Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2

Ventspilī 2004.gada 23.augustā (prot. Nr.15, 10.§)
Pludmales lietošanas un apsaimniekošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām43.panta pirmās daļas 2.punktu

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. pludmale — sabiedriska un/vai publiska vieta, kas aizņem jūras krasta teritoriju starp ūdens līniju un vietu, kur sākas dabiskā sauszemes veģetācija, aptuveni 2,5 km gara jūras krasta daļa no Ventspils ostas dienvidu mola līdz Ventspils pilsētas administratīvajai robežai dienvidu virzienā. Pludmales sastāvā ir centrālā pilsētas pludmale un peldvieta, sērfotāju pludmale un nūdistu pludmale (pielikumā shēma ar robežām). Pludmale ir sabiedriska vieta, kas paredzēta ģimeņu, bērnu un individuālu personu atpūtai;

1.2. peldvieta — pludmales teritorijā esošā ūdens daļa no krasta līnijas līdz peldošām bojām vai 2.jūras sēklim visā pludmales garumā, bet ne tuvāk kā 100 metrus no Ventspils ostas Dienvidu mola, kur peldēšana ir aizliegta;

1.3. centrālā pilsētas pludmale un centrālā pilsētas peldvieta — 1,2 km gara pludmales un peldvietas daļa posmā no Dienvidu mola līdz Jūrmalas parka meliorācijas grāvim, uz kuru attiecināmas visas Starptautiskā Vides izglītības fonda izvirzītās prasības Zilā karoga pludmalēm;

1.4. kāpu josla — īpaša pludmalei pieguļoša teritorijas daļa, ko veido smilts pauguri un ieplakas un uz kuru attiecināmi ar smilts eroziju saistīti īpaši aizliegumi, tāpēc to atļauts šķērsot tikai norādītajās vietās;

1.5. kāpu aizsargstādījumi — mākslīgi veidoti kārklu, smiltsērkšķu, kāpu niedru vai citi stādījumi, lai ierobežotu kāpu eroziju un novērstu smilšu pārvietošanos;

1.6. piesārņojums — jebkurš piesārņojums, kas var izraisīt ekoloģiski bīstamas sekas, infekcijas slimības vai rada neērtības pludmales apmeklētājiem;

1.7. situācija “peldēties aizliegts” — peldēšanās apdraud cilvēka dzīvību un glābšanas dienestam nav iespējams veikt glābšanas darbu uz ūdens un izvietotas īpašas par šo situāciju informējošas zīmes;

1.8. pludmales kafejnīca – pludmalē vai kāpu joslā ar Ventspils pilsētas pašvaldību saskaņota, komersanta izveidota valdījumā vai lietojumā esoša teritorija, kurā komersants tiesīgs veikt normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem atbilstošu tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 01.06.2009. lēmumu Nr.91; 30.09.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.8)

2. Pludmales lietošanas un apsaimniekošanas noteikumu (turpmāk tekstā - Noteikumi) mērķis ir nodrošināt sabiedrisko kārtību pludmalē un peldvietā, tās apsaimniekošanas un uzturēšanas darba organizēšanu, kā arī sanitārās tīrības noteikumu ievērošanu pludmalē.

(Ventspils pilsētas domes 01.06.2009. lēmuma Nr.91 redakcijā)

3. Pludmales un peldvietas apsaimniekošanas noteikumi.

3.1. Pludmales sagatavošana atpūtas sezonas uzsākšanai tiek veikta katru gadu līdz 15.maijam.

3.2. Peldsezonas laikā pludmales uzkopšana un atkritumu izvešana no tās notiek katru dienu līdz plkst. 8.00, bet dienas laikā pēc vajadzības, nodrošinot regulāru pludmales tīrību.

3.3. Piesārņojuma gadījumā (neatkarīgi no sezonas) pludmales sakopšana tiek uzsākta nekavējoties.

3.4. Pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" nodrošina un atbild par centrālās pilsētas pludmales un kāpu joslas apsaimniekošanu, t.sk. tualešu, koka celiņu un pludmales inventāra uzturēšanu.

3.5. Pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" nodrošina un atbild par pludmales kāpu aizsargstādījumu veidošanu un kopšanu.

3.6. Apmeklētāju drošību centrālajā pilsētas pludmalē un sabiedrisko kārtību pludmalē peldsezonas laikā nodrošina un par to atbild pašvaldības iestāde "Ventspils pilsētas pašvaldības policija" (turpmāk tekstā – Glābšanas dienests).

3.7. Pludmales un peldvietas piesārņojuma gadījumā Glābšanas dienests par piesārņojumu nekavējoties brīdina tās apmeklētājus un ziņo pašvaldības iestādei "Komunālā pārvalde" vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, kuri atkarībā no piesārņojuma veida organizē tā savākšanu.

3.8. Pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde” peldsezonas laikā nodrošina centrālās pilsētas pludmales un peldvietas apmeklētājus ar labiekārtotu tualeti.

3.9. Glābšanas dienests peldsezonas laikā pludmales un peldvietas apmeklētājiem nodrošina pirmās palīdzības sniegšanu un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsaukšanu.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 01.06.2009. lēmumu Nr. 91; 30.09.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 8; 26.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

4. Pludmales un peldvietas lietošanas noteikumi.

4.1. Aizliegts piegružot pludmali un kāpu joslu ar atkritumiem, ierakt tos smiltīs, mest ūdenī.

4.2. Aizliegts bojāt pārģērbšanās kabīnes, soliņus, gājēju laipas, žogus, rotaļu iekārtas, informatīvās norādes, atkritumu urnas, skatu torņus un jebkuru citu inventāru.

4.3. Aizliegts staigāt pa kāpu aizsargstādījumiem, izrakt vai bojāt tos. Pārvietoties uz pludmali caur kāpu joslu drīkst tikai pa speciāli ierīkotām laipām. Kāpu joslā sauļoties drīkst tikai zonās, kas nav ierobežotas ar speciālām norādēm.

4.4. Centrālās pilsētas pludmales un centrālās pilsētas peldvietas, kā arī pludmales daļā ar sērfotāju zonu un nūdistu pludmali, un to kāpu joslas teritorijā aizliegts ievest suņus vai atrasties ar suņiem vai citiem mājdzīvniekiem.

Pludmales daļā un kāpu joslas teritorijā no nūdistu pludmales beigām, kas apzīmēta ar robežzīmi, dienvidu virzienā līdz pilsētas administratīvajai robežai atļauts ievest un atrasties ar suņiem, nodrošinot suņu ekskrementu savākšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

4.5. Pludmalē un kāpu joslā aizliegts lauzt koku vai krūmu zarus, plūkt lapas, ziedus, augļus, bojāt mizu. Pludmalē un kāpu joslā aizliegts postīt putnu ligzdas.

4.6. Aizliegts ķert vai iznīcināt savvaļas dzīvniekus, izņemot gadījumos ar pašvaldības izdotām atļaujām.

4.7. Pludmalē un kāpu joslā aizliegts iebraukt ar mehanizētajiem transporta līdzekļiem un mopēdiem, izņemot ar specializēto transportu pludmales apsaimniekošanai un ar operatīvo transportu.

4.8. Pludmalē un kāpu joslā nav atļauta naktsmītņu ierīkošana, telšu celšana, ugunskuru kurināšana.

4.9. Pludmalē smēķēšana ir atļauta tikai vietās, kas speciāli ierīkotas smēķēšanai ar informācijas zīmi "atļauts smēķēt".

4.10. Centrālajā pilsētas peldvietā aizliegts braukt ar vējdēļiem, sērfošanas un kaitošanas dēļiem, ūdens motocikliem, motorlaivām, izņemot glābšanas dienesta laivu un gadījumus, kad saņemta īpaša pašvaldības atļauja.

4.11. Sabiedrisku masu pasākumu rīkošana Ventspils pilsētas pludmalē pirms tam rakstveidā savlaicīgi jāsaskaņo ar Ventspils pilsētas domi.

4.12. Pludmalē un kāpu joslā aizliegts izmantot jebkāda veida stikla taras izstrādājumus.

4.13. Centrālās pilsētas pludmales un peldvietas apmeklētājiem peldvietā aizliegts peldēties, ja ir noteikta situācija un izvietota informācijas zīme “peldēties aizliegts”.

4.14. Pludmales un kāpu joslas teritorijā aizliegts tirgot un lietot alkoholiskos dzērienus, izņemot Pludmales kafejnīcu, kurā pieļaujama 5,8 tilpumprocentus absolūtā spirta daudzumu nepārsniedzošu alkoholisko dzērienu tirdzniecība un 12 tilpumprocentus absolūtā spirta daudzuma nepārsniedzoša vīna tirdzniecība.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 01.06.2009. lēmumu Nr. 91; 30.09.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 8; 12.09.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 9; 26.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

5. Centrālajā pilsētas peldvietā peldēšana atļauta līdz speciāli norobežotām vietām, ko nosaka peldošās bojas, bet, ja nav izvietotas bojas, tad līdz 2.jūras sēklim.

(Ventspils pilsētas domes 01.06.2009. lēmuma Nr.91 redakcijā)

6. Peldsezonas ilgums noteikts saskaņā ar Ūdens apsaimniekošanas likumu un tas ir no 15. maija līdz 15. septembrim.

(Ventspils pilsētas domes 26.06.2020. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

7. Par šo noteikumu 4. un 5. punktā noteikto prasību neievērošanu, ja atbildība nav paredzēta citos normatīvajos aktos, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām līdz 70 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām – līdz 280 naudas soda vienībām.

(Ventspils pilsētas domes 26.06.2020. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

8. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpšanu veic Ventspils pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas ir tiesīga arī Ventspils pilsētas domes Administratīvā komisija.

(Ventspils pilsētas domes 26.06.2020. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

9. Administratīvā pārkāpuma procesa ietvaros pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Administratīvās atbildības likumā noteiktajā kārtībā.

(Ventspils pilsētas domes 26.06.2020. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

10. (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 26.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

11. (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 26.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

12. (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 26.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Lembergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pludmales lietošanas un apsaimniekošanas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2Pieņemts: 23.08.2004.Stājas spēkā: 01.10.2004.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 155, 30.09.2004.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
94329
{"selected":{"value":"18.07.2020","content":"<font class='s-1'>18.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.07.2020","iso_value":"2020\/07\/18","content":"<font class='s-1'>18.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.09.2014","iso_value":"2014\/09\/30","content":"<font class='s-1'>30.09.2014.-17.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-29.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.11.2011","iso_value":"2011\/11\/26","content":"<font class='s-1'>26.11.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.08.2009","iso_value":"2009\/08\/05","content":"<font class='s-1'>05.08.2009.-25.11.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2004","iso_value":"2004\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2004.-04.08.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.07.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)