Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.429

Rīgā 2011.gada 7.jūnijā (prot. Nr.35 9.§)
Noteikumi par integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamām ziņām personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas vai cilvēka personības noskaidrošanai vai neatpazīta cilvēka līķa identificēšanai
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā (turpmāk – sistēma) iekļaujamo ziņu apjomu, ziņu iekļaušanas pamatu un mērķi, ziņu iekļaušanas, izmantošanas un dzēšanas kārtību personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas noskaidrošanai:

1.1.1. kriminālprocesā;

1.1.2. administratīvā pārkāpuma lietas lietvedībā;

1.1.3. operatīvās darbības procesā;

1.1.4. policijas resoriskā pārbaudē;

1.2. sistēmā iekļaujamo ziņu apjomu, ziņu iekļaušanas pamatu un mērķi, ziņu iekļaušanas, izmantošanas un dzēšanas kārtību tāda cilvēka personības noskaidrošanai, kurš nespēj sniegt ziņas par sevi, vai neatpazīta cilvēka līķa identificēšanai, veicot policijas resorisko pārbaudi;

1.3. institūcijas, kurām ir piešķirama piekļuve sistēmā iekļautajām ziņām;

1.4. amatpersonu rīcību, konstatējot personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietu, noskaidrojot tāda cilvēka personību, kurš nespēj sniegt ziņas par sevi, vai identificējot neatpazīta cilvēka līķi, par kuru sistēmā ir iekļautas ziņas.

2. Sistēma ir valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis un turētājs ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (turpmāk – centrs).

3. Šajos noteikumos minētās ziņas iekļaujamas personu, mantu un dokumentu atrašanās vietas noskaidrošanas reģistrā (turpmāk – reģistrs), kas ir sistēmas sastāvdaļa.

4. Reģistru izmanto tiešsaistes datu pārraides režīmā.

5. Reģistra lietotāja tiesības piešķir centrs, pamatojoties uz institūcijas vai iestādes vadītāja pieprasījumu, kā arī nodrošina lietotāja tiesību anulēšanu.

6. Centrs ir tiesīgs pieprasīt un bez maksas saņemt reģistra darbībai nepieciešamo informāciju.

II. Ziņu iekļaušanas pamats, kārtība un mērķi

7. Atbilstoši kriminālprocesa ietvaros procesa virzītāja izvēlētajai procesuālajai darbībai, kriminālprocesā piemērotajam procesuālajam piespiedu līdzeklim vai pieņemtajam nolēmumam ziņas reģistrā iekļauj, lai sasniegtu šādus mērķus:

7.1. nodrošinātu ar brīvības atņemšanu saistītā piespiedu līdzekļa izpildi;

7.2. nodrošinātu ar brīvības atņemšanu saistītā soda izpildi;

7.3. nodrošinātu medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu izpildi;

7.4. noskaidrotu personas faktisko dzīvesvietu procesuālās darbības veikšanai;

7.5. izņemtu mantu vai dokumentu pierādīšanas vai konfiskācijas nolūkā;

7.6. noskaidrotu mantas vai dokumenta faktisko turētāju procesuālās darbības veikšanai;

7.7. noskaidrotu bez vēsts pazudušās personas atrašanās vietu procesuālās darbības veikšanai;

7.8. iegūtu informāciju par neatpazīta cilvēka līķi procesuālās darbības veikšanai.

(Grozīts ar MK 05.06.2018. noteikumiem Nr. 314)

8. Atbilstoši administratīvā pārkāpuma lietas lietvedības ietvaros izvēlētajam pasākumam administratīvā pārkāpuma lietas lietvedības nodrošināšanai vai pieņemtajam lēmumam ziņas reģistrā iekļauj, lai sasniegtu šādus mērķus:

8.1. nodrošinātu administratīvā aresta izpildi;

8.2. noskaidrotu personas faktisko dzīvesvietu;

8.3. izņemtu mantu vai dokumentu pierādīšanas nolūkā;

8.4. noskaidrotu mantas vai dokumenta faktisko turētāju.

9. Atbilstoši operatīvās darbības procesa uzdevumam vai operatīvās darbības subjekta amatpersonas izvēlētajam operatīvās darbības pasākumam ziņas reģistrā iekļauj, lai sasniegtu šādus mērķus:

9.1. noskaidrotu personas faktisko dzīvesvietu;

9.2. atrastu bez vēsts pazudušu personu un noskaidrotu, vai tās veselībai un dzīvībai nedraud briesmas;

9.3. piespiedu kārtībā nogādātu personu ārstniecības iestādē vai aprūpes vietā;

9.4. iegūtu informāciju par personu, mantu vai dokumentu un ar to saistītajām personām un priekšmetiem, neatklājot ziņu esību reģistrā;

9.5. veicot pārbaudi, iegūtu informāciju par personu, mantu vai dokumentu un ar to saistītajām personām un priekšmetiem, neatklājot ziņu esību reģistrā;

9.6. noskaidrotu mantas vai dokumenta faktisko turētāju.

10. Atbilstoši policijas resoriskās pārbaudes ietvaros izvēlētajai darbībai ziņas reģistrā iekļauj, lai sasniegtu šādus mērķus:

10.1. noskaidrotu personas faktisko dzīvesvietu;

10.2. atrastu bez vēsts pazudušu personu un noskaidrotu, vai tās veselībai un dzīvībai nedraud briesmas;

10.3. piespiedu kārtībā nogādātu personu ārstniecības iestādē vai aprūpes vietā;

10.4. noskaidrotu mantas vai dokumenta faktisko turētāju;

10.5. iegūtu informāciju par cilvēku, kurš nespēj sniegt ziņas par sevi (turpmāk – neidentificēts cilvēks), viņa personības noskaidrošanai;

10.6. iegūtu informāciju neatpazīta cilvēka līķa identificēšanai.

11. Ziņas reģistrā iekļauj institūcija vai iestāde, kuras amatpersona nolēmusi iekļaut ziņas reģistrā.

12. Informāciju par ziņu iekļaušanu reģistrā glabā lietā, kurā apkopoti tā procesa (lietvedības) materiāli, kura ietvaros nolemts iekļaut ziņas reģistrā, norādot ziņu iekļaušanas mērķi un amatpersonu, kura nolēmusi iekļaut ziņas reģistrā.

III. Iekļaujamo ziņu apjoms

13. Lai sasniegtu šo noteikumu 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.7., 8.1., 8.2., 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 10.1., 10.2. un 10.3.apakšpunktā minēto mērķi, reģistrā par personu iekļauj šādas ziņas:

13.1. vārds (vārdi);

13.2. uzvārds (uzvārdi);

13.3. personas kods (ja tas ir zināms);

13.4. dzimšanas datums;

13.5. dzimšanas vieta (ja tā ir zināma);

13.6. dzimums (ja tas ir zināms);

13.7. valstiskā piederība (ja tā ir zināma);

13.8. īpašās fiziskās pazīmes, kas var palīdzēt identificēt personu (ja tās ir zināmas);

13.9. personas, tās īpašo pazīmju (kas var palīdzēt identificēšanā) attēli (ja tie ir pieejami);

13.10. īpašas norādes par iespējamo personas bīstamību (ja tās ir zināmas).

(Grozīts ar MK 05.06.2018. noteikumiem Nr. 314)

14. Lai sasniegtu šo noteikumu 7.5., 7.6., 8.3., 8.4., 9.4., 9.5., 9.6. un 10.4.apakšpunktā minēto mērķi, reģistrā par mantu iekļauj šādas ziņas:

14.1. mantas veids;

14.2. marka un modelis (ja tas ir zināms);

14.3. identifikācijas numurs (ja tas ir zināms);

14.4. valsts reģistrācijas numurs (ja tas ir zināms);

14.5. reģistrācijas valsts (ja tā ir zināma);

14.6. izgatavotājvalsts (ja tā ir zināma);

14.7. krāsa (ja tā ir zināma);

14.8. ražošanas (izlaiduma) gads (datējums) (ja tas ir zināms);

14.9. mantas īpašnieka vai turētāja vārds, uzvārds un dzimšanas datums (ja tas ir zināms);

14.10. mantas apraksts (iekļaujot īpašās pazīmes, kas var palīdzēt identificēt mantu);

14.11. mantas attēls (ja tas ir pieejams);

14.12. norāde par mantas kultūrvēsturisko nozīmi – kultūras piemineklis, muzeja priekšmets, mākslas vai antikvārais priekšmets (ja tas ir zināms);

14.13. norāde par mantas materiālo vērtību;

14.14. mantas saistība ar attiecīgo procesu.

15. Lai sasniegtu šo noteikumu 7.5., 7.6., 8.3., 8.4., 9.4., 9.5., 9.6. un 10.4.apakšpunktā minēto mērķi, reģistrā par dokumentu iekļauj šādas ziņas:

15.1. dokumenta veids;

15.2. numurs;

15.3. izdošanas datums (ja tas ir zināms);

15.4. izdevējvalsts (ja tā ir zināma);

15.5. izdošanas iestāde (ja tā ir zināma);

15.6. tās personas vārds, uzvārds un dzimšanas datums, kurai izsniegts dokuments;

15.7. tās mantas veids un identifikācijas numurs (ja tas ir zināms), par kuru izsniegts dokuments;

15.8. norāde par dokumenta kultūrvēsturisko nozīmi – kultūras piemineklis, muzeja priekšmets, mākslas vai antikvārais priekšmets (ja tas ir zināms);

15.9. dokumenta saistība ar attiecīgo procesu.

16. Lai sasniegtu šo noteikumu 7.8., 10.5. un 10.6.apakšpunktā minēto mērķi, reģistrā par neidentificētu cilvēku vai neatpazīta cilvēka līķi iekļauj šādas ziņas:

16.1. neidentificēta cilvēka vai neatpazīta cilvēka līķa atrašanas (konstatēšanas) datums un vieta;

16.2. neidentificēta cilvēka vai neatpazīta cilvēka līķa dzimums;

16.3. neidentificēta cilvēka vai neatpazīta cilvēka līķa asins grupa (ja ir zināms);

16.4. neidentificēta cilvēka vai neatpazīta cilvēka līķa aptuvenais vecums (ja ir iespējams noteikt);

16.5. neidentificēta cilvēka vai neatpazīta cilvēka līķa ārējā izskata un īpašo pazīmju (kas var palīdzēt identificēšanā) apraksts;

16.6. neidentificēta cilvēka vai neatpazīta cilvēka līķa drēbju un klātesošo mantu (kas var palīdzēt identificēšanā) apraksts;

16.7. neidentificēta cilvēka vai neatpazīta cilvēka līķa, to īpašo pazīmju, drēbju un klātesošo mantu (kas var palīdzēt identificēšanā) attēli.

(Grozīts ar MK 05.06.2018. noteikumiem Nr. 314)

17. Papildus šo noteikumu 13., 14., 15. un 16.punktā minētajām ziņām reģistrā norāda:

17.1. krimināllietu, administratīvā pārkāpuma lietu, operatīvās darbības procesa lietu, policijas resoriskās pārbaudes lietu (numuru), kuras ietvaros jāsasniedz šo noteikumu 7., 8., 9. un 10.punktā minētais mērķis;

17.2. amatpersonu (vārdu, uzvārdu, amatu un kontaktinformāciju), kura nolēmusi iekļaut ziņas reģistrā;

17.3. ziņu iekļaušanas mērķi atbilstoši šo noteikumu 7., 8., 9. un 10.punktam;

17.4. vēlamo rīcību, konstatējot personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietu vai iegūstot informāciju par neidentificētu cilvēku vai neatpazīta cilvēka līķi, par kuru ziņas ir iekļautas reģistrā, atbilstoši to normatīvo aktu prasībām, kuri regulē konkrētā mērķa sasniegšanu;

17.5. datumu, līdz kuram ziņas ir uzturamas reģistra aktuālajā daļā, ja ir zināms laiks, kad zudīs nepieciešamība vai pamats sasniegt attiecīgo mērķi.

18. Lai veiktu identifikāciju, papildus šo noteikumu 13. un 16.punktā minētajām ziņām reģistrā var iekļaut personas pirkstu nospiedumu attēlu.

19. Ja ziņas reģistrā iekļauj šo noteikumu 7.1., 7.2., 7.3. un 8.1.apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanai un normatīvie akti pieļauj attiecīgā mērķa sasniegšanu uz lēmuma (nolēmuma) pamata, reģistrā iekļauj šā lēmuma (nolēmuma) attēlu.

20. Par katru ziņu pārbaudi reģistrā atbilstoši šo noteikumu prasībām tajā automātiski iekļauj informāciju, norādot amatpersonu, kas veikusi pārbaudi (vārdu, uzvārdu, amatu, tālruņa numuru), kā arī pārbaudes datumu un laiku. Minētā informācija ir pieejama, pārbaudot reģistrā ziņas par attiecīgo personu, mantu, dokumentu vai neatpazīta cilvēka līķi.

21. Ja viena kriminālprocesa, administratīvā pārkāpuma lietas lietvedības, operatīvās darbības procesa, policijas resoriskās pārbaudes vajadzībām reģistrā ir iekļautas ziņas vairāku mērķu sasniegšanai, reģistrā iekļauj norādi par attiecīgo ziņu saistību.

IV. Institūcijas, kurām ir piešķirama piekļuve reģistrā iekļautajām ziņām, un ziņu izmantošanas kārtība

22. Piekļuve reģistra aktuālajā un arhīva daļā iekļautajām šo noteikumu 13., 14., 15., 16., 17., 18. un 19.punktā minētajām ziņām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām personu, mantu un dokumentu kontroles funkcijām, kā arī izmeklēšanas, operatīvās darbības un policijas resoriskās pārbaudes funkcijām ir piešķirama:

22.1. Valsts policijai;

22.2. valsts drošības iestādēm;

22.3. Valsts robežsardzei;

22.4. pašvaldības policijai;

22.5. Militārajai policijai;

22.6. Valsts ieņēmumu dienestam;

22.7. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam;

22.8. Ieslodzījuma vietu pārvaldei;

22.9. prokuratūras iestādēm;

22.10. tiesām;

22.11. Iekšējās drošības birojam.

(Grozīts ar MK 07.04.2015. noteikumiem Nr.161)

23. Piekļuve reģistra aktuālajā daļā iekļautajām šo noteikumu 13., 17., 18. un 19.punktā minētajām ziņām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām personu kontroles funkcijām ir piešķirama Valsts probācijas dienestam.

24. Piekļuve reģistra aktuālajā daļā iekļautajām šo noteikumu 13., 15., 17., 18. un 19.punktā minētajām ziņām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām personu, mantu un dokumentu kontroles funkcijām ir piešķirama:

24.1. Latvijas Republikas diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām;

24.2. Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam;

24.3. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.

24.1 Piekļuve reģistra aktuālajā daļā iekļautajām šo noteikumu 13., 14., 15. un 17. punktā minētajām ziņām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām personu, mantu un dokumentu kontroles funkcijām ir piešķirama zvērinātiem notāriem.

(MK 05.06.2018. noteikumu Nr. 314 redakcijā)

25. Piekļuve reģistra aktuālajā daļā iekļautajām šo noteikumu 14., 15. un 17.punktā minētajām ziņām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām personu, mantu un dokumentu kontroles funkcijām ir piešķirama:

25.1. Ceļu satiksmes drošības direkcijai;

25.2. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai.

26. Piekļuve reģistra aktuālajā daļā iekļautajām šo noteikumu 14., 15. un 17.punktā minētajām ziņām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām personu, mantu un dokumentu kontroles funkcijām ir piešķirama Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai.

27. Ziņas par personu, mantu vai dokumentu reģistra aktuālajā daļā pārbauda, veicot normatīvajos aktos noteiktās personu, mantu un dokumentu kontroles funkcijas, ja ir zināma:

27.1. reģistrā pārbaudāmās personas, mantas vai dokumenta atrašanās vieta;

27.2. reģistrā pārbaudāmās personas, mantas vai dokumenta iespējamā atrašanās vieta;

27.3. informācija, kas var palīdzēt noskaidrot reģistrā pārbaudāmās personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietu.

28. Ziņas par neidentificētu cilvēku vai neatpazīta cilvēka līķi reģistra aktuālajā daļā pārbauda, ja ir zināma informācija, kas var palīdzēt noskaidrot attiecīgā cilvēka personību vai identificēt cilvēka līķi.

29. Lai izvēlētos turpmāko rīcību kriminālprocesā, administratīvā pārkāpuma lietas lietvedībā, operatīvās darbības procesā vai policijas resoriskā pārbaudē, šo noteikumu 22.punktā minētās institūcijas papildus šo noteikumu 27. un 28.punktā minētajiem gadījumiem var pārbaudīt reģistra aktuālajā un arhīva daļā ziņas par personu, mantu, dokumentu, neidentificētu cilvēku vai neatpazīta cilvēka līķi, lai noskaidrotu:

29.1. vai ziņas par attiecīgo personu, mantu, dokumentu, neidentificētu cilvēku vai neatpazīta cilvēka līķi ir iekļautas reģistrā saistībā ar cita procesa vajadzībām;

29.2. amatpersonas, kuras reģistrā ir pārbaudījušas ziņas par personu mantu, dokumentu, neidentificētu cilvēku vai neatpazīta cilvēka līķi, par kuru ziņas ir iekļautas reģistrā, lietvedībā esošā procesa vajadzībām.

30. Ārvalstu kompetentajām iestādēm, kā arī starptautiskajām organizācijām reģistrā iekļautās ziņas sniedz, ievērojot Latvijas Republikai saistošus starptautiskos līgumus un Eiropas Savienības tiesību aktus.

V. Rīcība, konstatējot tādas personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietu, par kuru ziņas ir iekļautas reģistrā

31. Konstatējot tādas personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietu, par kuru ziņas ir iekļautas reģistrā, amatpersona atbilstoši kompetencei veic pasākumus, lai tiktu sasniegts reģistrā norādītais mērķis.

32. Ja amatpersona, kura konstatē tādas personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietu, par kuru ziņas ir iekļautas reģistrā, atbilstoši kompetencei nav tiesīga veikt pasākumus, lai sasniegtu reģistrā norādīto mērķi, tā nekavējoties informē institūciju vai iestādi, kura ir tiesīga veikt attiecīgos pasākumus.

33. Ja amatpersona konstatē tādas personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietu, par kuru ziņas ir iekļautas reģistrā šo noteikumu 9.4. un 9.5.apakšpunktā norādītā mērķa sasniegšanai, tā, ciktāl tas iespējams, neizraisot aizdomas par ziņu esību reģistrā, atbilstoši kompetencei apkopo informāciju par:

33.1. pārbaudes vietu, laiku un iemeslu;

33.2. apstākļiem, kādos persona, manta vai dokuments tika konstatēts;

33.3. ceļojuma maršrutu un galamērķi, kā arī pārvietošanās līdzekli;

33.4. personu, kura pavada personu, par kuru ziņas ir iekļautas reģistrā;

33.5. personu, kura pārbaudes brīdī ir saistīta ar mantu vai dokumentu, par kuru ziņas ir iekļautas reģistrā;

33.6. transportējamiem priekšmetiem.

34. Tiklīdz norādītais mērķis sasniegts vai tā sasniegšana ir kļuvusi neiespējama pēc tādas personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas konstatēšanas, par kuru ziņas ir iekļautas reģistrā, amatpersona, kas veica ziņu pārbaudi reģistrā, sazinās ar amatpersonu, kuras lietvedībā atrodas process (process, kura vajadzībām ir nepieciešams sasniegt attiecīgo mērķi), un informē par mērķa izpildi vai iemesliem, kas traucēja izpildīt attiecīgo mērķi.

35. Ja ziņu pārbaude reģistrā tika veikta, pamatojoties uz šo noteikumu 27.2. vai 27.3.apakšpunktā minēto gadījumu, amatpersona, kas veica pārbaudi, sazinās ar amatpersonu, kuras lietvedībā atrodas process (process, kura vajadzībām ir nepieciešams sasniegt attiecīgo mērķi), un saskaņo iespējamo rīcību.

36. Noskaidrojot neidentificēta cilvēka personību vai identificējot tāda neatpazīta cilvēka līķi, par kuru ziņas ir iekļautas reģistrā, amatpersona, kas veica ziņu pārbaudi reģistrā, sazinās ar amatpersonu, kuras lietvedībā atrodas process (process, kura vajadzībām ir nepieciešams sasniegt attiecīgo mērķi).

37. Ja amatpersonai, kas veica ziņu pārbaudi reģistrā, rodas šaubas par ziņu patiesumu vai aktualitāti, tā sazinās ar amatpersonu, kuras lietvedībā atrodas process (process, kura vajadzībām ir nepieciešams sasniegt attiecīgo mērķi), un informē par šaubu iemesliem.

VI. Ziņu dzēšanas kārtība

38. Reģistrā iekļautās ziņas dzēš no reģistra aktuālās daļas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc tam, kad ir izlemts par attiecīgo ziņu dzēšanu. No reģistra aktuālās daļas dzēstās ziņas iekļauj reģistra arhīva daļā.

39. Ja ziņu uzturēšanas nepieciešamība netiek aktualizēta, ziņas no reģistra aktuālās daļas dzēš automātiski:

39.1. iestājoties šo noteikumu 17.5.apakšpunktā norādītajam termiņam;

39.2. kad pagājis viens gads no ziņu iekļaušanas reģistrā šo noteikumu 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.7., 7.8., 8.1., 8.2., 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 10.1., 10.2. un 10.3.apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanai vai to aktualizācijas – attiecībā pret personu;

39.3. kad pagājuši pieci gadi no ziņu iekļaušanas reģistrā šo noteikumu 10.5. un 10.6.apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanai vai to aktualizācijas;

39.4. kad pagājuši pieci gadi no ziņu iekļaušanas reģistrā šo noteikumu 7.5., 7.6., 8.3., 8.4., 9.4., 9.5., 9.6. un 10.4.apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanai vai to aktualizācijas – attiecībā pret mantu un dokumentu.

(Grozīts ar MK 05.06.2018. noteikumiem Nr. 314)

40. Mēnesi pirms ziņu automātiskās dzēšanas no reģistra aktuālās daļas atbilstoši šo noteikumu 39.punktā minētajām prasībām reģistrs automātiski nosūta brīdinājumu institūcijai vai iestādei, kuras amatpersona iekļāvusi ziņas.

41. Ja institūcija vai iestāde, kas saņēmusi brīdinājumu par ziņu automātisku dzēšanu no reģistra aktuālās daļas, nav kompetenta lemt par nepieciešamību uzturēt reģistrā ziņas, tā nekavējoties informē amatpersonu, kuras lietvedībā atrodas process (process, kura vajadzībām ir nepieciešams sasniegt attiecīgo mērķi).

42. Amatpersona, kuras lietvedībā atrodas process (process, kura vajadzībām ir nepieciešams sasniegt attiecīgo mērķi), pēc tam, kad saņemts brīdinājums par ziņu automātisku dzēšanu no reģistra aktuālās daļas, izvērtē ziņu uzturēšanas nepieciešamību reģistra aktuālajā daļā un lemj par ziņu dzēšanu vai aktualizāciju.

43. Attiecīgās ziņas no reģistra arhīva daļas dzēšamas automātiski pēc trim gadiem.

(MK 05.06.2018. noteikumu Nr. 314 redakcijā)

VII. Noslēguma jautājumi

45. Šo noteikumu 7.5., 7.6., 8.3., 8.4., 9.6., 10.4.apakšpunktā, kā arī 39. un 40.punktā minētās reģistra funkcijas nodrošināmas līdz 2013.gada 1.janvārim.

46. Šo noteikumu 20.punktā minētās reģistra funkcijas nodrošināmas līdz 2016.gada 1.janvārim.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamām ziņām personas, mantas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 429Pieņemts: 07.06.2011.Stājas spēkā: 11.06.2011.Zaudē spēku: 01.07.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 91, 10.06.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
231453
{"selected":{"value":"01.07.2018","content":"<font class='s-1'>01.07.2018.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2018","iso_value":"2018\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2018.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2015","iso_value":"2015\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2015.-30.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.06.2011","iso_value":"2011\/06\/11","content":"<font class='s-1'>11.06.2011.-31.10.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)