Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumus Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā tiek marķētas preces, kas saistītas ar enerģijas un citu resursu patēriņu, kā arī to reklāmu un uzraudzību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.119

Rīgā 2004.gada 2.martā (prot. Nr.9 36.§)
Noteikumi par mājsaimniecības cepeškrāšņu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju
Izdoti saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma
10.panta ceturto daļu un 21.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka Latvijas tirgū piedāvātās mājsaimniecības cepeškrāsnis, kurām nepieciešams īpašs marķējums, to marķēšanas kārtību un distances līgumā ietveramo informāciju.

2. Noteikumi attiecas uz mājsaimniecības cepeškrāsnīm, kas ražotas vai importētas Eiropas Ekonomikas zonā un darbojas, izmantojot elektrību, to skaitā cepeškrāsnīm, kas ir daļa no lielākām iekārtām (turpmāk - cepeškrāsns), izņemot:

2.1. cepeškrāsnis, kuras var darboties, izmantojot arī citus enerģijas avotus;

2.2. cepeškrāsnis, kuras nav ietvertas šo noteikumu 6.punktā minētajos piemērojamajos standartos;

2.3. pārnēsājamas cepeškrāsnis, kuras nav stacionāras un kuru masa ir mazāka par 18 kilogramiem, ja tās nav paredzētas iebūvēšanai.

(Grozīts ar MK 09.10.2007. noteikumiem Nr.692)

3. Noteikumi neattiecas uz enerģijas patēriņu tādā tvaicēšanas režīmā, kas nav karstā tvaika režīms.

4. Aizliegts izplatīt cepeškrāsnis, kas neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

5. Lai patērētāju informētu par cepeškrāsns elektroenerģijas patēriņu, kā arī citu enerģijas veidu vai nozīmīgu resursu patēriņu un sniegtu informāciju, kas nepieciešama, lai novērtētu cepeškrāsns enerģijas vai citu nozīmīgu resursu patēriņu, ražotājs vai importētājs marķē ar etiķeti un nodrošina ar speciālu zīmi cepeškrāsnis, kuras paredzētas pārdošanai, arī pārdošanai uz kredīta, nomai vai demonstrēšanai.

6. Ekonomikas ministrija sadarbojas ar attiecīgo standartizācijas tehnisko komiteju un iesaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" adaptējamo standartu sarakstu. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" šo noteikumu izpildei piemērojamo standartu sarakstu.

(MK 09.10.2007. noteikumu Nr.692 redakcijā)

7. Lai varētu noteikt marķējumā sniegtās informācijas patiesumu, ražotājs vai importētājs izstrādā tehnisko dokumentāciju. Dokumentācijā ietver šādu informāciju:

7.1. ražotāja vai importētāja nosaukums un adrese;

7.2. modeļa vispārīgs apraksts, lai to varētu precīzi identificēt;

7.3. galvenie modeļa raksturlielumi un iekārtas detaļas, kuras ietekmē elektroenerģijas patēriņu (arī rasējumi);

7.4. testi, kas veikti saskaņā ar šo noteikumu 6.punktā minētajiem piemērojamajiem standartiem;

7.5. lietošanas pamācība (ja tāda ir).

(Grozīts ar MK 09.10.2007. noteikumiem Nr.692)

8. Šo noteikumu 7.punktā noteiktajam mērķim atļauts izmantot citu par iekārtu izstrādātu tehnisko dokumentāciju, ja tā satur 7.punktā minēto informāciju.

9. Ražotājs vai importētājs nodrošina, lai tehniskā dokumentācija piecus gadus pēc pēdējās iekārtas izgatavošanas ir pieejama tirgus uzraudzības iestādei inspicēšanai.

10. Šo noteikumu 5.punktā minēto etiķeti izgatavo atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā norādītajam paraugam, ietverot paskaidrojumos noteikto informāciju. Etiķeti piestiprina uz cepeškrāsns durvīm labi saskatāmā vietā. Ja vienā iekārtā ir vairākas cepeškrāsnis, katru no tām marķē ar savu etiķeti, izņemot cepeškrāsnis, kas nav ietvertas šo noteikumu 6.punktā minētajos piemērojamajos standartos. Etiķete sastāv no paskaidrojošās daļas, kas ir vienāda visām noteikta veida iekārtām, un preces informācijas uzlīmes, kas sagatavota katrai iekārtai.

(Grozīts ar MK 09.10.2007. noteikumiem Nr.692)

11. Šo noteikumu 5.punktā minēto speciālo zīmi norāda visās cepeškrāsns brošūrās un informatīvajās lapās. Ja cepeškrāsnij nepievieno brošūru vai informatīvo lapu, ražotājs vai importētājs norāda speciālo zīmi jebkurā citā iekārtas dokumentā.

12. Speciālajā zīmē norāda šādu informāciju:

12.1. ražotāja vai importētāja no- saukums vai preču zīme;

12.2. konkrētā modeļa identifikators;

12.3. attiecīgā modeļa cepeškrāsns energoefektivitātes klase saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu. To norāda šādi: "Energoefektivitātes klase ... uz skalas no A (efektīvāk) līdz G (mazāk efektīvi)". Ja šo informāciju sniedz tabulā, to var izteikt citādi, bet skaidri norādot, ka mērījumu skala ir no A (efektīvāk) līdz G (mazāk efektīvi). Norāda karsēšanas režīmu, uz kuru attiecas energoefektivitātes klase;

12.4. uzraksts "Eiropas Kopienas ekomarķējums". To norāda, ja attiecīgās iekārtas marķēšanai drīkst izmantot ekomarķējumu saskaņā ar Eiropas Savienības regulu Nr. 1980/2000, un informāciju sniedz tabulā (attiecīgās ailes nosaukums ir "Eiropas Kopienas ekomarķējums", un ierakstā norāda ekomarķējuma zīmi (ziedu));

12.5. enerģijas patēriņš (kWh), balstoties uz standarta devu, ja iekārta darbojas karsēšanas režīmā ar parastu un/vai pastiprinātu gaisa konvekciju un/vai karsto tvaiku (nosaka atbilstoši šo noteikumu 6.punktā minēto piemērojamo standartu testēšanas procedūrām);

12.6. iekārtas lietderīgais tilpums litros (nosaka atbilstoši šo noteikumu 6.punktā minēto piemērojamo standartu testēšanas procedūrām);

12.7. iekārtas lielums (nosaka atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam). Rādītāja bultu novieto pret attiecīgo lielumu;

12.8. standarta devas cepšanas laiks (nosaka atbilstoši šo noteikumu 6.punktā minēto piemērojamo standartu testēšanas procedūrām);

12.9. trokšņa līmenis;

12.10. lielākās cepešpannas laukums (cm2) jeb virsmas laukums saskaņā ar šo noteikumu 6.punktā minēto piemērojamo standartu testēšanas procedūrām.

(Grozīts ar MK 09.10.2007. noteikumiem Nr.692)

13. Ja etiķetes kopija (krāsaina vai melnbalta) ir iekļauta speciālajā zīmē, tajā papildus sniedz informāciju, kas norādāma speciālajā zīmē saskaņā ar šo noteikumu 12.punktu.

14. Speciālajā zīmē norādīto informāciju var sniegt kā iekārtas aprakstu vai iekļaut tabulā, kurā ir informācija par vairākām viena ražotāja cepeškrāsnīm. Šādā gadījumā informāciju norāda šo noteikumu 12.punktā noteiktajā secībā.

15. Ražotājs vai importētājs ir atbildīgs par sniegto datu precizitāti.

16. Ražotājs vai importētājs bez maksas piegādā etiķetes un speciālās zīmes mazumtirgotājiem un citām personām, kas pārdod, iznomā, pārdod uz kredīta vai demonstrē cepeškrāsnis lietotājiem. Ja etiķetes nav piegādātas, minētās personas nosūta ražotājam vai importētājam attiecīgu pieprasījumu.

17. Ja cepeškrāsnis (arī tās, kas paredzētas iebūvēšanai) piedāvā pārdošanai (arī pārdošanai uz kredīta) vai iznomāšanai, izmantojot distances saziņas līdzekļus, distances līgumā ietver un patērētājam izteiktajā piedāvājumā papildus informācijai, kas noteikta normatīvajos aktos par distances līgumu, sniedz informāciju šādā secībā:

17.1. ražotāja vai importētāja preču zīme un modeļa identifikators;

17.2. energoefektivitātes klase;

17.3. enerģijas patēriņš;

17.4. lietderīgais tilpums;

17.5. lielums;

17.6. trokšņa līmenis.

18. Ja papildus šo noteikumu 17.punktā minētajai informācijai sniedz arī citu speciālajā zīmē norādīto informāciju, to norāda atbilstoši šo noteikumu 12.punktā noteiktajām prasībām un norādītajā secībā.

19. Šo noteikumu 17.punktā minēto informāciju sniedz attiecīgajam distances saziņas līdzeklim piemērotā veidā. Informāciju norāda normatīvajos aktos par distances līgumu noteiktajā kārtībā, labi saskatāmā vietā un skaidri salasāmā veidā.

20. Ja marķējums neatbilst šiem noteikumiem, ražotājs vai importētājs novērš neatbilstību un izplata laboto etiķeti.

21. Ja marķējumā sniegtā informācija neatbilst pārbaudē iegūtajai informācijai, izdevumus, kas saistīti ar pārbaudes veikšanu, sedz ražotājs vai importētājs.

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumus Nr.211 "Noteikumi par mājsaimniecības krāšņu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 81.nr.).

23. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 09.10.2007. noteikumu Nr.692 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1992.gada 22.septembra Direktīvas 92/75/EEK par mājsaimniecības ierīču enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu ar marķēšanu un ar standarta informāciju par precēm;

2) Komisijas 2002.gada 8.maija Direktīvas 2002/40/EK, ar kuru Padomes direktīvu 92/75/EEK īsteno attiecībā uz enerģijas etiķetēm mājsaimniecības elektriskajām cepeškrāsnīm;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 6.jūlija Direktīvas 2005/32/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības attiecībā uz enerģiju patērējošiem ražojumiem, un ar ko groza Padomes direktīvu 92/42/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 96/57/EK un 2000/55/EK.

Ministru prezidents E.Repše

Ekonomikas ministra vietas izpildītājs - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs I.Gaters
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 2.marta noteikumiem Nr.119
Etiķetes paraugs

(Pielikums grozīts ar MK 09.10.2007. noteikumiem Nr.692)

1. Etiķete mājsaimniecības cepeškrāsnīm.

Paskaidrojumi.

I - Ražotāja vai importētāja nosaukums vai preču zīme.

II - Ražotāja vai importētāja modeļa identifikators.

III - Attiecīgā modeļa cepeškrāsns energoefektivitātes klase, ko nosaka saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu. Bultas smaili, uz kuras ir norādīta klase, novieto pret attiecīgās klases bultas smaili. Bultas augstums, uz kuras ir norādīta klase, nav mazāks par klases bultas augstumu, bet nepārsniedz to vairāk par divām reizēm.

IV - Eiropas Kopienas ekomarķējuma zīme (zieds) saskaņā ar Eiropas Savienības regulu Nr. 1980/2000, ja attiecīgās iekārtas marķēšanai drīkst izmantot ekomarķējumu.

V - Enerģijas patēriņš (kWh), balstoties uz standarta devu, ja iekārta darbojas karsēšanas režīmā ar parastu un/vai pastiprinātu gaisa konvekciju (nosaka saskaņā ar šo noteikumu 5.punktā minēto piemērojamo standartu testēšanas procedūrām).

VI - Iekārtas lietderīgais tilpums litros (nosaka saskaņā ar šo noteikumu 5.punktā minētajiem saskaņotajiem standartiem).

VII - Iekārtas lielums (nosaka atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam). Rādītāja bultu novieto pret attiecīgo lielumu.

VIII - Trokšņa līmenis.

 

2. Etiķetes izmēri.

 

3. Etiķetes krāsas:

3.1. bulta A: 100 % ciāna, 0 % magenta, 100 % dzeltena, 0 % melna;

3.2. bulta B: 70 % ciāna, 0 % magenta, 100 % dzeltena, 0 % melna;

3.3. bulta C: 30 % ciāna, 0 % magenta, 100 % dzeltena, 0 % melna;

3.4. bulta D: 0 % ciāna, 0 % magenta, 100 % dzeltena, 0 % melna;

3.5. bulta E: 0 % ciāna, 30 % magenta, 100 % dzeltena, 0 % melna;

3.6. bulta F: 0 % ciāna, 70 % magenta, 100 % dzeltena, 0 % melna;

3.7. bulta G: 0 % ciāna, 100 % magenta, 100 % dzeltena, 0 % melna;

3.8. kontūras: 100 % ciāna, 0 % magenta, 70 % dzeltena, 0 % melna;

3.9. teksts ir melnā krāsā, etiķetes pamats ir balts.

Ekonomikas ministra vietas izpildītājs - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs I.Gaters
2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 2.marta noteikumiem Nr.119
Cepeškrāsns lielums

Nr.p.k.

Cepeškrāsns lielums

Cepeškrāsns tilpums

1.

Maza

No 12 l (ieskaitot) līdz 35 l

2.

Vidēja

No 35 l (ieskaitot) līdz 65 l

3.

Liela

65 l vai lielāks

Ekonomikas ministra vietas izpildītājs - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs I.Gaters
3.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 2.marta noteikumiem Nr.119
Energoefektivitātes klases noteikšana

(Pielikums grozīts ar MK 09.10.2007. noteikumiem Nr.692)

1. Energoefektivitātes klase maza tilpuma iekārtām.

Nr. p.k.

Energoefektivitātes klase

Enerģijas patēriņš E* standarta devai

1.1.

A

mazāks par 0,60 kWh

1.2.

B

no 0,60 (ieskaitot) līdz 0,80 kWh

1.3.

C

no 0,80 (ieskaitot) līdz 1,00 kWh

1.4.

D

no 1,00 (ieskaitot) līdz 1,20 kWh

1.5.

E

no 1,20 (ieskaitot) līdz 1,40 kWh

1.6.

F

no 1,40 (ieskaitot) līdz 1,60 kWh

1.7.

G

1,60 kWh un lielāks

2. Energoefektivitātes klase vidēja tilpuma iekārtām.

Nr. p.k.

Energoefektivitātes klase

Enerģijas patēriņš E* standarta devai

2.1.

A

mazāks par 0,80 kWh

2.2.

B

no 0,80 kWh līdz 1,00 kWh

2.3.

C

no 1,00 kWh (ieskaitot) līdz 1,20 kWh

2.4.

D

no 1,20 kWh (ieskaitot) līdz 1,40 kWh

2.5.

E

no 1,40 kWh (ieskaitot) līdz 1,60 kWh

2.6.

F

no 1,60 kWh (ieskaitot) līdz 1,80 kWh

2.7.

G

1,80 kWh un lielāks

3. Energoefektivitātes klase liela tilpuma iekārtām.

Nr. p.k.

Energoefektivitātes klase

Enerģijas patēriņš E* standarta devai

3.1.

A

mazāks par 1,00 kWh

3.2.

B

no 1,00 kWh (ieskaitot) līdz 1,20 kWh

3.3.

C

no 1,20 kWh (ieskaitot) līdz 1,40 kWh

3.4.

D

no 1,40 kWh (ieskaitot) līdz 1,60 kWh

3.5.

E

no 1,60 kWh (ieskaitot) līdz 1,80 kWh

3.6.

F

no 1,80 kWh (ieskaitot) līdz 2,00 kWh

3.7.

G

2,00 kWh un lielāks

Piezīme.

*Nosaka saskaņā ar šo noteikumu 6.punktā minētajos piemērojamajos standartos noteiktajām testēšanas procedūrām.

Ekonomikas ministra vietas izpildītājs - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs I.Gaters
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par mājsaimniecības cepeškrāšņu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 119Pieņemts: 02.03.2004.Stājas spēkā: 01.05.2004.Zaudē spēku: 01.01.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 36, 05.03.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
85204
{"selected":{"value":"13.10.2007","content":"<font class='s-1'>13.10.2007.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.10.2007","iso_value":"2007\/10\/13","content":"<font class='s-1'>13.10.2007.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-12.10.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.10.2007
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)