Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2005. gada 17. marta likumu: Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likums.
Ministru kabineta noteikumi Nr.21

Rīgā 2005.gada 11.janvārī (prot. Nr.3 35.§)
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības noteikumi
I nodaļa
Vispārīgie jautājumi

1.pants. (1) Noteikumos ir lietoti šādi termini:

1) apdrošināšanas starpniecība — apdrošināšanas piedāvājuma un citu apdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana, apdrošināšanas līguma noteikumu un apdrošināšanas līgumā noteikto tiesību un pienākumu izskaidrošana, citu apdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo darbību veikšana, kā arī minētā līguma noslēgšana un apkalpošana;

2) pārapdrošināšanas starpniecība — pārapdrošināšanas piedāvājuma un citu pārapdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana, pārapdrošināšanas līguma noteikumu un pārapdrošināšanas līgumā noteikto tiesību un pienākumu izskaidrošana, citu pārapdrošināšanas līguma noslēgšanai nepieciešamo darbību veikšana, kā arī minētā līguma noslēgšana un apkalpošana;

3) apdrošināšanas starpnieks — apdrošināšanas brokeris, apdrošināšanas aģents vai piesaistītais apdrošināšanas aģents, kas par atlīdzību nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību šajos noteikumos noteiktajā kārtībā;

4) pārapdrošināšanas starpnieks — apdrošināšanas brokeris, kas par atlīdzību nodarbojas ar pārapdrošināšanas starpniecību šajos noteikumos noteiktajā kārtībā;

5) apdrošināšanas brokeris — persona, kas nodarbojas ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību klienta vārdā un interesēs, pamatojoties uz vispusīgu piedāvājuma analīzi, un ir apdrošinājusi savu civiltiesisko atbildību šajos noteikumos noteiktajā kārtībā;

6) apdrošināšanas aģents — persona, kas nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību tikai viena apdrošināšanas komersanta, valsts, kas nav dalībvalsts (turpmāk — trešā valsts), apdrošinātāja filiāles vai koncernā ietilpstošo apdrošināšanas komersantu vārdā un interesēs un par kuras profesionālo darbību pilnu atbildību ir uzņēmies apdrošināšanas komersants, trešās valsts apdrošinātāja filiāle vai koncernā ietilpstošie apdrošināšanas komersanti vai kura apdrošinājusi savu civiltiesisko atbildību šajos noteikumos noteiktajā kārtībā;

7) piesaistītais apdrošināšanas aģents — persona, kas, nesaņemot apdrošināšanas prēmijas un citus maksājumus saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu, nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību viena vai vairāku apdrošināšanas komersantu vai trešās valsts apdrošinātāju filiāļu vārdā un interesēs, ja vairāku apdrošināšanas komersantu vai trešās valsts apdrošinātāju filiāļu izplatāmie apdrošināšanas pakalpojumi neparedz vienādu apdrošināšanas veidu, un par kuras profesionālo darbību pilnu atbildību ir uzņēmies apdrošināšanas komersants vai trešās valsts apdrošinātāja filiāle attiecībā uz apdrošināšanas pakalpojumiem, kas ar tiem saistīti;

8) dalībvalsts apdrošināšanas starpnieks — apdrošināšanas starpnieks, kas reģistrēts dalībvalstī un kuram mītnes (reģistrācijas) valstī ir tiesības nodarboties ar apdrošināšanas starpniecību;

9) dalībvalsts pārapdrošināšanas starpnieks — pārapdrošināšanas starpnieks, kas reģistrēts dalībvalstī un kuram mītnes (reģistrācijas) valstī ir tiesības nodarboties ar pārapdrošināšanas starpniecību;

10) atbildīgā persona — pašnodarbinātā persona, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka izpildinstitūcijas loceklis vai cita persona, kas apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka vadības līmenī ir atbildīga par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību;

11) klients — persona, kurai ir nodoms noslēgt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas līgumu vai kura ir iesaistīta:

a) apdrošināšanas līguma izpildē kā apdrošinājuma ņēmējs, apdrošinātais vai labuma guvējs,

b) pārapdrošināšanas līguma izpildē kā pārapdrošinājuma ņēmējs;

12) profesionālā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku asociācija — biedrība, kura ir saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju sniegt atzinumus šajos noteikumos noteiktajā kārtībā par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības veikšanai nepieciešamajām zināšanām un darba pieredzi;

13) profesionālā apdrošinātāju asociācija — biedrība, kura ir saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju sniegt atzinumus šajos noteikumos noteiktajā kārtībā par apdrošināšanas starpniecības veikšanai nepieciešamajām zināšanām un darba pieredzi;

14) vispusīga piedāvājuma analīze — apdrošināšanas komersantu un trešās valsts apdrošinātāju filiāļu piedāvājuma analīze, kuru veic apdrošināšanas brokeris, izvērtējot pietiekami lielu apdrošināšanas pakalpojumu skaitu tirgū, pamatojoties uz profesionālajiem kritērijiem, lai sniegtu klientam vispiemērotāko apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu apdrošināšanas līguma noslēgšanai;

15) dalībvalsts uzraudzības institūcija — institūcija, kurai dalībvalsts deleģējusi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības uzraudzības funkciju, neatkarīgi no tā, vai šī institūcija izveidota uz likuma pamata vai arī šīs funkcijas veikšanu tai deleģējusi valsts pārvaldes iestāde, ja par šo institūciju un tās tiesībām un pienākumiem attiecīgā dalībvalsts ir paziņojusi Eiropas Komisijai.

(2) Citi šajos noteikumos lietotie termini atbilst Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā un likumā “Par apdrošināšanas līgumu” lietotajiem terminiem.

2.pants. Noteikumi nosaka apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku tiesisko statusu, reglamentē to darbību un uzraudzību.

3.pants. (1) Ikviena persona šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir tiesīga nodarboties ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību.

(2) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks nav tiesīgs izplatīt apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojumus, kuru izplatīšana ir pretrunā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu.

(3) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam, kas nodarbojas ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību ārvalstīs, ir pienākums ievērot ārvalstu normatīvo aktu prasības.

(4) Apdrošināšanas komersants un trešās valsts apdrošinātāja filiāle ir tiesīga nodarboties ar apdrošināšanas starpniecību Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā noteiktajā kārtībā.

4.pants. (1) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks var sākt darbību pēc reģistrācijas apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā vai piesaistīto apdrošināšanas aģentu reģistrā.

(2) Apdrošināšanas brokerus un apdrošināšanas aģentus reģistrē apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā. Minēto reģistru uztur Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

(3) Piesaistītos apdrošināšanas aģentus reģistrē piesaistīto apdrošināšanas aģentu reģistrā. Minēto reģistru uztur apdrošināšanas komersants vai trešās valsts apdrošinātāju filiāle.

(4) Apdrošināšanas brokeru un apdrošināšanas aģentu reģistrācijas un to darbību regulējošās prasības ir noteiktas šo noteikumu II un III nodaļā.

(5) Piesaistīto apdrošināšanas aģentu reģistrācijas un to darbību regulējošās prasības ir noteiktas šo noteikumu IV nodaļā.

5.pants. Par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka profesionālo darbību ir atzīstama apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecība un cita veida komercdarbība, kas tieši saistīta ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību.

6.pants. (1) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam ir tiesības saņemt apdrošināšanas un pārapdrošināšanas prēmijas vai citus maksājumus saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumu, ja apdrošināšanas komersants, trešās valsts apdrošinātāja filiāle, pārapdrošinātājs vai klients ir pilnvarojis apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku saņemt attiecīgus maksājumus.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētie noteikumi nav attiecināmi uz piesaistīto apdrošināšanas aģentu.

7.pants. (1) Šie noteikumi neattiecas uz personām, kuras nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību, ja:

1) apdrošināšanas starpniecībai nepieciešamas zināšanas tikai par apdrošināšanas līguma noteikumiem;

2) apdrošināšanas līgums nav dzīvības apdrošināšanas līgums;

3) saskaņā ar apdrošināšanas līgumu neapdrošina ar civiltiesisko atbildību saistītos riskus;

4) ar apdrošināšanas starpniecību nodarbojas persona, kuras pamatdarbība nav apdrošināšanas starpniecība;

5) apdrošināšana ir vienīgi papildinājums piegādātajai precei vai sniegtajam pakalpojumam un apdrošināšana paredz vienu no šādiem gadījumiem:

a) tādu zaudējumu segšanu, kuri ir saistīti ar preces bojājumu vai zudumu,

b) tādu zaudējumu segšanu, kuri saistīti ar bagāžas bojājumu, zudumu un citiem ar ceļojuma pakalpojumu saistītiem riskiem, kā arī ar dzīvības apdrošināšanu un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, ja tās ir papildu risks apdrošināšanai, kura attiecas uz sniegto ceļojuma pakalpojumu;

6) apdrošināšanas prēmijas apmērs gadā nav lielāks par 500 eiru ekvivalentu, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa, un kopējais apdrošināšanas līguma darbības termiņš, ieskaitot pārjaunojumus, nepārsniedz piecus gadus.

(2) Par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību nav atzīstama darbība, kuru veic apdrošināšanas komersanta, trešās valsts apdrošinātāja filiāles vai pārapdrošinātāja darbinieks, kurš rīkojas apdrošināšanas komersanta, trešās valsts apdrošinātāja filiāles vai pārapdrošinātāja vārdā.

(3) Par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību neuzskata informācijas sniegšanu kā papildpakalpojumu citas profesionālās darbības gaitā, ja šīs darbības mērķis nav palīdzība apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līguma noslēgšanā vai izpildē, apdrošināšanas komersanta, trešās valsts apdrošinātāja filiāles vai pārapdrošinātāja apdrošināšanas un pārapdrošināšanas prasību profesionālā administrēšana, zaudējumu novērtēšana vai apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšana.

II nodaļa
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrācija

8.pants. (1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ieraksta apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā šādas personas:

1) Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ierakstītu komercsabiedrību;

2) Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ierakstītu vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu pašnodarbināto personu;

3) trešās valsts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka filiāli.

(2) Šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minēto personu reģistrācija apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā dod tiesības nodarboties ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību citās dalībvalstīs, ievērojot pakalpojumu sniegšanas vai dibināšanas brīvības principu.

9.pants. (1) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā ieraksta šādas ziņas:

1) apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka firma (vārds un uzvārds), reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa (telefaksa) numurs un elektroniskā pasta adrese;

2) apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka veids;

3) apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka atbildīgās personas vārds un uzvārds;

4) apdrošināšanas komersanta vai trešās valsts apdrošinātāja filiāles (kuras vārdā un interesēs rīkojas apdrošināšanas aģents) firma, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa (telefaksa) numurs un elektroniskā pasta adrese;

5) dalībvalsts (dalībvalstis), kurā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks nodarbojas ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību, ievērojot pakalpojumu sniegšanas vai dibināšanas brīvības principu.

(2) Ja mainās kāda no šā panta pirmajā daļā minētajām ziņām, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks piecu darbdienu laikā iesniedz attiecīgu paziņojumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijā.

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija veic izmaiņas apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā triju darbdienu laikā pēc šā panta otrajā daļā minētās informācijas saņemšanas.

(4) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrs ir publiski pieejams, tam ir publiska ticamība, un jebkurai personai ir tiesības iepazīties ar to Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapā internetā.

10.pants (1) Lai reģistrētos apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijā:

1) pilnvarotas personas parakstītu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai adresētu pieteikumu, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti;

2) ziņas par atbildīgo personu;

3) ziņas par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka veidu;

4) civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi (kopiju) vai šo noteikumu 13.pantā minēto līgumu (kopiju) ar apdrošināšanas komersantu, trešās valsts apdrošinātāja filiāli vai pārapdrošinātāju;

5) dokumentus, kas apliecina šo noteikumu 14.pantā minēto prasību izpildi;

6) līgumu (kopiju) ar kredītiestādi par atsevišķa naudas konta atvēršanu, kurā būtu norādīts, ka kontā esošie naudas līdzekļi ir no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka darbības iegūtie naudas līdzekļi saskaņā ar šo noteikumu 15.panta prasībām;

7) procedūru, kādā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks nodrošina šo noteikumu 17.panta prasību izpildi;

8) informācijas sistēmas aizsardzības procedūru;

9) neparastu un aizdomīgu finanšu darījumu identifikācijas procedūru;

10) procedūru, kādā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks izskata klientu sūdzības.

(2) Pieteikumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka ierakstīšanai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā Finanšu un kapitāla tirgus komisija izskata un lēmumu par ieraksta izdarīšanu vai atteikumu pieņem 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemti visi šā panta pirmajā daļā noteiktie dokumenti, kas noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kuri regulē dokumentu noformēšanas kārtību.

(3) Šā panta pirmās daļas 4.punktā minēto dokumentu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks ir tiesīgs iesniegt, kad pieņemts šā pantā otrajā daļā minētais Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmums par ieraksta izdarīšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā. Finanšu un kapitāla tirgus komisija neizdara ierakstu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā līdz šajā daļā minētās saistības izpildei.

11.pants. (1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija atsaka reģistrāciju apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā, ja:

1) nav iesniegti visi šo noteikumu 10.panta pirmajā daļā minētie dokumenti vai arī iesniegtajos dokumentos ir nepatiesas vai nepilnīgas ziņas;

2) apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka iesniegtās procedūras nav izstrādātas atbilstoši šā likuma un to normatīvo aktu prasībām, kuri regulē dokumentu noformēšanas kārtību, personu datu aizsardzību un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu;

3) apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka atbildīgā persona neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija anulē ierakstu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā, ja:

1) konstatēts kāds no šā panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem;

2) apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks ilgāk par gadu nav nodarbojies ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību;

3) apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks pārkāpis šo noteikumu prasības;

4) apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks pārkāpis noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu regulējošo normatīvo aktu prasības;

5) apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks, kas darbojas dalībvalstī, ievērojot pakalpojumu vai dibināšanas brīvības principu, pārkāpis dalībvalsts sabiedrības intereses aizsargājošajos likumos un citos normatīvajos aktos ietvertās prasības.

(3) Izvērtējot pieļauto pārkāpumu, kas ļauj anulēt ierakstu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai pirms ieraksta anulēšanas ir tiesības brīdināt adresātu un noteikt saprātīgu termiņu pārkāpumu novēršanai.

(4) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotais administratīvais akts par ieraksta anulēšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā tiek pārsūdzēts, tas neaptur šī akta izpildi.

III nodaļa
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbību regulējošās prasības

12.pants. (1) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks apdrošina savu civiltiesisko atbildību, kas rodas, ja apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka profesionālās darbības kļūdu vai profesionālas darbības nolaidības dēļ nodarīti zaudējumi klientiem, apdrošināšanas komersantiem, trešās valsts apdrošinātāju filiālēm, pārapdrošinātajiem vai citām ieinteresētajām personām. Apdrošināšanas līgums ir spēkā visu dalībvalstu teritorijā.

(2) Civiltiesiskās atbildības minimālais limits gadā nedrīkst būt mazāks par 1500000 eiru ekvivalentu, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa, bet vienam apdrošināšanas gadījumam ne mazāks par 1000000 eiru ekvivalentu, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa.

(3) Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā drīkst paredzēt apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka pašrisku 10000 eiru ekvivalenta apmērā, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa. Lai pašrisku iekļautu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā, nepieciešama Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauja.

(4) Lai saņemtu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju pašriska iekļaušanai civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijā dokumentus, kas apstiprina nodrošinājumu pašriska saistības izpildei.

(5) Finanšu un kapitāla tirgus komisija nedod atļauju pašriska iekļaušanai civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā, ja nodrošinājums nav pietiekams apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka pašriska saistības izpildei vai iesniegtie dokumenti nedod skaidru priekšstatu par minētā nodrošinājuma esību un likumību.

(6) Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā ietver nosacījumu par pagarināto paziņošanas periodu. Šis periods ilgst vismaz trīs gadus pēc apdrošināšanas līguma darbības termiņa beigām.

(7) Par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma pirmstermiņa pārtraukšanu un visām apdrošināšanas līguma izmaiņām, kuras ir saistītas ar šo noteikumu prasību izpildi, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks 10 dienu laikā paziņo Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

13.pants. Apdrošināšanas aģentam nav pienākuma apdrošināt savu civiltiesisko atbildību šo noteikumu 12.pantā noteiktajā kārtībā, ja tas ir noslēdzis līgumu ar apdrošināšanas komersantu vai trešās valsts apdrošinātāja filiāli, kas nosaka, ka apdrošināšanas komersants vai trešās valsts apdrošinātāja filiāle uzņemas pilnu atbildību par apdrošināšanas aģenta profesionālās darbības kļūdu vai profesionālas darbības nolaidības dēļ klientiem nodarītajiem zaudējumiem.

14.pants. (1) Apdrošināšanas brokera — juridiskās personas — pamatkapitālam jābūt ne mazākam par 50000 eiru ekvivalentu, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa.

(2) Trešās valsts apdrošināšanas brokera filiāle šā panta pirmajā daļā minēto summu nogulda kā drošības naudu Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē. Noguldījumam jābūt brīvi pieejamam, tas nevar būt apgrūtināts, un tā pārvietošana iespējama tikai ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju.

15.pants. (1) Ja apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks saņem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas prēmijas un citus maksājumus saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumu, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks nodrošina, lai līdzekļi, kas iegūti no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības, tiktu turēti kredītiestādē atsevišķā naudas kontā šķirti no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka naudas līdzekļiem. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks rakstiski informē kredītiestādi, ka kontā esošie naudas līdzekļi ir iegūti no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības, kā arī nodrošina šo līdzekļu un no tiem izrietošo prasību un saistību analītisko uzskaiti pa apdrošināšanas komersantiem, trešās valsts apdrošinātāju filiālēm, pārapdrošinātājiem un apdrošinājuma ņēmējiem.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajā kontā esošie naudas līdzekļi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka maksātnespējas gadījumā netiek iekļauti tajā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka mantā, no kuras tiek segti maksātnespējas procesa vai likvidācijas izdevumi un apmierināti kreditoru prasījumi. Tie pēc maksātnespējas procesa sākšanas nekavējoties tiek izmaksāti apdrošināšanas komersantiem, trešās valsts apdrošinātāju filiālēm, pārapdrošinātājiem un citiem kreditoriem saskaņā ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētos naudas līdzekļus drīkst ieguldīt termiņnoguldījumos kredītiestādēs, bet šādu termiņnoguldījumu līgumu termiņš nedrīkst pārsniegt 30 dienas.

16.pants. Finanšu un kapitāla tirgus komisija pieprasa apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam pārskatus par tā darbību, nosakot šo pārskatu formu, saturu un iesniegšanas termiņu.

17.pants. (1) Par apdrošināšanas brokeri, apdrošināšanas brokera juridiskās personas atbildīgo personu un darbinieku, kas ir tieši iesaistīts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā, var būt rīcībspējīga fiziskā persona, kura:

1) sasniegusi divdesmit viena gada vecumu;

2) ir ieguvusi atbilstošu augstāko izglītību;

3) prot valsts valodu;

4) ieguvusi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības veikšanai nepieciešamas un profesionālās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku asociācijas atzītas zināšanas;

5) ieguvusi profesionālās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku asociācijas atzītu vismaz triju gadu darba pieredzi;

6) ir persona ar nevainojamu reputāciju, un uz viņu neattiecas neviens no šā pantā trešajā daļā minētajiem apstākļiem.

(2) Par apdrošināšanas aģentu, apdrošināšanas aģenta atbildīgo personu un darbinieku, kas ir tieši iesaistīts apdrošināšanas starpniecībā, var būt rīcībspējīga fiziskā persona, kura:

1) sasniegusi astoņpadsmit gadu vecumu;

2) ieguvusi vidējo izglītību;

3) prot valsts valodu;

4) ieguvusi apdrošināšanas starpniecības veikšanai nepieciešamas un profesionālās apdrošinātāju asociācijas atzītas zināšanas;

5) ieguvusi profesionālās apdrošinātāju asociācijas atzītu vismaz viena gada darba pieredzi;

6) ir persona ar nevainojamu reputāciju, un uz viņu neattiecas neviens no šā pantā trešajā daļā minētajiem apstākļiem.

(3) Par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka atbildīgo personu un darbinieku, kas ir tieši iesaistīts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā, nevar būt persona:

1) kura ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

2) kura ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kaut arī atbrīvota no soda izciešanas sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju;

3) pret kuru ierosinātā krimināllieta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu ir izbeigta sakarā ar noilgumu vai amnestiju;

4) kura saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet krimināllieta pret to izbeigta uz nereabilitējoša pamata.

18.pants. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam — juridiskajai personai — ir pienākums pašam vai pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ierosinājuma nekavējoties atsaukt no amata apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka atbildīgo personu vai darbinieku, kas ir tieši iesaistīts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā, ja tiek konstatēts, ka viņš radījis situāciju, kas var apdraudēt apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka klientu intereses, kā arī viņš neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

19.pants. Apdrošināšanas brokeris nodarbojas tikai ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka profesionālo darbību.

IV nodaļa
Piesaistītais apdrošināšanas aģents

20.pants. (1) Par piesaistīto apdrošināšanas aģentu, piesaistītā apdrošināšanas aģenta atbildīgo personu un darbinieku, kas ir tieši iesaistīts apdrošināšanas starpniecībā, var būt rīcībspējīga fiziskā persona, kura:

1) sasniegusi astoņpadsmit gadu vecumu;

2) ieguvusi vidējo izglītību;

3) prot valsts valodu;

4) ieguvusi piesaistītā apdrošināšanas aģenta darbībai nepieciešamās zināšanas par izplatāmo apdrošināšanas pakalpojumu;

5) ir persona ar nevainojamu reputāciju, un uz viņu neattiecas neviens no šā pantā otrajā daļā minētajiem apstākļiem.

(2) Par piesaistītā apdrošināšanas aģenta atbildīgo personu un darbinieku, kas ir tieši iesaistīts apdrošināšanas starpniecībā, nevar būt persona:

1) kura ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

2) kura ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kaut arī atbrīvota no soda izciešanas sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju;

3) pret kuru ierosinātā krimināllieta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu ir izbeigta sakarā ar noilgumu vai amnestiju;

4) kura saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet krimināllieta pret to izbeigta uz nereabilitējoša pamata.

(3) Apdrošināšanas komersants un trešās valsts apdrošinātāja filiāle nodrošina piesaistītā apdrošināšanas aģenta atbildīgās personas un apdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistīto darbinieku apmācību, lai nodrošinātu tiem nepieciešamās zināšanas par apdrošināšanas pakalpojumu, kas tiek izplatīts apdrošināšanas starpniecības ietvaros.

(4) Apdrošināšanas komersants un trešās valsts apdrošinātāja filiāle ir atbildīga par piesaistītā apdrošināšanas aģenta atbildīgās personas un apdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistīto darbinieku atbilstību šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajiem kritērijiem.

21.pants. (1) Apdrošināšanas komersants un trešās valsts apdrošinātāja filiāle uztur piesaistīto apdrošināšanas aģentu reģistru, kurā ieraksta šādas ziņas:

1) piesaistītā apdrošināšanas aģenta firma (vārds un uzvārds), reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa (telefaksa) numurs un elektroniskā pasta adrese;

2) piesaistītā apdrošināšanas aģenta atbildīgās personas vārds un uzvārds;

3) dalībvalsts, kurā piesaistītais apdrošināšanas aģents nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību, ievērojot pakalpojumu sniegšanas vai dibināšanas brīvības principu.

(2) Piesaistīto apdrošināšanas aģentu reģistrs ir publiski pieejams, tam ir publiska ticamība, un jebkurai personai ir tiesības iepazīties ar to apdrošināšanas komersanta vai trešās valsts apdrošinātāja filiāles mājas lapā internetā.

(3) Apdrošināšanas komersants un trešās valsts apdrošinātāja filiāle ir atbildīga par piesaistīto apdrošināšanas aģentu reģistrā ierakstīto ziņu pareizību un pilnīgumu.

(4) Apdrošināšanas komersantam un trešās valsts apdrošinātāja filiālei ir pienākums pašai vai pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ierosinājuma nekavējoties anulēt piesaistītā apdrošināšanas aģenta reģistrāciju, ja tiek konstatēts, ka piesaistītais apdrošināšanas aģents nodarbojas ar starpniecību, neievērojot šos noteikumus.

(5) Piesaistītajam apdrošināšanas aģentam — juridiskajai personai — ir pienākums pašam vai pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ierosinājuma nekavējoties atsaukt no amata piesaistītā apdrošināšanas aģenta atbildīgo personu vai darbinieku, kas ir tieši iesaistīts apdrošināšanas starpniecībā, ja tiek konstatēts, ka viņš radījis situāciju, kas var apdraudēt piesaistītā apdrošināšanas aģenta klientu intereses, kā arī viņš neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

V nodaļa
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka un klienta attiecības

22.pants. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka un klienta attiecības nosaka normatīvie akti, kas regulē darījumus, un noslēgtie līgumi.

23.pants. (1) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam ir pienākums rīkoties kā krietnam un rūpīgam saimniekam un nodrošināt, lai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecība tiktu sniegta ar pienācīgu profesionalitāti un rūpību.

(2) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks nedrīkst piedāvāt noslēgt apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumu, kas ietvertu noteikumus, kas ir pretrunā ar šā panta pirmo daļu.

(3) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka rīcības dēļ radušos zaudējumus atlīdzina vispārējā kārtībā, kāda noteikta normatīvajos aktos par zaudējumu atlīdzību.

24.pants. (1) Pirms ikviena apdrošināšanas līguma noslēgšanas, arī tā grozīšanas vai atjaunošanas, apdrošināšanas starpnieka pienākums ir sniegt klientam vismaz šādu informāciju par savu darbību:

1) apdrošināšanas starpnieka firma (vārds un uzvārds), reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa (telefaksa) numurs un elektroniskā pasta adrese. Fiziskā persona, kas rīkojas apdrošināšanas starpnieka juridiskās personas vārdā, papildus norāda savu vārdu un uzvārdu;

2) reģistrs, kurā apdrošināšanas starpnieks iekļauts, un veids, kādā var pārliecināties par tā reģistrāciju;

3) vai apdrošināšanas starpniekam, kas ir izveidojis trešās valsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā un kura apdrošināšanas pakalpojumus apdrošināšanas starpnieks plāno izplatīt, ir tieši vai netieši iegūta līdzdalība apdrošināšanas komersantā vai trešās valsts apdrošinātājā, kas aptver 10 un vairāk procentu no apdrošināšanas komersanta vai trešās valsts apdrošinātāja filiāles mātes sabiedrības balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla;

4) vai apdrošināšanas komersantam, tā mātes sabiedrībai vai trešās valsts apdrošinātājam, kas ir izveidojis trešās valsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā, ir tieši vai netieši iegūta līdzdalība apdrošināšanas starpniekā, kas aptver 10 un vairāk procentu no apdrošināšanas starpnieka balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla;

5) kārtība, kādā ārpustiesas ceļā izskatāmas sūdzības un strīdi starp apdrošināšanas starpnieku un klientu.

(2) Papildus šā panta pirmajā daļā noteiktajai informācijai apdrošināšanas starpnieka pienākums ir informēt klientu, ka:

1) apdrošināšanas starpnieks ir devis padomu vai sagatavojis piedāvājumu, pamatojoties uz vispusīgu piedāvājumu analīzi;

2) apdrošināšanas starpniekam pastāv līgumiskas saistības nodarboties ar apdrošināšanas starpniecību tikai viena vai vairāku noteiktu apdrošināšanas komersantu vai trešās valsts apdrošinātāju filiāļu interesēs. Šajā gadījumā apdrošināšanas starpnieks pēc klienta pieprasījuma norāda apdrošināšanas komersantu un trešās valsts apdrošinātāju filiāļu firmas un juridiskās adreses;

3) apdrošināšanas starpniekam nepastāv līgumiskas saistības nodarboties ar apdrošināšanas starpniecību tikai viena vai vairāku noteiktu apdrošināšanas komersantu trešās valsts apdrošinātāju filiāļu interesēs un apdrošināšanas starpnieks nav devis padomu vai sagatavojis piedāvājumu, pamatojoties uz vispusīgu piedāvājumu analīzi. Šajā gadījumā apdrošināšanas starpnieks pēc klienta pieprasījuma norāda to apdrošināšanas komersantu vai trešās valsts apdrošinātāju filiāļu firmas un juridiskās adreses, kuru interesēs apdrošināšanas starpnieks nodarbojas vai ir tiesīgs nodarboties ar apdrošināšanas starpniecību.

(3) Apdrošināšanas starpnieks pēc klienta pieprasījuma nekavējoties dara zināmu apdrošināšanas starpnieka atlīdzības apmēru par konkrēto piedāvāto apdrošināšanas līgumu.

(4) Ja šā panta otrajā vai trešajā daļā minētā informācija tiek sniegta vienīgi pēc klienta pieprasījuma, apdrošināšanas starpniekam ir pienākums informēt klientu, ka tam ir tiesības pieprasīt šādu informāciju.

25.pants. Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas apdrošināšanas starpnieks, pamatojoties uz klienta sniegto informāciju, noskaidro klienta prasības un vajadzības, kā arī iemeslus, kas ir par pamatu klientam sniegtajām konsultācijām par attiecīgo apdrošināšanas pakalpojumu. Šo informāciju apdrošināšanas starpnieks sagatavo atbilstoši piedāvātā apdrošināšanas līguma sarežģītībai.

26.pants. (1) Apdrošināšanas starpniekam ir pienākums sniegt klientam šo noteikumu 24.pantā minēto informāciju:

1) latviešu valodā vai citā valodā, par kādu vienojušies līdzēji;

2) rakstiski (papīra formā) vai izmantojot jebkādu citu pastāvīgu informācijas nesēju, ko klients var izmantot un kas tam ir pieejams;

3) skaidri un precīzi, klientam saprotamā veidā.

(2) Par pastāvīgu informācijas nesēju ir uzskatāms jebkurš līdzeklis, kas klientam sniedz iespēju uzglabāt viņam adresēto informāciju tā, lai informācijas saturam atbilstošā laikposmā tā būtu pieejama turpmākai izmantošanai un būtu iespējama uzglabātās informācijas neizmainīta reproducēšana. Par pastāvīgiem informācijas nesējiem ir uzskatāmas arī datoru disketes, CD-ROM diskdziņi, DVD diski un to personālo datoru cietā diska diskdziņi, kuros glabājas elektroniskais pasts. Par pastāvīgiem informācijas nesējiem nav uzskatāmas mājas lapas internetā, ja tās neatbilst kritērijiem, kas noteikti šīs daļas pirmajā teikumā.

(3) Šo noteikumu 24.pantā minēto informāciju var sniegt arī mutiski pēc klienta pieprasījuma vai gadījumos, kad apdrošināšanas līgums jānoslēdz nekavējoties. Minētajos gadījumos informāciju atbilstoši šā panta pirmajai daļai klientam sniedz uzreiz pēc apdrošināšanas līguma noslēgšanas.

27.pants. Apdrošināšanas starpniekam nav pienākuma izpildīt šo noteikumu 24. un 25.pantā minētās prasības, ja apdrošināšanas starpnieks sniedz apdrošināšanas starpniecību lielo risku apdrošināšanā.

28.pants. Saskaņā ar apdrošināšanas līgumu veiktais apdrošināšanas prēmijas maksājums, kuru klients veic apdrošināšanas starpniekam, jebkurā gadījumā uzskatāms par apdrošināšanas komersantam vai trešās valsts apdrošinātāja filiālei veikto maksājumu, bet maksājums, kuru apdrošināšanas komersants vai trešās valsts apdrošinātāja filiāle veic apdrošināšanas starpniekam, nav uzskatāms par klientam veikto maksājumu līdz brīdim, kad klients faktiski saņem naudas līdzekļus.

29.pants. (1) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam ir pienākums nodrošināt efektīvu klientu sūdzību izskatīšanas procedūru. Rakstiskai informācijai par sūdzību izskatīšanas procedūru jābūt brīvi pieejamai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības sniegšanas vietā un apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka mājas lapā internetā, ja tāda ir izveidota.

(2) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam ir pienākums sniegt rakstisku atbildi uz klienta sūdzību viena mēneša laikā no sūdzības iesniegšanas dienas.

(3) Ja objektīvu iemeslu dēļ viena mēneša termiņu nav iespējams ievērot, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks var to pagarināt uz laiku, kas nav ilgāks par četriem mēnešiem no sūdzības iesniegšanas dienas. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks nosūta klientam pamatotu rakstisku paziņojumu par termiņa pagarināšanu.

30.pants. (1) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks pēc klienta lūguma iepazīstina to ar visiem dokumentiem, kas saistīti ar konkrēto apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību. Klientam ir tiesības saņemt apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka lietas dokumentu kopijas par samaksu, kas nepārsniedz pavairošanas izdevumus. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks neiepazīstina klientu un neizsniedz apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka lietu dokumentu kopijas, ja lietas materiāli nodoti tiesību aizsardzības iestādēm kriminālprocesa ietvaros.

(2) Strīda gadījumā ar klientu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam nav tiesību pamatot savus iebildumus ar dokumentiem, kas netika uzrādīti klientam šā panta noteiktajā kārtībā.

31.pants. (1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija sniedz klientiem atzinumus par sūdzībām par šo noteikumu un citu normatīvo aktu prasību pārkāpumiem, ja tas saistīts ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību.

(2) Klienti, kas uzskatāmi par patērētājiem Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, ir tiesīgi iesniegt Patērētāju tiesību aizsardzības centrā sūdzības par šo noteikumu un citu patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu prasību pārkāpumiem, ja tas saistīts ar apdrošināšanas starpniecību.

VI nodaļa
Nodarbošanās ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību dalībvalstīs

32.pants. (1) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks, kurš vēlas atvērt filiāli citā dalībvalstī, par savu nodomu rakstiski paziņo Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

(2) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks paziņojumā par filiāles atvēršanu ietver šādu informāciju:

1) dalībvalsts, kurā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks plāno atvērt filiāli;

2) plānoto pakalpojumu apraksts;

3) apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka filiāles adrese dalībvalstī (adrese, kura izmantojama informācijas nosūtīšanai un saņemšanai);

4) ziņas par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka filiāles vadītāju;

5) apdrošināšanas komersanta vai trešās valsts apdrošinātāja filiāles (kuras vārdā un interesēs plāno rīkoties apdrošināšanas aģents vai piesaistītais apdrošināšanas aģents) firma, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa (telefaksa) numurs un elektroniskā pasta adrese.

(3) Par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka filiāles vadītāju var būt rīcībspējīga fiziskā persona, kura:

1) sasniegusi divdesmit viena gada vecumu;

2) ieguvusi augstāko izglītību;

3) ieguvusi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības veikšanai nepieciešamās zināšanas;

4) ieguvusi nepieciešamo pieredzi finanšu un kapitāla tirgū;

5) ir persona ar nevainojamu reputāciju, un uz viņu neattiecas neviens no šo noteikumu 17.panta trešajā daļā minētajiem apstākļiem.

(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija 30 dienu laikā pēc šā panta otrajā daļā minētā paziņojuma saņemšanas to izskata un informē filiāles dalībvalsts uzraudzības institūciju par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka nodomu atvērt filiāli un vienlaikus informē apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku par informācijas pārsūtīšanu filiāles dalībvalsts uzraudzības institūcijai. Finanšu un kapitāla tirgus komisija neiesniedz informāciju tai filiāles dalībvalsts uzraudzības institūcijai, kura ir informējusi Eiropas Komisiju par to, ka tā nevēlas saņemt informāciju par citu dalībvalstu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku nodomu atvērt filiāli tās teritorijā.

(5) Finanšu un kapitāla tirgus komisija neiesniedz filiāles dalībvalsts uzraudzības institūcijai šā panta ceturtajā daļā minēto informāciju, ja apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka finansiālais stāvoklis nav stabils, filiāles vadītājs neatbilst šā panta trešajā daļā minētajiem kritērijiem vai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks ir pārkāpis šos noteikumus. Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija nolemj neiesniegt informāciju filiāles dalībvalsts uzraudzības institūcijai, tā 30 dienu laikā pēc šā panta otrajā daļā minētā paziņojuma saņemšanas nosūta apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam attiecīgo lēmumu. Lēmumā norāda atteikuma iemeslu.

(6) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks var atvērt filiāli citā dalībvalstī 30 dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis Finanšu un kapitāla tirgus komisijas paziņojumu par to, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisijai nav iebildumu pret filiāles atvēršanu.

33.pants. Citas dalībvalsts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks var atvērt filiāli Latvijas Republikā 30 dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis savas dalībvalsts uzraudzības institūcijas informāciju par to, ka tai nav iebildumu pret filiāles atvēršanu Latvijas Republikā, un nosūtījis paziņojumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

34.pants. (1) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks, kurš vēlas, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, nodarboties ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību citā dalībvalstī, par savu nodomu rakstiski paziņo Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, norādot informāciju par dalībvalsti, kurā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks plāno nodarboties ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību. Apdrošināšanas aģents un piesaistītais apdrošināšanas aģents norāda apdrošināšanas komersanta vai trešās valsts apdrošinātāja filiāles (kuras vārdā un interesēs viņš plāno rīkoties) firmu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, tālruņa (telefaksa) numuru un elektroniskā pasta adresi.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija 30 dienu laikā pēc šā panta pirmajā daļā minētā paziņojuma saņemšanas to izskata un informē attiecīgo dalībvalsts uzraudzības institūciju par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka nodomu nodarboties ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību šajā dalībvalstī, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, un vienlaikus informē apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku par informācijas pārsūtīšanu attiecīgās dalībvalsts uzraudzības institūcijai. Finanšu un kapitāla tirgus komisija neiesniedz informāciju tai dalībvalsts uzraudzības institūcijai, kura ir informējusi Eiropas Komisiju par to, ka tā nevēlas saņemt informāciju par citu dalībvalstu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku nodomu nodarboties ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību tās teritorijā.

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija neiesniedz dalībvalsts uzraudzības institūcijai šā panta otrajā daļā minēto informāciju, ja Finanšu un kapitāla tirgus komisiju neapmierina apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka finansiālais stāvoklis vai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks ir pārkāpis šos noteikumus. Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija nolemj neiesniegt informāciju dalībvalsts uzraudzības institūcijai, tā 30 dienu laikā pēc šā panta pirmajā daļā minētā paziņojuma saņemšanas nosūta apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam attiecīgo lēmumu. Lēmumā norāda atteikuma iemeslu.

(4) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks var sākt nodarboties ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību citā dalībvalstī, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, 30 dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis Finanšu un kapitāla tirgus komisijas paziņojumu, ka tai nav iebildumu pret apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka darbību, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu.

35.pants. Lai citas dalībvalsts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks varētu sākt nodarboties ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību Latvijas Republikā, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, tam jāsaņem savas dalībvalsts uzraudzības institūcijas paziņojums par to, ka tai nav iebildumu. Pēc minētā paziņojuma saņemšanas citas dalībvalsts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks var sākt nodarboties ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību Latvijas Republikā, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu.

36.pants. Finanšu un kapitāla tirgus komisija nodrošina, lai Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapā internetā tiktu ievietota informācija par sabiedrības intereses aizsargājošajos likumos ietvertajām prasībām, kuras jāievēro, nodarbojoties ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību Latvijas Republikā.

38.pants. Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzrauga dalībvalstīs izveidotās Latvijas Republikā reģistrēto apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku filiāles, kā arī apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību, ko Latvijas Republikā reģistrētie apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieki veic citās dalībvalstīs, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu. Veicot uzraudzību, Finanšu un kapitāla tirgus komisija sadarbojas un konsultējas ar citu dalībvalstu uzraudzības institūcijām.

39.pants. (1) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija konstatē, ka citas dalībvalsts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka filiāle vai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks, kas nodarbojas ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību Latvijas Republikā, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, veic darbības, kuras ir pretrunā ar Latvijas Republikas apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, tā nekavējoties pieprasa dalībvalsts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam izbeigt šādas darbības.

(2) Ja citas dalībvalsts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka filiāle vai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks, kas nodarbojas ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību Latvijas Republikā, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, nepārtrauc darbības, kuras ir pretrunā ar Latvijas Republikas apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisija nekavējoties informē attiecīgās dalībvalsts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka uzraudzības institūciju.

(3) Ja citas dalībvalsts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka filiāle vai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks, kas nodarbojas ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību Latvijas Republikā, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, turpina veikt darbības, kuras ir pretrunā ar Latvijas Republikas apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisija informē attiecīgās dalībvalsts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka uzraudzības institūciju un veic pasākumus, lai šādus pārkāpumus novērstu.

(4) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija konstatē, ka citas dalībvalsts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka filiāle vai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks, kas nodarbojas ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību Latvijas Republikā, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, veic darbības, kuras ir pretrunā ar sabiedrības intereses aizsargājošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, par to informējot attiecīgās dalībvalsts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku un dalībvalsts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka uzraudzības institūciju, nekavējoties veic pasākumus, lai šādus pārkāpumus novērstu.

40.pants. Finanšu un kapitāla tirgus komisija informē dalībvalsts uzraudzības institūciju par ieraksta anulēšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā, ko Finanšu un kapitāla tirgus komisija piemērojusi Latvijas Republikā reģistrētam apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekam, kurš nodarbojas ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību attiecīgās dalībvalsts teritorijā.

41.pants. (1) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības atbilstoši kompetencei pieprasīt, lai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks novērš konstatētos šo noteikumu pārkāpumus un veic nepieciešamos pasākumus šādu pārkāpumu novēršanai.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekiem informāciju un dokumentus par to darbību un, ja nepieciešams, veikt pārbaudi.

(3) Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieki pieprasīto informāciju iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajos termiņos. Iesniegšanu nedrīkst atteikt, aizbildinoties ar komercnoslēpumu.

42.pants. (1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniedz atļauju profesionālajai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku asociācijai un profesionālajai apdrošinātāju asociācijai sniegt atzinumus par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka atbildīgās personas un apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistīto darbinieku zināšanu un darba pieredzes pietiekamību.

(2) Lai saņemtu šā panta pirmajā daļā minēto atļauju, profesionālā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku asociācija iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijā:

1) iesniegumu šā panta pirmajā daļā minētās atļaujas saņemšanai;

2) apdrošināšanas brokeru, apdrošināšanas atbildīgo personu un apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistīto darbinieku apmācības programmu un tās izpildes nodrošinājumu;

3) profesionālās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku asociācijas izstrādāto apdrošināšanas brokeru profesionālās darbības ētikas kodeksu.

(3) Lai saņemtu šā panta pirmajā daļā minēto atļauju, profesionālā apdrošinātāju asociācija iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijā:

1) iesniegumu šā panta pirmajā daļā minētās atļaujas saņemšanai;

2) apdrošināšanas aģentu, apdrošināšanas aģenta atbildīgo personu un apdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistīto darbinieku apmācības programmu un tās izpildes nodrošinājumu;

3) profesionālās apdrošinātāju asociācijas izstrādāto apdrošināšanas aģentu profesionālās darbības ētikas kodeksu.

(4) Iesniegumu par šā panta pirmajā daļā minētās atļaujas izsniegšanu Finanšu un kapitāla tirgus komisija izskata un lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu pieņem 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemti visi šā panta otrajā un trešajā daļā noteiktie dokumenti, kas noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kuri regulē dokumentu noformēšanas kārtību.

VII nodaļa
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības uzraudzība

37.pants. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības uzraudzību veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Pārejas jautājumi

1. Apdrošināšanas brokeru sabiedrības savu darbību atbilstoši šo noteikumu prasībām pārveido līdz 2005.gada 1.martam.

2. Apdrošināšanas aģenti un apdrošināšanas aģentūras savu darbību atbilstoši šo noteikumu prasībām pārveido līdz 2005.gada 1.martam. Līdz minētajam datumam apdrošināšanas sabiedrības informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā iekļaujamajiem apdrošināšanas aģentiem.

3. Juridiskās personas, kuras ir noslēgušas līgumus par apdrošināšanas polišu izplatīšanu, izmantojot savu struktūru, un kurām apdrošināšanas polišu izplatīšana nav pamatnodarbošanās veids, kā arī juridiskās personas, kas izplata apdrošināšanas polises, izmantojot preses, pasta un līdzīgus pakalpojumus, līdz 2005.gada 1.martam pārveido savu darbību atbilstoši šo noteikumu prasībām.

4. Līdz 2005.gada 1.martam šo noteikumu 17.panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minētos atzinumus par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbinieku un atbildīgo personu zināšanu un darba pieredzes pietiekamību sniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

5. Līdz 2005.gada 1.martam šo noteikumu 17.panta otrās daļas 4. un 5.punktā minētos atzinumus par apdrošināšanas starpnieku darbinieku un atbildīgo personu zināšanu un darba pieredzes pietiekamību sniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

6. Personas, kuras saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 82.panta pirmo daļu ir saņēmušas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izsniegto apdrošināšanas brokera sertifikātu, ir tiesīgas nodarboties ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību apdrošināšanas brokera, apdrošināšanas aģenta, apdrošināšanas brokera vai apdrošināšanas aģenta atbildīgās personas vai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā tieši iesaistīta darbinieka statusā un uz tām nav attiecināmas šo noteikumu 17.panta pirmās daļas 2., 4., 5.punktā un 17.panta otrās daļas 4. un 5.punktā minētās prasības.

7. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs viena mēneša laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas paraksta paziņojumu Eiropas Komisijai par Latvijas Republikas nodomu saņemt dalībvalstu uzraudzības institūciju paziņojumus par dalībvalstu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbību Latvijas Republikā, ievērojot dibināšanas brīvības principu.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 9.decembra Direktīvas 2002/92/EK par apdrošināšanas starpniecību.

Noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 15.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 21Pieņemts: 11.01.2005.Stājas spēkā: 15.01.2005.Zaudē spēku: 15.04.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 7, 13.01.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
99380
15.01.2005
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)