Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.40

Rīgā 2005.gada 11.janvārī (prot. Nr.3 41.§)
Kārtība, kādā izsniedz speciālās caurlaides pasta un inkasācijas transportlīdzekļiem
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izsniedz speciālās caurlaides pasta transportlīdzekļiem un inkasācijas transportlīdzekļiem, piešķirot tiesības darba uzdevumu pildīšanas laikā neievērot apstāšanās un stāvēšanas noteikumus, ceļa zīmju "Braukt aizliegts", "Mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts" un "Kravas automobiļiem braukt aizliegts" prasības (turpmāk — caurlaide), nosaka caurlaides paraugu (pielikums), kā arī caurlaižu anulēšanas kārtību.

2. Satiksmes ministrija caurlaidi izsniedz:

2.1. komersantam, kuram izsniegta individuālā licence vispārējo pasta pa­kal­pojumu sniegšanai vai vispārējā atļauja pasta pakalpojumu sniegšanai (turp­māk — pasta komersants);

2.2. Valsts kancelejai — valdības pasta sūtījumu nogādāšanai.

(MK 31.05.2005. noteikumu Nr.369 redakcijā)

3. Iekšlietu ministrija caurlaidi izsniedz komersantam, kas nodarbojas ar inkasāciju (turpmāk — inkasācijas komersants).

4. Valsts kanceleja, pasta komersants vai inkasācijas komersants caurlaidi izmanto tikai darba uzdevumu pildīšanai.

(Grozīts ar MK 31.05.2005. noteikumiem Nr.369)

5. Valsts kanceleja, pasta komersants un inkasācijas komersants nodrošina caurlaides izmantošanu atbilstoši šo noteikumu prasībām.

(Grozīts ar MK 31.05.2005. noteikumiem Nr.369)

6. Caurlaide ir stingrās uzskaites dokuments. Caurlaides formāts ir 21 x 15 cm. Priekšpusē gar caurlaides malām ir 3 cm plata josla brūnā krāsā, kurā norādīts datums, līdz kuram caurlaide ir derīga. Josla ietver baltu taisnstūra laukumu, kura formāts ir 15 x 9 cm. Baltajā laukumā ir uzraksts "CAURLAIDE", kā arī norādīts caurlaides numurs, izdevējiestādes nosaukums, izdošanas datums, izdevējiestādes kompetentās amatpersonas amats un paraksts, izdevējiestādes zīmogs un transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs. Caurlaides otrā pusē ir uzraksts "Atļauts neievērot transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumus, kā arī ar 302., 303., 306., 326., 327., 328., 329., 533.ceļa zīmi un 943., 944., 945.ceļa horizontālo apzīmējumu noteiktās prasības."

7. Caurlaidi izsniedz attiecīgajam kalendāra gadam, un tā ir derīga līdz attiecīgā kalendāra gada beigām.

8. Lai saņemtu caurlaidi, pasta komersants iesniedz Satiksmes ministrijā iesniegumu un šādus dokumentus:

8.1. dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības vai valdījuma tiesības uz pasta sūtījumu pārvadāšanai un inkasācijai izmantojamiem transportlīdzekļiem:

8.1.1. ja transportlīdzeklis ir īpašumā, — transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

8.1.2. ja transportlīdzeklis tiek nomāts, — transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu) un nomas līguma kopiju (uzrādot oriģinālu). Nomas līgumā norādītais transportlīdzekļa nomas termiņš nevar būt īsāks par caurlaides derīguma termiņu;

8.2. individuālās licences vai vispārējās atļaujas pasta pakalpojumu sniegšanai kopiju (uzrādot oriģinālu);

8.3. informāciju par komersanta sniedzamajiem pasta pakalpojumiem un ģeogrāfisko teritoriju, kurā tiek sniegti pakalpojumi, par iepriekšējā darbības gadā veikto pasta pakalpojumu apjomu (ja komersants ir darbojies) vai plānotās darbības aprakstu (ja komersants sāk darbību).

8.1 Lai saņemtu caurlaidi, Valsts kanceleja iesniedz Satiksmes ministrijā Valsts kancelejas direktora parakstītu iesniegumu un šādus dokumentus:

8.1 1. dokumentus, kas apliecina valdījuma tiesības uz transportlīdzekli, kuru paredzēts izmantot valdības pasta sūtījumu nogādāšanai:

8.1 1.1. ja transportlīdzeklis ir valsts īpašumā, — transportlīdzekļa reģistrā­cijas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

8.1 1.2. ja transportlīdzeklis tiek nomāts, — transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu) un nomas līguma kopiju (uzrādot oriģi­nālu). Nomas līgumā norādītais transportlīdzekļa nomas termiņš nevar būt īsāks par caurlaides derīguma termiņu;

8.1 2. informāciju par valdības pasta sūtījumu apjomu iepriekšējā gadā un ģeogrāfisko teritoriju, kurā nogādāti valdības pasta sūtījumi.

(MK 31.05.2005. noteikumu Nr.369 redakcijā)

9. Lai saņemtu caurlaidi, inkasācijas komersants iesniedz Iekšlietu ministrijā iesniegumu un šādus dokumentus:

9.1. kredītiestāžu iekšējās drošības dienests:

9.1.1. dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības vai valdījuma tiesības uz inkasācijai izmantojamiem transportlīdzekļiem:

9.1.1.1. ja transportlīdzeklis ir īpašumā, — transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

9.1.1.2. ja transportlīdzeklis tiek nomāts, — transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu) un nomas līguma kopiju (uzrādot oriģinālu). Nomas līgumā norādītais transportlīdzekļa nomas termiņš nevar būt īsāks par caurlaides derīguma termiņu;

9.1.2. kredītiestādes uzziņu, kurā norādīts caurlaides nepieciešamības pamatojums, informācija par skaidras naudas savākšanu un nogādāšanu kredītiestādes filiālēs, šo filiāļu adreses, paredzētie trans-portlīdzekļu braukšanas maršruti, kā arī apstāšanās iespējas;

9.2. apsardzes komersants:

9.2.1. dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības vai valdījuma tiesības uz inkasācijai izmantojamiem transportlīdzekļiem:

9.2.1.1. ja transportlīdzeklis ir īpašumā, — transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

9.2.1.2. ja transportlīdzeklis tiek nomāts, — transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu) un nomas līguma kopiju (uzrādot oriģinālu). Nomas līgumā norādītais transportlīdzekļa nomas termiņš nevar būt īsāks par caurlaides derīguma termiņu;

9.2.2. otrās kategorijas speciālās atļaujas (licences) apsardzes darbības veikšanai kopiju (uzrādot oriģinālu);

9.2.3. vienošanās ar kredītiestādi par skaidrās naudas savākšanu un nogādāšanu kredītiestādē kopiju (uzrādot oriģinālu);

9.2.4. apsardzes komersanta uzziņu, kurā norādīts caurlaides nepieciešamības pamatojums, informācija par skaidras naudas savākšanu un nogādāšanu kredītiestādē, paredzētais inkasācijas pakalpojumu sniegšanas apjoms, informācija par iepriekšējā darbības gadā veikto inkasācijas pakalpojumu apjomu (ja komersants ir darbojies), paredzētie transportlīdzekļu braukšanas maršruti, kā arī apstāšanās iespējas.

10. Caurlaides izsniedz Valsts kancelejas vai komersanta īpašumā vai valdījumā esošajiem transportlīdzekļiem, kas, ņemot vērā šo noteikumu 8.3., 8.1 2., 9.1.2. un 9.2.4.apakšpunktā minēto informāciju, ir nepieciešami attiecīgi pasta pakalpojumu sniegšanai, valdības pasta sūtījumu nogādāšanai vai skaidras naudas savākšanai un nogādāšanai.

(MK 31.05.2005. noteikumu Nr.369 redakcijā)

11. Iekšlietu ministrija vai Satiksmes ministrija atbilstoši kompetencei izskata Valsts kancelejas, pasta komersanta vai inkasācijas komersanta iesniegumu caurlaides saņemšanai un tam pievienotos dokumentus 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

(Grozīts ar MK 31.05.2005. noteikumiem Nr.369)

12. Ja transportlīdzeklis tiek nomainīts, Valsts kanceleja, pasta komer­sants vai inkasācijas komersants iesniedz pamatotu iesniegumu jaunas caurlaides saņemšanai, pievienojot šo noteikumu 8.1., 8.1 1., 9.1.1. vai 9.2.1.apakšpunktā minētos dokumentus un nododot iepriekš izsniegto caurlaidi.

(MK 31.05.2005. noteikumu Nr.369 redakcijā)

13. Caurlaide dod transportlīdzekļa vadītājam tiesības, pildot darba uzdevumus, neievērot transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumus, kā arī ar 302., 303., 306., 326., 327., 328., 329., 533.ceļa zīmi un 943., 944., 945.ceļa horizontālo apzīmējumu noteiktās prasības.

14. Transportlīdzeklim ar caurlaidi atrodoties šo noteikumu 13.punktā norādīto ceļa zīmju vai ceļa apzīmējumu darbības zonā, tā vadītāja pienākums ir neradīt traucējumus citiem transportlīdzekļiem un gājējiem. Caurlaide neatbrīvo no pienākuma ievērot citas Ceļu satiksmes noteikumu prasības.

15. Ministrija, kura izsniegusi attiecīgo caurlaidi, ir tiesīga pieprasīt Valsts kancelejai, pasta komersantam vai inkasācijas komersantam informāciju, kas saistīta ar caurlaides izmantošanas kārtības ievērošanu. Valsts kancelejai, pasta komersantam vai inkasācijas komersantam ir pienākums triju darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sniegt attiecīgo informāciju.

(Grozīts ar MK 31.05.2005. noteikumiem Nr.369)

16. Ministrija, kura izsniegusi attiecīgo caurlaidi, ir tiesīga caurlaidi anulēt, ja:

16.1. Valsts kanceleja, pasta komersants vai inkasācijas komersants ierosina anulēt izsniegto caurlaidi;

16.2. transportlīdzeklis netiek izmantots pasta pakalpojumu sniegšanai, valdības pasta sūtījumu nogādāšanai vai skaidras naudas inkasācijai;

16.3. Valsts kanceleja, pasta komersants vai inkasācijas komersants ir pārkāpis šo noteikumu prasības;

16.4. Valsts kanceleja, pasta komersants vai inkasācijas komersants caurlaides saņemšanai iesniegtajos dokumentos ir sniedzis nepatiesu informāciju;

16.5. caurlaides pieprasītājs triju mēnešu laikā nav ieradies saņemt caurlaidi;

16.6. ir zudis šo noteikumu 8., 8.1 vai 9.punktā minētais caurlaides izsniegšanas pamatojums;

16.7. caurlaide ir nozaudēta.

(Grozīts ar MK 31.05.2005. noteikumiem Nr.369)

17. Ja caurlaide ir anulēta vai beidzies tās derīguma termiņš, Valsts kanceleja, pasta komersants vai inkasācijas komersants caurlaidi septiņu darbdienu laikā nodod ministrijai, kura izsniegusi attiecīgo caurlaidi.

(Grozīts ar MK 31.05.2005. noteikumiem Nr.369)

18. Ja šo noteikumu 17.punktā minētā prasība nav izpildīta, Iekšlietu ministrija vai Satiksmes ministrija nekavējoties informē Valsts policiju un valsts akciju sabiedrību "Ceļu satiksmes drošības direkcija", norādot anulēto caurlaižu numurus.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Iekšlietu ministrs Ē.Jēkabsons
Pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 11.janvāra noteikumiem Nr.40
Pasta un inkasācijas transportlīdzekļu speciālās caurlaides paraugs
CAURS.PNG (30391 bytes)
Iekšlietu ministrs Ē.Jēkabsons
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā izsniedz speciālās caurlaides pasta un inkasācijas transportlīdzekļiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 40Pieņemts: 11.01.2005.Stājas spēkā: 20.01.2005.Zaudē spēku: 09.02.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 10, 19.01.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
99717
{"selected":{"value":"04.06.2005","content":"<font class='s-1'>04.06.2005.-08.02.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.06.2005","iso_value":"2005\/06\/04","content":"<font class='s-1'>04.06.2005.-08.02.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.01.2005","iso_value":"2005\/01\/20","content":"<font class='s-1'>20.01.2005.-03.06.2005.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.06.2005
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)