Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Konkurences padomes lēmums Nr.E02-39

Lēmuma publiskojamā versija

Rīgā 2014.gada 31.jūlijā (prot. Nr.38, 5.§)

Par pārkāpuma konstatēšanu un naudas soda uzlikšanu

Lieta Nr.2719/14/03.04./1

Par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA "Sliežu transportbūve" un SIA "Komforta standarts" darbībās

1. Ievads

2. Lietas dalībnieki

3. Process

3.1. KP izmeklēšanas darbības

3.2. Lietā izmantotie pierādījumi

4. Lietas apraksts

4.1. Sākotnējā informācija

4.2. Apmeklējuma laikā papildus iegūtā informācija

4.2.1. SIA "Komforta standarts" pārstāvja sniegtie paskaidrojumi 04.03.2014. sarunu protokolā

4.2.2. SIA "Sliežu transportbūve" pārstāvja sniegtie paskaidrojumi 04.03.2014. sarunu protokolā

4.2.3. SIA "BRD projekts" pārstāvja sniegtie paskaidrojumi 04.03.2014. sarunu protokolā

4.3. G.B. sniegtie paskaidrojumi 29.05.2014. sarunu protokolā

5. Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas piemērošana

5.1. Piemērojamās normas

5.2. Aizliegtas vienošanās pārkāpuma skaidrojums pastāvīgajā judikatūrā

5.3. Vienošanās izvērtējums konkrētajā lietā un secinājumi

6. Uzaicinājums iepazīties ar lietas materiāliem

7. Naudas soda aprēķins

7.1. Naudas soda piemērošanas vispārējais pamats

7.2. Pārkāpuma smagums

7.3. Pārkāpuma ilgums

7.4. Atbildību pastiprinoši / mīkstinoši apstākļi

1. Ievads

[1] Pamatojoties uz KL 8.panta pirmās daļas 1.punktu un 22.panta 3.punktu KP 17.01.2014. ierosināja lietu Nr.2719/14/03.04./1 Par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA "Sliežu transportbūve" un SIA "Komforta standarts" darbībās sakarā ar saņemto informāciju no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk - CFLA).

[2] Izpētes lietas ietvaros Konkurences padome (turpmāk - KP) pārbaudīja, vai SIA "Sliežu transportbūve" un SIA "Komforta standarts" darbībās ir saskatāmas Konkurences likuma (turpmāk - KL) 11.panta pirmajā daļā noteiktā vienošanās aizlieguma pārkāpuma tiesiskā sastāva pazīmes, piedaloties SIA "Salacgrīvas ūdens" izsludinātajos iepirkumos.

2. Lietas dalībnieki

[3] SIA "Sliežu transportbūve" ir ierakstīta komercreģistrā 17.06.2010. (reģ.Nr. 40103301312), un tās juridiskā adrese ir Lāču iela 18, Lapsās, Babītes pag., Babītes novadā.

[4] SIA "Komforta standarts" ir ierakstīta komercreģistrā 27.07.2005. (reģ.Nr. 44103036318), un tās juridiskā adrese ir Skolas iela 5 k-6 -37, Gulbenē, Gulbenes novadā.

[5] Atbilstoši KL 1.panta 9.punktam SIA "Sliežu transportbūve" un SIA "Komforta standarts" ir uzskatāmas par savstarpēji neatkarīgiem tirgus dalībniekiem. Turklāt minētie tirgus dalībnieki sniedz būvprojektu izstrādes pakalpojumus Latvijas teritorijā un ir uzskatāmi par savstarpējiem konkurentiem, tajā skaitā SIA "Salacgrīvas ūdens" izsludināto iepirkumu ietvaros. Konkrētā tirgus robežas no ģeogrāfiskā un preču aspekta netiek sīkāk noteiktas, un precīza konkrētā tirgus definīcija tiek atstāta atvērta šīs lietas izskatīšanā, jo horizontālo karteļu vienošanos lietās konkrētā tirgus noteikšana ir nepieciešama vienīgi, lai noteiktu, vai tirgus dalībnieki ir savstarpēji uzskatāmi par konkurentiem1. Turklāt lietas ietvaros nav iegūti pierādījumi par pretējo, t.i., ka lietas dalībnieki nebūtu konkurenti un nedarbotos vienā konkrētajā tirgū.

3. Process

3.1. KP izmeklēšanas darbības

[6] KP amatpersonas 04.03.2014., pamatojoties uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 26.02.2014. lēmumu Nr.3-12/00031/9, veica KL 9.panta piektās daļas 4. un 5.punktā noteiktās procesuālās darbības pie SIA "Sliežu transportbūve", SIA "Komforta standarts" un SIA "BRD projekts" (turpmāk - apmeklējums).

[7] Lietas izpētes gaitā tika pieprasīta papildu informācija no CFLA un SIA "Salacgrīvas ūdens".

3.2. Lietā izmantotie pierādījumi

[8] Galvenie pierādījumi lietā, uz kuriem balstīti KP secinājumi:

- SIA "Salacgrīvas ūdens" izsludināto iepirkumu materiāli (iegūti no CFLA un SIA "Salacgrīvas ūdens");

- apmeklējuma laikā iegūtā informācija no SIA "Sliežu transportbūve", SIA "Komforta standarts" un SIA "BRD projekts";

- G.B. sniegtie paskaidrojumi.

4. Lietas apraksts

4.1. Sākotnējā informācija

[9] Saskaņā ar interneta vietnē www.salacgriva.lv sniegto informāciju SIA "Salacgrīvas ūdens" ir izsludinājusi vairākus iepirkumus par būvprojektu izstrādi ūdenssaimniecības attīstībai vairākos Salacgrīvas novada ciemos un pilsētās, kuru īstenošanai bija paredzēts piesaistīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu. Tabulā sniegta informācija par šiem iepirkumiem, kā arī par cenām abu pretendentu piedāvājumos.

Tabula Nr.1

Iepirkums

SIA "Sliežu transportbūve" un SIA "Komforta standarts" piedāvātās cenas, izpildes termiņi

01.02.2013.

Nr.SŪ/2013/01

Būvprojekta izstrāde projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Salacgrīvas novada Liepupes pagasta Jelgavkrastu ciemā"

SIA "Sliežu transportbūve"
Ls 6125 (15 dienas)

SIA "Komforta standarts"
Ls 4125 (15 dienas)

01.02.2013.

Nr.SŪ/2013/02

Būvprojekta izstrāde projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Salacgrīvas novada Tūjas ciemā"

SIA "Sliežu transportbūve"
Ls 8952 (30 dienas)

SIA "Komforta standarts"
Ls 9850 (30 dienas)

01.02.2013.

Nr.SŪ/2013/03

Būvprojekta izstrāde projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Korģenes ciemā"

SIA "Sliežu transportbūve"
Ls 13 384 (70 dienas)

SIA "Komforta standarts"
Ls 14 100 (60 dienas)

01.02.2013.

Nr.SŪ/2013/04

Būvprojekta izstrāde projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Svētciemā"

SIA "Sliežu transportbūve"
Ls 14 120 (30 dienas)

SIA "Komforta standarts"
Ls 15 100 (30 dienas)

01.02.2013.

Nr.SŪ/2013/05

Būvprojekta izstrāde projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Salacgrīvas novada Liepupes ciemā, 2.kārta"

SIA "Sliežu transportbūve"
Ls 7272 (15 dienas)

SIA "Komforta standarts"
Ls 5272 (15 dienas)

[10] Savukārt, izvērtējot SIA "Sliežu transportbūve" un SIA "Komforta standarts" pretendentu piedāvājumus iepirkumos Nr.SŪ/2013/01, Nr.SŪ/2013/02, Nr.SŪ/2013/03, Nr.SŪ/2013/04, Nr.SŪ/2013/05, tajos visos atrodamas vairākas līdzības un sakritības. Ņemot vērā to, ka piedāvājumi iepirkumiem tekstuāli ir identiski visos minētajos iepirkumos, arī līdzības un sakritības visu minēto iepirkumu piedāvājumos atrodamas vienādas. Tās atspoguļotas tabulā Nr.2.

Tabula Nr.2

Nr.p.k.

SIA "Sliežu transportbūve"

SIA "Komforta standarts"

Saistība ar SIA "BRD projekts"

1.

Piedāvājumā minētais ceļu daļas speciālists, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektētājs, elektroietaišu projektētājs ir strādājuši SIA "BRD projekts".

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektētāja ir strādājusi klientam SIA "Transportbūvju konsultācijas" (viens tirgus dalībnieks ar SIA "BRD projekts");

kā ceļu daļas speciālists ir piesaistīts J.B. (SIA "BRD projekts" valdes priekšsēdētājs);

pretendenta darba pieredzē norādīts, ka trīs projektos tā ir strādājusi klientam SIA "BRD projekts" (vai SIA "Transportbūvju konsultācijas").

2.

SIA "BRD projekts" devusi atsauksmi par SIA "Sliežu transportbūve" kā par sadarbības partneri.

SIA "BRD projekts" devusi atsauksmi par SIA "Komforta standarts" kā par sadarbības partneri.

3.

SIA "Sliežu transportbūve" vispārējā informācijā par pretendentu norādīts SIA "BRD projekts" faksa numurs 67162046

SIA "Komforta standarts" veidlapā norādīts SIA "BRD projekts" faksa numurs +371 67162046

4.

SIA "Sliežu transportbūve" valdes locekļa G.G. pastāvīgā darbavieta ir SIA "BRD projekts", kuras iepriekšējā adrese ir Rīgā, Jūrkalnes ielā 15/25.

SIA "Komforta standarts" veidlapā norādītā adrese (Rīgā, Jūrkalnes ielā 15/25) ir SIA "BRD projekts" iepriekšējā atrašanās vieta

Tehnisko piedāvājumu teksti (līdzīgās kļūdas un teksti izcelti zilā krāsā)

5. Topogrāfijas un ģeoloģijas izpētes izstrāde

Inženiertopogrāfiskos un ģeotehniskās izpētes darbus SIA "SLIEŽU TRANSPORTBŪVE" ir uzsākusi TEP izstrādes stadijā (par saviem līdzekļiem).

Darbi plānoti2 vadoties pēc Tehniski ekonomiskajā pamatojumā norādītās informācijas un tehniskajās specifikācijās izvirzītajiem darbiem.

Inženiertopogrāfiskos un ģeotehniskās izpētes darbus veic līgumorganizācija ar ko SIA Komforta standarts ir pastāvīga sadarbība. Darbi tiek veikti3 vadoties pēc Tehniski ekonomiskajā pamatojumā norādītās informācijas par plānotajiem darbiem.

6. Tehniskā projekta izstrāde

1. "SLIEŽU TRANSPORTBŪVE" ir veikusi projekta izzināšanu TEP izstrādes laikā, apkopojusi informāciju no SIA "SALACGRĪVAS ŪDENS" tehniskā personāla.

2.Skiču projekta izstrāde (balstoties uz esošās situācijas apsekojumu un saskaņā4 TEP sniegto informāciju).

3.Tehniskā projekta izstrāde, balstoties uz izstrādāto skiču projektu. Pasūtītāja komentāru iestrāde, ja nepieciešams.

4. Tehniskais projekts tiek iesniegts ekspertīzei. Ja nepieciešams, tad tiek veikti labojumi, saskaņā ar eksperta norādītajiem komentāriem.

1. SIA Komforta standarts brauc uz vietas un apseko projekta vietu dabā, vadoties pēc Tehniski ekonomiskajā pamatojumā norādītās informācijas, tur iekļautajiem veicamajiem darbiem, kā arī ievāc nepieciešamo informāciju no komunālās saimniecības speciālistiem.

2.Skiču projekta izstrāde (balstoties uz esošās situācijas apsekojumu un saskaņā5 Tehniski ekonomiskajā pamatojumā sniegto informāciju). Pasūtītāja komentāru iestrāde, ja nepieciešams.

3.Tehniskā projekta izstrāde, balstoties uz izstrādāto skiču projektu. Pasūtītāja komentāru iestrāde, ja nepieciešams.

4.Tehniskais projekts tiek iesniegts ekspertīzei. Ja nepieciešams, tad tiek veikti labojumi, saskaņā ar eksperta norādītajiem komentāriem.

7. Tehniskā projekta saskaņošana

Tehniskā projekta saskaņošana visās institūcijās. Nepieciešamo izmaiņu vai labojumu veikšana.

Tehniskā projekta saskaņošana visās institūcijās. Nepieciešamo izmaiņu vai labojumu veikšana.

Citas sakritības

8.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektētājs
R.S.
Darba pieredze 10 gadi6

Elektroiekārtu projektētājs
T.F.
Darba pieredze 8 gadi7

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektētājs
I.R.
Darba pieredze 10 gadi

Elektroiekārtu projektētājs
V.A.
Darba pieredze 8 gadi8

9.

Abi pretendenti vienādi norādījuši, ka topogrāfijas un ģeoloģijas izpētes izstrādi veiks "Līgumorganizācija" (publiskos iepirkumus regulējošajos normatīvajos aktos parasti tiek lietots jēdziens "apakšuzņēmēji"). Neviens no pretendentiem nav nosaucis, kas tā būs par līgumorganizāciju.

10.

Abu pretendentu piedāvājumos tehnisko piedāvājumu veidlapas, kuras izstrādāja pasūtītājs, pārveidotas horizontālā veidā (ainavskatā), kā arī kolonnu nosaukumi iekrāsoti tumšāki un pārveidoti slīprakstā

 

4.2. Apmeklējuma laikā papildus iegūtā informācija

4.2.1. SIA "Komforta standarts" pārstāvja sniegtie paskaidrojumi 04.03.2014. sarunu protokolā

[11] SIA "Komforta standarts" valdes loceklis E.P. par konkursiem pārsvarā uzzina no ARS Tender elektroniski izsūtītajiem iepirkumu apkopojumiem, bet neatceras, no kurienes uzzinājis par SIA "Salacgrīvas ūdens" izsludinātajiem konkursiem. Ir gadījumi, kad E.P. par konkursiem uzzina no publiski pieejamās informācijas, piemēram, pasūtītāju mājas lapās, kā arī no pasūtītāja, ja tas uzaicina SIA "Komforta standarts" piedalīties konkrētā iepirkumā.

[12] E.P. neatceras, kas izstrādājis un nogādājis pasūtītājam iepirkumu dokumentus, bet paskaidro, ka tehnisko specifikāciju iepirkumiem vienmēr gatavo pats, pārējos dokumentus var gatavot kāds cits SIA "Komforta standarts" darbinieks. Tādos gadījumos E.P. pārbauda šos dokumentus un paraksta. Iepirkumu dokumentus pasūtītājiem pārsvarā nogādā pats E.P., vai arī tie tiek sūtīti pa pastu. Atsevišķos gadījumos tos aizved kāds cits komercsabiedrības darbinieks. SIA "Salacgrīvas ūdens" izsludinātajiem iepirkumiem, visticamāk, piedāvātās cenas ir sagatavojis E.P., bet pats nevar paskaidrot, kādā veidā veidojis cenas, jo to vairs neatceras. Saskaņā ar konkrētam objektam nepieciešamajām komponentēm tiek sagatavota tāme katrā iepirkumā.

[13] E.P. nevar izskaidrot norādīto darbu izpildes termiņu sakritību (skat. tabulā Nr.1) ar SIA "Sliežu transportbūve" pieteikumos norādīto, tāpat nevar izskaidrot tieši divu tūkstošu latu starpību starp SIA "Komforts standarts" un SIA "Sliežu transportbūve" piedāvājumiem (skat. tabulā Nr.1 iepirkumos Nr.SŪ/2013/01 un Nr.SŪ/2013/05). Līdzības iepirkumu dokumentu tehniskajos piedāvājumos E.P. nevar izskaidrot, tās, viņaprāt, varētu būt cēlušās no tā, ka pasūtītājs ir izveidojis formu un kā pielikumu to pievienojis konkursu nolikumam. Līdz ar to šīs kļūdas ieviesušās abu komercsabiedrību tehniskā piedāvājuma formā.

[14] E.P. pazīst SIA "Sliežu transportbūve" valdes locekli G.G., bet viņu sadarbība aprobežojas tikai ar to, ka kādos objektos mēdz satikties kā atsevišķu konkrētu darbu darītāji. SIA "Komforta standarts" nekad nestrādā vienu darbu kopā ar kādu citu komercsabiedrību inženierkomunikāciju projektēšanas jomā.

[15] E.P. paskaidro, ka 12.02.2013. pretendenta apliecinājumā norādītais faksa numurs un adrese vēl joprojām ir SIA "BRD projekts" faktiskā atrašanās vieta. Šajā adresē ir sastopams SIA "Sliežu transportbūve" valdes loceklis G.G. Arī E.P. ir sastopams šajā adresē, jo ar SIA "BRD projekts" atrodas pastāvīgās sadarbības attiecībās (objektu līgumi). Fakss ar numuru +37167162046 atrodams iepriekšminētajā adresē Jūrkalnes ielā. SIA "Komforta standarts" pretendenta apliecinājumā šī adrese saglabājusies no tiem laikiem, kad SIA "Komforta standarts" bija ļoti bieža sadarbība ar SIA "BRD projekts". SIA "Komforta standarts" ir izveidotas vairākas vēstuļu un citu dokumentu formas, kurās ir juridiskā adrese Gulbenē, Mārupē un Jūrkalnes ielā. Šīs trīs adreses var būt dažādās variācijās un kombinācijās uz oficiālās korespondences veidlapām.

[16] Attiecībā uz 19.12.2012. atsauksmi Nr.4.2/157, kuru parakstījis SIA "BRD projekts", E.P. paskaidro, ka SIA "Komforta standarts" ir SIA "BRD projekts" apakšuzņēmējs, un tādēļ varēja būt vieglāk dabūt atsauksmi. Visticamāk, tā nav bijusi vienīgā atsauksme. E.P. neatceras, vai un kādi kontakti tam ir bijuši ar SIA "Sliežu transportbūve" un SIA "BRD projekts" saistībā ar konkursiem Nr.SŪ/2013/02, SŪ/2013/03, SŪ/2013/04, ne ar citiem SIA "Salacgrīvas ūdens" iepirkumiem. Vienīgais veids, kā SIA "Komforta standarts" komunicē par iepirkumiem ar SIA "Sliežu transportbūve" un SIA "BRD projekts", ir inženierkomunikāciju projektēšana un reālie darbi dabā.

4.2.2. SIA "Sliežu transportbūve" pārstāvja sniegtie paskaidrojumi 04.03.2014. sarunu protokolā

[17] SIA "Sliežu transportbūve" valdes loceklis G.G. neatceras, no kurienes uzzinājis par SIA "Salacgrīvas ūdens" izsludinātajiem iepirkumiem. Iespējams, ka no sievas (G.A.) vai interneta, tomēr kopumā informācija tiek iegūta no ziņojumiem par iepirkumiem, kas ik nedēļu nāk uz SIA "BRD projekts". G.G. SIA "Salacgrīvas ūdens" iepirkumiem dokumentus gatavojis kopā ar sievu. Pieteikumus SIA "Salacgrīvas ūdens" sūtījis pa pastu.

[18] Saistībā ar SIA "Salacgrīvas ūdens" izsludinātajiem iepirkumiem G.G. nav bijuši nekādi kontakti ar SIA "Komforta standarts" valdes locekli E.P. Viņi savā starpā ir pazīstami, jo ir bijusi sadarbība citos objektos. G.G. nav bijis nekādu kontaktu arī ar citiem SIA "Komforta standarts" darbiniekiem sakarā ar SIA "Salacgrīvas ūdens" iepirkumiem.

[19] SIA "Sliežu transportbūve" ieskatā līdzības tās tehniskajā piedāvājumā ar SIA "Komforta standarts" tehnisko piedāvājumu, ja tādas pastāv, radušās, pieteikuma dokumentus rakstot virsū uz vecām SIA "BRD projekts" sagatavēm. SIA "Komforta standarts" arī ir sadarbojusies ar SIA "BRD projekts". SIA "BRD projekts" deva savu atsauksmi SIA "Sliežu transportbūve", bet G.G. nav zināms, kas deva atsauksmi SIA "Komforta standarts".

[20] G.G. izmanto SIA "BRD projekts" faksa numuru, tāpēc tas bija norādīts SIA "Sliežu transportbūve" pieteikumā. SIA "Komforta standarts" aptuveni gadu atpakaļ vēl īrēja telpas no SIA "BRD projekts". Iespējams, tāpēc arī tās pieteikumos norādīts tas pats faksa numurs. SIA "Komforta standarts" vairs neatradās SIA "BRD projekts" telpās, kad G.G. gatavojis pieteikumus SIA "Salacgrīvas ūdens" izsludinātajiem iepirkumiem.

[21] G.G. pats noteicis cenas, kādas tiks piedāvātas iepirkumos. Viņš vadījies no darbu sarežģītības, no teritorijas lieluma, topogrāfijas un ģeoloģijas izmaksām. G.G. nav bijušas nekādas sarunas ar SIA "Komforta standarts" par cenām iepirkumos, domā, ka arī viņa sievai tādu nebija. G.G. pieļauj, ka notikusi kaut kāda informācijas noplūde, kuras rezultātā varēja rasties līdzības cenās. Taču nezina, kā tāda varēja notikt.

[22] No G.G. elektroniskās pastkastītes [e-pasta adrese] izdrukāta elektroniskā sarakste saistībā ar darbu izpildi iepirkuma par ūdenssaimniecības attīstības būvprojekta izstrādi Korģenes ciemā par periodu no 12.02.2013. līdz 13.02.2013. Sarakste notikusi starp G.B. (SIA "Komforta standarts" pieteikumu sagatavotāja) un G.A. (SIA "Sliežu transportbūve" darbiniece), kas tālāk to pārsūtījusi G.G.:

Tabula Nr.3

Datums

Sūtītājs

Adresāts

Nosaukums un saturs

12.02.2013. plkst.16:51

G.B.
[e-pasta adrese]

G.A.
[e-pasta adrese]

Korgene_iepirkuma dokumenti

Sveika!
Pēc E. lūguma, nosūtu Korģenes ciema iepirkuma dokumentus.
G.

_________________________________________

2 pielikumi

Iepirkums_pielikumi_Korgene.docx 48K

Veidlapa_Korgene.doc 56K

 

Šī vēstule ar pielikumiem pārsūtīta tālāk divas reizes

 

13.02.2013. plkst.7:04

G.A.
[e-pasta adrese]

G.G.
[e-pasta adrese]

Fwd: Korgene_iepirkuma dokumenti

Pārsūtu P. piedāvājumu, lai ir kur pašpikot, ja vajag.

13.02.2013. plkst. 10:38

G.A.
[e-pasta adrese]

G.G.
[e-pasta adrese]

 
 

Paralēli turpinājusies arī sarakste starp G.A. un G.B.

 

12.02.2013.

G.A.
[e-pasta adrese]

G.B.
[e-pasta adrese]

Paldies!
Pasaule maziņa;)
p.s. Svētciemam pie iesnieguma vajadzēs atzīmēt, ka tur ir upe, kas ir riska ūdens objekts, bet K. pats izstāstīs, es viņu noinstruēju;)
G.

12.02.2013.

G.B.
[e-pasta adrese]

G.A.
[e-pasta adrese]

Jau tikko zvanīja J

12.02.2013. plkst.17:19

G.B.
[e-pasta adrese]

G.A.
[e-pasta adrese]

Re: Korgene_iepirkuma dokumenti

Nosūtu R. sertifikātu un CV

__________________________________

2 pielikumi

R._CV.docx 20K

R. sert UK.doc 239K

 

Šī vēstule ar pielikumiem pārsūtīta tālāk

 

12.02.2013. plkst.19:44

G.A.
[e-pasta adrese]

G.G.
[e-pasta adrese]

 

13.02.2013. vēstulei pielikumos ir SIA "Komforta standarts" piedāvājuma dokumenti: vispārēja informācija par pretendentu, pakalpojuma sniegšanā iesaistīto personu kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksti (I.R., J.B.), pakalpojuma sniegšanā iesaistīto galveno inženiertehnisko speciālistu saraksts, pieredze (2010., 2011., 2012.gads) līdzīga pakalpojuma veikšanā, finanšu piedāvājums (norādītā cena nesakrīt ar cenu, kas ietverta gala piedāvājumā SIA "Salacgrīvas ūdens") un tehniskais piedāvājums iepirkumam Nr.SŪ/2013/03, pieteikums dalībai konkursā Nr.SŪ/2013/03, pretendenta apliecinājums, SIA "Komforta standarts" veidlapa.

[23] Ar G.B. (skat.12.02.2013. elektroniskā pasta vēstuli 16:51) ir notikusi sarakste arī vēlāk, 28.05.2013. plkst.11:18, cita iepirkuma sakarā. Norādītā e-pasta vēstule neattiecas uz SIA "Salacgrīvas ūdens" izsludinātajiem iepirkumiem, taču tā norāda uz to, ka E.P., G.B. un G.A. ir savstarpēji kontakti dažādu iepirkumu sakarā. Saskaņā ar G.B. paskaidrojumiem šajā e-pasta vēstulē pēc piedāvājumu aplokšņu atvēršanas kādā iepirkumā nosūtītas pretendentu piedāvātās summas informācijai.

Tabula Nr.4

Datums

Sūtītājs

Adresāts

Nosaukums un saturs

28.05.2013. plkst.11:18

G.B. [e-pasta adrese]

E.P. [e-pasta adrese],

G.A. [e-pasta adrese]

iepirkums

Ismalde 11 495 Ls

Belss 12 000 Ls

KS 13 600 Ls

Eiroprojekts 14 880 Ls

Sliedes 15 500 Ls

Profins 16 000 Ls

[24] Savukārt no elektroniskās pastkastītes [e-pasta adrese] tika izdrukātas vairākas vēstules, no kuru teksta izriet, ka SIA "Komforta standarts" valdes loceklis E.P. piedalījās būvprojektu izstrādē, kurus saskaņā ar iepirkumu rezultātiem bija jāveic SIA "Sliežu transportbūve". Piemēram:

Tabula Nr.5

Datums

Sūtītājs

Adresāts

Nosaukums un saturs

08.03.2013. plkst.10:23

G.G. [e-pasta adrese]

E.P. [e-pasta adrese], (…),

G.A. [e-pasta adrese]

Sapulce Svētciems, Tūja

Sveiki visapkārt,

Sakarā ar to, ka Svētciema un Tūjas projekta izstrādes laiks strauji iet uz beigām, bet nav atrisināti vairāki būtiski jautājumi, pirmdien- 11.03.2013. plkst:10:30 sapulcējamies BRD projekts telpās. Līdzi jāņem viss, kas jau ir paveikts! Ja ir iemesls, kā dēļ nav iespēja ierasties, ziņot savlaicīgi- šīs dienas laikā!

Kontaktus starp SIA "Komforta standarts" un SIA "Sliežu transportbūve" saistībā ar būvprojekta izstrādi Korģenes ciemam apstiprina arī no E.P elektroniskās pastkastītes izdrukātā sarakste.

4.2.3. SIA "BRD projekts" pārstāvja sniegtie paskaidrojumi 04.03.2014. sarunu protokolā

[25] SIA "BRD projekts" 2012. un 2013.gadā nav piedalījusies SIA "Salacgrīvas ūdens" izsludinātajos iepirkumos, kā arī neviens darbinieks valdes locekļa uzdevumā nav gatavojis dokumentus šādiem iepirkumiem. SIA "BRD projekts" valdes loceklis J.B. ir informēts, ka SIA "Salacgrīvas ūdens" izsludinātajos iepirkumos ir piedalījusies SIA "Sliežu transportbūve", un viņš personīgi pazīst arī SIA "Komforta standarts" valdes locekli E.P., jo SIA "Komforta standarts" bieži ir SIA "BRD projekts" apakšuzņēmējs, kas projektē ūdens kanalizāciju. SIA "Komforta standarts" uzaicināja SIA "BRD projekts" valdes locekli J.B. kā speciālistu ceļu projektēšanā, bet J.B. neatceras, kādā veidā tieši tika iedoti CV dati. SIA "BRD projekts" ar SIA "Sliežu transportbūve" ir noslēgta vienošanās par datortehnikas izmantošanu, tādēļ SIA "Sliežu transportbūve" piedāvājumā norādīts SIA "BRD projekts" faksa numurs. Kopš 2012.gada decembra SIA "BRD projekts" atrodas Valguma ielā 5, līdz tam bija Jūrkalnes ielā. J.B. nevar izskaidrot, kādēļ SIA "Komforta standarts" rekvizītos norādīta SIA "BRD projekts" adrese Jūrkalnes ielā 15/25, SIA "Komforta standarts" nekad nav izmantojusi SIA "BRD projekts" telpas vai kopīgi tās īrējusi. SIA "BRD projekts" piedalās tajos iepirkumos, kuros pamatā ir nepieciešama ceļu projektēšana, taču SIA "Salacgrīvas ūdens" iepirkumos ceļu projektēšana nebija pamatdarbs, tādēļ SIA "BRD projekts" tajos nepiedalījās.

4.3. G.B. sniegtie paskaidrojumi 29.05.2014. sarunu protokolā

[26] G.B. pēc KP uzaicinājuma sniedza paskaidrojumus KP sakarā ar lietas Nr.2719/14./03.04./1 materiālos esošo 13.02.2013. plkst.10.38 elektroniskā pasta vēstules izdruku (skat. [22] rindkopā). G.B. paskaidroja, ka viņa nekad nav strādājusi SIA "Komforta standarts", bet G.B. uzņēmumam vairākkārt bija noslēgti līgumi ar SIA "Komforta standarts" par konkrētu darbu veikšanu.

[27] G.B. apstiprina, ka kā fiziska persona ir gatavojusi dokumentus iepirkumiem - ūdenssaimniecības attīstības būvprojektu izstrādei Salacgrīvas novadā. G.B. to lūdzis izdarīt E.P. G.B. visu sagatavojusi, aizbraukusi pie E.P. uz biroju, un viņi abi SIA "Komforta standarts" pieteikumu salikuši kopā. G.B. ir vienīgi dzirdējusi par SIA "Sliežu transportbūve", bet nekādus darbus tās labā nav veikusi.

[28] Paskaidrojot par lietā esošo 12.02.2013. plkst.16.51 elektroniskā pasta vēstules izdruku (skat. tabulā Nr.3), G.B. informē, ka viņa vēstuli "Korģene_iepirkuma dokumenti" un pielikumā esošos dokumentus nosūtījusi uz adresi [e-pasta adrese] pēc E.P. lūguma. Šī lūguma iemeslu E.P. nav paskaidrojis. G.B. ir pazīstama ar G.A. Saskaņā ar G.B. paskaidrojumiem tālākā sarakste vairs neattiecas uz iepirkumu. E.P. nav lūdzis sūtīt šo vēstuli nevienam citam, izņemot G.A.

5. Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas piemērošana

5.1. Piemērojamās normas

[29] KL 11.panta pirmās daļas 1. un 5.punkts nosaka, ka: "Ir aizliegtas un kopš noslēgšanas brīža spēkā neesošas tirgus dalībnieku vienošanās, kuru mērķis vai sekas ir konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana Latvijas teritorijā, to skaitā vienošanās par:

1) tiešu vai netiešu cenu vai tarifu noteikšanu jebkādā veidā vai to veidošanas noteikumiem, kā arī par tādas informācijas apmaiņu, kura attiecas uz cenām vai realizācijas noteikumiem; (..)

5) piedalīšanos vai nepiedalīšanos konkursos vai izsolēs vai par šīs darbības (bezdarbības) noteikumiem, izņemot gadījumus, kad konkurenti publiski darījuši zināmu kopīgu piedāvājumu un šī piedāvājuma mērķis nav kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci."

[30] Saskaņā ar MK 29.09.2008. noteikumu Nr.798 "Noteikumi par atsevišķu horizontālo sadarbības vienošanos nepakļaušanu Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktajam vienošanās aizliegumam" 2.9.apakšpunktu "horizontālā karteļa vienošanās - vienošanās starp konkurentiem, kuras mērķis ir kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci starp tiem, tai skaitā vienošanās par tiešu vai netiešu cenu vai tarifu noteikšanu jebkādā veidā vai to veidošanas noteikumiem, kā arī par tādas informācijas apmaiņu, kura attiecas uz cenām vai realizācijas noteikumiem, vienošanās par ražošanas vai realizācijas apjomu, tirgu, tehniskās attīstības vai investīciju ierobežošanu vai kontroli, vienošanās par tirgus sadali, ņemot vērā teritoriju, pircējus, piegādātājus vai citus nosacījumus, un vienošanās par piedalīšanos vai nepiedalīšanos konkursos vai izsolēs vai par šīs darbības (bezdarbības) noteikumiem".

5.2. Aizliegtas vienošanās pārkāpuma skaidrojums pastāvīgajā judikatūrā

[31] Atbilstoši KL mērķim (kas definēts likuma 2.pantā) katram tirgus dalībniekam, konkurējot ar citiem, ir jākonkurē, izmantojot brīvas, vienlīdzīgas un godīgas konkurences līdzekļus. Tādējādi tirgus dalībniekam patiesās konkurences apstākļos ir jābūt ieinteresētam nodrošināt un jānodrošina informācijas neizpaušanu konkurentiem.

[32] KL 11.panta pirmajā daļā lietotā termina "vienošanās" piemērošana netiek ierobežota tikai ar divpusēji vai daudzpusēji noslēgtu līgumu. KL ir piemērojams arī tirgus dalībnieku sadarbībai, kura tiek sasniegta ar daudz neformālākas sapratnes palīdzību un to sauc par saskaņotu darbību. Tādējādi vienošanās ir arī jebkurā citādā formā panākta un īstenota sadarbība starp konkurentiem, kuras ietvaros notiek apmaiņa ar informāciju par cenām vai to veidošanās noteikumiem, jo šāda darbība pēc sava mērķa ir vērsta uz konkurences mazināšanu starp tiem, t.i., kavēšanu, ierobežošanu vai deformēšanu starp konkurentiem.

[33] Lai konkrētā tirgus dalībnieku darbībās konstatētu saskaņotu darbību, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:

1) starp tirgus dalībniekiem ir jābūt vienprātībai, ar ko apzināti ir aizstāta konkurence;

2) saskaņai starp tirgus dalībniekiem nav jābūt sasniegtai verbāli un to var būt izraisījuši tieši vai netieši kontakti starp karteļa vienošanās dalībniekiem.

[34] Pamatojoties uz KL 11.panta pirmo daļu, kā arī atsaucoties uz KP iepriekš pieņemtajiem lēmumiem un judikatūrā iedibinātajiem principiem9, katram tirgus dalībniekam jānosaka sava rīcība tirgū patstāvīgi. Tirgus dalībnieks, neapšaubāmi, ir tiesīgs piemēroties tirgus apstākļiem un noteikt preces cenu atbilstoši tās izmaksām, taču ir aizliegti jebkuri kontakti starp tirgus dalībniekiem, kuru mērķis vai sekas ir ietekmēt esošā vai potenciālā konkurenta rīcību tirgū vai atklāt konkurentam savu plānoto rīcību, lai piemērotos tirgus apstākļiem.10

[35] Saskaņošanas un sadarbības kritēriji, kas ir iedibināti tiesu judikatūrā attiecībā uz saskaņotas darbības jēdzienu un kas nekādā gadījumā nenozīmē, ka ir jābūt izstrādātam reālam plānam, ir jāsaprot tādējādi, ka katram tirgus dalībniekam ir neatkarīgi jānosaka politika, kuru tas plāno realizēt tirgū.11 Lai pierādītu saskaņotu darbību eksistenci, nav nepieciešams, ka konkurents ir formāli apņēmies, attiecībā uz vienu vai dažiem citiem konkurentiem rīkoties zināmā veidā vai konkurenti ir vienojušies par to turpmāko rīcību tirgū. Ir pietiekami, ka konkurents ar savu paziņojumu par plānoto rīcību ir izslēdzis vai vismaz ir būtiski samazinājis neskaidrību par uzvedību, kuru sagaida no tā tirgū. Saskaņotas darbības jēdziens ietver sevī divpusēju kontaktu eksistenci. Šis apstāklis izpildās tad, kad viens konkurents atklāj tā nākotnes nodomus vai rīcību citam, kad pēdējais to lūdz vai vismaz akceptē šādu informācijas apmaiņu.12

[36] Aizliegti ir jebkādi tieši vai netieši kontakti starp komercsabiedrībām, kuru mērķis vai sekas ir konkurentu rīcības tirgū saskaņošana vai ietekmēšana. Nav pieļaujama informācijas apmaiņa starp konkurentiem ar komerciālās darbības plāniem un citu komerciāli būtisku informāciju.13 Veidojot kopīgi pieteikumus iepirkumam, tiek atklāti komerciālās darbības plāni par dalību iepirkumā, cenas un cita komercnoslēpumu saturoša informācija, tādējādi ierobežojot konkurenci iepirkumā. Par informācijas apmaiņu un saskaņošanu starp komersantiem ir uzskatāmas arī tādas darbības, ja, piemēram, pretendenti iepirkumā ir uzticējuši pieteikumu sagatavošanu citām personām un tās savā starpā ir uzturējušas sakarus piedāvājumu sagatavošanas procesā, tādā veidā komerciāli svarīgu informāciju par plānoto dalību iepirkumā nododot citu uzņēmumu rīcībā un nenodrošinot piedāvājuma individuālu sagatavošanu14.

[37] Ne no KL viedokļa, ne Publisko iepirkumu likuma 2.panta15 viedokļa starp diviem nesaistītiem uzņēmumiem, kas kandidē izsludinātajos iepirkumos kā neatkarīgi, nesaistīti tirgus dalībnieki, savstarpēji konkurējot, nav pieļaujama komerciāli sensitīvas informācijas apmaiņa un iesaistīšanās darbībās (arī ar darbinieku vai citu personu starpniecību), kas var ierobežot konkurenci konkrētā iepirkumā. Normālas konkurences apstākļos katra konkurējoša uzņēmuma prioritāte ir aizsargāt un nesamazināt savu konkurētspēju tirgū, darbojoties neatkarīgi un darot visu iespējamo, lai nepieļautu sensitīvas informācijas apmaiņu starp konkurentiem, t.sk. darbinieku iesaistīšanos darbībās, kas var atklāt konkurentam darbības, kuras tas ir nolēmis vai plāno veikt. Plānu atklāšana konkurentam attiecībā uz konkrētu iepirkumu var būt pieļaujama tikai gadījumā, ja iepirkumam tiek iesniegts kopīgs piedāvājums.16

[38] Augstākā tiesa ir atzinusi, ka "pret konkurenci vērstu darbību vai nolīgumu pastāvēšana ir jāizsecina no noteikta skaita sakritību un norāžu. Tā kā nav sagaidāms, ka konkurējoši tirgus dalībnieki atstās evidentus pierādījumus par to, pamatā pret konkurenci vērstu darbību vai nolīgumu pastāvēšana ir pārbaudāma no netiešiem pierādījumiem, kuri, skatīti kopā un nepastāvot citam loģiskam izskaidrojumam, var veidot pierādījumu par konkurences normu pārkāpumu."17 Uzņēmums ir atbildīgs par to, ka tā komercnoslēpums, piedaloties publiskajā iepirkumā, netiek atklāts citiem komersantiem, kas darbojas tajā pašā konkrētajā tirgū.

[39] Atbilstoši KL, kā arī, balstoties uz KP iedibināto praksi, aizliegta vienošanās nevar tikt attiecināta tikai uz tām amatpersonām, kurām ir paraksta tiesības konkrētajā komercsabiedrībā. Aizliegta vienošanās ir attiecināma uz jebkura tirgus dalībnieka darbinieka darbībām, kuram tirgus dalībnieks ir nodevis tā informāciju, kas attiecas uz cenām un citiem komerciāli nozīmīgiem tirgus dalībnieka datiem un kas darbojas darba devēja interesēs.18

[40] Ņemot vērā KL 2.pantā noteikto mērķi, tirgus dalībniekam ir jābūt ieinteresētam nodrošināt komerciāli nozīmīgu informācijas neizpaušanu konkurentiem, nodrošinot to ar attiecīgiem līdzekļiem. Tādējādi no KL mērķa izriet ne tikai pienākums tirgus dalībniekam tieši nenodot datus konkurentiem (t.sk. ar amatpersonu, darbinieku vai citu personu starpniecību), bet arī pienākums nodrošināt, lai personas, kurām tirgus dalībnieks nodevis šo informāciju, to nenodotu tālāk, jo abos gadījumos vienlīdz būtiski tiek ietekmēti brīvas, godīgas un vienlīdzīgas konkurences apstākļi tirgū19.

5.3. Vienošanās izvērtējums konkrētajā lietā un secinājumi

[41] Izvērtējot lietā iegūto informāciju un uz tās pamata konstatētos faktus, secināms, ka augstāk minētie no normatīvajiem aktiem izrietošie un judikatūrā iedibinātie ierobežojumi no lietas dalībnieku puses nav ievēroti.

[42] Sakritības, kā arī līdzīgās kļūdas un teksti SIA "Sliežu transportbūve" un SIA "Komforta standarts" piedāvājumos iepirkumiem Nr.SŪ/2013/01, Nr.SŪ/2013/02, Nr.SŪ/2013/03, Nr.SŪ/2013/04, Nr.SŪ/2013/05, kas aprakstīti tabulā Nr.2, liecina par to, ka šie pieteikumi iepirkumos nav gatavoti neatkarīgi viens no otra. Nav ticams, ka divi komersanti, neatkarīgi viens no otra, vienlaikus pielaiduši vienādas kļūdas, piemēram, izlaižot vārdu "ar", kļūdījušies speciālistu darba pieredzes ilgumā, pieļāvuši vienādas komatu kļūdas, faktiski ietvēruši vienādus tekstus tehniskajās specifikācijās.

[43] Konstatēta arī līdzība iepirkumos piedāvātajās cenās. Piemēram, iepirkumā Nr.SŪ/2013/01 SIA "Sliežu transportbūve" piedāvātā cena ir Ls 6125, bet SIA "Komforta standarts" piedāvātā cena - Ls 4125. Atšķirība ir tieši Ls 2000. Iepirkumā Nr.SŪ/2013/05 SIA "Sliežu transportbūve" piedāvātā cena ir Ls 7272, bet SIA "Komforta standarts" - Ls 5272. Atšķirība atkal ir Ls 2000. Nav ticams, ka tieši 2000 latu atšķirība divos iepirkumos radusies nejauši, diviem uzņēmumiem nosakot savas cenas neatkarīgi vienam no otra.

Izvērtējot SIA "Sliežu transportbūve" un SIA "Komforta standarts" cenu piedāvājumus iepirkumos, secināms, ka divos būvprojektu izstrādes iepirkumos zemākas cenas bijušas SIA "Komforta standarts", bet trijos - SIA "Sliežu transportbūve". SIA "Komforta standarts" gan nav nevienu reizi uzvarējusi, jo šajos iepirkumos vēl piedalījusies SIA "Firma L4", kas atzīta par uzvarētāju.

[44] Kā tas norādīts [22] rindkopā, SIA "Sliežu transportbūve" valdes loceklis G.G. ir saņēmis elektroniskā pasta vēstuli no G.A., kas vēstules nosūtīšanas laikā bija SIA "Sliežu transportbūve" darbiniece. Ar šo vēstuli pārsūtīti SIA "Komforta standarts" sagatavotie dokumenti iepirkumam Nr.SŪ/2013/03. Saskaņā ar vēstulē norādīto informāciju G.A. tos 12.02.2013. saņēmusi no G.B., kura tekstā norādījusi, ka nosūta iepirkumu dokumentus "pēc E. lūguma". Kā paskaidroja G.B., viņa bija sagatavojusi SIA "Komforta standarts" pieteikumus būvprojektu iepirkumiem, un SIA "Komforta standarts" valdes loceklis E.P. lūdzis viņai dokumentus iepirkumam par būvprojektu izstrādi Korģenes ciemā uz adresi [e-pasta adrese], nepaskaidrojot iemeslu, kādēļ tas nepieciešams. 13.02.2013., vēstuli ar pielikumiem pārsūtot G.G., G.A. norādījusi "Pārsūtu P. piedāvājumu, lai ir kur pašpikot, ja vajag".

[45] Kā paskaidroja G.B., SIA "Komforta standarts" valdes loceklis E.P. ir lūdzis nosūtīt SIA "Komforta standarts" iepirkuma dokumentus G.A. Tādējādi skaidri saprotams, ka un kādā veidā SIA "Sliežu transportbūve" rīcībā nonākuši SIA "Komforta standarts" gatavotie iepirkuma Nr.SŪ/2013/03 dokumenti. Tostarp no G.G. lietotā datora apmeklējuma laikā izdrukāti tehniskie piedāvājumi iepirkumiem Nr.SŪ 2013/02, SŪ 2013/04 un SŪ 2013/03, kuru rekvizītu sadaļā kā dokumentu autore norādīts "G.", tādējādi saprotams, ka šo SIA "Sliežu transportbūve" piedāvājumi gatavoti uz G.B. izstrādāto SIA "Komforta standarts" piedāvājumu sagatavēm.

[46] Iepriekšminētās vēstules pārsūtīšanas datumi ir 12.02.2013. un 13.02.2013. Tātad šī sarakste notikusi dienu pirms pretendentu piedāvājumu iesniegšanas SIA "Salacgrīvas ūdens". Iesniegšanas datums ir 14.02.2013.

[47] Pārsūtītās vēstules pielikumā norādītā SIA "Komforta standarts" cena iepirkumam Nr.SŪ/2013/03 bija Ls 10 384. Savukārt iepirkumā iesniegtā cena SIA "Komforta standarts" cena ir bijusi būtiski augstāka - Ls 14 100. Pamatoti uzskatīt, ka piedāvājumu saskaņošana ir tieši ietekmējusi SIA "Komforta standarts" gala cenu konkrētā iepirkumā par sliktu pasūtītājam. Turklāt SIA "Sliežu transportbūve" iepirkumā iesniegtā cena bija Ls 13 384, kas ir tieši par Ls 3000 vairāk nekā SIA "Komforta standarts" pārsūtītajā piedāvājumā norādītā. Nav ticams, ka, konkurentiem veidojot cenas piedāvājumos neatkarīgi, divu pretendentu iesniegtajās summās pēdējie trīs cipari varētu būt vienādi.

[48] Gan SIA "Sliežu transportbūve" valdes locekļa, gan SIA "Komforta standarts" valdes locekļa lietotajās elektroniskajās pastkastītēs atrodamās savstarpējās vēstules, piemēram, G.G. vēstule E.P. un citām personām (skat. tabulā Nr.5), liecina par regulāru SIA "Sliežu transportbūve" un SIA "Komforta standarts" sadarbību, t.sk. SIA "Salacgrīvas ūdens" izsludināto iepirkumu sakarā.

[49] Procesa dalībnieku skaidrojumi, ka līdzības tehniskajos piedāvājumos varēja rasties tādēļ, ka pasūtītājs ir izveidojis formu un kā pielikumu pievienojis nolikumam, nevar izskaidrot to, kā radušās tabulā Nr.2 norādītās sakritības, jo tās novērojamas tajās ailēs, kas aizpildāmas katram pretendentam, nevis tajās, kas ietvertas izsludinātāja sagatavotajās formās (skat. atklātā konkursa nolikuma 8.pielikumu). Tāpat SIA "Sliežu transportbūve" paskaidrojums, ka līdzības, iespējams, radušās pieteikumu dokumentus rakstot virsū uz vecām SIA "BRD projekts" sagatavēm, nav patiess, jo lietas izpētes gaitā ir noskaidrots, ka SIA "Komforta standarts" dokumentus iepirkumam ir gatavojusi G.B. un nosūtījusi tos G.A. pēc E.P. lūguma. Tādējādi SIA "Sliežu transportbūve" valdes locekļa elektroniskajā pastkastītē atrastā informācija pierāda, ka informācijas apmaiņa starp abiem pretendentiem ir notikusi. Turklāt līdz ar to arī SIA "Sliežu transportbūve" valdes locekļa paskaidrojumi, ka saistībā ar SIA "Salacgrīvas ūdens" izsludinātajiem iepirkumiem nekādi kontakti ar SIA "Komforta standarts" nav bijuši (skat. [18] rindkopā), nav patiesi.

[50] Ņemot vērā visu šī lēmuma 5.3.punktā norādīto, t.sk. SIA "Sliežu transportbūve" un SIA "Komforta standarts" pretendentu pieteikumos ietverto informāciju, paskaidrojumus un elektronisko saraksti, secināms, ka SIA "Sliežu transportbūve" un SIA "Komforta standarts" ir pārkāpušas KL 11.panta pirmajā daļā noteikto vienošanās aizliegumu, savstarpēji apmainoties ar komerciāli jūtīgu informāciju par dalību iepirkumos.

6. Uzaicinājums iepazīties ar lietas materiāliem

[51] KP 30.06.2014. nosūtīja SIA "Sliežu transportbūve" un SIA "Komforta standarts" paziņojumus par KP lēmuma pieņemšanai nepieciešamo faktu konstatēšanu, kurā tika izklāstīti iepriekšminētie fakti un apsvērumi, kā arī uzaicināja iepazīties ar lietā esošajiem materiāliem un izteikt viedokli. SIA "Sliežu transportbūve" un SIA "Komforta standarts" neizmantoja savas tiesības iepazīties ar lietas materiāliem un izteikt viedokli.

7. Naudas soda aprēķins

7.1. Naudas soda piemērošanas vispārējais pamats

[52] Ņemot vērā konstatētos faktus un pierādījumus kopsakarā (lēmuma 4.punkts), kuru izvērtējums sniegts 5.3.punktā, secināms, ka SIA "Sliežu transportbūve" un SIA "Komforta standarts" darbības atbilst KL 11.panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma pārkāpuma tiesiskajam sastāvam. Pārkāpums izpaudies apstāklī, ka starp uzņēmumiem ir notikusi informācijas apmaiņa attiecībā uz dalību un piedāvātajām cenām vairākos publiskajos iepirkumos, kuras rezultātā ir pamats uzskatīt, ka konkurentu starpā neveidojās konkurence tādā apmērā, ja šāda apmaiņa nebūtu notikusi.

[53] KL 12.panta pirmā daļa nosaka: "Ja Konkurences padome konstatē tirgus dalībnieku darbībās šā likuma 11.panta pirmās daļas pārkāpumu, tā pieņem lēmumu par pārkāpuma konstatēšanu, tiesiskā pienākuma un naudas soda uzlikšanu".

[54] Saskaņā ar taisnīguma principu par katru izdarīto pārkāpumu pārkāpējam jāpiemēro samērīgs sods. Turklāt administratīvā akta izdošana un pārkāpēju sodīšana ir nepieciešama, lai atturētu citus tirgus dalībniekus no KL pārkāpuma izdarīšanas. Tostarp Eiropas Savienības Tiesa ir norādījusi, ka rīcības brīvība naudas sodu noteikšanā ir vērsta uz to, lai mudinātu uzņēmumu rīkoties, ievērojot konkurences tiesību normas (sk. Pirmās instances tiesas 08.10.2008. spriedumu SGL Carbon AG (Vācija) pret Eiropas Kopienu Komisiju lietā Nr.T-68/04). Ņemot vērā, ka aizliegtās vienošanās pārkāpums noticis starp tirgus dalībniekiem (konkurentiem), kas darbojas vienā tirgus līmenī (horizontālā karteļa vienošanās), tad saskaņā ar KL 12.panta trešo daļu KP ir tiesīga uzlikt konkurentiem naudas sodu līdz 10 procentu apmēram no to pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma katram, bet ne mazāk kā 700 euro katram. Lai noteiktu naudas soda apmēru, KP vērtē pārkāpumus atbilstoši Ministru kabineta 29.09.2008. noteikumiem Nr.796 "Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā paredzētajiem pārkāpumiem" (Noteikumi Nr.796), kopsakarā ar Administratīvā procesa likuma 66.panta pirmajā daļā noteikto.

[55] Noteikumu Nr.796 3.punktā ir noteikts, ka naudas sodu aprēķina procentos no tirgus dalībnieka pēdējā noslēgtā finanšu gada neto apgrozījuma pirms pārkāpuma konstatēšanas dienas. Saskaņā ar SIA "Komforta standarts" gada pārskatu par 2013.gadu tās neto apgrozījums bija Ls 109 866 (EUR 156 325,23). Savukārt, saskaņā ar SIA "Sliežu transportbūve" gada pārskatu par 2013.gadu tās neto apgrozījums bija Ls 58 803 (EUR 83 669,13).

7.2. Pārkāpuma smagums

[56] Saskaņā ar Noteikumu Nr.796 13.punktu, nosakot naudas soda apmēru, ņem vērā pārkāpuma smagumu un ilgumu.

[57] Saskaņā ar Noteikumu Nr.796 14.punktu, nosakot pārkāpuma smaguma pakāpi, ņem vērā:

(a) Pārkāpumu veidu. Saskaņā ar Noteikumu Nr.796 15.punktu horizontālās karteļu vienošanās uzskata par sevišķi smagu pārkāpumu. Ņemot vērā minēto un saskaņā ar Noteikumu Nr.796 18.4.apakšpunktu, par izdarīto pārkāpumu naudas soda apmērs var būt no 1,5 līdz 7 procentiem no pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma.

(b) Pārkāpuma radītās vai iespējamās sekas. KP uzskata, ka konstatētās vienošanās rezultātā tika kavēta, ierobežota un deformēta konkurence. Iepirkumu izsludinātājs no SIA "Sliežu transportbūve" un SIA "Komforta standarts" nav saņēmis iepirkumos patiesi konkurējošus, bet gan tikai konkurenci imitējošus piedāvājumus. Jo sevišķi būtiski ir tas, ka viens no vienošanās dalībniekiem ir arī uzvarējis trijos iepirkumos. Patiesas konkurences rezultātā piedāvājuma saturs, jo īpaši, cenas un darbu izpildes laiks varēja būt atšķirīgs, t.i., izdevīgāks iepirkumu izsludinātājam. Ņemot vērā summas, ar kādām komersanti tika atzīti par uzvarētājiem iepirkumos Nr.SŪ/2013/01, Nr.SŪ/2013/02, Nr.SŪ/2013/03, Nr.SŪ/2013/04 un Nr.SŪ/2013/05, kopējā iepirkumu summa ir Ls 44528 (EUR 63 357,54).

(c) Katra iesaistītā tirgus dalībnieka lomu pārkāpumā. Saskaņā ar Noteikumu Nr.796 16.punktu un tā apakšpunktiem, izvērtējot katra pārkāpumā iesaistītā tirgus dalībnieka lomu, ņem vērā, vai pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem: tirgus dalībnieks bijis pārkāpuma iniciators; pārkāpumā tirgus dalībniekiem bijusi aktīva vai pasīva loma. Lietā iegūtā informācija liecina, ka abiem lietas dalībniekiem ir regulāri kontakti, un nav iespējams noskaidrot, kurš no abiem pārkāpumā iesaistītajiem tirgus dalībniekiem ir bijis iniciators.

Ņemot vērā minētos apsvērumus un ievērojot izvērtēto pārkāpuma smagumu, pārkāpuma sekas, procesa dalībnieku lomu pārkāpumā, naudas sods SIA "Sliežu transportbūve" un SIA "Komforta standarts" nosakāms 3 % apmērā no to 2013.gada ieņēmumiem.

7.3. Pārkāpuma ilgums

[58] Vērtējot pārkāpuma ilgumu, secināms, ka pārkāpums nepārsniedz gadu, jo tas ir attiecināms uz konkrētiem iepirkumiem, kurus SIA "Salacgrīvas ūdens" izsludināja 01.02.2013.

[59] Saskaņā ar Noteikumu Nr.796 19.1.apakšpunktu, ja pārkāpuma ilgums nepārsniedz gadu, saskaņā ar šo noteikumu 18.punktu noteikto naudas soda apmēru nepalielina.

7.4. Atbildību pastiprinoši / mīkstinoši apstākļi

[60] Izvērtējot lietas materiālus, nav konstatēti Noteikumu Nr.796 21.punktā minētie atbildību pastiprinošie un 23.punktā minētie vai arī kādi citi atbildību mīkstinošie apstākļi.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Konkurences likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu un 11.panta pirmo daļu, 12.panta pirmo un trešo daļu, Administratīvā procesa likuma 5. un 13.pantu, kā arī Ministru kabineta 29.09.2008. noteikumu Nr.796 Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā paredzētajiem pārkāpumiem 3., 13., 14., 15., 16., 17., 21.punktu, 18.4. un 19.1.apakšpunktu, Konkurences padome

nolēma:

1. Konstatēt Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA "Sliežu transportbūve" un SIA "Komforta standarts" darbībās.

2. Uzlikt SIA "Sliežu transportbūve" naudas sodu EUR 2510,07 (divi tūkstoši pieci simti desmit euro un 7 centi) apmērā. Uzlikto naudas sodu 45 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas ieskaitīt valsts budžetā (Valsts kasē, reģ. Nr.90000050138, kontā Nr.LV78TREL1060001019900, TRELLV22), norādot lēmuma par naudas soda uzlikšanu numuru un datumu.

3. Uzlikt SIA "Komforta standarts" naudas sodu EUR 4689,75 (četri tūkstoši seši simti astoņdesmit deviņi euro un 75 centi) apmērā. Uzlikto naudas sodu 45 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas ieskaitīt valsts budžetā (Valsts kasē, reģ. Nr.90000050138, kontā Nr.LV78TREL1060001019900, TRELLV22), norādot lēmuma par naudas soda uzlikšanu numuru un datumu.

Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.

 


1 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 29.04.2011. spriedums lietā Nr.SKA-100/2011, 23.punkts

2 Šeit iztrūkst komats, jo sākas divdabja teiciens

3 Tas pats

4 Šeit iztrūkst vārds "ar"

5 Tas pats

6 Darba pieredzes ilgums šīs personas CV manāmi atšķiras

7 Tas pats

8 Tas pats

9 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 29.06.2009. spriedums lietā Nr.SKA-234/2009, 18. un 24.punkts, 29.04.2011. spriedums lietā Nr.SKA-100/2011, 12.punkts

10 KP 24.02.2012. lēmums Nr.E02-13 lietā "Par Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 1. un 5.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA "MN Īpašumi" un SIA "Info Būve" darbībās"

11 Apvienotās lietas C-40 līdz 48, 50, 54 līdz 56, 111,113 un 114/73 Cooperative Vereniging "Suiker Unie" UA and others v Commission of the European Communities, 173.punkts

12 T-25/95 u.c. Cimenteries CBR SA v Commisssion, 1852. un 1849.punkts

13 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 29.06.2009. spriedums lietā Nr.SKA-234/2009, 20.punkts

14 KP 24.02.2012. lēmums Nr.E02-13 lietā "Par Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 1. un 5.punktānoteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA "MN Īpašumi" un SIA "Info Būve" darbībās", 9.lp.

15 2.pants. "Šā likuma mērķis ir nodrošināt:

1) iepirkuma procedūras atklātumu;

2) piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

3) valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku."

16 KP lēmums 24.02.2012. Nr.E02-13 lietā "Par Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 1. un 5.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA "MN Īpašumi" un SIA "Info Būve" darbībās", 10.lp.

17 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 29.06.2009. spriedums lietā Nr.SKA-234/2009

18 KP 25.10.2006. lēmums Nr.E02-127., lietā "Par a/s "Latvenergo" 02.09.2005. iesniegumu Nr.01VL00-30/1852", 30.10.2009. lēmums Nr.E02-40 lietā "Par Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 1. un 3.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu un Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 81.panta pirmās daļas pārkāpumu SIA "Samsung Electronics Baltics", SIA "RD Elektroniks", SIA "PROKS", SIA "ELKOR TRADE", SIA "ROTA un K" darbībās", Administratīvās apgabaltiesas 06.05.2011. spriedums lietā Nr.A43006009, 15.punkts

19 KP 24.02.2012. lēmums Nr.E02-13 lietā "Par Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 1. un 5.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA "MN Īpašumi" un SIA "Info Būve" darbībās", 11.lp.

Konkurences padomes priekšsēdētāja S.Ābrama

 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Konkurences padome Veids: lēmums Numurs: E02-39Pieņemts: 31.07.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 173, 03.09.2014. OP numurs: 2014/173.9
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
268558
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva