Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Konkurences padomes lēmums Nr.128

Rīgā 2007.gada 10.oktobrī (prot. Nr.57, 2.§)

Par lietas neierosināšanu

 

Par Konkurences likuma 18.panta trešās daļas 1. un 2.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA "DOMOFONU SERVISS" darbībās

Konkurences padome 17.09.2007. saņēma SIA "ELTIS LAT" (turpmāk - ELTIS LAT) 10.09.2007. iesniegumu (turpmāk - Iesniegums), kas vienlaikus adresēts arī LR Prokuratūrai un Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūrai un kurā norādīta šāda informācija.

ELTIS LAT ir Starptautiskās kompāniju grupas "ELTIS TRADING" (turpmāk - ELTIS kompāniju grupa), kas atrodas Sanktpēterburgā, Krievijā, pārstāvis Latvijā, kas veic autorizētos domofonu montāžas darbus un elektronisko iekārtu "ELTIS" garantijas un pēcgarantijas apkalpošanu Latvijā. Minēto pakalpojumu veikšanai ELTIS kompāniju grupa ir izsniegusi ELTIS LAT sertifikātu, kurš paredzēts, lai ierobežotu negodīgas konkurences izpausmes un ar to saistītus riskus, panāktu, lai pakalpojumu sniegšanas kvalitāte, ko veic ELTIS kompāniju grupa un šai grupai piederošie uzņēmumi, pārstāvētajās valstīs tiktu uzraudzīta un uzlabota.

Elektronisko iekārtu izgatavotājs "ELTIS TEHNIKA", Sanktpēterburgā, Krievijā, izgatavo iekārtas atbilstoši normatīvo aktu prasībām un apstiprinātiem valsts standartiem, tādējādi ELTIS kompāniju grupa nodrošina vairāku valstu patērētājiem kvalitatīvas produkcijas izgatavošanu, uzstādīšanu un garantijas un pēcgarantijas apkalpošanu.

ELTIS LAT rīcībā ir nonākusi informācija, ka SIA "DOMOFONU SERVISS" (turpmāk - DOMOFONU SERVISS), atsau­coties uz ELTIS kompāniju grupas un ELTIS LAT amatpersonām, sniedz patērētājiem piedāvājumus, kas pēc formas [piedāvājuma lapa] pilnīgi sakrīt ar ELTIS LAT piedāvājumu [piedāvājuma lapu], turklāt DOMOFONU SERVISS piedāvājuma lapā ir ietverta atsauce uz ELTIS kompāniju grupu, kura strādā elektroniskās drošības un sakaru sistēmu ražošanas, montāžas un servisa apkalpošanas tirgū jau vairāk nekā piecpadsmit gadus.

ELTIS LAT norāda, ka DOMOFONU SERVISS nepieder ELTIS kompāniju grupai, tādējādi nav pamatota DOMOFONU SERVISS atsauce uz ELTIS kompāniju grupu un tās pieredzi elektroniskās drošības un sakaru sistēmu ražošanas jomā. ELTIS LAT, iepazīstoties ar DOMOFONU SERVISS piedāvājuma lapā norādītajām domofonu un to aprīkojuma cenām, nonākusi pie secinājuma, ka šajā lapā norādītās preces 2007.gada septembrī nevar tikt piedāvātas [par piedāvājuma lapā norādītajām cenām], jo šo preču izgatavotājs "ELTIS TEHNIKA" piedāvā savas grupas dalībniekiem šādas preces par cenām, kas ievērojami atšķiras no tām cenām, kas šobrīd tiek piedāvātas no ražotāja Krievijā. ELTIS LAT ieskatā DOMOFONU SERVISS ar savām darbībām ir nodarījusi būtisku kaitējumu, veicinot negodīgu konkurenci, kā arī apzināti maldinot patērētājus, atsaucoties uz uzņēmuma amatpersonām un šo personu pieredzi, pieminot ELTIS kompāniju grupu, ar kuru DOMOFONU SERVISS nav ne līgumiskās, ne partnerattiecības, un tādējādi ir nodarījusi kriminālpārkāpumu, kas paredz sodu atbilstoši LR Krimināllikuma 204.panta pirmajai daļai, 206.pantam un 211.pantam. Ņemot vērā iepriekš norādīto, ELTIS LAT Iesniegumā lūgts veikt lietas izpēti, veikt DOMOFONU SERVISS rīcībā esošo dokumentu un preču revīziju, pieprasīt tās vadības paskaidrojumus un saskaņā ar iesniedzēja norādīto - veikt citas izmeklēšanai nepieciešamās darbības, kā arī pēc attiecīgās lietas izpētes rakstveidā informēt par to ELTIS LAT vadību.

Konkurences padome, ņemot vērā Iesniegumā norādīto un papildus iegūto informāciju,

 

konstatēja:

[1] Pamatojoties uz Konkurences likuma 23.panta trešo daļu, lai noskaidrotu iesniedzēja viedokli par Konkurences likuma normām, kas iespējami pārkāptas, un ar to saistīto iesniedzēja prasījumu, 25.09.2007. Konkurences padomes Biroja amatpersonas un ELTIS LAT tikšanās laikā iegūta šāda papildu informācija.

ELTIS LAT ir vienīgais oficiālais ELTIS kompāniju grupas pārstāvis Latvijā, kas sniedz, t.sk., autorizētos domofonu montāžas pakalpojumus, kā arī veic elektronisko iekārtu garantijas un pēcgarantijas apkalpošanu Latvijā. ELTIS LAT piedāvāto preču un pakalpojumu mērķauditorija ir gan fiziskas, gan juridiskas personas. Savus pakalpojumus uzņēmums reklamē ar tirdzniecības menedžeru starpniecību, tieši informējot par tiem klientu.

ELTIS LAT galvenie konkurenti, kas, atbilstoši iesniedzēja norādītajam, Latvijā sniedz pakalpojumus līdzīgā sfērā, ir DOMOFONU SERVISS un SIA "DIALOGS S".
Par DOMOFONU SERVISS iespējamo pārkāpumu ELTIS LAT uzzināja 2007.gada septembra sākumā no kāda klienta, kurš pēc piedāvājuma lapas, kurā norādītas DOMOFONU SERVISS pakalpojumu cenas, saņemšanas paziņoja par to ELTIS LAT. Sākotnēji šis klients vērsās pie DOMOFONU SERVISS, kuras darbinieks izsniedza tam piedāvājuma lapu, norādot, ka ir ELTIS LAT pārstāvis, kurš ELTIS LAT vairs nestrādā, bet joprojām turpina piedāvāt "ELTIS" produkciju. Pirms pasūtījuma veikšanas šis klients lūdza DOMOFONU SERVISS uzrādīt kādu no DOMOFONU SERVISS uzstādītiem domofoniem nolūkā pārliecināties par pakalpojuma kvalitāti, kā rezultātā šis klients aizvests uz objektu Dzērvju ielā 3, Rīgā. Tādējādi klients konstatēja, ka minētajā objektā uzstādīto domofona iekārtu ir ierīkojusi ELTIS LAT.

ELTIS LAT pakalpojumu lapu, kurā norādīti tās pakalpojumi un cenas, izmanto kā informatīvu līdzekli, noformējot pasūtījumu ar klientu. Pēc ELTIS LAT ieskata, pakalpojuma lapa nonākusi DOMOFONU SERVISS rīcībā ELTIS LAT iepriekšējā darbinieka rīcības rezultātā, turklāt uzskata, ka DOMOFONU SERVISS piedāvājuma lapā norādītās cenas nav atbilstošas autentiskam "ELTIS" preces ražojumam, proti, lai tirgotu noteiktas "ELTIS" preces, veicot arī to uzstādīšanu un pēcapkopi, ir nepieciešams ELTIS kompāniju grupas sertifikāts, ko ELTIS LAT ir piešķīrusi ELTIS kompāniju grupa.

DOMOFONU SERVISS darbību rezultātā ELTIS LAT ir zaudējusi divus klientus, jo, salīdzinot abu uzņēmumu piedāvātās pakalpojumu cenas, šiem klientiem ir radītas neskaidrības par to, kāpēc izplatītājs - DOMOFONU SERVISS, piedāvā zemākas cenas nekā oficiālais pārstāvis - ELTIS LAT. Iesniedzēja rīcībā nav informācijas par to, vai ar DOMOFONU SERVISS darbībām nodarīts kaitējums arī trešajām personām.

Precizējot, par kādām konkrēti DOMOFONU SERVISS darbībām iesniedzējs iebilst, ELTIS LAT paskaidroja, ka tās iebildumu būtība ir par ELTIS LAT firmas izmantošanu DOMOFONU SERVISS darbībās, turklāt norādot zemākas cenas "ELTIS" produkcijai. Lai ELTIS LAT neuzskatītu DOMOFONU SERVISS darbības par pārkāpumu, pēdējai, pēc ELTIS LAT uzskata, savā darbībā būtu jāatsaucas vienīgi uz savu firmu.

ELTIS LAT, iesniedzot Iesniegumu Konkurences padomē, vienlaikus ir vērsusies arī LR Prokuratūrā, kā arī Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūrā, bet pie DOMOFONU SERVISS sakarā ar iespējamā pārkāpuma izbeigšanas pasākumiem nav vērsusies. ELTIS LAT lūdz Konkurences padomi Iesniegumā norādītos apstākļus izvērtēt atbilstoši Konkurences likuma 18.pantam, lūdzot Konkurences padomi arī piemērot šī panta attiecīgo daļu un punktu atbilstoši ELTIS LAT prasījumam.

[2] 01.10.2007. Konkurences padomes Biroja amatpersonas un DOMOFONU SERVISS tikšanās laikā DOMOFONU SERVISS pārstāvis V.Domņins iepazinās ar Iesniegumā norādītajiem apstākļiem un apņēmās sniegt rakstveida paskaidrojumus Konkurences padomei līdz 05.10.2007.

08.10.2007. Konkurences padome saņēma DOMOFONU SERVISS rakstveida paskaidrojumus, kuros uz Konkurences padomes Biroja 01.10.2007. pieprasīto informāciju sniegtas šādas atbildes.

DOMOFONU SERVISS strādā Latvijas tirgū, sniedzot domofonu uzstādīšanas un apkalpošanas pakalpojumus. Pēc DOMOFONU SERVISS ieskata, to uzņēmumu, kas sniedz iepriekšminētos pakalpojumus daudzstāvu dzīvojamos namos, Latvijas tirgū nav pietiekams. Šobrīd DOMOFONU SERVISS vada reklāmas kampaņu, pēta pieprasījumu, lai uzņēmuma piedāvātie pakalpojumi būtu kvalitatīvāki un pēc tiem būtu lielāks pieprasījums. Nākotnē uzņēmums plāno sniegt domofonu uzstādīšanas un tālākas apkalpošanas pakalpojumus gan kā atsevišķu, gan vienotu pakalpojumu. DOMOFONU SERVISS piedāvājuma lapā nav minēti "ELTIS LAT" un "ELTIS TRADING". "ELTIS" ir kopīgs minēto izgatavotāju sistēmu nosaukums, līdzīgi kā, piemēram, "Vizit", "Comex" u.c. DOMOFONU SERVISS pakalpojumu lapu izmanto kā aptuveno iekārtu izmaksu lapu. Šī lapa nav uzskatāma par biznesa piedāvājumu, bet tajā norādītās cenas, DOMOFONU SERVISS ieskatā, atbilst reālajām tirgus cenām. Tā kā DOMOFONU SERVISS paskaidrojumu Konkurences padomei sniegšanas dienā joprojām veic tirgus un produkta pieprasījuma izpēti, izejmateriālu, t.sk. domofonu un to rezerves daļu iegāde, netiek veikta. DOMOFONU SERVISS ieskatā, domofonu uzstādīšanu un apkopi var veikt jebkurš kvalificēts speciālists atbilstoši Latvijas Republikas standartam attiecīgajā nozarē, līdz ar to uzskata, ka iesniedzēja iebildumi par attiecīgo pakalpojumu sniegšanu bez speciālā sertifikāta ir apstrīdami.

[3] Izvērtējot Iesniegumā norādītos apstākļus un papildus iegūto informāciju, secināms, ka ELTIS LAT iebildumi pēc būtības ir par to, ka DOMOFONU SERVISS savās darbībās izmanto informatīvu atsauci uz ELTIS kompāniju grupu, kuras nosaukumā ietverta ELTIS LAT firma, turklāt norādot zemākas cenas ar "ELTIS" [preču zīmi] marķētajai produkcijai.

25.09.2007. Konkurences padomes Biroja amatpersonas un ELTIS LAT tikšanās laikā ELTIS LAT lūdza Konkurences padomi Iesniegumā norādītos apstākļus izvērtēt atbilstoši Konkurences likuma 18.pantam, bet šim gadījumam piemērojamo minētā panta attiecīgo daļu, punktu
atbilstoši ELTIS LAT prasījumam lūdza noteikt pašai Konkurences padomei. Ņemot vērā iepriekšminēto un saskaņā ar lietas materiālos norādīto informāciju, Konkurences padome Iesniegumā norādītos apstākļus izvērtē atbilstoši Konkurences likuma 18.panta trešās daļas 1. un 2.punkta tiesiskajam sastāvam.

[4] Konkurences likuma 18.panta trešās daļas 1.punktā noteikts, ka negodīga konkurence var izpausties kā cita tirgus dalībnieka (eksistējoša, savu darbību izbeiguša vai reorganizēta) likumīgi lietota nosaukuma, atšķirības zīmju un citu pazīmju izmantošana vai atdarināšana, ja tas var maldināt attiecībā uz tirgus dalībnieka identitāti. Saskaņā ar šī paša likuma 18.panta 2.punktā noteikto negodīga konkurence var izpausties kā cita tirgus dalībnieka ražotās vai realizētās preces nosaukuma, ārējā izskata, marķējuma vai iepakojuma atdarināšana, preču zīmes izmantošana, ja tas var maldināt attiecībā uz preces izcelsmi.

Konkurences padome konkrētajā lietā konstatē, ka DOMOFONU SERVISS piedāvājuma lapā ir norādīti dzīvojamās mājas aprīkošanai ar bezkontakta domofonu "ELTIS" paredzētie darbi (pakalpojumi), aprīkojuma piederumi, materiāli un to cenas, kā arī ietverta šāda informatīvā atsauce: "ELTIS kompāniju grupa strādā elektronisko drošību un sakaru sistēmu ražošanas, montāžas un servisa apkalpošanas tirgū (..).

Saskaņā ar likuma "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm" 5.panta pirmās daļas 3. un 4.punktu preču zīmes īpašnieks nav tiesīgs aizliegt citai personai komercdarbībā lietot patiesas norādes un ziņas par šīs personas preču un pakalpojumu veidu, kvalitāti, daudzumu, lietojumu (funkcionālo uzdevumu), vērtību, ģeogrāfisko izcelsmi, preču izgatavošanas un pakalpojumu sniegšanas laiku vai citām preču un pakalpojumu īpašībām; minētā īpašnieka preču zīmi, ja tas ir nepieciešams, lai norādītu preču vai pakalpojumu lietojumu (funkcionālo uzdevumu), arī preču lietojumu piederumu vai rezerves daļu veidā, ja to lietošana atbilst godprātīgai ražošanas un komercdarbības praksei. Likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm" ir iekļautas tiesību normas, kas izriet no 21.12.1998. Eiropas Padomes Pirmās direktīvas 89/104/EEK, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (skatīt 6.pantu "Preču zīmes darbības ierobežojumi").

Atbilstoši Eiropas Kopienu tiesas 23.02.1999. spriedumā Nr.T-63/97 Bayerische Motorenwerke AG (BMW) v. BMW Nederland BV noteiktajam, preču zīme nedod tās īpašniekam tiesības aizliegt trešai personai izmantot komercdarbībā preču zīmi, ja tas nepieciešams preces vai pakalpojuma paredzētā nolūka norādei (..) (skatīt 58.punktu).

Izvērtējusi apstākļus konkrētajā lietā, Konkurences padome secina, ka informatīvā atsauce uz ELTIS kompāniju grupu, kas ietverta DOMOFONU SERVISS piedāvājuma lapā, norādīta kā papildu informācija iepriekš sniegtajam aprakstam par uzņēmuma piedāvātajām precēm [ELTIS kompāniju grupas domofoniem un to piederumiem] un pakalpojumiem [domofonu uzstādīšana un apkope] nolūkā šādas informācijas saņēmējus informēt par attiecīgās, t.i., ELTIS kompāniju grupas produkcijas izcelsmi. Konkurences padomes ieskatā, faktiski nav iespējams informēt patērētāju par to, ka DOMOFONU SERVISS veic, t.sk. domofonu un to piederumu, kas marķēti ar "ELTIS" apzīmējumu (preču zīmi) piedāvāšanu, uzstādīšanu un apkopi citādi, kā vien izmantojot informatīvu atsauci uz šo apzīmējumu (preču zīmi).

Līdz ar to iesniedzēja norādītās darbības, DOMOFONU SERVISS izplatot piedāvājuma lapu, nesatur Konkurences likuma 18.panta trešās daļas 1. un 2.punktā norādītā negodīgas konkurences aizlieguma pārkāpuma tiesiskā sastāva pazīmes. Iesniegumā norādītās sekas [divu klientu zaudēšana un tiem radītās neskaidrības par piedāvāto preču ar apzīmējumu (preču zīmi) "ELTIS" cenu], kas iesniedzējam iespējami radušās, DOMOFONU SERVISS piedāvājuma lapā norādot zemākas cenas, nav uzskatāmas par Konkurences likuma 18.pantā noteiktā aizlieguma pārkāpuma, bet gan par cenu konkurences paralēlā importētāja ietekmē rezultātu. Konkurences padome norāda, ka patērētāju interesēs ir, lai tirgū tiek piedāvāta iespējami plaša preču un pakalpojumu izvēle. Viens no šāda mērķa sasniegšanas instrumentiem ir konkurējošu preču piedāvāšana saimnieciskajā apritē paralēlā importa ceļā. Minētais nodrošina efektīvas izvēles iespējas jebkuram patērētājam, līdz ar to jebkāda pretdarbība šādai veselīgas konkurences cīņai ir atzīstama par konkurenci kavējošu. Šajā sakarā Konkurences padome norāda, ka ikvienam tirgus dalībniekam ir pienākums respektēt Konkurences likuma 2.pantā noteikto likuma mērķi aizsargāt, saglabāt un attīstīt brīvu, godīgu un vienlīdzīgu konkurenci visās tautsaimniecības nozarēs sabiedrības interesēs.

Attiecībā uz iesniedzēja iebildumiem par DOMOFONU SERVISS domofonu uzstādīšanas un to apkopes pakalpojumu sniegšanu bez speciāla sertifikāta Konkurences padome cita starpā norāda, ka likums "Par atbilstības novērtēšanu", kā arī likums "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" neierobežo DOMOFONU SERVISS tiesības veikt domofonu uzstādīšanas pakalpojumus. Domofonu uzstādīšanas pakalpojumu sniegšana nav reglamentēta sfēra un tā nav pakļauta normatīvajos aktos noteiktajai obligātajai produktu, procesu vai pakalpojumu atbilstības novērtēšanai. Līdz ar to nav pamata iesniedzēja iebildumiem par to, ka DOMOFONU SERVISS piedāvā domofonu uzstādīšanas, apkopes un pēcapkopes pakalpojumus, t.sk. ELTIS kompāniju grupas domofoniem, bez speciāla sertifikāta.

[5] Saskaņā ar Konkurences likuma 23.panta pirmo daļu Konkurences likuma iespējamā pārkāpuma izpētes lietu ierosina, ja likuma pārkāpuma novēršanā pamatoti ieinteresēta persona iesniedz rakstveida iesniegumu, kas satur šī panta otrajā daļā norādīto informāciju. Konkurences likuma 23.panta otrajā daļā ir noteikts, kādai dokumentāri pamatotai informācijai ir jābūt norādītai iesniegumā, t.sk. informācijai par iespējamā pārkāpumā iesaistītajām personām; informācijai par Konkurences likuma normām, kuras, iespējams, ir pārkāptas; informācijai par pierādījumiem, kuri liecina par iespējamo pārkāpumu un uz kuriem pamatots iesniegums; faktiem, kas liecina par personas pamatotu ieinteresētību likuma pārkāpuma novēršanā; informācijai par pasākumiem, kas veikti pārkāpuma izbeigšanai pirms tam, kad Konkurences padome saņēmusi iesniegumu. Konkurences likuma 23.panta ceturtās daļas 1.punktā noteikts, ka Konkurences padome var neierosināt lietu, ja iesniegumā nav ietverta šā panta otrajā daļā paredzētā informācija. Ņemot vērā Iesniegumā norādīto, pārbaudot papildus iegūto informāciju un ievērojot šī lēmuma 4.punktā norādītos apsvērumus, atzīstams, ka Iesniegumā nav ietverta Konkurences likuma 23.panta otrās daļas 2.punktā paredzētā informācija, ELTIS LAT nav iesniegusi šādu informāciju un to nav ieguvusi arī Konkurences padome.

Tādējādi Konkurences padome, izvērtējot tās rīcībā esošo informāciju kopumā, secina, ka pastāvot konstatētajiem faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem, nav pamata ierosināt lietu uz Iesnieguma pamata par Konkurences likuma 18.panta trešās daļas 1. un 2.punktā noteiktā aizlieguma iespējamo pārkāpumu DOMOFONU SERVISS darbībās un ir pieņemams lēmums par lietas neierosināšanu saskaņā ar Konkurences likuma 23.panta ceturtās daļas 1.punktu.

Konkurences padome, ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Konkurences likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, 18.panta trešās daļas 1. un 2.punktu, 23.panta pirmo, otro, trešo daļu un ceturtās daļas 1.punktu,

 

nolēma:

neierosināt lietu uz SIA "ELTIS LAT" 10.09.2007. iesnieguma pamata.

Konkurences padomes lēmumu saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Konkurences padomes priekšsēdētāja I.Jaunzeme

 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Konkurences padome Veids: lēmums Numurs: 128Pieņemts: 10.10.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 171, 24.10.2007.
165150
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva