Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Latvijas Centrālā depozitārija noteikumi Nr.6

Par norēķiniem par Biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem

Apstiprināti Latvijas Centrālā depozitārija padomes sēdē 2004. gada 23.janvārī

Latvijas Centrālā depozitārija (turpmāk tekstā - LCD) noteikumi Nr.6 "Par norēķiniem par Biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem" (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka norēķinu kārtību Rīgas Fondu biržā (turpmāk tekstā - Biržā) noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem ar LCD iegrāmatotajiem un Biržas regulētajos tirgos iekļautajiem finanšu instrumentiem, par kuriem naudas norēķinus veic latos. Noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma (turpmāk tekstā - Likuma) 94.panta otrās daļas ceturto punktu.

1. Noteikumos lietotie termini

1.1. Noteikumos lietotie termini un jēdzieni, kas nav skaidroti, atbilst Likumā lietotajiem terminiem un jēdzieniem.

1.2. LCD dalībnieks - finanšu starpnieks, kurš veic tādu finanšu instrumentu turēšanu, kas iegrāmatoti LCD, un/vai kurš veic norēķinus par darījumiem ar finanšu instrumentiem.

1.3. Biržā noslēgtais darījums - darījums, kas noslēgts, izmantojot Biržas kotēšanas sistēmu.

1.4. Biržā reģistrētais darījums - darījums, kas noslēgts, darījuma pusēm savstarpēji vienojoties, un reģistrēts Biržā.

1.5. "T diena" - diena, kurā darījums noslēgts vai reģistrēts Biržā.

1.6. "S diena" - diena, kurā notiek finanšu instrumentu un naudas norēķini par Biržā noslēgto vai reģistrēto darījumu.

1.7. "S-1 diena" - pirmā darba diena pirms "S dienas".

1.8. Neto pozīcija - viena LCD dalībnieka saistību vai prasību kopums naudā vai finanšu instrumentos pret citiem LCD dalībniekiem, kas aprēķināts, ņemot vērā starp pusēm noslēgtos darījumus ar vienu "S dienu", pamatojoties uz savstarpējo ieskaitu.

1.9. Neto pozīciju aprēķins - process, kurā katram LCD dalībniekam, pamatojoties uz visiem LCD dalībnieka vai tā klientu vārdā Biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem ar vienādu norēķinu datumu, tiek aprēķinātas daudzpusējās finanšu instrumentu un naudas neto pozīcijas. Finanšu instrumentu neto pozīcijas aprēķina katram LCD dalībniekam par katru atvietojamo finanšu instrumentu kopumu, atsevišķi LCD dalībnieka un tā klientu vārdā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem. Paralēli finanšu instrumentu neto pozīcijām aprēķina saistītās naudas neto pozīcijas katram LCD dalībniekam, lai veiktu naudas norēķinus Latvijas Bankā (turpmāk tekstā - LB).

1.10. Neto norēķinu cikls - secīgu aprēķinu, informācijas apstrādes un citu operāciju kopums, kuru izpilde nodrošina neto norēķinu veikšanu par Biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem.

1.11. Darījuma apstiprinājums - norēķinu veicēja piekrišana veikt norēķinus par darījumu, kuru tas vai cits LCD dalībnieks savā vai sava klienta vārdā noslēdzis vai reģistrējis Biržā.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Īpašuma tiesības uz finanšu instrumentiem un tajos nostiprinātajām tiesībām Biržā noslēgtajos vai reģistrētajos darījumos pāriet ar brīdi, kad finanšu instrumenti ir iegrāmatoti finanšu instrumentu ieguvēja finanšu instrumentu kontā.

2.2. Visa informācijas apmaiņa (paziņojumi, apstiprinājumi u.c.) starp LCD un LCD dalībnieku notiek saskaņā ar LCD noteikumos Nr.11 "Par datu apmaiņu" noteikto kārtību.

2.3. Norēķinu procesa dalībnieki ir LCD, LCD dalībnieki un LB.

3. Norēķinu kārtība

3.1. Lai varētu veikt finanšu instrumentu un naudas norēķinus, LCD, LCD dalībnieks, kuram ir atvērts naudas konts LB, un LB noslēdz trīspusēju līgumu naudas norēķinu nodrošināšanai. Ja LCD dalībniekam nav atvērts naudas konts LB, tas naudas norēķinus veic ar cita LCD dalībnieka starpniecību, kuram ir atvērts naudas konts LB un kurš ir noslēdzis līgumu ar LCD un LB par naudas norēķinu nodrošināšanu.

3.2. Norēķini balstās uz vienlaicīgu finanšu instrumentu piegādi par samaksu, un tos veic saskaņā ar aprēķinātajām finanšu instrumentu un naudas neto pozīcijām.

3.3. "T dienā" pēc tirdzniecības sesijas noslēgšanas Birža nogādā LCD tirdzniecības sesijas rezultātus.

3.4. "T dienā", pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no Biržas, LCD nosūta darījuma apstiprinājuma pieprasījumu LCD dalībniekam, kurš apstiprina Biržā noslēgto vai reģistrēto darījumu. Apstiprinājuma pieprasījumā LCD dalībnieka klienta konta numuru un nosaukumu norāda tikai tad, ja šī informācija norādīta, iesniedzot darījuma uzdevumu Biržā.

3.5. "S-1 dienā" līdz plkst. 17 LCD dalībnieks nosūta LCD darījuma apstiprinājuma ziņojumu.

3.5.1. Ja visi darījuma apstiprinājuma ziņojuma lauki ir aizpildīti pareizi un tas apstiprina Biržā noslēgto vai reģistrēto darījumu, LCD nosūta LCD dalībniekam paziņojumu.

3.5.2. Ja darījuma apstiprinājuma ziņojuma lauki ir aizpildīti nepareizi vai ja tas neapstiprina Biržā noslēgto vai reģistrēto darījumu, LCD nosūta LCD dalībniekam paziņojumu.

3.6. Ja līdz "S-1 dienas" plkst.17 LCD darījuma apstiprinājumu no LCD dalībnieka nesaņem, pienākums veikt norēķinus par darījumu pāriet Biržas biedram, kurš šo darījumu noslēdzis vai reģistrējis Biržā, un LCD nosūta darījumā iesaistītajām pusēm paziņojumus.

3.7. "S-1 dienā" līdz plkst.18 tas LCD dalībnieks, kura naudas konts LB tiek izmantots, lai veiktu norēķinus par cita LCD dalībnieka Biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem, nosūta LCD paziņojumu par maksimālo naudas summu, kuru var izmantot norēķinos par cita LCD dalībnieka darījumiem. Šis paziņojums vienlaikus ir pilnvarojums veikt naudas neto norēķinus par darījumiem, kurus Biržā noslēdzis vai reģistrējis cits LCD dalībnieks.

LCD dalībnieks, kura naudas konts LB tiek izmantots, lai veiktu norēķinus par cita LCD dalībnieka Biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem, var iesniegt LCD pilnvaru, norādot naudas summas limitu vienam neto norēķinu ciklam, kādu cits LCD dalībnieks ir tiesīgs izmantot norēķiniem. Šajā gadījumā paziņojumu LCD par maksimālo naudas summu, kuru var izmantot norēķiniem par darījumiem, kurus Biržā noslēdzis vai reģistrējis cits LCD dalībnieks, sūta tikai tad, ja pārsniegts pilnvarā norādītais limits.

3.8. "S dienā" LCD dalībnieks nodrošina:

3.8.1. līdz plkst.9 LCD korespondējošajos kontos norēķiniem nepieciešamo finanšu instrumentu daudzumu;

3.8.2. līdz plkst.9.30 naudas kontā LB norēķiniem nepieciešamo naudas daudzumu.

3.9. Pirmais neto norēķinu cikls ietver šādas darbības:

3.9.1. "S dienā" no plkst.9 līdz plkst.9.30 LCD pārbauda finanšu instrumentu pietiekamību LCD dalībnieku finanšu instrumentu kontos.

3.9.1.1. Ja ir pietiekams finanšu instrumentu daudzums, LCD veic neto pozīciju aprēķinu, nobloķē finanšu instrumentus un iesniedz LB rīkojumu naudas pārskaitīšanai.

3.9.1.2. Ja finanšu instrumentu daudzums nav pietiekams, LCD atlasa darījumus, norēķinus par kuriem ir iespējams izpildīt pirmajā neto norēķinu ciklā, ņemot vērā pieejamo finanšu instrumentu daudzumu un darījumu noslēgšanas secību, ko ir norādījusi Birža. LCD aprēķina jaunas neto pozīcijas, nobloķē finanšu instrumentus un iesniedz LB rīkojumu naudas pārskaitīšanai.

3.9.2. Norēķinus par darījumiem, kuri nav veikti pirmajā neto norēķinu ciklā nepietiekama finanšu instrumentu daudzuma dēļ, veic bruto režīmā saskaņā ar LCD noteikumos Nr.5 "Par finanšu instrumentu DVP norēķiniem" noteikto kārtību, tiklīdz tiek nodrošināts norēķiniem nepieciešamais finanšu instrumentu daudzums.

3.9.3. "S dienā" no plkst.9.30 līdz plkst.10.30 LB pārbauda naudas pietiekamību LCD dalībnieku naudas kontos LB.

3.9.3.1. Ja naudas daudzums LCD dalībnieku naudas kontos LB ir pietiekams, LB veic norēķinus un paziņo par to LCD. LCD pārskaita finanšu instrumentus un nosūta LCD dalībniekiem paziņojumus par veiktajiem norēķiniem.

3.9.3.2. Ja naudas daudzums LCD dalībnieku naudas kontos LB nav pietiekams, LB norēķinus neveic un nosūta LCD atteikumu. Saņemot atteikumu, finanšu instrumenti, kas ir nobloķēti uz pirmo neto norēķinu ciklu, paliek bloķēti uz otro neto norēķinu ciklu.

3.10. Otrais neto norēķinu cikls notiek vienīgi tad, ja pirmajā neto norēķinu ciklā norēķini nav veikti nepietiekama naudas daudzuma dēļ, un tas ietver šādas darbības:

3.10.1. "S dienā" no plkst.13 līdz plkst.13.30 LCD atkārtoti iesniedz LB rīkojumu naudas pārskaitīšanai saskaņā ar pirmajā neto norēķinu ciklā aprēķinātajām finanšu instrumentu un naudas neto pozīcijām.

3.10.2. "S dienā" no plkst.13.30 līdz plkst.14 LB pārbauda naudas pietiekamību LCD dalībnieku naudas kontos LB.

3.10.2.1. Ja naudas daudzums LCD dalībnieku naudas kontos LB ir pietiekams, LB veic norēķinus un paziņo par to LCD. LCD pārskaita finanšu instrumentus un nosūta LCD dalībniekiem paziņojumus par veiktajiem norēķiniem.

3.10.2.2. Ja naudas daudzums LCD dalībnieku naudas kontos LB nav pietiekams, LB norēķinus neveic un nosūta LCD atteikumu. Norēķinus atliek uz nākamo norēķinu dienu. Par darījumiem, par kuriem norēķinus nav iespējams veikt otrajā neto norēķinu ciklā nepietiekama naudas daudzuma dēļ, LCD nosūta LCD dalībniekiem paziņojumus par atliktajiem norēķiniem.

3.11. Ja norēķinus par darījumiem, par kuriem norēķini pirmajā neto norēķinu ciklā ir atlikti nepietiekama finanšu instrumentu daudzuma dēļ, bruto režīmā neveic "S dienā", tos atliek uz nākamo norēķinu dienu un iekļauj nākamās norēķinu dienas pirmajā neto norēķinu ciklā.

4. Biržā noslēgto vai reģistrēto darījumu iegrāmatošanas kārtība

4.1. LCD dalībnieks, "T dienā" saņemot Biržas paziņojumu par veikto darījumu, līdz "S dienai" neveic grāmatojumus savā vai klienta kontā, bet var bloķēt savus vai attiecīgā klienta finanšu instrumentus par daudzumu, kas ir nepieciešams norēķinu veikšanai.

4.2. Laika posmā no "T dienas" līdz "S dienai" LCD dalībniekam ir jābūt pieejamai informācijai par neto norēķinu veikšanai nepieciešamajām naudas un finanšu instrumentu pozīcijām.

4.3. "S dienā" LCD dalībnieks, pamatojoties uz LCD paziņojumu par norēķinu veikšanu, veic grāmatojumus savā vai klienta kontā, bet, saņemot no LCD paziņojumu par atliktajiem norēķiniem, grāmatojumus neveic.

4.4. Norēķinu veicējs, saņemot Biržas paziņojumu par veikto darījumu, kuru norēķinu veicēja vai tā klienta vārdā noslēdzis vai reģistrējis cits Biržas biedrs, neveic grāmatojumus savā vai klienta kontā. Šo darījumu apstiprina saskaņā ar Noteikumu 3.4. un 3.5.punktu.

4.5. Ja norēķinu veicējs neapstiprina darījumu, kuru norēķinu veicēja vai tā klienta vārdā noslēdzis vai reģistrējis cits Biržas biedrs, pienākums veikt norēķinus par darījumu pāriet Biržas biedram, kurš norēķinu veicēja vai tā klienta vārdā noslēdzis vai reģistrējis darījumu Biržā. Biržas biedrs, kurš norēķinu veicēja vai tā klienta vārdā noslēdzis vai reģistrējis darījumu Biržā, veic grāmatojumus savā kontā pēc LCD paziņojuma par norēķinu veikšanu saņemšanas.

5. Pārejas noteikumi

5.1. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

5.2. Ar Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Vērtspapīru tirgus komisijas apstiprinātā LCD 2000.gada 27.septembra instrukcija Nr.3 "Par norēķiniem par fondu biržā noslēgtiem vai reģistrētiem darījumiem".

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Latvijas Centrālais depozitārijs Veids: noteikumi Numurs: 6Pieņemts: 23.01.2004.Stājas spēkā: 05.02.2004.Zaudē spēku: 27.09.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 18, 04.02.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
83905
05.02.2004
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva