Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas Valdības un Norvēģijas Karalistes Valdības līgums par personu atpakaļuzņemšanu

Latvijas Republikas Valdība un Norvēģijas Karalistes Valdība, turpmāk sauktas par Pusēm, vēlēdamās atvieglot personu, kas nelikumīgi uzturas otras Puses teritorijā, atpakaļuzņemšanu, kā arī šādu personu tranzītu,

sadarbības gaisotnē un, pamatojoties uz abpusējības principu,

ņemot vērā 1950. gada 4. novembra Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju,

ņemot vērā principus, kas ietverti 1951. gada 28. jūlija Konvencijā par bēgļu statusu 1967. gada 31. janvāra Protokola redakcijā, kā arī citos spēkā esošos starptautiskajos dokumentos par ārzemnieku statusu,

ir vienojušās par sekojošo:

1. pants

Definīcijas

Šī Līguma mērķiem tiek lietotas šādas definīcijas:

1. "Ārzemnieks" ir persona, kura nav ne Latvijas pilsonis, ne Norvēģijas pavalstnieks.

2. "Ieceļošanas atļauja" ir vīza, uzturēšanās atļauja vai cita veida dokuments, kas dod tiesības ārzemniekam ieceļot kādas Puses teritorijā.

3. "Atbildētāja Puse" ir Puse, kurai jāuzņem persona, kas nelikumīgi uzturas otras Puses teritorijā, vai jāļauj tai atkārtoti ieceļot tās teritorijā pēc otras Puses pieprasījuma.

4. "Pieprasītāja Puse" ir Puse, kura pieprasa otrai Pusei uzņemt personu, kas nelikumīgi uzturas tās teritorijā, vai ļaut tai atkārtoti ieceļot vai šķērsot tās teritoriju pēc otras Puses pieprasījuma.

2. pants

Pilsoņu atpakaļuzņemšana

1. Ja ir pierādīts vai ir pietiekams pamats uzskatīt, ka personai ir vienas Puses pilsonība, šī Puse bez papildu formalitātēm uzņem atpakaļ savu pilsoni, kurš ir nelikumīgi ieceļojis vai uzturas otras Puses teritorijā.

2. Ja atpakaļuzņemtā persona ir ārzemnieks un uz viņu nevar tikt attiecināti šī Līguma 3. un 4. panta noteikumi, otra Puse viņu nekavējoties uzņem atkal atpakaļ.

3.pants

Ārzemnieku, kuriem liegta ieceļošana, atpakaļuzņemšana

1. Katra Puse bez papildu formalitātēm uzņem atpakaļ ārzemniekus, kuriem ierodoties ir tikusi atteikta ieceļošana otras Puses teritorijā, ja ir pierādīts vai ir pietiekams pamats uzskatīt, ka tie ir ieradušies tieši no atbildētājas Puses teritorijas. Ārzemnieku nosūtīšana atpakaļ tiek veikta ar tuvāko iespējamo transportu.

2. Katra Puse tāpat pēc pieprasījuma uzņem atpakaļ ārzemniekus, kuri otras Puses teritorijā ieceļojuši nelegāli, ja ir pierādīts vai ir pietiekams pamats uzskatīt, ka šie ārzemnieki ir ieceļojuši tieši no atbildētājas Puses teritorijas.

4.pants

Ārzemnieku atpakaļuzņemšana Puses, kas ir atbildīga par ieceļošanu, teritorijā

1. Ja ārzemnieks, kurš ir ieceļojis pieprasītājas Puses teritorijā, pārkāpj tajā spēkā esošos ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumus un ja šim ārzemniekam ir derīga atbildētājas Puses izsniegta ieceļošanas atļauja, šī Puse pēc Pieprasītājas Puses pieprasījuma uzņem šo ārzemnieku atpakaļ. Ja abas Puses ir izsniegušas ieceļošanas atļaujas, atbildību nes tā Puse, kuras izsniegtās ieceļošanas atļaujas termiņš iztek vēlāk.

2. Katra Puse pēc otras Puses pieprasījuma uzņem atpakaļ ārzemniekus, kuri ir bezvalstnieki un kuri otras Puses teritorijā ir ieceļojuši ar ceļošanas dokumentiem, kas dod tiesības ārzemniekam, kurš ir bezvalstnieks, atgriezties Puses, kura izsniegusi šo dokumentu, teritorijā. Šis noteikums attiecas arī uz ārzemniekiem, kuri ir bezvalstnieki un kuri tieši pirms ieceļošanas Pieprasītājas Puses teritorijā ir legāli uzturējušies atbildētājas Puses teritorijā.

5. pants

Termiņi

1. Atbildētāja Puse uz pieprasījumiem par personu atpakaļuzņemšanu atbild bez kavēšanās, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā piecpadsmit dienu laikā.

2. Atbildētāja Puse uzņem personu, par kuras atpakaļuzņemšanu ir panākta vienošanās, bez kavēšanās, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā viena mēneša laikā. Šis termiņš var tikt pagarināts pēc Pieprasītājas Puses lūguma, ja rodas tiesiski vai praktiski šķēršļi.

6. pants

Atpakaļuzņemšanas pienākuma izbeigšanās termiņi

Pieprasījums par personas atpakaļuzņemšanu iesniedzams atbildētājai Pusei viena gada laikā pēc tam, kad Pieprasītāja Puse konstatējusi ārzemnieka nelikumīgas ieceļošanas vai uzturēšanās faktu savā teritorijā.

7. pants

Tranzīts

1. Katra Puse atļauj ārzemnieku tranzītu caur tās teritoriju saistībā ar otras Puses kompetentas institūcijas izdota izbraukšanas rīkojuma vai lēmuma par ieceļošanas liegumu vai izraidīšanu īstenošanu, ja tiek nodrošināts tālākais ceļojums līdz mērķa valstij. Atbildētāja Puse var pieprasīt, lai ārzemnieku laikā, kamēr tiek īstenots tranzīts caur tās teritoriju, pavada Pieprasītājas Puses kompetentās institūcijas pārstāvis.

2. Atbildētāja Puse, kad tas nepieciešams, saskaņā ar saviem likumiem bez maksas izsniedz tranzīta vīzas ārzemniekiem un ārzemnieku pavadīšanas gadījumā personām, kuras tās pavada.

8. pants

Datu aizsardzība

Ciktāl, īstenojot šo Līgumu, otrai Pusei nepieciešams nodot datus, kas attiecas uz personām, šie dati var skart vienīgi:

a) ziņas par pārvietojamo personu un nepieciešamības gadījumā - par tās ģimenes locekļiem - tādas kā uzvārds, vārds, jebkurš iepriekšējais uzvārds, iesauka vai pseidonīms, pieņemtais vārds, dzimšanas datums un vieta, dzimums, pašreizējā un jebkura iepriekšējā pilsonība / pavalstniecība;

b) pasi, ceļošanas dokumentu, caurlaidi vai jebkuru citu personu apliecinošu dokumentu;

c) citas pārvietojamās personas identifikācijai nepieciešamas ziņas;

d) ceļojuma maršrutu;

e) Pušu vai trešo valstu izdotās ieceļošanas atļaujas, to aprakstus.

9. pants

Izmaksas

1. Izmaksas par personu transportu līdz atbildētājas Puses robežai, pamatojoties uz šī Līguma 2., 3. un 4.pantu, saskaņā ar saviem likumiem sedz Pieprasītāja Puse, izņemot gadījumus, kad šīs izmaksas jāsedz transporta uzņēmumam.

2. Izmaksas par personu tranzītu līdz valsts, uz kuru persona tiek nosūtīta, robežai un nepieciešamības gadījumā - izmaksas, kas saistītas ar personas atpakaļnosūtīšanu, pamatojoties uz šī Līguma 7. pantu, sedz Pieprasītāja Puse.

10. pants

Līguma īstenošana

1. Puses viena otru pa diplomātiskajiem kanāliem informē par institūcijām un kontaktpersonām, kas ir atbildīgas par šī Līguma īstenošanu. Puses informē viena otru arī par visām izmaiņām attiecībā uz šīm institūcijām vai kontaktpersonām.

2. Kompetentās institūcijas pēc vajadzības rīko tikšanās un vienojas par praktiskiem pasākumiem šī Līguma īstenošanai.

11. pants

Citi starptautiskie līgumi

Šī Līguma noteikumi nekādā veidā neiespaido Pušu tiesības un pienākumus, kas izriet no citiem Pusēm saistošajiem starptautiskajiem līgumiem.

12. pants

Nobeiguma noteikumi

1. Šis Līgums stājas spēkā 1997. gada 1. jūlijā.

2. Katra Puse, pamatojoties uz valsts drošības, sabiedriskās kārtības vai veselības aizsardzības apsvērumiem, var uz ilgu laiku pilnīgi vai daļēji apturēt šī Līguma, izņemot tā 2. pantu, darbību, par to rakstveidā paziņojot otrai Pusei. Līguma darbības apturēšana var stāties spēkā nekavējoties.

3. Katra Puse var denonsēt šo Līgumu, par to rakstiski paziņojot otrai Pusei, turklāt denonsācija stājas spēkā vienu mēnesi pēc šāda paziņojuma datuma.

Parakstīts Trumsē, 1997. gada 15. maijā divos oriģināleksemplāros latviešu, norvēģu un angļu valodā, turklāt visi teksti ir vienlīdz autentiski. Domstarpību gadījumā izmantojams teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas Norvēģijas Karalistes

Valdības vārdā Valdības vārdā

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Norvēģija
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 01.07.1997.
Parakstīts:
 15.05.1997.
Parakstīšanas vieta: 
Trumse
Ratificēja:
 Ministru kabinets
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 2, 04.01.2001.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
579
0
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"