Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Satiksmes ministrijas noteikumi Nr.1

Rīga 2005. gada 6.janvārī

Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora, vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista), vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīga kompetences sertifikāta izsniegšanu, tā derīguma termiņa pagarināšanu un anulēšanu

Izdoti saskaņā ar likumu "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 20. panta otro daļu un "Dzelzceļa likuma" 37.panta otro daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. kompetences sertifikāts (turpmāk - sertifikāts) - dokuments, kas apliecina tā saņēmēja profesionālo kvalifikāciju un tiesības patstāvīgi pildīt vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora (turpmāk - mašīnists instruktors), vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) (turpmāk - mašīnists) vai vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīga (turpmāk - mašīnista palīgs) amatu pienākumus;
1.2. apliecība - kompetences sertifikāta neatņemams pielikums, kurš atrodas pie sertificētās personas, kad tā pilda amata pienākumus;

2. Šie noteikumi nosaka sertifikāta un apliecības izsniegšanas, derīguma termiņa pagarināšanas un anulēšanas kārtību, kā arī nosaka sertifikācijas prasības mašīnistiem instruktoriem, mašīnistiem un mašīnista palīgiem.
3. Sertifikāta un apliecības saņemšanai var pretendēt persona, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu, kurai nav medicīniska rakstura pretindikāciju un kuras kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas ar dzelzceļa satiksmes drošību reglamentējošiem tiesību aktiem un šiem noteikumiem.
4. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija (turpmāk - Inspekcija), pamatojoties uz pozitīvu zināšanas pārbaudes rezultātu, izsniedz sertifikātu un apliecību vai pagarina to derīguma termiņu uz sešiem gadiem. Sertifikātu un apliecību paraksta Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas direktors un apstiprina ar Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas zīmogu.
5. Personai, kura nav saņēmusi sertifikātu vai nav pagarinājusi tā derīguma termiņu noteiktajā laikā, aizliegts strādāt šajos noteikumos minētajās profesijās.

II. Sertifikāta un apliecības izsniegšana

6. Prasības pretendentam sertifikāta un apliecības iegūšanai dzelzceļa transporta jomā noteiktas šo noteikumu 1.pielikumā.
7. Mašīnistam instruktoram izsniedz vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora sertifikātu (2.pielikums) un vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora apliecību (3.pielikums) šādās vilces līdzekļu veidu grupās:

7.1. lokomotīves;
7.2. dīzeļvilcieni;
7.3. elektrovilcieni;
7.4. sliežu motortransports.

8. Mašīnistam izsniedz vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) sertifikātu (4.pielikums) un vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) apliecību (5.pielikums) noteikta veida vilces līdzekļa vadīšanai:

8.1. dīzeļlokomotīves;
8.2. tvaika lokomotīves;
8.3. dīzeļvilcieni;
8.4. elektrovilcieni;
8.5. sliežu motortransports.

9. Mašīnista palīgam izsniedz vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīga sertifikātu (6.pielikums) un vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīga apliecību (7.pielikums) uz noteikta vilces līdzekļa veidu:

9.1. dīzeļlokomotīves;
9.2. tvaika lokomotīves;
9.3. dīzeļvilcieni;
9.4. elektrovilcieni;
9.5. sliežu motortransports.

10. Pretendents, kurš vēlas saņemt vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora sertifikātu, uzrāda Inspekcijai personu apliecinošu dokumentu (pase vai identifikācijas karte) un iesniedz pieteikumu (8.pielikums), kuram pievieno:

10.1. izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu);
10.2. izziņu par darba pieredzi (9.pielikums);
10.3. normatīvajos aktos noteikta parauga izziņas kopiju par veicamajam darbam atbilstošu veselības stāvokli;
10.4. vienu fotogrāfiju 3 × 4 cm.

11. Pretendents, kurš vēlas saņemt vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) sertifikātu, uzrāda Inspekcijai personu apliecinošu dokumentu (pase vai identifikācijas karte) un iesniedz pieteikumu (8.pielikums), kuram pievieno:

11.1. izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu);
11.2. izziņu par darba pieredzi (9.pielikums);
11.3. normatīvajos aktos noteikta parauga izziņas kopiju par veicamajam darbam atbilstošu veselības stāvokli;
11.4. dokumentu par teorētiskās programmas apguvi sertifikāta saņemšanai;
11.5. darba devēja apstiprinātu aktu par vilciena (vilces līdzekļa) vadīšanas praktisko iemaņu pārbaudi (10.pielikums), kura ir notikusi ne mazāk par 100 kilometru garā iecirknī vilcienu kustībā, vai vienas pilnas maiņas laikā manevru darbos;
11.6. slēdzienu par psihofizioloģisko profesionālo piemērotību, publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja vai pārvadātāja pretendentiem, stājoties mašīnista amatā;
11.7. vienu fotogrāfiju 3 × 4 cm.

12. Pretendents, kurš vēlas saņemt vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīga sertifikātu, uzrāda Inspekcijai personu apliecinošu dokumentu (pase vai identifikācijas karte) un iesniedz pieteikumu (8.pielikums), kuram pievieno:

12.1. izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu);
12.2. izziņu par darba pieredzi (9.pielikums);
12.3. normatīvajos aktos noteikta parauga izziņas kopiju par veicamajam darbam atbilstošu veselības stāvokli;
12.4. dokumentu par teorētiskās programmas apguvi sertifikāta saņemšanai;
12.5. slēdzienu par psihofizioloģisko profesionālo piemērotību, publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja vai pārvadātāja pretendentiem, stājoties mašīnista palīga amatā;
12.6. vienu fotogrāfiju 3 × 4 cm.

13. Pretendents var aizstāt šo noteikumu 11.4. vai 12.4. apakšpunktā noteiktos dokumentus ar izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, ja mācību iestādē apgūtās izglītības programmas apjoms nodrošina zināšanas, kas nepieciešamas sertifikāta un apliecības saņemšanai.
14. Sertifikātu un apliecību pretendentam izsniedz pēc teorētisko zināšanu pārbaudes nokārtošanas. Zināšanu pārbaudes tēmas ir:

14.1. Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi;
14.2. Vilcienu kustības un manevru darbu instrukcija;
14.3. Dzelzceļa signalizācijas instrukcija;
14.4. vilces ritošā sastāva uzbūve un darbība (sadalot pa vilces ritošā sastāva sērijām);
14.5. publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja apstiprināta dzelzceļu ritošā sastāva bremžu ekspluatācijas instrukcija;
14.6. darba aizsardzība.

15. Persona, kura saņēmusi vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora sertifikātu, līdz sertifikāta derīguma termiņa beigām ir tiesīga pildīt attiecīgās vilces līdzekļu grupas mašīnista vai mašīnista palīga amatu pienākumus bez papildu sertifikāta saņemšanas.
16. Persona, kura saņēmusi vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) sertifikātu, līdz sertifikāta derīguma termiņa beigām ir tiesīga pildīt attiecīgā vilces līdzekļa veida mašīnista palīga amata pienākumus bez papildu sertifikāta saņemšanas.

III. Sertifikāta un apliecības derīguma termiņa pagarināšana

17. Sertifikāta un apliecības derīguma termiņu pagarina pēc teorētisko zināšanu pārbaudes nokārtošanas saskaņā ar šo noteikumu 14.punktā minētajām tēmām.
18. Sertificētā persona dokumentus iesniedz sertifikāta un apliecības derīguma termiņa pagarināšanai Inspekcijā ne ātrāk kā sešus mēnešus pirms sertifikāta un apliecības derīguma termiņa beigām, bet ne vēlāk kā vienu mēnesi līdz sertifikāta un apliecības derīguma termiņa beigām.
19. Sertifikāta un apliecības derīguma termiņa pagarināšanai sertificētā persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai identifikācijas karte), Inspekcijā iesniedz:

19.1. pieteikumu (8.pielikums);
19.2. izziņu par darba pieredzi (9.pielikums);
19.3. normatīvajos dokumentos noteikta parauga izziņas kopiju par veicamajam darbam atbilstošu veselības stāvokli;
19.4. vienu fotogrāfiju 3 × 4 cm.

20. Inspekcija izsniedz sertifikātu un apliecību ar pagarinātu derīguma termiņu pēc iepriekšējā sertifikāta un apliecības oriģināla nodošanas.

IV. Sertifikāta vai apliecības atjaunošana

21. Inspekcija izskata iesniegumu par nozaudēta, nozagta, iznīcināta vai neatjaunojami bojāta sertifikāta vai apliecības atjaunošanu.
22. Sertifikātu vai apliecību atjauno bez teorētisko zināšanu pārbaudes kārtošanas.
23. Atjaunota sertifikāta vai apliecības derīguma termiņš ir atbilstošs izsniegtā sertifikāta un apliecības derīguma termiņam.
24. Sertifikāta vai apliecības atjaunošanai pretendents Inspekcijai uzrāda personas apliecinošu dokumentu (pase vai identifikācijas karte) un iesniedz šādus dokumentus:

24.1. iesniegumu par sertifikāta vai apliecības nozaudēšanu, nozagšanu, iznīcināšanu vai neatjaunojamu sertifikāta vai apliecības bojāšanu;
24.2. bojāto sertifikātu vai apliecību (ja tāds ir);
24.3. izziņu par publikāciju izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kurā sertifikāts vai apliecība izsludināts par nederīgu (sertifikāta vai apliecības nozaudēšanas, nozagšanas vai iznīcināšanas gadījumos).

25. Inspekcija trīs darba dienu laikā pēc šo noteikumu 24.punktā norādīto dokumentu saņemšanas izsniedz sertifikāta vai apliecības dublikātu, kuram ir iepriekš izsniegtā sertifikāta numurs un derīguma termiņš, bet jauns izsniegšanas datums. Izsniedzot sertifikāta vai apliecības dublikātu, norāda vārdu "Dublikāts" sertifikāta vai apliecības augšējā labajā stūrī.

V. Sertifikāta un apliecības anulēšana

26. Sertifikātu un apliecību anulēt ir tiesīga tikai Inspekcija ar savu lēmumu, par to rakstiski paziņojot sertificētai personai un tā darba devējam, kā arī nepieciešamības gadījumā publiskās lietošanas infrastruktūras pārvaldītājam.
27. Sertifikātu un apliecību var anulēt:

27.1. ja sertificētā persona, pārkāpjot dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumus un citas ar vilcienu kustības drošību saistīto normatīvo dokumentu prasības vai veicot darbības, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, vilcienu kustības drošību vai apkārtējo vidi, izraisījusi dzelzceļa avāriju vai pieļāvusi ritošā sastāva neatļautu pabraukšanu garām luksoforam ar aizliedzošo signālu;
27.2. ja sertificētā persona, veicot amata pienākumus, atradusies alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibuma stāvoklī.

28. Ierosinājumā par sertifikāta un apliecības anulēšanu norāda konkrētus sertificētās personas izdarītos pārkāpumus, atsauci uz normatīvajiem aktiem, kurus sertificētā persona pārkāpusi, kā arī pievieno citus pierādījumus, kas norāda uz sertificētās personas izdarīto pārkāpumu (sertificētās personas paskaidrojums un akts par pārkāpuma izdarīšanu pievienojams obligāti).
29. Ierosinājumu par sertifikāta un apliecības anulēšanu var iesniegt:

29.1. Inspekcijas amatpersonas, par to rakstiski paziņojot sertificētās personas darba devējam;
29.2. publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs, par to rakstiski paziņojot sertificētās personas darba devējam;
29.3. sertificētās personas darba devējs.

30. Persona, kurai ir anulēts sertifikāts un apliecība, ir tiesīga iesniegt pieteikumu atbilstoši II nodaļas prasībām gadu pēc sertifikāta un apliecības anulēšanas datuma.
31. Personai, kurai atkārtoti anulēts sertifikāts un apliecība, aizliegts saņemt jaunu sertifikātu un apliecību.
32. Ja Inspekcija pieņem lēmumu par sertifikāta un apliecības anulēšanu, sertificētā persona nodod sertifikātu un apliecību Inspekcijā trīs darba dienu laikā no lēmuma paziņošanas.

VI. Sertificēšanas procesa organizācija

33. Sertificēšanas process tiek organizēts atbilstoši dzelzceļa nozari reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un Inspekcijas noteiktā kārtībā.
34. Inspekcija ir tiesīga pieprasīt papildus ziņas par darba pieredzi un apmācību, lai pārliecinātos par pretendenta kompetenci.
35. Septiņu darba dienu laikā Inspekcija izskata pretendenta sertifikāta un apliecības saņemšanai vai to derīguma termiņa pagarināšanai iesniegtos dokumentus un nosaka teorētisko zināšanu pārbaudes datumu ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā vai pieņem lēmumu par pretendenta iesniegto dokumentu nepietiekamību vai atteikšanu veikt teorētisko zināšanu pārbaudi, ja pretendents neatbilst noteiktām prasībām.
36. Septiņu darba dienu laikā Inspekcija izskata saskaņā ar šo noteikumu 28. punkta prasībām iesniegtos dokumentus par sertifikāta un apliecības anulēšanu šo noteikumu 27. punktā minētos gadījumos un pieņem lēmumu.
37. Trīs darba dienu laikā pēc teorētisko zināšanu pārbaudījuma nokārtošanas Inspekcija izsniedz pretendentam attiecīgo sertifikātu un apliecību. Ja pretendents nav nokārtojis teorētisko zināšanu pārbaudi, Inspekcija rakstiski paziņo pretendentam pieņemto lēmumu par sertifikāta un apliecības neizsniegšanu.
38. Lēmumu par sertifikāta un apliecības izsniegšanu, derīguma termiņa pagarināšanu vai anulēšanu reģistrē Inspekcijas izveidotajā Sertificēto dzelzceļa speciālistu uzskaites sistēmā.

VII. Pretendenta un darba devēja tiesības

39. Pirms teorētisko zināšanu pārbaudes pretendents ir tiesīgs iepazīties ar teorētisko zināšanu pārbaudes kārtību un apjomu.
40. Nesekmīgas teorētisko zināšanu pārbaudes gadījumā pretendents ir tiesīgs pēc 10 darba dienām no pārbaudes dienas atkārtoti kārtot teorētisko zināšanu pārbaudi sertifikāta un apliecības saņemšanai vai to derīguma termiņa pagarināšanai.
41. Pretendents Inspekcijas lēmumu var apstrīdēt Satiksmes ministrijā viena mēneša laikā, iesniedzot iesniegumu Inspekcijā. Satiksmes ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā viena mēneša laikā.
42. Darba devējs pēc rakstiska pieprasījuma iesniegšanas ir tiesīgs saņemt informāciju no Inspekcijas izveidotās Sertificēto dzelzceļa speciālistu uzskaites sistēmas par sertifikāta un apliecības derīguma termiņu.

VIII. Noslēguma jautājumi

43. Šie noteikumi stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi.
44. Atļaujas veikt mašīnista instruktora, mašīnista vai mašīnista palīga pienākumus, kuras tika saņemtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz 2010.gada 31.decembrim.
45. Pretendentam, kurš līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir saņēmis atļauju veikt mašīnista instruktora, mašīnista vai mašīnista palīga amata pienākumus un pretendē attiecīga amata sertifikāta un apliecības saņemšanai, tiek piemērotas prasības par izglītību, kas bija spēkā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.
46. Pretendentam, kurš līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir saņēmis atļauju veikt mašīnista instruktora, mašīnista vai mašīnista palīga amata pienākumus, ir tiesīgs šo noteikumu 11.4., 11.5., 11.6., 12.4., 12.5. apakšpunktā noteiktos dokumentus aizstāt ar atļaujas kopiju.
47. Līdz psihofizioloģiskās profesionālās piemērotības novērtēšanas programmas ieviešanai šo noteikumu 11.6. un 12.5. apakšpunktā noteiktie dokumenti no pretendentiem netiek pieprasīti.

Satiksmes ministrs A.Šlesers

Dzelzceļa departamenta direktors J.Eiduks

 

1.pielikums

Prasības pretendentiem, kas vēlas saņemt sertifikātu

1. Vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora sertifikāta un vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora apliecības saņemšanai var pretendēt:
1.1. persona ar arodizglītību vai profesionālo vidējo izglītību un darba pieredzi mašīnista amatā ne mazāk par septiņiem gadiem;
1.2. persona ar profesionālo augstāko izglītību dzelzceļa specialitātē un darba pieredzi mašīnista amatā ne mazāk par pieciem gadiem.
2. Pretendentam, kuram ir vienas vilces līdzekļu grupas vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora sertifikāts un apliecība un kurš vēlas saņemt vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora sertifikātu un apliecību citā vilces līdzekļu grupā, izvirzāma viena no šādām prasībām:
2.1. profesionālā augstākā izglītība dzelzceļa specialitātē un pieredze cita vilces līdzekļu grupas mašīnista amatā ne mazāka par 18 mēnešiem;
2.2. profesionālā vidējā izglītība un pieredze cita vilces līdzekļu grupas mašīnista amatā ne mazāk par diviem gadiem.
3. Pretendentam, kuram ir vairāku vilces līdzekļa veidu vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) sertifikāti un apliecības un kurš vēlas saņemt vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora sertifikātu un apliecību, izvirzāmas šādas prasības - pieredze attiecīgā vilces līdzekļa veida mašīnista amatā ne mazāk par diviem gadiem, bet kopējā darba pieredze mašīnista amatā atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 1.punkta prasībām.
4. Vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) sertifikāta un vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) apliecības saņemšanai var pretendēt:
4.1. persona ar arodizglītību un darba pieredzi mašīnista palīga amatā uz attiecīgā vilces līdzekļa veida ne mazāka par trim gadiem;
4.2. persona ar profesionālo vidējo izglītību un darba pieredzi mašīnista palīga amatā uz attiecīgā vilces līdzekļa veida ne mazāku par 18 mēnešiem;
4.3. persona ar profesionālo augstāko izglītību dzelzceļa specialitātē un darba pieredzi mašīnista palīga amatā uz attiecīgā vilces līdzekļa veida ne mazāka par sešiem mēnešiem.
5. Ja dzelzceļa uzņēmuma tehnoloģiskajā procesā nav paredzēts mašīnista palīga amats, nepieciešamo pieredzi šajā amatā var aizstāt ar pieredzi citā dzelzceļa speciālista amatā.
6. Pretendentam, kuram ir viena vilces līdzekļa veida vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) sertifikāts un apliecība un kurš vēlas saņemt vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) sertifikātu un apliecību uz citu vilces līdzekļa veidu, nepieciešama pieredze uz cita vilces līdzekļa veida mašīnista palīga amatā ne mazāka par trim mēnešiem.
7. Pretendentam, kuram ir vairāku vilces līdzekļu veidu vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīga sertifikāti un apliecības un kurš vēlas saņemt vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) sertifikātu un apliecību, nepieciešama pieredze mašīnista palīga amatā uz attiecīgā vilces līdzekļa veida ne mazāka par sešiem mēnešiem, bet kopēja darba pieredze mašīnista palīga amatā ne mazāka par 18 mēnešiem.
8. Persona var pretendēt uz vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīga sertifikāta un vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīga apliecības saņemšanu, ja tai ir:
8.1. arodizglītība, profesionālā vidējā izglītība vai profesionālā augstākā izglītība dzelzceļa specialitātē;
8.2. pieredze mašīnista palīga - dubliera amatā ne mazāk par 48 darba stundām.

Dzelzceļa departamenta direktors J.Eiduks

 

2.pielikums

1.PNG (537935 bytes)

(A4 formāta lapa)

Dzelzceļa departamenta direktors J.Eiduks

 

3.pielikums

2.PNG (70185 bytes)

(violetas krāsas apliecība, izmēri 54x85mm)

Dzelzceļa departamenta direktors J.Eiduks

 

4.pielikums

3.PNG (523775 bytes)

(A4 formāta lapa)

Dzelzceļa departamenta direktors J.Eiduks

 

5.pielikums

4.PNG (66334 bytes)

(zilas krāsas apliecība, izmēri 54x85mm)

Dzelzceļa departamenta direktors J.Eiduks

 

6.pielikums

5.PNG (337856 bytes)

(A4 formāta lapa)

Dzelzceļa departamenta direktors J.Eiduks

 

7.pielikums

6.PNG (69218 bytes)

(zaļas krāsas apliecība, izmēri 54x85mm)

Dzelzceļa departamenta direktors J.Eiduks

 

8.pielikums

7.PNG (64631 bytes)

Dzelzceļa departamenta direktors J.Eiduks

 

9.pielikums

8.PNG (40191 bytes)

Dzelzceļa departamenta direktors J.Eiduks

 

10.pielikums

9.PNG (95330 bytes)

Dzelzceļa departamenta direktors J.Eiduks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora, vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista), .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Satiksmes ministrija Veids: noteikumi Numurs: 1Pieņemts: 06.01.2005.Stājas spēkā: 06.01.2005.Zaudē spēku: 01.01.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 10, 19.01.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
99710
06.01.2005
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)