Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 2. jūlija noteikumus Nr. 354 "Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.354

Rīgā 2004.gada 20.aprīlī (prot. Nr.23 49.§)
Noteikumi par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību

(Noteikumu nosaukums MK 16.11.2004. noteikumu Nr.942 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka būtiskās prasības kosmētikas līdzekļiem un to marķējumam, kā arī šo prasību ievērošanas uzraudzības kārtību, lai nodrošinātu sabiedrības veselības saglabāšanu, vienlaikus ievērojot ekonomiskās un tehnoloģiskās prasības.

2. Kosmētikas līdzeklis šo noteikumu izpratnē ir viela vai maisījums, kas nonāk saskarē ar atsevišķām cilvēka ķermeņa ārējām daļām (epidermu, apmatojumu, nagiem, lūpām, ārējiem dzimumorgāniem), zobiem un mutes dobuma gļotādu un ko lieto tikai vai galvenokārt minēto ķermeņa daļu tīrīšanai, iesmaržošanai, izskata mainīšanai, aizsardzībai, uzturēšanai labā stāvoklī vai ķermeņa smaržas koriģēšanai. Kosmētikas līdzekļu pamatveidi ir norādīti šo noteikumu 1.pielikumā.

(Grozīts ar MK 26.05.2009. noteikumiem Nr.477; grozījumi stājas spēkā 01.06.2010., sk. grozījumu 6.punktu.)

3. Galaprodukts šo noteikumu izpratnē ir kosmētikas līdzeklis, kuru piedāvā tirgū un padara pieejamu gala patērētājam, vai tā prototips (pirmais paraugs vai modelis, kurš netiek ražots partijās un no kura tiek kopēts vai izstrādāts galaprodukts).

4. Noteikumi neattiecas uz kosmētikas līdzekļiem, kuri satur stronciju un tā savienojumus, izņemot stroncija laktātu, nitrātu un polikarboksilātu, kas minēti šo noteikumu 2.pielikumā, stroncija sulfīdu, hlorīdu, acetātu, hidroksīdu un peroksīdu, kuru lietošana ir atļauta saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu, kā arī stroncija lakas, pigmentus un sāļus krāsvielās, kuras minētas šo noteikumu 4.pielikumā (ar atsauci(3)).

4.1 Noteikumi neattiecas uz līdzekļiem:

4.11. kuri paredzēti iekšķīgai lietošanai, ieelpošanai, injekcijām vai implantācijai cilvēka organismā;

4.12. kuru apriti regulē Farmācijas likums.

(MK 11.01.2005. noteikumu Nr.31 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.946)

5. Kosmētikas līdzeklis nedrīkst radīt kaitējumu cilvēka veselībai, ja tas lietots normālos vai paredzamos apstākļos, ņemot vērā produkta veidu, tā marķējumu, jebkādus lietošanas un uzglabāšanas nosacījumus, instrukcijas vai informāciju, kuru sniedzis kosmētikas līdzekļa ražotājs vai pārdevējs (arī importētājs). Šādas brīdinošas informācijas nodrošināšana neatbrīvo atbildīgās personas no pā­rējo šo noteikumu prasību ievērošanas.

(Grozīts ar MK 29.08.2006. noteikumiem Nr.728; MK 20.02.2007. noteikumiem Nr.138)

II. Prasības kosmētikas līdzekļa sastāvam

6. Kosmētikas līdzekli aizliegts piedāvāt tirgū, ja tā sastāvā ir:

6.1. šo noteikumu 2. un 15.pielikumā minētās sastāvdaļas;

6.2. šo noteikumu 3.pielikuma I nodaļā minētās sastāvdaļas, kuras tiek izmantotas ārpus šajā nodaļā noteiktās lietošanas jomas, kā arī neievērojot noteiktos lietošanas ierobežojumus;

6.3. krāsvielas (vielas, ko izmanto, lai kosmētikas līdzeklim piešķirtu noteiktu krāsu vai mainītu ādas, nagu vai matu krāsu), kas nav minētas šo noteikumu 4.pielikumā, izņemot kosmētikas līdzekļus, kuru sastāvā esošās krāsvielas paredzētas vienīgi matu krāsošanai;

6.4. šo noteikumu 4.pielikumā minētās krāsvielas, kuras tiek izmantotas ārpus šajā pielikumā noteiktās lietošanas jomas, kā arī neievērojot šajā pielikumā noteiktos lietošanas ierobežojumus, izņemot kosmētikas līdzekļus, kuru sastāvā esošās krāsvielas paredzētas vienīgi matu krāsošanai;

6.5. konservanti (vielas, kuras var pievienot kosmētikas līdzeklim ar mērķi aizkavēt mikroorganismu attīstību kosmētikas līdzeklī), kas nav minēti šo noteikumu 5.pielikumā;

6.6. šo noteikumu 5.pielikumā minētie konservanti, kas lietoti, neievērojot šajā pielikumā noteiktos lietošanas ierobežojumus. Šajā pielikumā ar atsauci(1) minētās vielas var pievienot kosmētikas līdzeklim koncentrācijā, kas atšķiras no 5.pielikumā noteiktās, ja kosmētikas līdzeklī tās izmanto citiem specifiskiem mērķiem, kas norādīti kosmētikas līdzekļa marķējumā;

6.7. ultravioletā starojuma filtri (vielas, kuras ir sauļošanās līdzekļu sastāvā, lai aizturētu ultravioletos starus un aizsargātu cilvēka ādu no to nelabvēlīgās ietekmes), kas nav minēti šo noteikumu 6.pielikumā. Šo noteikumu 6.pielikumā minētos ultravioletā starojuma filtrus var pievienot arī citiem kosmētikas līdzekļiem, nepārsniedzot šajā pielikumā noteiktās koncentrācijas;

6.8. šo noteikumu 6.pielikumā minētie ultravioletā starojuma filtri, kas lietoti, neievērojot šajā pielikumā noteiktos lietošanas ierobežojumus. Šīs prasības neattiecas uz ultravioletā starojuma filtriem, kas pievienoti, lai aizsargātu kosmētikas līdzekli no ultravioletā starojuma;

6.9. atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 30.novembra Regulas (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem 15.pantam, vielas, kuras klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas un reproduktīvajai sistēmai toksiskas.

(Grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr.942; MK 12.04.2005. noteikumiem Nr.259; MK 20.02.2007. noteikumiem Nr.138; MK 26.05.2009. noteikumiem Nr.477; MK 17.05.2011. noteikumiem Nr.379)

7. Kosmētikas līdzekļa sastāvā ir pieļaujams šo noteikumu 2. un 15.pielikumā minēto sastāvdaļu piemaisījums, ja, ievērojot labu ražošanas praksi, to nav iespējams novērst un kosmētikas līdzeklis atbilst šo noteikumu 5.punktā noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar 11.01.2005. noteikumiem Nr.31; MK 12.04.2005. noteikumiem Nr.259)

8. Kosmētikas līdzekļa sastāvā šo noteikumu 3.pielikuma II nodaļā minētās sastāvdaļas var būt līdz šo noteikumu 3.pielikuma II nodaļā (8.aile) norādītajam datumam, ja tiek ievēroti noteiktie lietošanas ierobežojumi.

(MK 16.11.2004. noteikumu Nr.942 redakcijā)

9. Latvijas tirgū piedāvāta kosmētikas līdzekļa sastāvā var būt krāsvielas, konservanti un ultravioletā starojuma filtri, kas nav minēti šo noteikumu 4., 5. un 6.pielikumā. Šādā gadījumā atļauju sastāvdaļas izmantošanai konkrētā kosmētikas līdzeklī izsniedz Veselības inspekcija.

(Grozīts ar MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93)

10. Šo noteikumu 9.punktā minēto atļauju izsniedz, ja kosmētikas līdzekļa ražotājs vai viņa pārstāvis, vai persona, pēc kuras pasūtījuma kosmētikas līdzeklis tiek ražots (turpmāk — ražotājs), vai persona, kura ir atbildīga par importētā kosmētikas līdzekļa piedāvāšanu Eiropas Savienības tirgū (turpmāk — importētājs) iesniedz Veselības inspekcijā iesniegumu, kurā norāda šādu informāciju:

10.1. ražotāja vai importētāja nosaukums, komercreģistra reģistrācijas apliecības numurs, faktiskā un juridiskā adrese, atbildīgās personas pilnvarojums un personu apliecinoša dokumenta kopija;

10.2. precīza tās sastāvdaļas identifikācija, kurai tiek lūgta atļauja:

10.2.1. šo noteikumu 46.2.1.apakšpunktā minētais nosaukums;

10.2.2. ja šo noteikumu 46.2.1.apakšpunktā minētais nosaukums vai numurs nepastāv (piemēram, dabiskas izcelsmes sastāvdaļām), norāda pamatmateriāla nosaukumu, auga vai dzīvnieka izmantotās daļas nosaukumu un sastāvdaļu komponentu nosaukumus, piemēram, šķīdinātājs;

10.3. sastāvdaļas drošuma novērtējums attiecībā uz cilvēku veselību, ņemot vērā sastāvdaļas vispārējo toksikoloģisko raksturojumu, ķīmisko uzbūvi, ekspozīcijas līmeni un izmantošanu konkrētajā kosmētikas līdzeklī, atbilstoši šo noteikumu 58.4. un 58.5.apakšpunktam;

10.4. tā kosmētikas līdzekļa nosaukums un pielietojums, kurā paredzēts sastāvdaļu izmantot;

10.5. kosmētikas līdzekļa drošuma novērtējums attiecībā uz cilvēku veselību, ņemot vērā sastāvdaļu vispārējo toksikoloģisko raksturojumu, ķīmisko uzbūvi un ekspozīcijas līmeni, atbilstoši šo noteikumu 58.4. un 58.5.apakšpunktam;

10.6. sastāvdaļas funkcija kosmētikas līdzeklī un izmantošanas priekšrocības salīdzinājumā ar šo noteikumu 4., 5. un 6.pielikumā minēto atļauto sastāvdaļu pielietojumu un detalizēts pamatojums tās izmantošanai.

(Grozīts ar MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93)

11. Veselības inspekcija veic iesniegto dokumentu ekspertīzi šo noteikumu 48.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos.

(Grozīts ar MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93)

12. Veselības inspekcija atļauju izsniedz uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem.

(Grozīts ar MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93)

13. Veselības inspekcija mēneša laikā pēc šo noteikumu 9.punktā minētās atļaujas izsniegšanas paziņo par to Eiropas Komisijai un visu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

(Grozīts ar MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93)

14. Ne vēlāk kā piecus mēnešus pirms šo noteikumu 12.punktā noteiktā atļaujas derīguma termiņa beigām ražotājs vai importētājs var iesniegt Veselības inspekcijā iesniegumu ar lūgumu Latvijā atļautās sastāvdaļas iekļaut Eiropas Savienībā kosmētikas līdzekļos atļauto krāsvielu, konservantu un ultravioletā starojuma filtru sarakstā (turpmāk — Eiropas Savienībā atļauto sastāvdaļu saraksts). Šādā gadījumā papildus šo noteikumu 10.punktā minētajai informācijai iesniedz zinātnisku un klīnisku pētījumu rezultātus.

(Grozīts ar MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93)

15. Veselības inspekcija mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas veic to ekspertīzi un pieņem motivētu lēmumu atbalstīt vai atteikt atbalstu sastāvdaļas iekļaušanai Eiropas Savienībā atļauto sastāvdaļu sarakstā. Par pieņemto lēmumu rakstiski informē ražotāju vai importētāju. Ja pieņemts lēmums par atteikumu, norāda arī lēmuma pārsūdzēšanas kārtību un termiņus. Ja objektīvu iemeslu dēļ mēneša termiņu nav iespējams ievērot, Veselības inspekcija to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam.

(Grozīts ar MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93)

16. Ja pieņem lēmumu par atbalstu sastāvdaļas iekļaušanai Eiropas Savienībā atļauto sastāvdaļu sarakstā, Veselības inspekcija mēneša laikā nosūta Eiropas Komisijai pieteikumu sastāvdaļas iekļaušanai Eiropas Savienībā atļauto sastāvdaļu sarakstā. Pieteikumam pievieno dokumentus, kas pamato šādu iekļaušanu un norāda sastāvdaļas funkciju kosmētikas līdzeklī. Šādā gadījumā šo noteikumu 12.punktā minētais atļaujas derīguma termiņš tiek pagarināts līdz Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanai par iesniegto pieteikumu sastāvdaļas iekļaušanai Eiropas Savienībā atļauto sastāvdaļu sarakstā, bet ne ilgāk par 18 mēnešiem no pieteikuma saņemšanas Eiropas Komisijā.

(Grozīts ar MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93)

17. Ja kosmētikas līdzekļa sastāvā, pamatojoties uz Veselības inspekcijas izsniegto atļauju, ir šo noteikumu 9.punktā minētā sastāvdaļa, kosmētikas līdzekļa marķējumā ir īpaša norāde par sastāvdaļas esību kosmētikas līdzeklī.

(Grozīts ar MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93)

18. Latvijas tirgū aizliegts piedāvāt kosmētikas līdzekli:

18.1. kura gala sastāva atbilstības pārbaude veikta, testējot dzīvniekus ar tādu metodi, kas nav alternatīva metode, pēc tam, kad attiecīgā alternatīvā metode ir validēta un pieņemta Eiropas Kopienas līmenī, attiecīgi ņemot vērā validācijas attīstību Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development) (turpmāk – alternatīvās pārbaudes metodes);

18.2. kurš satur sastāvdaļas vai sastāvdaļu kombinācijas, kuru atbilstības pārbaude veikta, izmantojot dzīvniekus, ja ir piemērojamas alternatīvās pārbaudes metodes.

(Grozīts ar MK 11.01.2005. noteikumiem Nr.31; MK 26.05.2009. noteikumiem Nr.477; 18.1.apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.06.2010., sk. MK 26.05.2009. noteikumu Nr.477 6.punktu.)

19. Latvijā ir aizliegts izmantot dzīvniekus:

19.1. gatavo kosmētikas līdzekļu testēšanai, lai noteiktu to atbilstību šo noteikumu prasībām;

19.2. kosmētikas līdzekļa sastāvdaļu vai sastāvdaļu kombināciju testēšanai, lai nodrošinātu atbilstību šo noteikumu prasībām, vēlākais, dienā, kad šādi testi jāaizstāj ar vienu vai vairākām validētām metodēm, kas iekļautas Komisijas 2008.gada 30.maija Regulā Nr. 440/2008/EK par testēšanas metožu noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 1907/2006/EK, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), vai šo noteikumu 14.pielikumā.

(MK 26.05.2009. noteikumu Nr.477 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.06.2010., sk. grozījumu 6.punktu.)

20. Kosmētikas līdzekļa ķīmiskā sastāva noteikšanai izmanto metodes, kas minētas šo noteikumu 8.pielikumā.

(MK 23.05.2006. noteikumu Nr.420 redakcijā)

21. Kosmētikas līdzekļa mikrobioloģiskās tīrības kritēriji un to noteikšanas metodes ir noteiktas šo noteikumu 9.pielikumā.

III. Prasības kosmētikas līdzekļa marķējumam

22. Kosmētikas līdzekļa marķējumā ietvertā informācija nedrīkst maldināt par produkta identitāti, īpašībām, funkciju, sastāvu un sastāvdaļu īpašībām, daudzumu, minimālo derīguma termiņu (datums, līdz kuram kosmētikas līdzeklis saglabā savas specifiskās īpašības un funkciju un atbilst drošuma prasībām, ja tiek ievērots noteiktais uzglabāšanas režīms), izcelsmi, lietošanas noteikumiem un iespējamo risku, to lietojot.

23. Kosmētikas līdzekļa marķējumā aizliegts lietot tekstu, nosaukumus, preču zīmes, attēlus un piktogrammas (informācijas zīme stilizēta attēla veidā), kas rada iespaidu, ka šim kosmētikas līdzeklim piemīt īpašības, kādas tam patiesībā nepiemīt.

24. Kosmētikas līdzekļa marķējums ir uz kosmētikas līdzekļa primārā iepakojuma (kam ir tieša saskare ar kosmētikas līdzekli) un iepakojuma, kurā ir ievietots primārais iepakojums, bet šo noteikumu 25.7.apakšpunktā minētā informācija var būt tikai uz iepakojuma, kurā ir ievietots primārais iepakojums. Marķējumam jābūt neizdzēšamam un viegli salasāmam.

25. Kosmētikas līdzekļa marķējumā norāda šādu informāciju:

25.1. kosmētikas līdzekļa nosaukums;

25.2. kosmētikas līdzekļa ražotāja vai par importētā kosmētikas līdzekļa pirmo piedāvāšanu Eiropas Savienības tirgū atbildīgās personas (turpmāk — pirmais importētājs) nosaukums un adrese. Šo informāciju var saīsināt, ja saīsinājums ļauj identificēt minētās personas;

25.3. ziņas par kosmētikas līdzekļa izcelsmes valsti, ja tas ražots ārpus Eiropas Savienības;

25.4. neto masa vai tilpums kosmētikas līdzekļa iepakošanas laikā, izņemot šo noteikumu 27.punktā minētos gadījumus;

25.5. kosmētikas līdzekļa minimālais derīguma termiņš, izņemot šo noteikumu 30.punktā minētos gadījumus;

25.6. kosmētikas līdzekļa funkcija (pielietojums), ja pēc noformējuma nevar pārliecinoši spriest par tā lietošanu;

25.7. kosmētikas līdzekļa sastāvdaļu (sintētiskas vai dabiskas izcelsmes viela vai maisījums, izņemot smaržu un aromātiskās kompozīcijas, kas ir lietotas kosmētikas līdzekļa sastāvā) saraksts;

25.8. kosmētikas līdzekļa partijas numurs, kods vai citas pazīmes, kas ļauj identificēt kosmētikas līdzekļa partiju;

25.9. lietošanas noteikumi un brīdinājumi, īpaši, ja tādi ir minēti šo noteikumu 3., 4., 5. un 6.pielikumā, kā arī jebkura brīdinoša informācija, kas attiecas uz kosmētikas līdzekļa profesionālu izmantošanu.

(Grozīts ar MK 11.01.2005. noteikumiem Nr.31; MK 26.05.2009. noteikumiem Nr.477; grozījumi 25.7.apakšpunktā stājas spēkā 01.06.2010., sk. MK 26.05.2009. noteikumu Nr.477 6.punktu.)

26. Šo noteikumu 25.punktā minētās marķējuma prasības attiecas arī uz kosmētikas līdzekļiem, kuri netiek iepriekš iepakoti, vai to realizācijas vietā pirms realizācijas tiek iepakoti atbilstoši patērētāja pieprasītajam daudzumam, vai tiek iepakoti tūlītējai pārdošanai. Šādā gadījumā informāciju norāda kosmētikas līdzeklim pievienotajā anotācijā, etiķetē, uz lentes vai kartes.

27. Neto masu vai tilpumu var nenorādīt:

27.1. kosmētikas līdzeklim, kura neto masa ir mazāka par pieciem gramiem vai neto tilpums ir mazāks par pieciem mililitriem;

27.2. uz vienreizējai lietošanai paredzēta kosmētikas līdzekļa iepakojuma;

27.3. fasētam kosmētikas līdzeklim, ja iepakojumā atrodas vairākas vienādas kosmētikas līdzekļa vienības, kuras parasti realizē kā vienību kopumu un kurām nav svarīgi norādīt masu vai tilpumu, ja vienību skaits norādīts uz iepakojuma. Minētā norāde nav obligāta, ja vienības netiek realizētas kā vienību kopums vai iepakojumā esošās vienības ir redzamas un saskaitāmas, neatverot iepakojumu;

27.4. kosmētikas līdzeklim, kuru patērētājam reklāmas nolūkā izsniedz bez maksas.

28. Kosmētikas līdzekļa marķējumā pirms minimālā derīguma termiņa norādes ir vārdi "Ieteicams līdz ... beigām" un norādīts datums vai norāde, kurā vietā uz iepakojuma ir minēts datums. Minimālā derīguma termiņa datumu norāda šādā secībā — mēnesis un gads vai diena, mēnesis un gads.

29. Ja nepieciešams, kosmētikas līdzekļa marķējumā norāda uzglabāšanas režīmu, kas jāievēro, lai kosmētikas līdzeklis noteiktajā minimālā derīguma termiņa laikā saglabātu savas specifiskās īpašības un funkciju.

30. Derīguma termiņu var nenorādīt kosmētikas līdzeklim, kura minimālais derīguma termiņš pārsniedz 30 mēnešus. Šāda kosmētikas līdzekļa marķējumā norāda šo noteikumu 10.pielikumā norādīto simbolu un laikposmu (mēnešus un/vai gadus) pēc tā atvēršanas, kurā kosmētikas līdzekli var lietot bez jebkāda kaitējuma patērētājam.

31. Kosmētikas līdzekļa marķējumā sastāvdaļas norāda dilstošā masas secībā, atbilstoši to sākotnēji pievienotajam daudzumam. Pirms sastāvdaļu saraksta ir vārds "Sastāvdaļas" vai "Ingredienti".

32. Kosmētikas līdzekļa sastāvdaļas, kuru koncentrācija produktā ir zemāka par vienu procentu, var norādīt jebkurā secībā pēc sastāvdaļām, kuru koncentrācija produktā ir lielāka par vienu procentu.

33. Sastāvdaļu sarakstā smaržu un aromātiskās kompozīcijas un to izejvielas norāda atbilstoši Kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu vienotajai starptautiskajai nomenklatūrai (INCI — International Nomenclature for Cosmetic Ingredients) (turpmāk — INCI) ar vārdu "Parfum" vai "Aroma". Smaržkompozīciju sastāvdaļas, kuru klātbūtne ir jānorāda saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikuma aili "Citi ierobežojumi un prasības", norāda sastāvdaļu sarakstā neatkarīgi no to funkcijas kosmētikas līdzeklī.

34. Dekoratīvās kosmētikas līdzeklim, kuru ražo vairākos krāsu toņos, sastāvdaļu uzskaitījumā norāda visas attiecīgajos toņos izmantojamās krāsvielas, pievienojot vārdus "Sastāvā var būt" vai simbolu "+/-".

35. Krāsvielas var norādīt jebkurā secībā pēc citām kosmētikas līdzekļa sastāvdaļām ar krāsvielas indeksa numuru vai krāsvielas nosaukumu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam. Ja krāsviela tiek pievienota kosmētikas līdzeklim citiem mērķiem, marķējumā norāda sastāvdaļas nosaukumu atbilstoši INCI.

36. Sastāvdaļu nosaukumus norāda atbilstoši INCI minētajiem nosaukumiem. Ja INCI attiecīgās sastāvdaļas nosaukums nav minēts, norāda citu starptautisko alternatīvo nosaukumu atbilstoši INCI noteiktajiem veidiem, tajā skaitā:

36.1. Kosmētikas, tualetes līdzekļu un parfimērijas asociācijas (CTFA — Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association) nosaukums;

36.2. Eiropas Farmakopejas (European Pharmacopoeia) nosaukums;

36.3. Pasaules veselības organizācijas (World Health Organisation) rekomendētais starptautiskais nepatentētais nosaukums;

36.4. Starptautiskās teorētiskās un praktiskās ķīmijas apvienības nomenklatūras (IUPAC — International Union of Pure and Applied Chemistry) (turpmāk — IUPAC) nosaukums;

36.5. Eiropā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu sarakstā (EINECS — European Inventory of Existing Chemical Substances) (turpmāk — EINECS) minētais nosaukums;

36.6. Eiropā reģistrēto ķīmisko vielu sarakstā (ELINCS — European List of Notified Chemical Substances) (turpmāk — ELINCS) minētais nosaukums un numurs;

36.7. ķīmiskās vielas reģistrācijas numurs ķīmijas referatīvajā žurnālā Chemical Abstracts Services (turpmāk — CAS numurs).

37. Ja kosmētikas līdzekļa sastāvdaļas sastāvā ir vairākas vielas, marķējumā katru vielu norāda atsevišķi.

38. Par kosmētikas līdzekļa sastāvdaļām neuzskata:

38.1. izejmateriālu piemaisījumus;

38.2. tehnoloģiskās palīgvielas, kuras izmanto ražošanas procesā, bet kuru nav galaproduktā;

38.3. vielas, kuras precīzi noteiktos daudzumos tiek izmantotas kā smaržu un aromātisko kompozīciju šķīdinātāji vai nesējvielas.

39. Ja praktisku iemeslu dēļ nav iespējams šo noteikumu 25.7.apakšpunktā noteikto informāciju norādīt uz kosmētikas līdzekļa primārā iepakojuma vai iepakojuma, kurā ir ievietots primārais iepakojums, to norāda kosmētikas līdzeklim pievienotajā anotācijā, etiķetē, uz lentes vai kartes. Šādā gadījumā uz kosmētikas līdzekļa iepakojuma, kurā ir ievietots primārais iepakojums, bet, ja tāda nav, uz primārā iepakojuma sniedz norādi par informācijas pievienošanu vai šo noteikumu 11.pielikumā norādīto simbolu.

40. Ja ziepju, vannas bumbiņu vai cita maza izmēra kosmētikas līdzekļa izmēru vai formas dēļ nav iespējams šo noteikumu 25.7.apakšpunktā noteikto informāciju norādīt uz pievienotās etiķetes, lentes vai kartes, to norāda labi redzamā veidā tirdzniecības vietā blakus kosmētikas līdzeklim, kas tiek piedāvāts pārdošanai.

41. Ja attiecīgā kosmētikas līdzekļa izmērs ir neliels, informāciju, kas paredzēta šo noteikumu 25.8.apakšpunktā, var sniegt tikai uz iepakojuma, kurā ir ievietots primārais iepakojums.

42. Ja praktisku iemeslu dēļ nav iespējams šo noteikumu 25.9.apakšpunktā minēto informāciju norādīt uz kosmētikas līdzekļa primārā iepakojuma un iepakojuma, kurā ir ievietots primārais iepakojums, to norāda kosmētikas līdzeklim pievienotajā anotācijā, etiķetē, uz lentes vai kartes. Šādā gadījumā uz kosmētikas līdzekļa primārā iepakojuma un uz iepakojuma, kurā ir ievietots primārais iepakojums, sniedz norādi vai šo noteikumu 11.pielikumā norādīto simbolu.

43. Kosmētikas līdzekļa ražotājs vai importētājs var norādīt uz kosmētikas līdzekļa iepakojuma, marķējumā, paziņojumā, pievienotajā informācijā, jebkādā citā dokumentācijā vai atsauksmēs par kosmētikas līdzekli, ka kosmētikas līdzekļa testēšanā nav izmantoti dzīvnieki, tikai tādos gadījumos, ja ražotājs un izejvielu piegādātāji tiešām nav izmantojuši dzīvniekus galaprodukta, tā prototipa vai kādas sastāvdaļas testēšanā, kā arī nav lietojuši sastāvdaļas, kuru testēšanā kāds cits izmantojis dzīvniekus, lai izstrādātu jaunus kosmētikas līdzekļus.

44. Lai saglabātu komercnoslēpumu, kosmētikas līdzekļa sastāvdaļu sarakstā var neiekļaut vienas vai vairāku sastāvdaļu nosaukumu. Šādā gadījumā sastāvdaļas nosaukums sastāvdaļu sarakstā tiek aizstāts ar sastāvdaļas reģistrācijas numuru vai kosmētikas līdzekļa sastāvdaļas patentēto nosaukumu.

45. Šo noteikumu 44.punktā minēto sastāvdaļas reģistrācijas numuru piešķir Veselības inspekcija.

(Grozīts ar MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93)

46. Lai saņemtu atļauju sastāvdaļas komercnoslēpuma saglabāšanai un reģistrācijas numuru, kosmētikas līdzekļa ražotājs vai pirmais importētājs, ja tas atrodas Latvijā, pirms kosmētikas līdzekļa piedāvāšanas tirgū iesniedz Veselības inspekcijā iesniegumu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

46.1. ražotāja vai pirmā importētāja nosaukums un adrese, komercreģistra reģistrācijas apliecības numurs;

46.2. precīza tās sastāvdaļas identifikācija, kurai tiek lūgta komercnoslēpuma saglabāšana:

46.2.1. CAS numurs, EINECS numurs, krāsvielas indeksa numurs, ķīmiskais nosaukums, IUPAC nosaukums, INCI nosaukums, Eiropas Farmakopejas nosaukums, Pasaules veselības organizācijas rekomendētais starptautiskais nepatentētais nosaukums un cits starptautiskais alternatīvais nosaukums, ja tāds ir;

46.2.2. ELINCS nosaukums un numurs, ja tāds ir, un informācija par sastāvdaļas pieteikšanu ķīmiskās vielas komercnoslēpuma saglabāšanai un tās izskatīšanas rezultātiem, ja tāda ir;

46.2.3. ja šo noteikumu 46.2.1. un 46.2.2.apakšpunktā minētais nosaukums vai numurs nepastāv (piemēram, dabiskas izcelsmes sastāvdaļām), norāda pamatmateriāla nosaukumu, auga vai dzīvnieka izmantotās daļas nosaukumu un sastāvdaļu komponentu nosaukumus, piemēram, šķīdinātājus;

46.3. sastāvdaļas drošuma novērtējums attiecībā uz cilvēka veselību, ņemot vērā sastāvdaļas vispārējo toksikoloģisko raksturojumu, ķīmisko uzbūvi, ekspozīcijas līmeni un izmantošanu konkrētajā kosmētikas līdzeklī, atbilstoši šo noteikumu 58.4. un 58.5.apakšpunktam;

46.4. kosmētikas līdzekļu veidi, kuros paredzams sastāvdaļu lietot;

46.5. komercnoslēpuma saglabāšanas detalizēts pamatojums;

46.6. kosmētikas līdzekļa, kurš saturēs pieteikto sastāvdaļu, nosaukums. Ja kosmētikas līdzekli piedāvā tirgū ar dažādiem nosaukumiem, norāda visus kosmētikas līdzekļa tirdzniecības nosaukumus. Ja kosmētikas līdzekļa nosaukums vēl nav zināms, šo informāciju var iesniegt pēc pieteikuma iesniegšanas, bet ne vēlāk kā 15 dienas pirms kosmētikas līdzekļa piedāvāšanas tirgū. Ja sastāvdaļa tiek izmantota vairākos kosmētikas līdzekļos, pietiek ar vienu pieteikumu, kurā ir skaidri norādīts, kādos kosmētikas līdzekļos sastāvdaļa tiks lietota;

46.7. paziņojums par sastāvdaļas pieteikšanu citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilnvarotās institūcijās komercnoslēpuma saglabāšanai un par tā izskatīšanas rezultātiem.

(Grozīts ar MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93)

47. Šo noteikumu 46.5.apakšpunktā minētajā pamatojumā attiecīgi norāda vienu no šādiem nosacījumiem:

47.1. informācija par kosmētikas līdzekļa sastāvdaļu vai tās lietojumu nav aprakstīta un attiecīgajā nozarē nav zināma;

47.2. informācija par sastāvdaļu nav publiski pieejama, neraugoties uz to, ka ir iesniegts patenta pieteikums attiecībā uz sastāvdaļu vai tās lietojumu;

47.3. ja informācija par sastāvdaļu būtu zināma, to viegli varētu atdarināt, tādējādi radot kaitējumu pieteicējam.

48. Veselības inspekcija šo noteikumu 46.punktā minēto dokumentu ekspertīzi veic mēneša laikā un par pieņemto lēmumu rakstiski informē ražotāju vai pirmo importētāju. Ja ir nepieciešama papildu informācija par sastāvdaļu un tās īpašībām, izskatīšanas laiku var pagarināt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, bet ne vairāk kā līdz sešiem mēnešiem, par to paziņojot iesniedzējam. Lēmumā par ekspertīzes rezultātiem norāda ražotāja vai pirmā importētāja nosaukumu, sastāvdaļas nosaukumu, kosmētikas līdzekļa nosaukumu, kurš satur pieteikto sastāvdaļu, un piešķirto sastāvdaļas reģistrācijas numuru vai atteikuma iemeslus, norādot lēmuma pārsūdzēšanas kārtību un termiņus.

(Grozīts ar MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93)

49. Veselības inspekcija piešķir sastāvdaļas reģistrācijas numuru uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem. Pēc ražotāja vai pirmā importētāja iesnieguma Veselības inspekcija var pieņemt lēmumu par sastāvdaļas reģistrācijas numura derīguma termiņa pagarināšanu uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem. Šādā gadījumā ražotāja vai pirmā importētāja iesniegumu izskata šo noteikumu 48.punktā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93)

50. Sastāvdaļas reģistrācijas numuru veido septiņi cipari: pirmie divi — reģistrācijas numura piešķiršanas gads, nākamie divi — valsts kods, ko ir piešķīrusi Eiropas Komisija saistībā ar kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu komercnoslēpuma saglabāšanas reģistrēšanu (pirms koda piešķiršanas — 00), pēdējie trīs — Veselības inspekcijas piešķirtais sastāvdaļas apzīmējums.

(Grozīts ar MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93)

51. Par izmaiņām šo noteikumu 46.punktā minētajā informācijā ražotājs vai pirmais importētājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 15 dienu laikā, ziņo Veselības inspekcijai. Paziņojumu par šīs sastāvdaļas izmantošanu citā kosmētikas līdzeklī ražotājs vai pirmais importētājs iesniedz Veselības inspekcijā ne vēlāk kā 15 dienas pirms kosmētikas līdzekļa piedāvāšanas tirgū. Pamatojoties uz jauno informāciju, īpaši, ja tas attiecas uz sastāvdaļas drošuma novērtējumu, Veselības inspekcija var pieņemt lēmumu par piešķirtā reģistrācijas numura anulēšanu, par atteikumu rakstiski paziņojot ražotājam vai pirmajam importētājam šo noteikumu 48.punktā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93)

52. Veselības inspekcija nodrošina šo noteikumu 46.punktā minētās informācijas konfidencialitātes saglabāšanu.

(Grozīts ar MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93)

53. Veselības inspekcija viena mēneša laikā informē Eiropas Komisiju un visu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentās iestādes:

53.1. par atļaujas izsniegšanu sastāvdaļas komercnoslēpuma saglabāšanai, norādot ražotāja vai pirmā importētāja nosaukumu, adresi, kosmētikas līdzekļu nosaukumus, kuri satur minēto sastāvdaļu, kā arī minētajai sastāvdaļai piešķirto reģistrācijas numuru;

53.2. par atteikumu izsniegt atļauju sastāvdaļas komercnoslēpuma saglabāšanai vai par atteikumu pagarināt komercnoslēpuma saglabāšanas atļaujas derīguma termiņu, norādot tā iemeslus.

(Grozīts ar MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93)

IV. Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību ievērošanas uzraudzības kārtība

54. Latvijas tirgū var piedāvāt tikai tādu kosmētikas līdzekli, kas atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām un kas ir ražots, ievērojot Eiropas Savienības dalībvalstīs noteiktus kosmētikas līdzekļu labas ražošanas prakses nosacījumus.

55. Komersants (komercsabiedrība) nozīmē atbildīgo personu par kosmētikas līdzekļa ražošanu vai pirmo importēšanu (importētā kosmētikas līdzekļa pirmo piedāvāšanu Eiropas Savienības tirgū).

56. Par kosmētikas līdzekļa ražošanu atbildīgajai personai ir vismaz augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un atbilstoša profesionālā kvalifikācija (piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis) vienā no šādām nozarēm: medicīnā, farmācijā, ķīmijā, bioloģijā, pārtikas tehnoloģijā, pārtikas ķīmijā, ko apliecina attiecīgi dokumenti.

57. Par kosmētikas līdzekļa pirmo importēšanu atbildīgajai personai ir vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis) medicīnā, farmācijā, ķīmijā, bioloģijā, pārtikas tehnoloģijā vai augstākā izglītība citā līdzīgā nozarē un vismaz piecu gadu darba pieredze kosmētikas līdzekļu jomā, ko apliecina attiecīgi dokumenti.

58. Ražotājs vai pirmais importētājs, ja tas atrodas Latvijā, nodrošina, lai kosmētikas līdzekļa marķējumā norādītajā uzņēmuma adresē Veselības inspekcijai kontroles vajadzībām (72 stundu laikā pēc tās pieprasījuma) būtu brīvi pieejama latviešu valodā (vai angļu, vai vācu vai krievu valodā) šāda informācija:

58.1. kosmētikas līdzekļa kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs, smaržu kompozīcijām — kompozīcijas nosaukums, kods un ražotāja firma;

58.2. izejmateriālu un galaprodukta fizikāli ķīmiskā un mikrobioloģiskā specifikācija un kosmētikas līdzekļa tīrības un mikrobioloģiskās kontroles kritēriji;

58.3. kosmētikas līdzekļa ražošanas metode, kura atbilst labas ražošanas prakses nosacījumiem;

58.4. kosmētikas līdzekļa drošuma novērtējums attiecībā uz cilvēku veselību, ņemot vērā sastāvdaļu vispārējo toksikoloģisko raksturojumu, ķīmisko uzbūvi un ekspozīcijas līmeni. Nosakot ekspozīcijas līmeni, ņem vērā specifiskos ekspozīcijas raksturojumus — kosmētikas līdzekļa paredzētās lietojuma vietas vai lietotāju grupas. Īpaši jānovērtē drošums kosmētikas līdzekļiem, kuri paredzēti bērniem līdz triju gadu vecumam, un kosmētikas līdzekļiem, kas paredzēti tikai ārējai intīmajai higiēnai. Ja vienu un to pašu līdzekli ražo vairākās attiecīgā komersanta (komercsabiedrības) ražotnēs Eiropas Savienības teritorijā, kosmētikas līdzekļa ražotājs var izvēlēties vienu no tām, kurā šī informācija ir pieejama. Šādā gadījumā vietu (adresi), kur atrodas šajā apakšpunktā minētā informācija, kosmētikas līdzekļa ražotājs, ja tas atrodas Latvijā, paziņo Veselības inspekcijai;

58.5. par šo noteikumu 58.4.apakšpunktā minēto novērtējumu atbildīgās personas vārds, uzvārds un adrese. Šai personai ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā valsts atzīts augstākās izglītības diploms farmācijas, toksikoloģijas, dermatoloģijas, medicīnas vai citā līdzīgā specialitātē;

58.6. informācija par kosmētikas līdzekļa nevēlamu iedarbību uz cilvēku veselību, ja šāda iedarbība ir izpaudusies pēc tā lietošanas;

58.7. dokumentāri pierādījumi kosmētikas līdzekļa īpašai iedarbībai, ja kosmētikas līdzekļa marķējumā vai reklāmā ir norādītas šādas kosmētikas līdzekļa īpašības vai iedarbība;

58.8. informācija par dzīvnieku izmantošanu kosmētikas līdzekļa vai tā sastāvdaļu testēšanā, ko veicis ražotājs, tā pārstāvis vai izejvielu piegādātājs, lai noteiktu kosmētikas līdzekļa drošumu, arī tā atbilstību to valstu prasībām, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis.

(Grozīts ar MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93)

59. Šo noteikumu 66.punktā un 8.pielikumā minētos testus veic laboratorijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par labas laboratorijas prakses nosacījumiem vai laboratorijas, kas akreditētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (turpmāk – akreditācijas birojs) atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" un par kurām publicēta informācija akreditācijas biroja mājaslapā internetā (www.latak.lv).

(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.379 redakcijā)

60. Ja Veselības inspekcijai kontroles vajadzībām ir nepieciešama 58.punktā minētā informācija par kosmētikas līdzekli, kura ražotājs vai pirmais importētājs atrodas citā Eiropas Savienības dalībvalstī, tā pieprasa šo informāciju attiecīgās dalībvalsts kompetentajā iestādē.

(Grozīts ar MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93)

61. Ražotājs vai pirmais importētājs, ja tas atrodas Latvijā, pirms kosmētikas līdzekļa piedāvāšanas Latvijas tirgū paziņo Veselības inspekcijai kosmētikas līdzekļa ražošanas vietas vai pirmās importēšanas vietas adresi.

(Grozīts ar MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93)

62. Ražotāja un pirmā importētāja, ja tas atrodas Latvijā, kā arī citā Eiropas Savienības dalībvalstī ražota vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī pirmo reizi importēta kosmētikas līdzekļa izplatītāja Latvijā pilnvarota atbildīgā persona pirms kosmētikas līdzekļa piedāvāšanas Latvijas tirgū iesniedz Veselības inspekcijā šādu informāciju kosmētikas līdzekļu datu bāzei (izņemot gadījumus, ja no 2012.gada 11.janvāra par kosmētikas līdzekļa laišanu tirgū ir paziņots atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 30.novembra Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem):

62.1. par uzņēmumu un atbildīgo personu — kosmētikas līdzekļa ražotājs, pirmais importētājs, izplatītājs Latvijā un atbildīgās personas (12.pielikums);

62.2. par Latvijas tirgū piedāvātajiem kosmētikas līdzekļiem (13.pielikums).

(Grozīts ar MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93; MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.385; MK 17.05.2011. noteikumiem Nr.379)

62.1 Ražotājs vai pirmais importētājs, ja tas atrodas Latvijā, pirms kosmētikas līdzekļa piedāvāšanas Latvijas tirgū paziņo Veselības inspekcijai kosmētikas līdzekļa kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu medicīniskiem mērķiem. Ziņas par sastāvu pievieno informācijai par Latvijas tirgū piedāvātajiem kosmētikas līdzekļiem (13.pielikums).

(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.379 redakcijā)

63. Ražotājs un pirmais importētājs, ja tas atrodas Latvijā, un citā Eiropas Savienības dalībvalstī ražota vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī pirmo reizi importēta kosmētikas līdzekļa izplatītājs Latvijā nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecas dienas pēc jaunas informācijas saņemšanas, informē Veselības inspekciju par izmaiņām šo noteikumu 61., 62. un 62.1 punktā minētajā informācijā.

(Grozīts ar MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93; MK 17.05.2011. noteikumiem Nr.379)

64. Veselības inspekcija izveido un uztur šo noteikumu 62. un 62.1 punktā minēto Latvijas tirgū piedāvāto kosmētikas līdzekļu un to sastāvdaļu datu bāzi.

(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.379 redakcijā)

65. Šo noteikumu 62.1 punktā minēto informāciju Veselības inspekcija izsniedz tikai pēc ārstniecības iestāžu pieprasījuma neatliekamas medicīniskās palīdzības sniegšanai.

(Grozīts ar MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93; MK 17.05.2011. noteikumiem Nr.379)

66. Ja šo noteikumu 58.4.apakšpunktā minētā kosmētikas līdzekļa drošuma novērtēšanai attiecībā uz cilvēku veselību nepieciešams veikt toksikoloģisko pārbaudi, to veic laboratorijā, kas atbilst šo noteikumu 59.punktā noteiktajām prasībām.

(MK 13.12.2005. noteikumu Nr.946 redakcijā)

67. Ja ir pamatoti pierādījumi, ka kosmētikas līdzeklis, kas atbilst šo noteikumu prasībām, rada draudus cilvēku veselībai, Veselības inspekcija ir tiesīga uz laiku aizliegt šī kosmētikas līdzekļa piedāvāšanu Latvijas tirgū vai noteikt tam īpašas prasības. Par šādu aizliegumu Veselības inspekcija nekavējoties informē Eiropas Komisiju un visu Eiropas dalībvalstu kompetentās iestādes, norādot šāda lēmuma pamatojumu.

(Grozīts ar MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93)

68. Ražotājs un pirmais importētājs nodrošina sabiedrībai viegli pieejamu (tai skaitā elektroniski) šo noteikumu 58.1. un 58.6.apakšpunktā minēto informāciju par Latvijas tirgū piedāvātajiem kosmētikas līdzekļiem. Informāciju par vielas daudzumu kosmētikas līdzekļa sastāvā nodrošina tām vielām, kas atbilst šādām Regulas Nr. 1272/2008 I pielikumā minētajām bīstamības klasēm vai kategorijām:

68.1. 2.1.bīstamības klasei (sprādzienbīstami materiāli), 2.2.bīstamības klasei (uzliesmojošas gāzes), 2.3.bīstamības klasei (uzliesmojoši aerosoli), 2.4.bīstamības klasei (oksidējošas gāzes), 2.6.bīstamības klasei (uzliesmojoši šķidrumi), 2.7.bīstamības klasei (uzliesmojošas cietas vielas), 2.8.bīstamības klases (pašreaģējošas vielas) A un B tipam, 2.9.bīstamības klasei (pirofori šķidrumi), 2.10.bīstamības klasei (piroforas cietas vielas), 2.12.bīstamības klasei (vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes), 2.13.bīstamības klases (oksidējoši šķidrumi) 1. un 2.kategorijai, 2.14.bīstamības klases (oksidējošas cietas vielas) 1. un 2.kategorijai, 2.15.bīstamības klases (organiskie peroksīdi) A līdz F tipam;

68.2. 3.1.bīstamības klasei (akūtā toksicitāte), 3.2.bīstamības klasei (kodīgums/kairinājums ādai), 3.3.bīstamības klasei (nopietni bojājumi acīm/acu kairinājums), 3.4.bīstamības klasei (sensibilizācija ieelpojot vai nonākot saskarē ar ādu), 3.5.bīstamības klasei (cilmes šūnu mutagenitāte), 3.6.bīstamības klasei (kancerogenitāte), 3.7.bīstamības klasei (toksiska ietekme uz reproduktīvo funkciju) attiecībā uz nelabvēlīgu ietekmi uz dzimumfunkciju un auglību vai uz attīstību, 3.8.bīstamības klasei (toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība) attiecībā uz ietekmi, kas nav narkotiska ietekme, 3.9.bīstamības klasei (toksiska ietekme uz mērķorgānu – atkārtota iedarbība), 3.10.bīstamības klasei (ieelpas bīstamība);

68.3. 4.1.bīstamības klasei (ūdens videi bīstamas vielas);

68.4. 5.1.bīstamības klasei (bīstamība ozona slānim).

(MK 26.05.2009. noteikumu Nr.477 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.12.2010., sk. grozījumu 7.punktu.)

69. Šo noteikumu ievērošanas kontroli un kosmētikas līdzekļu tirgus uzraudzību veic Veselības inspekcija piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

(MK 16.11.2004. noteikumu Nr.942 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93)

69.1 Veselības inspekcija ir Latvijas kompetentā iestāde kosmētikas līdzekļu drošuma jomā.

(MK 11.01.2005. noteikumu Nr.31 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93)

69.2 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās informācijas centrs saņem no Eiropas Komisijas elektroniskā veidā informāciju par kosmētikas līdzekli, tai skaitā par tā pamatsastāvu, lai varētu veikt tūlītēju un pareizu ārstēšanu, ja rodas sarežģījumi.

(MK 20.12.2011. noteikumu Nr.979 redakcijā)

69.3 Veselības inspekcija izsniedz kosmētikas līdzekļu ražotājiem Latvijā Brīvās tirdzniecības sertifikātu, kas apliecina, ka uzņēmums ir paziņojis par Latvijā ražotu kosmētikas līdzekļu laišanu Latvijas tirgū. Brīvās tirdzniecības sertifikāta saņemšanai kosmētikas līdzekļu ražotājs vēršas Veselības inspekcijā ar rakstisku iesniegumu, kurā norādīta eksporta valsts un kosmētikas līdzekļu nosaukumi.

(MK 23.10.2012. noteikumu Nr.717 redakcijā)

70. Par šo noteikumu prasību ievērošanu ir atbildīgs kosmētikas līdzekļa ražotājs un pirmais importētājs, ja tas atrodas Latvijā, kā arī citā Eiropas Savienības dalībvalstī ražota vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī pirmo reizi importēta kosmētikas līdzekļa izplatītājs Latvijā.

71. Veselības inspekcijas pieņemtos lēmumus ražotājs vai pirmais importētājs var pārsūdzēt vispārējā administratīvā procesa kārtībā.

(Grozīts ar MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93)

V. Noslēguma jautājumi

72. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

73. Noteikumu 18.punkts stājas spēkā ar 2009.gada 11.martu, izņemot prasības attiecībā uz dzīvnieku izmantošanu hroniskās toksicitātes, reproduktīvās toksicitātes un toksikokinētikas testēšanā, kuras stājas spēkā ar 2013.gada 11.martu.

74. Noteikumu 19.1.apakšpunkts un 68.punkts stājas spēkā ar 2004.gada 1.septembri.

75. Noteikumu 19.2.apakšpunkts stājas spēkā ar 2009.gada 11.martu.

76. Līdz 2005.gada 10.martam atļauts piedāvāt tirgū kosmētikas līdzekļus, kuru marķējums neatbilst šo noteikumu 30., 31. un 33.punktā noteiktajām prasībām.

77. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumus Nr.226 "Kosmētikas līdzekļu drošuma prasības un uzraudzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 17.nr.).

78. No 2006.gada 22.augusta aizliegts piedāvāt tirgū kosmētikas līdzekļus, kuru sastāvs neatbilst šo noteikumu 3.pielikuma I nodaļas 17. un 29.punktā un 15.pielikuma 267., 682., 683., 684., 685., 686., 687., 688., 689., 690., 691., 692., 693., 694., 695., 696., 697., 698., 699., 700., 701., 702., 703., 704., 705., 706., 707., 708., 709., 710., 711., 712., 713., 714., 715., 716., 717., 718., 719., 720., 721., 722., 723., 724., 725., 726., 727., 728., 729., 730., 731., 732., 733., 734., 735., 736., 737., 738., 739., 740., 741., 742., 743., 744., 745., 746., 747., 748., 749., 750., 751., 752., 753., 754., 755. un 756.punktā minētajām prasībām.

(MK 23.05.2006. noteikumu Nr.420 redakcijā)

79. No 2006.gada 22.novembra aizliegts pārdot vai realizēt gala patērētājam kosmētikas līdzekļus, kuru sastāvs neatbilst šo noteikumu 3.pielikuma I nodaļas 17. un 29.punktā un 15.pielikuma 267., 682., 683., 684., 685., 686., 687., 688., 689., 690., 691., 692., 693., 694., 695., 696., 697., 698., 699., 700., 701., 702., 703., 704., 705., 706., 707., 708., 709., 710., 711., 712., 713., 714., 715., 716., 717., 718., 719., 720., 721., 722., 723., 724., 725., 726., 727., 728., 729., 730., 731., 732., 733., 734., 735., 736., 737., 738., 739., 740., 741., 742., 743., 744., 745., 746., 747., 748., 749., 750., 751., 752., 753., 754., 755. un 756.punktā minētajām prasībām.

(MK 23.05.2006. noteikumu Nr.420 redakcijā)

80. No 2007.gada 21.novembra aizliegts piedāvāt tirgū kosmētikas lī­dzekļus, kuru sastāvs neatbilst šo noteikumu 2.pielikuma 476., 477., 478., 479., 480., 481., 482., 483., 484. un 485.punktā un 15.pielikuma 466.punktā minē­tajām prasībām.

(MK 03.07.2007. noteikumu Nr.466 redakcijā)

81. No 2008.gada 23.marta aizliegts pārdot vai realizēt gala patērētājam kosmētikas līdzekļus, kuru sastāvs neatbilst šo noteikumu 2.pielikuma 476., 477., 478., 479., 480., 481., 482., 483., 484. un 485.punktā un 15.pielikuma 466.punktā minētajām prasībām.

(MK 03.07.2007. noteikumu Nr.466 redakcijā)

82. No 2008.gada 23.marta aizliegts piedāvāt tirgū kosmētikas līdzekļus, kuru sastāvs neatbilst šo noteikumu 3.pielikuma I nodaļas 101., 102., 103. un 104.punktā un 5.pielikuma 4., 9., 10., 12., 13., 15., 16., 17., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 29., 31., 33., 36., 38., 39., 46., 47., 49., 50., 54. un 55.punktā minētajām prasībām.

(MK 18.09.2007. noteikumu Nr.636 redakcijā)

83. No 2008.gada 23.jūnija aizliegts pārdot vai realizēt gala patērētājam kosmētikas līdzekļus, kuru sastāvs neatbilst šo noteikumu 3.pielikuma I nodaļas 101., 102., 103. un 104.punktā un 5.pielikuma 4., 9., 10., 12., 13., 15., 16., 17., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 29., 31., 33., 36., 38., 39., 46., 47., 49., 50., 54.punktā minētajām prasībām.

(MK 18.09.2007. noteikumu Nr.636 redakcijā)

84. No 2008.gada 18.oktobra aizliegts piedāvāt tirgū kosmētikas līdzekļus, kuru sastāvs neatbilst šo noteikumu 4.pielikuma 83.punktā un 5.pielikuma 41. un 44.punktā minētajām prasībām.

(MK 18.09.2007. noteikumu Nr.636 redakcijā)

85. No 2009.gada 18.aprīļa aizliegts pārdot vai realizēt gala patērētā­jam kosmētikas līdzekļus, kuru sastāvs neatbilst šo noteikumu 4.pielikuma 83.punktā un 5.pielikuma 41. un 44.punktā minētajām prasībām.

(MK 18.09.2007. noteikumu Nr.636 redakcijā)

86. No 2008.gada 16.novembra aizliegts piedāvāt tirgū kosmētikas līdzekļus, kuru sastāvs neatbilst šo noteikumu 3.pielikuma I nodaļas 105.punktā minētajām prasībām.

(MK 04.08.2008. noteikumu Nr.639 redakcijā)

87. No 2009.gada 16.februāra aizliegts pārdot vai realizēt gala patērētājam kosmētikas līdzekļus, kuru sastāvs neatbilst šo noteikumu 3.pielikuma I nodaļas 105.punktā minētajām prasībām.

(MK 04.08.2008. noteikumu Nr.639 redakcijā)

88. No 2009.gada 4.aprīļa aizliegts piedāvāt tirgū kosmētikas līdzekļus, kuru sastāvs neatbilst šo noteikumu 2.pielikuma 453.punktā un 3.pielikuma I nodaļas 15., 39., 44., 57., 63., 106., 107., 108., 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 116., 117., 118., 119., 120., 121., 122., 123., 124., 125., 126., 127., 128., 129., 130., 131., 132., 133., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 141., 142., 143., 144., 145., 146., 147., 148., 149., 150., 151., 152., 153., 154., 155., 156., 157., 158., 159., 160., 161., 162., 163., 164., 165., 166., 167., 168., 169., 170., 171., 172., 173., 174., 175., 176., 177., 178., 179., 180., 181., 182., 183., 184., 185., 186. un 187.punktā minētajām prasībām.

(MK 04.08.2008. noteikumu Nr.639 redakcijā)

89. No 2009.gada 4.oktobra aizliegts pārdot vai realizēt gala patērētājam kosmētikas līdzekļus, kuru sastāvs neatbilst šo noteikumu 2.pielikuma 453.punktā un 3.pielikuma I nodaļas 15., 39., 44., 57., 63., 106., 107., 108., 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 116., 117., 118., 119., 120., 121., 122., 123., 124., 125., 126., 127., 128., 129., 130., 131., 132., 133., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 141., 142., 143., 144., 145., 146., 147., 148., 149., 150., 151., 152., 153., 154., 155., 156., 157., 158., 159., 160., 161., 162., 163., 164., 165., 166., 167., 168., 169., 170., 171., 172., 173., 174., 175., 176., 177., 178., 179., 180., 181., 182., 183., 184., 185., 186. un 187.punktā minētajām prasībām.

(MK 04.08.2008. noteikumu Nr.639 redakcijā)

90. Kosmētikas līdzekļus, kuri neatbilst šo noteikumu 2.pielikuma 75.punktā, 3.pielikuma I nodaļas 133.punktā, 3.pielikuma I nodaļas 154.1 punktā un 3.pielikuma I nodaļas 209.punktā minētajām prasībām, aizliegts:

90.1. laist tirgū no 2011.gada 15.februāra;

90.2. pārdot vai realizēt gala patērētājiem no 2011.gada 15.augusta.

(MK 20.04.2010. noteikumu Nr.385 redakcijā)

91. Kosmētikas līdzekļus, kuri neatbilst šo noteikumu 3.pielikuma I nodaļas 29.punkta septītajā ailē, 3.pielikuma I nodaļas 62.punkta septītajā ailē, 3.pielikuma I nodaļas 68.punkta septītajā ailē, 3.pielikuma I nodaļas 78.punkta septītajā ailē, 3.pielikuma I nodaļas 196.punkta septītajā ailē, 3.pielikuma I nodaļas 205.punkta septītajā ailē, 3.pielikuma I nodaļas 206.punkta septītajā ailē, 3.pielikuma I nodaļas 208.punkta septītajā ailē, 3.pielikuma I nodaļas 211.punkta septītajā ailē, 3.pielikuma II nodaļas 1.punkta septītajā ailē, 3.pielikuma II nodaļas 2.punkta septītajā ailē, 3.pielikuma II nodaļas 3.punkta septītajā ailē, 3.pielikuma II nodaļas 4.punkta septītajā ailē, 3.pielikuma II nodaļas 5.punkta septītajā ailē, 3.pielikuma II nodaļas 6.punkta septītajā ailē, 3.pielikuma II nodaļas 7.punkta septītajā ailē, 3.pielikuma II nodaļas 11.punkta septītajā ailē, 3.pielikuma II nodaļas 16.punkta septītajā ailē, 3.pielikuma II nodaļas 20.punkta septītajā ailē, 3.pielikuma II nodaļas 21.punkta septītajā ailē, 3.pielikuma II nodaļas 23.punkta septītajā ailē, 3.pielikuma II nodaļas 27.punkta septītajā ailē, 3.pielikuma II nodaļas 28.punkta septītajā ailē, 3.pielikuma II nodaļas 29.punkta septītajā ailē, 3.pielikuma II nodaļas 35.punkta septītajā ailē, 3.pielikuma II nodaļas 36.punkta septītajā ailē, 3.pielikuma II nodaļas 40.punkta septītajā ailē, 3.pielikuma II nodaļas 41.punkta septītajā ailē, 3.pielikuma II nodaļas 42.punkta septītajā ailē, 3.pielikuma II nodaļas 44.punkta septītajā ailē, 3.pielikuma II nodaļas 45.punkta septītajā ailē, 3.pielikuma II nodaļas 47.punkta septītajā ailē, 3.pielikuma II nodaļas 49.punkta septītajā ailē, 3.pielikuma II nodaļas 50.punkta septītajā ailē, 3.pielikuma II nodaļas 53.punkta septītajā ailē, 3.pielikuma II nodaļas 55.punkta septītajā ailē, 3.pielikuma II nodaļas 56.punkta septītajā ailē un 3.pielikuma II nodaļas 58.punkta septītajā ailē minētajām prasībām, aizliegts:

91.1. laist tirgū no 2011.gada 1.novembra;

91.2. pārdot vai realizēt gala patērētājiem no 2012.gada 1.novembra.

(MK 20.04.2010. noteikumu Nr.385 redakcijā)

92. Kosmētikas līdzekļus, kuri neatbilst šo noteikumu 3.pielikuma I nodaļas 29.1 punkta septītajā ailē un 3.pielikuma I nodaļas 62.1 punkta septītajā ailē minētajām prasībām, atļauts laist tirgū līdz 2011.gada 31.oktobrim un pārdot vai realizēt gala patērētājiem līdz 2012.gada 31.oktobrim, ja to marķējumā ir šādas norādes: "Var izraisīt alerģisku reakciju. Satur fenilēndiamīnus. Nelietot skropstu vai uzacu krāsošanai.". Ja kosmētikas līdzekļi paredzēti profesionālai lietošanai, marķējumā papildus norāda: "Lietot piemērotus cimdus."

(MK 20.04.2010. noteikumu Nr.385 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr.942; MK 11.01.2005. noteikumiem Nr.31; MK 12.04.2005. noteikumiem Nr.259; MK 27.09.2005. noteikumiem Nr.743; MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.946; MK 23.05.2006. noteikumiem Nr.420; MK 29.08.2006. noteikumiem Nr.728; MK 20.02.2007. noteikumiem Nr.138; MK 03.07.2007. noteikumiem Nr.466; MK 18.09.2007. noteikumiem Nr.636; MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93; MK 04.08.2008. noteikumiem Nr.639; MK 17.02.2009. noteikumiem Nr.146; MK 26.05.2009. noteikumiem Nr.477; MK 22.09.2009. noteikumiem Nr.1080; MK 26.01.2010. noteikumiem Nr.88; MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.385; MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.979; MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.717; 1.punkta 77.apakšpunkts stājas spēkā 31.10.2012., sk. grozījumu 2.punktu)

1. Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīvas 76/768/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem, kuru groza un papildina šādas direktīvas:

1) Padomes Direktīva (1979.gada 24.jūlijs), ar ko groza Direktīvu 76/768/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu, kuri attiecas uz kosmētikas līdzekļiem (79/661/EEK);

2) Komisijas Direktīva (1982.gada 11.februāris), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo II pielikumu Padomes Direktīvā 76/768/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu, kuri attiecas uz kosmētikas līdzekļiem (82/147/EEK);

3) Padomes Direktīva (1982.gada 17.maijs), ar ko otrreiz groza Direktīvu 76/768/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem (82/368/EEK);

4) Komisijas otrā Direktīva (1983.gada 30.marts), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo II, III, IV un V pielikumu Padomes Direktīvā 76/768/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu, kuri attiecas uz kosmētikas līdzekļiem (83/191/EEK);

5) Komisijas trešā Direktīva (1983.gada 29.jūnijs), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo II, III un V pielikumu Padomes Direktīvai 76/768/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kuri attiecas uz kosmētikas līdzekļiem (83/341/EEK);

6) Komisijas ceturtā Direktīva (1983.gada 22.septembris), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo VI pielikumu Padomes Direktīvai 76/768/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kuri attiecas uz kosmētikas līdzekļiem (83/496/EEK);

7) Padomes Direktīva (1983.gada 26.oktobris), ar ko trešo reizi groza Direktīvu 76/768/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kuri attiecas uz kosmētikas līdzekļiem (83/574/EEK);

8) Komisijas piektā Direktīva (1984.gada 18.jūlijs), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo II, III, IV, V un VI pielikumu Padomes Direktīvā 76/768/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu, kuri attiecas uz kosmētikas līdzekļiem (84/415/EEK);

9) Komisijas sestā Direktīva (1985.gada 16.jūlijs), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo II, III, IV, V un VI pielikumu Padomes Direktīvai 76/768/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kuri attiecas uz kosmētikas līdzekļiem (85/391/EEK);

10) Komisijas septītā Direktīva (1986.gada 28.februāris), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo II, III, IV un V pielikumu Padomes Direktīvai 76/768/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kuri attiecas uz kosmētikas līdzekļiem (86/179/EEK);

11) Komisijas astotā Direktīva (1986.gada 26.marts), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo II, IV un VI pielikumu Padomes Direktīvā 76/768/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu, kuri attiecas uz kosmētikas līdzekļiem (86/199/EEK);

12) Komisijas devītā Direktīva (1987.gada 2.februāris), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo II, III, IV, V un VI pielikumu Padomes Direktīvā 76/768/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu, kuri attiecas uz kosmētikas līdzekļiem (87/137/EEK);

13) Komisijas desmitā Direktīva (1988.gada 2.marts), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo II, III, IV un VI pielikumu Padomes Direktīvā 76/768/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu, kuri attiecas uz kosmētikas līdzekļiem (88/233/EEK);

14) Padomes Direktīva (1988.gada 21.decembris), ar ko ceturto reizi groza Direktīvu 76/768/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu, kuri attiecas uz kosmētikas līdzekļiem (88/667/EEK);

15) Komisijas vienpadsmitā Direktīva 89/174/EEK (1989.gada 21.februāris), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo II, III, IV, V, VI un VII pielikumu Padomes Direktīvā 76/768/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu, kuri attiecas uz kosmētikas līdzekļiem;

16) Padomes Direktīva (1989.gada 21.decembris), ar kuru piekto reizi groza Direktīvu 76/768/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu, kuri attiecas uz kosmētikas līdzekļiem (89/679/EEK);

17) Komisijas divpadsmitā Direktīva 90/121/EEK (1990.gada 20.februāris), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo II, III, IV, V un VI pielikumu Padomes Direktīvā 76/768/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu, kuri attiecas uz kosmētikas līdzekļiem;

18) Komisijas trīspadsmitā Direktīva 91/184/EEK (1991.gada 12.marts), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo II, III, IV, V, VI un VII pielikumu Padomes Direktīvā 76/768/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu, kuri attiecas uz kosmētikas līdzekļiem;

19) Komisijas četrpadsmitā Direktīva 92/8/EEK (1992.gada 18.februāris), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo III, IV, VI un VII pielikumu Padomes Direktīvā 76/768/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu, kuri attiecas uz kosmētikas līdzekļiem;

20) Komisijas piecpadsmitā Direktīva 92/86/EEK (1992.gada 21.oktobris), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo II, III, IV, V, VI un VII pielikumu Padomes Direktīvā 76/768/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu, kuri attiecas uz kosmētikas līdzekļiem;

21) Padomes Direktīva 93/35/EEK (1993.gada 14.jūnijs), ar ko sesto reizi groza Direktīvu 76/768/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu, kuri attiecas uz kosmētikas līdzekļiem;

22) Komisijas sešpadsmitā Direktīva 93/47/EEK (1993.gada 22.jūnijs), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo II, III, V, VI un VII pielikumu Padomes Direktīvā 76/768/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu, kuri attiecas uz kosmētikas līdzekļiem;

23) Komisijas septiņpadsmitā Direktīva 94/32/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo II, III, V, VI un VII pielikumu Padomes Direktīvā 76/768/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu, kuri attiecas uz kosmētikas līdzekļiem;

24) Komisijas astoņpadsmitā Direktīva 95/34/EK (1995.gada 10.jūlijs), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo II, III, VI un VII pielikumu Padomes Direktīvā 76/768/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu, kuri attiecas uz kosmētikas līdzekļiem;

25) Komisijas deviņpadsmitā Direktīva 96/41/EK (1996.gada 25.jūnijs), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo II, III, VI un VII pielikumu Padomes Direktīvā 76/768/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu, kuri attiecas uz kosmētikas līdzekļiem;

26) Komisijas divdesmitā Direktīva 97/1/EK (1997.gada 10.janvāris), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo II, III, VI un VII pielikumu Padomes Direktīvai 76/768/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu, kuri attiecas uz kosmētikas līdzekļiem;

27) Komisijas divdesmit pirmā Direktīva 97/45/EK (1997.gada 14.jūlijs), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo II, III, VI un VII pielikumu Padomes Direktīvai 76/768/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kuri attiecas uz kosmētikas līdzekļiem;

28) Komisijas divdesmit otrā Direktīva 98/16/EK (1998.gada 5.marts), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo II, III, VI un VII pielikumu Padomes Direktīvai 76/768/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kuri attiecas uz kosmētikas līdzekļiem;

29) Komisijas divdesmit trešā Direktīva 1998/62/EK (1998.gada 3.septembris), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo II, III, VI un VII pielikumu Padomes Direktīvai 76/768/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kuri attiecas uz kosmētikas līdzekļiem;

30) Komisijas 2000.gada 29.februāra divdesmit ceturtā Direktīva 2000/6/EK, kas pielāgo tehnikas sasniegumiem Padomes Direktīvas 76/768/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem II, III, VI un VII pielikumu;

31) Komisijas 2000.gada 10.marta divdesmit piektā Direktīva 2000/11/EK, kas pielāgo tehnikas sasniegumiem Padomes Direktīvas 76/768/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem II pielikumu;

32) Komisijas 2002.gada 15.aprīļa divdesmit sestā Direktīva 2002/34/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo II, III un VII pielikumu Padomes Direktīvai 76/768/EEK par to dalībvalstu likumu tuvināšanu, kuri attiecas uz kosmētikas līdzekļiem;

33) Komisijas Direktīva 2003/1/EK (2003.gada 6.janvāris), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo II pielikumu Padomes Direktīvai 76/768/EEK par to dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kas attiecas uz kosmētikas līdzekļiem;

34) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/15/EK (2003.gada 27.februāris), ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK par to dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kas attiecas uz kosmētikas līdzekļiem;

35) Komisijas Direktīva 2003/16/EK (2003.gada 19.februāris), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo III pielikumu Padomes Direktīvai 76/768/EEK par to dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kas attiecas uz kosmētikas līdzekļiem;

36) Komisijas Direktīva 2003/80/EK (2003.gada 5.septembris), ar ko nosaka simbolu, ar kuru apzīmē Padomes Direktīvas 76/768/EEK VIII a pielikumā norādīto kosmētikas līdzekļu derīguma termiņu;

37) Komisijas Direktīva 2003/83/EK (2003.gada 24.septembris), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo II, III un VI pielikumu Padomes Direktīvai 76/768/EEK par to dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kas attiecas uz kosmētikas līdzekļiem;

38) Komisijas 2004.gada 7.septembra Direktīva 2004/87/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo III pielikumu Padomes Direktīvai 76/768/EEK par to dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kas attiecas uz kosmētikas līdzekļiem;

39) Komisijas 2004.gada 7.septembra Direktīva 2004/88/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo III pielikumu Padomes Direktīvai 76/768/EEK par to dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kas attiecas uz kosmētikas līdzekļiem;

40) Komisijas 2004.gada 15.septembra Direktīva 2004/94/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK attiecībā uz tās IX pielikumu;

41) Komisijas 2004.gada 21.septembra Direktīva 2004/93/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK, lai saskaņotu tās II un III pielikumu ar tehniskā progresa prasībām;

42) Komisijas 2005.gada 28.janvāra Direktīva 2005/9/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK par kosmētikas līdzekļiem, lai pielāgotu tās VII pielikumu tehnikas attīstībai;

43) Komisijas 2005.gada 20.jūnija Direktīvas 2005/42/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem, lai tās II, IV un VI pielikumu pielāgotu tehnikas attīstībai;

44) Komisijas 2005.gada 9.septembra Direktīva 2005/52/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem, lai tās III pielikumu pielāgotu tehnikas attīstībai;

45) Komisijas 1980.gada 22.decembra Pirmā direktīva 80/1335/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz analīzes metodēm, kas vajadzīgas, lai pārbaudītu kosmētikas līdzekļu sastāvu;

46) Komisijas 1982.gada 14.maija Otrā direktīva 82/434/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz analīzes metodēm, kas vajadzīgas, lai pārbaudītu kosmētikas līdzekļu sastāvu;

47) Komisijas 1983.gada 27.septembra Trešā direktīva 83/514/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz analīzes metodēm, kuras vajadzīgas, lai pārbaudītu kosmētikas līdzekļu sastāvu;

48) Komisijas 1985.gada 11.oktobra Ceturtā direktīva 85/490/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz analīzes metodēm, kuras vajadzīgas, lai pārbaudītu kosmētikas līdzekļu sastāvu;

49) Komisijas 1993.gada 9.septembra Piektā direktīva 93/73/EEK par analīzes metodēm, kas vajadzīgas, lai pārbaudītu kosmētikas līdzekļu sastāvu;

50) Komisijas 1995.gada 7.jūlijs Sestā direktīva 95/32/EK attiecībā uz analīzes metodēm, kas vajadzīgas, lai pārbaudītu kosmētikas līdzekļu sastāvu;

51) Komisijas 1996.gada 2.jūlija Septītā direktīva 96/45/EK attiecībā uz analīzes metodēm, kas vajadzīgas, lai pārbaudītu kosmētikas līdzekļu sastāvu;

52) Komisijas 1990.gada 4.aprīļa Direktīva 90/207/EEK, ar kuru groza Otro direktīvu 82/434/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz analīzes metodēm, kas vajadzīgas, lai pārbaudītu kosmētikas līdzekļu sastāvu;

53) Komisijas 2005.gada 21.novembra Direktīva 2005/80/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK par kosmētikas līdzekļiem, lai tās II un III pielikumu pielāgotu tehnikas attīstībai;

54) Komisijas 2006.gada 19.jūlija Direktīva 2006/65/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem, lai tās II un III pielikumu pielāgotu tehnikas attīstībai;

55) Komisijas 2006.gada 29.septembra Direktīva 2006/78/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem, lai tās II pielikumu pielāgotu tehnikas attīstībai (attiecas uz EEZ);

56) Komisijas 2007.gada 29.janvāra Direktīva 2007/1/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK par kosmētikas līdzekļiem, lai tās II pielikumu pielāgotu tehnikas attīstībai;

57) Komisijas 2007.gada 22.marta Direktīva 2007/17/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK par kosmētikas līdzekļiem, lai tās III un VI pielikumu pielāgotu tehnikas attīstībai;

58) Komisijas 2007.gada 17.aprīļa Direktīva 2007/22/EK, ar ko attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK, lai tās IV un VI pielikumu pielāgotu tehnikas attīstībai;

59) Komisijas 2007.gada 29.augusta Direktīva 2007/53/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem, lai tās III pielikumu pielāgotu tehnikas attīstībai;

60) Komisijas 2007.gada 29.augusta Direktīva 2007/54/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK par kosmētikas līdzekļiem, lai tās II un III pielikumu pielāgotu tehniskajam progresam;

61) Komisijas 2007.gada 22.novembra Direktīva 2007/67/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK par kosmētikas līdzekļiem, lai tās III pielikumu pielāgotu tehnikas attīstībai;

62) Komisijas 2008.gada 15.februāra Direktīva 2008/14/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem, lai pielāgotu tās III pielikumu tehnikas attīstībai;

63) Komisijas 2008.gada 3.aprīļa Direktīva 2008/42/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK par kosmētikas līdzekļiem, lai tās II un III pielikumu pielāgotu tehniskajam progresam;

64) Komisijas 2008.gada 23.septembra Direktīva 2008/88/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK par kosmētikas līdzekļiem, lai tās II un III pielikumu pielāgotu tehniskajam progresam;

65) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/112/EK (2008.gada 16.decembris), ar ko groza Padomes Direktīvas 76/768/EEK, 88/378/EEK, 1999/13/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/53/EK, 2002/96/EK un 2004/42/EK, lai pielāgotu tās Regulai (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu;

66) Komisijas Direktīva 2008/123/EK (2008.gada 18.decembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK par kosmētikas līdzekļiem, lai tās II un VII pielikumu pielāgotu tehniskajam progresam;

67) Komisijas Direktīva 2009/6/EK (2009.gada 4.februāris), ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK par kosmētikas līdzekļiem, lai tās II un III pielikumu pielāgotu tehniskajam progresam;

68) Komisijas 2009.gada 16.aprīļa Direktīva 2009/36/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem, lai pielāgotu tās III pielikumu tehnikas attīstībai;

69) Komisijas 2009.gada 16.decembra Direktīva 2009/159/ES, ar ko groza III pielikumu Padomes Direktīvā 76/768/EEK attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai.

70) Komisijas 2009.gada 9.oktobra Direktīva 2009/129/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem, lai tās III pielikumu pielāgotu tehnikas attīstībai;

71) Komisijas 2009.gada 12.oktobra Direktīva 2009/130/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem, lai pielāgotu tās III pielikumu tehnikas attīstībai;

72) Komisijas 2009.gada 28.oktobra Direktīva 2009/134/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem, lai tās III pielikumu pielāgotu tehniskajam progresam;

73) Komisijas 2009.gada 22.decembra Direktīva 2009/164/ES, ar ko groza II un III pielikumu Padomes Direktīvā 76/768/EEK par kosmētikas līdzekļiem, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai;

74) Komisijas 2010.gada 1.februāra Direktīva 2010/3/ES, ar ko groza III un VI pielikumu Padomes Direktīvā 76/768/EEK attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai;

75) Komisijas 2010.gada 8.februāra Direktīva 2010/4/ES, ar ko groza III pielikumu Padomes Direktīvā 76/768/EEK attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai;

76) Komisijas 2011.gada 13.maija Direktīva 2011/59/ES, ar ko groza II un III pielikumu Padomes Direktīvā 76/768/EEK par kosmētikas līdzekļiem, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai;

77) Padomes Direktīva (2011.gada 20.septembris), ar ko groza Direktīvu 76/768/EEK attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem, lai tās III pielikumu pielāgotu tehnikas attīstībai (2011/84/ES).

2. Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Komisijas 1995.gada 19.jūnija Direktīvas 95/17/EK, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Direktīvas 76/768/EEK piemērošanai attiecībā uz vienas vai vairāku sastāvdaļu neiekļaušanu sarakstā, kuru izmanto kosmētikas līdzekļu etiķetēšanai.

Ministru prezidents I.Emsis

Veselības ministrs R.Muciņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.354
Kosmētikas līdzekļu pamatveidi

1. Krēmi, emulsijas, losjoni, želejas, eļļas un citi līdzīgi līdzekļi ādas kopšanai (sejai, rokām, kājām, ķermenim).

2. Sejas maskas (izņemot ķīmiskos atslāņošanas līdzekļus).

3. Pretgrumbu līdzekļi.

4. Ādas balināšanas līdzekļi.

5. Sejas un acu dekoratīvās kosmētikas līdzekļi (vaigu sārtums, dekoratīvie pūderi, skropstu tušas, acu kontūrzīmuļi, uzacu zīmuļi, plakstiņu ēnas, uzacu krāsas un citi līdzīgi līdzekļi).

6. Pulverveida kosmētikas līdzekļi ādas kopšanai (dekoratīvie pūderi, pūderi pēc vannas, higiēniskie pūderi, bērnu pūderi, talks un citi līdzīgi līdzekļi).

7. Līdzekļi sejas un acu dekoratīvās kosmētikas noņemšanai.

8. Kosmētikas līdzekļi lūpām.

9. Nagu kopšanas un dekorēšanas līdzekļi un līdzekļi to noņemšanai.

10. Kosmētikas līdzekļi ārējai intīmai higiēnai.

11. Iedeguma imitācijas līdzekļi.

12. Sauļošanās līdzekļi.

13. Depilācijas līdzekļi.

14. Dezodoranti un pretsviedru līdzekļi.

15. Smaržas, smaržūdeņi, tualetes ūdeņi un odekoloni.

16. Zobu un mutes dobuma kopšanas līdzekļi.

17. Matu kopšanas līdzekļi:

17.1. matu krāsas, matu tonēšanas līdzekļi un balinātāji;

17.2. līdzekļi matu sakārtošanai un frizūru veidošanai (lakas, putas, želejas, vaski, losjoni, spīdumi un citi līdzīgi līdzekļi);

17.3. matu mazgāšanas un attīrīšanas līdzekļi (losjoni, pūderi, šampūni un citi līdzīgi līdzekļi);

17.4. matu kondicionēšanas līdzekļi (balzami, losjoni, krēmi, eļļas un citi līdzīgi līdzekļi);

17.5. līdzekļi matu cirtošanai, iztaisnošanai un fiksēšanai.

18. Skūšanās līdzekļi (krēmi, putas, losjoni un citi līdzīgi līdzekļi).

19. Ziepes (tualetes, bērniem, šķidrās, dezodorējošās ziepes un citas).

20. Vannas un dušas līdzekļi (sāļi, putas, eļļas, želejas un citi līdzīgi līdzekļi).

21. Tonējoši līdzekļi (pūderi, pastas, šķidrumi un citi līdzīgi līdzekļi).

Veselības ministrs R.Muciņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.354
Kosmētikas līdzekļu sastāvā aizliegtās sastāvdaļas

(Pielikums grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr.942; MK 11.01.2005. noteikumiem Nr.31; MK 27.09.2005. noteikumiem Nr.743; MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.946; MK 29.08.2006. noteikumiem Nr.728; MK 20.02.2007. noteikumiem Nr.138; MK 03.07.2007. noteikumiem Nr.466; MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93; MK 04.08.2008. noteikumiem Nr.639; MK 17.02.2009. noteikumiem Nr.146; MK 26.05.2009. noteikumiem Nr.477; MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.385; MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.979, sk. grozījumu 2.punktu)

Nr.
p.k.

Numurs
Direktīvas 76/768/EEK
II pielikumā

Sastāvdaļas nosaukums

latviešu valodā

latīņu un angļu valodā

1.

2.

β-acetoksietiltrimetilamonija hidroksīds (acetilholīns) un tā sāļi

β-Acetoxyethyltrimethyl ammonium hydroxide (acetylcholine) and its salts

2.

393.

Acetonitrils

Acetonitrile

3.

254.

Acēnkumarols

Acenocoumarol

4.

12.

Akonitīns(zilo kurpīšu galvenais alkaloīds) un tā sāļi

Aconitine (principal alkaloid of Aconitum napellus L.) and its salts

5.

224.

2-(4-alil-2-metoksifenoksi)-N-N-dietilacetamīds un tā sāļi

2-(4-Allyl-2-methoxyphenoxy)-N-N-diethylacetamide and its salts

6.

18.

Alilizotiocianāts

Allyl isothiocyanate

7.

16.

Alkīnu spirti, to esteri, ēteri un sāļi

Alkyne alcohols, their esters, ethers and salts

8.

336.

O-alkilditiokarbonskābjusāļi

Salts of O-alkyldithiocarbonic acids

9.

19.

Aloklamīds un tā sāļi

Alloclamide and its salts

10.

381.

Amil 4-dimetilaminobenzoāts, izomēru maisījums (Padimāts A (INN))

Amyl 4-dimethylaminobenzoate, mixed isomers (Padimate A (INN))

11.

247.

Amilnitrīti

Amyl nitrites

12.

29.

2-amino-1,2-bis(4-metoksifenil) etanols untā sāļi

2-Amino-1,2-bis(4-methoxyphenyl) ethanol and its salts

13.

412.

4-amino-2-nitrofenols

4-Amino-2-nitrophenol

14.

383.

2-amino-4-nitrofenols

2-Amino-4-nitrophenol

15.

384.

2-amino-5-nitrofenols

2-Amino-5-nitrophenol

16.

167.

4-aminobenzoskābe un tās esteri ar brīvu aminogrupu

4-aminobenzoic acid and its esters, with the free amino group

17.

7.

Aminokapronskābe un tās sāļi

Aminocaproic acid and its salts

18.

31.

4-aminosalicilskābe un tās sāļi

4-Aminosalicylic acid and its salts

19.

146.

Amitriptilīns un tā sāļi

Amitriptyline and its salts

20.

106.

Anamirtes augļi

Anamirta cocculus L. (fruit)

21.

22.

Anilīns, tā sāļi un tā halogēnus un sēru saturošie atvasinājumi

Aniline, its salts and its halogenated and sulphonated derivatives

22.

390.

Antiandrogēni ar steroīdu struktūru

Anti-androgens of steroidal structure

23.

39.

Antibiotikas

Antibiotics

24.

40.

Antimons un tā savienojumi

Antimony and its compounds

25.

38.

Antracēneļļa

Anthracene oil

26.

42.

Apomorfīns(R 5,6,6a,7-tetrahidro-6-metil-4H-dibenzo [de,g]-hinolīn-10,11-diols) un tā sāļi

Apomorphine (R 5,6,6a,7-tetrahydro-6-methyl-4H-dibenzo [de,g]quinoline-10,11-diol) and its salts

27.

238.

Arekolīns

Arecoline

28.

365.

Aristolohīnskābe un tās sāļi; aristolohiju sugas un to preparāti

Aristolochic acid and its salts; Aristolochia spp. and their preparations

29.

43.

Arsēns un tā savienojumi

Arsenic and its compounds

30.

45.

Atropīns, tā sāļiun atvasinājumi

Atropine, its salts and derivatives

31.

286.

Azaciklonols un tā sāļi

Azacyclonol and its salts

32.

423.

Ālantes saknes eļļa, ja tā lietota kā smaržas sastāvdaļa (smaržviela)

Alanroot oil (Inula helenium) (CAS No 97676-35-2), when used as a fragrance ingredient

33.

76.

Balanda, ambroziju (ēteriskā eļļa)

Chenopodium ambrosioides (essential oil)

34.

345.

Baltā zeltpīpenīte untāsgalēniskie preparāti

Pyrethrum album L. and its galenical preparations

35.

220.

Barbiturāti

Barbiturates

36.

46.

Bārija sāļi, izņemot bārija sulfātu, bārija sulfīdu, kas norādīts šo noteikumu 3.pielikuma I nodaļā, un lakas, sāļus un pigmentus, kas iegūti no šo noteikumu 4.pielikumā minētajām krāsvielām ar atsauci (1)

Barium salts, with the exception of barium sulphate, barium sulphide under the conditions laid down in Annex III, Part 1 of directive 76/768/EEC, and lakes, salts and pigments prepared from the colouring agents listed with the reference(5) in Annex III, Part 2 and Annex IV, Part 2 of directive 76/768/EEC

37.

183.

Bemegrīds un tā sāļi

Bemegride and its salts

38.

157.

Benaktizīns

Benactyzine

39.

53.

Bendroflumetiazīds un tā atvasinājumi

Bendroflumethiazide and its derivatives

40.

158.

Benzatropīns un tā sāļi

Benzatropine and its salts

41.

49.

Benzazepīni un benzodiazepīni

Benzazepines and benzodiazepines

42.

26.

Benzidīns

Benzidine

43.

424.

Benzilcianīds, ja to lieto kā smaržas sastāvdaļu (smaržvielu)

Benzyl cyanide (CAS No 140-29-4), when used as a fragrance ingredient

44.

178.

4-benziloksifenols un 4-etoksifenols

4-Benzyloxyphenol and 4-ethoxyphenol

45.

60.

Benzilonija bromīds

Benzilonium bromide

46.

48.

Benzimidazol-2(3H)-ons

Benzimidazol-2(3H)-one

47.

47.

Benzols

Benzene

48.

54.

Berīlijs un tā savienojumi

Beryllium and its compounds

49.

23.

Betoksikaīns un tā sāļi

Betoxycaine and its salts

50.

287.

Bietamiverīns

Bietamiverine

51.

352.

Bitionols

Bithionol

52.

56.

Bretilija tozilāts

Bretylium tosilate

53.

59.

Bromfeniramīns un tā sāļi

Brompheniramine and its salts

54.

58.

Bromizovāls

Bromisoval

55.

55.

Broms,elementārais

Bromine, elemental

56.

62.

Brucīns

Brucine

57.

90.

Butanilikaīns un tā sāļi

Butanilicaine and its salts

58.

340.

4-terc-butilfenols

4-tert-Butylphenol

59.

108.

1-butil-3-(N-krotonoilsulfanilil) urīnviela

1-Butyl-3-(N-crotonoylsulphanilyl)urea

60.

414.

4-terc-butil-3-metoksi-2,6-dinitrotoluols (ambras muskuss)

4-tert-Butyl-3-methoxy-2,6-dinitrotoluene (Musk Ambrette)

61.

341.

4-terc-butilpirokatehols

4-tert-Butylpyrocatechol

62.

422.

5-terc-butil-1,2,3-trimetil-4,6-dinitrobenzols (muskuss tibetens)

5-tert-Butyl-1,2,3-trimethyl-4,6-dinitrobenzene (Musk tibetene)

63.

288.

Butopiprīns un tā sāļi

Butopiprine and its salts

64.

75.

Cefaelīns un tā sāļi

Cephaeline and its salts

65.

111.

Ciānūdeņražskābe un tās sāļi

Hydrogen cyanide and its salts

66.

425.

Ciklameņu spirts, ja to lieto kā smaržas sastāvdaļu (smaržvielu)

Cyclamen alcohol (CAS No 4756-19-8), when used as a fragrance ingredient

67.

122.

Ciklarbamāts

Cyclarbamate

68.

159.

Ciklizīns un tā sāļi

Cyclizine and its salts

69.

88.

Ciklofosfamīds un tā sāļi

Cyclophosphamide and its salts

70.

112.

2-a-cikloheksilbenzil(N,N,N',N',-tetraetil) trimetilēndiamīns(fenetamīns)

2-a-Cyclohexylbenzyl(N,N,N',N',-tetraethyl)trimethylenediamine (phenetamine)

71.

113.

Ciklomenols un tā sāļi

Cyclomenol and its salts

72.

8.

Cinhofens, tā sāļi, atvasinājumiun šo atvasinājumu sāļi

Cinchophen, its salts, derivatives and salts of these derivatives

73.

129.

Cinhokaīns un tā sāļi

Cinchocaine and its salts

74.

391.

Cirkonijs un tā savienojumi, izņemot šo noteikumu 3.pielikumā minētos savienojumus un 4.pielikumā minētās cirkonija lakas, sāļus vai krāsvielu pigmentus

Zirconium and its compounds, with the exception of the substances listed under reference number 50 in Annex III, Part 1, and the zirconium lakes, pigments or salts of the colouring agents listed with reference number 3 in Annex IV, Part 1 of directive 76/768/EEC

75.

450.

Citronverbēnas ēteriskās eļļas un atvasinājumi, izņemot absolūtās ēteriskās eļļas (CAS Nr. 8024-12-2), ja tās izmanto kā smaržvielu

Verbena essential oil (Lippia citriodora Kunth.), and derivatives other than absolute essential oils (CAS No. 8024-12-2) when used as a fragrance ingredient

76.

15.

Čūskveida rauvolfijas alkaloīdi un to sāļi

Rauwolfia serpentina alcaloids and their salts

77.

306.

Dabiskās un sintētiskās narkotiskās vielas, kas minētas Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumu Nr.35 “Noteikumi par Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstiem” 1. un 2.pielikumā

Narcotics, natural and synthetic: All substances listed in tables I and II of the single Convention on narcotic drugs signed in NewYork on 30 March 1961

78.

3.

Deanola aceglumāts

Deanol aceglumate

79.

214.

Dekametilēnbis (trimetilamonija) sāļi, piemēram, dekametonija bromīds

Decamethylenebis(trimethylammonium) salts, e.g. decamethonium bromide

80.

226.

Dekstrometorfāns un tā sāļi

Dextromethorphan and its salts

81.

116.

Dekstropropoksifēns

Dextropropoxyphene

82.

117.

O,O'-diacetil-N-alil-N-normorfīns

O,O'-Diacetyl-N-allyl-N-normorphine

83.

407.

2,4-diaminofeniletanols un tā sāļi

2,4-Diaminophenylethanol and its salts

84.

119.

5-(α, β-dibromfenetil)-5-metilhidantoīns

5-(α, β-Dibromophenethyl)-5-methylhydantoin

85.

351.

Dibromsalicilanilīdi

Dibromosalicylanilides

86.

128.

2-dietilaminoetil-3-hidroksi-4-fenilbenzoāts un tā sāļi

2-Diethylaminoethyl-3-hydroxy-4-phenylbenzoate and its salts

87.

130.

3-dietilaminopropilcinamāts

3-Diethylaminopropyl cinnamate

88.

426.

Dietilmaleāts, ja to lieto kā smaržas sastāvdaļu (smaržvielu)

Diethyl maleate (CAS No 141-05-9), when used as a fragrance ingredient

89.

170.

Dietil 4-nitrofenilfosfāts

Diethyl 4-nitrophenyl phosphate

90.

131.

O,O'-dietil O-4-nitrofenilfosfortioāts (parations-ISO)

O,O'-Diethyl O-4-nitrophenyl phosphorothioate (parathion-ISO)

91.

339.

Difenhidramīns un tā sāļi

Diphenhydramine and its salts

92.

434.

Difenilamīns, ja to lieto kā smaržas sastāvdaļu (smaržvielu)

Diphenylamine (CAS No 122-39-4), when used as a fragrance ingredient

93.

160.

5,5-difenil-4-imidazolidons

5,5-Diphenyl-4-imidazolidone

94.

154.

Difenilpiralīns un tā sāļi

Diphenylpyraline and its salts

95.

270.

Difenkloksazīns

Difencloxazine

96.

80.

Difenoksilāta hidrohlorīds

Diphenoxylate hydrochloride

97.

134.

Digitalīns un visi sarkanās uzpirkstītes heterozīdi

Digitaline and all heterosides of Digitalis purpurea L.

98.

371.

2,2'-dihidroksi-3,3',5,5',6,6'-heksahlordifenilmetāns (heksahlorofēns)

2,2'-Dihydroxy-3,3',5,5',6,6'-hexachlorodiphenylmethane (Hexachlorophene)

99.

428.

2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehīds, ja to lieto kā smaržas sastāvdaļu (smaržvielu)

2,4-dihydroxy-3-methylbenzaldehyde (CAS No 6248-20-0), when used as a fragrance ingredient

100.

207.

4,4'-dihidroksi-3,3'-(3-metiltiopropilidēn) dikumarīns

4,4'-Dihydroxy-3,3'-(3-methylthiopropylidene) dicoumarin

101.

427.

Dihidrokumarīns, ja to lieto kā smaržas sastāvdaļu (smaržvielu)

Dihydrocoumarine (CAS No 119-84-6), when used as a fragrance ingredient

102.

234.

3,4-dihidro-2-metoksi-2-metil-4-fenil-2H, 5H-pirano [3,2-c]-[1] benzopiran-5-ons (ciklokumarols)

3,4-Dihydro-2-methoxy-2-methyl-4-phenyl-2H,5H-pyrano [3,2-c]-[1] benzopyran-5-one (cyclocoumarol)

103.

342.

Dihidrotahisterols

Dihydrotachysterol

104.

125.

Dihloretāni(etilēnhlorīdi)

Dichloroethanes (ethylene chlorides)

105.

126.

Dihloretilēni(acetilēnhlorīdi)

Dichloroethylenes (acetylene chlorides)

106.

36.

2,3-dihlor-2-metilbutāns

2,3-Dichloro-2-methylbutane

107.

349.

Dihlorsalicilanilīdi

Dichlorosalicylanilides

108.

361.

5,5'-di-izopropil-2,2'-dimetilbifenil-4,4'-diil dihipojodīts

5,5'-Di-isopropyl-2,2'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl dihypoiodite

109.

231.

Dikumarols

Dicoumarol

110.

50.

1-dimetilaminometil-1-metilpropilbenzoāts(amilokaīns) un tā sāļi

1-Dimethylaminomethyl-1-methylpropyl benzoate (amylocaine) and its salts

111.

143.

1,1-bis (dimetilaminometil) propilbenzoāts (amidrikaīns, alipīns) un tā sāļi

1,1-Bis(dimethylaminomethyl)propyl benzoate (amydricaine, alypine) and its salts

112.

142.

Dimetilamīns

Dimethylamine

113.

431.

Dimetilcitrakonāts, ja to lieto kā smaržas sastāvdaļu (smaržvielu)

Dimethyl citraconate (CAS No 617-54-9), when used as a fragrance ingredient

114.

368.

2,6-dimetil-1,3-dioksān-4-il acetāts (dimetoksāns)

2,6-Dimethyl-1,3-dioxan-4-yl acetate (Dimethoxane)

115.

432.

7,11-dimetil-4,6,10-dodekatriēn-3-ons, ja to lieto kā smaržas sastāvdaļu (smaržvielu)

7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-one (CAS No 26651-96-7), when used as a fragrance ingredient

116.

355.

Dimetilformamīds

Dimethylformamide

117.

429.

3,7-dimetil-2-oktēn-1-ols (6,7-dihidrogeraniols), ja to lieto kā smaržas sastāvdaļu (smaržvielu)

3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-Dihydrogeraniol) (CAS No 40607-48-5), when used as a fragrance ingredient

118.

30.

1,3-dimetilpentilamīns un tā sāļi

1,3-dimethylpentylamine and its salts

119.

338.

Dimetilsulfoksīds

Dimethyl sulfoxide

120.

430.

4,6-dimetil-8-terc-butilkumarīns, ja to lieto kā smaržas sastāvdaļu (smaržvielu)

4,6-Dimethyl-8-tert-butylcoumarin (CAS No 17874-34-9), when used as a fragrance ingredient

121.

433.

6,10-dimetil-3,5,9-undekatriēn-2-ons, ja to lieto kā smaržas sastāvdaļu (smaržvielu)

6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-one (CAS No 141-10-6), when used as a fragrance ingredient

122.

153.

Dimevamīds un tā sāļi

Dimevamide and its salts

123.

151.

Dinitrofenola izomēri

Dinitrophenol isomers

124.

343.

Dioksāns

Dioxane

125.

136.

Dioksetedrīns un tā sāļi

Dioxethedrin and its salts

126.

162.

Disulfirāms; tirams (ISO)

Disulfiram; thiram (ISO)

127.

396.

Ditio-2,2'-bispiridīndioksīds 1,1' (piedeva ar magnija trihidrosulfātu) - (piritiona disulfīds + magnija sulfāts)

Dithio-2,2'-bispyridine-dioxide 1,1' (additive with trihydrated magnesium sulphate) - (pyrithione disulphide + magnesium sulphate)

128.

359.

Dižā laura sēklu eļļa

Oil from the seeds of Laurus nobilis L.

129.

176.

Doksilamīns un tā sāļi

Doxylamine and its salts

130.

301.

Dzeloņainais (parastais) velnābols untāgalēniskie preparāti

Datura stramonium L. and its galenical preparations

131.

221.

Dzīvsudrabs un tā savienojumi, izņemot šo noteikumu 5.pielikumā minētās vielas

Mercury and its compounds, except those those special cases included in Annex VI, Part 1 of directive 76/768/EEC

132.

164.

Efedrīns un tā sāļi

Ephedrine and its salts

133.

163.

Emetīns, tā sāļi un atvasinājumi

Emetine, its salts and derivatives

134.

14.

Epinefrīns

Epinephrine

135.

400.

1,2-epoksibutāns

1,2-Epoxybutane

136.

335.

Ergokalciferols un holekalciferols (D2 un D3 vitamīni)

Ergocalciferol and cholecalciferol (vitamins D2 and D3)

137.

260.

Estrogēni

Oestrogens

138.

435.

Etilakrilāts, ja to lieto kā smaržas sastāvdaļu (smaržvielu)

Ethyl acrylate (CAS No 140-88-5), when used as a fragrance ingredient

139.

204.

Etil bis(4-hidroksi-2-okso-1-benzopiran-3-il) acetāts un atbilstošās skābes sāļi

Ethyl bis(4-hydroxy-2-oxo-1-benzopyran-3-yl) acetate and salts of the acid

140.

182.

Etilēnoksīds

Ethylene oxide

141.

272.

Etilfenacemīds

Ethylphenacemide

142.

362.

3'-etil-5',6',7',8'-tetrahidro-5',5',8',8'-tetrametil-2'-acetilnaftons vai 7-acetil-6-etil-1,1,4,4-tetrametil-1,2,3,4 tetrahidronaftalīns

3'-Ethyl-5',6',7',8'-tetrahydro-5',5',8',8'-tetramethyl-2'-acetonaphthone or 7-acetyl-6-ethyl-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen

143.

319.

Etionamīds

Ethionamide

144.

173.

Etoheptazīns un tā sāļi

Ethoheptazine and its salts

145.

406.

4-etoksi-m-fenilēndiamīns un tā sāļi

4-Ethoxy-m-phenylenediamine and its salts

146.

166.

Ezerīns jeb fizostigmīns un tā sāļi

Eserine or physostigmine and its salts

147.

269.

Fenacemīds

Phenacemide

148.

208.

Fenadiazols

Fenadiazole

149.

81.

4-fenilazofenilēn-1,3-diamīna citrāta hidrohlorīds(hrizoidīna citrāta hidrohlorīds)

4-Phenylazophenylene-1,3-diamine citrate hydrochloride (chrysoidine citrate hydrochloride)

150.

67.

Fenilbutazons

Phenylbutazone

151.

356.

4-fenilbut-3-ēn-2-ons

4-Phenylbut-3-en-2-one

152.

363.

O-fenilēndiamīns un tā sāļi

O-Phenylenediamine and its salts

153.

271.

2-fenilindān-1,3-dions (fenindions)

2-Phenylindane-1,3-dione (phenindione)

154.

274.

Feniramidols

Fenyramidol

155.

232.

Fenmetrazīns,tā atvasinājumi un sāļi

Phenmetrazine, its derivatives and salts

156.

320.

Fenotiazīns un tā savienojumi

Phenothiazine and its compounds

157.

180.

Fenozolons

Fenozolone

158.

71.

Fenprobamāts

Phenprobamate

159.

273.

Fenprokumons

Phenprocoumon

160.

374.

Fitolaku sugas un to preparāti

Phytolacca spp. and its preparations

161.

187.

Fluanizons

Fluanisone

162.

189.

Fluorezons

Fluoresone

163.

190.

Fluoruracils

Fluorouracil

164.

191.

Fluorūdeņražskābe, tās normālie sāļi, kompleksie savienojumi un fluorūdeņraži, izņemot šo noteikumu 3.pielikumā minētos

Hydrofluoric acid, its normal salts, its complexes and hydrofluorides with the exception of those given in Annex III, Part 1 of directive 76/768/EEC

165.

279.

Fosfors un metālu fosfīdi

Phosphorus and metal phosphides

166.

252.

Furazolidons

Furazolidone

167.

192.

Furfuriltrimetilamonija sāļi, piemēram, furtretonija jodīds

Furfuryltrimethylammonium salts, e.g. furtrethonium iodide

168.

358.

Furokumarīni (piemēram, trioksisalāns, 8-metoksipsora-lēns, 5-metoksipsoralēns), izņemot normālu koncentrāciju dabīgās esencēs.

Kosmētikas līdzekļos, kuri paredzēti aizsardzībai pret sauli, un sauļošanās līdzekļos furokumarīnu koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1 mg/kg

Furocoumarines (e.g. trioxysalan, 8-methoxypsoralen, 5-methoxy-psoralen) except for normal content in natural essences used.

In sun protection and in bronzing products, furocoumarines shall be below 1 mg/kg

169.

329.

Galamīna trietjodīds

Gallamine triethiodide

170.

193.

Galantamīns

Galantamine

171.

100.

Gliciklamīds

Glycyclamide

172.

300.

Glikokortikoīdi

Glucocorticoids

173.

181.

Glutetimīds un tā sāļi

Glutethimide and its salts

174.

259.

Guanetidīns un tā sāļi

Guanethidine and its salts

175.

230.

Gvajofenezīns

Guaifenesin

176.

185.

Haloperidols

Haloperidol

177.

316.

Heksaetiltetrafosfāts

Hexaethyl tetraphosphate

178.

70.

(1R,25)-heksahidro-1,2-dimetil-3,6-epoksiftalanhidrīds (kantaridīns)

(1R,25)-Hexahydro-1,2-dimethyl-3,6-epoxyphthalic anhydride (cantharidin)

179.

198.

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-heksahlor-1,4,4a,5,8,8a-heksahidro-1,4:5,8-dimetānnaftalīns (izodrīns-ISO)

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimethano-naphthalene (isodrin-ISO)

180.

196.

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-heksahlor-6,7-epoksi-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahidro-1,4:5,8-dimetānnaftalīns (endrīns-ISO)

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethano-naphthalene (endrin-ISO)

181.

195.

1,2,3,4,5,6-heksahlorciklo-heksāns (BHC-ISO)

1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclo-hexane (BHC-ISO)

182.

197.

Heksahloretāns

Hexachloroethane

183.

124.

N,N'-heksametilēnbis (trimetilamonija) sāļi, piemēram, heksametonija bromīds

N,N'-Hexamethylenebis (trimethylammonium) salts, e.g. hexamethonium bromide

184.

115.

Heksapropimāts

Hexapropymate

185.

438.

Trans-2-heksenāldietilacetāls, ja to lieto kā smaržas sastāvdaļu (smaržvielu)

trans-2-Hexenal diethyl acetal (CAS No 67746-30-9), when used as a fragrance ingredient

186.

439.

Trans-2-heksenāldimetil-acetāls, ja to lieto kā smaržas sastāvdaļu (smaržvielu)

trans-2-Hexenal dimethyl acetal (CAS No 18318-83-7), when used as a fragrance ingredient

187.

437.

Trans-2-heptenāls, ja to lieto kā smaržas sastāvdaļu (smaržvielu)

trans-2-Heptenal (CAS No 18829-55-5), when used as a fragrance ingredient

188.

199.

Hidrastīns, hidrastinīns un tosāļi

Hydrastine, hydrastinine and their salts

189.

200.

Hidrazīdi un to sāļi

Hydrazides and their salts

190.

201.

Hidrazīns, tā atvasinājumiun tosāļi

Hydrazine, its derivatives and their salts

191.

440.

Hidroabietilspirts, ja to lieto kā smaržas sastāvdaļu (smaržvielu)

Hydroabietyl alcohol (CAS No 13393-93-6), when used as a fragrance ingredient

192.

417.

3,3-bis(4-hidroksifenil) ftalīds (fenolftaleīns)

3,3-Bis(4-hydroxyphenyl) phthalide (Phenolphthalein)

193.

135.

7-[2-hidroksi-3-(2-hidroksietil-N-metilamino) propil] teofilīns (ksantinols)

7-[2-Hydroxy-3-(2-hydroxyethyl-N-ethylamino)propyl]­theophylline (xanthinol)

194.

395.

Hidroksi-8-hinolīns un tā sulfāts (izņemot lietošanai saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu)

Hydroxy-8-quinoline and its sulphate, except for the uses provided for in No 51 in Annex III, Part 1 of directive 76/768/EEC

195.

5.

[4-(4-hidroksi-3-jodofenoksi)-3,5-dijodofenil] etiķskābe un tās sāļi

[4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diodophenyl]acetic acid and its salts

196.

357.

4-hidroksi-3-metoksikanēļspirta benzoāti, izņemot normālu koncentrāciju dabīgajās esencēs

Benzoates of 4-hydroxy-3-methoxycinnamyl alcohol except for normal content in natural essences used

197.

240.

Hidroksizīns

Hydroxyzine

198.

210.

Hiosciamīns, tāsāļi un atvasinājumi

Hyoscyamine, its salts and derivatives

199.

295.

Hioscīns, tāsāļi un atvasinājumi

Hyoscine, its salts and derivatives

200.

1.

N-5-hlorbenzoksazol-2-ilacetamīds

N-5-Chlorobenzoxazol-2-ylacetamide

201.

96.

Hloretāns

Chloroethane

202.

86.

N,N-bis (2-hloretil) metilamīn­N-oksīds un tā sāļi

N,N-bis(2-chloroethyl)methylamine N-oxide and its salts

203.

93.

2-[2-(4-hlorfenil)-2-fenilacetil]indān 1,3-dions (hlorfacinons-ISO)

2-[2-(4-Chlorophenyl)-2-phenylacetyl]indan 1,3-dione (chlorophacinone-ISO)

204.

95.

Fenaglikodols

Phenaglycodol

205.

94.

Hlorfenoksamīns

Chlorphenoxamine

206.

83.

2-hlor-6-metilpirimidīn-4-ildi-metilamīns (krimidīns-ISO)

2-Chloro-6-methylpyrimidin-4-yldimethylamine (crimidine-ISO)

207.

87.

Hlormetīns un tā sāļi

Chlormethine and its salts

208.

91.

Hlormezanons

Chlormezanone

209.

366.

Hloroforms

Chloroform

210.

79.

Hlorpropamīds

Chlorpropamide

211.

84.

Hlorprotiksēns un tā sāļi

Chlorprothixene and its salts

212.

78.

Hlors

Chlorine

213.

262.

Hlortalidons

Chlortalidone

214.

82.

Hlorzoksazons

Chlorzoxazone

215.

168.

Holīna sāļi un to esteri, piemēram, holīna hlorīds

Choline salts and their esters, e.g. choline chloride

216.

97.

Hroms, hromskābe un tās sāļi

Chromium, chromic acid and its salts

217.

385.

11-a-hidroksipregn-4-ēn-3,20-dions un tā esteri

11a-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione and its esters

218.

418.

3-imidazol-4-ilakrilskābe un tās etilesteris (urokānskābe)

3-Imidazol-4-ylacrylic acid and its ethyl ester (urocanic acid)

219.

34.

Imperatorīn (9-(3-metoksilbut-2-eniloksi) furo [3,2-g] hroma-7-ons)

Imperatorin (9-(3-methoxylbut-2-enyloxy)furo[3,2-g]chromen-7-one)

220.

281.

Indīgā fizostigma

Physostigma venenosum Balf.

221.

152.

Inprokvons

Inproquone

222.

215.

Ipekakuāna un radniecīgās sugas (saknes, pulveris un galēniskie preparāti)

Ipecacuanha (Cephaelis ipecacuanha Brot. and related species) (roots, powder and galenical preparations)

223.

52.

Izokarboksazīds

Isocarboxazide

224.

228.

Izometheptēns un tā sāļi

Isometheptene and its salts

225.

17.

Izoprenalīns

Isoprenaline

226.

441.

6-izopropil-2-dekahidro-naftalinols, ja to lieto kā smaržas sastāvdaļu (smaržvielu)

6-Isopropyl-2-decahydro-naphthalenol (CAS No 34131-99-2), when used as a fragrance ingredient

227.

216.

(2-izopropilpent-4-enoil) urīnviela(apronalīds)

(2-Isopropylpent-4-enoyl) urea (apronalide)

228.

148.

Izosorbīda dinitrāts

Isosorbide dinitrate

229.

419.

1.kategorijas materiāls un 2.kategorijas materiāls, kas definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1774/2002 attiecīgi 4. un 5.pantā (OV L 273, 10.10.2002., 1.lpp.), un no tā iegūtās sastāvdaļas

Category 1 material and Category 2 material as defined in Articles 4 and 5 respectively of Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council (OJ L 273, 10.10.2002, p. 1’), and ingredients derived therefrom

230.

213.

Jods

Iodine

231.

337.

Johimbīns un tā sāļi

Yohimbine and its salts

232.

68.

Kadmijs un tā savienojumi

Cadmium and its compounds

233.

41.

Kaņepju kendira untāspreparāti

Apocynum cannabinum L. and its preparations

234.

140.

Kaptodiāms

Captodiame

235.

169.

Karamifēns un tā sāļi

Caramiphen and its salts

236.

72.

Karbazola nitroatvasinājumi

Nitroderivatives of carbazol

237.

156.

N-(3-karbamoil-3,3-difenilpropil)-N,N-diizopropilmetilamonija sāļi, piemēram, izopropamīda jodīds

N-(3-Carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)-N,N-diisopropylmethylammonium salts, e.g. isopropamide iodide

238.

57.

Karbromāls

Carbromal

239.

66.

Karbutamīds

Carbutamide

240.

235.

Karisoprodols

Carisoprodol

241.

74.

Katalāze

Catalase

242.

408.

Katehols

Catechol

243.

294.

Kazaku kadiķa lapas, ēteriskāeļļaun galēniskie preparāti

Juniperus sabina L. (leaves, essential oil and galenical preparations)

244.

85.

Klofenamīds

Clofenamide

245.

123.

Klofenotāns,DDT (ISO)

Clofenotane DDT (ISO)

246.

101.

Kobalta benzosulfonāts

Cobalt benzenesulphonate

247.

102.

Kolhicīns,tāsāļi un atvasinājumi

Colchicine, its salts and derivatives

248.

103.

Kolhikozīds un tā atvasinājumi

Colchicoside and its derivatives

249.

290.

Koniīns

Coniine

250.

105.

Konvalatoksīns

Convallatoxin

251.

397.

Krāsviela CI 12075, tās lakas, pigmenti un sāļi

Colouring agent CI 12075 and its lakes, pigments and salts

252.

378.

Krāsviela CI 12140

Colouring agent CI 12140

253.

387.

Krāsviela CI 13065

Colouring agent CI 13065

254.

401.

Krāsviela CI 15585

Colouring agent CI 15585

255.

379.

Krāsviela CI 26105

Colouring agent CI 26105

256.

388.

Krāsviela CI 42535

Colouring agent CI 42535

257.

380.

Krāsviela CI 42555

Krāsviela CI 42555-1

Krāsviela CI 42555-2

Colouring agent CI 42555

Colouring agent CI 42555-1

Colouring agent CI 42555-2

258.

386.

Krāsviela CI 42640

Colouring agent CI 42640

259.

389.

Krāsviela CI 61554

Colouring agent CI 61554

260.

398.

Krāsvielas CI 45170 un

CI 45170:1

Colouring agent CI 45170 and

CI 45170:1

261.

107.

Krotona eļļa

Croton tiglium (oil)

262.

33.

Ksilidīni,toizomēri,sāļi un tā halogēnus un sēru saturošie atvasinājumi

Xylidines, their isomers, salts and halogenated and sulphonated derivatives

263.

313.

Ksilometazolīns un tā sāļi

Xylometazoline and its salts

264.

225.

Kumetarols

Coumetarol

265.

109.

Kurāre un kurarīns

Curare and curarine

266.

291.

Laurķirši ("Laurķiršu ūdens")

Prunus laurocerasus L. ("cherry laurel water")

267.

399.

Lidokaīns

Lidocaine

268.

35.

Lielā ammija un tās galēniskie preparāti

Ammi majus and its galenical preparations

269.

127.

Lizergīds un tā sāļi

Lysergide and its salts

270.

219.

Lobelīns un tā sāļi

Lobeline and its salts

271.

149.

Malononitrils

Malononitrile

272.

89.

Mannomustīns un tā sāļi

Mannomustine and its salts

273.

141.

Mefeklorazīns un tā sāļi

Mefeclorazine and its salts

274.

322.

Mefenezīns un tā esteri

Mephenesin and its esters

275.

229.

Mekamilamīns

Mecamylamine

276.

298.

Melnā naktene untāsgalēniskie preparāti

Solanum nigrum L. and its galenical preparations

277.

211.

Melnās driģenes lapas, sēklas, pulveris un galēniskie preparāti

Hyosciamus niger L. (leaves, seeds, powder and galenical preparations)

278.

44.

Melnā velnoga un tās preparāti

Atropa belladonna L. and its preparations

279.

98.

Melnie graudi, toalkaloīdiun galēniskie preparāti

Claviceps purpurea Tul., its alkaloids and galenical preparations

280.

236.

Meprobamāts

Meprobamate

281.

223.

Metaldehīds

Metaldehyde

282.

145.

Metamfepramons un tā sāļi

Metamfepramone and its salts

283.

144.

Metapirilēns un tā sāļi

Methapyrilene and its salts

284.

171.

Metetoheptazīns un tā sāļi

Metethoheptazine and its salts

285.

147.

Metformīns un tā sāļi

Metformin and its salts

286.

174.

Metheptazīns un tā sāļi

Metheptazine and its salts

287.

445.

Metil-trans-2-butenoāts, ja to lieto kā smaržas sastāvdaļu (smaržvielu)

Methyl trans-2-butenoate (CAS No 623-43-8), when used as a fragrance ingredient

288.

451.

Metileigenols, izņemot normālā koncentrācijā dabīgajās esencēs, ja koncentrācija nepārsniedz:

a) 0,01 % smaržās

b) 0,004 % tualetes ūdenī

c) 0,002 % smaržkrēmā

d) 0,001 % līdzekļos, kurus noskalo

e) 0,0002 % līdzekļos, kurus nenoskalo un mutes dobuma higiēnas līdzekļos

Methyleugenol (CAS No 95-15-2) except for normal content in the natural essences and provided that the concentration does not exceed:

a) 0,01 % in fine fragrance

b) 0,004 % in eau de toilette

c) 0,002 % in fragrance cream

d) 0,001 % in rinse-off products

e) 0,0002 % in other leave-on products and oral hygiene products

289.

175.

Metilfenidāts un tā sāļi

Methylphenidate and its salts

290.

413.

2-metil-m-fenilēndiamīns

2-Methyl-m-phenylenediamine

291.

364.

4-metil-m-fenilēndiamīns un tā sāļi

4-Methyl-m-phenylenediamine and its salts

292.

447.

5-metil-2,3-heksāndions, ja to lieto kā smaržas sastāvdaļu (smaržvielu)

5-Methyl-2,3-hexanedione (CAS No 13706-86-0), when used as a fragrance ingredient

293.

227.

2-metilheptilamīns un tā sāļi

2-Methylheptylamine and its salts

294.

121.

N,N'-[(metilimino) dietilēn] bis(etildimetilamonija)sāļi, piemēram,azametonija bromīds

N,N'-[(Methylimino)diethylene] bis(ethyldimethylammonium) salts, e.g. azamethonium bromide

295.

446.

7-metilkumarīns, ja to lieto kā smaržas sastāvdaļu (smaržvielu)

7-Methylcoumarin (CAS No 2445-83-2), when used as a fragrance ingredient

296.

133.

Metiprilons un tā sāļi

Methyprylon and its salts

297.

292.

Metirapons

Metyrapone

298.

205.

Metokarbamols

Methocarbamol

299.

346.

2-[4-metoksibenzil-N-(2-piridil) amino] etildimetilamīna maleāts

2-[4-Methoxybenzyl-N-(2-pyridyl) amino]ethyldimethylamine maleate

300.

376.

1-metoksi-2,4-diaminobenzols (2,4-diaminoanizols) un tā sāļi

1-Methoxy-2,4-diaminobenzene (2,4-diaminoanisole) and their salts

301.

377.

1-metoksi-2,5-diaminobenzols (2,5-diaminoanizols) un tā sāļi

1-Methoxy-2,5-diaminobenzene (2,5-diaminoanisole) and their salts

302.

443.

4-(4-metoksifenil)-3-butēn-2-ons, ja to lieto kā smaržas sastāvdaļu (smaržvielu)

4-(4-Methoxyphenyl)-3-butene-2-one (CAS No 943-88-4), when used as a fragrance ingredient

303.

444.

1-(4-metoksifenil)-1-pentēn-3-ons, ja to lieto kā smaržas sastāvdaļu (smaržvielu)

1-(4-Methoxyphenyl)-1-penten-3-one (CAS No 104-27-8), when used as a fragrance ingredient

304.

442.

7-metoksikumarīns, ja to lieto kā smaržas sastāvdaļu (smaržvielu)

7-Methoxycoumarin (CAS No 531-59-9), when used as a fragrance ingredient

305.

6.

Metotreksāts

Methotrexate

306.

69.

Mīkstspārņu dzimta, zaļā eļļas vabole ("spāņu muša")

Cantharides, Cantharis vesicatoria

307.

64.

Mofebutazons

Mofebutazone

308.

344.

Morfolīns un tā sāļi

Morpholine and its salts

309.

244.

Nafazolīns un tā sāļi

Naphazoline and its salts

310.

243.

3-(1-naftil)-4-hidroksikumarīns

3-(1-Naphthyl)-4-hydroxycoumarin

311.

242.

1- un 2-naftilamīni un to sāļi

1- and 2-Naphthylamines and their salts

312.

241.

2-naftols

2-Naphthol

313.

20.

Nalorfīns, tā sāļiun ēteri

Nalorphine, its salts and ethers

314.

114.

Nātrijaheksaciklonāts

Sodium hexacyclonate

315.

369.

Nātrija piritions (INNM)

Pyrithione sodium (INNM)

316.

420.

Neattīrītā un attīrītā akmeņogļu darva

Crude and refined coal tars

317.

309.

Neodīms un tā sāļi

Neodymium and its salts

318.

248.

Neorganiskie nitrīti, izņemot nātrija nitrītu

Inorganic nitrites, with the exception of sodium nitrite

319.

245.

Neostigmīns un tā sāļi (piemēram, neostigmīna bromīds)

Neostigmine and its salts (e.g. neostigmine bromide)

320.

246.

Nikotīns un tā sāļi

Nicotine and its salts

321.

249.

Nitrobenzols

Nitrobenzene

322.

251.

Nitrofurantoīns

Nitrofurantoin

323.

250.

Nitrokrezoli un to sārmu metālu sāļi

Nitrocresols and their alkali metal salts

324.

209.

Nitroksolīns un tā sāļi

Nitroxoline and its salts

325.

256.

Nitrostilbēni, to homologi un atvasinājumi

Nitrostilbenes, their homologues and their derivatives

326.

410.

Nitrozamīni (nitrozoamīni)

Nitrosamines

327.

257.

Noradrenalīns un tā sāļi

Noradrenaline and its salts

328.

258.

Noskapīns un tā sāļi

Noscapine and its salts

329.

73.

Oglekļa disulfīds

Carbon disulphide

330.

132.

[Oksalilbisiminoetilēn]bis[(o-hlorbenzil) dietilamonija sāļi], piemēram, ambenomija hlorīds

[Oxalylbisiminoethylene]bis[(o-chlorobenzyl)diethylammonium salts], e.g. ambenomium chloride

331.

165.

Oksanamīds un tā atvasinājumi

Oxanamide and its derivatives

332.

172.

Oksfeneridīns un tā sāļi

Oxpheneridine and its salts

333.

267.

Oktamilamīns un tā sāļi

Octamylamine and its salts

334.

202.

Oktamoksīns un tā sāļi

Octamoxin and its salts

335.

28.

Oktodrīns un tā sāļi

Octodrine and its salts

336.

261.

Oleandrīns

Oleandrin

337.

411.

Otrējie alkil- un alkanolamīni un to sāļi

Secondary alkyl- and alkanolamines and their salts

338.

186.

Parametazons

Paramethasone

339.

179.

Paretoksikaīns un tā sāļi

Parethoxycaine and its salts

340.

13.

Pavasara adoniss un tā preparāti

Adonis vernalis L. and its preparations

341.

263.

Pelleterīns un tā sāļi

Pelletierine and its salts

342.

212.

Pemolīns un tā sāļi

Pemoline and its salts

343.

265.

Pentaeritritiltetranitrāts

Pentaerithrityl tetranitrate

344.

264.

Pentahloretāns

Pentachloroethane

345.

421.

1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindāns (moskens)

1,1,3,3,5-Pentamethyl-4,6-dinitroindane (moskene)

346.

120.

N,N'-pentametilēnbis (trimetilamonija) sāļi, piemēram, pentametonija bromīds

N,N'-Pentamethylenebis (trimethylammonium salts), e.g. pentamethonium bromide

347.

448.

2-pentilidēncikloheksanons, ja to lieto kā smaržas sastāvdaļu (smaržvielu)

2-Pentylidenecyklohexanone (CAS No 25677-40-1), when used as a fragrance ingredient

348.

266.

Petrihlorāls

Petrichloral

349.

268.

Pikrīnskābe

Picric acid

350.

282.

Pikrotoksīns

Picrotoxin

351.

283.

Pilokarpīns un tā sāļi

Pilocarpine and its salts

352.

311.

Pilokarps un tā galēniskie preparāti

Pilocarpus jaborandi Holmes and its galenical preparations

353.

118.

Pipazetāts un tā sāļi

Pipazetate and its salts

354.

372.

6-(piperidinil)-2,4-pirimidīndiamīn-3-oksīds (minoksidils) un tā sāļi

6-(Piperidinyl)-2,4-pyrimidinediamine-3-oxide (Minoxidil) and its salts

355.

284.

a-piperidīn-2-ilbenzilacetāta levorotatoritreoforms (levofacetoperāns)un tā sāļi

a-piperidin-2-ylbenzyl acetate laevorotatory threoform (levophacetoperane) and its salts

356.

285.

Pipradrols un tā sāļi

Pipradrol and its salts

357.

137.

Piprokurārijs

Piprocurarium

358.

99.

Plankumainā suņstobra augļi, pulveris, galēniskie preparāti

Conium maculatum L. fruit, powder, galenical preparations

359.

409.

Pirogallols

Pyrogallol

360.

239.

Poldīna metilsulfāts

Poldine methylsulfate

361.

405.

Pramokaīns

Pramocaine

362.

161.

Probenecīds

Probenecid

363.

194.

Progestogēni

Progestogens

364.

25.

Prokaīnamīds,tā sāļi un atvasinājumi

Procainamide, its salts and derivatives

365.

206.

Propatilnitrāts

Propatylnitrate

366.

253.

Propāna 1,2,3-triil trinitrāts

Propane-1,2,3-triyl trinitrate

367.

138.

Propifenazons

Propyphenazone

368.

278.

Psilocibīns

Psilocybine

369.

293.

Radioaktīvāsvielas saskaņā ar definīciju Direktīvā 96/29/Euratom, ar ko nosaka drošuma pamatnormatīvus strādājošo un visas sabiedrības veselības aizsardzībai pret risku, ko rada jonizējošais starojums

Radioactive substances, as defined by Directive 96/29/Euratom (OJ L 159, 29.6.1996, p.1) laying down basic safety standards for the protection of the health of workers and the general public against the dangers arising from ionising radiation

370.

104.

Rudens vēlziede untāsgalēniskie preparāti

Colchicum autumnale L. and its galenical preparations

371.

360.

Safrols, izņemot normālu koncentrāciju dabīgajās esencēs, ja koncentrācija nepārsniedz:

- 0,01 % galaproduktā,

- 0,005 % mutes un zobu kopšanas līdzekļos. Safrolu aizliegts lietot bērnu zobu pastās

Safrole except for normal content in the natural essences used and provided the concentration does not exceed:

- 100 ppm in the finished product,

- 50 ppm in products for dental and oral hygiene, and provided that Safrole is not present in toothpastes intended specifically for children

372.

217.

α-santonīns

[(3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-heksahidro-3,5a,9-trimetilnafto [1,2-b] furan-2,8-dions]

α-Santonin

[(3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-hexahydro-3,5a,9-trimethylnaphto [1,2-b] furan-2,8-dione]

373.

255.

Sārmu metālu pentacianonitrozilferāti (2-)

Alkali pentacyanonitrosylferrate (2-)

374.

297.

Selēns un tā savienojumi, izņemot selēna disulfīdu, ievērojot šo noteikumu 3.pielikumā minētos nosacījumus

Selenium and its compounds with the exception of selenium disulphide under the conditions set out under reference No 49 in Annex III, Part 1 of directive 76/768/EEC

375.

21.

Simpatikomimētiskie amīni, kas iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu

Sympathicomimetic amines acting on the central nervous system: any substance contained in the first list of medicaments which are subject to medical prescription and are referred to in resolution AP (69) 2 of the Council of Europe

376.

110.

Sintētiskie kurarizanti

Synthetic curarizants

377.

299.

Sparteīns un tā sāļi

Sparteine and its salts

378.

4.

Spironolaktons

Spironolactone

379.

305.

Strihnīnkoku sugas un togalēniskie preparāti

Strychnos species and their galenical preparations

380.

304.

Strihnīns un tā sāļi

Strychnine and its salts

381.

302.

Strofantīni, toaglukoni un attiecīgie atvasinājumi

Strophantines, their aglucones and their respective derivatives

382.

303.

Strofantu sugas un togalēniskie preparāti

Strophantus species and their galenical preparations

383.

402.

Stroncija laktāts

Strontium lactate

384.

403.

Stroncija nitrāts

Strontium nitrate

385.

404.

Stroncija polikarboksilāts

Strontium polycarboxylate

386.

150.

Sukcīnnitrils

Succinonitrile

387.

155.

Sulfīnpirazons

Sulfinpyrazone

388.

307.

Sulfonamīdi (sulfanilamīds un tā atvasinājumi, kas iegūti, aizstājot vienu vai vairākus amino grupu ūdeņražu atomus) un to sāļi

Sulphonamides (sulphanilamide and its derivatives obtained by substitution of one or more H-atoms of the -NH2 groups) and their salts

389.

308.

Sultiāms

Sultiame

390.

289.

Svins un tā savienojumi

Lead and its compounds

391.

332.

Šenokaulona sēklas un galēniskie preparāti

Schoenocaulon officinale Lind. (seeds and galenical preparations)

392.

416.

Šūnas, audi vai citi cilvēka izcelsmes produkti

Cells, tissues or products of human origin

393.

280.

Talidomīds un tā sāļi

Thalidomide and its salts

394.

317.

Tallijs un tā savienojumi

Thallium and its compounds

395.

237.

Tefazolīns un tā sāļi

Tefazoline and its salts

396.

312.

Telūrs un tā savienojumi

Tellurium and its compounds

397.

139.

Tetrabenazīns un tā sāļi

Tetrabenazine and its salts

398.

350.

Tetrabromosalicilanilīdi

Tetrabromosalicylanilides

399.

276.

Tetraetilpirofosfāts; TEPP (ISO)

Tetraethyl pyrophosphate; TEPP (ISO)

400.

394.

Tetrahidrozolīns un tā sāļi

Tetrahydrozoline and its salts

401.

367.

2,3,7,8-tetrahlordibenzo-p-dioksīns

2,3,7,8,-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin

402.

314.

Tetrahloretilēns

Tetrachloroethylene

403.

315.

Tetrahlorogleklis

Carbon tetrachloride

404.

348.

Tetrahlorsalicilanilīdi

Tetrachlorosalicylanilides

405.

63.

Tetrakaīns un tā sāļi

Tetracaine and its salts

406.

61.

Tetrilamonija bromīds

Tetrylammonium bromide

407.

318.

Tevētijasglikozīdu ekstrakts

Thevetia neriifolia Juss., glycoside extract

408.

233.

Tiamazols

Thiamazole

409.

310.

Tiotepa

Thiotepa

410.

321.

Tiourīnviela un tās atvasinājumi, izņemot tos, kas minēti šo noteikumu 3.pielikumā

Thiourea and its derivatives, with the exception of the one listed in Annex III, Part 1 of directive 76/768/EEC

411.

9.

Tiropropīnskābe un tās sāļi

Thyropropic acid and its salts

412.

392.

Tirotricīns

Thyrothricine

413.

354.

Tiurāma disulfīdi

Thiuram disulphides

414.

353.

Tiurāma monosulfīdi

Thiuram monosulphides

415.

177.

Tolboksāns

Tolboxane

416.

65.

Tolbutamīds

Tolbutamide

417.

32.

Toluidīni, toizomēri,sāļi un tā halogēnus un sēru saturošie atvasinājumi

Toluidines, their isomers, salts and halogenated and sulphonated derivatives

418.

324.

Tranilcipromīns un tā sāļi

Tranylcypromine and its salts

419.

328.

Tretamīns

Tretamine

420.

375.

Tretinoīns (retīnskābe un tās sāļi)

Tretinoin (retinoic acid and its salts)

421.

275.

Triamterēns un tā sāļi

Triamterene and its salts

422.

326.

2,2,2-tribrometanols (tribrometilspirts)

2,2,2-Tribromoethanol (tribromoethyl alcohol)

423.

373.

3,4',5-tribromsalicilanilīds

3,4',5-Tribromosalicylanilide

424.

188.

Trifluperidols

Trifluperidol

425.

77.

2,2,2-trihloretān-1,1-diols

2,2,2-Trichloroethane-1,1-diol

426.

10.

Trihloretiķskābe

Trichloroacetic acid

427.

370.

N-(trihlormetiltio)-4-cikloheksēn-1,2-dikarboksimīds (kaptāns)

N-(trichloromethylthio)-4-cyclohexene-1,2-dicarboximide (captan)

428.

327.

Trihlormetīns un tā sāļi

Trichlormethine and its salts

429.

325.

Trihlornitrometāns (hlorpikrīns)

Trichloronitromethane (chloropicrine)

430.

51.

2,2,6-trimetil-4-piperidil-benzoāts(benzamīns) un tā sāļi

2,2,6-Trimethyl-4-piperidyl benzoate (benzamine) and its salts

431.

449.

3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-ons, ja to lieto kā smaržas sastāvdaļu (smaržvielu)

3,6,10-Trimethyl-3,5,9-undecatrien-2-one (CAS No 1117-41-5), when used as a fragrance ingredient

432.

222.

3,4,5-trimetoksifenetilamīns un tā sāļi

3,4,5-Trimethoxyphenethylamine and its salts

433.

92.

Triparanols

Triparanol

434.

347.

Tripelēnamīns

Tripelennamine

435.

277.

Tritolilfosfāts

Tritolyl phosphate

436.

27.

Tuamīnheptāns,tā izomēri un sāļi

Tuaminoheptane, its isomers and salts

437.

330.

Urginejauntāsgalēniskie preparāti

Urginea scilla Stern. and its galenical preparations

438.

218.

Uzpūstā lobēlijauntāsgalēniskie preparāti

Lobelia inflata L. and its galenical preparations

439.

323.

Vakcīnas, toksīni vai serumi, kas minēti 1975.gada 20.maija Padomes Direktīvas 75/319/EEK pielikumā

Vaccines, toxins or serums listed in the Annex to the second Council Directive 75/319/EEC of 20 May 1975 on the approximation of provisions laid down by law, regulation or administrative action relating to proprietary medicinal products (OJ No L 147, 9.6.1975, p.13)

440.

184.

Valnoktamīds

Valnoctamide

441.

203.

Varfarīns un tā sāļi

Warfarin and its salts

442.

333.

Veratru (čemeriņu) sugas un to preparāti

Veratrum spp. and their preparations

443.

331.

Veratrīns, tāsāļi un galēniskie preparāti

Veratrine, its salts and galenical preparations

444.

37.

Vielasar androgēnu iedarbību

Substances with androgenic effect

445.

334.

Vinilhlorīda monomērs

Vinyl chloride monomer

446.

436.

Vīģes koka lapu absolūts, ja to lieto kā smaržas sastāvdaļu (smaržvielu)

Fig leaf absolute (Ficus carica) (CAS No 68916-52-9), when used as a fragrance ingredient

447.

296.

Zelta sāļi

Gold salts

448.

11.

Zilās kurpītes lapas, saknes un galēniskie preparāti

Aconitum napellus L. leaves, roots and galenical preparations

449.

24.

ZoksazolamīniZoxazolamine
450.1133.

Rūgtlapes Saussurea lappa Clarke sakņu eļļa

(CAS Nr.8023-88-9), ja to izmanto kā smaržas sastāvdaļu

Costus root oil (Saussurea lappa Clarke)

(CAS No 8023-88-9), when used as a fragrance ingredient

451.1134.

7-etoksi-4-metilkumarīns

(CAS Nr.87-05-8), ja to lieto kā smaržas sastāvdaļu

7-Ethoxy-4-methylcoumarin

(CAS No 87-05-8), when used as a fragrance ingredient

452.1135.

Heksahidrokumarīns

(CAS Nr.700-82-3), ja to lieto kā smaržas sastāvdaļu

Hexahydrocoumarin

(CAS No 700-82-3), when used as a fragrance ingredient

453.

1136.

Myroxylon pereirae (Royle) Klotzch eksudāts (Peru balzāms, neapstrādāts) (CAS Nr.8007-00-9), ja to izmanto kā smaržas sastāvdaļu

Exudation of Myroxylon pereirae (Royle) Klotzch (Peru balsam, crude)

(CAS No 8007-00-9), when used as fragrance ingredient

454.

1212.

6-metoksi-2,3-diaminopiridīns un tā HCl sāls

(CAS Nr. 94166-62-8), ja to izmanto par izejvielu matu krāsošanas produktos

6-Methoxy-2,3-Pyridinediamine and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products

455.

1213.

2,3-naftalīndiols (CAS Nr. 92-44-4), ja to izmanto par izejvielu matu krāsošanas produktos

2,3-Naphthalenediol, when used as a substance in hair dye products

456.

1214.

2,4-diaminodifenilamīns

(CAS Nr. 136-17-4), ja to izmanto par izejvielu matu krāsošanas produktos

2,4-Diaminodiphenylamine, when used as a substance in hair dye products

457.

1215.

2,6-bis(2-hidroksietoksi)-3,5-piridīndiamīns un tā HCl sāls (CAS Nr. 117907-42-3), ja to izmanto par izejvielu matu krāsošanas produktos

2,6-Bis(2-Hydroxyethoxy)-3,5-Pyridinediamine and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products

458.

1216.

2-metoksimetil-p-aminofenols un tā HCl sāls

(CAS Nr. 29785-47-5), ja to izmanto par izejvielu matu krāsošanas produktos

2-Methoxymethyl-p-Aminophenol and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products

459.

1217.

4,5-diamino-1-metilpirazols un tā HCl sāls

(CAS Nr. 20055-01-0), ja to izmanto par izejvielu matu krāsošanas produktos

4,5-Diamino-1-Methylpyrazole and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products

460.

1218.

4,5-diamino-1-((4-hlorfenil)metil)-1H-pirazola sulfāts (CAS Nr. 163183-00-4), ja to izmanto par izejvielu matu krāsošanas produktos

4,5-Diamino-1-((4-Chlorophenyl) Methyl)-1H-Pyrazole Sulfate, when used as a substance in hair dye products

461.

1219.

4-hlor-2-aminofenols

(CAS Nr. 95-85-2), ja to izmanto par izejvielu matu krāsošanas produktos

4-Chloro-2-Aminophenol, when used as a substance in hair dye products

462.

1220.

4-hidroksiindols (CAS Nr. 2380-94-1), ja to izmanto par izejvielu matu krāsošanas produktos

4-Hydroxyindole, when used as a substance in hair dye products

463.

1221.

4-metoksitoluol-2,5-diamīns un tā HCl sāls

(CAS Nr. 56496-88-9), ja to izmanto par izejvielu matu krāsošanas produktos

4-Methoxytoluene-2,5-Diamine and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products

464.

1222.

5-amino-4-fluor-2-metilfenola sulfāts (CAS Nr. 163183-01-5), ja to izmanto par izejvielu matu krāsošanas produktos

5-Amino-4-Fluoro-2-Methylphenol Sulfate, when used as a substance in hair dye products

465.

1223.

N,N-dietil-m-aminofenols (CAS Nr. 91-68-9), ja to izmanto par izejvielu matu krāsošanas produktos

N,N-Diethyl-m-Aminophenol, when used as a substance in hair dye products

466.

1224.

N,N-dimetil-2,6-piridīndiamīns un tā HCl sāls, ja to izmanto par izejvielu matu krāsošanas produktos

N,N-Dimethyl-2,6-Pyridinediamine and its HClsalt, when used as a substance in hair dye products

467.

1225.

N-ciklopentil-m-aminofenols (CAS Nr. 104903-49-3), ja to izmanto par izejvielu matu krāsošanas produktos

N-Cyclopentyl-m-Aminophenol, when used as a substance in hair dye products

468.

1226.

N-(2-metoksietil)-p-fenilēndiamīns un tā HCl sāls (CAS Nr. 72584-59-9), ja to izmanto par izejvielu matu krāsošanas produktos

N-(2-Methoxyethyl)-p-phenylenediamine and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products

469.

1227.

2,4-diamino-5-metilfenetols un tā HCl sāls

(CAS Nr. 113715-25-6), ja to izmanto par izejvielu matu krāsošanas produktos

2,4-Diamino-5-methylphenetol and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products

470.

1228.

1,7-naftalīndiols (CAS Nr. 575-38-2), ja to izmanto par izejvielu matu krāsošanas produktos

1,7-Naphthalenediol, when used as a substance in hair dye products

471.

1229.

3,4-diaminobenzoskābe

(CAS Nr. 619-05-6), ja to izmanto par izejvielu matu krāsošanas produktos

3,4-Diaminobenzoic acid, when used as a substance in hair dye products

472.

1230.

2-aminometil-p-aminofenols un tā HCl sāls

(CAS Nr. 79352-72-0), ja to izmanto par izejvielu matu krāsošanas produktos

2-Aminomethyl-p-aminophenol and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products

473.

1231.

Krāsviela Solvent red 1 (CAS Nr. 1229-55-6,

CI 12150), ja to izmanto par izejvielu matu krāsošanas produktos

Solvent Red 1 (CI 12150), when used as a substance in hair dye products

474.

1232.

Krāsviela Acid Orange 24 (CAS Nr. 1320-07-6,

CI 20170), ja to izmanto par izejvielu matu krāsošanas produktos

Acid Orange 24 (CI 20170), when used as a substance in hair dye products

475.

1233.

Krāsviela Acid Red 73 (CAS Nr. 5413-75-2,

CI 27290), ja to izmanto par izejvielu matu krāsošanas produktos

Acid Red 73 (CI 27290), when used as a substance in hair dye products

476.

1234.

PEG-3,2’,2’-di-p-fenilēndiamīns
(CAS Nr.144644-13-3)

PEG-3,2’,2’-di-p-Phenylenediamine
(CAS No 144644-13-3)

477.

1235.

6-nitro-o-toluidīns
(CAS Nr.570-24-1)

6-Nitro-o-Toluidine
(CAS No 570-24-1)

478.

1236.

HC dzeltenais Nr.11
(CAS Nr.73388-54-2)

HC Yellow No 11
(CAS No 73388-54-2)

479.

1237.

HC oranžais Nr.3
(CAS Nr.81612-54-6)

HC Orange No 3
(CAS No 81612-54-6)

480.

1238.

HC zaļais Nr.1
(CAS Nr.52136-25-1)

HC Green No 1
(CAS No 52136-25-1)

481.

1239.

HC sarkanais Nr.8 un tā sāļi (CAS Nr.97404-14-3,
13556-29-1)

HC Red No 8 and its salts
(CAS No 97404-14-3,
13556-29-1)

482.

1240.

Tetrahidro-6-nitrohinoksalīns un tā sāļi (CAS Nr.158006-54-3, 41959-35-7)

Tetrahydro-6-nitroquinoxaline and its salts (CAS No 158006-54-3, 41959-35-7)

483.

1241.

Izkliedētais sarkanais 15, izņemot kā piemaisījums izkliedētajā violetajā 1
(CAS Nr.116-85-8)

Disperse Red 15, except as impurity in Disperse Violet 1 (CAS No 116-85-8)

484.

1242.

4-amino-3-fluorfenols
(CAS Nr.399-95-1)

4-amino-3-fluorophenol
(CAS No 399-95-1)

485.

1243.

N,N’-diheksadecil-N,N’-bis
(2-hidroksietil)propāndiamīds
Bishidroksietilbiscetilmalonamīds
(CAS Nr.149591-38-8)

N,N’-dihexadecyl-N,N’-bis
(2-hidroxyiethyl)propanediamide

Bishydroxyethyl Biscetyl Malonamide
(CAS No 149591-38-8)

486.

1244.

1-metil-2,4,5-trihidroksibenzols (CAS Nr. 1124-09-0) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

1-Methyl-2,4,5-trihydroxybenzene (CAS No 1124-09-0) and its salts, when used as a substance in hair dye products

487.

1245.

2,6-dihidroksi-4-metilpiridīns (CAS Nr. 4664-16-8) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

2,6-Dihydroxy-4-methylpyridine (CAS No 4664-16-8) and its salts, when used as a substance in hair dye products

488.

1246.

5-hidroksi-1,4-benzodioksāns (CAS Nr. 10288-36-5) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

5-Hydroxy-1,4-benzodioxane (CAS No 10288-36-5) and its salts, when used as a substance in hair dye products

489.

1247.

3,4-metilēndioksifenols (CAS Nr. 533-31-3) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

3,4-Methylenedioxyphenol (CAS No 533-31-3) and its salts, when used as a substance in hair dye products

490.

1248.

3,4-metilēndioksianilīns (CAS Nr. 14268-66-7) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

3,4-Methylenedioxyaniline (CAS No 14268-66-7) and its salts, when used as a substance in hair dye products

491.

1249.

Hidroksipiridinons (CAS Nr. 822-89-9) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

Hydroxypyridinone (CAS No 822-89-9) and its salts, when used as a substance in hair dye products

492.

1250.

3-nitro-4-aminofenoksietanols (CAS Nr. 50982-74-6) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

3-Nitro-4-aminophenoxyethanol (CAS No 50982-74-6) and its salts, when used as a substance in hair dye products

493.

1251.

2-metoksi-4-nitrofenols (CAS Nr. 3251-56-7) (4-nitrogvaja­kols) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

2-methoxy-4-nitrophenol (CAS No 3251-56-7) (4-Nitroguaiacol) and its salts, when used as a substance in hair dye products

494.

1252.

C.I. Acid Black 131 (CAS Nr. 12219-01-1) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

C.I. Acid Black 131 (CAS No 12219-01-1) and its salts, when used as a substance in hair dye products

495.

1253.

1,3,5-trihidroksibenzols (CAS Nr. 108-73-6) (Floroglucinols) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

1,3,5-Trihydroxybenzene (CAS No 108-73-6) (Phloroglucinol) and its salts, when used as a substance in hair dye products

496.

1254.

1,2,4-benzoltriacetāts (CAS Nr. 613-03-6) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

1,2,4-Benzenetriacetate (CAS No 613-03-6) and its salts, when used as a substance in hair dye products

497.

1255.

2,2’-imino-bisetanola reakcijas produkti ar epihlorhidrīnu un

2-nitro-1,4-benzoldiamīnu (CAS Nr. 68478-64-8) (CAS Nr. 158571-58-5) (HC Blue Nr. 5) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

Ethanol, 2,2’-iminobis-, reaction products with epichlorohydrin and 2-nitro-1,4-benzenediamine (CAS No 68478-64-8) (CAS 158571-58-5) (HC Blue No 5) and its salts, when used as a substance in hair dye products

498.

1256.

N-metil-1,4-diaminoantrahinona reakcijas produkti ar epihlorhidrīnu un monoetanolamīnu (CAS Nr. 158571-57-4) (HC Blue Nr. 4) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

N-Methyl-1,4-diaminoanthraquinone, reaction products with epichlorohydrin and monoethanolamine (CAS No 158571-57-4) (HC Blue No 4) and its salts, when used as a substance in hair dye products

499.

1257.

4-aminobenzolsulfoskābe (CAS Nr. 121-57-3) un tās sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

4-Aminobenzenesulfonic acid (CAS No 121-57-3) and its salts, when used as a substance in hair dye products

500.

1258.

3,3’-(sulfonilbis((2-nitro-4,1-fenilēn)imino))bis(6-(fenilamino)) benzolsulfoskābe un tās sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

3,3’-(Sulfonylbis(2-nitro-4,1-phenylene)imino)bis(6-(phenylamino)) benzenesulfonic acid and its salts, when used as a substance in hair dye products

501.

1259.

3(vai 5)-[[4-[benzilmetilamino]fenil] azo]-1,2-(vai 1,4)-dimetil-1H-1,2,4-triazolijs un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

3(or5)-((4-(Benzylmethylamino)phenyl)

azo)-1,2-(or1,4)-dimethyl-1H-1,2,4-triazolium and its salts, when used as a substance in hair dye products

502.

1260.

(2,2’-((3-hlor-4-((2,6-dihlor-4-nitrofenil) azo)fenil)imino)-bisetanols) (CAS Nr. 23355-64-8) (Disperse Brown 1) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

2,2’-((3-Chloro-4-((2,6-dichloro-4-nitrophenyl) azo)phenyl) imino)bisethanol (CAS No 23355-64-8) (Disperse Brown 1) and its salts, when used as a substance in hair dye products

503.

1261.

2-[[4-[etil(2-hidroksietil)amino] fenil]azo]-6-metoksi-3-metilbenzotiazolijs un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

Benzothiazolium, 2-[[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]azo]-6-methoxy-3-methyl- and its salts, when used as a substance in hair dye products

504.

1262.

2-[(4-hlor-2-nitrofenil)azo]-N-(2-metoksifenil)-3-oksobutānamīds (CAS Nr. 13515-40-7) (Pigment Yellow 73) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

2-[(4-Chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutanamide (CAS No 13515-40-7) (Pigment Yellow 73) and its salts, when used as a substance in hair dye products

505.

1263.

2,2’-[(3,3’-dihlor[1,1’-bifenil]-4,4’-diil)bis(azo)]bis[3-okso-N-fenilbutānamīds] (CAS Nr. 6358-85-6) (Pigment Yellow 12) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

2,2’-[(3,3’-Dichloro[1,1’-biphenyl]-4,4’-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phenylbutanamide] (CAS No 6358-85-6) (Pigment Yellow 12) and its salts, when used as a substance in hair dye products

506.

1264.

2,2’-(1,2-etēndiil)bis[5-((4-etoksifenil) azo]benzolsulfoskābe) un tās sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

2,2’-(1,2-Ethenediyl)bis[5-((4-
ethoxyphenyl)azo]benzenesulfonic acid) and its salts, when used as a substance in hair dye products

507.

1265.

2,3-dihidro-2,2-dimetil-6-[(4-(fenilazo)-1-naftalēnil)azo]-1H-pirimidīns (CAS Nr. 4197-25-5) (Solvent Black 3) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-6-[(4-(phenylazo)-1-naphthalenyl)azo]-1H-pyrimidine (CAS No 4197-25-5) (Solvent Black 3) and its salts, when used as a substance in hair dye products

508.

1266.

3(vai5)-[[4-[(7-amino-1-hidroksi-3-sulfonāt-2-naftil)azo]-1-naftil]azo]salicilskābe un tās sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

3(or5)-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-1-naphthyl]azo]salicylic acid and its salts, when used as a substance in hair dye products

509.

1267.

7-(benzoilamino)-4-hidroksi-3-[[4-[(4-sulfofenil)azo]fenil]azo]-2-naftalīnsulfoskābe un tās sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

2-Naphthalenesulfonic acid, 7-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfophenyl)azo] phenyl]azo]- and its salts, when used as a substance in hair dye products

510.

1268.

(μ-((7,7’-iminobis(4-hidroksi-3-((2-hidroksi-5-(N-metilsulfamoil)fenil)azo)naftalīn-2-sulfonāt))(6-)))dikuprāts(2-) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

(μ-((7,7’-Iminobis(4-hydroxy-3-((2-hydroxy-5-(N-methylsulphamoyl)phenyl) azo)naphthalene-2-sulphonato))(6-))) dicuprate(2-) and its salts, when used as a substance in hair dye products

511.

1269.

3-[(4-(acetilamino)fenil)azo]-4-hidroksi-7-[[[[5-hidroksi-6-(fenilazo)-7-sulfo-2-naftalenil]amino] karbonil]amino]-2-naftalīnsulfoskābe un tās sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

3-[(4-(Acetylamino)phenyl)azo]-4-hydroxy-7-[[[[5-hydroxy-6-(phenylazo)-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]carbonyl] amino]-2-naphthalenesulfonic acid and its salts, when used as a substance in hair dye products

512.

1270.

7,7’-(karbonildiimino)bis(4-hidroksi-3-[[2-sulfo-4-[(4-sulfofenil)azo]fenil]azo]-2-naftalīnsulfoskābe (CAS Nr. 25188-41-4) un tās sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

2-Naphthalenesulfonic acid, 7,7’-(carbonyldiimino)bis(4-hydroxy-3-[[2-sulfo-4-[(4-sulfophenyl)azo]

phenyl]azo]-, (CAS No 25188-41-4) and its salts, when used as a substance in hair dye products

513.

1271.

N-(4-[bis[4-(dietilamino)fenil]metilēn]-2,5-cikloheksadiēn-1-ilidēn)-N-etil-etānamīnijs un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

Ethanaminium, N-(4-[bis[4-(diethylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-Nethyl- and its salts, when used as a substance in hair dye products

514.

1272.

2-[[(4-metoksifenil) metilhidrazono]metil]-1,3,3-trimetil-3H-indolijs un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

3H-Indolium, 2-[[(4-methoxyphenyl) methylhydrazono]methyl]-1,3,3-trimethyl- and its salts, when used as a substance in hair dye products

515.

1273.

2-(2-((2,4-dimetoksifenil)amino)etenil)-1,3,3-trimetil-3H-indolijs un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

3H-Indolium, 2-(2-((2,4-dimethoxyphenyl)amino)ethenyl)-1,3,3-trimethyl- and its salts, when used as a substance in hair dye products

516.

1274.

Spirtā šķīstošs nigrozīns (CAS Nr. 11099-03-9) (Solvent Black 5), izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

Nigrosine spirit soluble (CAS No 11099-03-9) (Solvent Black 5), when used as a substance in hair dye products

517.

1275.

3,7-bis(dietilamino)fenoksazīn-5-ijs (CAS Nr. 47367-75-9) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

Phenoxazin-5-ium, 3,7-bis (diethylamino)-, (CAS No 47367-75-9) and its salts, when used as a substance in hair dye products

518.

1276.

9-(dimetilamino)benzo[a] fenoksazīn-7-ijs un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

Benzo[a]phenoxazin-7-ium, 9-(dimethylamino)-, and its salts, when used as a substance in hair dye products

519.

1277.

6-amino-2-(2,4-dimetilfenil)-1H-benz[de]izohinolīn-1,3(2H)-dions (CAS Nr. 2478-20-8) (Solvent Yellow 44) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

6-Amino-2-(2,4-dimethyl phenyl)-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione (CAS No 2478-20-8) (Solvent Yellow 44) and its salts, when used as a substance in hair dye products

520.

1278.

1-amino-4-[[4-[(dimetilamino) metil] fenil]amino]antrahinons (CAS Nr. 12217-43-5) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

1-Amino-4-[[4-[(dimethylamino) methyl]phenyl]amino]anthraquinone (CAS No 12217-43-5) and its salts, when used as a substance in hair dye products

521.

1279.

Lakaīnskābe (CI Natural Red 25) (CAS Nr. 60687-93-6) un tās sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

Laccaic Acid (CI Natural Red 25) (CAS No 60687-93-6) and its salts, when used as a substance in hair dye products

522.

1280.

5-[(2,4-dinitrofenil)amino]-2-(fenilamino) benzolsulfoskābe (CAS Nr. 15347-52-1) un tās sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

Benzenesulfonic acid, 5-[(2,4-dinitrophenyl)amino]-2-(phenylamino)-, (CAS No 15347-52-1) and its salts, when used as a substance in hair dye products

523.

1281.

4-[(4-nitrofenil)azo]anilīns (CAS Nr. 730-40-5) (Disperse Orange 3) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

4-[(4-Nitrophenyl)azo]aniline (CAS No 730-40-5) (Disperse Orange 3) and its salts, when used as a substance in hair dye products

524.

1282.

4-nitro-m-fenilēndiamīns (CAS Nr. 5131-58-8) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

4-Nitro-m-phenylenediamine (CAS No 5131-58-8) and its salts, when used as a substance in hair dye products

525.

1283.

1-amino-4-(metilamino)-9,10-antracēndions (CAS Nr. 1220-94-6) (Disperse Violet 4) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

1-Amino-4-(methylamino)-9,10-anthracenedione (CAS No 1220-94-6) (Disperse Violet 4) and its salts, when used as a substance in hair dye products

526.

1284.

N-metil-3-nitro-p-fenilēndiamīns (CAS Nr. 2973-21-9) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

N-Methyl-3-nitro-p-phenylenediamine (CAS No 2973-21-9) and its salts, when used as a substance in hair dye products

527.

1285.

N1-(2-hidroksietil)-4-nitro-o-fenilēndiamīns (CAS Nr. 56932-44-6) (HC Yellow Nr. 5) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

N1-(2-Hydroxyethyl)-4-nitro-o-phenylenediamine (CAS No 56932-44-6) (HC Yellow No 5) and its salts, when used as a substance in hair dye products

528.

1286.

N1-(tris(hidroksimetil))metil-4-nitro-1,2-fenilēndiamīns (CAS Nr. 56932-45-7) (HC Yellow Nr. 3) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

N1-(Tris(hydroxymethyl))methyl-4-nitro-1,2-phenylenediamine (CAS No 56932-45-7) (HC Yellow No 3) and its salts, when used as a substance in hair dye products

529.

1287.

2-nitro-N-hidroksietil-p-anizidīns (CAS Nr. 57524-53-5) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

2-Nitro-N-hydroxyethyl-p-anisidine (CAS No 57524-53-5) and its salts, when used as a substance in hair dye products

530.

1288.

N,N’-dimetil-N-hidroksietil-3-nitro-p-fenilēndiamīns (CAS Nr. 10228-03-2) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

N,N’-Dimethyl-N-Hydroxyethyl-3-nitro-p-phenylenediamine (CAS No 10228-03-2) and its salts, when used as a substance in hair dye products

531.

1289.

3-(N-metil-N-(4-metilamino-3-nitrofenil)amino)propān-1,2-diols (CAS Nr. 93633-79-5) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

3-(N-Methyl-N-(4-methylamino-3-nitrophenyl)amino)propane-1,2-diol (CAS No 93633-79-5) and its salts, when used as a substance in hair dye products

532.

1290.

4-etilamino-3-nitrobenzoskābe (CAS Nr. 2788-74-1) (N-etil-3-nitro PABA) un tās sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

4-Ethylamino-3-nitrobenzoic acid (CAS No 2788-74-1) (N-Ethyl-3-Nitro PABA) and its salts, when used as a substance in hair dye products

533.

1291.

(8-[(4-amino-2-nitrofenil)azo]-7-hidroksi-2-naftil)trimetilamonijs un tā sāļi, izņemot Basic Red 118(CAS 71134-97-9) kā Basic Brown 17 piemaisījumu, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

(8-[(4-Amino-2-nitrophenyl)azo]-7-hydroxy-2-naphthyl)trimethyl ammonium and its salts, except Basic Red 118 (CAS 71134-97-9) as impurity in Basic Brown 17), when used as a substance in hair dye products

534.

1292.

5-((4-(dimetilamino)fenil)azo)-1,4-dimetil-1H-1,2,4-triazolijs un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

5-((4-(Dimethylamino)phenyl) azo)-1,4-dimethyl-1H-1,2,4-triazolium and its salts, when used as a substance in hair dye products

535.

1293.

4-(fenilazo)-m-fenilēndiamīns, (CAS Nr. 495-54-5) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

m-Phenylenediamine, 4-(phenylazo)-, (CAS No 495-54-5) and its salts, when used as a substance in hair dye products

536.

1294.

4-metil-6-(fenilazo)-1,3-benzoldiamīns un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

1,3-Benzenediamine, 4-methyl-6-(phenylazo)- and its salts, when used as a substance in hair dye products

537.

1295.

5-(acetilamino)-4-hidroksi-3-((2-metilfenil)azo)-2,7-naftalīndisulfoskābe un tās sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(acetylamino)-4-hydroxy-3-((2-methylphenyl)azo)- and its salts, when used as a substance in hair dye products

538.

1296.

4,4’-[(4-metil-1,3-fenilēn) bis(azo)]bis[6-metil-1,3-benzoldiamīns] (CAS Nr. 4482-25-1) (Basic Brown 4) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

4,4’-[(4-Methyl-1,3-phenylene) bis(azo)]bis[6-methyl-1,3-benzenediamine] (CAS No 4482-25-1) (Basic Brown 4) and its salts, when used as a substance in hair dye products

539.

1297.

3-[[4-[[diamino (fenilazo) fenil]azo]-2-metilfenil]azo]-N,N,N-trimetilbenzamīnijs un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

Benzenaminium, 3-[[4-[[diamino (phenylazo)phenyl]azo]-2-methylphenyl]azo]-N,N,N-trimethyland its salts, when used as a substance in hair dye products

540.

1298.

3-[[4-[[diamino (fenilazo) fenil]azo]-1-naftalenil]azo]-N,N,N-trimetilbenzamīnijs un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

Benzenaminium, 3-[[4-[[diamino(phenylazo)phenyl]azo]-1-naphthalenyl]azo]-N,N,N-trimethyland its salts, when used as a substance in hair dye products

541.

1299.

N-[4-[(4-(dietilamino) fenil]fenilmetilēn]-2,5-cikloheksadiēn-1-ilidēn)-N-etiletānamīnijs un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

Ethanaminium, N-[4-[(4-(diethylamino)phenyl)phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-Nethyl-and its salts, when used as a substance in hair dye products

542.

1300.

1-[(2-hidroksietil)amino]-4-(metilamino)-9,10-antracēndions (CAS Nr. 86722-66-9) un tā atvasinājumi un sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

9,10-Anthracenedione, 1-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-(methylamino)- (CAS No 86722-66-9) and its derivatives and salts, when used as a substance in hair dye products

543.

1301.

1,4-diamino-2-metoksi-9,10-antracēndions (CAS Nr. 2872-48-2) (Disperse Red 11) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

1,4-Diamino-2-methoxy-9,10-anthracenedione (CAS No 2872-48-2) (Disperse Red 11) and its salts, when used as a substance in hair dye products

544.

1302.

1,4-dihidroksi-5,8-bis[(2-hidroksietil) amino]antrahinons (CAS Nr. 3179-90-6) (Disperse Blue 7) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

1,4-Dihydroxy-5,8-bis[(2-hydroxyethyl) amino]anthraquinone (CAS No 3179-90-6) (Disperse Blue 7) and its salts, when used as a substance in hair dye products

545.

1303.

1-[(3-aminopropil)amino]-4-(metilamino)antrahinons un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

1-[(3-Aminopropyl)amino]-4-(methyl­amino)anthraquinone and its salts, when used as a substance in hair dye products

546.

1304.

N-[6-[(2-hlor-4-hidroksifenil)imino]-4-metoksi-3-okso-1,4-cikcloheksadiēn-1-il] acetamīds (CAS Nr. 66612-11-1) (HC Yellow Nr. 8) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

N-[6-[(2-Chloro-4-hydroxyphenyl)imino]-4-methoxy-3-oxo-1,4-cyclohexadien-1-yl]acetamide (CAS No 66612-11-1) (HC Yellow No 8) and its salts, when used as a substance in hair dye products

547.

1305.

[6-[[3-hloro-4-(metilamino) fenil]imino]-4-metil-3-oksociklo heksa-1,4-diēn-1-il]urīnviela (CAS Nr.56330-88-2) (HC Red Nr. 9) un tās sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

[6-[[3-Chloro-4-(methylamino) phenyl]imino]-4-methyl-3-oxocyclohexa-1,4-dien-1-yl]urea

(CAS No 56330-88-2) (HC Red No 9) and its salts, when used as a substance in hair dye products

548.

1306.

3,7-bis(dimetilamino)fentiazīn-5-ijs un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

Phenothiazin-5-ium, 3,7-bis (dimethylamino)- and its salts, when used as a substance in hair dye products

549.

1307.

4,6-bis(2-hidroksietoksi)-m-fenilēndiamīns un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

4,6-Bis(2-Hydroxyethoxy)-m-Phenylenediamine and its salts, when used as a substance in hair dye products

550.

1308.

5-amino-2,6-dimetoksi-3-hidroksipiridīns (CAS Nr. 104333-03-1) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

5-Amino-2,6-Dimethoxy-3-Hydroxypyridine (CAS No 104333-03-1) and its salts, when used as a substance in hair dye products

551.

1309.

4,4’-diaminodifenilamīns (CAS Nr. 537-65-5) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

4,4’-Diaminodiphenylamine (CAS No 537-65-5) and its salts, when used as a substance in hair dye products

552.

1310.

4-dietilamino-o-toluidīns (CAS Nr. 148-71-0) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

4-Diethylamino-o-toluidine (CAS No 148-71-0) and its salts, when used as a substance in hair dye products

553.

1311.

N,N-dietil-p-fenilēndiamīns (CAS Nr. 93-05-0) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

N,N-Diethyl-p-phenylenediamine (CAS No 93-05-0) and its salts, when used as a substance in hair dye products

554.

1312.

N,N-dimetil-p-fenilēndiamīns (CAS Nr. 99-98-9) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

N,N-Dimethyl-p-phenylene diamine (CAS No 99-98-9) and its salts, when used as a substance in hair dye products

555.

1313.

Toluol-3,4-diamīns (CAS Nr. 496-72-0) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

Toluene-3,4-Diamine (CAS No 496-72-0) and its salts, when used as a substance in hair dye products

556.

1314.

2,4-diamino-5-metilfenoksietanols (CAS Nr. 141614-05-3) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

2,4-Diamino-5-methylphenoxy ethanol (CAS No 141614-05-3) and its salts, when used as a substance in hair dye products

557.

1315.

6-amino-o-krezols (CAS Nr. 17672-22-9) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

6-Amino-o-cresol (CAS No 17672-22-9) and its salts, when used as a substance in hair dye products

558.

1316.

Hidroksietilaminometil-p-aminofenols (CAS Nr. 110952-46-0) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

Hydroxyethylaminomethyl-p-aminophenol (CAS No 110952-46-0) and its salts, when used as a substance in hair dye products

559.

1317.

2-amino-3-nitrofenols (CAS Nr. 603-85-0) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

2-Amino-3-nitrophenol (CAS No 603-85-0) and its salts, when used as a substance in hair dye products

560.

1318.

2-hlor-5-nitro-N-hidroksietil-p-fenilēndiamīns (CAS Nr. 50610-28-1) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine (CAS No 50610-28-1) and its salts, when used as a substance in hair dye products

561.

1319.

2-nitro-p-fenilēndiamīns (CAS Nr. 5307-14-2) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

2-Nitro-p-phenylenediamine (CAS No 5307-14-2) and its salts, when used as a substance in hair dye products

562.

1320.

Hidroksietil-2,6-dinitro-p-anizidīns (CAS Nr. 122252-11-3) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidine (CAS No 122252-11-3) and its salts, when used as a substance in hair dye products

563.

1321.

6-nitro-2,5-piridīndiamīns (CAS Nr. 69825-83-8) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

6-Nitro-2,5-pyridinediamine (CAS No 69825-83-8) and its salts, when used as a substance in hair dye products

564.

1322.

3,7-diamino-2,8-dimetil-5-fenilfenazīnijs un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

Phenazinium, 3,7-diamino-2,8-dimethyl- 5-phenyl- and its salts, when used as a substance in hair dye products

565.

1323.

3-hidroksi-4-[(2-hidroksinaftil)azo]-7-nitronaftalīn-1-sulfoskābe (CAS Nr. 16279-54-2) un tās sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

3-Hydroxy-4-[(2-hydroxynaphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonic acid (CAS No 16279-54-2) and its salts, when used as a substance in hair dye products

566.

1324.

3-[(2-nitro-4-(trifluormetil) fenil)amino]propān-1,2-diols (CAS Nr. 104333-00-8) (HC Yellow Nr.6) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

3-[(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)amino]propane-1,2-diol

(CAS No 104333-00-8) (HC Yellow No 6) and its salts, when used as a substance in hair dye products

567.

1325.

2-[(4-hlor-2-nitrofenil) amino]etanols (CAS Nr. 59320-13-7) (HC Yellow Nr.12) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)amino]ethanol (CAS No 59320-13-7) (HC Yellow No 12) and its salts, when used as a substance in hair dye products

568.

1326.

3-[[4-[(2-hidroksietil) metilamino]-2-nitrofenil]amino]-1,2-propāndiols (CAS Nr. 173994-75-7) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

3-[[4-[(2-Hydroxyethyl) Methylamino]-2-Nitrophenyl] Amino]-1,2-Propanediol (CAS No 173994-75-7) and its salts, when used as a substance in hair dye products

569.

1327.

3-[[4-[etil(2-hidroksietil)amino]-2-nitrofenil]amino]-1,2-propāndiols (CAS Nr. 114087-41-1) un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

3-[[4-[Ethyl(2-Hydroxyethyl) Amino]-2-Nitrophenyl]Amino]-1,2-Propanediol (CAS No 114087-41-1) and its salts, when used as a substance in hair dye products

570.

1328.

N-[4-[(4-(dietilamino)fenil][4-(etilamino)-1-naftalenil]metilēn]-2,5-cikloheksadiēn-1-ilidēn)-N-etiletānamīnijs un tā sāļi, izmantojot par izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

Ethanaminium, N-[4-[[4-(diethylamino) phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthalenyl] methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl- and its salts, when used as a substance in hair dye products

571.

1329.

4-[(4-aminofenil)(4-iminocikloheksa-2,5-diēn-1-ilidēn)metil]-o-toluidīns (CAS 3248-93-9; EINECS 221-832-2) un tā hidrohlorīda sāls (Basic Violet 14; CI 42510) (CAS 632-99-5; EINECS 211-189-6), ja to izmanto kā sastāvdaļu matu krāsošanas līdzekļos

4-[(4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-o-toluidine (CAS 3248-93-9; EINECS 221-832-2) and its hydrochloride salt (Basic Violet 14; CI 42510) (CAS 632-99-5; EINECS 211-189-6) when used as a substance in hair dye products

572.

1330.

4-(2,4-dihidroksifenilazo) benzolsulfoskābe (CAS 2050-34-2; EINECS 218-087-0) un tās nātrija sāls (Acid Orange 6; CI 14270) (CAS 547-57-9; EINECS 208-924-8), ja to izmanto kā sastāvdaļu matu krāsošanas līdzekļos

4-(2,4-Dihydroxyphenylazo) benzenesulphonic acid (CAS 2050-34-2; EINECS 218-087-0) and its sodium salt (Acid Orange 6; CI 14270) (CAS 547-57-9; EINECS 208-924-8) when used as a substance in hair dye products

573.

1331.

3-hidroksi-4-(fenilazo)-2-naftēnskābe (CAS 27757-79-5; EINECS 248-638-0) un tās kalcija sāls (Pigment Red 64:1; CI 15800) (CAS 6371-76-2; EINECS 228-899-7), ja to izmanto kā sastāvdaļu matu krāsošanas līdzekļos

3-Hydroxy-4-(phenylazo)-2-naphthoic acid (CAS 27757-79-5; EINECS 248-638-0) and its calcium salt (Pigment Red 64:1; CI 15800) (CAS 6371-76-2; EINECS 228-899-7), when used as a substance in hair dye products

574.

1332.

2-(6-hidroksi-3-okso-(3H)-ksantēn-9-il)benzoskābe; fluorescīns (CAS 2321-07-5; EINECS 219-031-8) un tā dinātrija sāls (Acid yellow 73 sodium salt; CI 45350) (CAS 518-47-8; EINECS 208-253-0), ja to izmanto kā sastāvdaļu matu krāsošanas līdzekļos

2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid; Fluorescein (CAS 2321-07-5; EINECS 219-031-8) and its disodium salt (Acid yellow 73 sodium salt; CI 45350) (CAS 518-47-8; EINECS 208-253-0), when used as a substance in hair dye products

575.

1333.

4΄,5΄-dibrom-3΄,6΄-dihidroksispiro[izobenzofurān-1(3H),9΄-[9H]ksantēn]-3-ons; 4΄,5΄-dibromfluorescīns (Solvent Red 72) (CAS 596-03-2; EINECS 209-876-0) un tā dinātrija sāls (CI 45370) (CAS 4372-02-5; EINECS 224-468-2), ja to izmanto kā sastāvdaļu matu krāsošanas līdzekļos

4΄,5΄-Dibromo-3΄,6΄-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9΄-[9H]xanthene]-3-one; 4΄,5΄-Dibromofluorescein; (Solvent Red 72) (CAS 596-03-2; EINECS 209-876-0) and its disodium salt (CI 45370) (CAS 4372-02-5; EINECS 224-468-2) when used as a substance in hair dye products

576.

1334.

2-(3,6-dihidroksi-2,4,5,7-tetrabromksantēn-9-il)-benzoskābe; 2΄,4΄,5΄,7΄-tetrabrom-fluorescīns (Solvent Red 43) (CAS 15086-94-9; EINECS 239-138-3) un tā nātrija sāls (Acid Red 87; CI 45380) (CAS 17372-87-1; EINECS 241-409-6) un tā alumīnija sāls (Pigment Red 90:1 Aluminium lake) (CAS 15876-39-8; EINECS 240-005-7), ja to izmanto kā sastāvdaļu matu krāsošanas līdzekļos

2-(3,6-Dihydroxy-2,4,5,7-tetrabromoxanthen-9-yl)-benzoic acid; Fluorescein, 2΄,4΄,5΄,7΄-tetrabromo-; (Solvent Red 43) (CAS 15086-94-9; EINECS 239-138-3), its disodium salt (Acid Red 87; CI 45380) (CAS 17372-87-1; EINECS 241-409-6) and its aluminium salt (Pigment Red 90:1 Aluminium lake) (CAS 15876-39-8; EINECS 240-005-7) when used as a substance in hair dye products

577.

1335.

9-(2-karboksifenil)-3-(2-metilfenil)amino)-6-((2-metil-4-sulfofenil)amino)-ksantilijs, iekšējais sāls (CAS 10213-95-3) un tā nātrija sāls (Acid Violet 9; CI 45190) (CAS 6252-76-2; EINECS 228-377-9), ja to izmanto kā sastāvdaļu matu krāsošanas līdzekļos

Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3-(2-methylphenyl)amino)-6-((2-methyl-4-sulfophenyl)amino)-, inner salt (CAS 10213-95-3); and its sodium salt (Acid Violet 9; CI 45190) (CAS 6252-76-2; EINECS 228-377-9) when used as a substance in hair dye products

578.

1336.

3΄,6΄-dihidroksi-4΄,5΄-dijodspiro(izobenzofurān-1(3H),9΄-[9H]ksantēn)-3-ons (Solvent Red 73) (CAS 38577-97-8; EINECS 254-010-7) un tā nātrija sāls (Acid Red 95; CI 45425) (CAS 33239-19-9; EINECS 251-419-2), ja to izmanto kā sastāvdaļu matu krāsošanas līdzekļos

3΄,6΄-Dihydroxy-4΄,5΄-diiodospiro(isobenzofuran-1(3H),9΄-[9H]xanthene)-3-one; (Solvent Red 73) (CAS 38577-97-8; EINECS 254-010-7) and its sodium salt (Acid Red 95; CI 45425) (CAS 33239-19-9; EINECS 251-419-2) when used as a substance in hair dye products

579.

1337.

2΄,4΄,5΄,7΄-tetrajodfluorescīns (CAS 15905-32-5; EINECS 240-046-0) un tā dinātrija sāls (Acid Red 51; CI 45430) (CAS 16423-68-0; EINECS 240-474-8) un tā alumīnija sāls (Pigment Red 172 Aluminium lake) (CAS 12227-78-0; EINECS 235-440-4), ja to izmanto kā sastāvdaļu matu krāsošanas līdzekļos

2΄,4΄,5΄,7΄-Tetraiodofluorescein (CAS 15905-32-5; EINECS 240-046-0), its disodium salt (Acid Red 51; CI 45430) (CAS 16423-68-0; EINECS 240-474-8) and its aluminium salt (Pigment Red 172 Aluminium lake)(CAS 12227-78-0; EINECS 235-440-4) when used as a substance in hair dye products

580.

1338.

1-hidroksi-2,4-diaminobenzols (2,4-diaminofenols) (CAS 95-86-3; EINECS 202-459-4 ) un tā dihidrohlorīda sāls (2,4-Diaminophenol HCl) (CAS 137-09-7; EINECS 205-279-4), ja to izmanto kā sastāvdaļu matu krāsošanas līdzekļos

1-Hydroxy-2,4-diaminobenzene (2,4-Diaminophenol) (CAS 95-86-3; EINECS 202-459-4) and its dihydrochloride salt (2,4-Diaminophenol HCl) (CAS 137-09-7; EINECS 205-279-4) when used as a substance in hair dye products

581.

1339.

1,4-dihidroksibenzols (Hydroquinone) (CAS 123-31-9; EINECS 204-617-8), ja to izmanto kā sastāvdaļu matu krāsošanas līdzekļos

1,4-Dihydroxybenzene (Hydroquinone) (CAS 123-31-9; EINECS 204-617-8) when used as a substance in hair dye products

582.

1340.

[4-[[4-anilīn-1-naftil][4-(dimetilamino) fenil]metilēn]cikloheksa-2,5-diēn-1- ilidēn]dimetilamonija hlorīds (Basic Blue 26; CI 44045) (CAS 2580-56-5; EINECS 219-943-6), ja to izmanto kā sastāvdaļu matu krāsošanas līdzekļos

[4-[[4-anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride (Basic Blue 26; CI 44045) (CAS 2580-56-5; EINECS 219-943-6) when used as a substance in hair dye products

583.

1341.

Dinātrija 3-[(2,4-dimetil-5-sulfonātfenil)azo]-4-hidroksinaftalīn-1-sulfonāts (Ponceau SX; CI 14700) (CAS 4548-53-2; EINECS 224-909-9), ja to izmanto kā sastāvdaļu matu krāsošanas līdzekļos

Disodium 3-[(2,4-dimethyl-5-sulphonatophenyl)azo]-4-hydroxynaphthalene-1-sulphonate (Ponceau SX; CI 14700) (CAS 4548-53-2; EINECS 224-909-9) when used as a substance in hair dye products

584.

1342.

Trinātrija tri[5,6-dihidro-5-(hidroksiimino)-6-oksonaftalīn-2-sulfonāt(2-)-N5,O6]ferāts(3-) (Acid Green 1; CI 10020) (CAS 19381-50-1; EINECS 243-010-2), ja to izmanto kā sastāvdaļu matu krāsošanas līdzekļos

Trisodium tris[5,6-dihydro-5-(hydroxyimino)-6-oxonaphthalene-2-sulphonato(2-)-N5,O6]ferrate(3-) (Acid Green 1; CI 10020) (CAS 19381-50-1; EINECS 243-010-2) when used as a substance in hair dye products

585.

1343.

4-(fenilazo)rezorcīns (Solvent Orange 1; CI 11920) (CAS 2051-85-6; EINECS 218-131-9) un tā sāļi, ja to izmanto kā sastāvdaļu matu krāsošanas līdzekļos

4-(Phenylazo)resorcinol (Solvent Orange 1; CI 11920) (CAS 2051-85-6; EINECS 218-131-9) and its salts, when used as a substance in hair dye products

586.

1344.

4-[(4-etoksifenil)azo]naftols (Solvent Red 3; CI 12010) (CAS 6535-42-8; EINECS 229-439-8) un tā sāļi, ja to izmanto kā sastāvdaļu matu krāsošanas līdzekļos

4-[(4-Ethoxyphenyl)azo]naphthol (Solvent Red 3; CI 12010) (CAS 6535-42-8; EINECS 229-439-8) and its salts, when used as a substance in hair dye products

587.

1345.

1-[(2- hlor-4-nitrofenil)azo]-2-naftols (Pigment Red 4; CI 12085) (CAS 2814-77-9; EINECS 220-562-2) un tā sāļi, ja to izmanto kā sastāvdaļu matu krāsošanas līdzekļos

1-[(2-Chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthol (Pigment Red 4; CI 12085) (CAS 2814-77-9; EINECS 220-562-2) and its salts when used as a substance in hair dye products

588.

1346.

3-hidroksi-N-(o-tolil)-4-[(2,4,5-trihlorfenil)azo]naftalīn-2-karboksamīds (Pigment Red 112; CI 12370) (CAS 6535-46-2; EINECS 229-440-3) un tā sāļi, ja to izmanto kā sastāvdaļu matu krāsošanas līdzekļos

3-Hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichlorophenyl)azo]naphthalene-2-carboxamide (Pigment Red 112; CI 12370) (CAS 6535-46-2; EINECS 229-440-3) and its salts when used as a substance in hair dye products

589.

1347.

N-(5-hlor-2,4-dimetoksifenil)-4-[[5-[(dietilamino)sulfonil]-2-metoksifenil]azo]-3-hidroksinaftalīn-2-karboksamīds (Pigment Red 5; CI 12490) (CAS 6410-41-9; EINECS 229-107-2) un tā sāļi, ja to izmanto kā sastāvdaļu matu krāsošanas līdzekļos

N-(5-Chloro-2,4-dimethoxyphenyl)-4-[[5-[(diethylamino)sulphonyl]-2-methoxyphenyl]azo]-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide (Pigment Red 5; CI 12490) (CAS 6410-41-9; EINECS 229-107-2) and its salts when used as a substance in hair dye products

590.

1348.

Dinātrija 4-[(5-hlor-4-metil-2-sulfonātfenil)azo]-3-hidroksi-2-naftenāts (Pigment Red 48; CI 15865) (CAS 3564-21-4; EINECS 222-642-2), ja to izmanto kā sastāvdaļu matu krāsošanas līdzekļos

Disodium 4-[(5-chloro-4-methyl-2-sulphonatophenyl)azo]-3-hydroxy-2-naphthoate (Pigment Red 48; CI 15865) (CAS 3564-21-4; EINECS 222-642-2) when used as a substance in hair dye products

591.

1349.

Kalcija 3-hidroksi-4-[(1-sulfonāt-2-naftil)azo]-2-naftenāts (Pigment Red 63:1; CI 15880) (CAS 6417-83-0; EINECS 229-142-3), ja to izmanto kā sastāvdaļu matu krāsošanas līdzekļos

Calcium 3-hydroxy-4-[(1-sulphonato-2-naphthyl)azo]-2-naphthoate (Pigment Red 63:1; CI 15880) (CAS 6417-83-0; EINECS 229-142-3) when used as a substance in hair dye products

592.

1350.

Trinātrija 3-hidroksi-4-(4΄-sulfonātnaftilazo)naftalīn-2,7-disulfonāts (Acid Red 27; CI 16185) (CAS 915-67-3; EINECS 213-022-2), ja to izmanto kā sastāvdaļu matu krāsošanas līdzekļos

Trisodium 3-hydroxy-4-(4΄-sulphonatonaphthylazo)naphthalene-2,7-disulphonate (Acid Red 27; CI 16185) (CAS 915-67-3; EINECS 213-022-2) when used as a substance in hair dye products

593.

1351.

2,2΄-[(3,3΄-dihlor[1,1΄-bifenil]-4,4΄-diil)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimetilfenil)-3-oksobutiramīds] (Pigment Yellow 13; CI 21100) (CAS 5102-83-0; EINECS 225-822-9), ja to izmanto kā sastāvdaļu matu krāsošanas līdzekļos

2,2΄-[(3,3΄-Dichloro[1,1΄-biphenyl]-4,4΄-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] (Pigment Yellow 13; CI 21100) (CAS 5102-83-0; EINECS 225-822-9) when used as a substance in hair dye products

594.

1352.

2,2΄-[cikloheksilidēnbis[(2-metil-4,1-fenilēn)azo]]bis[4-cikloheksilfenols] (Solvent Yellow 29; CI 21230) (CAS 6706-82-7; EINECS 229-754-0), ja to izmanto kā sastāvdaļu matu krāsošanas līdzekļos

2,2΄-[Cyclohexylidenebis[(2-methyl-4,1-phenylene)azo]]bis[4-cyclohexylphenol] (Solvent Yellow 29; CI 21230) (CAS 6706-82-7; EINECS 229-754-0) when used as a substance in hair dye products

595.

1353.

1-((4-fenilazo)fenilazo)-2-naftols (Solvent Red 23; CI 26100) (CAS 85-86-9; EINECS 201-638-4), ja to izmanto kā sastāvdaļu matu krāsošanas līdzekļos

1-((4-Phenylazo)phenylazo)-2-naphthol (Solvent Red 23; CI 26100) (CAS 85-86-9; EINECS 201-638-4) when used as a substance in hair dye products

596.

1354.

Tetranātrija 6-amino-4-hidroksi-3-[[7-sulfonāt-4-[(4-sulfonātfenil)azo]-1-naftil]azo]naftalīn-2,7-disulfonāts (Food Black 2; CI 27755) (CAS 2118-39-0; EINECS 218-326-9), ja to izmanto kā sastāvdaļu matu krāsošanas līdzekļos

Tetrasodium 6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulphonato-4-[(4-sulphonatophenyl)azo]-1-naphthyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonate (Food Black 2; CI 27755) (CAS 2118-39-0; EINECS 218-326-9) when used as a substance in hair dye products

597.

1355.

Etānamīnijs, N-(4-((4-(dietilamino)fenil)(2,4-disulfofenil)metilēn)-2,5-cikloheksadiēn-1-ilidēn)-N-etilhidroksīds, iekšējais sāls, nātrija sāls (Acid Blue 1; CI 42045) (CAS 129-17-9; EINECS 204-934-1), ja to izmanto kā sastāvdaļu matu krāsošanas līdzekļos

Ethanaminium, N-(4-((4-(diethylamino)phenyl)(2,4-disulfophenyl)methylene)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-N-ethyl-, hydroxide, inner salt, sodium salt (Acid Blue 1; CI 42045) (CAS 129-17-9; EINECS 204-934-1) when used as a substance in hair dye products

598.

1356.

Etānamīnijs, N-(4-((4-(dietilamino)fenil)(5-hidroksi-2,4-disulfofenil)metilēn)-2,5-cikloheksadiēn-1-ilidēn)-N-etilhidroksīds, iekšējais sāls, kalcija sāls (2:1) (Acid Blue 3; CI 42051) (CAS 3536-49-0; EINECS 222-573-8), ja to izmanto kā sastāvdaļu matu krāsošanas līdzekļos

Ethanaminium, N-(4-((4-(diethylamino)phenyl)(5-hydroxy-2,4-disulfophenyl)methylene)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-N-ethyl-, hydroxide, inner salt, calcium salt (2:1) (Acid Blue 3; CI 42051) (CAS 3536-49-0; EINECS 222-573-8) when used as a substance in hair dye products

599.

1357.

Benzolmetānamīnijs, N-etil-N-(4-((4-(etil((3-sulfofenil)metil)amino)fenil)(4-hidroksi-2-sulfofenil)metilēn)-2,5-cikloheksadiēn-1-ilidēn)-3-sulfohidroksīds, iekšējais sāls, dinātrija sāls (Fast Green FCF; CI 42053) (CAS 2353-45-9; EINECS 219-091-5), ja to izmanto kā sastāvdaļu matu krāsošanas līdzekļos

Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-(4-((4-(ethyl((3-sulfophenyl)methyl)amino)phenyl)(4-hydroxy-2-sulfophenyl)methylene)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-3-sulfo-, hydroxide, inner salt, disodium salt (Fast Green FCF; CI 42053) (CAS 2353-45-9; EINECS 219-091-5) when used as a substance in hair dye products

600.

1358.

1,3-izobenzofurāndions, reakcijas ar metilhinolīnu un hinolīnu produkti (Solvent Yellow 33; CI 47000) (CAS 8003-22-3; EINECS 232-318-2), ja to izmanto kā sastāvdaļu matu krāsošanas līdzekļos

1,3-Isobenzofurandione, reaction products with methylquinoline and quinoline (Solvent Yellow 33; CI 47000) (CAS 8003-22-3; EINECS 232-318-2) when used as a substance in hair dye products

601.

1359.

Nigrozīns (CI 50420) (CAS 8005-03-6), ja to izmanto kā sastāvdaļu matu krāsošanas līdzekļos

Nigrosine (CI 50420) (CAS 8005-03-6) when used as a substance in hair dye products

602.

1360.

8,18-dihlor-5,15-dietil-5,15-dihidrodiindol-[3,2-b:3΄,2΄-m]trifendioksazīns (Pigment Violet 23; CI 51319) (CAS 6358-30-1; EINECS 228-767-9), ja to izmanto kā sastāvdaļu matu krāsošanas līdzekļos

8,18-Dichloro-5,15-diethyl-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3΄,2΄-m]triphenodioxazine (Pigment Violet 23; CI 51319) (CAS 6358-30-1; EINECS 228-767-9) when used as a substance in hair dye products

603.

1361.

1,2-Dihidroksiantrahinons (Pigment Red 83; CI 58000) (CAS 72-48-0; EINECS 200-782-5), ja to izmanto kā sastāvdaļu matu krāsošanas līdzekļos

1,2-Dihydroxyanthraquinone (Pigment Red 83; CI 58000) (CAS 72-48-0; EINECS 200-782-5) when used as a substance in hair dye products

604.

1362.

Trinātrija 8-hidroksipirēn-1,3,6- trisulfonāts (Solvent Green 7; CI 59040) (CAS 6358-69-6; EINECS 228-783-6), ja to izmanto kā sastāvdaļu matu krāsošanas līdzekļos

Trisodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulphonate (Solvent Green 7; CI 59040) (CAS 6358-69-6; EINECS 228-783-6) when used as a substance in hair dye products

605.

1363.

1-hidroksi-4-(p- toluidīn)antrahinons (Solvent Violet 13; CI 60725) (CAS 81-48-1; EINECS 201-353-5), ja to izmanto kā sastāvdaļu matu krāsošanas līdzekļos

1-Hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone (Solvent Violet 13; CI 60725) (CAS 81-48-1; EINECS 201-353-5), when used as a substance in hair dye products

606.

1364.

1,4-bis(p- tolilamino)antrahinons (Solvent Green 3; CI 61565) (CAS 128-80-3; EINECS 204-909-5), ja to izmanto kā sastāvdaļu matu krāsošanas līdzekļos

1,4-bis(p-Tolylamino)anthraquinone (Solvent Green 3; CI 61565) (CAS 128-80-3; EINECS 204-909-5) when used as a substance in hair dye products

607.

1365.

6-hlor-2-(6-hlor-4-metil-3-oksobenzo[b]tiēn-2(3H)-ilidēn)-4-metilbenzo[b]tiofēn-3(2H)-ons (VAT Red 1; CI 73360) (CAS 2379-74-0; EINECS 219-163-6), ja to izmanto kā sastāvdaļu matu krāsošanas līdzekļos

6-Chloro-2-(6-chloro-4-methyl-3-oxobenzo[b]thien-2(3H)-ylidene)-4-methylbenzo[b]thiophene-3(2H)-one (VAT Red 1; CI 73360) (CAS 2379-74-0; EINECS 219-163-6) when used as a substance in hair dye products

608.

1366.

5,12-dihidrohino[2,3-b]akridīn-7,14-dions (Pigment Violet 19; CI 73900) (CAS 1047-16-1; EINECS 213-879-2), ja to izmanto kā sastāvdaļu matu krāsošanas līdzekļos

5,12-Dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione (Pigment Violet 19; CI 73900) (CAS 1047-16-1; EINECS 213-879-2) when used as a substance in hair dye products

609.

1367.

(29H,31H-ftalocianināt(2-)-N29,N30,N31,N32)varš (Pigment Blue 15; CI 74160) (CAS 147-14-8; EINECS 205-685-1), ja to izmanto kā sastāvdaļu matu krāsošanas līdzekļos

(29H,31H-Phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32)copper (Pigment Blue 15; CI 74160) (CAS 147-14-8; EINECS 205-685-1) when used as a substance in hair dye products

610.

1368.

Dinātrija [29H,31H-ftalocianīndisulfonāt(4-)-N29,N30,N31,N32]kuprāts(2-) (Direct Blue 86; CI 74180) (CAS 1330-38-7; EINECS 215-537-8), ja to izmanto kā sastāvdaļu matu krāsošanas līdzekļos

Disodium [29H,31H-phthalocyaninedisulphonato(4-)-N29,N30,N31,N32]cuprate(2-) (Direct Blue 86; CI 74180) (CAS 1330-38-7; EINECS 215-537-8) when used as a substance in hair dye products

611.

1369.

Polihlora vara ftalocianīns (Pigment Green 7; CI 74260) (CAS 1328-53-6; EINECS 215-524-7), ja to izmanto kā sastāvdaļu matu krāsošanas līdzekļos

Polychloro copper phthalocyanine (Pigment Green 7; CI 74260) (CAS 1328-53-6; EINECS 215-524-7) when used as a substance in hair dye products

612.

1370.

Dietilēnglikols (DEG), zīmju līmeni skatīt III pielikumā

2,2’-oksidietanols

Cas.Nr.111-46-6

EK Nr.203-872-2

Diethylene glycol (DEG), for traces level see Annex III

2,2-oxydiethanol

613.

1371.

Fitonadions,

Fitomenadions (INN)

Cas Nr.84-80-0/81818-54-4

EK Nr.201-564-2

Phytonadione (INCI), phytomenadione (INN)

614.1372.2-aminofenols (o-Aminofenols;

CI 76520) un tā sāļi

CAS Nr.95-55-6/67845-79-8/51-19-4;

EK Nr.202-431-1/267-335-4

2-Aminophenol (o-Aminophenol;

CI 76520) and its salts

CAS No 95-55-6/67845-79-8/51-19-4;

EC No 202-431-1/267-335-4

Veselības ministrs R.Muciņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.354
Sastāvdaļas, kuru lietošana kosmētikas līdzekļos ir ierobežota

(Pielikums grozīts ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr.942; MK 11.01.2005. noteikumiem Nr.31; MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.946; MK 23.05.2006. noteikumiem Nr.420; MK 29.08.2006. noteikumiem Nr.728; MK 18.09.2007. noteikumiem Nr.636; MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93; MK 04.08.2008. noteikumiem Nr.639.; MK 17.02.2009. noteikumiem Nr.146; MK 26.05.2009. noteikumiem Nr.477; MK 22.09.2009. noteikumiem Nr.1080; MK 26.01.2010. noteikumiem Nr.88; MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.385; MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.979; MK 23.10.2012. noteikumiem Nr.717; I nodaļas 98.punkta jaunā redakcija stājas spēkā 31.10.2012., sk. grozījumu 2.punktu)

I. Sastāvdaļas, kuru lietošana atļauta minētajās jomās, ievērojot noteikto koncentrāciju

Nr.
p.k.

Sastāvdaļas nosaukums

Lietošanas ierobežojumi

lietošanas joma

maksimāli pieļaujamā koncentrācija gatavā kosmētikas līdzeklī

citi ierobežojumi un prasības

kosmētikas līdzekļa marķējumā norādāmie lietošanas noteikumi un brīdinājumi

latviešu valodā

angļu valodā

1

2

3

4

5

6

7

1.Alumīnija cirkonija hlorīda hidroksīda kompleksie savienojumi AlxZr(OH)yClz un alumīnija cirkonija hlorīda hidroksīda glicīna kompleksie savienojumiAluminium zirconium chloride hydroxide complexes AlxZr(OH)yClz and the aluminium zirconium chloride hydroxide glycine complexesPretsviedru līdzekļi20% (aprēķināti kā bezūdens alumīnija cirkonija hlorīda hidroksīds);

5,4% (aprēķināti kā cirkonijs)

Alumīnija atomu skaita attiecībai pret cirkonija atomu skaitu jābūt robežās no 2 līdz 10.

Alumīnija un cirkonija atomu summai pret hlora atomu skaitu jābūt robežās no 0,9 līdz 2,1.

Aizliegts aerosolos

Nelietot uz sakairinātas vai bojātas ādas
2.Alumīnija fluorīdsAluminium fluorideMutes dobuma higiēnas līdzekļi0,15% (aprēķināti kā fluors. Ja tiek lietots ar citiem fluora savieno­jumiem, kas atļauti šajā pielikumā, kopējais fluora saturs nedrīkst pārsniegt 0,15%)Satur alumīnija fluorīdu.

Bērniem vecumā līdz 6 gadiem lietot pastas daudzumu zirņa lielu­mā un tīrīt zobus pieaugušā uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas iespēju. Lietojot citus fluorīdu saturošus produktus, konsultēties ar zobārstu vai ārstu.(10)

3.Alvas fluorīdsStannous fluorideMutes dobuma higiēnas līdzekļi0,15% (aprēķināti kā fluors. Ja tiek lietots ar citiem fluora savieno­jumiem, kas atļauti šajā pielikumā, kopējais fluora saturs nedrīkst pārsniegt 0,15%)Satur alvas fluorīdu.

Bērniem vecumā līdz 6 gadiem lietot pastas daudzumu zirņa lielu­mā un tīrīt zobus pieaugušā uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas iespēju. Lietojot citus fluorīdu saturošus produktus, konsultēties ar zobārstu vai ārstu.(10)

4.AmilkanēļaldehīdsAmyl cinnamal

(CAS No 122-40-7)

Sastāvdaļu sarakstā jānorāda vielas klātbūtne, ja vielas koncentrācija pārsniedz:

1) 0,001% kosmētikas līdzekļos, kurus pēc lietošanas nenoskalo;

2) 0,01% kosmētikas līdzekļos, kuri pēc lietošanas jānoskalo

5.AmilkanēļspirtsAmylcinnamyl alcohol

(CAS No 101-85-9)

Sastāvdaļu sarakstā jānorāda vielas klātbūtne, ja vielas koncentrācija pārsniedz:

1) 0,001% kosmētikas līdzekļos, kurus pēc lietošanas nenoskalo;

2) 0,01% kosmētikas līdzekļos, kuri pēc lietošanas jānoskalo

6.Amonija fluorīdsAmmonium fluorideMutes dobuma higiēnas līdzekļi0,15% (aprēķināti kā fluors. Ja tiek lietots ar citiem fluora savieno­jumiem, kas atļauti šajā pielikumā, kopējais fluora saturs nedrīkst pārsniegt 0,15%)Satur amonija fluorīdu.

Bērniem vecumā līdz 6 gadiem lietot pastas daudzumu zirņa lielu­mā un tīrīt zobus pieaugušā uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas iespēju. Lietojot citus fluorīdu saturošus produktus, konsultēties ar zobārstu vai ārstu.(10)

7.Amonija fluorsilikātsAmmonium fluorosilicateMutes dobuma higiēnas līdzekļi0,15% (aprēķināti kā fluors. Ja tiek lietots ar citiem fluora savieno­jumiem, kas atļauti šajā pielikumā, kopējais fluora saturs nedrīkst pārsniegt 0,15%)Satur amonija fluorsilikātu.

Bērniem vecumā līdz 6 gadiem lietot pastas daudzumu zirņa lielu­mā un tīrīt zobus pieaugušā uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas iespēju. Lietojot citus fluorīdu saturošus produktus, konsultēties ar zobārstu vai ārstu.(10)

8.Amonija joniAmmonia6% (aprēķināti kā amonjaks)Satur amonjaku. (Ja tā saturs pārsniedz 2%)
9.Amonija monofluorfosfātsAmmonium monofluorophosphateMutes dobuma higiēnas līdzekļi0,15% (aprēķināti kā fluors. Ja tiek lietots ar citiem fluora savieno­jumiem, kas atļauti šajā pielikumā, kopējais fluora saturs nedrīkst pārsniegt 0,15%)Satur amonija monofluorfosfātu.

Bērniem vecumā līdz 6 gadiem lietot pastas daudzumu zirņa lielu­mā un tīrīt zobus pieaugušā uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas iespēju. Lietojot citus fluorīdu saturošus produktus, konsultēties ar zobārstu vai ārstu.(10)

10.AnīsspirtsAnisyl alcohol

(CAS No 105-13-5)

Sastāvdaļu sarakstā jānorāda vielas klātbūtne, ja vielas koncentrācija pārsniedz:

1) 0,001% kosmētikas līdzekļos, kurus pēc lietošanas nenoskalo;

2) 0,01% kosmētikas līdzekļos, kuri pēc lietošanas jānoskalo

11.Benzalkonija hlorīds, bromīds un saharinātsBenzalkonium chloride, bromide and sacchari­nate1) matu un galvas ādas kopšanas līdzekļi, kuri pēc lietošanas jāizskalo1) 3% (aprēķināti kā benzalkonija hlorīds)1) Benzalkonija hlorīda, bromīda un saharināta (ar alkilgrupām, kuras sastāv no 14 vai mazāk oglekļa atomiem) koncentrācija galaproduktā nedrīkst pārsniegt 0,1% (aprēķināts kā benzalkonija hlorīds)1) Nepieļaut nokļūšanu acīs
2) citi līdzekļi2) 0,1% (aprēķināts kā benzalkonija hlorīds)2) Nepieļaut nokļūšanu acīs
12.BenzilbenzoātsBenzyl benzoate

(CAS No 120-51-4)

Sastāvdaļu sarakstā jānorāda vielas klātbūtne, ja vielas koncentrācija pārsniedz:

1) 0,001% kosmētikas līdzekļos, kurus pēc lietošanas nenoskalo;

2) 0,01% kosmētikas līdzekļos, kuri pēc lietošanas jānoskalo

13.BenzilcinamātsBenzyl cinnamate

(CAS No 103-41-3)

Sastāvdaļu sarakstā jānorāda vielas klātbūtne, ja vielas koncentrācija pārsniedz:

1) 0,001% kosmētikas līdzekļos, kurus pēc lietošanas nenoskalo;

2) 0,01% kosmētikas līdzekļos, kuri pēc lietošanas jānoskalo

14.BenzilsalicilātsBenzyl salicylate

(CAS No 118-58-1)

Sastāvdaļu sarakstā jānorāda vielas klātbūtne, ja vielas koncentrācija pārsniedz:

1) 0,001% kosmētikas līdzekļos, kurus pēc lietošanas nenoskalo;

2) 0,01% kosmētikas līdzekļos, kuri pēc lietošanas jānoskalo

15.Benzilspirts
(CAS Nr. 100-51-6)
Benzyl alcohol (CAS No. 100-51-6)

1) šķīdinātājs

2) smaržvielu, aromatizējošu vielu vai to izejvielu sastāvā

3) konservants (5.pielikuma 8.punkts)

2) Sastāvdaļu sarakstā jānorāda vielas klātbūtne, ja tās koncentrācija pārsniedz:

a) 0,001 % kosmētikas līdzekļos, kurus pēc lietošanas nenoskalo;

b) 0,01 % kosmētikas līdzekļos, kuri pēc lietošanas jānoskalo

16.BenzoilperoksīdsBenzoyl peroxideMākslīgo nagu sistēmas0,7% (pēc sajaukšanas)Tikai profesionālai lietošanaiTikai profesionālai lietošanai.

Nepieļaut kontaktu ar ādu.

Pirms lietošanas rūpīgi izlasīt lietošanas instrukciju

17.Borskābe, borāti un tetraborāti, izņemot 15.pielikumā minēto vielu ar atsauces numuru 729Boric acid, borates and tetraborates with the exception of substance No 1184 in annex II1) talks1) 5% (aprēķināti kā borskābe)1) Nelietot bērniem līdz trim gadiem

Aizliegs lietot uz sakai­rinā­tas ādas vai ādas, kas lobās, ja brīvi šķīstošo borātu saturs pārsniedz 1,5% (aprēķināti kā borskābe)

1) Nelietot bērniem līdz trim gadiem.

Nelietot uz sakairinātas ādas vai ādas, kas lobās

2) mutes dobuma higiēnas līdzekļi2) 0,1% (aprēķināts kā borskābe)2) Aizliegts lietot līdzekļos bērniem līdz trim gadiem2) Nenorīt.

Aizliegts lietot bērniem līdz trim gadiem.

3) citi līdzekļi, izņemot vannas un dušas līdzekļus, kā arī līdzekļus matu veidošanai3) 3% (aprēķināti kā borskābe)3) aizliegts lietot līdzekļos, kas paredzēti bērniem līdz trim gadiem. Aizliegts lietot uz sakairinātas ādas vai ādas, kas lobās, ja šķīstošo borātu saturs pārsniedz 1,5%(aprē­ķināti kā borskābe)3) Aizliegts lietot bērniem līdz trim gadiem.

Nelietot uz sakairinātas ādas vai ādas, kas lobās

18.2-(4-terc-butilbenzil) propionaldehīds2-(4-tert-Butylbenzyl) propionaldehyde

(CAS No 80-54-6)

Sastāvdaļu sarakstā jānorāda vielas klātbūtne, ja vielas koncentrācija pārsniedz:

1) 0,001% kosmētikas līdzekļos, kurus pēc lietošanas nenoskalo;

2) 0,01% kosmētikas līdzekļos, kuri pēc lietošanas jānoskalo

19.Cinka 4-hidroksibenzola sulfonātsZinc 4-hydroxybenzene sulphonateDezodoranti, pretsviedru līdzekļi, savelkoši losjoni6% (aprēķināti no bezūdens vielas)Nepieļaut nokļūšanu acīs
20.CitrālsCitral

(CAS No 5392-40-5)

Sastāvdaļu sarakstā jānorāda vielas klātbūtne, ja vielas koncentrācija pārsniedz:

1) 0,001% kosmētikas līdzekļos, kurus pēc lietošanas nenoskalo;

2) 0,01% kosmētikas līdzekļos, kuri pēc lietošanas jānoskalo

21.CitronelolsCitronellol

(CAS No 106-22-9)

Sastāvdaļu sarakstā jānorāda vielas klātbūtne, ja vielas koncentrācija pārsniedz:

1) 0,001% kosmētikas līdzekļos, kurus pēc lietošanas nenoskalo;

2) 0,01% kosmētikas līdzekļos, kuri pēc lietošanas jānoskalo

22.(Svītrots ar MK 17.02.2009. noteikumiem Nr.146.)
23.2,4-diamino-pirimidīn-3-oksīds2,4-Diamino-pyrimidine-3-oxide (CAS No 74638-76-9)Matu kopšanas līdzekļi1,5%
24.DihlormetānsDichloromethane35% (sajaucot ar 1,1,1-trihloretānu, kopējā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 35%)0,2% (maksimālais piemaisījuma saturs)
25.DihlorofēnsDichlorophen0,5%Satur dihlorofēnu
26.Etidronskābe un tās sāļi (1-hidroksi-etilidēndifosfonskābe un tās sāļi)Etidronic acid and its salts (1-hydroxyethylidene-di-phosphonic acid and its salts)1) matu kopšanas līdzekļi1) 1,5% (aprēķināti kā etidronskābe)
2) ziepes2) 0,2% (aprēķināti kā etidronskābe)
27.EigenolsEugenol

(CAS No 97-53-0)

Sastāvdaļu sarakstā jānorāda vielas klātbūtne, ja vielas koncentrācija pārsniedz:

1) 0,001% kosmētikas līdzekļos, kurus pēc lietošanas nenoskalo;

2) 0,01% kosmētikas līdzekļos, kuri pēc lietošanas jānoskalo

28.FarnezolsFarnesol

(CAS No 4602-84-0)

Sastāvdaļu sarakstā jānorāda vielas klātbūtne, ja vielas koncentrācija pārsniedz:

1) 0,001% kosmētikas līdzekļos, kurus pēc lietošanas nenoskalo;

2) 0,01% kosmētikas līdzekļos, kuri pēc lietošanas jānoskalo

29.Slāpekļa aizvietotie p-fenilēndiamīna atvasinājumi un to sāļi; slāpekļa aizvietotie o-fenilēndiamīna atvasinājumi(4), izņemot atvasinājumus, kas minēti citur šajā pielikumā un šo noteikumu 2.pielikuma 551., 553. un 554.punktāN-substituted derivatives of p-Phenylenediamine and its salts; N-substituted derivatives of o-Phenylenediamine, except for those derivatives listed elsewhere in this Annex and Clauses 551, 553 and 554 of Annex II of present regulationOksidējamās matu krāsas:6% (aprēķināti kā brīvā bāze)
a) profesionālai lietošanaia) Tikai profesionālai lietošanai. Satur fenilēndiamīnus.

Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.

Lietot piemērotus cimdus
b) vispārējai lietošanaib) Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.

Satur fenilēndiamīnus. Neizmantot skropstu vai uzacu krāsošanai

29.1p-fenilēndiamīns un tā sāļi(4)

CAS Nr. 106-50-3

EINECS 203-404-7 p-fenilēndiamīna HCl

CAS Nr. 624-18-0

Einecs 210-834-9 p-fenilēndiamīna sulfāts CAS Nr. 16245-77-5 EINECS 240-357-1

p-Phenylenediamine and its salts

CAS No. 106-50-3

EINECS 203-404-7 p-Phenylenediamine HCl

CAS No. 624-18-0

Einecs 210-834-9

p-Phenylenediamine sulfate

CAS No. 16245-77-5

EINECS 240-357-1

Oksidējošās krāsvielās matu krāsošanai
a) vispārējai lietošanaia) pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst būt augstāka par 2 %, kas aprēķināta kā brīvā bāzea) Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.

Sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes.

Satur fenilēndiamīnus.

Nelietot skropstu vai uzacu krāsošanai

b) profesionālai lietošanaib) pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst būt augstāka par 2 %, kas aprēķināta kā brīvā bāzeb) tikai profesionālai lietošanai.

Satur fenilēndiamīnus.

Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku.

Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs. Sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes. Lietot piemērotus cimdus

30.1-fenoksipropān-2-ols1-Phenoxy-propan-2-olLīdzekļi, kuri pēc lietošanas jānoskalo.

Aizliegts lietot mutes dobuma higiēnas līdzekļos

2%Ja tiek lietots kā konservants,–atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam
31.(Svītrots ar MK 23.05.2006. noteikumiem Nr.420)
32.FormaldehīdsFormaldehydeNagu stiprināšanas līdzekļi5% (aprēķināti kā formaldehīds)Aizsargāt ienadžus ar taukiem vai eļļu.

Satur formaldehīdu. (Ja tā koncentrācija pārsniedz 0,05%)

33.GeraniolsGeraniol

(CAS No 106-24-1)

Sastāvdaļu sarakstā jānorāda vielas klātbūtne, ja vielas koncentrācija pārsniedz:

1) 0,001% kosmētikas līdzekļos, kurus pēc lietošanas nenoskalo;

2) 0,01% kosmētikas līdzekļos, kuri pēc lietošanas jānoskalo

34.Heksadecilamonija fluorīdsHexadecyl ammonium fluorideMutes dobuma higiēnas līdzekļi0,15% (aprēķināti kā fluors. Ja tiek lietots ar citiem fluora savieno­jumiem, kas atļauti šajā pielikumā, kopējais fluora saturs nedrīkst pārsniegt 0,15%)Satur heksadecilamonija fluorīdu.

Bērniem vecumā līdz 6 gadiem lietot pastas daudzumu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas iespēju. Lietojot citus fluorīdu saturošus produktus, konsultēties ar zobārstu vai ārstu.(10)

35.3-(N-heksadecil-N-2-hidroksietilamonija) propilbis (2-hidroksi­etil) amonija difluorīds3-(N-Hexadecyl-N-2-hydroxyethylammonio) propylbis (2-hydroxy­ethyl) ammonium difluorideMutes dobuma higiēnas līdzekļi0,15% (aprēķināti kā fluors. Ja tiek lietots ar citiem fluora savieno­jumiem, kas atļauti šajā pielikumā, kopējais fluora saturs nedrīkst pārsniegt 0,15%)Satur 3-(N-heksadecil-N-2-hidroksietilamonija) propilbis (2-hidroksietil) amonija difluorīdu.

Bērniem vecumā līdz 6 gadiem lietot pastas daudzumu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas iespēju. Lietojot citus fluorīdu saturošus produktus, konsultēties ar zobārstu vai ārstu.(10)

36.HeksilkanēļaldehīdsHexyl cinnam-aldehyde

(CAS No 101-86-0)

Sastāvdaļu sarakstā jānorāda vielas klātbūtne, ja vielas koncentrācija pārsniedz:

1) 0,001% kosmētikas līdzekļos, kurus pēc lietošanas nenoskalo;

2) 0,01% kosmētikas līdzekļos, kuri pēc lietošanas jānoskalo

37.Hidrohinona metilēterisHydroquinone methyletherMākslīgo nagu sistēmas0,02% (pēc sajaukšanas lietošanai)Tikai profesionālai lietošanaiTikai profesionālai lietošanai.

Nepieļaut kontaktu ar ādu.

Pirms lietošanas rūpīgi izlasīt lietošanas instrukciju

38.Hidrohinons (2)Hydroquinone1) (svītrots ar MK 17.02.2009. noteikumiem Nr.146)1) (svītrots ar MK 17.02.2009. noteikumiem Nr.146)
1) (svītrots ar MK 17.02.2009. noteikumiem Nr.146)
2) mākslīgo nagu sistēmās2) 0,02% (pēc sajaukšanas lietošanai)Tikai profesionālai lietošanai2) Tikai profesionālai lietošanai.

Nepieļaut kontaktu ar ādu.

Pirms lietošanas rūpīgi izlasīt lietošanas norādījumus

39.

Hidroksicitro­nel­aldehīds

(CAS Nr. 107-75-5)

Hydroxycitronellal


(CAS No 107-75-5)

1) mutes dobumam paredzētie līdzekļi

2) citi līdzekļi

2) 1,0 %

1), 2) Sastāvdaļu sarakstā jānorāda vielas klātbūtne, ja tās koncentrācija pārsniedz:

a) 0,001 % kosmētikas līdzekļos, kurus pēc lietošanas nenoskalo;

b) 0,01 % kosmētikas līdzekļos, kuri pēc lietošanas jānoskalo

40.1,3-Bis (hidroksi­metil) imidazolidin-2-tions1,3-Bis (hydroxy­methyl) imidazolidine-2-thione1) matu kopšanas līdzekļi1) līdz 2%1) aizliegts aerosolosSatur 1,3-bis (hidroksimetil) imidazolidin-2-tionu
2) nagu kopšanas līdzekļi2) līdz 2%2) galaproduktā pH nedrīkst pārsniegt pH4
41.Hidroksimetilpentil-cikloheksēnkarboks-aldehīdsHydroxy-methylpentyl-cyclohexenecarboxalde-hyde

(CAS No 31906-04-4)

Sastāvdaļu sarakstā jānorāda vielas klātbūtne, ja vielas koncentrācija pārsniedz:

1) 0,001% kosmētikas līdzekļos, kurus pēc lietošanas nenoskalo;

2) 0,01% kosmētikas līdzekļos, kuri pēc lietošanas jānoskalo

42.Hinīns un tā sāļiQuinine and its salts1) šampūni1) 0,5% (aprēķināti kā hinīna bāze)
2) matu losjoni2) 0,2% (aprēķināti kā hinīna bāze)
43.Hinolīn-8-ols un bis (8-hidroksihinolīna) sulfātsQuinolin-8-ol and bis (8-hydroxy-quinolium) sulphateŪdeņraža peroksīda stabilizators matu kopšanas līdzekļos, kas pēc lietošanas jāizskalo0,3% (aprēķināti kā bāze)
Ūdeņraža peroksīda stabilizators matu kopšanas līdzekļos, kas nav jāizskalo0,03% (aprēķināti kā bāze)
44.Izoeigenols


(CAS Nr. 97-54-1)

Isoeugenol

(CAS No 97-54-1)

1) mutes dobumam paredzētie līdzekļi

2) citi līdzekļi

2) 0,02 %

1), 2) Sastāvdaļu sarakstā jānorāda vielas klātbūtne, ja tās koncentrācija pārsniedz:

a) 0,001 % kosmētikas līdzekļos, kurus pēc lietošanas nenoskalo;

b) 0,01 % kosmētikas līdzekļos, kuri pēc lietošanas jānoskalo

45.Kalcija fluorīdsCalcium fluorideMutes dobuma higiēnas līdzekļi0,15% (aprēķināti kā fluors. Ja tiek lietots ar citiem fluora savieno­jumiem, kas atļauti šajā pielikumā, kopējais fluora saturs nedrīkst pārsniegt 0,15%)Satur kalcija fluorīdu.

Bērniem vecumā līdz 6 gadiem lietot pastas daudzumu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas iespēju. Lietojot citus fluorīdu saturošus produktus, konsultēties ar zobārstu vai ārstu.(10)

46.Kalcija hidroksīdsCalcium hydroxide1) matu iztaisnotāji, kas satur divus komponentus: kalcija hidroksīdu un guanidīna sāli1) 7% kā kalcija hidroksīda masa1) Satur sārmu.

Nepieļaut nokļūšanu acīs.

Sargāt no bērniem.

Var izraisīt aklumu

2) pH regulētājs depilācijas līdzekļos2) pH nedrīkst pārsniegt pH12,72) Satur sārmu. Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu acīs
3) citi lietojumi (piemēram, pH regulētājs, apstrādes palīglīdzeklis)3) pH nedrīkst pārsniegt pH11
47.Kalcija monofluorfosfātsCalcium monofluoro-phosphateMutes dobuma higiēnas līdzekļi0,15% (aprēķināti kā fluors. Ja tiek lietots ar citiem fluora savieno­jumiem, kas atļauti šajā pielikumā, kopējais fluora saturs nedrīkst pārsniegt 0,15%)Satur kalcija monofluorfosfātu.

Bērniem vecumā līdz 6 gadiem lietot pastas daudzumu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas iespēju. Lietojot citus fluorīdu saturošus produktus, konsultēties ar zobārstu vai ārstu.(10)

48.KanēļaldehīdsCinnamal

(CAS No 104-55-2)

Sastāvdaļu sarakstā jānorāda vielas klātbūtne, ja vielas koncentrācija pārsniedz:

1) 0,001% kosmētikas līdzekļos, kurus pēc lietošanas nenoskalo;

2) 0,01% kosmētikas līdzekļos, kuri pēc lietošanas jānoskalo

49.KanēļspirtsCinnamyl alcohol

(CAS No 104-54-1)

Sastāvdaļu sarakstā jānorāda vielas klātbūtne, ja vielas koncentrācija pārsniedz:

1) 0,001% kosmētikas līdzekļos, kurus pēc lietošanas nenoskalo;

2) 0,01% kosmētikas līdzekļos, kuri pēc lietošanas jānoskalo

50.Kālija fluorīdsPotassium fluorideMutes dobuma higiēnas līdzekļi0,15% (aprēķināti kā fluors. Ja tiek lietots ar citiem fluora savieno­jumiem, kas atļauti šajā pielikumā, kopējais fluora saturs nedrīkst pārsniegt 0,15%)Satur kālija fluorīdu.

Bērniem vecumā līdz 6 gadiem lietot pastas daudzumu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas iespēju. Lietojot citus fluorīdu saturošus produktus, konsultēties ar zobārstu vai ārstu.(10)

51.Kālija fluorsilikātsPotassium fluorosilicateMutes dobuma higiēnas līdzekļi0,15% (aprēķināti kā fluors. Ja tiek lietots ar citiem fluora savieno­jumiem, kas atļauti šajā pielikumā, kopējais fluora saturs nedrīkst pārsniegt 0,15%)Satur kālija fluorsilikātu.

Bērniem vecumā līdz 6 gadiem lietot pastas daudzumu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas iespēju. Lietojot citus fluorīdu saturošus produktus, konsultēties ar zobārstu vai ārstu.(10)

52.Kālija monofluorfosfātsPotassium monofluorophosphateMutes dobuma higiēnas līdzekļi0,15% (aprēķināts kā fluors. Ja tiek lietots ar citiem fluora savieno­jumiem, kas atļauti šajā pielikumā, kopējais fluora saturs nedrīkst pārsniegt 0,15%)Satur kālija monofluorfosfātu.

Bērniem vecumā līdz 6 gadiem lietot pastas daudzumu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas iespēju. Lietojot citus fluorīdu saturošus produktus, konsultēties ar zobārstu vai ārstu.(10)

53.Kālija vai nātrija hidroksīdsPotassium or sodium hydroxide1) nagu kopšanas līdzekļi (ienadžu šķīdinātāji)1) 5% (3)1) Satur sārmu. Nepieļaut nokļūšanu acīs. Var izraisīt aklumu. Sargāt no bērniem
2) matu iztaisnotāji:
a) profesionālai lietošanaia) 4,5% (3)a) Tikai profesionālai lietošanai. Nepieļaut nokļūšanu acīs. Var izraisīt aklumu
b) vispārējai lietošanaib) 2% (3)b) Satur sārmu.

Nepieļaut nokļūšanu acīs. Var izraisīt aklumu. Sargāt no bērniem

3) pH regulētājs – depilācijas līdzekļos3) līdz pH12,73) Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu acīs
4) pH regulētājs - citos līdzekļos4) līdz pH11
54.KumarīnsCoumarin

(CAS No 91-64-5)

Sastāvdaļu sarakstā jānorāda vielas klātbūtne, ja vielas koncentrācija pārsniedz:

1) 0,001% kosmētikas līdzekļos, kurus pēc lietošanas nenoskalo;

2) 0,01% kosmētikas līdzekļos, kuri pēc lietošanas jānoskalo

55.Ķērpja Evernia furfuracea Mann. ekstraktsTreemoss extract

(CAS No 90028-67-4)

Sastāvdaļu sarakstā jānorāda vielas klātbūtne, ja vielas koncentrācija pārsniedz:

1) 0,001% kosmētikas līdzekļos, kurus pēc lietošanas nenoskalo;

2) 0,01% kosmētikas līdzekļos, kuri pēc lietošanas jānoskalo

56.Kērpja Evernia prunastri (L.) Ach. ekstraktsOak moss extract

(CAS No 90028-68-5)

Sastāvdaļu sarakstā jānorāda vielas klātbūtne, ja vielas koncentrācija pārsniedz:

1) 0,001% kosmētikas līdzekļos, kurus pēc lietošanas nenoskalo;

2) 0,01% kosmētikas līdzekļos, kuri pēc lietošanas jānoskalo

57.d-limonēns
(CAS Nr. 5989-27-5)
d-Limonene
(CAS No. 5989-27-5)

Sastāvdaļu sarakstā jānorāda vielas klātbūtne, ja tās koncentrācija pārsniedz:

1) 0,001 % kosmētikas līdzekļos, kurus pēc lietošanas
nenoskalo;

2) 0,01 % kosmētikas līdzekļos, kuri pēc lietošanas jānoskalo.

Peroksīda skaitlis mazāks par 20 mmol/l (11)

58.LinalolsLinalool

(CAS No 78-70-6)

Sastāvdaļu sarakstā jānorāda vielas klātbūtne, ja vielas koncentrācija pārsniedz:

1) 0,001% kosmētikas līdzekļos, kurus pēc lietošanas nenoskalo;

2) 0,01% kosmētikas līdzekļos, kuri pēc lietošanas jānoskalo

59.Litija hidroksīdsLithium hydroxide1) matu iztaisnotāji:
a) profesionālai lietošanaia) 4,5% (3)a) Tikai profesionālai lietošanai.

Nepieļaut nokļūšanu acīs.

Var izraisīt aklumu.

b) vispārējai lietošanaib) 2% (3)b) Satur sārmu.

Nepieļaut nokļūšanu acīs.

Var izraisīt aklumu.

Sargāt no bērniem.

2) pH regulētājs – depilācijas līdzekļos2) pH nedrīkst pārsniegt pH12,72) Satur sārmu.

Sargāt no bērniem.

Nepieļaut nokļūšanu acīs

3) pH regulētājs – citos līdzekļos, kas paredzēti noskalošanai3) pH nedrīkst pārsniegt pH11
60.Magnija fluorīdsMagnesium fluorideZobu higiēnas līdzekļi0,15% (aprēķināti kā fluors. Ja tiek lietots ar citiem fluora savieno­jumiem, kas atļauti šajā pielikumā, kopējais fluora saturs nedrīkst pārsniegt 0,15%)Satur magnija fluorīdu.

Bērniem vecumā līdz 6 gadiem lietot pastas daudzumu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas iespēju. Lietojot citus fluorīdu saturošus produktus, konsultēties ar zobārstu vai ārstu.(10)

61.Magnija fluorsilikātsMagnesium fluorosilicateMutes dobuma higiēnas līdzekļi0,15% (aprēķināti kā fluors. Ja tiek lietots ar citiem fluora savieno­jumiem, kas atļauti šajā pielikumā, kopējais fluora saturs nedrīkst pārsniegt 0,15%)Satur magnija fluorsilikātu.

Bērniem vecumā līdz 6 gadiem lietot pastas daudzumu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas iespēju. Lietojot citus fluorīdu saturošus produktus, konsultēties ar zobārstu vai ārstu.(10)

62.Metilfenilēndiamīni, to slāpekļa aizvietotie atvasinājumi un to sāļi(1), izņemot šā pielikuma 62.1 punktā minēto un šo noteikumu 2.pielikuma 291., 552. un 555.punktā minētoMethylphenylenediamines, their N-substituted derivatives and their salts except for a substance under reference No.62.1 in this Annex and substances under reference No. 291, 552 and 555 of Annex II of present regulationOksidējošās matu krāsas:10% (aprēķināti kā brīvā bāze)
a) profesionālai lietošanai

a) Tikai profesionālai lietošanai.

Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.

Satur fenilēndiamīnus (toluēndiamīnus). Lietot piemērotus cimdus.

b) vispārējai lietošanai

b) Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.

Satur fenilēndiamīnus (toluēndiamīnus). Nelietot skropstu vai uzacu krāsošanai.

62.12,5-diaminotoluols un tā sāļi(1)

CAS Nr. 95-70-5

EINECS 202-442-1

2,5-diaminotoluola sulfāts

CAS Nr. 615-50-9 EINECS 210-431

Toluene-2,5-diamine and its salts

CAS No. 95-70-5

EINECS 202-442-1

Toluene-2,5-diamine sulfate

CAS No. 615-50-9 EINECS 210-431

Oksidējošas krāsvielas matu krāsošanai
a) profesionālai lietošanaia) pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst būt augstāka par 4 %, kas aprēķināta kā brīvā bāzea) tikai profesionālai lietošanai.

Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.

Satur fenilēndiamīnus (toluēndiamīnus).

Lietot piemērotus cimdus.

Sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes

b) vispārējai lietošanaib) pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst būt augstāka par 4 %, kas aprēķināta kā brīvā bāzeb) Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs. Satur fenilēndiamīnus (toluēndiamīnus). Nelietot skropstu vai uzacu krāsošanai. Sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes

63.Metilheptīn­karbonāts (CAS Nr.111-12-6) Metil-2-oktinoātsMethyl 2-octynoate (INCI) (CAS No. 111-12-6) Methyl heptine carbonate

1) mutes dobu-mam pare-dzētie līdzekļi

2) citi līdzekļi

2) 0,01 %, lietojot vienu pašu.

Lietojot kombinācijā ar metiloktīn­karbonātu, kopējā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,01% (metiloktīnkar­bonāta koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,002 %)

1), 2) Sastāvdaļu sarakstā jānorāda vielas klātbūtne, ja to izmanto kā smaržvielu un aromātisko kompozīciju un ja tās koncentrācija pārsniedz:

a) 0,001 % kosmētikas līdzekļos, kurus pēc lietošanas nenoskalo;

b) 0,01 % kosmētikas līdzekļos, kuri pēc lietošanas jānoskalo

64.6-metilkumarīns6-methylcoumarin (CAS No 92-48-8)Mutes dobuma higiēnas līdzekļi0,003%
65.MetilspirtsMethanolEtilspirta un izopropilspirta denaturēšanas līdzeklis5% (aprēķināti no etilspirta un izopropilspirta satura)
66.3-metil-4-(2,6,6-tri-metil-2-cikloheksēn-1-il)-3-butēn-2-ons3-Methyl-4-(2,6,6-tri-methyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one

(CAS No 127-51-5)

Sastāvdaļu sarakstā jānorāda vielas klātbūtne, ja vielas koncentrācija pārsniedz:

1) 0,001% kosmētikas līdzekļos, kurus pēc lietošanas nenoskalo;

2) 0,01% kosmētikas līdzekļos, kuri pēc lietošanas jānoskalo

67.Monoalkilamīni, monoalkanolamīni un to sāļiMonoalkylamines, monoalkanolamines and their saltsMaksimālais otrējo amīnu saturs: 0,5%Nelietot ar nitrozējošām sistēmām.

Minimālā tīrības pakāpe: 99%.

Maksimālais otrējo amīnu saturs: 0,5% (attiecas uz izejmateriāliem).

Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50µg/kg.

Uzglabāt nitrītus nesaturošā iesaiņojumā

68.1-naftols un tā sāļi1-Naphthol (CAS No 90-15-3) and its saltsOksidējošās matu krāsas2,0%Kopā ar ūdeņraža peroksīdu maksimālā lietošanas koncentrācija ir 1,0%

Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.

69.Nātrija fluorīdsSodium fluorideMutes dobuma higiēnas līdzekļi0,15% (aprēķināti kā fluors. Ja tiek lietots ar citiem fluora savieno­jumiem, kas atļauti šajā pielikumā, kopējais fluora saturs nedrīkst pārsniegt 0,15%)Satur nātrija fluorīdu.

Bērniem vecumā līdz 6 gadiem lietot pas­tas daudzumu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas iespēju. Lietojot citus fluorīdu saturošus produktus, konsultēties ar zobārstu vai ārstu.(10)

70.Nātrija fluorsilikātsSodium fluorosilicateMutes dobuma higiēnas līdzekļi0,15% (aprēķināti kā fluors. Ja tiek lietots ar citiem fluora savieno­jumiem, kas atļauti šajā pielikumā, kopējais fluora saturs nedrīkst pārsniegt 0,15%)Satur nātrija fluorsilikātu.

Bērniem vecumā līdz 6 gadiem lietot pas­tas daudzumu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas iespēju. Lietojot citus fluorīdu saturošus produktus, konsultēties ar zobārstu vai ārstu.(10)

71.Nātrija monofluorfosfātsSodium monofluoro-phosphateMutes dobuma higiēnas līdzekļi0,15% (aprēķināti kā fluors. Ja tiek lietots ar citiem fluora savienojumiem, kas atļauti šajā pie­likumā, kopējais fluora saturs nedrīkst pārsniegt 0,15%)Satur nātrija monofluorfosfātu.

Bērniem vecumā līdz 6 gadiem lietot pas­tas daudzumu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas iespēju. Lietojot citus fluorīdu saturošus produktus, konsultēties ar zobārstu vai ārstu.(10)

72.Nātrija nitrītsSodium nitrite (CAS No 7632-00-0)Rūsēšanas inhibitors0,2%Neizmantot ar otrējiem un/vai trešējiem amīniem vai citām vielām, kuras veido nitrozamīnus
73.Nātrija tozilhloramīdsTosylchloramide sodium0,2%
74.Nikometanola hidrofluorīdsNicomethanol hydrofluorideMutes dobuma higiēnas līdzekļi0,15% (aprēķināti kā fluors. Ja tiek lietots ar citiem fluora savieno­jumiem, kas atļauti šajā pielikumā, kopējais fluora saturs nedrīkst pārsniegt 0,15%)Satur nikometanola hidrofluorīdu.

Bērniem vecumā līdz 6 gadiem lietot pas­tas daudzumu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas iespēju. Lietojot citus fluorīdu saturošus produktus, konsultēties ar zobārstu vai ārstu.(10)

75.NitrometānsNitromethaneRūsēšanas inhibitors0,3%
76.Oktadecenilamonija fluorīdsOctadecenyl-ammonium fluorideMutes dobuma higiēnas līdzekļi0,15% (aprēķināti kā fluors. Ja tiek lietots ar citiem fluora savieno­jumiem, kas atļauti šajā pielikumā, kopējais fluora saturs nedrīkst pārsniegt 0,15%)Satur oktadecenilamonija fluorīdu.

Bērniem vecumā līdz 6 gadiem lietot pas­tas daudzumu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas iespēju. Lietojot citus fluorīdu saturošus produktus, konsultēties ar zobārstu vai ārstu.(10)

77.PoliakrilamīdiPolyacrylamides1) ķermeņa kopšanas līdzekļi, kurus nenomazgā1) maksimālais akrilamīda atlikuma saturs 0,1mg/kg
2) citi kosmētikas līdzekļi2) maksimālais akrilamīda atlikuma saturs 0,5mg/kg
78.Rezorcīns (2)Resorcinol (CAS No 108-46-3)1) oksidējošās matu krāsas:1) 5%;

a) profesionālai lietošanai

a) Tikai profesionālai lietošanai. Satur rezorcīnu.

Ja produkts nokļūst acīs, tās nekavējoši izskalot.

Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.

b) vispārējai lietošanai

b) Satur rezorcīnu. Pēc lietošanas labi izskalot matus. Neizmantot uzacu vai skropstu krāsošanai.

Ja produkts nokļūst acīs, tās nekavējoši izskalot.

Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.

2) matu losjoni un šampūni

2) 0,5%2) Satur rezorcīnu
79.Sārmu metālu hlorātiChlorates of alkali metals1) zobu pastas1) 5%
2) citi līdzekļi2) 3%
80.Sārmu metālu sulfīdiAlkali sulphidesDepilācijas līdzekļi2% (aprēķināti kā sērs); pH d12,7Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu acīs
81.Sārmzemju metālu sulfīdiAlkaline earth sulphidesDepilācijas līdzekļi6% (aprēķināti kā sērs); pH d12,7Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu acīs
82.Selēna disulfīdsSelenium disulphidePretblaugznu šampūni1%Satur selēna disulfīdu. Nepieļaut nokļūšanu acīs vai uz bojātas ādas
83.Skābeņskābe, tās esteri un bāziskie sāļiOxalic acid, its esters and alkaline saltsMatu kopšanas līdzekļi5%Tikai profesionālai lietošanai
84.Stroncija acetāta hemihidrātsStrontium acetate hemihydrateZobu pastas3,5% (aprēķināti kā stroncijs. Sajaucot ar citiem atļautiem stroncija savienojumiem, kopējais stroncija saturs nedrīkst pārsniegt 3,5%)Satur stroncija acetātu.

Nav ieteicama bieža lietošana bērniem

85.Stroncija hidroksīdsStrontium hydroxidepH regulētājs depilācijas līdzekļos3,5% (aprēķināti kā stroncijs);

maksimālais pH12,7

Sargāt no bērniem.

Nepieļaut nokļūšanu acīs

86.Stroncija hlorīda heksahidrātsStrontium chloride hexahydrate1) zobu pastas1) 3,5% (aprēķināti kā stroncijs. Sajaucot ar citiem atļautiem stroncija savienojumiem, kopējais stroncija saturs nedrīkst pārsniegt 3,5%)Satur stroncija hlorīdu. Nav ieteicama bieža lietošana bērniem
2) šampūni un sejas ādas kopšanas līdzekļi2) 2,1% (aprēķināti kā stroncijs. Sajaucot ar citiem atļautiem stroncija savienojumiem, kopējais stroncija saturs nedrīkst pārsniegt 2,1%)
87.Stroncija peroksīdsStrontium peroxideProfesionālai lietošanai paredzētie matu kopšanas līdzekļi, kurus pēc lietošanas jāizskalo4,5% (aprēķināti kā stroncijs lietošanai gatavajā līdzeklī)Visiem līdzekļiem jāatbilst ūdeņraža peroksīda izdalīšanās prasībāmNepieļaut nokļūšanu acīs. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot. Tikai profesionālai lietošanai. Lietot piemērotus cimdus
88.Sudraba nitrātsSilver nitrateTikai skropstu un uzacu krāsošanas līdzekļos4%Satur sudraba nitrātu.

Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās izskalot

89.(svītrots ar MK 11.01.2005. noteikumiem Nr.31)
90.Talks: magnija silikāta hidrātsTalc: Hydrated magnesium silicate1) pulverveida līdzekļi bērniem līdz trim gadiem1) Turēt tālāk no bērna deguna un mutes.
2) citi līdzekļi
91.Taukskābju dialkilamīdi un dialkanolamīdiFatty acid dialkylamides and dialkanolamidesMaksimālais otrējo amīnu saturs: 0,5%Neizmantot ar nitrējošām sistēmām.

Maksimālais otrējo amīnu saturs: 5 % (attiecas uz izejmateriāliem).

Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50µg/kg.

Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā.

92.TetraborātiTetraborates1) vannas un dušas līdzekļi1) 18% (aprēķināti kā borskābe)1) aizliegts lietot bērniem līdz trim gadiem1) Aizliegts lietot bērniem līdz trim gadiem
2) matu veidošanas līdzekļi2) 8% (aprēķināti kā borskābe)2) Labi izskalot
93.Tioglikolskābe un tās sāļiThioglycollic acid and its salts1) matu veidošanas vai iztaisnošanas līdzekļi:Lietošanas noteikumos valsts valodā obligāti jānorāda:

1), 2), 3) "Nepieļaut nokļūšanu acīs.

Ja nokļūst acīs, tās nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību"

1), 3) "Lietot atbilstošus cimdus"

1) Satur tioglikolātu.

Ievērot norādījumus.

Sargāt no bērniem

Tikai profesionālai lietošanai.

a) profesionālai lietošanai11% pH7–9,5;
b) vispārējai lietošanai8%; pH7–9,5;
2) depilācijas līdzekļi5%; pH7–12,7;2), 3) Satur tioglikolātu.

Ievērot norādījumus.

Sargāt no bērniem

3) citi matu kopšanas līdzekļi, kuri pēc lietošanas jāizskalo2%; pH7–9,5.

(saturs procentos aprēķināts kā tioglikolskābe lietošanai gatavajā līdzeklī)

94.Tioglikolskābes esteriThioglycollic acid estersMatu veidošanas vai iztaisnošanas līdzekļi:Lietošanas noteikumos valsts valodā obligāti jānorāda:

"Saskaroties ar ādu var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

Nepieļaut nokļūšanu acīs.

Ja nokļūst acīs, tās nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību.

Lietot atbilstošus cimdus"

a) profesionālai lietošanai11% gatavajā produktā pH6–9,5a) Tikai profesionālai lietošanai.
b) vispārējai lietošanai8% gatavajā produktā pH6–9,5

(augstāk minētais procentuālais saturs aprēķināts kā tioglikolskābe lietošanai gatavajā līdzeklī)

b) Satur tioglikolātu.

Ievērot norādījumus.

Sargāt no bērniem

95.Trialkilamīni, trialkanolamīni un to sāļiTrialkylamines, trialkanolamines and their salts1) līdzekļi, kuri nav paredzēti noskalošanai1) 2,5%1), 2) Nelietot ar nitrējošām sistēmām.

Minimālā tīrības pakāpe: 99%.

Maksimālais otrējo amīnu saturs: 0,5% (attiecas uz izejmateriāliem).

Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50µg/kg.

Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā

2) citi līdzekļi
96.N,N’,N’-tris (poli-oksietilēn)-N-heksadecilpropilēn-diamīndihidrofluorīdsN,N’,N’-Tris(polyoxyethylene)-N-hexadecylpropylenediamine dihydrofluorideMutes dobuma higiēnas līdzekļi0,15% (aprēķināti kā fluors. Ja tiek lietots ar citiem fluora savieno­jumiem, kas atļauti šajā pielikumā, kopējais fluora saturs nedrīkst pārsniegt 0,15%)Satur N,N’,N’-tris (polioksietilēn)-N-heksadecilpropilēn-diamīndihidrofluorīdu.

Bērniem vecumā līdz 6 gadiem lietot pas­tas daudzumu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas iespēju. Lietojot citus fluorīdu saturošus produktus, konsultēties ar zobārstu vai ārstu.(10)

97.Ūdenī šķīstošie cinka sāļi, izņemot cinka 4-hidroksibenzol-sulfonātu un cinka piritionuWater-soluble zinc salts with the exception of zinc 4-hydroxy­benzenesulphonate and zinc pyrithione1% (aprēķināts kā cinks)
98.Ūdeņraža peroksīds un citi savienojumi vai maisījumi, kas izdala ūdeņraža peroksīdu, ieskaitot karbamīda peroksīdu un cinka peroksīduHydrogen peroxide and other compounds or mixtures that release hydrogen peroxide, including carbamide peroxide and zinc peroxide1) matu kopšanas līdzekļi1) 12 % ūdeņraža peroksīda (40 tilpumi) klātbūtne vai izdalīšanās

1) Lietot piemērotus cimdus.
1), 2), 3), 5) Satur ūdeņraža peroksīdu. Nepieļaut nokļūšanu acīs. Ja nokļuvis acīs, tās nekavējoties izskalot

2) ādas kopšanas līdzekļi2) 4% ūdeņraža peroksīda klātbūtne vai izdalīšanās
3) nagu stiprināšanas līdzekļi3) 2% ūdeņraža peroksīda klātbūtne vai izdalīšanās
4) kosmētikas līdzekļi mutes dobumam, ieskaitot mutes skalošanas līdzekļus, zobu pastas un zobu balināšanas un baltināšanas līdzekļus4) ≤ 0,1 % ūdeņraža peroksīda klātbūtne vai izdalīšanās 
5) zobu balināšanas vai baltināšanas līdzekļi5) > 0,1 % ≤ 6 % ūdeņraža peroksīda klātbūtne vai izdalīšanās5) Pārdošanā vienīgi zobārstiem. Katrā lietošanas ciklā pirmo reizi līdzekli izmanto tikai zobārsti, kas norādīti normatīvajos aktos par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, vai to lieto tiešā zobārsta uzraudzībā, ja nodrošināts līdzvērtīgs drošuma līmenis. Pēc tam to izsniedz patērētājam lietošanas cikla pabeigšanai. Nelietot personām vecumā līdz 18 gadiem5) Ūdeņraža peroksīda klātbūtnes vai izdalīšanās koncentrācija procentos. Nelietot personām vecumā līdz 18 gadiem. Pārdošanā vienīgi zobārstiem. Katrā lietošanas ciklā pirmo reizi līdzekli izmanto tikai zobārsti vai to lieto tiešā zobārsta uzraudzībā, ja nodrošināts līdzvērtīgs drošuma līmenis. Pēc tam to izsniedz patērētājam lietošanas cikla pabeigšanai
99.Muskusa ketonsMusk ketone (CAS Nr.81-14-1)Visi kosmētikas līdzekļi, izņemot mutes dobuma higiēnas līdzekļus

a) 1,4 % smaržās

b) 0,56 % tualetes ūdenī

c) 0,042 % citos līdzekļos

  
100.Muskusa ksilolsMusk xylene (CAS Nr.81-15-2)Visi kosmētikas līdzekļi, izņemot mutes dobuma higiēnas līdzekļus

a) 1,0 % smaržās

b) 0,4 % tualetes ūdenī

c) 0,03 % citos līdzekļos

  

101.

Salicilskābe (5)

(CAS Nr.69-72-7)

Salicylic acid

(CAS No 69-72-7)

1) Matu kopšanas līdzekļi, kuri pēc lietošanas jānoskalo

1) 3,0 %

Neizmantot matu kopšanas līdzekļos, kas paredzēti bērniem līdz triju gadu vecumam, izņemot šampūnus.

Nelietot bērniem līdz triju gadu vecumam (6)

2) Citi līdzekļi

2) 2,0 %

Ja neizmanto mikroorga­nismu attīstības aizka­vēšanai, līdzekļa marķē­jumā norāda izmantošanas mērķi

102.

Neorganiskie sulfīti un bisulfīti (7)

Inorganic sulfites and bisulfites

1) Oksidējoši matu krāsošanas līdzekļi

2) Matu iztaisnotāji

3) Paštonējoši kosmētikas līdzekļi sejai

4) Citi paštonējoši līdzekļi

1) 0,67 % kā brīvs SO2

2) 6,7 % kā brīvs SO2

3) 0,45 % kā brīvs SO2

4) 0,40 % kā brīvs SO2

Ja neizmanto mikroorga­nismu attīstības aizka­vēšanai, līdzekļa marķē­jumā norāda izmantošanas mērķi

103.

Triklokarbāns (8)

(CAS Nr. 101-20-2)

Triclocarban

(CAS No 101-20-2)

Kosmētikas līdzekļi, kuri pēc lietošanas jānoskalo

1,5 %

Tīrības kritēriji:

3,3,4,4-tetrahlorazo­benzols ≤ 1ppm

3,3,4,4-tetrahlor­azoksibenzols ≤ 1ppm.

Ja neizmanto mikroorga­nismu attīstības aizka­vēšanai, līdzekļa marķē­jumā norāda izmantošanas mērķi

104.

Cinka piritions (9)

(CAS Nr.13463-41-7)

Zinc pyrithione
(CAS No 13463-41-7)

Matu kopšanas līdzekļi, kurus pēc lietošanas nenoskalo

0,1 %

Ja neizmanto mikroorga­nismu attīstības aizka­vēšanai, līdzekļa marķējumā norāda izmantošanas mērķi

105.

Glioksāls

(CAS.Nr. 107-22-2)

(EINECS Nr. 203-474-9)

Glyoxal (INCI)

(CAS.No. 107-22-2) (EINECS No.

203-474-9)

100 mg/kg

106.

Eiropas baltegles čiekuru eļļa un ekstrakts

(CAS Nr. 90028-76-5)

Abies Alba Cone Oil and Extract (INCI)

(CAS No 90028-76-5)

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (11)

107.

Eiropas baltegles skuju eļļa un ekstrakts

(CAS Nr. 90028-76-5)

Abies Alba Needle Oil and Extract (INCI)

(CAS No 90028-76-5)

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (11)

108.

Baltās dižegles skuju eļļa un ekstrakts

(CAS Nr. 92128-34-2)

Abies Pectinata Needle Oil and Extract (INCI)

(CAS No 92128-34-2)

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (11)

109.

Sibīrijas baltegles skuju eļļa un ekstrakts

(CAS Nr. 91697-89-1)

Abies Sibirica Needle Oil and Extract (INCI)

(CAS No 91697-89-1)

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (11)

110.

Balzama baltegles skuju eļļa un ekstrakts

(CAS Nr. 85085-34-3)

Abies Balsamea Needle Oil and

Extract (INCI)

(CAS No 85085-34-3)

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (11)

111.

Zemās kalnu priedes skuju un zaru eļļa un ekstrakts

(CAS Nr. 90082-73-8)

Pinus Mugo Pumilio Leaf and Twig Oil and Extract (INCI)

(CAS No 90082-73-8)

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (11)

112.

Kalnu priedes skuju un zaru eļļa un ekstrakts (CAS Nr. 90082-72-7)

Pinus Mugo Leaf and Twig Oil and Extract (INCI)

(CAS No 90082-72-7)

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (11)

113.

Parastās priedes skuju un zaru eļļa un ekstrakts (CAS Nr. 84012-35-1)

Pinus Sylvestris Leaf and Twig Oil and Extract (INCI)

(CAS No 84012-35-1)

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (11)

114.

Melnās priedes skuju un zaru eļļa un ekstrakts (CAS Nr. 90082-74-9)

Pinus Nigra Leaf and Twig Oiland Extract

(INCI)

(CAS No 90082-74-9)

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (11)

115.

Purva priedes skuju un zaru eļļa un ekstrakts

(CAS Nr. 97435-14-8)

Pinus Palustris Leaf and Twig Oil and Extract (INCI)

(CAS No 97435-14-8)

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (11)

116.

Ibērijas priedes skuju un zaru eļļa un ekstrakts (CAS Nr. 90082-75-0)

Pinus Pinaster Leaf and Twig Oil and Extract (INCI)

(CAS No 90082-75-0)

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (11)

117.

Klājeniskās ciedru priedes skuju un zaru eļļa un ekstrakts

(CAS Nr. 97676-05-6)

Pinus Pumila Leaf andTwig Oil and Extract (INCI)

(CAS No 97676-05-6)

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (11)

118.

Priežu dzimtas sugu skuju un zaru eļļa un ekstrakts

(CAS Nr. 94266-48-5)

Pinus Species Leaf and Twig Oil and Extract (INCI)

(CAS No 94266-48-5)

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (11)

119.

Eiropas ciedru priedes skuju un zaru eļļa un ekstrakts

(CAS Nr. 92202-04-5)

Pinus Cembra Leaf and Twig Oil and Extract (INCI)

(CAS No 92202-04-5)

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (11)

120.

Eiropas ciedru priedes skuju un zaru acetilētais ekstrakts

(CAS Nr. 94334-26-6)

Pinus Cembra Leaf and Twig Extract Acetylated (INCI)

(CAS No 94334-26-6)

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (11)

121.

Melnās egles skuju eļļa un ekstrakts

(CAS Nr. 91722-19-9)

Picea Mariana Leaf Oil and Extract (INCI)

(CAS No 91722-19-9)

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (11)

122.

Rietumu tūjas lapu eļļa un ekstrakts

(CAS Nr. 90131-58-1)

Thuja Occidentalis Leaf Oil and Extract (INCI)

(CAS No 90131-58-1)

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (11)

123.

Rietumu tūjas stumbra eļļa

(CAS Nr. 90131-58-1)

Thuja Occidentalis Stem Oil (INCI)

(CAS No 90131-58-1)

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (11)

124.

3-karēns (CAS Nr. 13466-78-9)

3,7,7-trimetilbiciklo[4.1.0]hept-3-ēns (Izodiprēns)

3-Carene (INCI)

CAS No 13466-78-9 3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene (isodiprene)

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (11)

125.

Atlasa ciedra koksnes eļļa un ekstrakts

(CAS Nr. 92201-55-3)

Cedrus Atlantica Wood Oil and Extract (INCI)

(CAS No 92201-55-3)

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (11)

126.

Mūžzaļās cipreses lapu eļļa un ekstrakts

(CAS Nr. 84696-07-1)

Cupressus Sempervirens Leaf Oil and Extract (INCI)

(CAS No 84696-07-1)

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (11)

127.

Terpentīna sveķi (priežu ģints sugu)

(CAS Nr. 9005-90-7)

Turpentine gum (Pinus spp.) (INCI)

(CAS No 9005-90-7)

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (11)

128.

Terpentīna eļļa un rektificēta eļļa

(CAS Nr. 8006-64-2)

Turpentine oil and rectified oil (INCI)

(CAS No 8006-64-2)

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (11)

129.

Terpentīns, tvaika destilāts (priežu ģints sugu)

(CAS Nr. 8006-64-2)

Turpentine, steam distilled (Pinus spp.) (INCI)

(CAS No 8006-64-2)

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (11)

130.

Terpēna spirta acetāti

(CAS Nr. 69103-01-1)

Terpene alcohols acetates (INCI)

(CAS No 69103-01-1)

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (11)

131.

Terpēna ogļūdeņraži

(CAS Nr. 68956-56-9)

Terpene hydrocarbons (INCI)

(CAS No 68956-56-9)

Peroksīda skaitlis mazāks par

10 mmol/l (11)

132.

Terpēni un terpenoīdi, izņemot limonēna (d-, l- un dl- izomērus), kas minēti ar 57., 170. un 171.atsauces numuru

(CAS Nr. 65996-98-7)

Terpenes and terpenoids with the exception of limonene (d-, l-, and dl-isomers) listed under reference numbers 57, 170 and 171)

(CAS No 65996-98-7)

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (11)

133.

Terpēni, terpenoīdi

(CAS Nr. 68917-63-5)

Terpenes and terpenoids (INCI)

(CAS No 68917-63-5)

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (11)

134.

á-Terpinēns

(CAS Nr. 99-86-5) p-menta-1,3-diēns

á-Terpinene (INCI)

(CAS No 99-86-5) p-Mentha-1,3-diene

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (11)

135.

ã-Terpinēns

(CAS Nr. 99-85-4) p-menta-1,4-diēns

ã-Terpinene (INCI)

(CAS No 99-85-4) p-Mentha-1,4-diene

Peroksīda skaitlis mazāks par 10 mmol/l (11)

136.

Terpinolēns

(CAS Nr. 586-62-9)

p-menta-1,4(8)-diēns

Terpinolene (INCI)

(CAS No 586-62-9)

p-Mentha-1,4(8)-diene

Peroksīda skaitlis mazāks par

10 mmol/l (11)

137.

Acetilheksametilindāns

(CAS Nr. 15323-35-0)

1,1,2,3,3,6-heksametilindān-5-ilmetilketons

Acetyl hexamethyl indan (INCI)

(CAS No 15323-35-0)

1,1,2,3,3,6-Hexamethylindan-5-yl methyl ketone

a) Līdzekļi, kurus neno­skalo

b) Līdzekļi, kurus noskalo

a) 2 %

138.

Alilbutirāts
(CAS Nr. 2051-78-7)
2-propenilbutanoāts

Allyl butyrate(INCI)
(CAS No 2051-78-7)
2-Propenyl Butanoate

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %

139.

Alilcinamāts

(CAS Nr. 1866-31-5)

Kanēļskābes alilesteris 2-propenil-3-fenil-2-propenoāts

Allyl cinnamate (INCI)

(CAS No 1866-31-5)

2-Propenyl 3-Phenyl-2-propenoate

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %

140.

Alilcikloheksilacetāts (CAS Nr. 4728-82-9)

2-propenil-cikloheksānacetāts

Allyl cyclohexylacetate (INCI)

(CAS No 4728-82-9)

2-Propenyl Cyclohexaneacetate

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %

141.

Alilcikloheksilpropionāts
(CAS Nr. 2705-87-5)
2-propenil-3-cikloheksānpropanoāts

Allyl cyclohexylpropionate (INCI)
(CAS No 2705-87-5)
2-Propenyl 3-Cyclohexanepro­panoate

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %

142.

Alilheptanoāts

(CAS Nr. 142-19-8)

2-propenilheptanoāts

Allyl heptanoate (INCI)

(CAS No 142-19-8)

2-Propenyl heptanoate

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %

143.

Alilkaproāts

(CAS Nr. 123-68-2)

Alilheksanoāts

Allyl caproate (INCI)

(CAS No 123-68-2)

Allyl hexanoate

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %

144.

Alilizovalerāts
(CAS Nr. 2835-39-4)
2-propenil-3-metilbutanoāts

Allyl isovalerate (INCI)
(CAS No 2835-39-4)
2-Propenyl 3-Methylbutanoate

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %

145.

Aliloktanoāts
(CAS Nr. 4230-97-1)
2-alilkaprilāts

Allyl octanoate (INCI)
(CAS No 4230-97-1)
2-Allyl caprylate

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %

146.

Alilfenoksiacetāts
(CAS Nr. 7493-74-5)
2-propenilfenoksiacetāts

Allyl phenoxyacetate (INCI)
(CAS No 7493-74-5)
2-Propenyl Phenoxyacetate

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %

147.

Alilfenilacetāts

(CAS Nr. 1797-74-6)

2-propenilbenzacetāts

Allyl phenylacetate (INCI)

(CAS No 1797-74-6)

2-Propenyl Benzeneacetate

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %

148.

Alil-3,5,5-trimetilheksanoāts

(CAS Nr. 71500-37-3)

Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate (INCI)

(CAS No 71500-37-3)

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %

149.

Alilcikloheksiloksiacetāts

(CAS Nr. 68901-15-5)

Allyl cyclohexyloxyacetate (INCI)

(CAS No 68901-15-5)

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %

150.

Alilizoamiloksiacetāts (CAS Nr. 67634-00-8)

Allyl isoamyloxyacetate (INCI)

(CAS No 67634-00-8)

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %

151.

Alil-2-metilbutoksiacetāts

(CAS Nr. 67634-01-9)

Allyl 2-methylbutoxyacetate (INCI)

(CAS No 67634-01-9)

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %

152.

Alilnonanoāts

(CAS Nr. 7493-72-3)

Allyl nonanoate (INCI)

(CAS No 7493-72-3)

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %

153.

Alilpropionāts

(CAS Nr. 2408-20-0)

Allyl propionate (INCI)

(CAS No 2408-20-0)

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %

154.

Aliltrimetilheksanoāts

(CAS Nr. 68132-80-9)

Allyl trimethylhexanoate (INCI)

(CAS No 68132-80-9)

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī jābūt zemākai par 0,1 %

154.1Alilfenetilēteris CAS Nr. 14289-65-7

EK Nr. 238-212-2

Allyl phenethyl ether

CAS No. 14289-65-7
EC No. 238-212-2

Brīva alilspirta koncentrācijai ēterī jābūt zemākai par 0,1 %

155.

Alilheptīnkarbonāts
(CAS Nr. 73157-43-4)
(Alil-2-oktinoāts)

Allyl heptine carbonate (INCI)
(CAS No 73157-43-4)
(allyl oct-2-ynoate)

0,002 %

Šo vielu nedrīkst lietot kombinācijā ar citiem 2-alkīnskābes esteriem (piemēram, metilheptīn-karbonātu)

156.

Amilciklopentenons
(CAS Nr. 25564-22-1)
2-pentilciklopent-2-ēn-1-ons

Amylcyclopentenone (INCI)
(CAS No 25564-22-1)
2-Pentylcyclopent-2-en-1-one

0,1 %

157.

Myroxylon balsamum var.pereirae ekstrakts un destilāts
(CAS Nr. 8007-00-9)
Peru balzameļļa, tīra un bez ūdens piemaisījuma (Peru balzameļļa)

Myroxylon balsamum var. pereirae. extracts and distillates (INCI)
(CAS No 8007-00-9)
Balsam Peru oil, absolute and anhydrol (Balsam Oil Peru)

0,4 %

158.

4-terc-Butildihidrokanēļaldehīds
(CAS Nr. 18127-01-0)
3-(4-terc-butilfenil) propionaldehīds

4-tert.-Butyldihydrocin­namaldehyde (INCI)
(CAS No 18127-01-0)
3-(4-tert-Butylphenyl) propio­naldehyde

0,6 %

159.

Krustķimeņu augļu eļļa un ekstrakts

(CAS Nr. 84775-51-9)

Cuminum Cyminum Fruit Oil and Extract (INCI)

(CAS No 84775-51-9)

a) Līdzek­ļi, kurus nenoska­lo

b) Lī­dzekļi, kurus noskalo

a) 0,4 % krustķimeņu (kumīna) eļļas

160.

cis-Rose ketone-1 (12)

(CAS Nr. 23726-94-5)

(Z)-1-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksēn-1-il)-2-butēn-1-ons (cis-á-damaskons)

cis-Rose ketone-1 (INCI)

(CAS No 23726-94-5)

(Z)-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one (cis-á-Damascone)

a) Mutes dobumam paredzētie līdzekļi

b) Citi līdzekļi

b) 0,02 %

161.

trans-Rose ketone-2 (12)(CAS Nr. 23726-91-2)

(E)-1-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksēn-1-il)-2-butēn-1-ons (trans-â-damaskons)

trans-Rose ketone-2 (INCI)

(CAS No 23726-91-2)

(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one (trans-â-Damascone)

a) Mutes dobumam paredzētie līdzekļi

b) Citi līdzekļi

0,02 %

162.

trans-Rose ketone-5 (12)(CAS Nr. 39872-57-6)

(E)-1-(2,4,4-trimetil-2-cikloheksēn-1-il)-2-butēn-1-ons (Izodamaskons)

trans-Rose ketone-5 (INCI)

(CAS No 39872-57-6)

(E)-1-(2,4,4-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one (Isodamascone)

0,02 %

163.

Rose ketone-4 (12)

(CAS Nr. 23696-85-7)

1-(2,6,6-trimetilcikloheksa-1,3-diēn-1-il)-2-butēn-1-ons (Damaskenons)

Rose ketone-4 (INCI)

(CAS No 23696-85-7)

1-(2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dien-1-yl)-2-buten-1-one (Damascenone)

a) Mutes dobumam paredzētie līdzekļi

b) Citi līdzekļi

b) 0,02 %

164.

Rose ketone-3 (12)

(CAS Nr. 57378-68-4)

1-(2,6,6-trimetil-3-cikloheksēn-1-il)-2-butēn-l-ons (delta-damaskons)

Rose ketone-3 (INCI)

(CAS No 57378-68-4)

1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-l-one (Delta-Damascone)

a) Mutes dobumam paredzētie līdzekļi

b) Citi līdzekļi

b) 0,02 %

165.

cis-Rose ketone-2 (12)

(CAS Nr. 23726-92-3)

1-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksēn-1-il)-2-butēn-l-ons (cis-â-damaskons)

cis-Rose ketone-2 (INCI)

(CAS No 23726-92-3)

1-(2,6,6-Trimethyl-lcyclohexen-1-yl)-2-buten-l-one (cis-â-Damascone)

a) Mutes dobumam paredzētie līdzekļi

b) Citi līdzekļi

b) 0,02 %

166.

trans-Rose ketone-1 (12) (CAS Nr. 24720-09-0)

1-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksēn-1-il)-2-butēn-l-ons (trans-á-damaskons)

trans-Rose ketone-1 (INCI)

(CAS No 24720-09-0)

1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-l-one (trans-á-Damascone)

a) Mutes dobumam paredzētie līdzekļi

b) Citi līdzekļi

b) 0,02 %

167.

Rose ketone-5 (12)

(CAS Nr. 33673-71-1)

1-(2,4,4-trimetil-2-cikloheksēn-1-il)-2-butēn-l-ons

Rose ketone-5(INCI)

(CAS No33673-71-1)

1-(2,4,4-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-l-one

0,02 %

168.

trans-Rose ketone-3 (12) (CAS Nr. 71048-82-3)

1-(2,6,6-trimetil-3-cikloheksēn-1-il)-2-butēn-l-ons (trans-delta-damaskons)

Rose ketone-3 (INCI)

(CAS No 71048-82-3)

1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-l-one (trans-delta-damascone)

a) Mutes dobumam paredzētie līdzekļi

b) Citi līdzekļi

b) 0,02 %

169.

trans-2-heksenāls

(CAS Nr. 6728-26-3)

trans-2-hexenal (INCI)

(CAS Nr. 6728-26-3)

a) Mutes dobumam paredzētie līdzekļi

b) Citi līdzekļi

b) 0,002 %

170.

l-Limonēns

(CAS Nr. 5989-54-8)

(S)-p-menta-1,8-diēns

l-Limonene (INCI)

(CAS No 5989-54-8)

(S)-p-Mentha-1,8-diene

Peroksīda skaitlis mazāks par 20 mmol/l (11)

171.

dl-Limonēns (racēmisks)

(CAS Nr. 138-86-3)

1,8(9)-p-mentadiēns; p-menta-1,8-diēns (Dipentēns)

dl-Limonene (racemic) (INCI)

(CAS Nr. 138-86-3)

1,8(9)-p-Menthadiene; p-Mentha-1,8-diene (Dipentene)

Peroksīda skaitlis mazāks par 20 mmol/l (11)

172.

Perilaldehīds

(CAS Nr. 2111-75-3)
p-menta-1,8-diēn-7-āls

Perillaldehyde (INCI)

(CAS No 2111-75-3)
p-Mentha-1,8-dien-7-al

a) Mutes dobumam paredzētie līdzekļi

b) Citi līdzekļi

b) 0,1 %

173.

Izobergamāts

(CAS Nr. 68683-20-5)
Mentadiēn-7-metilformiāts

Isobergamate (INCI)

(CAS No 68683-20-5)
Menthadiene-7-methyl formate

0,1 %

174.

Metoksidiciklopenta-diēnkarboksaldehīds

(CAS Nr. 86803-90-9)

Oktahidro-5-metoksi-4,7-metān-1H-indēn-2-karboksaldehīds

Methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde

(CAS No 86803-90-9)

Octahydro-5-methoxy-4,7-Methano-1H-indene-2-carboxaldehyde

0,5 %

175.

3-metilnon-2-enenitrils

(CAS Nr. 53153-66-5)

3-methylnon-2-enenitrile (INCI)

(CAS No 53153-66-5)

0,2 %

176.

Metiloktīnkarbonāts

(CAS Nr. 111-80-8)

Metil-2-noninoāts

Methyl octine carbonate (INCI)

(CAS No 111-80-8)

Methyl non-2-ynoate

a) Mutes dobumam paredzētie līdzekļi

b) Citi līdzekļi

b) 0,002 %, lietojot vienu pašu.

Lietojot kombinācijā ar metilheptīn­karbonātu, kopējā koncentrācija gala produktā nedrīkst pārsniegt 0,01 %

(metiloktīn­karbonāta koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,002 %)

177.

Amilvinilkarbinilacetāts (CAS Nr. 2442-10-6)

1-oktēn-3-ilacetāts

Amylvinylcarbinyl acetate (INCI)

(CAS No 2442-10-6) 1-Octen-3-yl acetate

a) Mutes dobumam paredzētie līdzekļi

b) Citi līdzekļi

b) 0,3 %

178.

Propilidēnftalīds

(CAS Nr. 17369-59-4)

3-propilidēnftalīds

Propylidenephthalide (INCI)

(CAS No 17369-59-4)

3-Propylidenephthalide

a) Mutes dobumam paredzētie līdzekļi

b) Citi līdzekļi

b) 0,01 %

179.

Izociklogeraniols

(CAS Nr. 68527-77-5)

2,4,6-trimetil-3-cikloheksēn-1-metanols

Isocyclogeraniol (INCI)

(CAS No 68527-77-5)

2,4,6-Trimethyl-3-cyclohexene-1-methanol

0,5 %

180.

2-Heksilidēna ciklopentanons

(CAS Nr. 17373-89-6)

2-Hexylidene cyclopentanone (INCI)

(CAS No 17373-89-6)

a) Mutes dobumam paredzētie līdzekļi

b) Citi līdzekļi

b) 0,06 %

181.

Metilheptadienons

(CAS Nr. 1604-28-0)

6-metil-3,5-heptadiēn-2-ons

Methyl heptadienone (INCI)

(CAS No 1604-28-0)

6-Methyl-3,5-heptadien-2-one

a) Mutes dobumam paredzētie līdzekļi

b) Citi līdzekļi

b) 0,002 %

182.

p-metilhidrokanēļaldehīds

(CAS Nr. 5406-12-2)

Krezilpropionaldehīds p-metildihidrokanēļaldehīds

p-methylhydrocinnamic aldehyde (INCI)

(CAS No 5406-12-2)

Cresylpropionalde-hyde p-Methyldihydrocin­namaldehyde

0,2 %

183.

Austrumu ambraskoka balzameļļa un ekstrakts

(CAS Nr. 94891-27-7) (stiraks)

Liquidambar orientalis

Balsam oil and extract (INCI)

(CAS No 94891-27-7) (styrax)

0,6 %

184.

Sveķainā ambraskoka balzameļļa un ekstrakts

(CAS Nr. 8046-19-3) (stiraks)

Liquidambar styraciflua balsam oil and extract (INCI)

(CAS No 8046-19-3) (styrax)

0,6 %

185.

Acetilheksametiltetralīns

(CAS Nr. 21145-77-7)

(CAS Nr. 1506-02-1)

1-(5,6,7,8-tetrahidro-

3,5,5,6,8,8-heksametil-

2-naftil)etān-1-ons

(AHTN)

Acetyl hexamethyl tetralin (INCI)

(CAS No 21145-77-7)

(CAS No 1506-02-1)

1-(5,6,7,8-Tetrahydro-

3,5,5,6,8,8-hexamethyl-

2-naphthyl)ethan-1-one (AHTN)

Visi kosmētikas līdzekļi, izņemot mutes dobumam paredzētos līdzekļus

a) Līdzekļi, kurus nenoskalo: 0,1 %.

Izņēmums: ūdeni un etilspirtu saturoši līdzekļi: 1 %,

smaržas: 2,5 %,

smaržkrēmi: 0,5 %;

b) Līdzekļi, kurus noskalo: 0,2 %

186.

Commiphora erythrea var. glabrescens Engler sveķu ekstrakts un eļļa

(CAS Nr. 93686-00-1)

Commiphora erythrea var. glabrescens Engler gum extract and oil (INCI)

(CAS No 93686-00-1)

0,6 %

187.

Opopanax chironium sveķi

(CAS Nr. 93384-32-8)

Opopanax chironium resin (INCI)

(CAS No 93384-32-8)

0,6 %

188.Toluols

CAS Nr. 108-88-3

EK Nr. 203-625-9

Toluene

CAS No 108-88-3

EC No 203-625-9

Nagu līdzekļi25 %Sargāt no bērniem!

Tikai pieaugušajiem!

189.Dietilēnglikols (DEG)

CAS Nr. 111-46-6

EK Nr. 203-872-2 2,2'-oksidietanols

Diethylene glycol (DEG)

CAS No 111-46-6

EC No 203-872-2 2,2'-oxydiethanol

Zīmes sastāvdaļās0,1 %
190.Butoksidiglikols

CAS Nr. 112-34-5

EK Nr. 203-961-6

dietilēnglikola monobutilēteris (DEGBE)

Butoxydiglycol

CAS No 112-34-5

EC No 203-961-6

diethylene glycol monobutyl ether (DEGBE)

Šķīdinātājs matu krāsošanas līdzekļos9 %Nelietot aerosolos (izsmidzinātājos)

191.

Butoksietanols

CAS Nr. 111-76-2

EK Nr. 203-905-0

etilēnglikola monobutilēteris (EGBE)

Butoxyethanol

CAS No 111-76-2

EC No 203-905-0

ethylene glycol monobutyl ether (EGBE)

Šķīdinātājs oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

Šķīdinātājs neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

4,0 %

2,0 %

Nelietot aerosolos (izsmidzinātājos)

Nelietot aerosolos (izsmidzinātājos)

192.

Trinātrija 5-hidroksi-1-(4-sulfofenil)-4-(4-sulfofenilazo) pirazol-3-karbo­ksilāts un alu­mīnija laka(13)

Skābais dzeltenais 23 CAS Nr. 1934-21-0

Skābais dzeltenais 23 alumīnija laka CAS Nr. 12225-21-7

Trisodium 5-hydroxy-1-(4-sulphophenyl)-4-(4-sulphophe-nylazo)pyrazole-3-carboxylate and aluminium lake

Acid Yellow 23

CAS 1934-21-0

EINECS 217-699-5

Acid Yellow 23

Aluminum lake

CAS 12225-21-7

EINECS 235-428-9

CI 19140

Matu krāsu sastāvdaļa neoksidē­jošos matu krāsošanas līdzekļos

0,5 %

193.

N-etil-N-(4-((4-(etil((3-sulfofenil) metil)amino)fenil)(2-sulfofenil)metilēn)-2,5-ciklo­heksadiēn-1-ilidēn)-3-sulfo­benzolmetān­amīnijs, iekšējais sāls, dinātrija sāls, amonija sāls un alumīnija sāls(13)

Skābais zilais 9 CAS Nr. 3844-45-9

Skābais zilais 9 amonija sāls

CAS Nr. 2650-18-2

Skābais zilais 9 alumīnija laka CAS Nr. 68921-42-6

Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-[4-[[4-[ethyl-[(3-sulfo-phenyl)-methyl]-amino]- phenyl] [2-sulfophenyl)- methylene]-2,5-cyclohexadien- 1-ylidene]-3-sulfo, inner salt, disodium salt and its ammonium and aluminium salts

Acid Blue 9 CAS 3844-45-9 EINECS 223-339-8

Acid Blue 9 Ammonium salt CAS 2650-18-2 EINECS 220-168-0

Acid Blue 9 Aluminum lake CAS 68921-42-6

EINECS 272-939-6

CI 42090

Matu krāsu sastāvdaļa neoksidē­jošos matu krāsošanas līdzekļos

0,5 %

194.

Dinātrija 6-hidroksi-5-[(2-metoksi-4-sulfonāt-m-tolil)azo]- naftalīn-2-sulfonāts(13) Alūra sarkanais CAS Nr. 25956-17-6

Disodium 6-hydroxy-5-[(2- methoxy-4-sulphonato-m-tolyl)azo]naphthalene-2-sulphonate

Curry Red

CAS 25956-17-6

EINECS 247-368-0

CI 16035

Matu krāsu sastāvdaļa neoksidē­jošos matu krāsošanas līdzekļos

0,4 %

195.

Trinātrija 1-(1-naftilazo)-2- hidroksinafta­līn-4',6,8-trisul­fonāts un alumīnija laka(13)

Skābais sarkanais 18 CAS 2611-82-7

Skābais sarkanais 18 alumīnija laka CAS Nr. 12227-64-4

Trisodium 1-(1-naphthylazo)-2- hydroxynaphthalene-4',6,8- trisulphonate and aluminium lake

Acid Red 18

CAS 2611-82-7 EINECS 220-036-2

Acid Red 18 Aluminum lake CAS 12227-64-4

EINECS 235-438-3

CI 16255

Matu krāsu sastāvdaļa neoksidē­jošos matu krāsošanas līdzekļos

0,5 %

196.

Hidrogēn-3,6-bis(dietilamino)-9-(2,4-disulfonātfenil) ksantīlija nātrija sāls(13)

Skābais sarkanais 52 CAS Nr. 3520-42-1

Hydrogen 3,6-bis(diethy-lamino)-9-(2,4-disulphona­tophenyl)xanthy­lium, sodium salt Acid Red 52

CAS 3520-42-1 EINECS 222-529-8

CI 45100

a) matu krāsu sastāvdaļa oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

a) pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst būt augstāka par 1,5 %

a) sajauk­šanas proporcijas jānorāda uz etiķetes

Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.

b) matu krāsu sastāvdaļa neoksidē­jošos matu krāsošanas līdzekļos

b) 0,6 %

197.

Dinātrija 5-amino-4-hidroksi-3-(fenilazo)naf­talīn-2,7-disul­fonāts(13)

Skābais sarkanais 33 CAS Nr. 3567-66-6

Disodium 5-amino-4-hydroxy-3-(phenylazo)naph­thalene-2,7-disulphonate

Acid Red 33

CAS 3567-66-6 EINECS 222-656-9

CI 17200

Matu krāsu sastāvdaļa neoksidē­jošos matu krāsošanas līdzekļos

0,5 %

198.

Nātrija 1-amino-4-(cikloheksila­mino)-9,10-dihidro-9,10- dioksoantracēn-2-sulfonāts(13)

Skābais zilais 62

CAS Nr. 4368-56-3

Sodium 1-amino-4-(cyclohexy-lamino)-9,10-dihydro-9,10- dioxoanthracene-2- sulphonate

Acid Blue 62

CAS 4368-56-3

EINECS 224-460-9

CI 62045

Matu krāsu sastāvdaļa neoksidē­jošos matu krāsošanas līdzekļos

0,5 %

Nelietot ar nitrozējošām sistēmām.

Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 μg/kg.

Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā

199.

1-[(2'-metoksietil)­amino]-2- nitro-4-[di-(2'-hidro­ksietil)amino]­benzols(13)

HC zilais No 11 CAS Nr. 23920-15-2

1-[(2'-Methoxyethyl) amino]-2-nitro-4-[di-(2'-hydro-xyethyl)amino] benzene

HC Blue No 11 CAS 23920-15-2 EINECS 459-980-7

Matu krāsu sastāvdaļa neoksidē­jošos matu krāsošanas līdzekļos

2,0 %

Nelietot ar nitrozējošām sistēmām.

Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 μg/kg.

Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā

200.

1,5-di-(ß-hidroksietilami­no)-2- nitro-4-hlorbenzols(13)

HC dzeltenais No 10

CAS Nr. 109023-83-8

1,5-Di-(ß-hydroxyethylamino)- 2-nitro-4-chlorobenzene HC Yellow

No 10

CAS 109023-83-8

EINECS 416-940-3

Matu krāsu sastāvdaļa neoksidē­jošos matu krāsošanas līdzekļos

0,1 %

Nelietot ar nitrozējošām sistēmām.

Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 μg/kg.

Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā

201.

3-metilamino-4-nitrofenoksi­-

e­tanols (13))

CAS Nr. 59820-63-2

3-Methylamino-4-nitropheno­xyethanol

3-Methylamino-4-nitropheno­xyethanol (INCI)

CAS 59820-63-2 EINECS 261-940-7

Matu krāsu sastāvdaļa neoksidē­jošos matu krāsošanas līdzekļos

0,15 %

Nelietot ar nitrozējošām sistēmām.

Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 μg/kg.

Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā

202.

2,2'-[[4-[(2-hidroksietil)amino]- 3-nitro­fenil]imino]bis-etanols (13)
HC zilais No 2

CAS Nr. 33229-34-4

2,2'-[[4-[(2-hydroxyethyl) amino]-3-nitro­phenyl]imino]bis-ethanol

HC Blue No 2 CAS 33229-34-4 EINECS 251-410-3

Matu krāsu sastāvdaļa neoksidē­jošos matu krāsošanas līdzekļos

2,8 %

Nelietot ar nitrozējošām sistēmām.

Maksimālais nitrozamīnu saturs:
50 μg/kg.

Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā

Var izraisīt alerģisku reakciju

203.

3-[[4-[bis(2-hidroksietil)­amino]-2-nitro­fenil]amino] 1-propanols(13)

HC violetais No 2

CAS Nr. 104226-19-9

1-Propanol, 3-[[4-[bis(2-hydro-xyethyl)amino]-2-nitropheny-l]amino] HC Violet No 2

CAS 104226-19-9

EINECS 410-910-3

Matu krāsu sastāvdaļa neoksidē­jošos matu krāsošanas līdzekļos

2,0 %

Nelietot ar nitrozējošām sistēmām.

Maksimā­lais nitroza­mīnu saturs: 50 μg/kg.

Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā

Var izraisīt alerģisku reakciju

204.

2-hlor-6-etilamino-4-nitrofenols

CAS Nr.131657-78-8;

EK Nr.411-440-1

2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol (CAS No 131657-78-8; EC No 411-440-1)a) krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļosa) pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,5 %.

Saistībā ar a) un b):

– nelietot ar nitrozējošiem aģentiem

– maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 μg/kg. Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā

a) sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes

Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs

b) krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļosb) 3,0 %

205.

4,4'-[1,3-propāndiilbis(oksi)]- bisbenzol-1,3-diamīns un tā tetrahidro­hlorīda sāls(13)

1,3-bis-(2,4-dia­minofenoksi)-propāns

CAS Nr. 81892-72-0

1,3-bis-(2,4-dia­minofenoksi)-propāns HCl CAS Nr. 74918-21-1

4,4'-[1,3-Propanediylbis(oxy)]- bisbenzene-1,3-diamine and its tetrahydro­chloride salt

1,3-bis-(2,4-Diaminopheno­xy)-propane

CAS 81892-72-0 EINECS 279-845-4

1,3-bis-(2,4-Diaminopheno­xy)-propane HCl CAS 74918-21-1 EINECS 278-022-7

a) matu krāsu sastāvdaļa oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

b) matu krāsu sastāvdaļa neoksidē­jošos matu krāsošanas līdzekļos

b) 1,2 % kā brīvā bāze (1,8 % kā tetra­hidro­hlo­rī­da sāļi)

a) pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrā­cija nedrīkst būt augstāka par 1,2 %, kas aprēķināta kā brīvā bāze (1,8 % kā tetra­hidrohlorīda sāļi)

a) sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes.

Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.

b) var izraisīt alerģisku reakciju

206.

6-metoksi- N2-metil-2,3-piri-dīndiamīna hidrohlorīda un dihidrohlorīda sāls(13)

6-metoksi-2-metilamino-3-aminopiridīns HCl

CAS Nr. 90817-34-8 (HCl)

CAS Nr. 83732-72-3 (2HCl)

6-Methoxy-N2-methyl-2,3-pyri-dinediamine hydrochloride and dihydrochlo­ride salt

6-Methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl

CAS 90817-34-8 (HCl)

CAS 83732-72-3 (2HCl)

EINECS 280-622-9 (2HCl)

a) matu krāsu sastāvdaļa oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

b) matu krāsu sastāvdaļa neoksidē­jošos matu krāsošanas līdzekļos

b) 0,68 % kā brīvā bāze (1,0 % kā di­hid­ro­­hlo­rīds)

a) pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrāci­ja nedrīkst būt augstāka par 0,68 %, kas aprēķināta kā brīvā bāze (1,0 % kā dihidro­hlorīds).

Nelietot ar nitrozējo­šām sistē­mām.

Maksimā­lais nitroza­mīnu saturs:
50 μg/kg.

Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā

b) nelietot ar nitrozējošām sistēmām.

Maksimā­lais nitro­zamīnu saturs: 50 μg/kg.

Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā

a) sajauk­šanas proporcijas jānorāda uz etiķetes.

Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.

b) var izraisīt alerģisku reakciju

207.

2,3-dihidro-1H-indol-5,6-diols un tā hidrobromīds(13) Dihidroksiin­dolīns

CAS Nr. 29539-03-5 Dihidroksiin­dolīns HBr

CAS Nr. 138937-28-7

2,3-Dihydro-1H-indole-5,6-diol and its hydrobro­mide salt. Dihydroxyin­doline

CAS 29539-03-5 Dihydroxyin­doline HBr

CAS 138937-28-7

EINECS 421-170-6

Matu krāsu sastāvdaļa neoksidē­jošos matu krāsošanas līdzekļos

2,0 %

Var izraisīt alerģisku reakciju

208.

4-hidroksi­propilamino-3-nitro-fenols(13)

CAS Nr. 92952-81-3

4-Hydroxy­propylamino-3-nitrophenol

4-Hydroxypro­pylamino-3-nitrophenol (INCI)

CAS 92952-81-3 EINECS 406-305-9

a) matu krāsu sastāvdaļa oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

b) matu krāsu sastāvdaļa neoksidē­jošos matu krāsošanas līdzekļos

b) 2,6 %

a) pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrā­cija nedrīkst būt augstāka par 2,6 %, kas aprēķināta kā brīvā bāze.

Nelietot ar nitrozējošām sistēmām.

Maksimā­lais nitrozamīnu saturs:
50 μg/kg.

Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā

b) nelietot ar nitrozējošām sistēmām.

Maksimā­lais nitroza­mīnu saturs: 50 μg/kg.

Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā

a) sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes

Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.

209.Citronverbēnas absolūtā ēteriskā eļļa

CAS Nr. 8024-12-2

Verbena absolute (Lippia citriodora Kunth.) CAS No. 8024-12-20,2 %
210.Etillauroilargināta hidrohlorīds(14) Etil-Ν α -dodekanoil-L-argināta hidrohlorīds

CAS Nr. 60372-77-2

EK Nr. 434-630-6

Ethyl Lauroyl Arginate HCl (INCI) (13) Ethyl -Ν α -dodecanoyl-L-arginate hydrochloride CAS No. 60372-77-2 EC No. 434-630-6a) ziepēs

b) pretblaugznu šampūnos

c) dezodorantos, izņemot izsmidzināmos

0,8 %Citiem mērķiem, nevis lai kavētu mikroorganismu attīstību līdzeklī. Šim mērķim jābūt norādītam līdzekļa noformējumā
211.1-(beta-aminoetil)- amino-4-(beta-hidroksietil)oksi-2-nitrobenzols un tā sāļi

Krāsviela HC Orange Nr. 2 CAS Nr. 85765-48-6

EINECS 416-410-1

1-(beta-Aminoethyl)-amino-4-(beta-hydroxyetil)oxi-2-nitrobenzene and its salts

HC Orange No. 2 CAS No. 85765-48-6 EINECS 416-410-1

Matu krāsviela neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos1,0 %Nelietot nitrozējošās sistēmās. Maksimālais nitrozoamīnu saturs 50 μg/kg. Glabāt traukos, kas nesatur nitrītus Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku.

Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs

212.2-[(2-metoksi-4-nitrofenil)amino]etanols un tā sāļi

2-Hidroksietilamino-5-nitroanizols

CAS Nr. 66095-81-6

EINECS 266-138-0

2-[(2-metoxy-4-nitrophenyl)amino]ethanol and its salts

2-Hydroxyethylamino-5- nitroanisole

CAS No. 66095-81-6

EINECS 266-138-0

Matu krāsviela neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos0,2 %Nelietot nitrozējošās sistēmās. Maksimālais nitrozoamīnu saturs 50 μg/kg. Glabāt traukos, kas nesatur nitrītus
213.4-amino-3-nitrofenols

CAS Nr.610-81-1 EK Nr.210-236-8

4-amino-3-nitrophenol (CAS

No 610-81-1 EC No 210-236-8)

a) krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

a) pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,5 %a) sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes

Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs

b) krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļosb) 1,0 %b) Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku.

Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs

214.2,7-naftalēndiols

CAS Nr.582-17-2

EK Nr.209-478-7

2,7-Naphthalenediol (CAS No 582-17-2 EC No 209-478-7)

a) krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

a) pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,0 %a) sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes

Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs

b) krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļosb) 1,0 %

215.

m-aminofenols

CAS Nr.591-27-5

EK Nr.209-711-2 un tā sāļi m-aminofenola hidrohlorīds

CAS Nr.51-81-0

EK Nr.200-125-2

m-aminofenola sulfāts

CAS Nr.68239-81-6

EK Nr.269-475-1 nātrija m- aminofenols

CAS Nr.38171-54-9

m-Aminophenol

(CAS No 591-27-5;

EC No 209-711-2) and its salts

m-Aminophenol HCl (CAS No 51- 81-0; EC No 200-125-2)

m-Aminophenol sulfate (CAS No 68239-81-6; EC No 269-475-1) sodium m-Aminophenol (CAS No 38171-54-9)

Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,2 %

Sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes

Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs

216.

2,6-dihidroxi-3,4-dimetilpiridīns

CAS Nr.84540-47-6

EK Nr.283-141-2

2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine (CAS No 84540-47-6; EC No 283-141-2)

Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,0 %

Sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes

Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs

217.

2-hidroksietilpikrāmskābe CAS Nr.99610-72-7

EK Nr.412-520-9

2-Hydroxyethyl picramic acid (CAS No 99610-72-7

EC No 412-520-9)

a) krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļosa) pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,5 %.

Saistībā ar "a" un "b":

– nelietot ar nitrozējošiem aģentiem

– maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 μg/kg

– uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā

a) sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes

Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs

b) krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļosb) 2,0 %

218.

p-metilaminofenols

CAS Nr.150-75-4

EK Nr.205-768-2 un tā sulfāts
p-metilaminofenola sulfāts

CAS Nr.55-55-0/ 1936-57-8

EK Nr.200-237- 1/217-706-1

p-Methylaminophenol (CAS No 150-75-4 EC No 205-768-2) and its sulphate

p-Methylaminophenol sulfate (CAS No 55-55-0/ 1936-57-8)

EC No 200-237-1/217-706-1)

Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,68 % (kā sulfāts).

Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem.

Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 μg/kg.

Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā

Sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes

Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs

219.

2-[4-[etil[(2- hidroksietil)amino]-2-nitrofenil]amino]etanols

CAS Nr.104516-93-0

un tā hidrohlorīds

HC zilais Nr.12

CAS Nr.132885-85-9

EK Nr.407-020-2

Ethanol, 2-[4-[ethyl[(2- hydroxyethyl)amino]-2-nitrophenyl]amino]-, (CAS No. 104516-93-0) and its hydrochloride

HC Blue No 12 (CAS No 132885-85-9) (EC No 407-020-2)

a) krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

a) pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,75 % (kā hidrohlorīds).

Saistībā ar a) un b):

– nelietot ar nitrozējošiem aģentiem

– maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 μg/kg

– uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā

a) sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes

Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs

b) krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

b) 1,5 % (kā hidrohlorīds)

220.3-amino-2,4- dihlorfenols

CAS Nr.61693- 42-3

EK Nr.262-909-0

un tā hidrohlorīds

3-amino-2,4- dihlorfenolhidrohlorīds

CAS Nr.61693- 43-4

3-Amino-2,4- dichlorophenol (CAS No 61693- 42-3;

EC No 262-909-0) and its hydrochloride

3-Amino-2,4- dichlorophenol HCl (CAS No 61693-43-4)

a) krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

 

a) pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,5 % (kā hidrohlorīds)

a) sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes

Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs

b) krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

b) 1,5 % (kā hidrohlorīds)

221.

Fenilmetilpirazolons

CAS Nr.89-25-8

EK Nr.201-891-0

Phenyl methyl pyrazolone (CAS

No 89-25-8

EC No 201-891-0)

Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,25 %

Sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes

Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs

222.2-metil-5-hidroxietilaminofenols

CAS Nr.55302-96-0

EK Nr.259-583-7

2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol (CAS

No 55302-96-0

EC No 259-583-7)

Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,5 % .

Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem.

Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 μg/kg.

Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā

Sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes

Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs

223.Hidroksibenzomorfolīns

CAS Nr.26021-57-8

EK Nr.247-415-5

Hydroxybenzomorpholine (CAS No 26021-57-8; EC No 247-415-5)

Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļosPēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,0 %.

Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem.

Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 μg/kg.

Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā

Sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes

Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs

224.

2,2’-[(4-amino-3- nitrofenil)imino]- bis-etanols

CAS Nr.29705-39-3

un tā hidrohlorīds

HC sarkanais Nr.13

CAS Nr.94158-13-1

EK Nr.303-083-4

2,2’-[(4-Amino-3- nitrophenyl)imino]- bis-ethanol (CAS

No 29705-39-3) and its hydrochloride

HC Red No 13 (CAS No 94158-13-1

EC No 303-083-4)

a) krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

a) pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,25 % (kā hidrohlorīds)

a) sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes

Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs

b) krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

b) 2,5 % (kā hidrohlorīds)

225.

2,6-dimetoksi-3,5-piridīndiamīns

CAS Nr.85679-78-3 (brīvā bāze)

un tā hidrohlorīds

2,6-dimetoksi-3,5-piridīndiamīna hidrohlorīds

CAS Nr.56216-28-5

EK Nr.260-062-1

2,6-Dimethoxy- 3,5-pyridinediamine (CAS No 85679-78-3 (free base)) and its hydrochloride

2,6-Dimethoxy- 3,5-pyridinediamine HCl (CAS No 56216-28-5; EC No 260-062-1)

Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,25 % (kā hidrohlorīds)

Sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes

Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs

226.

HC Violetais Nr.1

CAS Nr.82576-75-8

EK Nr.417-600-7

HC Violet No 1

(CAS No 82576-75-8 EC No 417-600-7)

a) krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,25 %.

Saistībā ar "a" un "b":

– nelietot ar nitrozējošiem aģentiem

– maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 μg/kg

– uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā

a) Sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes

Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs

b) krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

b) 0,28 %

 b) Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku.

Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs

227.

1,5-naftalēndiols

CAS Nr.83-56-7

EK Nr.201-487-4

1,5-Naphthalenediol (CAS No 83-56-7; EC No 201-487-4)

a) krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

a) pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,0 %a) sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes

Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs

b) krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

b) 1,0 %

228.Hidroksipropil-bis-(N-hidroksietil-p-fenilēndiamīns)

CAS Nr.128729-30- 6

un tā tetrahidrohlorīds Hidroksipropil- bis-(N-hidroksietil-p-fenilēndiamīna)hidrohlorīds

CAS Nr.128729-28-2

EK Nr.416-320-2

Hydroxypropyl-bis-(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) (CAS No 128729-30- 6) and its tetrahydrochloride Hydroxypropyl bis-(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) HCl (CAS

No 128729-28-2

EC No 416-320-2)

Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,4 % (kā tetrahidrohlorīds)

Sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes

Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs

229.

4-amino-2-hidroksitoluols

CAS Nr.2835-95-2

EK Nr.220-618-6

4-Amino-2-hydroxytoluene (CAS No 2835-95-2 EC No 220-618-6)

Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,5 %

Sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes

Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs

230.

2,4-diaminofenoksietanols

CAS Nr.70643-19-5)

tā hidrohlorīds un sulfāts 2,4- diaminofenoksietanola hidrohlorīds

CAS Nr.66422-95-5

EK Nr.266-357-1

2,4- diaminofenoksietanola sulfāts CAS Nr.70643-20-8

EK Nr.274-713-2

2,4- Diaminophenoxyethanol (CAS

No 70643-19-5), its hydrochloride and its sulfate

2,4- Diaminophenoxyethanol HCl (CAS

No 66422-95-5

EC No 266-357-1)

2,4-Diaminophenoxyethanol sulfate (CAS

No 70643-20-8

EC No 274-713-2)

Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 2,0 % (kā hidrohlorīds)

Sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes

Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs

231.

2-Metilrezorcinols

CAS Nr.608-25-3

EK Nr.210-155-8

2-Methylresorcinol (CAS No 608-25-3 EC No 210-155-8)a) krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļosa) pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,8 %a) sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes

Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs

b) krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

b) 1,8 %

232.

4-amino-m-krezols

CAS Nr.2835- 99-6

EK Nr.220-621-2

4-Amino-m-cresol (CAS No 2835- 99-6 EC No 220-621-2)

Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,5 %

Sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes

Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs

233.

2-amino-4-hidroksietilaminoanizols

CAS Nr.83763-47-7

EK Nr.280-733-2

un tā sulfāts

2-amino-4-hidroksietilaminoanizola sulfāts

CAS Nr.83763- 48-8

EK Nr.280-734-8

2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole (CAS No 83763-47-7; EC No 280-733-2) and its sulfate

2-Amino-4- hydroxyethylaminoanisole sulfate (CAS No 83763- 48-8

EC No 280-734-8)

Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļosPēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,5 % (kā sulfāts).

Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem.

Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 μg/kg.

Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā

Sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes

Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs

234.

Hidroksietil-3,4- metilēndioksianilīns un tā hidrohlorīds

Hidroksietil-3,4- metilēndioksianilīna hidrohlorīds

CAS Nr.94158-14-2

EK Nr.303-085-5

Hydroxyethyl-3,4- methylenedioxyaniline and its hydrochloride Hydroxyethyl-3,4- methylenedioxyaniline HCl (CAS

No 94158-14-2

EC No 303-085-5)

Krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļosPēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,5 %.

Nelietot ar nitrozējošiem aģentiem.

Maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 μg/kg.

Uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā

Sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes

Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs

235.

3-nitro-p-hidroksietilaminofenols

CAS Nr.65235-31-6

EK Nr.265-648-0

3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol (CAS

No 65235-31-6

EC No 265-648-0)

a) krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

a) pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 3,0 %.

Saistībā ar "a" un "b":

– nelietot ar nitrozējošām sistēmām

– maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 μg/kg

– uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā

a) Sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes

Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs

b) krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

b) 1,85 %

 b) Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku.

Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs

236.

4-nitrofenil aminoetilurea

CAS Nr.27080-42-8

EK Nr.410-700-1

4-Nitrophenyl aminoethylurea (CAS No 27080- 42-8

EC No 410-700-1)

a) krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļosa) pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,25 %.

Saistībā ar "a" un "b":

– nelietot ar nitrozējošiem aģentiem

– maksimālais nitrozamīnu saturs: 50 μg/kg

– uzglabāt nitrītus nesaturošā iepakojumā

a) sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes

Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs

b) krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

b) 0,5 %

237.2-amino-6-hlor-4-nitrofenols

CAS Nr.6358-09-4

EK Nr.228-762-1

2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol (CAS

No 6358-09-4
EC No 228-762-1)

a) krāsviela matu krāsošanai oksidējošos matu krāsošanas līdzekļosa) pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos lietotā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 2,0 %a) sajaukšanas proporcijas jānorāda uz etiķetes

Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs

b) krāsviela matu krāsošanai neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

b) 2,0 %

b) Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku.

Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs

Piezīmes.

(1) Sastāvdaļas var lietot atsevišķi vai kopā tā, lai proporciju – sastāvdaļas daudzums (masas procentos) kosmētikas līdzeklī attiecībā pret tās maksimāli pieļaujamo koncentrāciju – summa nepārsniegtu 1.

(2) Sastāvdaļas var lietot atsevišķi vai kopā tā, lai proporciju – sastāvdaļu daudzums (masas procentos) kosmētikas līdzeklī attiecībā pret to maksimāli pieļaujamo koncentrāciju – summa nepārsniegtu 2.

(3) Sastāvdaļās nātrija, kālija vai litija hidroksīdu aprēķina kā nātrija hidroksīda masu. Lietojot šīs sastāvdaļas kopā, to summa nedrīkst pārsniegt šī pielikuma 5.ailē norādīto maksimāli pieļaujamo koncentrāciju.

(4) Sastāvdaļas var lietot atsevišķi vai kopā tā, lai proporciju – sastāvdaļas daudzums (masas procentos) kosmētikas līdzeklī attiecībā pret tās maksimāli pieļaujamo koncentrāciju – summa nepārsniegtu 1.

(5) Kā konservants (5.pielikuma 48.punkts).

(6) Tikai kosmētikas līdzekļiem, kurus varētu lietot bērniem vecumā līdz trim gadiem un kuri nonāk ilgstošā saskarē ar ādu.

(7) Kā konservants (5.pielikuma 45.punkts).

(8) Kā konservants (5.pielikuma 53.punkts).

(9) Kā konservants (5.pielikuma 13.punkts).

(10) Jebkurai zobu pastai, kuras sastāvā ir fluoru saturoši savienojumi ar fluora koncentrāciju no 0,1 % līdz 0,15 %, ko aprēķina kā F, ja vien tā jau nav marķēta kā pasta, kas nav paredzēta bērniem (piemēram, marķējumā norādīts "tikai pieaugušajiem").

(11) Šī robežvērtība attiecas uz vielu, nevis gatavo kosmētikas līdzekli.

(12) Ja lieto šo vielu kombināciju, šo vielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt 5.ailē norādīto daudzumu.

(13) Šīs matu krāsu sastāvdaļas brīvo bāzi un sāļus ir atļauts lietot, ja tas nav aizliegts saskaņā ar šo noteikumu II vai XV pielikumu.

(14) Kā konservants (5.pielikuma 57.punkts).

II. Sastāvdaļas, kuras atļauts lietot ierobežotu laiku minētajā lietošanas jomā, ievērojot noteikto koncentrāciju

Sastāvdaļas nosaukums

Lietošanas ierobežojumi

Kosmētikas līdzekļa marķējumā norādāmie lietošanas noteikumi un brīdinājumi

Atļauts lietot līdz

Nr.
p.k.

latviešu valodā

angļu valodā

lietošanas joma

maksimāli pieļaujamā koncentrācija gatavā kosmētikas līdzeklī

citi ierobežojumi un prasības

1

2

3

4

5

6

7

8

1.(Svītrots no 03.01.2012. ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.979, sk. grozījumu 2.punktu
2.(Svītrots no 03.01.2012. ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.979, sk. grozījumu 2.punktu
3.(Svītrots no 03.01.2012. ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.979, sk. grozījumu 2.punktu
4.(Svītrots no 03.01.2012. ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.979, sk. grozījumu 2.punktu

5.

(Svītrots no 03.01.2012. ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.979, sk. grozījumu 2.punktu
6.(Svītrots no 03.01.2012. ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.979, sk. grozījumu 2.punktu
7.(Svītrots no 03.01.2012. ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.979, sk. grozījumu 2.punktu
8.(Svītrots ar MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93)
9.(Svītrots ar MK 29.08.2006. noteikumiem Nr.728)
10.(Svītrots ar MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93)
11.(Svītrots no 03.01.2012. ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.979, sk. grozījumu 2.punktu
12.(Svītrots ar MK 17.02.2009. noteikumiem Nr.146)
13.(Svītrots ar MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93)
14.(Svītrots ar MK 17.02.2009. noteikumiem Nr.146)
15.(Svītrots ar MK 29.08.2006. noteikumiem Nr.728)
16.(Svītrots no 03.01.2012. ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.979, sk. grozījumu 2.punktu
17.(Svītrots ar MK 22.09.2009. noteikumiem Nr.1080)
18.(Svītrots ar MK 29.08.2006. noteikumiem Nr.728)
19.(Svītrots ar MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93)
20.(Svītrots no 03.01.2012. ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.979, sk. grozījumu 2.punktu
21.(Svītrots no 03.01.2012. ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.979, sk. grozījumu 2.punktu
22.(Svītrots ar MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93)
23.(Svītrots no 03.01.2012. ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.979, sk. grozījumu 2.punktu
24.(Svītrots ar MK 22.09.2009. noteikumiem Nr.1080)
25.(Svītrots ar MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93)
26.(Svītrots ar MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.385)

27.

HC sarkanais Nr.10 + HC sarkanais Nr.11 un to sāļiHC Red No 10 + HC Red No 11 (CAS No 95576-89-9 + 95576-92-4) and its salts1) oksidējošās matu krāsas1) 2%Kopā ar ūdeņraža peroksīdu maksimālā lietošanas koncentrācija ir 1%

1) Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.

31.12.2011.
2) neoksidējošās matu krāsas2)1%
28.(Svītrots no 03.01.2012. ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.979, sk. grozījumu 2.punktu
29.(Svītrots no 03.01.2012. ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.979, sk. grozījumu 2.punktu
30.(Svītrots ar MK 22.09.2009. noteikumiem Nr.1080)
31.(Svītrots ar MK 22.09.2009. noteikumiem Nr.1080)
32.(Svītrots ar MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93)
33.(Svītrots ar MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93)
34.(Svītrots ar MK 22.09.2009. noteikumiem Nr.1080)
35.(Svītrots no 03.01.2012. ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.979, sk. grozījumu 2.punktu
36.(Svītrots no 03.01.2012. ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.979, sk. grozījumu 2.punktu
37.(Svītrots ar MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93)
38.(Svītrots ar MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.385)
39.(Svītrots ar MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93)
40.(Svītrots no 03.01.2012. ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.979, sk. grozījumu 2.punktu
41.Hidroksietil-2-nitro-p-toluidīns un tā sāļiHydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine (CAS No 100418-33-5) and its salts1) oksidējošās matu krāsas1) 2%Kopā ar ūdeņraža peroksīdu maksimālā lietošanas koncentrācija ir 1%

Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Melnās hennas tetovējumi, kas nav noturīgi, var paaugstināt alerģijas risku. Matus nekrāsot, ja:

– uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir jutīga, kairināta vai bojāta;

– pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija;

– agrāk ir bijusi reakcija uz melnās hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.

31.12.2011.
2) neoksidējošās matu krāsas2) 1%
42.(Svītrots no 03.01.2012. ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.979, sk. grozījumu 2.punktu
43.(Svītrots ar MK 22.09.2009. noteikumiem Nr.1080)
44.(Svītrots no 03.01.2012. ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.979, sk. grozījumu 2.punktu
45.(Svītrots no 03.01.2012. ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.979, sk. grozījumu 2.punktu
46.(Svītrots ar MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93)
47.(Svītrots no 03.01.2012. ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.979, sk. grozījumu 2.punktu
48.(Svītrots ar MK 22.09.2009. noteikumiem Nr.1080)
49.(Svītrots no 03.01.2012. ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.979, sk. grozījumu 2.punktu
50.(Svītrots no 03.01.2012. ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.979, sk. grozījumu 2.punktu
51.(Svītrots ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr.942)
52.(Svītrots ar MK 16.11.2004. noteikumiem Nr.942)
53.(Svītrots no 03.01.2012. ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.979, sk. grozījumu 2.punktu
54.(Svītrots ar MK 29.08.2006. noteikumiem Nr.728)
55.(Svītrots no 03.01.2012. ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.979, sk. grozījumu 2.punktu
56.(Svītrots no 03.01.2012. ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.979, sk. grozījumu 2.punktu
57.(Svītrots ar MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93)
58.(Svītrots no 03.01.2012. ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.979, sk. grozījumu 2.punktu
59.(Svītrots ar MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93)
60.(Svītrots ar MK 17.02.2009. noteikumiem Nr.146)
61.(Svītrots ar MK 11.02.2008. noteikumiem Nr.93)
62.(Svītrots ar MK 22.09.2009. noteikumiem Nr.1080)
Veselības ministrs R.Muciņš
4.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.354
Krāsvielas, kuras atļauts iekļaut kosmētikas līdzekļa (1) sastāvā, un to lietošanas ierobežojumi

(Pielikums grozīts ar MK 27.09.2005. noteikumiem Nr.743; MK 23.05.2006. noteikumiem Nr.420; MK 18.09.2007. noteikumiem Nr.636; MK 26.05.2009. noteikumiem Nr.477)

Veselības ministrs R.Muciņš
5.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.354
Kosmētikas līdzekļu sastāvā atļautie konservanti un to lietošanas ierobežojumi

(Pielikums grozīts ar MK 11.01.2005. noteikumiem Nr.31; MK 27.09.2005. noteikumiem Nr.743; MK 29.08.2006. noteikumiem Nr.728; MK 18.09.2007. noteikumiem Nr.636; MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.385; 57.punkts un 11.piezīme stājas spēkā 01.03.2011., sk. MK 20.04.2010. noteikumu Nr.385 6.punktu)

Nr.
p.k.

Konservanta nosaukums

Lietošanas ierobežojumi

maksimālā atļautā koncentrācija

citi ierobežojumi un prasības

kosmētikas līdzekļa marķējumā norādāmie lietošanas noteikumi un brīdinājumi

latviešu valodā

angļu valodā

1

2

3

4

5

6

1.3-acetil-6-metilpirān-2,4 (3H)-dions (dehidroetiķskābe) un tās sāļi3-Acetyl-6-methylpyran-2,4 (3H)-dione (Dehydroacetic acid) and its salts0,6% (aprēķināti kā skābe)Aizliegts aerosolos
2.Alkil (C12-C22) trimetil-amonija bromīds un
hlorīds(1)
Alkyl (C12-C22) trimethylammonium, bromide and chloride0,1%
3.Benzalkonija hlorīds, bromīds un saharināts (1)Benzalkonium chloride, bromide and saccharinate0,1% (aprēķināts kā benzalkonija hlorīds)

Novērst kontaktu ar acīm
4.1,6-di(4-amidīnfenoksi)-n-heksāns (heksamidīns) un tā sāļi (ieskaitot izetionātu un p-hidroksibenzoātu)1,6-Di(4-amidino-phenoxy)-n-hexane (Hexamidine) and its salts (including isethionate and p-hydroxybenzoate)0,1%
5.Benzetonija hlorīdsBenzethonium chloride0,1%

1) atļauts līdzekļos, kuri pēc lietošanas jānoskalo;

2) atļauts līdzekļos, kurus pēc lietošanas nenoskalo, izņemot mutes dobu­ma higiēnas līdzekļus

6.2-benzil-4-hlorfenols (hlorofēns)2-benzyl-4-chlorophenol (Chlorophene)0,2%
7.BenzilhemiformālsBenzylhemiformal0,15%Atļauts tikai līdzekļos, kuri paredzēti noskalošanai
8.Benzilspirts (1)Benzyl alcohol1%
9.Benzoskābe
(CAS Nr.65-85-0)
un tās nātrija sāls
(CAS Nr.532-32-1)
Benzoic acid
(CAS No 65-85-0)
and its sodium salt
(CAS No 532-32-1)

Kosmētikas līdzekļos, kuri pēc lietošanas jānoskalo (izņemot mutes dobuma higiēnas līdzekļus), 2,5 % (skābe).

Mutes dobuma higiēnas līdzekļos 1,7 % (skābe).

Līdzekļos, kuri pēc lietošanas nav jānoskalo, 0,5 % (skābe)

9.1Benzoskābes sāļi, kas nav minēti šī pielikuma 9.punktā, un benzoskābes esteriSalts of benzoic acid (other than that listed under reference number 9) and esters of benzoic acid0,5 % (skābe)
10.Bifenil-2-ols (o-fenilfenols) un tā sāļiBiphenyl-2-ol (o-phenyl­phenol) and its salts0,2% (aprēķināti kā fenols)
11.5-brom-5-nitro-1,3 dioksāns5-Bromo-5-nitro-1,3 dioxane0,1%Atļauts tikai līdzekļos, kuri paredzēti noskalošanai. Izvairīties no nitrozamīnu veidošanās
12.Bronopols (INN)Bronopol (INN)0,1%Izvairīties no nitrozamīnu veidošanās
13.Cinka piritions(1) (CAS Nr.13463-41-7)Zinc pyrithione (CAS No 13463-41-7)

Matu kopšanas līdzekļos 1,0 %.

Citos līdzekļos 0,5 %

Atļauts tikai kosmētikas līdzekļos, kuri paredzēti noskalošanai.

Aizliegts mutes dobuma higiēnas līdzekļos

14.3,3’-dibrom-4,4’-heksametilēna dioksidibenzamidīns (dibromheksamidīns) un tā sāļi (ieskaitot izetionātu)3,3’-Dibromo-4,4’-hexamethylene dioxydibenzamidine (Dibromohexamidine) and its salts (including isethionate)0,1%
15.(svītrots ar MK 18.09.2007. noteikumiem Nr.636)
16.6,6-dibrom-4,4-dihlor-2,2’-metilēndifenols (bromohlorofens)6,6-Dibromo-4,4-dichloro-2,2’-methylenediphenol (Bromochlorophen)0,1%
17.2,4-dihlorbenzilspirts2,4-Dichlorobenzyl alcohol0,15%
18.4,4-dimetil-1,3-oksazolidīns4,4-Dimethyl-1,3-oxazolidine0,1%pH galaproduktā nedrīkst būt zemāks par pH6
19.5-etil-3,7-dioksa-1-azabiciklo [3.3.0] oktāns5-Ethyl-3,7-dioxa-1-aza-bicyclo [3.3.0] octane0,3%Aizliegts mutes dobuma higiēnas līdzekļos un līdzekļos, kuri paredzēti kontaktam ar gļotādām
20.Fenildzīvsudraba sāļi (ieskaitot borātu)Phenylmercuric salts (including borate)0,007% dzīvsudraba.

Maisījumā ar citiem dzīvsudraba savienojumiem, kuri atļauti šajos noteikumos, galaproduktā maksimālā dzīvsudraba koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,007%

Atļauts tikai acu dekoratīvās kosmētikas līdzekļos un līdzekļos to noņemšanaiSatur fenildzīvsudraba savienojumus
21.2-fenoksietanols2-Phenoxyethanol1%
22.1-fenoksipropān-2-ols(1)1-Phenoxypropan-2-ol1%Atļauts tikai kosmētikas līdzekļos, kuri pēc lietošanas jānoskalo
23.Formaldehīds un paraform­alde­hīds(1)Formaldehyde and paraformaldehyde0,2% (izņemot mutes dobuma higiēnas līdzekļus);

0,1% (mutes dobuma higiēnas līdzekļos)

aprēķināts kā brīvs formaldehīds

Aizliegts aerosolos
24.Glutāraldehīds (pentān-1,5-diāls)Glutaraldehyde (Pentane-1,5-dial)0,1%Aizliegts aerosolosSatur glutāraldehīdu (ja glutāraldehīda koncentrācija galaproduktā pārsniedz 0,05%)
25.Heksametilēntetramīns (metenamīns) (INN)Hexamethylenetetramine (methenamine) (INN)0,15%
26.Heksetidīns (INN)Hexetidine(INN)0,1%
27.1-hidroksi-4-metil-
6(2,4,4-trimetilpentil) 2-piridons un tā monoetanolamīna sāls
1-Hydroxy-4-methyl-6(2,4,4-trimethylpentyl) 2-pyridon and its monoethanolamine salt1) 1%;1) atļauts tikai kosmētikas līdzekļos, kuri pēc lietošanas jānoskalo;
2) 0,5%2) citos līdzekļos
28.4-hidroksibenzoskābe un tās sāļi un esteri4-Hydroxybenzoic acid and its salts and esters0,4% (aprēķināti kā skābe) vienam esterim;

0,8% (aprēķināti kā skābe) esteru maisījumam

29.1,3-bis(hidroksimetil)-5,5-di-metilimidazolidīn-
2,4-dions
1,3-Bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimi-dazolidine-2,4-dione0,6%
30.N-(hidroksimetil)-N-(dihidroksimetil-1,3-diokso-2,5-imidazolinidil-4)-N’-(hidroksimetil) urīnvielaN-(Hydroxymethyl)-N-(dihydroxymethyl-1,3-dioxo-2,5-imidazolinidyl-4)-N’-(hydroxymethyl) urea0,5%
31.3,3’-bis (1-hidroksi-metil-2,5 dioksoimidazolidīn-4-il)-1,1-metilēndiurīnviela ("Imidazolidinilurīnviela")3,3’-Bis(1-hydroxy-methyl-2,5 dioxoimida-zolidin-4-yl)-1,1-methylenediurea ("Imidazolidinylurea")0,6%
32.5-hlor-2-metilizotiazol-3(2H)-ona un 2-metilizo­tiazol-3(2H)-ona maisījums ar magnija hlorīdu un magnija nitrātuMixture of 5-Chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one and 2-methyliso­thiazol-3(2H)-one with magnesium chloride and magnesium nitrate0,0015% (attiecībā 3:1 5-hlor-2-metilizotiazol-3(2H)-ona un 2-metilizotiazol-3(2H)-ona maisījuma)
33.4-hlor-3,5-ksilenols4-Chloro-3,5-xylenol0,5%
34.2-hloracetamīds2-Chloroacetamide0,3%Satur hloracetamīdu
35.Hlorbutanols (INN)Chlorobutanol (INN)0,5%Aizliegts aerosolosSatur hlorbutanolu
36.1-(4-hlorfenoksi)-1-(imidazol-1-il)-3,3-dimetilbutān-2-ons1-(4-Chlorophenoxy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3-dimethylbutan-2-one0,5%
37.3-(p-hlorfenoksi)-propān-1,2 diols (hlorfenezīns)3-(p-Chlorphenoxy)-propane-1,2 diol (chlorphenesin)0,3%
38.Hlorheksidīns (INN) un tā diglikonāts, diacetāts un dihidrohlorīdsChlorhexidine (INN) and its digluconate, diacetate and dihydrochloride0,3% (aprēķināti kā hlorheksidīns)
39.4-hlor-m-krezols4-Chloro-m-cresol0,2%Aizliegts kosmētikas līdzekļos, kuri paredzēti kontaktam ar gļotādām
40.4-izopropil-m-krezols4-Isopropyl-m-cresol0,1%
41.

Jodpropinil­butilkarbamāts (IPBC) 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts

(CAS Nr.55406-53-6)

Iodopropynyl- butylcar­bamate (IPBC)
3-iodo-2-propynylbutylcarbamate

(CAS No 55406-53-6)

1) Kosmētikas līdzekļos, kuri pēc lietošanas jānoskalo, 0,02 %.

2) Kosmētikas līdzekļos, kurus pēc lietošanas nenoskalo (izņemot dezodorantus un pretsviedru līdzekļus), 0,01 %,

dezodorantos un pret­sviedru līdzekļos 0,0075 %

Neizmantot mutes dobuma higiēnas un lūpu kopšanas līdzekļos.

1) Neizmantot līdzekļos, kas paredzēti bērniem līdz triju gadu vecumam, izņemot vannas līdzekļus, dušas želejas un šampūnus.

2) Neizmantot mutes dobuma higiēnas un lūpu kopšanas līdzekļos, ķermeņa losjonos un ķermeņa krēmos(8), kā arī kosmētikas līdzekļos, kas paredzēti bērniem līdz triju gadu vecumam

1) Nelietot bērniem līdz triju gadu vecumam(9).

2) Nelietot bērniem līdz triju gadu ve­cumam(10)

42.Metenamīna 3-hloralilhlorīds (INNM)Methenamine 3-chloroallylochloride (INNM)0,2%
43.Nātrija hidroksimetilamino acetāts (nātrija hidroksime-tilglicināts)Sodium hydroxymethyl­amino acetate (Sodium hydroxymethylglycinate)0,5%
44.(svītrots ar MK 18.09.2007. noteikumiem Nr.636)
45.Neorganiskie sulfīti un hidrogēnsulfīti(1)Inorganic sulphites and hydrogensulphites0,2% (aprēķināti kā brīvs sēra dioksīds)
46.Poli (1-heksametilēn­biguanidīna) hidrohlorīdsPoly (1-hexamethylene­biguanide) hydrochloride0,3%
47.Propionskābe un tās sāļiPropionic acid and its salts2% (aprēķināti kā skābe)
48.Salicilskābe un tās sāļi(1)Salicylic acid and its salts0,5% (aprēķināti kā skābe)Aizliegts kosmētikas līdzekļos bērniem līdz trim gadiem, izņemot šampūnusNelietot bērniem līdz triju gadu vecumam(2)
49.Skudrskābe un tās nātrija
sāls
Formic acid and its sodium salt0,5% (aprēķināti kā skābe)
50.Sorbīnskābe (heksa-2,4-diēnskābe) un tās sāļiSorbic acid (hexa-2,4-dienoic acid) and its salts0,6% (aprēķināti kā skābe)
51.Sudraba hlorīda nogulsnes uz titāna dioksīdaSilver chloride deposited on titanium dioxide0,004% (aprēķināti kā sudraba hlorīds)20% sudraba hlorīda uz titāna dioksīda.

Aizliegts kosmētikas līdzekļos, kas paredzēti bērniem līdz trim gadiem, mutes dobuma higiēnas līdzekļos un līdzekļos, kuri paredzēti lietošanai acu tuvumā un uz lūpām

52.Tiomersals (INN)Thiomersal (INN)0,007% dzīvsudraba.

Maisījumā ar citiem dzīvsudraba savienojumiem, kuri atļauti šajos noteikumos, galaproduktā maksimālā dzīvsudraba koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,007%

Atļauts tikai acu dekoratīvās kosmētikas līdzekļos un līdzekļos to noņemšanaiSatur tiomersalu
53.Triklokarbāns (INN)(1)Triclocarban (INN)0,2%Tīrības kritēriji: 3,3’,4,4’-tetrahlorazo­benzols < 1mg/kg;

3,3’,4,4’-tetrahlorazoksi­benzols < 1mg/kg

54.Triklosāns (INN)Triclosan (INN)0,3%
55.Undek-10-enoīnskābe un
sāļi
Undec-10-enoic acid and salts0,2% (aprēķināti kā skābe)
56.MetilizotiazolinonsMethylisothiazolinone0,01%  
57.Etillauroilargināta hidrohlorīds(11) Etil-Ν α -dodekanoil-L-argināta hidrohlorīds

CAS Nr. 60372-77-2

EK Nr. 434-630-6

Ethyl Lauroyl Arginate HCl (INCI) Ethyl -Ν α -dodecanoyl-L-arginate hydrochloride CAS No. 60372-77-2 EC No. 434-630-60,4 %Neizmantot lūpu līdzekļos, mutes dobuma līdzekļos un izsmidzināmos līdzekļos

Piezīmes.

1. Vielu ar atsauci(1) var pievienot kosmētikas līdzeklim koncentrācijā, kas atšķiras no šajā pielikumā noteiktās, ja to izmanto citiem specifiskiem mērķiem, par ko ir norāde kosmētikas līdzekļa marķējumā, piemēram, kā dezodorantu ziepēs vai kā pretblaugznu līdzekli šampūnos.

2. Brīdinājums ar atsauci(2) norādāms tikai tā kosmētikas līdzekļa marķējumā, kuru var izmantot bērniem līdz trim gadiem un kas saglabā ilgstošu saskarsmi ar ādu.

3. (Svītrota ar MK 29.08.2006. noteikumiem Nr.728).

4. (Svītrota ar MK 29.08.2006. noteikumiem Nr.728).

5. Kosmētikas līdzekļu sastāvā lieto arī citas vielas, kurām piemīt antimikrobiālas īpašības un kuras darbojas kā galaprodukta konservanti, piemēram, vairums ēterisko eļļu un daži spirti. Šādas vielas nav iekļautas šajā pielikumā.

6. Šajā pielikumā ar sāļiem un esteriem saprot:

6.1. sāļi – nātrija, kālija, kalcija, magnija, amonija un etanolamīna katjona sāļi; hlorīda, broma, sulfāta, acetāta anjona sāļi;

6.2. esteri – metil-, etil-, propil-, izopropil-, butil-, izobutil-, fenilesteri.

7. Ja kosmētikas līdzeklis satur formaldehīdu vai šajā sarakstā minētās vielas, kas izdala formaldehīdu, koncentrācijā, kura galaproduktā pārsniedz 0,05%, marķējumā jābūt brīdinājumam "Satur formaldehīdu".

8. Atsauce(8) attiecas uz visiem kosmētikas līdzekļiem, kurus paredzēts lietot uz lielas ķermeņa daļas.

9. Atsauce(9) attiecas tikai uz kosmētikas līdzekļiem, kurus varētu lietot bērniem līdz triju gadu vecumam un kuri nav vannas līdzekļi, dušas želejas vai šampūni.

10. Atsauce(10) attiecas tikai uz kosmētikas līdzekļiem, kurus varētu lietot bērniem līdz triju gadu vecumam.

11. (11) Ja neizmanto kā konservantu, sk. 3.pielikuma I nodaļas 210.punktu.

Veselības ministrs R.Muciņš
6.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.aprīŗa noteikumiem Nr.354
Ultravioletā starojuma filtri, kurus atŗauts iekŗaut kosmētikas līdzekŗa sastāvā, un to lietošanas ierobežojumi

(Pielikums grozīts ar MK 12.04.2005. noteikumiem Nr.259; MK 23.05.2006. noteikumiem Nr.420; MK 26.05.2009. noteikumiem Nr.477; grozījumi 1.punktā stājas spēkā 08.10.2009., sk. MK 26.05.2009. noteikumu Nr.477 3.punktu.)

Nr.
p.k.

Ultravioletā starojuma filtra nosaukums

Lietošanas ierobežojumi

latviešu valodā

angļu valodā

maksimālā atļautā koncentrācija

kosmētikas līdzekļa marķējumā norādāmie lietošanas noteikumi un brīdinājumi

1

2

3

4

5

1.

(Svītrots ar MK 26.05.2009. noteikumiem Nr.479.)  

2.

3-benzilidīnkampars

3-Benzylidene camphor

2%

3.Benzoskābes 4,4-((6-(((1,1-dimetiletil) aminokarbonil) fenilamino)-1,3,5-triazīn-2,4-diil) diimino)bis-,bis-(2-etilheksil) esteris

Benzoic acid, 4,4-((6-(((1,1-dimethyl­ethyl) aminocarbonyl) phenylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl) diimino)bis-,bis-(2-ethylhexyl) ester

(CAS No 154702-15-5)

10%
4.

2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-metil-6-(2-metil-3-(1,3,3,3-tetra-metil-1-(trimetilsilil)oksi)-disilo-ksanil)propilfenols

(drometrizola trisiloksāns)

Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-methyl-3-(1,3,3,3-tetra-methyl-1-(trimethylsilyl)oxy)-disilo-xanyl)propyl

(Drometrizole Trisiloxane)

15%
5.2-ciān-3,3-difenil akrilskābes 2-etilheksilesteris (oktokrilēns)2-Cyano-3,3-diphenyl acrylic acid,
2-ethylhexyl ester (Octocrylene)
10% (aprēķināti kā skābe)
6.DimetikodietilbenzalmalonātsDimethicodiethylbenzalmalonate (CAS No 207574-74-1)10%
7.2-2’-bis-(1,4-fenilēn)1H-benzimidazol-4,6-disulfoskābes mononātrija sālsMonosodium salt of 2-2’-bis-(1,4-phenylene)1H-benzimidazole-4,6-disulphonic acid10% (aprēķināti kā skābe)
8.Etil-2-heksil 4-dimetilami-nobenzoāts (oktil dimetil PABA)4-Dimethyl-amino-benzoate of ethyl-2-hexyl (octyl dimethyl PABA)8%
9.2-etilheksilsalicilāts (oktilsalicilāts)2-Ethylhexyl salicylate (Octyl salicylate)5%
10.

Etoksilēts etil-4-aminobenzoāts

(PEG-25 PABA)

Ethoxylated Ethyl-4-Aminobenzoate

(PEG-25 PABA)

10%
11.2-fenilbenzimidazol-5-sulfoskābe un tās kālija, nātrija un trietanolamīna sāļi2-Phenylbenzimidazole-5-sulphonic acid and its potassium, sodium and triethanolamine salts8% (aprēķināti kā skābe)
12.3,3’-(1,4-fenilēndimetilēn) bis (7,7-dimetil-2-oksobiciklo-[2,2,1]hept-1-ilmetānsulfoskābe) un tās sāļi3,3’-(1,4-Phenylenedimethylene) bis (7,7-dimethyl-2-oxobicyclo-[2,2,1]hept-1-yl-methanesulphonic acid) and its salts10% (aprēķināti kā skābe)
13.2-hidroksi-4-metoksibenzofenon-5-sulfoskābe (Benzofenons-5) un tās nātrija sāls2-Hydroxy-4-methoxy-benzophenone-5-sulphonic acid (Benzophenone-5) and its sodium salt5% (aprēķināti kā skābe)
14.HomosalatsHomosalate (INN)10%

15.Izopentil-4-metoksicinamāts (izoamil-p-metoksicinamāts)Isopentyl-4-methoxycinnamate (Isoamyl p-Methoxycinnamate)10%
16.

3-(4’-metilbenzilidīn)-d-1-kampars (4-metilbenzilidīnkampars)

3-(4’-Methylbenzylidene)-d-1-camphor (4-Methylbenzylidene Camphor)4%
17.Oksibenzons (INN)Oxybenzone (INN)10%

Satur oksibenzonu.

(Brīdinājums nav jānorāda, ja oksibenzona koncentrācija ir 0,5% vai mazāka un ja to izmanto tikai paša līdzekļa aizsardzībai)

18.N-{(2 un 4)-[(2-oksoborn-3-iliden)metil]benzil}akrilamīda polimērsPolymer of N-{(2 and 4)-[(2-oxoborn-3-ylidene)methyl]benzyl}acrylamide6%
19.2,2’-metilēn-bis-6-(2H-benzotriazol-2il)-4-(tetrametil-butil)-1,1,3,3-fenols2,2’-Methylene-bis-6-(2H-benzotriazol-2yl)-4-(tetramethyl-butyl)-1,1,3,3-phenol10%
20.alfa-(2-oksoborn-3-ilidēn)-toluol-4-sulfoskābe un tās sāļialpha-(2-Oxoborn-3-ylidene)-toluene-4-sulphonic acid and its salts6% (aprēķināti kā skābe)
21.Oktil metoksicinamātsOctyl methoxycinnamate10%
22.1-(4-terc-butilfenil)-3-(4-metoksifenil)propān-1,3-dions1-(4-tert-butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-dione5%
23.Titāna dioksīdsTitanium dioxide25%
24.2,4,6-trianilīn-(p-karbo-2’-etilheksil-1’-oksi)-1,3,5-triazīns (Oktiltriazons)2,4,6-Trianilino-(p-carbo-2’-ethylhexyl-1’-oxy)-1,3,5-triazine (Octyl Triazone)5%
25.(1,3,5)-triazīna-2,4-bis ((4-(2-etil-heksiloksi)-2-hidroksi)-fenil)-6-(4-metoksifenils)(1,3,5)-Triazine-2,4-bis((4-(2-ethyl-hexyloxy)-2-hydroxy)-phenyl)-6-(4-methoxyphenyl)10%

26.N,N,N-trimetil-4-(2-oksoborn-3-ilidēnmetil) anilīna metilsulfātsN,N,N-Trimethyl-4-(2-oxoborn-3-ylidenemethyl) anilinium methyl sulphate6%

27.

Benzoskābes 2-[4-(dietilamino)-2-hidroksibenzoil] heksilesteris

(INCI nosaukums: Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate

CAS Nr.302776-68-7)

Benzoic acid,2-{4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]-, hexylester

(INCI name: Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate

CAS No 302776-68-7)

10%

Veselības ministrs R.Muciņš
7.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.aprīŗa noteikumiem Nr.354
Metodes toksicitātes un citu veselības seku noteikšanai

(Pielikums svītrots no 01.06.2010. ar MK 26.05.2009. noteikumiem Nr.477, sk. grozījumu 6.punktu.)

8.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.aprīŗa noteikumiem Nr.354
Kosmētikas līdzekļu paraugu ņemšana, paraugu sagatavošana un kosmētikas līdzekļu sastāvā esošo ķīmisko vielu noteikšanas metodes

(Pielikums MK 23.05.2006. noteikumu Nr.420 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.09.2007. noteikumiem Nr.636)

1. Kosmētikas līdzekļu paraugu ņemšana

1. Kosmētikas līdzekļu kopējo paraugu (tādu atsevišķu paraugu kopums, kuriem ir viens un tas pats partijas numurs) ņem to oriģinālajos iepakojumos un neatvērtā veidā nosūta laboratorijai.

2. Kosmētikas līdzekļu (kas tirgū piedāvāti neiepakotā veidā vai mazum­tirdzniecībā pārdoti tādā iepakojumā, kas atšķiras no ražotāja oriģinālā iepako­juma) paraugus laboratorijas traukos (priekšmetos, kuros ievietots produkts un kuri ar to nepārtraukti saskaras) ņem tādā daudzumā, kāds nepieciešams analīžu veikšanai.

3. Laboratorijai nepieciešamo paraugu skaitu nosaka ar analītiskās metodes palīdzību.

4. Paraugus aizzīmogo (aizplombē) un etiķetes pievieno saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā tirgus uzraudzības iestādes pieprasa un saņem preču paraugus, kā arī rīkojas ar tiem pēc laboratoriskās vai cita veida ekspertīzes.

5. Paraugu ņemšanas un nodošanas aktu aizpilda saskaņā ar normatīva­jiem aktiem par kārtību, kādā tirgus uzraudzības iestādes pieprasa un saņem preču paraugus, kā arī rīkojas ar tiem pēc laboratoriskās vai cita veida ekspertīzes.

6. Atsevišķie paraugi (vienības, kas ņemtas no pārdošanai piedāvātas partijas) jāglabā saskaņā ar ražotāja instrukcijām, kas norādītas uz marķējuma.

7. Laboratorijas paraugus (kopējā parauga reprezentatīva frakcija, kas jāanalizē atsevišķās laboratorijās) glabā tumšā vietā, 10–25 °C temperatūrā, ja vien nav precizēti citi nosacījumi.

8. Atsevišķos paraugus atver tieši pirms analīzes veikšanas.

2. Analizējamo daudzumu sagatavošana laboratorijā

9. Ja iespējams, katru atsevišķo paraugu analizē atsevišķi. Ja atsevišķais paraugs ir pārāk mazs, izmanto minimālo atsevišķo paraugu skaitu.

10. Pirms analizējamo daudzumu (reprezentatīvs laboratorijas parauga daudzums, kas nepieciešams vienai analīzei) ņemšanas atsevišķos paraugus labi sajauc.

11. Atbilstoši attiecīgajai analīzes metodei trauku, kurā glabā analizējamo paraugu, atver inertā gāzē un iespējami ātri vajadzīgā skaitā paņem analizējamos daudzumus. Analīzi izdara iespējami ātrāk. Ja paraugs jāsaglabā, inertā gāzē noslēdz trauku.

12. Ja sākotnēji homogēns kosmētikas līdzeklis sadalās pa fāzēm, pirms analizējamo daudzumu ņemšanas to vēlreiz homogenizē.

13. Ja kosmētikas līdzekli piedāvā tirgū veidā, kurā to nevar apstrādāt saskaņā ar šajā pielikumā noteiktajām metodēm, un ja attiecīgās analīžu metodes nav paredzētas šajā pielikumā, var pieņemt oriģinālu procedūru ar nosacījumu, ka to apraksta analīzes ziņojumā.

14. Šķidro kosmētikas līdzekļu (šķīdumi eļļā, spirtā vai ūdenī, tualetes ūdeņi, losjoni vai pieniņi, kuri var būt iepakoti flakonos, pudelēs, ampulās vai tūbiņās) analizējamo daudzumu ņem šādā kārtībā:

14.1. Trauku pirms atvēršanas spēcīgi sakrata.

14.2. Atver trauku.

14.3. Dažus mililitrus šķidruma ielej mēģenē, lai vizuāli novērtētu tā īpašības nolūkā paņemt analizējamo daudzumu.

14.4. Ja nepieciešams, paņem analizējamo daudzumu.

14.5. Rūpīgi noslēdz trauku.

15. Pusšķidru kosmētikas līdzekļu (pastas, krēmi, emulsijas un želejas, kuri var būt iepakoti tūbiņās, plastikas pudelēs vai burciņās) analizējamo daudzumu ņem šādā kārtībā:

15.1. No traukiem ar šauru kaklu noņem vismaz pirmo centimetru kosmētikas līdzekļa. Izspiež analizējamo daudzumu un tūlīt noslēdz trauku.

15.2. No traukiem ar platu kaklu vienmērīgi nokasa virsmu, atdalot virsējo slāni. Izņem analizējamo daudzumu un tūlīt noslēdz trauku.

16. Cietu kosmētikas līdzekļu (birstoši pūderi, presēti pūderi, zīmuļi, kuri var būt iepakoti dažādos traukos) analizējamo daudzumu ņem šādā kārtībā:

16.1. Birstošu pūderi pirms izpakošanas vai atvēršanas spēcīgi sakrata, atver un atdala analizējamo daudzumu.

16.2. No presēta pūdera vai zīmuļa vienmērīgi nokasa virsējo slāni. Analizējamo daudzumu ņem no atsegtā slāņa.

17. Aerosola (jebkura atkārtoti neizmantojama tvertne, kas izgatavota no metāla, stikla vai plastmasas un satur gāzi saspiestā, sašķidrinātā vai zem spiediena sašķidrinātā veidā ar vai bez šķidruma, pastas vai pulvera un ir apgādāta ar ierīci, kas ļauj saturam izplūst kā cietām vai šķidrām daļiņām kopā ar gāzi putu, pastas, pulvera vai šķidrā veidā) analizējamo daudzumu ņem šādi: aerosola trauku spēcīgi sakrata, reprezentatīvu tā satura daudzumu ar piemērotu savienotāju (piemēram, 1.attēls; izņemot gadījumus, kad analīzes metodē var paredzēt citus savienotājus) pārnes uz stikla pudeli, kas pārklāta ar plastiku (4.attēls) un kurai pielikts aerosola ventilis, bet kurai nav sifona caurules. Pārnesot daudzumu, pudeli tur ar ventili uz leju. Tā pārnesot, saturs kļūst skaidri redzams vienā no šādiem četriem veidiem:

17.1. Aerosols homogēna šķīduma veidā tiešai analīzei.

17.2. Aerosols, kas sastāv no divām šķidrām fāzēm. Katru fāzi var analizēt pēc tam, kad apakšējā fāze ir pārnesta uz citu pudeli, pirmo pudeli turot ar ventili uz leju. Apakšējā fāze bieži ir ūdeņaina, un tajā nav propelenta (piemēram, butāna un ūdens maisījuma).

17.3. Aerosols, kas satur suspendētu pulveri. Šķidro fāzi var analizēt pēc pulvera atdalīšanas.

17.4. Kosmētikas līdzeklis putu vai krēma veidā. Vispirms pudelē precīzi iesver 5–10 g 2-metoksietanola, tādējādi novēršot putu veidošanos degazācijas laikā un dodot iespēju izvadīt propelentās gāzes, nezaudējot šķidrumu.

18. Aerosola analizējamā daudzuma ņemšanā izmanto šādus piederumus:

18.1. Savienotāju (1.attēls), kas izgatavots no dūralumīnija vai misiņa. Tas konstruēts tā, ka ar polietilēna adapteru to var pielāgot dažādām ventiļu sistēmām. Var lietot citus savienotājus (2. un 3.attēls).

18.2. Pudeli, kura aprakstīta šī pielikuma 17.punktā. Tās tilpums ir 50–100 ml.

19. Lai varētu pārnest pietiekamu daudzumu parauga, no pudeles izpūš gaisu. Šajā nolūkā pa savienotāju ievada aptuveni 10 ml dihlordifluormetāna vai butāna (atkarībā no analizējamā kosmētikas līdzekļa) un, turot pudeli ar ventili augstākajā stāvoklī, pilnīgi degazē, līdz izzūd šķidrā fāze. Noņem savienotāju. Nosver pudeli (a grami). Spēcīgi sakrata aerosolu, no kura ņemams paraugs. Pievieno savienotāju pie paraugam ņemamā aerosola trauka ventiļa (trauku turot ar ventili uz augšu), pieliek pudeli (ar kaklu uz leju) pie savienotāja. Piepilda apmēram divas trešdaļas pudeles. Ja pārnešana beidzas priekšlaicīgi tāpēc, ka izlīdzinājies spiediens, to var atjaunot, atdzesējot pudeli.

Šādi iegūto paraugu var izmantot:

19.1. Standarta ķīmiskā analīze:

19.1.1. Degazē, turot pudeli ar ventili uz augšu. Ja degazējot rodas putas, izmanto pudeli, kurā pa savienotāju ar šļirci iepriekš ievadīts precīzi nosvērts daudzums (5–10 g) 2-metoksietanola.

19.1.2. Pabeidz gaistošo komponentu atdalīšanu bez zudumiem, kratot ūdens vannā, kurā uztur 40 °C temperatūru. Noņem savienotāju.

19.1.3. Vēlreiz nosver pudeli (c grami), lai noteiktu atlikuma masu m2 (m2 = c – a) (aprēķinot atlikuma masu, atņem izmantotā 2-metoksietanola masu).

19.1.4. Noņemot ventili, atver pudeli.

19.1.5. Pilnīgi izšķīdina atlikumu zināmā daudzumā attiecīga šķīdinātāja.

19.1.6. Veic alikvotās daļas kvantitatīvu analīzi. Aprēķinos izmanto šādas formulas:

un , kur

m1 – pudelē ievadītā aerosola masa;

m2 – atlikuma masa pēc karsēšanas 40 °C temperatūrā;

r – attiecīgās vielas procentuālais daudzums m2 (ko nosaka pēc attiecīgās metodes);

R – attiecīgās vielas procentuālais daudzums analīzei saņemtajā aerosolā;

Q – attiecīgās vielas kopējā masa aerosola traukā;

P – aerosola (atsevišķā parauga) tīrā sākuma masa.

19.2. Gaistošo komponentu analīze gāzu hromatogrāfijā:

19.2.1. Ar gāzu hromatogrāfijas šļirci no pudeles paņem attiecīgu daudzumu. Šļirces saturu ievada gāzu hromatogrāfā.

19.2.2. Izmanto A2 sērijas 25 µl vai 50 µ (5.attēls), vai līdzvērtīgu gāzu hromatogrāfijas šļirci precīzai parauga tilpuma nomērīšanai. Šai šļircei adatas galā ir pielikts ventilis. Ar pie pudeles piestiprinātu savienotāju un pie šļirces piestiprinātu polietilēna cauruli (garums 8 mm, iekšējais diametrs 2,5 mm) šļirce savienota ar pudeli.

19.2.3. Kad pudelē iepildīts attiecīgs daudzums aerosola, šļirces konisko galu pievieno pie pudeles saskaņā ar šī pielikuma 19.2.2.apakšpunktu. Atver ventili un iesūknē atbilstīgu daudzumu šķidruma. Izvada gāzes burbuļus, vairākas reizes apgriežot virzuli (ja nepieciešams, atdzesē šļirci). Kad šļircē ir attiecīgais daudzums šķidruma bez burbuļiem, aizver ventili un atvieno šļirci no pudeles. Pieliek adatu, ievada šļirci gāzu hromatogrāfa inžektorā, atver ventili un ievada šļirces saturu.

19.2.4. Ja nepieciešams iekšējais standarts, to ievada pudelē (ar parastu stikla šļirci, izmantojot savienotāju).

1.attēls
Savienotājs P1

2.attēls
Savienotājs M2 pārejai starp aptveramajiem un aptverošajiem ventiļiem

3.attēls
Savienotājs M1 pārejai starp diviem aptveramajiem ventiļiem

4.attēls
Pudele. Ietilpība 50–100 ml

5.attēls
Šļirce gāzes paraugam

3. Brīvo nātrija un kālija hidroksīdu kvantitatīva un kvalitatīva noteikšana

20. Brīvo nātrija un kālija hidroksīdu kvantitatīvas un kvalitatīvas noteikšanas metode nosaka procedūru kvalitatīvai lielu daudzumu brīvo nātrija vai kālija hidroksīdu noteikšanai kosmētikas līdzekļos un kvantitatīvai brīvo nātrija vai kālija hidroksīdu noteikšanai matu ieveidošanas līdzekļos un šķīdinātājos, kas paredzēti nagu valnīša atbīdīšanai.

21. Brīvo nātrija un kālija hidroksīdu nosaka pēc skābes standartšķīduma tilpuma, kas nepieciešams, lai neitralizētu kosmētikas līdzekli, iegūto daudzumu izsakot brīvā nātrija hidroksīda masas %.

22. Laboratorijas paraugu izšķīdina vai disperģē ūdenī un titrē ar skābes standartšķīdumu. Pievienojot skābi, reģistrē pH vērtību: vienkārša nātrija vai kālija hidroksīda šķīduma beigu punkts ir straujš kāpums pH vērtībā. Vienkāršās titrēšanas līkni var izmainīt:

22.1. Amonjaks un citas vājas organiskās bāzes, kurām pašām titrēšanas līkne ir bez krasa lēciena. Pēc šīs metodes amonjaku atdala, destilējot vakuumā istabas temperatūrā.

22.2. Vāju skābju sāļi, kas titrēšanas līknē var radīt vairākus lēcienus. Tādā gadījumā tikai līknes sākumdaļa līdz pirmajam lēcienam atbilst brīvā nātrija vai kālija hidroksīda hidroksiljona neitralizācijai.

Ja vāju neorganisko skābju sāļi rada būtiski traucējošu ietekmi, veic alternatīvu titrēšanu spirtā. Teorētiski ir iespējams, ka augsto pH līmeni nosaka citas stipras šķīstošas bāzes (piemēram, litija hidroksīds, četraizvietotais amonija hidroksīds), tomēr to klātbūtnes varbūtība šī veida kosmētikas līdzekļos ir ļoti maza.

3.1. Kvalitatīva noteikšana

23. Reaģentam izmanto sārma standarta buferšķīdumu ar pH 9,18 25 °C temperatūrā: 0,05 M nātrija tetraborāta dekahidrāta.

24. Kvalitatīvai noteikšanai nepieciešama šāda iekārta:

24.1. Parastie laboratorijas stikla trauki.

24.2. pH metrs.

24.3. Stikla membrānas elektrods.

24.4. Kalomela standartelektrods.

25. pH metru kalibrē ar elektrodiem, izmantojot standarta buferšķīdumu. Sagatavo analizējamā kosmētikas līdzekļa 10 % šķīdumu vai dispersiju ūdenī un izfiltrē. Izmēra pH. Ja pH ir 12 vai vairāk, izdara kvantitatīvo noteikšanu.

3.2. Kvantitatīva noteikšana

26. Titrēšanu ūdens vidē veic šādā kārtībā:

26.1. Reaģentam izmanto standarta 0,1 n sālsskābi.

26.2. Titrēšanai ūdens vidē izmanto iekārtu:

26.2.1. Parastie laboratorijas stikla trauki.

26.2.2. pH metrs, vēlams ar pašrakstītāju.

26.2.3. Stikla membrānas elektrods.

26.2.4. Kalomela standartelektrods.

26.3. Vārglāzē ar 150 ml tilpumu precīzi iesver analizējamo daudzumu 0,5–1,0 g. Ja analizējamā daudzumā klāt ir amonjaks, pievieno dažus vārķer­meņus, liek vārglāzi vakuumeksikatorā, pievieno ūdensstrūklas sūkni, līdz amonjaka smarža vairs nav konstatējama (apmēram trīs stundas).

26.4. Pievieno 100 ml ūdens, izšķīdina vai iemaisa atlikumu un, titrējot ar 0,1 n sālsskābes šķīdumu, reģistrē pH izmaiņas.

26.5. Nosaka kāpuma punktus titrēšanas līknēs. Ja pirmais kāpuma punkts ir zem pH 7 līmeņa, paraugā nav nātrija vai kālija hidroksīda.

26.6. Ja līknē ir divi vai vairāki kāpuma punkti, nozīmīgs ir tikai pirmais punkts.

26.7. Atzīmē titranta tilpumu pirmajā kāpuma punktā.

26.8. Titranta tilpumu apzīmē ar V, izsaka mililitros, analizējamā daudzuma masu gramos apzīmē ar M.

26.9. Nātrija vai kālija hidroksīdu saturu paraugā izsaka % un aprēķina pēc formulas:

.

26.10. Ja pretēji norādēm par nātrija vai kālija hidroksīdu klātbūtni lielā daudzumā titrēšanas līknē neparādās skaidrs kāpuma punkts, kvantitatīvo noteikšanu atkārto izopropanolā.

27. Titrēšanu izopropanolā veic šādā kārtībā:

27.1. Titrēšanai izopropanolā izmantotie reaģenti ir šādi:

27.1.1. Izopropanols.

27.1.2. 1,0 n sālsskābes standartšķīdums.

27.1.3. Atšķaidot 1,0 n sālsskābi ar izopropanolu, tieši pirms lietošanas sagatavo 0,1 n sālsskābi izopropanolā.

27.2. Titrēšanai izopropanolā izmantotā iekārta:

27.2.1. Parastie laboratorijas stikla trauki.

27.2.2. pH metrs, vēlams ar pašrakstītāju.

27.2.3. Stikla membrānas elektrods.

27.2.4. Kalomela standartelektrods.

27.3. Vārglāzē ar 150 ml tilpumu precīzi iesver analizējamo daudzumu 0,5–1,0 g. Ja klāt ir amonjaks, pievieno dažus vārķermeņus, liek vārglāzi vakuumeksikatorā, pievieno ūdensstrūklas sūkni, līdz amonjaka smarža vairs nav konstatējama (apmēram trīs stundas). Pievieno 100 ml izopropanola, izšķīdina vai iemaisa atlikumu un, titrējot ar 0,1 n sālsskābes šķīdumu, reģistrē pH izmaiņas.

27.4. Aprēķinu veic saskaņā ar šī pielikuma 26.punktu, pieņemot, ka pirmais lēciena punkts ir apmēram pH 9 līmenī.

28. Ja nātrija vai kālija hidroksīda saturs nātrija hidroksīda izteiksmē ir 5 masas %, no viena parauga divās paralēlās kvantitatīvās noteikšanās iegūto rezultātu starpībai nevajadzētu pārsniegt absolūtu 0,25 % vērtību.4

4. Skābeņskābes un tās sārmu metālu sāļu kvantitatīva un kvalitatīva noteikšana matu kopšanas līdzekļos

29. Skābeņskābes un tās sārmu metālu sāļu kvantitatīvas un kvalitatīvas noteikšanas matu kopšanas līdzekļos metode nosaka procedūru skābeņskābes un tās sārmu metālu sāļu kvantitatīvai un kvalitatīvai noteikšanai matu kopšanas līdzekļos. To var izmantot bezkrāsainiem ūdens/spirta šķīdumiem un losjoniem, kas satur aptuveni 5 % skābeņskābes vai līdzvērtīgu daudzumu sārmu metālu oksalāta.

30. Ar šī pielikuma 29.punktā minēto metodi kvantitatīvi noteikto skābeņ­skābes vai tās sārmu metālu sāļu saturu izsaka parauga brīvās skābeņskābes masas procentos.

31. Pēc visu attiecīgo virsmas aktīvo anjonu aģentu atdalīšanas, kuri ir kopā ar p-toluidīna hidrohlorīdu, skābeņskābe vai oksalāti nogulsnējas kā kalcija oksalāts. Pēc tam šķīdumu izfiltrē, nogulsnes izšķīdina sērskābē un titrē ar kālija permanganātu.

32. Skābeņskābes un tās sārmu metālu sāļu kvantitatīvas un kvalitatīvas noteikšanas matu kopšanas līdzekļos metodē izmantojamie reaģenti1:

32.1. Amonija acetāta šķīdums, 5 masas %.

32.2. Kalcija hlorīda šķīdums, 10 masas %.

32.3. Etanols, 95 % (pēc tilpuma).

32.4. Tetrahlorogleklis.

32.5. Dietilēteris.

32.6. p-toluidīna dihidrohlorīda šķīdums, 6,8 masas %.

32.7. 0,1 N kālija permanganāta šķīdums.

32.8. Sērskābe, 20 masas %.

32.9. Sālsskābe, 10 masas %.

32.10. Nātrija acetāta trihidrāts.

32.11. Ledus etiķskābe.

32.12. Sērskābe (1:1).

32.13. Piesātināts bārija hidroksīda šķīdums.

33. Skābeņskābes un tās sārmu metālu sāļu kvantitatīvas un kvalitatīvas noteikšanas matu kopšanas līdzekļos metodē izmantojamās iekārtas:

33.1. Dalāmās piltuves, 500 ml.

33.2. Vārglāzes, 50 un 600 ml.

33.3. Stikla filtrtīģelis, G-4.

33.4. Mērcilindri, 25 un 100 ml.

33.5. Pipetes, 10 ml.

33.6. Bunzena kolbas, 500 ml.

33.7. Ūdensstrūklas sūknis.

33.8. Termometrs ar iedaļām no 0 līdz 100 °C.

33.9. Magnētiskais maisītājs ar sildelementu.

33.10. Magnētiskie stienīši ar teflona pārklājumu.

33.11. Birete, 25 ml.

33.12. Koniskās kolbas, 250 ml.

4.1. Kvantitatīva noteikšana

34. Iesver 6–7 g parauga 50 ml vārglāzē, ar atšķaidītu sālsskābi (32.9.apakš­punkts) noregulē pH uz 3 un ar 100 ml destilēta ūdens ieskalo dalāmajā piltuvē. Pēc kārtas pievieno 25 ml etanola, 25 ml p-toluidīna dihidrohlorīda šķīduma un 25–30 ml oglekļa tetrahlorīda un maisījumu spēcīgi sakrata.

35. Kad fāzes ir atdalītas, atdala apakšējo (organisko) fāzi, atkārto ekstrakciju ar šī pielikuma 34.punktā minētajiem reaģentiem un vēlreiz atdala organisko fāzi.

35. Ūdens šķīdumu ieskalo 600 ml vārglāzē un, vārot šķīdumu, atdala visu oglekļa tetrahlorīdu, kas nav atdalīts.

36. Pievieno 50 ml amonija acetāta šķīduma, karsē šķīdumu līdz viršanai un verdošajā šķīdumā iemaisa 10 ml karsta kalcija hlorīda šķīduma, ļauj nogulsnēties nogulsnēm.

37. Pievienojot dažus pilienus kalcija hlorīda šķīduma, pārbauda, vai nogulsnēšanās ir pilnīga, ļauj atdzist līdz istabas temperatūrai, tad iemaisa 200 ml etanola un atstāj uz 30 minūtēm.

38. Izfiltrē šķidrumu caur stikla filtrtīģeli, ar nelielu daudzumu karsta ūdens (50–60 °C) nogulsnes pārnes uz filtrtīģeli un mazgā ar aukstu ūdeni.

39. Nogulsnes piecas reizes mazgā ar mazu daudzumu etanola un pēc tam piecas reizes ar mazu daudzumu dietilētera, un izšķīdina nogulsnes 50 mililitros karstas sērskābes, sērskābi pazeminātā spiedienā izfiltrējot caur filtrtīģeli.

40. Šķīdumu bez zudumiem pārnes uz konisko kolbu un titrē ar kālija permanganāta šķīdumu, līdz šķīdums kļūst gaiši rozā.

41. Masas procentos izteiktu skābeņskābes saturu paraugā aprēķina pēc formulas:

% skābeņskābes = , kur

A – 0,1 N kālija permanganāta patēriņš, ko mēra saskaņā ar šī pielikuma 40.punktu;

E – analizējamā parauga daudzums (gramos) (34.punkts);

4,50179 – skābeņskābes pārvēršanas koeficients.

42. Ja skābeņskābes saturs ir aptuveni 5 %, no viena parauga divās paralēlās kvantitatīvās noteikšanās iegūto rezultātu starpībai nevajadzētu pārsniegt absolūtu 0,15 % vērtību.4

4.2. Kvalitatīva noteikšana

43. Skābeņskābe vai oksalāti nogulsnējas kā kalcija oksalāts un šķīst sērskābē. Šķīdumam pievieno mazliet kālija permanganāta šķīduma, kas kļūst bezkrāsains un izraisa oglekļa dioksīda veidošanos. Minēto oglekļa dioksīdu laižot caur bārija hidroksīda šķīdumu, veidojas baltas bārija karbonāta nogulsnes (duļķes).

44. Analizējamo parauga daudzumu apstrādā saskaņā ar šī pielikuma 34., 35. un 36.punktu, tādējādi atdalot visus klātesošos mazgāšanas līdzekļus.

45. Aptuveni 10 mililitriem šķīduma, kas iegūts saskaņā ar šī pielikuma 44.punktu, pievieno lāpstiņas galu nātrija acetāta un šķīdumu skābina ar dažiem pilieniem ledus etiķskābes.

46. Pievieno 10 % kalcija hlorīda šķīduma un izfiltrē. Kalcija oksalāta nogulsnes izšķīdina 2 mililitros sērskābes (1:1).

47. Šķīdumu pārnes uz mēģeni un pa pilienam pievieno aptuveni 0,5 ml 0,1 N kālija permanganāta šķīduma. Ja šķīdumā ir oksalāts, šķīdums zaudē krāsu – sākumā pamazām, pēc tam strauji.

48. Tūlīt pēc tam, kad pievienots kālija permanganāts, mēģeni aiztaisa ar aizbāzni, kurā ir piemērota stikla caurule, mazliet pasilda mēģenes saturu un savāc izveidojušos oglekļa dioksīdu piesātinātā bārija hidroksīda šķīdumā. Ja pēc trim līdz piecām minūtēm redzamas baltas bārija karbonāta duļķes, šķīdumā ir skābeņskābe.

5. Hloroforma kvantitatīva noteikšana zobu pastā

49. Hloroforma kvantitatīvas noteikšanas zobu pastā metodi izmanto, lai gāzu hromatogrāfijā kvantitatīvi noteiktu hloroforma daudzumu zobu pastā. Šī metode ir piemērota hloroforma kvantitatīvai noteikšanai, ja tā līmenis ir 5 % vai mazāks. Kvantitatīvi noteikto hloroforma saturu izsaka kosmētikas līdzekļa masas procentos.

50. Zobu pastu suspendē dimetilformamīda un metanola maisījumā, kam pievieno zināmu daudzumu acetonitrila, kurš ir iekšējais standarts. Pēc centrifu­gēšanas daļu šķidrās fāzes ņem gāzu hromatogrāfijai un aprēķina hloroforma saturu.

51. Hloroforma kvantitatīvas noteikšanas zobu pastā metodei izmanto šādus reaģentus1:

51.1. Porapak Q, Chromosorb 101 vai līdzvērtīgs, kura daļiņu izmēri ir 80–100.

51.2. Acetonitrils.

51.3. Hloroforms.

51.4. Dimetilformamīds.

51.5. Metanols.

51.6. Iekšējais standartšķīdums, kuru pagatavo, ar pipeti 50 ml standarta kolbā iepilinot 5 ml dimetilformamīda un pievienojot aptuveni 300 mg (M mg) precīzi nosvērta acetonitrila. Uzpilda līdz atzīmei ar dimetilformamīdu un samaisa.

51.7. Šķīdumu, kas nepieciešams, lai noteiktu relatīvo signāla attiecību pret masas vienību, pagatavo, ar pipeti 10 ml standarta kolbā iepilinot 5 ml iekšējā standartšķīduma un pievienojot aptuveni 300 mg (M1 mg) precīzi svērta hloroforma. Uzpilda līdz zīmei ar dimetilformamīdu un samaisa.

52. Hloroforma kvantitatīvas noteikšanas zobu pastā metodei izmanto šādu iekārtu un aprīkojumu:

52.1. Analītiskie svari.

52.2. Gāzu hromatogrāfs ar liesmas jonizācijas detektoru.

52.3. Mikrošļirce ar ietilpību no 5–10 µl un 0,1 µl iedaļām.

52.4. Mērpipetes ar 1, 4 un 5 ml ietilpību.

52.5. Mērkolbas, 10 un 50 ml.

52.6. Mēģenes, apmēram 20 ml, ar skrūvējamiem vāciņiem, Sovirel France Nr.20 vai līdzvērtīgas. Skrūvējamā vāciņa iekšpusē ir blīvējoša plāksnīte, kas no vienas puses pārklāta ar teflonu.

52.7. Centrifūga.

53. Piemēroti apstākļi gāzu hromatogrāfijas veikšanai ir šādi:

53.1. Kolonnu (materiāls – stikls, garums 150 cm, iekšējais diametrs 4 mm, ārējais diametrs 6 mm) pilda, izmantojot vibratoru, ar Porapak Q, Chromosorb 101 vai līdzvērtīgu materiālu, kura daļiņu izmēri ir 80–100.

53.2. Liesmu jonizācijas detektora jutību noregulē tā, lai, ievadot 3 µl šķīduma (51.7.apakšpunkts), acetonitrila pīķa augstums būtu aptuveni trīs ceturtdaļas no pilnas novirzes.

53.3. Nesējgāze – slāpeklis, plūsmas ātrums 65 ml/min. Gāzu pieplūdi detektoram noregulē tā, lai gaisa vai skābekļa plūsma 5–10 reizes pārsniegtu ūdeņraža plūsmu.

53.4. Temperatūra:

53.4.1. inžektorā 210 °C.

53.4.2. detektorā 210 °C.

53.4.3. kolonnas termostatā 175 °C.

53.5. Pašrakstītāja ātrums aptuveni 100 cm stundā.

54. Analizējamo paraugu ņem no neatvērtas tūbiņas. Noņem vienu trešo daļu satura, tūbiņai uzskrūvē atpakaļ vāciņu, rūpīgi sajauc tūbiņā un paņem analizējamo daudzumu.

55. Aizskrūvējamā mēģenē līdz tuvākajiem 10 mg iesver 6–7 g (Mo g) zobu pastas, kas apstrādāta saskaņā ar šī pielikuma 54.punktu, un pievieno trīs mazas stikla lodītes.

56. Ar pipeti mēģenē iepilina tieši 5 ml iekšējā standartšķīduma, 4 ml dimetilformamīda un 1 ml metanola, aizskrūvē mēģeni un sajauc.

57. Pusstundu krata ar mehānisko kratītāju un 15 minūtes aizskrūvēto mēģeni centrifugē tādā ātrumā, lai fāzes pilnīgi atdalītos. Ja šķidrā fāze paliek duļķaina arī pēc centrifugēšanas, to var mainīt, šķidrajai fāzei pievienojot 1–2 g nātrija hlorīda, ļaujot nogulsnēties un vēlreiz centrifugējot.

58. Atbilstoši šī pielikuma 53.punktam ievada 3 µl šī pielikuma 57.punktā minētā šķīduma. Atkārto minēto darbību. Atbilstoši iepriekš minētajiem nosacījumiem izdalīšanas laiku var izteikt ar šādām orientējošām vērtībām:

58.1.

metanols

apmēram viena minūte

58.2.

acetonitrils

apmēram 2,5 minūtes

58.3.

hloroforms

apmēram sešas minūtes

58.4.

dimetilformamīds

>15 minūtes

59. Lai noteiktu relatīvo signāla attiecību pret masas vienību, ievada 3 μl šķīduma (51.7.apakšpunkts). Atkārto šo darbību. Relatīvo signāla attiecību pret masas vienību nosaka katru dienu.

60. Relatīvā signāla attiecību pret masas vienību aprēķina šādi:

60.1. Izmēra acetonitrila un hloroforma pīķu augstumu un platumu pīķu pusaugstumā un aprēķina abu pīķu laukumu pēc formulas: augstums × platums pusaugstumā.

60.2. Nosaka acetonitrila un hloroforma pīķu laukumu hromatogrammās, kas iegūtas saskaņā ar šī pielikuma 59.punktu, un aprēķina relatīvo signāla attiecību fs pēc šādas formulas:

, kur

fs – hloroforma relatīvā signāla attiecība pret masas vienību;

As – hloroforma pīķa laukums (59.punkts);

A1 – acetonitrila pīķa laukums (59.punkts);

Ms – hloroforma daudzums (miligramos) 10 mililitros šķīduma, kas norādīts šī pielikuma 59.punktā (= M1);

Mi – acetonitrila daudzums (miligramos) 10 mililitros šķīduma, kas norādīts šī pielikuma 59.punktā (= 1/10 M).

Aprēķina iegūto rādījumu vidējo.

61. Hloroforma saturu aprēķina šādi:

61.1. Saskaņā ar šī pielikuma 60.1.apakšpunktu aprēķina hloroforma un acetonitrila pīķu laukumu hromatogrammās, kas iegūtas saskaņā ar šī pielikuma 58.punktā aprakstīto procedūru.

61.2. Hloroforma saturu zobu pastā aprēķina pēc šādas formulas:

, kur

% X – hloroforma saturs zobu pastā, kas izteikts masas procentos;

As – hloroforma pīķa laukums (58.punkts);

Ai – acetonitrila pīķa laukums (58.punkts);

Msx – šī pielikuma 55.punktā norādītā parauga masa mg (= 1000 Mo);

Mi – acetonitrila daudzums (miligramos) 10 mililitros šķīduma, kas iegūts saskaņā ar šī pielikuma 56.punktu (1/10 M).

Aprēķina noteikto līmeņu vidējo un rezultātu izsaka ar 0,1 % precizitāti.

62. Ja hloroforma saturs ir aptuveni 3 %, no viena parauga divās paralēlās kvantitatīvās noteikšanās iegūto rezultātu starpībai nevajadzētu pārsniegt absolūtu 0,3 % vērtību.4

6. Cinka kvantitatīvā noteikšana

63. Cinka kvantitatīvās noteikšanas metodi piemēro hlorīda, sulfāta vai 4-hidroksibenzolsulfonāta, vai vairāku minēto cinka sāļu formā esoša cinka kvantitatīvajai noteikšanai kosmētikas līdzekļos.

64. Cinka saturu laboratorijas paraugā bis(2-metil-8-hinolīnoksīda) formā kvantitatīvi nosaka gravimetriski un izsaka paraugā esošās cinka masas procentos.

65. Šķīdumā esošais cinks skābā vidē nogulsnējas cinka bis(2-metil-8-hinolīnoksīda) formā. Pēc filtrēšanas nogulsnes izžāvē un nosver.

66. Cinka kvantitatīvās noteikšanas metodē izmanto šādus reaģentus1:

66.1. Koncentrēts amonjaks, 25 masas %; = 0,91.

66.2. Ledus etiķskābe.

66.3. Amonija acetāts.

66.4. 2-metilhinolīn-8-ols.

66.5. Amonjaka šķīdums, 6 masas tilpuma %. Pārnes 240 g koncentrēta amonjaka uz 1000 ml mērkolbu, uzpilda līdz zīmei ar destilētu ūdeni un samaisa.

66.6. 0,2 M amonija acetāta šķīdums, ko iegūst, izšķīdinot 15,4 g amonija acetāta destilētā ūdenī, uzpilda līdz zīmei 1000 ml mērkolbā un samaisa.

66.7. 2-metilhinolīn-8-ola šķīdums, ko iegūst, izšķīdinot 5 g 2-metilhinolīn-8-ola 12 ml ledus etiķskābes un ar destilētu ūdeni pārnesot uz 100 ml mērkolbu. Uzpilda ar destilētu ūdeni līdz zīmei un samaisa.

67. Cinka kvantitatīvās noteikšanas metodē izmanto šādu iekārtu un aprīkojumu:

67.1. Mērkolbas, 100 un 1000 ml.

67.2. Vārglāzes, 400 ml.

67.3. Mērcilindri, 50 un 150 ml.

67.4. Mērpipetes, 10 ml.

67.5. Stikla filtrtīģeļi G-4.

67.6. Bunzena kolbas, 500 ml.

67.7. Ūdensstrūklas sūknis.

67.8. Termometrs ar iedaļām no 0 līdz 100 °C.

67.9. Eksikators ar piemērotu žāvētāju un mitruma indikatoru, piemēram, silikagelu vai līdzvērtīgu.

67.10. Žāvējamais skapis, kas noregulēts uz 150±2 °C temperatūru.

67.11. pH metrs.

67.12. Plītiņa.

68. Iesver 400 ml vārglāzē 5–10 g (M gramus) analizējamā parauga, kas satur apmēram 50–100 mg cinka, pievieno 50 ml destilēta ūdens un samaisa.

69. Uz katriem 10 mg cinka, kas ir šķīdumā (68.punkts), pievieno 2 ml

2-metilhinolīn-8-ola šķīduma un samaisa.

70. Šķīdumu atšķaida ar 150 ml destilēta ūdens, uzsilda līdz 60 °C un, nepārtraukti maisot, pievieno 45 ml 0,2 M amonija acetāta šķīduma.

71. Nepārtraukti maisot, ar 6 % amonjaka šķīdumu šķīduma pH noregulē intervālā no 5,7 līdz 5,9. Šķīduma pH mēra ar pH metru.

72. Šķīdumam 30 minūtes ļauj nostāties. Ar ūdensstrūklas sūkni izfiltrē caur G-4 filtrtīģeli, kas iepriekš izžāvēts (150 °C) un pēc atdzišanas nosvērts (M0 grami), un mazgā nogulsnes ar 150 ml destilēta ūdens 95 °C temperatūrā.

73. Tīģeli liek žāvējamā skapī 150 °C un žāvē vienu stundu.

74. Izņem tīģeli no žāvējamā skapja, liek eksikatorā un, kad tas ir atdzisis līdz istabas temperatūrai, nosaka tā masu (M1 grami).

75. Parauga cinka saturu masas procentos aprēķina pēc šādas formulas:

% cinka = , kur

M – saskaņā ar šī pielikuma 68.punktu ņemtā parauga masa (gramos);

M0 – tukšā un sausā filtrtīģeļa (72.punkts) masa (gramos);

M1 – filtrtīģeļa un nogulšņu masa (gramos) (74.punkts).

76. No viena parauga ar aptuveni 1 masas % cinka saturu divās paralēlās kvantitatīvās noteikšanās iegūto rezultātu starpībai nevajadzētu pārsniegt absolūtu 0,1 % vērtību.4

7. 4-hidroksibenzosulfoskābes kvantitatīva un kvalitatīva noteikšana

77. 4-hidroksibenzosulfoskābes kvantitatīvas un kvalitatīvas noteikšanas metode nosaka procedūru 4-hidroksibenzolsulfoskābes kvalitatīvai un kvantita­tīvai noteikšanai aerosolos un sejas losjonos.

78. Kvantitatīvi noteikto 4-hidroksibenzolsulfoskābes saturu izsaka cinka 4-hidroksibenzolsulfonāta masas procentos kosmētikas līdzeklī.

79. Analizējamo daudzumu koncentrē pazeminātā spiedienā, šķīdina ūdenī un attīra, ekstrahējot ar hloroformu. Filtrēta ūdens šķīduma alikvotās daļas jodometrijā kvantitatīvi nosaka 4-hidroksibenzolsulfoskābi.

80. 4-hidroksibenzosulfoskābes kvantitatīvas un kvalitatīvas noteikšanas metodei izmanto šādus reaģentus1:

80.1. Koncentrēta sālsskābe, 36 masas % ( = 1,18).

80.2. Hloroforms.

80.3. Butān-1-ols.

80.4. Ledus etiķskābe.

80.5. Kālija jodīds.

80.6. Kālija bromīds.

80.7. Nātrija karbonāts.

80.8. Sulfanilskābe.

80.9. Nātrija nitrāts.

80.10. 0,1 n kālija bromāts.

80.11. 0,1 n nātrija tiosulfāta šķīdums.

80.12. Cietes šķīdums ūdenī, 1 masas tilpuma %.

80.13. Nātrija karbonāta ūdens šķīdums, 2 masas tilpuma %.

80.14. Nātrija nitrīta ūdens šķīdums, 4,5 masas tilpuma %.

80.15. Ditizona šķīdums hloroformā, 0,05 masas tilpuma %.

80.16. Attīstīšanas šķīdinātājs: butān-1-ols/ledus etiķskābe/ūdens (tilpumu attiecībā 4:1:5). Samaisa dalāmajā piltuvē un izlej apakšējo fāzi.

80.17. Pauli reaģents, kuru iegūst šādi: karsējot izšķīdina 4,5 g sulfanil­skābes, 45 ml koncentrētas sālsskābes un šķīdumu atšķaida ar ūdeni līdz 500 ml. Traukā ar ledus ūdeni atdzesē 10 ml šķīduma un maisot pievieno 10 ml auksta nātrija nitrīta šķīduma. Ļauj šķīdumam nostāties 15 minūtes 0 °C (šajā tempera­tūrā šķīdums ir stabils no vienas dienas līdz trijām dienām) un tieši pirms izsmidzināšanas (87.punkts) pievieno 20 ml nātrija karbonāta šķīduma.

80.18. Gatavas, ar celulozi pārklātas plāksnes (izmērs 20 × 20 cm, adsorbenta slāņa biezums 0,25 mm) plānslāņa hromatogrāfijai.

81. 4-hidroksibenzosulfoskābes kvantitatīvas un kvalitatīvas noteikšanas metodei izmanto šādas iekārtas un aprīkojumu:

81.1. Apaļkolbas ar slīpēta stikla aizbāzni, 100 ml.

81.2. Dalāmā piltuve, 100 ml.

81.3. Koniskā kolba ar slīpēta stikla aizbāzni, 250 ml.

81.4. Birete, 25 ml.

81.5. Mērpipetes, 1, 2 un 10 ml.

81.6. Mērpipete, 5 ml.

81.7. Mikrošļirce, 10 μl ar 0,1 μl iedaļām.

81.8. Termometrs ar iedaļām no 0 līdz 100 °C.

81.9. Ūdens vanna ar sildelementu.

81.10. Labi vēdināms žāvējamais skapis, kas noregulēts uz 80 °C tempe­ratūru.

81.11. Standarta iekārta plānslāņa hromatogrāfijai.

82. Hidroksibenzolsulfoskābes kvalitatīvai un kvantitatīvai noteikšanai aerosolos izmanto atlikumu, ko iegūst, no aerosola trauka izlaižot šķīdinātājus un propelentus, kuri normālā spiedienā iztvaiko.

7.1. Kvalitatīva noteikšana

83. Ar mikrošļirci liek 5 µl atlikuma (82.punkts) vai parauga sešos punktos uz starta līnijas 1 cm no plānslāņa plāksnes apakšējās malas.

84. Liek plāksni attīstīšanas kamerā, kur jau ir attīstīšanas šķīdinātājs, un attīsta, līdz šķīdinātāja fronte ir 15 cm no starta līnijas.

85. Izņem plāksni no vannas un žāvē 80 °C, līdz vairs nav konstatējams etiķskābes tvaiks. Apsmidzina plāksni ar nātrija karbonāta šķīdumu un žāvē gaisā.

86. Pusi plāksnes pārsedz ar stiklu un nepārsegto daļu apsmidzina ar 0,05 % ditizona šķīdumu. Purpursarkanu plankumu veidošanās hromatogrammā liecina par cinka jonu klātbūtni.

87. Apsmidzināto plāksnes pusi pārsedz ar stiklu un otru pusi apsmidzina ar Pauli reaģentu. Hromatogrammā par 4-hidroksibenzolsulfoskābes klātbūtni liecina dzeltenbrūns plankums ar aptuvenu Rf vērtību 0,26, savukārt par 3-hidroksibenzolsulfoskābes klātbūtni liecina dzeltens plankums ar aptuvenu Rf vērtību 0,45.

7.2. Kvantitatīva noteikšana

88. Iesver 10 g parauga vai atlikuma (82.punkts) 100 ml apaļkolbā un ar rotācijas ietvaicētāju vakuumā ietvaicē gandrīz sausu virs ūdens vannas, kurā uztur 40 ºC.

89. Ar pipeti kolbā iepilina 10,0 ml (V1 ml) ūdens un karsējot izšķīdina ietvaicēšanas atlikumu (88.punkts).

90. Kvantitatīvi pārnes šķīdumu uz dalāmo piltuvi un divas reizes ekstrahē ūdens šķīdumu ar 20 ml hloroforma devu. Pēc katras ekstrakcijas izlej hloro­forma fāzi.

91. Izfiltrē ūdens šķīdumu caur kroku filtru. Atkarībā no prognozējamā hidroksibenzolsulfoskābes satura ar pipeti iepilina 1,0 vai 2,0 ml (V2) filtrāta 50 ml koniskajā kolbā un atšķaida ar ūdeni līdz 75 ml.

92. Pievieno 2,5 ml 36 % sālsskābes un 2,5 g kālija bromīda, samaisa un ūdens vannā uzsilda līdz 50 ºC.

93. No biretes pievieno 0,1 n kālija bromāta, līdz šķīdums, kurš vēl ir 50 ºC temperatūrā, kļūst dzeltens.

94. Pievieno vēl 3,0 ml kālija bromāta šķīduma, aizbāž kolbu un ļauj 10 minūtes nostāties ūdens vannā. Ja pēc 10 minūtēm šķīdums zaudē krāsu, pievieno vēl 2,0 ml kālija bromāta šķīduma, aizbāž kolbu un 10 minūtes karsē virs ūdens vannas, kurā uztur 50 °C. Reģistrē kopējo pievienotā kālija bromāta šķīduma daudzumu (a).

95. Atdzesē šķīdumu līdz istabas temperatūrai, pievieno 2 g kālija jodīda un samaisa.

96. Radušos jodu titrē ar 0,1 n nātrija tiosulfāta šķīdumu. Titrēšanas beigu posmā pievieno dažus pilienus cietes šķīduma, kas ir indikators. Reģistrē izlietotā nātrija tiosulfāta daudzumu (b).

97. Aprēķina cinka hidroksibenzolsulfonāta saturu paraugā vai atlikumā (82.punkts) masas procentos pēc šādas formulas:

Masas % cinka hidroksibenzolsulfonāta = , kur

a – kopējais pievienotā 0,1 n kālija bromāta šķīduma (94.punkts) daudzums (mililitros);

b – attitrēšanai izlietotā 0,1 n nātrija tiosulfāta (96.punkts) daudzums (mililitros);

m – analizējamā kosmētikas līdzekļa vai atlikuma (88.punkts) daudzums (mililitros);

V1 – saskaņā ar šī pielikuma 89.punktu iegūtā šķīduma tilpums (mililitros);

V2 – analīzei izlietotā izšķīdinātā ietvaicēšanas atlikuma (91.punkts) tilpums (mililitros).

98. Attiecībā uz aerosoliem mērījuma rezultātā jānorāda atlikums (82.punkts) masas % no sākotnējā kosmētikas līdzekļa daudzuma. Šajā aprēķinā pamatojas uz aerosolu paraugu ņemšanas noteikumiem.

99. No viena parauga, kas satur aptuveni 5 masas % cinka hidroksibenzol­sulfonāta, divās paralēlās kvantitatīvās noteikšanās iegūto rezultātu starpībai nevajadzētu pārsniegt absolūtu 0,5 % vērtību.4

100. Rezultātu interpretācija: saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikuma I daļas 19.punktu cinka 4-hidroksibenzolsulfonāta maksimālā pieļaujamā koncentrācija sejas losjonos un dezodorantos ir 6 masas %, un papildus hidroksibenzolsulfo­skābes saturam nosaka arī cinka saturu. Reizinot aprēķināto cinka hidroksiben­zolsulfonāta saturu (97.punkts) ar koeficientu 0,1588, iegūst minimālo cinka saturu masas %, kādam, ņemot vērā noteikto hidroksibenzolsulfoskābes saturu, teorētiski jābūt kosmētikas līdzeklī. Cinka saturs, ko faktiski nosaka gravimet­riski, var būt augstāks, jo kosmētikas līdzekļos var izmantot arī cinka hlorīdu un cinka sulfātu.

8. Oksidējošo aģentu kvalitatīva noteikšana un ūdeņraža peroksīda kvantitatīva noteikšana matu kopšanas līdzekļos*

8.1. Persulfātu, bromātu un ūdeņraža peroksīda kvalitatīva noteikšana

101. Nātrija persulfātu, kālija persulfātu un amonija persulfātu, kālija bromātu, nātrija bromātu un ūdeņraža peroksīdu, kas ir vai nav radies no bārija peroksīda, kvalitatīvi nosaka papīra lejupejošajā hromatogrāfijā ar diviem attīstošajiem šķīdinātājiem.

102. Persulfātu, bromātu un ūdeņraža peroksīda kvalitatīvai noteikšanai izmanto šādus reaģentus1:

102.1. Šādu savienojumu 0,75 masas tilpuma % standartšķīdumi ūdenī:

102.1.1. Nātrija persulfāts.

102.1.2. Kālija persulfāts.

102.1.3. Amonija persulfāts.

102.1.4. Kālija bromāts.

102.1.5. Nātrija bromāts.

102.1.6. Ūdeņraža peroksīds.

102.2. Attīstošais šķīdinātājs A: 80 tilpuma % etanols.

102.3. Attīstošais šķīdinātājs B: benzols/metanols/3-metilbutān-1-ols/ūdens 34:38:18:10 (v/v/v/v).

102.4. Attīstošais reaģents A: 10 masas tilpuma % kālija jodīda šķīdums ūdenī.

102.5. Attīstošais reaģents B: 1 masas tilpuma % cietes šķīdums ūdenī.

102.6. Attīstošais reaģents C: 10 masas % sālsskābe.

102.7. 4 n sālsskābe.

103. Persulfātu, bromātu un ūdeņraža peroksīda kvalitatīvai noteikšanai izmanto šādu iekārtu un aprīkojumu:

103.1. Hromatogrāfijas papīrs (vatmaņpapīrs Nr.3 un Nr.4 vai līdzvērtīgs).

103.2. Mikropipete, 1 µl.

103.3. Mērkolbas, 100 ml.

103.4. Kroku filtri.

103.5. Iekārta papīra lejupejošajai hromatogrāfijai.

104. Ūdenī šķīstošo kosmētikas līdzekļu paraugu sagatavo, no katra parauga sagatavojot divus šķīdumus, izšķīdinot attiecīgi 1 g un 5 g kosmētikas līdzekļa 100 ml ūdens. Papīra hromatogrāfijā (107.punkts) izmanto 1 µl no katra šķīduma.

105. Ūdenī daļēji šķīstošo kosmētikas līdzekļu paraugu sagatavo šādi:

105.1. Nosver 1 g un 5 g parauga un disperģē 50 ml ūdens, uzpilda līdz 100 ml ar ūdeni un samaisa. Abas dispersijas izfiltrē caur kroku filtru un 1 µl no katra filtrāta izmanto papīra hromatogrāfijā (107.punkts).

105.2. Sagatavo vēl divas dispersijas no katra parauga, disperģējot 1 g un 5 g 50 ml ūdens, skābina ar atšķaidītu sālsskābi, uzpilda ar ūdeni līdz 100 ml un samaisa. Abas dispersijas izfiltrē caur kroku filtru, un 1 µl no katra filtrāta izmanto papīra hromatogrāfijā (107.punkts).

106. Krēmiem paraugu sagatavo, no katra kosmētikas līdzekļa 5 g un 20 g disperģējot 100 ml ūdens, un dispersijas izmanto papīra hromatogrāfijā (107.punkts).

107. Papīra hromatogrāfiju persulfātu, bromātu un ūdeņraža peroksīda kvalitatīvai noteikšanai veic šādā kārtībā:

107.1. Atbilstīgu daudzumu šķīdinātāja A (102.2.apakšpunkts) un B (102.3.apakšpunkts) pārnes uz divām atsevišķām hromatogrāfijas kamerām, lai veiktu papīra lejupejošo hromatogrāfiju. Hromatogrāfijas kameras vismaz 24 stundas piesātina ar šķīdinātāja tvaiku.

107.2. Katrā sākuma punktā uz hromatogrāfijas papīra (vatmaņpapīrs Nr.3 vai līdzvērtīgs) (103.1.apakšpunkts) joslas, kas ir 40 cm gara un 20 cm plata vai kurai ir cits piemērots lielums, liek 1µl viena parauga šķīduma un viena standartšķīduma, kas sagatavots saskaņā ar šī pielikuma 104., 105., 106 un 102.1.apakšpunktu, un iztvaicē šķīdumu gaisā.

107.3. Hromatogrāfijas joslu (107.2.apakšpunkts) liek hromatogrāfijas kamerā, kas piepildīta ar attīstošo šķīdinātāju A (107.1.apakšpunkts), un attīsta, līdz šķīdinātāja fronte ir pavirzījusies par 35 cm (apmēram 15 stundas).

107.4. Atkārto šī pielikuma 107.2. un 107.3.apakšpunktā aprakstīto proce­dūru ar hromatogrāfijas papīru (vatmaņpapīru Nr.4 vai līdzvērtīgu) un attīstošo šķīdinātāju B. Veic hromatogrāfiju, līdz šķīdinātāja fronte pavirzījusies par 35 cm (apmēram piecas stundas).

107.5. Pēc attīstīšanas hromatogrammas izņem un žāvē gaisā.

107.6. Plankumus attīsta, hromatogrammu apsmidzinot pēc kārtas ar:

107.6.1. Attīstošo reaģentu A (102.4.apakšpunkts) un pēc īsa brīža ar attīstošo reaģentu B (102.5.apakšpunkts). Vispirms hromatogrammā parādās persulfātu plankumi, pēc tam ūdeņraža peroksīda plankumi. Plankumus atzīmē ar zīmuli.

107.6.2. Attīstošo reaģentu C (102.6.apakšpunkts), kas iegūts saskaņā ar šī pielikuma 107.6.1.apakšpunktu. Par bromātu klātbūtni liecina pelēcīgi zili plankumi hromatogrammā.

107.7. Ar iepriekšminētajiem nosacījumiem, kas attiecas uz attīstošajiem šķīdinātājiem A (102.2.apakšpunkts) un B (102.3.apakšpunkts), standartvielu (102.1.apakšpunkts) Rf vērtības ir aptuveni šādas:

Attīstošais šķīdinātājs A
(102.2.apakšpunkts)

Attīstošais šķīdinātājs B
(102.3.apakšpunkts)

Nātrija persulfāts

0,40

0,10

Kālija persulfāts

0,40

0,02 + 0,05

Amonija persulfāts

0,50

0,10 + 0,20

Nātrija bromāts

0,40

0,20

Kālija bromāts

0,40

0,10 + 0,20

Ūdeņraža peroksīds

0,80

0,80

8.2. Bārija peroksīda kvalitatīva noteikšana

108. Kad paraugs (105.punkts) skābināts, pēc ūdeņraža peroksīda veido­šanās un bārija jonu klātbūtnes kvalitatīvi nosaka bārija peroksīdu šādā kārtībā:

108.1. Ja persulfātu nav (8.1.apakšnodaļa), tad, pievienojot atšķaidītu sērskābi skābā parauga šķīduma devai (111.1.apakšpunkts), veidojas baltas bārija sulfāta nogulsnes. Bārija jonu klātbūtni paraugā (111.1.apakšpunkts) atkal apstiprina papīra hromatogrāfijā saskaņā ar šī pielikuma 112.punktu.

108.2. Ja ir gan bārija peroksīds, gan persulfāti (111.2.apakšpunkts), tad šķīduma atlikumu (111.2.apakšpunkts) šķeļ sārmā. Pēc šķīdināšanas sālsskābē bārija jonu klātbūtni kausējuma šķīdumā (111.2.3.apakšpunkts) apstiprina papīra hromatogrāfijā un (vai) izgulsnējot bārija sulfāta veidā.

109. Bārija peroksīda kvalitatīvai noteikšanai izmanto šādus reaģentus1:

109.1. Metanols.

109.2. Koncentrēta sālsskābe, 36 % (m/m).

109.3. 6 n sālsskābe.

109.4. 4 n sērskābe.

109.5. Dinātrija rodizonāts

109.6. Bārija hlorīds (BaCl2·2H2O).

109.7. Bezūdens nātrija karbonāts.

109.8. Bārija hlorīda 1 % šķīdums ūdenī.

109.9. Attīstošais šķīdinātājs: metanols/koncentrēta (36 %) sālsskābe/ūdens 80:10:10 (v/v/v).

109.10. Attīstošais reaģents: 0,71 % (m/v) dinātrija rodizonāta šķīdums, ko sagatavo tieši pirms izmantošanas.

110. Bārija peroksīda kvalitatīvai noteikšanai izmanto šādu iekārtu un aprīkojumu:

110.1. Mikropipete, 5µl.

110.2. Platīna tīģeļi.

110.3. Mērkolbas, 100 ml.

110.4. Hromatogrāfijas papīrs (Schleicher un Schüll 2043 b vai līdzvērtīgs). Papīru notīra, attīsta hromatogrāfijas kamerā (103.5.apakšpunkts), kurā ir attīstošais šķīdinātājs (109.9.apakšpunkts), un nožāvē.

110.5. Kroku filtrpapīrs.

110.6. Parastā iekārta papīra augšupejošajai hromatogrāfijai.

111. Paraugu bārija peroksīda kvalitatīvai noteikšanai sagatavo šādi:

111.1. Kosmētikas līdzekļiem, kuros nav persulfātu:

111.1.1. Disperģē 2 g kosmētikas līdzekļa 50 ml ūdens un ar sālsskābi (109.3.apakšpunkts) noregulē dispersijas pH apmēram uz 1.

111.1.2. Pārnes dispersiju uz 100 ml mērkolbu, uzpilda līdz zīmei ar ūdeni un samaisa. Dispersiju izmanto papīra hromatogrāfijas analīzei (112.punkts) un bārija kvalitatīvai noteikšanai, izgulsnējot sulfāta veidā.

111.2. Kosmētikas līdzekļiem, kuros ir persulfāti:

111.2.1. Disperģē 2 g kosmētikas līdzekļa 100 ml ūdens un izfiltrē.

111.2.2. Izžāvētajam atlikumam pievieno nātrija karbonātu (109.7.apakš­punkts), kura masa ir 7–10 reizes mazāka par minētā atlikuma masu, sajauc un maisījumu pusstundu kausē platīna tīģelī.

111.2.3. Atdzesē līdz istabas temperatūrai, izšķīdina kausējumu 50 ml ūdens un izfiltrē (110.5.apakšpunkts).

111.2.4. Kausējuma atlikumu izšķīdina sālsskābē (109.3.apakšpunkts) un uzpilda ar ūdeni līdz 100 ml. Šķīdumu izmanto papīra hromatogrāfijas analīzei (112.punkts) un bārija kvalitatīvai noteikšanai, izgulsnējot sulfāta veidā.

112. Bārija peroksīda kvalitatīvo noteikšanu veic šādā kārtībā:

112.1. Attiecīgu daudzumu attīstošā šķīdinātāja (109.9.apakšpunkts) pārnes uz augšupejošās papīra hromatogrāfijas kameru un piesātina kameru vismaz 15 stundas.

112.2. Uz hromatogrāfijas papīra gabala, kas iepriekš apstrādāts saskaņā ar šī pielikuma 110.4.apakšpunktu, trijos sākuma punktos liek 5 µl katra šķīduma, kas sagatavots saskaņā ar šī pielikuma 111.1.2. un 111.2.4.apakšpunktu, un stan­dartšķīduma (109.8.apakšpunkts).

112.3. Gaisā nožāvē parauga un standartšķīduma plankumus. Attīsta hromatogrammu, līdz šķīdinātāja fronte ir pavirzījusies par 30 cm.

112.4. Hromatogrammu izņem no kameras un žāvē gaisā.

112.5. Apsmidzinot papīru ar attīstošo reaģentu (109.10.apakšpunkts), attīsta plankumus hromatogrammā. Bārija klātbūtnē hromatogrammā parādās sarkani plankumi ar aptuvenu Rf vērtību 0,10.

8.3. Ūdeņraža peroksīda kvantitatīva noteikšana

113. Ūdeņraža peroksīda jodometriskās kvantitatīvās noteikšanas pamatā ir šāda reakcija:

H2O2 + 2H+ + 2I I2 + 2H2O.

Reakcija notiek lēni, bet to var paātrināt, pievienojot amonija molibdātu. Radušos jodu nosaka titrimetriski ar nātrija tiosulfātu, un tas ir ūdeņraža peroksīda satura mērs.

114. Ūdeņraža peroksīda saturu mēra saskaņā ar šī pielikuma 115., 116., 117., 118. un 119.punktu un izsaka kosmētikas līdzekļa masas procentos (% m/m).

115. Ūdeņraža peroksīda kvantitatīvai noteikšanai izmanto šādus reaģentus1:

115.1. 2 n sērskābe.

115.2. Kālija jodīds.

115.3. Amonija molibdāts.

115.4. 0,1 n nātrija tiosulfāts.

115.5. 10 % (m/v) kālija jodīda šķīdums, ko gatavo tieši pirms izmantošanas.

115.6. Amonija molibdāta šķīdums, 20 % (m/v).

115.7. Cietes šķīdums, 1 % (m/v).

116. Ūdeņraža peroksīda kvantitatīvai noteikšanai izmanto šādu iekārtu un aprīkojumu:

116.1. Vārglāzes, 100 ml.

116.2. Birete, 50 ml.

116.3. Mērkolbas, 250 ml.

116.4. Mērcilindri, 25 un 100 ml.

116.5. Pipetes ar vienu iedaļu, 10 ml.

116.6. Koniskās kolbas, 250 ml.

117. Ūdeņraža peroksīda kvantitatīvo noteikšanu veic šādā kārtībā:

117.1. Vārglāzē ar 100 ml ietilpību iesver 10 g (m gramus) kosmētikas līdzekļa, kas satur 0,6 g ūdeņraža peroksīda. Pārnes vārglāzes saturu uz 250 ml mērkolbu, uzpilda ar ūdeni līdz atzīmei un samaisa.

117.2. Ar pipeti iepilina 10 ml parauga šķīduma (117.1.apakšpunkts) 250 ml koniskajā kolbā (116.6.apakšpunkts) un secīgi pievieno 100 ml 2 n sērskābes (115.1.apakšpunkts), 20 ml kālija jodīda šķīduma (115.5.apakšpunkts) un trīs pilienus amonija molibdāta šķīduma (115.6.apakšpunkts).

117.3. Jodu, kas veidojas, tūlīt titrē ar 0,1 n nātrija tiosulfāta šķīdumu (115.4.apakšpunkts) un tieši pirms beigu punkta kā indikatoru pievieno dažus mililitrus cietes šķīduma (115.7.apakšpunkts). Reģistrē 0,1 n nātrija tiosulfāta (115.4.apakšpunkts) patēriņu mililitros (V).

117.4. Saskaņā ar šī pielikuma 117.2. un 117.3.apakšpunktu izdara tukšo analīzi, 10 ml parauga šķīduma vietā izmantojot 10 ml ūdens. Reģistrē 0,1 n nātrija tiosulfāta patēriņu tukšajā analīzē (Vo ml).

118. Aprēķina ūdeņraža peroksīda saturu kosmētikas līdzeklī masas procentos (% m/m) pēc formulas:

% ūdeņraža peroksīda = (((V – Vo) × 1,7008 × 250 × 100)/(m × 10 × 1000))

vai

% ūdeņraža peroksīda = (((V – Vo) × 4,252)/(m)), kur

m – analizējamā kosmētikas līdzekļa (117.1.apakšpunkts) daudzums (gramos);

Vo – 0,1 n tiosulfāta šķīduma patēriņš (mililitros) tukšajā analīzē (117.4.apakšpunkts);

V – 0,1 n tiosulfāta šķīduma patēriņš (mililitros) parauga šķīduma titrēšanā (117.3.apakšpunkts).

119. Ja ūdeņraža peroksīda saturs kosmētikas līdzeklī ir aptuveni 6 %, no viena parauga divās paralēlās kvantitatīvās noteikšanās iegūto rezultātu starpībai nevajadzētu pārsniegt absolūtu 0,2 % vērtību.4

* Piezīme. Ūdeņraža peroksīdu kosmētikas līdzekļos jodometriski var noteikt tikai tad, ja tajos nav citu oksidējošu aģentu, kas no jodīdiem veido jodu. Tāpēc pirms ūdeņraža peroksīdu kvantitatīvas noteikšanas jodometriski, kvalitatīvi un kvantitatīvi nosaka visus pārējos kosmētikas līdzeklī esošos oksidējošos aģentus. Kvalitatīva noteikšana notiek divos posmos – pirmajā nosaka persulfātus, bromātus un ūdeņraža peroksīdu un otrajā nosaka bārija peroksīdu.

9. Dažu oksidējošo krāsvielu kvalitatīva un puskvantitatīva noteikšana matu krāsās

120. Oksidējošo krāsvielu kvalitatīva un puskvantitatīva noteikšana matu krāsās ir piemērota šādu vielu kvalitatīvai un puskvantitatīvai noteikšanai krēmveida vai šķidrās matu krāsās:

Vielas

Simbols

fenilēndiamīni

o-fenilēndiamīns

(OPD)

m-fenilēndiamīns

(MPD)

p-fenilēndiamīns

(PPD)

metilfenilēndiamīni

4-metil-1,2-fenilēndiamīns (toluol-3,4-diamīns)

(OTD)

4-metil-1,3-fenilēndiamīns (toluol-2,4-diamīns)

(MTD)

2-metil-1,4-fenilēndiamīns (toluol-2,5-diamīns)

(PTD)

diaminofenoli

2,4-diaminofenols

(DAP)

hidrohinons

1,4-benzēndiols

(H)

α-naftols

(a-N)

pirogallols

1,2,3-hidroksibenzols

(P)

rezorcīns

1,3-dihidroksibenzols

(R)

121. Oksidējošās krāsvielas pH 10 līmenī ar 96 % etanolu ekstrahē no krēmveida vai šķidrām matu krāsām un kvalitatīvi nosaka viendimensionālā vai divdimensionālā plānslāņa hromatogrāfijā. Veicot šo vielu puskvantitatīvu noteikšanu, paraugu hromatogrammu četrās attīstīšanas sistēmās salīdzina ar vienlaicīgi un iespējami līdzīgos apstākļos iegūtu standartvielu hromatogrammu.

122. Oksidējošo krāsvielu kvalitatīvai un puskvantitatīvai noteikšanai matu krāsās izmanto šādus reaģentus1:

122.1. Etanols, bezūdens.

122.2. Acetons.

122.3. Etanols, 96 % (v/v).

122.4. Amonjaka šķīdums, 25 % (d204 = 0,91).

122.5. L(+)-askorbīnskābe.

122.6. Hloroforms.

122.7. Cikloheksāns.

122.8. Slāpeklis, tehniskais.

122.9. Toluols.

122.10. Benzols.

122.11. n-butanols.

122.12. 2-butanols.

122.13. Fosforpaskābe, 50 % (v/v) šķīdums.

122.14. Diazotējošs reaģents: 3-nitro-1-benzoldiazonija hlorbenzolsulfo­nāts (stabilizēta sāls forma) kā Red 2 JN–Francolor vai 2-hlor-4-nitro-1-benzol­diazonija naftalīnbenzoāts (stabilizēta sāls forma) kā NNCD reaģents Nr.74 150 FLUKA, vai līdzvērtīgs.

122.15. Sudraba nitrāts.

122.16. p-dimetilaminobenzaldehīds.

122.17. 2,5-dimetilfenols.

122.18. Dzelzs(III) hlorīda heksahidrāts.

122.19. Sālsskābe, 10 % (m/v) šķīdums.

122.20. Standartvielas, kuras minētas šī pielikuma 120.punktā. Amīnu savienojumu standartviela ir hidrohlorīdam (mono- vai di-) vai brīvai bāzei.

122.21. Standartšķīdumi 0,5 % (m/v):

122.21.1. Sagatavo visu šī pielikuma 122.20.apakšpunktā minēto standart­vielu 0,5 % (m/v) šķīdumus.

122.21.2. Iesver 50±1 mg standartvielas 10 ml mērkolbā.

122.21.3. Pievieno 5 ml 96 % etanola (122.3.apakšpunkts) un 250 mg askorbīnskābes (122.5.apakšpunkts).

122.21.4. Lai šķīdums būtu sārmains, pievieno amonjaka šķīdumu (122.4.apakšpunkts), kas nodrošina pH 10 (pārbauda ar indikatorpapīru).

122.21.5. Uzpilda līdz 10 ml ar 96 % etanolu (122.3.apakšpunkts) un samaisa.

122.21.6. Šķīdumus var glabāt vienu nedēļu tumšā, vēsā vietā.

122.21.7. Dažos gadījumos pēc askorbīnskābes un amonjaka pievienoša­nas var veidoties nogulsnes. Pirms turpina analīzi, nogulsnēm ļauj nostāties.

122.22. Attīstošie šķīdinātāji. Attīstošie šķīdinātāji, kas satur amonjaku, tieši pirms izmantošanas labi jāsakrata:

122.22.1. Acetons/hloroforms/toluols 35:25:40 (v/v/v).

122.22.2. Hloroforms/cikloheksāns/absolūtais spirts/25 % amonjaks 80:10:10:1 (v/v/v/v).

122.22.3. Benzols/butān-2-ols/ūdens 50:25:25 (v/v/v). Labi sakrata un pēc atdalīšanas istabas temperatūrā (20–25 °C) izmanto virsējo fāzi.

122.22.4. n-butanols/hloroforms/reaģents M 7:70:23 (v/v/v). Istabas temperatūrā (20–25 °C) rūpīgi atdala un izmanto apakšējo fāzi.

Reaģenta M gatavošana

Amonjaka šķīdums, 25 % (v/v)

24 tilp.v.

Fosforpaskābe, 50 % (122.13.apakšpunkts)

1 tilp.v.

Ūdens

75 tilp.v.

122.23. Attīstītāji:

122.23.1. Diazotējošs reaģents. Sagatavo attiecīgā reaģenta 5 % (m/v) šķīdumu ūdenī (122.14.apakšpunkts). Šķīdums jāgatavo tieši pirms izmanto­šanas.

122.23.2. Ērliha reaģents. Izšķīdina 2 g p-dimetilaminobenzaldehīda (122.16.apakšpunkts) 100 ml 10 % (m/v) sālsskābes šķīduma ūdenī (122.19.apakš­punkts).

122.23.3. 2,5-dimetilfenols – dzelzs(III) hlorīda heksahidrāts:

Pirmais šķīdums: izšķīdina 1 g dimetilfenola (122.17.apakšpunkts) 100 ml 96 % etanola (122.3.apakšpunkts).

Otrais šķīdums: izšķīdina 4 g dzelzs(III) hlorīda heksahidrāta (122.18.apakš­punkts) 100 ml 96 % etanola (122.3.apakšpunkts).

Attīstot šos divus šķīdumus izsmidzina atsevišķi – vispirms pirmo šķīdumu, pēc tam otro šķīdumu.

122.23.4. Sudraba nitrāta amonjakāls šķīdums. 5 % (m/v) sudraba nitrāta šķīdumam ūdenī (122.15.apakšpunkts) pievieno 25 % amonjaku (122.4.apakš­punkts), līdz nogulsnes izšķīst. Šis reaģents jāsagatavo tieši pirms izmanto­šanas. Neglabā.

123. Oksidējošo krāsvielu kvalitatīvai un puskvantitatīvai noteikšanai matu krāsās izmanto šādu iekārtu:

123.1. Parastais laboratorijas aprīkojums plānslāņa hromatogrāfijai:

123.1.1. Plastikas vai stikla pārsegs, kas izveidots tā, lai hromatogrāfiskā plate, uznesot šķīdumus un žāvējot, atrastos slāpekļa atmosfērā. Šī piesardzība vajadzīga tāpēc, lai novērstu to, ka dažas krāsvielas oksidējas.

123.1.2. Mikrošļirce, 10 µl, ar 0,2 µl iedaļām un adatu ar taisnu galu vai – labāk – 50µl automātiskais dozators, ko nostiprina statīvā tā, lai plati varētu turēt slāpeklī.

123.1.3. Izmantošanai gatavas 0,25 mm biezas 20 × 20 cm plānslāņu silikagela plates (Macherey and Nagel, Silica G-HR, kam ir plastikas pamats, vai līdzvērtīgas).

123.2. Centrifūga, 4000 apgr./min.

123.3. Centrifūgas mēģenes, 10 ml, ar skrūvējamu plastikas vāciņu, kas pārklāts ar PTFE, vai līdzvērtīgas.

124. Oksidējošo krāsvielu kvalitatīvu un puskvantitatīvu noteikšanu matu krāsās veic šādā kārtībā:

124.1. Analizējamo paraugu apstrādi veic šādi:

124.1.1. Noņem pirmos 2 vai 3 cm krēma, ko izspiež no tūbiņas.

124.1.2. Iepriekš ar slāpekli izskalotā centrifūgas mēģenē (123.3.apakš­punkts) liek 300 mg askorbīnskābes un 3 g krēma vai 3 g homogenizēta šķidruma.

124.1.3. Pa pilienam pievieno 25 % amonjaku, līdz pH ir 10.

124.1.4. Uzpilda līdz 10 ml ar 96 % etanolu (122.3.apakšpunkts).

124.1.5. Homogenizē slāpeklī (122.8.apakšpunkts), aiztaisa mēģeni un 10 minūtes centrifugē ar 4000 apgr./min.

124.1.6. Izmanto centrifugātu.

124.2. Hromatogrāfija:

124.2.1. Šķīdumu uznešana uz platēm:

124.2.1.1. Slāpeklī (122.8.apakšpunkts) uz hromatogrāfijas plates (123.1.3.apakšpunkts) deviņos punktos, kas atrodas apmēram 1,5 cm cits no cita uz līnijas, kura ir apmēram 1,5 cm no plates malas, klāj 1 µl katra iepriekšminētā standartšķīduma.

124.2.1.2. Standartšķīduma plankumus izvieto šādi:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

P

H

PPD

DAP

PTD

OPD

OTD

MPD

MTD

a-N

124.2.1.3. Aiz devītā standartšķīduma plankuma (MPD) klāj attiecīgi 2 µl kontrolšķīduma paraugu, ko iegūst saskaņā ar šī pielikuma 124.1.apakšpunktu.

124.2.1.4. Plati tur slāpeklī (122.8.apakšpunkts) līdz hromatogrāfiskās analīzes beigām.

124.2.2. Attīstīšana:

124.2.2.1. Liek plati kamerā, kas iepriekš izskalota ar slāpekli (122.8.apakšpunkts), piesātina ar vienu no četriem šķīdinātājiem (122.22.apakš­punkts) un attīsta istabas temperatūrā (20–25 °C) tumsā, līdz šķīdinātāja fronte ir pavirzījusies apmēram par 15 cm no starta līnijas.

124.2.2.2. Izņem plati un istabas temperatūrā žāvē slāpeklī (122.8.apakš­punkts).

124.2.3. Plati tūlīt apsmidzina ar vienu no četriem šķīdinātājiem, kas norādīti šī pielikuma 122.23.apakšpunktā.

124.2.4. Kvalitatīva noteikšana. Salīdzina parauga Rf vērtību un iegūto krāsu ar hromatografēto standartvielu Rf vērtību un krāsu. Šī pielikuma I tabulā ir Rf vērtību piemēri un krāsas katrai standartvielai atkarībā no izmantotā šķīdinātāja un indikatora. Šaubu gadījumā apstiprinājumu dažreiz var gūt ar standartpievienošanas metodi, pievienojot attiecīgās standartvielas šķīdumu parauga ekstraktam.

124.2.5. Puskvantitatīvais vērtējums. Vizuāli salīdzina visu šī pielikuma 124.2.4.apakšpunktā noteikto vielu plankumu intensitāti ar standartvielu attiecīgā diapazona koncentrācijām. Ja vienas vai vairāku paraugā atrasto vielu koncentrācija ir pārākumā, parauga ekstraktu atšķaida un mērījumu atkārto.

I tabula

Rf vērtības un krāsas, ko iegūst tūlīt pēc attīstīšanas

Standart­viela (122.20.)

Attīstošie šķīdinātāji

Attīstītāji

Rf vērtības

iegūtās krāsas

(122.22.1.)

(122.22.2.)

(122.22.3.)

(122.22.4.)

diazotējošs reaģents (122.23.1.)

Ērliha reaģents (122.23.2.)

dimetil­fenols (122.23.3.)

AgNO3 (122.23.4.)

OPD

0,62

0,60

0,30

0,57

bāli brūns

bāli brūns

MPD

0,40

0,60

0,47

0,48

violeti brūns*

dzeltens

bāli brūns

bāli brūns

PPD

0,20

0,50

0,30

0,48

brūns

spilgti sarkans*

violets

pelēks

OTD

0,60

0,60

0,53

0,60

brūns*

bāli oranžs

bāli brūns

pelēcīgi brūns

MTD

0,40

0,67

0,45

0,60

sarkanīgi brūns*

dzeltens

brūns

melns

PTD

0,33

0,65

0,37

0,70

brūns

oranžs

violets*

pelēks

DAP

0,07

0

0,05

brūns*

oranžs

violets

brūns

H

0,50

0,35

0,80

0,20

oranžs

violets

melns*

a·N

0,90

0,80

0,90

0,75

oranži brūns

violets*

melns

0,37

0,67

0,05

brūns

ļoti bāli violets

ļoti bāli brūns

brūns*

0,50

0,37

0,80

0,17

oranžs*

bāli violets

ļoti bāli brūns

bāli brūns

Piezīmes.

1. OPD parādās tikai nedaudz. Lai to skaidri atšķirtu no OTD, jāizmanto šķīdinātājs (122.22.3.apakšpunkts).

2. * Norāda labāko krāsu attīstījumu.

125. Pārbaudi divdimensiju plānslāņa hromatogrāfijā veic šādā kārtībā:

125.1. Divdimensiju hromatogrāfijas procedūrā izmanto šādus papildu standartus un reaģentus:

125.1.1. β·naftols (β·N).

125.1.2. 2-aminofenols (OAP).

125.1.3. 3-aminofenols (MAP).

125.1.4. 4-aminofenols (PAP).

125.1.5. 2-nitro-1,4-fenilēndiamīns (2-NPPD).

125.1.6. 4-nitro-1,2-fenilēndiamīns (4-NOPD).

No katra papildu standarta vai reaģenta sagatavo 0,5 % m/v šķīdumu saskaņā ar šī pielikuma 122.21.apakšpunktu.

125.2. Papildu attīstošais šķīdinātājs ir etilacetāta/cikloheksāna/amonjaka šķīdums, 25 % 65:30:0,5 (v/v/v).

125.3. Papildu indikatora sistēma: liek stikla trauku attīstīšanas kamerā plānslāņa hromatogrāfijai, pievieno apmēram 2 g kristāliskā joda un uzliek kamerai piemērotu vāku.

125.4. Hromatogrāfiju veic šādā kārtībā:

125.4.1. Uz plānslāņu plates (123.1.3.apakšpunkts) sorbenta virsmas uzzīmē divas līnijas (6.attēls).

125.4.2. Slāpekļa atmosfērā (123.1.1.apakšpunkts) 1–4 µl ekstrakta (124.1.apakšpunkts) klāj sākuma punktā 1 (6.attēls), kas ir 2 cm no abām malām. Ekstrakta daudzums atkarīgs no plankumu intensitātes šī pielikuma 124.2.apakšpunktā aprakstītajās hromatogrammās.

125.4.3. Starp punktu 2 un 3 (6.attēls) sadala oksidējošās krāsvielas, kas kvalitatīvi noteiktas vai ko uzskata par kvalitatīvi noteiktām (124.2.apakšpunkts) (attālums starp punktiem 1,5 cm). Klāj 2 µl katra standartšķīduma, izņemot DAP, – to klāj 6 µl. Šo darbību veic slāpeklī (125.4.2.apakšpunkts).

125.4.4. Sākuma punktā 4 un 5 (6.attēls) atkārto šī pielikuma 125.4.3.apakšpunktā minēto darbību un tur plati slāpeklī līdz hromatogrāfijas beigām (attālums starp punktiem 1,5 cm).

125.4.5. Izskalo hromatogrāfijas kameru ar slāpekli (122.8.apakšpunkts) un iepilda piemērotu daudzumu attīstošā šķīdinātāja (122.22.2.apakšpunkts). Liek plati (125.4.4.apakšpunkts) kamerā un tumsā attīsta pirmajā eluācijas virzienā (6.attēls). Eluē, līdz šķīdinātāja fronte ir sasniegusi uz plates atzīmēto līniju (apmēram 13 cm).

125.4.6. Izņem plati no kameras un liek hromatogrāfijas kamerā, kas iepriekš izskalota ar slāpekli, un vismaz 60 minūtes tvaicē eluentu.

125.4.7. Mēģenē ar iedaļām piemērotu daudzumu eluenta (125.2.apakš­punkts) ieliek kamerā, kas izskalota ar slāpekli (122.8.apakšpunkts). Ieliek kamerā (125.4.6.apakšpunkts) plati, kura pagriezta par 90°, un veic hromato­grāfiju otrā virzienā (arī tumsā), kamēr šķīdinātāja fronte sasniedz uz sorbenta virsmas uzzīmēto līniju. Izņem plati no kameras un iztvaicē eluentu gaisā.

125.4.8. Uz 10 minūtēm ieliek plati hromatogrāfijas kamerā ar joda tvaiku (125.3.apakšpunkts) un interpretē divdimensiju hromatogrammu, izmantojot vienlaicīgi hromatografēto standartvielu Rf vērtības un krāsas (Rf vērtības un krāsas norādītas šī pielikuma II tabulā). Lai iegūtu plankumu maksimālo krāsojumu, hromatogrammu pēc attīstīšanas pusstundu atstāj gaisā.

125.4.9. Saskaņā ar šī pielikuma 125.4.8.apakšpunktu noteikto oksidējošo krāsvielu klātbūtni pilnīgi var apstiprināt, atkārtojot šī pielikuma 125.4.1., 125.4.2., 125.4.3., 125.4.4., 125.4.5., 125.4.6., 125.4.7. un 125.4.8.apakšpunktā minētās darbības un sākuma punktā 1 pievienojot šī pielikuma 12