Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Valsts ieņēmumu dienesta Latgales reģionālās iestādes rīkojums Nr.253

Daugavpilī 2004.gada 9.decembrī

Par kārtības, kādā tiek izsniegtas, pagarinātas, veikti grozījumi un anulētas atļaujas uzņēmējdarbības veikšanai VID Latgales reģionālās iestādes muitas kontroles zonās apstiprināšanu un komisijas izveidošanu

Lai nodrošinātu Muitas likuma 13.panta ceturtās daļas piemērošanu, saskaņā ar Muitas likuma 4.panta pirmo daļu nosaku:

1. Izveidot komisiju atļauju uzņēmējdarbības veikšanai VID Latgales reģionālās iestādes muitas kontroles zonās izsniegšanai, pagarināšanai, grozījumu izdarīšanai un anulēšanai šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs

VID Latgales reģionālās iestādes Muitas pārvaldes priekšnieks: A.Joņevs - Ivanovs

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

VID Latgales reģionālās iestādes Muitas pārvaldes priekšnieka vietnieks: G.Loits

Komisijas locekļi

VID Latgales reģionālās iestādes Nodokļu iekasēšanas pārvaldes priekšniece: J.Bērziņa

VID Latgales reģionālās iestādes Muitas pārvaldes priekšnieka vietnieks: A.Avgustinovičs

VID Latgales reģionālās iestādes Dienvidu MKP daļas priekšnieks: A.Krištopovs

VID Latgales reģionālās iestādes Austrumu MKP daļas priekšnieks: I.Šķirmants

VID Latgales reģionālās iestādes Juridisko jautājumu daļas galvenā juriste: I.Urba

Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu pārstāvji

Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieks - robežsardzes pulkvedis: Ē.Mekšs

Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes priekšnieks - robežsardzes pulkvežleitnants: A.Liepiņš

Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes priekšnieks - robežsardzes pulkvedis: V.Skromāns

Komisijas sekretārs

VID Latgales reģionālās iestādes Muitas lietu kontroles daļas Atļauju uzraudzības sektora vecākā muitas eksperte N.Dubovska.

Komisijas sekretāra prombūtnes laikā komisijas sekretāra pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja nozīmēta persona.

2. Apstiprināt "Kārtību, kādā tiek izsniegtas, pagarinātas, veikti grozījumi un anulētas atļaujas uzņēmējdarbības veikšanai VID Latgales reģionālās iestādes muitas kontroles zonās"

3. Apstiprināt VID Latgales reģionālās iestādes atļaujas izsniegšanai, pagarināšanai, grozījumu izdarīšanai uzņēmējdarbības veikšanai muitas kontroles zonā veidlapu.

4. Rīkojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

VID Latgales reģionālās iestādes direktores vietnieks,

Nodokļu administrēšanas priekšnieks P.Balabkins

Kārtība, kādā tiek izsniegtas, pagarinātas, veikti grozījumi un anulētas atļaujas uzņēmējdarbības veikšanai VID Latgales reģionālās iestādes muitas kontroles zonās

1. Komisija atļauju uzņēmējdarbības veikšanai VID Latgales reģionālās iestādes muitas kontroles zonās izsniegšanai, derīguma termiņa pagarināšanai, grozījumu izdarīšanai un anulēšanai (turpmāk - komisija):

1.1. izskata personu iesniegumus atļaujas uzņēmējdarbības veikšanai VID Latgales reģionālās iestādes muitas kontroles zonās (turpmāk - atļauja) saņemšanai, pagarināšanai, grozījumu izdarīšanai un anulēšanai;

1.2. pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu, derīguma termiņa pagarināšanu un anulēšanu;

1.3. pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju;

1.4. nosaka atļaujas derīguma termiņu;

1.5. pieņem lēmumu par grozījumiem atļaujas saturā.

2. VID Latgales reģionālās iestādes muitas kontroles zonas, kurās uzņēmējdarbības veikšanai jāsaņem šajā kārtībā noteiktā atļauja, ir:

2.1. Vientuļu MKP 0712;

2.2. Terehovas MKP 0722;

2.3. Grebņevas MKP 0721;

2.4. Silenes MKP 0814;

2.5. Patarnieku MKP 0731;

2.6. Daugavpils preču stacijas MKP 0816

2.7. Rēzeknes preču stacijas MKP 0742

2.8. Indras MKP 0817;

2.9. Zilupes MKP 0723;

2.10. Kārsavas MKP 0724.

3. Komisija izsniedz atļaujas šādiem uzņēmējdarbības veidiem:

3.1. apdrošināšanas pakalpojumiem;

3.2. banku pakalpojumiem;

3.3. muitas brokeru pakalpojumiem;

3.4. sakaru pakalpojumiem;

3.5. citiem uzņēmējdarbības veidiem, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu muitas, robežsardzes un citu kontroles dienestu vai institūciju darbiniekiem, kā arī personām, kas nodrošina preču pārvietošanu pāri muitas robežai, un valsts robežu šķērsojošām personām.

4. Komisijas sēdi vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas sēdes gaita tiek protokolēta. Komisijas sēdes protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs, komisijas locekļi un komisijas sekretārs.

5. Komisijas sēdes tiek sasauktas desmit dienu laikā no dienas, kad saņemti visi šīs kārtības 13., 14., 15., 16., 17., 18. un 20.punktā minētie dokumenti.

6. Komisijas sēdes darba kārtību sastāda komisijas sekretārs. Komisijas sēdes darba kārtību, norises datumu un vietu nosaka komisijas priekšsēdētājs.

7. Komisijas sekretārs ne vēlāk kā 24 stundas pirms noteiktās komisijas sēdes dienas par tās darba kārtību, norises datumu un vietu informē visus komisijas locekļus. Komisijas locekļi var sniegt priekšlikumus grozījumu izdarīšanai komisijas sēdes darba kārtībā. Ja nepieciešams, komisijas sekretārs kārtējā sēdē var ierosināt grozīt komisijas sēdes darba kārtību. Lēmumu par grozījumu izdarīšanu komisijas sēdes darba kārtībā pieņem komisijas priekšsēdētājs.

8. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā komisijas priekšsēdētāja pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

9. Ja nepieciešams, komisijas sēdē var pieaicināt attiecīgā VID Latgales reģionālās iestādes muitas kontroles punkta virsuzraugu; kā arī citu institūciju amatpersonas.

10. Gadījumā, ja persona iesniedz VID Latgales reģionālās iestādes Muitas pārvaldē dokumentus, kuros norādīts, ka uzņēmējdarbību paredz veikt muitas kontroles zonā, kurai ir robežkontroles/robežpārejas punkta statuss, tad komisijas sēdē jāpieaicina visi komisijā esošie attiecīgo Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu pārstāvji.

11. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja komisijas sēdē piedalās ne mazāk par trim komisijas locekļiem, t.sk. komisijas priekšsēdētājs vai komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā - komisijas priekšsēdētāja vietnieks, VID Latgales reģionālās iestādes Muitas pārvaldes Juridisko jautājumu daļas pārstāvis. Ja iesnieguma iesniedzējs paredz veikt uzņēmējdarbību muitas kontroles zonā, kurai ir robežkontroles/robežpārejas punkta statuss, komisijas sēdē jāpiedalās visiem komisijas locekļiem, kas pārstāv visas Valsts robežsardzes teritoriālās pārvaldēs.

Lēmumi tiek pieņemti ar kārtējā komisijas sēdē klātesošo locekļu balss vairākumu. Vienādu balsu skaita gaidījumā komisijas priekšsēdētājam ir izšķirošā balss.

Ja lēmums tiek pieņemts attiecībā uz uzņēmējdarbību muitas kontroles zonā, kurai ir robežkontroles/robežpārejas punkta statuss, kārtējās komisijas sēdes balsojumā papildus pārējiem komisijas locekļiem jāpiedalās visiem Valsts robežsardzes pārstāvjiem (komisijas locekļiem). Šajā gadījumā lēmums uzskatāms par pieņemtu, ja par attiecīgā lēmuma pieņemšanu nobalso vismaz divi Valsts robežsardzes pārstāvji (komisijas locekļi), t.sk. Valsts robežsardzes attiecīgās teritoriālās pārvaldes pārstāvis.

12. Par komisijas sēdē pieņemtajiem lēmumiem iesnieguma iesniedzēju informē rakstiski. Lēmumu paraksta komisijas priekšsēdētājs.

13. Lai saņemtu atļauju, persona iesniedz VID Latgales reģionālās iestādes Muitas pārvaldē šādus dokumentus:

13.1. iesniegumu atļaujas saņemšanai, kurā norādīts:

13.1.1. muitas kontroles zona, kurā iesnieguma iesniedzējs paredz veikt uzņēmējdarbību,

13.1.2. uzņēmējdarbības veids (-i), kuru (-us) paredzēts veikt muitas kontroles zonā,

13.1.3. rakstisks apliecinājums, ka persona nav pārkāpusi, nepārkāps un ievēros šo kārtību un citos normatīvajos aktos noteikto kārtību;

13.2. ar attiecīgo Valsts robežsardzes teritoriālo pārvaldi saskaņotu katras konkrētās muitas kontroles zonas telpu (teritorijas) plāna kopiju ar tajā iezīmētu vietu, kurā persona paredz veikt uzņēmējdarbību (ja iesnieguma iesniedzējs paredz veikt uzņēmējdarbību iekšzemes muitas kontroles zonās - katras konkrētās muitas kontroles zonas telpu (teritorijas) plāna kopiju ar tajā iezīmētu vietu, kurā persona paredz veikt uzņēmējdarbību);

13.3. komersanta vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrācijas apliecības kopiju;

13.4. uzņēmuma statūtu kopiju;

13.5. VID izziņas kopiju par reģistrēšanos nodokļu maksātāju reģistrā;

13.6. uzņēmējdarbības atļaujas (licences) kopiju, ja pieprasītajam uzņēmējdarbības veidam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama atļauja (licence);

13.7. uzņēmuma apstiprinātu un ar attiecīgo Valsts robežsardzes teritoriālo pārvaldi saskaņotu to personu sarakstu, kuras strādās katrā konkrētajā muitas kontroles zonā (personāls). Ar Valsts robežsardzes teritoriālo pārvaldi jāsaskaņo katra jauna darbinieka iekļaušana minētajā sarakstā (ja iesnieguma iesniedzējs paredz veikt uzņēmējdarbību iekšzemes muitas kontroles zonās - uzņēmuma apstiprinātu to personu sarakstu, kuras strādās katrā konkrētajā muitas kontroles zonā (personāls));

13.8. Iekšlietu ministrijas izziņu, kas apliecina, ka uzņēmuma amatpersonas, kā arī personāls, kurš veiks uzņēmējdarbību vai strādās muitas kontroles zonā, nav krimināli sodīti par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem vai ir reabilitēti vai ir noņemta vai dzēsta sodāmība;

13.9. sadarbības līgumu, ja iesnieguma iesniedzējs paredz sniegt pakalpojumus sadarbības partnera vārdā.

14. Lai izskatītu jautājumu par atļaujas izsniegšanu, derīguma termiņa pagarināšanu vai grozījumu izdarīšanu atļaujā, ja nepieciešams, VID Latgales reģionālās iestādes Muitas pārvalde var pieprasīt no iesnieguma iesniedzēja vai no attiecīgajā jomā kompetentām institūcijām citas konkrētā iesnieguma izskatīšanai nepieciešamās ziņas un dokumentus.

15. Lai pagarinātu atļaujas derīguma termiņu, atļaujas turētājs divus mēnešus pirms atļaujā norādītā derīguma termiņa beigām iesniedz VID Latgales reģionālās iestādes Muitas pārvaldē šādus dokumentus:

15.1. iesniegumu atļaujas derīguma termiņa pagarināšanai;

15.2. ar attiecīgo Valsts robežsardzes teritoriālo pārvaldi kārtējā gadā saskaņotu katras konkrētās muitas kontroles zonas telpu (teritorijas) plānu ar tajā iezīmētu vietu, kurā iesnieguma iesniedzējs paredz veikt uzņēmējdarbību (ja iesnieguma iesniedzējs paredz veikt uzņēmējdarbību iekšzemes muitas kontroles zonās - katras konkrētās muitas kontroles zonas telpu (teritorijas) plāna kopiju ar tajā iezīmētu vietu, kurā persona paredz veikt uzņēmējdarbību);

16. Lai izskatītu jautājumu par atļaujas derīguma termiņa pagarināšanu, komisija, ja nepieciešams, var pieprasīt no attiecīgā muitas kontroles punkta virsuzrauga sniegt atzinumu par atļaujas turētāja darbību muitas kontroles zonā (-ās) iepriekšējā laika periodā.

17. Lai izdarītu grozījumus atļaujas saturā, atļaujas turētājs iesniedz VID Latgales reģionālās Muitas pārvaldē iesniegumu grozījumu izdarīšanai atļaujā.

18. Lai izskatītu jautājumu par atļaujas izsniegšanu, derīguma termiņa pagarināšanu vai grozījumu izdarīšanu atļaujā, VID Latgales reģionālās iestādes Muitas pārvalde pieprasa no VID reģionālās iestādes, kurā iesnieguma iesniedzējs (atļaujas turētājs) ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs, sniegt izziņu par iesnieguma iesniedzēja (atļaujas turētāja) nodokļu nomaksu. VID izziņu par nodokļu nomaksu var iesniegt iesnieguma iesniedzējs (atļaujas turētājs). VID Latgales reģionālās iestādes Muitas pārvalde var pieprasīt no VID reģionālās iestādes, kur iesnieguma iesniedzēja (atļaujas turētāja) sadarbības partneris ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs, sniegt izziņu par sadarbības partnera nodokļu nomaksu.

19. Par visām izmaiņām, kas saistītas ar konkrētās personas uzņēmējdarbības veikšanu muitas kontroles zonā (-ās), kā arī par visiem grozījumiem dokumentos, kas iepriekš tika iesniegti atļaujas saņemšanai, pagarināšanai vai grozījumu izdarīšanai atļaujas saturā, atļaujas turētājam 10 darba dienu laikā rakstiski jāinformē VID Latgales reģionālās iestādes Muitas pārvalde.

20. Lai pagarinātu atļaujas derīguma termiņu vai izdarītu grozījumus atļaujā, VID Latgales reģionālās iestādes Muitas pārvalde, ja nepieciešams, var pieprasīt arī citas šīs kārtības 13.punktā minētās ziņas un dokumentus.

21. Atļaujas izsniegšanai, derīguma termiņa pagarināšanai un grozījumu izdarīšanai tajā tiek ņemti vērā šādi kritēriji:

21.1. uzņēmējdarbības veida (pakalpojuma) nepieciešamība muitas kontroles zonas darbības nodrošināšanā un valsts ekonomiskās intereses;

21.2. iesnieguma iesniedzēja stabilitāte un pieredze attiecīgajā uzņēmējdarbības jomā;

21.3. iespēja attiecīgo pakalpojumu veikšanai ierādīt telpas vai teritoriju, lai nerastos traucējumi muitas kontrolei un robežkontrolei;

21.4. muitas kontroles zonas kā vienota kompleksa izveide un teritorijas kopējais risinājums;

21.5. iepriekšējā laika periodā šajā nolikumā noteiktās kārtības ievērošana un pienākumu pildīšana no iesnieguma iesniedzēja puses;

21.6. iepriekšējā laika periodā saistību ar valsts budžetu pildīšana no iesnieguma iesniedzēja puses;

21.7. iesnieguma iesniedzēja iespēja konkrēto uzņēmējdarbības veidu (-us) nodrošināt vairākās muitas kontroles zonās;

21.8. iesnieguma iesniedzēja iespēja muitas kontroles zonā (-ās) nodrošināt plašāku to pakalpojumu klāstu;

21.9. iesnieguma iesniedzēja sadarbība ar citiem valsts robeždienestiem.

22. Atļauju izsniedz VID nodokļu maksātāju reģistrā reģistrētajām personām. Atļauju izsniedz personām, kuri veiks šīs kārtības 3.punktā minēto uzņēmējdarbību muitas kontroles zonā (-ās).

23. Noslēdzot sadarbības līgumu, šīs kārtības 3.punktā minētos uzņēmējdarbības veidus iesnieguma iesniedzējs var veikt citas personas vārdā. Sadarbības partneris var būt gan VID nodokļu maksātāju reģistrā reģistrētā persona, gan tāda persona, kura savu uzņēmējdarbību ir reģistrējusi ārpus Latvijas Republikas. Šajā gadījumā iesnieguma iesniedzējam izsniedzamajā atļaujā norāda attiecīgos uzņēmējdarbības veidus un sadarbības partnera nosaukumu, kura vārdā tiks sniegti pakalpojumi.

Izskatot jautājumu par uzņēmējdarbības veikšanu muitas kontroles zonā (-ās) citas personas vārdā uz sadarbības līguma pamata, VID Latgales reģionālās iestādes Muitas pārvalde papildus ziņām un dokumentiem, kas attiecas uz iesnieguma iesniedzēju, var pieprasīt tādas šīs kārtības 13.punktā minētās ziņas un dokumentus, kuras attiecas uz iesnieguma iesniedzēja sadarbības partneri.

24. Izskatot jautājumu par atļaujas izsniegšanu, pagarināšanu vai grozījumu izdarīšanu tajā šīs kārtības 3.1., 3.2. un 3.3.apakšpunktā minēto uzņēmējdarbības veidu veikšanai muitas kontroles zonā (-ās) ar lielu personu un kravu plūsmas intensitāti, priekšroka ir tai personai, kura nodrošina minēto pakalpojumu sniegšanu arī muitas kontroles zonā (-ās) ar nelielu personu un kravu plūsmas intensitāti. Komisijai ir tiesības klasificēt muitas kontroles zonas pēc personu un kravu plūsmas intensitātes pakāpes.

25. Atļauju paraksta komisijas priekšsēdētājs. Atļauju noformē divos eksemplāros, no kuriem:

25.1. pirmo eksemplāru pret parakstu izsniedz personai, kas veiks uzņēmējdarbību muitas kontroles zonā.

25.2. otro eksemplāru uzglabā VID Latgales reģionālās iestādes Muitas pārvaldes Muitas lietu kontroles daļā.

Atļaujas kopiju nosūta VID Galvenās muitas pārvaldes Muitošanas metodikas daļas Atļauju uzraudzības nodaļai.

26. Atļaujai pievieno 13.2.apakšpunktā minētā, attiecīgās muitas kontroles zonas plāna kopiju.

27. Lai uzsāktu vai turpinātu uzņēmējdarbību muitas kontroles zonās, iesnieguma iesniedzējam VID Latgales reģionālās iestādes Muitas pārvaldē pret parakstu jāsaņem atļauja, kas ir spēkā kārtējā laika periodā. Atļauju uzglabā muitas kontroles zonā, kurā tiek veikta attiecīgā uzņēmējdarbība.

28. VID Latgales reģionālā iestāde ar atļaujas turētājiem slēdz nomas līgumus, kas nepieciešami uzņēmējdarbības nodrošināšanai muitas kontroles zonā (-ās). Atļaujas turētājam jāievēro attiecīgajā nomas līgumā noteiktie nosacījumi.

29. Atļauju anulē, ja tiek konstatēts, ka, veicot uzņēmējdarbību muitas kontroles zonā (-ās), atļaujas turētājs:

29.1. neievēro šajā kārtībā noteikto;

29.2. 60 dienu laikā pēc lēmuma par atļaujas izsniegšanu pieņemšanas dienas nav uzsācis uzņēmējdarbību, kas paredzēta atļaujā;

29.3. noteiktajos termiņos nav pildījis ar muitas kontroles zonas apsaimniekotāju noslēgtā nomas līguma saistības;

29.4. noteiktajos termiņos nav pildījis saistības ar valsts budžetu nodokļu nomaksas jomā.

29.5 nav pildījis VID (muitas iestāžu) un/vai Valsts robežsardzes un/vai citu valsts kontroles dienestu, kas pilda amatu pienākumus attiecīgajā muitas kontroles zonā, likumīgās prasības;

29.6. ir iesaistījies prettiesiskos darījumos, kas ir saistīti ar muitas lietas regulējošu normatīvo aktu neievērošanu un/vai valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu;

29.7. ir sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas atļaujas saņemšanai, derīguma termiņa pagarināšanai vai grozījumu izdarīšanai;

29.8. sakarā ar radušos papildu nepieciešamību veikt muitas kontroli, robežkontroli, sanitāro kontroli vai citu valsts institūciju kontroli, uzņēmējdarbības veikšanai, kurai ir izsniegta atļauja, turpmāk nav iespējams ierādīt un/vai iznomāt telpu (teritoriju) konkrētajā muitas kontroles zonā;

29.9. iesniedz iesniegumu atļaujas anulēšanai un/vai pārtrauca uzņēmējdarbības veikšanu muitas kontroles zonā (-ās).

30. Saskaņā ar likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 22.pantu komisijas lēmums var tikt apstrīdēts 30 kalendāru dienu laikā pēc lēmuma saņemšanas.

VID253.PNG (57708 bytes)

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valsts ieņēmumu dienests Veids: rīkojums Numurs: 253Pieņemts: 09.12.2004.Stājas spēkā: 24.12.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 205, 23.12.2004.
98381
24.12.2004
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva