Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības līgums par gaisa satiksmi

 

Latvijas Republikas valdība un Uzbekistānas Republikas valdība, turpmāk dēvētas "Līgumslēdzējas Puses",

būdamas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju, kas atklāta parakstīšanai 1944. gada 7. decembrī Čikāgā, dalībnieces,

vēloties nodibināt gaisa satiksmi starp abām valstīm un aiz to robežām,

ir vienojušās par sekojošo:

1. pants

1. Šajā Līgumā lietotajiem terminiem ir šāda nozīme:

a) "Konvencija" - Konvencija par starptautisko civilo aviāciju, kas atklāta parakstīšanai 1944. gada 7. decembrī Čikāgā, un visi tās pielikumi, kas pieņemti saskaņā ar šīs Konvencijas 90. pantu, kā arī visi Konvencijas vai tās pielikumu grozījumi, kas izdarīti saskaņā ar tās 90. un 94. pantu, ciktāl Līgumslēdzējas Puses tos ratificējušas;

b) "aviācijas institūcijas" attiecībā uz Latvijas Republiku ir Satiksmes ministrija un attiecībā uz Uzbekistānas Republiku - nacionālā aviokompānija "Uzbekiston havo iullari" vai abos gadījumos jebkura cita persona vai organizācija, kura ir pilnvarota veikt šo organizāciju funkcijas;

c) "nozīmētā aviokompānija" - aviokompānija, kas nozīmēta un pilnvarota saskaņā ar šā Līguma 4. pantu;

d) "teritorija" attiecībā uz valsti - zemes virsma, teritoriālie un iekšējie ūdeņi, kuri ir šīs valsts suverenitātē, un gaisa telpa virs tiem;

e) "tarifs" - likmes, kuras tiek maksātas par pasažieru, bagāžas, kravas un pasta pārvadāšanu, un nosacījumi, kādos šīs likmes tiek piemērotas, ieskaitot likmes un nosacījumus par aģentu un citiem blakus pakalpojumiem;

f) termini "gaisa satiksme", "starptautiskā gaisa satiksme", "aviokompānija" un "apstāšanās nekomerciālos nolūkos" tiek lietoti Konvencijas 96. pantā paredzētajā nozīmē.

2. Šā Līguma pielikumi ir tā neatņemama sastāvdaļa.

2. pants

1. Katra Līgumslēdzēja Puse piešķir otrai Līgumslēdzējai Pusei šajā Līgumā paredzētās tiesības, lai noteiktu starptautiskās gaisa līnijas šā Līguma Pielikumā noteiktajos maršrutos (turpmāk dēvētas attiecīgi par "Līgumā paredzētajām līnijām" un "noteiktajiem maršrutiem").

2. Katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija, ekspluatējot Līgumā paredzētās līnijas noteiktajos maršrutos, izmanto šādas tiesības:

a) bez nosēšanās lidot pāri otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijai;

b) veikt nosēšanos otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā nekomerciālos nolūkos;

c) veikt nosēšanos otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā šā Līguma Pielikumā noteiktajos punktos, lai uzņemtu un/vai izsēdinātu pasažierus, iekrautu un/vai izkrautu pastu un kravu, kas tiek pārvadāta no vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijas uz otru;

d) veikt nosēšanos otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā šā Līguma Pielikumā noteiktajos punktos, lai uzņemtu un/vai izsēdinātu pasažierus, iekrautu un/vai izkrautu pastu un kravu, to pārvadāšanai uz/no punktiem trešajās valstīs. Šādas tiesības tiek piešķirtas pēc saskaņošanas, kura jāveic abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijām.

3. Nekas šajā pantā nevar tikt iztulkots kā tiesību piešķiršana vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai uzņemt gaisa kuģī pasažierus, pastu un kravu, lai tos par atlīdzību vai uz nomas līguma pamata otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā pārvadātu no viena punkta uz otru.

3. pants

1. Katra Līgumslēdzēja Puse savas valsts teritorijā nosaka gaisa kuģu lidojumu maršrutus Līgumā paredzētajās līnijās un valsts robežas šķērsošanas punktus.

2. Papildus un čārtera reisi pēc otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas iepriekšēja pieprasījuma tiek veikti saskaņā ar katras Līgumslēdzējas Puses likumiem un noteikumiem.

4. pants

1. Lai ekspluatētu Līgumā paredzētās līnijas noteiktajos maršrutos, katrai Līgumslēdzējai Pusei ir tiesības nozīmēt aviokompāniju (aviokompānijas), rakstveidā paziņojot par to otrai Līgumslēdzējai Pusei.

2. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas otra Līgumslēdzēja Puse saskaņā ar šī panta 3. un 4. punktu nekavējoties piešķir katrai nozīmētajai aviokompānijai attiecīgu lidojumu atļauju.

3. Katras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām ir tiesības līdz lidojumu atļaujas izsniegšanai pieprasīt otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai pierādīt, ka tā spēj izpildīt likumu un noteikumu prasības, ko šīs institūcijas parasti piemēro starptautisko gaisa līniju ekspluatācijā, un kas nav zemākas par Konvencijas prasībām.

4. Katrai Līgumslēdzējai Pusei ir tiesības atteikties izsniegt šī panta 2. punktā minēto lidojumu atļauju vai pieprasīt izpildīt nosacījumus, kurus tā uzskata par nepieciešamiem, nozīmētajai aviokompānijai izmantojot šā Līguma 2. pantā minētās tiesības, jebkurā gadījumā, kad minētajai Līgumslēdzējai Pusei nav pierādījumu, ka reālā īpašuma tiesības uz šo aviokompāniju un efektīvā kontrole pār to ir Līgumslēdzējai Pusei, kas nozīmējusi šo aviokompāniju, tās institūcijām vai pilsoņiem.

5. Nozīmētā aviokompānija pēc šajā pantā minētās atļaujas saņemšanas drīkst uzsākt Līgumā paredzēto līniju ekspluatāciju, ja attiecībā uz šīm līnijām saskaņā ar šā Līguma 13. pantu ir stājušies spēkā tarifi.

5. pants

1. Katrai Līgumslēdzējai Pusei ir tiesības anulēt lidojumu atļauju vai apturēt šā Līguma 2. pantā minēto un otrai Līgumslēdzējai Pusei piešķirto tiesību izmantošanu, vai arī pieprasīt izpildīt nosacījumus, kuru izpildi tā uzskatīs par nepieciešamu, izmantojot šīs tiesības,

a) ja tai nav pierādījumu, ka reālā īpašuma tiesības uz šo aviokompāniju vai efektīvā kontrole pār to ir Līgumslēdzējai Pusei, kas nozīmējusi šo aviokompāniju, vai tās pilsoņiem, vai

b) ja šī aviokompānija neievēro tiesības piešķīrušās Līgumslēdzējas Puses likumus un noteikumus, vai

c) ja aviokompānija citādi neievēro šā Līguma noteikumus.

2. Ja nav nepieciešams nekavējoties anulēt atļauju, apturēt tiesību izmantošanu vai pieprasīt šī panta 1. punktā minēto nosacījumu izpildi, lai novērstu turpmāku likumu un noteikumu pārkāpšanu, tad šajā pantā minētās tiesības tiek izmantotas vienīgi pēc abu Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūciju konsultācijām. Šādām aviācijas institūciju konsultācijām jānotiek iespējami ātri pēc pieprasījuma iesniegšanas dienas.

6. pants

Līgumslēdzējas Puses veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu Līgumā paredzēto līniju drošu un efektīvu ekspluatāciju. Šajā nolūkā katra Līgumslēdzēja Puse sniedz otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģiem visus tās rīcībā esošos radiotehniskos, optiski tehniskos, meteoroloģiskos un citus pakalpojumus, kas nepieciešami Līgumā paredzēto līniju ekspluatācijai.

7. pants

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses likumi un noteikumi, kas regulē gaisa kuģu, kuri veic starptautiskos lidojumus, ierašanos tās teritorijā un šīs teritorijas atstāšanu, vai šo gaisa kuģu ekspluatāciju vai navigāciju laikā, kad tie atrodas šīs Līgumslēdžejas Puses valsts teritorijā, tiek piemēroti otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģiem.

2. Vienas Līgumslēdzējas Puses likumi un noteikumi, kas attiecas uz starptautiskajiem pārvadājumiem un kas regulē pasažieru, apkalpju, kravas un pasta ierašanos šīs Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, uzturēšanos tajā un tās atstāšanu, ieskaitot formalitātes, kas attiecas uz pasu, muitas, valūtas un sanitārajiem noteikumiem, tiek piemēroti otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģu pasažieriem, apkalpēm, kravai un pastam, tiem atrodoties minētajā teritorijā.

8. pants

1. Nodokļi un citi maksājumi par katras lidostas, ieskaitot tās iekārtu, tehnisko un citu līdzekļu un pakalpojumu izmantošanu, kā arī jebkuri maksājumi par aeronavigācijas līdzekļu, sakaru līdzekļu un pakalpojumu izmantošanu tiek iekasēti saskaņā ar likmēm un tarifiem, kurus katra Līgumslēdzēja Puse noteikusi savas valsts teritorijā, ar noteikumu, ka šādi nodokļi un maksājumi nedrīkst pārsniegt līdzīgus maksājumus, kuri tiek iekasēti no citu valstu gaisa kuģiem.

2. Par nodokļu apmēra grozīšanu priekšlaikus jābrīdina.

9. pants

1. Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģiem, tiem lidojot pāri otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijai, nepieciešamas savas valsts pazīšanās zīmes, reģistrācijas apliecības, lidojumu derīguma apliecības un citi katras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūciju noteiktie dokumenti. Pilotiem un citiem apkalpes locekļiem ir nepieciešamas noteikta parauga apliecības. Prasībām, saskaņā ar kurām tiek izsniegtas minētie dokumenti, jāatbilst vai jāpārsniedz saskaņā ar Konvencijas prasībām noteiktie minimālie standarti.

2. Visi šī panta 1. punktā minētie dokumenti, kā arī ekspluatanta apliecības un attiecīgo pārvadājumu un citas transporta un ekspedīcijas darbības veikšanas licences, kuras izsniegusi vai apstiprinājusi viena Līgumslēdzēja Puse, un kuru derīguma termiņš nav notecējis, tiek atzītas par derīgām otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā.

3. Katrai Līgumslēdzējai Pusei ir tiesības atteikties atzīt par derīgām lidojumu veikšanai virs tās teritorijas apliecības un licences, kuras tās pilsoņiem izsniegusi vai atzinusi par derīgām otra Līgumslēdzēja Puse.

10. pants

Ja ir notikusi Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas gaisa kuģa piespiedu nosēšanās, katastrofa vai cits aviācijas nelaimes gadījums, Līgumslēdzēja Puse, kuras valsts teritorijā tas noticis, par to nekavējoties paziņo otrai Līgumslēdzējai Pusei, veic visus nepieciešamos aviācijas nelaimes gadījuma cēloņu izmeklēšanas pasākumus un pēc tās pieprasījuma novērš šķēršļus, lai tās pārstāvji varētu brīvi ierasties attiecīgās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā un piedalīties šāda nelaimes gadījuma izmeklēšanā, kā arī sniedz neatliekamu palīdzību apkalpei un pasažieriem, ja viņi ir cietuši nelaimes gadījumā, un nodrošina minētajā gaisa kuģī esošā pasta, bagāžas un kravas saglabāšanu. Līgumslēdzējai Pusei, kas veic nelaimes gadījuma izmeklēšanu, par tās rezultātiem jāinformē otra Līgumslēdzēja Puse.

11. pants

Pasažieri, bagāža un krava, kas tiešā tranzītā šķērso otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju un neatstāj šim nolūkam paredzēto lidostas rajonu, tiek pakļauti vienkāršotai muitas kontrolei, ja aviācijas drošības garantēšanai nebūs jāveic citi pasākumi. Bagāža un krava, kas tiek pārvadāta tiešā tranzītā, netiek aplikta ar muitas nodevām un citiem līdzīgiem nodokļiem.

12. pants

1. Līgumslēdzēju Pušu nozīmētajām aviokompānijām tiek piešķirtas taisnīgas un vienlīdzīgas tiesības ekspluatēt Līgumā paredzētās līnijas noteiktajos maršrutos starp Līgumslēdzēju Pušu valstu attiecīgajām teritorijām.

2. Ekspluatējot Līgumā paredzētās līnijas, katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai jāņem vērā otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas intereses, lai nenodarītu kaitējumu šīs aviokompānijas pārvadājumiem tās pašas aviolīnijas maršrutā vai tā posmā. Šajā nolūkā Līgumslēdzēju Pušu nozīmētās aviokompānijas var noslēgt vienošanos par kopīgu ekspluatāciju vai pūlu.

3. Līgumā paredzētajām līnijām, kuras apkalpo Līgumslēdzēju Pušu nozīmētās aviokompānijas, jāatbilst sabiedrības pieprasījumam pēc pārvadājumiem noteiktajos maršrutos un katrai aviokompānijai pirmām kārtām jānodrošina tāda kapacitāte, kas saprātīga līmeņa noslodzes koeficienta gadījumā atbilstu esošajam un saprātīgi paredzamajam pieprasījumam pēc pasažieru, kravas un pasta pārvadājumiem starp Līgumslēdzēju Pušu valstu attiecīgajām teritorijām.

13. pants

1. Tarifus jebkurā Līgumā paredzētajā līnijā nosaka saprātīgā līmenī, ņemot vērā visus attiecīgos faktorus, ieskaitot ekspluatācijas izdevumus, saprātīgu peļņu, aviolīnijas raksturojumu (piemēram, ātrumu un ērtības) un citu aviokompāniju tarifus jebkurā noteiktā maršruta posmā. Šie tarifi jānosaka saskaņā ar zemāk minētajiem šā Līguma noteikumiem.

2. Šī panta 1. punktā minētie tarifi, kā arī aģentu komisijas naudas apmēri no šiem tarifiem par katru noteikto maršrutu, ja iespējams, jāsaskaņo starp ieinteresētajām nozīmētajām aviokompānijām, kas ekspluatē visu maršrutu vai tā posmu. Šādi saskaņotie tarifi jāiesniedz Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijām apstiprināšanai ne vēlāk kā trīsdesmit (30) dienas pirms to piemērošanas uzsākšanas.

3. Ja nozīmētās aviokompānijas trīsdesmit (30) dienu laikā nespēj vienoties par jebkuru šādu tarifu vai kādu citu iemeslu dēļ tarifu nevar saskaņot atbilstoši šī panta 2. punkta noteikumiem, Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijām jācenšas noteikt tarifu, savstarpēji vienojoties.

4. Ja aviācijas institūcijas nespēj vienoties par kāda saskaņā ar šī panta 2. punktu iesniegta tarifa apstiprināšanu vai par kāda tarifa noteikšanu saskaņā ar šī panta 3. punktu, šīs domstarpības var tikt noregulētas saskaņā ar šā Līguma 21. panta noteikumiem.

5. Saskaņā ar šī panta prasībām noteiktie tarifi ir spēkā līdz jaunu tarifu noteikšanai, kas tiek veikta saskaņā ar šī panta prasībām, bet ne ilgāk kā divpadsmit (12) mēnešus pēc to noteikšanas.

14. pants

1. Katras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai ne vēlāk kā sešdesmit (60) dienas pirms lidojumu uzsākšanas jāiesniedz otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām apstiprinašanai paredzētais lidojumu saraksts, norādot lidojumu biežumu, gaisa kuģa tipu, sēdvietu izvietojumu un pārdošanai paredzēto pasažieru vietu skaitu.

2. Jebkuri vēlāki grozījumi nozīmētās aviokompānijas sarakstā, kas jau ir apstiprināts, jāiesniedz apstiprināšanai otras Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijām.

15. pants

1. Gaisa kuģi, kurus vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija ekspluatē Līgumā noteiktajās līnijās, kā arī to aprīkojums, degvielas krājumi un smērvielas, gaisa kuģa krājumi (ieskaitot pārtikas produktus, dzērienus un tabakas izstrādājumus), kas atrodas šādos gaisa kuģos, tiem ierodoties otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, tiek atbrīvoti no visām muitas nodevām un citiem nodokļiem un maksājumiem, ja šis īpašums, materiāli un krājumi paliek gaisa kuģī līdz brīdim, kad tie tiek vesti atpakaļ.

2. No šādām nodevām, nodokļiem un maksājumiem, izņemot maksu par sniegtajiem pakalpojumiem, tiek atbrīvoti arī:

a) gaisa kuģa krājumi, kuri vienas Līgumslēdzējas Puses teritorijā tās institūciju noteiktā apjomā uzņemti izmantošanai otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas Līgumā noteiktajās līnijās ekspluatētajā gaisa kuģī;

b) rezerves daļas, kas ievestas vienas Līgumslēdzējas Puses teritorijā, lai veiktu otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas Līgumā noteiktajās līnijās ekspluatētā gaisa kuģa tehnisko apkalpi vai remontu;

c) degviela un smērvielas, kuras paredzēts izmantot vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas Līgumā noteiktajās līnijās ekspluatētajā gaisa kuģī, pat ja šie krājumi tiek izmantoti maršruta posmā virs otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijas, kurā tie uzņemti gaisa kuģī.

3. Šī panta 2. punktā minētie materiāli, krājumi un rezerves daļas pēc ieinteresētās Līgumslēdzējas Puses lūguma var tikt nodoti muitas kontrolē vai pārraudzībā.

4. Gaisa kuģa aprīkojums, materiāli, krājumi un rezerves daļas, kas atrodas vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētās aviokompānijas Līgumā noteiktajās līnijās ekspluatētajā gaisa kuģī, var tikt izkrautas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā tikai ar šīs Līgumslēdzējas Puses muitas institūciju piekrišanu. Šajā gadījumā tās var tikt nodotas minēto institūciju pārraudzībā līdz izvešanai atpakaļ vai cita rīkojuma saņemšanai saskaņā ar muitas noteikumiem.

5. Reklāmas materiāli, pārvadājumu dokumenti kā arī autotransports un cits īpašums un iekārtas, kas nepieciešamas pārstāvniecību iekārtošanai un darbībai un ko piegādājusi vai piegādā vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija, tās ievedot, izvedot un tām atrodoties otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, tiek atbrīvotas no visām muitas nodevām un citiem nodokļiem un maksājumiem.

16. pants

Ienākumus, kurus vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētā aviokompānija ieguvusi, ekspluatējot Līgumā paredzētās līnijas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, šī otra Līgumslēdzēja Puse atbrīvo no aplikšanas ar nodokļiem, kuri jāiekasē vai kuri varētu tikt iekasēti saskaņā ar minētās Līgumslēdzējas Puses noteikumiem.

17. pants

1. Katra Līgumslēdzēja Puse piešķir otras Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai tiesības brīvi pārsūtīt naudas summas, kuras šis uzņēmums ir ieguvis, Līgumā paredzēto līniju ekspluatācijas rezultātā ieņēmumiem pārsniedzot izdevumus.

2. Šāda naudas pārsūtīšana jāveic saskaņā ar noteikumiem, kuri paredzēti līgumā, kas regulē abu Līgumslēdzēju Pušu attiecības finansu jomā. Ja šāda līguma nav, kompetentām Līgumslēdzēju Pušu institūcijām jānosaka šādas pārsūtīšanas kārtība. Ja tā nav noteikta, pārsūtīšana jāveic brīvi konvertējamā valūtā atbilstoši oficiālajam maiņas kursam un saskaņā ar Līgumslēdzēju Pušu piemērotajiem valūtas maiņas noteikumiem.

3. Nozīmēto aviokompāniju savstarpējie norēķini var tikt veikti saskaņā ar līgumiem, kurus tās noslēgušas par norēķiniem un maksājumiem.

18. pants

1. Lai nodrošinātu Līgumā paredzēto līniju ekspluatāciju, vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai tiek piešķirtas tiesības otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā atvērt savas pārstāvniecības ar nepieciešamo administratīvo, komerciālo un tehnisko personālu. Pēc Līgumslēdzēju Pušu vienošanās minētais personāls tiek veidots no Līgumslēdzēju Pušu valstu pilsoņiem vai trešo valstu pilsoņiem. Šī personāla skaits tiek noteikts pēc Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūciju vienošanās.

2. Vienas Līgumslēdzējas Puses nozīmētajai aviokompānijai ir tiesības otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, pamatojoties uz saviem pārvadājumu dokumentiem, patstāvīgi pārdot aviopārvadājumus un saskaņā ar šīs otras Līgumslēdzējas Puses likumiem un noteikumiem nozīmēt aģentus, kuri veiks šo pārdošanu. Ja vienas Līgumslēdzējas Puses kompāniju komercdarbību, ieskaitot aviopārvadājumu pārdošanu, otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā regulē īpaša Līgumslēdzēju Pušu vienošanās, tad tiek piemērota šī vienošanās.

19. pants

1. Saskaņā ar savām tiesībām un pienākumiem, kas izriet no starptautiskajām tiesībām, Līgumslēdzējas Puses apstiprina, ka to savstarpējās saistības aizsargāt civilās aviācijas drošību pret nelikumīgas iejaukšanās aktiem veido šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Neierobežojot savu tiesību un saistību vispārējo piemērošanu starptautisko tiesību jomā, Līgumslēdzējas Puses darbojas saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti Konvencijā par noziegumiem un dažiem citiem aktiem, kas izdarīti gaisa kuģos, kura parakstīta 1963.gada 14.septembrī Tokijā, Konvencijā par cīņu pret nelikumīgu gaisa kuģu sagrābšanu, kura parakstīta 1970. gada 16. decembrī Hāgā, Konvencijā par cīņu pret nelikumīgiem aktiem, kas vērsti pret civilās aviācijas drošību, kura parakstīta 1971. gada 23. septembrī Monreālā, Protokolā par cīņu pret nelikumīgiem vardarbības aktiem starptautiskajās lidostās, kas parakstīts 1988. gada 24. februārī Monreālā, noteikumiem, kuri paredzēti spēkā esošajos Līgumslēdzēju Pušu divpusējos līgumos, kā arī līgumos, kurus tās noslēgs turpmāk.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse pēc otras Līgumslēdzējas Puses lūguma sniedz tai visu nepieciešamo palīdzību, lai novērstu nelikumīgu gaisa kuģu sagrābšanu un citus nelikumīgus aktus, kas vērsti pret gaisa kuģu, to pasažieru un apkalpju, lidostu un aeronavigācijas līdzekļu drošību, kā arī jebkurus citus draudus civilās aviācijas drošībai.

3. Līgumslēdzējas Puses darbojas saskaņā ar Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) noteiktajiem aviācijas drošības noteikumiem un tehniskajām prasībām ciktāl šādi noteikumi un prasības ir piemērojamas Līgumslēdzējām Pusēm; tās pieprasīs, lai gaisa kuģu ekspluatanti, kuru galvenā darbības vieta vai pastāvīgās uzturēšanās vieta ir attiecīgās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kā arī starptautisko lidostu ekspluatanti šajā teritorijā darbotos saskaņā ar minētajiem aviācijas drošības noteikumiem un prasībām.

4. Katra Līgumslēdzēja Puse piekrīt, ka otrai Līgumslēdzējai Pusei ir tiesības pieprasīt, lai šie gaisa kuģu ekspluatanti ievērotu šī panta 3. punktā minētos aviācijas drošības noteikumus un prasības, kuras šī otra Līgumslēdzēja Puse piemēro, ierodoties tās teritorijā, to atstājot, kā arī uzturoties tajā. Katra Līgumslēdzēja Puse nodrošina, lai tās teritorijā tiktu veikti pasākumi gaisa kuģu aizsardzībai un pasažieru, apkalpes, pasažieriem klātesošās bagāžas, bagāžas, kravas un gaisa kuģa krājumu pārbaudei pirms iekāpšanas vai iekraušanas gaisa kuģī un tās laikā. Katra Līgumslēdzēja Puse konkrētu draudu gadījumā labvēlīgi izskata jebkuru otras Līgumslēdzējas Puses lūgumu par īpašu drošības pasākumu veikšanu.

5. Incidenta, kas saistīts ar civilo gaisa kuģu nelikumīgu sagrābšanu vai citiem nelikumīgiem aktiem, kas vērsti pret gaisa kuģu, to pasažieru un apkalpju, lidostu un aeronavigācijas iekārtu drošību, vai šāda incidenta draudu gadījumā Līgumslēdzējas Puses sniedz viena otrai palīdzību, atvieglojot sakarus un veicot atbilstošus pasākumus, lai ātri un droši novērstu šādu incidentu vai tā draudus.

6. Ja Līgumslēdzējai Pusei ir pietiekams pamats uzskatīt, ka otra Līgumslēdzēja Puse neievēro šajā pantā paredzētos aviācijas drošības noteikumus, tad šīs Līgumslēdzējas Puses aviācijas institūcijas ir tiesīgas pieprasīt nekavējošas konsultācijas. Ja rodas tieši draudi civilās aviācijas drošībai, Līgumslēdzējas Puses ir tiesīgas piemērot šā Līguma 5. panta noteikumus.

20. pants

Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas periodiski veic konsultācijas, lai nodrošinātu ciešu sadarbību visos jautājumos, kas attiecas uz šā Līguma izpildi.

21. pants

1. Ja Līgumslēdzējām Pusēm rodas domstarpības par šā Līguma iztulkošanu vai piemērošanu, abām Līgumslēdzējām Pusēm pirmām kārtām jācenšas tās noregulēt tiešās sarunās.

2. Ja Līgumslēdzējas Puses nevar vienoties sarunās, tās var griezties pie trešās personas. Ja jautājums netiek izlemts, tad pēc vienas Līgumslēdzējas Puses pieprasījuma tas tiek nodots izšķiršanai arbitrāžā, kas sastāv no trim arbitriem, no kuriem katra Līgumslēdzēja Puse attiecīgi nozīmē vienu arbitru, bet trešo arbitru pēc vienošanās nozīmē abi minētie arbitri. Abām Līgumslēdzējām Pusēm arbitri jānozīmē sešdesmit (60) dienu laikā pēc dienas, kad viena Līgumslēdzēja Puse ir saņēmusi no otras Līgumslēdzējas Puses pieprasījumu par strīda izšķiršanu arbitrāžā, un trešais arbitrs jānozīmē nākošo sešdesmit (60) dienu laikā. Ja viena Līgumslēdzēja Puse nenozīmē arbitru minētajā laikā vai ja noteiktajā laikā nav nozīmēts trešais arbitrs, Līgumslēdzējas Puses ir tiesīgas griezties pie ICAO Padomes prezidenta ar lūgumu nozīmēt nepieciešamo arbitru vai arbitrus. Jebkurā gadījumā trešajam arbitram jābūt trešās valsts pilsonim un jāpilda arbitrāžas priekšsēdētāja funkcijas.

3. Arbitrāža savu lēmumu pieņem ar balsu vairākumu un Līgumslēdzējas Puses apņemas pildīt tās lēmumus, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu.

4. Ja viena Līgumslēdzēja Puse nepilda arbitrāžas lēmumus, kas pieņemti saskaņā ar šī panta 3. punktu, otra Līgumslēdzēja Puse ir tiesīga ierobežot, apturēt vai atcelt tiesības vai privilēģijas, kuras tā piešķīrusi minētajai Līgumslēdzējai Pusei, kas nepilda saistības.

5. Katra Līgumslēdzēja Puse apmaksā visus sava arbitra izdevumus un atlīdzību; trešā arbitra izdevumus un arbitrāžas izdevumus Līgumslēdzējas Puses sedz vienlīdzīgās daļās.

22. pants

Ja viena Līgumslēdzēja Puse iesaka grozīt šā Līguma vai tā Pielikuma(u) noteikumus, Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas konsultējas par piedāvātajiem grozījumiem. Konsultācijām jāsākas sešdesmit (60) dienu laikā pēc to pieprasīšanas, ja vien aviācijas institūcijas nav vienojušās par minētā termiņa pagarināšanu. Jebkuri šā Līguma grozījumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas, diplomātiskā ceļā apmainoties ar notām. Šā Līguma pielikuma grozījumi var tikt izdarīti pēc Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūciju vienošanās.

23. pants

Šis Līgums un jebkuri tā grozījumi tiek reģistrēti Starptautiskajā civilās aviācijas organizācijā.

24. pants

1. Šis Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku un stājas spēkā no dienas, kad Līgumslēdzējas Puses ir apmainījušās ar notām, kurās paziņots, ka tās ir izpildījušas visas konstitucionālās prasības, kas nepieciešamas tā apstiprināšanai.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse ir tiesīga jebkurā laikā diplomātiskā ceļā paziņot otrai Līgumslēdzējai Pusei par savu lēmumu pārtraukt šā Līguma darbību. Šādā gadījumā Līguma darbība tiek pārtraukta pēc divpadsmit (12) mēnešiem, skaitot no dienas, kad otra Līgumslēdzēja Puse ir saņēmusi šādu paziņojumu, ja minētais paziņojums pēc abu Līgumslēdzēju Pušu vienošanās netiek atsaukts pirms šī termiņa notecēšanas.

Parakstīts Rīgā 1995.gada 6. jūnijā divos oriģināleksemplāros, katrs no tiem latviešu, uzbeku un krievu valodā, turklāt visi teksti ir autentiski. Domstarpību gadījumā noteicošais ir teksts krievu valodā.

Latvijas Republikas Uzbekistānas Republikas

valdības vārdā: valdības vārdā:

 Pielikums

1. Maršruti, kurus abos virzienos ekspluatē Latvijas Republikas aviokompānijas:

Sākuma punkti

Starppunkti

Galapunkti

Punkti aiz robežām

Punkti Latvijā

Punkti trešajās valstīs

Punkti Uzbekistānā

Punkti trešajās valstīs

2. Maršruti, kurus abos virzienos ekspluatē Uzbekistānas Republikas aviokompānija:

Sākuma punkti

Starppunkti

Galapunkti

Punkti aiz robežām

Punkti Uzbekistānā

Punkti trešajās valstīs

Punkti Latvijā

Punkti trešajās valstīs

Piezīmes:

a) punktus Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijās, starppunktus un punktus aiz attiecīgās teritorijas robežām pēc savstarpējas saskaņošanas nosaka Līgumslēdzēju Pušu aviācijas institūcijas;

b) Līgumslēdzēju Pušu nozīmētās aviokompānijas ir tiesīgas izlaist jebkuru vai visus punktus noteiktajā maršrutā ar noteikumu, ka Līgumā noteiktās līnijas sākas un beidzas aviokompāniju nozīmējušās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Uzbekistāna
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 16.02.1996.
Parakstīts:
 06.06.1995.
Parakstīšanas vieta: 
Rīga
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 10, 19.01.1996.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Citi saistītie dokumenti
472
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)