Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.755

Rīgā 2003.gada 23.decembrī (prot. Nr.65, 8.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 2.janvāra noteikumos Nr.3 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos"

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 13.panta pirmās daļas 2.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2001.gada 2.janvāra noteikumos Nr.3 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 3.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā un 1.pielikumā vārdus "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Vides ministrija" (attiecīgā locījumā);

1.2. izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Zveja īpaši aizsargājamās dabas teritorijās notiek saskaņā ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumiem, dabas aizsardzības plāniem un šiem noteikumiem, bet zveja zinātniskai izpētei un citos īpašos nolūkos - šo noteikumu 9.punktā noteiktajā kārtībā atbilstoši Zivsaimniecības pārvaldē un Vides ministrijā saskaņotām zinātniskajām programmām vai projektiem.";

1.3. izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Zveju atbilstoši Zivsaimniecības pārvaldē un Vides ministrijā saskaņotām zinātniskajām programmām vai projektiem, kurus izstrādājis Latvijas Zivsaimniecības pētniecības institūts vai citas juridiskās personas, kuru statūtos paredzēts attiecīgais darbības veids, var veikt, ja Vides ministrijas Dabas aizsardzības pārvaldē (turpmāk - Dabas aizsardzības pārvalde) ir saņemta zvejas atļauja (licence) zvejai zinātniskai izpētei vai citos īpašos nolūkos (zivkopībai, aklimatizācijai, kontrolzvejai, melioratīvai zvejai). Zivsaimniecības pārvalde pēc saskaņošanas ar Vides ministriju atbilstoši zinātniskajās programmās vai projektos paredzētajiem pētījumu mērķiem un uzdevumiem var noteikt šādai zvejai pieļaujamos izņēmumus, kas saistīti ar zvejas rīkiem un to izmantošanu, zivju minimālo garumu, zvejas aizlieguma laiku un vietu.";

1.4. izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Zvejā ir atļauti šādi zvejas rīki:

10.1. tīkls - pasīvs zvejas rīks, kas izgatavots no linuma, kurš piesiets (uzsēdināts) virvēm. Tīkla linuma acs minimālais izmērs ir:

10.1.1. zivju tīklam - 30 mm;

10.1.2. zivju tīklam specializētajā repšu zvejā - 20 mm;

10.1.3. zivju tīklam specializētajā zušu, jūras salaku un vīķu zvejā - 12 mm;

10.1.4. nēģu tīklam - 8 mm;

10.2. murds - pasīvs krātiņveida zvejas rīks, kas izgatavots no linuma, kurā auklas diametrs nav tievāks par 1 mm, un sastāv no sētas ar spārniem (ejām) un viena vai diviem linuma maisiem jeb āmjiem. Murda linuma acs minimālais izmērs ir:

10.2.1. zivju murdam - 30 mm;

10.2.2. zivju murdam specializētajā jūras salaku un vīķu zvejā un zušu murdam - 12 mm;

10.2.3. nēģu murdam, kura horizontālais murda atvērums nedrīkst būt lielāks par 4 m, - 8 mm;

10.2.4. stagaru murdam un ezera salaku murdam - 6 mm;

10.3. nēģu tacis - nēģu murdu rinda, kas stacionāri nostiprināta upes gultnē;

10.4. zušķērājs - stacionārs krātiņveida zvejas rīks no ezera lejup migrējošo zušu zvejai, arī zušu murds, ja ar to tiek aizšķērsots vairāk par pusi no upes platuma;

10.5. zivju vads - aktīvs zvejas rīks, kas sastāv no virvēm, linuma spārniem un āmja un kuru izmanto tikai zvejai zinātniskai izpētei un zvejai citos īpašos nolūkos;

10.6. trīsuļodu kāpuru rāmis (siets) - uz karkasa (rāmja) vai pie karkasa (rāmja) nostiprinātu auklu rinda vai siets;

10.7. vēžu murds - pasīvs krātiņveida zvejas rīks, kas sastāv no viena vai vairākiem iedzirkņiem.";

1.5. izteikt 13., 14. un 15.punktu šādā redakcijā:

"13. Nespecializētajā zvejā Buļļupē un Daugavā (arī tās ūdenskrātuvēs) aizliegts izmantot tīklus, kuru linuma acs izmērs ir mazāks par 40 mm.

14. Zvejā aizliegts izmantot šādus zvejas rīkus:

14.1. murdus, kuru sētas garums vai spārnu atvērums ir lielāks par 30 m, izņemot murdus zušu un ezera salaku specializētajai zvejai un murdus zvejai Buļļupē un Daugavā posmā no ietekas jūrā līdz Rīgas HES, kuru sētas garums vai spārnu atvērums var būt lielāks par 30 m, bet nedrīkst pārsniegt 100 m;

14.2. Buļļupē un Daugavā (arī tās ūdenskrātuvēs) - tīklus, kuru garums ir mazāks par 30 m;

14.3. ezeros - tīklus, kuru garums ir mazāks par 15 m.

15. Specializēto repšu, zušu, nēģu, ezera un jūras salaku, vīķu un stagaru zveju, kā arī vēžu un trīsuļodu kāpuru ieguvi konkrētās zvejas vietās vai ūdenstilpēs papildus ikgadējam zvejas limitam var noteikt ar Zivsaimniecības pārvaldes rīkojumu pēc konkrētā zvejas vai ieguves veida iepriekšējas saskaņošanas ar Latvijas Zivsaimniecības pētniecības institūtu un Vides ministriju.";

1.6. aizstāt 16.13.apakšpunktā skaitli "29" ar skaitli "30";

1.7. izteikt 21.punktu šādā redakcijā:

"21. Aizliegta līdaku, sīgu, repšu un vēdzeļu piezveja šo noteikumu 28.punktā noteiktajā papildu aizlieguma laikā, bet strauta foreļu, alatu, kā arī vēžu piezveja aizliegta visu gadu. Lašu un taimiņu piezveja aizliegta visu gadu, izņemot šo noteikumu 28.1.apakšpunktā minēto nozveju.";

1.8. izteikt 23.punktu šādā redakcijā:

"23. Pieļaujamā mazizmēra zivju piezveja, izņemot šo noteikumu 21. un 22.punktā noteiktos piezvejas ierobežojumus, katrā zvejas rīka pacelšanas reizē katrai šo noteikumu 16.punktā minētajai zivju sugai nedrīkst pārsniegt 5 % no attiecīgās sugas zivju kopējā skaita nozvejā.";

1.9. izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Zvejniekiem aizliegts:

26.1. izmantot zvejas rīkus bez marķējuma vai ar tādu marķējumu, kas neatbilst šo noteikumu 34.punktā minētajām prasībām;

26.2. pārbaudīt, izņemt un transportēt tiem nepiederošus zvejas rīkus;

26.3. iegūt jebkādas sugas zivis, vēžus un nēģus, izmantojot elektrisko strāvu (izņemot zivju, vēžu un nēģu ieguvi ar līdzstrāvas vai līdzstrāvas impulsa elektrozvejas aparātu to uzskaites veikšanai zinātniskos nolūkos), duramos rīkus, sprāgstvielas, šaujamieročus un ķīmiskās vielas;

26.4. atrasties ūdenstilpēs vai to tiešā tuvumā:

26.4.1. ar zvejas rīkiem, kuru lietošana attiecīgajā laikā un vietā nav atļauta vai kuru izmantošanai nav izsniegta attiecīga zvejas atļauja (licence);

26.4.2. ar jebkādas sugas zivīm, vēžiem, trīsuļodu kāpuriem un nēģiem, kuru ieguve attiecīgajā laikā un vietā nav atļauta vai kuru daudzums pārsniedz šajos noteikumos atļauto piezveju;

26.5. pēc zvejas transportēt lomu no izkraušanas vai pārkraušanas vietas vai pārdot lomu, ja nav izdarīts attiecīgs ieraksts zvejas žurnālā;

26.6. reģistrēt zvejas žurnālā vienas sugas zivis ar citas sugas zivju nosaukumu, nenorādīt zivju nosaukumu vai izdarīt ierakstu "pārējās zivis" vai "sīkzivis";

26.7. patvaļīgi pārvietot nozvejotās zivis no vienas ūdenstilpes otrā;

26.8. izvietojot zvejas rīkus, patvaļīgi veidot akmeņu krāvumus, aizsprostus un veikt citas darbības, kas izmaina ūdenstilpes dabisko hidroloģisko režīmu;

26.9. izmantot zvejā tīklus publiskajos ezeros no ledus brīvajā zvejas sezonā sestdienās, svētdienās un svētku dienās no pulksten 24.00 naktī no piektdienas uz sestdienu (vai no pulksten 24.00 naktī no attiecīgās darbdienas vai svētdienas uz svētku dienu) līdz pulksten 24.00 naktī no svētdienas uz pirmdienu (vai līdz pulksten 24.00 naktī no pēdējās svētku dienas uz nākamo darbdienu). Šis nosacījums neattiecas uz šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem publiskajiem ezeriem (ezeru daļām).";

1.10. izteikt 28.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.1. lašus un taimiņus - visu gadu, izņemot lašu un taimiņu nozveju, kas iegūta nespecializētajā zvejā Buļļupē un Daugavā posmā no ietekas jūrā līdz Rīgas HES laikposmā no 16.novembra līdz 15.aprīlim un no 21.jūnija līdz 14.septembrim;";

1.11. izteikt 28.4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.4.1. Daugavā - no 1.maija līdz 31.jūlijam;";

1.12. izteikt 29., 30. un 31.punktu šādā redakcijā:

"29. Visu gadu aizliegts zvejot (izņemot specializēto zušu, nēģu, stagaru un ezera salaku zveju) šādās vietās:

29.1. visās upēs un kanālos, izņemot Buļļupi un Daugavu (arī tās ūdenskrātuves), kur zveja atļauta, ievērojot šo noteikumu 29.2., 30.1. un 30.2.apakšpunktā minētos ierobežojumus;

29.2. Daugavā:

29.2.1. no ietekas jūrā 1000 m augšup pret straumi;

29.2.2. no Ķeguma HES aizsprosta 1000 m lejup pa straumi;

29.2.3. no Pļaviņu HES aizsprosta 1000 m lejup pa straumi;

29.2.4. no Rīgas HES aizsprosta 700 m lejup pa straumi;

29.3. Lubāna ezerā 100 m uz visām pusēm no Aiviekstes slūžām;

29.4. Alūksnes, Āraišu, Babītes, Balvu, Dagdas, Juglas, Kaunatas, Lielauces, Lielajā Nabas, Mazajā Ludzas, Mazajā Nabas, Rēzeknes, Salas, Slokas, Viesītes un Viļakas ezerā, Dzirnezerā, Ķīšezerā, Lielajā Baltezerā, Lielezerā un Mazajā Baltezerā.

30. Papildus šo noteikumu 29.punktā minētajām vietām aizliegts zvejot šādās vietās un laikos:

30.1. Daugavā posmā no ietekas jūrā līdz Rīgas HES (izņemot specializēto nēģu zveju) - no 15.septembra līdz 15.novembrim;

30.2. Buļļupē (izņemot specializēto nēģu zveju) - no 15.septembra līdz 15.novembrim;

30.3. Lubāna ezerā - no 15.marta līdz 15.aprīlim;

30.4. Lubāna ezerā Ziemeļu dambim pieguļošajā daļā no Rēzeknes upes ietekas līdz dambja pagriezienam 1400 m gar krastu un 600 m no krasta ezerā - no 1.septembra līdz 15.martam;

30.5. ar tīkliem Liepājas ezerā - no 15.septembra līdz 30.novembrim;

30.6. ar tīkliem visos publiskajos ezeros no ledus brīvajā zvejas sezonā sestdienās, svētdienās un svētku dienās, izņemot šo noteikumu 3.pielikumā minētos publiskos ezerus (ezeru daļas) un gadījumus, ja saskaņā ar Zvejniecības likuma 12.pantu ir nepieciešams veikt zveju zinātniskai izpētei un zveju citos īpašos nolūkos.

31. Zvejas rīkus (izņemot rīkus, kurus izmanto specializētajā nēģu zvejā un specializētajā zušu zvejā ar zušķērāju) aizliegts izvietot:

31.1. aizšķērsojot ūdenstilpē starp jebkuriem sauszemes punktiem vairāk par pusi no brīvās ūdens platības, kura nav blīvi aizaugusi ar meldriem, niedrēm vai citiem ūdensaugiem;

31.2. tuvāk par 100 m no jebkura upes pretējā krastā izvietotā zvejas rīka vistālāk upē izvirzītā punkta;

31.3. tuvāk par 50 m uz visām pusēm no upju un kanālu ietekām un iztekām.";

1.13. svītrot 33.5.apakšpunktā vārdus "vai Vides valsts inspekcijā";

1.14. papildināt noteikumus ar 33.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.10. zvejojot ar tīkliem šo noteikumu 3.pielikumā minētajos publiskajos ezeros (ezeru daļās) no ledus brīvajā zvejas sezonā sestdienās, svētdienās un svētku dienās, ievērot šādu kārtību:

33.10.1. turēt klāt zvejas atļauju (licenci), kurā attiecīgā reģionālā vides pārvalde veikusi papildu ierakstu par atļauju zvejot ar tīkliem ses-tdienās, svētdienās un svētku dienās attiecīgajā publiskajā ezerā;

33.10.2. tīklus marķēt atbilstoši šo noteikumu 34.punktā minētajām prasībām un to atrašanās vietā abus tīklu galus papildus apzīmēt ar stoderēm un vienādas krāsas (izņemot baltu) karodziņiem, kuru katra mala nav īsāka par 40 cm.";

1.15. svītrot 34.5.4.apakšpunktu;

1.16. svītrot 34.6.apakšpunktā vārdus "izņemot ūdenstilpes, kurās ar reģionālās vides pārvaldes atļauju tīklu atrašanās vietu atļauts neapzīmēt";

1.17. aizstāt 37.punktā vārdu "institūcijas" ar vārdu "amatpersonas";

1.18. izteikt X nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"X. Noslēguma jautājumi";

1.19. papildināt noteikumus ar 42. un 43.punktu šādā redakcijā:

"42. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumus Nr.181 "Noteikumi par papildu aizliegumiem rūpnieciskajai zvejai publiskajās upēs (upju posmos) un publiskajos ezeros sestdienās, svētdienās un svētku dienās".

43. Noteikumu 10.1.1. un 10.2.1.apakšpunkts stājas spēkā ar 2005.gada 1.janvāri.";

1.20. papildināt noteikumus ar 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 2.janvāra
noteikumiem Nr.3

Publiskie ezeri (ezera daļas), kuros no ledus brīvajā zvejas sezonā sestdienās, svētdienās un svētku dienās atļauta zveja ar tīkliem

Nr.
p.k.
Publiskais ezers (ezera daļa) Pašvaldība (pašvaldības), kuras administratīvajā teritorijā atrodas ezers (ezera daļa)
1 2 3
1. Durbes ezers Dunalkas, Tadaiķu pagasts, Durbes pilsēta ar lauku teritoriju
2. Lielais Ludzas ezers Zvirgzdenes pagasts
3. Liepājas ezers Liepājas pilsēta, Grobiņas, Nīcas, Otaņķu pagasts
4. Lubāna ezers Nagļu, Gaigalavas, Ošupes, Barkavas pagasts
5. Rāznas (Rēznas) ezers Kaunatas, Čornajas, Mākoņkalna pagasts
6. Rustēga (Unguru) ezers Raiskuma pagasts
7. Rušona (Cīruļu) ezers Kastuļinas, Rušonas, Feimaņu pagasts
8. Sīvera ezers Aulejas, Skaistas pagasts
9. Usmas ezers Usmas pagasts"

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents E.Repše

Zemkopības ministrs M.Roze

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 2.janvāra noteikumos Nr.3 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 755Pieņemts: 23.12.2003.Stājas spēkā: 01.01.2004.Zaudē spēku: 06.05.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 183, 30.12.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
82556
01.01.2004
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)