Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.368

Rīgā 2004.gada 20.aprīlī (prot. Nr.23 67.§)
Noteikumi par produkta krājumu deklarācijas paraugu, objektīviem krājumu veidošanās apstākļiem un maksājuma aprēķina paraugu
Izdoti saskaņā ar likuma “Par lauksaimniecības produktu krājumu
deklarēšanu un maksājumu piemērošanu liekajiem krājumiem
saistībā ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai” 6.pantu

1. Noteikumi nosaka produkta krājumu deklarācijas paraugu (1.pielikums) un tajā sniedzamās informācijas saturu, objektīvos krājumu veidošanās apstākļus produktu normālo krājumu noteikšanai, kā arī maksājuma aprēķina paraugus.

2. Ražotāja vai pārstrādātāja pārdošanai gatavo produktu un pārstrādes izejvielu krājumu apjoms, kas 2004.gada 1.maijā pārsniedz 2002.gada 1.maija un 2003.gada 1.maija produktu krājuma apjoma vidējo aritmētisko lielumu vai 2003.gada 1.maija produktu krājuma apjomu (ja saimnieciskā darbība uzsākta pēc 2002.gada 1.maija), ir objektīvos krājumu veidošanās apstākļos radies krājums, ja tas veidojies ražošanas tehnisko jaudu palielināšanas dēļ pēc jaunas ražotnes izveides vai iegādes, esošās ražotnes paplašināšanas vai ražošanas jaudu intensīvākas izmantošanas (tai skaitā jaunu produktu ražošanas uzsākšanas, kas ietver produktu receptūras izmaiņu) un ja 2004.gada 1.maijā:

2.1. izejvielas produkta struktūra atbilst gatavā produkta ražošanas struktūrai, ņemot vērā iepriekšējo salīdzināmo periodu saimnieciskās darbības (kas raksturīgas personai) tendences, lai plānoto ražošanas apjomu sasniegšanai nodrošinātu noteiktu izejvielu apjomu;

2.2. gatavā produkta ražošanas struktūra atbilst gatavā produkta apgrozījuma vai pārdošanas struktūrai, ņemot vērā iepriekšējo salīdzināmo periodu saimnieciskās darbības (kas raksturīgas personai) tendences, lai nodrošinātu plānoto pārdošanas apjomu.

3. Ja personai produkta krājumi radušies šo noteikumu 2.punktā minēto objektīvo krājumu veidošanās apstākļu dēļ, tā deklarācijā norāda vienu no šādām atsaucēm:

3.1. ja pārsniegts izejvielu krājumu apjoms, deklarācijai papildus pievieno personas apstiprinātu rakstisku izziņu, kurā uzskaitīti dokumenti vai pierādījuma informācija pa noteiktiem salīdzināmiem periodiem attiecībā uz:

3.1.1. produkta izejvielu krājuma apjomiem un to iegādes periodiskumu;

3.1.2. ražošanas jaudām un to noslogotību, kas izmantota no attiecīgām izejvielām ražotā produkta ražošanai;

3.1.3. produkta ražošanas apjomiem (kas iegūti no attiecīgām izejvielām) un to ražošanā izmantoto izejvielu produkta apjomiem;

3.1.4. attaisnojamo izejvielas produkta krājumu apjomu (kas noteikts, pamatojoties uz 3.1.1., 3.1.2. un 3.1.3.apakšpunktā sniegto informāciju) ražošanas jaudu noslogošanai;

3.2. ja pārsniegts pārdošanai gatavā produkta krājumu apjoms, deklarācijai papildus pievieno personas apstiprinātu rakstisku izziņu, kurā uzskaitīti dokumenti vai pierādījuma informācija pa noteiktiem salīdzināmiem periodiem attiecībā uz:

3.2.1. gatavā produkta krājumu apjomiem un to veidošanas periodiskumu;

3.2.2. gatavā produkta pārdošanas apjomiem;

3.2.3. attaisnojamo gatavā produkta krājumu apjomu (kas noteikts, pamatojoties uz 3.2.1. un 3.2.2.apakšpunktā sniegto informāciju) pārdošanas apjoma nodrošināšanai.

4. Par produkta ražošanu vai pārstrādi šo noteikumu 2.punkta izpratnē uzskatāms process, kura rezultātā gatavais produkts klasificējams ar citu kombinētās nomenklatūras kodu, kas nav tā ražošanā vai pārstrādē izmantotās izejvielas kombinētās nomenklatūras kods (izņemot graudu ražošanu).

5. Realizācijas cenu palielinājuma izraisītā tirgus pieprasījuma samazināšanās dēļ produkta ražotājiem veidojies krājumu apjoms, kas 2004.gada 1.maijā pārsniedz 2002.gada 1.maija un 2003.gada 1.maija produktu krājuma apjoma vidējo aritmētisko lielumu vai 2003.gada 1.maija produktu krājuma apjomu (ja saimnieciskā darbība uzsākta pēc 2002.gada 1.maija), ir objektīvos krājumu veidošanās apstākļos radies krājums, ja:

5.1. tas veidojies no personas darbības neatkarīgu apstākļu dēļ;

5.2. attiecīgā produkta ražošanā izmantoto izejvielu iepirkums nav palielinājies attiecībā pret perioda iepirkumu pirms realizācijas cenu palielinājuma, izņemot izejvielu iepirkuma apjomus, par ko noslēgti iepirkuma līgumi;

5.3. realizācijas cenas palielinājums absolūtajos skaitļos pārsniedz iepriekšējo salīdzināmo periodu realizācijas cenu pieaugumu, kad pārdošanas apjomi nesamazinājās tā ietekmē.

6. Ja personai produktu krājumi radušies šo noteikumu 5.punktā minēto objektīvo krājumu veidošanās apstākļu dēļ, tā deklarācijā norāda atsauci uz to un deklarācijai papildus pievieno personas apstiprinātu rakstisku izziņu, kurā uzskaitīti dokumenti vai pierādījuma informācija pa noteiktiem salīdzināmiem periodiem attiecībā uz:

6.1. produkta realizācijas cenām un attiecīgiem pārdošanas apjomiem;

6.2. produkta krājumiem un to vērtību;

6.3. produkta realizācijas cenu pieaugumu absolūtajos skaitļos un cenu palielinājumu ietekmējošiem faktoriem;

6.4. produkta ražošanā izmantoto izejvielu iepirkuma apjomiem, atsevišķi norādot apjomus atbilstoši noslēgtajiem iepirkumu līgumiem;

6.5. attaisnojamo krājuma apjomu, kas noteikts, pamatojoties uz šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3. un 6.4.apakšpunktā sniegto informāciju.

7. Tirdzniecības apgrozījuma palielināšanās dēļ radies tirgotāja produkta krājuma apjoms, kas 2004.gada 1.maijā pārsniedz 2002.gada 1.maija un 2003.gada 1.maija produktu krājuma apjoma vidējo aritmētisko lielumu vai 2003.gada 1.maija produktu krājuma apjomu (ja saimnieciskā darbība uzsākta pēc 2002.gada 1.maija) un kas veidojies pēc tirdzniecības vietu skaita palielināšanas, tirdzniecības platību paplašināšanas vai produkta pieprasījuma palielināšanās, ir objektīvos krājumu veidošanās apstākļos radies krājums, ja produkta iepirkuma un krājuma struktūra atbilst pārdošanas struktūrai, ņemot vērā iepriekšējo salīdzināmo periodu saimnieciskās darbības (kas raksturīgas personai) tendences, lai nodrošinātu plānoto pārdošanas apjomu.

8. Ja personai produkta krājumi radušies šo noteikumu 7.punktā minēto objektīvo krājumu veidošanās apstākļu dēļ, tā:

8.1. gadījumā, kad krājumu pārsniegums veidojies pēc tirdzniecības vietu skaita palielināšanas vai tirdzniecības platību paplašināšanas, deklarācijai papildus pievieno rakstisku izziņu, kurā uzskaitīti dokumenti vai pierādījuma informācija pa noteiktiem salīdzināmiem periodiem attiecībā uz:

8.1.1. tirdzniecības vietu paplašināšanu vai vietu skaita palielināšanu raksturojošajiem rādītājiem;

8.1.2. produkta iepirkšanas apjomiem un iepirkuma periodiskumu, krājumu apjomiem un produkta pārdošanas apjomiem, attiecīgos rādītājus sadalot pa tirdzniecības vietām;

8.1.3. attaisnojamo produkta krājumu apjomu, kas noteikts, pamatojoties uz 8.1.1. un 8.1.2.apakšpunktā sniegto informāciju un ņemot vērā krājumu apjoma un pārdošanas apjoma pieauguma tempus vai krājumu apjoma un pārdošanas apjoma attiecību;

8.2. gadījumā, kad krājumu pārsniegums veidojies pēc produkta pieprasījuma palielināšanās, deklarācijai papildus pievieno izziņu, kurā uzskaitīti dokumenti vai pierādījuma informācija pa noteiktiem salīdzināmiem periodiem attiecībā uz:

8.2.1. produkta iepirkšanas apjomiem un iepirkuma periodiskumu, krājumu apjomiem un produkta pārdošanas apjomiem;

8.2.2. attaisnojamo produkta krājumu apjomu (kas noteikts, pamatojoties uz 8.2.1.apakšpunktā sniegto informāciju), lai nodrošinātu pieaugošā pieprasījuma apjomu.

9. Ja personas produkta krājumu apjoms 2004.gada 1.maijā pārsniedz 2002.gada 1.maija un 2003.gada 1.maija produktu krājuma apjoma vidējo aritmētisko lielumu vai 2003.gada 1.maija produktu krājuma apjomu (ja saimnieciskā darbība uzsākta pēc 2002.gada 1.maija) un pārsniegums radies citu objektīvo krājumu veidošanās apstākļu dēļ, kas nav minēti šajos noteikumos, bet tie atbilst likuma “Par lauksaimniecības produktu krājumu deklarēšanu un maksājumu piemērošanu liekajiem krājumiem saistībā ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai” 5.panta prasībām, tas ir objektīvos krājumu veidošanās apstākļos radies krājums.

10. Ja personai produkta krājumi radušies šo noteikumu 9.punktā minēto objektīvo krājumu veidošanās apstākļu dēļ, tā deklarācijā norāda atsauci uz to un deklarācijai papildus pievieno personas apstiprinātu rakstisku izziņu, kurā uzskaitīti citi objektīvie krājumu veidošanās apstākļi, to apliecinājuma dokumenti vai pierādījuma informācija pa noteiktiem salīdzināmiem periodiem.

11. Zemkopības ministrija pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma izvērtē deklarāciju iesniedzēju norādīto objektīvo krājumu veidošanās apstākļu pamatotību.

12. Pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma persona uzrāda šo noteikumu 3.1., 3.2., 8.1., 8.2. apakšpunktā vai 6. un 10.punktā minētajā izziņā norādītos dokumentus un pierādījuma informāciju, kā arī sniedz papildu informāciju un skaidrojumus sniegto ziņu patiesuma pārbaudei.

13. Persona maksājumu par konstatētajiem liekajiem krājumiem aprēķina atkarībā no attiecīgam produktam piemērojamā maksājuma veida (2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8.pielikums).

14. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Emsis

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.368

Zemkopības ministrs M.Roze
2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.368

Zemkopības ministrs M.Roze
3.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.368

Zemkopības ministrs M.Roze
4.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.368

Zemkopības ministrs M.Roze
5.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.368

Zemkopības ministrs M.Roze
6.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.368

Zemkopības ministrs M.Roze
7.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.368

Zemkopības ministrs M.Roze
8.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.368

Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 368Pieņemts: 20.04.2004.Stājas spēkā: 01.05.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 69 (3017), 01.05.2004.
Tulkojums:
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
87949
01.05.2004
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva