Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.634

Rīgā 2004.gada 27.jūlijā (prot. Nr.45 47.§)
Traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas un traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas kārtība
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas kārtību un traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtību.

II. Traktortehnikas vadītāja apliecība

2. Latvijas Republikā ir divu veidu traktortehnikas vadītāja apliecības:

2.1. traktortehnikas vadītāja apliecība;

2.2. speciālās traktortehnikas vadītāja apliecība.

3. Traktortehnikas vadītāja apliecība (1.pielikums) un speciālās traktortehnikas vadītāja apliecība (2.pielikums) ir no speciāla materiāla izgatavota noteiktas formas un krāsas kartīte (105 x 75 mm) - numurēts stingrās uzskaites dokuments ar tajā iestrādātiem pretviltošanas elementiem, kas apliecina tiesības vadīt traktortehniku. Traktortehnikas vadītāja apliecība ir dzeltenā krāsā, bet speciālās traktortehnikas vadītāja apliecība - zilā krāsā.

4. Traktortehnikas vadītāja apliecības priekšpusē latviešu un angļu valodā izvietota šāda informācija:

4.1. ziņas par apliecības īpašnieku (vārds, uzvārds, personas kods), apliecības īpašnieka fotokartīte;

4.2. apliecības kārtas numurs, apliecības īpašnieka paraksts;

4.3. apliecības izsniedzējas organizācijas nosaukums, zīmogs, izsniedzēja paraksts.

5. Traktortehnikas vadītāja apliecības otrā pusē latviešu un angļu valodā izvietota informācija par tiesībām vadīt attiecīgās kategorijas traktortehniku un apliecības derīguma termiņu.

6. Vienam cilvēkam var būt tikai viena derīga traktortehnikas vadītāja apliecība un tikai viena derīga speciālās traktortehnikas vadītāja apliecība.

7. Traktortehnikas vadītāja apliecībā norādītas šādas kategorijas, kas apliecības īpašniekam dod tiesības vadīt noteikta veida traktortehniku:

7.1. A kategorija - riteņtraktorus ar motora jaudu līdz 150 zirgspēkiem;

7.2. B kategorija - visus riteņtraktorus;

7.3. C kategorija - visus kāpurķēžu traktorus;

7.4. D kategorija - graudaugu, tehnisko kultūru, zāles novākšanas kompleksa pašgājējmašīnas;

7.5. E kategorija - autogreiderus.

8. Speciālās traktortehnikas vadītāja apliecībā norādītas speciālās traktortehnikas grupas, kādas ir tiesīgs vadīt apliecības īpašnieks.

9. Tās traktortehnikas kategorijas un speciālās traktortehnikas grupas, kādas nav tiesīgs vadīt apliecības īpašnieks, apliecībā dzēš (kompostrē).

III. Traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšana

10. Traktortehnikas vadītāja kvalifikāciju var iegūt jebkura Latvijas Republikā pastāvīgi dzīvojoša persona vai persona, kurai ir tiesības uzturēties Latvijā ilgāk par sešiem mēnešiem, ja attiecīgajai personai veselības pārbaudē nav konstatētas medicīniskas pretindikācijas traktortehnikas vadīšanai.

11. Traktortehnikas vadītāja zināšanas un prasmes pārbauda (eksamināciju veic), kvalifikāciju piešķir, vadītāja apliecību izsniedz, apmaina un atjauno Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras reģiona vai rajona daļa (turpmāk - aģentūras daļa) pēc personas dzīvesvietas (deklarācijas vietas) vai traktortehnikas vadītāju apmācības kursu atrašanās vietas.

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr.964)

12. Personai, kura vēlas iegūt traktortehnikas vadītāja kvalifikāciju, jābūt sasniegušai šādu vecumu:

12.1. 16 gadu -, lai iegūtu tiesības vadīt riteņtraktorus ar motora jaudu līdz 150 zirgspēkiem un kāpurķēžu traktorus (A un C kategorija);

12.2. 17 gadu -, lai iegūtu tiesības vadīt visu veidu (arī speciālo) traktortehniku.

13. Traktortehnikas un speciālās traktortehnikas vadītāja kvalifikāciju pēc kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas var iegūt persona, kura beigusi Zemkopības ministrijas licencētus kursus, kā arī persona, kura traktortehnikas vadīšanu apguvusi pašmācības ceļā (turpmāk - eksternis) (izņemot E kategoriju).

14. Pirms traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas eksāmena kārtošanas persona aģentūras daļā iesniedz (uzrāda) šādus dokumentus:

14.1. pasi;

14.2. traktortehnikas vadītāja apliecību (ja tāda iepriekš iegūta);

14.3. apliecību par Zemkopības minis-trijas licencētu traktortehnikas vadītāju apmācības kursu beigšanu saskaņā ar šo noteikumu 13.punktu (izņemot eksterņus);

14.4. normatīvajos aktos par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem noteikto medicīnisko uzziņu par veselības stāvokļa atbilstību traktortehnikas vadīšanai.

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr.964)

IV. Traktortehnikas vadītāja apliecības maiņa un atjaunošana

15. Traktortehnikas vadītāja apliecība ir derīga 10 gadus no izdošanas brīža, ja Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos nav noteikts citādi.

16. Traktortehnikas vadītāja apliecību maina, ja:

16.1. apliecība sasmērēta vai saburzīta un nav skaidri salasāmi ieraksti vai zīmogs;

16.2. atlīmējusies apliecības īpašnieka fotokartīte;

16.3. apliecības īpašnieks mainījis vārdu vai uzvārdu.

17. Lai apmainītu traktortehnikas vadītāja apliecību, apliecības īpašnieks aģentūras daļā iesniedz (uzrāda) šādus dokumentus:

17.1. pasi;

17.2. bojāto apliecību;

17.3. normatīvajos aktos par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem noteikto medicīnisko uzziņu par veselības stāvokļa atbilstību traktortehnikas vadīšanai;

17.4. dokumentu, kas apliecina vārda vai uzvārda maiņu, ja apliecības īpašnieks mainījis vārdu vai uzvārdu.

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr.964)

18. Traktortehnikas vadītāja apliecības atjaunošana ir apliecības noformēšana nozaudētās, nozagtās vai iznīcinātās apliecības vietā vai apliecības atgūšana, ja personai atņemtas traktortehnikas vadīšanas tiesības.

19. Nozaudētu traktortehnikas vadītāja apliecību atjauno bez eksāmena kārtošanas. Lai atjaunotu apliecību, persona aģentūras daļā iesniedz (uzrāda):

19.1. pasi;

19.2. derīgu medicīnisko uzziņu;

19.3. fotokartīti (3 x 4 cm).

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr.964)

20. Lai atjaunotu traktortehnikas vadītāja apliecību pēc tiesību atņemšanas termiņa beigām, ja traktortehnikas vadīšanas tiesības atņemtas uz gadu vai ilgāk vai ja traktortehnikas vadīšanas tiesības atņemtas par transportlīdzekļa vadīšanu alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā, persona aģentūras daļā iesniedz medicīnisko uzziņu par pirmstermiņa veselības pārbaudes veikšanu un kārto teorētisko kvalifikācijas eksāmenu ceļu satiksmes noteikumos un traktortehnikas vadīšanas kvalifikācijas eksāmenu.

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr.964)

V. Teorētiskais kvalifikācijas eksāmens

21. Lai iegūtu traktortehnikas vadītāja kvalifikāciju, vispirms pretendentam jākārto teorētiskais kvalifikācijas eksāmens (turpmāk - teorētiskais eksāmens) ceļu satiksmes noteikumos, bet pēc tā sekmīgas nokārtošanas - traktortehnikas vadīšanas kvalifikācijas eksāmens (turpmāk - vadīšanas eksāmens).

22. Ja vadīšanas eksāmens netiek nokārtots vai netiek kārtots, teorētiskā eksāmena rezultāti ir spēkā sešus mēnešus no tā nokārtošanas brīža. Beidzoties minētajam termiņam, teorētiskā eksāmena rezultātus anulē un eksāmens jākārto vēlreiz.

23. Eksterņiem papildus jākārto teorētiskais eksāmens traktortehnikas ekspluatācijas drošības noteikumos.

24. Teorētiskajā eksāmenā ceļu satiksmes noteikumos izmanto eksāmenu biļetes vai trafaretus, ko apstiprinājis Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras priekšnieks.

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr.964)

25. Teorētiskajā eksāmenā pretendents secīgi atbild uz Ceļu satiksmes drošības direkcijas (turpmāk - CSDD) sagatavotiem jautājumiem par ceļu satiksmi reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un satiksmes drošību. Lai iegūtu traktortehnikas vadītāja kvalifikāciju, jāatbild uz trim pamatjautājumiem.

26. Teorētiskais eksāmens ceļu satiksmes noteikumos ir nokārtots, ja pretendents nav pieļāvis vairāk par divām kļūdām.

27. Ja teorētiskais eksāmens nav nokārtots, vēlreiz eksāmenu var kārtot ne agrāk kā nākamajā dienā.

28. Lai nokārtotu teorētisko eksā-menu traktortehnikas ekspluatācijas drošības noteikumos, eksterņiem pareizi jāatbild uz diviem eksāmenu biļešu jautājumiem.

29. Teorētiskā eksāmena rezultātus ieraksta traktortehnikas vadītāju eksaminācijas protokolā.

VI. Traktortehnikas vadīšanas kvalifikācijas eksāmens

30. Lai pārbaudītu pretendentu iemaņas traktortehnikas vadīšanā, jākārto vadīšanas eksāmens. Vadīšanas eksāmenu pretendents kārto patstāvīgi, vadot attiecīgas kategorijas traktortehniku.

31. Lai iegūtu vairāku kategoriju traktortehnikas vadītāja kvalifikāciju, persona kārto augstākajai traktortehnikas kategorijai atbilstošo teorētisko eksāmenu (eksterņi - arī teorētisko eksā-menu traktortehnikas ekspluatācijas drošības noteikumos katrai kategorijai), bet vadīšanas eksāmenu vispirms kārto ar zemākas kategorijas traktortehniku, pēc tam - ar katras augstākās kategorijas traktortehniku.

32. Ja vadīšanas eksāmens ar zemākas kategorijas traktortehniku netiek nokārtots vai netiek kārtots, personai nav atļauts kārtot vadīšanas eksāmenu ar augstākas kategorijas traktortehniku.

33. Ja vadīšanas eksāmens ar zemākas kategorijas traktortehniku tiek nokārtots, bet ar augstākas kategorijas traktortehniku netiek nokārtots vai netiek kārtots, personai saskaņā ar tās iesniegumu piešķir iepriekš iegūto kategoriju un izsniedz tās kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecību, ar kuru ir nokārtots vadīšanas eksāmens.

34. Instrukciju par vadīšanas eksā-mena norisi apstiprina zemkopības ministrs.

35. Vadīšanas eksāmenu vērtē aģentūras daļas inspektors. Aģentūras daļas inspektors atkarībā no pieļauto kļūdu nozīmīguma un bīstamības pakāpes nosaka, vai pretendents ir nokārtojis eksāmenu.

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr.964)

36. Ja pretendents nav nokārtojis vadīšanas eksāmenu, vēlreiz eksāmenu var kārtot ne agrāk kā nākamajā dienā.

VII. Vadīšanas eksāmena vērtējuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

37. Ja pretendents nepiekrīt vadīšanas eksāmena vērtējumam, tas mēneša laikā pēc eksāmena dienas var apstrīdēt eksāmena vērtējumu, iesniedzot attiecīgu iesniegumu aģentūras daļā. Septiņu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pretendentu rakstiski informē par pārbaudes rezultātiem.

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr.964)

38. Vadīšanas eksāmena vērtējuma atbilstību šo noteikumu prasībām pārbauda un attiecīgu atzinumu sniedz zemkopības ministra izveidota komisija.

39. Pretendents šo noteikumu 38.punktā minētās komisijas lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

40. Gadījumos, kas nav minēti šajos noteikumos, lēmumu par traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanu, vadītāja apliecības maiņu un vadītāja apliecības atjaunošanu pieņem aģentūras daļa saskaņā ar administratīvo procesu regulējošiem normatīvajiem aktiem.

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr.964)

VIII. Traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšana un glabāšana

41. Traktortehnikas vadītāja apliecību aizpilda datordrukā. Apliecību paraksta aģentūras daļas vadītājs vai vecākais inspektors un apliecības īpašnieks. Apliecību apzīmogo ar aģentūras zīmogu, laminē un reģistrē grāmatā, kur apliecības īpašnieks parakstās par apliecības saņemšanu.

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr.964)

42. Traktortehnikas vadītāju apliecību veidlapas glabājas aģentūras daļā. Par to saglabāšanu atbild aģentūras daļas vadītājs.

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr.964)

IX. Noslēguma jautājums

43. Traktortehnikas vadītāja apliecības, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām.

Ministru prezidenta vietā - ekonomikas ministrs J.Lujāns

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 27.jūlija noteikumiem Nr.634
Traktortehnikas vadītāja apliecības paraugs

(Pielikums grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr.946; grozījumu 2.punkts: "Traktortehnikas vadītāja apliecības, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām.")

Averss
946-001.PNG (39090 bytes)

1. Traktortehnikas vadītāja apliecības priekšpusē (aversā) ir ievietota šāda informācija:

1.1. "Latvijas Republika" - valsts (kas izdevusi vadītāja apliecību) nosau­kums;

1.2. "LV" - valsts atšķirības zīme;

1.3. "Traktortehnikas vadītāja apliecība" - dokumenta nosaukums;

1.4. apliecības īpašnieka vārds;

1.5. apliecības īpašnieka uzvārds;

1.6. apliecības īpašnieka personas kods;

1.7. apliecības īpašnieka paraksts;

1.8. apliecības kārtas numurs;

1.9. apliecības īpašnieka fotogrāfija;

1.10. apliecības izdošanas datums;

1.11. rajons, kurā apliecība izdota;

1.12. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras attiecīgā rajona daļas vadītāja paraksts.

Reverss

TABLES.PNG (24449 bytes)

Zemkopības ministrs M.Roze
2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 27.jūlija noteikumiem Nr.634
Speciālās traktortehnikas vadītāja apliecības paraugs

(Pielikums grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr.946; grozījumu 2.punkts: "Traktortehnikas vadītāja apliecības, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām.")

Averss
946-002.PNG (49298 bytes)

1. Speciālās traktortehnikas vadītāja apliecības priekšpusē (aversā) ir ievietota šāda informācija:

1.1. "Latvijas Republika" - valsts (kas izdevusi vadītāja apliecību) nosaukums;

1.2. "LV" - valsts atšķirības zīme;

1.3. "Speciālās traktortehnikas vadītāja apliecība" - dokumenta nosau­kums;

1.4. apliecības īpašnieka vārds;

1.5. apliecības īpašnieka uzvārds;

1.6. apliecības īpašnieka personas kods;

1.7. apliecības īpašnieka paraksts;

1.8. apliecības kārtas numurs;

1.9. apliecības īpašnieka fotogrāfija;

1.10. apliecības izdošanas datums;

1.11. rajons, kurā apliecība izdota;

1.12. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras attiecīgā rajona daļas vadītāja paraksts.

2. Speciālās traktortehnikas vadītāja apliecības aizmugurē (reversā) ir ievietota šāda informācija:

2.1. tabula, kurā norāda speciālās traktortehnikas grupas (buldozeri, ekskavatori, ceļu būves un kopšanas mašīnas, meža mašīnas, pašgājēji iekrāvēji un cita pašgājēju traktortehnika), kādas ir tiesīgs vadīt apliecības īpašnieks;

2.2. apliecības derīguma termiņš.

Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas un traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 634Pieņemts: 27.07.2004.Stājas spēkā: 20.08.2004.Zaudē spēku: 14.10.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 131, 19.08.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
92521
{"selected":{"value":"24.11.2004","content":"<font class='s-1'>24.11.2004.-13.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.11.2004","iso_value":"2004\/11\/24","content":"<font class='s-1'>24.11.2004.-13.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.08.2004","iso_value":"2004\/08\/20","content":"<font class='s-1'>20.08.2004.-23.11.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.11.2004
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"