Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.217

Rīgā 2000.gada 27.jūnijā (prot. Nr.29, 38.§)
Sanitārās robežinspekcijas kontrolei pakļauto preču saraksts un kontroles kārtība
Izdoti saskaņā ar Muitas likuma 114.panta otro daļu

1. Šie noteikumi nosaka Sanitārās robežinspekcijas kontrolei pakļauto preču sarakstu un kārtību, kādā tiek veikta valsts (muitas) robežu šķērsojošo preču un tās pārvadājošo transportlīdzekļu veterinārā kontrole un tiek kontrolēta atbilstība obligātajām nekaitīguma un drošuma prasībām.

2. Sanitārās robežinspekcijas amatpersonas savas kompetences ietvaros:

2.1. veic šo noteikumu 1.pielikumā minēto preču veterināro kontroli:

2.1.1. ievedot preces Latvijas Republikas teritorijā (arī brīvajā zonā) no citas valsts teritorijas;

2.1.2. izvedot preces no Latvijas Republikas teritorijas uz citas valsts teritoriju;

2.1.3. ja preces uzglabā muitas noliktavās;

2.2. kontrolē šo noteikumu 2.pielikumā minēto preču atbilstību obligātajām nekaitīguma un drošuma prasībām:

2.2.1. ievedot preces no citas valsts teritorijas, brīvās zonas vai muitas noliktavas brīvam apgrozījumam, beznodokļu tirdzniecības veikalam vai pārstrādei;

2.2.2. ja preces uzglabā muitas noliktavās.

3. Šo noteikumu 2.punktā minēto kontroli veic par samaksu saskaņā ar zemkopības ministra apstiprinātu cenrādi.

4. Samaksa par kontroli netiek iekasēta:

4.1. ja kontrolē preces, kas tranzītā tiek transportētas caur Latvijas Republikas teritoriju ar TIR karneti vai tranzīta deklarāciju (ar pārkraušanu vai bez tās, ar uzglabāšanu muitas noliktavās, brīvajās zonās un brīvostās vai bez tās);

4.2. ja kontrolē preces, kas tiek ievestas muitas noliktavās, brīvajās zonās un brīvostās (ar pārstrādi vai bez tās), lai izvestu no Latvijas Republikas tranzītā vai reeksportējot;

4.3. ja kontrolē transportlīdzekļus, kas pārvadā šo noteikumu 4.1. un 4.2.apakšpunktā minētās preces.

5. Šo noteikumu 4.punktā minētie nosacījumi neattiecas uz:

5.1. kontroli, kas tiek veikta ārpus noteiktā darba laika vai darba vietas;

5.2. šo noteikumu 1.pielikumā minēto preču kontroli.

6. Lai nodrošinātu šo noteikumu 2.punktā minēto kontroli, Sanitārās robežinspekcijas amatpersonas:

6.1. veic valsts (muitas) robežu šķērsojošo preču un tās pārvadājošo transportlīdzekļu apskati;

6.2. veic atbilstības novērtēšanas apstiprinājuma un apliecinājuma (ja šāda dokumenta nepieciešamību nosaka likumi vai citi normatīvie akti), veterināro sertifikātu un citu pavaddokumentu ekspertīzi;

6.3. ņem paraugus laboratoriskai izmeklēšanai, ja radušās pamatotas aizdomas par preces neatbilstību dokumentos norādītajām precēm vai to neatbilstību obligātajām nekaitīguma un drošuma prasībām, un, ja nepieciešams, aiztur preces līdz laboratoriskās izmeklēšanas rezultātu saņemšanai;

6.4. izskata karantīnas dokumentus un citus dokumentus, veic nepieciešamos pretepidēmiskos, pretepizootiskos pasākumus un izsniedz atļaujas transportlīdzekļa iebraukšanai un preču ievešanai Latvijas Republikā un izvešanai no tās.

7. Šo noteikumu 2.punktā minētā kontrole ir obligāta, un pirms attiecīgās kontroles veikšanas transportlīdzeklis ar precēm nedrīkst šķērsot valsts (muitas) robežu.

8. Ja ir saņemta informācija vai radušās pamatotas aizdomas, ka precēs vai transportlīdzeklī ir bīstamu infekciju ierosinātāji vai citi bīstami organismi, vai ir noteikta karantīna, veterināro kontroli veic vai atbilstību obligātajām nekaitīguma un drošuma prasībām kontrolē pirms robežkontroles, muitas vai cita veida kontroles.

9. Atzīt par spēku zaudējušiem:

9.1. Ministru kabineta 1997.gada 1.jūlija noteikumus Nr.236 "Noteikumi par transportlīdzekļu un kravu veterinārās un sanitāri higiēniskās kontroles kārtību muitas punktos" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 171./174.nr.; 1999, 140., 348./350.nr.);

9.2. Ministru kabineta 1999.gada 19.oktobra noteikumus Nr.356 "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 1.jūlija noteikumos Nr.236 "Noteikumi par transportlīdzekļu un kravu veterinārās, fitosanitārās un sanitāri higiēniskās kontroles kārtību muitas punktos"" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 348./350.nr.). 

Ministru prezidents A.Bērziņš 

Zemkopības ministrs A.Slakteris
1.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 27.jūnija
noteikumiem Nr.217

(Pielikums grozīts ar MK 10.04.2001. noteikumiem Nr. 168; MK 19.06.2001. noteikumiem Nr. 264)

Sanitārās robežinspekcijas veterinārajai kontrolei pakļautās preces
Nr.
p.k.
AprakstsKods
123
1.Dzīvi dzīvnieki01.grupa
2.Gaļa un pārtikas gaļas subprodukti02.grupa
3.Zivis, vēžveidīgie, moluski un pārējie ūdens bezmugurkaulnieki03.grupa
4.Piens un piena produkti; putnu olas, dabiskais medus, citur neminēti dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti04.grupa
5.Cūku, mežacūku vai kuiļu sari un apmatojums; āpšu spalvas un pārējās spalvas suku ražošanai; saru vai apmatojuma atlikumi0502
6.Zirgu astri un to atlikumi, likti vai nelikti kārtās, ar atbalstošo materiālu vai bez tā0503 00 00 0
7.Dzīvnieku (izņemot zivju) svaigas, atdzesētas, saldētas, sālītas vai sālījumā, žāvētas vai kūpinātas zarnas, pūšļi un kuņģi, veseli vai to gabali0504 00 00 0
8.Ādas un pārējās putnu daļas, ar spalvām vai dūnām; spalvas un to daļas (ar apgrieztām vai neapgrieztām malām) vai dūnas bez tālākas apstrādes, izņemot tīrīšanu, dezinficēšanu vai apstrādāšanu uzglabāšanai; spalvu vai to daļu pulveris un atlikumi0505
9.Kauli vai ragu serdeņi, neapstrādāti, attaukoti, pirmapstrādāti (bet neizgriezti pēc formas), apstrādāti ar skābi vai deželatinizēti; šo produktu milti un atlikumi0506
10.Ziloņkauls, bruņurupuču bruņas, vaļu bārda un vaļu bārdas mati, ragi, briežu ragi, nagi un knābji, neapstrādāti vai pirmapstrādāti (bet neizgriezti); šo produktu pulveris un atkritumi0507
11.Koraļļi un līdzīgi materiāli, neapstrādāti vai pirmapstrādāti bez citas apstrādes; molusku, vēžveidīgo vai adataino dzīvnieku čaulas un sēpijas skeleta plāksnītes, neapstrādātas vai pirmapstrādātas (betneizgrieztas pēc formas); to milti un atlikumi0508 00 00 0
12.Dzīvnieku izcelsmes dabiskie sūkļi0509 00
13.Ambra, bebru ģenitāliju sekrēts, civeta un muskuss; žults (arī kaltēta), dziedzeri un pārējās dzīvnieku izcelsmes vielas, kas izmantojamas farmaceitisko produktu ražošanai, svaigas, atdzesētas, saldētas vai iepriekš citādi sagatavotas0510 00 00 0
14.Dzīvnieku izcelsmes produkti, kas citur nav minēti; beigti dzīvnieki, kas minēti 01. vai 03.grupā, nelietojami uzturā0511
15.Baltās Amerikas akācijas pupas, jūras aļģes un pārējie ūdensaugi, cukurbietes un cukurniedres, svaigas vai žāvētas, sasmalcinātas vai nesasmalcinātas; augļu kauliņi un kodoli, pārējie augu izcelsmes produkti (arī Cichorium in tybus ģints negrauzdētas cigoriņu saknes), kurus galvenokārt lieto uzturā un kuri citur nav minēti (paredzēti izmantošanai lopbarībā)1212
16.Graudaugu pelavas un salmi, neapstrādāti, sasmalcināti vai nesasmalcināti, samalti vai nesamalti, presēti, nepresēti vai granulēti1213 00 00 0
17.Kāļi, lopbarības bietes, lopbarības sakņaugi, siens, lucerna, āboliņš, hedizarija, lopbarības kāposti, lupīna, vīķi un līdzīgi lopbarības produkti, granulēti vai negranulēti1214
18.Cūku tauki (arī lards) un mājputnu tauki, izņemot 1209. vai 1503.preču pozīcijā minētos1501 0000
19.Liellopu, aitu vai kazu tauki, izņemot 1503.preču pozīcijā minētos1502 00
20.Larda stearīns, larda eļļa, oleostearīns, oleoeļļa un taleļļa, neemulģēta, nesajaukta vai kā citādi nesagatavotata1503 00
21.Zivju vai jūras zīdītāju tauki, eļļas un to frakcijas, rafinētie vai nerafinētie, bet bez izmaiņām to ķīmiskajā sastāvā1504
22.Vilnas tauki un taukvielas, kuras iegūst no tiem (arī lanolīns)1505
23.Pārējie dzīvnieku tauki, eļļas un to frakcijas, rafinētie vai nerafinētie, bet bez izmaiņām to ķīmiskajā sastāvā1506 00 00 0
24.Dzīvnieku tauki, eļļa un to frakcijas1516 10
25.Margarīns; dzīvnieku tauku un eļļu vai dažādu tauku un eļļu frakciju (kas minēti šajā grupā) pārtikas maisījumi vai produkti (kas satur dzīvnieku izcelsmes izejvielas), izņemot pārtikas taukus un eļļas vai to frakcijas, kas minētas 1516.preču pozīcijāEX 1517
26.Dzīvnieku tauki un eļļas vai to frakcijas, kausēti, oksidēti, dehidrēti, sulflurēti, caurpūsti, polimerizēti ar siltumu vakuumā vai inertā gāzē vai ķīmiski pārveidoti ar kādu citu paņēmienu, izņemot 1516.preču pozīcijā minēto, dzīvnieku tauku un eļļu vai dažādu tauku un eļļu (kas minēti šajā grupā) frakciju nepārtikas maisījumi vai produkti, kas citur nav minēti (kas satur dzīvnieku izcelsmes izejvielas)EX 1518 00
27.Bišu vasks, pārējo kukaiņu vaski un spermaceti1521 90
28.Gaļas, zivju vai vēžveidīgo, molusku vai pārējo ūdens bezmugurkaulnieku izstrādājumi16.grupa
29.Mākslīgais medus sajaukts ar dabisko meduEX 1702 90 60 0
30.Melase, kas iegūta, ekstrahējot vai rafinējot cukuru, paredzēta izmantošanai lopbarībāEX 1703
31.Izstrādājumi mazbērnu uzturam, safasēti pārdošanai mazumtirdzniecībā (kas satur 02., 03. vai 04.grupas izejvielas)EX 1901 10 00 0
32.Pārējie (kas satur 02., 03. vai 04.grupas izejvielas)EX 1901 90
33.Makaronu izstrādājumi ar pildījumu (kas satur 02., 03. vai 04.grupas izejvielas), vārīti, nevārīti, vai sagatavoti ar citu paņēmienuEX 1902 20
34.Kuskusmakaroni (kas satur 02., 03. vai 04.grupas izejvielas)EX 1902 40
35.Gatavas zupas un buljoni, produkti to sagatavošanai, kas satur dzīvnieku izcelsmes izejvielasEX 2104
36.SaldējumsEX 2105
37.Pārtikas izstrādājumi, kas citur nav minēti un satur dzīvnieku izcelsmes izejvielasEX 2106
38.Milti, rupja maluma milti un granulas no gaļas vai gaļas subproduktiem, zivīm vai vēžveidīgajiem, moluskiem vai pārējiem ūdens bezmugurkaulniekiem, kas nav lietojami uzturā; dradži (paredzēti izmantošanai lopbarībā)EX 2301
39.Klijas, atsijas un pārējie atkritumi, granulēti vai negranulēti, iegūti pēc graudaugu vai pākšaugu dārzeņu sijāšanas, malšanas vai pārējās apstrādes (paredzēti izmantošanai lopbarībā)EX 2302
40.Cietes ražošanas atlikumi un līdzīgi atlikumi, biešu (cukurbiešu) izspaidas, niedru (cukurniedru) rauši un pārējie cukura, alus vai spirta rūpniecības atlikumi un atkritumi, granulēti vai negranulēti (paredzēti izmantošanai lopbarībā)EX 2303
41.Rauši un pārējie cietie atkritumi, kas iegūti, ekstrahējot sojas eļļu, sasmalcināti vai nesasmalcināti, granulēti vai negranulēti (paredzēti izmantošanai lopbarībā)EX 2304 00 00 0
42.Rauši un pārējie cietie atlikumi, kas iegūti ekstrahējot zemesriekstus, sasmalcināti vai nesasmalcināti, granulēti vai negranulēti (paredzēti izmantošanai lopbarībā)EX 2305 00 00 0
43.Rauši un pārējie cietie atlikumi, kas iegūti augu tauku vai eļļu ekstrakcijas rezultātā, izņemot 2304. vai 2305.pozīcijā minētos, sasmalcināti vai nesasmalcināti, granulēti vai negranulēti (paredzēti izmantošanai lopbarībā)EX 2306
44.Augu izcelsmes materiāli un augu atlikumi, atkritumi un blakusprodukti, granulēti vai negranulēti, izmantojami lopbarībai, kas citur nav minēti2308
45.Produkti, kurus izmanto dzīvnieku barībai2309
46.(Svītrots ar MK 10.04.2001. noteikumiem Nr. 168)
47.Acikliskie ogļūdeņraži (paredzēti dzīvnieku barības ražošanai Latvijas Republikā)EX 2901
48.Cikliskie ogļūdeņraži (paredzēti dzīvnieku barības ražošanai Latvijas Republikā)EX 2902
49.Halogenētie ogļūdeņražu atvasinājumi (paredzēti dzīvnieku barības ražošanai Latvijas Republikā)EX 2903
50.Ogļūdeņražu atvasinājumi, sulfurēti, nitrēti un nitrozēti, halogenēti vai nehalogenēti (paredzēti dzīvnieku barības ražošanai Latvijas Republikā)EX 2904
51.Acikliskie spirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi (paredzēti dzīvnieku barības ražošanai Latvijas Republikā)
EX 2905
52.Cikliskie spirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi (paredzēti dzīvnieku barības ražošanai Latvijas Republikā)EX 2906
53.Fenoli; fenolu spirti (paredzēti dzīvnieku barības ražošanai Latvijas Republikā)EX 2907
54.Fenolu vai fenolu spirtu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi (paredzēti dzīvnieku barības ražošanai Latvijas Republikā)EX 2908
55.Ēteri, hidroksiēteri, alkoksifenoli, alkoksifenolspirti, spirtu peroksīdi, ēteru peroksīdi, ketonu peroksīdi (noteikta vai nenoteikta ķīmiskā sastāva) un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi (paredzēti dzīvnieku barības ražošanai Latvijas Republikā)EX 2909
56.Epoksīdi, epoksispirti, epoksifenoli un epoksiēteri, kas satur trīslocekļu ciklus, un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi (paredzēti dzīvnieku barības ražošanai Latvijas Republikā)EX 2910
57.Acetāli un pusacetāli, kas satur vai nesatur citas funkcionālās grupas ar skābekli, un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi (paredzēti dzīvnieku barības ražošanai Latvijas Republikā)EX 2911 00 00 0
58.Aldehīdi, kas satur vai nesatur citas funkcionālās grupas ar skābekli; cikliskie aldehīdu polimēri; paraformaldehīds (paredzēti dzīvnieku barības ražošanai Latvijas Republikā)EX 2912
59.2912.preču pozīcijā minēto savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi (paredzēti dzīvnieku barības ražošanai Latvijas Republikā)EX 2913 00 00 0
60.Ketoni un hinoni, kas satur vai nesatur citas funkcionālās grupas ar skābekli, un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi (paredzēti dzīvnieku barības ražošanai Latvijas Republikā)EX 2914
61.Piesātinātās acikliskās monokarbonskābes un to anhidrīdi; halogēnanhidrīdi, peroksīdi un peroksiskābes; šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi (paredzēti dzīvnieku barības ražošanai Latvijas Republikā)EX 2915
62.Nepiesātinātās acikliskās monokarbonskābes, cikliskās monokarbonskābes un to anhidrīdi, halogēnanhidrīdi, peroksīdi un peroksiskābes; šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi (paredzēti dzīvnieku barības ražošanai Latvijas Republikā)EX 2916
63.Polikarbonskābes un to anhidrīdi, halogēnanhidrīdi, peroksīdi un peroksiskābes; to halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi (paredzēti dzīvnieku barības ražošanai Latvijas Republikā)EX 2917
64.Karbonskābes, kas satur papildu skābekļa funkcionālās grupas, to anhidrīdi, halogēnanhidrīdi, peroksīdi un peroksiskābes; šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi (paredzēti dzīvnieku barības ražošanai Latvijas Republikā)EX 2918
65.Fosforskābes esteri un to sāļi (arī laktofosfāti); šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi (paredzēti dzīvnieku barības ražošanai Latvijas Republikā)EX 2919 00
66.Pārējo neorganisko skābju esteri (izņemot halogēnūdeņražu esterus) un to sāļi; šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi (paredzēti dzīvnieku barības ražošanai Latvijas Republikā)EX 2920
67.Savienojumi ar amīnu funkcionālajām grupām (paredzēti dzīvnieku barības ražošanai Latvijas Republikā)EX 2921
68.Aminosavienojumi, kas satur funkcionālo grupu ar skābekli (paredzēti dzīvnieku barības ražošanai Latvijas Republikā)EX 2922
69.Četraizvietotie amonija sāļi un hidroksīdi; lecitīni un pārējie fosfoaminolipīdi (paredzēti dzīvnieku barības ražošanai Latvijas Republikā)EX 2923
70.Savienojumi, kas satur funkcionālo grupu ar karboksiamīdu; ogļskābes savienojumi, kas satur amīda funkcionālo grupu (paredzēti dzīvnieku barības ražošanai Latvijas Republikā)EX 2924
71.Savienojumi, kas satur karboksiamīda grupu (arī saharīns un tā sāļi), un savienojumi, kas satur imidogrupu (paredzēti dzīvnieku barības ražošanai Latvijas Republikā)EX 2925
72.Savienojumi, kas satur nitrilgrupu (paredzēti dzīvnieku barības ražošanai Latvijas Republikā)EX 2926
73.Diasavienojumi, azosavienojumi vai azoksisavienojumi (paredzēti dzīvnieku barības ražošanai Latvijas Republikā)EX 2927 00 00 0
74.Hidrazīna vai hidroksilamīna organiskie savienojumi (paredzēti dzīvnieku barības ražošanai Latvijas Republikā)EX 2928 00
75.Savienojumi, kas satur citas funkcionālās grupas ar slāpekli (paredzēti dzīvnieku barības ražošanai Latvijas Republikā)EX 2929
76.Sēra organiskie savienojumi (paredzēti dzīvnieku barības ražošanai Latvijas Republikā)EX 2930
77.Pārējie organiski neorganiskie savienojumi (paredzēti dzīvnieku barības ražošanai Latvijas Republikā)EX 2931 00
78.Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai skābekļa heteroatomu(-us) (paredzēti dzīvnieku barības ražošanai Latvijas Republikā)EX 2932
79.Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai slāpekļa heteroatomu(-us) (paredzēti dzīvnieku barības ražošanai Latvijas Republikā)EX 2933
80.Nukleīnskābes un to sāļi; pārējie heterocikliskie savienojumi (paredzēti dzīvnieku barības ražošanai Latvijas Republikā)EX 2934
81.Sulfamīdi (paredzēti dzīvnieku barības ražošanai Latvijas Republikā)EX 2935 00
82.Dabiskie un sintezētie provitamīni un vitamīni (arī dabiskie koncentrāti), to atvasinājumi, ko izmanto galvenokārt kā vitamīnus, un šo savienojumu maisījumi, tai skaitā šķīdinātājā (paredzēti dzīvnieku barības ražošanai Latvijas Republikā)EX 2936
83.Dabiskie vai sintezētie hormoni; to atvasinājumi, ko izmanto galvenokārt kā hormonus; pārējie steroīdi, ko izmanto galvenokārt kā hormonus (paredzēti dzīvnieku barības ražošanai Latvijas Republikā)EX 2937
84.Dabiskie vai sintezētie glikozīdi un to sāļi, ēteri un esteri un pārējie atvasinājumi (paredzēti dzīvnieku barības ražošanai Latvijas Republikā)EX 2938
85.Dabiskie vai sintezētie augu alkaloīdi un to sāļi, ēteri un esteri un pārējie atvasinājumi (paredzēti dzīvnieku barības ražošanai Latvijas Republikā)EX 2939
86.Ķīmiski tīrie cukuri, izņemot saharozi, laktozi, maltozi, glikozi un fruktozi; cukuru ēteri un esteri; šo savienojumu sāļi, izņemot 2937., 2938. un 2939.preču pozīcijā minētos savienojumus (paredzēti dzīvnieku barības ražošanai Latvijas Republikā)EX 2940 00
87.Antibiotikas (paredzēti dzīvnieku barības ražošanai Latvijas Republikā)EX 2941
88.Pārējie organiskie savienojumi (paredzēti dzīvnieku barības ražošanai Latvijas Republikā)EX 2942 00 00 0
89.Dziedzeri un pārējie orgāni, kas paredzēti terapeitiskām vajadzībām, izkaltēti, sasmalcināti vai nesasmalcināti pulverī; dziedzeru vai pārējo orgānu ekstrakti vai to sekrēcijas ekstrakti, kas paredzēti terapeitiskām vajadzībām; heparīns un tā sāļi; pārējās dzīvnieku izcelsmes vielas, kas paredzētas terapeitiskām vai profilakses vajadzībām un citur nav minētas (paredzēti lietošanai veterinārmedicīnā)EX 3001
90.Dzīvnieku asinis, kas sagatavotas terapeitiskām, profilakses vai diagnostikas vajadzībām; antiserumi un pārējās asins frakcijas un modificēti imunoloģiski produkti, kuri ir vai nav iegūti biotehnoloģiskos procesos; vakcīnas, toksīni, mikroorganismu kultūras (izņemot raugus) un līdzīgi produkti (paredzēti lietošanai veterinārmedicīnā)EX 3002
91.Medikamenti (izņemot 3002., 3005., 3006.preču pozīcijā minētos), kas sastāv no diviem vai vairākiem terapeitiskām un profilaktiskām vajadzībām sajauktiem komponentiem, bet nav safasēti vai iesaiņoti mazumtirdzniecībai (paredzēti lietošanai veterinārmedicīnā)EX 3003
92.Medikamenti (izņemot 3002., 3005., 3006.preču pozīcijā minētos), kas sastāv no terapeitiskām un profilaktiskām vajadzībām sajauktiem vai nesajauktiem savienojumiem, safasēti un iesaiņoti mazumtirdzniecībai (paredzēti lietošanai veterinārmedicīnā)EX 3004
93.Dzīvnieku izcelsmes mēslojumiEX 3101 00 00 0
94.Kazeīns, kazeināts un pārējie kazeīna atvasinājumi; kazeīna līmes3501
95.Albumīni (arī divu vai vairāku sūkalu proteīnu koncentrāti, kas satur vairāk nekā 80 % proteīnu, pārrēķinot sausnā), albumināti un pārējie albumīna atvasinājumi3502
96.Želatīns (arī želatīns taisnstūra (kvadrātveida) plāksnēs, ar apstrādātu vai neapstrādātu, krāsotu vai nekrāsotu virsmu) un želatīna atvasinājumi; zivju līme; pārējās dzīvnieku izcelsmes līmes, izņemot kazeīna līmes, kas minētas 3501.preču pozīcijā3503 00
97.Peptoni un to atvasinājumi; pārējās olbaltumvielas un to atvasinājumi, kas citur nav minētiEX 3504 00 00 0
98.Insekticīdi (paredzēti lietošanai veterinārijā)EX 3808 10
99.Dezinficējošie līdzekļi (paredzēti lietošanai veterinārijā)EX 3808 40
100.Pārējie (paredzēti lietošanai veterinārijā)EX 3808 90 90 0
101.Mikroorganismu audzēšanai gatavas kultūrvides3821 00 00 0
102.Diagnostikas vai laboratorijas reaģenti, paredzēti lietošanai veterinārijāEX 3822 00 00 0
103.Liellopu vai zirgu dzimtas dzīvnieku ādas (svaigas vai sālītas, kaltētas, sārmotas, piķelētas vai konservētas ar citiem paņēmieniem, bet nemiecētas, neizstrādātas pergamentā vai tālāk neapstrādātas), ar apmatojumu vai bez tā, šķeltas vai nešķeltas4101
104.Aitu vai jēru ādas (svaigas vai sālītas, kaltētas, sārmotas, piķelētas vai konservētas ar citiem paņēmieniem, bet nemiecētas, neizstrādātas pergamentā vai tālāk neapstrādātas), ar apmatojumu vai bez tā, šķeltas vai nešķeltas, izņemot šīs grupas 1."c" piezīmē minētās4102
105.Pārējās jēlādas un ādas (svaigas vai sālītas, kaltētas, sārmotas, piķelētas vai konservētas ar citiem paņēmieniem, bet nemiecētas, neizstrādātas pergamentā vai tālāk neapstrādātas), ar apmatojumu vai bez tā, šķeltas vai nešķeltas, izņemot šīs grupas 1."b" vai 1."c" piezīmē minētās4103
106.(Svītrots ar MK 19.06.2001. noteikumiem Nr. 264)
107.(Svītrots ar MK 19.06.2001. noteikumiem Nr. 264)
108.(Svītrots ar MK 19.06.2001. noteikumiem Nr. 264)
109.(Svītrots ar MK 19.06.2001. noteikumiem Nr. 264)
110.Kažokzvēru jēlādas (arī galvas, astes, ķepas un pārējie gabali vai atgriezumi, kas der kažokādu izstrādājumu izgatavošanai), izņemot kažokzvēru jēlādas, kas minētas 4101., 4102. vai 4103.preču pozīcijā4301
111.Kažokādas un miecētas vai izstrādātas ādas (arī galvas, astes, ķepas un pārējie gabali vai atgriezumi), saliktas vai nesaliktas (bez pārējo materiālu piejaukuma), izņemot tās, kas minētas 4303.preču pozīcijā4302
112.Attīšanai derīgi zīdtārpiņa kokoni5001 00 00 0
113.Attīšanai nederīgi zīdtārpiņa kokoniEX 5003 90 00 0
114.Vilna, nekārsta vai neķemmēta5101
115.Dzīvnieku mati, smalkie vai rupjie, nekārsti vai neķemmēti5102
116.Vilnas vai smalko vai rupjo dzīvnieku matu atlikas (arī vērpšanas atkritumi) izņemot reģenerēto vilnu5103
117.Pārvietojamo cirku un pārvietojamo zvērnīcu dzīvniekiEX 9508 00 00 0
118.Kolekcijas un kolekcionēšanas priekšmeti zooloģijāEX 9705 00 00 0
Zemkopības ministrs A.Slakteris
2.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 27.jūnija
noteikumiem Nr.217
Preces, kuru atbilstību obligātajām nekaitīguma un drošuma prasībām kontrolē Sanitārā robežoinspekcija
Nr.
p.k.
AprakstsKods
123
1.Pārtikas dārzeņi, daži sakņaugi un bumbuļaugi07.grupa
2.Pārtikas augļi un rieksti; citrusaugļu vai ķirbjaugu mizas08.grupa
3.Kafija, tēja, mate un garšvielas09.grupa
4.Graudaugu kultūras10.grupa
5.Miltrūpniecības produkcija; iesals, ciete, inulīns, kviešu lipeklis11.grupa
6.Sojas pupas, sasmalcinātas vai nesasmalcinātas1201 00
7.Zemesrieksti, negrauzdēti vai citādi nesagatavoti, lobīti vai nelobīti, sasmalcināti vai nesasmalcināti1202
8.Kopra1203 00 00 0
9.Linsēklas, sasmalcinātas vai nesasmalcinātas1204 00
10.Rapšu sēklas, sasmalcinātas vai nesasmalcinātas1205 00
11.Saulespuķu sēklas, sasmalcinātas vai nesasmalcinātas1206 00
12.Pārējo eļļas augu sēklas un augļi, sasmalcināti vai nesasmalcināti1207
13.Eļļas augu sēklu vai augļu rupja maluma milti un milti, izņemot sinepju sēklas1208
14.Sēklas, augļi un sporas sējai1209
15.Apiņu rogas, svaigas vai žāvētas, sasmalcinātas vai nesasmalcinātas, pulveru vai granulu veidā; lupulīns1210
16.Augi vai augu daļas, arī sēklas un augļi, kurus izmanto galvenokārt parfimērijā, farmācijā vai insekticīdu un fungicīdu izgatavošanai un līdzīgiem mērķiem, svaigi vai žāvēti, nesagriezti vai sagriezti, sasmalcināti vai pulvera veidā1211
17.Baltās Amerikas akācijas pupas, jūras aļģes un pārējie ūdensaugi, cukurbietes un cukurniedres, svaigas vai žāvētas, sasmalcinātas vai nesasmalcinātas; augļu kauliņi, kodoli un pārējie augu izcelsmes produkti (ieskaitot Cichorium in tybus ģints negrauzdētas cigoriņu saknes), kurus lieto galvenokārt uzturā un kuri citur nav minēti1212
18.Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas; to sašķelšanas produkti; sagatavoti pārtikas tauki; dzīvnieku vai augu vaski15.grupa
19.Cukurs un konditorejas izstrādājumi no cukura17.grupa
20.Kakao un kakao izstrādājumi18.grupa
21.Graudaugu, miltu, cietes vai piena izstrādājumi; miltu konditorejas izstrādājumi19.grupa
22.Dārzeņu, augļu, riekstu vai citu augu daļu pārstrādes produkti20.grupa
23.Jaukti pārtikas produkti21.grupa
24.Ūdeņi (arī dabiskie vai mākslīgie minerālūdeņi un gāzētie ūdeņi, bez cukura vai citu saldinātājvielu piedevas) nearomatizēti; ledus un sniegs2201
25.Ūdeņi (arī minerālūdeņi un gāzētie ūdeņi ar cukura vai citu saldinātājvielu vai aromātisko vielu piedevu), pārējie bezalkoholiskie dzērieni, izņemot augļu vai dārzeņu sulas, kas minētas 2009.preču pozīcijā2202
26.Iesala alus2203 00
27.Dabiskie vīnogu vīni, arī spirtoti; vīnogu misa, izņemot 2009.preču pozīcijā minēto2204
28.Vermuts un pārējie vīnogu vīni ar augu vai aromātisko vielu piedevu2205
29.Pārējie raudzētie dzērieni (piemēram, ābolu sidrs ( cider ), bumbieru vīns ( perry ), medus dzēriens ( mead )); raudzēto dzērienu maisījumi un raudzēto dzērienu un bezalkoholisko dzērienu maisījumi, kas citur nav minēti2206 00
30.Etiķis un etiķa aizstājēji, kas iegūti no etiķskābes2209 00
31.Tabaka un rūpnieciskie tabakas aizstājēji24.grupa
32.Sāls (arī galda un denaturētais sāls) un tīrais nātrija hlorīds, ūdens šķīdumā vai neizšķīdināts, ar pretsacietēšanas vai brīvu vielu piedevu; jūras ūdens2501 00
33.Nukleīnskābes un to sāļi; pārējie heterocikliskie savienojumi2934
34.Dabiskie un sintezētie provitamīni un vitamīni (arī dabiskie koncentrāti), to atvasinājumi, ko izmanto galvenokārt kā vitamīnus, un šo savienojumu maisījumi, arī šķīdinātājā2936
35.Dabiskie vai sintezētie hormoni; to atvasinājumi, ko izmanto galvenokārt kā hormonus; pārējie steroīdi, ko izmanto galvenokārt kā hormonus2937
36.Dabiskie vai sintezētie glikozīdi un to sāļi, ēteri, esteri un pārējie atvasinājumi2938
37.Dabiskie vai sintezētie augu alkaloīdi un to sāļi, ēteri, esteri un pārējie atvasinājumi2939
38.Ķīmiski tīrie cukuri, izņemot saharozi, laktozi, maltozi, glikozi un fruktozi; cukuru ēteri un esteri; šo savienojumu sāļi, izņemot 2937., 2938. un 2939.preču pozīcijā minētos savienojumus2940 00
39.Antibiotikas2941
40.Pārējie organiskie savienojumi2942 00 00 0
41.Farmācijas produkti30.grupa
42.Ēteriskās eļļas un rezinoīdi; parfimērijas, kosmētikas vai tualetes līdzekļi33.grupa
43.Ziepes; organiskās virsmaktīvās vielas un līdzekļi, ko izmanto kā ziepes, stieņos, gabalos un figūrveidā, kas satur vai nesatur ziepes; papīrs, vate, filcs un neaustie materiāli, piesūcināti, pārklāti vai apsmidzināti ar ziepēm vai mazgāšanas līdzekļiem3401
44.Virsmaktīvās organiskās vielas (izņemot ziepes); virsmaktīvie līdzekļi, mazgāšanas līdzekļi (arī mazgāšanas palīglīdzekļi) un tīrīšanas līdzekļi, kas satur vai nesatur ziepes, izņemot 3401.preču pozīcijā minētos3402
45.Veidošanas pastas, ieskaitot bērnu rokdarbiem iesaiņotasEX 3407 00 00 0
46.Insekticīdi, rodenticīdi, fungicīdi, herbicīdi, augu pretdīgšanas līdzekļi un augšanas regulatori, dezinficējošie līdzekļi un līdzīgi produkti, iesaiņoti vai iepakoti pārdošanai mazumtirdzniecībā vai preparātu un izstrādājumu veidā (piemēram, ar sēru apstrādātas lentes, daktis, sveces, mušpapīrs)EX 3808
47.Gumijas, izņemot cietgumiju, higiēniskie vai farmaceitiskie izstrādājumi (arī knupīši), ar vai bez piederumiem no cietgumijas4014
48.Tualetes papīra, sejas salvešu, dvieļu vai galdautu sagataves un līdzīgs mājturības vai higiēnas vajadzībām izmantojams papīrs, celulozes vate, audumi no celulozes šķiedrām, krepēti, ciļņoti, perforēti ar virsmas krāsojumu, dekorējumu vai iespiedumu vai bez šādas apstrādes, ruļļos vai loksnēs4803 00
49.Nekrītots saiņpapīrs un kartons ruļļos vai loksnēs, izņemot 4802. vai 4803.preču pozīcijā minēto (paredzēts izmantošanai saskarē ar pārtiku)EX 4804
50.Pārējais nekrītotais papīrs un kartons ruļļos vai loksnēs, kas nav apstrādāti vairāk, kā uzrādīts šīs grupas 2.piezīmē (paredzēts izmantošanai saskarē ar pārtiku)EX 4805
51.Augu pergaments, taukvielas necaurlaidīgs papīrs, pauspapīrs, pergamīns un pārējie glazētie caurspīdīgie vai puscaurspīdīgie papīri, ruļļos vai loksnēs (paredzēti izmantošanai saskarē ar pārtiku)EX 4806
52.Daudzslāņains papīrs un kartons (izgatavots, salīmējot vairākas gludas papīra vai kartona kārtas), kura virskārta nav krāsota vai piesūcināta, stiegrots vai nestiegrots, ruļļos vai loksnēs (paredzēts izmantošanai saskarē ar pārtiku)EX 4807
53.Gofrēts papīrs un kartons (aplīmēts vai neaplīmēts ar gludām ārējām loksnēm), krepēts, ciļņots vai perforēts, ruļļos vai loksnēs, izņemot 4803.preču pozīcijā minēto (paredzēts izmantošanai saskarē ar pārtiku)EX 4808
54.Papīrs un kartons, kas no vienas vai abām pusēm krītots ar kaolīnu vai pārējām organiskām vielām, lietojot saistvielas vai bez tām, bez pārējiem pārklājumiem, ar krāsotu, dekoratīvu virsmu vai iespiedattēliem, ruļļos vai loksnēs (paredzēts izmantošanai saskarē ar pārtiku)EX 4810
55.Papīrs, kartons, celulozes vate un audums no celulozes šķiedrām, piesūcināts, ar pārklājumu, ar krāsotu vai dekoratīvu virsmu, ar zīmējumu, ruļļos vai loksnēs, izņemot 4803., 4809. vai 4810.preču pozīcijā minētos (paredzēts izmantošanai saskarē ar pārtiku)EX 4811
56.Tualetes papīrs vai līdzīgs papīrs, celulozes vate vai audumi no celulozes šķiedras, ko izmanto mājsaimniecībā vai sanitārijā, ruļļos, ne platākos par 36 cm vai sagrieztos pēc izmēra vai formas; kabatlakatiņi, kosmētikas salvetes, dvieļi galdauti, galda salvetes, bērnu autiņi, tamponi, palagi un līdzīgi mājsaimniecības, sanitārijas vai slimnīcu piederumi, tērpu un apģērbu piederumi no papīra masas, papīra, celulozes vates vai celulozes šķiedras audumiem4818
57.Kastes, kārbas, maisi, somas un pārējā tara no papīra, kartona, celulozes vates vai celulozes šķiedru auduma; mapes, vēstuļu saturētāji un līdzīgi izstrādājumi no papīra vai kartona izmantošanai iestādēs, veikalos utt. (paredzēti izmantošanai saskarē ar pārtiku)EX 4819
58.Pārējais papīrs, kartons, celulozes vate un audums no celulozes šķiedrām, sagriezts pēc izmēra vai formas, pārējie izstrādājumi no papīra masas, papīra, kartona, celulozes vates vai celulozes šķiedru auduma (paredzēts izmantošanai saskarē ar pārtiku)EX 4823
59.Valkāts apģērbs un pārējie lietotie izstrādājumi6309 00 00 0
60.Rotaļlietas uz riteņiem bērnu vizināšanai (piemēram, trīsriteņu velosipēdi, skrejrati, pedāļautomobiļi); leļļu ratiņi9501 00
61.Cilvēkveidīgās lelles9502
62.Pārējās rotaļlietas; samazināti modeļi (mērogā) un līdzīgi izklaidēšanās modeļi, kustīgi vai nekustīgi; jebkura veida lauznīši (saliekamie attēli)9503
Zemkopības ministrs A.Slakteris
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Sanitārās robežinspekcijas kontrolei pakļauto preču saraksts un kontroles kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 217Pieņemts: 27.06.2000.Stājas spēkā: 01.07.2000.Zaudē spēku: 05.06.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 244/246, 30.06.2000.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
8539
{"selected":{"value":"23.06.2001","content":"<font class='s-1'>23.06.2001.-04.06.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.06.2001","iso_value":"2001\/06\/23","content":"<font class='s-1'>23.06.2001.-04.06.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.04.2001","iso_value":"2001\/04\/19","content":"<font class='s-1'>19.04.2001.-22.06.2001.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2000","iso_value":"2000\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2000.-18.04.2001.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.06.2001
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)