Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Tiesību aktu tēmas

[{"value":"162","content":"Administrat\u012bvais process","url":"administrativais-process"},{"value":"6192","content":"Administrat\u012bv\u0101 p\u0101rk\u0101puma process","url":"administrativa-parkapuma-process"},{"value":"6074","content":"Administrat\u012bv\u0101s atbild\u012bbas ce\u013cvedis","url":"administrativas-atbildibas-celvedis"},{"value":"148","content":"Apdro\u0161in\u0101\u0161ana","url":"apdrosinasana"},{"value":"6235","content":"Atbalsts Ukrainas civiliedz\u012bvot\u0101jiem","url":"atbalsts-ukrainas-civiliedzivotajiem"},{"value":"150","content":"Bankas, finanses, bud\u017eets","url":"bankas-finanses-budzets"},{"value":"193","content":"B\u0113rnu un \u0123imenes ties\u012bbas","url":"bernu-un-gimenes-tiesibas"},{"value":"41","content":"Cilv\u0113kties\u012bbas","url":"cilvektiesibas"},{"value":"429","content":"Civillikums","url":"civillikums"},{"value":"151","content":"Civilprocess","url":"civilprocess"},{"value":"6173","content":"Covid-19","url":"covid-19"},{"value":"6187","content":"Covid-19 pa\u0161vald\u012bb\u0101s","url":"covid-19-pasvaldibas"},{"value":"152","content":"Darba ties\u012bbas","url":"darba-tiesibas"},{"value":"180","content":"Diplom\u0101tija un konsul\u0101r\u0101 sadarb\u012bba","url":"diplomatija-un-konsulara-sadarbiba"},{"value":"159","content":"Dokumenti, lietved\u012bba, datu aizsardz\u012bba","url":"dokumenti-lietvediba-datu-aizsardziba"},{"value":"1881","content":"Dz\u012bvnieku aizsardz\u012bba","url":"dzivnieku-aizsardziba"},{"value":"153","content":"Dz\u012bvok\u013cu ties\u012bbas","url":"dzivoklu-tiesibas"},{"value":"5956","content":"Eiropas Savien\u012bba","url":"eiropas-savieniba"},{"value":"5955","content":"Ekonomisk\u0101 sadarb\u012bba","url":"ekonomiska-sadarbiba"},{"value":"174","content":"Ener\u0123\u0113tika","url":"energetika"},{"value":"155","content":"Intelektu\u0101lais \u012bpa\u0161ums","url":"intelektualais-ipasums"},{"value":"166","content":"Izgl\u012bt\u012bba, zin\u0101tne, sports","url":"izglitiba-zinatne-sports"},{"value":"33","content":"Komercties\u012bbas","url":"komerctiesibas"},{"value":"169","content":"Konkurences ties\u012bbas","url":"konkurences-tiesibas"},{"value":"6160","content":"Konstitucion\u0101l\u0101s ties\u012bbas","url":"konstitucionalas-tiesibas"},{"value":"188","content":"Krimin\u0101lprocess","url":"kriminalprocess"},{"value":"187","content":"Krimin\u0101lties\u012bbas","url":"kriminaltiesibas"},{"value":"177","content":"Kult\u016bra un m\u0101ksla","url":"kultura-un-maksla"},{"value":"183","content":"Lauksaimniec\u012bba, me\u017esaimniec\u012bba, zivsaimniec\u012bba","url":"lauksaimnieciba-mezsaimnieciba-zivsaimnieciba"},{"value":"149","content":"Maks\u0101tnesp\u0113ja","url":"maksatnespeja"},{"value":"157","content":"Mantojuma ties\u012bbas","url":"mantojuma-tiesibas"},{"value":"396","content":"Mediji, rekl\u0101ma","url":"mediji-reklama"},{"value":"42","content":"Ministru kabinets","url":"ministru-kabinets"},{"value":"163","content":"Muita un valsts robe\u017ea","url":"muita-un-valsts-robeza"},{"value":"156","content":"Nekustamais \u012bpa\u0161ums, b\u016bvniec\u012bba","url":"nekustamais-ipasums-buvnieciba"},{"value":"170","content":"Nodok\u013ci un nodevas","url":"nodokli-un-nodevas"},{"value":"146","content":"Pa\u0161vald\u012bbas","url":"pasvaldibas"},{"value":"158","content":"Pat\u0113r\u0113t\u0101ju ties\u012bbas","url":"pateretaju-tiesibas"},{"value":"35","content":"Pilson\u012bba, migr\u0101cija","url":"pilsoniba-migracija"},{"value":"1864","content":"Privatiz\u0101cija","url":"privatizacija"},{"value":"1863","content":"Reli\u0123ija un bazn\u012bca","url":"religija-un-baznica"},{"value":"168","content":"Sabiedrisk\u0101s organiz\u0101cijas, biedr\u012bbas, nodibin\u0101jumi","url":"sabiedriskas-organizacijas-biedribas-nodibinajumi"},{"value":"40","content":"Saeima","url":"saeima"},{"value":"165","content":"Soci\u0101l\u0101 aizsardz\u012bba","url":"sociala-aizsardziba"},{"value":"3395","content":"Starptautisk\u0101 sadarb\u012bba","url":"starptautiska-sadarbiba"},{"value":"6231","content":"Teritorijas att\u012bst\u012bbas pl\u0101no\u0161ana","url":"teritorijas-attistibas-planosana"},{"value":"39","content":"Tiesu vara","url":"tiesu-vara"},{"value":"186","content":"Transports un sakari","url":"transports-un-sakari"},{"value":"182","content":"Valsts dro\u0161\u012bba un aizsardz\u012bba","url":"valsts-drosiba-un-aizsardziba"},{"value":"167","content":"Valsts iest\u0101des, civildienests","url":"valsts-iestades-civildienests"},{"value":"43","content":"Valsts prezidents","url":"valsts-prezidents"},{"value":"44","content":"Valsts valoda, valsts simboli","url":"valsts-valoda-valsts-simboli"},{"value":"179","content":"Vesel\u012bbas apr\u016bpe, farm\u0101cija","url":"veselibas-aprupe-farmacija"},{"value":"45","content":"V\u0113l\u0113\u0161anas","url":"velesanas"},{"value":"172","content":"Vides ties\u012bbas","url":"vides-tiesibas"}]
{"value":"1864","content":"Privatiz\u0101cija","url":"privatizacija"}
[{"value":"6036","content":"Aizkraukles novada dome","url":"aizkraukles-novada-dome"},{"value":"6016","content":"Al\u016bksnes novada dome","url":"aluksnes-novada-dome"},{"value":"6212","content":"Aug\u0161daugavas novada dome","url":"augsdaugavas-novada-dome"},{"value":"5978","content":"\u0100da\u017eu novada dome","url":"adazu-novada-dome"},{"value":"5990","content":"Bab\u012btes novada dome","url":"babites-novada-dome"},{"value":"5991","content":"Balvu novada dome","url":"balvu-novada-dome"},{"value":"5968","content":"Bauskas novada dome","url":"bauskas-novada-dome"},{"value":"6186","content":"Burtnieku novada dome","url":"burtnieku-novada-dome"},{"value":"4299","content":"Carnikavas novada dome","url":"carnikavas-novada-dome"},{"value":"6017","content":"C\u0113su novada dome","url":"cesu-novada-dome"},{"value":"668","content":"Daugavpils pils\u0113tas dome","url":"daugavpils-pilsetas-dome"},{"value":"6213","content":"Dienvidkurzemes novada dome","url":"dienvidkurzemes-novada-dome"},{"value":"5994","content":"Dobeles novada dome","url":"dobeles-novada-dome"},{"value":"5972","content":"Durbes novada dome","url":"durbes-novada-dome"},{"value":"6066","content":"Garkalnes novada dome","url":"garkalnes-novada-dome"},{"value":"5998","content":"Gulbenes novada dome","url":"gulbenes-novada-dome"},{"value":"6035","content":"Jelgavas novada dome","url":"jelgavas-novada-dome"},{"value":"423","content":"Jelgavas pils\u0113tas dome","url":"jelgavas-pilsetas-dome"},{"value":"6019","content":"J\u0113kabpils novada dome","url":"jekabpils-novada-dome"},{"value":"2484","content":"J\u0113kabpils pils\u0113tas dome","url":"jekabpils-pilsetas-dome"},{"value":"665","content":"J\u016brmalas pils\u0113tas dome","url":"jurmalas-pilsetas-dome"},{"value":"5983","content":"Kr\u0101slavas novada dome","url":"kraslavas-novada-dome"},{"value":"6020","content":"Kuld\u012bgas novada dome","url":"kuldigas-novada-dome"},{"value":"6033","content":"\u0136ekavas novada dome","url":"kekavas-novada-dome"},{"value":"664","content":"Liep\u0101jas pils\u0113tas dome","url":"liepajas-pilsetas-dome"},{"value":"6011","content":"Limba\u017eu novada dome","url":"limbazu-novada-dome"},{"value":"5993","content":"L\u012bv\u0101nu novada dome","url":"livanu-novada-dome"},{"value":"6023","content":"Ludzas novada dome","url":"ludzas-novada-dome"},{"value":"5997","content":"Madonas novada dome","url":"madonas-novada-dome"},{"value":"6018","content":"M\u0101rupes novada dome","url":"marupes-novada-dome"},{"value":"6029","content":"Ogres novada dome","url":"ogres-novada-dome"},{"value":"5985","content":"Olaines novada dome","url":"olaines-novada-dome"},{"value":"6045","content":"Prei\u013cu novada dome","url":"preilu-novada-dome"},{"value":"6008","content":"R\u0113zeknes novada dome","url":"rezeknes-novada-dome"},{"value":"667","content":"R\u0113zeknes pils\u0113tas dome","url":"rezeknes-pilsetas-dome"},{"value":"672","content":"R\u012bgas dome","url":"rigas-dome"},{"value":"6022","content":"Ropa\u017eu novada dome","url":"ropazu-novada-dome"},{"value":"6041","content":"Salaspils novada dome","url":"salaspils-novada-dome"},{"value":"5974","content":"Saldus novada dome","url":"saldus-novada-dome"},{"value":"6012","content":"Saulkrastu novada dome","url":"saulkrastu-novada-dome"},{"value":"6037","content":"Siguldas novada dome","url":"siguldas-novada-dome"},{"value":"6047","content":"Smiltenes novada dome","url":"smiltenes-novada-dome"},{"value":"5960","content":"Talsu novada dome","url":"talsu-novada-dome"},{"value":"6064","content":"T\u0113rvetes novada dome","url":"tervetes-novada-dome"},{"value":"6014","content":"Tukuma novada dome","url":"tukuma-novada-dome"},{"value":"5967","content":"Valkas novada dome","url":"valkas-novada-dome"},{"value":"6214","content":"Valmieras novada dome","url":"valmieras-novada-dome"},{"value":"2483","content":"Valmieras pils\u0113tas dome","url":"valmieras-pilsetas-dome"},{"value":"5999","content":"Varak\u013c\u0101nu novada dome","url":"varaklanu-novada-dome"},{"value":"5987","content":"Ventspils novada dome","url":"ventspils-novada-dome"},{"value":"666","content":"Ventspils pils\u0113tas dome","url":"ventspils-pilsetas-dome"}]
[]
Atlasīt pēc alfabēta:
 • A
 • Ā
 • B
 • C
 • Č
 • D
 • E
 • Ē
 • F
 • G
 • Ģ
 • H
 • I
 • Ī
 • J
 • K
 • Ķ
 • L
 • Ļ
 • M
 • N
 • Ņ
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Š
 • T
 • U
 • Ū
 • V
 • Z
 • Ž
Notīrīt visus filtrus
Atlasīt pēc:
spēkā esošs
vēl nav spēkā
zaudējis spēku
Atlasīt pēc pašvaldības:
Izvēlēties pašvaldību
Atlasīt pēc veida:
Izvēlēties veidu
Atlasīt pēc datuma:
no
līdz
atlasīšanas kritēriji
Izvēlēties kritēriju
1864 0
Atlasīti: 0
Zaudē spēku
Vēl nav spēkā
Stājas spēkā
Nosaukums
Pieņemts
Stājas spēkā
Zaudē spēku
Publicēts


Ielādēt vēl tiesību aktus


 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"