Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumus Nr. 684 "Kārtība, kādā atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu".
Ministru kabineta noteikumi Nr.170

Rīgā 2004.gada 25.martā (prot. Nr.16 23.§)
Kārtība, kādā atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu
Izdoti saskaņā ar likuma “Par akcīzes nodokli16.panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā alkoholiskajiem dzērieniem piemēro likuma “Par akcīzes nodokli” (turpmāk — likums) 16.panta pirmās daļas 5., 7., 8., 9. un 10.punktā minēto akcīzes nodokļa atbrīvojumu.

2. Alkoholiskos dzērienus atbrīvo no akcīzes nodokļa, pamatojoties uz likuma 16.panta pirmās daļas 5., 7., 8., 9. un 10.punktu, ja nodokļu maksātājs (turpmāk — piegādātājs) piegādā alkoholiskos dzērienus saskaņā ar šiem noteikumiem personai, kura ir saņēmusi Valsts ieņēmumu dienesta atļauju alkoholisko dzērienu iegādei (turpmāk — lietotājs).

3. Valsts ieņēmumu dienesta atļauja alkoholisko dzērienu iegādei (turpmāk — lietotāja atļauja) ir nepieciešama arī tad, ja piegādātājs pats izmanto alkoholiskos dzērienus, kuri atbrīvoti no akcīzes nodokļa (izņemot šo noteikumu 6.punktā minēto gadījumu). Lietotāja atļaujas saņemšanai šajā gadījumā nav nepieciešams iesniegt šo noteikumu 11.7.apakšpunktā minēto dokumentu.

4. Saskaņā ar likuma 16.panta pirmās daļas 7.punktu no akcīzes nodokļa atbrīvo produktus, kuri satur alkoholiskos dzērienus, ja, ievedot šos produktus Latvijas Republikā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai no ārvalstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, attiecīgā persona iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā apliecinājumu un citus pierādījumus, ka spirta saturs nepārsniedz 8,5 litrus (vai 6,7 kilogramus) absolūtā spirta 100 kilogramos šokolādes produktu vai 5 litrus (vai 3,95 kilogramus) absolūtā spirta 100 kilogramos citu pārtikas produktu. Lietotāja atļauja šajā gadījumā nav nepieciešama.

5. Saskaņā ar likuma 16.panta pirmās daļas 9.punktu no akcīzes nodokļa atbrīvo produktus, kuri atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras 2106. un 3302.preču pozīcijai, ja šos produktus ieved Latvijas Republikā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai no ārvalstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, vai izved no akcīzes preču noliktavas Latvijas Republikā. Latvijas Republikā šos produktus ražo (izmantojot spirtu vai citas izejvielas, kas atbilst alkoholisko dzērienu definīcijai saskaņā ar likumu) tikai akcīzes preču noliktavā, ja ir saņemta lietotāja atļauja un ievēroti citi lietotājam paredzētie nosacījumi. Uz minēto produktu piegādi neattiecas šo noteikumu 2.punkta nosacījumi, un lietotāja atļauja minēto produktu iegādei nav nepieciešama.

6. Saskaņā ar likuma 16.panta pirmās daļas 10.punktu no akcīzes nodokļa atbrīvo alkoholiskos dzērienus, kurus iznīcina akcīzes preču noliktavā saskaņā ar šo noteikumu IV nodaļas prasībām. Lietotāja atļauja šajā gadījumā nav nepieciešama.

7. Likuma 16.panta pirmās daļas 10.punktā noteikto akcīzes nodokļa atbrīvojumu produktiem, kuri atbilst pārējo alkoholisko dzērienu definīcijai un tiek izmantoti tabakas izstrādājumu ražošanā, drīkst izmantot tikai apstiprināts noliktavas turētājs, kuram atļauts veikt darbības ar tabakas izstrādājumiem, ja minētie alkoholiskie dzērieni tabakas izstrādājumu ražošanas procesā tiek pilnībā iestrādāti tabakas izstrādājumos.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.306)

8. Ja alkoholiskie dzērieni netiek piegādāti lietotājam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, Valsts ieņēmumu dienests bezstrīda kārtībā piedzen valsts budžetā atbilstoši likuma 12.pantā noteiktajām nodokļa likmēm nesamaksātās nodokļa summas un soda naudu saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”. Šajā gadījumā par akcīzes nodokļa un soda naudas samaksu ir atbildīgs piegādātājs.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.306)

9. Ja lietotājs alkoholiskos dzērienus izmanto lietotāja atļaujā nenorādītiem mērķiem vai neievēro šajos noteikumos noteikto kārtību, lietotājs saskaņā ar likumu ir atbildīgs par akcīzes nodokļa samaksu. Valsts ieņēmumu dienests bezstrīda kārtībā piedzen valsts budžetā atbilstoši likuma 12.pantā noteiktajām nodokļa likmēm nesamaksātās nodokļa summas un soda naudu saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”. Šajā gadījumā par akcīzes nodokļa un soda naudas samaksu ir atbildīgs lietotājs.

II. Prasības lietotājam

10. Lai saņemtu lietotāja atļauju iegādāties alkoholiskos dzērienus, kurus atbrīvo no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma 16.panta pirmās daļas 5., 7., 8., 9. vai 10.punktu, komersants iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu, kurā norādīts:

10.1. komersanta nosaukums, juridiskā adrese un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

10.2. piegādātāja nosaukums, juridiskā adrese un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

10.3. tā komersantam piederošā uzņēmuma adrese un darba laiks, kurā tiks uzglabāti un izmantoti iegādātie alkoholiskie dzērieni;

10.4. komersantam nepieciešamo alkoholisko dzērienu nosaukums un absolūtā spirta daudzums (procentos) attiecīgajā alkoholiskajā dzērienā;

10.5. alkoholisko dzērienu izmantošanas mērķis saskaņā ar likuma 16.panta pirmās daļas 5., 7., 8., 9. vai 10.punktu;

10.6. pievienoto dokumentu saraksts;

10.7. iesnieguma iesniegšanas datums;

10.8. atbildīgā amatpersona (nepieciešams arī atbildīgās amatpersonas paraksts).

11. Iesniegumam lietotāja atļaujas saņemšanai pievieno šādus dokumentus:

11.1. tehniskos normatīvus, patēriņa normatīvus vai citu informāciju, kurā noteikts laikposms (piemēram, mēnesis, gads), kad izmantojams attiecīgais alkoholisko dzērienu daudzums (litros un absolūtā spirta litros);

11.2. ja komersants ražo šokolādes produktus vai citus pārtikas produktus, — tehniskos normatīvus, patēriņa normatīvus vai citu informāciju, kurā norādīts, kāds alkoholisko dzērienu daudzums (litros un absolūtā spirta litros) nepieciešams, lai saražotu 100 kilogramus attiecīgā pārtikas produkta;

11.3. ja komersants ražo kosmētikas līdzekļus, — tehniskos normatīvus, patēriņa normatīvus vai citu informāciju, kurā norādīts, kāds alkoholisko dzērienu daudzums (litros un absolūtā spirta litros) nepieciešams, lai saražotu vienu attiecīgās preces vienību;

11.4. tehniskos normatīvus, patēriņa normatīvus vai citu informāciju, kurā norādīts, kāds alkoholisko dzērienu daudzums (litros un absolūtā spirta litros) nepieciešams, lai veiktu citas iesniegumā minētās darbības (piemēram, konkrētas ierīces vai mehānisma darbības nodrošināšanai nepieciešamais spirta daudzums);

11.5. ja komersants vēlas iegādāties likuma 16.panta pirmās daļas 5. vai 10.punktā minētos alkoholiskos dzērienus, — komersanta apliecinājumu un dokumentus, kas apliecina, ka lietotājam iesniegumā norādītajiem mērķiem ir nepieciešami alkoholiskie dzērieni un šiem mērķiem nevar izmantot denaturētu spirtu;

11.6. komersanta apstiprinātu alkoholisko dzērienu izmantošanas vietu (telpu, teritorijas) plānu (vai tā kopiju). Ja plānots uzglabāt vienlaikus vairāk par 2000 litriem alkoholisko dzērienu, plānā papildus norāda stacionārās tvertnes alkoholisko dzērienu uzglabāšanai, to tilpumu (m3) un numuru;

11.7. komersanta apstiprinātu alkoholisko dzērienu iegādes līguma kopiju.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.306)

12. Lai atkārtoti saņemtu lietotāja atļauju, lietotājs Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz šo noteikumu 10.punktā minēto iesniegumu un iepriekš izsniegto lietotāja atļauju. Ja ir mainījušās iepriekš iesniegtajos dokumentos norādītās ziņas, lietotājs iesniedz attiecīgos šo noteikumu 11.punktā minētos dokumentus.

(Grozīts ar MK 06.01.2009. noteikumiem Nr.4)

13. Valsts ieņēmumu dienests izskata iesniegtos dokumentus un desmit darbdienu laikā pēc to saņemšanas izsniedz lietotāja atļauju vai rakstiski paziņo komersantam (lietotājam) lēmumu par atteikumu izsniegt lietotāja atļauju.

14. Lietotāja atļauju izsniedz par katru alkoholisko dzērienu nosaukumu (veidu). Lietotāja atļaujā norāda šādas ziņas:

14.1. lietotāja nosaukums, juridiskā adrese un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

14.2. alkoholiskā dzēriena nosaukums un daudzums (litros un absolūtā spirta litros), kuru lietotājam atļauts iegādāties, bet ne vairāk kā vienā gadā patērējamais daudzums;

14.3. kādiem mērķiem atļauts izmantot alkoholiskos dzērienus;

14.4. tā uzņēmuma adrese, kurā alkoholiskos dzērienus plānots uzglabāt un izmantot;

14.5. alkoholisko dzērienu daudzuma uzskaites tabula (1.pielikums);

14.6. lietotāja atļaujas spēkā stāšanās datums un derīguma termiņš (bet ne ilgāk kā viens gads);

14.7. izsniedzēja amatpersonas paraksts un tā atšifrējums.

15. Valsts ieņēmumu dienests lietotāja atļauju neizsniedz, ja:

15.1. iesniegumā nav norādītas visas nepieciešamās ziņas vai nav iesniegti visi šo noteikumu 11.punktā minētie dokumenti;

15.2. iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija;

15.3. par izejvielu pārtikas produktu ražošanai izmantoto alkoholisko dzērienu daudzums pārsniedz likuma “Par akcīzes nodokli16.panta trešajā daļā minēto ierobežojumu;

15.4. komersantam gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir anulēta lietotāja atļauja par šo noteikumu pārkāpumiem;

15.5. komersanta amatpersona gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir pārkāpusi likumā “Par akcīzes nodokli” vai šajos noteikumos noteiktās prasības.

16. Valsts ieņēmumu dienests lietotāja atļauju anulē, ja:

16.1. lietotāja iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos sniegta nepatiesa informācija;

16.2. Valsts ieņēmumu dienests konstatējis, ka lietotājs izmanto alkoholiskos dzērienus atļaujā nenorādītiem mērķiem;

16.3. (svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.306);

16.4. lietotājs ir iesniedzis iesniegumu par patērētāja atļaujas anulēšanu.

17. Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības anulēt lietotāja atļauju, ja:

17.1. lietotāja iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos sniegta nepilnīga informācija;

17.2. lietotājs ir pārkāpis šo noteikumu vai citu ar alkoholisko dzērienu apriti saistīto normatīvo aktu prasības;

17.3. lietotājs nav nodrošinājis šo noteikumu 21.punktā minēto nosacījumu izpildi;

17.4. lietotājs normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav labprātīgi samaksājis piemēroto sodu, kas uzlikts par šo noteikumu vai citu ar akcīzes preču apriti saistīto normatīvo aktu pārkāpumiem;

17.5. lietotājam ir nodokļu parāds, izņemot gadījumu, ja nodokļu parāda samaksas termiņš ir pagarināts un nodokļu parāda saistības tiek pildītas.

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.306 redakcijā)

18. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par lietotāja atļaujas anulēšanu Valsts ieņēmumu dienests to nosūta lietotājam. Lēmumā norāda lietotāja atļaujas anulēšanas iemeslus. Lietotājs piecu darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā atļaujas oriģinālu tās pārreģistrēšanai vai anulēšanai.

19. Ja lietotāja iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos norādītā informācija ir mainījusies, lietotājs par to piecu darbdienu laikā rakstiski paziņo Valsts ieņēmumu dienestam un pievieno apliecinošus dokumentus. Ja ir mainījusies lietotāja atļaujā norādītā informācija, lietotājs iesniedz arī lietotāja atļaujas oriģinālu. Valsts ieņēmumu dienests desmit darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas pārreģistrē lietotāja atļauju vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu.

20. (Svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.306)

21. Lietotājs deklarētajā darba laikā nodrošina Valsts ieņēmumu dienesta pilnvarotajām personām iespēju kontrolēt alkoholisko dzērienu apriti un ar to saistīto dokumentāro un datorizēto informāciju uzņēmuma ražošanas, tirdzniecības un alkoholisko dzērienu uzglabāšanas vietās.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.306)

III. Prasības piegādātājam

22. Piegādājot alkoholiskos dzērienus lietotājam, piegādātājs, izmantojot normatīvajos aktos par grāmatvedības kārtošanu un akcīzes preču apriti noteikto attaisnojuma dokumentu (turpmāk – attaisnojuma dokuments), papildus normatīvajos aktos par grāmatvedības kārtošanu un akcīzes preču apriti noteiktajām ziņām norāda lietotāja atļaujas numuru un spēkā stāšanās datumu.

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.306 redakcijā)

23. (Svītrots ar MK 06.01.2009. noteikumiem Nr.4.)

24. Piegādājot alkoholiskos dzērienus lietotājam, piegādātājs un lietotājs aizpilda šo noteikumu 1.pielikumā norādīto tabulu. Ierakstus par piegādātāju izdara, kad lietotājs ir saņēmis alkoholiskos dzērienus.

25. Piegādātājs piegādā lietotājam alkoholiskos dzērienus tikai atbilstoši lietotāja atļaujā noteiktajam daudzumam.

26. Alkoholiskos dzērienus atbrīvo no akcīzes nodokļa ar dienu, kad tie saskaņā ar šiem noteikumiem piegādāti lietotājam un lietotājs izdarījis lietotāja atļaujā atbilstošus ierakstus saskaņā ar šo noteikumu 24.punktu.

IV. Alkoholisko dzērienu iznīcināšanas nosacījumi

27. Lai iznīcināmos alkoholiskos dzērienus atbrīvotu no nodokļa saskaņā ar likuma 16.panta pirmās daļas 10.punktu, apstiprināts noliktavas turētājs alkoholiskos dzērienus iznīcina vienā no šādiem veidiem:

27.1. ja alkoholisko dzērienu daudzums ir mazāks par 1000 litriem, tos atbilstoši vides aizsardzības un ugunsdrošības prasībām izlej kanalizācijā (alkoholiskos dzērienus, kas satur vairāk nekā 40 % spirta, atšķaida ar ūdeni līdz minētajai koncentrācijai);

27.2. ja alkoholisko dzērienu daudzums ir lielāks par 1000 litriem, tos atbilstoši vides aizsardzības un ugunsdrošības prasībām izlej attiecīgās reģionālās vides pārvaldes un pašvaldības norādītajās vietās (alkoholiskos dzērienus, kas satur vairāk nekā 40 % spirta, atšķaida ar ūdeni līdz minētajai koncentrācijai);

27.3. sasmalcinot kopā ar iepakojumu speciāli aprīkotās iekārtās vai izmantojot citu metodi, kas atbilst vides aizsardzības un ugunsdrošības prasībām, saskaņojot to ar Vides ministriju vai tās padotībā esošajām iestādēm un attiecīgo pašvaldību.

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.306 redakcijā)

28. (Svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.306)

29. (Svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.306)

30. Apstiprināts noliktavas turētājs alkoholiskos dzērienus iznīcina pilnvarotas Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas klātbūtnē.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.306)

31. Vismaz divas darbdienas pirms alkoholisko dzērienu iznīcināšanas apstiprināts noliktavas turētājs rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu par alkoholisko dzērienu iznīcināšanas laiku un vietu.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.306)

32. Par alkoholisko dzērienu iznīcināšanu sastāda iznīcināšanas aktu, kurā norāda iznīcināto alkoholisko dzērienu nosaukumu (veidu) un daudzumu (litros un absolūtā spirta litros) un kuru paraksta arī pieaicinātā Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona.

33. Alkoholisko dzērienu iznīcināšanas akts apliecina apstiprināta noliktavas turētāja tiesības izmantot akcīzes nodokļa atbrīvojumu.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.306)

V. Noslēguma jautājums

34. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidenta vietā — aizsardzības ministrs A.Slakteris

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 25.marta noteikumiem Nr.170

(Pielikums grozīts ar MK 06.01.2009. noteikumiem Nr.4; MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.306)

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 25.marta noteikumiem Nr.170

(Pielikums svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.306)

3.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 25.marta noteikumiem Nr.170
Pārskats par alkoholisko dzērienu piegādi patērētājiem

(Pielikums svītrots ar MK 06.01.2009. noteikumiem Nr.4)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 170Pieņemts: 25.03.2004.Stājas spēkā: 01.05.2004.Zaudē spēku: 07.09.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 58, 14.04.2004.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
86982
{"selected":{"value":"01.04.2010","content":"<font class='s-1'>01.04.2010.-06.09.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.04.2010","iso_value":"2010\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2010.-06.09.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.01.2009","iso_value":"2009\/01\/16","content":"<font class='s-1'>16.01.2009.-31.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-15.01.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.04.2010
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)