Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumus Nr. 1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.38

Rīgā 2004.gada 20.janvārī (prot. Nr.3 12.§)
Valsts aģentūras "Tehnisko palīglīdzekļu centrs" nolikums
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta trešo daļu

1. Valsts aģentūra "Tehnisko palīglīdzekļu centrs" (turpmāk - aģentūra) ir labklājības ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas invalīdus un personas ar funkcionāliem traucējumiem nodrošina ar nepieciešamiem tehniskiem palīglīdzekļiem un veicina viņu sociālo integrāciju. Labklājības ministrs aģentūras pārraudzību īsteno ar Labklājības ministrijas starpniecību.

(MK 29.11.2005. noteikumu Nr.907 redakcijā)

2. (Svītrots ar MK 29.11.2005. noteikumiem Nr.907)

3. Aģentūrai ir šādas funkcijas:

3.1. novērtēt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto personu funkcionālās spējas un izvērtēt viņu vajadzības pēc konkrēta veida tehniskā palīglīdzekļa, kā arī pēc lēmuma pieņemšanas par tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanu nodrošināt attiecīgās personas ar tehniskajiem palīglīdzekļiem un pielāgot tos atbilstoši viņu vajadzībām;

3.2. koordinēt tehnisko palīglīdzekļu apriti un pilnveidot tehnisko palīglīdzekļu piegādes sistēmu valstī;

3.3. izvērtēt un reģistrēt tehniskos palīglīdzekļus;

3.4. informēt sabiedrību par tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas iespējām, kā arī par citu, valsts neapmaksātu, tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas iespējām.

4. Lai īstenotu šo noteikumu 3.punktā noteiktās funkcijas, aģentūra veic šādus uzdevumus:

4.1. slēdz līgumus ar fiziskajām personām par tehniskā palīglīdzekļa lietošanu un iekasē vienreizējo personas iemaksu par saņemto tehnisko palīglīdzekli;

4.2. organizē tādu tehnisko palīglīdzekļu iepirkumu, kas finansējami no valsts budžeta līdzekļiem, slēdz līgumus par tehnisko palīglīdzekļu izgatavo­šanu, piegādi un pakalpojumu sniegšanu, kā arī kontrolē valsts budžeta līdzekļu racionālu izlietojumu;

4.3. slēdz līgumus ar pašvaldībām un citām institūcijām par pakalpojumu sniegšanu personām, kam nepieciešami tehniskie palīglīdzekļi;

4.4. apkopo, uzkrāj, apstrādā un izmanto informāciju par personām, kuras saņēmušas tehniskos palīglīdzekļus un kurām nepieciešami tehniskie palīglīdzekļi, kā arī par tehniskajiem palīglīdzekļiem;

4.5. analizē un izplata informāciju par institūcijām, kuras atbilstoši valsts iepirkuma līgumam piegādā vai izgatavo tehniskos palīglīdzekļus, un institūcijām, ar kurām aģentūra ir noslēgusi līgumus par pakalpojumu sniegšanu, kā arī izvērtē vides pieejamību invalīdiem šajās institūcijās;

4.6. organizē, vada un pārzina valsts informācijas sistēmas "No valsts budžeta līdzekļiem finansējamo tehnisko palīglīdzekļu lietotāju reģistrs" darbību;

4.7. izstrādā un iesniedz Labklājības ministrijā priekšlikumus par nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem, lai pilnveidotu tehnisko palīglīdzekļu piegādi un valsts budžeta līdzekļu sadali tehnisko palīglīdzekļu iegādei;

4.8. analizē tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas izmaksas;

4.9. nodrošina personām mācības un īpašas konsultācijas par piešķirto tehnisko palīglīdzekļu lietošanu un, ja nepieciešams, pielāgo tehniskos palīglīdzekļus personu vajadzībām, kā arī piegādā tos lietotājiem;

4.10. veido atpakaļ saņemto tehnisko palīglīdzekļu uzkrājumu un nodrošina to kopšanu, remontu, atjaunošanu, regulēšanu un pielāgošanu, lai varētu tos lietot atkārtoti;

4.11. organizē un veic pētījumus par attiecīgo personu apgādi ar tehniskajiem palīglīdzekļiem un sagatavo statistiskos datus.

(Grozīts ar MK 29.11.2005. noteikumiem Nr.907)

5. Aģentūrai ir tiesības:

5.1. pieprasīt un saņemt no valsts pārvaldes iestādēm, kā arī no privātpersonām aģentūras funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;

5.2. iekasēt maksu par aģentūras sniegtajiem publiskajiem maksas pakalpojumiem;

5.3. saņemt ziedojumus, dāvinājumus un ārvalstu finansiālo palīdzību;

5.4. (svītrots ar MK 29.11.2005. noteikumiem Nr.907);

5.5. Publisko aģentūru likumā noteiktajā kārtībā rīkoties ar aģentūras valdījumā esošo kustamo un nekustamo mantu;

5.6. informēt un sniegt konsultācijas, ieteikumus un citu palīdzību personām, Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras teritoriālajām nodaļām, pašvaldību sociālajiem dienestiem, palīglīdzekļu ražotājiem un citām institūcijām par aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem;

5.7. sniegt konsultācijas, ieteikumus un citu palīdzību privātpersonām, lai pielāgotu vidi un darba vietas;

5.8. sadarboties ar pašvaldību sociālajiem dienestiem un citām institūcijām darbības jomā, kas saistīta ar tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanu, lietošanu un atpakaļ atdošanu aģentūrai;

5.9. sadarboties ar invalīdu organizācijām un citām nevalstiskajām organizācijām un speciālistiem, nodrošinot personas ar tehniskajiem palīglīdzekļiem;

5.10. atbilstoši kompetencei rīkot konferences, seminārus, kursus un citus pasākumus, organizēt izstādes, kā arī veicināt ar tehniskajiem palīglīdzekļiem saistītas informācijas apmaiņu;

5.11. sadarboties ar citu nozaru speciālistiem, profesionāļu apvienībām un asociācijām, ārvalstu un starptautiskajām institūcijām, kā arī nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu aģentūras darbības jomā.

(Grozīts ar MK 29.11.2005. noteikumiem Nr.907)

6. Aģentūras darbu vada aģentūras direktors. Aģentūras direktoram var būt vietnieki.

7. Aģentūras sastāvā ir teritoriālās struktūrvienības. Teritoriālās struktūrvienības darbojas saskaņā ar aģentūras direktora apstiprinātu reglamentu. Teritoriālo struktūrvienību skaitu un izvietojumu pēc saskaņošanas ar labklājības ministru nosaka aģentūras direktors.

8. Teritoriālo struktūrvienību vada struktūrvienības vadītājs. Struktūrvienības vadītāju ieceļ amatā un atbrīvo no amata aģentūras direktors. Struktūrvienības vadītāja pienākumus, tiesības un atbildību nosaka amata aprakstā un struktūrvienības reglamentā.

9. Aģentūras direktora lēmumus vai faktisko rīcību personas var apstrīdēt Labklājības ministrijā.

10. Lai veicinātu invalīdu apgādi ar tehniskajiem palīglīdzekļiem, labklājības ministrs izveido aģentūras konsultatīvo padomi (turpmāk — konsultatīvā padome). Konsultatīvajai padomei ir padomdevēja tiesības aģentūras darbības jomā.

11. Konsultatīvajai padomei ir šādi uzdevumi:

11.1. analizēt aģentūras darbības rezultātus un sniegt labklājības ministram atzinumus un priekšlikumus par aģentūras vidēja termiņa attīstības stratēģijas īstenošanu un aģentūras darba pilnveidošanu;

11.2. veicināt aģentūras stratēģijas īstenošanu;

11.3. veicināt aģentūras sadarbību ar vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijas īstenošanā iesaistītajām institūcijām.

12. Konsultatīvās padomes darbu tehniski nodrošina aģentūra.

13. Aģentūras finanšu līdzekļus veido:

13.1. valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

13.2. pašu ieņēmumi, arī ieņēmumi par aģentūras sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem;

13.3. ārvalstu finansiālā palīdzība;

13.4. ziedojumi un dāvinājumi.

13.1 Aģentūra sagatavo un iesniedz Labklājības ministrijā kārtējo pārska­tu un gada pārskatu par aģentūras darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

(MK 29.11.2005. noteikumu Nr.907 redakcijā)

14. Tiesiskajās attiecībās ar privātpersonām aģentūra ir atbildīga ar tās valdījumā esošo valsts mantu.

(Grozīts ar MK 29.11.2005. noteikumiem Nr.907)

15. Aģentūra Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā var uzņemties saistības un garantijas, kā arī pēc saskaņošanas ar labklājības ministru un finanšu ministra atļaujas saņemšanas ņemt aizņēmumus.

16. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.aprīli.

Ministru prezidents E.Repše

Labklājības ministre D.Staķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts aģentūras "Tehnisko palīglīdzekļu centrs" nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 38Pieņemts: 20.01.2004.Stājas spēkā: 01.04.2004.Zaudē spēku: 01.01.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 12, 23.01.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
83443
{"selected":{"value":"03.12.2005","content":"<font class='s-1'>03.12.2005.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.12.2005","iso_value":"2005\/12\/03","content":"<font class='s-1'>03.12.2005.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2004","iso_value":"2004\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2004.-02.12.2005.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.12.2005
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)