Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 23. aprīļa noteikumus Nr. 225 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.623

Rīgā 2004.gada 27.jūlijā (prot. Nr.45 29.§)
Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.695, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Izglītības kvalitātes valsts dienests (turpmāk — dienests) ir Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.695, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

2. Dienesta darbības mērķis ir nodrošināt, lai tiktu ievēroti normatīvie akti izglītības jomā.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.695, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

II. Dienesta funkcijas, uzdevumi un kompetence

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.695, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

3. Dienestam ir šādas funkcijas:

3.1. uzraudzīt normatīvo aktu ievērošanu izglītības jomā;

3.2. licencēt izglītības programmas (izņemot interešu izglītības, pieaugušo neformālās izglītības un augstākās izglītības programmas);

3.3. novērtēt vispārējās un profesionālās izglītības (izņemot augstākās profesionālās izglītības) kvalitāti;

3.4. iegūt, apkopot un analizēt izglītības politikas veidošanai un īsteno­šanai nepieciešamo informāciju;

3.5. veikt sporta speciālistu un sporta izglītības iestāžu darba uzraudzību.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.695 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1560)

4. Dienests veic Izglītības likumā noteiktos uzdevumus, kā arī:

4.1. organizē un veic eksaminācijas centru, izglītības iestāžu un programmu (izņemot augstākās izglītības iestādes un programmas) akreditāciju;

4.2. veic izglītības iestāžu pašnovērtējuma ziņojumu analīzi un akreditācijas komisijas sniegto ieteikumu ieviešanas monitoringu;

4.3. organizē tālākizglītības kvalitātes procesa novērtēšanu;

4.4. nodrošina pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu valsts līmenī;

4.5. nodrošina akreditācijas, pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas un tālākizglītības kvalitātes novērtēšanas satura un metodikas pilnveidi un attīstību;

4.6. atbilstoši kompetencei apkopo un sniedz nepieciešamo informāciju izglītības politikas analīzei un politikas plānošanas dokumentu izstrādei, kā arī analizē izglītības iestāžu darbības rezultātus;

4.7. sniedz Izglītības un zinātnes ministrijai priekšlikumus par nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta deleģēto funkciju īstenošanai;

4.8. nodrošina pedagogu privātprakses uzsākšanas sertifikātu izsniegšanu un uzskaiti;

4.9. koordinē un organizē izglītības kvalitātes datu ieguvi un pētniecību;

4.10. atbilstoši kompetencei sniedz konsultācijas, organizē kursus un seminārus, izdod metodiskos un informatīvos materiālus;

4.11. uztur Izglītības iestāžu reģistru, Pedagogu reģistru un Zinātnisko institūciju reģistru, datubāzi par personām, kuras saņēmušas valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu pēc ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas, veic licencēto izglītības programmu, akreditēto izglītības programmu, akreditēto izglītības iestāžu un eksaminācijas centru un pedagogu darbības kvalitātes novērtēšanas uzskaiti, kā arī publicē dienesta tīmekļa vietnē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas institūciju sarakstu;

4.12. atbilstoši kompetencei sadarbojas ar citām valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, iesaistās starptautiskajā sadarbībā un starptautiskajos projektos;

4.13. sniedz ieteikumus valsts un pašvaldību iestādēm un citām institū­cijām, lai nodrošinātu, sekmētu un pilnveidotu normatīvo aktu ievērošanu izglītības un zinātnes jomā;

4.14. informē plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus par dienesta darbību;

4.15. nodrošina uzticības tālruņa darbību izglītības un zinātnes jomā;

4.16. atbilstoši kompetencei sniedz publiskus pakalpojumus;

4.17. veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus;

4.18. nodrošina un koordinē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu, piešķirot akreditētai izglītības iestādei vai akreditētam eksaminācijas centram tiesības novērtēt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.695 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.02.2011. noteikumiem Nr.147)

5. Dienestam ir Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās tiesības, kā arī tiesības saņemt maksu par sniegtajiem publiskajiem pakalpoju­miem.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.695 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

III. Dienesta struktūra

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.695, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

6. Dienesta darbu vada dienesta vadītājs.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.695, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

7. Dienesta vadītāju pēc kandidatūras apstiprināšanas Ministru kabinetā ieceļ amatā izglītības un zinātnes ministrs. Dienesta vadītāju atbrīvo no amata izglītības un zinātnes ministrs, pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumu.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.695, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

8. Dienesta vadītājs pilda Izglītības likumā, Valsts pārvaldes iekārtas likumā un citos ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.695, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

9. Dienesta vadītājam var būt vietnieki.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.695, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

10. Dienesta vadītāja vietnieku kompetenci nosaka dienesta vadītājs.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.695, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

11. Dienesta struktūru nosaka dienesta reglaments. Dienesta reglamentu apstiprina dienesta vadītājs pēc saskaņošanas ar izglītības un zinātnes ministru.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.695, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

12. Struktūrvienības vada struktūrvienību vadītāji. Struktūrvienību vadītāju funkcijas un kompetenci nosaka dienesta vadītājs.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.695, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

13. Dienesta struktūrvienības ir pakļautas dienesta vadītājam vai viņa vietniekiem saskaņā ar noteikto funkciju sadalījumu.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.695, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

IV. Dienesta darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskati par dienesta darbību

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.695, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

14. Dienesta vadītājs nodrošina dienesta darbības tiesiskumu. Dienesta vadītājs ir atbildīgs par dienesta lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.695, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

15. Dienesta vadītājs pieņem lēmumu par privātpersonas apstrīdēto dienesta amatpersonas izdoto administratīvo aktu vai amatpersonas faktisko rīcību. Dienesta vadītāja izdoto administratīvo aktu var pārsūdzēt tiesā.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.695 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

16. Dienesta vadītāja izdotos administratīvos aktus (izņemot šo noteikumu 15.punktā minēto lēmumu) un faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā. Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.695 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

17. Dienests reizi gadā sniedz izglītības un zinātnes ministram pārskatu par dienesta funkciju izpildi un dienestam piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu. Ministram ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatu par dienesta darbību.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.695, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

V. Noslēguma jautājums

18. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 21.decembra noteikumus Nr.419 “Izglītības valsts inspekcijas nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 1999, 443.nr.; 2003, 42.nr.).

Ministru prezidents I.Emsis

Izglītības un zinātnes ministrs J.Radzevičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 623Pieņemts: 27.07.2004.Stājas spēkā: 31.07.2004.Zaudē spēku: 01.05.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 120, 30.07.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
91782
{"selected":{"value":"09.03.2011","content":"<font class='s-1'>09.03.2011.-30.04.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.03.2011","iso_value":"2011\/03\/09","content":"<font class='s-1'>09.03.2011.-30.04.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-08.03.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.07.2009","iso_value":"2009\/07\/05","content":"<font class='s-1'>05.07.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.07.2004","iso_value":"2004\/07\/31","content":"<font class='s-1'>31.07.2004.-04.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.03.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)