Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 11. jūlija noteikumus Nr. 575 "Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr.602

Rīgā 2004.gada 13.jūlijā (prot. Nr.42 53.§)
Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr. 947)

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 16.panta septīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama traktortehnikas un tās piekabju valsts tehniskā apskate un tehniskā kontrole.

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr. 947)

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt cilvēku veselībai, dzīvībai un apkārtējai videi nekaitīgas traktortehnikas un tās piekabju piedalīšanos ceļu satiksmē.

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr. 947)

3. Traktortehnikas un tās piekabes valsts tehniskā apskate (turpmāk — tehniskā apskate) veicama ne vēlāk kā piecas dienas pēc traktortehnikas vai tās piekabes pirmreizējās reģistrācijas un turpmāk atbilstoši termiņam, līdz kuram traktortehnikai vai tās piekabei ir atļauts piedalīties ceļu satiksmē, bet ne retāk kā reizi gadā. Datumu, līdz kuram traktortehnikai vai tās piekabei atļauts piedalīties ceļu satiksmē, norāda tehniskās apskates uzlīmē (talonā).

(MK 16.11.2004. noteikumu Nr. 947 redakcijā)

4. Traktortehnikas vai tās piekabes tehniskā stāvokļa kontroli tehniskās apskates ietvaros un tehnisko kontroli veic Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras inspektori (turpmāk – inspektori). Tehnisko apskati veic inspektoru norādītā kontroles vietā neatkarīgi no traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas un traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka (vadītāja) dzīvesvietas.

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr. 947)

5. Traktortehnikas un tās piekabes tehniskajam stāvoklim un aprīkojumam jāatbilst šo noteikumu 1.pielikumā minētajām prasībām.

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr. 947)

6. Veicot traktortehnikas vai tās piekabes tehniskā stāvokļa kontroli tehniskās apskates ietvaros un tehnisko kontroli, tiek kontrolēta atbilstība šo noteikumu 1.pielikumā minētajām prasībām. Inspektors konstatētos trūkumus un bojājumus atkarībā no to nozīmīguma novērtē ar kādu no šādiem vērtējumiem:

6.1. sīks trūkums vai bojājums, kas tieši neietekmē satiksmes un darba drošību (turpmāk – 1.vērtējums);

6.2. bīstams trūkums vai bojājums, kas apdraud apkārtējo vidi, cilvēku veselību, dzīvību vai satiksmes drošību (turpmāk – 2.vērtējums).

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr. 947)

7. Tehniskā apskate ietver traktortehnikas un tās piekabes statusa pārbaudi un traktortehnikas un tās piekabes tehniskā stāvokļa kontroli.

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr. 947)

8. Traktortehnikas un tās piekabes statusa pārbaude ietver traktortehnikas vadītāju informatīvās sistēmas aktualizāciju un traktortehnikas un tās piekabju īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas kontroli.

(MK 16.11.2004. noteikumu Nr. 947 redakcijā)

9. Traktortehnikas un tās piekabes tehniskā stāvokļa kontrolē izšķir divus pārbaužu veidus:

9.1. pamatpārbaude – obligātā tehniskā pārbaude atbilstoši Ceļu satiksmes likumā noteiktajam periodiskumam vai tehniskā pārbaude, kas tiek veikta, ja beidzies atkārtotās pārbaudes veikšanai noteiktais termiņš;

9.2. atkārtotā pārbaude – tehniskā pārbaude, kas tiek veikta 30 dienu laikā pēc pamatpārbaudes, ja pamatpārbaudē konstatēti trūkumi vai bojājumi, kas novērtēti ar 2.vērtējumu.

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr. 947)

10. Atkārtotās pārbaudes laikā galvenokārt tiek kontrolēta to trūkumu vai bojājumu novēršana, kas konstatēti pamatpārbaudē. Ja traktortehnikai vai tās piekabei pēc pamatpārbaudes ir radušies citi acīmredzami trūkumi vai bojājumi, inspektors tos novērtē saskaņā ar šo noteikumu 6.punktu.

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr. 947)

11. Veicot traktortehnikas vai tās piekabes tehnisko kontroli, pārbaudi veic tādā apjomā, kādu atļauj kontroles vietā pieejamās iekārtas, bet ne lielākā kā pamatpārbaudē.

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr. 947)

II. Tehniskās apskates veikšanas kārtība

12. Pirms tehniskās apskates traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks (vadītājs) kontroles vietā inspektoram uzrāda traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecību, traktortehnikas vadītāja apliecību un spēkā esošu transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi, kā arī samaksā par tehnisko apskati.

(MK 16.11.2004. noteikumu Nr. 947 redakcijā)

13. Pēc nepieciešamo dokumentu uzrādīšanas un maksājumu veikšanas traktortehnikas vai tās piekabes īpašniekam (vadītājam) izsniedz tehniskās apskates protokola veidlapu (veidlapas paraugs – 2.pielikumā) un maksājumus apliecinošus dokumentus.

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr. 947)

14. Lai veiktu tehniskā stāvokļa kontroli, traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks (vadītājs) traktortehniku vai tās piekabi kopā ar tās reģistrācijas apliecību un tehniskās apskates protokola veidlapu nodod inspektoram.

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr. 947)

15. Tehniskā stāvokļa kontroli sāk ar traktortehnikas vai tās piekabes uzskaites tehnisko datu salīdzināšanu (turpmāk – datu salīdzināšana). Ja traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecības ieraksti nav salasāmi vai neatbilst faktiskajam stāvoklim, bet ir iespējams identificēt konkrēto traktortehniku vai tās piekabi un tai izsniegto reģistrācijas apliecību, inspektors turpina veikt tehniskā stāvokļa kontroli, izdara attiecīgu ierakstu tehniskās apskates protokolā un tehniskās apskates uzlīmi izsniedz tikai pēc neatbilstības novēršanas.

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr. 947)

16. Ja nav iespējams identificēt traktortehniku vai tās piekabi, vai ja konstatētas viltojuma pazīmes traktortehnikas vai tās piekabes agregātu numerācijā, reģistrācijas dokumentos vai valsts reģistrācijas numura zīmē, inspektors sastāda attiecīgu aktu un turpmāk rīkojas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību. Tehniskā stāvokļa kontroli neturpina, tehniskās apskates protokolu anulē un viltoto valsts reģistrācijas numura zīmi atsavina.

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr. 947)

17. Pēc datu salīdzināšanas inspektors no traktortehnikas vējstikla noņem iepriekšējās tehniskās apskates uzlīmi.

18. Traktortehnikas un tās piekabes tehniskā stāvokļa un aprīkojuma kontroli inspektors veic, izmantojot Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras rīcībā esošās diagnostikas palīgierīces un instrumentus. Konstatētos trūkumus vai bojājumus inspektors atzīmē tehniskās apskates protokolā.

(MK 16.11.2004. noteikumu Nr. 947 redakcijā)

19. Tehniskā stāvokļa kontroles beigās inspektors, ņemot vērā konstatētos trūkumus vai bojājumus, nosaka traktortehnikas vai tās piekabes tehniskā stāvokļa un aprīkojuma kopējo novērtējumu un noformē tehniskās apskates protokolu.

(MK 16.11.2004. noteikumu Nr. 947 redakcijā)

20. Ja traktortehnikai vai tās piekabei konstatēti trūkumi vai bojājumi, inspektors pamato savu lēmumu un sniedz skaidrojumu par konstatētajiem trūkumiem vai bojājumiem, kā arī norāda uz trūkumiem un bojājumiem, kurus nepieciešams novērst ekspluatācijas gaitā vai kuru dēļ traktortehnikas vai tās piekabes ekspluatācija ir aizliegta.

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr. 947)

21. Ja traktortehnikas un tās piekabes tehniskais stāvoklis un aprīkojums atbilst šo noteikumu 1.pielikumā minētajām prasībām un tai nav konstatēti trūkumi vai bojājumi, kas novērtējami ar 2.vērtējumu, tiek dota atļauja piedalīties ceļu satiksmē un tiek izsniegta tehniskās apskates uzlīme (talons).

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr. 947)

22. Tehniskās apskates uzlīmi inspektors pielīmē traktortehnikas priekšējā stikla (vējstikla) iekšpusē labajā augšējā stūrī, bet traktortehnikai, kurai nav kabīnes un traktortehnikas piekabes, īpašniekam (vadītājam) izsniedz tehniskās apskates talonu. Tehniskās apskates uzlīmes un tehniskās apskates talona paraugs norādīts šo noteikumu 3.pielikumā.

23. Ja traktortehnikai vai tās piekabei konstatēti trūkumi un bojājumi, kas novērtējami ar 2.vērtējumu, tehniskās apskates uzlīme (talons) netiek izsniegta un traktortehnikas vai tās piekabes turpmāka ekspluatācija ir aizliegta.

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr. 947)

24. Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks (vadītājs) novērš konstatētos trūkumus un bojājumus un uzrāda traktortehniku atkārtotai pārbaudei.

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr. 947)

III. Tehniskās apskates uzlīmes (talona) izsniegšana jaunai traktortehnikai un tās piekabei, uzlīmes (talona) dublikāta izsniegšana un uzlīmes (talona) apmaiņa

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr. 947)

25. Jaunai, iepriekš nereģistrētai traktortehnikai un tās piekabei tehniskās apskates uzlīmi (talonu) pielīmē vai izsniedz bez traktortehnikas vai tās piekabes tehniskā stāvokļa kontroles veikšanas.

(MK 16.11.2004. noteikumu Nr. 947 redakcijā)

26. Ja iepriekš izsniegtā, spēkā esošā tehniskās apskates uzlīme (talons) ir nozaudēta vai bojāta vai ja ir mainīts traktortehnikas vējstikls, tehniskās apskates uzlīmes (talona) dublikātu izsniedz bez traktortehnikas vai tās piekabes tehniskās kontroles veikšanas.

(MK 16.11.2004. noteikumu Nr. 947 redakcijā)

27. Ja ir mainījušies traktortehnikas vai tās piekabes tehniskās apskates uzlīmē (talonā) norādītie traktortehnikas vai tās piekabes uzskaites dati, tehniskās apskates uzlīmi (talonu) apmaina bez traktortehnikas vai tās piekabes tehniskās kontroles veikšanas.

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr. 947)

IV. Tehniskā kontrole

28. Pirms tehniskās kontroles traktortehnikas vadītājs inspektoram uzrāda traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas apliecību un nodod traktortehniku un tās piekabi tehniskās kontroles veikšanai.

(MK 16.11.2004. noteikumu Nr. 947 redakcijā)

29. Tehnisko kontroli sāk ar datu salīdzināšanu. Ja traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecības ieraksti nav salasāmi vai neatbilst faktiskajam stāvoklim, bet ir iespējams identificēt konkrēto traktortehniku vai tās piekabi un tai izsniegto reģistrācijas apliecību, aģentūras darbinieks turpina veikt tehnisko kontroli un izdara attiecīgu atzīmi tehniskās kontroles protokolā. Ja nav iespējams identificēt konkrēto traktortehniku vai tās piekabi, vai ja konstatētas viltojuma pazīmes traktortehnikas vai tās piekabes agregātu numerācijā, reģistrācijas dokumentos vai valsts reģistrācijas numura zīmē, inspektors sastāda attiecīgu aktu un turpmāk rīkojas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību. Viltotu valsts reģistrācijas numura zīmi atsavina.

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr. 947)

30. Pēc datu salīdzināšanas inspektors veic traktortehnikas un tās piekabes tehniskā stāvokļa un aprīkojuma kontroli.

(MK 16.11.2004. noteikumu Nr. 947 redakcijā)

31. Konstatētos trūkumus vai bojājumus inspektors atzīmē tehniskās kontroles protokolā. Tehniskās kontroles protokolā norāda arī šādu informāciju:

31.1. ziņas par traktortehniku un tās piekabi;

31.2. ziņas par traktortehnikas un tās piekabes īpašnieku (vadītāju);

31.3. ziņas par traktortehnikas un tās piekabes tehniskā stāvokļa un aprīkojuma kopējo novērtējumu;

31.4. tā inspektora vārdu un uzvārdu, kurš veicis traktortehnikas un tās piekabes tehniskā stāvokļa kontroli.

(MK 16.11.2004. noteikumu Nr. 947 redakcijā)

32. Tehniskās kontroles beigās, ņemot vērā konstatēto trūkumu un bojājumu vērtējumus, inspektors nosaka traktortehnikas un tās piekabes tehniskā stāvokļa un aprīkojuma kopējo novērtējumu, noformē tehniskās kontroles protokolu un izsniedz to traktortehnikas vadītājam.

(MK 16.11.2004. noteikumu Nr. 947 redakcijā)

33. Ja traktortehnikai vai tās piekabei konstatēti trūkumi vai bojājumi, inspektors sniedz skaidrojumu par:

33.1. trūkumiem vai bojājumiem, kuriem pievēršama uzmanība turpmākajā traktortehnikas vai tās piekabes ekspluatācijas gaitā;

33.2. trūkumiem vai bojājumiem, kurus nepieciešams novērst;

33.3. bojājumiem, kuru dēļ traktortehnikas vai tās piekabes turpmāka piedalīšanās ceļu satiksmē ir aizliegta.

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr. 947)

34. Ja traktortehnikai vai tās piekabei konstatēti trūkumi un bojājumi, kas novērtēti ar 2.vērtējumu, traktortehnikas vai tās piekabes turpmāka piedalīšanās ceļu satiksmē ir aizliegta un aģentūras darbinieks aiztur traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas numura zīmi, kā arī izdara par to speciālu ierakstu tehniskās kontroles protokolā.

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr. 947)

35. Traktortehnikas vadītājs tiek informēts par kārtību, kādā iespējams atgūt aizturēto valsts reģistrācijas numura zīmi.

36. Lai saņemtu atpakaļ aizturēto traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas numura zīmi, traktortehnikai vai tās piekabei jāveic atkārtota tehniskā stāvokļa kontrole. Ja atkārtotajā tehniskā stāvokļa kontrolē trūkumi vai bojājumi netiek konstatēti, traktortehnikas vai tās piekabes īpašniekam (vadītājam) atdod aizturēto valsts reģistrācijas numura zīmi.

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr. 947)

V. Pielaides ceļu satiksmei un tehniskās apskates uzlīmes (talona) anulēšana un atjaunošana

37. Pielaide ceļu satiksmei un tehniskās apskates uzlīme (talons) tiek anulēta, ja:

37.1. traktortehnikai vai tās piekabei 30 dienu laikā netiek veikta atkārtota tehniskā stāvokļa kontrole;

37.2. traktortehnikai vai tās piekabei atkārtotajā tehniskā stāvokļa kontrolē konstatē trūkumus vai bojājumus, kas novērtējami ar 2.vērtējumu.

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr. 947)

38. Lai atjaunotu atļauju piedalīties ceļu satiksmē, traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks (vadītājs) novērš konstatētos trūkumus vai bojājumus un uzrāda traktortehniku vai tās piekabi tehniskajai apskatei.

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr. 947)

39. Ja, veicot traktortehnikas vai tās piekabes tehnisko apskati, netiek konstatēti trūkumi vai bojājumi, kas novērtējami ar 2.vērtējumu, tad pielaidi ceļu satiksmei atjauno un šo noteikumu 34.punktā minētajā kārtībā aizturēto traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas numura zīmi atdod traktortehnikas vai tās piekabes īpašniekam (vadītājam). Atjaunojot atļauju piedalīties ceļu satiksmē, izsniedz jaunu tehniskās apskates uzlīmi (talonu).

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr. 947)

VI. Rīcība strīdu gadījumos un lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

40. Ja traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks (vadītājs) nepiekrīt traktortehnikas, tās piekabes vai aprīkojuma tehniskā stāvokļa novērtējumam, traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks (vadītājs) inspektora pieņemto lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijas attiecīgā rajona daļas vadītājam.

(MK 16.11.2004. noteikumu Nr. 947 redakcijā)

41. Ja domstarpības nav atrisinātas attiecīgajā Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras rajona daļā, sastāda iesniegumu ar tehniskā rakstura domstarpību detalizētu izklāstu un iesniedz to Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras vadībai. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras vadība triju darbdienu laikā iesnieguma iesniedzējam rakstiski paziņo par traktortehnikas vai tās piekabes tehniskā stāvokļa atkārtotās novērtēšanas vietu un laiku.

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr. 947)

42. Līdz atkārtotai traktortehnikas vai tās piekabes tehniskā stāvokļa un aprīkojuma novērtēšanai jebkādu remontdarbu vai komplektācijas izmaiņu veikšana attiecīgajai traktortehnikai vai tās piekabei ir aizliegta.

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr. 947)

43. Ja atkārtotajā pārbaudē konstatē, ka ir veikti remontdarbi, vai ja traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks (vadītājs) atsakās uzrādīt traktortehniku vai tās piekabi atkārtotai pārbaudei vai neierodas uz atkārtoto pārbaudi, paliek spēkā iepriekš piešķirtais traktortehnikas vai tās piekabes, un tās aprīkojuma tehniskā stāvokļa novērtējums.

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr. 947)

44. Traktortehnikas vai tās piekabes tehniskā stāvokļa atkārtotu novērtēšanu veic zemkopības ministra izveidota komisija. Komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr. 947)

Ministru prezidents I.Emsis

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 13.jūlija
noteikumiem Nr.602
Būtiskās prasības traktortehnikas un tās piekabes tehniskajam stāvoklim un aprīkojumam

(Pielikums grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr. 947)

1. Aprīkojums
 

1.1. Traktortehnikas un tās piekabes identifikācijas numuriem jābūt tīriem un salasāmiem. Tiem jāatbilst izgatavotāja noteiktajām marķēšanas prasībām un traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas dokumentiem.

1.2. Izgatavotāja plāksnītei jābūt rūpnieciski stiprinātai. Ierakstiem plāksnītē jābūt salasāmiem.

1.3. Valsts reģistrācijas numura zīmes tipam jāatbilst valsts standarta LVS 83:1997 “Traktortehnikas un traktoru piekabju valsts reģistrācijas numura zīmes” prasībām.

1.4. Valsts reģistrācijas numura zīmei jābūt piestiprinātai izgatavotāja paredzētajā vietā, horizontāli orientētai. Tās saturam jābūt lasāmam no kreisās uz labo pusi.

1.5. Valsts reģistrācijas numura zīmei jābūt tīrai, salasāmai, bez mehāniskiem vai citādiem bojājumiem.

1.6. Pašgājējai traktortehnikai jābūt nodrošinātai ar konstrukcijā paredzētajiem atpakaļskata spoguļiem.

1.7. Spogulim nedrīkst būt redzamību pasliktinoši bojājumi un pārklājumi. Spogulim jābūt nostiprinātam tā, lai kustības laikā patvaļīgi nemainītos tā stāvoklis.

1.8. Atpakaļskata sānu spoguļiem jābūt regulējamiem.

1.9. Traktortehnikai jābūt aprīkotai ar izgatavotāja paredzēto skaņas signālierīci, un tai jādarbojas efektīvi.

1.10. Mēraparātu panelī izvietotajām mērīšanas un indikācijas ierīcēm jāveic tām paredzētās funkcijas. Jādarbojas mēraparātu paneļa apgaismojumam.

1.11. Traktortehnikai jābūt avārijas apstāšanās zīmei. Avārijas apstāšanās zīmei jābūt bez bojājumiem, tās konstrukcijai jānodrošina iespēja zīmi stabili novietot uz brauktuves.

1.12. Latvijā pastāvīgi reģistrētai traktortehnikai vai tās piekabei, kas šķērso valsts robežu, aizmugurē jābūt piestiprinātai pazīšanas zīmei atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu prasībām.

1.13. Mācību braukšanai paredzēto traktortehniku un tās piekabi apzīmē ar pazīšanas zīmēm atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu prasībām. Traktortehnikas pazīšanas zīmei jābūt izgaismotai no iekšpuses.

1.14. Uz traktortehnikas un tās piekabes nedrīkst atrasties nekāda cita veida informācija vai zīmes, kas nav noteiktas Ceļu satiksmes noteikumos.

1.15. Pazīšanas zīmes nedrīkst būt bojātas (piemēram, saplaisājušas, izbalējušas, salūzušas).
 

2. Gaismas ierīces
 

2.1. Traktortehnikai un tās piekabei jābūt aprīkotai ar izgatavotāja noteikto lukturu skaitu.

2.2. Lukturiem jābūt uzstādītiem priekšā simetriski attiecībā pret traktortehnikas vidējo garenplakni.

2.3. Lukturos atļauts uzstādīt tikai vienāda tipa un tikai izgatavotāja paredzētās jaudas spuldzes.

2.4. Traktortehnikai jābūt aprīkotai ar tuvās un tālās gaismas lukturiem.

2.5. Ieslēdzot tuvās gaismas lukturus, vienlaikus jāieslēdzas visiem tuvās gaismas lukturiem, gabarītlukturiem un numura zīmes apgaismojumam.

2.6. Pārslēdzot tālās gaismas uz tuvajām gaismām, jāpārslēdzas visiem tālās gaismas lukturiem.

2.7. Tālās gaismas lukturi nedrīkst būt ieslēdzami atsevišķi un degt pastāvīgi, ja nav ieslēgti gabarītlukturi un valsts numura zīmes apgaismojums.

2.8. Traktortehnikai drīkst būt uzstādīti divi priekšējie miglas lukturi, kurus uzstāda priekšā simetriski attiecībā pret traktortehnikas vidējo garenplakni.

2.9. Ieslēdzot miglas lukturus, jādeg visiem uzstādītajiem priekšējiem miglas lukturiem. Miglas lukturiem jābūt ieslēdzamiem vienīgi tad, kad jau ieslēgti gabarītlukturi un numura zīmes apgaismojums.

2.10. Traktortehnikai un tās piekabēm jābūt diviem sarkanu gaismu izstarojošiem pakaļējiem gabarītlukturiem.

2.11. Ieslēdzot gabarītlukturus, jāieslēdzas visiem gabarītlukturiem un numura zīmes apgaismojumam.

2.12. Traktortehnikai un tās piekabēm jābūt vienam vai vairākiem baltu gaismu izstarojošiem numura zīmes apgaismojuma lukturiem.

2.13. Numura zīmes apgaismojuma lukturiem jābūt novietotiem tā, lai efektīvi apgaismotu traktortehnikas un tās piekabju numura zīmi.

2.14. Numura zīmes apgaismojumam jāieslēdzas vienlaikus ar visiem gabarītlukturiem.

2.15. Traktortehnikai jābūt diviem priekšējiem un diviem pakaļējiem virzienrādītājiem. Piekabēm jābūt diviem pakaļējiem virzienrādītājiem.

2.16. Visiem virzienrādītājiem jāizstaro dzeltena gaisma.

2.17. Virzienrādītājiem jābūt uzstādītiem simetriski attiecībā pret traktortehnikas un tās piekabju vidējo garenplakni.

2.18. Ieslēdzot labās vai kreisās puses virzienrādītājus, vienlaikus sinhroni jāieslēdzas un jāmirgo visiem labās vai kreisās puses virzienrādītājiem.

2.19. Traktortehnikas konstrukcijā paredzētās avārijas signalizācijas režīmā vienlaikus sinhroni jāmirgo visiem virzienrādītāju lukturiem.

2.20. Traktortehnikai un tās piekabēm jābūt aprīkotām ar diviem sarkanu gaismu izstarojošiem bremzēšanas signāllukturiem.

2.21. Traktortehnikas un tās piekabju bremzēšanas signāllukturus uzstāda aizmugurē, simetriski attiecībā pret vidējo garenplakni.

2.22. Nospiežot bremžu pedāli, jāiedegas visiem bremzēšanas signāllukturiem. Aizliegts uzstādīt bremzēšanas signāllukturus, kas darbojas pārtrauktā režīmā.

2.23. Traktortehnikai jābūt diviem pakaļējiem atstarotājiem sarkanā krāsā. Tiem nedrīkst būt trīsstūra forma.

2.24. Traktortehnikas piekabēm jābūt diviem pakaļējiem trīsstūra atstarotājiem sarkanā krāsā un diviem priekšējiem citas formas atstarotājiem baltā krāsā.

2.25. Traktortehnikas un tās piekabju priekšējiem un pakaļējiem atstarotājiem jābūt uzstādītiem simetriski attiecībā pret vidējo garenplakni.

2.26. Priekšējo vai pakaļējo atstarotāju atstarojošai virsmai drīkst būt kopējas daļas ar jebkuras citas priekšējās vai pakaļējās gaismas ierīces redzamo virsmu.

2.27. Visiem traktortehnikas lukturiem jābūt atbilstoši nostiprinātiem pie nekustīgām daļām tā, lai braukšanas laikā ceļu nelīdzenumi neizraisītu gaismas kūļa svārstības. Izkliedētājam jābūt tīram, bez plaisām, izlūzumiem vai cita rakstura bojājumiem. Atstarotāja virsmai jābūt bez bojājumiem (piemēram, korozijas). Nav pieļaujama nekāda šķidruma un papildu elementu izmantošana.

3. Stūres iekārta

3.1. Stūres rata izmēram, konstrukcijai un stiprinājumam jāatbilst traktortehnikas izgatavotāja prasībām.

3.2. Stūres rats nedrīkst būt saliekts, saplaisājis. Tam jābūt nekustīgi savienotam ar vārpstu. Apvalks nedrīkst traucēt stūres rata satveramību.

3.3. Stūres rata brīvkustība nedrīkst būt lielāka par izgatavotāja noteikto.

3.4. Stūres ratam abos virzienos jāgriežas viegli, vienmērīgi, bez ieķīlēšanās. Stūres pagrieziena leņķiem no vidējā stāvokļa līdz atdurei jābūt vienādam abos virzienos.

3.5. Stūres mehānismam jābūt atbilstoši nostiprinātam. Stiprinājuma elementiem jābūt attiecīgi nospriegotiem un nodrošinātiem pret atskrūvēšanos.

3.6. Traktortehnikas daļas, pie kurām stiprināms stūres mehānisms, nedrīkst būt salauztas, saliektas, ieplaisājušas vai ievērojami korodējušas.

3.7. Stūres mehānismam jābūt hermētiskam. Putekļu aizsargiem jābūt nostiprinātiem un bez bojājumiem.

3.8. Stūres piedziņas stiprinājuma elementiem jābūt attiecīgi nospriegotiem un nodrošinātiem pret atskrūvēšanos.

3.9. Stūres piedziņas elementiem nav pieļaujama palielināta brīvkustība. Tiem nedrīkst būt bojājumi, deformācijas korozija.

3.10. Aizliegts veikt stūres piedziņas pārbūvi.

3.11. Stūres stiepņu un sviru stiprinājumu elementiem jābūt attiecīgi nospriegotiem un nodrošinātiem pret atskrūvēšanos.

3.12. Stūres stiepņiem un svirām nedrīkst būt bojājumi, deformācijas vai brīvkustības. Remontmetinājumi ir aizliegti (izņemot gadījumus, ja tos paredz traktortehnikas izgatavotājs).

3.13. Stūres stiepņi nekādā stūres rata pagrieziena leņķī nedrīkst pieskarties citām traktortehnikas daļām.

3.14. Aizliegts veikt stūres stiepņu un sviru pārbūvi.

3.15. Stūres šarnīru stiprinājuma elementiem jābūt attiecīgi nospriegotiem un nodrošinātiem pret atskrūvēšanos.

3.16. Nav pieļaujama palielināta brīvkustība šarnīros un šarnīru remontmetinājumi. Neizjaucamiem stūres šarnīriem nav pieļaujami nekāda veida remontdarbi. Putekļu aizsargiem jābūt bez bojājumiem un atbilstoši nostiprinātiem.

3.17. Traktortehnikas izgatavotāja paredzētajam stūres pastiprinājumam jādarbojas un jānodrošina nepieciešamā efektivitāte.

3.18. Visām pastiprinātāja daļām jābūt bez bojājumiem un pienācīgi nostiprinātām. Pastiprinātāja sastāvdaļām jābūt hermētiskām. Pastiprinātāja darba šķidruma līmenis nedrīkst būt zemāks par minimālo.

3.19. Pastiprinātāja sistēmas cauruļvadi un šļūtenes nedrīkst pieskarties traktortehnikas kustīgajām daļām.

4. Bremžu iekārta

4.1. Traktortehnikai jābūt aprīkotai ar darba bremžu iekārtu (izņemot piekabes, kuru pilna masa nepārsniedz 2,5 t un kurām darba bremžu iekārtu nav paredzējis izgatavotājs).

4.2. Traktortehnikas un tās piekabju darba bremzēm jādarbojas uz visiem riteņiem, kas aprīkoti ar bremžu mehānismiem.

4.3. Darba bremzēm jānodrošina traktortehnikas un tās piekabju bremzēšana atbilstoši izgatavotāja tehniskajiem noteikumiem.

4.4. Veicot bremžu iekārtas efektivitātes pārbaudi ceļa apstākļos, traktortehnika nedrīkst būtiski novirzīties no taisnvirziena kustības.

4.5. Bremžu pievadā nav pieļaujama bremžu šķidruma noplūde.

4.6. Bremžu pedāļa nospiešanas spēks nedrīkst pārsniegt 700 N. Pēc pedāļa atslogošanas tam brīvi jāatgriežas izejas stāvoklī.

4.7. Bremžu pedāļa kājas atbalstvirsmai jābūt pārklātai ar rievotu palielinātas berzes materiālu vai citādi nodrošinātai pret slīdēšanu. Bremžu pedālim (svirai) jābūt bez plaisām, bojājumiem.

4.8. Nav pieļaujama bremžu pedāļa sānkustība un remontmetinājumi.

4.9. Traktortehnikai jābūt aprīkotai ar stāvbremzi, kurai jānodrošina pietiekama bremzēšanas efektivitāte.

4.10. Stāvbremzei jāiedarbojas uz ass abu pušu riteņiem.

4.11. Pneimatisko bremžu iekārtas kompresoram pietiekami īsā laikā jānodrošina tāds gaisa spiediens bremžu iekārtā, kāds nepieciešams noteikto bremzēšanas īpašību sasniegšanai un kādu norādījis izgatavotājs.

4.12. Nav pieļaujama eļļas noplūde no kompresora.

4.13. Saspiestā gaisa balonam uz traktortehnikas jābūt nostiprinātam nekustīgi. Tas nedrīkst būt mehāniski bojāts, korodējis, ar remontmetinājumiem. Gaisa noplūde no balona nav pieļaujama. Atūdeņošanas vārstiem jābūt darba kārtībā.

4.14. Gaisa spiediena regulators nedrīkst būt bojāts, tam jābūt atbilstoši nostiprinātam. Savienojumiem jābūt hermētiskiem.

4.15. Noteiktajā režīmā jādarbojas pneimatisko bremžu sistēmas manometram.

4.16. Aizliegts veikt bremžu iekārtas pārbūvi.

5. Riepas, riteņi

5.1. Traktortehnikai un tās piekabei atļauts lietot riepas atbilstoši izgatavotāja piemēroto standartu prasībām.

5.2. Riepu izmēram un konstrukcijai jāatbilst traktortehnikas vai tās piekabes izgatavotāja prasībām. Riepu maksimāli pieļaujamais ātrums un slodze nedrīkst būt mazāki par traktortehnikas vai tās piekabi tehniskajā raksturojumā noteiktajiem parametriem.

5.3. Aizliegts uzstādīt dažādu izmēru riepas uz traktortehnikas vai tās piekabes vienas ass riteņiem.

5.4. Riepām nedrīkst būt korda slāni atsedzoši bojājumi, atslāņojies karkass, atdalījies protektors vai sānu aizsargslānis.

5.5. Riteņu riepu un disku kombinācijai jāatbilst traktortehnikas vai tās piekabes izgatavotāja prasībām.

5.6. Aizliegts uzstādīt riteņu diskus, kuri nav rūpnieciski ražoti vai kuru konstrukcija ir mainīta.

5.7. Visiem uzgriežņiem un skrūvēm jābūt atbilstošas konstrukcijas un nospriegotām.

5.8. Aizliegts uzstādīt citu marku vai modeļu diskus, kuru stiprinājums atšķiras no izgatavotāja paredzētā.

5.9. Traktortehnikas vai tās piekabes riteņu diskiem nedrīkst būt plaisas, izlūzumi, deformācijas, remontmetinājumi.

6. Rāmis (pusrāmis), kabīne

6.1. Traktortehnikas vai tās piekabes rāmim (pusrāmim) nedrīkst būt lūzumi, izlūzumi, plaisas, deformācijas un korozijas bojājumi, kas var ietekmēt konstrukcijas izturību.

6.2. Traktortehnikas priekšējā tilta sijai nedrīkst būt plaisas, lūzumi, deformācijas, ievērojami korozijas bojājumi.

6.3. Nav pieļaujama brīvkustība priekšējā tilta sijas nekustīgajos savienojumos.

6.4. Traktortehnikas motoram jābūt atbilstoši nostiprinātam. Stiprinājuma elementiem nav pieļaujami bojājumi. Visiem aizsargapvalkiem jābūt atbilstoši nostiprinātiem, bez būtiskiem bojājumiem.

6.5. Traktortehnikas sajūgam jānodrošina laidena gaitas uzsākšana un viegla pārnesumu pārslēgšana.

6.6. Sajūga pedāļa kājas atbalsta virsmai jābūt pārklātai ar rievotu palielinātas berzes materiālu vai citādi nodrošinātai pret slīdēšanu.

6.7. Nav pieļaujama sajūga pedāļa ievērojama sānkustība un remontmetinājumi.

6.8. Sajūga hidrauliskajam vai pneimatiskajam pievadam jābūt hermētiskam.

6.9. Sajūgam un spararata aizsargapvalkam jābūt atbilstoši nostiprinātam.

6.10. Traktortehnikas pārnesumu kārbai, sadales kārbai un diferenciāļa bloķētājam jābūt atbilstoši nostiprinātam un jāveic paredzētās funkcijas, viegli jāieslēdzas un jāizslēdzas.

6.11. Nav pieļaujama palielināta brīvkustība kardānpārvada šarnīros un starpbalstā.

6.12. Kardānpārvada elementiem jābūt atbilstoši nostiprinātiem. Tiem nedrīkst būt lūzumi, plaisas, deformācijas.

6.13. Motora eļļošanas un dzeses sistēmām jābūt hermētiskām. Nav pieļaujama palielināta eļļas noplūde no transmisijas.

6.14. Traktortehnikai vai tās piekabei jābūt aprīkotai ar konstrukcijā paredzēto sakabes vai uzkares iekārtu.

6.15. Sakabes vai uzkares iekārtā aizliegts izmantot pašizgatavotas sakabes ierīces. Sakabes vai uzkares iekārtas vītņu savienojumiem jābūt atbilstoši nospriegotiem.

6.16. Traktortehnikas vai tās piekabes sakabes vai uzkares ierīcēs nedrīkst būt palielināta nodiluma izraisīta brīvkustība.

6.17. Sakabes vai uzkares ierīces stiepņiem, stieņiem un citiem elementiem nedrīkst būt lūzumi, plaisas, deformācijas, ievērojami korozijas bojājumi un remontmetinājumi (izņemot gadījumus, ja remontmetinājumus paredzējis izgatavotājs).

6.18. Nav atļauts mainīt traktortehnikas kabīnes konstrukciju.
6.19. Kabīnes stiprinājumu vietās nedrīkst būt stiprību ietekmējoši mehāniski bojājumi, deformācijas vai korozijas bojājumi.

6.20. Traktortehnikas kabīnē (salonā) nedrīkst būt vadīšanu apgrūtinoši elementi. Iekšējam aprīkojumam jābūt pienācīgi nostiprinātam.

6.21. Traktortehnika un tās piekabe jānodrošina ar konstrukcijā paredzētajiem dubļusargiem.

6.22. Kabīnes pakāpieniem nedrīkst būt korozijas bojājumi un deformācijas.

6.23. Pakāpieniem jābūt pārklātiem ar speciāliem materiāliem vai izgatavotiem ar rievotu virsmu, kas mazina kājas paslīdēšanas iespēju.

6.24. Traktortehnikas kabīnes durvīm, motora pārsegam jābūt aprīkotam ar izgatavotāja paredzētajiem atvēršanas mehānismiem, rokturiem, fiksatoriem. Durvīm un pārsegiem jābūt atbilstoši nostiprinātiem, viegli jāatveras un jāaizveras.

6.25. Atļauts lietot izgatavotāja piemēroto standartu prasībām atbilstošus stiklus.

6.26. Traktortehnikas vējstiklam vadītāja pusē nedrīkst būt redzamību traucējoši bojājumi.

6.27. Stiklu tīrītājiem jābūt atbilstoši nostiprinātiem un jādarbojas visos paredzētajos režīmos.

6.28. Stiklu tīrītāju slotiņas nedrīkst būt bojātas, tām jānodrošina efektīva stikla tīrīšana.

6.29. Jādarbojas konstrukcijā paredzētajiem stiklu apskalotājiem.

6.30. Traktortehnikai jābūt aprīkotai ar konstrukcijā paredzētajiem sēdekļiem. Sēdekļiem jābūt rūpnieciski izgatavotiem un atbilstoši nostiprinātiem. Sēdekļa regulēšanas un fiksācijas ierīcēm jābūt darba kārtībā.

6.31. Traktortehnikai jābūt aprīkotai ar konstrukcijā paredzētajām drošības jostām.

6.32. Drošības jostām jābūt atbilstoši nostiprinātām, bez bojājumiem, plīsumiem, izdilumiem. Fiksācijas iekārtai jābūt darba kārtībā.

6.33. Apsildes (ventilācijas) iekārtai jādarbojas visos paredzētajos režīmos.

6.34. Traktortehnikai jābūt nokomplektētai ar konstrukcijā paredzēto darba iekārtu un palīgiekārtu.

6.35. Traktortehnikas jūgvārpsta un citi rotējošie elementi jānodrošina ar aizsarg-uzmavu vai aizsargiem.

7. Barošanas sistēma, elektroiekārta

7.1. Traktortehnikai jābūt aprīkotai ar izgatavotāja paredzēto degvielas tvertni.

7.2. Degvielas tvertne nedrīkst būt bojāta, deformēta, korodējusi. Degvielas tvertnei jābūt atbilstoši nostiprinātai. Stiprinājuma elementi nedrīkst būt deformēti, korodējuši, vaļīgi. Nav pieļaujama degvielas noplūde.

7.3. Degvielas padeves sistēmas ierīcēm un agregātiem jābūt atbilstoši nostiprinātiem.

7.4. Akseleratora vadības ierīcei pēc tās atbrīvošanas brīvi jāatgriežas sākotnējā stāvoklī.

7.5. Elektroiekārtas vadiem jābūt atbilstoši nostiprinātiem un ar nebojātu izolāciju.

7.6. Nav pieļaujama pašizgatavotu, pielāgotu un remontētu drošinātāju izmantošana.

7.7. Traktortehnikas sakabes ierīcei jābūt aprīkotai ar speciālu kontaktligzdu, bet piekabes sakabes ierīcei – ar atbilstošu kontaktdakšu, kas paredzēta piekabes gaismas ierīču darbināšanai. Kontaktligzdai (kontaktdakšai) un tās stiprinājumam jābūt bez bojājumiem un jānodrošina piekabes gaismas ierīču darbība noteiktajā režīmā, kā arī jāfiksējas savienotā stāvoklī. Nav pieļaujama šī savienojuma patvaļīga atvienošanās.

7.8. Akumulatora baterijai jābūt nostiprinātai izgatavotāja paredzētajā vietā. Akumulatora baterijas spailes nedrīkst būt bojātas, to savienojumam ar jaudas vadiem jābūt nekustīgam, bez starpelementiem.

7.9. Noteiktajā režīmā jādarbojas traktortehnikas konstrukcijā paredzētajai dzinēja iedarbināšanas bloķēšanas iekārtai.

8. Atgāzu izplūdes sistēma

8.1. Atgāzu izplūdes sistēmas konstrukcijai jānodrošina pieļaujamā trokšņu līmeņa ievērošana.

8.2. Atgāzu izplūdes sistēmas elementiem jābūt atbilstoši nostiprinātiem. Tie nedrīkst saskarties ar bremžu vai degvielas padeves iekārtu cauruļvadiem, kā arī elektroiekārtas vadiem.

8.3. Nav pieļaujami atgāzu noplūdi izraisoši un atgāzu izplūdes sistēmas stiprību ietekmējoši bojājumi.

8.4. Nav pieļaujama ievērojama motora eļļas sadegšana, ja motors iesildīts līdz darba temperatūrai.

8.5. Traktortehnikas radītais trokšņa līmenis, tai nekustīgi stāvot uz vietas, nedrīkst pārsniegt izgatavotāja noteikto līmeni vai 80 ± 2 dB.

2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 13.jūlija
noteikumiem Nr.602
Traktortehnikas vai tās piekabes valsts tehniskās apskates (tehniskās kontroles) protokols

(Pielikuma nosaukums grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr. 947)

3.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 13.jūlija
noteikumiem Nr.602
Valsts tehniskās apskates uzlīmes un talona paraugs

(Pielikums MK 16.11.2004. noteikumu Nr. 947 redakcijā)

1. Valsts tehniskās apskates uzlīme

947-001.PNG (26537 bytes)

2. Valsts tehniskās apskates talons

947-002.PNG (27729 bytes)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 602Pieņemts: 13.07.2004.Stājas spēkā: 07.08.2004.Zaudē spēku: 15.07.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 124, 06.08.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
92017
{"selected":{"value":"24.11.2004","content":"<font class='s-1'>24.11.2004.-14.07.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.11.2004","iso_value":"2004\/11\/24","content":"<font class='s-1'>24.11.2004.-14.07.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.08.2004","iso_value":"2004\/08\/07","content":"<font class='s-1'>07.08.2004.-23.11.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.11.2004
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)