Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 24. oktobra noteikumus Nr. 874 "Kārtība, kādā sagatavo, apstiprina, īsteno, uzrauga un izvērtē PHARE programmu un Pārejas programmu".
Ministru kabineta noteikumi Nr.908

Rīgā 2004.gada 2.novembrī (prot. Nr.63 37.§)
Kārtība, kādā sagatavo, apstiprina, īsteno, uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības finanšu instrumenta “Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai” programmu
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā sagatavo, apstiprina, īsteno, uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības finanšu instrumenta “Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai” programmu (turpmāk — pārejas programma), kā arī nosaka atbildīgo amatpersonu pienākumus.

2. Pārejas programmas mērķis ir attīstīt un stiprināt Latvijas Republikas administratīvās spējas attiecībā uz Eiropas Kopienas tiesību aktu ieviešanu un piemērošanu, kā arī attiecībā uz speciālistu pieredzes apmaiņu.

3. Pārejas programmas prioritāšu noteikšanas, projektu pieteikumu izstrādes un atlases kritērijus nosaka saskaņā ar šādiem dokumentiem:

3.1. Līgums starp Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Portugāles Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (Eiropas Savienības dalībvalstīm) un Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai;

3.2. Pārejas līdzekļu programmēšanas un ieviešanas vadlīnijas, kas apstiprinātas ar Eiropas Komisijas 2003.gada 19.decembra lēmumu Nr.4884;

3.3. Eiropas Komisijas 2003.gada februāra, maija un novembra uzraudzības ziņojumi par saistību izpildi, kas noteiktas sarunās par iestāšanos Eiropas Savienībā;

3.4. citi dokumenti, kas nosaka pārejas programmas sagatavošanas un projektu pieteikumu atlases kritērijus.

4. Pārejas programmas līdzekļu piešķiršanas un izmantošanas kritērijus nosaka saskaņā ar šādiem dokumentiem:

4.1. Eiropas Komisijas lēmums par finansējuma piešķiršanu no Eiropas Savienības pārejas līdzekļiem (turpmāk — finanšu lēmums);

4.2. Saprašanās memorands starp Eiropas Komisiju un Latvijas Republikas valdību pārejas programmas ieviešanai (turpmāk — saprašanās memorands);

4.3. Eiropas Savienības dalībvalstu administrāciju mērķsadarbības projektu (Twinning) un neliela apjoma mērķsadarbības projektu (Twinning light) rokasgrāmata;

4.4. citi Eiropas Komisijas norādījumi par pārejas programmas īstenošanu;

4.5. Latvijas Republikas normatīvie akti iepirkuma jomā.

II. Nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos

5. Nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos ir Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks.

(Grozīts ar MK 15.03.2005. noteikumiem Nr. 191)

6. Nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos:

6.1. ir atbildīgs par pārejas programmas sagatavošanas vadību;

6.2. koordinē par pārejas programmas projektu īstenošanu atbildīgo amatpersonu norīkošanu;

6.3. nodrošina pārejas programmas uzraudzību un starpposmu izvērtēšanu;

6.4. kopīgi ar nacionālo atbildīgo amatpersonu ir atbildīgs par pārejas programmas koordināciju ar citiem Eiropas Savienības finanšu instrumentiem.

III. Nacionālā atbildīgā amatpersona

7. Nacionālā atbildīgā amatpersona ir Finanšu ministrijas valsts sekretārs.

8. Nacionālā atbildīgā amatpersona:

8.1. ir atbildīga par Eiropas Komisijas piešķirto pārejas programmas līdzekļu finanšu vadību;

8.2. lai nodrošinātu finanšu vadību, dod norādījumus un nosaka prasības pārejas programmas atbildīgajai amatpersonai un vecākajai nozares amatpersonai;

8.3. slēdz ar katru ieviešanas institūciju finanšu līgumu par noteiktu pārejas programmas projektu īstenošanas kārtību;

8.4. apstiprina un iesniedz līdzekļu pieprasījumu Eiropas Komisijā;

8.5. izveido finanšu pārskatu sistēmu un nodrošina tās darbību;

8.6. ir atbildīga par konstatēto neatbilstību, pārkāpumu un krāpšanas gadījumu ziņošanu Eiropas Komisijai, kā arī nosaka šādu gadījumu kontroles un ziņošanas sistēmu;

8.7. pēc finanšu lēmumā noteiktā maksājuma perioda beigām sagatavo pārskatu par līdzekļu kopējo izlietojumu un iesniedz to Eiropas Komisijā;

8.8. nodrošina pēc attiecīgā finanšu lēmuma izpildes atlikušo līdzekļu pārskaitīšanu Eiropas Komisijai;

8.9. nosaka nacionālā fonda darbības kārtību un ir atbildīga par tā darbību.

9. Nacionālā atbildīgā amatpersona, lai nodrošinātu tai uzticēto pienākumu izpildi, var pilnvarot ne vairāk kā divas citas amatpersonas veikt attiecīgos pienākumus, taču nacionālā atbildīgā amatpersona ir atbildīga par visu to pienākumu izpildi, kas saskaņā ar saprašanās memorandu un šiem noteikumiem tai ir uzticēti.

IV. Pārejas programmas atbildīgā amatpersona

10. Nacionālā atbildīgā amatpersona pēc saskaņošanas ar nacionālo koordinatoru ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos apstiprina pārejas programmas atbildīgo amatpersonu katrai ieviešanas institūcijai.

11. Pārejas programmas atbildīgā amatpersona:

11.1. ir atbildīga par ieviešanas institūcijas darbību;

11.2. saskaņā ar šo noteikumu 4.punktā minētajiem dokumentiem ir atbildīga par to pārejas programmas projektu īstenošanas administratīvo un finanšu vadību, kas saistīti ar iepirkumiem un grantu līgumiem, un to mērķsadarbības (Twinning) projektu un neliela apjoma mērķsadarbības (Twinning light) projektu īstenošanas administratīvās un finanšu vadības pasākumu veikšanu, kurus pārejas programmas atbildīgajai amatpersonai deleģējis nacionālais koordinators mērķsadarbības (Twinning) projektu jautājumos;

11.3. ir atbildīga par pārejas programmas projektu īstenošanas tehnisko vadību, ja pārejas programmas projekta tehnisko vadību saskaņā ar finanšu lēmumu neveic vecākā nozares amatpersona;

11.4. nodrošina nepieciešamos pasākumus, lai panāktu atbilstīgu publicitāti visām darbībām, ko finansē no pārejas programmas līdzekļiem;

11.5. slēdz ar vecāko nozares amatpersonu sadarbības līgumu par pārejas programmas īstenošanas nosacījumu piemērošanu un pārejas programmas projektu īstenošanas tehnisko vadību;

11.6. saskaņā ar nacionālās atbildīgās amatpersonas norādījumiem iesniedz tai pārskatu par noteikta pārejas programmas projekta īstenošanas gaitu;

11.7. ievēro nacionālās atbildīgās amatpersonas norādījumus par noteikta pārejas programmas projekta finanšu vadību.

12. Pārejas programmas atbildīgā amatpersona ar ieviešanas institūcijas starpniecību nodrošina pārejas programmas projekta ieviešanu. Ieviešanas institūcija ievēro šo noteikumu 4.punktā minētajos dokumentos noteiktās prasības. Ieviešanas institūcijas funkcijas veic Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Sabiedrības integrācijas fonds.

13. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra nodrošina to pārejas programmas projektu īstenošanas administratīvo un finanšu vadību, kas saistīti ar iepirkumiem un grantu līgumiem, un to mērķsadarbības (Twinning) projektu un neliela apjoma mērķsadarbības (Twinning light) projektu administratīvās un finanšu vadības pasākumu veikšanu, kurus pārejas programmas atbildīgajai amatpersonai deleģējis nacionālais koordinators mērķsadarbības (Twinning) projektu jautājumos. Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrētās pārejas programmas projekta īstenošanas tehnisko vadību nodrošina vecākā nozares amatpersona, izņemot tos pārejas programmas projektus, kuru īstenošanas tehnisko vadību veic pārejas programmas atbildīgā amatpersona.

14. Sabiedrības integrācijas fonda administrētās pārejas programmas projektu īstenošanas administratīvo, tehnisko un finanšu vadību veic pārejas programmas atbildīgā amatpersona.

V. Vecākā nozares amatpersona

15. Vecāko nozares amatpersonu ieceļ attiecīgās nozares ministrs. Atsevišķos gadījumos vecāko nozares amatpersonu ieceļ normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kas reglamentē attiecīgo institūciju amatpersonu iecelšanu.

16. Vecākā nozares amatpersona:

16.1. ir atbildīga par pārejas programmas projektu pieteikumu izstrādi;

16.2. ir atbildīga par pārejas programmas projektu īstenošanas tehnisko vadību saskaņā ar šo noteikumu 4.punktā minētajiem dokumentiem;

16.3. izstrādā iepirkumu/aktivitāšu plānu un saskaņo to ar pārejas programmas atbildīgo amatpersonu;

16.4. ievēro un izpilda nacionālās atbildīgās amatpersonas norādījumus par noteikta pārejas programmas projekta finanšu vadību un iekšējās kontroles sistēmu;

16.5. saskaņā ar nacionālās atbildīgās amatpersonas norādījumiem iesniedz pārskatus par noteikta pārejas programmas projekta īstenošanas gaitu;

16.6. ir atbildīga par projekta mērķu sasniegšanu;

16.7. veic nepieciešamos pasākumus, lai panāktu atbilstīgu publicitāti visām darbībām, ko finansē no pārejas programmas līdzekļiem saskaņā ar šo noteikumu 4.punktā minētajos dokumentos noteiktajām prasībām;

16.8. nodrošina līdzfinansējuma plānošanu un izlietojumu atbilstoši finanšu lēmumam un noslēgtajiem līgumiem;

16.9. nodrošina projektu dokumentu pieejamību kontrolēm, ko ierosinājis nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos, nacionālais koordinators mērķsadarbības (Twinning) projektu jautājumos, nacionālā atbildīgā amatpersona, pārejas programmas atbildīgā amatpersona, kā arī Eiropas Komisijas un citu Eiropas Savienības institūciju pilnvarotajiem pārstāvjiem.

VI. Nacionālais koordinators mērķsadarbības (Twinning) projektu jautājumos

17. Nacionālais koordinators mērķsadarbības (Twinning) projektu jautājumos ir Finanšu ministrijas Eiropas Savienības un starptautisko lietu departamenta direktors.

18. Nacionālais koordinators mērķsadarbības (Twinning) projektu jautājumos:

18.1. ir atbildīgs par mērķsadarbības (Twinning) projektu un neliela apjoma mērķsadarbības (Twinning light) projektu administratīvo un finanšu vadību;

18.2. nodrošina projektu sagatavošanas un īstenošanas koordināciju un uzraudzību;

18.3. nodrošina Eiropas Komisijas un projektā iesaistīto institūciju sadarbības koordināciju;

18.4. piedalās Vecāko nozares amatpersonu sanāksmē, lai izvērtētu un apstiprinātu iesniegtos neliela apjoma mērķsadarbības (Twinning light) projektu pieteikumus.

VII. Pārejas programmas sagatavošana un apstiprināšana

19. Pārejas programmas sagatavošanā ir šādi posmi:

19.1. prioritāšu noteikšana;

19.2. projektu pieteikumu izstrāde un atlase.

20. Pārejas programmas sagatavošanas laikā nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos:

20.1. organizē pārejas programmas sagatavošanu;

20.2. nodrošina informācijas pieejamību un sniedz konsultācijas vecākajai nozares amatpersonai un sagatavošanā iesaistītajām institūcijām;

20.3. sadarbojas ar nacionālo atbildīgo amatpersonu, pārejas programmas atbildīgo amatpersonu, vecāko nozares amatpersonu un sagatavošanā iesaistītajām institūcijām;

20.4. informē Ministru kabinetu par pārejas programmas sagatavošanas gaitu, uzsākot programmas sagatavošanu un pabeidzot to;

20.5. veic citus pasākumus, lai nodrošinātu pārejas programmas sagatavošanu.

21. Pārejas programmas prioritātes izvirza Finanšu ministrija, Tieslietu ministrija un Ārlietu ministrija, pamatojoties uz šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minēto līgumu un šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minētajiem Eiropas Komisijas uzraudzības ziņojumiem.

(Grozīts ar MK 12.04.2005. noteikumiem Nr. 254)

22. Nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos pārejas programmas prioritātes iesniedz apstiprināšanai Ministru kabinetā.

23. Vecākā nozares amatpersona nodrošina pārejas programmas projekta pieteikuma izstrādi.

24. Vecākā nozares amatpersona, izstrādājot projekta pieteikumu, nodrošina projekta finansējuma (arī līdzfinansējuma) plānošanu atbilstoši šo noteikumu 3.punktā minētajos dokumentos noteiktajām prasībām un Finanšu ministrijas noteiktajai kārtībai.

25. Ja projekta pieteikuma izstrādi nodrošina vairākas vecākās nozares amatpersonas, tās savstarpēji vienojas par galveno amatpersonu, kas ir atbildīga par projekta pieteikuma izstrādi.

26. Vecākā nozares amatpersona izstrādāto projekta pieteikumu iesniedz nacionālajam koordinatoram ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos.

27. Nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos izvērtē iesniegtā projekta pieteikuma kvalitāti.

28. Nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos projekta pieteikuma kvalitāti izvērtē pēc šādiem kritērijiem:

28.1. projekta pieteikumā paredzēto darbību atbilstība noteiktajām prioritātēm;

28.2. projekta pieteikuma atbilstība projekta mērķiem;

28.3. projekta pieteikuma atbilstība pārejas programmas mērķiem;

28.4. projekta pieteikuma atbilstība pārejas programmas vadlīnijām.

29. Ja iesniegtais projekta pieteikums neatbilst šo noteikumu 28.punktā minētajiem kritērijiem, nacionālajam koordinatoram ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos ir tiesības noraidīt attiecīgo projekta pieteikumu vai nosūtīt projekta pieteikumu uzlabošanai vecākajai nozares amatpersonai.

30. Nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos iesniedz projekta pieteikumu apstiprināšanai Eiropas Komisijā.

31. Projekta pieteikumu apstiprina Eiropas Komisijas vadības komitejā.

VIII. Finanšu lēmumi

32. Nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos pēc finanšu lēmuma pieņemšanas Eiropas Komisijā informē par to nacionālo atbildīgo amatpersonu, pārejas programmas atbildīgo amatpersonu, vecāko nozares amatpersonu un nacionālo koordinatoru mērķsadarbības (Twinning) projektu jautājumos.

33. Ja finanšu lēmumā nepieciešami grozījumi, vecākā nozares amatpersona ierosina izdarīt tos un iesniedz projektu par nepieciešamajiem grozījumiem nacionālajam koordinatoram ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos.

34. Nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos projektu par grozījumiem finanšu lēmumā saskaņo ar nacionālo atbildīgo amatpersonu un pārejas programmas atbildīgo amatpersonu un saskaņā ar šo noteikumu 4.punktā minētajos dokumentos noteiktajām prasībām iesniedz Eiropas Komisijā lūgumu par nepieciešamību izdarīt grozījumus finanšu lēmumā.

IX. Pārejas programmas ieviešana

35. Pārejas programmu ievieš atbilstoši paplašinātās decentralizētās ieviešanas sistēmai, saskaņā ar kuru pārejas programmas partnervalsts līgumu slēgšanu un maksājumus projektu izpildītājiem nodrošina bez Eiropas Komisijas starpniecības, piemērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības iepirkumu jomā un nacionālajai atbildīgajai amatpersonai uzņemoties pilnu finanšu atbildību par pārejas programmas finansējuma izmantošanu.

36. Pārejas programmas īstenošanai slēdz šādus līgumus:

36.1. iepirkuma līgumus (par piegāžu veikšanu, pakalpojumu saņemšanu vai būvdarbu veikšanu);

36.2. mērķsadarbības (Twinning) un neliela apjoma mērķsadarbības (Twinning light) līgumus;

36.3. granta līgumus;

36.4. institūciju sadarbības līgumus;

36.5. citus līgumus pēc saskaņošanas ar Eiropas Komisiju.

37. Pārejas programmas projekta īstenošanas administratīvā un finanšu vadība, ko veic pārejas programmas atbildīgā amatpersona, slēdzot iepirkuma līgumu, ietver šādus pasākumus:

37.1. iepirkuma procedūras realizācijas posmā:

37.1.1. konkursa nolikuma, cenu aptauju, sarunu procedūras darba uzdevuma vai tehnisko specifikāciju, citu konkursa, cenu aptaujas vai sarunu procedūras realizācijai nepieciešamo dokumentu saskaņošana pirms iepirkumu komisijas lēmuma pieņemšanas un šo dokumentu grozījumu saskaņošana, vērtējot, vai iepirkuma priekšmets un termiņi atbilst finanšu lēmumā noteiktajām prasībām;

37.1.2. iepirkuma līguma projekta saskaņošana pirms iepirkuma līguma noslēgšanas;

37.2. iepirkuma līguma izpildes posmā:

37.2.1. iepirkuma līguma grozījumu saskaņošana, vērtējot, vai grozījumi budžetā, iepirkuma līguma izpildes un maksājumu termiņos atbilst finanšu lēmumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī Eiropas Komisijas norādījumiem;

37.2.2. pārbaužu veikšana piegāžu un būvdarbu līgumu izpildes vietās;

37.3. maksājumu veikšanas posmā:

37.3.1. vecākās nozares amatpersonas apstiprinātā projekta izpildītāja maksājuma pieprasījuma un tā attaisnojošo dokumentu, kā arī to atbilstības noslēgtajam iepirkuma līgumam un šo noteikumu 4.punktā minētajos dokumentos noteiktajām prasībām izvērtēšana un apstiprināšana;

37.3.2. maksājuma pieprasījuma sagatavošana par izdevumu segšanu no pārejas programmas līdzekļiem un tā iesniegšana Valsts kasē maksājuma veikšanai.

38. Pārejas programmas projekta īstenošanas tehniskā vadība, ko veic vecākā nozares amatpersona, slēdzot iepirkuma līgumu, ietver šādus pasākumus:

38.1. iepirkuma procedūras realizācijas posmā:

38.1.1. iepirkuma komisiju apstiprināšana, to darbības nodrošināšana, projekta iepirkuma dokumentācijas izstrādāšana, nodrošinot finanšu lēmumā noteikto mērķu sasniegšanu, dokumentācijas un nepieciešamo grozījumu saskaņošana ar pārejas programmas atbildīgo amatpersonu, iepirkuma organizēšana, kā arī to darbību nodrošināšana, kas saistītas ar projekta uzdevuma izskaidrošanu pretendentiem, iepirkumu procesa protokolēšanu un informēšanu par iepirkuma procesu;

38.1.2. iepirkuma līguma slēgšana pēc tā saskaņošanas ar pārejas programmas atbildīgo amatpersonu;

38.1.3. ja paredzēts slēgt būvdarbu līgumu, visu nepieciešamo priekšdarbu veikšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā, lai nodrošinātu būvdarbu līguma noslēgšanu;

38.2. iepirkuma līguma izpildes posmā:

38.2.1. nepieciešamo grozījumu sagatavošana un izdarīšana iepirkuma līgumā pēc to saskaņošanas ar pārejas programmas atbildīgo amatpersonu;

38.2.2. atbalsta sniegšana projekta izpildītājam projekta īstenošanā saskaņā ar iepirkuma līguma nosacījumiem, projekta izpildītāja darbības uzraudzīšana, izdevumu atbilstības nodrošināšana iepirkuma līgumā noteiktajiem projekta mērķiem, projekta izpildītāja pārskatu izvērtēšana un apstiprināšana;

38.3. maksājumu veikšanas posmā:

38.3.1. apliecinājuma izrakstīšana par iepirkuma līgumā minēto preču vai pakalpojumu saņemšanu vai būvdarbu veikšanu, projekta izpildītāja maksājuma pieprasījuma un to attaisnojošo dokumentu apstiprināšana;

38.3.2. maksājuma uzdevuma par projekta nacionālā līdzfinansējuma daļu sagatavošana, nacionālā līdzfinansējuma daļas samaksa projekta izpildītājam un maksājuma uzdevuma kopijas nosūtīšana pārejas programmas atbildīgajai amatpersonai;

38.3.3. pārejas programmas īstenošanas uzraudzības posmā — pastāvīgas pārejas programmas projekta uzraudzības veikšana, nozares uzraudzības ziņojuma sagatavošanas un iesniegšanas nodrošināšana nacionālajam koordinatoram ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos, projekta īstenošanā radīto materiālo vērtību uzskaites nodrošināšana, projekta rezultātu izplatīšanas un piemērošanas nodrošināšana saskaņā ar projekta mērķiem.

39. Pārejas programmas projekta īstenošanas administratīvā un finanšu vadība, ko veic nacionālais koordinators mērķsadarbības (Twinning) projektu jautājumos, slēdzot neliela apjoma mērķsadarbības (Twinning light) līgumu, ietver šādus pasākumus:

39.1. projekta pieteikuma sagatavošanas posmā:

39.1.1. sadarbības nodrošināšana ar vecāko nozares amatpersonu projektu pieteikumu sagatavošanā;

39.1.2. projektu pieteikumu izskatīšana, projekta kvalitātes izvērtēšana saskaņā ar šo noteikumu 28.punktā minētajiem kritērijiem, komentāru sniegšana par projektu kvalitāti. Ja projekts neatbilst noteiktajiem kritērijiem, tas var tikt noraidīts vai nosūtīts uzlabošanai vecākajai nozares amatpersonai;

39.1.3. izvērtēto projektu pieteikumu apkopošana un iesniegšana apstiprināšanai Vecāko amatpersonu sanāksmē Eiropas Savienības jautājumos;

39.2. Eiropas Savienības dalībvalstu administrāciju atlases un neliela apjoma mērķsadarbības (Twinning light) līguma slēgšanas posmā:

39.2.1. apstiprināto projektu pieteikumu nosūtīšana Eiropas Savienības dalībvalstīm pēc finanšu lēmuma pieņemšanas;

39.2.2. Eiropas Savienības dalībvalstu administrāciju iesniegto sadarbības piedāvājumu apkopošana un nosūtīšana pārejas programmas atbildīgajai amatpersonai;

39.2.3. Eiropas Savienības dalībvalstu administrāciju sadarbības piedāvājumu atlases sanāksmes organizēšana un dalība tajā novērotāja statusā;

39.2.4. Eiropas Savienības dalībvalstu administrāciju sadarbības piedāvājumu atlases sanāksmes pārskata izskatīšana un apstiprināšana;

39.2.5. Eiropas Savienības dalībvalstu administrāciju informēšana par atlases sanāksmes rezultātiem;

39.2.6. neliela apjoma mērķsadarbības (Twinning light) līguma izskatīšana un apstiprināšana;

39.3. neliela apjoma mērķsadarbības (Twinning light) līguma izpildes posmā:

39.3.1. dalība projektu vadības komitejas sēdēs;

39.3.2. projekta izpildītāja iesniegto sākuma un gala pārskatu izskatīšana un apstiprināšana;

39.3.3. neliela apjoma mērķsadarbības (Twinning light) līguma grozījumu izskatīšana un apstiprināšana, ja tas nepieciešams atbilstoši grozījumu veidam.

40. Pārejas programmas projekta īstenošanas tehniskā vadība, ko veic vecākā nozares amatpersona, slēdzot neliela apjoma mērķsadarbības (Twinning light) līgumu, ietver šādus pasākumus:

40.1. projekta pieteikuma sagatavošanas posmā:

40.1.1. neliela apjoma mērķsadarbības (Twinning light) projekta pieteikuma izstrāde. Ja projekta pieteikuma izstrādi nodrošina vairākas vecākās nozares amatpersonas, tās savstarpēji vienojas par galveno amatpersonu, kas ir atbildīga par projekta pieteikuma izstrādi;

40.1.2. neliela apjoma mērķsadarbības (Twinning light) projekta pieteikuma iesniegšana nacionālajam koordinatoram mērķsadarbības (Twinning) projektu jautājumos;

40.1.3. projekta finansējuma (arī līdzfinansējuma) plānošana atbilstoši šo noteikumu 3.punktā minētajos dokumentos noteiktajām prasībām un Finanšu ministrijas noteiktajai kārtībai;

40.2. Eiropas Savienības dalībvalstu administrāciju atlases un neliela apjoma mērķsadarbības (Twinning light) līguma slēgšanas posmā:

40.2.1. projekta izpildītāja atlases nodrošināšana un Eiropas Savienības dalībvalstu administrāciju atlases sanāksmes pārskata izstrādāšana;

40.2.2. neliela apjoma mērķsadarbības (Twinning light) līguma saskaņošana;

40.3. neliela apjoma mērķsadarbības (Twinning light) līguma izpildes posmā:

40.3.1. nepieciešamo grozījumu sagatavošana un izdarīšana neliela apjoma mērķsadarbības (Twinning light) līgumā pēc saskaņošanas ar nacionālo koordinatoru mērķsadarbības (Twinning) projektu jautājumos un pārejas programmas atbildīgo amatpersonu;

40.3.2. atbalsta sniegšana neliela apjoma mērķsadarbības (Twinning light) projekta izpildītājam projekta īstenošanā saskaņā ar neliela apjoma mērķsadarbības (Twinning light) līguma nosacījumiem, projekta izpildītāja darbības uzraudzīšana, izdevumu atbilstības nodrošināšana neliela apjoma mērķsadarbības (Twinning light) līgumā noteiktajiem projekta mērķiem, projekta izpildītāja pārskatu izvērtēšana un apstiprināšana, noteikto mērķu sasniegšanas un finansējuma izlietojuma nodrošināšana atbilstoši neliela apjoma mērķsadarbības (Twinning light) līgumam;

40.4. maksājuma veikšanas posmā — apliecinājuma sniegšana par neliela apjoma mērķsadarbības (Twinning light) līgumā minēto pasākumu izpildi, projekta izpildītāja maksājuma pieprasījuma un attaisnojošo dokumentu apstiprināšana.

41. Pārejas programmas projekta īstenošanas administratīvā un finanšu vadība, ko veic nacionālais koordinators mērķsadarbības (Twinning) projektu jautājumos, slēdzot neliela apjoma mērķsadarbības (Twinning) līgumu, ietver šādus pasākumus:

41.1. projekta pieteikuma sagatavošanas posmā — sadarbības nodrošināšana ar vecāko nozares amatpersonu projekta pieteikuma sagatavošanā;

41.2. Eiropas Savienības dalībvalstu administrāciju atlases un līguma slēgšanas posmā:

41.2.1. apstiprināto projekta pieteikumu nosūtīšana Eiropas Komisijai;

41.2.2. Eiropas Savienības dalībvalstu administrāciju atlases sanāksmes organizēšana un vadīšana, kā arī sanāksmes pārskata par projekta izpildītāja izvēli apstiprināšana;

41.2.3. darba plāna nosūtīšana apstiprināšanai Eiropas Komisijā;

41.2.4. no Eiropas Komisijas saņemto komentāru iestrādāšana mērķsadarbības (Twinning) līguma projektā;

41.2.5. mērķsadarbības (Twinning) līguma izskatīšana un apstiprināšana;

41.3. mērķsadarbības (Twinning) līguma izpildes posmā:

41.3.1. sagatavoto mērķsadarbības (Twinning) līguma grozījumu izskatīšana un apstiprināšana, ja tas nepieciešams atbilstoši grozījumu veidam;

41.3.2. dalība projektu vadības komitejas sēdēs;

41.3.3. projekta izpildītāja iesniegto ceturkšņa un gala pārskatu izskatīšana un apstiprināšana.

42. Pārejas programmas projekta īstenošanas tehniskā vadība, ko veic vecākā nozares amatpersona, slēdzot mērķsadarbības (Twinning) līgumu, ietver šādus pasākumus:

42.1. Eiropas Savienības dalībvalstu administrāciju atlases un mērķsadarbības (Twinning) līguma slēgšanas posmā:

42.1.1. izpildītāja atlases procesa organizēšana, Eiropas Savienības dalībvalstu administrāciju atlases sanāksmes pārskata par sadarbības partnera izvēli vai noraidījumu sagatavošana un iesniegšana nacionālajam koordinatoram mērķsadarbības (Twinning) projektu jautājumos;

42.1.2. projekta vadītāja un tiešās sadarbības personas norīkošana;

42.1.3. mērķsadarbības (Twinning) līguma sagatavošana, parakstīšana un iesniegšana apstiprināšanai nacionālajam koordinatoram mērķsadarbības (Twinning) projektu jautājumos;

42.2. mērķsadarbības (Twinning) līguma izpildes posmā:

42.2.1. nepieciešamo grozījumu sagatavošana un izdarīšana mērķsadarbības (Twinning) līgumā pēc saskaņošanas ar nacionālo koordinatoru mērķsadarbības (Twinning) projektu jautājumos un pārejas programmas atbildīgo amatpersonu;

42.2.2. atbalsta sniegšana projekta izpildītājam projekta īstenošanā saskaņā ar mērķsadarbības (Twinning) līguma nosacījumiem, projekta izpildītāja darbības uzraudzīšana, izdevumu atbilstības nodrošināšana mērķsadarbības (Twinning) līgumā noteiktajiem projekta mērķiem, projekta izpildītāja pārskatu izvērtēšana un apstiprināšana, noteikto mērķu sasniegšana un finansējuma izlietojuma nodrošināšana atbilstoši mērķsadarbības (Twinning) līgumam;

42.3. maksājuma veikšanas posmā — apliecinājuma izrakstīšana par mērķsadarbības (Twinning) līgumā minēto pasākumu izpildi, projekta izpildītāja maksājuma pieprasījuma un attaisnojošo dokumentu apstiprināšana.

43. Nacionālais koordinators mērķsadarbības (Twinning) projektu jautājumos deleģē pārejas programmas atbildīgajai amatpersonai šādu neliela apjoma mērķsadarbības (Twinning light) projekta īstenošanas administratīvās un finanšu vadības pasākumu izpildi:

43.1. Eiropas Savienības dalībvalstu administrāciju atlases posmā — projektu vērtēšanas atbilstības Eiropas Komisijas norādījumiem nodrošināšana;

43.2. neliela apjoma mērķsadarbības (Twinning light) līguma slēgšanas posmā — līguma dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana;

43.3. neliela apjoma mērķsadarbības (Twinning light) līguma izpildes posmā — līguma grozījumu izskatīšana un saskaņošana, ja tas nepieciešams atbilstoši grozījumu veidam;

43.4. maksājuma veikšanas posmā:

43.4.1. vecākās nozares amatpersonas apstiprinātā projekta izpildītāja maksājuma pieprasījuma un attaisnojošo dokumentu izvērtēšana, kā arī to atbilstības noslēgtajam līgumam un šo noteikumu 4.punktā norādītajos dokumentos minētajām prasībām novērtēšana;

43.4.2. maksājuma pieprasījuma sagatavošana par izdevumu segšanu no pārejas programmas līdzekļiem un tā iesniegšana Valsts kasē maksājuma veikšanai.

44. Nacionālais koordinators mērķsadarbības (Twinning) projektu jautājumos deleģē pārejas programmas atbildīgajai amatpersonai šādu mērķsadarbības (Twinning) projekta īstenošanas administratīvās un finanšu vadības pasākumu izpildi:

44.1. mērķsadarbības (Twinning) līguma slēgšanas posmā — izstrādātā līguma budžeta projekta izskatīšana un saskaņošana, kā arī konsultāciju sniegšana izvēlētajam projekta izpildītājam un vecākajai nozares amatpersonai projekta finanšu vadības jautājumos;

44.2. mērķsadarbības (Twinning) līguma izpildes posmā — līguma grozījumu izskatīšana un saskaņošana, ja tas nepieciešams atbilstoši grozījumu veidam;

44.3. maksājuma veikšanas posmā:

44.3.1. vecākās nozares amatpersonas apstiprinātā projekta izpildītāja maksājuma pieprasījuma un attaisnojošo dokumentu izvērtēšana, kā arī to atbilstības apstiprināšana noslēgtajam mērķsadarbības (Twinning) līgumam un šo noteikumu 4.punktā norādītajos dokumentos minētajām prasībām;

44.3.2. maksājuma pieprasījuma sagatavošana par izdevumu segšanu no pārejas programmas līdzekļiem un tā iesniegšana Valsts kasē maksājuma veikšanai.

45. Grantu shēma un tiešais granta piešķīrums ir pēc finanšu lēmuma parakstīšanas organizēta dāvinājuma piešķiršanas metode, kas atbilst Eiropas Padomes 2002.gada 25.jūnija Regulas Nr. 1605/2002 6.nodaļas nosacījumiem un Pirmsiestāšanās instrumentu vadlīnijām grantu shēmu ieviešanai un iepirkuma veikšanai, un kuru izmanto, lai izvēlētos projektus finansēšanai, kā arī ieviestu un kontrolētu tos.

46. Grantu shēmā administratīvā un finanšu vadība, ko veic pārejas programmas atbildīgā amatpersona, ietver šādus pasākumus:

46.1. atklāta projektu pieteikumu konkursa organizēšanas posmā — grantu shēmas vadlīniju izstrādes nodrošināšana, grantu shēmas vadlīniju izsniegšana projektu pieteicējiem un, ja nepieciešams, grantu shēmas vadlīniju izskaidrošana projektu pieteicējiem, projektu pieteikumu vērtēšanas komisijas pārskatu saskaņošana un to pretendentu informēšana, kuri nav izturējuši konkursu;

46.2. līgumu slēgšanas posmā — līgumu sarunu risināšana, līgumu dokumentācijas sagatavošana, līgumu slēgšana un grozījumu izdarīšana līgumos;

46.3. līgumu īstenošanas posmā — līgumu īstenošanas uzraudzīšana, izpildītāju pārskatu izvērtēšana un apstiprināšana, pārbaužu veikšana grantu līgumu izpildes vietās;

46.4. maksājumu veikšanas posmā — līguma izpildītāja maksājuma pieprasījuma un to attaisnojošo dokumentu atbilstības noslēgtajam līgumam izvērtēšana un apstiprināšana, maksājuma pieprasījuma sagatavošana par izdevumu segšanu no pārejas programmas līdzekļiem un tā iesniegšana Valsts kasē maksājuma veikšanai un maksājuma uzdevuma sagatavošana valsts budžeta līdzfinansētās līguma daļas samaksai, ja tāda ir, un tā iesniegšana Valsts kasē maksājuma veikšanai.

47. Grantu shēmā tehniskā vadība, ko veic vecākā nozares amatpersona, ietver šādus pasākumus:

47.1. atklāta projektu pieteikumu konkursa organizēšanas posmā — projektu pieteikumu un projektu pieteicēju atbilstības kritēriju noteikšana, nodrošinot finanšu lēmumā noteikto mērķu sasniegšanu, konkursa vērtēšanas komisijas iecelšana un tās darbības nodrošināšana, lēmumu pieņemšana par atbalstāmajiem projektiem un konkursa vērtēšanas komisijas pārskata izstrādāšana;

47.2. līgumu īstenošanas posmā — grantu shēmas īstenošanas uzraudzīšana un tās izvērtēšanas nodrošināšana, projekta rezultātu izplatīšanas un piemērošanas nodrošināšana saskaņā ar projekta mērķiem.

48. Pārejas programmas ieviešanā iesaistītās institūcijas nodrošina ar projektu saistītās dokumentācijas glabāšanu piecus gadus pēc tam, kad Eiropas Parlaments ir pieņēmis pārskatu par pēdējo Eiropas Kopienu kopbudžeta gadu, kas attiecas uz pārejas programmas līdzekļu īstenošanu.

X. Pārejas programmas uzraudzība

49. Pārejas programmas uzraudzības mērķi ir:

49.1. novērtēt pārejas programmas īstenošanas gaitu;

49.2. novērtēt pārejas programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas efektivitāti atbilstoši pārejas programmā noteiktajiem mērķiem;

49.3. sniegt priekšlikumus par pārejas programmas īstenošanas uzlabošanu;

49.4. ieteikt grozījumus pārejas programmas projektos un virzīt tos apstiprināšanai Eiropas Komisijā.

50. Pārejas programmu uzrauga Vienotā uzraudzības komiteja (turpmāk — komiteja) saskaņā ar komitejas nolikumu.

51. Komitejas sastāvā ir nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos, nacionālā atbildīgā amatpersona, pārejas programmas atbildīgā amatpersona un Eiropas Komisijas pārstāvji. Komiteja var uzaicināt citas ieinteresētās amatpersonas piedalīties komitejas sanāksmēs. Komitejas sanāksmes ne retāk kā divas reizes gadā rīko nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos. Komitejas sekretariāta funkcijas veic Finanšu ministrija.

52. Komiteja ne retāk kā divas reizes gadā pārskata un novērtē pārejas programmas īstenošanas gaitu saskaņā ar finanšu lēmumu.

53. Nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos izveido uzraudzības apakškomitejas (turpmāk — apakškomitejas). Apakškomitejas ir atbildīgas par pastāvīgu pārejas programmas projektu īstenošanas uzraudzību attiecīgajās nozarēs.

54. Apakškomiteju sastāvā ir nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos un nacionālā atbildīgā amatpersona vai to pilnvarotas personas, pārejas programmas atbildīgā amatpersona vai tās pilnvarota persona un vecākā nozares amatpersona, kā arī Eiropas Komisijas pārstāvji novērotāju statusā. Apakškomiteju sanāksmes ne retāk kā divas reizes gadā rīko nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos. Apakškomiteju sekretariāta funkcijas veic Finanšu ministrija.

55. Apakškomitejai ir šādi pienākumi:

55.1. pastāvīgi novērtēt pārejas programmas projektu īstenošanas gaitu;

55.2. novērtēt piešķirto līdzekļu izlietošanas efektivitāti atbilstoši pārejas programmas mērķiem;

55.3. izstrādāt un sniegt priekšlikumus pārejas programmas projektu īstenošanas uzlabošanai;

55.4. sniegt komitejai pārskatus par Eiropas Komisijas finanšu līdzekļu izlietojumu.

56. Pārejas programmas uzraudzībā nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos:

56.1. sagatavo kārtējā gada uzraudzības darba plānu;

56.2. sagatavo kārtējā gada ziņojumu par pārejas programmas īstenošanas progresu;

56.3. izstrādā pārejas programmas uzraudzības ziņojuma paraugu.

57. Nacionālā atbildīgā amatpersona sniedz finanšu pārskatu par pārejas programmas līdzekļu izlietojumu, ja to pieprasa nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos.

58. Pārejas programmas atbildīgā amatpersona:

58.1. reizi mēnesī iesniedz nacionālajam koordinatoram ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos pārejas programmas ieviešanas pārskatu;

58.2. saskaņā ar komitejas apstiprināto uzraudzības darba plānu kārtējam gadam iesniedz nacionālajam koordinatoram ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos uzraudzības ziņojumu par tiem pārejas programmas projektiem, kuru īstenošanas tehnisko vadību veic pārejas programmas atbildīgā amatpersona;

58.3. ievēro un izpilda komitejas un apakškomitejas lēmumus par pārejas programmas īstenošanas uzlabošanu.

59. Vecākā nozares amatpersona:

59.1. sagatavo pārejas programmas projektu nozares uzraudzības ziņojumu un iesniedz to nacionālajam koordinatoram ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos saskaņā ar komitejas apstiprināto uzraudzības darba plānu kārtējam gadam;

59.2. ievēro un izpilda komitejā un apakškomitejās iesniegtos priekšlikumus par pārejas programmas projektu īstenošanas uzlabošanu.

XI. Pārejas programmas starpposmu izvērtēšana

60. Pārejas programmas starpposmu izvērtēšanas mērķis ir sniegt neatkarīgu atzinumu par pārejas programmas īstenošanas atbilstību finanšu lēmumam un priekšlikumus pārejas programmas īstenošanas uzlabošanai.

61. Nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos organizē pārejas programmas starpposmu izvērtēšanu.

62. Pārejas programmas starpposmu izvērtēšanā nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos:

62.1. sagatavo starpposmu izvērtēšanas darba plānu kārtējam gadam;

62.2. veic iepirkumu, lai nodrošinātu neatkarīga izvērtētāja vai izvērtēšanas kompānijas izvēli pārejas programmas starpposmu izvērtēšanai;

62.3. iesniedz Eiropas Komisijā pārejas programmas starpposmu izvērtēšanas ziņojumus;

62.4. uzrauga pārejas programmas starpposmu izvērtēšanas ziņojumā iekļauto ieteikumu izpildi.

63. Pārejas programmas atbildīgā amatpersona un vecākā nozares amatpersona:

63.1. sniedz neatkarīgajam izvērtētājam informāciju par pārejas programmas īstenošanu;

63.2. izskata starpposma izvērtēšanas laikā sniegtos priekšlikumus par pārejas programmas īstenošanas uzlabošanu un atbilstoši kompetencei lemj par to ieviešanu;

63.3. informē nacionālo koordinatoru ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos par šo noteikumu 63.2.apakšpunktā minēto lēmumu un tā izpildi.

Ministru prezidents I.Emsis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā sagatavo, apstiprina, īsteno, uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības finanšu instrumenta .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 908Pieņemts: 02.11.2004.Stājas spēkā: 05.11.2004.Zaudē spēku: 01.11.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 175, 04.11.2004.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
95999
{"selected":{"value":"23.04.2005","content":"<font class='s-1'>23.04.2005.-31.10.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.04.2005","iso_value":"2005\/04\/23","content":"<font class='s-1'>23.04.2005.-31.10.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.03.2005","iso_value":"2005\/03\/24","content":"<font class='s-1'>24.03.2005.-22.04.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.11.2004","iso_value":"2004\/11\/05","content":"<font class='s-1'>05.11.2004.-23.03.2005.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.04.2005
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)