gada L.M. ir LMV Mežsaimniecība kapitāldaļu patiesais īpašnieks un tiešā veidā ietekmē LMV Mežsaimniecība saimniecisko darbību. Papildus norādīts, ka L.M. un D.S. ir jau vairāk nekā deviņu gadu kopdzīve un šajā kopdzīvē ir dzimis bērns U.M.;

- 14.02.2014. starp L.M. un D.D. ir noslēgts Trasta līgums Nr.6, saskaņā ar kuru LatKada kapitāldaļu formālais īpašnieks (turētājs) ir D.D., bet L.M. ir patiesā labuma guvējs. Ņemot vērā minēto, kopš 2014.gada L.M. ir LatKada kapitāldaļu patiesais īpašnieks un tiešā veidā ietekmē LatKada saimniecisko darbību;

- 14.02.2014. starp L.M. un D.D. ir noslēgts Trasta līgums Nr.7, saskaņā ar kuru Ramuss kapitāldaļu formālais īpašnieks (turētājs) ir D.D., bet L.M. ir patiesā labuma guvējs. Ņemot vērā minēto, kopš 2014.gada L.M. ir Ramuss kapitāldaļu patiesais īpašnieks un tiešā veidā ietekmē Ramuss saimniecisko darbību. Papildus norādāms, ka minētais Trasta līgums 27.06.2014. ir zaudējis spēku.

122 Andrēnkalni, ADV Forestry un LMV Mežsaimniecība juridiskā adrese atrodas vienā un tajā pašā dzīvoklī - "Valdlauči" 3-50, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076, kurš pieder D.M., kas ir publiski pieejama informācija. Iepriekš minētais fakts apliecina, ka atbilstoši Komerclikuma izpratnei iepriekš minētajām juridiskajām personām ir vienota korespondence un sabiedrības vadība.

123 CLEAN FOREST un WWH juridiskā adrese atrodas vienā un tajā pašā mājā - Gaismas iela 12, Līgatne, Līgatnes nov., LV-4110, kas pieder K.Z., kas ir publiski pieejama informācija. Iepriekš minētais fakts apliecina, ka atbilstoši Komerclikuma izpratnei iepriekš minētajām juridiskajām personām ir vienota korespondence un sabiedrības vadība.

124 Iepirkumā Nr.1 L.M. sagatavoja un iesniedza piedāvājumus no LMV Mežsaimniecība, Andrēnkalni, ADV Forestry, CLEAN FOREST, Latkada, Ramuss un WWH. Tikai CLEAN FOREST piedāvājumu tehniski sagatavoja K.Z. saskaņā ar L.M. norādēm. Iesniegto piedāvājumu noformējums un saturs ir izteikti līdzīgs vai pat dažviet identisks, dažas atšķirības ir konstatējamas, jo atšķiras uzņēmumu rekvizīti. Lielākas līdzības ir identificējamas pēc piedāvājumu titulu lapām, saturu rādītājiem un aploksnēm. Papildus L.M. faktisko ietekmi uzņēmumos apliecina, ka iepriekš minētās juridiskās personas ir pilnvarojušas L.M. ar ļoti plašu pilnvarojuma apjomu, un tas, ka L.M. personīgi iesniedza vairāku iepriekš minēto juridisko personu piedāvājumus.

125 Iepirkumā Nr.2 L.M. sagatavoja, noformēja un iesniedza piedāvājumus no CLEAN FOREST, LMV Mežsaimniecība, ADV Forestry, tāpēc piedāvājumu noformējums un saturs ir stipri līdzīgs vai pat dažviet identisks, dažas atšķirības ir konstatējamas, jo atšķiras uzņēmumu rekvizīti. Lielākas līdzības ir identificējamas pēc piedāvājumu titulu lapām, saturu rādītājiem un aploksnēm. Papildus L.M. faktisko ietekmi uzņēmumos apliecina, ka iepriekš minētās juridiskās personas ir pilnvarojušas L.M. ar ļoti plašu pilnvarojuma apjomu, un tas, ka L.M. personīgi iesniedza vairāku iepriekš minēto juridisko personu piedāvājumus.

126 LMV Mežsaimniecība, Andrēnkalni, ADV Forestry, CLEAN FOREST, Latkada, Ramuss un WWH ir uzskatāmas par vienu tirgus dalībnieku, jo L.M. ir bijis vai ir iepriekš minēto juridisko personu valdes loceklis, dalībnieks un/vai patiesā labuma guvējs. L.M. faktiskā ietekme iepriekš minētajās juridiskajās personās ir identificējama pēc Iepirkumā Nr.1 un Iepirkumā Nr.2 iesniegtajiem līdzīgajiem piedāvājumiem, pilnvarām, trasta līgumiem un citiem apstākļiem.

127 Konkurences likuma izpratnē L.M. nav ar citiem tirgus dalībniekiem vienojies, slēdzis vienošanos vai saskaņojis darbības. L.M. nav vienojies ar citiem tirgus dalībniekiem Iepirkumu Nr.1 un Iepirkumu Nr.2, t.i. piedalīšanos vai nepiedalīšanos, apsprieduši iepirkuma nolikuma prasības, apsprieduši iespējamo darbu sadalījumu, apsprieduši iesniedzamo finanšu piedāvājumu, saskaņojuši darbības, apmainījušies ar informāciju, plānojuši rīcības, izstrādājuši rīcības plānu.

128 L.M. iesniedza piedāvājumus no saistītajiem uzņēmumiem, jo daudzi pretendenti iesniedz vairākus piedāvājuma variantus LVM iepirkumos. Turklāt LVM, rīkojot iepirkumus, ievērojami ierobežo konkurenci, nosakot, cik iepirkuma daļās drīkst iesniegt viens pretendents savu piedāvājumu, tas ir, sākot no 20% līdz maksimums 50 % no kopējā iepirkuma apjoma, bet līgumu drīkst slēgt vidēji no 5% līdz 15 % no kopējā iepirkuma apjoma.

129 Trasts ir ar līgumu nodibināta tiesiska attiecība, kurā viena persona (trasta devējs) nodod otrai personai (pilnvarniekam) mantu savā vai kādas trešās personas interesēs vai kādam notiktam mērķim, pilnvarniekam nodotā manta veido atsevišķu masu un nav pilnvarnieka īpašumā, darījumi ar šo mantu tiek slēgti pilnvarnieka vārdā, pilnvarniekam ir rīcības tiesība ar šo mantu un pienākums to pārvaldīt saskaņā ar trasta līgumu. Tas, ka trasta devējs patur atsevišķas tiesības vai pārvaldnieks gūst kādu labumu no pārvaldīšanā nodotās mantas, neietekmē trasta būtību. L.M. ir tieša ietekme pār ADV Forestry, CLEAN FOREST, Latkada, Ramuss, WWH un LMV Mežsaimniecība, jo atbilstoši trasta līgumiem L.M. nosaka ieceļamās amatpersonas, nosaka ikdienas darba saimniecisko darbību un komercdarbības mērķus. Tādējādi, pamatojoties uz noslēgtajiem trasta līgumiem, L.M. ir izšķiroša ietekme Andrēnkalni, ADV Forestry, CLEAN FOREST, Latkada, Ramuss, WWH un LMV Mežsaimniecība saskaņā ar Konkurences likuma 1.panta 9.punktu, un minētie uzņēmumi ir uzskatāmi par vienu tirgus dalībnieku.

4.6. Trasta līgumi

130 KP 04.09.2015. izsūtīja L.M. informācijas pieprasījumus, ar lūgumu KP iesniegt šādu dokumentu oriģinālus:

- 2014.gada 9.septembra trasta līguma Nr.1 oriģinālu;

- 2015.gada 26.februāra trasta līguma Nr.2 oriģinālu;

- 2012.gada 15.maija trasta līguma Nr.3 oriģinālu;

- 2011.gada 14.novembra trasta līguma Nr.4 oriģinālu;

- 2014.gada 14.februāra trasta līguma Nr.5 oriģinālu;

- 2014.gada 14.februāra trasta līguma Nr.6 oriģinālu;

- 2014.gada 14.februāra trasta līguma Nr.7 oriģinālu.

131 KP 08.09.2015. saņēma no L.M. iepriekš minēto dokumentu kopijas.

132 Visi iepriekš minētie dokumenti noformēti vienādi, arī teksts ir vienāds, izņemot WWH trasta līgumu, kur L.M. nepērk kapitāldaļas, bet individuālo komersantu. Trasta līgumi visos gadījumos, par sabiedrību ar ierobežotu atbildību pirkšanu, paredz, ka L.M. pērk 100% uzņēmumu kapitāldaļas.

4.7. Papildus sniegtā informācija un paskaidrojumi no K.Z.

133 KP 18.09.2015. saņēma K.Z. paskaidrojumus. K.Z. norāda, ka iepriekš sniegto paskaidrojumu sniegšanas laikā bija ļoti satraucies, un uz uzdotajiem jautājumiem bija grūti atcerēties precīzas atbildes, jo jautājumi bija saistīti ar dokumentu saturu un gadu veciem notikumiem. Ievērojot minēto, K.Z. sniedz papildus precizējošos paskaidrojumus.

134 L.M. K.Z. pazīst kopš viņa dzimšanas, jo L.M. ir viņa māsas D.M. dēls. K.Z. ir informēts, ka L.M. viens no biznesiem ir saistīs ar mežsaimniecības darbiem un viņš piedalās LVM rīkotajos konkursos.

135 15.05.2012. starp K.Z. un L.M. tika noslēgts trasta līgums, kurš paredzēja, ka pēc pārdošanas CLEAN FOREST kapitāla daļu patiesais īpašnieks ir L.M., bet formāli kapitāla daļas komercreģistrā būs reģistrētas uz K.Z. vārda. K.Z. piekrita šim darījumam, jo L.M. ir viņa radinieks. Trasta līguma noslēgšanas rezultātā K.Z. saņēma samaksu LVL 2000,- (divi tūkstoši lati) apmērā. Pēc trasta līguma noslēgšanas L.M. ir nodrošinājis CLEAN FOREST komercdarbību, t.s., pārstāv sabiedrības intereses visās valsts, pašvaldību, tiesu un citās iestādēs, arī LVM. L.M. ir izsniegta pilnvara noslēgt un parakstīt visa veida līgumus un to grozījumus, pēc saviem ieskatiem veikt visus ar likumu atļautus darījumus. Šobrīd CLEAN FOREST K.Z. ieņem valdes locekļa amatu, bet tas ir tikai formāls amats, jo uzņēmuma ikdienas saimniecisko darbību veic L.M. saskaņā ar pilnvarojumu.

136 K.Z. apliecina, ka ir parakstījis dokumentus CLEAN FOREST vārdā, ja tas bija nepieciešams L.M. CLEAN FOREST K.Z. strādā kā algots darbinieks, kura ieņemamais amats ir valdes loceklis. K.Z. darba pienākumi saistīti ar lietvedību (piem., rēķinu sagatavošana, dokumentācijas sagatavošana iepirkumiem, piedāvājumu sagatavošana, utt.).

137 Sākotnēji sniegto paskaidrojumu laikā K.Z. neminēja par noslēgto trasta līgumu, jo atbilstoši Darba likuma 83.pantam darbiniekam ir pienākums neizpaust viņa rīcībā nonākušo informāciju, kas ir darba devēja komercnoslēpums. K.Z. KP paskaidrojumus sniedza, ievērojot Komerclikuma 19.panta 1.daļas noteikumus, kā arī tiesu praksē izteiktās atziņas saistībā ar darbinieka atbildību par komercnoslēpuma izpaušanu. Sniedzot paskaidrojumus, K.Z. nezināja, vai viņš ir tiesīgs izpaust trasta līguma noslēgšanas faktu, izpaust tā saturu, sniegt ziņas par L.M. kā patieso CLEAN FOREST īpašnieku, jo trasta līguma viens no mērķiem ir neizpaust patieso aktīva īpašnieku. Šajā gadījumā komercnoslēpumi ir saistīti ar trasta līguma saturu un tā izrietošām sekām. Šobrīd L.M. ir devis piekrišanu izpaust ziņas par trasta līgumu un CLEAN FOREST saimniecisko darbību.

138 K.Z. tehniski sagatavoja piedāvājumus konkursiem - tehniski (t.i., izprintēja, sagatavoja, aizpildīja dokumentus, bet ne tikai) noformēja piedāvājumu konkursiem, bet iepriekš no L.M. puses K.Z. tika instruēts par piedāvājuma sagatavošanas saturu (t.i. finanšu piedāvājumu, bet ne tikai). K.Z. L.M. ir izdevis vairākas pilnvaras ar apjomīgu pilnvarojuma apjomu saistībā ar CLEAN FOREST pārstāvēšanu LVM.

4.8. Mutvārdu uzklausīšana

139 Neviens no uzņēmumiem neizmantoja tiesības iepazīties ar izpētes lietas materiāliem pēc vēstules par faktu konstatēšanu saņemšanas. ADV Forestry 07.12.2015. izmantoja tam paredzēto iespēju tikt uzklausītiem mutvārdu procesā. Uz mutvārdu uzklausīšanu ieradās ADV Forestry valdes priekšsēdētājs L.M. un zvērināts advokāts S.B. Mutvārdu uzklausīšanas laikā pārstāvji skaidroja, ka Andrēnkalni, ADV Forestry, CLEAN FOREST, Latkada, Ramuss, WWH un LMV Mežsaimniecība ir uzskatāmi par vienu tirgus dalībnieku, ko apstiprina L.M. radniecība un savstarpējā pazīšanās ar Andrēnkalni, CLEAN FOREST, Latkada, Ramuss, WWH un LMV Mežsaimniecība amatpersonām, kā arī noslēgtie trasta līgumi. Lietā nav sniegts atspoguļojums tam, kāpēc pazīmes un apstākļi lietā, kas apstiprina L.M. veiktās darbības, saskaņā ar noslēgtajiem trasta līgumiem, ir vērtējamas kritiski. Savukārt attiecībā uz L.M. sniegtajiem paskaidrojumiem norādāms, ka visi sniegtie paskaidrojumi ir jāvērtē kopsakarā ar apstākļiem, pat ja paskaidrojumos ir saskatāmas pretrunas, nevienam no paskaidrojumiem nav dodama priekšroka.

140 Pēc mutvārdu uzklausīšanas 07.12.2015., KP 08.12.2015. saņēma paskaidrojumus no LMV Mežsaimniecība, kā arī no D.M. Paskaidrojumos D.M. un LVM Mežsaimniecība uzsver, ka LMV Mežsaimniecība, Andrēnkalni un ADV Forestry ir viens tirgus dalībnieks, papildus pievienojot paskaidrojumiem L.M. un viņa dēla dzimšanas apliecības un, atkārtoti pievienojot, trasta līgumu kopijas.

V KONKURENCES LIKUMA 11.PANTA PIRMĀS DAĻAS PIEMĒROŠANA

5.1. Piemērojamās normas

141 KL 11.panta pirmās daļas 5.punkts nosaka, ka: "ir aizliegtas un kopš noslēgšanas brīža spēkā neesošas tirgus dalībnieku vienošanās, kuru mērķis vai sekas ir konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana Latvijas teritorijā, to skaitā vienošanās par:

5) piedalīšanos vai nepiedalīšanos konkursos vai izsolēs vai par šīs darbības (bezdarbības) noteikumiem, izņemot gadījumus, kad konkurenti publiski darījuši zināmu kopīgu piedāvājumu un šī piedāvājuma mērķis nav kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci."

142 Saskaņā ar MK 29.09.2008. noteikumu Nr.798 "Noteikumi par atsevišķu horizontālo sadarbības vienošanos nepakļaušanu Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktajam vienošanās aizliegumam" 2.9.apakšpunktu "horizontālā karteļa vienošanās - vienošanās starp konkurentiem, kuras mērķis ir kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci starp tiem, tai skaitā vienošanās par tiešu vai netiešu cenu vai tarifu noteikšanu jebkādā veidā vai to veidošanas noteikumiem, kā arī par tādas informācijas apmaiņu, kura attiecas uz cenām vai realizācijas noteikumiem, vienošanās par ražošanas vai realizācijas apjomu, tirgu, tehniskās attīstības vai investīciju ierobežošanu vai kontroli, vienošanās par tirgus sadali, ņemot vērā teritoriju, pircējus, piegādātājus vai citus nosacījumus, un vienošanās par piedalīšanos vai nepiedalīšanos konkursos vai izsolēs vai par šīs darbības (bezdarbības) noteikumiem".

5.2. Aizliegtas vienošanās pārkāpuma skaidrojums pastāvīgajā judikatūrā

143 Atbilstoši KL mērķim (kas definēts likuma 2.pantā) katram tirgus dalībniekam, konkurējot ar citiem, ir jākonkurē, izmantojot brīvas, vienlīdzīgas un godīgas konkurences līdzekļus. Tādējādi tirgus dalībniekam reālās konkurences apstākļos ir jābūt ieinteresētam nodrošināt un jānodrošina informācijas neizpaušanu konkurentiem.

144 KL 11.panta pirmajā daļā lietotā termina "vienošanās" piemērošana netiek ierobežota tikai ar divpusēji vai daudzpusēji noslēgtu līgumu. KL ir piemērojams arī tirgus dalībnieku sadarbībai, kura tiek sasniegta ar daudz neformālākas sapratnes palīdzību un to sauc par saskaņotu darbību. Tādējādi vienošanās ir arī jebkurā citādā formā panākta un īstenota sadarbība starp konkurentiem, kuras ietvaros notiek apmaiņa ar informāciju par cenām vai to veidošanās noteikumiem, jo šāda darbība pēc sava mērķa ir vērsta uz konkurences mazināšanu starp tiem, t.i., kavēšanu, ierobežošanu vai deformēšanu starp konkurentiem.

145 Lai konkrētā tirgus dalībnieku darbībās konstatētu saskaņotu darbību, ir jāizpildās sekojošiem nosacījumiem:

1) starp tirgus dalībniekiem ir jābūt vienprātībai, ar ko apzināti ir aizstāta konkurence;

2) saskaņai starp tirgus dalībniekiem nav jābūt sasniegtai verbāli un to var būt izraisījuši tieši vai netieši kontakti starp karteļa vienošanās dalībniekiem.

146 Pamatojoties uz KL 11.panta pirmo daļu, kā arī ņemot vērā KP iepriekš pieņemtos lēmumus un judikatūrā iedibinātos principus2, katram tirgus dalībniekam patstāvīgi jānosaka sava rīcība tirgū. Tirgus dalībnieks, neapšaubāmi, ir tiesīgs piemēroties tirgus apstākļiem un noteikt preces cenu atbilstoši tās izmaksām, taču tirgus dalībniekiem ir aizliegti jebkuri kontakti starp tirgus dalībniekiem, kuru mērķis vai sekas ir ietekmēt esošā vai potenciālā konkurenta rīcību tirgū vai atklāt konkurentam savu plānoto rīcību, lai piemērotos tirgus apstākļiem3.

147 Saskaņošanas un sadarbības kritēriji, kas ir iedibināti tiesu judikatūrā attiecībā uz saskaņotas darbības jēdzienu, un kas nekādā gadījumā nenozīmē, ka ir jābūt izstrādātam reālam plānam, ir jāsaprot tādējādi, ka katram tirgus dalībniekam ir neatkarīgi jānosaka politika, kuru tas plāno realizēt tirgū4. Lai pierādītu saskaņotu darbību eksistenci, nav nepieciešams, ka konkurents ir formāli apņēmies, attiecībā uz vienu vai dažiem citiem [konkurentiem] rīkoties zināmā veidā vai konkurenti ir vienojušies par to turpmāko rīcību tirgū. Ir pietiekami, ka konkurents ar savu paziņojumu par plānoto rīcību ir izslēdzis vai, vismaz, ir būtiski samazinājis neskaidrību par uzvedību, kuru sagaida no tā tirgū. Saskaņotas darbības jēdziens ietver sevī divpusēju kontaktu eksistenci. Šis apstāklis izpildās tad, kad viens konkurents atklāj tā nākotnes nodomus vai rīcību citam, kad pēdējais to lūdz vai, vismaz, akceptē šādu informācijas apmaiņu5.

148 Aizliegti ir jebkādi tieši vai netieši kontakti starp komercsabiedrībām, kuru mērķis vai sekas ir konkurentu rīcības tirgū saskaņošana vai ietekmēšana. Nav pieļaujama informācijas apmaiņa starp konkurentiem ar komerciālās darbības plāniem un citu komerciāli būtisku informāciju6. Veidojot kopīgi pieteikumus konkursam, tiek atklāti komerciālās darbības plāni par dalību konkursā, cenas un cita komercnoslēpumu saturoša informācija, tādējādi ierobežojot konkurenci konkursā. Par informācijas apmaiņu un saskaņošanu starp komercsabiedrībām ir uzskatāmas arī tādas darbības, ja, piemēram, pretendenti konkursam ir gatavojuši savus piedāvājumus un/vai atsevišķus piedāvājuma dokumentus tādā veidā, kas nodrošina otra konkurenta "saprātīgu" piekļuvi pie tiem. Konkrētajā gadījumā piedāvājuma sagatavošana tika uzticēta vienai un tai pašai personai, nenodrošinot informācijas aizsargāšanu. Līdz ar to pieļaujot komerciāli svarīgas informācijas iespējamu nonākšanu otras komercsabiedrības rīcībā un nenodrošinot piedāvājuma individuālu sagatavošanu.

149 Nedz saskaņā ar KL vai Iepirkumu likuma 2.pantu7, starp diviem nesaistītiem uzņēmumiem, kas kandidē izsludinātajos iepirkumu konkursos kā neatkarīgi, nesaistīti tirgus dalībnieki, savstarpēji konkurējot, nav pieļaujama komerciāli sensitīvas informācijas apmaiņa un iesaistīšanās darbībās, kas var ierobežot konkurenci konkrētā iepirkumā. Normālas konkurences apstākļos katra konkurējoša uzņēmuma prioritāte ir aizsargāt un nesamazināt savu konkurētspēju tirgū, darbojoties neatkarīgi un darot visu iespējamo, lai nepieļautu sensitīvas informācijas apmaiņu starp konkurentiem, t.sk. nododot nepieciešamo informāciju vienai un tai pašai personai piedāvājumu izstrādei, ja nav nodrošināta informācijas aizsargāšana, kas var atklāt konkurentam savas turpmākās darbības. Plānu atklāšana konkurentam attiecībā uz konkrētu iepirkumu var būt pieļaujama tikai gadījumā, ja iepirkumam tiek iesniegts kopīgs komersantu - konkurentu piedāvājums8.

150 Augstākā tiesa ir atzinusi, ka pret konkurenci vērstu darbību vai nolīgumu pastāvēšana ir jāizsecina no noteikta skaita sakritību un norāžu. Tā kā nav sagaidāms, ka konkurējoši tirgus dalībnieki atstās acīm redzamus pierādījumus par to, pamatā pret konkurenci vērstu darbību vai nolīgumu pastāvēšana ir pārbaudāma no netiešiem pierādījumiem, kuri, skatīti kopā un nepastāvot citam loģiskam izskaidrojumam, var veidot pierādījumu par konkurences tiesību normu pārkāpumu. Ņemot vērā KL 2.pantā noteikto mērķi, tirgus dalībnieks ir atbildīgs, ka tā komercnoslēpums, piedaloties publisko iepirkumu konkursā, netiek atklāts tā konkurentiem. Tādēļ būtu jāpievērš lielāka uzmanība informācijas aizsargāšanai, nodrošinot to ar attiecīgiem līdzekļiem, paša tirgus dalībnieka interesēs, jo šādā veidā būtiski tiek ietekmēti brīvas, godīgas un vienlīdzīgas konkurences apstākļi tirgū.

VI VIENOŠANĀS IZVĒRTĒJUMS LIETĀ

151 Izvērtējot Lietā iegūto informāciju, jāsecina, ka augstāk minētie no normatīvajiem aktiem izrietošie un judikatūrā iedibinātie ierobežojumi no Lietas dalībnieku puses nav ievēroti.

152 Savus piedāvājumus tirgus dalībnieki Iepirkumā Nr.1 un Nr.2 nav gatavojuši patstāvīgi. To apliecina šīs lēmuma 1.1.-4.2.apakšnodaļās norādītās sakritības un vizuālās līdzības pretendentu piedāvājumos, tirgus dalībnieku saskaņotās rīcības KP izmeklēšanas procesa laikā (4.3.apakšpunkts), kā arī lietas dalībnieku sniegtie paskaidrojumi (4.4.apakšpunkts).

153 No procesa dalībnieku ADV Forestry un CLEAN FOREST sākotnējiem paskaidrojumiem 26.08.2015. izriet, ka nav bijusi nekāda veida komunikācija starp tirgus dalībniekiem, piedaloties Iepirkumā Nr.1 un Nr.2 un ka piedāvājumus procesa dalībnieki sagatavojuši patstāvīgi, taču vēlāk sniegtie tirgus dalībnieku paskaidrojumi nonāk pretrunās ar sākotnējiem tirgus dalībnieku paskaidrojumiem. Tajos sniegta informācija, ka L.M. uz trasta līgumu pamata kā patiesā labuma guvējs kontrolē ADV Forestry, Andrēnkalni, LatKada, Ramuss, LMV Mežsaimniecība, CLEAN FOREST un WWH. Tiesu praksē ir atzīts, ka sākotnēji sniegtiem paskaidrojumiem vienmēr ir augstāka pierādījumu ticamība, nekā vēlāk sniegtiem9. Konkrētā lietā lietas dalībnieku sākotnēji sniegtie paskaidrojumi bija pretrunā ar pierādījumiem, kas pierāda saskaņotas darbības starp lietas dalībniekiem iepirkumā Nr.1 un Nr.2 un kas iegūti pirms informācijas pieprasīšanas no lietas dalībniekiem. Savukārt, vēlāk lietas dalībnieku sniegtie saskaņotie paskaidrojumi par trasta līgumiem ir apšaubāmi, ņemot vērā tālāk Lēmumā veikto izvērtējumu.

154 No Lietā iegūtajiem pierādījumiem, var secināt, ka vienošanās Iepirkuma Nr.1 un Nr.2 sakarā, ir notikusi ar L.M. starpniecību, kas arī uz iepirkumu brīdi ir bijis Andrēnkalni un ADV Forestry vienīgais dalībnieks un valdes loceklis. To apliecina pierādījumi lietā, kas iegūti pirms paskaidrojumu saņemšanas, kā arī daļēji vēlāk iegūtie paskaidrojumi.

155 Tas vien, ka atsevišķus lietas dalībnieku īpašniekus saista radniecības saites vai minētās personas ir laulātie nav atzīstams par pamatojumu šo lietas dalībnieku atzīšanai par vienu tirgus dalībnieku. To apstiprina līdzšinējā KP prakse līdzīgos gadījumos10.

156 Ir izvērtējams vai iesniegtie trasta līgumi, kurus L.M. noslēdzis ar ADV Forestry Andrēnkalni, CLEAN FOREST, WWH un LMV Mežsaimniecība, LatKada un Ramuss kapitāldaļu īpašniekiem, pierāda L.M. faktisko izšķirošo ietekmi minētajos uzņēmumos. KP ieskatā, ņemot vērā jau sākotnēji esošos pierādījumus lietā, sniegtos paskaidrojumus, kā arī apstākļus pie kādiem šie trasta līgumi iesniegti, tie ir vērtējami kritiski un tie nepierāda, ka lietas dalībnieki ir uzskatāmi par vienu tirgus dalībnieku, L.M. vienpersoniski realizējot faktisko izšķirošo ietekmi ADV Forestry, Andrēnkalni, CLEAN FOREST, WWH un LMV Mežsaimniecība, LatKada un Ramuss. Savukārt CLEAN FOREST, Ramuss, LatKada, LMV Mežsaimniecība un WWH 03.04.2014. izdotās pilnvaras, kurās šo uzņēmumu valdes locekļi pilnvaro vienu un to pašu personu L.M. pārstāvēt sabiedrības intereses LVM, kā arī L.M. sniegtā informācija par lietas dalībnieku piedāvājumu sagatavošanas apstākļiem vērtējama sākotnēji sniegto L.M. un K.Z. paskaidrojumu kontekstā.

157 Neviens no trasta līgumiem un kapitāldaļu pārdošana (dalībnieku maiņa) nav reģistrēts Komercreģistrā un dalībnieku reģistrā, kā tas noteikts Komerclikuma 187., 188. un 12.pantā. Tikai ieraksti komercreģistrā ir spēkā attiecībā pret trešajām personām.

158 KP kopumā kritiski vērtē trasta līgumu faktisko izpildi uz Iepirkumu Nr.1 un Nr.2 brīdi, jo sākotnējos paskaidrojumos neviens no procesa dalībniekiem nenorādīja uz lietas dalībnieku starpā noslēgtiem trasta līgumiem un to, ka L.M. visos uzņēmumos ir patiesais labuma guvējs un kontrolē šo uzņēmumu darbību, tostarp dalību un tās nosacījumus iepirkumos. Arī pats L.M. sākotnēji nenorādīja, ka ir patiesais labuma guvējs un īsteno izšķirošo ietekmi visos procesa dalībniekos - tieši pretēji, L.M. skaidroja, ka viņam nav saistības ar citiem lietas dalībniekiem, tajā skaitā ar Andrēnkalni. Turklāt ievērojams, ka L.M. trasta līgums ar Ramuss un LatKada kapitāldaļu īpašniekiem ir noslēgts tajā dienā, kad Ramuss un LatKada piedāvājumi Iepirkumam Nr.1 tika saņemti LVM (14.02.2014.). Papildus trasta līgumu ticamību un patiesumu liek apšaubīt vēlākas izmaiņas Ramuss dalībniekos (trasta līgums noslēgts ar D.D. 14.02.2015., bet 14.07.2015. ir notikusi īpašnieku maiņa, īpašumtiesības iegūstot citai personai).

159 Saskaņā ar lietā iesniegtajos trasta līgumos norādīto, sabiedrības ikdienas saimniecisko darbību, komercdarbības mērķus, dalību izsolēs, publiskajos iepirkumos, konkursos un tamlīdzīgos pasākumos nosaka L.M. Kapitāldaļu pārdevējiem šīs norādes ir jāievēro. Tāpat trasta līgumos arī ir ietverti noteikumi, kas liedz kapitāldaļu pārdevējiem veikt jebkādas darbības, kas saistītas ar uzņēmuma pamatkapitāla izmaiņām, kapitāldaļu pārdošanu vai valdes nomaiņu. Tajā pašā laikā lietā neviens no procesa dalībniekiem nav iesniedzis pierādījumus, ka šāda veida darbības L.M. faktiski ir veicis. Tādējādi lietā nav pierādījumu, ka L.M. ir īstenojis izšķirošu ietekmi procesa dalībniekos, kas apliecinātu trasta līgumu faktisko izpildi piedāvājumu iesniegšanas laikā Iepirkumā Nr.1 un Nr.2.

160 Ņemot vērā augstāk minēto, KP secina, ka starp LatKada un Ramuss (kā vienu tirgus dalībnieku), Andrēnkalni un ADV Forestry (kā vienu tirgus dalībnieku), Clean Forest, WWH, LMV Mežsaimniecība, ir notikusi informācijas apmaiņa ar L.M. starpniecību par dalību un tās noteikumiem Iepirkumā Nr.1 un Nr.2 un piedāvājumi nav sagatavoti neatkarīgi.

161 Tā kā ADV Forestry un Andrēnkalni ir uzskatāmi par vienu tirgus dalībnieku un LatKada un Ramuss ir uzskatāmi par vienu tirgus dalībnieku uz Iepirkuma Nr.1 brīdi, Iepirkumā Nr.1 pārkāpums ir saskatāms LMV Mežsaimniecība, CLEAN FOREST, WWH kā savstarpēji neatkarīgu tirgus dalībnieku, LatKada un Ramuss kā viena tirgus dalībnieka, ADV Forestry un Andrēnkalni kā viena tirgus dalībnieka darbībās. Iepirkumā Nr.2 pārkāpums ir saskatāms ADV Forestry, LMV Mežsaimniecība un CLEAN FOREST darbībās.

VII ATBILDĪBA

7.1. Naudas soda aprēķins

7.1.1. Naudas soda piemērošanas vispārējais pamats

162 Ņemot vērā konstatētos faktus, pierādījumus un tirgus dalībnieku saskaņotās darbības KP paskaidrojumu sniegšanas laikā un to paskaidrojumus kopsakarā (IV nodaļa), kuru izvērtējums sniegts VI nodaļā, KP ieskatā ADV Forestry, Andrēnkalni, LatKada, Ramuss, LMV Mežsaimniecība, CLEAN FOREST un WWH darbības atbilst KL 11.panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma pārkāpuma tiesiskajam sastāvam. Pārkāpums izpaudies apstāklī, ka starp uzņēmumiem ir notikusi informācijas apmaiņa attiecībā uz dalību un tās nosacījumiem LVM organizētajos Iepirkumos Nr.1 un Nr.2.

163 KL 12.panta pirmā daļa nosaka: "Ja Konkurences padome konstatē tirgus dalībnieku darbībās šā likuma 11.panta pirmās daļas pārkāpumu, tā pieņem lēmumu par pārkāpuma konstatēšanu, tiesiskā pienākuma un naudas soda uzlikšanu".

164 Ja aizliegtās vienošanās pārkāpums noticis starp tirgus dalībniekiem (konkurentiem), kas darbojas vienā tirgus līmenī (horizontālā karteļa vienošanās), tad saskaņā ar KL 12.panta trešo daļu KP ir tiesīga uzlikt konkurentiem naudas sodu līdz 10 procentu apmēram no to pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma katram, bet ne mazāk kā 700 euro katram. Lai noteiktu naudas soda apmēru, KP vērtē pārkāpumus atbilstoši Noteikumiem Nr.796, kopsakarā ar Administratīvā procesa likuma 66.panta pirmajā daļā noteiktajiem pamatprincipiem.

165 Noteikumu Nr.796 3.punkts paredz, ka naudas sodu aprēķina procentos no tirgus dalībnieka pēdējā noslēgtā finanšu gada neto apgrozījuma pirms pārkāpuma konstatēšanas dienas. Tā kā Andrēnkalni un ADV Forestry uz lēmuma pieņemšanas brīdi ir uzskatāmi par vienu tirgus dalībnieku, naudas soda aprēķinam izmantotais apgrozījums veidojas no abu uzņēmumu pēdējā noslēgtā finanšu gada neto apgrozījumu summas.

166 Tiesības noteikt apgrozījumu, no kura tiek aprēķināts naudas sods, izriet no KL 12.panta otrajā daļā un Noteikumos Nr.796 izmantotā jēdziena - "tirgus dalībnieks". Kad divas atsevišķas personas veido vienu tirgus dalībnieku (ekonomisko vienību) - Andrēnkalni un ADV Forestry naudas sods netiek aprēķināts no katra uzņēmuma apgrozījuma atsevišķi. Šāda prakse konkurences tiesībās jau ilgstoši tiek piemērota no Eiropas Savienības Komisijas puses, nosakot naudas soda maksimālo robežu11.

167 Noteikumu Nr.796 3.punktā ir noteikts, ka naudas sodu aprēķina procentos no tirgus dalībnieka pēdējā noslēgtā finanšu gada neto apgrozījuma pirms pārkāpuma konstatēšanas dienas. Saskaņā ar LR Uzņēmuma reģistra sniegto informāciju 2014.gadā ADV Forestry neto apgrozījums bija 464 844 EUR, Andrēnkalni neto apgrozījums bija 742 854 EUR, LMV Mežsaimniecība 20 111 EUR, CLEAN FOREST neto apgrozījums bija 96 927 EUR, LatKada neto apgrozījums bija 343 382 EUR. Saskaņā ar WWH 07.12.2015. sniegto informāciju, WWH neto apgrozījums 2014.gadā bija 156 156 EUR. Saskaņā ar LR Uzņēmuma reģistra sniegto informāciju, Ramuss LR Uzņēmumu reģistrā nav iesniedzis gada pārskatu par 2014.gadu, līdz ar to, KP 25.11.2015. (Nr.1812) izsūtīja Ramuss informācijas pieprasījumu12, kurā lūdza KP līdz 07.12.2015. KP iesniegt informāciju par Ramuss noslēgto un apstiprināto gada pārskatu par 2014.gadu vai, ja nav apstiprināts gada pārskats par 2014.gadu, informēt kad (datums) bija plānots 2014.gada pārskatu apstiprināt, par iemesliem, kādēļ gada pārskats nav apstiprināts un, vienlaicīgi, iesniegt gada pārskatu par pēdējo noslēgto finanšu gadu. Uz informācijas pieprasījumu Ramuss neatbildēja, līdz ar to, pēdējais apstiprinātais, KP rīcībā esošais, Ramuss gada pārskats ir par 2013.gadu. Saskaņā ar LR Uzņēmuma reģistra sniegto informāciju, Ramuss neto apgrozījums 2013.gadā bija 89 493 EUR. Ņemot vērā, ka Andrēnkalni un ADV Forestry (Lēmuma 16.punkts) ir viens tirgus dalībnieks, naudas soda apmērs aprēķināms no summas, kas veidojas, saskaitot Andrēnkalni un ADV Forestry neto apgrozījumus 2014.gadā.

7.1.2. Pārkāpuma smagums

168 Saskaņā ar Noteikumu Nr.796 13.punktu, nosakot naudas soda apmēru, ņem vērā pārkāpuma smagumu un ilgumu.

169 Saskaņā ar Noteikumu Nr.796 14.punktu, nosakot pārkāpuma smaguma pakāpi, ņem vērā:

(a) Pārkāpumu veidu. Saskaņā ar Noteikumu Nr.796 15.punktu horizontālās karteļu vienošanās uzskata par sevišķi smagu pārkāpumu. Ņemot vērā minēto un saskaņā ar Noteikumu Nr.796 18.4.apakšpunktu, par izdarītu pārkāpumu naudas soda apmērs paredzēts no 1,5 līdz 7 procentiem no pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma.

(b) Pārkāpuma radītās sekas - KP uzskata, ka minētās vienošanās rezultātā kavēja, ierobežoja un deformēja konkurenci, jo pasūtītājs šādas tirgus dalībnieku rīcības rezultātā nav saņēmis patiesi konkurējošus, bet gan tikai konkurenci imitējošus piedāvājumus.

(c) Katra iesaistītā tirgus dalībnieka lomu pārkāpumā. Saskaņā ar Noteikumu Nr.796 16.punktu un tā apakšpunktiem, izvērtējot katra pārkāpumā iesaistītā tirgus dalībnieka lomu, ņem vērā, vai pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem: tirgus dalībnieks bijis pārkāpuma iniciators; pārkāpumā tirgus dalībniekiem bijusi aktīva vai pasīva loma. Lietā tika iegūta informācija, ka vienošanās starp ADV Forestry, Andrēnkalni, LatKada, Ramuss, LMV Mežsaimniecība, CLEAN FOREST un WWH Iepirkumā Nr.1 iniciators ir bijusi ADV Forestry un Andrēnkalni (kā viens tirgus dalībnieks uz Iepirkuma Nr.1 brīdi), bet Iepirkumā Nr.2 iniciators ir bijusi ADV Forestry. No lietā iegūtiem pierādījumiem un paskaidrojumiem konstatējams, ka ar abiem minētajiem uzņēmumiem iepirkumu procesā tieši saistītais L.M. organizēja attiecīgo uzņēmumu dalību iepirkumos. Pārējo lietas dalībnieku loma iepirkumā vērtējama kā aktīva, jo šie tirgus dalībnieki ir iesnieguši piedāvājumus. Papildus, nosakot pārkāpuma smaguma pakāpi, KP ņem vērā, ka ADV Forestry, LMV Mežsaimniecība un CLEAN FOREST iesniedza piedāvājumus gan Iepirkumā Nr.1, gan Iepirkumā Nr.2, savukārt Ramuss, LatKada, Andrēnkalni un WWH - tikai Iepirkumā Nr.1.

170 Ņemot vērā minētos apsvērumus un izvērtējot pārkāpuma smagumu, pārkāpuma sekas, procesa dalībnieku lomu pārkāpumā, naudas sods nosakāms 3% apmērā no Andrēnkalni un ADV Forestry kopējā neto apgrozījuma, 2,5% apmērā no LMV Mežsaimniecība neto apgrozījuma, 2,5% apmērā no CLEAN FOREST neto apgrozījuma, 2% apmērā no Ramuss neto apgrozījuma, 2% apmērā no LatKada neto apgrozījuma un 2% apmērā no WWH neto apgrozījuma.

7.1.3. Pārkāpuma ilgums

171 Vērtējot pārkāpuma ilgumu, secināms, ka pārkāpums nepārsniedz gadu, jo tas ir attiecināms uz konkrētajiem Iepirkumiem - Nr.1, kas tika izsludināts 06.02.2014., savukārt piedāvājuma iesniegšanas termiņš bija 25.02.2014. un Nr.2, kas tika izsludināts 22.09.2014., savukārt piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija 3.10.2014.

172 Saskaņā ar Noteikumu Nr.796 19.1.apakšpunktu, ja pārkāpuma ilgums nepārsniedz gadu, saskaņā ar šo noteikumu 18.punktu noteikto naudas soda apmēru nepalielina.

173 Ievērojot minēto, naudas soda apmērs saistībā ar izdarītā pārkāpuma ilgumu ADV Forestry, Andrēnkalni, LMV Mežsaimniecība, CLEAN FOREST, WWH, LatKada un Ramuss nav palielināms.

7.1.4. Atbildību pastiprinošie/mīkstinošie apstākļi

174 KP, izvērtējot lietas materiālus, nav konstatējusi, ka pastāvētu Noteikumu Nr.796 23.punktā minētie atbildību mīkstinošie apstākļi.

175 Savukārt, kas attiecas uz Noteikumu Nr.796 21.punktu, kas nosaka:

21. Kopējo naudas soda apmēru var palielināt šādos gadījumos:

21.1. ja pastāv vismaz viens no šādiem atbildību pastiprinošiem apstākļiem:

21.1.1. tirgus dalībnieks tā paša veida pārkāpumu izdarījis atkārtoti, un Konkurences padome (turpmāk - padome) to ir konstatējusi un pieņēmusi attiecīgu lēmumu;

21.1.2. tirgus dalībnieks tieši vai netieši piespiedis citus tirgus dalībniekus veikt darbības, ar kurām tiek pārkāpts Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā minētais aizliegums;

21.1.3. tirgus dalībnieks kavē izmeklēšanu un slēpj izdarīto pārkāpumu;

KP ir konstatējusi, ka lietā pastāv atbildību pastiprinoši apstākļi - ADV Forestry, Andrēnkalni, LatKada, Ramuss, LMV Mežsaimniecība, CLEAN FOREST un WWH kavēja izmeklēšanu, vairākkārt neierodoties KP noteiktajā laikā uz paskaidrojumu sniegšanu un neiesniedzot kavējuma attaisnojošus un KP pieprasītos dokumentus, kā arī sniedzot nepatiesu un pretrunīgu informāciju KP par pārkāpuma faktiskajiem apstākļiem, rezultātā veicot darbības, lai nodrošinātu izdarītā pārkāpuma slēpšanu.

176 KP uz paskaidrojumu sniegšanu bija aicinājusi Andrēnkalni un LMV Mežsaimniecība likumiskos pārstāvjus. Taču šīs personas uz paskaidrojumu sniegšanu iestādē neieradās, arī pēc vairākkārtējiem KP aicinājumiem, tādējādi apzināti kavējot KP izmeklēšanu. Lietā nav konstatējams, ka minēto personu neierašanās būtu pamatota ar objektīviem apstākļiem. Un, proti, LMV Mežsaimniecība valdes locekle D.S. kā neierašanās attaisnojošu apstākli norādīja faktu, ka atrodas atvaļinājumā. Vienlaikus šādu informāciju apstiprinoši pierādījumi KP netika iesniegti. Turklāt atvaļinājums nav uzskatāms par apstākli, kas pilnībā liegtu personai sniegt paskaidrojumus pēc iestādes aicinājuma. Andrēnkalni valdes locekle D.M. kā attaisnojošu apstākli bija norādījusi atrašanos uz slimības lapas. Saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumiem Nr. 152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība" (turpmāk - Noteikumi Nr.152) darbnespējas lapu izsniedz personai, kurai ir pārejoša darbnespēja, līdz ar to darbnespējas lapa tiek izsniegta kā darbnespējas nevis slimības apliecinājums. Personai ir ne tikai pienākums paziņot par iemesliem, kuru dēļ tā nevar ierasties uz paskaidrojumu sniegšanu, bet vienlaikus jāiesniedz arī pierādījumi, kas apstiprina neierašanās attaisnojumu. No Noteikumu Nr. 152 20.1 izriet, ka ir trīs veida ārstēšanās režīmi: ārstēšanās stacionārā, mājas vai brīvais režīms. KP rīcībā nav informācijas par personai nozīmēto ārstēšanās režīmu, kas varētu attaisnot personas neierašanos uz paskaidrojumu sniegšanu, atbilstoši neierašanās uzskatāma par neattaisnotu. Papildus jānorāda, ka citi dokumenti, kas apstiprinātu sniegto informāciju, netika iesniegti. Norādāms ka personas tika informētas par to, ka KP amatpersonas nepieciešamības gadījumā var ierasties šo personu dzīvesvietā vai citā šīm personām sasniedzamā vietā viņas uzklausīt, taču arī uz šiem KP aicinājumiem Andrēnkalni valdes locekle D.M. un LMV Mežsaimniecība valdes locekle D.S. atbildi nesniedza. Līdz ar to apzināti kavēja KP amatpersonām iegūt lietā šo personu paskaidrojumus, kuriem varētu būt nozīme Lietas apstākļu noskaidrošanā.

177 Uz paskaidrojumu sniegšanu KP noteiktajā laikā bija aicināts arī Latkada valdes loceklis un Ramuss bijušais īpašnieks (uz Iepirkuma Nr.1 brīdi), pārstāvis D.D., lai sniegtu informāciju par Ramuss un LatKada dalības Iepirkumā Nr.1 apstākļiem. Taču D.D. KP norādītajā laikā uz paskaidrojumu sniegšanu neieradās. Arī attaisnojošus dokumentus saistībā ar neierašanos nesniedza. Uz paskaidrojumu sniegšanu KP D.D. ieradās tikai pēc atkārtota aicinājuma. 28.09.2015. D.D. sniegtā informācija atkārto L.M. 04.09.2015 sniegtajos paskaidrojumos ietverto informāciju, ko KP nav atzinusi par objektīvu un ticamu. Ievērojot minēto, konstatējams, ka tika kavēta Lietas izmeklēšana, apzināti novilcinot laiku paskaidrojumu sniegšanai un vēlāk sniedzot savstarpēji acīmredzami saskaņotu informāciju, tādējādi veicot darbības, kas vērstas uz pārkāpuma slēpšanu.

178 Uz paskaidrojumu sniegšanu bija aicināta arī WWH valdes locekle R.Z. Pēc KP aicinājuma R.Z. KP telpās sniegt paskaidrojumus neieradās, minētā persona uz paskaidrojumu sniegšanu neieradās arī pēc atkārtoti nosūtīta KP aicinājuma. Vienlaikus iestādē ieradās WWH pilnvarotais pārstāvis zvērināts advokāts G.A. KP ieskatā WWH pilnvarotā pārstāvja ierašanās iestādē nav uzskatāms par R.Z. neierašanās attaisnojošo apstākli. KP uz paskaidrojumu sniegšanu bija aicinājusi konkrētu personu ar mērķi saņemt šīs personas subjektīvos paskaidrojumus. Personas, no kurām KP ir nepieciešams saņemt paskaidrojumus, identificē KP, nevis šādu izvērtējumu veic pats uzņēmums. Šajā gadījumā nozīme ir personas personiski sniegtajiem paskaidrojumiem par apstākļiem lietā. Šādus paskaidrojumus pilnvarotā persona sniegt nevar. 04.09.2015. R.Z. rakstveidā sniegtie paskaidrojumi (Lēmuma 103.-107.apakšpunkts) saskan ar L.M. 04.09.2015. iesniegtajiem paskaidrojumiem, ko KP nav atzinusi objektīviem un ticamiem, un R.Z. paskaidrojumu objektivitāte ir vērtējama līdzvērtīgi. Ievērojot minēto, konstatējams, ka tika kavēta Lietas izmeklēšana, apzināti novilcinot laiku paskaidrojumu sniegšanai un tādējādi veicot darbības, kas vērstas uz pārkāpuma slēpšanu.

179 Izvērtējot uzņēmumu pārstāvju sniegtos paskaidrojumus un uzvedību paskaidrojumu sniegšanas laikā, konstatējams, ka uzņēmumu pārstāvju darbību rezultātā tika kavēta izmeklēšana un līdz ar to slēpts pārkāpums. Un, proti:

- ADV Forestry valdes loceklis L.M. 26.08.2015 sniedzot paskaidrojumus norādīja, ka nav informēts par uzņēmumu, kuros viņš nav iecelts kā pārstāvis, piedāvājumu Iepirkumam Nr.1 un Iepirkumam Nr.2 sagatavošanas apstākļiem, kā arī pastāvošajām līdzībām un vienādībām šajos piedāvājumos. Savukārt vēlāk sniegtā informācija, ka L.M. uz trasta līgumu pamata ir patiesā labuma guvējs un kontrolē ADV Forestry, Andrēnkalni, LatKada, Ramuss, LMV Mežsaimniecība, CLEAN FOREST un WWH, ir acīmredzami pretrunā ar sākotnēji sniegto informāciju.

- CLEAN FOREST pārstāvja K.Z. 26.08.2015 KP klātienē sniegtie paskaidrojumi (Lēmuma 4.4.3.apakšpunkts) nonāk pretrunā ar 18.09.2015. papildu sniegtajiem paskaidrojumiem (Lēmuma 4.7.punkts), kas saskan ar L.M. 04.09.2015. iesniegtajiem paskaidrojumiem, ko KP nav atzinusi objektīviem un ticamiem. Papildu iesniegtajos rakstveida paskaidrojumos sniegtais skaidrojums, ka K.Z. kā darbinieks nav tiesīgs izpaust uzņēmuma komercnoslēpumu, nav vērtējams kā pamatots. Vispirms norādāms, ka K.Z. saskaņā par komercreģistrā publiski pieejamo informāciju ir CLEAN FOREST amatpersona jeb valdes loceklis. Šajā gadījumā K.Z. pilnvarojums veikt uzdevumus CLEAN FOREST vārdā ir noteikts saskaņā ar Komerclikumu, ne darba līgumu. Nav arī uzskatāms, ka darba tiesiskās attiecības starp L.M. un K.Z. būtu nodibinātas ar trasta līguma noslēgšanu. Tāpat norādāms, ka saskaņā ar Konkurences likuma 9.panta piektās daļas 1.punktu KP ir tiesības pieprasīt un saņemt no jebkuras personas šajā likumā noteikto uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju (arī komercnoslēpumu saturošu informāciju). K.Z. par šādu KP tiesību esamību bija informēts, ņemot vērā nosūtītajā aicinājumā K.Z. ierasties KP un sniegt paskaidrojumus ietverto atsauci uz minēto regulējumu, gan arī to, ka K.Z. pirms paskaidrojumu sniegšanas tika iepazīstināts par viņa tiesībām un pienākumiem sarunas laikā, par ko ir veikts paraksts 26.08.2015. Sarunu protokolā.

Sniedzot apzināti pretrunīgu informāciju, kā arī apzināti nesniedzot informāciju, kas ir bijusi konkrētu personu rīcībā, ir tikusi kavēta Lietas izmeklēšanas gaita, ar mērķi slēpt pārkāpumu.

180 Konstatējams arī, ka uzņēmumi ir apzināti kavējuši izmeklēšanu, nesniedzot KP pieprasītos pierādījumus. Ievērojot KP pieprasījumu, L.M. apņēmās (nostiprināts 26.08.2015. Sarunu protokolā), ka līdz 04.09.2015. iesniegs apliecinātas ADV Forestry īres līgumu kopijas par telpu īri, kuras ADV Forestry izmanto darbu veikšanai, un iesniegs apliecinātas līgumu kopijas, kas noslēgti ar apakšuzņēmēju Mežandis par Iepirkumu Nr.1. KP prasības netika izpildītas un neviens no iepriekš minētajiem dokumentiem netika iesniegts. Tāpat KP 04.09.2015. izsūtīja L.M. informācijas pieprasījumus ar lūgumu KP iesniegt Trasta līgumu oriģinālus. Saskaņā ar minēto pieprasījumu KP tika saņemtas pieprasīto dokumentu kopijas. Dokumentu oriģināli KP noteiktajā laikā netika iesniegti.

181 Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatoti konstatējams, ka ar ADV Forestry, Andrēnkalni, LatKada, Ramuss, LMV Mežsaimniecība, CLEAN FOREST un WWH darbībām tika kavēta Lietas izmeklēšana un līdz ar to slēpts pārkāpums, tādējādi iepriekš minētie apstākļi ir uzskatāmi par šo uzņēmumu atbildību pastiprinošiem apstākļiem saskaņā ar Noteikumu Nr.796 21.1.3.apakšpunktu.

182 KP ieskatā neatsaukšanās uz KP nosūtītajiem aicinājumiem ierasties KP un sniegt paskaidrojumus (tajā skaitā neatsaukšanās arī uz KP ierosinājumu ierasties pie konkrētas personas viņai vēlamā vietā un laikā, lai saņemtu nepieciešamos paskaidrojumus), kas uzskatāms par KP likumīgo prasību nepildīšanu, ir smaguma ziņā pielīdzināmas darbībām, kuru ietvaros tiek sniegta pretrunīga vai nepatiesa informācija. Līdz ar to par šādām darbībām KP uzskata par pamatotu ADV Forestry un Andrēnkalni, LMV Mežsaimniecība un CLEAN FOREST noteikto naudas sodu palielināt par 0,5%. Attiecībā uz Ramuss un LatKada KP ņem vērā, ka LatKada pārstāvis un bijušais Ramuss īpašnieks ieradās sniegt paskaidrojumus KP pēc atkārtota aicinājuma. Savukārt attiecībā uz WWH KP ņem vērā, ka WWH īpašniece savus paskaidrojumus KP iesniedza rakstveidā, lai gan KP uz paskaidrojumu sniegšanu, arī pēc atkārtota aicinājuma neieradās. Līdz ar to KP uzskata par pamatotu Ramuss un LatKada, kā arī WWH naudas sodu palielināt par 0,3%.

7.1.5. Kopējais naudas soda apmērs

183 Tādējādi kopējais naudas soda apmērs nosakāms WWH - 3 591,59 EUR apmērā (2,3 procenti no 2014.gada neto apgrozījuma), CLEAN FOREST - 2 907,81 EUR apmērā (3 procenti no 2014.gada neto apgrozījuma), ADV Forestry un Andrēnkalni solidāri - 42 269,43 EUR apmērā (3,5 procenti no ADV Forestry un Andrēnkalni kopējā neto apgrozījuma 2014.gadā), Ramuss - 2 058,34 EUR apmērā (2,3 procenti no 2013.gada neto apgrozījuma) un LatKada - 7 897,79 EUR apmērā (2,3 procenti no 2014.gada neto apgrozījuma), savukārt saskaņā ar KL 12.panta 3.daļu LMV Mežsaimniecība - 700 EUR apmērā.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Konkurences likuma 8.panta pirmās daļas 3. un 4.punktu, 11.panta pirmo daļu, 12.panta pirmo un trešo daļu, Administratīvā procesa likuma 5.pantu, 13.pantu un 66.panta pirmo daļu, kā arī Ministru kabineta 29.09.2008. noteikumu Nr.796 "Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.punktā paredzētajiem pārkāpumiem" 3., 13., 14., 15., 16., 17., 18.punktu un 19.1.,21.1.3.apakšpunktu, Konkurences padome

nolēma:

konstatēt Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA "ADV Forestry", SIA "Andrēnkalni", SIA "LMV Mežsaimniecība", SIA "CLEAN FOREST", IK "WHITE WATER HOUSE", SIA "LatKada" un SIA "Ramuss" darbībās.

1. Uzlikt SIA "ADV Forestry" un SIA "Andrēnkalni" solidāri naudas sodu naudas sodu 42 269,43 EUR (četrdesmit divi tūkstoši divi simti sešdesmit deviņi euro un četrdesmit trīs centi) apmērā.

2. Uzlikt SIA "Ramuss" naudas sodu 2 058,34 EUR (divi tūkstoši piecdesmit astoņi euro un trīsdesmit četri centi) apmērā.

3. Uzlikt SIA "LatKada" naudas sodu 7 897,79 EUR (septiņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit septiņi euro un septiņdesmit deviņi centi) apmērā.

4. Uzlikt SIA "LMV Mežsaimniecība" naudas sodu 700 EUR (septiņi simti euro) apmērā.

5. Uzlikt SIA "WHITE WATER HOUSE" naudas sodu 3 591,59 EUR (trīs tūkstoši pieci simti deviņdesmit viens euro un piecdesmit deviņi centi) apmērā.

6. Uzlikt SIA "CLEAN FOREST" naudas sodu 2 907,81 EUR (divi tūkstoši deviņi simti septiņi euro un astoņdesmit viens cents) apmērā.

SIA "ADV Forestry", SIA "Andrēnkalni", SIA "Ramuss", SIA "LatKada", SIA "LMV Mežsaimniecība", SIA "WHITE WATER HOSUE", SIA "CLEAN FOREST" naudas sodu 45 dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas ieskaitīt valsts budžetā (Valsts kasē, reģ. Nr.90000050138, kontā LV78TREL1060001019900, kods TRELLV22), norādot lēmuma par naudas soda uzlikšanu numuru un datumu, un 10 dienu laikā pēc naudas soda samaksas paziņot par to Konkurences padomei.

Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.


1 Pirms uzvārda maiņas līdz 16.06.2015. R.B.

2 AT 29.06.2009. spriedums lietā Nr.SKA-234/2009, Stats u.c., 18. un 24.punkts, 29.04.2011. spriedums lietā Nr.SKA-100/2011, Aizputes ceļinieks, u.c., 12.punkts.

3 KP 24.02.2012. lēmums Nr.E02 - 13, Lieta p/11/03.01.-01./4, Par Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 1. un 5.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA "MN Īpašumi" un SIA "Info Būve" darbībās.

4 EST 16.12.1975. spriedums apvienotajās lietās Nr.C-40 līdz 48, 50, 54 līdz 56, 111,113 un 114/73 Cooperative Vereniging "Suiker Unie" UA and others pret Eiropas Komisiju, 173.punkts.

5 Vispārējās tiesas 15.03.2000. spriedums T-25/95 u.c. Cimenteries CBR SA pret Komisiju, 1852. un 1849.punkts.

6 AT 29.06.2009. spriedums lietā Nr.SKA-234/2009, Stats u.c., 20.punkts.

7 Publisko iepirkumu likuma 2.pants: "Šā likuma mērķis ir nodrošināt:

1) iepirkuma procedūras atklātumu;

2) piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

3) valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku."

8 KP lēmums 24.02.2012. Nr.E02-13 lietā "Par Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 1. un 5.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA "MN Īpašumi" un SIA "Info Būve" darbībās", 10.lp.

9 ART 18.05.2007. spriedums lietā Nr.A42473505 Copy Pro, 16.2.punkts.

10 KP 03.10.2013. lēmums lietā Nr.E02-50 Ocean wind, KP 14.07.2015. lēmums lietā Nr.E02-33 Oga G.

11 EST 12.07.1984. spriedums lietā Nr. 170/83 Hydrotherm v Compact, 11.punkts, 28.06.2005. spriedums apvienotajās lietās Nr. C 189/02 P, C 202/02 P, no C 205/02 P līdz C 208/02 P un C 213/02 P Dansk Rørindustri and others v Commision, 103.punkts un tālākie, 11.12.2003. spriedums lietā Nr. T-66/99 Minoan Lines SA v Commision, 122.punkts.

12 Informācijas pieprasījums nosūtīts (25.11.2015. Nr.1812) uz Ramuss juridisko adresi - "Saulkalne 32"-15, Saulkalne, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2117.

Konkurences padomes priekšsēdētāja p.i. Dz.Striks

 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Konkurences padome Veids: lēmums Numurs: E02-58Pieņemts: 14.12.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 22, 02.02.2016. OP numurs: 2016/22.9
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
279961
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva