Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta rīkojums Nr.317

Rīgā 2014.gada 20.jūnijā (prot. Nr.33 76.§)
Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā

1. Izdarīt darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā (apstiprināts ar Ministru kabineta 2008. gada 29. aprīļa rīkojumu Nr. 236 "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma apstiprināšanu") šādus grozījumus:

1.1. izteikt 342. punktu šādā redakcijā:

"342. Maksimālais projekta Kohēzijas fonda finansējuma apjoms: 28 961 303 EUR.";

1.2. svītrot 344. un 345. punktu;

1.3. izteikt 345.2 un 345.punktu šādā redakcijā:

"345.2 Aktivitātes mērķis: Piekrastes teritorijas ilgtspējīga apsaimniekošana, nodrošinot vēsturiski piesārņotā Karostas kanāla sagatavošanu sanācijas darbu veikšanai saskaņā ar Baltijas jūras rīcības plānu.

345.3 Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts tehnogēnā piesārņojuma likvidēšanai ostas akvatorijā, lai piesārņoto vietu sagatavotu sanācijas darbu veikšanai, kur piesārņojums ar smagajiem metāliem un naftas produktiem pārsniedz pieļaujamās normas un šī teritorija ir atzīta par prioritāti Nacionālajā vides politikas plānā, un saskaņā ar piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistra datiem atzīta par piesārņotu vietu (1. kategorija), un nevar piemērot principu "piesārņotājs maksā", jo struktūra, kas ir atbildīga par piesārņojuma radīšanu, valstī vairs nepastāv un nav arī tieša saistību un pienākumu pārņēmēja.";

1.4. izteikt 345.punktu šādā redakcijā:

"345.6 Maksimālais projekta Kohēzijas fonda finansējuma apjoms: 8 114 435 EUR.";

1.5. svītrot 349. punkta trešo teikumu;

1.6. svītrot 352. punkta otrajā teikumā vārdus ""Rīgas transporta sistēmas sasaiste ar VIA Baltica (Daugavas Ziemeļu šķērsojums ar pievadceļiem)"";

1.7. izteikt 3.3.1. pasākuma "Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Nr.
p. k.
Investīciju joma Kopā,
EUR
Publiskais finansējums, EUR KF,
EUR
Nacionālais publiskais finansējums, EUR Privātais finansējums, EUR
  1 = 2 + 5 2=3+4 3 4 5
1. 3.3.1. Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība 989 820 785 907 460 589 826 374 816 81 085 773 82 360 196
2. 3.3.1.1. TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi 362 815 026 362 815 026 308 392 773 54 422 253 0
3. 3.3.1.2. TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu–Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica) 286 545 530 250 419 482 243 563 701 6 855 781 36 126 048
4. 3.3.1.3. Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros 201 224 623 173 990 852 171 040 852 2 950 000 27 233 771
5. 3.3.1.4. Lidostu infrastruktūras attīstība 95 617 182 78 048 764 66 301 752 11 747 012 17 568 418
6. 3.3.1.5. Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T 34 072 030 34 072 030 28 961 303 5 110 727 0
7. 3.3.1.6. Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana 9 546 394 8 114 435 8 114 435 0 1 431 959"

1.8. izteikt 3.3.1. pasākuma "Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība" tabulu "Uzraudzības rādītāji" šādā redakcijā:

"Uzraudzības rādītāji

Rādītājs Kvantifikācija 2004. gadā Kvantifikācija 2009. gadā Kvantifikācija 2013. gadā Kvantifikācija 2015. gadā Saiknes ar investīciju virzienu pamatojums Aprēķina skaidrojums
Iznākuma rādītāji
1. Izbūvētā un rekonstruētā TEN autoceļa kopgarums 0 9,74 km 56,4 km 3.3.1.1. aktivitāte 3,8 milj. EUR viena km vidējā cena
2. Izbūvētā TEN dzelzceļa kopgarums 0 0 0 52 km 3.3.1.2. aktivitāte 1,35 milj. EUR viena km vidējā cena
3. Rekonstruēto sliežu ceļu kopgarums 0 0 0 90 km 3.3.1.2. aktivitāte 0,45 milj. EUR viena km vidējā cena (tikai materiāli, daļēji darbs)
4. Nomainītās pārmiju pārvedas 0 0 0 180 gab. 3.3.1.2. aktivitāte 0,09 milj. EUR vienas pārmijas nomaiņa
5. Ostu skaits, kurās veiktas investīcijas pieejamības un hidrotehnisko būvju uzlabošanā 0 0 0 3 3.3.1.3. aktivitāte TEN-T tīkla ostu skaits
6. Lidostu skaits, kurās veikta infrastruktūras izbūve un/vai rekonstrukcija 0 0 0 2 3.3.1.4. aktivitāte TEN-T tīkla lidostu skaits
7. Realizēto projektu skaits lielajās pilsētās 0 0 0 1 3.3.1.5. aktivitāte Pašvaldības, kurās ir virs 100 000 iedzīvotāju
8. Piesārņotās vietas platība, kas sagatavota sanācijas darbu veikšanai, ha 0 0 0 78 3.3.1.6. aktivitāte
Rezultāta rādītāji
1. Laika ietaupījuma vērtība pasažieriem izbūvēta un rekonstruēta TEN autoceļa dēļ 0 0 10,3 milj. EUR gadā 3.3.1.1. aktivitāte Projekts "Ludza–Terehova". Būvniecība jaunā trasē, kur laika ietaupījums rodas sakarā ar to, ka nav jāšķērso dzelzceļš un km skaita samazināšanos. Esošajā trasē braukšanas ātrums sakarā ar neatbilstošām plāna un garenprofila līknēm un seguma stāvokli ir vidēji par 20 km/h mazāks nekā jaunajā trasē.

Projekts "Tīnūži–Koknese". Esošajā trasē braukšanas ātrums sakarā ar neatbilstošām plāna un garenprofila līknēm un seguma stāvokli ir vidēji par 20 km/h mazāks nekā jaunajā trasē, kura pēc izbūves būs ātrsatiksmes autoceļš

2. Dzelzceļa posma
Rīga–Krustpils (t. sk. Skrīveri–Krustpils iecirknis) caurlaides spēja
28 milj. tonnu gadā 28 milj. tonnu gadā 28 milj. tonnu gadā 55 milj. tonnu gadā 3.3.1.2. aktivitāte 2004. gadā dzelzceļa posmā
Rīga–Krustpils (t. sk. Skrīveri–Krustpils iecirknis) caurlaides spēja ir 28 milj. tonnu gadā, 2009. gadā atbilstoši projekta īstenošanas plānam caurlaides spēja saglabājas iepriekšējā līmenī, 2015. gadā pēc projekta īstenošanas posma caurlaides spēja būs 55 milj. tonnu gadā, t.i., praktiski bez ierobežojumiem
3. Rīgas dzelzceļa mezgla staciju pārstrādes spēja 26,1 milj. tonnu gadā 26,1 milj. tonnu gadā 26,1 milj. tonnu gadā 39,3 milj. tonnu gadā 3.3.1.2. aktivitāte 2004. gadā Rīgas dzelzceļa mezgla staciju pārstrādes spēja – 26,1 milj. tonnu, kas ierobežo kravas plūsmu caur Rīgas dzelzceļa mezglu, 2009. gadā situācija saglabājas tāda pati (projektēšanas un būvniecības darbu sākums), 2015. gadā Rīgas dzelzceļa mezgla staciju pārstrādes spēja palielināta līdz 39,3 milj. tonnu
4. Palielināta ostu caurlaides spēja 0 0 0 Par 7% 3.3.1.3. aktivitāte
5. Lidostas "Rīga" termināla jaudas palielinājums 0 0 0 Par 25% 3.3.1.4. aktivitāte Apkalpotie pasažieri (prognoze)
6. Radīti priekšnoteikumi regulāro reisu uzsākšanai reģionālajās lidostās 0 0 0 1 reģionālā lidosta 3.3.1.4. aktivitāte Reģionālo lidostu skaits"


1.9. izteikt 3.3.1. pasākuma "Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība" tabulu "Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums" šādā redakcijā:

"Uzraudzības rādītāju teritoriālais sadalījums

Rādītāji Plānošanas reģions Kvantifikācija 2004. gadā Kvantifikācija 2009. gadā Kvantifikācija 2013. gadā Kvantifikācija 2015. gadā
Iznākuma rādītāji
1. Izbūvētā un rekonstruētā TEN autoceļa kopgarums Rīga 0 0 23,7 km
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale 0 9,74 km 32,7 km
2. Izbūvētā TEN dzelzceļa kopgarums Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale 52 km
Latgale 0 0 0
3. Rekonstruēto sliežu ceļu kopgarums Rīga Vidzemes reģionā darbi netiks veikti. Pārējais teritoriālais sadalījums nav nosakāms, jo darbi tiks veikti dažādos plānošanas reģionu posmos.
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
4. Nomainītās pārmiju pārvedas Rīga Teritoriālais sadalījums nav nosakāms, jo darbi tiks veikti dažādos plānošanas reģionu posmos.
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
5. Ostu skaits, kurās veiktas investīcijas pieejamības un hidrotehnisko būvju uzlabošanā Rīga 0 0 0 1
Vidzeme
Kurzeme 0 0 0 2
Zemgale
Latgale
6. Lidostu skaits, kurās veikta infrastruktūras izbūve un/vai rekonstrukcija Rīga 0 0 0 1
Vidzeme
Kurzeme 0 0 0 1
Zemgale
Latgale
7. Realizēto projektu skaits lielajās pilsētās Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale 0 0 0 1
8. Piesārņotās vietas platība, kas sagatavota sanācijas darbu veikšanai, ha Rīga 0 0 0 0
Vidzeme 0 0 0 0
Kurzeme 0 0 0 78,0
Zemgale 0 0 0 0
Latgale 0 0 0 0
Rezultāta rādītāji
1. Laika ietaupījuma vērtība pasažieriem izbūvēta un rekonstruēta TEN autoceļa dēļ Rīga 0 0 7,05 milj. EUR gadā
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale 0 0 3,25 milj. EUR gadā
2. Dzelzceļa posma
Rīga–Krustpils (t. sk. Skrīveri–Krustpils iecirknis) caurlaides spēja
Rīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale 28 milj. tonnu gadā 28 milj. tonnu gadā 28 milj. tonnu gadā 55 milj. tonnu gadā
Latgale
3. Rīgas dzelzceļa mezgla staciju pārstrādes spēja Rīga 26,1 milj. tonnu gadā 26,1 milj. tonnu gadā 26,1 milj. tonnu gadā 39,3 milj. tonnu gadā
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale

4. Palielināta ostu caurlaides spēja

Rīga 0 0 0 Par 15,42 %
Vidzeme
Kurzeme 0 0 0 Par 2,22 %
Zemgale
Latgale
5. Lidostas "Rīga" termināla jaudas palielinājums Rīga 0 0 0 Par 25 %
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
6. Radīti priekšnoteikumi regulāro reisu uzsākšanai reģionālajās lidostās Rīga
Vidzeme
Kurzeme 0 0 0 1
Zemgale
Latgale

"


1.10. izteikt 3.5.1. pasākuma "Vides aizsardzības infrastruktūra" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Nr.
p. k.
Investīciju joma Kopā,
EUR
Publiskais finansējums, EUR KF,


EUR
Nacionālais publiskais finansējums, EUR Privātais finansējums, EUR
1 = 2 + 5 2 = 3 + 4 3 4 5
1. 3.5.1. Vides aizsardzības infrastruktūra 672 843 986 590 135 922 556 571 552 33 564 370 82 708 064
2. 3.5.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000 501 002 131  464 103 312 440 899 151 23 204 161 36 898 819
3. 3.5.1.2. Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība 150 452 991 104 643 746 95 420 218 9 223 528 45 809 245
4. 3.5.1.2.1. Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija 26 057 192 26 057 192 16 833 664 9 223 528 0
5. 3.5.1.2.2. Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība 46 867 925 39 822 617 39 822 617 0 7 045 308
6. 3.5.1.2.3. Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība 77 527 874 38 763 937 38 763 937 0 38 763 937
7. 3.5.1.3. Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās 10 052 183 10 052 183 10 052 183 0 0
8. 3.5.1.4. Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība 11 336 681 11 336 681 10 200 000 1 136 681 0"

2. Satiksmes ministrijai nedēļas laikā iesniegt precizēto darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumu Valsts kancelejā, pirms tam to saskaņojot ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 317Pieņemts: 20.06.2014.Stājas spēkā: 20.06.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 122, 26.06.2014. OP numurs: 2014/122.19
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
267159
20.06.2014
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)