Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Precizēts 22.06.2004., Latvijas Vēstnesis Nr.99 (3047)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.104

Rīgā 2004.gada 7.aprīlī (prot. Nr. 17 (172), 8.p.)

Par Noteikumu par kārtību, kādā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji iesniedz informāciju Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai, apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 25.panta pirmo daļu, padome nolemj:
1. Apstiprināt Noteikumus par kārtību, kādā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji iesniedz informāciju Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (pielikumā).
2. Ar lēmuma 1.punktu apstiprinātie noteikumi stājas spēkā 2004.gada 1.jūnijā.
3. Publicēt ar lēmuma 1.punktu apstiprinātos noteikumus laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētāja I.Šteinbuka

Noteikumi par kārtību, kādā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji iesniedz informāciju Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai

Izdoti saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"

25.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji iesniedz informāciju Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk - Komisija), kā arī informācijas sniegšanas termiņus.
2. Šie noteikumi attiecas uz sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" Ministru kabineta noteiktos sabiedriskos pakalpojumus valsts regulējamās nozarēs.

II. Vispārīgā informācija

3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji reizi gadā divu nedēļu laikā pēc likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem" noteiktā termiņa

uzņēmuma (komersanta) gada pārskata iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz Komisijai gada pārskatu par uzņēmuma (komersanta) uzņēmējdarbību (komercdarbību).
4. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, uz kuriem neattiecas likums "Par uzņēmumu gada pārskatiem", reizi gadā līdz 1.maijam iesniedz Komisijai pārskatu par uzņēmuma (komersanta) uzņēmējdarbību (komercdarbību) iepriekšējā kalendārajā gadā.
5. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji vienlaikus ar 3. vai 4.punktā noteikto informāciju iesniedz Komisijai informāciju par aprēķināto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu informācijas sniegšanas gadā (1.pielikums).
6. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, kas uzsāk sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc licences vai vispārējās atļaujas saņemšanas iesniedz Komisijai informāciju par aprēķināto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu pirmajā darbības kalendārajā gadā (1.pielikums).
7. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji iesniedz Komisijai informāciju par licencē vai vispārējā atļaujā ietverto ziņu maiņu ne vēlāk kā 30 dienu laikā no ziņu maiņas dienas.
8. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji reizi pusgadā, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.augustam, iesniedz Komisijai apkopojumu par saņemtajām lietotāju sūdzībām, pretenzijām par sniegtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem, kas atspoguļo sūdzību skaitu, raksturu un sūdzībās minēto problēmu risinājumu.
9. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji papildus šajā nodaļā norādītajai vispārīgajai informācijai iesniedz Komisijai arī šajos noteikumos paredzēto informāciju par savu darbību attiecīgajā regulējamā nozarē.
10. Komisija saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesīga papildus pieprasīt un norādītajā termiņā netraucēti saņemt no sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem informāciju, kas nav norādīta šajos noteikumos.

III. Informācijas iesniegšana telekomunikāciju nozarē

11. Telekomunikāciju nozarē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji (turpmāk - telekomunikāciju uzņēmumi) reizi gadā sešu mēnešu laikā pēc kārtējā finanšu gada beigām iesniedz Komisijai ziņojumu par grāmatvedības nodalīšanu un izmaksu attiecināšanu iepriekšējā finanšu gadā atbilstoši Komisijas noteiktajai Telekomunikāciju pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodikai.

12. Telekomunikāciju uzņēmumi, kas sniedz telekomunikāciju pakalpojumus publiskajā fiksētajā telekomunikāciju tīklā vai publiskajā mobilajā telekomunikāciju tīklā, iesniedz Komisijai:
12.1. pakalpojumu kvalitātes parametru mērķu deklarācijas par esošo kalendāro gadu saskaņā ar Komisijas noteikto Telekomunikāciju uzņēmumu sniegto telekomunikāciju pakalpojumu kvalitātes prasību un kvalitātes pārskata publicēšanas kārtību - reizi gadā līdz 1.februārim; ja telekomunikāciju uzņēmums saņem individuālo licenci telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai pēc esošā gada 1.janvāra, tad pakalpojumu kvalitātes parametru mērķu deklarāciju tas iesniedz Komisijai divu mēnešu laikā pēc individuālās licences saņemšanas;
12.2. atskaiti par pakalpojumu kvalitātes parametru prasību un mērķu izpildi saskaņā ar Komisijas noteikto Telekomunikāciju uzņēmumu sniegto telekomunikāciju pakalpojumu kvalitātes prasību un kvalitātes pārskata publicēšanas kārtību - reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim.
13. Telekomunikāciju uzņēmumi, kas sniedz nomāto līniju pakalpojumus, divu mēnešu laikā pēc nomāto līniju pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas iesniedz Komisijai nomāto līniju savienojumu parametru un tīkla saskarnes (interfeisa) aprakstu saskaņā ar Komisijas Noteikumiem par telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem piedāvājamo nomāto līniju pakalpojumu kopu.
14. Telekomunikāciju uzņēmumi, kuriem ir noteikta būtiska ietekme tirgū, reizi gadā līdz 31.decembrim iesniedz Komisijai informāciju par licencē iekļauto nosacījumu izpildi, kuri noteikti saskaņā ar likuma "Par telekomunikācijām" 47.panta otro daļu.
15. Telekomunikāciju uzņēmumi, kas saņēmuši lietošanā radiofrekvenču spektru uzņēmējdarbībai (komercdarbībai) telekomunikāciju nozarē, reizi gadā līdz 1.februārim iesniedz Komisijai informāciju par radiofrekvenču spektra izmantošanu iepriekšējā kalendārajā gadā (2.pielikums).
16. Telekomunikāciju uzņēmumi, kas saņēmuši lietošanā numerācijas resursus uzņēmējdarbībai (komercdarbībai) telekomunikāciju nozarē, reizi mēnesī līdz desmitajam datumam iesniedz Komisijai informāciju par numerācijas resursu izmantošanu iepriekšējā kalendārajā mēnesī (3.pielikums).

IV. Informācijas iesniegšana pasta nozarē

17. Pasta nozarē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji reizi gadā līdz 1.februārim iesniedz Komisijai informāciju par spēkā esošajiem papildu pasta pakalpojumu un (vai) pasta paku virs 10 kilogramiem sūtījumu tarifiem.
18. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji iesniedz Komisijai informāciju par izmaiņām papildu pasta pakalpojumu vai pasta paku virs 10 kilogramiem sūtījumu tarifā mēneša laikā pēc izmaiņu spēkā stāšanās.
19. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji reizi gadā līdz 1.februārim iesniedz Komisijai informāciju par eksprespaku, ekspresvēstuļu vai pasta paku virs 10 kilogramiem sūtījumu apjomiem iepriekšējā kalendārajā gadā (4.pielikums).

V. Informācijas iesniegšana dzelzceļa transporta nozarē

20. Dzelzceļa transporta nozarē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, kas veic pasažieru pārvadājumus pa dzelzceļu (turpmāk - pasažieru pārvadātāji), reizi mēnesī līdz divdesmit astotajam datumam iesniedz Komisijai informāciju par pasažieru pārvadājumiem iepriekšējā kalendārajā mēnesī un periodā no kalendārā gada sākuma (5.pielikums).
21. Pasažieru pārvadātāji ne vēlāk kā 30 dienas pirms pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas iesniedz Komisijai informāciju par maksu par pasažieru pārvadāšanu.
22. Pasažieru pārvadātāji informāciju par izmaiņām maksā par pasažieru pārvadāšanu iesniedz Komisijai ne vēlāk kā 30 dienas pirms izmaiņu spēkā stāšanās.
23. Pasažieru pārvadātāji informāciju par atlaidēm maksai par pasažieru pārvadāšanu iesniedz Komisijai ne vēlāk kā 30 dienas pirms atlaižu regulējamo sabiedrisko pakalpojumu maksā spēkā stāšanās.
24. Pasažieru pārvadātāji ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms apstiprināto vilcienu kustības sarakstu vai tajos izdarīto grozījumu spēkā stāšanās iesniedz Komisijai informāciju par vilcienu kustības sarakstiem vai to grozījumiem, izņemot informāciju par īpašos gadījumos (piemēram, neparedzēti liela pasažieru plūsma, sabiedriskie pasākumi u.tml.) norīkotiem papildu vilcieniem.
25. Pasažieru pārvadātāji reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam, 1.novembrim, iesniedz Komisijai informāciju par vilcienu kustības grafika izpildi salīdzinājumā ar apstiprināto grafiku (6.pielikums).

VI. Informācijas iesniegšana enerģētikas nozarē

26. Enerģētikas nozarē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji (turpmāk - energoapgādes uzņēmumi) iesniedz Komisijai licences īpašajos nosacījumos paredzēto informāciju licencē noteiktajos termiņos.
27. Informāciju, kas nav minēta licences īpašajos nosacījumos, energoapgādes uzņēmumi iesniedz šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņos.
28. Energoapgādes uzņēmumi iesniedz šādu informāciju:
28.1. bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un naudas plūsmas pārskatu atsevišķi par katru sabiedrisko pakalpojumu veidu saskaņā ar uzņēmuma uzskaites sistēmu, ievērojot likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" prasības un ņemot vērā attiecīgos grāmatvedības standartus. Šajā punktā minēto informāciju energoapgādes uzņēmumi iesniedz vienlaicīgi ar uzņēmuma gada pārskatu;

28.2. reizi gadā līdz 31.martam pasākumu plānu apkārtējās vides aizsardzības nodrošināšanā un atskaiti par pasākumu plāna apkārtējās vides aizsardzības nodrošināšanā izpildi pārskata gadā.
29. Energoapgādes uzņēmumi, kas veic elektroenerģijas pārvadi un (vai) sadali, iesniedz šādu informāciju:
29.1. reizi gadā līdz 31.martam investīciju plānu un atskaiti par investīciju plāna izpildi pārskata gadā (7., 8.pielikums);
29.2. reizi gadā līdz 31.martam atskaiti par pārskata gada un gada pirms pārskata gada (turpmāk šajā nodaļā - iepriekšējā gada) tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem un pārvadītiem elektroenerģijas apjomiem (9., 10.pielikums);
29.3. reizi gadā līdz 31.martam elektroenerģijas pārvades un (vai) sadales pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanas plānu un atskaiti par elektroenerģijas pārvades un (vai) sadales pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanas plāna izpildi pārskata gadā.
30. Energoapgādes uzņēmumi, kas veic elektroenerģijas realizāciju, iesniedz šādu informāciju:
30.1. reizi gadā līdz 31.martam atskaiti par pārskata gada un iepriekšējā gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem un realizētiem elektroenerģijas apjomiem (11.pielikums);
30.2. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, atskaiti par ieņēmumiem no elektroenerģijas diferencētajiem realizācijas gala tarifiem saskaņā ar uzņēmumam apstiprinātajiem elektroenerģijas diferencētajiem realizācijas gala tarifiem;
30.3. reizi gadā līdz 31.martam elektroenerģijas piegādes kvalitātes nodrošināšanas plānu un atskaiti par elektroenerģijas piegādes kvalitātes nodrošināšanas plāna izpildi pārskata gadā.
31. Energoapgādes uzņēmumi, kas veic elektroenerģijas ražošanu hidroelektrostacijā, iesniedz šādu informāciju:
31.1. reizi gadā līdz 31.martam investīciju plānu un atskaiti par investīciju plāna izpildi pārskata gadā (12.pielikums);
31.2. reizi gadā līdz 31.martam atskaiti par pārskata gada un iepriekšējā gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem (13.pielikums).
32. Energoapgādes uzņēmumi, kas veic elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijas stacijā, reizi gadā līdz 31.martam iesniedz atskaiti par pārskata gada un iepriekšējā gada uzņēmuma tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem (14.pielikums).
33. Energoapgādes uzņēmumi, kas veic elektroenerģijas ražošanu vēja elektrostacijā, reizi gadā līdz 31.martam iesniedz atskaiti par pārskata gada un iepriekšējā gada uzņēmuma tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem (15.pielikums).
34. Energoapgādes uzņēmumi, kas veic dabasgāzes pārvadi, uzglabāšanu, sadali un (vai) realizāciju, iesniedz šādu informāciju:
34.1. reizi pusgadā, attiecīgi līdz 1.februārim un 1.augustam, investīciju plānu un atskaiti par investīciju plāna izpildi atskaites periodā pa sabiedrisko pakalpojumu veidiem, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par visām būtiskajām investīciju pozīcijām;
34.2. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, atskaiti pa mēnešiem par pārvadītiem dabasgāzes apjomiem (tūkst.m3) kopā, no tiem Latvijai (t.sk. Jantarnij bereg), Lietuvai, Igaunijai un Krievijai;
34.3. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, atskaiti pa mēnešiem par uzglabātiem dabasgāzes apjomiem (16.pielikums);
34.4. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, atskaiti pa mēnešiem par Latvijas lietotājiem realizētiem dabasgāzes apjomiem (17.pielikums);
34.5. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, informāciju pa mēnešiem par uzņēmumiem, kuri dabasgāzi izmanto siltuma ražošanai, un to patērētiem dabasgāzes apjomiem (18.pielikums).
35. Energoapgādes uzņēmumi, kas veic sašķidrinātās gāzes uzglabāšanu un iepildīšanu, reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, iesniedz atskaiti par uzglabātiem un iepildītiem sašķidrinātās gāzes apjomiem (19.pielikums).
36. Energoapgādes uzņēmumi, kas veic sašķidrinātās gāzes sadali, reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, iesniedz atskaiti par sadalītiem sašķidrinātās gāzes apjomiem (20.pielikums).
37. Energoapgādes uzņēmumi, kas veic sašķidrinātās gāzes realizāciju, reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, iesniedz atskaiti par realizētiem sašķidrinātās gāzes apjomiem (tonnās).

Noteikumi stājas spēkā 2004.gada 1.jūnijā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētāja I.Šteinbuka

 

1.pielikums

104-01001.PNG (76933 bytes)
 

2.pielikums

104-02001.PNG (103917 bytes)
 

3.pielikums

104-03001.PNG (129109 bytes)

104-03002.PNG (71857 bytes)
 

4.pielikums

104-04001.PNG (64201 bytes)
 

5.pielikums

104-05001.PNG (101042 bytes)

104-05002.PNG (29989 bytes)
 

6.pielikums

104-06001.PNG (53754 bytes)
 

7.pielikums

104-07001.PNG (99877 bytes)
 

8.pielikums

104-08001.PNG (97097 bytes)
 

9.pielikums

104-09001.PNG (86443 bytes)
104-09002.PNG (52065 bytes)

 

10.pielikums

104-10001.PNG (80385 bytes)

104-10002.PNG (53406 bytes)


 

11.pielikums

104-11001.PNG (74109 bytes)
 

12.pielikums

104-12001.PNG (82539 bytes)
 

13.pielikums

104-13001.PNG (66657 bytes)
 

14.pielikums

104-14001.PNG (149904 bytes)
 

15.pielikums

104-15001.PNG (59477 bytes)

 

16.pielikums

104-16001.PNG (141404 bytes)
 

17.pielikums

104-17001.PNG (93024 bytes)
 

18.pielikums

104-18001.PNG (90036 bytes)
 

19.pielikums

104-19001.PNG (94660 bytes)


 

20.pielikums

104-20001.PNG (45254 bytes)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Noteikumu par kārtību, kādā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji iesniedz informāciju Sabiedrisko .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 104Pieņemts: 07.04.2004.Stājas spēkā: 07.04.2004.Zaudē spēku: 15.09.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 63, 22.04.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Citi saistītie dokumenti
87409
07.04.2004
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)