Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2000. gada 19. decembra noteikumus Nr. 448 "Riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi".

Latvijas Republikas Ministru kabinets

1999.gada 16.martā Noteikumi Nr. 106

Rīgā (prot. Nr. 17, 1.§)

Riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma

"Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. dalībvalsts - Eiropas Savienības dalībvalsts vai jebkura cita valsts, kurai ir juridiski saistoši Ženēvā 1958.gada 20.martā ANO Eiropas ekonomiskās komisijas ietvaros noslēgtajam nolīgumam "Par vienveida tehnisko priekšrakstu pieņemšanu riteņu transportlīdzekļiem, aprīkojumam un daļām, kuras var uzstādīt un/vai izmantot riteņu transportlīdzekļos, un saskaņā ar šiem priekšrakstiem piešķiramo atbilstības novērtēšanas apstiprinājumu savstarpējās atzīšanas nosacījumiem" pievienotie noteikumi;

1.2. tipa apstiprināšana - administratīvi tehniska atbilstības novērtēšanas procedūra, ko veic sertificēšanas institūcija, lai, pamatojoties uz testēšanas laboratoriju sniegtajiem ziņojumiem, novērtētu transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipa atbilstību attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām;

1.3. tipa atzīšana - administratīva atbilstības novērtēšanas procedūra, ko veic sertificēšanas institūcija, lai apliecinātu, ka citas dalībvalsts sertificēšanas institūcijas izsniegtais tipa apstiprināšanas sertifikāts un informācijas pakete atbilst noteikumiem un atzītā tipa transportlīdzeklis vai tā sastāvdaļas var tikt piedāvātas tirgū bez papildu atbilstības novērtēšanas procedūrām;

1.4. transportlīdzekļa sastāvdaļa - jebkura transportlīdzekļa salikšanas vienība, mezgls, mehānisms, ierīce, agregāts, sistēma vai iekārta;

1.5. transportlīdzekļa tips - vienas kategorijas transportlīdzekļi, kas neatšķiras pēc noteiktām pazīmēm.

2. Šie noteikumi nosaka atbilstības novērtēšanas vispārējo kārtību mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, autobusiem, kravas automobiļiem un šo transportlīdzekļu piekabēm (puspiekabēm) (turpmāk - transportlīdzekļi), kā arī to sastāvdaļām, kas tiek piedāvāti tirgū vai kurus paredzēts ekspluatēt Latvijā.

3. Šie noteikumi neattiecas uz:

3.1. sniega motocikliem;

3.2. transportlīdzekļiem un to sastāvdaļām, kas paredzēti eksportam uz valstīm, kas nav dalībvalstis;

3.3. transportlīdzekļiem, kas noteiktā kārtībā reģistrēti Latvijā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim;

3.4. ārvalstīs pastāvīgi reģistrētiem transportlīdzekļiem;

3.5. no ārvalstīm uz laiku ievestiem transportlīdzekļiem;

3.6. transportlīdzekļiem, kuru pamatfunkcija nav saistīta ar piedalīšanos ceļu satiksmē;

3.7. lietotām transportlīdzekļu sastāvdaļām.

4. Transportlīdzekļiem un to sastāvdaļām, kas tiek piedāvāti tirgū, jāatbilst to tehnisko normatīvu prasībām, kurus saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 4.panta trešo daļu nosaka satiksmes ministrs.

5. Transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu veic bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" Transportlīdzekļu kontroles un sertifikācijas inspekcija (turpmāk - Inspekcija).

II. Tipa apstiprināšanas vispārīgā kārtība

6. Izgatavotājs, importētājs vai izplatītājs iesniedz Inspekcijā iesniegumu par transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipa apstiprināšanu un tam pievieno informācijas paketi, kas ietver:

6.1. transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipa tehnisko aprakstu;

6.2. transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipa rasējumus vai fotogrāfijas;

6.3. testēšanas laboratorijas ziņojumu vai citus dokumentus, kas attiecas uz transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipu.

7. Par katru transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipu iesniedzams atsevišķs iesniegums (ne vairāk kā vienas dalībvalsts sertificēšanas institūcijā).

8. Pamatojoties uz kompetentu un Ministru kabineta noteiktā kārtībā pilnvarotu testēšanas laboratoriju ziņojumiem, Inspekcija izsniedz tipa apstiprināšanas sertifikātu un piešķir:

8.1. tipa apstiprinājumu transportlīdzekļa tipam, kas atbilst informācijas paketē sniegtajam aprakstam un attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām;

8.2. daudzetapu tipa apstiprinājumu bāzes, nepabeigtam vai pabeigtam transportlīdzekļa tipam, kas atbilst informācijas paketē sniegtajam aprakstam un attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām, ņemot vērā transportlīdzekļa pabeigtības pakāpi;

8.3. sastāvdaļu tipa apstiprinājumu transportlīdzekļa tipam, kas atbilst informācijas paketē sniegtajam aprakstam un attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām;

8.4. tipa apstiprinājumu transportlīdzekļa sastāvdaļu tipam, kas atbilst informācijas paketē sniegtajam aprakstam un attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām.

9. Tipa apstiprināšanas izdevumus sedz tā persona, kas Inspekcijā iesniegusi iesniegumu par transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipa apstiprināšanu.

10. Ja Inspekcija konstatē, ka transportlīdzeklis vai tā sastāvdaļas var radīt draudus satiksmes drošībai, cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi, tā pieņem lēmumu nepiešķirt tipa apstiprinājumu un 30 darbdienu laikā par to informē citu dalībvalstu sertificēšanas institūcijas, pamatojot savu lēmumu.

11. Inspekcija ne retāk kā četras reizes gadā publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par piešķirtajiem tipa apstiprinājumiem, kā arī reizi gadā publicē šīs informācijas apkopojumu.

12. Inspekcija nosūta citu dalībvalstu sertificēšanas institūcijām informāciju par piešķirtajiem, nepiešķirtajiem un anulētajiem transportlīdzekļa un tā sastāvdaļu tipa apstiprinājumiem.

13. Ja tehnisko normatīvu prasībās vai šajos noteikumos izdarīti grozījumi un Inspekcijā piešķirtais tipa apstiprinājums kļūst nederīgs, Inspekcija ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms tipa apstiprinājuma derīguma termiņa beigām par to informē izgatavotāju, importētāju vai izplatītāju.

14. Iesniegums par atkārtotu tipa apstiprināšanu iesniedzams tās dalībvalsts sertificēšanas institūcijā, kas piešķīrusi sākotnējo tipa apstiprinājumu.

15. Iesniegums par atkārtotu tipa apstiprināšanu iesniedzams Inspekcijā šādos gadījumos:

15.1. ja izgatavotājs, importētājs vai izplatītājs saņēmis šo noteikumu 13.punktā minēto informāciju un vēlas saņemt atkārtotu tipa apstiprināšanas sertifikātu;

15.2. ja izgatavotājs, importētājs vai izplatītājs vēlas veikt tehniskas izmaiņas tādam transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipam, kam Inspekcijā piešķirts tipa apstiprinājums.

16. Ja ir mainījušies dati informācijas paketē, izgatavotājs, importētājs vai izplatītājs iesniedz Inspekcijā informācijas paketes daļu, kurā veiktas attiecīgās izmaiņas. Pēc informācijas paketes aktualizēšanas Inspekcija izsniedz atkārtotu tipa apstiprināšanas sertifikātu.

17. Ja Inspekcija konstatē, ka nepieciešami papildu testi vai pārbaudes, tā informē par to izgatavotāju, importētāju vai izplatītāju. Inspekcija izsniedz atkārtotu tipa apstiprināšanas sertifikātu tikai pēc sekmīgas papildu testu vai pārbaužu veikšanas.

18. Inspekcija 30 darbdienu laikā informē citu dalībvalstu sertificēšanas institūcijas par izmaiņām tipa apstiprinājumā.

III. Tipa atzīšanas vispārīgā kārtība

19. Izgatavotājs, importētājs vai izplatītājs iesniedz Inspekcijā iesniegumu par transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipa atzīšanu un tam pievieno informācijas paketi, kas ietver:

19.1. transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipa apstiprināšanas sertifikātu vai tā kopiju (uzrādot oriģinālu);

19.2. transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipa tehnisko aprakstu;

19.3. transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipa attēlus vai fotogrāfijas;

19.4. testēšanas laboratorijas ziņojumu vai citus dokumentus, kas attiecas uz transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipu.

20. Inspekcija saskaņā ar Ministru kabineta 1996.gada 24.decembra noteikumiem Nr.464 "Kārtība, kādā Latvijas Republikā tiek atzīti ārvalstīs izdotie produktu, procesu vai pakalpojumu atbilstības novērtēšanas apliecinājumi un apstiprinājumi reglamentētajā sfērā" atzīst dalībvalsts sertificēšanas institūcijas izsniegto transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipa apstiprinājumu, ja tas piešķirts atbilstoši attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām.

21. Inspekcija reģistrē atzītos transportlīdzekļu vai to sastāvdaļu tipa apstiprinājumus un izsniedz tipa apstiprināšanas sertifikātu reģistrācijas apliecības.

22. Ja Inspekcija konstatē, ka transportlīdzeklis vai tā sastāvdaļas, kam piešķirts tipa apstiprinājums, var radīt draudus satiksmes drošībai, cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi, tā pieņem lēmumu neatzīt tipa apstiprināšanas sertifikātu un 30 darbdienu laikā par to informē citu dalībvalstu sertificēšanas institūcijas, pamatojot savu lēmumu.

23. Inspekcija ne retāk kā četras reizes gadā publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par atzītajiem tipa apstiprinājumiem, kā arī reizi gadā publicē šīs informācijas apkopojumu.

IV. Atvieglojumi

24. Atvieglojumus atsevišķu tehnisko normatīvu prasību izpildē nosaka satiksmes ministrs.

25. Atvieglojumus var noteikt šādiem transportlīdzekļiem un to sastāvdaļām:

25.1. speciālajiem transportlīdzekļiem:

25.1.1. dzīvojamiem transportlīdzekļiem - vieglajiem automobiļiem, kas paredzēti pasažieru pārvadāšanai un īslaicīgai dzīvošanai un kam ir atbilstošs aprīkojums;

25.1.2. bruņotiem transportlīdzekļiem - transportlīdzekļiem, kas paredzēti pasažieru vai kravas aizsardzībai un kam ir speciāls ložu necauršaujams aprīkojums;

25.1.3. neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļiem un katafalkautomobiļiem;

25.2. Latvijā izgatavotiem transportlīdzekļiem, kas marķēti saskaņā ar Latvijas standartu LVS 88:1997 "Transportlīdzekļu marķēšana";

25.3. transportlīdzekļiem un to sastāvdaļām, kas izgatavošanas koncepcijas vai tehnoloģijas un specifisko īpašību dēļ neatbilst viena vai vairāku tehnisko normatīvu prasībām;

25.4. individuāli ievestiem transportlīdzekļiem, ko fiziskā vai juridiskā persona Latvijā ieved vienā eksemplārā un reģistrē uz sava vārda.

V. Atbilstības sertifikāts un tipa apstiprināšanas marķējums

26. Transportlīdzekļu izgatavotājs, importētājs vai izplatītājs katra pabeigta vai nepabeigta transportlīdzekļa atbilstību apstiprinātajam tipam apliecina ar atbilstības sertifikātu.

27. Atbilstības sertifikāts tiek izgatavots no papīra, kas aizsargāts ar krāsu grafiku vai ūdenszīmēm, kurās atspoguļota izgatavotāja simbolika. Atbilstības sertifikāta paraugus saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 4.panta trešo daļu apstiprina satiksmes ministrs.

28. Transportlīdzekļa sastāvdaļu izgatavotājs katras transportlīdzekļa sastāvdaļas atbilstību apstiprinātajam tipam apliecina ar marķējumu, kas sastāv no tipa apstiprināšanas zīmes (pielikums), ko veido tipa apstiprināšanas simbols un valsts kods, un papildu apzīmējumiem atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām.

29. Izgatavotājs, importētājs vai izplatītājs transportlīdzekļa sastāvdaļu mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības preču pavaddokumentos norāda tipa apstiprināšanas sertifikāta reģistrācijas apliecības numuru un pievieno apliecības kopiju.

VI. Ražošanas atbilstības nodrošināšana

30. Pirms tipa apstiprinājuma piešķiršanas Inspekcija pārliecinās, vai izgatavotājs veic nepieciešamos pasākumus un procedūras, lai efektīvi kontrolētu ražošanā esošo transportlīdzekļu vai to sastāvdaļu atbilstību apstiprinātajam tipam.

31. Pēc tipa apstiprinājuma saņemšanas izgatavotājs:

31.1. nodrošina katra transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu atbilstību apstiprinātajam tipam;

31.2. kontrolē transportlīdzekļu vai to sastāvdaļu atbilstību apstiprinātajam tipam ražošanas procesā;

31.3. nodrošina pieejamību testēšanas aprīkojumam, lai varētu periodiski pārbaudīt ražošanā esošu transportlīdzekļu vai to sastāvdaļu atbilstību apstiprinātajam tipam;

31.4. nodrošina testu rezultātu reģistrāciju un pieejamību un pēc saskaņošanas ar Inspekciju nosaka, cik ilgi glabājami attiecīgie testu rezultāti;

31.5. pastāvīgi analizē testu rezultātus, lai pārbaudītu un nodrošinātu transportlīdzekļu vai to sastāvdaļu parametru stabilitāti;

31.6. ja paraugam vai paraugu sērijai konstatēta neatbilstība apstiprinātajam tipam, nodrošina atkārtotus testus līdz neatbilstības novēršanai;

31.7. nodrošina trūkumu novēršanu un transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu atbilstības apstiprinātajam tipam atjaunošanu iespējami īsā laikā.

32. Inspekcija periodiski pārbauda transportlīdzekļu vai to sastāvdaļu atbilstības kontroles metodes un, izmantojot nejaušās atlases paņēmienu, izvēlas paraugus, kuru atbilstību apstiprinātajam tipam pārbauda izgatavotāja vai testēšanas laboratorijā.

33. Pārbaudes laikā izgatavotājs nodrošina iespēju veikt ražošanas kontroli.

VII. Tirgus uzraudzība

34. Tirgus uzraudzības institūcijas funkcijas attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tirdzniecības vietu, kā arī transportlīdzekļu sastāvdaļu tirdzniecības vietu kontroli veic bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" Revīzijas daļa (turpmāk - Revīzijas daļa).

35. Latvijā atļauts piedāvāt tirgū, pastāvīgi reģistrēt vai ekspluatēt apstiprināta vai atzīta tipa transportlīdzekļus tikai tad, ja tie atbilst šo noteikumu 26.punktā noteiktajām prasībām.

36. Latvijā atļauts piedāvāt tirgū vai ekspluatēt transportlīdzekļu sastāvdaļas tikai tad, ja tās atbilst šo noteikumu 28. un 29.punktā noteiktajām prasībām.

37. Ja Revīzijas daļa konstatē, ka tirgū piedāvātie transportlīdzekļi vai to sastāvdaļas, kam ir atbilstības sertifikāts vai kas ir atbilstoši marķēti, neatbilst apstiprinātajam tipam, Revīzijas daļa par to informē Inspekciju. Šādu transportlīdzekļu vai to sastāvdaļu piedāvāšana tirgū, reģistrācija vai ekspluatācija Latvijā var tikt aizliegta līdz neatbilstības novēršanai. Inspekcija 30 darbdienu laikā par to informē transportlīdzekļu vai to sastāvdaļu izgatavotāju, importētāju vai izplatītāju.

38. Ja Revīzijas daļa konstatē, ka tirgū piedāvātie transportlīdzekļi vai to sastāvdaļas, kam ir atbilstības sertifikāts vai kas ir atbilstoši marķēti, var radīt nopietnus draudus satiksmes drošībai, Revīzijas daļa par to informē Inspekciju.

Šādu transportlīdzekļu vai to sastāvdaļu piedāvāšana tirgū, reģistrācija vai ekspluatācija Latvijā tiek aizliegta. Inspekcija 30 darbdienu laikā par to informē sertificēšanas institūciju, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, un pamato savu lēmumu.

VIII. Rīcība neatbilstības gadījumos

39. Ja Inspekcija konstatē neatbilstību tipa apstiprinājuma sertifikātā vai informācijas paketē norādītajiem datiem, tiek uzskatīts, ka atbilstība apstiprinātajam tipam nav ievērota, izņemot gadījumus, kad tehniskie normatīvi nosaka atkāpes un tās ir ievērotas.

40. Inspekcija, ievērojot transportlīdzekļu pabeigtības pakāpi, var aizliegt nepabeigtu transportlīdzekļu pastāvīgu reģistrēšanu un ekspluatāciju līdz to pabeigšanai.

41. Šo noteikumu 37.punktā minētajā gadījumā izgatavotājs veic 31.6. un 31.7.apakšpunktā noteiktos pasākumus. Inspekcija par to paziņo citu dalībvalstu sertificēšanas institūcijām un, ja nepieciešams, anulē tipa apstiprinājumu.

42. Ja citas dalībvalsts sertificēšanas institūcija norāda, ka Latvijā apstiprinātā tipa transportlīdzeklis vai tā sastāvdaļas, kam ir atbilstības sertifikāts vai kas ir atbilstoši marķēts, neatbilst apstiprinātajam tipam, Inspekcija veic nepieciešamās pārbaudes un informē izgatavotāju par to rezultātiem. Ja konstatēta neatbilstība, izgatavotājs iespējami ātri, bet ne ilgāk kā sešu mēnešu laikā pēc norādījuma saņemšanas veic pasākumus, lai atjaunotu atbilstību apstiprinātajam tipam.

43. Inspekcija 30 darbdienu laikā informē citu dalībvalstu sertificēšanas institūcijas par katru tipa apstiprinājuma anulēšanu, pamatojot savu lēmumu.

IX. Lēmumu paziņošana un pārsūdzēšana

44. Inspekcija lēmumu par tipa apstiprinājuma atteikumu vai anulēšanu vai tipa atzīšanas atteikumu sniedz rakstiski, motivējot atteikuma iemeslu un norādot kārtību, kādā pieņemto lēmumu iespējams pārsūdzēt.

45. Importētājs vai izplatītājs Inspekcijas lēmumu var pārsūdzēt likumā noteiktajā kārtībā.

X. Noslēguma jautājumi

46. Noteikumu 35.punkts attiecībā uz mopēdiem un 36.punkts stājas spēkā ar 2001.gada 1.janvāri.

47. Noteikumi stājas spēkā ar 1999.gada 1.oktobri.

 

Ministru prezidents V.Krištopans

 

Ministru prezidenta biedrs,

satiksmes ministrs A.Gorbunovs

PIELNO~1.JPG (79926 BYTES)

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 106Pieņemts: 16.03.1999.Stājas spēkā: 01.10.1999.Zaudē spēku: 01.05.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 86/87, 19.03.1999.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Latvijas standarti
22929
01.10.1999
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva