Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.460

Rīgā 2010.gada 9.augustā (prot. Nr.38 48.§)

Par Latvijas Republikas un Ukrainas ekonomiskās sadarbības programmu 2010.-2011.gadam

1. Atbalstīt Latvijas Republikas un Ukrainas ekonomiskās sadarbības programmu 2010.-2011.gadam (turpmāk - programma).

2. Ministrijām un citām valsts pārvaldes institūcijām atbilstoši kompetencei nodrošināt programmas izpildi no tām piešķirtajiem budžeta līdzekļiem.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.KamparsProjekts pieņemts un apstiprināts ar
Ministru kabineta
2010.gada 9.augusta
rīkojumu Nr.460

Latvijas Republikas un Ukrainas ekonomiskās sadarbības programma
2010.-2011.gadam

1. Organizēt Latvijas - Ukrainas starpvaldību komisijas ekonomiskās, rūpnieciskās un zinātniski tehniskās sadarbības jautājumos III un IV sēdes attiecīgi Rīgā un Kijevā.

Atbildīgie:

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Ukrainas Ekonomikas ministrija

2. Latvijas un Ukrainas Tirdzniecības un rūpniecības kamerām un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai turpināt sadarbību ar mērķi paplašināt lietišķos kontaktus, meklēt jaunas iespējas investīciju darbībai un Latvijas un Ukrainas uzņēmēju rūpnieciskajai sadarbībai, kā arī sadarboties Latvijas - Ukrainas ikgadējo biznesa forumu rīkošanā.

Atbildīgie:

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Ukrainas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Ukrainas Ekonomikas ministrija

3. Sagatavot līgumtiesisko bāzi sadarbībai kravu pārvadājumu jomā ar mērķi veicināt pārvadājumus starp Latvijas Republiku un Ukrainu, kā arī tranzīta pārvadājumus caur abu valstu teritorijām.

Atbildīgie:

Latvijas Republikas Satiksmes ministrija

Ukrainas Transporta un sakaru ministrija

4. Īstenot nepieciešamos pasākumus konteinera pārvadājumu organizēšanai caur transporta koridoru Ziemeļi - Dienvidi, izmantojot Latvijas un Ukrainas ostas, tai skaitā kopīgi attīstīt konteineru vilciena "ZUBR" projektu.

Atbildīgie:

Latvijas Republikas Satiksmes ministrija

Ukrainas Transporta un sakaru ministrija

5. Izskatīt iespējas īstenot nepieciešamos pasākumus sertifikācijas pakalpojumu sniegšanā un digitālās televīzijas apraides ieviešanā.

Atbildīgie:

Latvijas Republikas Satiksmes ministrija

VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"

Ukrainas Transporta un sakaru ministrija

Ukrainas Valsts televīzijas un radiopārraides komiteja

6. Paplašināt sadarbību projektu realizācijā elektronisko sakaru jomā, kabeļu infrastruktūras optimizācija un sakārtošana, elektronisko komunikācijas tīklu projektēšana un būvniecība, tirgus pētījumi un konsultācijas.

Atbildīgie:

Latvijas Republikas Satiksmes ministrija

Latvijas Telekomunikāciju asociācija

Ukrainas Transporta un sakaru ministrija

7. Paplašināt tiešos kontaktus un sekmēt regulāru informācijas apmaiņu starp abu valstu tūrisma nozares pārstāvjiem un atbilstošajām valsts tūrisma institūcijām savstarpējās sadarbības attīstībai un nostiprināšanai.

Atbildīgie:

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Ukrainas Valsts tūrisma un kūrortu dienests

8. Pieredzes apmaiņa normatīvi tiesiskās bāzes sakārtošanas jautājumos enerģētikas un enerģētiskā sektora restrukturizācijas jomās atbilstoši Eiropas Savienības prasībām, kā arī izskatīt iespēju kopīgai dalībai projektu realizācijā enerģētikas jomā Eiropas Savienības programmu NVS valstu atbalstam ietvaros, piemēram, INOGATE.

Atbildīgie:

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Ukrainas Degvielas un enerģētikas ministrija

9. Sagatavot un parakstīt vienošanos par sadarbību veselības aizsardzības jomā.

Atbildīgie:

Latvijas Republikas Veselības ministrija

Ukrainas Veselības ministrija

10. Sagatavot un parakstīt vienošanos, kurā būtu atrunāta veselības aizsardzības pakalpojumu saņemšanas kārtība un savstarpējo norēķinu kārtība par saņemtajiem veselības aizsardzības pakalpojumiem.

Atbildīgie:

Latvijas Republikas Veselības ministrija

Ukrainas Veselības ministrija

11. Semināru organizēšana Latvijas un Ukrainas uzņēmējiem ar mērķi nodrošināt informācijas apmaiņu par kreditoru tiesībām biznesa partnera bankrota gadījumā un par administratīvajām procedūrām abās valstīs. Veicināt sadarbību starp atbildīgajām Latvijas un Ukrainas iestādēm ar mērķi nodrošināt savlaicīgu pieeju informācijai par maksātnespējas procedūru ierosināšanu Ukrainā.

Atbildīgie:

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Ukrainas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

12. Sekmēt pieredzes apmaiņu starp atbilstošām iestādēm, piesaistot ieinteresētās puses, lai meklētu iespējas kā vienkāršot ar tiesību uz zemi noformēšanu saistītās administratīvās procedūras.

Atbildīgie:

Latvijas Republikas Valsts zemes dienests

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

Ukrainas Valsts zemes resursu komiteja

13. Turpināt apmaiņu ar statistisko informāciju par Latvijas Republikas un Ukrainas savstarpējo tirdzniecību. Sarīkot statistikas ekspertu divpusējās darba tikšanās ar mērķi noskaidrot ārējās tirdzniecības statistikas datu atšķirību cēloņus.

Atbildīgie:

Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Ukrainas Valsts statistikas komiteja

14. Turpināt sadarbību starp abu valstu valsts iestādēm pārtikas produktu drošības jomā.

Atbildīgie:

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Ukrainas Agrārās politikas ministrija

Ukrainas Valsts veterinārās medicīnas komiteja

15. Sekmēt informācijas apmaiņu lopkopības, veterinārijas, pārtikas un lauksaimniecības produkcijas nozarē starp Latvijas Republikas un Ukrainas kompetentām valsts iestādēm atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un spēkā esošai likumdošanai.

Atbildīgie:

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Ukrainas Agrārās politikas ministrija

Ukrainas Valsts veterinārās medicīnas komiteja

16. Sekmēt sadarbību starp Latvijas un Ukrainas zinātniski pētnieciskiem institūtiem un iestādēm lopkopības nozarē.

Atbildīgie:

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Ukrainas Agrārās politikas ministrija

17. Veicināt jaunu lauksaimniecības produkcijas ražošanas kopuzņēmumu veidošanu Latvijas un Ukrainas teritorijās.

Atbildīgie:

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Ukrainas Agrārās politikas ministrija

18. Turpināt sadarbību standartizācijas un patērētāju tiesību aizsardzības jomā parakstīto divpusējo vienošanos ietvaros prioritāro darbības virzienu noteikšanai un realizēšanai.

Atbildīgie:

Latvijas Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs

Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Ukrainas Valsts komiteja patērētāju politikas un regulējuma jautājumos

Ukrainas Nacionālā akreditācijas aģentūra

19. Izskatīt iespēju rīkot ekspertu kopīgas konsultācijas ar mērķi apmainīties ar pieredzi par patērētāju tiesību aizsardzības sistēmām, tirgus uzraudzības principiem un normatīvi tiesisko bāzi šajā jomā.

Atbildīgie:

Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Ukrainas Valsts komiteja patērētāju politikas un regulējuma jautājumos

20. Turpināt sadarbību klimata politikas izstrādes un īstenošanas jomā, "Kioto protokola elastīgo mehānismu" un vides politikas realizācijā.

Atbildīgie:

Latvijas Republikas Vides ministrija

Ukrainas Dabas un vides aizsardzības ministrija

21. Pieredzes apmaiņa starp vides jomas speciālistiem par Eiropas Savienības normatīvi tiesiskās bāzes ieviešanu, iepazīstināšana ar vides jomā realizēto projektu rezultātiem.

Atbildīgie:

Latvijas Republikas Vides ministrija

Ukrainas Dabas un vides aizsardzības ministrija

22. Izskatīt jautājumu par sadarbības attīstību izglītības jomā un zinātniski tehniskajā sfērā sekojošos virzienos:

- nodibināt Darba grupu zinātniski tehniskās sadarbības jautājumos;

- sekmēt sadarbību zinātnisko pētījumu jomā, tai skaitā būvniecības un mašīnbūves jomā;

- izskatīt mācību un stažēšanās iespējas Latvijas Republikas un Ukrainas augstskolās;

- izstrādāt kopīgas mācību programmas;

- piedalīties un organizēt seminārus, konferences, tai skaitā starptautiskās;

- izstrādāt kopīgas zinātniskās publikācijas un mācību metodiskos materiālus;

- apmainīties ar pieredzi par izglītības reformu, tai skaitā Boloņas procesu;

- pilnveidot normatīvi tiesisko regulējumu zinātniski tehniskās sadarbības jomā - tehniskā konsultēšana un projektu ekspertīze; līzinga jomā - rūpniecisko un zinātniski pētniecisko iekārtu īre;

- starpvalstu sadarbība zinātniskās pieredzes apmaiņā ar zinātnieku apmācību un stažēšanos un budžeta finansējumu atsevišķas programmas ietvaros;

- pilnveidot speciālistu sagatavošanas sistēmu biotehnoloģiju un ģenētikas, kā arī inovāciju menedžmenta jomās, kas nodrošinās optimālu jauno tehnoloģiju izstrādes un ieviešanas procesu vadīšanu, t.sk., mazā inovatīvā biznesa līmenī.

Atbildīgie:

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija

Ukrainas Izglītības un zinātnes ministrija

Ukrainas Nacionālā agrāro zinātņu akadēmija

23. Turpināt pieredzes apmaiņu starp Latvijas Republiku un Ukrainu reģionālās politikas plānošanas un īstenošanas, kā arī teritoriālās sadarbības jautājumos, tajā skaitā:

- reģionālās attīstības stratēģija valsts teritoriju līdzsvarotas attīstības veicināšanai un starptautiskās konkurētspējas sasniegšanai;

- teritoriju attīstības atbalsta pasākumi, balstoties uz teritoriju attīstības potenciālu un resursiem;

- pasākumi investīciju vides reģionos uzlabošanai (atvieglojumu shēmas un citi pasākumi labvēlīgās investīciju vides radīšanai un investīciju piesaistei);

- reģionālo inovāciju sistēmu attīstība;

- reģionālās politikas uzraudzības un novērtēšanas sistēma;

- stratēģiskā un telpiskā plānošana reģionālā un vietējā līmenī;

- pašvaldību finansiālā un funkcionālā rīcībspēja;

- valsts pārvaldes pilnvaru decentralizācija.

Sekmēt tiešo kontaktu dibināšanu starp Latvijas Republikas plānošanas reģioniem un vietējām pašvaldībām un Ukrainas reģioniem un vietējām pašvaldībām."

Atbildīgie:

Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

Ukrainas reģionālās attīstības un būvniecības ministrija

24. Atbalstīt Latvijas Darba devēju konfederācijas sadarbības iniciatīvu ar atbilstošām Ukrainas iestādēm Latvijas un Ukrainas uzņēmēju sadarbībai un pieredzes apmaiņai.

Atbildīgie:

Latvijas Darba devēju konfederācija

Ukrainas Darba devēju federācija

Visukrainas pilsoniskā organizācija "Ukrainas Tirdzniecības asociācija"

Ukrainas Rūpnieku un uzņēmēju savienība

25. Turpināt pasākumu realizāciju sadarbības aktivizācijai rūpniecības nozarē, mašīnbūves, ķīmiskās un kuģu būvniecības jomās, sniedzot vispusīgo atbalstu Pušu saimnieciskās darbības veicējiem sadarbības attīstībā un kopīgo projektu realizācijā.

Atbildīgie:

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Ukrainas Rūpniecības politikas ministrija

26. Pieredzes apmaiņa tiesisko un organizatorisko principu veidošanā zemes tirgus pienācīgas funkcionēšanas nodrošināšanai.

Atbildīgie:

Latvijas Republikas Valsts zemes dienests

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

Ukrainas Valsts zemes resursu komitejaПрограмма экономического сотрудничества между Латвийской Республикой и Украиной на 2010-2011 год

1. Провести в г. Риге и г. Киеве соответственно IІІ и ІV заседания Латвийско - Украинской межправительственной комиссии по вопросам экономического, промышленного и научно-технического сотрудничества.

Ответственные:

Министерство экономики Латвийской Республики

Министерство экономики Украины

2. Торгово-промышленным палатам Латвии и Украины и Латвийскому агентству инвестиций и развития продолжить сотрудничество с целью расширения деловых контактов, поиска новых возможностей для инвестиционной деятельности и промышленной кооперации предпринимателей Латвии и Украины, содействовать проведению ежегодных латвийско-украинских бизнес-форумов.

Ответственные:

Латвийское aгентство инвестиций и развития

Министерство экономики Латвийской Республики

Торгово-промышленная палата Латвии

Торгово-промышленная палата Украины

Министерство экономики Украины

3. Подготовить договорно-правовую базу для сотрудничества в области грузовых перевозок с целью способствования перевозкам между Латвийской Республикой и Украиной, а также транзитным перевозкам через территории обеих стран.

Ответственные:

Министерство сообщения Латвийской Республики

Министерство транспорта и связи Украины

4. Осуществить необходимые мероприятия по организации контейнерных перевозок через транспортный коридор Север - Юг, используя порты Латвии и Украины, в том числе совместно развивать проект контейнерного поезда «ЗУБР».

Ответственные:

Министерство сообщения Латвийской Республики

Министерство транспорта и связи Украины

5. Рассмотреть возможности осуществления необходимых мероприятий по оказанию сертификационных услуг и внедрению цифрового телевизионного вещания.

Ответственные:

Министерство сообщения Латвийской Республики

ГАО "Латвийский Государственный центррадио и телевидения"

Министерство транспорта и связи Украины

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины

6. Расширить сотрудничество в реализации проектов электронной связи, оптимизации и упорядочении физической кабельной инфраструктуры, проектировании и строительстве электронных коммуникационных сетей, рыночных исследований и консультаций.

Ответственные:

Министерство сообщения Латвийской Республики

Латвийская ассоциация телекоммуникаций

Министерство транспорта и связи Украины

7. Расширять прямые контакты и способствовать регулярному обмену информацией между представителями туристической отрасли и соответствующими государственными структурами по туризму обеих стран для развития и укрепления взаимного сотрудничества.

Ответственные:

Министерство экономики Латвийской Республики

Государственная служба туризма и курортов Украины

8. Обмениваться опытом по вопросам упорядочения нормативно-правовой базы в области энергетики и реструктуризации энергетического сектора в соответствии с требованиями Европейского Союза, а также рассмотреть возможность совместного участия в реализации проектов в области энергетики в рамках программ Европейского Союза по поддержке стран СНГ, например INOGATE.

Ответственные:

Министерство экономики Латвийской Республики

Министерство топлива и энергетики Украины

9. Подготовить и подписать договор о сотрудничестве в области здравоохранения.

Ответственные:

Министерство здравоохранения Латвийской Республики

Министерство здравоохранения Украины

10. Подготовить и подписать Соглашение, в котором был бы оговорен порядок получения услуг здравоохранения и порядок проведения взаиморасчетов за полученные услуги здравоохранения.

Ответственные:

Министерство здравоохранения Латвийской Республики

Министерство здравоохранения Украины

11. Организация семинаров для предпринимателей Латвии и Украины с целью обеспечения обменом информацией о правах кредиторов в случае банкротства бизнес-партнера и об административных процедурах в обеих странах.

Поощрять взаимодействие между ответственными учреждениями Латвии и Украины с целью обеспечения своевременного доступа к информации о возбуждении процедур неплатежеспособности в Украине.

Ответственные:

Министерство юстиции Латвийской Республики

Торгово-промышленная палата Латвии

Торгово-промышленная палата Украины

12. Содействовать обмену опытом между соответствующими учреждениями с привлечением заинтересованных сторон для поиска упрощенных административных процедур, связанных с оформлением прав на землю.

Ответственные:

Государственная земельная служба Латвийской Республики

Министерство юстиции Латвийской Республики

Государственный комитет Украины по земельным ресурсам

13. Продолжить обмен статистической информацией о взаимной торговле Латвийской Республики с Украиной. Провести двусторонние рабочие встречи специалистов в области статистики с целью выяснения причин расхождений в статистических данных внешней торговли.

Ответственные:

Центральное статистическое бюро Латвийской Республики

Министерство экономики Латвийской Республики

Государственный комитет статистики Украины

14. Продолжить сотрудничество между государственными органами обеих стран по вопросам безопасности продуктов питания.

Ответственные:

Министерство земледелия Латвийской Республики

Министерство аграрной политики Украины

Государственный комитет ветеринарной медицины Украины

15. Содействовать обмену информацией в отрасли животноводчества, ветеринарии, пищевой и сельскохозяйственной продукции между компетентными органами государственной власти Латвийской Республики и Украины согласно требований и действующего законодательства Европейского Союза.

Ответственные:

Министерство земледелия Латвийской Республики

Государственный комитет ветеринарной медицины Украины

Министерство аграрной политики Украины

16. Содействовать взаимодействию между научно-исследовательскими институтами и органами Латвийской Республики и Украины в отрасли животноводчества.

Ответственные:

Министерство земледелия Латвийской Республики

Министерство аграрной политики Украины

17. Способствовать созданию новых совместных предприятий по производству сельскохозяйственной продукции на территории Латвии и Украины.

Ответственные:

Министерство земледелия Латвийской Республики

Министерство аграрной политики Украины

18. Продолжить сотрудничество в сфере стандартизации и защиты прав потребителей в рамках подписанных двухсторонних соглашений для определения и реализации приоритетных направлений деятельности.

Ответственные:

Центр стандартизации, аккредитации и метрологии Латвии

Центр защиты прав потребителей Латвии

Министерство экономики Латвийской Республики

Государственный комитет Украины по вопросам регулирования и потребительской политики

Национальное агентство аккредитации Украины

19. Рассмотреть возможность проведения совместных экспертных консультаций с целью обмена опытом по системам защиты прав потребителей, принципов рыночного наблюдения и нормативно-правовой базы в этой отрасли.

Ответственные:

Центр защиты прав потребителей Латвии

Министерство экономики Латвийской Республики

Государственный комитет Украины по вопросам регулирования и потребительской политики

20. Продолжить сотрудничество в области разработки и осуществления политики климата, по реализации «механизмов гибкости Киотского протокола» и политики окружающей среды.

Ответственные:

Министерство окружающей среды Латвийской Республики

Министерство охраны природы и окружающей среды Украины

21. Обмен опытом между специалистами в сфере окружающей среды о внедрении нормативно-правовой базы Европейского Союза, ознакомление с результатами реализованных проектов в области окружающей среды.

Ответственные:

Министерство окружающей среды Латвийской Республики

Министерство охраны природы и окружающей среды Украины

22. Изучить вопрос относительно развития сотрудничества в области образования и научно-технической сфере по следующим направлениям:

- создать Рабочую группу по вопросам научно-технического сотрудничества;

- содействовать сотрудничеству в области научных исследований, в том числе в сфере строительства и машиностроения;

- рассмотреть возможности учебы и стажировки в высших учебных учреждениях Латвийской Республики и Украины;

- разработать совместные программы обучения;

- участвовать и организовывать семинары, конференции, в том числе международные;

- разрабатывать совместные научные публикации и учебно-методические материалы;

- обмениваться опытом по реформе образования, в том числе Болонскому процессу;

- совершенствовать нормативно-правовое регулирование научно-технической кооперации - технического консультирования и экспертизы проектов; лизинга - аренды промышленного и научно-исследовательского оборудования;

- межгосударственное содействие обмену научным опытом путем обучения и стажировки ученых и бюджетного финансирования в рамках отдельной программы;

- усовершенствовать систему подготовки специалистов в сфере биотехнологий и генетики, а также инновационного менеджмента, что обеспечит оптимальное управление процессами разработки и внедрения новых технологий, в т. ч. на уровне малого инновационного бизнеса.

Ответственные:

Министерство образования и науки Латвийской Республики

Министерство образования и науки Украины

Национальная академия аграрных наук Украины

23. Продолжить обмен опытом между Латвийской Республикой и Украиной по вопросам планирования и осуществления региональной политики, а также территориального сотрудничества, в том числе:

- стратегия регионального развития для содействия сбалансированного развития и повышения международной конкурентоспособности территорий;

- мероприятия для развития территорий на основе потенциала и ресурсов территорий;

- мероприятия для улучшения инвестиционного климата в регионах (схемы льгот и другие меры для создания благоприятного инвестиционного климата и привлечения инвестиций);

- развитие региональных инновационных систем;

- система надзора и оценки региональной политики;

- стратегическое и пространственное планирование на региональном и местном уровне;

- финансовая и функциональная дееспособность самоуправлений;

- децентрализации полномочий государственного управления.

Содействовать налаживанию прямых контактов между регионами планирования и самоуправлениями Латвийской Республики и регионами и местными самоуправлениями Украины.

Ответственные:

Министерство регионального развития и самоуправлений Латвийской Республики

Министерство регионального развития и строительства Украины

24. Поддерживать инициативы сотрудничества между Конфедерацией работодателей Латвии и соответствующими учреждениями Украины, для содействия и обмена опытом между латвийскими и украинскими предпринимателями.

Ответственные:

Конфедерация работодателей Латвии

Федерация работодателей Украины

Всеукраинская гражданская организация "Украинская торговая ассоциация"

Украинский союз промышленников и предпринимателей

25. Продолжить реализацию мер, направленных на активизацию сотрудничества в промышленной сфере, машиностроительной, химической и судостроительной отраслях, путем предоставления всестороннего содействия хозяйственным субъектам Сторон в развитии сотрудничества и реализации совместных проектов.

Ответственные:

Министерство экономики Латвийской Республики

Латвийское Агентство инвестиций и развития

Министерство промышленной политики Украины

26. Обмен опытом по созданию правовых и организационных принципов для обеспечения должного функционирования рынка земель.

Ответственные:

Государственная земельная служба Латвийской Республики

Министерство юстиции Латвийской Республики

Государственный комитет Украины по земельным ресурсам

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas Republikas un Ukrainas ekonomiskās sadarbības programmu 2010.–2011.gadam Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 460Pieņemts: 09.08.2010.Stājas spēkā: 09.08.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 126, 11.08.2010.
Saistītie dokumenti
  • Politikas plānošanas dokuments
214768
09.08.2010
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)