Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.18

Jūrmalā 2011.gada 21.aprīlī (prot. Nr.8, 32.p.)
Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Jūrmalā
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
"Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 4.punktu un
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldību nodevas
" 3. un 9.punktu
I Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pašvaldības nodevas likmi par tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskajās vietās Jūrmalā, atbrīvojumus no nodevas maksas, nodevas maksāšanas kārtību.

2. Nodevas par tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās maksātāji ir fiziskas un juridiskās personas, kas veic tirdzniecību vai sniedz sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus publiskajās vietās Jūrmalā.

II. Nodevas likmes par tirdzniecību publiskās vietās

3. Nodevas likme par vienu ielu tirdzniecības vietu:

3.1. starp Ērgļu ielu, Jomas ielu, Lienes ielu, Meža prospektu un Madonas ielu ir:

3.1.1. realizējot rūpnieciski ražotus suvenīrus ar Jūrmalas vai Latvijas tematiku, ir 213,43 euro mēnesī;

3.1.2. realizējot saldējumu, bezalkoholiskos dzērienus, svaigi spiestas augļu un dārzeņu sulas, ir 213,43 euro mēnesī;

3.1.3. realizējot ogas, riekstus, augļus, dārzeņus un ziedus, ir 85,37 euro mēnesī;

3.1.4. saimnieciskās darbības veicējiem (amatniekiem), kas realizē pašu izgatavotos mākslas un amatniecības priekšmetus, ir 85,37 euro mēnesī.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

3.2. Pārējā Jūrmalas pilsētas teritorijā:

3.2.1. 2,85 euro dienā;

3.2.2. fiziskai personai, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, realizējot pašu ražoto lauksaimniecības produkciju:

3.2.2.1. izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svaigus zvejas produktus nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos un biškopības produktus – 1,42 euro dienā;

3.2.2.2. grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus, Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus, puķu un dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas – 1,42 euro dienā;

3.2.2.3. mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas – 1,42 euro dienā;

3.2.2.4. savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas ziedus – 1,42 euro dienā;

3.2.2.5. pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to gaļu nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos – 1,42 euro dienā.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

3.3. Ja vienā tirdzniecības vietā tiek realizētas dažāda sortimenta preces, nodevas apmērs tiek noteikts pēc lielākās nodevas likmes.

4. Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu pasākuma laikā:

4.1. starp Ērgļu ielu, Jomas ielu, Lienes ielu, Meža prospektu un Madonas ielu ir:

4.1.1. fiziskai personai, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, realizējot pašu ražoto lauksaimniecības produkciju:

4.1.1.1. izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svaigus zvejas produktus nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos un biškopības produktus – 14,23 euro dienā;

4.1.1.2. grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus, Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus, puķu un dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas – 14,23 euro dienā;

4.1.1.3. mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas – 14,23 euro dienā;

4.1.1.4. savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas ziedus – 14,23 euro dienā;

4.1.1.5. pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to gaļu nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos – 14,23 euro dienā;

4.1.2. par tirdzniecību ar pārtikas precēm, bezalkoholiskajiem dzērieniem un rūpnieciski ražotām precēm – 28,46 euro dienā.

4.1.3. par tirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem – 56,91 euro dienā.

4.1.4. par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu – 56,91 euro dienā.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

4.2. Pārējā Jūrmalas pilsētas teritorijā:

4.2.1. fiziskai personai, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, realizējot pašu ražoto lauksaimniecības produkciju:

4.2.1.1. izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svaigus zvejas produktus nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos un biškopības produktus – 7,11 euro dienā;

4.2.1.2. grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus, Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus, puķu un dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas – 7,11 euro dienā

4.2.1.3. mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas – 7,11 euro dienā;

4.2.1.4. savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas ziedus – 7,11 euro dienā;

4.2.1.5. pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to gaļu nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos – 7,11 euro dienā;

4.2.2. par tirdzniecību ar pārtikas precēm, bezalkoholiskajiem dzērieniem un rūpnieciski ražotām precēm – 14,23 euro dienā.

4.2.3. par tirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem – 28,46 euro dienā.

4.2.4. par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu – 28,46 euro dienā.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

5. Nodevas likme sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai:

5.1. starp Ērgļu ielu, Jomas ielu, Lienes ielu, Meža prospektu un Madonas ielu – 6,40 euro/m2 mēnesī.

5.2. Pārējā Jūrmalas pilsētas teritorijā – 0,14 euro/m2 dienā.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

6. Nodevas likme tirdzniecībai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pludmalē par tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu pludmales nogabalos – 14,23 euro mēnesī.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

III. Atbrīvojumi no nodevas maksas

7. Nodevu par tirdzniecību vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās nemaksā:

7.1. personas, kas ar tirdzniecību nodarbojas speciāli šim nolūkam iekārtotās pastāvīgās tirdzniecības vietās (veikals, kiosks, kafejnīca, bārs vai cita speciāli tirdzniecībai iekārtota stacionāra vieta), slēgtās vai atklātās vietās, kas atrodas kādas personas (izņemot pašvaldību) īpašumā, valdījumā vai lietojumā;

7.2. ja pasākuma, kura laikā tiek organizēta ielu tirdzniecība, organizators ir Jūrmalas pilsētas pašvaldība un no tirdzniecības dalībniekiem tiek iekasēta maksa par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu;

7.3. ja tiesības veikt tirdzniecību uz pašvaldības īpašumā esošas zemes iegūtas izsoles kārtībā.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 21.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

IV. Nodevas maksāšanas kārtība

8. Nodeva pilnā apjomā samaksājama pirms attiecīgās atļaujas saņemšanas.

9. Nodeva maksājama Jūrmalas pilsētas domes kasē vai ar pārskaitījumu, maksājuma mērķa sadaļā norādot attiecīgo tirdzniecības atļaujas saņēmēja nosaukumu, ielu tirdzniecības veidu un tirdzniecības vietas adresi.

(Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošo noteikumu Nr.53 redakcijā)

10. Anulējot tirdzniecības atļauju, iekasētā nodeva netiek atmaksāta.

V. Pārejas noteikumi

11. Līdz brīdim, kad stājas spēkā tiesiskais regulējums par ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskās vietās atļaujas derīguma termiņiem 3.1. un 5.1.punktā noteiktais pašvaldības nodevas apmērs tiek aprēķināts proporcionāli par katru dienu.

VI. Noslēguma jautājumi

12. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

13. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 29.aprīļa lēmums Nr.408 "Par uzņēmējdarbības objektu uzskaiti", 2002.gada 8.maija saistošie noteikumi Nr.5 "Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās" un 2002.gada 19.jūnija saistošie noteikumi Nr.7 "Par pašvaldības nodevu izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanai brīvdabas publiskās vietās".

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jūrmalas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 18Pieņemts: 21.04.2011.Stājas spēkā: 18.05.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 75, 17.05.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
230171
{"selected":{"value":"21.05.2019","content":"<font class='s-1'>21.05.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.05.2019","iso_value":"2019\/05\/21","content":"<font class='s-1'>21.05.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-20.05.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.05.2011","iso_value":"2011\/05\/18","content":"<font class='s-1'>18.05.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.05.2019
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva