Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.141

Rīgā 2014.gada 16.jūlijā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr.26 2.p.)

Grozījumi "Pārskata par garantētajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas normatīvajos noteikumos"

Izdoti saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma
8. panta 2.1 daļu un 11. pantu

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 22.11.2009. normatīvajos noteikumos Nr. 135 "Pārskata par garantētajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā noteikumu tekstā burtu un skaitli "R3" ar burtu un skaitli "R2".

2. Izteikt noteikumu 13.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.1. kapitāla pietiekamības rādītāju (K1) nosaka atbilstoši Eiropas Komisijas īstenošanas Regulas (ES) Nr. 680/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (tālāk tekstā - ES regula Nr. 680/2014), 1. pielikuma pārskata "C 03.00 - KAPITĀLA RĀDĪTĀJI UN KAPITĀLA LĪMEŅI (CA3)" (tālāk tekstā - pārskats CA3) rindai "050". Ja Komisija veic pašu kapitāla vai kapitāla prasību aprēķina korekciju, tiek izmantots koriģētais kapitāla pietiekamības rādītājs."

3. Izteikt noteikumu 13.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.2.1. pirmā līmeņa kapitāla kopsummu, ko nosaka atbilstoši ES regulas Nr. 680/2014 1. pielikuma pārskata "C 01.00 - PAŠU KAPITĀLS (CA1)" (tālāk tekstā - pārskats CA1) rindai "015"."

4. Izteikt noteikumu 13.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.2.2. svērtos riska aktīvus, ko nosaka atbilstoši ES regulas Nr. 680/2014 1. pielikuma pārskata "C 02.00 - PAŠU KAPITĀLA PRASĪBAS (CA2)" rindai "010"."

5. Aizstāt 14.1.1.1. apakšpunktā nosaukumu "Komisijas 23.12.2005. noteikumu Nr. 166 "Likviditātes prasību izpildes noteikumi"" ar nosaukumu "Komisijas 28.12.2009. noteikumu Nr. 195 "Likviditātes prasību, to izpildes kārtības un likviditātes riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi"".

6. Aizstāt 14.1.1.5. apakšpunkta pēdējā teikumā vārdus un skaitli "noteikumu 3.2. punkta prasības" ar vārdiem un skaitli "noteikumu 3.3. punkta prasības".

7. Aizstāt 14.1.2. apakšpunktā nosaukumu "Latvijas Bankas 12.07.2001. noteikumu "Monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata un pielikumu sagatavošanas noteikumi"" ar nosaukumu "Latvijas Bankas 16.05.2013. noteikumu Nr. 99 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi"".

8. Izteikt noteikumu 15.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.1.1. lielo riska darījumu kopsummu atbilstoši ES regulas Nr. 680/2014 8. pielikuma pārskata "C 28.00 - Riska darījumi netirdzniecības un tirdzniecības portfelī (LE 2)" 330. ailei."

9. Aizstāt 15.1. apakšpunktā vārdu "pašu" ar vārdu "atbilstošu".

10. Izteikt noteikumu 15.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.1.2. atbilstošu kapitālu atbilstoši ES regulas Nr. 680/2014 1. pielikuma pārskata "C 04.00 - IZZIŅAS POSTEŅI (CA4)" rindai "220"."

11. Izteikt noteikumu 16.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.1.2. pašu kapitālu atbilstoši ES regulas Nr. 680/2014 1. pielikuma pārskata CA1 rindai "010". Ja Komisija veic pašu kapitāla korekciju, tiek izmantots koriģētais pašu kapitāls."

12. Izteikt 2. un 3. pielikumu jaunā redakcijā (1. un 2. pielikumā).

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs K.Zakulis

 

 

1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
16.07.2014. normatīvajiem noteikumiem Nr. 141
"Grozījumi "Pārskata par garantētajiem noguldījumiem sagatavošanas
un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā
piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas normatīvajos noteikumos""

"2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
22.10.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr. 135
"Pārskata par garantētajiem noguldījumiem sagatavošanas
un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā
piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas normatīvie noteikumi
"

Korekcijas koeficientu ietekmējošie rādītāji

Rādītājs

Rādītāja intervāls

Riska pakāpe

Nozīme

Korekcijas koeficients (5*6)

1

2

3

4

5

6

7

Kapitāla pietiekamības rādītāji:

1.

Kapitāla pietiekamības rādītājs

(K1)

<9%

140%

12.50%

1)

9% - 11%

120%

11% - 20%

100%

>20%

75%

2.

Pirmā līmeņa kapitāls
Svērtie riska aktīvi

(K2)

<6%

140%

12.50%

2)

6% - 8%

120%

8% - 15%

100%

>15%

75%

Likviditātes rādītāji:

3.

Augsti likvīdie aktīvi
Kopējie aktīvi

(L1)

< 0.10

140%

6.25%

3)

0.10 - 0.15

120%

0.15 - 0.25

100%

>0.25

75%

4.

Nebankām izsniegtie kredīti
Kopējie aktīvi

(L2)

>0.70

140%

6.25%

4)

0.60 - 0.70

120%

0.50 - 0.60

100%

<0.50

75%

5.

Bāzes saistības
Citi aktīvi, kas nav augsti likvīdi

(L3)

<0.50

140%

6.25%

5)

0.50 - 1.00

120%

1.00 - 1.20

100%

>1.20

75%

6.

Bāzes saistības
Kopējās saistības

(L4)

<0.30

140%

6.25%

6)

0.30 - 0.40

120%

0.40 - 0.70

100%

>0.70

75%

Lielo riska darījumu rādītāji:

7.

Lielo riska darījumu kopsumma
Atbilstošs kapitāls

(R1)

>600%

140%

12.50%

7)

400% - 600%

120%

50% - 400%

100%

<50%

75%

8.

Lielākās tautsaimniecības nozares kredītportfelis
Kredītportfelis

(R2)

>50%

140%

12.50%

8)

20% - 50%

120%

5% - 20%

100%

<5%

75%

Kredītportfeļa kvalitātes rādītāji:

9.

Kredīti ar maksājumu kavējumu vairāk nekā 90 dienas
Pašu kapitāls

(Q1)

>100%

140%

8.33%

9)

20%-100%

120%

<20%

100%

=0

75%

10.

Kredīti ar maksājumu kavējumu vairāk nekā 30 dienas
Kredītportfelis

(Q2)

>30%

140%

8.33%

10)

10%-30%

120%

<10%

100%

=0

75%

11.

Uzkrājumi kredītiem ar maksājumu kavējumu vairāk nekā 90 dienas
Kredīti ar maksājumu kavējumu vairāk nekā 90 dienas

(Q3)

<10%

140%

8.33%

11)

10%-30%

120%

30%-90%

100%

>90%

75%

Noguldījumu piesaistītāja maksājumam piemērojamais korekcijas koeficients β= β1 + β2 + β3 +…+ β11"

 

 

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
16.07.2014. normatīvajiem noteikumiem Nr. 141
"Grozījumi "Pārskata par garantētajiem noguldījumiem sagatavošanas
un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā
piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas normatīvajos noteikumos""

"3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
22.10.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr. 135
"Pārskata par garantētajiem noguldījumiem sagatavošanas
un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā
piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas normatīvie noteikumi
"

Korekcijas koeficientu ietekmējošie rādītāji

Rādītājs

 

Rādītāja intervāls

Riska pakāpe

Nozīme

Korekcijas koeficients (5*6)

1

2

3

4

5

6

7

Kapitāla pietiekamības rādītājs

1.

Pašu kapitāls
Aktīvu un ārpusbilances posteņu kopsumma

(K)

<11%

140%

25%

1)

11% - 15%

120%

15% - 20%

100%

>20%

75%

Likviditātes rādītājs

2.

Augsti likvīdie aktīvi
Kopējie aktīvi

(L)

< 0.10

140%

25%

2)

0.10 - 0.15

120%

0.15 - 0.25

100%

>0.25

75%

Lielo riska darījumu rādītājs

3.

Lielo riska darījumu kopsumma
Pašu kapitāls

(R)

>400%

140%

25%

3)

200% - 400%

120%

50% - 200%

100%

<50%

75%

Kredītportfeļa kvalitātes rādītājs

4.

Uzkrājumi parādiem un saistībām
Kredītportfelis

(Q)

0 - 2%

140%

25%

4)

2% - 4%

120%

4% - 8%

100%

>8%

75%

Noguldījumu piesaistītāja maksājumam piemērojamais korekcijas koeficients β = β1 + β2 + β3 + β4"
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 141Pieņemts: 16.07.2014.Stājas spēkā: 22.07.2014.Zaudē spēku: 01.07.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 141 (5201), 21.07.2014. OP numurs: 2014/141.8
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
267684
22.07.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva