Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumus Nr. 12 "Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.446

Rīgā 2003.gada 12.augustā (prot. Nr.44 6.§)
Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi
Izdoti saskaņā ar Sēklu aprites likuma 2.panta 1.punkta "a" apakšpunktu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas materiāla (turpmāk - sēklas) tirdzniecības kārtību.

II. Sēklu kategorijas

2. Sēklas iedala šādās kategorijās:

2.1. izlases sēklas (IS);

2.2. pirmsbāzes sēklas (PB);

2.3. bāzes sēklas (B);

2.4. sertificētas sēklas (C).

3. Izlases sēklas (IS) ir kartupeļu augi (mēģenēs), sīkbumbuļi vai no atlasītiem šķirnei tipiskiem elites ceriem iegūti bumbuļi, kas nodrošina šķirnes īpašību saglabāšanu vairākās paaudzēs. Šīs sēklas iegūst un to pavairošanas shēmu nosaka selekcionārs vai viņa tiesību pārņēmējs. Izlases sēklas, kas paredzētas tirdzniecībai, Valsts augu aizsardzības dienests sertificē, nosakot vīrusu infekcijas pakāpi laboratoriski.

4. Pirmsbāzes sēklas (PB) ir sēklas, kas:

4.1. iegūtas tieši no izlases sēklām (IS), ievērojot vispārpieņemto praksi šķirnes uzturēšanai;

4.2. paredzētas bāzes sēklu (B) un sertificētu sēklu (C) ražošanai;

4.3. atbilst šajos noteikumos pirmsbāzes sēklām (PB) noteiktajām prasībām;

4.4. visā sēklu audzēšanas un sagatavošanas periodā ir Valsts augu aizsardzības dienesta kontrolē.

5. Pirmsbāzes sēklas (PB) iedala divās paaudzēs:

5.1. pirmās paaudzes pirmsbāzes sēklas (PB1) iegūst tieši no izlases sēklām (IS);

5.2. otrās paaudzes pirmsbāzes sēklas (PB2) iegūst no pirmās paaudzes pirmsbāzes sēklām (PB1) vai tieši no izlases sēklām (IS).

6. Bāzes sēklas (B) ir sēklas, kas:

6.1. audzētas, ievērojot vispārpieņemto praksi šķirnes uzturēšanai;

6.2. paredzētas sertificētu sēklu (C) ražošanai;

6.3. atbilst šajos noteikumos bāzes sēklām (B) noteiktajām prasībām;

6.4. visā sēklu audzēšanas un sagatavošanas periodā ir Valsts augu aizsardzības dienesta kontrolē.

7. Bāzes sēklas (B) iedala divās paaudzēs:

7.1. pirmās paaudzes bāzes sēklas (B1) iegūst no otrās paaudzes pirmsbāzes sēklām (PB2) vai augstāku kategoriju sēklām;

7.2. otrās paaudzes bāzes sēklas (B2) iegūst no pirmās paaudzes bāzes sēklām (B1) vai augstāku kategoriju sēklām.

8. Sertificētas sēklas (C) ir sēklas, kas:

8.1. atbilst šajos noteikumos sertificētām sēklām (C) noteiktajām prasībām;

8.2. paredzētas sēklu ražošanai vai citiem nolūkiem.

9. Sertificētas sēklas (C) iedala divās paaudzēs:

9.1. pirmās paaudzes sertificētas sēklas (C1);

9.2. otrās paaudzes sertificētas sēklas (C2).

10. Pirmās paaudzes sertificētas sēklas (C1) ir sēklas, kas:

10.1. izaudzētas tieši no otrās paaudzes bāzes sēklām (B2) vai augstāku kategoriju sēklām;

10.2. paredzētas otrās paaudzes sertificētu sēklu (C2) ražošanai vai citiem nolūkiem;

10.3. atbilst šajos noteikumos sertificētām sēklām (C) noteiktajām prasībām;

10.4. visā sēklu audzēšanas un sagatavošanas periodā ir Valsts augu aizsardzības dienesta kontrolē.

11. Otrās paaudzes sertificētas sēklas (C2) ir sēklas, kas:

11.1. izaudzētas tieši no pirmās paaudzes sertificētām sēklām (C1) vai augstāku kategoriju sēklām;

11.2. nav paredzētas turpmākai sēklaudzēšanai;

11.3. atbilst šajos noteikumos sertificētām sēklām (C) noteiktajām prasībām;

11.4. visā sēklaudzēšanas un sagatavošanas periodā ir Valsts augu aizsardzības dienesta kontrolē.

III. Sēklaudzēšanai noteiktās prasības

12. Katrs sēklaudzētājs var audzēt vienas šķirnes vai kategorijas sēklas. Vairāku šķirņu vai kategoriju sēklas var audzēt, ja sēklaudzētājam ir atbilstoša materiāltehniskā bāze un iespējas nodrošināt, lai dažādu šķirņu vai kategoriju sēklas nesajauktos.

13. Sēklaudzēšanas laukus izvieto tikai pēc piemērotiem priekšaugiem. Augu maiņu pa gadiem ieraksta lauku vēstures grāmatā, kurā norādīta lauku izvietojuma shēma, informācija par konkrētajā laukā izlietoto sēklu, mēslojumu un augu aizsardzības līdzekļiem. Sēklas kartupeļus drīkst audzēt laukos, kuros:

13.1. nav augu karantīnas organismu;

13.2. pēdējo trīs gadu laikā nav audzēti vai uzglabāti kartupeļi un citi nakteņu dzimtas augi (to apliecina ieraksti lauku vēstures grāmatā).

14. Minimālie attālumi starp dažādu kategoriju sēklas un nesertificētu kartupeļu stādījumiem noteikti šo noteikumu 1.pielikumā.

15. Sēklaudzētājs nodrošina stādījuma kvalitātes atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām un, ja nepieciešams, izravē citu šķirņu augus un slimos augus. Slimos un šķirnei neatbilstošos augus izvāc no sēklaudzēšanas lauka kopā ar visiem bumbuļiem.

16. Ja sēklaudzētājs audzē kartupeļus citiem mērķiem (pārtikai, pārstrādei vai lopbarībai), tad visās saimniecībā esošajās kartupeļu platībās nepieciešams pārbaudīt augu karantīnas organismu klātbūtni.

IV. Sēklaudzēšanas lauku apskate

17. Lai novērtētu sēklaudzēšanas lauku vispārējo stāvokli, to atbilstību šo noteikumu III nodaļā noteiktajām prasībām un noteiktu sēklaudzēšanas stādījumu kvalitāti saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu, veic lauku apskati.

18. Sēklaudzētājs katru gadu līdz 1.jūnijam iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā pieteikumu kartupeļu sēklaudzēšanas lauku apskatei. Pieteikumā ietver informāciju par sēklaudzētāju, izstādīto šķirni, sēklu, izstādīšanas datumu, sēklaudzēšanā izmantoto lauku, kā arī par priekšaugiem.

19. Lauka apskati saskaņā ar zemkopības ministra apstiprināto metodiku veic Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori.

20. Pirms lauka apskates Valsts augu aizsardzības dienesta inspektors iepazīstas ar izstādīto sēklu kvalitāti apliecinošiem dokumentiem un ierakstiem lauku vēstures grāmatā.

21. Lauka apskati veic tādā kartupeļu attīstības fāzē, kad vizuāli vislabāk saskatāmas šķirnes morfoloģiskās īpatnības un visprecīzāk iespējams noteikt šķirnes tīrību, kā arī konstatēt ar slimībām inficētos augus. Lauka apskati veic pēc sēklaudzētāja paziņojuma par stādījuma gatavību apskatei.

22. Sēklas kartupeļu stādījumos nedrīkst būt augu karantīnas organismi.

23. Veģetācijas periodā lauka apskati veic vismaz divas reizes, ja no kartupeļu stādījuma paredzēts iegūt pirmsbāzes (PB) vai bāzes (B) sēklas, un vismaz vienu reizi, ja paredzēts iegūt sertificētas sēklas (C).

24. Ja, veicot lauka apskati vai pārbaudot izstādīto sēklu dokumentus, konstatē šo noteikumu pārkāpumus vai stādījuma neatbilstību vērtējamai sēklu kategorijai, sēklu kategoriju samazina līdz atbilstošai kategorijai. Ja trūkumus iespējams novērst, pēc Valsts augu aizsardzības dienesta inspektora norādījumu izpildes lauka apskati veic atkārtoti.

25. Ja stādījums neatbilst šo noteikumu III nodaļā un 2.pielikumā noteiktajām prasībām, Valsts augu aizsardzības dienests stādījumu atzīst par sēklaudzēšanai neizmantojamu un iegūto ražu neiekļauj turpmākajā sēklu novērtēšanā.

V. Pēcpārbaude

26. Vīrusu infekcijas pakāpes noteikšana laboratoriski (pēcpārbaude) ir obligāta otrās paaudzes pirmsbāzes (PB2) un pirmās paaudzes bāzes (B1) sēklām. Augstāku kategoriju sēklas kartupeļiem pēcpārbaude ir obligāta, ja tie paredzēti tirdzniecībai.

27. Pēc lakstu iznīcināšanas Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori kartupeļu stādījumā noņem bumbuļu paraugu pēcpārbaudei.

28. Sēklu kvalitātes prasības pēcpārbaudē noteiktas šo noteikumu 3.pielikuma 1.punktā. Ja konstatē sēklu kvalitātes neatbilstību vērtējamai sēklu kategorijai, sēklu kategoriju samazina līdz atbilstošai kategorijai, bet ne zemāk par otrās paaudzes bāzes sēklu (B2) kategoriju.

VI. Sēklu kvalitātes novērtēšana

29. Valsts augu aizsardzības dienesta inspektors pēc ražas novākšanas noņem bumbuļu paraugu:

29.1. no nešķirotas sēklai paredzētas kartupeļu partijas - augu karantīnas organismu noteikšanai; izlases un pirmās paaudzes pirmsbāzes (PB1) sēklas kartupeļiem paraugu noņem tikai tad, ja tie paredzēti tirdzniecībai;

29.2. no sagatavotas sēklas kartupeļu partijas - sēklu kvalitātes novērtēšanai. Sēklu kvalitātes prasības noteiktas šo noteikumu 3.pielikuma 2.punktā.

30. Sēklu paraugu noņem no viendabīgas sēklu partijas. Ja ir pierādījumi, ka sēklu partija nav pietiekami viendabīga, tās novērtēšanu var atteikt.

31. Sēklu partijas masa, no kuras tiek noņemts paraugs, ir ne lielāka par 100000 kg. Ir pieļaujama novirze 5 % apmērā no noteiktā maksimālā sēklu partijas masas lieluma.

32. Ja sēklu partijas masa pārsniedz šo noteikumu 31.punktā noteikto lielumu, to sadala vairākās sēklu partijās.

33. Sēklas kartupeļos nedrīkst būt augu karantīnas organismi.

VII. Sēklu saiņošana

34. Sēklu iesaiņojumu aizzīmogo vai pārsaiņo Valsts augu aizsardzības dienesta uzraudzībā. Iesaiņojuma materiālu izvēlas tādu, lai nodrošinātu sēklu kvalitātes un masas saglabāšanos un sēklu nesajaukšanos.

35. Noliktavā sēklu partiju novieto tā, lai varētu piekļūt jebkurai iesaiņojuma vienībai un paņemt paraugu.

VIII. Sēklu iesaiņojuma etiķetēšana

36. Noslēdzot sēklu iesaiņojumu, tam ārpusē piestiprina iepriekš nelietotu etiķeti un norāda atbilstošu informāciju (4.pielikums). Etiķeti var aizstāt ar augu pasi, ja tā satur šo noteikumu 4. un 5.pielikumā minēto informāciju.

37. Ja nelieto uzlīmējamas vai nenoplēšamas etiķetes vai zīmogojumu, iesaiņojumā ievieto dokumentu etiķetes krāsā. Dokumenta tipogrāfiskais noformējums atšķiras no etiķetes, lai tos nevarētu sajaukt. Dokumentā obligāti norāda ražotāja reģistrācijas numuru vai sēklu partijas numuru, kā arī ražotājvalsts nosaukumu un saiņošanas mēnesi un gadu.

38. Ja kartupeļu šķirne ir ģenētiski modificēta, to norāda etiķetē, kā arī jebkurā citā sēklu kvalitāti apliecinošā dokumentā.

39. Sēklu iesaiņojuma etiķetes ir stingrā Valsts augu aizsardzības dienesta uzskaitē. Etiķetes minimālais izmērs ir 110 x 67 milimetri. Tās krāsa noteikta šo noteikumu 5.pielikumā. Etiķetes var būt ar auklas caurumu, uzlīmējamas vai piešujamas. Etiķeti var aizstāt ar zīmogojumu, kurā atveidots etiķetes saturs.

40. Ja lieto etiķeti ar auklas caurumu, etiķetes piestiprinājumu aizzīmogo.

41. Sēklu iesaiņojumu etiķetē (arī atkārtoti) tikai Valsts augu aizsardzības dienesta uzraudzībā. Ja iesaiņojumu etiķetē atkārtoti, etiķetē norāda atkārtotās etiķetēšanas mēnesi un gadu, kā arī institūciju, kas ir atbildīga par pārzīmogošanu.

42. Ja sertifikācijas procesā noteiktā sēklu partijas kvalitāte neatbilst prasībām un nav apliecināma ar sēklu sertifikātu, attiecīgās sēklu partijas etiķetes likvidē Valsts augu aizsardzības dienesta uzraudzībā.

43. Ja sēklas ir apstrādātas ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem un ķimikālijām, to norāda etiķetē.

IX. Sēklu tirdzniecība

44. Sēklu tirdzniecība atļauta pēc tam, kad tās atzītas attiecīgi par izlases (IS), pirmsbāzes (PB), bāzes (B) vai sertificētām (C) sēklām.

45. Sēklas kartupeļus nedrīkst pārdot, ja tie apstrādāti ar pretasnošanas līdzekļiem.

46. (Zaudējis spēku ar 01.05.2004.; skat. MK 22.04.2004. noteikumus Nr.425.)

47. Pircējs zaudē tiesības izvirzīt pretenzijas sēklu tirgotājam, ja:

47.1. iegādājies sēklas bez šiem noteikumiem atbilstošas etiķetes;

47.2. mainījis vai sabojājis sēklu iesaiņojumu;

47.3. nav ievērojis šajos noteikumos noteiktās sēklu uzglabāšanas prasības.

48. Pircējam 48 stundu laikā pēc sēklas kartupeļu saņemšanas ir tiesības iesniegt Valsts augu aizsardzības dienestā iebildumus par sēklas kartupeļu neatbilstību dokumentos sniegtajiem rādītājiem. Valsts augu aizsardzības dienesta izveidota komisija iebildumus izskata triju darbdienu laikā.

49. Sēklas kartupeļus uzglabā tādos apstākļos, kas pilnībā nodrošina sēklas kartupeļu kvalitatīvo īpašību saglabāšanos - nepieļauj to sajaukšanās iespēju vai citādu negatīvu iedarbību.

X. Sēklaudzētāju, sēklu sagatavotāju, saiņotāju un tirgotāju reģistrācija

50. Valsts augu aizsardzības dienests reģistrē sēklaudzētājus, sēklu sagatavotājus, saiņotājus un tirgotājus un izsniedz sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrācijas apliecības.

51. Lai reģistrētos Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā, sēklaudzētājs, sēklu sagatavotājs, saiņotājs vai tirgotājs iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā:

51.1. pieteikumu personas iekļaušanai Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā (6.pielikums);

51.2. sēklu sagatavošanas, saiņošanas un tirdzniecības materiāltehniskās bāzes aprakstu (turpmāk - apraksts), norādot materiāltehniskās bāzes piederību, kā arī ar sēklaudzēšanu saistītās saimniecības teritorijas un lauku plānus, kuros norādīta platība (ha).

52. Valsts augu aizsardzības dienests 10 darbdienu laikā izvērtē iesniegto pieteikumu un aprakstu, pieņem lēmumu par sēklaudzētāja, sēklu sagatavotāja, saiņotāja vai tirgotāja reģistrāciju Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā vai par reģistrācijas atteikumu. Ja pieņemts lēmums reģistrēt sēklaudzētāju, sēklu sagatavotāju, saiņotāju vai tirgotāju, Valsts augu aizsardzības dienests izsniedz tam reģistrācijas apliecību (7.pielikums). Katram sēklaudzētājam, sēklu sagatavotājam, saiņotājam un tirgotājam piešķir noteiktu kodu. Tā pirmās divas zīmes norāda sēklaudzētāja, sēklu sagatavotāja, saiņotāja vai tirgotāja adresi (rajona pasta indeksa pirmie divi cipari), pārējās zīmes - tā kārtas numuru.

53. Valsts augu aizsardzības dienests reģistrāciju anulē divu nedēļu laikā pēc sēklaudzētāja, sēklu sagatavotāja, saiņotāja vai tirgotāja rakstiska iesnieguma saņemšanas vai pēc tam, kad atkārtoti konstatēts, ka nav ievērotas šo noteikumu VIII, IX vai XI nodaļā noteiktās prasības un par to ir sastādīts akts. Ja reģistrāciju anulē, Valsts augu aizsardzības dienests neveic sēklu sertifikāciju. Lēmumu par reģistrācijas anulēšanu Valsts augu aizsardzības dienests paziņo sēklaudzētājam, sēklu sagatavotājam, saiņotājam vai tirgotājam piecu darbdienu laikā.

XI. Sēklu dokumentācija

54. Pamatojoties uz lauka apskates un sēklu paraugu novērtēšanas rezultātiem, Valsts augu aizsardzības dienests triju darbdienu laikā pēc sēklu parauga novērtēšanas izsniedz Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētam sēklaudzētājam, sēklu sagatavotājam, saiņotājam vai tirgotājam sēklu kvalitāti apliecinošus dokumentus.

55. Sēklu kvalitāti apliecinošs dokuments ir sēklas kartupeļu sertifikāts (8.pielikums). Ja sēklu kvalitāte neatbilst šo noteikumu prasībām, izsniedz pārskatu "Sēklas kartupeļu novērtēšanas rezultāti" (9.pielikums). Sēklas kartupeļu sertifikātu vai minēto pārskatu izsniedz triju darbdienu laikā pēc tam, kad pabeigta bumbuļu paraugu novērtēšana.

56. Pārskatu "Sēklas kartupeļu novērtēšanas rezultāti" izsniedz, ja attiecīgajai sēklas kategorijai noteiktajām prasībām neatbilst kāds no sēklas partijas pilnā novērtēšanā iegūtajiem rādītājiem, kā arī ja novērtēti tikai atsevišķi rādītāji. Pārskatā var norādīt arī sēklas kvalitātes uzlabošanas iespējas (ja tādas ir).

57. Sēklaudzētājs un tirgotājs kārto sēklu uzskaites žurnālu. Žurnālā reģistrē visas sēklu sagatavošanas operācijas un izmantošanas veidus, norādot konkrēti katrā darbībā izmantoto sēklu daudzumu (tonnās). Komerciālos darījumos nepieciešama arī norāde par pircēju. Ierakstu pareizību ar parakstu apliecina sēklu īpašnieks vai tā pilnvarota persona.

58. Ja sēklas kartupeļu sertifikāts ir izsniegts Valsts augu aizsardzības dienestā, sēklu tirgotājs sēklas kartupeļu kvalitāti apliecina ar sēklas kartupeļu sertifikāta kopiju. Informāciju par izsniegtajām sēklas kartupeļu sertifikāta kopijām sēklu tirgotājs katru gadu līdz 1.jūlijam iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā.

XII. Noslēguma jautājumi

59. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000.gada 7.novembra noteikumus Nr.385 "Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 401./403.nr.).

60. Izlases sēklas (IS) kategoriju, kas iegūta, izstādot sīkbumbuļus, pielīdzina pirmās paaudzes pirmsbāzes sēklas (PB1) kategorijai, pirmsbāzes sēklas (PB) kategoriju pielīdzina otrās paaudzes pirmsbāzes sēklas (PB2) kategorijai, trešās paaudzes bāzes sēklas (B3) kategoriju pielīdzina otrās paaudzes bāzes sēklas (B2) kategorijai.

61. (Zaudējis spēku ar 01.05.2004.; skat. MK 22.04.2004. noteikumus Nr.425.)

62. (Zaudējis spēku ar 01.05.2004.; skat. MK 22.04.2004. noteikumus Nr.425.)

63. (Zaudējis spēku ar 01.05.2004.; skat. MK 22.04.2004. noteikumus Nr.425.)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 2002/56/EC.

Ministru prezidents E.Repše

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 12.augusta noteikumiem Nr.446
Minimālie attālumi starp dažādu kategoriju sēklas kartupeļu un nesertificētu kartupeļu stādījumiem

1. Minimālais attālums no trīs kategorijas zemāku sēklas kartupeļu vai nesertificētu kartupeļu stādījumiem, kartupeļu glabāšanas vietām uz lauka un bojāto kartupeļu izgāztuvēm ir vismaz 200 metru.

2. Minimālais attālums no divas kategorijas zemāku sēklas kartupeļu stādījumiem ir vismaz 100 metru.

3. Minimālais attālums no vienu kategoriju zemāku sēklas kartupeļu stādījumiem, kā arī starp dažādu šķirņu stādījumiem ir vismaz viens metrs starp kartupeļu stādījumiem un vismaz seši metri vagu galos.

Zemkopības ministrs M.Roze
2.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 12.augusta noteikumiem Nr.446
Stādījumu kvalitātes rādītāji

Nr. p.k.

Kvalitātes rādītāji

Pirmsbāzes sēklas (PB)
(%)

Bāzes sēklas (B)
(%)

Sertificētas sēklas (C)
(%)

1.

Šķirnei neatbilstoši augi

0,1

0,25

0,5

2.

Citu šķirņu piejaukumi

0

0,1

0,2

3.

Augi ar vīrusslimību simptomiem

0,5*

4*

10**

4.

Ar melnkāju slimi augi

0,5

2

4

Piezīmes.

* Vieglo un smago vīrusslimību simptomi.

** Tikai smago vīrusslimību simptomi. Vieglā mozaīka, kas veidojusies, mainoties lapu krāsai, nav jāņem vērā, ja lapa nav deformēta.

Zemkopības ministrs M.Roze
3.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 12.augusta noteikumiem Nr.446
Kvalitātes prasības sēklas kartupeļiem

1. Pēcpārbaudē pieļaujamo vīrusu daudzums (procentos) sēklas kartupeļiem nedrīkst pārsniegt šādus rādītājus:

Nr.
p.k.

Vīrusi

Izlases sēklās (IS)
(%)

Pirmsbāzes sēklās (PB)
(%)

Pirmās paaudzes bāzes sēklās (B1)
(%)

1.

X-, S-, M-, A-vīrusi

0

6

9

2.

Y-, L-vīrusi

0

1

2

2. Sēklu kvalitātes novērtēšanai tiek noteikti šādi rādītāji:

2.1. minimālais bumbuļu izmērs visu kategoriju sēklām, izņemot izlases sēklas, nav mazāks par 25 x 25 mm sieta acīm. Ja bumbuļu izmērs ir lielāks par 35 mm, starpību starp lielāko un mazāko izmēru izsaka ar skaitli, kas dalās ar 5;

2.2. vienā partijā atšķirība starp lielāko un mazāko bumbuļu izmēru nepārsniedz 25 mm;

2.3. vienā partijā kartupeļi, kas mazāki par etiķetē norādīto minimālo lielumu, nepārsniedz 3 % no partijas masas. Vienā partijā kartupeļi, kas lielāki par etiķetē norādīto maksimālo lielumu, nepārsniedz 3 % no partijas masas;

2.4. (zaudējis spēku ar 01.05.2004.; skat. MK 22.04.2004. noteikumus Nr.425);

2.5. sēklas kartupeļu kvalitatīvie rādītāji pēc īpašu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās ir šādi:

Nr. p.k.

Rādītāji

Pieļaujamais daudzums
(% no masas)

1.

Zeme un citi piemaisījumi

2

2.

Sausā un slapjā puve

1

3.

Parastais kraupis, ja brūces aizņem vairāk nekā 1/3 bumbuļu virsmas

5

4.

Bumbuļi ar ārējiem bojājumiem un augšanas kroplībām

3

5.

2., 3. un 4.punktā minētie bojājumi kopā

6

6.

Melnais kraupis, ja sklerociji pārklāj vairāk nekā 1/10 no bumbuļu virsmas

5

Zemkopības ministrs M.Roze
4.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 12.augusta noteikumiem Nr.446
Etiķetē vai zīmogojumā norādāmā informācija

1. Atsauce uz Eiropas Savienības noteikumiem vai standartu un šo noteikumu vai standarta nosaukums.

2. Sertificētājinstitūcijas un valsts nosaukums.

3. Ražotājvalsts nosaukums.

4. Ražotāja reģistrācijas numurs.

5. Sēklu partijas numurs.

6. Deklarētā neto masa.

7. Šķirne (norāda latīņu burtiem).

8. Kategorija.

9. Saiņošanas mēnesis un gads.

10. Bumbuļu izmērs.

11. Atzīmes par sēklu apstrādi (pesticīdu vai piedevu deva).

Zemkopības ministrs M.Roze
5.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 12.augusta noteikumiem Nr.446
Iesaiņojuma etiķetes krāsa

Nr. p.k.

Sēklu kategorija vai sēklām noteiktās prasības

Etiķetes krāsa

1.

Izlases sēklas (IS)

Violeta

2.

Pirmsbāzes sēklas (PB)

Balta ar diagonālu violetu svītru

3.

Bāzes sēklas (B)

Balta

4.

Sertificētas sēklas (C)

Zila

5.

Sēklas ar pazeminātiem kvalitātes rādītājiem vai pazeminātām prasībām

Brūna

Zemkopības ministrs M.Roze
6.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 12.augusta noteikumiem Nr.446
Pieteikumā personas iekļaušanai Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā norādāmā informācija

1. Personas nosaukums, adrese, tālruņa numurs, reģistrācijas numurs komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistrā.

2. Paredzētais darbības veids.

3. Ražotņu, noliktavu, veikalu un citu tirdzniecības vietu adrese.

Zemkopības ministrs M.Roze
7.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 12.augusta noteikumiem Nr.446
Reģistrācijas apliecības saturs

1. Institūcija, kas izsniegusi reģistrācijas apliecību.

2. Reģistrācijas apliecības numurs.

3. Sēklaudzētāja, sēklu sagatavotāja, saiņotāja vai sēklu tirgotāja nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistrā.

4. Reģistrētais darbības veids.

5. Reģistrācijas kods.

6. Apliecības izsniegšanas datums, izsniedzēja paraksts un apliecības izsniedzējas institūcijas zīmogs.

Zemkopības ministrs M.Roze
8.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 12.augusta noteikumiem Nr.446
Sēklas kartupeļu sertifikāta saturs

A.daļa (aizpilda Valsts augu aizsardzības dienests)

1. Sertificētājinstitūcijas nosaukums.

2. Sēklas kartupeļu sertifikāta numurs.

3. Sēklaudzētāja, sēklu sagatavotāja, saiņotāja vai tirgotāja nosaukums, adrese un reģistrācijas kods.

4. Sēklas kartupeļu ražotājvalsts.

5. Šķirne, kategorija.

6. Partijas numurs, masa (kg), saiņojuma vienību skaits.

7. Saiņojuma zīmogošanas datums.

8. Atzīmes par sēklas kartupeļu apstrādi.

9. Lauka apskates rezultāti, lauka apskates protokola numurs, datums.

10. Pēcpārbaudes rezultāti, testēšanas pārskata numurs un datums.

11. Sēklas kartupeļu kvalitatīvie rādītāji, sēklas kartupeļu novērtēšanas rezultātu numurs un datums.

12. Tā dokumenta numurs un datums, kurš apliecina, ka sēklas kartupeļos nav karantīnas organismu.

13. Atzinums par sēklas kartupeļu kvalitatīvo rādītāju atbilstību šo noteikumu prasībām.

14. Sertifikāta izsniegšanas datums, izsniedzēja amats, vārds, uzvārds, paraksts un sertificētājinstitūcijas zīmogs.

B.daļa (aizpilda pārdevējs)

15. Sēklas kartupeļu pircēja saimniecības nosaukums un adrese.

16. Pārdotās sēklas masa (kg) un saiņojuma vienību skaits.

17. Pārdevēja vārds un uzvārds, datums un zīmogs.

Zemkopības ministrs M.Roze
9.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 12.augusta noteikumiem Nr.446
Pārskata "Sēklas kartupeļu kvalitātes novērtēšanas rezultāti" saturs

1. Pārskata izsniedzējas institūcijas nosaukums.

2. Pārskata numurs.

3. Sēklaudzētāja, sēklu sagatavotāja, saiņotāja vai tirgotāja nosaukums, adrese un reģistrācijas kods.

4. Sēklas kartupeļu ražotājvalsts.

5. Šķirne un kategorija.

6. Partijas numurs, masa (kg) un saiņojuma vienību skaits.

7. Saiņojuma zīmogošanas datums.

8. Atzīmes par sēklas kartupeļu apstrādi.

9. Lauka apskates rezultāti, lauka apskates protokola numurs un datums.

10. Pēcpārbaudes rezultāti, testēšanas pārskata numurs un datums.

11. Sēklas kartupeļu kvalitatīvie rādītāji, sēklas kartupeļu novērtēšanas rezultātu numurs un datums.

12. Tā dokumenta numurs un datums, kurš apliecina, ka sēklas kartupeļos nav karantīnas organismu.

13. Ja nepieciešams, norāde par neatbilstību šo noteikumu prasībām un priekšlikumi sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošanai.

14. Pārskata izsniegšanas datums, izsniedzēja amats, vārds, uzvārds, paraksts un pārskata izsniedzējas institūcijas zīmogs.

Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 446Pieņemts: 12.08.2003.Stājas spēkā: 01.05.2004.Zaudē spēku: 08.01.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 114, 15.08.2003.
Tulkojums:
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
78065
{"selected":{"value":"01.05.2004","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-07.01.2016.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-07.01.2016.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
01.05.2004
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)