Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Pasaules Pasta savienība

Tulkojums

Pasta paku reglaments

Satura rādītājs

1. nodaļa

Vispārīgie jautājumi

Pants

RC 101. Termina "pakas" lietošana

RC 102. Tranzīta brīvības principu piemērošana

RC 103. Tranzīta brīvības principu neievērošana

RC 104. Naudas vienība

RC 105. Pasta drošība

RC 106. Transporta uzņēmumu pakalpojumu sniegšana

2. nodaļa

Pieņemšanas un nodošanas nosacījumi. Maksas. Atbrīvojums no maksas par pasta pakalpojumiem. Piegādes procedūra

RC 107. Atbrīvojums no maksas par pasta pakalpojumiem, ko piemēro pasta dienesta pakām

RC 108. Atbrīvojums no maksas par pasta pakalpojumiem, ko piemēro institūcijām, kas rūpējas par karagūstekņiem un internētajām civilpersonām

RC 109. Priekšapmaksa

RC 110. Papildmaksas par aviopārvadājumu aprēķināšana

RC 111. Īpašās maksas

RC 112. Bez maksas nosūtīto paku apzīmēšana

RC 113. Svara sistēma. Mārciņa

RC 114. Īpaši nosacījumi, kas attiecas uz svara ierobežojumiem

RC 115. Izmēra ierobežojumi

RC 116. Piegādes procedūra

RC 117. Paku pieņemšanas nosacījumi. Noformēšana un iepakošana. Adresēšana

RC 118. Speciālais iepakojums

RC 119. Radioaktīvus materiālus saturošu sūtījumu pieņemšanas un apzīmēšanas nosacījumi

RC 120. Infekciozas vielas saturošu sūtījumu pieņemšanas un apzīmēšanas nosacījumi

RC 121. Sūtīšanas veida norādīšana

RC 122. Procedūras, kas jāpilda sūtītājam

RC 123. Sūtītāja norādījumi sūtījuma nodošanas laikā

RC 124. Procedūras, kas jāpilda sūtītāj pasta iestādei

3. nodaļa

Īpašie pakalpojumi

RC 125. Apdrošinātās pakas

RC 126. Pakas ar pēcmaksu

RC 127. Eksprespasta pakas

RC 128. Pakas ar paziņojumu par izsniegšanu

RC 129. Pakas, kas izsniedzamas bez maksas

RC 130. Trauslas pakas. Lielgabarīta pakas

RC 131. Sūtījumu grupēšanas pakalpojums "Konsignācija"

RC 132. Integrētās loģistikas pakalpojums

4. nodaļa

Bīstamas vielas, kuras aizliegts ievietot pasta pakās. Izņēmumi attiecībā uz aizliegumiem. Kļūdaini pieņemtas pakas. Pāradresācija. Atpakaļnosūtīšana sūtītājam. Pasta paku atsaukšana. Pieprasījumi.

RC 133. Bīstamas vielas, kuras aizliegts ievietot pasta pakās

RC 134. Izņēmumi attiecībā uz aizliegumiem

RC 135. Kļūdaini pieņemtu paku apstrāde

RC 136. Pakas pāradresācijas nosacījumi

RC 137. Uzglabāšanas laiks

RC 138. Dienesta uzglabāšanā pieņemtās pakas

RC 139. Neizsniegto paku atpakaļnosūtīšana sūtītājam

RC 140. Kļūdaini pieņemto paku atpakaļnosūtīšana sūtītājam

RC 141. Atpakaļnosūtīšana sūtītājam pakalpojumu pārtraukšanas dēļ

RC 142. Izraudzītajam operatoram doto norādījumu neievērošana

RC 143. Pakas ar sūtījumiem, kas var ātri sabojāties vai sapūt

RC 144. Iesniegumu apstrāde par pasta pakas atsaukšanu, adreses maiņu vai labošanu

RC 145. Pieprasījumi

5. nodaļa

Muitas jautājumi

RC 146. Muitas deklarācijas un paku muitošana

RC 147. Maksa par sūtījumu uzrādīšanu muitai

RC 148. Muitas nodokļa un citu nodevu atcelšana

6. nodaļa

Dalībvalstu vai izraudzīto operatoru atbildība

RC 149. Dalībvalstu vai izraudzīto operatoru atbildības principu piemērošana

RC 150. Izzagtas vai bojātas pakas piegāde

RC 151. Sūtītāja atbildības noteikšana

RC 152. Atlīdzības izmaksa

RC 153. Atlīdzības izmaksas termiņš

RC 154. Atlīdzības automātiska izmaksa

RC 155. Atbildības noteikšana starp izraudzītajiem operatoriem

RC 156. Izraudzīto operatoru atbildības noteikšanas procedūra

RC 157. Izmaksāto atlīdzību piedziņa no aviopārvadātājiem

RC 158. Atlīdzības atmaksāšana izraudzītajam operatoram maksātājam

RC 159. Norēķini par izmaksātajām atlīdzībām starp izraudzītajiem operatoriem

RC 160. Maksājamo summu aprēķins saistībā ar atlīdzībām par pakām

7. nodaļa

Paku nosūtīšanas, virzīšanas un saņemšanas procedūras

RC 161. Vispārējie paku apmaiņas principi

RC 162. Svītrkodu piemērošana un specifikācijas

RC 163. Sekošana sūtījumu virzībai - sūtījumu un ziņojumu specifikācija

RC 164. Sekošana sūtījumu virzībai - indikatīvie rādītāji nosūtīšanas laikam

RC 165. Sekošana sūtījumu virzībai - indikatīvie rādītāji datu nosūtīšanai

RC 166 . Veicamie pasākumi pakalpojumu sniegšanas īslaicīga pārtraukuma un atsākšanas gadījumā

RC 167. Dažādas sūtīšanas metodes

RC 168. Sūtīšana slēgtās depešās

RC 169. Svītrkodu izmantošana

RC 170. Paku kartes

RC 171. CP 87 paku karšu sagatavošana

RC 172. Paku pavaddokumentu nosūtīšana

RC 173. Depešu virzīšana

RC 174. Aviopaku un sauszemes paku, kuras pārvadā ar aviotransportu (SAL), pārkraušana

RC 175. Veicamie pasākumi, ja aviopaku tiešā pārkraušana nevar notikt saskaņā ar grafiku

RC 176. CN 37, CN 38 vai CN 41 pavadrakstu sagatavošana un pārbaude

RC 177. CN 37, CN 38 vai CN 41 pavadraksta trūkums

RC 178. Veicamie pasākumi, ja notiek negadījums

RC 179 . Veicamie pasākumi, ja lidojums tiek pārtraukts vai ja aviopakas ir nepareizi virzītas

RC 180. Veicamie pasākumi, ja lidojums tiek pārtraukts vai ja sauszemes pakas, kuras pārvadā ar aviotransportu (SAL), ir nepareizi virzītas

RC 181. Izmēģinājuma paziņojumu sagatavošana

RC 182. Depešu nodošana

RC 183. Depešu pārbaude

RC 184. Pārkāpumu atklāšana un pārbaudes paziņojumu apstrāde

RC 185. Paku svara vai izmēru atšķirības

RC 186. Bojātas vai nepietiekami iepakotas pakas saņemšana pasta apmaiņas punktā

RC 187. Ziņošana par pārkāpumiem, par kuriem ir atbildīgi izraudzītie operatori

RC 188. Vairumā nosūtīto depešu ar pakām pārbaude

RC 189. To paku pārsūtīšana, kas novirzījušās no maršruta

RC 190. Tukšās taras atgriešana

8. nodaļa

Pakalpojumu kvalitātes mērķi

RC 191. Pakalpojumu kvalitātes mērķi

9. nodaļa

Tarifi un maksas par aviopārvadājumiem

RC 192. Ienākošo sūtījumu sauszemes tarifs, kura pamatā ir sniegto pakalpojumu raksturojošās komponentes

RC 193. Ienākošo sūtījumu sauszemes tarifu mainīšana

RC 194. Tranzīta sauszemes tarifs

RC 195. Tranzīta sauszemes tarifu piemērošana

RC 196. Jūras tarifs

RC 197. Jūras tarifa piemērošana

RC 198. Jauno tarifu piemērošana neparedzamu maršruta izmaiņu gadījumā

RC 199. Depešu svars, ko ņem vērā izmaksājot atlīdzību izraudzītajiem operatoriem

RC 200. Tarifu sadalījums

RC 201. Tarifi un maksas, kuras citiem izraudzītajiem operatoriem kreditējis tās valsts izraudzītais operators, kurā depešas nodotas sūtīšanai

RC 202. Tarifu, maksu un nodevu sadalījums un atlīdzināšana atpakaļsūtīšanas vai pārsūtīšanas gadījumā

RC 203. Aviopārvadājumu tarifu aprēķināšana

RC 204. Aviopārvadājumu tarifi attiecībā uz nozaudētām vai iznīcinātām aviopakām

RC 205. Aviopārvadājumu tarifi attiecībā uz novirzītām vai kļūdaini nosūtītām depešām vai maisiem

RC 206. Aviopārvadājumu tarifu iekasēšana par tukšu maisu transportēšanu

10. nodaļa

Rēķinu sagatavošana un norēķinu veikšana

RC 207. Rēķinu sagatavošana

RC 208. Norēķinu veikšana

RC 209. Norēķinu veikšana ar Starptautiskā biroja starpniecību

RC 210. Tādu nesamaksātu parādu korekcijas, kas radušies, veicot norēķinus Starptautiskā biroja klīringa sistēmā

RC 211. SDR vienībās izteikto parādu maksājumi. Vispārīgi noteikumi

RC 212. Rēķinu apmaksas noteikumi, ja norēķinus veic bez Starptautiskā biroja starpniecības

11. nodaļa

Dažādi noteikumi

RC 213. Izraudzīto operatoru sniegtā informācija

RC 214. Starptautiskā biroja publikācijas

RC 215. Telegrāfa adreses

RC 216. Dokumentu glabāšanas laiks

RC 217. Veidlapas

RC 218. Standartu piemērošana

12. nodaļa

Pārejas noteikumi un noslēguma noteikumi

RC 219. Reglamenta stāšanās spēkā un spēkā esības laiks

Pasta paku Noslēguma protokols

Pants

RC I Pasta paku pakalpojumu sniegšana
RC II Īpaši nosacījumi saistībā ar svara ierobežojumiem pakām
RC III Piegādes procedūra
RC IV Apdrošināto sūtījumu maksimālie ierobežojumi
RC V Kļūdaini pieņemtu paku apstrāde
RC VI Dienesta uzglabāšanā pieņemtās pakas
RC VII Pieprasījumu apstrāde
RC VIII Izraudzīto operatoru atbildības principu piemērošana
RC IX Sūtīšana slēgtās depešās
RC X Depešu virzīšana
RC XI Vidējo tarifu noteikšana
RC XII Īpašie tranzīta sauszemes tarifi
RC XIII Jūras tarifi
RC XIV Papildu tarifi
RC XV Rēķinu sagatavošana
RC XVI Tāda parāda koriģēšana, kas radies, veicot norēķinus Starptautiskā biroja klīringa sistēmā, kas darbojās līdz 2001. gada 1. janvārim
RC XVII Veidlapas

Veidlapu saraksts

Nr. Veidlapas nosaukums Atsauce
CP 71 Adreses pavadziņojums RC 122.1
CP 72 Paškopējošā veidlapa. Muitas deklarācija/adreses pavadziņojums RC 122.1
CP 73 Paku uzlīme ar pakas numuru un nodošanas iestādes nosaukumu RC 124.1
CP 74 "V" uzlīme apdrošinātām pakām RC 125.6.1
CP 75 Apkopojošs rēķins. CP 94 saraksts RC 129.8.3
CP 77 Iekasēto maksu saraksts RC 139.10
CP 78 Pārbaudes ziņojums RC 138.1
CP 81 Tabula. Sauszemes pasta pakas RC 161.1
CP 82 Tabula. Aviopakas RC 161.5
CP 83 Birka sauszemes paku depešām RC 168.3.1
CP 84 Birka aviopaku depešām RC 168.3.1
CP 85 Birka SAL paku depešām RC 168.3.1
CP 87 Paku karte RC 170.1
CP 88 Īpašā paku karte. Tarifu samaksa par paku tranzītu RC 170.12
CP 91 Aploksne adreses pavadziņojuma, muitas u. c. dokumentu sūtīšanai RC 172.3
CP 92 Aploksne adreses pavadziņojuma, muitas u. c. dokumentu sūtīšanai RC 172.3
CP 94 Maksājamo summu saraksts RC 207.1
CP 95 "COD" uzlīme ("Pēcmaksa") RC 126.3.2.1

Biežāk izmantotās vēstuļu korespondences un pasta paku veidlapas

Nr. Veidlapas nosaukums Atsauce
CN 07 Paziņojums par pienākšanu/ izsniegšanu/ /izmaksāšanu/ reģistrēšanu RC 128.2.2
CN 08 Pieprasījums RC 128.4.2
CN 11 Marķēšanas kvīts RC 129.5.2
CN 12 Precīzs mēneša rēķins. Muita u. c. izmaksas RC 129.8.1
CN 13 Akts. Informācija par konfiscētu pasta sūtījumu RC 135.6
CN 15 Uzlīme "Atpakaļ" RC 139.5
CN 17 Pieprasījums par sūtījuma atsaukšanu/ par adreses mainīšanu vai labošanu/ par pēcmaksas summas atcelšanu vai mainīšanu RC 144.3.1
CN 21 Paziņojums. CN 08 veidlapas pārsūtīšana RC 145.4.6
CN 23 Muitas deklarācija RC 122.2
CN 24 Akts par pārkāpumiem attiecībā uz apdrošinātajiem vēstuļu korespondences sūtījumiem vai pasta pakām RC 138.4
CN 29 "COD" uzlīme ("Pēcmaksa") RC 126.3.2.1
CN 29 bis Uzlīme sūtījumiem ar pēcmaksu ("COD") RC 126.3.2.1
CN 29 ter Kupons sūtījumiem ar pēcmaksu ("COD") RC 126.3.3.1
CN 37 Pavadraksts. Sauszemes depešas RC 145.4.6.1
CN 38 Pavadraksts. Aviodepešas RC 145.4.6.1
CN 41 Pavadraksts. Sauszemes depešas ar aviotransportu (SAL) RC 145.4.6.1
CN 42 Birka "Tiešā pārkraušana" RC 174.6
CN 44 Nosūtīšanas pārbaudes ziņojums RC 181.1
CN 46 Aizstājošais pavadraksts RC 177.3
CN 47 Pavadraksts. Depeša ar tukšo taru RC 190.2
CN 48 Rēķins. Atlīdzības summa RC 160.1
CN 51 Atsevišķs rēķins. Aviopasts RC 129.8.5
CN 52 Kopējais rēķins RC 207.8

Pasta paku reglaments

Ņemot vērā Pasaules Pasta savienības Konstitūcijas 22. panta 5. punktu, kas noslēgta Vīnē 1964. gada 10. jūlijā, Pasta darbības padome ir izstrādājusi turpmāk paredzētos pasākumus, lai nodrošinātu pasta paku pakalpojumu sniegšanu.

1. nodaļa
Vispārīgie noteikumi

RC 101. pants
Termina "pakas" lietošana

1. Šajā reglamentā un Noslēguma protokolā termins "pakas" attiecas uz visām pakām.

2. Pakas, kuras pārvadā pa gaisu kā prioritāros sūtījumus, sauc par aviopakām.

RC 102. pants
Tranzīta brīvības principu piemērošana

1. Tās dalībvalsts, kura nesniedz apdrošinātu paku pakalpojumu vai kura neuzņemas atbildību par apdrošinātām pakām, ko pārvadā pa jūru vai gaisu, pienākums ir pārsūtīt slēgtās depešas, kuras tai ir nodevusi cita dalībvalsts, visātrākajā veidā un ar visdrošākajiem līdzekļiem.

RC 103. pants
Tranzīta brīvības principu neievērošana

1. Ja tiek pārtraukta pasta pakalpojumu sniegšana dalībvalstī, kas neievēro tranzīta brīvības principus, par to pirms tam, izmantojot e-pastu vai citu telesakaru līdzekli, ziņo attiecīgajai dalībvalstij un izraudzītajiem operatoriem. Par šo faktu informē arī Starptautisko biroju.

RC 104. pants
Naudas vienība

1. Naudas vienība, kas ir noteikta Konstitūcijas 7. pantā un izmantota Konvencijā un citos Savienības aktos, ir speciālās aizņēmumtiesības (SDR).

2. Dalībvalstu izraudzītie operatori, panākot savstarpēju vienošanos, norēķinu sagatavošanai un veikšanai var izvēlēties citu naudas vienību, kas nav SDR, vai kādu valsts valūtu.

RC 105. pants
Pasta drošība

1. Dalībvalstsu un izraudzīto operatoru īstenotās pasta drošības stratēģijas mērķis ir:

1.1. uzlabot pakalpojumu kvalitāti kopumā;

1.2. palielināt darbinieku izpratni par drošības svarīgumu;

1.3. izveidot vai pastiprināt drošības vienību darbību;

1.4. nodrošināt regulāru apmaiņu ar darbības, drošības un pārbaudes informāciju un

1.5. ierosināt likumdevējam vajadzības gadījumā pieņemt īpašus tiesību aktus, noteikumus un veikt pasākumus, lai uzlabotu universālo pasta pakalpojumu kvalitāti un drošību.

RC 106. pants
Transporta uzņēmumu pakalpojumu sniegšana

1. Izraudzītais operators, kurš pakalpojuma sniegšanai ir izvēlējies transporta uzņēmumu, veic pasākumus, lai nodrošinātu to, ka transporta uzņēmumi ievēro visus Konvencijas un Pasta paku reglamenta noteikumus, īpašu uzmanību pievēršot paku apmaiņas pasākumiem. Izraudzītais operators ir atbildīgs par transporta uzņēmumu attiecībām ar izraudzītajiem operatoriem no citām līgumslēdzējām valstīm un Starptautisko biroju.

2. nodaļa
Pieņemšanas un nodošanas nosacījumi. Maksas. Atbrīvojums no maksas par pasta pakalpojumiem. Piegādes procedūra

RC 107. pants
Atbrīvojums no maksas par pasta pakalpojumiem, ko piemēro pasta dienesta pakām

1. Pakas, kas saistītas ar pasta dienestu, atbrīvo no visām maksām par pasta pakalpojumiem, ja paku apmaiņa notiek:

1.1. starp izraudzītajiem operatoriem,

1.2. starp dalībvalstīm, izraudzītajiem operatoriem un Starptautisko biroju,

1.3. starp dalībvalstu izraudzīto operatoru pasta iestādēm,

1.4. starp pasta iestādēm un izraudzītajiem operatoriem.

2. Aviopakas, izņemot pakas, kuras sūta Starptautiskais birojs, atbrīvo no papildmaksas par aviopārvadāšanu.

RC 108. pants
Atbrīvojums no maksas par pasta pakalpojumiem, ko piemēro institūcijām, kas rūpējas par karagūstekņiem un internētajām civilpersonām

1. Atbrīvojumu no pasta tarifiem Konvencijas 7. panta 2. punkta nozīmē piemēro šādām institūcijām:

1.1. informācijas birojiem, kas minēti 122. pantā 1949. gada 12. augusta Ženēvas Konvencijā par izturēšanos pret karagūstekņiem;

1.2. Centrālajai karagūstekņu informācijas aģentūrai, kas norādīta minētās konvencijas 123. pantā;

1.3. informācijas birojiem, kas minēti 136. pantā 1949. gada 12. augusta Ženēvas Konvencijā par civiliedzīvotāju aizsardzību kara laikā;

1.4. Centrālajai informācijas aģentūrai, kas norādīta iepriekšējā punktā minētās konvencijas 140. pantā.

RC 109. pants
Priekšapmaksa

1. Priekšapmaksu par paku sūtīšanu var veikt ar pastmarkām vai jebkādā citā veidā, kas ir atļauts saskaņā ar sūtītājvalsts vai tā izraudzītā operatora noteikumiem.

RC 110. pants
Papildmaksas par aviopārvadājumiem aprēķināšana

1. Dalībvalstis vai to izraudzītie operatori nosaka papildmaksu par aviopārvadājumiem, kas jāiekasē par aviopakām.

2. Papildmaksu saista ar aviopārvadājumu tarifiem, un tās ir vienādas vismaz attiecībā uz visu saņēmējvalsts teritoriju neatkarīgi no izmantotā maršruta.

3. Dalībvalstīm vai to izraudzītajiem operatoriem papildmaksas aprēķināšanai par aviopārvadājumiem ir tiesības izmantot svara intervālu, kas ir mazāks nekā viens kilograms.

RC 111. pants
Īpašās maksas

1. Izraudzītajiem operatoriem ir tiesības turpmāk minētajos gadījumos iekasēt tādas pašas maksas kā par iekšzemes pakalpojumu.

1.1. Maksa par sūtījumiem, kas nodoti ārpus pasta pakalpojumu sniegšanas vietas parastā darba laika, ko iekasē no sūtītāja.

1.2. Maksa par sūtījuma savākšanu sūtītāja adresē, ko iekasē no sūtītāja.

1.3. Maksa par sūtījumu uz pieprasījuma; ja sūtījums, kas nosūtīts, izmantojot pakalpojumu "uz pieprasījumu", tiek nodots atpakaļ sūtītājam vai pārsūtīts, tad orientējošā maksimālā summa saskaņā ar Konvencijas 13. panta 6. punktu ir 0,49 SDR.

1.4. Maksa par tādas pakas uzglabāšanu, kuras adresāts nav ieradies saņemt sūtījumu noteiktajā laika posmā. Minēto maksu iekasē izraudzītais operators, kurš veic piegādi, darbojoties tā izraudzītā operatora vārdā, kurā attiecīgā paka ir uzglabāta ilgāk par noteikto laika posmu. Ja paka, par kuru ir iekasēta maksa par uzglabāšanu, tiek nodota atpakaļ sūtītājam vai pārsūtīta, orientējošā maksimālā summa saskaņā ar Konvencijas 13. panta 6. punktu ir 6,53 SDR.

1.5. Izraudzītajiem operatoriem, kuri ir gatavi piedāvāt nepārvaramas varas riska segumu, ir tiesības iekasēt maksu par apdrošināšanu pret nepārvaramas varas risku. Attiecībā uz neapdrošinātām pakām orientējošā maksimālā maksa saskaņā ar Konvencijas 13. panta 6.9. apakšpunktu ir 0,20 SDR par paku. Apdrošinātu paku gadījumā orientējošā maksimālā summa ir paredzēta RC 125. pantā.

1.6. Ja paku parasti nogādā adresāta adresē, tad maksu par piegādi no adresāta neiekasē. Ja piegādi adresāta adresē parasti nenodrošina, tad bez maksas ir jāpiegādā paziņojums par sūtījuma pienākšanu. Šādā gadījumā, ja piegāde adresāta adresē tiek piedāvāta kā izvēles iespēja, atbildot uz paziņojumu par sūtījuma pienākšanu, tad no adresāta var iekasēt maksu par piegādi. Tai ir jābūt tādai pašai kā maksai par iekšzemes pakalpojumu.

RC 112. pants
Bez maksas nosūtīto paku apzīmēšana

1. Uz katras dienesta pakas un adreses pavadziņojuma, ko novieto līdzās adresei, ir norāde "Service des postes" (dienesta) vai līdzīga norāde; aiz norādes var būt tulkojums citā valodā.

2. Uz katras pakas karagūstekņiem un internētām personām un adreses pavadziņojuma, ko novieto līdzās adresei, ir norāde "Service des prisonniers de guerre" (pasta pakalpojumi karagūstekņiem) vai "Service des internés civils" (pasta pakalpojumi internētām personām); aiz norādes var būt tulkojums citā valodā.

RC 113. pants
Svara sistēma. Mārciņa

1. Paku svaru izsaka kilogramos.

2. To valstu izraudzītie operatori, kurās iekšējo noteikumu dēļ nevar pieņemt svara metrisko sistēmu, tā vietā, lai svaru izteiktu kilogramos, var izteikt svaru mārciņās.

RC 114. pants
Īpaši nosacījumi, kas attiecas uz svara ierobežojumiem

1. Apmaiņa ar pakām, kuru svars ir lielāks par 20 kilogramiem, nav obligāta, nosakot, ka maksimālais atsevišķas pakas svars var būt 50 kilogrami.

2. Tomēr to valstu izraudzītie operatori, kuri nosaka, ka svaram ir jābūt mazākam nekā 50 kilogrami, ir iespēja izvēlēties, vai pieņemt tranzītā maisus vai citu slēgtu taru, kuras svars ir no 20 līdz 50 kilogramiem.

3. Ar pasta dienestu saistīto paku svars, kā paredzēts RC 107. panta 1. un 2. punktā, var būt līdz 20 kilogramiem. Attiecībās starp izraudzītajiem operatoriem, kuri ir noteikuši lielāku ierobežojumu, ar pasta dienestu saistīto paku svars var būt lielāks par 20 kilogramiem, bet tas nedrīkst pārsniegt 50 kilogramus.

RC 115. pants
Izmēra ierobežojumi

1. Neviens no pakas izmēriem nedrīkst būt lielāks par diviem metriem, vai garuma un tā lielākā apkārtmēra summa, ko mēra citā virzienā, kas neietver garumu, nedrīkst būt lielāka par trim metriem.

2. Izraudzītie operatori, kuri attiecībā uz visām pakām vai tikai aviopakām nevar pieņemt 1. punktā minētā izmēra pakas, to vietā var pieņemt vienu no turpmāk minētajiem izmēriem:

2.1. Neviens no izmēriem nedrīkst būt lielāks par 1,5 metriem, vai garuma un tā lielākā apkārtmēra summa, ko mēra citā virzienā, kas neietver garumu, nedrīkst būt lielāka par trim metriem.

2.2. Neviens no izmēriem nedrīkst būt lielāks par 1,05 metriem, vai garuma un tā lielākā apkārtmēra summa, ko mēra citā virzienā, kas neietver garumu, nedrīkst būt lielāka par diviem metriem.

3. Paku izmērs nedrīkst būt mazāks par minimālo izmēru, kas noteikts vēstulēm.

RC 116. pants
Piegādes procedūra

1. Parasti pakas adresātam piegādā pēc iespējas ātrāk un atbilstīgi galamērķa valstī spēkā esošajiem noteikumiem. Ja pakas nepiegādā adresāta adresē, tad adresātu, ja vien tas nav neiespējams, nekavējoties informē par to saņemšanu.

2. Ja tiek piegādāta vai nodota vienkārša paka, tad izraudzītais operators piegādātājs iegūst no saņēmēja parakstu par saņemšanu vai iegūst identitātes kartē glabājamos datus, vai iegūst kādu citu apliecinājumu par saņemšanu, kas saskaņā ar galamērķa valsts tiesību aktiem ir juridiski saistošs sūtījuma saņemšanas apstiprināšanai.

RC 117. pants
Paku pieņemšanas nosacījumi. Noformēšana un iepakošana. Adresēšana

1. Vispārīgie iepakošanas nosacījumi

1.1. Katru paku iepako un noslēdz atbilstīgi pakas svaram, formai un saturam, kā arī pārvadāšanas veidam un ilgumam. Iepakojot un noslēdzot paku, tā tiek aizsargāta no saspiešanas vai bojājumiem, ko var radīt atkārtota apstrāde, un to veic tā, lai nebūtu iespējams piekļūt saturam, neatstājot skaidri redzamas pazīmes uz iepakojuma.

1.2. Katru paku iepako īpaši droši, ja tā

1.2.1. jāpārvadā lielā attālumā;

1.2.2. jāpārkrauj vai jāapstrādā daudzas reizes;

1.2.3. jāaizsargā no būtiskām klimata, temperatūras vai, ja veic aviopārvadāšanu, atmosfēras spiediena izmaiņām.

1.3. To iepako un noslēdz tā, lai neapdraudētu pasta darbinieku veselību un neradītu apdraudējumu, ja tajā atrodas priekšmeti, kas var savainot pasta darbiniekus, kuri to apstrādā, vai notraipīt vai sabojāt citas pakas vai pasta iekārtas.

1.4. Uz iepakojuma vai iesaiņojuma paredz pietiekami lielu vietu dienesta norādījumiem un pastmarku un uzlīmju izvietošanai.

1.5. Turpmāk minētos sūtījumus pieņem bez iepakojuma, un adresāta adresi var norādīt uz paša priekšmeta:

1.5.1. priekšmetus, kuras var samontēt vai savienot un noturēt kopā, izmantojot izturīgu virvi un svina vai cita materiāla plombu, lai izveidotu vienu paku, kas nevar sadalīties sastāvdaļās;

1.5.2. viengabala pakas, piemēram, koka, metāla u. c. materiālu gabalus, kurus parasti neiepako.

2. Sūtītāja un adresāta adrese

2.1. Lai pakas tiktu pastā pieņemtas, uz katru no tām izvieto adresāta un sūtītāja adresi, kas uz pašas pakas vai uzlīmes, kura cieši uzlīmēta uz tās, norādīta, izmantojot latīņu alfabēta burtus un arābu ciparus. Ja galamērķa valstī tiek izmantoti citi burti un cipari, tad ieteicams adresi norādīt, izmantojot attiecīgos burtus un ciparus. Adresi nav atļauts rakstīt ar zīmuli; bet ir pieņemamas pakas, uz kurām adrese ir uzrakstīta ar neizdzēšamu zīmuli uz virsmas, kas pirms tam ir samitrināta.

2.2. Kā adresātu var norādīt tikai vienu fizisku vai juridisku personu. Tomēr var pieņemt arī tādas adreses kā, piemēram, "A kungam [..] nodošanai Z kungam [..]" vai "A bankai [..] nodošanai Z kungam [..]", ja ir saprotams, ka persona A izraudzītajiem operatoriem ir jāuzskata par adresātu. Turklāt A un Z personas adresei jābūt vienā valstī.

2.3. Pasta iestāde sūtītāja iesaka sūtītājam ievietot pakā sūtītāja un adresāta adreses kopiju.

3. Kvīts par sūtījuma nodošanu

3.1. Nodošanas laikā pakas sūtītājam bez maksas izsniedz kvīti par sūtījuma nodošanu.

RC 118. pants
Speciālais iepakojums

1. Stikla izstrādājumus vai citus trauslus priekšmetus iepako izturīgā kastē, ko piepilda ar atbilstīgu aizsargājošo materiālu. Pārvadāšanas laikā novērš berzi vai triecienus starp pašiem priekšmetiem un starp priekšmetiem un kastes sienām.

2. Šķidrumus un vielas, kas viegli sašķidrinās, ievieto pilnīgi necaurlaidīgā tvertnē. Katru tvertni ievieto īpašā izturīgā kastē, kurā ir atbilstīgs aizsargājošs materiāls, kas tvertnes saplīšanas gadījumā absorbē šķidrumu. Kastes vāku piestiprina tā, lai tas nevar viegli atvērties.

3. Taukainas vielas, kas viegli nesašķidrinās, piemēram, ziedes, sausās ziepes, sveķus utt. un zīdtārpiņu olas, kuru pārvadāšana rada dažas problēmas, ievieto primārajā iepakojumā (kastē, auduma vai plastmasas maisā utt.), ko pēc tam ievieto kastē, kura ir pietiekami izturīga, lai novērstu satura iztecēšanu.

4. Sausas krāsojošas pulverveida vielas, piemēram, zilo anilīnu u. c. vielas, pieņem tikai pilnīgi necaurlaidīgā metāla kastē, kas savukārt ievietota izturīgā kastē, ja starp abām tvertnēm ir ievietots absorbējošs un aizsargājošs materiāls.

5. Sausas nekrāsojošas pulverveida vielas ievieto izturīgā tvertnē (kastē, maisā). Minēto iepakojumu ievieto noslēgtā, izturīgā kastē.

6. Dzīvas bites, dēles un parazītus ievieto kastē, kas konstruēta tā, lai novērstu jebkādu apdraudējumu.

7. Iepakojums nav vajadzīgs viengabala priekšmetiem, piemēram, koka, metāla u. c. materiālu gabaliem, kurus parasti neiepako. Šādos gadījumos adresāta adrese jānorāda uz paša priekšmeta.

8. Turklāt jāievēro šādi nosacījumi:

8.1. Dārgmetālus iepako izturīgā metāla kastē vai koka kastē. Ja pakas svars ir līdz 10 kilogramiem, koka kastes minimālais biezums ir 1 cm; ja pakas svars ir lielāks par 10 kilogramiem, minimālais biezums ir 1,5 cm. Par iepakojumu var izmantot arī divus bezšuves maisus, kas veido divkāršu iesaiņojumu. Ja tiek izmantota kaste no saplākšņa, tās biezums var būt 5 mm, ja kastes stūri ir nostiprināti ar metāla leņķiem.

8.2. Uz to paku iepakojuma, kuros ir dzīvi dzīvnieki, kā arī uz adreses pavadziņojuma piestiprina uzlīme, uz kuras trekniem burtiem rakstīti vārdi "Animaux vivants" (dzīvi dzīvnieki).

RC 119. pants
Radioaktīvus materiālus saturošu sūtījumu pieņemšanas un apzīmēšanas nosacījumi

1. Radioaktīvus materiālus saturoši sūtījumi nosūtīšanai pa pastu jāpieņem tad, ja tam iepriekš ir piekritusi sūtītāj valsts kompetentā iestāde un ja radioaktivitāte nav lielāka par vienu desmito daļu no pieļautās normas, kā norādīts Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras [IATE] TS R 1 spēkā esošā izdevuma 3. tabulā (Radioaktivitātes normas atsevišķām pakām).

2. Sūtītājam uz radioaktīvus materiālus saturošu sūtījumu ārējā iepakojuma jāizvieto turpmāk redzamā uzlīme ar attiecīgo UN numuru. Papildus sūtītāja nosaukumam un adresei treknrakstā jānorāda lūgums nepiegādāšanas gadījumā nosūtīt sūtījumu atpakaļ.

3. Uz pakas iekšējā iepakojuma sūtītājs norāda savu nosaukumu un adresi un pakas saturu.

4. Ja tukšo iepakojumu sūta atpakaļ uz sūtījuma nodošanas vietu, uzlīme nepārprotami jāpārsvītro.

RC 120. pants
Infekciozas vielas saturošu sūtījumu pieņemšanas un apzīmēšanas nosacījumi

1. Vielas, kuras ir infekciozas vai par kurām pastāv pamatotas aizdomas, ka tās var inficēt cilvēkus vai dzīvniekus, un kuras atbilst B kategorijas (UN 3373) infekciozo vielu kritērijiem, deklarē ar nosaukumu "Bioloģiska viela, B kategorija".

2. Sūtītājs, kas sūta infekciozas vielas ar identifikācijas numuru UN 3373, nodrošina to, ka šie sūtījumi ir sagatavoti tā, lai galamērķī tie nonāktu labā stāvoklī, un ka vielas ir iepakotas atbilstīgi 650. iepakošanas instrukcijai, kā norādīts Tehnisko instrukciju bīstamo kravu drošiem pārvadājumiem pa gaisu [Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air] (turpmāk tekstā - Tehniskās instrukcijas) spēkā esošajā izdevumā, ko publicējusi Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija (ICAO), vai Bīstamo preču noteikumu [Dangerous Goods Regulations] (DGR) spēkā esošajā izdevumā, ko publicējusi Starptautiskā Gaisa transporta asociācija (IATA). Informēšanas nolūkā turpmāk ir izklāstīta 650. iepakošanas instrukcija, kas atbilst ICAO Tehnisko instrukciju 2007./2008. gada izdevumam. Sūtītājiem ir jāizmanto ICAO Tehnisko instrukciju jaunākais izdevums, lai pirms 650. iepakošanas instrukcijas izmantošanas pārliecinātos par teksta spēkā esamību.

3. Iepakojumam ir jābūt kvalitatīvam, pietiekami izturīgam, lai izturētu triecienus un slodzes, kas ir ierastas pārvadāšanas laikā, tostarp pārkraušanu starp transporta vienībām un noliktavām, kā arī jebkādu noņemšanu no paletes vai izņemšanu no ārējās taras turpmākai mehāniskai pārvietošanai vai pārvietošanai ar rokām. Iepakojums ir jāveido un jānoslēdz tā, lai nepieļautu nekādu satura zudumu, kas parastos pārvadāšanas apstākļos var rasties vibrācijas dēļ vai temperatūras, mitruma vai spiediena izmaiņu dēļ.

4. Iepakojumam ir trīs sastāvdaļas:

4.1. primārā tvertne;

4.2. sekundārais iepakojums

4.3. stingrs ārējais iepakojums.

5. Primārās tvertnes ir jāiepako sekundārajā iepakojumā, tā lai parastos pārvadāšanas apstākļos tie nevarētu saplīst, tikt caursisti vai to saturs nevarētu noplūst sekundārajā iepakojumā. Sekundārais iepakojums ir jānostiprina ārējā iepakojumā ar piemērotu amortizācijas materiālu. Satura noplūdes gadījumā nedrīkst mazināties amortizācijas materiāla vai ārējā iepakojuma integritāte.

6. Pārvadājuma laikā turpmāk attēlotais marķējums ir jānovieto uz ārējā iepakojuma ārējās virsmas, uz fona kontrastējošā krāsā, un tam jābūt skaidri redzamam un salasāmam. Marķējumam ir jābūt kvadrāta veidā, kas novietots 45 grādu leņķī (rombs) ar malas garumu 50 mm, līnijas platumam ir jābūt vismaz 2 mm un burtu un ciparu augstumam ir jābūt vismaz 6 mm. Uz ārējā iepakojuma blakus rombveida marķējumam ir jāuzliek marķējums ar attiecīgo kravas nosaukumu: "Bioloģiska viela, B kategorija", "Diagnostikas paraugs" vai "Klīniskais paraugs".

7. Vismaz vienai ārējā iepakojuma virsmai jābūt ar minimālo izmēru 100 mm x 100 mm.

8. Nokomplektētam iepakojumam jāiztur krišanas pārbaude, kas paredzēta ICAO Tehniskajās instrukcijās, izņemot to, ka kritiena augstums nedrīkst būt mazāks par 1,2 m.

9. Šķidrumiem:

9.1. primārajai (-ām) tvertnei (-ēm) ir jābūt šķidrumu necaurlaidīgai (-ām), un tajā (tajās) nedrīkst būt vairāk par vienu litru šķidruma;

9.2. sekundārajam iepakojumam ir jābūt šķidrumu necaurlaidīgam;

9.3. ja vienā sekundārajā iepakojumā ievieto vairākas trauslas primārās tvertnes, tad tām jābūt vai nu atsevišķi iesaiņotām vai atdalītām, lai novērstu savstarpēju saskaršanos;

9.4. starp primāro (-ajām) tvertni (-ēm) un sekundāro iepakojumu jāievieto absorbējošs materiāls. Absorbējošais materiāls jāievieto pietiekamā daudzumā, lai pārvadāšanas laikā šķidruma noplūdes gadījumā šķidrums nemazinātu ārējā iepakojuma un amortizācijas materiāla integritāti;

9.5. primārajai tvertnei vai sekundārajam iepakojumam jāspēj izturēt 95 kPa liels iekšējais spiediens, neradot noplūdi;

9.6. ārējā iepakojumā nedrīkst būt vairāk par četriem litriem šķidruma. Šajā daudzumā netiek iekļauts ledus vai sausais ledus, ko izmanto, lai paraugi atrastos aukstumā.

10. Cietām vielām:

10.1. primārajai (-ām) tvertnei (-ēm) jābūt drošai (-am) pret izbiršanu, un tā (tās) nedrīkst pārsniegt ārējā iepakojuma masas ierobežojumu;

10.2. sekundārajam iepakojumam jābūt drošam pret izbiršanu;

10.3. ja vienā sekundārajā iepakojumā ievieto vairākas trauslas primārās tvertnes, tad tām jābūt vai nu atsevišķi iesaiņotām vai atdalītām, lai novērstu savstarpēju saskaršanos;

10.4. izņemot pakas, kurās ir ķermeņa daļas, orgāni vai veseli ķermeņi, ārējā iepakojuma saturs nedrīkst pārsniegt četrus kilogramus cietu vielu. Šajā daudzumā netiek iekļauts ledus vai sausais ledus, ko izmanto, lai paraugi atrastos aukstumā;

10.5. ja ir šaubas par to, vai pārvadāšanas laikā primārajā tvertnē var atrasties atlikušais šķidrums, tad ir jāizmanto šķidrumiem piemērots iepakojums, tostarp absorbējošie materiāli.

11. Atdzesētiem vai sasaldētiem paraugiem (ledu, sauso ledu un šķidro slāpekli):

11.1. ja sauso ledu vai šķidro slāpekli izmanto, lai paraugi atrastos aukstumā, ir jāievēro visas piemērojamās ICAO Tehnisko instrukciju prasības. Ja izmanto sauso ledu vai šķidro slāpekli, tas jānovieto ārpus sekundārā iepakojuma vai ārējā iepakojumā, vai ārējā tarā. Jānodrošina ar iekšējiem balstiem, lai sekundārais iepakojums paliktu savā sākotnējā vietā pēc ledus vai sausā ledus izkušanas. Ja izmanto ledu, ārējam iepakojumam vai ārējai tarai jābūt necaurlaidīgai. Ja izmanto cietvielas oglekļa dioksīdu (sauso ledu), iepakojumam ir jābūt izgatavotam un veidotam tā, lai no tā izplūstu oglekļa dioksīda gāze un tajā neuzkrātos spiediens, kura dēļ iepakojums var saplīst;

11.2. primārajai tvertnei un sekundārajam iepakojumam jāspēj saglabāt sava integritāte izmantotā dzesētāja temperatūrā, kā arī temperatūrā un spiedienā, kas var rasties, ja dzesēšana vairs nenotiktu.

12. Ja iepakojumi tiek ievietoti ārējā tarā, tad šajā iepakošanas instrukcijā norādītajiem iepakojuma marķējumiem vai nu jābūt skaidri saskatāmiem, vai arī tie vēlreiz jāizvieto uz ārējās taras.

13. Uz infekciozām vielām ar identifikācijas numuru UN 3373, kuras iepako un apzīmogo atbilstoši šai iepakošanas instrukcijai, neattiecas citas šajā pantā paredzētās prasības, kā vien turpmāk izklāstītās prasības:

13.1. rakstveida dokumentā (piemēram, CN 38 pavadrakstā) vai uz iepakojuma ir jānorāda attiecīgais kravas nosaukums, UN numurs un atbildīgās personas vārds, adrese un tālruņa numurs;

13.2. jāievēro ICAO Tehnisko instrukciju 2.6.3.2. apakšpunktā paredzētā klasifikācija;

13.3. jāievēro ICAO Tehnisko instrukciju 7.4.4. apakšpunktā paredzētās prasības, kas attiecas uz ziņošanu par incidentiem; un

13.4. piemēro ICAO Tehnisko instrukciju 7.3.1.3. un 7.3.1.4. apakšpunktā paredzētās prasības par bojājumu un noplūdes pārbaudi.

14. Lai katru paku varētu pareizi sagatavot pārvadāšanai, iepakojumu ražotājiem un turpmākajiem izplatītājiem ir kravas nosūtītājam vai personai, kas sagatavo paku (piem., pacientam), jāsniedz nepārprotamas instrukcijas par šo paku piepildīšanu un noslēgšanu.

15. Citas bīstamas preces nedrīkst iepakot tajā pašā iepakojumā, kurā iepakotas 6.2. apakšgrupas infekciozās vielas, ja vien tās nav vajadzīgas, lai nodrošinātu infekciozo vielu dzīvotspēju, stabilitāti vai novērstu to noārdīšanos, vai neitralizētu to radīto apdraudējumu. Katrā primārajā traukā, kurā ir infekciozas vielas, atļauts iepakot ne vairāk kā 30 ml 3., 8. vai 9. klases bīstamo preču. Ja šis nelielais bīstamo preču daudzums tiek iepakots kopā ar infekciozajām vielām saskaņā ar šo iepakošanas instrukciju, citas šajā pantā paredzētās prasības nav jāpiemēro.

16. Ja dzesēšanai izmanto cietvielas oglekļa dioksīdu (sauso ledu):

16.1. jāievēro iepakošanas prasības, kas paredzētas 904. iepakošanas instrukcijā, kā izklāstīts ICAO Tehnisko instrukciju vai IATA Bīstamo preču noteikumu spēkā esošajā izdevumā. Papildus 650. iepakošanas instrukcijā paredzētajām prasībām sūtītājiem ir jāievēro arī prasības par marķējumu un uzlīmēm, kas lietojamas uz pakām, kurās ir cietvielas oglekļa dioksīds (sausais ledus);

16.2. aviopārvadājumu gadījumā sagatavo pārvadājuma dokumentu atbilstoši ICAO Tehniskajām instrukcijām vai IATA Bīstamo preču noteikumiem. Turklāt šā sūtījuma CN 38 pavadrakstā veicams šāds ieraksts: "Bīstamas preces, kas norādītas pievienotajā nosūtītāja paziņojumā";

16.3. maisus, kuros ir tikai infekciozas vielas un uz kuriem ir īpaša uzlīme "UN 3373", pasta iestādēm jānodod aviosabiedrībām neaizzīmogotos maisos.

RC 121. pants
Sūtīšanas veida norādīšana

1. Uz katras aviopakas nodošanas brīdī piestiprina īpašu zilu uzlīmi ar uzrakstu "Par avion" (pa gaisu), vajadzības gadījumā sniedzot arī tulkojumu saņēmējvalsts valodā. Sūtīšanas veidu skaidri norāda arī attiecīgās pakas adreses pavadziņojumā, vai nu izmantojot īpašu zilas krāsas aviopasta uzlīmi, vai izdarot attiecīgu atzīmi atbilstīgajā rūtiņā.

2. Ja adreses pavadziņojums ir ievietots pašlīmējošā dokumentu mapē, kas cieši pielīmēta pie pakas, un uz tās ir paredzēta attiecīgi apzīmēta zila rūtiņa, kurā izdarīt atzīmi, 1. punktā minētā uzlīme nav obligāti vajadzīga ne uz adreses pavadziņojuma dokumentu mapes, ne uz pakas.

RC 122. pants
Procedūras, kas jāievēro sūtītājam

1. Katrai pakai pievieno CP 71 adreses pavadziņojumu vai nu kā daļu no CP 72 paškopējošās veidlapas, vai CP 71 veidlapu atsevišķi.

2. Katrai pakai pievieno CN 23 muitas deklarāciju vai nu kā atsevišķu veidlapu, vai kā daļu no CP 72 paškopējošās veidlapas. Pakas saturu precīzi norāda muitas deklarācijā, un vispārīgas norādes nav pieņemamas. CN 23 muitas deklarāciju piestiprina pakas ārpusē tā, lai to nebūtu iespējams nozaudēt.

3. Ja izraudzītie operatori par to ir vienojušies iepriekš, muitas datus, kas norādīti saskaņā ar instrukcijām CN 23 muitas deklarācijā, tostarp sūtītāja un adresāta vārdu un adresi, saņēmējvalsts izraudzītajam operatoram var pārsūtīt elektroniski. Izraudzītais operators sūtītājs visus šos datus vai to daļu izvešanas nolūkā var nodot sūtītājvalsts muitas pārvaldei, un izraudzītais operators saņēmējs visus iepriekš minētos datus vai to daļu ievešanas nolūkā var nodot saņēmējvalsts muitas pārvaldei.

4. Datus no CN 23 muitas deklarācijas papīra formā, kas sniedzami saskaņā ar 3. punktā noteikto, izmanto tikai tādos procesos, kas attiecas uz depešu apmaiņu un muitas formalitātēm saistībā ar pasta sūtījumu izvešanu un ievešanu, un tos nedrīkst izmantot citā nolūkā.

5. Uz datiem no CN 23 muitas deklarācijas papīra formā, kuri minēti 3. punktā, attiecas arī visi RC 146. panta noteikumi. Ja konstatētas atšķirības starp datiem CN 23 muitas deklarācijā un datiem elektroniskajā versijā, kas sniegta saskaņā ar 3. punktu, par muitas deklarāciju uzskata CN 23 muitas deklarāciju.

6. Sūtītājs adreses pavadziņojumam var pievienot arī citu dokumentu (faktūru, izvešanas atļauju, ievešanas atļauju, izcelsmes apliecību, veterināro sertifikātu u.c.), kas vajadzīgs muitošanai sūtītājvalstī un saņēmējvalstī.

7. Sūtītāja un adresāta adresei un visai pārējai informācijai, ko sniedz sūtītājs, uz pakas un adreses pavadziņojumā jābūt identiskai. Ja konstatētas atšķirības, par derīgu uzskata uz pakas norādīto informāciju.

RC 123. pants
Sūtītāja norādījumi sūtījuma nodošanas laikā

1. Pakas nodošanas laikā sūtītājs norāda, kā jārīkojas, ja sūtījums netiek izsniegts. Šim nolūkam sūtītājs izdara atzīmi attiecīgajā rūtiņā adreses pavadziņojumā.

2. Sūtītājs var dot vienu no turpmāk minētajiem norādījumiem:

2.1. nekavējoties nosūtīt atpakaļ sūtītājam, izmantojot vislētāko maršrutu vai pa gaisu;

2.2. nosūtīt atpakaļ sūtītājam, izmantojot vislētāko maršrutu vai pa gaisu, pēc zināma laika posma, kas nedrīkst būt ilgāks par galamērķa valstī noteikto uzglabāšanas laiku;

2.3. pakas pārsūtīšana, izmantojot vislētāko ceļu vai pa gaisu, lai tā tiktu piegādāta adresātam;

2.4. sūtītāja atteikšanās no pakas.

3. Izraudzītais operators sūtītājs var nepiedāvāt iespēju dot visus 2. punktā minētos norādījumus. Rūtiņu skaitu adreses pavadziņojumā attiecīgi samazina. Tomēr izraudzītajiem operatoriem vienmēr jāpiedāvā iespēja dot norādījumus, kas minēti 2.1. un 2.4. apakšpunktā. Sūtītājs adreses pavadziņojumā var uzrakstīt vai uzdrukāt tikai vienu no iespējamiem norādījumiem. Norādījumus, kas doti adreses pavadziņojumā, attēlo uz pakas, vai nu pielīmējot uz tās CP 71 vai CP 72 "Adreses laukuma" kopiju, vai attēlojot veidlapā dotos norādījumus citādā veidā. Norādījumus dod franču valodā vai galamērķa valstī saprotamā valodā.

4. Ja sūtītājs aizliedz pārsūtīt sūtījumu, tad uz pakas un adreses pavadziņojumā jābūt uzrakstam "Ne pas réexpédier" (Nepārsūtīt) franču valodā vai galamērķa valstī saprotamā valodā.

5. Paku nosūta atpakaļ bez paziņojuma, ja sūtītājs nav devis norādījums vai ja tie ir pretrunīgi.

RC 124. pants
Procedūras, kas jāievēro sūtītāj pasta iestādei

1. Nosūtīšanas pasta iestāde vai nosūtīšanas pasta apmaiņas punkts ir atbildīgs par CP 73 uzlīmes piestiprināšanu pie pakas līdzās adresei un uz adreses pavadziņojuma. Uz minētās uzlīmes skaidri ir redzams pakas kārtas numurs un sūtītāj pasta iestādes nosaukums. Ja izraudzītais operators sūtītājs ir to atļāvis, tad to CP 73 uzlīmes daļu, kuru piestiprina pie adreses pavadziņojuma, var aizstāt ar iepriekš izdrukātu norādi, kuras izkārtojums ir tāds pats kā attiecīgās uzlīmes daļas izkārtojums.

2. Uz pakas un adreses pavadziņojumā norāda pakas svaru kilogramos ar precizitāti līdz vienam ciparam aiz komata. Svaru, kas mazāks par 100 gramiem, noapaļo līdz tuvākajam simtam.

3. Kalendārzīmoga nospiedumu liek tikai uz adreses pavadziņojuma.

4. Pastmarkas vai kādu citu atļautu apzīmējumu, kas apliecina priekšmaksu saskaņā ar sūtījuma nodošanas valsts vai tās izraudzītā operatora noteikumiem, piestiprina pie pakas vai uz adreses pavadziņojuma.

5. Izraudzītie operatori var vienoties par to, ka tie nepildīs 1.- 4. punktā minētās procedūras.

6. Viena un tā pati pasta iestāde sūtītāja vai nosūtīšanas pasta apmaiņas punkts nedrīkst vienlaicīgi izmantot divas vai vairākas uzlīmju sērijas, ja vien tās nav apzīmētas ar atšķirības zīmēm.

3. nodaļa
Īpašie pakalpojumi

RC 125. pants
Apdrošinātas pasta pakas

1. Paku apmaiņu var veikt, apdrošinot saturu tādā vērtībā, kā ir norādījis sūtītājs. Šādu apmaiņu var veikt starp izraudzītajiem operatoriem, kuri ir deklarējuši gatavību pieņemt šādus sūtījumus vai nu savstarpēji vai tikai vienā virzienā.

2. Apdrošinājuma summa

2.1. Principā apdrošinājuma summas lielums nav ierobežots. Katra dalībvalsts vai izraudzītais operators, ciktāl tas attiecas uz to, var ierobežot apdrošinājuma summu, bet tā nevar būt mazāka par 4000 SDR vai summu, kas ir vismaz vienāda ar iekšzemes pakalpojumiem pieņemto summu, ja tā ir mazāka par 4000 SDR. Tomēr iekšzemes pakalpojumu apdrošinājuma summas ierobežojumu piemēro tikai tad, ja tas ir vienāds ar atlīdzību, kas noteikta attiecībā uz paku, kuras svars ir viens kilograms, vai lielāks par to. Maksimālo summu Savienības dalībvalstīm paziņo, izsakot to SDR vienībās.

2.2. Nodrošinot pakalpojumus starp dalībvalstīm vai izraudzītiem operatoriem, kas ir noteikuši atšķirīgas maksimālās summas, visas puses ievēro zemāko robežvērtību.

2.3. Apdrošinājuma summa nedrīkst būt lielāka par faktisko pakas satura vērtību, bet ir atļauts apdrošināt tikai daļu no šīs vērtības.

2.4. Krāpnieciska apdrošināšana par summu, kas lielāka nekā faktiskā pakas satura vērtība, var būt par pamatu tiesvedībai, kas paredzēta sūtījuma nodošanas valsts tiesību aktos.

2.5. Apdrošinājuma summu sūtītājs izsaka sūtījuma nodošanas valsts valūtā un norāda uz pakas un adreses pavadziņojumā. Šo informāciju norāda latīņu burtiem un arābu cipariem, turklāt tā nedrīkst būt dzēsta vai labota, pat ja tā ir apliecināta. Apdrošinājuma summu nedrīkst rakstīt ar zīmuli vai ķīmisko zīmuli.

2.6. Sūtītājs vai nosūtīšanas pasta iestāde apdrošinājuma summu konvertē SDR vienībās. Konversijas rezultātu attiecīgajā gadījumā noapaļo līdz tuvākajai SDR vērtībai, un tās skaitlisko vērtību norāda blakus vērtībai, kas izteikta sūtījuma nodošanas valsts valūtā, vai zem tās. Šādu konversiju neveic attiecībā uz tiešiem sūtījumiem starp valstīm, kurās izmanto vienu valūtu.

2.7. Ja tiek konstatēts, ka ir veikta krāpnieciska apdrošināšana par summu, kas ir lielāka nekā faktiskā pakas satura vērtība, par to nekavējoties informē sūtījuma nodošanas izraudzīto operatoru. Attiecīgajā gadījumā ar izmeklēšanu saistītos dokumentus nosūta minētajam izraudzītajam operatoram. Ja paka vēl nav piegādāta adresātam, sūtījuma nodošanas izraudzītais operators var lūgt, lai tā tiek sūtīta atpakaļ.

3. Maksas

3.1. Maksu par apdrošinātām pakām maksā pirms nodošanas.

3.2. To aprēķina, saskaitot pamatmaksu, pēc izvēles nosūtīšanas maksu un maksu par vienkāršu apdrošināšanu; papildmaksu par aviopārvadājumiem un maksas par īpašiem pakalpojumiem pieskaita pamatmaksai; orientējošā maksimālā maksa par nosūtīšanu ir tāda pati kā maksa par vēstuļu korespondences sūtījumu ierakstīšanu, proti, 1,31 SDR, vai kā attiecīgā maksa par iekšzemes pakalpojumu, ja tā ir lielāka, vai izņēmumu gadījumos orientējošā maksimālā maksa ir 3,27 SDR.

3.3. Orientējošā maksimālā maksa par vienkāršu apdrošināšanu ir 0,33 SDR par katru 65,34 SDR apdrošinājuma summu vai tās daļu vai 0,5 % no apdrošinājuma summas skalas.

3.4. Maksu par apdrošināšanu pret nepārvaramas varas risku nosaka tā, lai šīs maksas summa un vienkāršās apdrošināšanas summa nav lielāka par maksimālo apdrošināšanas maksas summu.

3.5. Ja ir vajadzīgi īpaši drošības pasākumi, izraudzītais operators no sūtītāja vai adresāta papildus maksām, kas minētas no 3. punkta 2. apakšpunkta līdz 4. punktam, var iekasēt īpašu maksu, kas paredzēta attiecīgā izraudzītā operatora iekšējos noteikumos.

4. Izraudzītajiem operatoriem ir tiesības sniegt klientiem sūtījumu apdrošināšanas pakalpojumu saskaņā ar citiem nosacījumiem, nekā tas paredzēts šajā pantā.

5. Pieņemšana

5.1. Visām apdrošinātajām pakām piemēro turpmāk izklāstītos noteikumus par noformējumu.

5.1.1. Apdrošinātas pakas noformē tā, lai saturam nevar piekļūt, neatstājot skaidri redzamus bojājumus uz aploksnes, iepakojuma vai aizdares, un tās noslēdz, izmantojot efektīvus līdzekļus, piemēram, augstas kvalitātes līmlenti, kura izgatavota pēc vienota parauga vai uz kuras ir sūtītāja spiedogs. Tomēr izraudzītie operatori var vienoties, ka šāds noformējums vai spiedogi nav vajadzīgi.

5.1.2. Neatkarīgi no 5. punkta 1. apakšpunkta 1. punkta izraudzītie operatori var pieprasīt, lai apdrošinātas pakas tiek apzīmogotas ar vienādiem vaska zīmogiem, svina plombām vai citiem efektīviem līdzekļiem, kuri ir izgatavoti pēc vienota parauga vai uz kuriem ir sūtītāja spiedogs.

5.1.3. Starp vaska zīmogiem, plombām, uzlīmēm un pastmarkām (ja tādas ir), kas piestiprinātas pie pakām, atstāj pietiekami lielas atstarpes, lai ar tām nevarētu noslēpt iepakojuma bojājumus.

5.1.4. Uzlīmes un pastmarkas nedrīkst līmēt tā, lai tās atrastos uz divām iepakojuma pusēm, nosedzot kādu malu.

5.1.5. Adreses uzlīmi var līmēt uz iepakojuma.

5.2. Katrs izraudzītais operators var noteikt maksimālo apdrošinājuma summu, līdz kurai tas piemēro 5. punkta 1. apakšpunkta 1. un 2. punkta noteikumus. Attiecībās starp dalībvalstīm vai izraudzītajiem operatoriem, kuri noteikuši atšķirīgas maksimālās summas, piemēro mazāko summu.

5.3. Katram apdrošinātas pakas sūtītājam nodošanas laikā bez maksas izsniedz kvīti.

6. Paku apzīmēšana un apstrāde

6.1. Uz apdrošinātās pakas un adreses pavadziņojuma uzlīmē CP 74 rozā krāsas uzlīmi. Uz minētās uzlīmes ir burts "V", kas atveidots latīņu alfabēta burtiem, sūtījuma nosūtīšanas pasta iestādes nosaukums un pakas kārtas numurs. To uzlīmē uz pakas tajā pašā pusē, kur atrodas adrese, vai tās tuvumā.

6.2. Tomēr izraudzītais operators tajā pašā laikā var izmantot CP 7 uzlīmi, kas paredzēta RC 124. panta 1. punktā, un mazu rozā krāsas uzlīmi, uz kuras treknrakstā uzrakstīti vārdi "Valeur déclarée" (apdrošināts).

6.3. Uz pakas līdzās adresei un adreses pavadziņojumā paredzētajā vietā norāda pakas svaru kilogramos ar precizitāti līdz vienam ciparam aiz komata. Svaru, kas mazāks par 10 gramiem, noapaļo līdz tuvākajam desmitam.

6.4. Starpposma izraudzītais operators uz apdrošinātas pakas priekšējās puses kārtas numuru neizvieto.

7. Piegādes procedūra

7.1. Pasta iestādes saņēmējas pienākumi

7.1.1. Ja tiek piegādāta vai nodota apdrošināta paka, izraudzītais operators, kas piegādā attiecīgo sūtījumu, lūdz saņēmējam parakstīties par saņemšanu vai reģistrē no personu identitāti apliecinošā dokumenta iegūtus datus vai lūdz kādu citu apliecinājumu par saņemšanu, kas saskaņā ar galamērķa valsts tiesību aktiem ir juridiski saistošs sūtījuma saņemšanas apstiprināšanai.

RC 126. pants
Pakas ar pēcmaksu

1. Pakas var sūtīt ar pēcmaksu. Lai varētu nosūtīt un saņemt pakas ar pēcmaksu, izraudzītais operators sūtītājs un izraudzītais operators saņēmējs par to vienojas iepriekš. Šie izraudzītie operatori var vienoties piemērot Nolīguma par pasta maksājumu pakalpojumiem un tā reglamenta noteikumus.

2. Pieņemamās pakas un maksas

2.1. Pamatojoties uz divpusējiem nolīgumiem, var sūtīt pakas, kuras atbilst šā reglamenta nosacījumiem.

2.2. Izraudzītais operators sūtītājs brīvi nosaka maksu, kuru sūtītājs maksā papildus maksai par pasta pakalpojumiem, kura piemērojama attiecīgajai pasta paku kategorijai.

3. Sūtītāj pasta iestādes pienākumi

3.1. Norādes, kurām jābūt uz pakas un adreses pavadziņojumā

3.1.1. Uz pakām, par kurām jāiekasē pēcmaksa, un attiecīgajos adreses pavadziņojumos tajā pusē, kurā norāda adresi, labi redzamā vietā ir norāde "Remboursement" (Pēcmaksa), aiz kuras norāda pēcmaksas summu.

3.1.2. Sūtītājs savu vārdu, uzvārdu un adresi latīņu alfabēta burtiem uzraksta tajā pakas pusē, kurā ir adrese, kā arī adreses pavadziņojuma priekšpusē.

3.2. Uzlīme

3.2.1. Pakas ar pēcmaksu adreses pavadziņojumā izvieto oranžas krāsas uzlīmi, kas atbilst CN 29 uzlīmes paraugam. Ja adreses pavadziņojums ir ievietots pašlīmējošā dokumentu mapē, kurā ir attiecīgi norādīta pēcmaksas summa, CN 29 uzlīme nav obligāti vajadzīga. Turklāt uz pakas ar pēcmaksu tajā pusē, kurā norāda adresi, izvieto divas papildu uzlīmes, kas atbilst CN 29bis un CP 95 paraugam.

3.3. Pakām pievienojamā veidlapa

3.3.1. Katrai pakai ar pēcmaksu pievieno CN 29ter veidlapu, uz kuras pamata tiek izdots atsevišķs pasta maksājuma rīkojums.

4. Pasta iestādes saņēmējas pienākumi

4.1. Izraudzītais operators, kas ir piegādājis paku adresātam, uz sūtītāja vārdu izdod savu pasta maksājuma rīkojumu, pamatojoties uz datiem CN 29ter veidlapā.

5. Pārsūtīšana

5.1. Visas pakas, par kurām ir jāiekasē pēcmaksa, var pārsūtīt, ja jaunā galamērķa valsts attiecībās ar sūtījuma nodošanas valsti sniedz pakalpojumus attiecībā uz šāda veida sūtījumiem.

6. Atlīdzības

6.1. Ja paka ar pēcmaksu tiek piegādāta, neiekasējot pēcmaksas summu, tad galamērķa izraudzītais operators maksā izraudzītajam operatoram sūtītājam atlīdzību, kas atbilst pēcmaksas summai.

6.2. Ja sūtījums ir daļēji izzagts, atlīdzību nosaka atbilstīgi izzagtās sūtījuma daļas faktiskajai vērtībai, pamatojoties uz pēcmaksas summu.

6.3. Nozaudēšanas gadījumā atlīdzība nepārsniedz kopējo pēcmaksas summu.

RC 127. pants
Eksprespasta pakas

1. Paku apzīmēšana

1.1. Uz katras eksprespasta pakas un uz adreses pavadziņojuma uzlīmē gaiši sarkanas krāsas uzlīmi, uz kuras ļoti skaidri uzdrukāta norāde "Exprès" (Eksprespasts) Šo uzlīmi, ja iespējams, uzlīmē līdzās saņemšanas vietas nosaukumam.

2. Maksa

2.1. Orientējošā maksimālā papildmaksas summa, kuru var iekasēt par eksprespasta pakām, ir 1,63 SDR. Šī papildmaksa ir jānomaksā pirms pakas nodošanas. To maksā pat tad, ja paku nevar nogādāt ar īpašu kurjeru, bet tikai izmantojot paziņojumu par sūtījuma pienākšanu.

2.2. Papildmaksu var iekasēt saskaņā ar noteikumiem, kas attiecas uz tāda paša veida sūtījumiem, sniedzot iekšzemes pakalpojumus, ja eksprespasta pakas piegādei nosaka īpašas prasības. Šī maksa ir jāmaksā pat tad, ja paka tiek nosūtīta atpakaļ sūtītājam vai tā tiek pārsūtīta, taču šādā gadījumā orientējošā maksimālā papildmaksas summa, kas paredzēta 2.1. apakšpunktā, ir 1,63 SDR.

2.3. Adresāti, pamatojoties uz 2.1. apakšpunktu, var lūgt pasta iestādei saņēmējai, lai viņiem paredzētie sūtījumi tiek nogādāti kā eksprespasts, ja tas ir paredzēts galamērķa izraudzītā operatora noteikumos. Šādā gadījumā galamērķa izraudzītajam operatoram, piegādājot sūtījumu, ir tiesības iekasēt maksu, kuru piemēro iekšzemes pakalpojumam.

3. Paku apstrāde

3.1. Tajās valstīs, kurās izraudzītais operators nepiedāvā piegādi mājās, eksprespasta paku gadījumā, izmantojot īpašu kurjeru, piegādā paziņojumu par sūtījuma pienākšanu. Šo paziņojumu var sūtīt, izmantojot telesakarus.

3.2. Ja adresāta adrese ir ārpus pasta iestādes saņēmējas vietējās piegādes zonas, eksprespasta pakas vai paziņojuma par sūtījuma pienākšanu piegāde, izmantojot īpašu kurjeru, nav obligāta.

3.3. Eksprespasta pakas vai paziņojuma par izsniegšanu piegādi, izmantojot īpašu kurjeru, mēģina veikt vismaz vienu reizi. Ja pirmais mēģinājums ir neveiksmīgs, turpmāk pakas vai paziņojuma par izsniegšanu piegāde, izmantojot īpašu kurjeru, nav obligāta.

3.4. Izraudzītie operatori, kuri piedalās eksprespasta paku apmaiņā, veic visus pasākumus, lai paātrinātu paku muitošanu.

RC 128. pants
Pakas ar paziņojumiem par izsniegšanu

1. Izraudzītajiem operatoriem, kas klientiem kā pakalpojumu piedāvā sūtīt paziņojumu par izsniegšanu, sūtītājs var pieteikties uz šo pakalpojumu pakas nodošanas laikā, samaksājot papildmaksu, kuras orientējošā maksimālā summa paredzēta 3.1. apakšpunktā. Šo paziņojumu par izsniegšanu sūta atpakaļ sūtītājam pa visātrāko maršrutu (gaisa vai sauszemes). Izraudzītais operators var ierobežot šo pakalpojumu apdrošinātām pakām, ja šāds ierobežojums ir noteikts šā operatora iekšzemes pakalpojumiem.

2. Paku apzīmēšana

2.1. Uz katras pakas, par kuras piegādi sūtītājs pieprasa sūtīt paziņojumu par izsniegšanu, izdara skaidri saskatāmu zīmoga nospiedumu "A.R.". Tādu pašu norādi izdara arī adreses pavadziņojumā.

2.2. Pakām ar paziņojumiem par izsniegšanu pievieno pienācīgi aizpildītu CN 07 veidlapas kopiju. Šo veidlapu pievieno adreses pavadziņojumam. Ja CN 07 veidlapa nenonāk pasta iestādē saņēmējā, tad šī pasta iestāde automātiski sagatavo jaunu paziņojumu par izsniegšanu.

3. Maksa

3.1. Orientējošā maksimālā maksas summa par 1. punktā paredzēto paziņojumu par izsniegšanu ir 0,8 SDR.

4. Paziņojumu par izsniegšanu apstrāde

4.1. Par prioritāti noteikts, ka paziņojumu par izsniegšanu paraksta adresāts vai, ja tas nav iespējams, cita pilnvarota persona saskaņā ar galamērķa valsts noteikumiem. Ja minētajos noteikumos tas ir paredzēts, paziņojumu var parakstīt pasta iestādes saņēmējas darbinieks. Papildus parakstam norāda arī vārdu, uzvārdu drukātiem burtiem vai izmanto skaidri saprotamu un salasāmu norādi, ar kuru neapšaubāmi var noteikt personu, kura to ir parakstījusi.

4.2. Tūlīt pēc pakas piegādes pasta iestāde saņēmēja uz sūtītāja norādīto adresi nosūta pienācīgi aizpildītu CN 07 veidlapu. Šo veidlapu bez maksas sūta atklātā tranzītā pa visātrāko maršrutu (gaisa vai sauszemes). Ja paziņojums par izsniegšanu tiek nosūtīts atpakaļ un tas nav pienācīgi aizpildīts, par neatbilstību tiek ziņots, izmantojot RC 145. pantā paredzēto CN 08 pieprasījuma veidlapu, kurai pievieno attiecīgo paziņojumu par izsniegšanu.

4.3. Ja sūtītājs lūdz informāciju saistībā ar paziņojumu par izsniegšanu, kas nav saņemts parastajā laika posmā, šo paziņojumu bez maksas pieprasa, izmantojot CN 08 veidlapu. Paziņojuma par izsniegšanu dublikātu, uz kura priekšpuses treknrakstā ir vārds "Duplicata" (Dublikāts), pievieno CN 08 pieprasījuma veidlapai. CN 08 veidlapu sagatavo saskaņā ar RC 145. pantā minēto.

RC 129. pants
Pakas, kas adresātam izsniedzamas bez maksām un nodevām

1. Sūtītāji, iepriekš iesniedzot iesniegumu sūtītāji pasta iestādē, var apņemties samaksāt visas maksas un nodevas par attiecīgo paku piegādi, ja iesaistītie izraudzītie operatori tam ir izteikuši savu piekrišanu.

2. Sūtītāji apņemas samaksāt summu, kuru var pieprasīt pasta iestāde saņēmēja. Ja vajadzīgs, sūtītāji izdara pagaidu iemaksu.

3. Izraudzītais operators sūtītājs no sūtītāja iekasē maksu, kuras orientējošā maksimālā summa ir paredzēta 6.1. apakšpunktā un kuru iekasē kā maksājumu par sūtītāj valstī sniegtajiem pakalpojumiem.

4. Galamērķa izraudzītais operators ir tiesības iekasēt komisijas maksu, kuras orientējošā maksimālā summa ir paredzēta 6.2. apakšpunktā. Šo maksu iekasē neatkarīgi no maksas par sūtījuma uzrādīšanu muitai. To galamērķa izraudzītā operatora vārdā iekasē no sūtītāja.

5. Paku apzīmēšana un apstrāde

5.1. Uz katras pakas, kuru adresātam piegādā bez maksām un nodevām, un attiecīgajos adreses pavadziņojumos jābūt uzrakstam, kas rakstīts trekniem burtiem "Franc de taxes et de droits" (Sūtītāja apmaksāts) vai kāda cita līdzvērtīga frāze, ko lieto sūtījuma nodošanas valsts valodā. Uz pakas un adreses pavadziņojuma uzlīmē dzeltenas krāsas uzlīmi, uz kuras treknrakstā ir norāde "Franc de taxes et de droits".

5.2. Katrai nosūtītajai pakai, kas adresātam izsniedzama bez papildmaksas, pievieno CN 11 marķēšanas kvīti uz dzeltena papīra. Pakas sūtītājs aizpilda marķēšanas kvīts A un B daļu priekšpuses labajā pusē. Sūtījuma nosūtīšanas pasta iestāde ieraksta pasta dienesta piezīmes. Sūtītāja ierakstus var izdarīt, izmantojot koppapīru. Kvītī norāda 2. punktā minēto apņemšanos. Adreses pavadziņojumu, muitas deklarācijas un marķēšanas kvīti cieši sasprauž kopā.

6. Maksa

6.1. Orientējošā maksimālā maksas summa, kas minēta 3. punktā, ir 0,98 SDR par paku.

6.2. Orientējošā maksimālā komisijas maksa, kas minēta 4. punktā, ir 0,98 SDR par paku.

7. Marķēšanas kvīts atpakaļsūtīšana (A daļa). Maksu un nodevu atgūšana

7.1. Piemēro Vēstuļu korespondences reglamenta noteikumus.

7.2. Ja sūtītājs apstrīd maksājuma summu, kas norādīta marķēšanas kvīts A daļā, galamērķa izraudzītais operators pārbauda samaksāto summu. Ja vajadzīgs, tas sazinās ar valsts muitas dienestu. Pēc attiecīgo labojumu izdarīšanas tas nosūta minētā paziņojuma A daļu sūtījuma izraudzītajam operatoram sūtītājam. Tāpat, ja galamērķa izraudzītais operators konstatē kļūdu vai nolaidību attiecībā ar maksām par paku, kura jāizsniedz bez maksām un nodevām, par ko izraudzītajam operatoram sūtītājam ir nosūtīta atpakaļ marķēšanas kvīts A daļa, tas sagatavo dublikātu, kurā ir veikti attiecīgie labojumi. Lai jautājumu atrisinātu, izraudzītajam operatoram sūtītājam tiek nosūtīta minētās kvīts A daļa.

8. Norēķini ar izraudzīto operatoru sūtītāju

8.1. Norēķinus saistībā ar maksām, muitas nodokli un citām nodevām, ko katrs izraudzītais operators izmaksājis cita izraudzītā operatora vārdā, veic, izmantojot CN 12 atsevišķus rēķinus, ko par katru ceturksni sagatavo izraudzītais operators kreditors. Marķēšanas kvīts B daļā norādīto informāciju, ko tas ir saglabājis, ieraksta un sakārto alfabēta secībā atbilstīgi pasta iestādēm, kas ir veikušas maksājumus, kā arī maksājumu izdarīšanas secībā. "Nulles" rēķinus nesagatavo.

8.2. Atsevišķo rēķinu, kam pievieno marķēšanas kvīšu B daļas, pārsūta izraudzītajam operatoram debitoram vismaz divu mēnešu laikā pēc attiecīga ceturkšņa beigām.

8.3. Norēķinus veic, izmantojot RC 207. pantā minēto CP 75 rēķinu.

8.4. Ja vien iesaistītie izraudzītie operatori nav vienojušies citādi, CN 12 rēķina pēdējā rindiņā norādīto summu izraudzītais operators kreditors ieraksta nākamajā CP 75 rēķinā, kuru sūta šis izraudzītais operators, pamatojumu norādot ailē "Piezīmes".

8.5. Ja izraudzītais operators attiecībās ar izraudzīto operatoru debitoru neizmanto CP 75 rēķinu, izņēmuma gadījumos līdzīgā veidā var izmantot CN 51 rēķinu.

RC 130. pants
Trauslas pakas. Lielgabarīta pakas

1. Par trauslu paku sauc jebkuru paku, kurā ir priekšmeti, kuri var viegli saplīst un ar kuriem ir jārīkojas ļoti uzmanīgi.

2. Par lielgabarīta paku sauc jebkuru paku,

2.1. kuras izmēri ir lielāki par ierobežojumiem, kas paredzēti Pasta paku reglamentā vai par kuriem savā starpā ir vienojušies izraudzītie operatori;

2.2. kura formas vai struktūras dēļ pati par sevi nav piemērota pārvadāšanai kopā ar citām pakām vai kuras dēļ ir jāievēro īpaša piesardzība.

3. Par trauslām pakām un lielgabarīta pakām iekasē papildmaksu, kura orientējošā maksimālā summa ir paredzēta 6.1. apakšpunktā. Ja paka ir gan trausla, gan lielgabarīta, tad papildmaksu iekasē tikai vienu reizi. Tomēr papildmaksu par aviopārvadājumu šīm pakām nepalielina.

4. Apmaiņu ar trauslām un lielgabarīta pakām veic tikai starp tiem izraudzītajiem operatoriem, kuri pieņem šādus sūtījumus.

5. Trauslu paku un lielgabarīta paku apzīmēšana

5.1. Ievērojot pakas noformēšanas un iepakošanas vispārējos noteikumus, uz katras trauslās pakas sūtītājs vai sūtījuma nosūtīšanas pasta iestāde piestiprina uzlīmi, kurā uz balta fona attēlota sarkanas krāsas glāze.

5.2. Attiecīgā adreses pavadziņojuma priekšpusē piestiprina uzlīmi ar ļoti labi pamanāmu norādi "Colis fragile" (Trausla paka), kas uzrakstīta rokrakstā vai uzdrukāta uz uzlīmes.

5.3. Uz katras pakas, kuras ārpusē sūtītājs ir norādījis, ka tās saturs ir trausls, nosūtīšanas pasta iestāde uzlīmē 5.1. apakšpunktā paredzēto uzlīmi. Par to tiek iekasēta attiecīgā papildmaksa. Ja sūtītājs nevēlas, lai ar paku rīkojas kā ar trauslu paku, tad sūtījuma nosūtīšanas pasta iestāde nosvītro sūtītāja norādi.

5.4. Uz katras lielgabarīta pakas un adreses pavadziņojuma priekšpusē piestiprina uzlīmi, uz kuras treknrakstā uzrakstīts vārds "Encombrant" (Lielgabarīta).

5.5. Tie izraudzītie operatori, kas pieņem sūtījumus, kuru izmēru ierobežojumi ir izklāstīti RC 115. panta 1. punktā, maksu par lielgabarīta paku var iekasēt par visām pakām, kuru izmēri pārsniedz RC 115. panta 2. punktā paredzētos ierobežojumus, bet kuras sver mazāk par 10 kilogramiem. Šādā gadījumā norādi "Encombrant" adreses pavadziņojumā papildina ar vārdiem "en vertu de l'article RC 130.5.5" (saskaņā ar RC 130. panta 5.5. apakšpunktu).

6. Maksa

6.1. Orientējošā maksimālā papildmaksas summa, kas minēta 3. punktā, ir 50 % no pamatmaksas.

RC 131. pants
Sūtījumu grupēšanas pakalpojums "Konsignācija"

1. Izraudzītie operatori var savstarpēji vienoties sniegt sūtījumu grupēšanas papildu pakalpojumu "Konsignācija" saistībā ar grupētiem sūtījumiem, kurus uz ārvalstīm sūta kopā.

2. Ja iespējams, to, ka ir sniegts šāds pakalpojums, norāda, izmantojot 4. punktā minēto logotipu.

3. Par sīkāku informāciju saistībā ar šo pakalpojumu savstarpēji vienojas sūtījuma nodošanas izraudzītais operators un galamērķa izraudzītais operators, pamatojoties uz Pasta darbības padomes izstrādātajiem noteikumiem.

4. Norāde par sūtījumu grupēšanas pakalpojumu "Konsignācija"

4.1. Logotipam, kas paredzēts sūtījumu grupēšanas pakalpojuma "Konsignācija" pazīšanai, ir šādas sastāvdaļas:

- vārds "CONSIGNMENT" zilā krāsā,

- trīs horizontālas svītras (viena sarkana, viena zila, viena zaļa).

RC 132. pants
Integrētās loģistikas pakalpojums

1. Attiecībās starp izraudzītajiem operatoriem, kas ir vienojušās sniegt šo pakalpojumu, saistībā ar integrētās loģistikas pakalpojumu var veikt atsevišķu vai grupētu dokumentu vai preču savākšanu, saņemšanu, apstrādi, uzglabāšanu, pārkraušanu, nodošanu, pārvadāšanu un fizisku piegādi.

2. Par sīkāku informāciju saistībā ar integrētās loģistikas pakalpojumu, kura sniegšanā ir iesaistīti divi vai vairāki izraudzītie operatori, vienojas divpusējos nolīgumos. Tiem aspektiem, kas nav precīzi reglamentēti minētajā nolīgumā, piemēro attiecīgo Savienības aktu noteikumus.

3. Maksu par pakalpojumu, ņemot vērā izmaksas un tirgus prasības, nosaka sūtījuma nodošanas izraudzītais operators.

4. nodaļa
Bīstamas vielas, kuras aizliegts ievietot pasta pakās. Izņēmumi attiecībā uz aizliegumiem. Kļūdaini pieņemtas pakas. Pāradresācija. Atpakaļnosūtīšana sūtītājam. Pasta paku atsaukšana. Pieprasījumi.

RC 133. pants
Bīstamas vielas, kuras aizliegts ievietot pasta pakās

1. Priekšmetus, kas minēti Apvienoto Nāciju Organizācijas izstrādātajos "Ieteikumos par bīstamu preču pārvadāšanu", izņemot atsevišķas bīstamas preces un radioaktīvus materiālus, kas minēti šajos noteikumos, un Starptautiskā Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) Tehniskajās instrukcijās un Starptautiskā Gaisa transporta asociācijas (IATA) Bīstamo preču noteikumos, uzskata par bīstamām vielām saskaņā ar Konvencijas 15. panta 3. punkta noteikumiem, un tos ir aizliegts ievietot pasta pakās.

RC 134. pants
Izņēmumi attiecībā uz aizliegumiem

1. Aizliegums saistībā ar narkotiskajām un psihotropajām vielām neattiecas uz sūtījumiem, kas medicīniskām vai zinātniskām vajadzībām nosūtīti uz valsti, kura tos pieņem ar minēto nosacījumu.

2. Ja iesaistīto dalībvalstu iekšējos noteikumos tas ir atļauts, tad pakās var būt arī dokumenti, ar kuriem apmainās pakas sūtītājs un adresāts vai personas, kuras dzīvo kopā ar sūtītāju vai adresātu.

3. Konvencijas 15. panta 6.1.3. apakšpunktu nepiemēro, ja paku apmaiņu starp divām dalībvalstīm, kuras pieņem apdrošinātas pakas, var veikt tikai tranzītā caur starpposma dalībvalsti, kas tās nepieņem.

RC 135. pants
Kļūdaini pieņemtu paku apstrāde

1. Ar pakām, kurās ir priekšmeti, kas minēti Konvencijas 15. panta 2. punktā, 15. panta 4.3. apakšpunktā un 15. panta 5. punktā, un kuras ir kļūdaini pieņemtas pastā, rīkojas saskaņā ar tā izraudzītā operatora valsts tiesību aktiem, kurš konstatējis minētos priekšmetus.

2. Ja ir konstatēts, ka ir ievietots atsevišķs korespondences sūtījums, kas ir aizliegts saskaņā ar Konvencijas 15. panta 5. punktu, ar to rīkojas kā ar neapmaksātu vēstuļu korespondences sūtījumu. Šā iemesla dēļ paku sūtītājam atpakaļ nesūta.

3. Galamērķa izraudzītais operators ir tiesīgs atbilstoši tā noteikumos paredzētajiem nosacījumiem nogādāt adresātam neapdrošinātu paku, kas ir nodota valstī, kurā pieņem apdrošinātas pakas, kurās ir Konvencijas 15. panta 6.1.2 . un 6.1.3. apakšpunktā minētie priekšmeti. Ja piegāde nav atļauta, paku nosūta atpakaļ sūtītājam.

4. 3. punkta noteikumi attiecas uz pakām, kuru svars vai izmēri ievērojami pārsniedz noteiktos ierobežojumus. Tomēr attiecīgajos gadījumos minētās pakas var piegādāt adresātam, ja viņš pirms tam samaksā attiecīgos tarifus.

5. Ja kļūdaini pieņemta paka vai daļa tās satura netiek piegādāta adresātam un nosūtīta atpakaļ sūtītājam, sūtījuma nodošanas izraudzīto operatoru nekavējoties informē par to, kā attiecīgais izraudzītais operators rīkojās ar minēto paku. Šajā paziņojumā precīzi norāda aizliegumu, saskaņā ar kuru paka vai priekšmeti tika konfiscēti.

6. Ja kļūdaini pieņemta paka tiek konfiscēta, galamērķa vai tranzīta izraudzītais operators informē par to sūtījuma nodošanas izraudzīto operatoru, izmantojot CN 13 veidlapu, vai, ja par to ir panākta abpusēja vienošanās, izmantojot attiecīgā UPU standarta EDI ziņojumu par sūtījumu.

RC 136. pants
Pakas pārsūtīšanas nosacījumi

1. Galamērķa valstī paku var pārsūtīt pēc sūtītāja lūguma, pēc adresāta lūguma vai automātiski, ja tas ir atļauts valsts noteikumos.

2. Paku var pārsūtīt, sūtot to ārpus galamērķa valsts, tikai pēc sūtītāja vai adresāta lūguma. Šādā gadījumā pakai ir jāatbilst prasībām par tālāknosūtīšanu.

3. Paku pēc sūtītāja vai adresāta lūguma var pārsūtīt arī pa gaisu. Ir jāgarantē papildmaksas par aviopārvadājumu samaksāšana par tālāknosūtīšanu.

4. Par katras pakas pirmreizējo pārsūtīšanu un turpmākajām pārsūtīšanas reizēm var iekasēt:

4.1. maksu, kuras iekasēšana ir atļauta iesaistīto izraudzīto operatoru iekšējos noteikumos par pārsūtīšanu, ja tā notiek galamērķa valstī;

4.2. tarifus un papildmaksu par aviopārvadājumu par tālāknosūtīšanu, ja paka tiek pārsūtīta ārpus galamērķa valsts;

4.3. maksas un nodevas, kuras nepiekrīt atcelt iepriekšējā galamērķa izraudzītais operators.

5. Tarifus, maksas un nodevas, kas minētas 4. punktā, iekasē no adresāta.

6. Ja tarifus, maksas un nodevas, kas minētas 4. punktā, tiek samaksātas pārsūtīšanas laikā, ar paku rīkojas tā, it kā tā būtu nodota pārsūtīšanas valstī un tā būtu adresēta jaunajai galamērķa valstij.

7. Ja ir jāpārsūta eksprespasta paka, kuru īpašam kurjeram nav izdevies piegādāt norādītajā adresē, pārsūtīšanas pasta iestāde uzlīmi vai atzīmi "Exprès" (Eksprespasts) pārsvītro ar divām biezām horizontālām līnijām.

RC 137. pants
Uzglabāšanas laiks

1. Kad adresātam ir paziņots par pakas pienākšanu, to adresāta vajadzībām uzglabā desmit dienas vai ne ilgāk par vienu mēnesi no dienas, kurā tika nosūtīts paziņojums. Izņēmuma gadījumā šo laiku var pagarināt līdz diviem mēnešiem, ja tas ir atļauts izraudzītā operatora saņēmēja noteikumos.

2. Ja nav bijis iespējams adresātam paziņot par pakas pienākšanu, tad piemēro uzglabāšanas laiku, kas paredzēts saņēmēj valsts noteikumos. Tāpat rīkojas ar pakām, kas izsniedzamas uz pieprasījumu. Minētais glabāšanas laiks sākas vienu dienu pēc tam, kad paku sāk uzglabāt adresāta vajadzībām. Tas nedrīkst būt ilgāks par diviem mēnešiem. Paku nosūta atpakaļ īsākā laikā, ja sūtītājs to ir lūdzis valodā, kas ir saprotama galamērķa valstī.

3. Uzglabāšanas laiku, kas paredzēts 1. un 2. punktā, ievēro arī pārsūtīšanas gadījumā attiecībā uz pakām, kuras piegādā jaunā pasta iestāde saņēmēja.

4. Ja pēc tam, kad ir pabeigta pakas pārbaude muitā, ir pagājuši vairāk nekā trīs mēneši, tad izraudzītais operators saņēmējs saistībā ar attiecīgo paku lūdz norādījumus sūtījuma izraudzītajam operatoram sūtītājam.

5. Ja izraudzītais operators saņēmējs neievēro 1.-4. punktā izklāstītos noteikumus, tas sedz tarifus un maksas par nosūtīšanu atpakaļ uz nodošanas vietu.

RC 138. pants
Dienesta uzglabāšanā pieņemtās pakas

1. Saistībā ar katru dienesta uzglabāšanā pieņemto paku vai paku, kas aizturētā zādzības vai bojājumu vai cita tāda paša iemesla dēļ, izraudzītais operators saņēmējs sagatavo CP 78 pārbaudes paziņojumu. Tomēr šī procedūra nav obligāta nepārvaramas varas gadījumā vai tad, kad dienesta uzglabāšanā pieņemto paku skaits ir tik liels, ka paziņojuma nosūtīšana nav fiziski iespējama.

2. Par katru paku, ko sūtīšanas laikā dienesta uzglabāšanā pieņēmis pasta dienests (neparedzēts sūtījumu plūsmas pārtraukums) vai muita, attiecīgā starpposma izraudzītais operators sagatavo CP 78 pārbaudes paziņojumu. Arī šādos gadījumos piemēro 1. punktā izdarīto atrunu.

3. CP 78 pārbaudes paziņojumā norāda visu informāciju, kas izklāstīta CP 74 un CP 73 uzlīmē, kā arī pakas nodošanas datumu. CP pārbaudes paziņojumu sūtītāja mītnes valsts izraudzītajam operatoram nosūta pa visātrāko maršrutu.

4. CP 78 pārbaudes paziņojumam pievieno adreses pavadziņojuma kopiju. 1. un 2. punktā minētajos gadījumos CP 78 pārbaudes paziņojumā treknrakstā izceļ uzrakstu "Colis retenu d'office" (Dienesta uzglabāšanā pieņemta paka). Ja paka ir aizturēta zādzības vai bojājumu dēļ, sagatavo CN 24 aktu. CP 78 pārbaudes paziņojumam pievieno tā akta kopiju, kurā izklāstīta informācija par bojājumu apmēru.

5. Vairākām pakām, ko viens un tas pats sūtītājs vienā reizē nosūtījis vienam un tam pašam adresātam, drīkst izmantot vienu CP 78 pārbaudes paziņojumu, pat ja minētajām pakām ir pievienoti vairāki adreses pavadziņojumi. Šādā gadījumā visus paziņojumu pievieno CP 78.

6. Parasti apmaiņa ar CP 78 pārbaudes paziņojumiem notiek starp pasta iestādi saņēmēju un pasta apmaiņas punktu. Tomēr izraudzītais operators var lūgt, lai CP 78 pārbaudes paziņojums saistībā ar tā pakalpojumiem tiek nosūtīts centrālajai administrācijai vai īpaši izraudzītai pasta iestādei. Minētas pasta iestādes nosaukumu izraudzītajiem operatoriem paziņo ar Starptautiskā biroja starpniecību. Sūtītāja mītnes valsts izraudzītais operators ir atbildīgs par sūtītāja informēšanu. Visas iesaistītās pasta iestādes veic CP 78 pārbaudes ziņojumu apmaiņu cik ātri iespējams.

RC 139. pants
Neizsniegto paku atpakaļnosūtīšana sūtītājam

1. Ja paku nevar izsniegt vai ja tā ir oficiāli aizturēta, ar to rīkojas atbilstīgi sūtītāja norādījumiem, ņemot vērā RC 123. pantā izklāstītos ierobežojumus.

2. Paku, kuru nav iespējams izsniegt, nekavējoties nosūta atpakaļ šādos gadījumos:

2.1. ja sūtītājs ir lūdzis, lai to nekavējoties sūta atpakaļ;

2.2. ja sūtītājs ir izdarījis neatļautu lūgumu;

2.3. ja sūtītāja norādījumi sūtījuma nodošanas laikā nav devuši vēlamo rezultātu.

3. Paku, kuru nav iespējams izsniegt, nekavējoties nosūta atpakaļ šādos gadījumos:

3.1. kad ir pagājis sūtītāja norādītais laika posms;

3.2. kad ir pagājis RC 137. pantā paredzētais glabāšanas laiks, ja sūtītājs nav ievērojis RC 123. pantu. Tomēr šādā gadījumā sūtītājam var lūgt norādījumus, izmantojot ērtākos līdzekļus;

3.3. kad ir pagājis laika posms, kas atbilst glabāšanas laikam, kuru piemēro iekšzemes pakalpojumiem, ja minētajā laikā nav samaksāts par paku ar pēcmaksu.

4. Ikvienu paku sūta atpakaļ, izmantojot to maršrutu, kuru parasti izmanto zemākās prioritātes sūtījumu nosūtīšanai. To nesūta pa gaisu, ja sūtītājs nav garantējis papildmaksas par aviopārvadājumu samaksāšanu. Taču tad, ja izraudzītais operators, kas nosūta atpakaļ pasta sūtījumu, vairs neveic sauszemes pārvadājumus, tā neizsniegtos sūtījumus nosūta, izmantojot vispiemērotāko tai pieejamo pasta pārvadājumu veidu.

5. Pasta iestāde, ka nosūta atpakaļ paku, uz pakas un adreses pavadziņojumā norāda neizsniegšanas iemeslu. Šim nolūkam tā izmanto zīmoga nospiedumu vai CN 15 uzlīmi. Ja adreses pavadziņojuma nav, atpakaļnosūtīšanas pamatojumu raksta paku kartē. Norādi raksta franču valodā. Ikviens izraudzītais operators var pievienot tulkojumu sev saprotamā valodā un jebkādu citu atbilstīgu informāciju.

6. Pasta iestāde saņēmēja nosvītro ziņas, kas ir saistītas ar adresi, un pakas priekšpusē un adreses pavadziņojumā uzraksta "Retour" (Atpakaļ). Blakus minētajai norādei tā uzliek kalendārzīmogu.

7. Pakas nosūta atpakaļ sūtītājam sākotnējā iepakojumā. Tām pievieno sūtītāja sagatavoto adreses pavadziņojumu. Ja paka ir no jauna jāiepako vai ja ir jāaizvieto sākotnējais adreses pavadziņojums, tad pakas nosūtīšanas pasta iestādes nosaukumu, sākotnējo kārtas numuru un, ja iespējams, nodošanas datumu norāda uz jaunā iepakojuma un adreses pavadziņojumā.

8. Ja aviopaka tiek sūtīta atpakaļ sūtītājam pa sauszemi, tad uzlīmi "Par avion" (pa gaisu) un visu informāciju, kas saistīta ar pārvadājumu pa gaisu, automātiski pārsvītro.

9. Pakai, kuru sūta atpakaļ sūtītājam, piemēro tarifu par tālāknosūtīšanu. Tai piemēro arī neatceltas maksas un nodevas, kuras atpakaļnosūtīšanas laikā pienākas galamērķa izraudzītajam operatoram. Šis izraudzītais operators ar minēto paku rīkojas saskaņā ar viņa valsts tiesību aktiem. Taču tad, ja sūtītājs ir atteicies no pakas, kuru nevar izsniegt adresātam, ne sūtītājam, ne izraudzītajiem operatoriem nav jāsedz maksas par pasta pakalpojumiem, muitas nodokļi un citas nodevas, kas ir piemērotas attiecīgajai pakai.

10. Par paku samaksāto tarifu, maksu un nodevu sadalījumu un atgūšanu veic saskaņā ar RC 202. pantu. Tos detalizēti norāda CP 77 maksu sarakstā. Minēto sarakstu piestiprina pie vienas no adreses pavadziņojuma malām.

11. 9. punktā paredzētos tarifus, maksas un nodevas iekasē no sūtītāja. Taču izraudzītais operators var neveikt minēto maksu un nodevu summas precīzu aprēķināšanu un tā vietā atpakaļ nosūtītajām pakām var piemērot standarta maksu par pasta pakalpojumiem.

12. Attiecīgais izraudzītais operators ar pakām, kuras ir nosūtītas atpakaļ sūtītājam un kuras nevar viņam izsniegt, rīkojas saskaņā ar viņa valsts tiesību aktiem.

RC 140. pants
Kļūdaini pieņemto paku atpakaļnosūtīšana sūtītājam

1. Pakām, kuras ir kļūdaini pieņemtas un nosūta atpakaļ sūtītājam, piemēro tarifus, maksas un nodevas, kas paredzētas RC 139. panta 9. punktā.

2. Ja paka ir kļūdaini pieņemta sūtītāja kļūdas dēļ vai ja uz to attiecas viens no aizliegumiem, kas paredzēti Konvencijas 15. pantā, tad tarifus, maksas un nodevas sedz sūtītājs.

3. Ja paka ir kļūdaini pieņemta pasta dienesta kļūdas dēļ, tad tarifus, maksas un nodevas sedz par kļūdu atbildīgais izraudzītais operators. Šādā gadījumā sūtītājam ir tiesības saņemt atlīdzību par samaksātajām maksām.

4. Ja tarifus, kas sadalīti izraudzītajam operatoram, kas sūta atpakaļ paku, nesedz 1. punktā minētos tarifus, maksas un nodevas, tad nesamaksāto summu atgūst no sūtītāja mītnes valsts izraudzītā operatora.

5. Ja radies pārpalikums, tad izraudzītais operators, kas sūta atpakaļ paku, atmaksā attiecīgo summu sūtītāja mītnes valsts izraudzītajam operatoram, kurš atlīdzina sūtītājam.

RC 141. pants
Atpakaļnosūtīšana sūtītājam pakalpojumu pārtraukšanas dēļ

1. Pakalpojumu pārtraukšanas dēļ paku nosūta atpakaļ sūtītājam bez maksas. Nesadalītos tarifus, kas iekasētas par izejošo sūtījumu, kreditē sūtītāja mītnes valsts izraudzītajam operatoram, kurš atlīdzina sūtītājam.

RC 142. pants
Izraudzītajām operatoram doto norādījumu neievērošana

1. Ja izraudzītais operators saņēmējs vai starpposma izraudzītais operators nav ievērojis nodošanas laikā vai vēlāk dotos norādījumus, tas sedz pārvadāšanas maksas (izejošie sūtījumi un atpakaļnosūtīšana) un visās pārējas neatceltas maksas un nodokļus. Maksu par izejošo sūtījumu sedz sūtītājs, ja sūtījuma nodošanas laikā vai vēlāk viņš ir paziņojis, ka neizsniegšanas gadījumā viņš no pakas atsakās.

2. Sūtītāja mītnes valsts izraudzītajam operatoram ir atļauts automātiski nosūtīt rēķinu par 1. punktā minētajām maksām tam izraudzītajam operatoram, kurš nav ievērojis dotos norādījumus un trīs mēnešu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas šo jautājumu nav atrisinājis. Šis laika posms sākas no dienas, kurā minētais izraudzītais operators tika informēts par radušos situāciju.

3. 2. punkta noteikumus piemēro, ja sūtītāja mītnes valsts izraudzītais operators nav informēts par to, ka norādījumi netika ievēroti nepārvaramas varas dēļ vai ka paka tika aizturēta vai konfiscēta saskaņā ar saņēmēj valsts noteikumiem.

RC 143. pants
Pakas ar sūtījumiem, kas var ātri sabojāties vai sapūt

1. Pakā ievietotie priekšmeti, kuri var ātri sabojāties vai sapūt, nošķir no citām pakām, lai izvairītos no citu paku sabojāšanas. Ja nošķiršana nav iespējama, priekšmetus, kas ir sabojājušies vai sapuvuši, iznīcina. Šo noteikumu piemēro saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem.

2. Ja pakas saturs saskaņā ar 1. punktu ir iznīcināts, sagatavo oficiālu aktu iznīcināšanu. Akta kopiju, kurai pievieno adreses pavadziņojumu, nosūta sūtītāj pasta iestādei.

RC 144. pants
Iesniegumu apstrāde par pasta pakas atsaukšanu, adreses maiņu vai labošanu

1. Pakas sūtītājs var lūgt, lai paka tiek sūtīta atpakaļ vai lai tiek mainīta tās adrese. Viņam ir jāgarantē, ka viņš samaksās par pakas tālāknosūtīšanu.

2. Tomēr izraudzītie operatori var neapstiprināt 1. punktā minēto iesniegumu, ja šādi iesniegumi netiek pieņemti attiecībā uz iekšzemes pasta pakalpojumiem.

3. Iesniegumu sagatavošana

3.1. Lai sagatavotu iesniegumu par pasta sūtījumu atsaukšanu vai norādītās adreses mainīšanu vai labošanu, sūtītājs aizpilda CN 17 veidlapu. Vairākiem pasta sūtījumiem, ko viens un tas pats sūtītājs vienā reizē un vienā pasta iestādē nosūtījis vienam un tam pašam adresātam, drīkst izmantot vienu veidlapu.

3.2. Iesniedzot attiecīgo iesniegumu pasta iestādes darbiniekiem, sūtītājs uzrāda personu apliecinošu dokumentu un kvīti par pasta sūtījuma nodošanu, ja tāda ir. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators uzņemas atbildību par personu apliecinošā dokumenta datu pārbaudi.

3.3. Iesniegumu par norādītās adreses vienkāršu labošanu (nemainot adresāta vārdu un uzvārdu vai statusu) sūtītājs var adresēt tieši pasta iestādei saņēmējai. Tādā gadījumā 4. punktā paredzēto maksu neiekasē.

3.4. Iesniedzot attiecīgu paziņojumu Starptautiskajam birojam, jebkurš izraudzītais operators drīkst noteikt, ka CN 17 iesniegumi, kas saistīti ar to, iesniedzami ar centrālās administrācijas vai īpaši izraudzītas pasta iestādes starpniecību. Minētajā paziņojumā norāda attiecīgās pasta iestādes nosaukumu.

3.5. Izraudzītie operatori, kas izmanto 3.4. apakšpunktā paredzēto iespēju, sedz visus izdevumus, kas varētu rasties, attiecīgās valsts robežās pa pastu vai ar telesakaru starpniecību nosūtot ziņas, ar kurām savstarpēji apmainās attiecīgais izraudzītais operators un pasta iestāde saņēmēja. Telesakari vai cits līdzīgs saziņas līdzeklis obligāti jāizmanto tad, ja nosūtītājs ir izmantojis šādus saziņas līdzekļus un ja ar pasta iestādi saņēmēju nav iespējams laikus sazināties pa pastu.

3.6. Ja sūtījums joprojām atrodas tā nodošanas valstī, attiecīgo lūgumu izskata atbilstoši valsts tiesību aktiem.

4. Maksas

4.1. Par katru iesniegumu sūtītājs veic īpašu maksājumu, kura orientējošā maksimālā summa ir 1,31 SDR.

4.2. Iesniegumu nosūta pa pastu vai izmantojot telesakarus, bet sūtīšanas izdevumus sedz sūtītājs. Iesnieguma nosūtīšanas nosacījumi un noteikumi, kas saistīti ar telesakaru izmantošanu, ir izklāstīti 6. punktā.

4.3. Ja iesniegums par pasta sūtījuma atsaukšanu vai norādītās adreses mainīšanu vai labošanu attiecas uz vairākiem sūtījumiem, ko viens un tas pats nosūtītājs vienā reizē un vienā pasta iestādē nosūtījis vienam un tam pašam adresātam, 4.1. un 4.2. apakšpunktā paredzētos maksājumus iekasē tikai vienu reizi.

5. Iesnieguma nosūtīšana pa pastu

5.1. Ja iesniegums ir nosūtāms pa pastu, CN 17 veidlapu, kurai, ja vien tas iespējams, ir pievienots sūtījuma aploksnes vai sūtījuma adreses attēla kopija, nosūta kā ierakstītu sūtījumu tieši pasta iestādei saņēmējai, izmantojot visātrāko maršrutu (aviopastu vai sauszemes pastu).

5.2. Ja iesniegumu iesniedz ar centrālo administrāciju starpniecību, ārkārtas situācijā sūtījuma pasta iestāde sūtītāja drīkst nosūtīt iesnieguma kopiju tieši pasta iestādei saņēmējai. Iesniegumi, kas nosūtīti tieši, ir jāņem vērā. Sūtījumus, uz kuriem attiecas iesniegums, neizsniedz, pirms nav saņemts attiecīgais iesniegums no centrālās administrācijas.

5.3. Saņemot CN 17 veidlapu, pasta iestāde saņēmēja sameklē attiecīgo pasta sūtījumu un veic vajadzīgās darbības.

5.4. Par to, kādas darbības pasta iestāde saņēmēja veikusi saistībā ar katru no saņemtajiem iesniegumiem par pasta sūtījumu atsaukšanu vai norādītās adreses mainīšanu vai labošanu, tūlīt informē pasta iestādi sūtītāju, izmantojot visātrāko maršrutu (gaisa vai sauszemes) un CN 17 veidlapas kopiju, kurā pienācīgi aizpildīta sadaļa "Pasta iestādes saņēmējas atbilde". Pasta iestāde sūtītāja savukārt informē iesnieguma sagatavotāju. Tas pats attiecas arī uz šādiem gadījumiem:

5.4.1. neveiksmīgiem meklējumiem;

5.4.2. sūtījumiem, kas jau ir izsniegti adresātam;

5.4.3. konfiscētiem, iznīcinātiem vai aizturētiem sūtījumiem.

5.5. Ja sūtītājs lūdz atsaukt pasta sūtījumu un apņemas atlīdzināt attiecīgo pasta maksu starpību, neprioritāro vai sauszemes sūtījumu nosūta atpakaļ nosūtīšanas pasta iestādei kā prioritāru sūtījumu vai ar aviopastu. Ja sūtītājs lūdz mainīt vai labot norādīto adresi un šis sūtījums tiek pārsūtīts kā prioritārs sūtījums vai ar aviopastu, pasta maksu starpību, kas atbilst jaunajam pasta pārvadājuma veidam, no adresāta iekasē un patur tas izraudzītais operators, kas piegādā attiecīgo sūtījumu.

6. Iesnieguma nosūtīšana ar telesakaru palīdzību

6.1. Ja iesniegums nosūtāms, izmantojot telesakarus, CN 17 veidlapu nodod attiecīgajam dienestam, kas tajā norādītos datus nosūta pasta iestādei saņēmējai. Par šo pakalpojumu maksā sūtītājs.

6.2. Saņemot ziņojumu ar telesakaru starpniecību, pasta iestāde saņēmēja sameklē attiecīgo pasta sūtījumu un veic vajadzīgās darbības.

6.3. Ikviens ar telesakaru starpniecību iesniegts iesniegums par norādītās adreses mainīšanu vai labošanu attiecībā uz apdrošinātu pasta sūtījumu, jāapstiprina pa pastu, kā noteikts 5.1. apakšpunktā, apstiprinājumu nosūtot ar pirmo pastu. Tādā gadījumā CN 17 veidlapas augšpusē treknrakstā norāda "Confirmation de la demande transmise par voie des telecommunications du..." (Apstiprinājums iesniegumam, kas iesniegts, izmantojot telesakarus un datēts ar [..]); līdz šāda apstiprinājuma saņemšanai pasta iestāde saņēmēja tikai glabā attiecīgo pasta sūtījumu. Izraudzītais operators saņēmējs tomēr drīkst rīkoties pēc savas ierosmes un izskatīt ar telesakaru starpniecību iesniegto iesniegumu, negaidot tā apstiprinājumu pa pastu.

6.4. Ja abi iesaistīto valstu izraudzītie operatori atzīst šādu procedūru, nosūtītājs var lūgt, lai viņu ar telesakaru starpniecību informē par darbībām, ko pasta iestāde saņēmēja veikusi saistībā ar viņa iesniegumu. Sūtītājs atlīdzina ar šo pakalpojumu saistītos izdevumus. Ja tiek izmantotas telegrammas, no sūtītāja jāiekasē maksa par telegrammu, un šo maksu aprēķina, pamatojoties uz konkrētu vārdu skaitu, proti, piecpadsmit vārdiem. Savukārt tad, ja izmanto teleksu, sūtītājs parasti maksā tikpat, cik par iesnieguma nosūtīšanu, izmantojot teleksu.

6.5. Ja sūtītājs iesniegumu ir iesniedzis ar telesakaru starpniecību un lūdzis, lai viņu par procesa gaitu informē, izmantojot līdzīgus saziņas līdzekļus, atbildi pasta iestādei sūtītājai nosūta, izmantojot šādus saziņas līdzekļus. Pasta iestāde sūtītāja par to pēc iespējas drīzāk informē iesnieguma iesniedzēju. Tas pats attiecas arī uz gadījumiem, kad iesniegums, kas iesniegts ar telesakaru starpniecību, nav pietiekami precīzi formulēts, lai varētu nekļūdīgi identificēt attiecīgo pasta sūtījumu.

RC 145. pants
Pieprasījumi

1. Neapdrošinātām un apdrošinātām pakām gatavo atsevišķu pieprasījumu.

2. Principi

2.1. Līdz Konvencijas 17. pantā noteiktā perioda beigām pieprasījumus pieņem, tiklīdz sūtītājs vai adresāts paziņo par sarežģījumiem. Taču tad, ja sūtītāja iesniegtais pieprasījums attiecas uz vēl neizsniegtu sūtījumu, kura nosūtīšanai paredzētais termiņš vēl nav beidzies, par šo nosūtīšanas laiku ir jāinformē arī sūtītājs.

3. Iesniegumu sagatavošana

3.1. Lai iesniegtu pieprasījumu, sagatavo CN 08 veidlapu.

3.2. Ja vien tas iespējams, CN 08 veidlapai pievieno attiecīgā pasta sūtījuma adreses attēla kopiju. Pieprasījuma veidlapā norāda visas tajā prasītās ziņas un to aizpilda ļoti skaidri, vēlams ar lielajiem latīņu alfabēta burtiem un arābu cipariem vai, vēl labāk, izmantojot iespiedierīci.

3.3. Ja pieprasījums attiecas uz sūtījumu ar pēcmaksu, tai pievieno arī CN29ter veidlapas kopiju.

3.4. Vairākiem pasta sūtījumiem, ko viens un tas pats nosūtītājs vienā reizē un vienā pasta iestādē nosūtījis vienam un tam pašam adresātam, izmantojot vienu un to pašu pasta pārvadājumu veidu, drīkst izmantot vienu veidlapu.

3.5. Izraudzītais operators, iepriekš paziņojot par to Starptautiskajam birojam, var lūgt, lai CN 08 pieprasījuma veidlapas saistībā ar tās pakalpojumiem tiek pārsūtītas centrālajai administrācijai vai vienai vai vairākām īpaši izraudzītām pasta iestādēm.

3.6. Izraudzītais operators, kas pirmais saņem no klienta CN 08 veidlapu un tās pavaddokumentus, vienmēr beidz savu pārbaudi desmit dienu laikā un pēc tam CN 08 veidlapu un tās pavaddokumentus pārsūta attiecīgajam izraudzītajam operatoram. Tiklīdz iespējams un vēlākais divu mēnešu laikā no sākotnējā pieprasījuma iesniegšanas dienas vai 30 dienu laikā no minētās dienas, ja pieprasījums iesniegts, izmantojot faksu vai citus elektroniskos saziņas līdzekļus, veidlapu un tās pavaddokumentus nosūta atpakaļ izraudzītajam operatoram, kuram attiecīgais pieprasījums iesniegts. Ja sūtītājs tā ir lūdzis, minētajiem dokumentiem pievieno adresāta iesniegumu, kas sagatavots CN 18 veidlapas formā, kurā apstiprināts, ka attiecīgais pasta sūtījums nav saņemts. Kad atbilstošais periods ir beidzies, attiecīgā sūtījuma izraudzītais operators sūtītājs uz šā sūtījuma izraudzītā operatora saņēmēja rēķina nosūta atbildi, izmantojot faksu, e-pastu vai citus telesakaru līdzekļus.

3.7. Ja vien iespējams, atbildes uz pieprasījumiem, kas iesniegti pa faksu vai e-pastu, ir jānosūta, izmantojot tādus pašus saziņas līdzekļus.

3.8. Ja sūtītājs apgalvo, ka adresāts joprojām nav saņēmis attiecīgo sūtījumu, lai gan izraudzītais operators saņēmējs ir apliecinājis, ka sūtījums ir piegādāts, izmanto turpmāk izklāstīto procedūru. Pēc steidzama pieprasījuma saņemšanas no izraudzītā operatora sūtītāja izraudzītā operatora saņēmējam ir pienākums pēc iespējas ātrāk un vēlākais 30 dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas ar izraudzītā operatora sūtītāja starpniecību nosūtīt sūtītājam piegādes apstiprinājuma vēstuli, CN 07 paziņojumu par izsniegšanu vai citu apliecinājumu, kas parakstīts atbilstīgi RC 128. panta 4.1. apakšpunktam, vai paraksta par saņemšanu kopiju, vai cita veida apliecinājumu tam, ka sūtījums saņēmējam ir izsniegts saskaņā ar RC 116. panta 2. punktu vai RC 125. panta 7.1.1. apakšpunktu.

4. Vienkāršu un apdrošinātu paku pieprasījums

4.1. Ja pieprasījums attiecas uz vienkāršām pakām, kas nosūtītas, izmantojot vairumsūtījumu sistēmu, CN 08 pieprasījuma veidlapā norāda attiecīgās sūtījumu partijas numuru un nosūtīšanas datumu. Ja tas ir iespējams, veidlapu sūta pa faksu vai e-pastu, neradot klientam papildu izdevumus; ja tas nav iespējams, pieprasījumu nosūta pa pastu. Tādā gadījumā attiecīgo veidlapu nosūta tūlīt un bez pavadvēstules, vienmēr izmantojot visātrāko maršrutu (gaisa vai sauszemes.

4.2. Pēc izraudzītā operatora sūtītāja vai izraudzītā operatora saņēmēja lūguma pasta iestāde sūtītāja pieprasījumu pārsūta tieši pasta iestādei saņēmējai.

4.3. Ja, saņemot pieprasījumu, saņēmēj valsts centrālā administrācija vai šim nolūkam īpaši izraudzīta pasta iestāde var sniegt jebkādu informāciju par to, kas noticis ar attiecīgo pasta sūtījumu, tā aizpilda CN 08 veidlapas sadaļu "Ziņas, ko sniedz pasta iestāde saņēmēja". Ja attiecīgā pasta sūtījuma piegāde ir aizkavējusies, kā arī tad, ja šis sūtījums nodots glabāšanā vai nosūtīts atpakaļ uz nodošanas vietu, CN 08 veidlapā īsumā izklāsta šādas rīcības iemeslus.

4.4. Izraudzītais operators, kas nevar apstiprināt nedz to, ka attiecīgais pasta sūtījums izsniegts adresātam, nedz to, ka šis sūtījums paredzētajā kārtībā pārsūtīts citam izraudzītajam operatoram, nekavējoties izdod rīkojumu veikt attiecīgo pārbaudi. Savu lēmumu par atbildību tā norāda CN 08 veidlapas sadaļā "Galīgā atbilde".

4.5. Ja iespējams, CN 08 veidlapu, kas ir aizpildīta atbilstīgi 4.3. un 4.4. apakšpunktam, nosūta atpakaļ pasta iestādei, kura to sagatavojusi, pa faksu vai e-pastu vai izmantojot visātrāko maršrutu (gaisa vai sauszemes).

4.6. Pieprasījumu, kas attiecas uz pasta sūtījumiem, kuri pārsūtīti tranzītā, nosūta vienlaikus izraudzītajam operatoram starpniekam un izraudzītajam operatoram saņēmējam. Pieprasījumus par sūtījumiem, kas tranzītā sūtīti slēgtās depešās caur vienu vai vairākiem starpposma izraudzītajiem operatoriem, parasti izskata tieši sūtītāj valsts un saņēmēj valsts. Tomēr izraudzītais operators sūtītājs, lai paātrinātu pārbaudes procesu, var pieprasīt attiecīgo informāciju no starpposma izraudzītā operatora.

4.6.1. Pieprasījumiem, ko nosūta starpposma izraudzītajiem operatoriem, atbilstoši Pasta paku Apkopojumā [Parcel Post Compendium] norādītajam pievieno CN 37, CN 38 vai CN 41 veidlapu. Atbilstoši 3. punkta 6. apakšpunktā izklāstītajiem principiem pievienotas dokumentu kopijas var būt nosūtītas gan pa pastu gan elektroniski.

4.6.2. Pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā, jebkurš aptaujātais starpposma izraudzītais operators CN 08 veidlapu pārsūta nākošajam izraudzītajam operatoram un atbilstošu CN 21 veidlapu pārsūta izraudzītajam operatoram sūtītājam.

5. Pieprasījums saistībā ar paziņojuma par izsniegšanu nenosūtīšanu sūtītājam

5.1. RC 128. panta 4.3. apakšpunktā paredzētajā gadījumā, kā arī tad, ja pasta sūtījums nogādāts adresātam, saņēmēj valsts izraudzītais operators lūdz attiecīgā pasta sūtījuma saņēmēju parakstīt CN 07 paziņojuma par izsniegšanu veidlapu, uz kuras norādīts vārds "Duplicata" (Dublikāts). Ievērojot tās valsts tiesību normas, kura nosūta paziņojumu par izsniegšanu, attiecīgais izraudzītais operators tā vietā, lai lūgtu pasta sūtījuma saņēmēju parakstīt paziņojuma par izsniegšanu dublikātu, var pievienot CN 07 veidlapai arī iekšzemes pasta pakalpojumu vajadzībām izmantotā dokumenta kopiju, ko parakstījis attiecīgā pasta sūtījuma saņēmējs, vai pasta sūtījuma izsniegšanas laikā pievienotā elektroniskā paraksta kopiju. CN 07 veidlapu pievieno CN 08 pieprasījuma veidlapai, lai pēc tam tās abas varētu nodot prasītājam.

6. Iesniegums par nosūtīšanu telegrāfiski, pa teleksu vai izmantojot EMS

6.1. Ja iesnieguma iesniedzējs lūdz attiecīgo pieprasījumu nosūtīt telegrāfiski, CN 08 veidlapas vietā saņēmēj valsts centrālajai administrācijai vai šim nolūkam īpaši izraudzītai pasta iestādei nosūta telegrammu. Maksu par telegrāfa pakalpojumiem iekasē no iesnieguma iesniedzēja.

6.2. Ja iesnieguma iesniedzējs attiecīgo pieprasījumu lūdz nosūtīt, izmantojot EMS, no viņa var iekasēt visas maksas, ko parasti iekasē par šādu pakalpojumu.

6.3. Sūtītājs var lūgt, lai viņu telegrāfiski informē par darbībām, kas veiktas saistībā ar viņa pieprasījumu, ja abas iesaistītās valstis atzīst šādu procedūru. Tādā gadījumā no sūtītāja jāiekasē maksa par telegrammu, ko aprēķina, pamatojoties uz konkrētu vārdu skaitu, proti, piecpadsmit vārdiem. Savukārt tad, ja izmanto teleksu, nosūtītājs parasti maksā tikpat, cik par pieprasījuma nosūtīšanu, izmantojot teleksu. Pamatojoties uz savstarpējās atbilstības principu, izmaksas, kas rodas saistībā ar atbildes nosūtīšanu, izmantojot citus telesakaru līdzekļus vai EMS, nav jāatlīdzina.

6.4. Ja, nosūtot pieprasījumu telegrāfiski vai pa teleksu, neizdodas noskaidrot, kas noticis ar ierakstītu vai apdrošinātu pasta sūtījumu, attiecīgo pieprasījumu iesniedz vēlreiz pa pastu un tikai pēc tam apsver iespēju saņemt atlīdzību. Šim nolūkam sagatavo CN 08 veidlapu, ko izmanto atbilstoši 4.1.-4.6. apakšpunktam.

7. Ja pieprasījums ir saistīts ar paku, kas nodota citā valstī, CN 08 veidlapu pārsūta izraudzītajam operatoram sūtītājam vai īpaši izraudzītai pasta iestādei. Veidlapa ir jāsaņem līdz tā perioda beigām, kas paredzēts dokumentu glabāšanai. Sagatavo kvīti par sūtījuma nodošanu, bet to nepievieno CN 08 veidlapai. Veidlapā izdara norādi "Vu récépissé de dépet No … le … par le bureau de …" (Pārbaudīta kvīts par sūtījuma nodošanu Nr. [..], kura datēta ar [..] un kuru sagatavoja [..] pasta iestāde).

8. Ja uz sūtījumiem ir svītrkods, izraudzītais operators CN 08 pieprasījuma veidlapas nosūtīšanas vietā izmanto kopējo uzziņu sistēmu internetā. Tomēr CN 08 veidlapu var izmantot saistībā ar sūtījumiem ar pēcmaksu un tranzīta sūtījumiem. Izmanto šādus standartus:

8.1. Iesniegums par pārbaudes veikšanu - izraudzītā operatora sūtītāja sākotnējais iesniegums galamērķa valsts izraudzītajam operatoram, lai tas sniegtu informāciju no izsekošanas sistēmas. Ja tiek izmantota kopējā uzziņu sistēma internetā vai saziņa ar e-pastu, tad atbildi nosūta 12 darba stundu laikā.

8.2. Īpašā meklēšana - ja iesniegums par pārbaudes veikšanu nesniedz vēlamo rezultātu, izraudzītais operators sūtītājs var lūgt, lai galamērķa valsts izraudzītais operators pārbauda sūtījuma maršrutā esošos šķirošanas centrus un pasta iestādes. Ja tiek izmantota kopējā uzziņu sistēma internetā vai saziņa ar e-pastu, tad atbildi nosūta 24 darba stundu laikā.

8.3. Pilnīga pārbaude - ja, veicot īpašo meklēšanu, attiecīgo sūtījumu atrast neizdodas, tad turpmāko meklēšanu pabeidz 160 darba stundu laikā, un pēc tam izraudzītais operators sūtītājs galamērķa valsts izraudzītā operatora vārdā var izmaksāt atlīdzību likumīgajam prasītājam. Atbildīgajam izraudzītajam operatoram ir elektroniski jāsagatavo attiecīgais pilnvarojuma kods. Ja galamērķa valsts izraudzītais operators paredzētajā laikā nenodod atpakaļ pilnvarojuma kodu vai ja saņemto informāciju nevar uzskatīt par galīgo atbildi RC 152. panta 1. punkta nozīmē, izraudzītais operators sūtītājs galamērķa valsts izraudzītā operatora vārdā automātiski izmaksā atlīdzību likumīgajam prasītājam.

9. Izraudzītie operatori tiek aicināti ievērot turpmāk izklāstītos orientējošos mērķus saistībā ar laikus sniegtām atbildēm uz pieprasījumiem, izmantojot ar partnervalstu izraudzītajiem operatoriem kopējo uzziņu sistēmu internetā:

9.1. 95 % laikus sniegtas atbildes uz pieprasījumiem, pamatojoties uz standartiem, kas izklāstīti šā panta 8. punktā, ja operators izmanto sūtījumu virzīšanas izsekošanas sistēmu;

9.2. 85 % laikus sniegtas atbildes uz pieprasījumiem, pamatojoties uz standartiem, kas izklāstīti šā panta 8. punktā, ja operators neizmanto sūtījumu virzīšanas izsekošanas sistēmu;.

10. Atrunas saistībā ar šajā pantā paredzēto pieprasījumu apstrādes un izpildes laiku nedrīkst izdarīt, izņemot tad, ja tiek noslēgts divpusējs nolīgums.

5. nodaļa
Muitas jautājumi

RC 146. pants
Muitas deklarācijas un paku muitošana

1. Izraudzītie operatori neuzņemas atbildību par muitas deklarācijām. Atbildību par muitas deklarācijas aizpildīšanu uzņemas tikai sūtītājs. Tomēr izraudzītie operatori veic visus vajadzīgos pasākumus, lai informētu klientus par to, kā izpildīt muitas formalitātes, it īpaši nodrošināt to, lai CN 23 muitas deklarācijas tiek pilnīgi aizpildītas un tādējādi tiktu veicināta sūtījumu ātra muitošana.

2. Izraudzītie operatori veic visus pasākumus, lai pēc iespējas paātrinātu aviopaku muitošanu.

RC 147. pants
Maksa par sūtījumu uzrādīšanu muitai

1. Konvencijas 18. panta 2. punktā minētā orientējošā maksimālā maksa par sūtījuma uzrādīšanu muitai, kuru var iekasēt par pakām, kas iesniegtas muitas kontrolei sūtījuma nodošanas valstī, ir 0,65 SDR par paku.

2. Saskaņā ar Konvencijas 18. panta 2. punktu pakām, kas iesniegtas muitas kontrolei galamērķa valstī, var piemērot orientējošo maksimālo maksu, kura ir 3,27 SDR par paku.

3. Ja nav noslēgta īpaša vienošanās, maksu pakas izsniegšanas brīdī iekasē no adresāta. Taču tad, ja pakas adresātam izsniedz bez papildmaksas, maksu par sūtījuma uzrādīšanu muitai galamērķa izraudzīto operatoru vārdā iekasē izraudzītais operators sūtītājs.

RC 148. pants
Muitas nodokļa un citu nodevu atcelšanu

1. Izraudzītie operatori apņemas iegūt apstiprinājumu no kompetentās iestādes savā valstī par nodevu (tostarp muitas nodokļu) atcelšanu saistībā ar turpmāk minētajām pakām:

1.1. sūtītājam atpakaļ nosūtītajām pakām;

1.2. trešai valstij pārsūtītām pakām;

1.3. pakām, no kurām sūtītājs ir atteicies;

1.4. tā dienestā pazaudētām pakām vai pakām, kas iznīcinātas satura pilnīgas sabojāšanas dēļ;

1.5. tā dienestā izzagtām vai bojātām pakām.

2. Ja ir izzagtas vai bojātas pakas, nodevu atcelšanu pieprasa tikai attiecībā uz pazudušā satura vērtību vai satura nolietojumu.

6. nodaļa
Dalībvalstu vai izraudzīto operatoru atbildība

RC 149. pants
Izraudzīto operatoru atbildības principu piemērošana

1. Principi

1.1. Izraudzīto operatoru atbildība attiecas uz pakām, kuras pārvadā atklātā tranzītā, kā arī uz pakām, kuras pārsūta slēgtās depešās, vai tām pakām, kuras sūta atpakaļ, nenorādot uz pakas nepiegādāšanas pamatojumu.

1.2. Izraudzītie operatori, kuri apņemas nodrošināt pret risku, kas rodas nepārvaramas varas gadījumā, to sūtītāju priekšā, kuri pakas nodevuši savā valstī, ir atbildīgi par nozaudēšanu, izzagšanu vai bojājumiem arī nepārvaramas varas gadījumā, ja tas noticis paku pārvadāšanas laikā. Minētā apņemšanās attiecas arī uz pārsūtīšanu un gadījumiem, kad sūtījums tiek sūtīts atpakaļ sūtītājam.

1.3. Izraudzītais operators, kura dienestā sūtījums tika nozaudēts, izzagts, sabojāts vai nepamatoti nosūtīts atpakaļ, saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem lemj par to, vai sūtījuma nozaudēšana, izzagšana, sabojāšana vai nepamatotā nosūtīšana atpakaļ notika nepārvaramas varas dēļ. Par konstatētajiem apstākļiem ziņo sūtījuma nodošanas valsts izraudzītajam operatoram, ja tas ir izteicis šādu lūgumu.

1.4. Izraudzītie operatori, kas piedalās paku ar pēcmaksu apmaiņā, ne vairāk kā par pēcmaksas summu ir atbildīgie par minēto paku piegādi, neiekasējot par to samaksu vai summu, kas ir mazāka par pēcmaksas summu. Izraudzītie operatori neuzņemas atbildību par kavēšanos, kas var rasties saistībā ar samaksas iekasēšanu un nosūtīšanu.

1.5. Sākot ar 2006. gada 1. martu, atbildību var pieprasīt tikai par pakām, kas apzīmētas ar unikālu sūtījuma identificētāju, kas atbilst S10d standartam (Pasta sūtījumu identifikācija, D daļa, 13 zīmju identificētājs pakām), kā tas norādīts Savienības tehniskajos standartos [UPU Technical Standards].

2. Atlīdzības

2.1. Konvencijas 21. panta 4.1. apakšpunktā minētā atlīdzība nedrīkst būt lielāka par summu, ko aprēķina, saskaitot 40 SDR likmi par vienkāršu paku un 4,5 SDR likmi par kilogramu. Pieskaita arī maksas un nodevas par sūtījuma nodošanu.

2.2. Izraudzītie operatori var vienoties savstarpējās attiecībās piemērot summu, kas vienāda ar 130 SDR par paku neatkarīgi no pakas svara.

2.3. Konvencijas 21. panta 4.2. apakšpunktā minētā atlīdzības summa par vienkāršu paku, kas ir daļēji izzagta vai daļēji bojāta, nedrīkst pārsniegt atbilstošās summas, kuras attiecīgi 2.1. vai 2.2. apakšpunktā ir minētas saistībā ar pakām, kas ir nozaudētas, pilnīgi izzagtas vai pilnīgi sabojātas.

2.4. Atlīdzībai par pakas nepamatotu atpakaļnosūtīšanu jāatbilst maksai, kurus sūtītājs samaksājis par pakas nodošanu sūtījuma nodošanas valstī, un maksai par pakas atpakaļnosūtīšanu no galamērķa valsts.

RC 150. pants
Izzagtas vai bojātas pakas piegāde

1. Pasta iestāde, kas veic izzagtas vai bojātas pakas piegādi, sagatavo CN 24 aktu par kopējo pārbaudi un, ja iespējams, lūdz, lai to paraksta adresāts. Vienu kopiju izsniedz adresātam vai tad, ja adresāts no pakas atsakās vai tā tiek pārsūtīta, pievieno pakai. Vienu kopiju patur tas izraudzītais operators, kas sagatavojis aktu.

2. Ja tas ir paredzēts izraudzītā operatora iekšējos noteikumos, paku, ar kuru rīkojas atbilstīgi 1. punktam, nosūta atpakaļ sūtītājam, ja adresāts atsakās parakstīt CN 24 aktu.

3. Ja paka tiek piegādāta, tad ar to CN 24 akta kopiju, ko saskaņā ar RC 186. panta 2. punktu sagatavojis pasta apmaiņas punkts, rīkojas atbilstīgi galamērķa valsts noteikumiem. Ja adresāts atsakās no pakas, minēto kopiju pievieno pakai.

4. Ja atbildība, ko izraudzītais operators ir uzņēmies saskaņā ar Konvencijas 22. panta 1. punktu, ir jādala ar citu izraudzīto operatoru, tad attiecīgo pieprasījumu tam nosūta vēstulē, kurā ievieto CN 24 akta kopiju vai tulkojumu. Attiecīgajā gadījumā minētajai vēstulei pievieno RC 183. panta 4. punktā minēto CP 78 pārbaudes paziņojuma kopiju.

RC 151. pants
Sūtītāja atbildības noteikšana

1. Izraudzītais operators, kurš konstatē bojājumu, kas radies sūtītāja vainas dēļ, informē sūtījuma nodošanas izraudzīto operatoru, kurš ir atbildīgs par to, lai attiecīgajā gadījumā ierosinātu lietu pret sūtītāju.

RC 152. pants
Atlīdzības izmaksa

1. Izraudzītais operators sūtītājs vai galamērķa izraudzītais operators atkarībā no apstākļiem ir pilnvarots izmaksāt likumīgajam prasītājam atlīdzību tā operatora vārdā, kas, kaut gan ir bijis iesaistīts attiecīgā sūtījuma nosūtīšanā un pienācīgi informēts, divu mēnešu un, ja pieprasījums iesniegts pa faksu vai izmantojot citus elektroniskos saziņas līdzekļus, kas ļauj pārliecināties par to, vai pieprasījums saņemts, trīsdesmit dienu laikā nav nedz galīgi atrisinājis šo jautājumu, nedz paziņojis:

1.1. ka zaudējumi radušies nepārvaramas varas dēļ;

1.2. ka kompetentā institūcija aizturējusi, konfiscējusi vai iznīcinājusi attiecīgo pasta sūtījumu tā satura dēļ vai ka sūtījums aizturēts saskaņā ar galamērķa valsts tiesību aktiem.

2. Iepriekš 1. punktā paredzētais divu mēnešu un trīsdesmit dienu laika posms sākas no dienas, kurā izraudzītais operators sūtītājs pienācīgi aizpilda CN 08 veidlapu, tostarp sniedz attiecīgo informāciju par depešu nosūtīšanu.

3. Šis noteikums ir spēkā tikai tad, ja izraudzītais operators CN 08 veidlapu ir nosūtījis uz pareizo izraudzītā operatora saņēmēja adresi, kas norādīta Pasta paku apkopojumā vai atjaunināta, izmantojot Starptautiskā biroja apkārtrakstu.

4. Izraudzītais operators sūtītājs ir pilnvarots izmaksāt likumīgajam prasītājam atlīdzību tā galamērķa valsts izraudzītā operatora vārdā, kurš, kaut gan ir bijis informēts par izraudzītā operatora sūtītāja lūgumu apstiprināt attiecīgā sūtījuma piegādi, kas minēts RC 145. panta 3.8. punktā, 30 dienu laikā no dienas, kurā izraudzītais operators sūtītājs šādu lūgumu ir nosūtījis, nav atbildējis uz otro pieprasījumu saistībā ar pakalpojuma neatbilstošu izpildi.

5. Ja pieprasījuma veidlapa nav pienācīgi aizpildīta vai ir aizpildīta nepareizi un ja tā ir nosūtīta atpakaļ, lai tajā tiktu norādīta papildu informācija vai izdarīti labojumi, un tikmēr beidzas 1. punktā minētais termiņš, izraudzītais operators sūtītājs vai galamērķa izraudzītais operators atkarībā no apstākļiem ir pilnvarots atlikt atlīdzības izmaksāšanu likumīgajam prasītājam uz vēlāku laiku. Atlīdzību var izmaksāt, līdz beidzas papildu laika posms, kas ir divi mēneši, skaitot no dienas, kad tika pabeigta vai izlabota CN 08 veidlapa. Ja nav norādīta papildu informācija vai nav veikti labojumi, attiecīgā izraudzītais operators drīkst neizmaksāt likumīgajam prasītājam atlīdzību.

6. Ja pieprasījums attiecas uz sūtījumu ar pēcmaksu, izraudzītais operators sūtītājs tā galamērķa izraudzītājā operatora vārdā, kas, saņemot attiecīgo informāciju, divu mēnešu laikā nav nokārtojis minēto jautājumu, drīkst likumīgajam prasītājam izmaksāt atlīdzību, kas nav lielāka par pēcmaksas summu.

7. Nedrīkst izdarīt atrunas attiecībā uz pieprasījumu apstrādes un norēķinu veikšanas termiņiem, kā arī uz atlīdzības izmaksāšanas un to atmaksāšanas izraudzītajiem operatoriem maksātājiem nosacījumiem un termiņiem, kas noteikti šajā pantā, izņemot gadījumus, ja ir noslēgti divpusēji nolīgumi.

RC 153. pants
Atlīdzības izmaksāšanas termiņš

1. Atlīdzības izmaksāšanu veic pēc iespējas drīzāk, bet ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā, skaitot no nākamās dienas pēc pieprasījuma iesniegšanas dienas.

2. Nedrīkst izdarīt atrunas attiecībā uz atlīdzības izmaksāšanas termiņu, kas noteikts šajā pantā, izņemot gadījumus, ja ir noslēgti divpusēji nolīgumi.

RC 154. pants
Atlīdzības automātiska izmaksāšana

1. Atpakaļ nosūtītā CN 08 veidlapa, kurā nav aizpildīta sadaļa "Ziņas, ko sniedz starpposma dienesti vai saņemšanas vietas dienests", "Ziņas, ko sniedz sūtījuma saņemšanas vietas dienests" un "Galīgā atbilde", netiek uzskatīta par galīgo atbildi RC 152. panta 1. punkta nozīmē.

RC 155. pants
Atbildības noteikšana starp izraudzītajiem operatoriem

1. Līdz tiek pierādīts pretējais, atbildību uzņemas tas izraudzītais operators, kurš, saņemot depešu, kurā attiecīgais sūtījums ticis nosūtīts, nav ziņojis par atšķirībām, izmantojot CN 43 pārbaudes paziņojumu, un/vai CP 78 pārbaudes paziņojumu, vai CN 37, CN 38 vai CN 41 pavadrakstu, un kurš, izmantojot visus pārbaudes veikšanai paredzētos līdzekļus, nevar pierādīt vai nu to, ka sūtījums ir piegādāts adresātam, vai attiecīgajā gadījumā to, ka sūtījums ir pareizi nodots citam izraudzītajam operatoram.

2. Ja sūtījums tiek nozaudēts, izzagts vai bojāts pārvadāšanas laikā un nav iespējams noteikt, kuras valsts teritorijā vai dienestā tas noticis, attiecīgie izraudzītie operatori zaudējumus sedz vienādās daļās. Taču neapdrošinātu paku gadījumā, ja atlīdzības summa nav lielāka par summu, kas Konvencijas 21. panta 4.1. apakšpunktā aprēķināta par paku, kuras svars ir viens kilograms, šo summu vienādās daļās sedz izraudzītais operators sūtītājs un galamērķa izraudzītais operators, izņemot starpposma izraudzīto operatoru.

3. Saistībā ar apdrošinātām pakām izraudzīto operatoru atbildība pret citu izraudzīto operatoru nedrīkst pārsniegt maksimālo apdrošinājuma summu, kuru tas ir pieņēmis.

4. Izraudzītie operatori, kuri nesniedz apdrošinātu sūtījumu pakalpojumu, saistībā ar šādiem sūtījumiem, kurus pārvadā slēgtās depešās, uzņemas atbildību, kas paredzēta attiecībā uz ierakstītiem sūtījumiem un/vai neapdrošinātām pakām. Šo noteikumu piemēro arī tad, ja izraudzītie operatori neuzņemas atbildību par apdrošinātām pakām, kuras pārvadā ar šo operatoru izmantotajiem kuģiem vai gaisa kuģiem.

5. Ja apdrošināts sūtījums tiek nozaudēts izzagts vai bojāts stapposma izraudzītā operatora teritorijā vai dienestā un tas nesniedz apdrošinātu sūtījumu pakalpojumu, sūtījuma nodošanas izraudzītais operators sedz zaudējumus, kurus nesedz starpposma izraudzītais operators. Šo noteikumu piemēro arī tad, ja bojājumu apmērs ir lielāks nekā maksimālā apdrošinājuma summa, kuru nosaka starpposma izraudzītais operators.

6. Muitas nodokli un citus maksājumus, kuru atcelšanu nevar nodrošināt, atlīdzina tas izraudzītais operators, kurš ir atbildīgs par sūtījuma nozaudēšanu, izzagšanu vai bojāšanu.

7. Izraudzītais operators, kurš ir izmaksājis atlīdzību, atlīdzības summas apmērā pārņem rīcības tiesības no atlīdzību ieguvušas personas, kas varētu būt vērsta pret adresātu, sūtītāju vai trešo personu.

RC 156. pants
Izraudzīto operatoru atbildības noteikšanas procedūra

1. Ja nav pierādīts pretējais, saskaņā ar RC 155. panta 2. punktu starpposma izraudzītais operators vai galamērķa izraudzītais operators ir atbrīvots no atbildības:

1.1. ja tas ir ievērojis depešu un paku pārbaudes un pārkāpumu konstatēšanas noteikumus;

1.2. ja tas var pierādīt, ka par pieprasījumu tas tika informēts pēc oficiālo, ar attiecīgo paku saistīto ierakstu iznīcināšanas un ka glabāšanas laiks jau bija pagājis. Šī atruna neierobežo prasītāja tiesības.

2. Ja zādzība vai bojājums ir konstatēts galamērķa valstī vai tad, ja sūtījums ir nosūtīts atpakaļ sūtītājam tā mītnes valstī, attiecīgie valsts izraudzītie operatori pierāda:

2.1. ka ne uz pakas iepakojuma, ne aizdares nebija acīmredzamu zādzības vai bojājumu pazīmju;

2.2. ka apdrošinātas pakas gadījumā nav mainījies svars, kas noteikts nodošanas laikā;

2.3. ka to paku gadījumā, kuras pārsūta slēgtā tarā, nebija bojāta ne tara, ne tās aizdare.

3. Ja ir sniegti 2. punktā minētie pierādījumi, neviens no iesaistītajiem izraudzītajiem operatoriem nevar atteikties no savas atbildības daļas, pamatojoties uz to, ka tas attiecīgo paku bijis nodevis nākamajam izraudzītajam operatoram bez iebildumiem.

4. Gadījumā, ja pakas nosūtītas vairumā, neviens no iesaistītajiem izraudzītajiem operatoriem nevar atteikties no savas atbildības daļas, norādot, ka sūtījumā ievietoto paku skaits atšķiras no skaita, kas ierakstīts paku kartē.

5. Ja sūtīšanu veic vairumā, tad iesaistītie izraudzītie operatori var vienoties, ka atbildība tiks dalīta, ja tiek nozaudētas, izzagtas vai bojātas noteiktu kategoriju pakas, par ko panāk savstarpēju vienošanos.

6. Ja paka ir nozaudēta, izzagta vai bojāta nepārvaramas varas dēļ, izraudzītais operators, kura teritorijā vai dienestā tika radīti zaudējumi, nav atbildīgs sūtījuma nodošanas izraudzītā operatora priekšā, izņemot gadījumu, kad abi izraudzītie operatori ir apņēmušies piedāvāt nepārvaramas varas riska segumu.

RC 157. pants
Izmaksāto atlīdzību piedziņa no aviopārvadātājiem

1. Ja sūtījums tiek nozaudēts, izzagts vai bojāts aviopārvadātāja sniegtā pakalpojuma laikā, tās valsts izraudzītais operators, kurš iekasē pārvadājumu tarifu, atmaksā sūtījuma nodošanas izraudzītajam operatoram atlīdzību, ko tas izmaksājis sūtītājam. Pirmais minētais izraudzītais operators šo summu piedzen no attiecīgā aviopārvadātāja. Ja sūtījuma nodošanas izraudzītais operators pārvadājumu tarifu maksā tieši aviopārvadātājam, tas pats no aviopārvadātāja cenšas atgūt izmaksāto atlīdzību.

RC 158. pants
Atlīdzības atmaksāšana izraudzītajam operatoram maksātājam

1. Atbildīgais izraudzītais operators vai tas izraudzītais operators, kura vārdā tika veikts maksājums, atmaksā izraudzītajam operatoram maksātājam atlīdzības, maksu un nodevu summu, kas izmaksātas likumīgajam prasītājam saskaņā CN 08 veidlapā sniegto pilnvarojuma informāciju. Atmaksāšanu veic divu mēnešu laikā no dienas, kad tika izsūtīts paziņojums par maksājumu.

2. Ja atlīdzība, maksas un nodevas, kas izmaksātas likumīgajam prasītājam, ir jāsedz vairākiem izraudzītajiem operatoriem, tad pirmais izraudzītais operators, kurš pēc pieprasītās pakas pienācīgas saņemšanas nevar pierādīt, ka tā tikusi pareizi nodota nākamajam dienestam, 1. punktā noteiktajā laika posmā izmaksā izraudzītajam operatoram maksātājam visu atlīdzības, maksu un nodevu summu, kura tika izmaksāta likumīgajam prasītājam. Minētais izraudzītais operators no katra cita atbildīgā izraudzītā operatora piedzen attiecīgo daļu no likumīgajam prasītājam izmaksātās atlīdzības.

3. Izraudzītais operators, kura atbildība ir pienācīgi konstatēta un kurš sākumā atteicās maksāt atlīdzību, sedz visas papildu izmaksas, kas rodas, ja maksājuma veikšana nepamatoti aizkavējas.

RC 159. pants
Norēķini par izmaksātajām atlīdzībām starp izraudzītajiem operatoriem

1. Ja viena gada laikā no dienas, kad nosūtīts pilnvarojums izmaksāt atlīdzību, izraudzītais operators maksātājs nav veicis debeta ierakstu tā kontā, pilnvarojumu uzskata par spēkā neesošu. Izraudzītais operators, kurš to saņēmis, vairs nav tiesīgs pieprasīt, lai tiek atmaksāta izmaksātā atlīdzība.

2. Ja atbildība ir atzīta, kā arī RC 152. panta 1. punktā paredzētajā gadījumā atlīdzības summu no atbildīgā izraudzītā operatora var piedzīt arī automātiski. To var veikt, izmantojot kopējos rēķinus tieši vai iesaistot starpposma izraudzīto operatoru, kas regulāri sagatavo kopējos rēķinus ar atbildīgo izraudzīto operatoru.

3. Ja sūtītājs vai adresāts pieņem vēlāk atrasto sūtījumu, atmaksājot atlīdzības summu, minēto summu atlīdzina tam izraudzītajam operatoram vai attiecīgajā gadījumā izraudzītajiem operatoriem, kuri sedza zaudējumus. Minēto atlīdzināšanu veic gada laikā no atmaksāšanas datuma.

4. Sūtījuma nodošanas un galamērķa izraudzītie operatori var vienoties, ka visus zaudējumus sedz tas izraudzītais operators, kurš veic maksājumu likumīgajam prasītājam.

5. Izraudzītajām operatoram kreditoram atlīdzību atmaksā saskaņā ar maksāšanas noteikumiem, kas paredzēti RC 211. un RC 212. pantā.

RC 160. pants
Maksājamo summu aprēķins saistībā ar atlīdzībām par pakām

1. Ja ir jāveic maksājumu piedziņa no atbildīgajiem izraudzītajiem operatoriem un tas ir saistīts ar vairākām summām, tad tās apkopo CN 48 veidlapā. Kopējo summu pārnes uz CP 75 rēķinu, kas minēts RC 207. panta 3. punktā.

2. Ja CN 48 veidlapā tiek apstrīdēti atlīdzības pieprasījumi, kas nav saistīti ar RC 152. pantu, izraudzītais operators sūtītājs pēc pieprasījuma sniedz pierādījumus saistībā ar savu prasību, tostarp attiecīgo CN 08 veidlapu abu pušu kopijas, ja netiek izmantota uzziņu sistēma internetā.

7. nodaļa
Paku nosūtīšanas, virzīšanas un saņemšanas procedūras

RC 161. pants
Vispārējie paku apmaiņas principi

1. Izraudzītie operatori atbilstīgi vajadzībām un dienesta prasībām var apmainīties ar slēgtām depešām, piešķirot tām vienu vai vairākus numurus, kā arī ar atklātā tranzītā nosūtītām pakām.

2. Ja ārkārtas apstākļu dēļ izraudzītais operators ir spiests uz laiku pilnīgi vai daļēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, tas nekavējoties informē attiecīgos izraudzītos operatorus.

3. Ja paku pārvadāšana tranzītā caur kādu valsti notiek bez attiecīgās valsts izraudzītā operatora piedalīšanos, par šādu tranzītu dalībvalstij vai tranzītvalsts izraudzītajam operatoram netiek noteikta atbildība par sūtījumiem.

4. Izraudzītie operatori var sūtīt sauszemes pasta pakas pa gaisu, samazinot to prioritāti. Galamērķa izraudzītais operators, izdarot attiecīgu ierakstu Pasta paku informācijas apkopojumā, izklāsta sīku informāciju par pasta apmaiņas punktu vai galamērķa lidostu, kurā pieņem minētās pakas.

5. Katrs izraudzītais operators paredz to, ar kādiem nosacījumiem tas pieņem pakas tranzītā no valstīm, kurām tas ir starpniekvalsts. Šim nolūkam tas izmanto CP 81 un CP 82 tabulu. Minētajās tabulās norāda piemērojamos tarifus.

6. Oficiālajā Informācijas apkopojumā saistībā ar pasta paku pakalpojumu veikšanu izklāstīta detalizēta informācija par paku apmaiņu.

7. Pamatojoties uz minēto informāciju un starpposma izraudzīto operatoru sagatavotajām CP 81 un CP 82 tabulām, ikviens operators lemj par maršrutiem, kurus tie izmanto paku sūtīšanai. Izmantojot šos datus, tie nosaka maksas, ko iekasē no sūtītājiem.

8. Izraudzītais operators sūta CP 81 un CP 82 tabulas tieši cits citam vismaz vienu mēnesi pirms to piemērošanas. Izraudzītie operatori nosūta minēto tabulu kopijas arī Starptautiskajam birojam. Par izmaiņām minētajās tabulās paziņo tādā pašā veidā. Paziņojumu laika ierobežojums nav spēkā gadījumos, kas minēti RC 198. panta 1. punktā.

9. Ikviens izraudzītais operators pakas, kuras tranzītā caur tā teritoriju nosūtījis cits izraudzītais operators, sūta pa tiem maršrutiem un izmanto tādus līdzekļus, kurus tas izmanto savu paku sūtīšanai.

10. Ja paredzētais maršruts uz laiku ir pārtraukts, pakas tranzītā pārsūta, izmantojot vislabāko pieejamo maršrutu.

11. Ja jaunā nosūtīšanas maršruta dēļ rodas augstākas izmaksas (papildu sauszemes vai jūras tarifi), tranzīta izraudzītais operators rīkojas saskaņā ar RC 198. panta 1. punktu.

12. Tranzītu veic saskaņā ar šajā Reglamentā paredzētajiem nosacījumiem, pat ja paku nodošanas vai galamērķa izraudzītais operators nesniedz pasta paku pakalpojumus.

13. Attiecībās starp to valstu izraudzītajiem operatoriem, kuras atdala vienas vai vairāku starpniekvalstu teritorijas, pakas sūta par maršrutiem, par kuriem ir vienojušies attiecīgie izraudzītie operatori.

14. Ikviens izraudzītais operators, kas sniedz aviopaku pakalpojumus, aviopakas, kuras tam pārsūtījis cits izraudzītais operators, sūta pa tiem aviomaršrutiem, kurus tas izmanto savu šāda veida sūtījumu nosūtīšanai. Ja aviopaku sūtīšanai pa citu maršrutu ir priekšrocības salīdzinājumā ar esošajiem aviomaršrutiem, aviopakas sūta pa šo maršrutu.

15. Izraudzītie operatori, kuri nesniedz aviopaku pakalpojumus, šādas pakas pārsūta pa aviomaršrutiem, kurus šie operatori izmanto saviem aviopasta korespondences sūtījumiem. Ja šāda aviomaršruta nav, minētie izraudzītie operatori aviopakas pārsūta pa sauszemes maršrutu, kuru parasti izmanto citu paku sūtīšanai.

16. Pasta paku depešu apmaiņu veic iestādes, kuras sauc par pasta apmaiņas punktiem. Ja uz pasta veidlapas ir jānorāda pasta apmaiņas punkts, to veic saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti UPU tehniskajā standartā S34 (Starptautisko pasta sūtījumu apstrādes centru reģistrācija [Registration of International Mail Processing Centres]). Veidlapā norāda:

16.1. pasta apmaiņas punkta nosaukumu;

16.2. tā operatora nosaukumu, kas ir atbildīgs par pasta apmaiņas punktu;

16.3. svītrkodu - S34 kodu, kas apzīmē pasta apmaiņas punktu.

17. Izraudzītie operatori, kuri gadā nosūta vairāk nekā 100 tonnas paku, veic turpmāk izklāstītās darbības, un pārējie izraudzītie operatori tiek aicināti:

17.1. identificēt taru, izmantojot UPU S9 standarta taras satura identificētājus;

17.2. norādīt S9 identificētāju taras uzlīmē saskaņā ar S29;

17.3. iepriekš elektroniski paziņot par visiem izejošiem sūtījumiem, izmantojot UPU standartam atbilstošus ziņojumus, kuros norāda S9 identificētājus attiecībā uz taru, kas atrodas katrā sūtījumā;

17.4. elektroniski apstiprināt tā ienākošās taras saņemšanu, par kurām ir iepriekš elektroniski paziņots, izmantojot UPU standartam atbilstošas atbildes un/vai ziņojumus.

18. Apjoma prasības katru gadu pakāpeniski samazina, lai visi izraudzītie operatori varētu ievērot noteiktos standartus. Apjoms 2011. gada sākumā tiks samazināts līdz 75 tonnām paku gadā, 2012. gada sākumā - līdz 50 tonnām paku, bet 2013. gadā - līdz 25 tonnām paku gadā.

19. Operators, kas ir atbildīgs par attiecīgo pasta apmaiņas punktu, reģistrē to Starptautisko pasta sūtījumu apstrādes centra kodu sarakstā. Minētais saraksts ir publicēts UPU tīmekļa vietnē.

20. Visās veidlapās pasta apmaiņas punktu identificē ar tā nosaukumu, norādot arī atbildīgā izraudzītā operatora nosaukumu, kā publicēts iepriekš minētajā kodu sarakstā.

21. Lai identificētu atsevišķu pasta apmaiņas punktu, svītrkodu identificētājos izmanto S34 kodu. Izraudzītie operatori uztur to operatoru sarakstu, kas ir atbildīgi par katru kodu datu bāzē.

RC 162. pants
Svītrkodu piemērošana un specifikācijas

1. Visi izraudzītie operatori izvieto svītrkodus uz visām izejošām starptautiskajām pasta pakām (t. i., uz aviopakām, SAL, sauszemes pakām). Jāievēro šāda specifikācija:

1.1. Katru paku apzīmē ar unikālu sūtījuma identificētāju, kas atbilst S10d standartam (Pasta sūtījumu identifikācija, D daļa, 13 zīmju identificētājs pakām), kā tas norādīts UPU tehniskajos standartos;

1.2. Sūtījuma identificētāju attēlo, izmantojot svītrkodu, kas atbilst S10d standartam (Pasta sūtījumu identifikācija, D daļa, 13 zīmju identificētājs pakām), kā tas norādīts UPU tehniskajos standartos;

1.3. Izraudzītais operators sūtītājs paku sūtīšanai uz citām valstīm piemēro tikai svītrkodu, kas atbilst S10d standartam (Pasta sūtījumu identifikācija, D daļa, 13 zīmju identificētājs pakām);

1.4. Gadījumos, ja tranzītvalsts vai galamērķa valsts izraudzītie operatori uz pakām papildus uzlīmē svītrkoda uzlīmes, izmanto vienu no minētajām iespējām:

1.4.1. piemēro S10d standarta svītrkoda uzlīmi, uz kuras dublē izraudzītā operatora sūtītāja sākotnējo unikālo sūtījuma identificētāju;

1.4.2. vai piemēro svītrkoda uzlīmi, kas neaizsedz izraudzītā operatora sūtītāja S10d svītrkodu.

1.5. Gadījumos, ja paku nav iespējams piegādāt un tā jānosūta atpakaļ nodošanas valsts izraudzītajām operatoram, jebkura S10d standarta svītrkoda uzlīme, kura nav identiska nodošanas valsts izraudzītā operatora unikālam sūtījuma identificētājam, iepriekš izvietotais S10 standarta identificētājs jāpārsvītro vai jānoņem. Izraudzītais operators, kas paku nosūta atpakaļ, nodrošina, ka nekādi papildu svītrkodi neaizsedz sūtītāja adresi.

1.6. Izraudzītie operatori var divpusēji vienoties par tādu unikālu sūtījuma identificētāju un svītrkodu izmantošanu, kurus jau lieto saistībā ar starptautiskajām pakām.

1.7. Izraudzītie operatori var divpusēji vienoties izmantot licences numurus, kas atbilst S26 standartam (Licences numuri pakām), kā tas norādīts UPU tehniskajos standartos.

RC 163. pants
Sekošana sūtījumu virzībai - sūtījumu un ziņojumu specifikācija

1. Izraudzītie operatori, kuri izmanto sekošanas sūtījuma virzībai sistēmu, sniedz sūtījuma virzības izsekošanas informāciju izmantojot UPU ziņošanas standarta M17-EMSEVT 1.0 versiju par attiecīgajām izejošām un ienākošām pakām valsts teritorijā un nodrošina to, ka datu apmaiņa notiek ar visiem iesaistītajiem partnervalstu izraudzītajiem operatoriem, sniedzot turpmāk minēto informāciju par izsekojamiem notikumiem un ar to saistītiem datu elementiem:

1.1. Obligāti izsekojamie notikumi:

 

Notikums

Apraksts

Datu elementi

1.1.1. EMC Nosūtīšana no izejošo sūtījumu pasta apmaiņas punkta Sūtījuma identificētājs

Galamērķa valsts

Notikuma datums

Notikuma laiks

Pasta apmaiņas punkts

1.1.2. EMD Saņemšana ienākošo sūtījumu pasta apmaiņas punktā Sūtījuma identificētājs

Galamērķa valsts

Notikuma datums

Notikuma laiks

Pasta apmaiņas punkts

1.1.3. EMH Piegāde nav izdevusies Sūtījuma identificētājs

Galamērķa valsts

Notikuma datums

Notikuma laiks

Piegādes pasta iestāde

Nepiegādāšanas iemesla kods

1.1.4. EMI Galīgā piegāde Sūtījuma identificētājs

Galamērķa valsts

Notikuma datums

Notikuma laiks

Piegādes pasta iestāde

1.2. Fakultatīvi izsekojamie notikumi

  Notikums Apraksts Datu elementi
1.2.1. EMA Savākšana/ Nodošana Sūtījuma identificētājs

Galamērķa valsts

Notikuma datums

Notikuma laiks

Nosūtīšanas pasta iestāde

1.2.2. EMB Pienākšana izejošo sūtījumu pasta apmaiņas punktā Sūtījuma identificētājs

Galamērķa valsts

Notikuma datums

Notikuma laiks

Pasta apmaiņas punkts

1.2.3. EME Nodošana muitai Sūtījuma identificētājs

Galamērķa valsts

Notikuma datums

Notikuma laiks

Pasta apmaiņas punkts

Glabāšanas kods

1.2.4. EMF Nosūtīšana no ienākošo sūtījumu pasta apmaiņas punkta Sūtījuma identificētājs

Galamērķa valsts

Notikuma datums

Notikuma laiks

Pasta apmaiņas punkts

1.2.5. EMG Pienākšana piegādes pasta iestādē Sūtījuma identificētājs

Galamērķa valsts

Notikuma datums

Notikuma laiks

Piegādes pasta iestāde

1.2.6. EMJ Pienākšana tranzīta pasta apmaiņas punktā Sūtījuma identificētājs

Galamērķa valsts

Notikuma datums

Notikuma laiks

Pasta apmaiņas punkts (tranzīta)

1.2.7. EMK Nosūtīšana no tranzīta pasta apmaiņas punkts Sūtījuma identificētājs

Galamērķa valsts

Notikuma datums

Notikuma laiks

Pasta apmaiņas punkts (tranzīta)

1.2.8. Notikuma EMF uztveršana un nodošana ir obligāta gadījumos, kad notikums EME tiek uztverts un nodots, kamēr valsts tiesību akti un citi juridiski saistoši akti to pieļauj.

2. Visi izraudzītie operatori uztver un veic informācijas apmaiņu par ziņojumu nosūtīšanu un saņemšanu saskaņā ar UPU ziņošanas standarta PREDES 2.0 versiju un M13 - RESDES 1.1 versiju ieskaitot turpmāk minētos saistītos datu elementus:

2.1. Prasības PREDES 2.0 versijas datu elementiem

  Apraksts Datu elementi
2.1.1 Ziņojuma idenitikācija Nosūtīšanas iestāde

Saņemšanas iestāde

Ziņojuma kategorija

Ziņojuma klase

Ziņojuma gads

Ziņojuma sērijas numurs

2.1.2 Ziņojuma datums/laiks Ziņojuma beigas datums

Ziņojuma beigas laiks

2.1.3 Informācija par transportu Pārvadātāja kods
2.1.4 Informācija par taru Taras veids

Taras identifikācijas kods

Taras daudzums ziņojumā

2.1.5 Informācija par sūtījumu Sūtījuma identifikācijas kods

2.2. Prasības RESDES 1.1 versijas datu elementiem

  Apraksts Datu elementi
2.2.1. Ziņojuma idenitikācija Nosūtīšanas iestāde

Saņemšanas iestāde

Ziņojuma kategorija

Ziņojuma klase

Ziņojuma gads

Ziņojuma sērijas numurs

2.2.2. Informācija par transportu Pārvadātāja kods
2.2.3. Informācija par taru Taras veids

Taras identifikācijas kods

Sūtījumu skaits tarā

2.2.4. Informācija par notikumu Taras notikuma kods

Taras notikuma datums

Taras notikuma laiks

2.3. Izraudzītie operatori var savstarpēji vienoties izmantot UPU ziņošanas standarta M36b PREDES 3.0 versiju informācijas apmaiņā par ziņojumu nosūtīšanu.

RC 164. pants
Sekošana sūtījumu virzībai - indikatīvie mērķi nosūtīšanas laikam

1. Izraudzītie operatori, veicot informācijas apmaiņu ar partneriem izraudzītajiem operatoriem, cenšas ievērot sekojošos indikatīvos mērķus datu sūtīšanai par sūtījumu virzības notikumiem skaitot no aktuālā notikuma brīža:

1.1. EMC Nosūtīšana no izejošo sūtījumu pasta apmaiņas punkta 48 stundu laikā
1.2. EMJ Pienākšana tranzīta pasta apmaiņas punktā 48 stundu laikā
1.3. EMK Nosūtīšana no tranzīta pasta apmaiņas punkta 48 stundu laikā
1.4. EMD Pienākšana ienākošo sūtījumu pasta apmaiņas punktā 48 stundu laikā
1.5. EME Nodošana muitā 48 stundu laikā
1.6. EMF Nosūtīšana no ienākošo sūtījumu pasta apmaiņas punkta 48 stundu laikā
1.7. EMH Piegāde nav izdevusies 120 stundu laikā
1.8. EMI Galīgā piegāde 120 stundu laikā

2. Izraudzītie operatori, veicot informācijas apmaiņu ar partneriem izraudzītajiem operatoriem, cenšas ievērot sekojošos indikatīvos mērķus datu sūtīšanai par ziņojumiem:

2.1. PREDES Informācija par ziņojuma nosūtīšanu 24 stundu laikā
2.2. RESDES Informācija par ziņojuma saņemšanu 48 stundu laikā

RC 165. pants

Sekošana sūtījumu virzībai - indikatīvie mērķi datu nosūtīšanai

1. Izraudzītie operatori, veicot informācijas apmaiņu ar partneriem izraudzītajiem operatoriem, cenšas ievērot sekojošos indikatīvos mērķus datu nosūtīšanai par sūtījumu virzības notikumiem:

1.1. attiecībā uz 90 % paku, par kurām tiek saņemti EMC notikuma dati (Sūtījums nosūtīts no pasta apmaiņas punkta), 48 stundu laikā no notikuma laika un datuma ir jānosūta EMD notikuma dati;

1.2. attiecībā uz 90 % paku, par kurām tiek saņemti EMD notikuma dati, 120 stundu laikā no notikuma laika un datuma ir jānosūta EMH un/vai EMI notikuma dati.

RC 166. pants
Pasākumi, ko veic īslaicīga pakalpojumu sniegšanas pārtraukuma un atsākšanas gadījumā

1. Ja pakalpojumu sniegšana tiek īslaicīgi pārtraukta, attiecīgais izraudzītais operators vai izraudzītie operatori par to ir jāinformē pa telesakariem, ja iespējams, norādot paredzamo pārtraukuma ilgumu. Tāda pati procedūra ir jāievēro, kad pakalpojumu sniegšana tiek atsākta.

2. Ja tiek uzskatīts, ka ir vajadzīgs vispārējs paziņojums, par pakalpojumu sniegšanas pārtraukumu vai atsākšanu ir jāinformē Starptautiskais birojs. Vajadzības gadījumā Starptautiskais birojs izraudzītos operatorus informē par to, izmantojot telesakarus.

3. Ja pakalpojumu sniegšanas pārtraukuma dēļ no attiecīgā sūtījuma pārvadāšanas ir gūts daļējs labums vai tas nav gūts vispār, sūtījuma nodošanas izraudzītais operators var atlīdzināt sūtītājam maksu par pasta pakalpojumiem, īpašās maksas un papildmaksu par aviopārvadājumiem.

RC 167. pants
Dažādas sūtīšanas metodes

1. Apmaiņu ar paku depešām parasti veic, izmantojot taru. Kaimiņvalstu izraudzītie operatori var vienoties, ka atsevišķu kategoriju pakas var nodot bez taras.

2. Attiecībās starp izraudzītajiem operatoriem valstīs bez kopējām robežām apmaiņu parasti veic, izmantojot slēgtas depešas.

3. Izraudzītie operatori var vienoties par apmaiņas veikšanu atklātā tranzītā. Tomēr sūtījumi ir obligāti jāievieto slēgtās depešās, ja starpposma izraudzītais operators apgalvo, kas atklātā tranzīta pakas kavē tā darbu.

4. Apmaiņu ar sauszemes depešām, kuras pārvadā ar aviotransportu (SAL), veic atbilstīgi nosacījumiem, par kuriem savstarpēji vienojušies attiecīgie izraudzītie operatori.

RC 168. pants
Sūtīšana slēgtās depešās

1. Parastos apstākļos, kad sūtīšanu veic slēgtās depešās, taru (maisus, grozus, kastes utt.) apzīmogo un noslēdz, kā arī piestiprina pie tās uzlīmi turpmāk aprakstītajā veidā.

2. Maisu noformēšana

2.1. Depešas, tostarp tās, kurās ir tikai tukši maisi, ievieto maisos, kuru skaits ir pēc iespējas mazāks. Maisiem jābūt labā stāvoklī, lai tie pasargātu saturu. Pie katra maisa piestiprina birku.

2.2. Maisus noslēdz un aizplombē, vēlams - ar svina plombu. Plombas var būt izgatavotas arī no viegla metāla vai plastmasas. Plombēšanu veic tā, lai plombu nevar atvērt vai sabojāt, neatstājot redzamas pazīmes. Plombu nospiedumā ļoti labi salasāmiem latīņu alfabēta burtiem atveido sūtījuma nosūtīšanas pasta iestādes nosaukumu vai norādi, kas ir pietiekama minētās pasta iestādes identificēšanai. Taču tad, ja sūtījuma nodošanas izraudzītais operators to vēlas, plombu nospiedumos ir jāatveido tikai sūtījuma nodošanas pasta iestādes nosaukuma norāde.

2.3. Lai noformētu aviopakas, izmanto pilnīgi zilus maisus vai maisus ar platām zilām līnijām. Lai noformētu sauszemes depešas vai sauszemes depešas, kuras pārvadā ar aviotransportu, izmanto sauszemes maisus, kuru krāsa atšķiras no aviopasta maisiem (piem., smilškrāsas, brūni, balti utt.). Tomēr galamērķa izraudzītajiem operatoriem ir jāpārbauda visu maisu birkas, lai pārliecinātos, ka tie tiek pareizi apstrādāti.

2.4. Uz maisiem salasāmiem latīņu alfabēta burtiem norāda sūtījuma nodošanas pasta iestādi vai valsti un vārdu "Postes" (Pasts) vai citu līdzīgu frāzi, lai maisi tiktu uzskatīti par pasta sūtījumiem.

3. Depešu marķēšana

3.1. Maisu birkas izgatavo no pietiekami izturīga audekla, plastmasas, stingra kartona, pergamentpapīra vai papīra, kas pielīmēts pie koka. Pie birkas piestiprina cilpiņu. Izmanto CP 83, CP 84 un CP 85 birkas, kas ir gaiši dzeltenbrūnā krāsā. Izkārtojumam un tekstam ir jāatbilst turpmāk pievienotajiem paraugiem. Katra tā maisa vai taras bruto svaru, kas ir daļa no sūtījuma, norāda attiecīgajā birkā. Svaru noapaļo uz augšu līdz tuvākajam hektogramam, ja hektograma iedaļa ir vienāda ar 50 gramiem vai lielāka par to, un citā gadījumā noapaļo uz leju līdz tuvākajam hektogramam.

3.2. Uz tās noslēgtās taras birkām vai adresēm, kurās ir aviopakas, ir norāde vai uzlīme "Par avion" (Ar aviopastu).

3.3. Turklāt citai tarai, kas nav maisi, var izmantot īpašu noslēgšanas veidu, ja saturs ir pietiekami pasargāts.

4. Starpposma pasta iestāde tranzītā esošo maisu birkās vai uz slēgto depešu pakām kārtas numuru nenorāda.

5. Apdrošinātās pakas sūta atsevišķā tarā. Ja apdrošinātās pakas tiek nosūtītas vienā maisā ar neapdrošinātām pakām, tad apdrošinātās pakas ievieto iekšējā tarā, kuras aizplombē ar vaska vai svina plombām. Ārējam maisam, kurā ir apdrošinātas pakas, jābūt labā stāvoklī. Ja iespējams, maisa atveres malā ierīko stiprinājumu, lai maisu nevarētu nelikumīgi atvērt, neatstājot redzamas pazīmes. Taru, kurā kopā ar neapdrošinātām pakām vai bez tām ievietotas apdrošinātas pakas, marķē ar burtu V.

6. Arī trauslas pakas sūta atsevišķā tarā. Uz pakām izvieto uzlīmi, kas minēta RC 130. panta 5.1. apakšpunktā.

7. Eksprespasta pakas sūta atsevišķā tarā, ja šo paku skaits ir pietiekams. Pie taras, kurā ir tikai minētās pakas vai dažas šādas pakas, piestiprina birku vai uz taras izdara norādi "Exprès" (Eksprespasts).

8. Pakas ar pēcmaksu sūta atsevišķā tarā, ja šo paku skaits ir pietiekams. Pie taras, kurā ir tikai pakas ar pēcmaksu, piestiprina birku vai uz taras ir norāde "Remboursement" (Pēcmaksa).

9. Uz tās taras birkas, kurā ir paku karte, vienmēr ļoti skaidri norāda burtu F. Ja attiecīgie izraudzītie operatori ir noslēguši īpašu vienošanos, tajā var norādīt arī maisu skaitu depešā un attiecīgajā gadījumā var norādīt arī to paku skaitu, kuras ir nosūtītas atklātā tranzītā.

10. Lielgabarīta pakas, trauslas pakas un pakas, kuru īpašību dēļ tas ir jādara, var sūtīt nenoslēgtas; lai noteiktu, kura veida sūtījumi tie ir, minētām pakām sagatavo CP 83 vai CP 84 birku. Uz nenoslēgtu apdrošinātu paku birkām norāda burtu V. Tomēr pakas, kuras sūta pa jūru, izņemot lielgabarīta pakas, ievieto tarā.

11. Parasti maisi un cita tara, kurā ir pakas, nevar svert vairāk kā 32 kilogramus.

12. Pārvadāšanas nolūkam maisus ar pakām un nenoslēgtās pakas var ievietot konteineros. Konteineru izmantošanas nosacījumus paredz īpaši noslēgtā vienošanās starp attiecīgajiem izraudzītajiem operatoriem.

RC 169. pants
Svītrkodu izmantošana

1. Izraudzītie operatori starptautiskajiem pasta pakalpojumiem var izmantot elektroniski sastādītus svītrkodus un unikālo identifikācijas sistēmu, lai darbotos sūtījuma virzības sekošanas sistēmas un varētu veikt citas identifikācijas darbības. Specifikāciju paredz Pasta darbības padome.

2. Izraudzītie operatori, kuri starptautiskajiem pakalpojumiem izvēlas izmantot svītrkodus, ievēro Pasta darbības padomes noteikto tehnisko specifikāciju.

RC 170.pants
Paku kartes

1. Nosūtīšanas pasta apmaiņas punkts CP 87 paku kartē ieraksta visas sauszemes, SAL un aviopakas. CP 87 paku kartē vienmēr norāda depešas bruto svaru.

2. Paku karti ievieto tarā, kas ir daļa no sūtījuma. Attiecīgajā gadījumā to ievieto vienā no maisiem, kurā ir apdrošinātas pakas vai eksprespasta pakas.

3. Paku kartes, kas ir saistītas ar depešām, kurās ir apdrošinātās pakas, ievieto rozā aploksnē. Ja apdrošinātās pakas ir ievietotas ar vaska zīmogu aizzīmogotā iekšējā tarā, minēto rozā aploksni, kurā ir paku karte, piestiprina minētās taras ārpusē.

4. Paku kartē norāda visu veidlapā norādīto informāciju.

5. Izraudzītie operatori var noslēgt divpusēju vai daudzpusēju vienošanos par paku karšu vai paku karšu datu elektronisku apmaiņu. Šādā gadījumā izraudzītie operatori var nolemt, ka depešām, ar kurām tie apmainās, nav jāpievieno CP 87 paku karte.

6. Aviopārvadājumu tarifus par dienesta pakām un pakām karagūstekņiem un internētām civilpersonām, kuras sūta pa gaisu, kreditē attiecīgie izraudzītie operatori.

7. Ja nav noslēgta īpaša vienošanās, sauszemes un SAL paku kartes numurē atsevišķi atbilstīgi katra nosūtīšanas pasta apmaiņas punkta un saņemšanas pasta apmaiņas punkta gada sērijai. Ja tiek izmantoti vairāki maršruti, katram maršrutam piešķir atšķirīgu numerāciju. Iepriekšējā gada pēdējo numuru norāda nākamā gada pirmajā paku kartē. Ja depeša tiek atsaukta, nosūtīšanas vieta paku kartē blakus depešas numuram izdara norādi "Dernière dépêche" (Pedējā depeša). Jūras un aviopārvadājumu pakalpojumu gadījumā paku kartē, ja vien iespējams, norāda tā kuģa nosaukumu, ar kuru depeša tiek pārvadāta, vai attiecīgajā gadījumā izmantoto gaisa satiksmes līniju.

8. Ja aviopakas no vienas valsts uz citu sūta pa sauszemes maršrutu kopā ar citām pakām, tas ir jānorāda, izdarot attiecīgu piezīmi CP 87 paku kartē.

9. Katru apdrošināto paku ieraksta paku kartē, ailē "Piezīmes" ierakstot burtu "V".

10. Katru paku, kas pārsūtīta vai nosūtīta atpakaļ sūtītājam, ieraksta paku kartē, ailē "Piezīmes" izdarot atzīmi "Réexpédié" (Pārsūtīts) vai "Retour" (Atpakaļ).

11. Paku kartē ieraksta depešu veidojošo taru skaitu un tad, ja izraudzītie operatori nav vienojušies citādi, atpakaļ atsūtāmo taru skaitu. Ja nav noslēgta īpaša vienošanās, izraudzītie operatori numurē vienas depešas taru. Katras taras kārtas numuru ieraksta CP 83 un CP 84 birkā.

12. Ja starp valstīm bez kopējām robežām notiek apmaiņa ar slēgtām depešām, nosūtīšanas pasta apmaiņas punkts katram starptautiskajam izraudzītajam operatoram sagatavo CP 88 īpašo paku karti. Minētajās kartēs ieraksta kopējo paku skaitu un depešas bruto svaru. CP 88 paku karti numurē atbilstīgi katra nosūtīšanas pasta apmaiņas punkta un starptautiskā izraudzītā operatora gada sērijai. Turklāt tajā norāda attiecīgās depešas kārtas numuru. Iepriekšējā gada pēdējo numuru norāda nākamā gada pirmajā paku kartē. Jūras pakalpojumu gadījumā, ja vien iespējams, CP 88 paku kartē ieraksta tā kuģa nosaukumu, kurš pārvadā depešu.

13. Ja aviopakas sūta ar sauszemes depešām, nosūtīšanas pasta apmaiņas punkts attiecīgajiem tranzīta izraudzītajiem operatoriem sagatavo CP 88 īpašo paku karti.

14. CP 88 īpašo paku karti sūta nenoslēgtu vai kādā citā veidā, par kuru ir vienojušies attiecīgie izraudzītie operatori, un attiecīgajā gadījumā tai pievieno dokumentus, ko pieprasa starpniekvalstis.

RC 171. pants
CP 87 paku karšu sagatavošana

1. Izņemot to kategoriju pakas, kas turpmāk minētas 2.-6. punktā, visas pakas, kuras nosūtītas galamērķa izraudzītajam operatoram, ieraksta kopsavilkumā CP 87 paku kartē. Minēto paku skaitu un kopējo svaru, tostarp maisu svaru, norāda paku kartes sadaļā "Kopējā informācija".

2. Pakas, kuras pārsūta, sūta atpakaļ sūtītājam vai sūta atklātā tranzītā, vienmēr ieraksta atsevišķi, norādot maksājamās summas vai minēto maksu attiecīgos tarifus. Minēto paku skaitu un svaru nenorāda paku kartes sadaļā "Kopējā informācija", kur ierakstīts paku skaits un bruto svars. Paku kartes sadaļā "Kopējā informācija", kur ierakstīts paku skaits un bruto svars, vienmēr norāda visas pakas, kas nav pakas, kuras pārsūta, sūta atpakaļ sūtītājam vai pārsūta atklātā tranzītā.

3. Arī apdrošinātās pakas ieraksta atsevišķi, nenorādot attiecīgo tarifu. Minēto paku skaitu un svaru norāda paku kartes sadaļā "Kopējā informācija", kur ierakstīts paku skaits un kopējais svars.

4. Ja attiecīgie izraudzītie operatori ir vienojušies par sīkākām ziņām, kuras norāda paku kartē, visas vienkāršās pakas, kas nosūtītas galamērķa izraudzītajam operatoram, paku kartē ieraksta atsevišķi, nenorādot attiecīgo ienākošo sūtījumu sauszemes tarifu. Saskaņā ar 2. punktu minēto paku skaitu un svaru, tostarp maisu svaru, norāda paku kartes sadaļā "Kopējā informācija", kur ierakstīts paku skaits un kopējais svars.

5. Ja depešā ir pakas ar pēcmaksu, to norāda paku kartes sadaļā "Kopējā informācija".

6. Dienesta pakas, kā arī pakas karagūstekņiem un internētām civilpersonām, kurām saskaņā ar Konvencijas 7. panta 1. punktu un 2. punktu nepiemēro tarifus, nepieskaita pakām, kuru skaits un kopējais svars norādīts paku kartē. Ja šādas pakas sūta pa gaisa maršrutu, tad piemēro RC 170. panta 6. punktu.

RC 172. pants
Paku pavaddokumentu nosūtīšana

1. Pavaddokumentus, ka minēti RC 122. panta 1. un 2. punktā, piestiprina pie attiecīgās pakas.

2. CP 72 paškopējošo veidlapu pielīmē pie pakas.

3. Ja CP 72 paškopējošo veidlapu nevar pielīmēt pie pakas vai ja pakai ir jāpievieno citi dokumenti, kas nav iekļauti minēto veidlapu komplektā, pavaddokumentus ievieto CP 91 vai CP 92 pašlīmējošā caurspīdīgā aploksnē. To pielīmē pie pakas.

4. Attiecīgajā gadījumā tādā pašā veidā nosūta arī pēcmaksas naudas pārveduma veidlapas, marķēšanas kvītis un paziņojumus par izsniegšanu.

5. Sūtījuma nodošanas un galamērķa izraudzītie operatori var vienoties par to, ka pavaddokumentus pievieno paku kartei.

6. 5. punktā paredzētajā gadījumā attiecīgie izraudzītie operatori var vienoties, ka paku karti un pakas pavaddokumentus saņemšanas pasta apmaiņas punktam sūta pa gaisa maršrutu.

7. Ja CP 72 paškopējošo veidlapu vai pašlīmējošo caurspīdīgo aploksni pie pakas nevar pielīmēt iepakojuma lieluma vai īpašību dēļ, tad pavaddokumentus cieši pielīmē pie pakas.

8. Izraudzītie operatori, kuri nevar izmantot pašlīmējošās caurspīdīgās aploksnes, pavaddokumentus var sūtīt, cieši piestiprinot tos pie pakas.

9. Sūtījuma nodošanas un galamērķa izraudzītie operatori var vienoties, ka pavaddokumentus pakām, ar kurām apmainās tiešos sūtījumos, nosūta atbilstīgi sistēmai, kas ir piemērota attiecīgajiem izraudzītajiem operatoriem.

RC 173. pants
Depešu virzīšana

1. Slēgtās depešas sūta pa vistiešāko iespējamo maršrutu.

2. Ja depešā ir vairāki maisi, tiem pēc iespējas jāpaliek kopā, un tos sūta vienā sūtījumā.

3. Sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators nosūtītajām slēgtajām depešām var norādīt maršrutu, pa kuru tās jāsūta, ja attiecīgā maršruta izmantošana nerada starpposma izraudzītajam operatoram papildu izmaksas. Informāciju par virzīšanu norāda CN 37, CN 38 vai CN 41 pavadrakstā un CP 83, CP 84 vai CP 85 birkā.

4. Slēgtās depešas sūta ar sūtījuma nodošanas valsts izraudzītā operatora pieprasīto lidojumu, ja tranzīta valsts izraudzītais operators to izmanto savu depešu sūtīšanai. Ja attiecīgais lidojums netiek izmantots vai ja pārkraušanai nepietiek laika, par to informē sūtījuma nodošanas valsts izraudzīto operatoru.

5. Ja tiek izmainīts pakalpojums, kuru sniedz, kad notiek slēgtu depešu apmaiņa starp diviem izraudzītajiem operatoriem, izmantojot vienu vai vairākas trešās valstis, sūtījuma nodošanas izraudzītais operators par to informē attiecīgo valstu izraudzītos operatorus.

6. Ja izmaiņas ir saistītas ar depešu virzīšanu, tad par jauno maršrutu, kas ir jāievēro, ziņo tiem izraudzītajiem operatoriem, kuri iepriekš sniedza tranzīta pakalpojumus. Lai informētu izraudzītos operatorus, kas turpmāk sniegs tranzīta pakalpojumus, tiem dara zināmu iepriekšējo maršrutu.

RC 174. pants
Aviopaku un sauszemes paku, kuras pārvadā ar aviotransportu (SAL), pārkraušana

1. Principā paku depešu pārkraušanu sūtīšanas laikā tajā pašā lidostā veic tās valsts izraudzītais operators, kurā notiek pārkraušana.

2. Šo noteikumu nepiemēro, ja viena maršruta secīgos posmos sūtījumi tiek pārkrauti no viena gaisa kuģa citā, kas pieder vienai aviosabiedrībai.

3. 2. punktā minētajā gadījumā un tad, ja sūtījuma nodošanas un galamērķa izraudzītie operatori un attiecīgā aviosabiedrība ir iepriekš vienojušās, aviosabiedrība, kura veic pārkraušanu, ja vajadzīgs, var sagatavot īpašu pavadrakstu, ar kuru aizstāj sākotnēji sagatavoto CN 38 vai SN 41 pavadrakstu. Attiecīgās puses var savstarpēji vienoties par veicamajām procedūrām un veidlapu saskaņā ar RC 176. pantu.

4. Ja sūtījuma nodošanas valsts izraudzītais operators to vēlas, tā depešas no vienas aviosabiedrības gaisa kuģa citas aviosabiedrības gaisa kuģī pārkrauj tieši tranzīta lidostā. Tomēr attiecīgajām aviosabiedrībām ir jāpiekrīt veikt pārkraušanu, un tranzītvalsts izraudzītajam operatoram ir jābūt par to informētam iepriekš.

5. 4. punktā minētajā gadījumā un tad, ja sūtījuma nodošanas un galamērķa izraudzītie operatori un attiecīgā aviosabiedrība ir iepriekš vienojušies, aviosabiedrība, kura veic pārkraušanu, ja vajadzīgs, var sagatavot īpašu pavadrakstu, ar kuru aizstāj sākotnēji sagatavoto CN 38 vai SN 41 pavadrakstu. Attiecīgās puses var savstarpēji vienoties par veicamajām procedūrām un veidlapu saskaņā ar RC 176. pantu.

6. 2. un 4. punktā minētajos gadījumos depešu maisiem papildus birkām, kuras paredzētas aviodepešu pārvadāšanai, var sagatavot CN 42 birku.

7. Ja cits izraudzītais operators pārsūta cita izraudzītā operatora sauszemes depešas, attiecīgie izraudzītie operatori vienojas par šādas pārsūtīšanas nosacījumiem, noslēdzot īpašu vienošanos.

RC 175. pants
Veicamie pasākumi, ja aviopaku tiešā pārkraušana nevar notikt saskaņā ar grafiku

1. Ja depešas, kuras paredzēts pārkraut tieši, pārkraušanas lidostā nepagūst pārkraut līdz regulārā lidojuma sākumam, aviosabiedrība tās nekavējoties nodot pasta darbiniekiem pārkraušanas ostā, lai tās tiktu pārsūtītas pa visātrāko maršrutu (gaisa vai sauszemes).

2. Iepriekšējo noteikumu nepiemēro šādos gadījumos:

2.1. izraudzītais operators, kas ir nosūtījis depešas, pārsūtīšanai ir paredzējis vēlāko lidojumu;

2.2. nav paredzēti 2.1. apakšpunktā minētie pasākumi, aviosabiedrība, kas ir atbildīga par depešu nodošanu, var veikt pasākumus, lai tās tiktu pārsūtītas 24 stundu laikā no brīža, kad tās saņemtas pārkraušanas lidostā.

3. 1. punktā minētajā gadījumā pasta iestāde, kura veica pārsūtīšanu, informē par to sūtījuma nosūtīšanas pasta iestādi, attiecībā uz katru depešu sagatavojot CP 78 pārbaudes paziņojumu un pārbaudes paziņojumā norādot aviosabiedrību, no kuras depeša tika saņemta, un dienestu (aviopastu vai sauszemes pastu), kas tika izmantots depešu pārsūtīšanai uz galamērķi.

RC 176. pants
CN 37, CN 38 vai CN 41 pavadrakstu sagatavošana un pārbaude

1. Pavadrakstus aizpilda atbilstīgi izkārtojumam, pamatojoties uz informāciju, kas norādīta maisu birkās vai blakus adresei. Maisu un sūtījumu kopējo skaitu un svaru katrā depešā norāda kopā atbilstīgi kategorijai. Izraudzītie operatori sūtītāji informāciju par katru maisu var norādīt atsevišķi, ja tie to vēlas darīt. Taču jebkurai starpniekvalstij vai tranzītvalstij ir jāuzskaita katrs tranzīta maiss atsevišķi, saglabājot izraudzītā operatora sūtītāja norādīto izraudzīto operatoru saņēmēju, pasta iestādi saņēmēju, kā arī depešas un maisa numuru. Sešu simbolu IMPC kodu, ar kuru identificē valsti, kurā maiss ir nodots, un tā galamērķa valsti, norāda attiecīgi 2. un 3. ailē.

2. Ja starpposma pasta apmaiņas punkts vai pasta iestāde saņēmēja konstatē ieraksta kļūdas CN 38 vai CN 41 pavadrakstā, tas nekavējoties veic labojumus. Par kļūdu, izmantojot CP 78 pārbaudes paziņojumu, tā ziņo pēdējām nosūtīšanas pasta apmaiņas punktam, kā arī pasta apmaiņas punktam, kurš izveidojis depešu. Lai ziņotu par pārkāpumiem, izraudzītie operatori var vienoties par elektroniskā pasta vai kādu citu piemērotu telesakaru līdzekļu sistemātisku izmantošanu.

3. Kad pārsūtītās depešas ir ievietotas konteinerā, kuru ir aizplombējis pasta dienests, CN 37, CN 38 vai CN 41 pavadrakstos attiecīgi paredzētajā vietā ieraksta katra konteinera kārtas numuru un plombas numuru.

RC 177. pants
CN 37, CN 38 vai CN 41 pavadraksta trūkums

1. Ja trūkst CN 37 pavadraksts, pasta iestāde saņēmēja sagatavo to par saņemto kravu trīs eksemplāros. Divas kopijas, kurām pievieno CP 78 pārbaudes paziņojumu, nosūta iestādei sūtītājai, kura vienu no kopijām nosūta atpakaļ, kad tā ir pārbaudīta un parakstīta.

2. Ja depeša galamērķa lidostā vai starpposma lidostā, kas ir atbildīga par tās nodošanu citam pārvadātājam, tiek saņemta bez CN 38 vai CN 41 pavadraksta, izraudzītais operators, kura jurisdikcijā atrodas attiecīgā lidosta, automātisko to sagatavo. Sagatavoto pavadrakstu paraksta pārvadātājs, no kura depeša ir saņemta. To norāda CP 78 pārbaudes paziņojumā un kopā ar divām sagatavotā CN 38 paziņojuma kopijām nosūta pasta iestādei, kas ir atbildīga par depešas iekraušanu. Minētajai pasta iestādei lūdz vienu no kopijām atsūtīt atpakaļ pienācīgi apstiprinātu.

3. Ja trūkst sākotnējais CN 38 vai CN 41 pavadraksts, izraudzītais operators, kas saņēmis depešu, pieņem aviosabiedrības sagatavoto CN 46 aizstājošo pavadrakstu. Par to ziņo sūtījuma nodošanas pasta iestādei, izmantojot CP 78 pārbaudes paziņojumu, kam pievieno divas CN 46 aizstājošā pavadraksta kopijas.

4. Lai atrisinātu gadījumus saistībā ar CN 38 vai CN 41 pavadrakstu trūkumu, izraudzītie operatori var vienoties par elektroniskā pasta vai kādu citu piemērotu telesakaru līdzekļu sistemātisku izmantošanu.

5. Pasta apmaiņas punkts galamērķa lidostā vai starpposma lidostā, kas ir atbildīga par depešas nodošanu citam pārvadātājam, var, nesagatavojot CP 78 pārbaudes paziņojumu, pieņemt sākotnējā pārvadātāja sniegto CN 38 vai CN 41 pavadrakstu, kurš no pārvadātāja biroja nosūtīšanas lidostā ir atsūtīts elektroniski un kuru ir parakstījis tā pārstāvis lidostā, kurā depeša tiek izkrauta.

6. Ja nevar noteikt iekraušanas lidostu, pārbaudes paziņojumu sūta tieši depešas nosūtīšanas pasta iestādei, lai šo paziņojumu pārsūtītu tai iestādei, caur kuru depeša tika pārsūtīta.

RC 178. pants
Veicamie pasākumi, ja notiek negadījums

1. Ja pārvadāšanas laikā notiek negadījums un kuģis, vilciens, gaisa kuģis vai kāds cits transportlīdzeklis nevar turpināt ceļu un piegādāt depešu plānotajā piestāšanas ostā vai stacijā, apkalpe depešas nodod negadījuma vietai tuvākajā pasta iestādē vai tajā pasta iestādē, kura depešu vislabāk varēs pārsūtīt tālāk. Ja apkalpe to nevar izdarīt, tad pasta iestāde, saņemot informāciju par negadījumu, nekavējoties rīkojas, lai pārņemtu depešu un pārsūtītu to uz galamērķi pa ātrāko maršrutu pēc tam, kad ir pārbaudīts tās stāvoklis un novērsti sūtījumu bojājumi.

2. Tās valsts izraudzītie operatori, kurā ir noticis negadījums, izmantojot telesakarus informē iepriekšējās piestāšanas ostas vai stacijas par depešu turpmāko virzību. Minētie izraudzītie operatori savukārt, izmantojot tos pašus līdzekļus, informē visos pārējos attiecīgos izraudzītos operatorus.

3. Izraudzītie operatori, kuru depešas atradās uz negadījumā iesaistītā transportlīdzekļa, nosūta CN 37, CN 38 vai CN 41 pavadrakstu kopijas tās valsts izraudzītajam operatoram, kurā negadījums notika.

4. Tad izvēlētā pasta iestāde informē pasta iestādes saņēmējas par depešām, kas iesaistītas negadījumā, izmantojot CP 78 pārbaudes paziņojumu, un norāda tajā negadījuma apstākļus un depešu pārbaudes rezultātus. Katra pārbaudes paziņojuma vienu kopiju nosūta attiecīgo depešu nosūtīšanas pasta iestādei un otru - tās valsts izraudzītajam operatoram, no kuras ir attiecīgais transporta uzņēmums. Minētos dokumentus nosūta pa visātrāko maršrutu (gaisa vai sauszemes).

RC 179. pants
Veicamie pasākumi, ja lidojums tiek pārtraukts vai ja aviopakas ir nepareizi virzītas

1. Ja gaisa kuģis pārtrauc lidojumu uz tik ilgu laiku, ka depešu sūtīšana var aizkavēties, vai ja kādu iemeslu dēļ depešas tiek izkrautas lidostā, kas nav norādīta CN 38 pavadrakstā, aviosabiedrība nekavējoties depešas nodod tās valsts izraudzītā operatora amatpersonām, kur ir notikusi apstāšanās. Attiecīgais izraudzītais operators depešas pārsūta pa visātrāko maršrutu (gaisa vai sauszemes).

2. Izraudzītais operators, kurš saņem kļūdaini noformētās birkas dēļ novirzītās depešas vai maisus, attiecīgajai depešai vai maisam piestiprina jaunu birku, uz kuras norāda sūtījuma nodošanas pasta iestādi, un pārsūta to uz pareizo galamērķi.

3. Katrā gadījumā pasta iestāde, kura veica pārsūtīšanu, informē par to sūtījuma nosūtīšanas pasta iestādi, katrai depešai vai maisam sagatavojot CP 78 pārbaudes paziņojumu un pārbaudes paziņojumā norādot aviosabiedrību, no kuras depeša tika saņemta, un dienestu (aviācijas vai sauszemes), kas tika izmantots depešu pārsūtīšanai uz galamērķi, kā arī nepareizās virzīšanas iemeslu, piemēram, pārvadāšanas kļūdu vai kļūdu birkā.

RC 180. pants
Veicamie pasākumi, ja lidojums tiek pārtraukts vai ja sauszemes pakas, kuras pārvadā ar aviotransportu (SAL), ir nepareizi virzītas

1. Ja sauszemes sūtījumā iekļautās depešas sūta ar aviotransportu (SAL) ar lidojumu, kas tiek pārtraukts, vai tās tiek izkrautas lidostā, kas nav norādīta CN 41 pavadrakstā, ievēro šādu procedūru:

1.1. Izraudzīto operatoru darbinieki valstī, kurā notiek depešu tranzīts, uzņemas par tām atbildību un tās pārsūta pa sauszemes maršrutu, ja nosacījumi ir tādi, ka depešas var tūlīt nosūtīt uz galamērķa valsti. Sūtījuma nodošanas izraudzīto operatoru par to informē, izmantojot e-pastu vai citus telesakaru līdzekļus.

1.2. Ja ātru piegādi galamērķa valstij nevar nodrošināt, tad tranzītvalsts izraudzītais operators, izmantojot e-pastu vai citus telesakaru līdzekļus, sazinās ar sūtījuma nodošanas izraudzīto operatoru, lai uzzinātu, kā depešas nosūtīt uz galamērķi un kā tiks aprēķināta un samaksāta atlīdzība par pārsūtīšanu.

1.3. Tranzītvalsts izraudzītais operators sagatavo jaunu pavadrakstu (CN 37, CN 38 vai CN 41) un pārsūta depešas, kā to norādījis sūtījuma nodošanas izraudzītais operators.

RC 181. pants
Izmēģinājuma paziņojumu sagatavošana

1. Lai noteiktu vispiemērotāko maršrutu paku nosūtīšanai, nosūtīšanas pasta apmaiņas punkts var saņemšanas pasta apmaiņas punkts nosūtīt izmēģinājuma paziņojumu, kas atbilst CN 44 veidlapai. Minēto paziņojumu pievieno paku kartei, uz kuras norāda, ka šis paziņojums ir pievienots. Ja, saņemot depešu, trūkst CN 44 veidlapa, pasta iestāde saņēmēja sagatavo tās kopiju. Pasta iestādes saņēmējas pienācīgi aizpildītu izmēģinājuma pa ātrāko maršrutu nosūta atpakaļ uz norādīto adresi vai tad, ja šādas norādes nav, pasta iestādei, kas minēto paziņojumu ir sagatavojusi.

RC 182. pants
Depešu nodošana

1. Sauszemes pasta pakas

1.1. Ja starp attiecīgajiem izraudzītajiem operatoriem nav īpašas vienošanās, sauszemes pasta paku depešu nodošanu veic, izmantojot CN 37 pavadrakstu.

1.2. Sagatavo divas CN 37 pavadraksta kopijas. Pirmā paredzēta iestādei saņēmējai, otrā - iestādei sūtītājai. Iestāde saņēmēja apstiprina saņemšanu otrajā kopijā un nekavējoties nosūta to atpakaļ, izmantojot īsāko maršrutu (aviopastu vai sauszemes pastu).

1.3. CN 37 pavadrakstu var sagatavot trīs eksemplāros, ja depešu nodošana starp divām iestādēm notiek, izmantojot transporta dienestu. Šādā gadījumā pirmā kopija ir paredzēta iestādei saņēmējai, un to pievieno depešai. Otrās kopijas saņemšanu apstiprina transporta dienests un nodod to iestādei sūtītājai. Trešo kopiju pēc tam, kad to ir parakstījusi iestāde saņēmēja, patur transporta dienests.

1.4. CN 37 pavadrakstu var sagatavot trīs eksemplāros arī tad, ja depešu sūtīšanu veic, izmantojot transportu, kurā nav pavadošā personāla. Pirmās divas kopijas nosūta kopā ar depešu, bet trešo kopiju patur iestāde sūtītāja. Pirmā kopija paredzēta iestādei saņēmējai, bet otro kopiju pienācīgi parakstītu tā, izmantojot īsāko maršrutu, nosūta iestādei sūtītājai.

1.5. Sakarā ar iekšējās organizācijas specifiku, atsevišķi izraudzītie operatori var lūgt, ka vēstuļu korespondences depešām un pakām tiek sagatavots atsevišķs CN 37 pavadraksts.

1.6. Ja depešu nodošana starp divām iestādēm notiek, izmantojot jūras pārvadājumu pakalpojumus, nosūtīšanas pasta apmaiņas punkts var sagatavot ceturto CN 37 pavadraksta kopiju, kuru pēc apstiprināšanas saņemšanas pasta apmaiņas punkts nosūta atpakaļ. Šādā gadījumā trešo un ceturto kopiju pievieno depešai. Vienu CN 37 pavadraksta kopiju pirms tam, izmantojot aviopastu vai elektronisko pastu, vai kādu citu piemērotu telesakaru līdzekli, nosūta vai nu saņemšanas pasta apmaiņas punktam, vai izkraušanas ostai, vai tā centrālajai administrācijai.

2. Aviopakas un sauszemes pakas, kuras pārvadā ar aviotransportu (SAL)

2.1. Aviopaku depešām, kas jānodod lidostā, pievieno CN 38 veidlapu.

2.2. Depešām, kas jānodod lidostā, pievieno piecas CN 38 pavadraksta kopijas katrai pieturvietai aviopaku gadījumā vai CN 41 veidlapu sauszemes paku, kuras pārvadā ar aviotransportu (SAL) gadījumā.

2.3. Vienu CN 38 vai CN 41 pavadraksta kopiju, kuru, saņemot pakas, paraksta aviosabiedrība vai iestāde, kas ir atbildīga par pakalpojumiem uz zemes, patur iestāde sūtītāja.

2.4. Divas CN 38 vai CN 41 pavadraksta kopijas iekraušanas lidostā patur aviosabiedrība, kas pārvadā pakas.

2.5. Divas CN 38 vai CN 41 pavadraksta kopijas ievieto CN 45 aploksnē. Minētās kopijas pārvadā gaisa kuģa lidojuma portfelī vai citā īpašā somā, kurā tiek glabāti lidojuma dokumenti. Pēc ierašanās paku izkraušanas lidostā, pirmo kopiju, kas, apliecinot paku saņemšanu, ir pienācīgi parakstīta, patur aviosabiedrība, kas pārvadāja pakas. Otro kopiju pievieno pakām, lai tā nonāktu pasta iestādē, kura ir norādīta CN 38 vai CN 41 pavadrakstā.

2.6. CN 38 vai CN 41 pavadrakstus, kurus aviopārvadātājs ir nosūtījis par elektronisko pastu, var pieņemt saņemšanas pasta apmaiņas punktā, ja tūlīt nav pieejamas abas 2.4. apakšpunktā minētās kopijas. Šādā gadījumā divas CN 38 vai CN 41 pavadraksta kopijas galamērķa lidostā pirms to iesniegšanas izraudzītajam operatoram saņēmējam ir jāparaksta aviopārvadātāja pārstāvim. Izņemot gadījumus, kas minēti 2.6.1 un 2.6.2. apakšpunkta, vienu kopiju, apliecinot paku saņemšanu, paraksta izraudzītais operators saņēmējs un patur aviopārvadātājs. Otro kopiju jebkurā gadījumā pievieno pakām, lai tā nonāktu pasta iestādē, kura ir norādīta CN 38 vai CN 41 pavadrakstā.

2.6.1. Izraudzītie operatori, kas paku sūtījumiem, kuri tiek saņemtas no pārvadātājiem, ir izstrādājuši elektroniskās saņemšanas sistēmu, tā CN 38 vai CN 41 veidlapām paredzētā procesa vietā, kas aprakstīts 2.6. apakšpunktā, var izmantot minētās sistēmas saņemto sūtījumu reģistru. CN 38 vai CN 41 veidlapu parakstīto kopiju vietā izraudzītais operators saņēmējs var aviopārvadātājam izsniegt elektroniskā saņemto sūtījumu reģistra izdruku par attiecīgo sūtījumu.

2.6.2. Kā alternatīvu izraudzītie operatori, kas saistībā ar paku depešām un sūtījumiem apmainās ar EDI ziņojumiem, tā CN 38 vai CN 41 veidlapām paredzētā procesa vietā, kurš ir aprakstīts 2.6. apakšpunktā, var izmantot EDI ziņojumus par saņemšanu. CN 38 vai CN 41 veidlapu parakstīto kopiju vietā izraudzītais operators saņēmējs var nosūtīt EDI ziņojumu par saņemšanu.

2.7. Izraudzītie operatori var savstarpēji vienoties par elektroniskā pasta vai cita piemērota telesakaru līdzekļa sistemātisku izmantošanu, lai veiktu CN 38 vai CN 41 pavadrakstu pārsūtīšanu starp iestādi, kas sagatavo attiecīgo dokumentu, un iestādi, kas to saņem.

2.8. Ja pakas pa sauszemes maršrutu sūta starpposma izraudzītajam operatoram tālākai nosūtīšanai pa gaisa maršrutu, pakām pievieno CN 38 vai CN 41 pavadrakstu, kas paredzēts starpposma iestādei. CN 38 vai CN 41 pavadrakstu sagatavo arī galamērķa valsts izraudzītajam operatoram aviopakām, kuras tālāk sūta pa sauszemes maršrutu.

3. Ja CN 37, CN 38 un CN 41 pavadrakstus sagatavo elektroniski un tiešsaistē pārsūta transporta dienestam vai sadarbības aģentam, tieši nepiedaloties attiecīgo izraudzīto operatoru darbiniekiem un neveicot minēto pavadrakstu drukāšanu, transporta darbībās iesaistītie izraudzītie operatori vai uzņēmumi var vienoties, ka paraksts uz pavadraksta nav obligāti vajadzīgs.

4. Izraudzītais operators saņēmējs nodrošina to, ka pārvadātāji pakas var nodot kompetentajam dienestam.

5. Depešas nodod labā stāvoklī. Taču saistībā ar bojājumu vai zādzību no depešas nevar atteikties.

6. Svaru, kāds ir maisiem vai citai tarai, ja tajā ir apdrošinātas aviopakas, CN 38 pavadrakstā norāda atsevišķi. Pie attiecīgā ieraksta ailē "Piezīmes" ieraksta burtu "V".

RC 183. pants
Depešu pārbaude

1. Ikviens pasta apmaiņas punkts, kas saņem depešu, nekavējoties pārbauda taru un tās aizdari. Tāpat tas pārbauda pavadrakstā norādīto nodošanas un galamērķa vietu maisiem, kuri iekļauti depešā, un pēc tam veic paku un dažādo tām pievienoto dokumentu pārbaudi. Ja vien iespējams, minētās pārbaudes veic citu ieinteresēto personu klātbūtnē.

2. Pasta iestāde saņēmēja rūpīgi pārbauda, vai depešas tiek saņemtas tādā pašā secībā, kādā tās tika nosūtītas, jo īpaši tās depešas, kurās ir apdrošinātas pakas.

3. Kad tara ir atvērta, aizdari veidojošās daļas (auklu, svina plombu, uzlīmi) uzglabā kopā; lai to izdarītu, auklu pārgriež tikai vienā vietā.

4. Par atklātajiem pārkāpumiem nekavējoties ziņo, izmantojot CP 78 pārbaudes paziņojumu. Kad saņemšanas pasta apmaiņas punkts ir nosūtījis CP 78 paziņojumu ar pirmo pieejamo pasta sūtījumu, tiek uzskatīts, ka visi maisi un pakas ir saņemti labā stāvoklī, ja vien netiek pierādīts pretējais.

5. Ja pasta apmaiņas punkts konstatē, ka atbildību var prasīt no uzņēmuma, kas veic pārvadājumus, tad, ja iespējams, ir jāsaņem attiecīgā uzņēmuma pārstāvja paraksts, kā arī tranzītvalsts vai galamērķa valsts izraudzītā operatora pārstāvja paraksts, kas tādējādi apstiprina, ka pārkāpumi nav konstatēti. Šo parakstu var izdarīt vai nu uz CP 78 pārbaudes paziņojuma, kura kopiju nodod attiecīgajam uzņēmumam, vai attiecīgajā gadījumā uz CN 37, CN 41 vai CN 38 pavadraksta, kas pievienots depešai. Ja ir spēkā atrunas attiecībā uz pārvadātāja pakalpojumiem, tām ir jābūt minētām CN 37, CN 38 vai CN 41 pavadraksta kopijās. Izraudzītie operatori, kuri apmainās ar informāciju elektroniski, analoģiski var piemērot procedūru, kas izklāstīta RC 182. panta 2.6. apakšpunktā.

6. Tas, ka pārbaudes laikā ir atklāti pārkāpumi, nevar būt par pamatu tam, ka paku nosūta atpakaļ sūtītājam, izņemot gadījumus, kas paredzēti RC 135. panta 3. un 4. punktā.

RC 184. pants
Pārkāpumu atklāšana un pārbaudes paziņojumu apstrāde

1. Ja starpposma iestāde saņem depešu, kas ir sliktā stāvoklī, tā pārbauda, vai saturs nav bojāts, un bojājumu gadījumā ievieto to jaunā iepakojumā kopā ar veco iepakojumu. Tā no sākotnējās birkas pārraksta informāciju jaunajā birkā, un jaunajā birkā izdara kalendārzīmoga nospiedumu, kura priekšā izvieto norādi "Remballé à ..." (Atkārtoti iepakots). Šajā saistībā attiecīgajā gadījumā sagatavo CP 78 pārbaudes paziņojuma četras vai piecas kopijas. Vienu kopiju patur iestāde, kas to ir sagatavojusi, bet pārējās nosūta

1.1. pasta apmaiņas punktam, no kuras depeša tika saņemta (divas kopijas);

1.2. nosūtīšanas pasta apmaiņas punkts (ja tas nav iepriekš minētais punkts);

1.3. pasta iestādei saņēmējai (kopiju ievieto atkārtoti iepakotajā depešā).

2. Ja trūkst kāda depeša vai viens vai vairāki maisi, kas veido depešu, vai ja ir konstatēts kāds cits pārkāpums, par to ziņo, kā norādīts 1. punktā. Tomēr starpposma pasta apmaiņas punktam nav pienākums pārbaudīt paku kartei pievienotos dokumentus.

3. Ja saņemšanas pasta apmaiņas punkts konstatē, ka paku kartē ir kļūdas vai izlaista informācija, tas nekavējoties veic attiecīgos labojumus. Nepareizos ierakstus svītro tā, lai sākotnējie ieraksti būtu salasāmi. Minētos labojumus veic divu darbinieku klātbūtnē; ja nav konstatēta acīmredzama kļūda, labojumus veic, dodot priekšroku sākotnējiem ierakstiem. Pasta apmaiņas punkts veic arī parastās pārbaudes, ja taras vai tās aizdares dēļ ir pamats uzskatīt, ka ir bojāts saturs vai ka ir izdarīti kādi citi pārkāpumi. Par konstatētajiem pārkāpumiem nekavējoties ziņo nosūtīšanas pasta apmaiņas punktam, izmantojot CP 78 pārbaudes paziņojumu, kuram attiecīgajā gadījumā sagatavo trīs vai četras kopijas. Vienu kopiju patur pasta apmaiņas punkts, kas to ir sagatavojis, bet pārējās nosūta

3.1. nosūtīšanas pasta apmaiņas punktam (divas kopijas);

3.2. starpposma pasta apmaiņas punktam, no kura tika saņemta depeša (ja depeša netika saņemta tiešā sūtījumā).

4. Ja trūkst kāda depeša vai viens vai vairāki maisi, kas veido depešu, vai paku karte, tad par to ziņo, kā aprakstīts 3. punktā. Ja trūkst paku kartes, saņemšanas pasta apmaiņas punkts sagatavo aizstājošo paku karti.

5. Par to, ka trūkst sauszemes paku depešas vai aviopaku depešas, ziņo ne vēlāk kā tad, kad tiek saņemta nākamā depeša pēc nozaudētās depešas. Tāpat par to, ka trūkst viens vai vairāki maisi vai pakas, kas nenoslēgtas sūtītas sauszemes paku depešā vai aviopaku depešā, ziņo ne vēlāk kā tad, kad tiek saņemta nākamā depeša pēc minētās depešas.

6. Saņemšanas pasta apmaiņas punktam ir tiesības neveikt labojumus un nesagatavot CP 78 pārbaudes paziņojumu, ja kļūdas vai izlaistā informācija saistībā ar iekasējamiem tarifiem katrā paku kartē nav lielāki par 10 SDR.

7. Pārbaudes paziņojumu vēlams sūtīt pa faksu vai tam izmanto kādu no elektroniskās saziņas līdzekļiem, vai, sūtot pa pastu, izmanto ātrāko maršrutu un to ievieto īpašā aploksnē, uz kuras treknrakstā norāda "Bulletin de verification" (Pārbaudes paziņojums). Minētās aploksnes var būt drukātas, vai arī tās var nošķirt, izmantojot šim nolūkam zīmoga nospiedumu, lai izdarītu skaidru norādi. Par pārkāpumiem saistībā ar apdrošinātām pakām, ja par tiem ir atbildīga dalībvalsts vai izraudzītais operators, vienmēr, ja iespējams, nekavējoties ziņo, izmantojot elektroniskos līdzekļus.

8. Iestādes, kurām ir aizsūtīti CP 78 pārbaudes paziņojumi, nosūta tos atpakaļ pēc iespējas drīzāk pēc tam, kad tie ir pārbaudīti un tajos ir izdarītas attiecīgās piezīmes, ja tās veiktas; minētās iestādes patur vienu kopiju. Atpakaļ nosūtītos pārbaudes paziņojumus pievieno attiecīgajām paku kartēm. Labojumus, kas izdarīti paku kartē, ja tie nav pamatoti ar dokumentāriem pierādījumiem, neuzskata par spēkā esošiem. Taču tad, ja minētie pārbaudes paziņojumi viena mēneša laikā kopš to nosūtīšanas netiek nosūtīti atpakaļ pasta apmaiņas punktam, kurš tos sagatavojis, šos paziņojumus uzskata par pienācīgi pieņemtiem, ja vien netiek pierādīts pretējais.

RC 185. pants
Paku svara vai izmēru atšķirības

1. Ja vien nav konstatētas acīmredzamas kļūdas, priekšroka tiek dota nosūtīšanas vietas pasta iestādes noteiktajam svaram vai izmēram.

2. Ja svara atšķirība attiecībā uz vienkāršajām pakām ir mazāka nekā viens kilograms, tad tas nevar būt par pamatu pārbaudes paziņojuma sastādīšanai vai pakas nosūtīšanai atpakaļ.

3. Starpposma izraudzītais operators vai galamērķa izraudzītais operators var neņemt vērā apdrošinātas pakas svara atšķirību, ja tās no norādītā svara neatšķiras vairāk kā par desmit gramiem, izņemot gadījumu, kad tas jādara pakas ārējā stāvokļa dēļ.

RC 186. pants
Bojātas vai nepietiekami iepakotas pakas saņemšana pasta apmaiņas punktā

1. Ja pasta apmaiņas punkts saņem bojātu vai nepietiekami iepakotu paku, to nosūta tālāk pēc tam, kad tā ir atkārtoti iepakota, ja tas ir vajadzīgs. Sākotnējo iepakojumu, adresi un uzlīmes, cik vien iespējams, saglabā. Pakas svaru pirms atkārtotās iepakošanas un pēc tās norāda uz faktiskā pakas iepakojuma. Aiz minētās norādes izdara atzīmi "Remballé à ..." (Atkārtoti iepakots), uzliek kalendārzīmoga nospiedumu, un to paraksta darbinieks, kas veicis atkārtoto iepakošanu.

2. Ja pakas stāvoklis ir tāds, ka ir bijusi iespēja izzagt vai bojāt tās saturu, par to ziņo nosūtīšanas pasta apmaiņas punktam, izdarot pietiekami skaidru atzīmi CP 78 pārbaudes paziņojumā. Minēto paku automātiski atver un pārbauda tās saturu. Šīs pārbaudes rezultātu izkāsta CN 24 aktā. To sagatavo divos eksemplāros; vienu kopiju patur pasta apmaiņas punkts, kurš to sagatavojis, bet otru pievieno pakai.

3. 2. punktā aprakstīto procedūru piemēro arī tad, ja pakas svars atšķiras tik ievērojami, lai rastos aizdomas par to, ka ir izzagts viss pakas saturs vai tā daļa.

RC 187. pants
Ziņošana par pārkāpumiem, par kuriem ir atbildīgi izraudzītie operatori

1. Jebkurš pasta apmaiņas punkts, kas, saņemot depešu, konstatē, ka trūkst, ir izzagta vai bojāta viena vai vairākas pakas, rīkojas šādi:

1.1. Tas pēc iespējas precīzāk CP 78 pārbaudes paziņojumā vai CN 24 aktā izklāsta informāciju par saņemtās depešas ārējā iepakojuma stāvokli, ko tas konstatējis. Taru, auklu, svina vai cita materiāla plombu un birku neskartu uzglabā sešas nedēļas no dienas, kad tika veikta pārbaude, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams pamatotu iemeslu dēļ. Minētos priekšmetus nosūta sūtījuma nodošanas izraudzītajam operatoram, ja tas to lūdz.

1.2. Pēdējam starpposma pasta apmaiņas punktam, ja tāds ir, nosūta pārbaudes paziņojuma kopiju tajā pašā laikā, kad tas tiek nosūtīts nosūtīšanas pasta apmaiņas punktam.

2. Ja saņemšanas pasta apmaiņas punkts uzskata, ka tas ir vajadzīgs, tad tas uz sava izraudzītā operatora rēķina par saviem konstatējumiem var informēt nosūtīšanas pasta apmaiņas punktu, izmantojot telesakarus.

3. Ja šis jautājums ir saistīts ar diviem pasta apmaiņas punktiem, starp kuriem ir tieša saskare, tad šo punktu attiecīgie izraudzītie operatori var vienoties par procedūru, kuru izmanto attiecībā uz tādiem gadījumiem, par kuriem tie var būt atbildīgie.

RC 188. pants
Vairumā nosūtīto depešu ar pakām pārbaude

1. RC 183.-187. pantu piemēro tikai izzagtām un bojātām pakām, kā arī pakām, kuras paku kartēs ierakstītas atsevišķi. Pārējās pakas vienkārši pārbauda vairumā.

2. Sūtījuma nodošanas izraudzītais operators var vienoties ar galamērķa izraudzīto operatoru par to, ka sīkāku pārbaudi un CP 78 pārbaudes paziņojumu un CN 24 aktus sagatavošanu veic tikai attiecībā uz atsevišķu kategoriju pakām. Par to var vienoties arī ar starpposma izraudzītajiem operatoriem.

3. Ja depešā esošo paku skaits atšķiras no paku skaita, kas norādīts paku kartē, tad pārbaudes paziņojumā labo tikai kopējo paku skaitu.

4. Ja paku kartē norādītais depešas bruto svars neatbilst faktiskajam bruto svaram, tad pārbaudes paziņojumā labo tikai depešas bruto svaru.

RC 189.pants
To paku pārsūtīšana, kas novirzījušās no maršruta

1. Paku, kas novirzījusies no maršruta, pārsūta uz pareizo galamērķi, izmantojot ātrāko maršrutu (gaisa vai sauszemes).

2. Pakām, kuras pārsūta saskaņā ar šo pantu, piemēro tarifus par nosūtīšanu uz pareizo galamērķi, kā arī maksas un nodevas, kas minētas RC 136. panta 4.3. apakšpunktā.

3. Izraudzītais operators, kurš veic pārsūtīšanu, par to, izmantojot CP 78 pārbaudes paziņojumu, ziņo izraudzītajam operatoram, no kura attiecīgā paka tika saņemta.

4. Tas ar paku, kas novirzījusies no maršruta, rīkojas tā, it kā tā būtu saņemta atklātā tranzītā. Ja pakai piemērotie tarifi nav pietiekami, lai segtu pārsūtīšanas izmaksas, tad tas kreditē faktiskajam galamērķa izraudzītajam operatoram un attiecīgajā gadījumā starpposma izraudzītajiem operatoriem attiecīgos pārvadājuma tarifus. Tad tas kreditē pats sevi par summu, kas atbilst radītajām izmaksām, nosūtot pieprasījumu izraudzītajam operatoram, kurš uzņemas atbildību par to, ka tā pasta apmaiņas punkts paku nosūtījis nepareizi. Šis izraudzītais operators tarifus iekasē no sūtītāja, ja kļūda ir radusies viņa dēļ. Prasību un tās iemeslu izklāsta pārbaudes paziņojumā.

5. 4. punktā minēto tarifu un izmaksu vietā izraudzītais operators saņēmējs no izraudzītā operatora, kurš ir atbildīgs par pakas nepareizu virzīšanu, var iekasēt tikai izmaksas par pakas pārsūtīšanu uz pareizo galamērķa valsti.

RC 190. pants
Tukšās taras atgriešana

1. Ja starp attiecīgajiem izraudzītajiem operatoriem nav noslēgta īpaša vienošanās, tad tukšos maisus nosūta piederības valstij ar nākamo depešu sūtījumu, ja iespējams, izmantojot parasto izejošiem sūtījumiem paredzēto maršrutu. Katrā depešā atpakaļ nosūtīto maisu skaitu norāda CP 87 paku kartē.

2. Sūtījuma nodošanas izraudzītie operatori, lai nosūtītu atpakaļ tukšus maisus, var noformēt īpašas depešas. Taču īpašo depešu noformēšana ir obligāta tad, ja to lūdz tranzīta vai galamērķa izraudzītais operators. Attiecībā uz maisiem, kurus sūta atpakaļ ar aviopastu, īpašu depešu noformēšana ir obligāta. Īpašās depešas apraksta CN 47 pavadrakstos. Ja īpašās depešas tukšiem maisiem, kas tiek atgrieztas par sauszemes maršrutu, nav noformētas, tukšo maisu skaitu un svaru norāda CN 37 pavadraksta attiecīgajā ailē.

3. Nosūtīšanu atpakaļ veic starp šim nolūkam izraudzītajiem pasta apmaiņas punktiem. Attiecīgie izraudzītie operatori savstarpēji var vienoties par atpakaļsūtīšanas procedūru. Ja pakalpojumi tiek sniegti lielos attālumos, tad parasti norīko tikai vienu iestādi, kas ir atbildīga par izraudzītajiem operatoriem atpakaļ nosūtīto tukšo maisu saņemšanu.

4. Tukšos maisus sarullē piemērotos saiņos. Attiecīgajā gadījumā maisos ievieto lielu daudzumu birku, brezenta birkas, pergamentpapīru vai citu izturīgu materiāla priekšmetus.

5. Ja tukšo maisu nav pārāk daudz, tad tos var sūtīt atpakaļ, ievietojot maisos, kuros ir pasta pakas. Citos gadījumos, tostarp tad, kad tukšos maisus sūta atpakaļ ar aviopastu, tos ievieto atsevišķos maisos, uz kuriem norādīts pasta apmaiņas punkta nosaukums. Ja starp attiecīgajiem izraudzītajiem operatoriem ir tāda vienošanās, tad minētos maisus var aizplombēt. Uz birkām izvieto norādi "Sacs vides" (Tukši maisi).

6. Ja izraudzītā operatorā veiktajā pārbaudē tiek konstatēts, ka tam piederošie maisi nav nosūtīti atpakaļ laika posmā, kas vajadzīgs to pārsūtīšanai (turp un atpakaļ), tam ir tiesības pieprasīt kompensāciju maisu vērtībā saskaņā ar 7. punktu. Attiecīgais izraudzītais operators var atteikties izmaksāt kompensāciju tikai tad, ja tas var pierādīt, ka trūkstošie maisi tikuši nosūtīti atpakaļ.

7. Ikviens izraudzītais operators regulāri un vienveidīgi nosaka vērtību SDR katra veida maisiem, ko izmanto pasta apmaiņas punkti, un paziņo to attiecīgajiem izraudzītajiem operatoriem ar Starptautiskā biroja starpniecību. Ja ir jāizmaksā kompensācija, tad ņem vērā arī maisu nomainīšanas izmaksas.

8. Ja iepriekš ir panākta vienošanās, tad izraudzītais operators, lai noformētu savas aviodepešas, var izmantot maisus, kas pieder galamērķa izraudzītajam operatoram. Trešām pusēm piederošos maisus nevar izmantot.

9. Ar tukšo maisu depešām rīkojas tāpat kā ar vēstuļu korespondences depešām, par kurām nav jāmaksā galamaksa, bet tām piemēro maksājumu, kas ir 30 % no tranzīta maksas par vēstuļu korespondences depešām.

10. Izraudzītais operators nosūtītājs var norādīt, vai tas vēlas, lai atpakaļ tiek nosūtīta arī tara, kas ir izmantota konkrētiem sūtījumiem. Šo norādi izdara paku kartē, kuru izmanto attiecīgajā sūtījumā.

8. nodaļa
Pakalpojumu kvalitātes mērķi

RC 191. pants
Pakalpojumu kvalitātes mērķi

1. Dalībvalstis vai izraudzītie operatori uzrauga faktiskos rezultātus, salīdzinot tos ar noteiktajiem pakalpojumu kvalitātes mērķiem.

9. nodaļa
Tarifi un maksas par aviopārvadājumiem

RC 192. pants
Ienākošo sūtījumu sauszemes tarifs, kura pamatā ir sniegto pakalpojumu raksturojošās komponentes

1. Ienākošo sūtījumu sauszemes tarifu lielums

1.1. Turpmāk izklāstīts Konvencijas 33. panta 1. punktā minēto ienākošo sūtījumu sauszemes tarifu lielums no 2010. līdz 2013. gadam.

1.1.1. Pamattarifs ir valstī noteiktais ienākošo sūtījumu sauszemes tarifa par paku un par kilogramu maksimālais lielums. Šos tarifus aprēķina, nosakot, ka tas ir 71,4 % no tarifa, ko attiecīgais izraudzītais operators bija noteicis 2004. gadam, pieskaitot inflācijas korekcijas saskaņā ar RC 193. pantu.

1.1.2. Taču tad, ja jaunais ienākošo sūtījumu sauszemes pamattarifs par paku ir mazāks nekā 2,85 SDR un par kilogramu mazāks nekā 0,28 SDR, tad, ņemot vērā 1.1.3. apakšpunktā noteikto ierobežojumu, ienākošo sūtījumu sauszemes tarifs, ko piemēro šādiem izraudzītajiem operatoriem, ir vienāds ar visā pasaulē noteikto minimālo ienākošo sūtījumu sauszemes tarifu, kas ir 2,85 SDR par paku un 0,28 SDR par kilogramu.

1.1.3. Ja kāds izraudzītais operators piemēro minimālo ienākošo sūtījumu sauszemes tarifu, kas paredzēts 1.1.2. apakšpunktā, tad faktiskai piemērošanai piemēro ierobežojumu, kas kombinētajai atlīdzībai par paku un par kilogramu ir 4,25 SDR par paku, kuras svars ir 5 kilogrami. Ja summa, ko iegūst, aprēķinot 71,4 % no 2004. gada atlīdzības par paku un par kilogramu, ir lielāka par 4,25 SDR, tad minimālo tarifu iegūst, aprēķinot 71,4 % gan no tarifa par paku, gan no tarifa par kilogramu. Ja summa, ko iegūt, aprēķinot 71,4 % no 2004. gada atlīdzības par paku un par kilogramu, ir mazāka par 4,25 SDR, tad minimālos tarifus aprēķina saskaņā ar 1.1.2. apakšpunktu.

1.1.4. Lai noteiktu ienākošo sūtījumu sauszemes tarifu, termins "izraudzītais operators" attiecas uz katru valsti vai teritoriju, kurā darbojas neatkarīgais izraudzītais operators. Ja pasta paku pakalpojumus kādā valstī vai teritorijā saskaņā ar Konvencijas 12. pantu sniedz citas valsts vai teritorijas izraudzītais operators, tad, lai noteiktu sniegto pakalpojumu komponentes un aprēķinātu ienākošo sūtījumu sauszemes tarifus, kuru pamatā ir sniegto pakalpojumu komponentes, šos pakalpojumus uzskata par daļu no attiecīgā izraudzītā operatora pakalpojumiem.

2. Papildatlīdzības

2.1. Ja izraudzītais operators ievēro obligātos nosacījumus un uzņemas atbildību par nozaudētām, izzagtām un bojātām pakām saskaņā ar Konvencijas 21. pantu un piemēro UPU S10 standarta svītrkodu, kas obligātai piemērošanai paredzēts RC 162. panta 1. punktā, šis izraudzītais operators var palielināt 1.1. apakšpunktā minēto pamattarifu, ja tas nodrošina sniedz kādu no pieciem skaidri definētajiem sniegto pakalpojumu komponentēm (aprakstītas turpmāk), un tas savukārt dod tam tiesības kvalificēties papildatlīdzības saņemšanai, kas var būt līdz 40 % no pamattarifa. Iespēja kvalificēties papildatlīdzības saņemšanai ir pieejama visiem izraudzītajiem operatoriem neatkarīgi no tā, vai tiek piemērots valstij atsevišķi vai visā pasaulē noteiktais pamattarifs.

3. Pakalpojumu komponenšu definīcijas un papildatlīdzības

3.1. pakalpojumu 1. komponente - sekošana sūtījuma virzībai

3.1.1. Ja izraudzītais operators sniedz informāciju par sūtījuma virzību saistībā ar ienākošām pakām, uz kurām ir UPU S10 standarta svītrkods, un ir tehnoloģiski gatavs sniegt informāciju par visiem obligātiem virzības notikumiem, un atbilstoši RC 164. pantā minētajiem orientējošajiem darbības mērķiem nepārtraukti visiem partnervalstu izraudzītajiem operatoriem pārsūta tādus obligātos datu elementus par sūtījumu virzību, kuri noteikti RC 163. panta 1.1. apakšpunktā, tad tam izraudzītajam operatoram ir tiesības saņemt papildatlīdzību, kas ir 10 % no 1.1. apakšpunktā minētā pamattarifa.

3.1.2. Ja izraudzītais operators sniedz informāciju par sūtījuma virzību saistībā ar ienākošām pakām, uz kurām ir UPU S10 standarta svītrkods, un ir tehnoloģiski gatavs sniegt informāciju ar EME un EMF notikumiem, un atbilstoši RC 164. pantā minētajiem orientējošajiem darbības mērķiem nepārtraukti visiem partnervalstu izraudzītajiem operatoriem pārsūta tādus datu elementus par sūtījumu virzību, kuri noteikti RC 163. panta 1.2. apakšpunktā, tad tam izraudzītajam operatoram ir tiesības saņemt papildatlīdzību, kas ir 5 % no 1. punkta 1. apakšpunktā minētā pamattarifa.

3.1.3. Ja izraudzītais operators sniedz informāciju par sūtījuma virzību saistībā ar ienākošām pakām, uz kurām ir UPU S10 standarta svītrkods, un ir tehnoloģiski gatavs sniegt informāciju par nosūtīšanu, izmantojot PREDES 2.0 versijas un RESDES 1.1 versijas paziņojumus, un atbilstoši RC 164. pantā minētajiem orientējošajiem darbības mērķiem nepārtraukti visiem partnervalstu izraudzītajiem operatoriem pārsūta tādus datu elementus par sūtījumu virzību, kuri noteikti RC 163. panta 2. punktā, tad tam izraudzītajam operatoram ir tiesības saņemt papildatlīdzību, kas ir 5 % no 1.1. apakšpunktā minētā pamattarifa.

3.1.4. Ja izraudzītais operators sasniedz mērķus, kas paredzēti RC 165. panta 1.2. apakšpunktā, tad tam izraudzītajam operatoram ir tiesības saņemt papildatlīdzību, kas ir 5 % no 1.1. apakšpunktā minētā pamattarifa.

3.2. Pakalpojumu 2. komponente - piegāde mājās

3.2.1. Ja izraudzītais operators nodrošina piegādi mājās, kas ietver (izņemot klientus, kuri pēc pašu izvēles lieto abonenta kastītes) sākotnēju mēģinājumu sūtījumu fiziski piegādāt adresāta adresē, paziņojuma atstāšanu adresāta adresē, ja adresāts vai kāda cita persona attiecīgajā adresē nav sastopama, un ar nodokli vai nodevu apliekamu sūtījumu gadījumā iespēju adresātam veikt nodokļa vai nodevas samaksu un izvēlēties sūtījuma fizisku piegādi, tad tam ir tiesības saņemt papildatlīdzību, kas ir 5 % no 1.1. apakšpunktā minētā pamattarifa.

3.3. Pakalpojumu 3. komponente - piegādes standarti

3.3.1. Saskaņā ar Konvencijas 20. panta 1. un 2. punktu tad, ja izraudzītais operators sniedz visu turpmāk minēto nepieciešamo informāciju iekļaušanai Piegādes standartu apkopojumā, tam ir tiesības saņemt papildatlīdzību, kas ir 5 % no 1.1. apakšpunktā minētā pamattarifa:

3.3.1.1. piegādes standartus aviopasta vai sauszemes pakām, kā noteikts Piegādes standartu apkopojuma matricā un pozīcijās;

3.3.1.2. norādi par vidējo muitošanas laiku aviopasta vai sauszemes pakām.

3.4. Pakalpojumu 4. komponente - kopējās uzziņu sistēmas internetā izmantošana.

3.4.1. Izraudzītajam operatoram ir tiesības saņemt papildatlīdzību, kas ir 5 % no 1.1. apakšpunktā minētā pamattarifa, ja tiek izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

3.4.1.1. tas izmanto UPU kopējo uzziņu sistēmu internetā, lai atbilstīgi RC 145. panta 8. punktam apstrādātu visus pieprasījumus attiecībās ar izraudzītajiem operatoriem, kuri izmanto šo kopējo sistēmu, un ja attiecīgais izraudzītais operators sasniedz RC 145. panta 9. punktā noteikto mērķi.

4. Pakalpojumu komponenšu vērtēšana pierādīšanai, ka izraudzītie operatori ievēro minimālās 2.1. apakšpunktā noteiktās prasības, balstās uz izraudzīto operatoru darbības. Gadījumos, ja apzinātie UPU ziņojumi nesniedz nepieciešamo informāciju, Starptautiskais birojs pieprasa informāciju no iesaistītiem izraudzītajiem operatoriem, lai noteiktu vai tie atbilstoši nodrošina attiecīgo pakalpojumu komponenti un vai tiem ir tiesības saņemt papildatlīdzību.

4.1. Pakalpojumu 1. komponente - sekošana sūtījuma virzībai.

4.1.1. Ja izraudzītais operators saviem partneriem nosūta informāciju par EMC, EMD, EMH un EMI notikumiem par ienākošām pakām un informācijas nosūtīšana tiek nodrošināta nepārtraukti, tas saņem 10 % papildatlīdzību.

4.1.2. Ja izraudzītais operators nosūta informāciju ar EMF notikumiem sūtījumiem, par kuriem nosūta informāciju ar EME notikumu (kamēr valsts noteikti un juridiski saistoši nosacījumi netiek ierobežoti), un informācijas nosūtīšana tiek nodrošināta nepārtraukti, tas saņem 5 % papildatlīdzību.

4.1.3. Ja izraudzītais operators saviem partneriem sūta PREDES 2.0 versijas paziņojumus un nosūta RESDES paziņojumus PREDES paziņojumiem, kurus tas saņem, un informācijas nosūtīšana tiek nodrošināta nepārtraukti, tas saņem 5 % papildatlīdzību.

4.1.4. Ja izraudzītais operators saviem partneriem nosūta informāciju ar EMH un /vai EMI notikumiem 90% sūtījumiem, par kuriem nosūtīta informācija ar EMD notikumu, tas saņem 5 % papildatlīdzību.

4.2. Pakalpojumu 2. komponente - piegāde mājās.

4.2.1. Starptautiskais birojs var pārbaudīt informāciju par to, vai izraudzītais operators īsteno pasākumus, kas izklāstīti pakalpojumu 2. komponentes definīcijā, kā noteikts 3.2.1. apakšpunktā. Ja izraudzītais operators norāda, ka tas nodrošina attiecīgo pakalpojumu komponenti, tad tas saņem 5 % papildatlīdzību. Neskatoties uz izraudzītā operatora sniegto atbildi, POC var noteikt, ka izraudzītajam operatoram nav tiesību saņemt papildatlīdzību pamatojoties uz Starptautiskā biroja ziņojumā sniegto informāciju lēmuma pieņemšanai par tiesību piešķiršanu. Ja izraudzītais operators nesniedz nekādu informāciju, tas nevar saņemt 5 % papildatlīdzību.

4.2.1.1.Ja valsts noteikti vai juridiski saistoši ierobežojumi nozīmē to, ka izraudzītajam operatoram ir jāņem vērā atsevišķi ierobežojumi saistībā ar pakalpojumu 2. komponentes īstenošanu, tam var būt tiesības saņemt 5 % papildatlīdzību, ja tas attiecīgajā Pasta paku apkopojuma ierakstā publicē informāciju par minēto ierobežojumu. Starptautiskais birojs var pārbaudīt, cik precīzi ir izraudzīto operatoru izdarītie ieraksti Pasta paku apkopojumā, ja tos apšauba partneroperatori. Šādā gadījumā var izvērtēt arī tiesības saņemt 5 % papildatlīdzību.

4.3. Pakalpojumu 3. komponente - piegādes standarti.

4.3.1. Ja izraudzītais operators ne vēlāk kā līdz iepriekšējā gada 31. augustam sniedz visu Konvencijas 20. panta 1. un 2. punktā paredzēto informāciju, kā aprakstīts pakalpojumu 3. komponentes definīcijā, ieskaitot norādi par vidējo muitošanas laiku, un tādējādi tam ir pilnīgs ieraksts Piegādes standartu apkopojumā, un papildus nodrošina ikgadējo informācijas atjaunošanu vai apstiprināšanu, ieskaitot norādi vai piezīmes par muitošanas laiku, tas saņem 5 % papildatlīdzību. Izraudzītajam operatoram, kuram nav pilnīga ieraksta minētajā apkopojumā, nav tiesību pieprasīt minēto papildatlīdzību.

4.4. Pakalpojumu 4. komponente - kopējās uzziņu sistēmas internetā izmantošana .

4.4.1. Ja izraudzītais operators izmanto kopējo uzziņu sistēmu internetā atbilstīgi RC 145. panta 8. punktam un sasniedz RC 145. panta 9. punktā noteikto rādītāju, tas saņem 5 % papildatlīdzību.

RC 193. pants
Ienākošo sūtījumu sauszemes tarifu mainīšana

1. Izraudzītie operatori, kuri vēlas pieprasīt ar inflāciju saistītu pamattarifa palielinājumu, līdz attiecīgā gada 31. augustam Starptautiskajā birojā iesniedz dokumentārus pierādījumus, kuru pamatā ir valsts oficiālais patēriņa cenu indekss. Ar inflāciju saistītais palielinājums nekādā gadījumā nedrīkst būt lielāks par 5 % attiecībā uz gadu, par kuru inflācija ir aprēķināta. Izraudzītais operators norāda oficiālo avotu un tās organizācijas nosaukumu, kas ir atbildīga par patēriņa cenu indeksa publicēšanu, kā arī laika posmu, kas ir ņemts vērā. Ja minētais termiņš netiek ievērots, tad šādas izmaiņas nestājas spēkā līdz nākamā gada 1. janvārim. Ienākošo sūtījumu sauszemes tarifu palielinājums, kas ir saistīts ar inflāciju, var stāties spēkā tikai 1. janvārī.

2. Izraudzītie operatori ne vēlāk kā līdz iepriekšējā gada 31. augustam paziņo Starptautiskajam birojam par tām sniedzamo pakalpojumu komponentēm, kuras piemērotas no 1. janvāra un no 1. jūlija. Ja izraudzītie operatori nav ziņojuši par esošo piedāvājumu vai iecerēm ieviest šādas pakalpojumu komponentes ikgadējā aptaujā, šādas iecerētās izmaiņas stājās spēkā ne agrāk kā nākošā gada 1. janvārī, neskatoties uz to, ka izraudzītais operators ir ieviesis šīs pakalpojumu komponentes.

2.1. Lai saistībā ar sniegto pakalpojumu komponentēm palielinātu ienākošo sūtījumu sauszemes tarifus, kas stāsies spēkā 1. janvārī, attiecīgās pakalpojumu komponentes jānodrošina nepārtraukti no iepriekšējā gada 1. jūlija un tās jāturpina nodrošināt arī pēc tarifu izmaiņām.

2.2. Lai saistībā ar sniegto pakalpojumu komponentēm palielinātu ienākošo sūtījumu sauszemes tarifus, kas stāsies spēkā 1. jūlijā, attiecīgās pakalpojumu komponentes jānodrošina nepārtraukti vismaz no attiecīgā gada 1. janvāra un tās jāturpina nodrošināt arī pēc tarifu izmaiņām.

2.3. Izraudzītais operators, kurš vēlas palielināt ienākošo sūtījumu sauszemes tarifus saistībā ar tādu jaunu pakalpojumu komponenšu ieviešanu, kuras neatbilst iepriekš paziņotām pakalpojumu komponentēm, par to nekavējoties paziņo Starptautiskajam birojam. Šādā gadījumā ienākošo sūtījumu sauszemes tarifi netiek palielināti.

2.4. Starptautiskais birojs uzrauga, vai pakalpojuma komponentes ir ieviestas, un vai izraudzītie operatori ir izpildījuši šā panta prasības pirms plānoto izmaiņu ieviešanas.

3. Papildatlīdzību pie ienākošo sūtījumu sauszemes tarifiem, kuras pamatā ir sniegto pakalpojumu komponentes, var mainīt divas reizes gadā 1. janvārī vai 1. jūlijā. Starptautiskais birojs visiem izraudzītajiem operatoriem paziņo piemērojamos ienākošo sauszemes tarifus ne vēlāk, kā līdz iepriekšējā gada 30. septembrim, pirms gada, kad attiecīgie tarifi stājas spēkā, ieskaitot ieplānotās tarifu izmaiņas, kuras stāsies spēkā 1. jūlijā, un kuras noteicis izraudzītais operators, kas ir kvalificējies papildatlīdzības saņemšanai. Starptautiskais birojs ne vēlāk kā līdz 31. martam visiem izraudzītajiem operatoriem paziņo par jebkurām izmaiņām IRL, kas stāsies spēkā 1. jūlijā.

4. Ienākošo sūtījumu sauszemes tarifu samazinājumi pēc izraudzīto operatoru iniciatīvas var stāties spēkā 1. janvārī, 1. aprīlī, 1. jūlijā vai 1. oktobrī. Starptautiskais birojs izraudzītajiem operatoriem par to nekavējoties paziņo.

RC 194. pants
Tranzīta sauszemes tarifs

1. Turpmāk izklāstīti tarifi, kurus izmanto, lai aprēķinātu tranzīta sauszemes tarifu saskaņā ar Konvencijas 33. panta 2. punktu:

1.1. 0,200 tūkstošdaļas no SDR par kilogramu un par kilometru līdz 1 500 kilometru attālumam;

1.2. 0,140 tūkstošdaļas no SDR par kilogramu un par papildu kilometru līdz 5 000 kilometru attālumam;

1.3. 0,100 tūkstošdaļu no SDR par kilogramu un par papildu kilometru;

1.4. tarifu par attālumu aprēķina, nosakot, ka attāluma solis ir 100 kilometri, pamatojoties uz katra soļa vidējo vērtību.

2. Par pakām atklātā tranzītā starpposma izraudzītajiem operatoriem ir tiesības pieprasīt atsevisķu tarifu, kas ir 0,40 SDR par sūtījumu.

RC 195. pants
Tranzīta sauszemes tarifu piemērošana

1. Tranzīta sauszemes tarifu nemaksā:

1.1. par aviodepešu nodošanu starp divām lidostām, kas apkalpo vienu pilsētu;

1.2. par minēto depešu transportēšanu no lidostas, kas apkalpo pilsētu, uz noliktavu, kura atrodas tajā pašā pilsētā, un to pašu depešu nogādāšanu atpakaļ lidostā, lai veiktu pārsūtīšanu.

2. Ikvienai valstij, kas piedalās pārvadājumā, ir tiesības attiecībā uz katru paku iekasēt tranzīta sauszemes tarifus par atbilstīgo attāluma soli. Ja nav sauszemes maršruta, tad piemēro RC 194. panta 2. punktā minēto parasto tarifu.

3. Attiecīgajā gadījumā par pārsūtīšanu, ko pēc glabāšanas noliktavā veic starpposma valsts izraudzītie operatori, ja depešas, kas ir saņemtas un nosūtītas tajā pašā ostā vai lidostā (tranzītā neizmanto sauszemes maršrutu), pārsūta atklātā tranzītā, piemēro RC 194. panta 2. punktā minēto parasto tarifu par paku, nevis tranzīta sūtījumu sauszemes tarifus.

4. Ja citas valsts transporta dienests šķērso tādas valsts teritoriju, kuras dienesti saskaņā ar RC 161. panta 3. punktu nepiedalās pārvadājumā, tad šādi pārvadātām pakām nepiemēro tranzīta sauszemes tarifu.

RC 196. pants
Jūras tarifs

1. Tarifi, kurus izmanto, lai aprēķinātu jūras tarifu saskaņā ar Konvencijas 33. panta 3. punktu, ir šādi:

1.1. 0,070 tūkstošdaļas no SDR par kilogramu un par jūras jūdzi (1,852 km) līdz 1 000 jūras jūdžu attālumam;

1.2. 0,040 tūkstošdaļas no SDR par kilogramu un par papildu jūras jūdzi līdz 2 000 jūras jūdžu attālumam;

1.3. 0,034 tūkstošdaļas no SDR par kilogramu un par papildu jūras jūdzi līdz 4 000 jūras jūdžu attālumam;

1.4. 0,022 tūkstošdaļas no SDR par kilogramu un par papildu jūras jūdzi līdz 10 000 jūras jūdžu attālumam;

1.5. 0,015 tūkstošdaļu no SDR par kilogramu un par papildu jūras jūdzi;

1.6. tarifu par attālumu aprēķina, nosakot, ka attāluma solis ir 100 jūras jūdzes, pamatojoties uz katra soļa vidējo vērtību.

RC 197. pants
Jūras tarifa piemērošana

1. Ja vajadzīgs, attāluma soli, kuru izmanto, lai noteiktu divu dalībvalstu starpā piemērojamo jūras tarifa summu, aprēķina, pamatojoties uz vidēji svērto attālumu. Šo attāluma soli izsaka to depešu daudzumā tonnās, kuras pārvadā starp attiecīgajām abu dalībvalstu ostām.

2. Ja pārvadājums pa jūru notiek starp vienas dalībvalsts divām ostām, tad attiecīgās dalībvalsts izraudzītajam operatoram nav tiesību iekasēt jūras tarifu, ja tas saņem samaksu par to pašu paku pārvadājumsu pa sauszemi.

3. Starpposma izraudzītie operatori vai dienesti jūras tarifu piemēro aviopakām tikai tad, ja minētās pakas pārvadā starpposma jūras pārvadājumu pakalpojumu sniedzējs. Šim nolūkam par starpposma pārvadājumu pakalpojumu uzskata katru jūras pārvadājumu pakalpojumu, ko sniedz sūtījuma nodošanas vai galamērķa izraudzītais operators.

4. Jūras tarifu pieauguma gadījumā to piemēro arī pakām, kuras nodotas dalībvalstī, kurā ir reģistrēts attiecīgais jūras pārvadājumu pakalpojumu sniedzējs. Tomēr minētās saistības nav spēkā attiecībās starp dalībvalsti un teritorijām, par kuru starptautiskajām attiecībām ir atbildīga minētā valsts, vai attiecībās starp minētajām teritorijām.

5. RC193. pantu piemēro, ja jūras tarifs tiek mainīts.

RC 198. pants
Jauno tarifu piemērošana neparedzamu maršruta izmaiņu gadījumā

1. Nepārvaramas varas vai citu neparedzamu iemeslu dēļ izraudzītais operators savu paku pārvadāšanai var būt spiests izmantot jaunu maršrutu, kas rada papildu jūras vai sauszemes pārvadājumu izmaksas. Šādā gadījumā tas, izmantojot telesakarus, nekavējoties par to informē visus izraudzītos operatorus, kuru paku depešas vai atklātā tranzīta pakas tiek sūtītas tranzītā caur tos valsti. Sākot ar piekto dienu pēc minētās informācijas nosūtīšanas, attiecīgajam starpposma operatoram ir tiesības no sūtījuma nodošanas izraudzītā operatora iekasēt sauszemes un jūras tarifus, kas atbilst jaunajam maršrutam.

RC 199. pants
Depešu svars, ko ņem vērā izmaksājot atlīdzību izraudzītajiem operatoriem

1. Izmaksājot atlīdzību galamērķa vai tranzīta izraudzītajiem operatoriem, depešu bruto svarā ietver taras svaru (paliktņi, maisi utt.), bet neiekļauj to konteineru svaru, kurus izmanto uz kuģiem vai gaisa kuģos. Tomēr sūtījuma nodošanas un galamērķa izraudzītie operatori var savstarpēji vienoties izmantot neto svaru neatkarīgi no metodes, kuru izmanto, lai sagatavotu CP 87 vai CP 88 paku kartes.

RC 200. pants
Tarifu sadalījums

1. Tarifu sadalījumu iesaistītajiem izraudzītajiem operatoriem veic attiecībā uz katru paku.

RC 201. pants
Tarifi un maksas, kuras citiem izraudzītajiem operatoriem kreditējis tās valsts izraudzītais operators, kurā depešas nodotas sūtīšanai.

1. Ja notiek apmaiņa ar slēgtām depešām, tad depešas nodošanas izraudzītais operators galamērķa izraudzītajam operatoram un katram starpposma izraudzītajam operatoram kreditē savus sauszemes un jūras tarifus, tostarp īpašos tarifus, kurus ir atļauts piemērot saskaņā ar Konvenciju vai Noslēguma protokolu.

2. Ja apmaiņa notiek atklātā tranzītā, tad depešas nodošanas izraudzītais operators kreditē:

2.1. galamērķa izraudzītajam operatoram 1. punktā uzskaitītos tarifus, kā arī tarifus, kuri pienākas starpposma izraudzītajiem operatoriem un galamērķa izraudzītajam operatoram;

2.2. galamērķa izraudzītajam operatoram aviopārvadājumu tarifu summu, kura tam pienākas par aviopaku pārsūtīšanu;

2.3. starpposma izraudzītajiem operatoriem pirms depešas galamērķa izraudzītos operatorus 1. punktā minētos tarifus.

3. Maksu par slēgtu depešu apstrādi iekasē no tās valsts izraudzītā operatora, kurā depešas nodotas sūtīšanai. Piemērojamais tarifs ir 0,195 SDR par kilogramu.

4. Ja vienā un tajā pašā lidostā pārsūtīšanas laikā pārkrauj aviopakas, kuras cita pēc citas pārvadā atsevišķas aviosabiedrības, tad pārkraušanu veic bez atlīdzības.

RC 202. pants
Tarifu, maksu un nodevu sadalījums un atlīdzināšana atpakaļsūtīšanas vai pārsūtīšanas gadījumā

1. Ja tarifi, maksas un nodevas nav samaksātas tad, kad sūtījums tiek nosūtīts atpakaļ vai pārsūtīts, izraudzītais operators, kas veic atpakaļsūtīšanu vai pārsūtīšanu, rīkojas, kā norādīts turpmāk.

2. Ja notiek apmaiņa ar tiešajiem sūtījumiem, izraudzītais operators, kas veic atpakaļsūtīšanu vai pārsūtīšanu, no izraudzītā operatora, kuram sūtījums ir adresēts, iekasē:

2.1. tarifus, kas pienākas sūtījuma nodošanas un starpposma izraudzītajam operatoram;

2.2. maksas un nodevas, kuras tam pienākas.

3. Izraudzītais operators, kas paku nosūta atpakaļ vai pārsūta slēgtā depešā, kreditē starpposma izraudzīto operatoru tarifus, kuri tiem pienākas.

4. Ja sūtīšanu veic atklātā tranzītā, tad izraudzītais operators, kurš sūta atpakaļ vai pārsūta paku, debetē starpposma izraudzītajam operatoram 2. punktā minēto summu. Tas kreditē pats sevi, debetējot izraudzīto operatoru, kuram tas nodot paku, summu, kura tam pienākas, kā arī summu, kura pienākas izraudzītajam operatoram, kurš veica atpakaļsūtīšanu vai pārsūtīšanu. Ja vajadzīgs, šo procedūru atkārto ikviens starpposma izraudzītais operators.

5. Aviopārvadājumu tarifus par pakām, kas nosūtītas atpakaļ sūtītājam vai pārsūtītas ar aviopastu attiecīgajā gadījumā atlīdzina tās valsts izraudzītais operators, kurā tika iesniegts atpakaļsūtīšanas vai pārsūtīšanas pieprasījums.

6. Tarifu, maksu un nodevu sadalījumu un atlīdzināšanu par kļūdaini nosūtītu paku pārsūtīšanu veic saskaņā ar RC 189. panta 4. punktu.

7. Aviopārvadājumu tarifus par aviopaku depešām, kuras pārvadāšanas laikā nosūtītas pa citu maršrutu, sedz saskaņā ar RC 203. pantu un RC 205. pantu.

RC 203. pants
Aviopārvadājumu tarifu aprēķināšana

1. Aviopārvadājumu izdevumus saistībā ar aviopaku depešām, no vienas puses, aprēķina atbilstīgi faktiskajam pamattarifam un attālumam, kas norādīts "Aviopasta pārvadāšanas attālumu sarakstā", bet, no otras puses, atbilstīgi depešu bruto svaram. Faktiskais pamattarifs var būt mazāks, bet ne lielāks par tarifu, kas minēts Konvencijas 32. panta 1. punktā.

2. Aviopārvadājumu tarifus, ko par aviopaku atklātu tranzītu saņem starpposma izraudzītais operators, principā nosaka tā, kā norādīts 1. punktā, izņemot to, ka tiek noteikts tarifs par pusi no kilograma par katru galamērķa valsti. Taču tad, ja minēto paku galamērķa valsts teritorijā darbojas viena vai vairākas aviosabiedrības, kurām ir vairākas pieturvietas, tarifus aprēķina, pamatojoties uz vidēji svērto tarifu. To nosaka atkarībā no to paku svara, kuras izkrauj katrā pieturvietā. Tarifus, kas ir jāsedz, aprēķina attiecībā uz katru paku atsevišķi, katras pakas svaru noapaļojot uz augšu līdz tuvākajai pusei no kilograma.

RC 204. pants
Aviopārvadājumu tarifi attiecībā uz nozaudētām vai iznīcinātām aviopakām

1. Sūtījuma nodošanas izraudzītais operators ir atbrīvots no maksājuma par tādu aviopaku aviopārvadāšanu, kas nozaudētas vai iznīcinātas tāpēc, ka ar gaisa kuģi ir noticis negadījums, vai tāda iemesla dēļ, par kuru atbildība ir jāuzņemas aviopārvadātājam. Minētais atbrīvojums ir spēkā visa attiecīgās aviosabiedrības lidojuma laikā.

RC 205. pants
Aviopārvadājumu tarifi attiecībā uz novirzītām vai kļūdaini nosūtītām depešām vai maisiem

1. Izraudzītais operators, kas ir nodevis depešu, kura pārvadāšanas laikā ir novirzījusies no maršruta, sedz pārvadāšanas izdevumus par faktisko depešas pārvadāšanas attālumu.

2. Tas sedz pārvadāšanas izdevumus par attālumu līdz izkraušanas lidostai, kas sākotnēji bija norādīta CN 38 pavadrakstā, šādos gadījumos:

2.1. faktiskais pārsūtīšanas maršruts nav zināms;

2.2. tarifu apmaksa par faktisko pārvadāšanas attālumu vēl nav pieprasīta;

2.3. par novirzīšanu ir atbildīga aviosabiedrība, kura veica pārvadāšanu.

3. Papildu tarifus par novirzītās depešas faktisko pārvadāšanas attālumu atlīdzina:

3.1. tas izraudzītais operators, kurš novirzīšanas gadījumā ir pieļāvis kļūdu;

3.2. tas izraudzītais operators, kurš ir iekasējis tai aviosabiedrībai samaksātos aviopārvadājumu tarifus, kura depešu izkrāvusi vietā, kas nav norādīta CN 38 pavadrakstā.

4. 1.-3. punktā izklāstītos noteikumus analoģiski piemēro arī tad, ja lidostā, kas nav norādīta CN 38 pavadrakstā, tiek izkrauta tikai daļa no depešas.

5. Izraudzītais operators, kurš ir nodevis depešu vai maisu, kas ir kļūdaini nosūtīts kļūdaini noformētas birkas dēļ, sedz pārvadāšanas izdevumus par visu nolidoto attālumu saskaņā ar Konvencijas 32. panta 3.1. apakšpunktu.

RC 206. pants
Aviopārvadājumu tarifu iekasēšana par tukšu maisu pārvadāšanu

1. Aviopārvadājumu tarifus par tukšu maisu transportēšanu apmaksā izraudzītais operators, kuram maisi pieder.

2. Maksimālais tarifs, kuru var piemērot tukšu maisu sūtījumu aviopārvadājumiem ir 30 % no pamattarifa, kas noteikts saskaņā ar Konvencijas 32. panta 1. punkta noteikumiem.

10. nodaļa
Rēķinu sagatavošana un norēķinu veikšana

RC 207. pants
Rēķinu sagatavošana

1. Ikviens izraudzītais operators norīko, lai tā pasta apmaiņas punkti katra mēneša vai ceturkšņa beigās nekavējoties sagatavo CP 94 sarakstu par visiem sūtījumiem, kas saņemti no viena un tā paša izraudzītā operatora, informāciju sakārtojot par katru iestādi sūtītāju un par katru depešu.

2. Ja ir veikta CP 88 vai CP 87 paku karšu labošana, tad CP 94 saraksta ailē "Piezīmes" norāda tā CP 78 pārbaudes paziņojuma numuru un datumu, ko ir sagatavojusi nodošanas pasta apmaiņas punkts vai pasta apmaiņas punkts, kuram sūtījums tiek nodots.

3. CP 94 sarakstu apkopo CP 75 rēķinā.

4. Izraudzītajiem operatoriem, kuri iepriekšējā gadā bijuši neto kreditori, ir iespēja noteikt, vai tie vēlas maksājumu saņemt reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā vai gadā. Noteiktais maksāšanas periods paliek spēkā vienu kalendāro gadu, sākot no 1. janvāra.

5. Izraudzītie operatori var izmantot tiešo rēķinu izrakstīšanas sistēmu vai divpusējo kompensēšanas sistēmu.

6. Saskaņā ar tiešo rēķinu izrakstīšanas sistēmu CP 75 rēķini kalpo par rēķiniem tiešiem norēķiniem. CP 75 rēķinu, kuram ir pievienots CP 94 saraksts, bez paku kartēm pa ātrāko maršrutu nosūta attiecīgajiem izraudzītajiem operatoriem, lai saņemtu apstiprinājumu un maksājumus attiecīgi reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā vai gadā. Minēto sūtījumu veic divu mēnešu laikā no brīža, kad ir saņemta pēdējā paku karte par attiecīgo periodu.

7. Izraudzītā operatora debitora rēķinā norādīto summu nomaksā divu mēnešu laikā. Ja izraudzītais operators, kurš ir nosūtījis rēķinu, divu mēnešu laikā nesaņem paziņojumu par labojumiem, tad rēķinu uzskata par pilnīgi akceptētu. Ja tiek atrasta atšķirība, kas ir lielāka par 9,80 SDR, tad CP 94 saraksts ir jālabo, un to kā pierādījumu pievieno izlabotajam CP 75 rēķinam. Izraudzītais operators debitors var atteikties pārbaudīt un akceptēt CP 75 rēķinus, kurus izraudzītie operatori kreditori nav iesnieguši sešu mēnešu laikā no attiecīgā perioda.

8. Saskaņā ar divpusējo kompensēšanas sistēmu izraudzītais operators kreditors sagatavo gan CP 75 rēķinu, gan CN 52 rēķinu un abus vienlaicīgi pa ātrāko maršrutu nosūta izraudzītajam operatoram debitoram reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā vai gadā. Taču tiklīdz CP 75 rēķini starp diviem izraudzītajiem operatoriem ir akceptēti vai ir uzskatāmi par pilnīgi akceptētiem, tos var apkopot CN 52 kopējā rēķinā, kuru sagatavo vienā no iepriekšminētajiem periodiem.

9. Izraudzītais operators debitors akceptē vai labo CP 75 un CN 52 rēķinus un veic maksājumus izraudzītajam operatoram kreditoram divu mēnešu laikā. Ja izraudzītais operators, kurš ir nosūtījis rēķinu, divu mēnešu laikā nesaņem paziņojumu par labojumiem, tad rēķinu uzskata par pilnīgi akceptētu.

10. Ja izraudzītais operators debitors ziņo par atšķirību, kas ir lielāka par 9,80 SDR, tad CP 94 sarakstu labo un to kā pierādījumu pievieno izlabotajam CP 75 rēķinam.

11. Ja atlikums CP 75 vai CN 52 rēķinā nav lielāks par 163,35 SDR, tad to pārnes uz nākamo CP 75 vai CN 52 rēķinu, kad attiecīgie izraudzītie operatori piedalās Starptautiskā biroja klīringa sistēmā.

RC 208. pants
Norēķinu veikšana

1. Starptautiskos norēķinus saistībā ar pasta sūtījumu plūsmu starp izraudzītajiem operatoriem var uzskatīt par kārtējiem darījumiem un tos veic atbilstīgi attiecīgo dalībvalstu spēkā esošajām starptautiskajām saistībām, ja ir noslēgti attiecīgie nolīgumi. Ja minēto nolīgumu nav, tad norēķinus veic saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem noteikumiem.

2. Ikviens izraudzītais operators sagatavo rēķinus un nosūta divas kopijas citām iesaistītajām personām. Vienu no akceptētajām kopijām, vajadzības gadījumā veicot labojumus vai pievienojot paziņojumu par atšķirībām, nosūta atpakaļ izraudzītajam operatoram kreditoram. Šo rēķinu izmanto par pamatu tam, lai starp abiem izraudzītajiem operatoriem sagatavotu galīgo kopējo rēķinu.

3. Izraudzītie operatori norēķinus var veikt abpusēji, vai arī tie var izmantot Starptautiskā biroja daudzpusējo klīringa sistēmu vai kādu citu norēķinu sistēmu. Iespēja piedalīties Starptautiskā biroja daudzpusējā klīringa sistēmā ir tikai tiem izraudzītajiem operatoriem, kuri parakstījuši pievienošanās nolīgumu, kas attiecas uz minēto sistēmu.

4. Izraudzītais operators kreditors, konsultējoties ar izraudzīto operatoru debitoru, izvēlas norēķinu veikšanas veidu. Ja par to rodas domstarpības, priekšroka jebkurā gadījumā tiek dota izraudzītā operatora kreditora izvēlei. Ja norēķinu veikšanai tiek izmantota Starptautiskā biroja daudzpusējā klīringa sistēma, tad gan izraudzītais operators kreditors, gan izraudzītajam operatoram debitoram ir jābūt attiecīgā pievienošanas nolīguma pusēm un abpusēji jāvienojas par attiecīgā rēķina ievietošanu sistēmā.

5. Atlikumu katrā CP 75 rēķinā, ko ir sagatavojis izraudzītais operators kreditors, maksā izraudzītais operators debitors saskaņā ar RC 209.- 212. panta noteikumiem.

6. Divpusējās kompensēšanas gadījumā un tad, ja norēķini tiek veikti, pamatojoties uz atlikumu nesakritību:

6.1. kopējā rēķina sagatavošanu un nosūtīšanu, negaidot iespējamos CP 75 rēķina labojumus, var veikt, tiklīdz izraudzītais operators, kurš ir saņēmis visus rēķinus par attiecīgo periodu, konstatē, ka tas ir kreditors. CN 52 rēķina pārbaudi un atlikuma nomaksāšanu izraudzītais operators debitors veic divu mēnešu laikā pēc kopējā rēķina saņemšanas; izraudzītajam operatoram debitoram nav pienākuma akceptēt rēķinus, kuri tam nav pārsūtīti sešu mēnešu laikā pēc tā gada beigām, uz kuru tie attiecas;

6.2. jebkuram izraudzītajam operatoram, kuram cits izraudzītais operators pastāvīgi katru mēnesi ir parādā summu, kas ir lielāka par 9 800,72 SDR, ir tiesības pieprasīt ikmēneša maksājumu, kurš var būt līdz pat trim ceturtdaļām no parāda summas; izraudzītie operatori prasību izpilda divu mēnešu laikā.

RC 209. pants
Norēķinu veikšana ar Starptautiskā biroja starpniecību

1. Norēķinus Starptautiskā biroja klīringa sistēmā veic saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem noteikumiem.

1.1. Iespēja piedalīties Starptautiskā biroja klīringa sistēmā ir tiem izraudzītajiem operatoriem vai šo izraudzīto operatoru dienestiem, kuri parakstījuši pievienošanās nolīgumu, kurā ir noteikts, ka dalībniekiem ir jāievēro sistēmas nolikuma noteikumi.

1.2. Starptautiskais birojs pietiekami regulāri publicē apkārtrakstu, kurā ir atjaunināts dalībnieku saraksts.

1.3. Izraudzītais operators kreditors, kas vēlas veikt norēķinus ar Starptautiskā biroja starpniecību, nosūta debitoram attiecīgā rēķina kopiju ar norādi "Proposé pour inclusion dans UPU*Clearing". Ja debitors neveic labojumus, rēķinu nosūta Starptautiskajam birojam un izraudzītajam operatoram kreditoram, izdarot piezīmi "Accepté pour inclusion dans UPU*Clearing". Ja debitors saņemtajā rēķinā veic labojumus, tad attiecīgo rēķinu nosūta atpakaļ izraudzītajam operatoram kreditoram, kas tad, ja piedāvātie labojumi tiek pieņemti, pārsūta rēķinu Starptautiskajam birojam. Rēķinus Starptautiskajam birojam pārsūta tikai tad, kad gan debitors, gan kreditors par to ir vienojušies.

1.4. Maksājumus veic atbilstīgi nosacījumiem, kas izklāstīti sistēmas nolikumā.

1.5. Ja dalībnieks nepilda sistēmas nolikumā paredzētās saistības vai izpilda tās nepilnīgi, tad Starptautiskais birojs veic attiecīgus pasākumus un visus dalībniekus informē par veiktajiem pasākumiem.

RC 210. pants
Tādu nesamaksātu parādu korekcijas, kas radušies, veicot norēķinus Starptautiskā biroja klīringa sistēmā

1. Parādus, kuri ir radušies, veicot norēķinus Starptautiskā biroja klīringa sistēmā, un kuri ir jāmaksā izraudzītajam operatoram, kas ir nokavējis noteikto termiņu, var koriģēt, kompensējot tos ar kredītu summām, kuras ir jāmaksā debitoram no cita izraudzītā operatora. Pirms minētā pasākuma veikšanas Starptautiskais birojs konsultējas ar attiecīgo kreditoru un nosūta atgādinājumu debitoram, kurš nav izpildījis saistības. Ja maksājums netiek veikts viena mēneša laikā pēc minētā atgādinājuma nosūtīšanas, Starptautiskais birojs pēc tam, kad ir informētas visas iesaistītās puses, ir kompetents vienpusēji veikt attiecīgās uzskaites korekcijas. Tā debitora piekrišana, kurš nav izpildījis saistības, nav vajadzīga.

2. Veicot minētās uzskaites korekcijas, Starptautiskais birojs kompensē tikai tos rēķinus, kurus ir apstiprinājis gan debitors, kas nav izpildījis saistības, gan tas izraudzītais operators, kas ir parādā debitoram, kurš nav izpildījis saistības.

3. Debitors, kas nav izpildījis saistības, nevar iesniegt pieprasījumu izraudzītajam operatoram, kurš tam ir parādā, par kredītiem, kurus Starptautiskais birojs ir kompensējis kreditoram atbilstīgi 1. punktā aprakstītajai procedūrai.

RC 211. pants
SDR
vienībās izteikto parādu maksājumi. Vispārīgi noteikumi

1. Turpmāk izklāstītie maksāšanas noteikumi attiecas uz visiem parādiem, kas ir radušies pasta darījumos un kas ir izteikti SDR vienībās. Minētie parādi var rasties Starptautiskā biroja sagatavotajos kopējos rēķinos vai sarakstos vai tajos kopējos rēķinos vai sarakstos, kurus nav sagatavojis Starptautiskais birojs. Minētie noteikumi ir saistīti arī ar atšķirību labošanu, procentu samaksu vai attiecīgā gadījumā ar norēķiniem.

2. Ikviens izraudzītais operators var atbrīvoties no saistībām, ieskaitot līdzekļus kontā, no kura tiks atskaitīti parādi, kad tie tiks konstatēti.

3. Pieņemot, ka maksājumu termiņi tiek ievēroti, ikviens izraudzītais operators var nokārtot ar pastu saistītos parādus, kas ir izteikti SDR vienībās, kompensējot kredītu vai debetu citiem izraudzītajiem operatoriem. Kompensēšanu, abpusēji vienojoties, var piemērot parādiem, kas rodas saistībā ar telesakaru pakalpojumiem, ja abi izraudzītie operatori piedāvā pasta un telesakaru pakalpojumus. Kompensēšanu nevar piemērot parādiem saistībā ar darījumiem, kuri noslēgti ar organizāciju vai uzņēmumu, kas atrodas izraudzītā operatora kontrolē, ja minētais izraudzītais operators tam nepiekrīt.

4. Ja kopējā rēķinā, kurā ir dažādi parādi, tiek iekļauts rēķins par aviopastu, tad nedrīkst aizkavēt aviopārvadājumu tarifu maksājumu attiecīgajai aviosabiedrībai par.

RC 212. pants
Rēķinu apmaksas noteikumi, ja norēķinus veic bez Starptautiskā biroja starpniecības

1. Parādus maksā tajā valūtā, kuru, konsultējoties ar izraudzīto operatoru debitoru, ir izvēlējies izraudzītais operators kreditors. Ja par to rodas domstarpības, priekšroka jebkurā gadījumā tiek dota izraudzītā operatora kreditora izvēlei. Ja izraudzītais operators kreditors nav noteicis konkrētu valūtu, tad to var izvēlēties izraudzītais operators debitors.

2. Maksājuma summas, kas aprēķināta izvēlētajā valūtā, vērtība ir vienāda ar rēķina atlikumu, kurš izteikts SDR vienībās.

3. Saskaņā ar 4. punktā izklāstītajiem noteikumiem summu, kas ir jāmaksā izvēlētajā valūtā, aprēķina, konvertējot SDR vērtību maksājuma valūtā atbilstīgi šādiem noteikumiem:

3.1. ja izmanto valūtas, attiecībā uz kurām Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) ir publicējis SDR maiņas kursu, izmanto to maiņas kursu, kas bija spēkā iepriekšējā dienā pirms maksājuma veikšanas vai pēdējo publicēto maiņas kursu.

3.2. ja izmanto citas maksājuma valūtas, pirmkārt, SDR summu konvertē starpvalūtā, attiecībā uz kuru SDR maiņas kursu SVF publicē katru dienu, un konvertēšanu veic, izmantojot pēdējo publicēto maiņas kursu. Otrkārt, iegūto rezultātu konvertē maksājuma valūtā, izmantojot pēdējo maiņas kursu, kas kotēts debitora dalībvalsts valūtas tirgū.

4. Ja, abpusēji vienojoties, izraudzītais operators kreditors un izraudzītais operators debitors izvēlas tādas valsts valūtu, kura nav SVF dalībvalsts un kuras tiesību aktos nav atļauts piemērot 3. punktā izklāstītos noteikumus, tad iesaistītie izraudzītie operatori vienojas par attiecību, kāda tiek izmantota SDR summas konvertēšanai izvēlētajā valūtā.

5. Lai aprēķinātu kādas valūtas ekvivalentu, kā piemērojamo kursu izvēlās beigu kursu valūtai, kuru var izmantot lielākajā daļā tirdzniecības darījumu ārvalstu valūtas tirgū.

6. Izraudzītais operators debitors maksāšanas dienā izvēlētās valūtas summu maksā, izmantojot žiro norēķinus vai kādu citu abiem izraudzītajiem operatoriem pieņemamu maksāšanas veidu.

7. Izraudzītais operators kreditors, izmantojot Starptautiskā biroja izdoto apkārtrakstu, publicē izmaiņas adresēs, uz kurām ir jāsūta čeki vai jāizdara pārskaitījumi.

8. Maksu par pārskaitījumu (nodevas, norēķinu maksas, iemaksas, komisijas maksas utt.), ko iekasē debitora valstī, sedz izraudzītais operators debitors. Maksas, ko iekasē kreditora dalībvalstī, tostarp maksas par pārskaitījumu, ko iekasē bankas starpniekvalstīs, sedz izraudzītais operators kreditors. Ja tiek izmantota žiro norēķinu sistēma, piešķirot atbrīvojumu no maksām, tad atbrīvojumu piemēro arī pasta apmaiņas punktam trešajā valstī vai valstīs, kas darbojas kā starpnieki starp izraudzīto operatoru debitoru un izraudzīto operatoru kreditoru, ja starp minētajiem izraudzītajiem operatoriem nenotiek tieša apmaiņa.

9. Ja periodā no pārskaitījuma rīkojuma nosūtīšanas vai pārskaitīšanas, izmantojot citus līdzekļus, līdz brīdim, kad kreditora dalībvalsts saņem attiecīgo summu, ir mainījusies izvēlētās valūtas ekvivalentā vērtība, kas ir aprēķināta, kā aprakstīts 3., 4. vai 5. punktā, un ja atšķirība šo izmaiņu dēļ ir lielāka par 5 % no maksājamās summas (kura ir aprēķināta pēc izmaiņām), tad kopējo atšķirību vienlīdzīgi sadala starp abiem izraudzītajiem operatoriem.

10. Maksājumu veic, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā sešu nedēļu laikā no dienas, kad tika akceptēti kopējie rēķini un rēķini, kuros ir norādīta maksājamā summa vai atlikums, vai kad tika paziņots par minēto rēķinu oficiālu akceptēšanu. Kad ir pagājis noteiktais termiņš, maksājamai summai piemēro sešu procentu likmi gadā, skaitot no nākamās dienas pēc minētā termiņa beigām. Termins "maksājums" nozīmē to, ka ir nosūtīti līdzekļi vai maksāšanas instruments (čeks, pārvedu vekselis utt.), vai to, ka organizācija, kas debitora dalībvalstī ir atbildīga par pārskaitījumu, ir parakstījusi pārskaitījuma vai iemaksas rīkojumu.

11. Kad tiek izdarīts maksājums, tad pārskaitījuma dokumentam (čekam, pārvedu vekselim utt.) pievieno informāciju par nosaukumu, datumu, summu SDR vienībās, izmantoto konversijas kursu un minētā kursa spēkā stāšanās datumu saistībā ar katru summu, kas ir ieskaitīta kopējā pārskaitītajā summā. Ja pārskaitījumam nevar pievienot minēto informāciju, tad dienā, kad tiek izdarīts maksājums, nosūta paskaidrojuma vēstuli, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus vai pasta visātrāko maršrutu (gaisa vai sauszemes). Paskaidrojumam ir jābūt franču valodā vai valodā, kura ir saprotama tām izraudzītajam operatoram, kas saņem maksājumu.

11. nodaļa
Dažādi noteikumi

RC 213. pants
Izraudzīto operatoru sniegtā informācija

1. Izraudzītie operatori, izmantojot attiecīgās Starptautiskā biroja sūtītās veidlapas, Starptautiskajam birojam sniedz informāciju par pasta paku dienesta darbībām. Tā ir informācija par lēmumiem, kas ir pieņemti saistībā ar to vispārējo noteikumu fakultatīvo piemērošanu, kas izklāstīti Konvencijā un tās Reglamentos.

2. Ikviens izraudzītais operators ar Starptautiskā biroja starpniecību pārējiem izraudzītajiem operatoriem paziņo:

2.1. ienākošo sūtījumu tarifus un attiecīgajā gadījumā tranzīta sauszemes un jūras tarifus, kurus tas iekasē;

2.2. attiecīgo informāciju par papildu pakalpojumiem, pieņemšanas nosacījumiem, svara ierobežojumiem, izmēra ierobežojumiem un citiem īpašiem noteikumiem.

3. Par 1. un 2. punktā minētās informācijas grozījumiem izraudzītais operators nekavējoties ziņo, izmantojot iepriekšminētos līdzekļus.

RC 214. pants
Starptautiskā biroja publikācijas

1. Starptautiskais birojs, pamatojoties uz dalībvalstu un/vai izraudzīto operatoru sniegto informāciju, publicē oficiālo vispārējās informācijas apkopojumu saistībā ar Konvencijas un tās Reglamentu piemērošanu ikvienā dalībvalstī. Tāpat tas publicē līdzīgus apkopojumus saistībā ar Nolīguma par pasta maksājumu pakalpojumiem un tā Reglamenta piemērošanu, pamatojoties uz attiecīgo dalībvalstu un/vai izraudzīto operatoru informāciju, kas iesniegta saskaņā ar minētā Nolīguma Reglamentu.

2. Tāpat Starptautiskais birojs, ņemot vērā informāciju, kuru iesnieguši izraudzītie operatori un attiecīgajā gadījumā ierobežotās apvienības saistībā ar 2.1. apakšpunktu vai Apvienoto Nāciju Organizācija saistībā ar 2.5. apakšpunktu, publicē:

2.1. sarakstu ar dalībvalstu un izraudzīto operatoru un ierobežoto apvienību adresēm, vadītājiem un vecākajām amatpersonām;

2.2. pasta iestāžu starptautisko sarakstu;

2.3. tranzīta informācijas apkopojumu, kurā norāda:

2.3.1. tranzītā pārvadājamo pasta sūtījumu sauszemes sektoru attālumu sarakstu;

2.3.2. sauszemes pasta pārvadāšanai tranzīta pakalpojumu sarakstu (tostarp SAL pastam);

2.4. ekvivalento vērtību sarakstu;

2.5. aizliegto priekšmetu sarakstu, kurā norāda narkotiskās vielas, kuras ir aizliegtas saskaņā ar daudzpusējiem līgumiem par narkotiskajām vielām, un Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas izstrādātās definīcijas attiecībā uz bīstamiem priekšmetiem, kurus ir aizliegts pārsūtīt pa pastu;

2.6. izraudzīto operatoru iekšzemes tarifu apkopojumu;

2.7. statistikas datus par pasta pakalpojumiem (iekšzemes un starptautiskajiem pakalpojumiem);

2.8. pētījumus, atzinumus, ziņojumus un citus paziņojumus attiecībā uz pasta dienestiem;

2.9. šādus trīs katalogus:

2.9.1. Starptautiskā biroja bibliotēkas katalogu (kurā uzskaitīti darbi, kas ir atrodami bibliotēkā);

2.9.2. Starptautiskā biroja periodisko izdevumu katalogu (kurā uzskaitīti periodiskie izdevumi, kurus saņem Starptautiskais birojs);

2.9.3. Starptautiskā biroja videotēkas katalogu (kurā uzskaitītas filmas, kuras Starptautiskais birojs var iznomāt dalībvalstīm un izraudzītajiem operatoriem);

2.10. pasta iekārtu katalogu;

2.11. liste générale des services aéropostaux (ko sauc arī par "Liste CN 68") (Aviopasta dienestu kopējo sarakstu jeb CN 68 sarakstu), ko katru gadu atjaunina. Izraudzītie operatori līdz attiecīgā gada 1. oktobrim Starptautiskajam birojam sniedz atjauninātu informāciju, un Starptautiskais birojs atjaunināto CN 68 sarakstu publicē pirms attiecīgā gada beigām. Izmaiņas stājas spēkā nākamā gada 1. janvārī;

2.12. liste des distances aéropostales (Aviopasta pārvadāšanas attālumu sarakstu), kuru Starptautiskais birojs sagatavo sadarbībā ar aviopārvadātājiem.

3. Tāpat tas publicē:

3.1. Konvencijas un Nolīguma par pasta maksājumu pakalpojumiem rokasgrāmatas;

3.2. citus UPU aktus, kurus anotējis Starptautiskais birojs;

3.3. Starptautiskā Pasta dienesta daudzvalodu vārdnīcu.

4. Par grozījumiem dažādajās publikācijās, kas uzskaitītas 1.-3. punktā, ziņo, izmantojot apkārtrakstus, biļetenus vai citus piemērotus līdzekļus. Taču par grozījumiem saistībā ar publikācijām, kas minētas 2.11. apakšpunktā un 2.12. apakšpunktā, un datumu, kurā minētie grozījumi stājas spēkā, dalībvalstīm un izraudzītajiem operatoriem vispiemērotākajā veidā ziņo, izmantojot ātrāko maršrutu (gaisa vai sauszemes) un paredzot minimālu kavēšanos.

5. Starptautiskā biroja publikācijas izplata izraudzītajiem operatoriem saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem noteikumiem.

5.1. Visas publikācijas, izņemot to, kas minēta 5.2. apakšpunktā, izplata trīs eksemplāros, un vienam no eksemplāriem jābūt oficiālajā valodā. Abi pārējie eksemplāri ir vai nu oficiālajā valodā, vai valodā, kas pieprasīta saskaņā ar Vispārīgā reglamenta 110. pantu.

5.2. Žurnālu Union Postale izplata tādā daudzumā, kas ir proporcionāls to iemaksu vienību skaitam, kuras katrai dalībvalstij un izraudzītajam operatoram piešķir saskaņā ar Vispārīgā reglamenta 130. pantu.

5.3. Lai saņemtu lielāku skaitu eksemplāru nekā to, kuru bez maksas izplata saskaņā ar 5.1. apakšpunkta noteikumiem, dalībvalstis un izraudzītie operatori Starptautiskā biroja publikācijas var iegādāties par pašizmaksas cenu.

6. Starptautiskā biroja publikācijas sūta arī ierobežotām apvienībām.

RC 215. pants
Telegrāfa adreses

1. Lai izraudzītie operatori varētu savstarpēji sazināties, izmantojot telegrāfu, tie izmanto turpmāk minētās telegrāfa adreses:

1.1. "Postgen" - telegrammām, kuras paredzētas centrālajām administrācijām;

1.2. "Postbur" - telegrammām, kuras paredzētas pasta iestādēm;

1.3. "Postex" - telegrammām, kuras paredzētas pasta apmaiņas punktiem.

2. Pēc minētajām telegrāfa adresēm norāda saņemšanas vietu un attiecīgajā gadījumā arī citu informāciju, kuru sūtītājs uzskata par vajadzīgu.

3. Starptautiskā biroja telegrāfa adrese ir "UPU Berne".

4. 1. un 3. punktā norādītās telegrāfa adreses, kurām attiecīgi pievienota pasta iestādes sūtītājas norāde, kalpo par parakstu, sazinoties pa telegrāfu.

RC 216. pants
Dokumentu glabāšanas laiks

1. Starptautiskā dienesta dokumentus glabā vismaz 18 mēnešus, sākot ar datumu, uz kuru tie attiecas. Taču tad, ja dokumenti ir reproducēti uz mikrofilmas, mikrofišas vai uz līdzīga līdzekļa, tad dokumentus var iznīcināt, tiklīdz ir konstatēts, ka reproducēšana ir veiksmīgi pabeigta.

2. Dokumentus saistībā ar strīdu vai pieprasījumu glabā līdz brīdim, kad jautājums ir atrisināts. Ja izraudzītais operators, kurš ir ierosinājis jautājuma izskatīšanu, saņemot pienācīgu informāciju par pieprasījuma rezultātu, sešu mēnešu laikā pēc informācijas saņemšanas nav izteicis iebildumus, tad jautājumu uzskata par atrisinātu.

RC 217. pants
Veidlapas

1. Veidlapas atbilst pievienotajiem paraugiem.

2. Veidlapu teksts, krāsa un izmēri, kā arī citi parametri, piemēram, svītrkodam atvēlētā vieta, atbilst šā reglamenta prasībām. Ikreiz, kad pasta veidlapā ir jānorāda pasta apmaiņas punkts, piemēro RC 161. panta 16. punkta noteikumus.

3. Ja publiskai lietošanai paredzētās veidlapas nav iespiestas franču valodā, to tekstu tulko franču valodā un tulkojumu ieraksta starp rindām.

4. Ja vien iesaistītie izraudzītie operatori nav, tieši vienojoties, noteikuši citādi, veidlapas, kas paredzētas izraudzīto operatoru savstarpējai sarakstei, sagatavo franču valodā, to tulkojumu ierakstot starp rindām vai bez tā.

5. Veidlapas un to kopijas aizpilda tā, lai visi ieraksti būtu pilnīgi salasāmi. Veidlapas oriģinālu nosūta vai nu attiecīgajam izraudzītajam operatoram, vai arī tai ieinteresētajai personai, uz kuru visvairāk attiecas konkrētā situācija.

6. Turpmāk minētās veidlapas ir publiski pieejamās veidlapas:

CN 07 (Paziņojums par pienākšanu/izsniegšanu/izmaksāšanu/reģistrēšanu);

CN 08 (Pieprasījums);

CN 11 (Marķēšanas kvīts);

CN 17 (Iesniegums par sūtījuma atsaukšanu, adreses mainīšanu vai labošanu, pēcmaksas summas atcelšanu vai mainīšanu);

CN 23 (Muitas deklarācija);

CN 29 ("COD" uzlīme ("Pēcmaksa"));

CN 29ter Kupons sūtījumiem ar pēcmaksu

CN 30 "R" uzlīme ("Ierakstīts sūtījums") ar sūtījuma nodošanas iestādes nosaukumu, sūtījuma numuru un trijstūri ar norādi "COD" ("Pēcmaksa");

CP 71 (Adreses pavadziņojums);

CP 72 (paškopējošā veidlapa) (Muitas deklarācija/Adreses pavadziņojums);

CP 95 "COD" uzlīme ("Pēcmaksa").

RC 218. pants
Standartu piemērošana

1. Dažu reglamentu izpilde var būt saistīta ar konkrētu standartu piemērošanu. Dalībvalstīm un izraudzītajiem operatoriem ir jāatsaucas uz attiecīgo UPU standarta publikāciju, kurā ir UPU apstiprinātie standarti.

2. UPU standartu piemērošana ir brīvprātīga, izņemot gadījumus, kad UPU reglamentos ir skaidri noteikta prasība par to obligātu piemērošanu. Tomēr dalībvalstīm un izraudzītajiem operatoriem ir ieteicams ievērot standartus, kas attiecas uz tās iekšzemes un starptautiskajām darbībām, lai palielinātu apstrādes efektivitāti un savietojamību ar citu dalībvalstu un izraudzīto operatoru sistēmām un procesiem.

3. UPU standarts ir jāpieņem pilnīgi. Dalībvalstis un izraudzītie operatori nodrošina to, lai UPU standarta izmantošana pilnīgi atbilstu attiecīgajā standartā noteiktajām prasībām. Novirzīšanās no ieteikumiem ir pieļaujama tikai tik daudz, cik tas ir atļauts attiecīgajā standartā.

12. nodaļa
Pārejas noteikumi un noslēguma noteikumi

RC 219. pants
Reglamenta stāšanās spēkā un to spēkā esības laiks

1. Šis reglaments stājas spēkā dienā, kad tiek piemērota Konvencija.

2. Ja vien Pasta darbības padome neizlemj citādi, šis reglaments ir spēkā tikpat ilgi, cik Konvencija.

Bernē, 2008.gada 11.novembrī

 Tulkojums

Pasta paku reglamenta Noslēguma protokols

Apstiprinot Pasta paku reglamentu, Pasta darbības padome ir vienojusies par sekojošo.

RC I pants
Pasta paku pakalpojumu sniegšana

1. Austrālija, Latvija un Norvēģija patur tiesības sniegt pasta paku pakalpojumus tā, kā tas paredzēts Konvencijā, vai izejošo paku gadījumā un pēc divpusēja līguma noslēgšanas, jebkurā citā veidā, kas ir izdevīgāks klientiem.

RC II pants
Īpaši nosacījumi saistībā ar svara ierobežojumiem pakām

1. Neatkarīgi no RC 114. pantā noteiktā Kanādai ir atļauts ierobežot ienākošo un izejošo paku maksimālo svaru līdz 30 kilogramiem.

RC III pants
Piegādes procedūra

1. Neatkarīgi no RC 125. panta 7.1.1. apakšpunktā noteiktā Austrālijas, Kanādas un Jaunzēlandes izraudzītajiem operatoriem ir atļauts neprasīt saņēmējam parakstu par sūtījuma saņemšanu vai citu apliecinājumu par saņemšanu, ja tiek piegādāta vai nodota apdrošināta paka, uz kuras nav svītrkoda, kas atbilst visiem piemērojamiem UPU standartiem.

2. Neatkarīgi no RC 116. panta 2. punktā noteiktā Austrālijas, Kanādas un Jaunzēlandes izraudzītajiem operatoriem ir atļauts neprasīt saņēmējam parakstu par sūtījuma saņemšanu vai citu apliecinājumu par saņemšanu, ja tiek piegādāta vai nodota vienkārša paka, uz kuras nav svītrkoda, kas atbilst visiem piemērojamiem UPU standartiem.

RC IV pants
Apdrošināto sūtījumu maksimālie ierobežojumi

1. Neatkarīgi no RC 125. panta 2.1. apakšpunktā noteiktā Zviedrija patur tiesības ierobežot Zviedrijai sūtāmo vienkāršu un apdrošinātu paku satura vērtību, nosakot šādus maksimālos ierobežojumus

Ienākošās pakas Satura maksimālā komerciālā vērtība Maksimālā apdrošinājuma summa Maksimālā atlīdzība
Neapdrošinātas pakas 1 000 SDR - 40 SDR par paku + 4,50 SDR par kilogramu
Apdrošinātas pakas 1 000 SDR 1 000 SDR 1 000 SDR

Šo ierobežojumu nedrīkst apiet, veicot daļēju apdrošināšanu par summu, kas pārsniedz 1000 SDR. Jauni ierobežojumi saistībā ar apdrošinātu sūtījumu saturu nav noteikti. Sūtījumi, kuru vērtība būs lielāka par minēto ierobežojumu, tiks nosūtīti atpakaļ uz nodošanas vietu.

2. Neatkarīgi no RC 125. panta 2.1. apakšpunktā noteiktā Dānija patur tiesības ierobežot satura vērtību tām ienākošām apdrošinātām pasta pakām, kurās ir nauda vai uzrādītāja vērtspapīri, nosakot šādus maksimālos ierobežojumus:

Apdrošināti sūtījumi, kuros ir nauda vai uzrādītāja vērtspapīri Sūtījuma satura maksimālā komerciālā vērtība Maksimālā apdrošinājuma summa Maksimālā atlīdzība
Apdrošināta pasta paka 4 000 SDR 4 000 SDR 4 000 SDR

Šos ierobežojumus nedrīkst apiet, veicot daļēju apdrošināšanu par summu, kas pārsniedz 4 000 SDR.

RC V pants
Kļūdaini pieņemtu paku apstrāde

1. Austrālija, Azerbaidžāna, Gruzija, Jaunzēlande, Kanāda, Kazahstāna, Kirgizstāna, Korejas Tautas Demokrātiskā Republika, Tadžikistāna, Ukraina, Uzbekistāna un Vjetnama patur tiesības sniegt informāciju par pasta pakas vai tās satura daļas konfiscēšanu, izklāstot tikai to informāciju, kuru ir sniegušas muitas iestādes, un ievērojot valsts tiesību aktus.

1. bis Amerikas Savienotās Valstis patur tiesības kā kļūdaini pieņemtu paku apstrādāt jebkuru paku, kurā ievietotas kontrolējamās vielas, kas definētas ASV Federālo normatīvo aktu kodeksa [U.S. Code of Federal Regulations] 21. sadaļas 1308. iedaļā, un rīkoties ar to atbilstīgi valsts tiesību aktiem un muitas praksi.

RC VI pants
Dienesta uzglabāšanā pieņemtās pakas

1. Neatkarīgi no RC 138. pantā noteiktā Kanādai nav pienākuma aizpildīt CP 78 pārbaudes paziņojumu saistībā ar dienesta uzglabāšanā pieņemtām pakām.

RC VII pants
Pieprasījumu apstrāde

1. Amerikas Savienotās Valstīm, darbojoties kā starpposma izraudzītais operators, ir atļauts nekompensēt atlīdzību citiem izraudzītiem operatoriem, kas kļūdaini atklātā tranzītā ir nosūtījuši apdrošinātas vai vienkāršas pakas, pārkāpjot prasību par to, ka sūtījumi tiek pieņemti tikai slēgtā tranzītā. Amerikas Savienotās Valstis patur tiesības no sūtījuma nodošanas izraudzītā operatora nepieņemt pieprasījuma CN 08 veidlapu par apdrošinātām vai vienkāršām pakām, kas nosūtītas kā atklātā tranzīta sūtījumi, un atsakās uzņemties atbildību par šāda veida aizliegtajiem sūtījumiem.

RC VIII pants
Izraudzīto operatoru atbildības principu piemērošana

1. Neatkarīgi no RC 149. panta 2.4. apakšpunktā noteiktā Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda, visos gadījumos, ja paka ir nosūtītā atpakaļ sūtītājam, nenorādot pamatojumu, patur tiesības apstrādāt pieprasījuma CN 08 veidlapu tikai tad, ja veidlapai tiek pievienots oriģināliepakojums un/vai nosūtīšanas tara pārbaudes veikšanai.

RC IX pants
Sūtīšana slēgtās depešās

1. Neatkarīgi no RC 168. panta 11. punktā noteiktā Bahamām, Barbadosai un Kanādai ir atļauts ierobežot ienākošo un izejošo maisu un citas taras, kurā ir ievietotas pakas, maksimālo svaru līdz 30 kilogramiem.

RC X pants
Depešu virzīšana

1. Ņemot vērā RC 173. panta 1. punkta prasības, Amerikas Savienoto Valstu, Francijas, Grieķijas, Itālijas, Senegālas un Taizemes izraudzītie operatori slēgtās depešas pārsūta tikai saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti RC 173. panta 4. punktā.

RC XI pants
Vidējo tarifu noteikšana

1. Amerikas Savienotajām Valstīm ir atļauts noteikt vidējo sauszemes un jūras tarifu par kilogrammu, kuru nosaka, pamatojoties uz no visiem izraudzītajiem operatoriem saņemto paku svara sadalījumu.

RC XII pants
Īpašie sauszemes tranzīta tarifi

1. Šajā tabulā uzskaitītajām valstīm šobrīd ir atļauts iekasēt norādīto īpašos sauszemes tranzīta tarifus papildus tranzīta tarifiem, kas minēti RC 194. panta 1. punktā.

Nr. Pilnvarotā valsts Īpašā tranzīta sūtījumu sauszemes tarifa summa
    Tarifs par paku Tarifs par depešas bruto svara kg
1 2 3 4
    SDR SDR
       
1. Afganistāna 0,48 0,45
2. Bahreina 0,85 0,55
3. Čīle   0,21
4. Ēģipte   0,40
5. Francija 1,00 0,20
6. Grieķija 1,16 0,29
7. Honkonga (ķīna)   0,12
8. Indija 0,40 0,51
9. Malaizija 0,39 0,05
10. Krievijas Federācija 0,77 Divas reizes vairāk nekā summa par kg, kas norādīta RC 194. panta 1. punkta tabulas 3. ailē attiecīgajam attālumam  
11. Singapūra 0,39 0,05
12. Sudāna 1,61 0,65
13. Sīrijas Arābu Rep.   0,65
14. Taizeme   0,27
15. Amerikas Savienotās Valstis   Atbilstīgi attāluma solim:
līdz 600 km 0,10
vairāk par 600 km un līdz 1 000 km 0,18
vairāk par 1 000 km un līdz 2 000 km 0,25
vairāk par 2 000 km par katriem papildu 1 000 km 0,10

2. Dānija un Somija patur tiesības par 50 % palielināt sauszemes tranzīta tarifu, kas paredzēti RC 194. pantā.

RC XIII pants
Jūras tarifi

1. Turpmāk minētās valstis patur tiesības palielināt RC 192. pantā paredzētos jūras tarifus par ne vairāk kā 50 %: Amerikas Savienotās Valstis, Antigva un Barbuda, Apvienotās Karalistes aizjūras pakļautās teritorijas, Apvienotie Arābu Emirāti, Argentīna, Austrālija, Bahamas, Bahreina, Bangladeša, Barbadosa, Beliza, Beļģija, Brazīlija, Bruneja Darusalama, Čīle, Dānija, Dominika, Džibutija, Francija, Gabona, Gambija, Gajāna, Grenāda, Grieķija, Indija, Itālija, Jamaika, Japāna, Jemena, Kanāda, Katara, Kenija, Kipra, Kiribati, Kolumbija, Komoru salas, Kongo Republika, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste, Madagaskara, Malaizija, Malta, Maurīcija, Nigērija, Nīderlande, Norvēģija, Omāna, Pakistāna, Papua-Jaungvineja, Portugāle, Sentkristofera un Nevisa, Sentlūsija, Sentvinsenta un Grenadīnas, Seišeļu salas, Singapūra, Sjerraleone, Somija, Spānija, Zviedrija, Taizeme, Tanzānijas Savienotā Republika, Trinidāda un Tobago, Tuvalu, Uganda, Ukraina, Vanuatu un Zambija, Vācija, Zālamana salas.

RC XIV pants
Papildu tarifi

1. Katrai pakai, kas pa sauszemes maršrutu vai pa gaisa maršrutu ir nosūtīta uz Francijas aizjūras departamentiem, Francijas aizjūras teritorijām un Senpjēras un Mikelonas un Majotas kopienām, piemēro sauszemes tarifu par ienākošiem sūtījumiem, kas nav lielāka par atbilstīgo tarifu Francijā. Ja šādu paku tranzītā pārvadā Francijas kontinentālajā daļā, tad saistībā ar minēto paku papildus iekasē šādus papildu tarifus un maksas:

1.1. par sauszemes pakām:

1.1.1. Francijas sauszemes tranzīta tarifu;

1.1.2. Francijas jūras tarifu, kas atbilst attāluma solim starp Francijas kontinentālo daļu un katru no attiecīgajiem departamentiem, teritorijām un kopienām;

1.2. par aviopakām:

1.2.1. Francijas sauszemes tranzīta tarifu par atklātā tranzītā pakām;

1.2.2. aviopārvadājumu taritu, kas atbilst aviopasta pārvadāšanas attālumam starp Francijas kontinentālo daļu un katru no attiecīgajiem departamentiem, teritorijām un kopienām.

2. Ēģiptei un Sudānai ir atļauts par katru paku tranzītā pa Nasera ezeru [Lake Nasser] starp Šalalu [El Shallal] (Ēģipte) un Vadīhalfu [Wadi Halfa] (Sudāna) iekasēt papildu tarifu, kas ir lielāks par 1 SDR un lielāks par tranzīta sauszemes tarifu, kurš paredzēts RC194. pantā.

3. Par katru paku, kuru sūta tranzītā starp Dāniju un Farēru salām vai starp Dāniju un Grenlandi, iekasē šādus papildu tarifus:

3.1. par sauszemes pakām:

3.1.1. tarifu par sūtījumu, kas RC 194. panta 2. punktā noteikta atklātā tranzītā pakām;

3.1.2. Dānijā noteikto tranzīta sauszemes tarifu;

3.1.3. Dānijā noteikto jūras tarifu, kas atbilst attāluma solim starp Dāniju un Farēru salām vai starp Dāniju un Grenlandi;

3.2. par aviopakām un SAL pakām:

3.2.1. tarifu par sūtījumu, kas RC 194. panta 2. punktā noteikta atklātā tranzītā pakām;

3.2.2. maksu par tranzītā esošo aviodepešu apstrādi ;

3.2.3. aviopārvadājumu tarifu, kas atbilst aviopasta pārvadāšanas attālumam starp Dāniju un Farēru salām vai starp Dāniju un Grenlandi.

4. Čīlei ir atļauts iekasēt papildu tarifu, kas nav lielāks par 2,61 SDR par kilogramu, par paku pārvadāšanu uz Lieldienu salu.

5. Par katru paku, kuru pa sauszemes maršrutur vai gaisa maršrutu tranzītā pārvadā starp Portugāles kontinentālo daļu un autonomajiem Azoru salu un Madeiras apgabaliem, iekasē šādus papildu tarifus:

5.1. par sauszemes pakām:

5.1.1. Portugālē noteikto tranzīta sauszemes tarifu;

5.1.2. Portugālē noteikto jūras tarifu, kas atbilst attāluma solim starp Portugāles Eiropas daļu un katru no attiecīgajiem autonomajiem apgabaliem;

5.2. par aviopakām:

5.2.1. Portugālē noteikto tranzīta sauszemes tarifu;

5.2.2. aviopārvadājumu tarifu, kas atbilst aviopasta pārvadāšanas attālumam starp Portugāles kontinentālo daļu un katru no attiecīgajiem autonomajiem apgabaliem.

6. Katrai pakai, kas adresēta uz Ālandu salām, papildus Somijā noteiktajam ienākošo sūtījumu iekšzemes apstrādes tarifam piemēro šādus papildu tarifus:

6.1. sauszemes pakām:

6.1.1. tarifu par paku, kas noteikta RC 194. pantā atklātā tranzītā pakām;

6.1.2. Somijā noteikto tranzīta sauszemes tarifu;

6.1.3. Somijā noteikto jūras tarifu, kas atbilst attāluma solim līdz Ālandu salām no apmaiņas vietas Somijā;

6.2. par aviopakām:

6.2.1. tarifu par paku, kas noteikta RC 194. pantā;

6.2.2. aviopārvadājumu tarifu, kas atbilst aviopasta pārvadāšanas attālumam līdz Ālandu salām no apmaiņas vietas Somijā.

7. Papildus palielinājumam, kas atļauts Konvencijas 33. panta 3.2. apakšpunktā, Taizemei ir atļauts iekasēt papildu jūras tarifu 0,28 SDR apmērā par kilogramu un attāluma soli.

RC XV pants
Rēķinu sagatavošana

1. Neatkarīgi no RC 207. pantā noteiktā rēķinus, kas iesniegti Amerikas Savienoto Valstu, Kanādas un Ķīnas Tautas Republikas izraudzītajiem operatoriem, neuzskata par akceptētiem, kā arī tie nav jāapmaksā divu mēnešu laikā no to saņemšanas, ja vien minētie rēķini netiek saņemti septiņu dienu laikā pēc tam, kad izraudzītajs operators kreditors tos ir nosūtījis.

2. Neatkarīgi no RC 207. pantā minētā rēķinus, kas iesniegti Saūda Arābijas izraudzītajām operatoram, uzskata par akceptētiem, ja izraudzītajs operators kreditors nesaņem paziņojumu par izmaiņām trīs mēnešu laikā. Tāpat Saūda Arābijas izraudzītajām operatoram nav jāveic maksājumi izraudzītajām operatoram kreditoram saskaņā ar 7. punktu, kurā paredzēts divu mēnešu termiņš, bet maksājumus tas var veikt trīs mēnešu laikā.

RC XVI pants
Tāda parāda koriģēšana, kas radies, veicot norēķinus Starptautiskā biroja klīringa sistēmā, kas darbojās līdz 2001. gada 1. janvārim

1. Parādus, kuri ir izveidojušies pēc veiktajiem norēķiniem Starptautiskā biroja klīringa sistēmā, kas darbojās līdz 2001. gada 1. janvārim, un kuri ir jāmaksā valstīm, kuras ir nokavējušas norēķinu termiņu, kas bija noteikts galīgajos klīringa sistēmas sarakstos par 2000. gada pēdējo ceturksni, var koriģēt ar kredītu summām, kuras ir jāmaksā debitoram no jebkuras citas valsts. Pirms minētā pasākuma veikšanas Starptautiskais birojs konsultējas ar attiecīgo kreditoru un nosūta atgādinājumu debitoram, kurš nav izpildījis saistības. Ja maksājums netiek veikts viena mēneša laikā pēc minētā atgādinājuma nosūtīšanas, Starptautiskajam birojam pēc visu iesaistīto pušu informēšanas ir tiesības vienpusēji veikt attiecīgās korekcijas uzskaites ierakstos.

2. Veicot minētās korekcijas uzskaites ierakstos, Starptautiskais birojs kompensē tikai tos parādus, kurus ir apstiprinājis gan debitors, kas nav izpildījis saistības, gan tā valsts, kura ir parādā debitoram, kurš nav izpildījis saistības.

3. Debitors, kas nav izpildījis saistības, nevar iesniegt pieprasījumu valstij, kura tam ir parādā, par kredītiem, kurus Starptautiskais birojs ir kompensējis kreditoram atbilstīgi 1. punktā aprakstītajai procedūrai.

RC XVII pants
Veidlapas

1. Neatkarīgi no RC 217. panta 2. punktā noteiktā Amerikas Savienoto Valstu, Brazīlijas, Luksemburgas, Ungārijas Republikas un Vācijas izraudzītie operatori var mainīt CN 07 veidlapas izmērus un formātu.

Bernē, 2008. gada 11. novembrī 

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Starpt. org.:
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 11.11.2008.
Stājas spēkā:
 01.01.2010.
Pieņemšanas vieta: 
Berne
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 187 (4585), 29.11.2011.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
1652
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva