Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts veterinārais dienesta rīkojums Nr.61

1999.gada 5.maijā

Par "Cilvēku uzturam paredzēta termiski apstrādāta piena, termiski apstrādātu piena produktu vai uz piena bāzes ražotu termiski apstrādātu produktu importam no trešajām valstīm vai to daļām uz Eiropas Savienību" veterināro (veselības) sertifikātu

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojuma Nr. 477 "Par valsts pilnvarojumu Valsts veterinārajam dienestam" 1. punktu

1. Apstiprinu:

1.1. veterināro (veselības) sertifikātu "Cilvēku uzturam paredzēta termiski apstrādāta piena, termiski apstrādātu piena produktu vai uz piena bāzes ražotu termiski apstrādātu produktu importam no trešajām valstīm vai to daļām uz Eiropas Savienību" (angļu / latviešu valodā) (1.pielikums);

1.2. veterināro (veselības) sertifikātu "Cilvēku uzturam paredzēta termiski apstrādāta piena, termiski apstrādātu piena produktu vai uz piena bāzes ražotu termiski apstrādātu produktu importam no trešajām valstīm vai to daļām uz Eiropas Savienību" (angļu / vācu valodā) (2.pielikums);

1.3. veterināro (veselības) sertifikātu "Cilvēku uzturam paredzēta termiski apstrādāta piena, termiski apstrādātu piena produktu vai uz piena bāzes ražotu termiski apstrādātu produktu importam no trešajām valstīm vai to daļām uz Eiropas Savienību" (angļu / franču valodā) (3.pielikums).

2. Nosaku:

2.1. rajonu (pilsētu) veterināro pārvalžu priekšniekiem izsniegt veterināro (veselības) sertifikātu "Cilvēku uzturam paredzēta termiski apstrādāta piena, termiski apstrādātu piena produktu vai uz piena bāzes ražotu termiski apstrādātu produktu importam no trešajām valstīm vai to daļām uz Eiropas Savienību" uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas iekļauti Eiropas Komisijas Pārtikas un veterinārā biroja sastādītajā uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) sarakstā (pielikums nr. 4.);

2.2. galvenajam valsts sanitārajam robežinspektoram neatļaut izvest cilvēku uzturam paredzētu termiski apstrādātu pienu, termiski apstrādātus piena produktus vai uz piena bāzes ražotus termiski apstrādātus produktus bez veterinārā (veselības) sertifikāta;

2.3. rīkojums stājas spēkā ar 1999. gada 24. maiju;

2.4. rīkojumu publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";

2.5. kontroli par rīkojuma izpildi uzdot Dzīvnieku izcelsmes produkcijas uzraudzības daļas vadītājam V. Veldrem.

Valsts veterinārā dienesta direktors J. Rimeicāns

 

1. pielikums

ANIMAL HEALTH CERTIFICATE

VETERINĀRAIS (VESELĪBAS) SERTIFIKĀTS

for heat-treated milk, milk-based products made from heat-treated milk or heat-treated milk-based products intended for human consumption from third countries or parts of third countries to the European Community

cilvēku uzturam paredzēta termiski apstrādāta piena, termiski apstrādātu piena produktu vai uz piena bāzes ražotu termiski apstrādātu produktu eksportam no trešajām valstīm vai to daļām uz Eiropas Savienību

Reference number / Sertifikāta numurs :

Country (and region) of dispatch / Eksportētāja valsts (un rajons)(1):

Ministry / Ministrija:

Department responsible for certification / Izdevēja institūcija:

I. Identification of products / Produktu apraksts

Milk from / Piens iegūts no :

(Animal species / Dzīvnieka suga)

Description of milk-based product made from heat-treated milk or heat-treated milk-based product (2) / Termiski apstrādātu piena produktu vai uz piena bāzes ražotu termiski apstrādātu produktu nosaukums (2):

Code number (as appropriate) / Koda numurs (ja norādīts)

Type of packaging / Iepakojums:

Number of packaging units / Iepakojumu skaits:

Net weight / Neto svars:

II. Origin of products / Produktu izcelsme

Name(s) and official approval number(s) of treatment and/or processing establishment(s) approved for export to the Community / Eksportam uz Eiropas Savienību oficiāli atzīta(u) apstrādes un / vai pārstrādes uzņēmuma(u) nosaukums(i) un veterinārās uzraudzības numurs(i) :

III. Destination of products / Ziņas par produktu transportēšanu

The heat-treated milk/milk-based product made from heat-treated milk/heat-treated milk-based product (2) is to be sent / Termiski apstrādāts piens/ termiski apstrādātie piena produkti/uz piena bāzes ražotie termiski apstrādātie produkti(2) nosūtīti:

no / from :

(Place of dispatch / Iekraušanas vieta)

uz / to:

(Country and place of destination / Saņēmējvalsts un vieta )

by the following means of transport / ar sekojošu transportu (3):

Seal number / Zīmoga numurs:

Name and address of consignor / Kravas nosūtītājs un adrese:

Name and address of consignee / Kravas saņēmējs un adrese:

IV. Health attestation / Veterinārā izziņa

- The official veterinarian hereby certifies that the heat-treated milk/milk-based product made from heat-treated milk/heat-treated milk-based product (2) described above has been obtained from animals, under the control of the official veterinary service / zemāk parakstījies valsts veterinārais inspektors ar šo apliecina, ka termiski apstrādātais piens/ termiski apstrādātie piena produkti/uz piena bāzes ražotie termiski apstrādātie produkti (2) iegūti no dzīvniekiem, kuri atrodas Valsts veterinārā dienesta uzraudzībā un:

- which were in a country or region that has been free from foot and mouth disease and rinderpest for at least 12 months, and where vaccination against foot and month disease has not been carried out for at least 12 months / tie atrodušies valstī vai tās apgabalā, kurš pēdējos 12 mēnešus ir brīvs no mutes un nagu sērgas, govju mēra un pēdējos 12 mēnešus dzīvnieki nav vakcinēti pret mutes un nagu sērgu

- belonging to holdings which were not under restiriction due to foot and mouth disease or rinderpest / tie atradušies fermā, kurai nav noteikti ierobežojumi sakarā ar mutes un nagu sērgu vai govju mēri

- satisfying animal health conditions laid down in Annex A, Chapter I of Council Directive 92/46/EEC, which the exception of those in paragraph 1 a) (i) and b) (i) / to veselības stāvoklis atbilst Direktīvas 92/46/EEC A pielikuma I daļā noteiktajām prasībām; izņemot 1. a ) (i) un b) (i) punktus

- the undersigned official veterinarian declares that he is familiar with the animal health requirements of Directive 92/46/EEC / zemāk parakstījies valsts veterinārais inspektors ar šo apliecina, ka ir apsekojis dzīvnieku veselības stāvokli kā tas noteikts Direktīvā 92/46/EEC.

Done at / Sastādīts on 199

(place / vieta ) (date / datums )

Seal / Zīmogs (4)

------------------

(signature of official veterinarian

valsts veterinārā inspektora paraksts (4) )

------------------

(name and qualification in capitals

uzvārds un kvalifikācija drukātiem burtiem)

V. Public health attestation / Sanitārā izziņa

- The official inspector hereby certifies that the heat-treated milk/ milk-based product made from heat-treated milk/heat-treated milk-based product described above / v alsts veterinārais inspektors ar šo apliecina, ka minētais termiski apstrādātais piens/ termiski apstrādātie piena produkti / uz piena bāzes ražotie termiski apstrādātie produkti:

1. Was manufactured from raw milk / iegūti no neapstrādāta piena, kurš:

- not, according to the findings of monitoring plans at least equivalent to those provided for in Directive 92/46/EEC, containing residues of anti-microbial substances in excess of the limits laid down in Annex I and III to Regulation (EEC) No 2377/90, as amended / saskaņā ar antibiotiku atliekvielu kontroles programmu un atbilstoši Direktīvai 92/46/EEC pārbaudīts uz antibiotiku atliekvielām un to daudzums nepārsniedz Rīkojuma 2377/90(EEC) I un III pielikumā minētās normas;

- not, according to the findings of monitoring plans at least equivalent to those provided for in Directive 92/46/EEC, containing pesticide residues in excess of the maximum levels laid down in Annex II to Directive 86/363/EEC, as amended / saskaņā ar pesticīdu atliekvielu kontroles programmu un atbilstoši Direktīvai 92/46/EEC pārbaudīts uz pesticīdu atliekvielām un to daudzums nepārsniedz Direktīvas 86/363/EEC II pielikumā minētās normas;

- not, according to the findings of monitoring plans at least equivalent to those provided for in Directive 92/46/EEC, containing contaminants in excess of the maximum tolerances laid down in the Community list provided for in Article 2(3) of Regulation (EEC) No 315/93, / saskaņā ar monitoringa programmu un atbilstoši Direktīvai 92/46/EEC pārbaudīts uz piesārņojumu un tā daudzums nepārsniedz Rīkojuma 315/93(EEC) otrās rindkopas trešajā apakšpunktā minētās normas;

- which comes from registered and checked holdings meeting the hygiene conditions laid down in Chapter II of Annex A to Directive 92/46/EEC / iegūts reģistrētā un regulāriā uzraudzībā esošā fermā, kura atbilst Direktīvas 92/46/EEC A pielikuma II daļā minētajām higiēnas normām;

- which was obtained, collected, cooled, stored and transported in accordance with the specific hygiene conditions laid down in Chapter III of Annex A to Directive 92/46/EEC / iegūts, savākts, atdzesēts, uzglabāts un transportēts atbilstoši Direktīvas 92/46/EEC A pielikuma III daļā minētajām higiēnas normām;

- which meets the plate and somatic cell count standarts laid down in Chapter IV of Annex A to Directive 92/46/EEC / atbilst Direktīvas 92/46/EEC A pielikuma IV daļā noteiktajām patogēno mikroorganismu un somatisko šūnu daudzuma normām;

- which was collected and standardized, where necessary, in accordance with the hygiene conditions laid down in Chapters I, III and IV of Annex B to Directive 92/46/EEC / savākts un standartizēts atbilstoši Direktīvas 92/46/EEC B pielikuma I, III un IV daļā noteiktajām higiēnas prasībām.

2. Comes from a treatment establishment and/or processing establishment offering equivalent guarantees to those laid down in Chapter II of Directive 92/46/EEC shown on the list of establishments authorized to export to the european Community and which is subject to supervision by the competent authority in accordance with the provisions of Chapter VI of Annex C to Directive 92/46/EEC / iegūti atzītā un publicētā apstrādes un/vai pārstrādes uzņēmumā, kurš garantē Direktīvas 92/46/EEC II daļā minēto prasību izpildi un atbilstoši Direktīvas 92/46/EEC C pielikuma VI daļai atrodas kompetentas institūcijas uzraudzībā un kontrolē.

3. Has undergone heat treatment during manufacture in accordance with the specific requirements of Chapter I of Annex C to Directive 92/46/EEC / ražošanas procesā pakļauti termiskai apstrādei atbilstoši Direktīvas 92/46/EEC C pielikuma I daļas prasībām.

4. Meets the relevant microbiological criteria laid down in Chapter II of Annex C to Directive 92/46/EEC / atbilst Direktīvas 92/46/EEC C pielikuma II daļā noteiktajiem mikrobioloģiskajiem kritērijiem.

5. Has been wrapped and packaged in accordance with Chapter III of Annex C to Directive 92/46/EEC / iesaiņoti un iepakoti atbilstoši Direktīvas 92/46/EEC C pielikuma III daļas prasībām.

6. Was stored and transported in accordance with the requirements of Chapter V of Annex C to Directive 92/46/EEC / uzglabāti un transportēti atbilstoši Direktīvas 92/46/EEC C pielikuma V daļas prasībām.

7. Was transported, where appropriate, in tanks as described in Article 16(2) of Directive 92/46/EEC / var tikt transportēti cisternās, kuras marķētas atbilstoši Direktīvas 92/46/EEC 16 daļas otrās rindkopas prasībām.

- The official inspector whose signature is affixed below hereby declares that he is awere of the provisions contained in Directive 92/46/EEC, Annexes I and III of regulation (EEC) No 2377/90, Annex II to Directive 83/363/EEC and Regulation (EEC) No 315/93 / zemāk parakstījies valsts veterinārais inspektors ar šo apliecina, ka ir iepazinies ar Direktīvas 92/46/EEC, Norādījumu 2377/90(EEC) I un III pielikuma, Direktīvas 86/363/EEC II pielikuma un Norādījumu 315/93(EEC) prasībām.

Done at / Sastādīts on 199

(place / vieta ) (date / datums )

Seal / Zīmogs (4)

------------------

(signature of official veterinarian

valsts veterinārā inspektora paraksts (4) )

------------------

(name and qualification in capitals

uzvārds un kvalifikācija drukātiem burtiem )

(1) To be specified if the authorization to import into the Community is restricted to certain regions of the third country concerned. / Konkretizēt, ja atļauja eksportam uz Eiropas Savienību dota tikai atsevišķiem trešās valsts rajoniem.

(2) Delete as appropriate. / Nevajadzīgo svītrot .

(3) Give the registration number, flight number or name of the means of goods transport. For bulk containers, include the container number. / Norādīt transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, lidojuma numuru vai transportlīdzekļa nosaukumu. Cisternām norādīt to piekabes numuru.

(4) The signature and seal must be in a different colour to that of the printing / Parakstam un zīmogam jābūt no dokumenta atšķirīgā krāsā.

2. pielikums

VETERINÄRBESCHEINIGUNG

VETERINĀRAIS (VESELĪBAS) SERTIFIKĀTS

fūr zum Verzehr bestimmte wärmebehandelte Milch, aus wärmebehandelter Milch hergestellte Milcherzeugnisse oder wärmebehandelte Erzeugnisse auf Milchbasis aus Drittländern oder Teilen von Drittländern fūr Europäische Gemeinschaft

cilvēku uzturam paredzēta termiski apstrādāta piena, termiski apstrādātu piena produktu vai uz piena bāzes ražotu termiski apstrādātu produktu importam no trešajām valstīm vai to daļām uz Eiropas Savienību

Bezugsnummer der Bescheinigung / Sertifikāta numurs

Versandland (und gegebenenfalls Region)(1) / Eksportētājvalsts (un rajons)(1)

Zuständiges Ministerium / Ministrija

Ausstellende Behörde / Izdevēja institūcija

I. Angaben zur Identifizierung der Erzeugnisse / Produktu apraksts

-

Milch von / Piens iegūts no

(Tierart / dzīvnieku suga)

- Bezeichnung der wärmebehandelten Milch/des aus wärmebehandelter Milch hergestellten Milcherzeugnisses/des oder wärmebehandelten Erzeugnisses auf Milchbasis(2) / Termiski apstrādāta piena, termiski apstrādātu piena produktu vai uz piena bāzes ražotu termiski apstrādātu produktu nosaukums (2)

- (gegebenenfalls) Code-Nr / Koda Nr. (ja norādīts)

- Art der Verpackung / Iepakojums

- Anzahl der Packstūcke / Iepakojumu skaits

- Nettogewicht / Neto svars

II. Herkunft der Erzeugnisse / Produktu izcelsme

Name(n) and amtliche Zulassungsnummer(n) der(des) zur Ausfuhr in die Europäische Gemeinschaft zugelassenen Bearbeitungs- und/oder Verarbeitungsbetriebe(s) / Eksportam uz Eiropas Savienību oficiāli atzīta(u) apstrādes un / vai pārstrādes uzņēmuma(u) nosaukums(i) un veterinārās uzraudzības numurs(i)

III. Bestimmung der Erzeugnisse / Ziņas par produktu transportēšanu

Die wärmebehandelte Milch/das aus wärmebehandelter Milch hergestellte Milcherzeugnis/das wärmebehandelte Erzeugnis auf Milchbasis(2) wird versandt / Termiski apstrādāts piens, termiski apstrādātie piena produkti, uz piena bāzes ražotie termiski apstrādātie produkti(2) nosūtīti

von / no :

(Versandort / Nosūtītājvalsts )

nach / uz:

(Bestimmungsland und ort / Saņēmējvalsts)

mit folgendem transportmittel (3) / ar sekojošu transportu (3)

Nummer der Plombe / Zīmoga numurs:

Name und Anschrift des Versenders / Kravas nosūtītājs un adrese :

Name und Empfängers und Anschrift am Bestimmunsort / Kravas saņēmējs un adrese:

IV. Tiergesunheitsbescheinigung / Veterinārā izziņa

- Der amtliche Tierarzt bescheinigt, daš die oben beschriebene Milch/das oben beschriebene aus wärmebehandelter Milch hergestellte Milcherzeugnis/das oben beschriebene wärmebehandelte Erzeugnis auf Milchbasis(2) aus Rohmilch von Tieren hergestellt wurde, die veterinärbehördlich darauf kontrolliert wurde, ob sie / zemāk parakstījies valsts veterinārais inspektors ar šo apliecina, ka termiski apstrādātais piens/ termiski apstrādātie piena produkti / uz piena bāzes ražotie termiski apstrādātie produkti(2) iegūti no dzīvniekim, kuri atrodas Valsts veterinārā dienesta uzraudzībā un:

- in einem Land oder einem Gebiet gehalten werden, das seit mindestens zwölf Monaten frei von Maul- und Klauenseuche und Rinderpest ist und dem während dieses Zeitraums keine Impfungen gegen Maul- und Klauenseuche un Rinderpest vorgenommen wurden. / tie atradušies valstī vai tās apgabalā, kurš pēdējos 12 mēnešus ir brīvs no mutes un nagu sērgas, govju mēra un pēdējos 12 mēnešus dzīvnnieki nav vakcinēti pret mutes un nagu sērgu un govju mēri

- Betrieben angehören, die keinen Beschränkūngen wegen Maul- und Klauenseuche oder Rinderpest unterliegen. / tie atradušies fermā, kurai nav noteikti ierobežojumi sakarā ar mutes un nagu sērgu vai govju mēri

- einer regelmäšigen Veterinärkontrolle unterzogen werden, um zu ūberprūfen, ob sie den Tiergesundheitsanforderungen gemäš Anhang A Kapitel 1 der Richtlinie 92/46/EWG ausgenommen Nummer 1 Buchstabe a) Ziffer i) und Buchstabe b) Ziffer i) - genūgen. / to veselības stāvoklis atbilst Direktīvas 92/46/EEC A pielikuma I daļā noteiktajām prasībām; izņemot 1.a) (i) un b) (i) punktus

- Der unterzeichnete Tierarzt erklärt, daš ihm die Tiergesundheitsbestimmungen der Richtlinie 92/46/EWG bekannt sind. / zemāk parakstījies valsts veterinārais inspektors ar šo apliecina, ka ir apsekojis dzīvnieku veselības stāvokli kā tas noteikts Direktīvā 92/46/EEC.

Ausgestellt in / Sastādīts am 199

(Ort / Vieta ) (Datum / Datums)

Amtssiegel / Zīmogs (4)

-------------------

(Unterschrift des amtlichen Tierarztes (4) /

valsts veterinārā inspektora paraksts )

-------------------

(Name in Grošbuchstaben, Qualifikation und

Amtsbezeichnung des Unterzeichneten /

uzvārds un kvalifikācija drukātiem burtiem)

V. Hygienebescheinigung / Sanitārā izziņa

- Der amtliche Kontroileur bescheinigt, daš die oben beschriebene Milch/das oben beschriebene aus wärmebehandelter Milch hergestellte Milcherzeugnis/das oben beschriebene wärmebehandelte Erzeugnis auf Milchbasis(2) / valsts veterinārais inspektors ar šo apliecina, ka minētais termiski apstrādātais piens/ termiski apstrādātie piena produkti / uz piena bāzes ražotie termiski apstrādātie produkti(2):

1.aus Rohmilch von Tieren hergestellt wurde, die / iegūti no neapstrādāta piena, kurš:

- in Anbetracht der Uberwachungsergebnisse, die den diesbezūglichen Anforderungen der Richtlinie 92/46/EWG zumindest gleichwertig sind keine Rūckstände antimikrobieller Stoffe enthält, die ūber die in den Anhängen 1 und 3 der geänderten Verordnung (EWG) Nr.2377/90 festgesetzten Höchstwerte hinausgehen / saskaņā ar antibiotiku atliekvielu kontroles programmu un atbilstoši Direktīvai 92/46/EEC pārbaudīts uz antibiotiku atliekvielām un to daudzums nepārsniedz Rīkojuma 2377/90(EEC) I un III pielikumā minētās normas;

- in Anbetracht der Uberwachungsergebnisse, die den diesbezūglichen Anforderungen der Richtlinie 92/46/EWG zumindest gleichwertig sind keine Pestizidrūckstände enthält, die ūber die Anhang 2 der geänderten Richtlinie 86/363/EWG festgesetzten Höchstwerte hinausgehen / saskaņā ar pesticīdu atliekvielu kontroles programmu un atbilstoši Direktīvai 92/46/EEC pārbaudīts uz pesticīdu atliekvielām un to daudzums nepārsniedz Direktīvas 86/363/EEC II pielikumā minētās normas;

- in Anbetracht der Uberwachungsergebnisse, die den diesbezūglichen Anforderungen der Richtlinie 92/46/EWG zumindest gleichwertig sind keine Kontaminanten enthält die ūber die in der Gemeinschaftsliste gemäš Artikel 2 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr.315/93 festgesetzten Höchstwerte hinausgehen / saskaņā ar monitoringa programmu un atbilstoši Direktivai 92/46/EEC pārbaudīts uz piesārņojumu un tā daudzums nepārsniedz Rīkojuma 315/93(EEC) otrās rindkopas 3. apakšpunktā minētās normas;

- aus registriertrn und kontrollierten Betrieben stammt, die die Hygieneanforderungen gemäš Anhang A Kapitel 2 der Richtlinie 92/46/EWG erfūllen / iegūts reģistrētā un regulārā uzraudzībā esošā fermā, kura atbilst Direktīvas 92/46/EEC A pielikuma II daļā minētajām higiēnas normām;

- unter Einhaltung der spezifischen Hygieneanforderungen gemäš Anhang A Kapitel 3 der Richtlinie 92/46/EWG gewonnen, gesammelt, gekūhlt, gelagert und befördert wūrde / iegūts, savākts, atdzesēts, uzglabāts un transportēts atbilstoši Direktīvas 92/46/EEC A pielikuma III daļā minētajām higiēnas normām;

- die in Anhang A Kapitel 4 der Richtlinie 92/46/EWG festgelegten Normen hinsichtlich der Keimzahl und des Gehalts an somatischen Zellen erfūllt / atbilst Direktīvas 92/46/EEC A pielikuma IV daļā noteiktajām patogēno mikroorganismu un somatisko šūnu daudzuma normām;

- gegebenfalls unter Einhaltung der Hygieneanforderungen gemäš Anhang B Kapitel 1, 3 und 4 der Richtlinie 92/46/EWG gesammelt und standardisiert wurde / savākts un standartizēts atbilstoši Direktīvas 92/46/EEC B pielikuma I, III, un IV daļā noteiktajām higiēnas prasībām.

2.Aus Be- und/oder Verarbeitungsbetrieben stammt, die den Garantieanforderungen gemäš Kapitel 2 der Richtlinie 92/47/EWG gleichwertige Garantien bieten, die auf der Liste derjenigen Betriebe stehen, die zur Ausfahr in die Europäische Gemeinschsft zugelassen sind, und die nach Mašgabe der Bestimmungen gemäš Anhang C Kapitel 4 der Richtlinie 92/46/EWG von der zuständigen Behörde kontrolliert werden / iegūti atzītā un publicētā apstrādes un/vai pārstrādes uzņēmumā, kurš garantē Direktīvas 92/47/EEC II daļā minēto prasību izpildi un atbilstoši Direktīvas 92/46/EEC C pielikuma VI daļai atrodas kompetentas institūcijas uzraudzībā un kontrolē.

3.Im Verlauf des Herstellungsprozesses nach Mašgabe der Bestimmungen des Anhang C Kapitel 1 der Richtlinie 92/46/EWG einer Hitzenbehandlung unterzogen wurde / ražošanas procesā pakļauti termiskai apstrādei atbilstoši Direktīvas 92/46/EEC C pielikuma I daļas prasībām.

4.Die einschlägigen mikrobiologischen Kriterien gemäš Anhang C Kapitel 2 der Richtlinie 92/46/EWG erfūllt / atbilst Direktīvas 92/46/EEC C pielikuma II daļā noteiktajiem mikrobioloģiskajiem kritērijiem.

5.Nach Mašgabe der Bestimmungen gemäš Anhang C Kapitel 3 der Richtlinie 92/46/EWG umhūllt und verpackt wurde / und verpackt wurde / iesaiņoti un iepakoti atbilstoši Direktīvas 92/46/EEC C pielikuma III daļas prasībām.

6.Nach Mašgabe der Bestimmungen gemäšdes Anhang C Kapitel 5 der Richtlinie 92/46/EWG gelagert und befördert wurde / uzglabāti un transportēti atbilstoši Direktīvas 92/46/EEC C pielikuma V daļas prasībām.

7.Gegebenenfalls in Milchtanks befördert wird, die gemäš Article 16 Absatz 2 der Richtlinie 92/46/EWG gekennzeichnet sind / var tikt transportēti cisternās, kuras marķētas atbilstoši Direktīvas 92/46/EEC 16.daļas otrās rindkopas prasībām.

- Der unterzeichnete amtliche Kontrolleur erklärt, daš ihm die Bestimmungen der Richtlinie 92/46/EWG, der Anhänge I und III der Verordnung (EWG) Nr 2377/90, des Anhangs II der Richtlinie 86/363/EWG und der Verordnung (EWG) Nr. 315/93 bekannt sind. / zemāk parakstījies valsts veterinārais inspektors ar šo apliecina, ka ir iepazinies ar Direktīvas 92/46/EEC, Norādījumu 2377/90(EEC) I un III pielikuma, Direktīvas 86/363/EEC II pielikuma un Norādījumu 315/93(EEC) prasībām.

Ausgestellt in / Sastādīts am 199

(Ort / Vieta ) (Datum / Datums)

Amtssiegel / Zīmogs (4)

-------------------

(Unterschrift des amtlichen Tierarztes (4) /

valsts veterinārā inspektora paraksts )

-------------------

(Name in Grošbuchstaben, Qualifikation und

Amtsbezeichnung des Unterzeichneten /

uzvārds un kvalifikācija drukātiem burtiem)

(1) Nur ausfūllen, sofern die Einfuhrgenehmigung auf bestimmte Regionen des betreffenden Drittlands beschränkt ist / Konkretizēt, ja atļauja eksportam uz Eiropas Savienību dota tikai atsevišķiem trešās valsts rajoniem

(2) Nichtzutreffendes streichen / Nevajadzīgo svītrot .

(3) Die Zulassungsnummer, die Plugnummer oder den Namen des transportfahzeugs angeben. Bei Massengutcontainern auch die Containernummer angeben. / Uzrādīt transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, lidojuma numuru vai transportlīdzekļa nosaukumu.. Cisternām norādīt to piekabes numuru.

(4) Unterschrift und Amtssiegel mūssen sich farblich von der Druckfarbe der Bescheinigung unterscheiden / Parakstam un zīmogam jābūt no dokumenta atšķirīgā krāsā.

 

3. pielikums

CERTIFICAT SANITAIRE

VETERINĀRAIS (VESELĪBAS) SERTIFIKĀTS

relatif au lait traite thermiquement aux produits a base de lait fabriques a partir

de lait traite thermiquement et aux produits a base de lait ayant subi un traitement thermique, destines a la consommation humaine et en provenance de pays tiers ou des parties de pays tiers inscrits dans la colonne B

de l'annexe de la decision 95/340/CB de la Commisssion

cilvēku uzturam paredzēta termiski apstrādāta piena, termiski apstrādātu piena produktu

vai uz piena bāzes ražotu termiski apstrādātu produktu eksportam

no trešajām valstīm vai to daļām uz Eiropas Savienību

 

Numero de reference / Sertifikāta numurs : .................................................................... Pays expediteur et eventuellement region (s) (1) / Eksportētāja valsts un (rajons) (1):

.......................................................................................................................................

Ministere(s) responsable(s) / Ministrija: .......................................................................

Service(s) responsable(s) de la certification / Izdevēja institūcija: ...............................

I. Identification des produits / Produktu apraksts

Lait de : / Piens iegūts no : .......................................................................................

(Animal espčce / Dzīvnieka suga)

Designation du lait traite thermiquement/du produit a base de lait fabrique a partir de lait traite thermiquement/du produit a base de lait ayant subi un traitement thermique (2)/ Termiski apstrādāta piena/termiski apstrādātu piena produktu vai uz piena bāzes ražotu termiski apstrādātu produktu nosaukums(2): ...........................

Numero de code (eventuel) / Koda numurs (ja norādīts): ....................................

Nature de l'emballage / Iepakojums: .......................................................................

Nombre des unites d'emballage / Iepakojumu skaits: ............................................

Poids net / Neto svars: ............................................................................................

II. Origine des produits / Produktu izcelsme:

Nom(s) et numero(s) d'agrement officiel de (des) etablissement(s) de traitement et/ou de traitement agree(s) pour l'exportation vers la Communaute europeenne / Eksportam uz Eiropas Savienību oficiāli atzīta(u) apstrādes un / vai pārstrādes uzņēmuma(u) nosaukums(i) un veterinārās uzraudzības numurs(i) : ...........................

.......................................................................................................................................

III. Destination des produits / Ziņas par produktu transportēšanu

Le lait traite thermiquement/le produit a base de lait fabrique a partir de lait traite thermiquement/ le produit a base de lait ayant subi un traitement thermique (2) sera expedie de / T ermiski apstrādāts piens/ termiski apstrādātie piena produkti/uz piena bāzes ražotie termiski apstrādātie produkti (2) nosūtīti:

De /no : ...................................................................................................................

(lieu d'expedition / Iekraušanas vieta)

a /uz : .......................................................................................................................

(pays et lieu de destination / Saņēmējvalsts un vieta )

par le moyen de transport suivant (3)/ ar sekojošu transportu (3): ...........................

Numero de plombage / Zīmoga numurs: ................................................................

Nom et adresse de l'expediteur / Kravas nosūtītājs un adrese: ...............................

.......................................................................................................................................

Nom du destinataire et adresse du lieu de destination: / Kravas saņēmējs un adrese: .......................................................................................................................................

IV. Attestation de sante animale/ Veterinārā izziņa

- Le veterinaire officiel verifie que le lait traite thermiquement/le produit a base de lait fabrique a partir de lait traite thermiquement/le produit a base de lait ayant subi un traitement thermique (2) designe ci-dessus, a ete fabrique a partir de lait cru obtenu a partir d'animaux controles par le service veterinaire officiel: / zemāk parakstījies valsts veterinārais inspektors ar šo apliecina, ka termiski apstrādātais piens/ termiski apstrādātie piena produkti/uz piena bāzes ražotie termiski apstrādātie produkti (2) iegūti no dzīvniekiem, kuri atrodas Valsts veterinārā dienesta uzraudzībā un:

- situes dans un pays ou une region indomnee de fievre apheuse et de peste bovine depuis au moins douze mois et ou la vaccination contre la fievre apheuse n'est pas ete pratiquee depuis au moins douze mois, / tie atradušies valstī vai tās apgabalā, kurš pēdējos 12 mēnešus ir brīvs no mutes un nagu sērgas, govju mēra un pēdējos 12 mēnešus dzīvnieki nav vakcinēti pret mutes un nagu sērgu

- appartenant a des exploitations qui ne sont pas soumises a des restrictions pour cause de fievre apheuse ou de peste bovine / tie atrodušies fermā, kurai nav noteikti ierobežojumi sakarā ar mutes un nagu sērgu vai govju mēri

- soumis a un controle veterinaire regulier en vue de la verification du respect des conditions de sante animale prevues au chapitre 1 de l'annexe A de la directive 92/46/CEE a l'exeption des exigences visees au paragraphe 1 points a) i) et b) i). / to veselības stāvoklis atbilst Direktīvas 92/46/EEC A pielikuma I daļā noteiktajām prasībām; izņemot 1. a ) (i) un b) (i) punktus

- le veterinaire officiel soussigne declare avoir pris connaissance des dispositions de sante animale prevues par la Directive 92/46/CEE / zemāk parakstījies valsts veterinārais inspektors ar šo apliecina, ka ir apsekojis par dzīvnieku veselības stāvokli kā tas noteikts Direktīvā 92/46/EEC.

Fait a / Sastādīts le 199

(lieu / vieta ) (date / datums )

Sceau (4)/ Zīmogs (4)

-------------------

(signature de veterinaire officiel ) (4)

valsts veterinārā inspektora paraksts(4) )

-------------------

(noms en capitales, titre et qualite du signataire)/

uzvārds un kvalifikācija drukātiem burtiem)

V. Attestation de sante publique / Sanitārā izziņa

- L'inspecteur officiel certifie que le lait traite thermiquement/le produit a base de lait fabrique a partir de lait traite thermiquement/le produit a base de lait ayant subi un traitement thermique (2) designe ci-dessus: / V alsts pilnvarotais inspektors ar šo apliecina, ka minētais termiski apstrādātais piens/ termiski apstrādātie piena produkti / uz piena bāzes ražotie termiski apstrādātie produkti(2):

1.a ete fabrique a partir de lait cru: / iegūts no neapstrādāta piena, kurš:

- ne contenant pas, au vu des resultats de plans de surveillance au moins equivalents a ceux, prevus par la directive 92/46/CEE de residus de substances antimicrobiennes depassant les limites fixees aux annexes 1 et B) du reglement (CEE) Nr. 2377/90, modifie, / kurš saskaņā ar antibiotiku atliekvielu kontroles programmu un atbilstoši Direktīvai 92/46/EEC pārbaudīts uz antibiotiku atliekvielām un to daudzums nepārsniedz Rīkojuma 2377/90(EEC) 1 un III pielikumā minētās normas;

-

ne contenant pas, au vu des resultats de plans de surveillance au moins equivalents a ceux prevus par la Directive 92/46/CEE, de residus de pesticides depassent les teneurs maximales fixees a l'annexe B de la directive 86/363/CEE, modifie,/ saskaņā ar pesticīdu atliekvielu kontroles programmu un atbilstoši Direktīvai 92/46/EEC pārbaudīts uz pesticīdu atliekvielām un to daudzums nepārsniedz Direktīvas 86/363/EEC II pielikumā minētās normas;

-

ne contenant pas, au vu des resultats de plans de surveillance au moins equivalents a ceux prevus par la Directive 92/46/CEE, de contaminants depassant les tolerances maximales fixees par la liste communautaire prevue a l'article 2 paragraphe 3 du reglement (CEE) No 315/93, / saskaņā ar monitoringa programmu un atbilstoši Direktīvai 92/46/EEC pārbaudīts uz piesārņojumu un tā daudzums nepārsniedz Rīkojuma 315/93(EEC) otrās rindkopas trešajā apakšpunktā minētās normas;

-

provenant d'exploitations enregistrees et controlees respectant les conditions d'hygiene fixees au chapitre II de l'annexe A de la Directive 92/46/CEE/ iegūts reģistrētā un regulārā uzraudzībā esošā fermā, kura atbilst Direktīvas 92/46/EEC A pielikuma II daļā minētajām higiēnas normām;

-

obtenu, collecte, refroidi, entrepose et transporte, dans le respect des conditions d'hygiene specifiques fixees au chapitre III de l'annexe A de la directive 92/46/CEE / iegūts, savākts, atdzesēts, uzglabāts un transportēts atbilstoši Direktīvas 92/46/EEC A pielikuma III daļā minētajām higiēnas normām;

-

respectant les normes en germes et en cellules somatiques fixees au chapitre IV de l'annexe A de la directive 92/46/CEE / atbilst Direktīvas 92/46/EEC A pielikuma IV daļā noteiktajām patogēno mikroorganismu un somatisko šūnu daudzuma normām;

-

le cas echeant, collecte et standartise dans le respect des conditions d'hygiene fixees au chapitre I, III et IV de l'annexe B de la directive 92/46/CEE / savākts un standartizēts atbilstoši Direktīvas 92/46/EEC B pielikuma I, III un IV daļā noteiktajām higiēnas prasībām.

2.Provient d'etablissements de traitement et/ou de transformation offrant des garanties equivalentes a celles prevues au chapitre II de la Directive 92/46/CEE, figurant sur la liste des etablissements autorises a exporter vers la Communaute europeenne et soumis a un controle de l'autorite competente conformement aux dispositions prevues au chapitre VI de l'annexe C de la directive 92/46/CEE,/ iegūti atzītā un publicētā apstrādes un/vai pārstrādes uzņēmumā, kurš garantē Direktīvas 92/46/EEC II daļā minēto prasību izpildi un atbilstoši Direktīvas 92/46/EEC C pielikuma VI daļai atrodas kompetentas institūcijas uzraudzībā un kontrolē.

3.A subi un traitement thermique au cours de sa fabrication conformement aux exigences specifiques prevues au chapitre I de l'annexe C de la directive 92/46/CEE, / ražošanas procesā pakļauti termiskai apstrādei atbilstoši Direktīvas 92/46/EEC C pielikuma I daļas prasībām.

4.Repond aux criteres microbiologiques pertinents fixes au chapitre II de l'annexe C de la Directive 92/46/CEE / atbilst Direktīvas 92/46/EEC C pielikuma II daļā noteiktajiem mikrobioloģiskajiem kritērijiem.

5.A ete conditionne et emballe conformement aux dispositions prevues au chapitre III de l'annexe C de la Directive 92/46/CEEC/ iesaiņoti un iepakoti atbilstoši Direktīvas 92/46/EEC C pielikuma III daļas prasībām.

6.A ete entrepose et transporte conformement aux dispositions prevues au chapitre V de l'annexe C de la Directive 92/46/CEE / uzglabāti un transportēti atbilstoši Direktīvas 92/46/EEC C pielikuma V daļas prasībām.

7.Le cas echeant, est transporte dans des cisternes identifiees conformement a l'article 16 paragraphe 2 de la Directive 92/46/CEE./ var tikt transportēti cisternās, kuras marķētas atbilstoši Direktīvas 92/46/EEC 16 panta otrās rindkopas prasībām.

- L'inspecteur officiel soussigne declare avoir pris connaissance des dispositions prevues par la Directive 92/46/CEE, les annexes I et III du reglement (CEE) Nr. 2377/90, l'annexe II de la Directive 86/363/CEE et le reglement (CEE) Nr. 315/93./ zemāk parakstījies valsts veterinārais inspektors ar šo apliecina, ka ir iepazinies ar Direktīvas 92/46/EEC, Norādījumu 2377/90(EEC) I un III pielikuma, Direktīvas 86/363/EEC II pielikumu un Norādījumu 315/93(EEC) prasībām.

Fait a / Sastādīts le 199

(lieu / vieta ) (date / datums )

Sceau (4)/ Zīmogs (4)

-------------------

(signature de veterinaire officiel ) (4)

valsts veterinārā inspektora paraksts(4) )

-------------------

(noms en capitales, titre et qualite du signataire)/

uzvārds un kvalifikācija drukātiem burtiem)

(1)A completer si l'autorisation d'importer vers la Communaute est restreinte a certaines regions du pays tiers concerne / Konkretizēt, ja atļauja eksportam uz Eiropas Savienību dota tikai atsevišķiem trešās valsts rajoniem.

(2)Rayer la mention inutile / Nevajadzīgo svītrot .

(3)Indiquer le numero d'immatriculation, le numero du vol ou le nom du moyen de transport des marchandises. Pour les conteneurs de transport - ajouter le numero de conteneur / Norādīt transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, lidojuma numuru vai transportlīdzekļa nosaukumu. Cisternām jāuzrāda piekabes numurs.

(4)La signature et le sceau doivent etre d'une couleur differente de celle des caracteres d'impression du certificat / Parakstam un zīmogam jābūt no dokumenta atšķirīgā krāsā.

4. pielikums

Uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) saraksts, kas iekļauti Eiropas Komisijas Pārtikas un veterinārā biroja sarakstā

Uzņēmuma Uzņēmuma Produkcijas
(uzņēmējsabiedrības) (uzņēmējsabiedrības) nosaukums,
Nr. nosaukums uzraudzības kuru atļauts Rajons
numurs eksportēt
1. A / S "Rīgas piena LV P 0195 001 Sviests, saldējums, Rīgas
kombināts" jogurts, krējums
aseptiskā iesaiņojumā
2. A / S "Vidzemes piens" LV P 9601 014 Sviests, siers Valmieras
3. A / S "Rīgas LV P 0193 002 Sviests, kausētie Rīgas
Piensaimnieks" un mīkstie sieri,
augļu saldējums
4. A / S "Preiļu siers" LV P 7601 006 Siers Preiļu
5. A / S "AGM Agro LV P 8060 003 Kazeīns Rīgas
Eksports"
6. A / S "VALRIT" LV P 9601 015 Sausais vājpiens Valmieras
7. A / S "Tukuma piens" LV 004 P Sviests Tukuma
8. A / S "Pampāļi" LV 008 P Kazeīns Saldus
9. A / S "Aizputes SVR" LV 011 P Sausais vājpiens Liepājas
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par "Cilvēku uzturam paredzēta termiski apstrādāta piena, termiski apstrādātu piena produktu vai .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valsts veterinārais dienests Veids: rīkojums Numurs: 61Pieņemts: 05.05.1999.Stājas spēkā: 24.05.1999.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 151/154, 13.05.1999.
24325
24.05.1999
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)