Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2007. gada 10. aprīļa noteikumus Nr. 252 "Azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu automāta spēles programmas reģistrācijas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.237

Rīgā 2000.gada 18.jūlijā (prot. Nr. 32, 5.§)
Azartspēļu automātu un iekārtu marķēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par izlozēm un azartspēlēm" 13.pantu

1. Šie noteikumi nosaka azartspēļu automātu un iekārtu marķēšanas kārtību, marķējuma zīmes izsniegšanas termiņus, marķējuma zīmes izsniedzējinstitūciju, kā arī par marķējuma zīmes izsniegšanu maksājamās valsts nodevas apmēru.

2. Marķējuma zīmi izsniedz uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmuši speciālo atļauju (licenci) azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai un kuri ekspluatē spēļu automātus, kas saskaņā ar likumu "Par izlozēm un azartspēlēm" klasificējami kā azartspēļu automāti, un azartspēļu iekārtas — ruletes galdus, kāršu spēles galdus, kauliņu spēles galdus un bingo spēles iekārtas (turpmāk — azartspēļu organizētājs).

3. Azartspēļu automātus un iekārtas reģistrē un marķējuma zīmes izsniedz Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija (turpmāk — inspekcija).

(Grozīts ar MK 30.09.2003. noteikumiem Nr.549)

4. Azartspēļu automātus un iekārtas, kurās ir elektriskas, elektroniskas vai elektriskas un elektroniskas daļas, pārbauda un novērtē atbilstību elektrodrošības un elektromagnētiskās saderības prasībām saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par iekārtu elektrodrošību un iekārtu elektromagnētisko saderību.

5. Lai saņemtu marķējuma zīmi, azartspēļu organizētājs katru azartspēļu automātu un iekārtu pirms uzstādīšanas vai ekspluatēšanas (arī pirms izmantošanas mācību mērķiem) reģistrē inspekcijā. Inspekcija azartspēļu automātu vai iekārtu iekļauj azartspēļu automātu un iekārtu reģistrā un piešķir identifikācijas numuru, kas paliek nemainīgs visā azartspēļu automāta vai iekārtas ekspluatācijas laikā.

(MK 30.09.2003. noteikumu Nr.549 redakcijā)

6. Lai reģistrētu azartspēļu automātu vai iekārtu un saņemtu identifikācijas numuru, azartspēļu organizētājs iesniedz inspekcijā šādus dokumentus:

6.1. pieteikums azartspēļu automātu un iekārtu reģistrēšanai (turpmāk — reģistrācijas pieteikums), kurā par katru azartspēļu automātu un iekārtu norāda šādu informāciju:

6.1.1. azartspēļu automāta vai iekārtas veids;

6.1.2. modeļa nosaukums;

6.1.3. spēles vai spēles programmas nosaukums;

6.1.4. izgatavotāja piešķirtais sērijas numurs;

6.1.5. izgatavošanas gads;

6.1.6. izgatavotāja nosaukums un adrese;

6.2. Ministru kabineta pilnvarotas kompetentas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts apliecinājums par azartspēļu automāta vai iekārtu tipa atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

6.3. azartspēļu organizētāja apliecinājums, ka katrā reģistrācijas pieteikumā minētajā azartspēļu automātā:

6.3.1. darbojas trīs skaitītāju sistēmas (divas elektroniskās (operatīvā un pastāvīgā) sistēmas un viena mehāniskā (pastāvīgā) sistēma) un katrā no minētajām sistēmām ir vismaz divi skaitītāji, kas kontrolē azartspēļu automātā fiksējamos iegūtos un zaudētos kredītpunktus;

6.3.2. elektroniskās skaitītāju sistēmas ir nodrošinātas ar neatkarīgu barošanas avotu, ja tehniskas kļūmes dēļ sistēmas pārtrauktu darboties;

6.4. azartspēļu organizētāja apliecinājums, ka azartspēļu automātā vai iekārtā lietojamā spēļu programma ir likumīgi izgatavota vai ka azartspēļu organizētājam ir likumīgas tiesības izmantot šo programmu.

7. Lai saņemtu marķējuma zīmi, azartspēļu organizētājs iesniedz inspekcijā šādus dokumentus:

7.1. pieteikums azartspēļu automātu un iekārtu marķēšanai (turpmāk — marķēšanas pieteikums), kurā par katru azartspēļu automātu un iekārtu norāda šādu informāciju:

7.1.1. identifikācijas numurs;

7.1.2. azartspēļu automāta vai iekārtas uzstādīšanas adrese marķēšanas pieteikuma iesniegšanas dienā;

7.1.3. azartspēļu automātā esošo mehānisko skaitītāju rādījumi marķēšanas pieteikuma iesniegšanas dienā;

7.2. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes apstiprināts pārskats par iepriekšējā ceturksnī samaksāto azartspēļu nodokli un izziņa, ka nodokļu maksātājam nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu;

7.3. azartspēļu organizētāja apliecinājums, ka visi marķēšanas pieteikumā minētie azartspēļu automāti un iekārtas ir tā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) īpašums, kurš iesniedzis marķēšanas pieteikumu, un to vērtība iekļauta uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) bilancē.

8. Reģistrācijas pieteikumā un marķēšanas pieteikumā minēto informāciju iesniedz arī elektroniskā veidā — disketē — vai iesniedz apstiprinājumu, ka pieteikumā norādītā informācija nosūtīta, izmantojot speciālu telekomunikācijas tīklu (elektronisko pastu).

9. Reģistrācijas pieteikumu un marķēšanas pieteikumu izskata 10 darbdienu laikā no attiecīgā pieteikuma saņemšanas dienas.

10. Ja iesniegtā informācija ir nepietiekama, lai pieņemtu attiecīgu lēmumu, inspekcija piecu darbdienu laikā pieprasa nepieciešamo papildu informāciju. Laiks no pieprasījuma nosūtīšanas dienas līdz nepieciešamās papildu informācijas saņemšanas dienai netiek ieskaitīts reģistrācijas pieteikuma vai marķēšanas pieteikuma izskatīšanas termiņā. Ja 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma nosūtīšanas pieteikuma iesniedzējs nav iesniedzis pieprasīto papildu informāciju, inspekcija reģistrācijas pieteikumu vai marķēšanas pieteikumu bez izskatīšanas nosūta atpakaļ pieteikuma iesniedzējam.

11. Ja azartspēļu automāta vai iekārtas ekspluatācijas laikā tiek mainīta azartspēļu automāta vai iekārtas uzstādīšanas adrese, azartspēļu organizētājs pirms azartspēļu automāta vai iekārtas uzstādīšanas paziņo inspekcijai jauno uzstādīšanas adresi pa faksu vai, izmantojot speciālu telekomunikācijas tīklu (elektronisko pastu).

12. Valsts nodeva par katras marķējuma zīmes izsniegšanu ir 15 latu. Valsts nodevu azartspēļu organizētājs ieskaita valsts pamatbudžetā.

(MK 30.09.2003. noteikumu Nr.549 redakcijā)

13. Marķējuma zīmi tās saņēmējam izsniedz pēc tam, kad tas uzrāda kvīti, kas apliecina valsts nodevas samaksu atbilstoši šo noteikumu 12.punktam.

14. Marķējuma zīmi piešķir uz kalendāra gada vienu ceturksni, un tā ir derīga 15 dienas pēc attiecīgā ceturkšņa beigām.

15. Marķējuma zīmi pielīmē redzamā vietā pie azartspēļu automāta vai iekārtas.

16. Bojāta marķējuma zīme nav derīga un tiek anulēta. Minētajā gadījumā azartspēļu organizētājs uzaicina inspekcijas vai Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvi un kopīgi sastāda aktu. Aktu kopā ar pieprasījumu par jaunas marķējuma zīmes iegādi iesniedz inspekcijā, kura triju darbdienu laikā izsniedz jaunu marķējuma zīmi.

17. Ja azartspēles organizētājs pārdod vai dāvina reģistrētu azartspēļu automātu vai iekārtu citam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) vai fiziskai personai, viņš par to triju darbdienu laikā paziņo inspekcijai. Paziņojumā norāda jaunā īpašnieka — uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) — nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, kā arī atsavinātā azartspēļu automāta un iekārtas identifikācijas numuru un marķējuma zīmes kārtas numuru. Inspekcija nekavējoties anulē ierakstu reģistrā par marķējuma zīmes piešķiršanu. Uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas turpmāk ekspluatēs attiecīgo azartspēļu automātu un iekārtu, iesniedz marķēšanas pieteikumu jaunas marķējuma zīmes saņemšanai.

18. Ja azartspēles organizētājs beidz ekspluatēt azartspēļu automātu vai iekārtu vai izved to no Latvijas (eksportē), viņš par to triju darbdienu laikā paziņo inspekcijai. Paziņojumā norāda azartspēļu automāta vai iekārtas identifikācijas numuru un marķējuma zīmes kārtas numuru. Inspekcija nekavējoties anulē ierakstu reģistrā par marķējuma zīmes piešķiršanu un ierakstu azartspēļu automātu un iekārtu reģistrā par identifikācijas numura piešķiršanu.

19. Atzīt par spēku zaudējušiem:

19.1. Ministru kabineta 1996.gada 9.aprīļa noteikumus Nr.113 "Noteikumi par azartspēļu iekārtu marķēšanu" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 70.nr.; 1997, 291./292.nr.);

19.2. Ministru kabineta 1997.gada 4.novembra noteikumus Nr.366 "Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 9.aprīļa noteikumos Nr.113 "Noteikumi par azartspēļu iekārtu marķēšanu"" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 291./292.nr.).

20. Noteikumi stājas spēkā ar 2000.gada 1.oktobri.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Finansu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Azartspēļu automātu un iekārtu marķēšanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 237Pieņemts: 18.07.2000.Stājas spēkā: 01.10.2000.Zaudē spēku: 18.04.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 266/268, 21.07.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
9133
{"selected":{"value":"01.01.2004","content":"<font class='s-1'>01.01.2004.-17.04.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2004","iso_value":"2004\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2004.-17.04.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2000","iso_value":"2000\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2000.-31.12.2003.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2004
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)